giovedì 11 settembre 2014

Viața Sfântului Cuvios Eufrosin Bucătarul

Canon de rugăciune la Praznicul Înainteprăznuirii Înălţării Sfintei Cruci

Viața Sfintei Cuvioase Mucenițe Teodora din VastaÎnainte de a muri, Sfânta Teodora I-a cerut lui Dumnezeu ca din părul ei să facă copaci, iar din sângele ei, râu. Într-adevăr, din acoperișul bisericii ridicate la Vasta, Arkadia, au crescut copaci, care se sprijină, paradoxal, direct pe acoperiș și stau dovada faptului că „acolo unde Dumnezeu o voiește, ordinea firii este învinsă”.
În fiecare an pe data de 11 Septembrie prăznuim și cinstim memoria Sfintei Mucenițe fecioare Teodora din Vasta. Numele acestei sfinte este cunoscut nu numai în țara noastră (Grecia, n. trad.), ci și în afara granițelor acesteia.

Care este însă drumul pe care aceasta l-a urmat pentru a atinge sfințenia?

Vom povesti pe scurt ceea ce este cunoscut despre viața sa și perioada în care a trăit, având ca izvor sinaxarele sfinților Bisericii noastre, astfel încât fiecare dintre noi să o „invidieze” și să încerce să îî semene.
Sfânta provenea din regiunea Peloponez, leagăn de sfinți și de eroi, de aceea este numită de unii Sfânta Teodora „din Peloponez”. În ceea ce privește locul nașterii Sfintei, cel mai probabil este vorba de Arcadia sau Messinia.

A viețuit în secolul al IX-lea, în vremea Imperiului Bizantin. Părinții săi au fost oameni săraci și fără dregătorii, dar cu iubire de Dumnezeu, și le­-au insuflat și copiilor lor credința în Hristos. De la o vârstă fragedă, Teo­dora s-a distins dintre toți frații săi, dând dovadă de o mai mare aplecare și dragoste față de cele sfinte. Îl iubea pe Dumnezeu atât de mult încât dorea să își dedice întreaga viață slu­jirii Acestuia. Cu fiecare zi care tre­cea, își descoperea din ce în ce mai mult ceea ce Sfinții Părinti numesc «Iubirea pentru Hristos».
Ajungând la maturitate, a hotărât să se retragă într-o mănăstire și să își cultive între zidurile acesteia iubirea pentru Hristos. Paradoxal, ea nu a ales o mănăstire de maici, ci una de călugări! S-a înfățișat la mănăstirea „Maicii Domnului”, aflată la granite dintre județele Arkadia și Messinia, ca bărbat, cu numele de „Teodor”. Nu se știe care a fost de fapt motivul pentru care a făcut această alegere. Probabil dorea ca cei care o cunoșteau să îi piardă cu totul urma.
În mănăstirea în care s-a călugărit nu a întârziat să devină un exemplu de răbdare, ascultare și umilință. Aceste virtuți au condus-o treptat spre o înălțare spirituală recunoscută și de egumen și de ceilalți călugări. Părinții mănăstirii, admirându-i personalitatea și virtuțile care o deosebeau de obște, i-au încredințat treburile externe ale mănăstirii. Într-adevăr, această misiune revine întotdeauna călugărilor sau maicilor cu înalte calități spirituale.
În acele timpuri, regiunea Peloponezului a fost lovită de o foamete chinuitoare, astfel încât locuitorii și mănăstirea erau în pericol de a muri de foame. Toți părinții și-au întors privirile către „Teodor” ca fiind singurul care putea să îi ajute în această situație atât de dificilă. Astfel, „părintele Teodor” a poposit în multe case de credincioși creștini pentru a-i sprijini și, dacă era posibil, pentru a aduna hrană pentru obștea călugărească.
S-a întâmplat însă ceva josnic! O femeie a aruncat asupra ei o grea acuzație: „Călugărul, a spus ea, m-a lăsat însărcinată!”. Această știre s-a răspândit repede! Acuzația calomnioasă plana greu asupra sa. Îndignați, părinții femeii însărcinate au urcat la mănăstire și i-au poruncit lui „Teodor” să îi urmeze. „Părintele”, chiar dacă a negat acuzația, i-a urmat fără împotrivire. L-au judecat în grabă și l-au declarat vinovat. A primit cea mai grea pedeapsă, „moarte prin decapitare”. Chiar dacă ar fi putut prin simpla descoperire a corpului său să își demonstreze nevinovăția, a preferat să „îndure” povara calomniei! Ca loc al martiriului a fost ales satul Vasta din regiunea Arkadia. A fost călăuzit până acolo de călău, pe care „Teodor” l-a urmat „ca o oaie muta” (Isaia 53). După puțin timp, sufletul Sfintei Teodora s-a ridicat la ceruri, pentru a se așeza în locul destinat sfintelor mucenițe fecioare ale Bisericii lui Hristos. Călăul și ajutoarele acestuia, care o decapitaseră pe Sfântă, au văzut corpul dezgolit al acesteia și au cerut cu pocăință iertare de la Dumnezeu. Vestea despre această întâmplare uluitoare s-a răspândit peste tot! Egumenul mănăstiri și ceilalți călugări au ajuns plângâng la locul de mucenicie și, slăvindu-L pe Dumnezeu, au înmormântat corpul Sfintei în mănăstirea lor sau, după unii autori, chiar în locul martiriului acesteia.
Înainte de a muri, Sfânta i-a cerut lui Dumnezeu ca din părul ei să facă copaci, iar din sângele ei râu. Într-adevăr, din acoperișul bisericii ridicate la Vasta, Arkadia, au crescut copaci, care se sprijină, paradoxal, direct pe acoperiș și stau dovada faptului că „acolo unde Dumnezeu o voiește, ordinea firii este învinsă”.

Viața Sfintei Cuvioase Mucenițe Teodora, pe care am descris-o mai sus, ne transmite câteva mesaje pe care merită să le reținem.
Pentru început, ni se arată faptul ca sfințenia nu este o stare de nemișcare, ci o luptăcontinuă a omului întru curățarea inimii sale de patimi și unirea cu Dumnezeu. Este ade­vărat că Dumnezeu Atotputernicul are putere asupra tuturor lucrurilor, dar există ceva ce nu poate face. Ce este ceea ce nu poate face? Să se unească cu un suflet impur! Lupta, noastră continuă este, deci, aceea pentru curățirea inimii noastre de patimi și continuarea vieții noastre spirituale întru iluminare și dumnezeire.
Vedem, de asemenea, luând ca exemplu viața Sfintei Teodora, că sfi­nțenia nu are nicio legătură cu vârsta,profesia sau condiția socială a cre­dinciosului. Exemplul sfintei noastre protectoare ilustrează acest adevăr. Era doar o tânără fată când au adus­-o în pustietatea unde se află astăzi locul nostru de pelerinaj, pentru a o decapita. Cu toate că aveao vârstă atât de fragedă, a dat dovadă de un curaj bărbătesc. Ce o îmbărbăta? Harul lui Dumnezeu îi dădea putere și ne dă putere fiecăruia dintre noi în lupta cu greutățile vieții noastre. Acesta ne dă putere și răbdare.
Nici vârsta și nici profesia pe care o avem nu sunt motive care să ne împiedice să atingem sfințenia. De exemplu, astăzi sărbătorim un alt sfânt, pe Sfântul Eufrosin, care era bucătar. Avem exemple de credincioși din aproape toate profesiile care
au atins pragul sfințeniei. Nici faptul că cineva este bogat sau sărac nu con­stituie o piedică pentru el în a deveni sfânt. Sfânta Teodora provenea dintr­-o familie de oameni săraci și fără dregătorii, dar cunoaștem din sinaxarele Bisericii noastre faptul că au existat până și regi care au preferat chilia monahală și au îmbrăcat rasa la Muntele Athos, abandonând coroana și viața luxoasă. Oricine dintre noi, fie că este cleric sau mirean, bogat sau sărac, cu o poziție importantă în so­cietate sau nu, oricine poate să devină sfânt. De pe orice poziție ar ocupa în societate, oricine se poate înălta și uni
cu Dumnezeu.
În final, trebuie să amintim fap­tul că sfințenia nu înseamnă viață pe­trecută în petreceri. Viața binecre­dinciosului creștin trebuie să fie una ascetică, chiar dacă locuiește în centrul Atenei, așa precum bătrânul și bi­necuvântatul Porfirie. Viața creștinului este o viață de sacrificii și, în ace­lași timp, o viață de iubire infinită. Sfințenia este o cale ascendentă, un drum anevoios și dureros, dar, în același timp, o cale plină de mari bucurii spirituale. Viața spirituală care duce la sfințenie este o cale cu piedici și greutăți, mai mici sau mai mari. Este ceea ce fiecare dintr noi întâmpină în existența sa de zi cu zi, Oricât de grea ar fi însă, această cale este dulce și reprezintă scopul suprem și substanțial al vieții noastre. Dorința noastră supremă este sfințenia!

Să încercăm să devenim sfinti, urmând exemplul vieții Muceniței Teodora, care atât în acest loc sfânt al martiriului său, cât și oriunde în lume cineva ar invoca numele ei, Sfânta îi va veni în ajutor și îl va proteja. Să ascultăm vorbele Sfântului Ioan Gură de Aur care ne îndeamnă încă din secolul IV să „îi cinstim pe sfinți imitându-i”. Fie ca Sfânta să binecuvânteze pe fiecare credincios care vine și se închină icoanei sale și pășește pe pământul acesta însânge­rat al martiriului său!

Canon de rugăciune către Sfânta Cuvioasă Teodora din Alexandria

Troparul 
Sfintei Cuvioase Teodora din Alexandria, glasul al 8-lea:

Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Maică Teodora, duhul tău.

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Deschide-voi gura mea...

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Umple gura mea de lauda Ta, Doamne, a Celui Ce Te măresc pe Tine Cel mult Mărit, ca să cinstesc ostenelile Sfintei Teodora, care a bineplăcut Ţie prin strălucirea vieţii.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Răsărit-a astăzi sfinţită prăznuirea ta, mai luminată decât soarele, luminând sufletele celor din lume şi gonind întunericul demonilor, ceea ce eşti vrednică de minune.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucirea soarelui acestuia apunător, nu ţi-a vădit greşlile tale; iar Soarele Cel Neapus te-a cunoscut, ca Unul ce toate le ştie; şi a luminat ochii sufletului tău cu razele pocăinţei, ceea ce eşti de Dumnezeu fericită.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca pe o Cămară Însufleţită, ca pe un Locaş fără prihană, ca pe o Uşă a cerului, ca pe o Masă Dumnezeiască şi ca pe un Palat şi Scaun al Stăpânului, cu laude să cinstim pe Maria cea Preacurată.

Cântarea a 3-a. Irmos: Pe ai tăi cântăreţi...

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îmbrăcându-te cu haină şi cu cuget bărbătesc, te-ai amestecat pe tine cu adunarea monahilor, luptându-te cu stăpânitorul lumii cel viclean.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu bărbăţie ai întărit slăbiciunea femeiască, mutându-ţi numele şi schimbându-ţi chipul, te-ai arătat pe tine prin fapte dar cinstit şi iubit lui Dumnezeu, Sfântă Cuvioasă Teodora.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cuget smerit şi cu lăudată supunere, te-ai dat spre ascultarea slugilor lui Dumnezeu; pentru aceea, însuţi te-ai suit pe tine către înălţimea nepătimirii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Mă tulbură viforul păcatelor şi valul cugetelor celor necuvioase; milostiveşte-te, Preacurată şi-mi întinde mână de ajutor ca o Milostivă, pentru ca, mântuindu-mă, să te măresc.

Cântarea a 4-a. Irmos: Sfatul cel neurmat...

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nevoitu-te-ai slăvită prin posturi de multe zile, ca şi cum ai fi fost fără de trup, întărindu-ţi-se neputinţa cu voia lui Hristos cea Atotputernică, hrănindu-te cu dar Dumnezeiesc.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeiască îmbrăcăminte poftind şi podoaba nestricăciunii dorind, ţi-ai îmbrăcat trupul tău cu haine simple de păr, fericită.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vezi smerirea şi necazul meu, ascultă-mi lacrimile şi tânguirea şi-mi uşurează lanţul păcatului cel greu, striga Sfânta Teodora către Însuşi Cel Ce poate să mântuiască.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Preaminunată Maica lui Dumnezeu, străluceşte-mi mie raza pocăinţei, risipeşte-mi întunericul răutăţilor mele cele fără măsură, Fecioară; goneşte cugetele inimii mele cele viclene.

Cântarea a 5-a. Irmos: Spăimântatu-s-au toate...

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Spăimântatu-s-au cetele cele fără de trup, văzându-te pe tine cu trup de materie râvnind vieţiilor celor îngereşti şi biruind pe vrăjmaşul, care cu înşelăciune odinioară te-a vătămat, Sfântă Teodora.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sălbătăcirea fiarelor ţi-a supus ţie Dumnezeu, dându-ţi dar dese tămăduiri; aceasta o propovăduieşte cel ce prin mâna ta s-a tămăduit de sfărâmare şi de mâncarea fiarei celei sălbatice s-a mântuit, pururea fericită.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vrăjmaşul cel viclean multe feluri de supărări a pornit asupra ta, maică; dar cu sabia smereniei l-ai rănit pe el, cuvioasă, zdrobindu-i capul cel mult meşteşugăreţ, Preacuvioasă Teodora, de Dumnezeu insuflată.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Hrăneşti pruncul fără de împotrivire şi suferi năpăstuirea cea de ponos, mulţumind Stăpânitorului tuturor, Celui Ce te-a întărit şi te-a preamărit, Sfântă Teodora, Prealăudată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Puterea şi Întărirea inimii mele celei slabe, tu eşti, Fecioară Neispitită de nuntă şi Zid Nesfărâmat, mântuindu-mă de relele cele din partea diavolului şi întorcând înapoi năvălirile şi taberele vrăjmaşului celui cumplit.

Cântarea a 6-a. Irmos: Înţelepţii lui Dumnezeu...

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vărsând izvor de lacrimi neîncetat, nu ai contenit suspinurile, ci cu răbdare ai suferit ostenelile şi înstrăinarea vieţii pustniceşti cu mulţumire, ceea ce eşti de Dumnezeu fericită.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având băutură din mare şi hrănindu-te cu ierburi sălbatice, sălăşluind cu fiarele, locuiau în pustie ca şi cum ai fi fost în cer, ceea ce eşti vrednică de minune.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Suferit-ai arşiţa soarelui şi ai răbdat gerul nopţii, încălzindu-te de Darul Dumnezeiescului Duh. Pentru aceea, te desfătezi acum, întru fericirea cea de sus.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Năstrapa şi Masa cea Dumnezeiască, pe Ţarina cea Nearată care a odrăslit Pâinea vieţii, pe Muntele cel Sfânt, pe Fecioara, Născătoarea de Dumnezeu, cu laude să o cinstim.

CONDAC, glasul 1. Podobie: Ceata îngerească...

Scăpând de noaptea patimilor, de Dumnezeu cugetătoare Cuvioasă Teodora, ai năzuit cu gândul către Soarele Cel Strălucit, omorându-ţi săltările trupului cu nevoinţă. Pentru aceea, te-ai făcut pildă sihaştilor cu viaţa şi îndreptare celor căzuţi; pentru aceea, te cinstim.

Cântarea a 7-a. Irmos: N-au slujit făpturii...

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu bătăi cumplite te-a chinuit vrăjmaşul cel cu multă cruzime, având năluciri de mândrie, socotind că te va birui, dar ia-i surpat trufia lui cea deşartă, cântând: Domnul şi Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lacurile secate de tot le-ai umplut de ape, cu rugăciunile tale, mărită, făcând minunea de faţă şi mărind pe Dumnezeu, Care te-a preamărit pe tine; Căruia strigăm: Domnul şi Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aţâţările patimilor le-ai stins cu curgerile lacrimilor şi spinii vrăjmaşilor cu focul postirii i-ai ars, cântând: Domnul şi Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Împărăteasă Fecioară, care ai născut pe Împăratul Hristos, milostiveşte-te şi mă miluieşte şi mă întăreşte întru credinţă pe mine, care sunt învăluit de patimi şi mă îndreptează către calea mântuirii, Ceea ce eşti Mântuirea credincioşilor.

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe tinerii cei binecredincioşi...

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Povăţuitorul tău, Sfântă Teodora, având mintea strălucită prin curăţenie, a fost răpit la înălţime şi a privit bunătăţile ce ţi-a gătit ţie Hristos, Răsplătitorul ostenelilor.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cetele îngerilor şi ale mucenicilor şi ale cuvioşilor, mergând cu cântări înaintea sufletului tău, l-au adus la locaşurile cele cereşti, la odihna celor ce se veselesc acolo, unde este desfătarea celor ce strigă: pe tine Te preaînălţăm, Hristoase, în veci.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adunându-se mulţime de sihaştri ca să îngrijească Dumnezeiescul tău trup, au văzut lucruri minunate; căci tu, fiind cu trupul femeie, ai binevoit a locui în mijlocul bărbaţilor, fiind acoperită de Mâna Celui Atotputernic, cugetătoare de Dumnezeu, Cuvioasă Teodora.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

În urma ta au alergat femeile, simţind mirurile cele cu dulce miros, ale Unuia Născut Fiului, Cel Ce a strălucit din pântecele tău, Preacurată Dumnezeiască Mireasă, Fecioară, Ceea ce nu ştii de nuntă, Ceea ce împreună cu tine împărăţesc cu adevărat lăudând pe Hristos în veci.

Cântarea a 9-a. Irmos: Tot neamul pământesc...

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Apus-ai ca o stea în lume, prealăudată şi ai răsărit în viaţa cea mai presus de lume, lăsându-ne nouă ca o rază bunătăţile vieţii tale, spre luminarea inimilor tuturor celor ce cu credinţă săvârşesc sfântă pomenirea ta.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Porţile cerurilor, deschizân du-se, te-au primit pe tine, fericită şi în Biserica celor întâi născuţi s-a sălăşluit sfinţitul tău suflet, iar acum te bucuri împreună cu cei aleşi, pururea pomenită, unde este glasul celor ce prăznuiesc de-a pururea şi Lumina Cea Neînserată.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

După cum ai nădăjduit, iată ai aflat răsplătirea ostenelilor tale, desfătarea cerurilor şi dorind după izvorul bunătăţilor, Hristos, Mirele Cel Preacinstit, te îndulceşti de privirea Lui; şi vezi cele ce văd îngerii, Preafericită Teodora.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Miluieşte-mă, Preacurată, Ceea ce ai născut pe Mântuitorul Cel Preamilostiv. Milostiveşte-te spre robul tău, îndreptează-mă către căile pocăinţei. Apără-mă de smintelile vicleanului; şi mă izbăveşte de pândirile lui, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce eşti Ajutătoare credincioşilor.

SEDELNA, glasul al 4-lea Podobie: Degrab ne întâmpină...

Cu sihăstrie ţi-ai luminat sfinţita ta podoabă şi te-ai adus ca un prinos lui Dumnezeu Celui Ce S-a Întrupat, Sfântă Teodora de Dumnezeu insuflată; şi luând de la Dânsul dar de tămăduiri, goneşti negura bolilor, fericită şi te rogi ca să ne mântuim toţi cei ce te lăudăm pe tine.

SEDELNA la Praznicul Naşterii Maicii Domnului,glasul al 4-lea Podobie: Degrab ne întâmpină...

Iuda măreşte-te şi David întăreşte-te, Adame înnoieşte-te şi Levi veseleşte-te, că din voi S-a născut mie Hristos, încordează-ţi canonul, scriitorule de cântări şi spune: cine este Fecioara care s-a născut? Este Maica lui Hristos Dumnezeu, Hrănitoarea Vieţii noastre.Sinaxar 11 Septembrie


În această lună, în ziua a unsprezecea, pomenirea Cuvioasei Maicii noastre Teodora cea din Alexandria.