lunedì 29 ottobre 2018

RUGĂCIUNE PENTRU VRĂJMAŞI

RUGĂCIUNE PENTRU VRĂJMAŞIDoamne binecuvântează pe vrăjmaşii mei! Şi eu îi binecuvântez şi nu-i blestem! Vrăjmaşii m-au împins şi mai mult spre Tine, în braţele Tale, mai mult decât prietenii. Aceştia m-au legat de pământ şi mi-au răsturnat orice nădejde spre pământ. Vrăjmaşii m-au făcut străin faţă de împărăţiile pământeşti şi un locuitor netrebnic, faţă de pământ. Precum o fiară prigonită, aşa şi eu, prigonit fiind, în faţa vrăjmaşilor, am aflat un adăpost mai sigur, ascunzându-mă sub cortul Tău, unde nici vrăjmaşii, nici prietenii, nu pot pierde sufletul meu.

Doamne, binecuvântează pe vrăjmaşii mei! Şi eu îi binecuvântez şi nu-i blestem. Ei au mărturisit în locul meu păcatele mele în faţa lumii. Ei m-au biciuit, când eu m-am cruţat de biciuire. Ei m-au chinuit atunci când eu am fugit de chinuri. 

Ei m-au hulit atunci când eu m-am măgulit pe mine însumi.

Ei m-au scuipat atunci când eu m-am mândrit cu mine însumi.

Când eu m-am făcut înţelept, ei m-au numit nebun.

Când m-am făcut puternic, ei au râs de mine ca de un pitic.

Când am vrut să conduc pe oameni ei m-au împins înapoi.

Când m-am grăbit să mă îmbogăţesc, ei m-au smucit înapoi cu mână de fier.

Când m-am gândit să dorm liniştit, ei m-au trezit din somn.

Când mi-am zidit casă pentru viaţă lungă şi liniştită, ei au răsturnat-o şi m-au izgonit afară. Într-adevăr vrăjmaşii m-au dezlegat de lume şi mi-au prelungit mâinile până la veşmântul Tău.

Binecuvântează Doamne pe vrăjmaşii mei!

Binecuvântează-i şi-i înmulţeşte; asmute-i şi mai mult împotriva mea, ca fuga mea spre Tine să fie fără întoarcere; ca să se rupă nădejdea mea în oameni ca pânza de păianjen; ca smerenia să împărăţească deplin în inima mea; ca inima mea să devină mormântul celor rele. Ca toată comoara mea să o aduni în ceruri. Ah, de m-aş elibera odată de autoamăgire, care m-a încâlcit într-o mreajă cumplită a vieţii înşelătoare! 

Vrăjmaşii m-au învăţat să ştiu ceea ce puţin ştiu în lume: că omul nu are pe pământ vrăjmaşi afară de sine însuşi. Doar acela urăşte pe vrăjmaşi, care nu ştie că vrăjmaşi nu sunt vrăjmaşi, ci prieteni severi. De aceea, Doamne, binecuvântează pe prietenii şi pe vrăjmaşii mei! Sluga blestemă pe vrăjmaşi căci nu ştie, iar Fiul îi binecuvântează căci ştie. Fiul ştie că vrăjmaşii nu pot să se atingă de viaţa lui. De aceea El păşeşte liber între ei şi se roagă lui Dumnezeu pentru aceştia.

Doamne binecuvântează pe vrăjmaşii mei! Şi eu îi binecuvântez şi nu-i blestem!Marele Mitropolit Sârb

Nicolae Velimirovici,

un martir al comunismului ateist


Tămăduirea prin iertare

Tămăduirea prin iertare

Dacă de cele mai multe ori iertarea nu lucrează şi rămâne fără consecinţe este pentru că se face din ea un act exterior, pur psihic, o vorbă goală. Or, este vorba aici să cobori acolo unde se ascunde traumatismul, acolo în adâncurile inconştientului, altfel nu va avea loc o vindecare adevărată. Numai că e foarte periculos să cobori în propriile tenebre fără Hristos. El este „Lumina care luminează în întuneric” (Ioan 1, 4-5) şi numai prin Viaţa pe care ne-o dăruieşte El putem fi vindecaţi. Nici un terapeut, nici un remediu nu poate transmite viaţă dacă nu devine canal al Vieţii dumnezeieşti, pentru că Dumnezeu este Izvorul vieţii. Dar El se dăruieşte, bineînţeles, celui care se pregăteşte să-L primească, chiar inconştient…

Când acord cuiva iertarea mea, oricui ar fi: altora, mie însumi sau chiar lui Dumnezeu, eu sunt „victima” unei ofense şi bolnavul care trebuie tămăduit sunt eu. „Metoda” iertării şi a vindecării este aşadar aceeaşi pentru orice traumatism. Ea a fost revelată de Hristos şi e transmisă de întreaga Tradiţie. Este o comoară nepreţuită pe care unii mistici o numesc „act anagogic”. Actul este împlinit în mod concret asupra unor anumite răni, dar cu exerciţiu şi har, devine o atitudine spontană faţă de toate. Vedem în scrierile Sfinţilor noştri Părinţi că acesta era chiar felul lor de a trăi şi de a se oferi instantaneu oricărei contrarietăţi.

Mai întâi e nevoie de mult timp.

Omul este istorie şi această istorie este cea a unei vindecări care n-a încetat niciodată să se adâncească. 

Sugerez să se acorde o şedinţă pe săptămână, cum se face în terapie, pentru că ritmul joacă în mod evident un rol imens în această istorie. De exemplu, o jumătate de oră în una din zilele săptămânii, la o anumită oră. Există o „lege a ritmului” care a fost studiată la marile personalităţi care au practicat-o şi are rezultate cu totul neaşteptate. Se însămânţează subconştientul care, apoi, în perioada latentă de la o şedinţă la alta, face o extraordinară lucrare. Această lucrare este taina prezenţei Duhului Sfânt intim legat, până la amănunte, de istoria noastră. 

De aceea, la începutul şedinţei săptămânale, este de cea mai mare importanţă, să-L chemăm, să-L rugăm îndelung. Putem să-I vorbim simplu, ca unui prieten, să-L chemăm în ajutor şi să ne încredinţăm Lui sau, putem să luăm una din rugăciunile către Sfântul Duh din slujba Rusaliilor (sau din cărţile noastre de rugăciuni - n. tr.). Fără Duhul Sfânt nu vedem nimic în noi. Vederea ruperii de Dumnezeu sau îndepărtării de El este o revelaţie. Numai Dumnezeu ne poate dezvălui unde suntem faţă de El. Este deja Harul, lumina lui Dumnezeu. 


Nu există vindecare fără iertare

Nu există vindecare fără iertare

Medicii dovedesc astăzi, în mod clinic, faptul că refuzul de a ierta generează în suflet o ranchiună care poate merge până la ură şi deznădejde. Şi toate acestea se înscriu în mod inevitabil în corp, aşa cum toată lumea o ştie astăzi. Nu există emoţie care să nu se imprime în fizic! Şi, de aici, se naşte, printr-o fină punere la punct a inconştientului, o boală sau alta, o întreagă patologie care nu ocoleşte nici o sferă a persoanei: trup, suflet (psihic), duh (spirit). Fără să facem scurt circuite puţin prea simpliste, trebuie să afirmăm că destul de frecvent se întâmplă ca o ură surdă să răvăşească profund o fiinţă şi să-i provoace un cancer sau alte simptome. De asemenea, pe plan psiho-afectiv, iertarea refuzată răneşte voinţa şi acest lucru provoacă serioase dificultăţi, de multe ori neputinţa de a iubi. Mulţi celibatari sunt victimele ei şi nu puţine cupluri trăiesc sub imperiul mâniei, amărăciunii şi tristeţii. Uneori o agresivitate permanentă faţă de celălalt otrăveşte întreaga existenţă sau provoacă pur şi simplu indiferenţa totală… fără ca ei să cunoască adevăratele motive până nu vor vedea că undeva s-a ascuns un refuz de a ierta. Acest refuz, chiar dacă a devenit inconştient, împinge energia unei fiinţe înapoi la origini şi o întoarce de la iubire. Toate relaţiile sunt astfel mai mult sau mai puţin false: cu sine, cu celălalt, cu Dumnezeu.

În relaţia cu Dumnezeu, răul este şi mai grav pentru că atinge dimensiunea spirituală a omului, persoana sa, atentând la destinul ei şi devenind astfel ucigător. Fiecare fiinţă umană este o persoană iar persoana este o taină pe care nimeni nu o poate defini, este identitatea profundă a omului şi, în experienţa existenţială se manifestă ca „dăruire”, ca o mişcare „către”; or, cum am spus, iertarea este dăruirea desăvârşită (par-don), cea mai înaltă formă de iubire. Darul, dăruirea despre care este vorba aici, nu are nimic de-a face cu o morală generoasă, ci este esenţial Viaţa însăşi, natura ei. Viaţa nu există în afara unei dăruiri de sine şi fără viaţă nu există, evident, fericire posibilă. Tragismul acestei realităţi constă în faptul că lipsa iertării anihilează fiinţa şi o conduce la moarte. Câţi morţi sau muribunzi nu există? Numai prin dăruire se aseamănă omul Persoanelor Sfintei Treimi Care trăiesc din veci într-o reciprocă dăruire de Sine. 

Având, astfel, o legătură directă cu Izvorul, iertarea este un act creator, ea nu şterge trecutul, ci îl recreează într-o nouă istorie, mai mare ca precedenta. Sub acest aspect, iertarea, venind de la Dumnezeu, ridică forţe restauratoare, dătătoare de viaţă. Numai experienţa îngăduie înţelegerea acestei taine. Mulţi nu intră în această realitate pentru că se cred incapabili. Privind mai de aproape, în aceste cazuri, de cele mai multe ori este vorba de o confuzie între a ierta şi a simţi că ierţi. Este un punct important pentru că, foarte frecvent iertarea, ca şi rugăciunea şi iubirea, nu e legată de o emoţie oarecare a psihismului nostru! Cum ar putea cineva „să simtă” afecţiune faţă de un vrăjmaş? În felul acesta nimeni n-ar ierta niciodată… Iertarea ţine de voinţa mea, este o decizie liberă care-mi angajează persoana, dar liberă şi faţă de sentimentele mele. Cineva poate să spună „te iert” fără să simtă nimic, sau chiar cu inima îndurerată. Ce are importanţă aici este actul care se ridică din spiritul, din duhul omului, pe când emoţiile pornesc din psihismul uman. Mai mult, iertarea nu depinde nici de celălalt, de reacţiile aceluia, de ceea ce va spune sau va face el, eventuala sa respingere sau chiar violenţă. Cel care iartă este responsabil de atitudinea sa personală şi asta e tot. Ceilalţi nu ne aparţin, nu avem nici un drept asupra lor şi nici ceva să le pretindem… Dimpotrivă, iertarea mea îi va elibera de presiunile egocentrismului meu şi îi va lăsa să existe aşa cum înţeleg ei, fără să-mi fie datori cu ceva. Nu aştept nimic de la ei. 


Iertarea Definiţie

                                                       Iertarea Definiţie

Iertarea este o cale de a-L cunoaşte pe Dumnezeu şi a fi ca El.
Iertarea este un proces conştient şi din convingerea inimii prin care nu-i mai considerăm vinovaţi pe cei care ne-au greşit şi nu ne mai simţim vinovaţi faţă de cei cărora le-am greşit.
Este o lucrare, un act voluntar şi liber, nu un sentiment.
Este un proces liber care şi aduce libertate.
Este o problemă a inimii în sensul biblic al cuvântului, nu al psihismului.
Reînnoieşte relaţia rănită.
Întrerupe avalanşa reacţiilor produse de durerea simţită în actele vătămătoare.
Oferă puterea de a nu mai fi copleşit de sentimentele sau emoţiile negative care întreţin durerea.
Este mai curând o problemă între om şi Dumnezeu.
Este izvor de Har şi de eliberare de sub robia puterilor negative ale: mâniei, ţinerii de minte a răului, autocompătimirii, amărăciunii, comportamentelor defensive, baricadării dincolo de zidul de protecţie, ascunderii adevăratei identităţi.
Dumnezeu este gata mereu să ne ierte şi să ne iubească fără nici o condiţie. Dificultatea vine din partea noastră, din partea neputinţei noastre de a ne lăsa iubiţi.

SĂ NE VINDECAM IERTÂND

SĂ NE VINDECAM IERTÂND

Seminar Duhovnicesc 

Sesiunea 1: Iertarea 

Sesiunea 2: Ce nu este iertarea 

Sesiunea 3: Uciderea fratelui 

Anexe: Vinovatia | Libertate responsabila 

Sesiunea 4: Logica violentei ucigase 

Anexa: Schemele de inadaptare 

Sesiunea 5: Iesirea din logica violentei ucigase 

Anexa: Rugaciunea pentru vrajmasi 

Sesiunea 6: Cum iertam 

Sesiunea 7: Sa ne vindecam iertand 

Tot mai multe persoane apelează la noi pentru a afla soluţii la numeroasele şi dureroasele probleme pe care ni le ridică viaţa. După părerea noastră, soluţia nu poate fi găsită decât de fiecare persoană în parte în directă conlucrare cu Harul lui Dumnezeu. Sfânta Biserică are şi ne oferă mijloacele prin care dobândim Harul, iar nouă ne revine datoria de a învăţa să-l păstrăm şi să lucram cu el. 

În acest sens, seminariile de formare organizate de Centrul nostru sunt ocazii de a dobândi sau perfecţiona asemenea abilităţi. Rezultatele obţinute până în prezent sunt, cu mila lui Dumnezeu, încurajatoare. Din păcate, atât spaţiul cât şi timpul nostru sunt limitate şi nu putem satisface cererile tuturor celor doritori. 

Ca urmare, oferim, cu titlul de încercare, seminarul on line "Iertarea se învaţă?". Răspunsul îl va da fiecare participant, după ce va parcurge sesiunile acestui seminar. 

Poate participa oricine şi va beneficia cel care îşi va face "temele" cu toată seriozitatea. 

Noi publicăm materialele necesare pentru fiecare sesiune iar cursanţii sunt rugaţi să ne trimită temele pe adresa: centruldeformaresiconsiliere@gmail.com. Prima temă primita va fi considerată înscriere la seminar. Fiecare temă va fi studiată şi practicată timp de o săptămână sau şi mai mult, dacă e nevoie. 

Vă asigurăm de confidenţialitatea corespondenţei. Dacă aveţi reţineri, puteţi folosi un pseudonim. Pentru noi contează lucrarea lăuntrică. 

Precizăm că învăţătura din suportul de curs nu ne aparţine. Noi doar am prelucrat şi adaptat diferite studii pe care le-am menţionat, atunci când au fost luate din surse semnate de autorii lor. De aceea vă recomandăm să mergeţi mai departe în devenirea dumneavoastră adăpându-vă direct de la aceste surse. 

Suntem conştienţi de neajunsurile acestei metode "virtuale", dar Îl rugam pe Bunul Dumnezeu să lucreze şi în aceste condiţii. Nădejdea noastră este ca, în timp, să se formeze grupuri de suport în parohii pentru o comunicare vie şi faţă către faţă în jurul Părintelui sau a unui specialist din parohie. Cei doritori ne pot contacta pentru informare şi formare. 

Până atunci, Îl rugăm pe Domnul să ne binecuvânteze lucrarea şi să lucreze cu fiecare cursant în parte aşa cum numai El ştie. 

Şi nu uitaţi: Dumnezeu trebuie căutat acolo unde este El în Sfânta Sa Biserică: în Sfintele Taine, în Sfintele Slujbe, în Rugăciune, în inima noastră, în faptele bune făcute în Numele Lui! 

Pacea şi bucuria Domnului cu noi cu toţi! 

Siluana 
iertarea

definiţie

Iertarea este o cale de a-L cunoaşte pe Dumnezeu şi a fi ca El.

Iertarea este un proces conştient şi din convingerea inimii prin care nu-i mai considerăm vinovaţi pe cei care ne-au greşit şi nu ne mai simţim vinovaţi faţă de cei cărora le-am greşit.

Este o lucrare, un act voluntar şi liber, nu un sentiment.

Este un proces liber care şi aduce libertate.

Este o problemă a inimii în sensul biblic al cuvântului, nu al psihismului. 

Reînnoieşte relaţia rănită.

Întrerupe avalanşa reacţiilor produse de durerea simţită în actele vătămătoare.

Oferă puterea de a nu mai fi copleşit de sentimentele sau emoţiile negative care întreţin durerea.

Este mai curând o problemă între om şi Dumnezeu. 

Este izvor de Har şi de eliberare de sub robia puterilor negative ale: mâniei, ţinerii de minte a răului, autocompătimirii, amărăciunii, comportamentelor defensive, baricadării dincolo de zidul de protecţie, ascunderii adevăratei identităţi. 

Dumnezeu este gata mereu să ne ierte şi să ne iubească fără nici o condiţie. Dificultatea vine din partea noastră, din partea neputinţei noastre de a ne lăsa iubiţi.

Pentru a înţelege iertarea este necesar 

Să ne dăm seama ce convingeri sau presupuneri avem despre identitatea noastră în Dumnezeu.

Să devenim conştienţi că suntem oameni, ceea ce înseamnă că:

o Suntem creaţi după chipul lui Dumnezeu Cel Unul în Treime, adică suntem ca Dumnezeu, subiect în relaţie cu alte subiecte,

o suntem făptură, adică altfel decât Dumnezeu şi dependenţi de El şi

o sunt chemaţi să devenim asemenea Lui lucrând împreună cu Harul Lui.

Omul există numai în relaţie:

o Cu Dumnezeu

o Cu sine

o Cu semenii.

Pentru omul căzut, relaţia este locul în care:

o Este iubit şi iubeşte, 

o Este rănit şi răneşte,

o Poate creşte şi se poate vindeca iertând ca Dumnezeu şi primind iertarea cu recunoştinţă.

Să fim conştienţi de existenţa binelui şi a răului şi că suntem înconjuraţi de efectele răului existent înainte de a fi noi.

Să realizăm că latura noastră întunecată face presiuni asupra noastră, presiuni faţă de care putem fi liberi numai cu Harul lui Dumnezeu.

Să descoperim că Dumnezeu ne iartă şi ne dăruieşte iertarea ca pe un mijloc de vindecare a rănilor suferite şi de reparare a relaţiilor destrămate făcând posibilă trecerea dincolo de greşelile noastre şi ale celorlalţi.

omul este altfel decât Dumnezeu

Dumnezeu Omul

Este Creatorul tuturor celor văzute şi nevăzute Este făptură, creaţia lui Dumnezeu

Este desăvârşit în mod absolut Are un dor nestins de Absolut şi desăvârşire

Iubeşte desăvârşit Iubeşte nedesăvârşit

Iubeşte necondiţionat Iubeşte condiţionat

Intră în relaţie de intimitate personală cu fiecare om în parte Nu intră în armonie cu toţi oamenii, dar tinde spre aceasta

Nu-şi calcă făgăduinţele Îşi calcă făgăduinţele

Urmăreşte interesul fiecărui om Este egoist şi abuziv

Importanţa iertării:

Vindecă inimile şi reface relaţiile. Este cheia sănătăţii integrale a omului.

Este leacul neaşteptat şi revelat al dragostei împotriva durerii nedrepte.

Deschide uşa spre noi posibilităţi de viaţă.

Eliberează emoţiile şi sentimentele.

Dă putere prin eliberarea unor energii blocate de ură, mânie şi îngrijorare.

Ajută să te confrunţi cu realitatea vieţii şi să-i faci faţă.

Nu mai ai nevoie de mânie şi ură pentru că, renunţând la luptă, nu mai ai nevoie de arme.

Când te-ai hotărât să ierţi:

Nu te opri: după ce ai hotărât să ierţi, vei constata că simţi altceva decât credeai că vei simţi.

Nu te speria: supărarea poate continua şi după ce ai iertat pentru că sentimentelor de mânie şi durerii le trebuie timp pentru a se stinge. Trăieşte-le iertând.

Cere iertare pentru „partea” ta de vină.

Gândeşte-te că problema este mai degrabă între tine şi Dumnezeu, decât între tine şi cel care te-a rănit.

E nevoie de primirea şi înţelegerea propriilor sentimente, fără a te lăsa condus de ele.

Începe de unde poţi şi lasă iertarea să-şi facă lucrarea în procesul de vindecare cu harul lui Dumnezeu. 


Temă 

1. Faceţi o listă cu lucruri pe care le-aţi iertat celor care v-au rănit de-a lungul vieţii.

2. Faceţi o listă cu lucruri pe care vi le-au iertat cei cărora le-aţi greşit şi le sunteţi recunoscători pentru asta.

3. Faceţi o listă cu lucruri pe care nu le puteţi ierta. Dacă vă e greu să le numiţi simbolizaţi-le printr-un semn oarecare.

4. Faceţi o listă cu lucruri care credeţi că nu vă pot fi iertate. 

5. Faceţi o listă cu lucruri pe care credeţi că nu vi le puteţi ierta.

6. Ce credeţi că vă împiedică să iertaţi când nu puteţi ierta?

CE NU ESTE IERTAREA

Iertarea nu este uitare

Rănile aşa zis uitate au fost alungate în inconştient şi, de acolo, continuă să-i chinuie pe oameni. Pentru a le trata şi vindeca este nevoie să fie readuse în conştient.

Iertarea cicatrizează rănile emoţionale. Atunci ne putem aminti evenimentul fără resentimente. Nu mai suferim. Mântuitorul a înviat cu urmele cuielor, dar nu mai simte durerea.

Iertarea nu este doar un act imediat al voinţei

Mulţi se simt vinovaţi, sau îi învinovăţesc pe ceilalţi, pentru că nu iartă imediat. Dar iertarea nu este un act eroic de voinţă în care ne suprimăm emoţiile, ci este un act al întregii noastre fiinţe şi cere participarea tuturor puterilor noastre sufleteşti: inimă, inteligenţă, voinţă.

Cine sare peste etapele transformării emoţionale şi ale vindecării nu face decât să panseze o rană infectată. Aceasta va sfârşi prin a se infecta şi mai rău. 

Simţirea mâniei şi simţirea lăuntrică a nedreptăţii face parte din procesul iertării. 

Este nevoie de timp şi pentru vindecare şi pentru iertare; nu trebuie să bruscăm ceea ce se petrece în noi. 

E nevoie să discernem între simţirea mâniei şi dorinţa de răzbunare, fantasmele legate de „dreptatea” pe care trebuie să ne-o facem singuri, etc. 

Mânia (iuţimea) este o emoţie sănătoasă, o putere a sufletului pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca să ne putem apăra integritatea. Nu mânia este păcatul, ci ura şi patimile pe care le poate stârni. Mâniaţi-vă şi nu greşiţi, spune Domnul.

Important este să luăm decizia de a nu ne mai răzbuna, în nici un fel. Răzbunarea este inutilă şi devastatoare. E nevoie să facem pace lăuntrică, pace emotivă.

Iertarea nu înseamnă scuzare

A scuza, înseamnă a nu-l considera responsabil pe cel care ne-a ofensat. Când cineva ne face un rău fără să vrea, sau fără să ştie, nu are de ce să ne ceară iertare, dar trebuie să ne ceară scuze. 

Dar dacă cineva a voit să ne facă rău, a vrut să ne rănească, nu mai e vorba de scuze. Tendinţa de a-l scuza pe cel care ne-a ofensat se bazează pe circumstanţele atenuante oferite de trecutul său sau de alte circumstanţe. Dar nici o vină, fie şi explicabilă, nu poate fi scuzabilă. Ea poate fi doar iertată. Când Moise Îl ruga pe Dumnezeu să ierte poporul său, Acesta îi răspunde descoperindu-i că este „Iahve, Iahve, Dumnezeu iubitor de oameni, milostiv, îndelung răbdător, plin de îndurare şi de dreptate, Care păzeşte adevărul şi arată milă la mii de neamuri: care iartă vina şi răzvrătirea şi păcatul, dar nu lasă nepedepsit pe cel ce păcătuieşte” (Ieşire 34, 6-7).

Iertarea nu este sinonimă cu împăcarea 

Iertarea se referă la fapta care a rănit relaţia. Împăcarea este o urmare a iertării dar poate să nu aibă loc. Dacă după acordarea iertării, simţim că prin împăcare relaţia noastră nu ar creşte în profunzime, e mai bine să renunţăm pur şi simplu la ea pentru păstrarea păcii. Pacea înseamnă să nu te răzbuni şi să nu doreşti să te răzbuni. Pacea şi iubirea de vrăjmaşi nu presupune prietenie.

Din nefericire, mulţi oameni se împacă fără a-şi ierta unii altora ofensele ca să nu „mai dezgroape morţii”, dar fără recunoaşterea şi numirea suferinţelor pe car le-am produs sau pe care le-am suferit, nu există împăcare adevărată. Adevărul trebuie rostit. 

Împăcarea presupune iertare, iar iertarea presupune rostirea adevărului. 

Iertarea nu se impune

Iertarea este o lucrare a iubirii. Persoana care iartă trebuie să-şi asume în mod liber alegerea pe care a făcut-o, fără a pretinde ceva de la cel pe care îl iartă. 

Putem să ne dorim să fim iubiţi de cei din jurul nostru în ciuda faptelor noastre rele, dar nu le putem pretinde acest lucru. 

Iertarea se dă, se cere, dar nu se pretinde.

Iertarea nu este renunţare la ceea ce ni se cuvine

Iertarea nu exclude dreptatea. Un hoţ iertat nu este scutit de a restitui păgubaşului cele furate. 

Iertarea nu anulează consecinţele unei fapte rele sau a unui cuvânt rău. Iertarea nu este un act de dreptate, ci o faptă de iubire pentru reabilitarea celui vinovat. Aceasta înseamnă a nu-l confunda pe răufăcător cu fapta sa şi a urî păcatul, iubindu-l pe păcătos.

Pe cruce, Mântuitorul a condamnat păcatul care ne locuieşte, a făcut dreptate, dar nu ne-a condamnat împreună cu păcatul.

Iertarea nu-l schimbă pe celălalt

Când iertăm, se întâmplă, cu adevărat, ceva extraordinar, dar cu cel ce iartă, nu cu cel iertat. Acesta, poate conştientiza şi el minunea şi îşi poate schimba atitudinea sau comportamentul, dar puterea iertării se manifestă în noi. Pe noi ne vindecă, nouă ne dă pacea, nouă ne dă puterea să ne rugăm pentru celălalt. 

Nu trebuie să iertăm aşteptând schimbarea celuilalt. 

piedicile din calea iertării

1. Firea căzută şi puterile ei pervertite.

7. Pentru omul căzut, e firesc să nu-l ierte pe cel care l-a lezat cu ceva şi să-şi folosească puterile pentru a-şi face „dreptate”. Astfel:

8. Mânia (iuţimea) e folosită pentru a ne simţi şi arăta puternici. Fără mânie, omul se poate simţi dezarmat şi vulnerabil. 

9. Frica nu mai e folosită pentru confruntarea cu necunoscutul ce trebuie cucerit şi se transformă în frica de a ne confrunta cu durerea şi fuga de recunoaşterea ei.

10. Iertarea readuce durerea în prim plan pentru a fi vindecată. Perceperea şi acceptarea durerii este premiza iertării.

2. Scoaterea de sub învinuire prin justificarea comportamentului.

Iertarea nu înseamnă scuzarea comportamentului care ne răneşte.

Este nevoie de o evaluare lucidă a celor întâmplate.

E nevoie de aşezarea responsabilităţii la locul care i se cuvine.

3. Confundarea iertării cu uitarea.

Trecutul îl modelează pe om şi deciziile pe care le ia.

Uitarea te-ar putea face să-i laşi iarăşi pe cei care te-au rănit să te rănească.

E nevoie de o „integrare”, de o asimilare a evenimentelor dureroase. 

Putem ierta şi să nu uităm.

4. Legarea iertării cuiva de regretele aceluia.

Iertarea este un act în întregime al celui care iartă. Nu depinde nici de înţelegerea, nici de comportamentul şi nici de acordul celuilalt. 

5. Gândul că trebuie să-ţi meriţi iertarea.

Iertarea este întotdeauna un dar gratuit, nemeritat.


Tema pentru acasă

În fiecare zi din săptămâna care urmează, de preferat seara înainte de culcare, faceţi următorii paşi spre iertare:

Citiţi Acatistul Sfântului Duh (îl găsiţi pe Site, la Rugăciuni) sau o altă rugăciune către Sfântul Duh.

Desenaţi-vă „râul vieţii”, notând pe meandrele lui, momentele cele mai semnificative pe care vi le amintiţi. 

Amintiţi-vă şi povestiţi în scris (în fiecare zi) câte o întâmplare dureroasă din copilărie. Numiţi şi descrieţi pe scurt persoanele implicate.

Numiţi sentimentele distructive pe care le-aţi avut în timpul întâmplării.

Cum s-a sfârşit întâmplarea şi ce urmări credeţi că a avut în viaţa dumneavoastră?

Ce sentimente aveţi acum faţă de persoanele respective?

Aţi spovedit cele de care vă simţiţi vinovat?
SESIUNEA 3


UCIDEREA FRATELUI 

uciderea fratelui (cap . 4 din Facerea)

11. Dumnezeu nu „a căutat spre Cain şi spre darurile lui şi s-a întristat Cain tare şi faţa lui era posomorâtă” (v. 5).

12. Cain a fost rănit în aşteptarea sa legitimă privind atenţia lui Dumnezeu. Acum trăieşte:

13. Revoltă faţă de nedreptatea care i se face, 

14. Mânie, resentiment şi dorinţă de răzbunare,

15. Întristare şi descurajare. 

16. În acest moment intervine Dumnezeu pentru:

17. A declanşa o pedagogie care urma să-l ajute pe Cain să crească, să treacă într-o nouă etapă spirituală. 

18. A-i proba libertatea: Cain putea să aleagă liber, creşterea sau căderea. 

19. A-i încerca încrederea în El: fie urma să aibă încredere în Iubirea şi dreptatea lui Dumnezeu intrând în înţelesul evenimentului printr-o creştere spirituală, fie se va îndoi şi va aluneca lăsându-se pradă legilor oarbe ale firii deja căzute. 

20. Cain n-a primit să „biruiască” păcatul care „bătea la uşa” şi a ales să se lase robit de gelozie, invidie şi revoltă şi s-a răzbunat ucigându-şi fratele. 

21. Cain, primul născut şi „omul dobândit de la Dumnezeu (ver. 1) devine primul ucigaş din istoria omenirii. Crima lui a devenit prima verigă dintr-un lanţ nesfârşit de crime, începutul logicii violenţei ucigătoare care a guvernat şi guvernează lumea aceasta. 

22. Crima lui Cain a devenit prototipul tuturor violenţelor omului împotriva omului.

sentimentul de nedreptate generează violenţă

23. Ca şi Cain, omul aflat în faţa sentimentului de nedreptate se va întrista, va suferi, se va revolta. 

24. Revolta se va exprima prin resentimente: retrăirea sentimentelor dureroase provocate de eveniment.

25. Resentimentul, dacă va fi întreţinut şi hrănit conduce la dorinţa de răzbunare. 

26. Duhul de răzbunare distruge pacea lăuntrică, alimentează ura împotriva fratelui până la dorinţa de a-l distruge.

27. Ura şi spiritul de răzbunare dau naştere apoi unei spirale distrugătoare care se poate concretiza nu numai în crimă, ci şi în la fel de ucigătoarele: calomnii, vorbire de rău, batjocură…

28. Motorul acestui dinamism ucigaş, este refuzul omului de a se maturiza, rămânerea lui în mentalitatea copilului care simte că totul i se datorează. De aici spiritul de revendicare, de nemulţumire cronică, de permanentă luptă pentru drepturi. 

29. Povestea lui Cain ne arată că atitudinea egocentrică provoacă violenţă şi-l face pe om orb faţă de darurile pe care le-a primit. Cain aşteaptă ca Dumnezeu să răspundă aşteptărilor sale şi să se conformeze spiritului său de dreptate.

30. Dar căile Domnului nu sunt căile omului. Cain, şi fiecare om, este invitat să-şi ridice capul şi să asculte pedagogia lui Dumnezeu pentru curăţirea şi transformarea inimii, pentru creşterea în asemănare. 

31. Orice violenţă împotriva fratelui este, de fapt, un refuz al căii de creştere spirituală oferită de Dumnezeu fiecărui om, în diferite momente ale devenirii sale. 

32. Violenţa dorinţei omeneşti, când nu e îndreptată spre cucerirea Împărăţiei, se întoarce către celălalt. 

33. Cain se răzbună pe Dumnezeu ucigându-şi fratele. 

34. Orice violenţă asupra fratelui, transformat în „ţap ispăşitor”, este, până la urmă, o violenţă împotriva lui Dumnezeu.

35. Dumnezeu S-a făcut om şi Hristos a acceptat liber să fie victima răzbunării omului pe Dumnezeu pentru a face arătată iubirea lui Dumnezeu pentru om şi pentru a-i împăca, prin jertfa Sa, pe oameni cu Tatăl lor Cel Ceresc. 

36. Oamenii găsesc întotdeauna justificare pentru violenţa lor, se simt întotdeauna îndreptăţiţi să-şi facă singuri dreptate. Dar a te îndreptăţi înseamnă a lua locul Celui Drept.

Justificarea, îndreptăţirea de sine

37. Este aruncarea responsabilităţii pe celălalt: „nu eu, tu, el, ea, ei… „

38. Ne împiedică să fim conştienţi de responsabilitatea pe care o avem.

39. Ne împiedică să devenim conştienţi de lucrarea mecanismelor inconştiente de apărare care ne otrăvesc viaţa.

40. Ne împiedică să ne dăm seama ce rău am făcut fratelui care, ca urmare, se va simţi vinovat. Când o rană nu poate fi numită, pentru că cel care a făcut-o nu o recunoaşte, victima va sfârşi prin a se simţi vinovat, considerând că prejudiciul respectiv este pe drept, e legitim. Atunci apare o falsă vinovăţie.

Falsa vinovăţie

41. Îl face pe cel ce o simte să privească ofensele ca fiind legitime.

42. Îl face să intre într-un mimetism al răului suferit, până la a-l reproduce fără voie asupra altora. 

43. Astfel, cel violat va viola, cel abuzat va abuza, cel ce a fost umilit va umili, cel ce a fost maltratat va maltrata. 

eliberarea omului de determinări şi de condiţionări

44. Cu harul lui Dumnezeu, omul poate deveni conştient de schemele inconştiente ale mimetismului şi se poate elibera de tirania lor. Iubirea e mai puternică decât moartea.

45. Cuvântul lui Dumnezeu către Cain: „păcatul bate la uşă, dar tu biruieşte-l”, ne arată că avem puterea de a fi liberi, că putem răspunde evenimentului care ne răneşte şi altfel decât prin violenţă. Chiar dacă această libertate este alterată de cădere, de patimi şi de condiţionările aduse de ele, nu este mai puţin o putere pe care omul o poate exercita după cum voieşte. 

46. Libertatea omului nu este distrusă niciodată definitiv. În orice împrejurare, oricât am fi fost de „presaţi” să acţionăm rău, constatăm că am avut posibilitatea să alegem., să alegem viaţa sau moartea. (Deut. 30,19).


După articolul Părinelui Philippe Dautais, 

Pour rompre avec le logique meurtrier : Le pardon

Pubicat în revista le Chemin, no. 39, 1998


tema pentru acasă

Continuaţi să faceţi o rugăciune către Duhul Sfânt în fiecare zi, cu gândul la iertare.

Amintiţi-vă şi descrieţi o situaţie în care v-aţi simţit nedreptăţiţi. 

Numiţi sentimentele pe care le-aţi avut atunci.

Numiţi resentimentele actuale.

Povestiţi ce aţi făcut pentru a „face dreptate” sau pentru a vă răzbuna.

Ce aşteptaţi de la cei în faţa cărora vă îndreptăţiţi?

În ce situaţii credeţi că o ofensă „vi se cuvine”?

Identificaţi şi descrieţi aspecte din comportamentul Dumneavoastră care ar putea fi un mimetism al răului suferit în copilărie.

Când cei din jur vă reproşează că îi faceţi să sufere:

ce simţiţi?

ce gândiţi?

şi ce faceţi?

Anexe:

Vinovăţia

Libertatea pentru…
Anexe

Introducere

Îmi place să citesc acele broşuri colorate de călătorie, dar, apoi, mă uit la cât de mult costă călătoria şi spun „Poate la anu’!”. Ai văzut vreodată vreo astfel de broşură care să te întrebe „Ai nevoie de o vacanţă? Fă o excursie în vinovăţie!” Nu? Nici eu. Cu toate astea, e o excursie pe care am făcut-o cu toţii la un moment dat. Pentru unii dintre noi a devenit chiar o rutină, ca şi cum ar merge zilnic la serviciu. Mai mult, e o excursie pe care o facem fără să ne gândim la costuri, beneficii, timp şi energia necesară.

Deci, în această broşură, ne vom uita mai de aproape la acest subiect - vinovăţia. Ce este? Care sunt costurile? Dar beneficiile, dacă ele există?


Ce este vinovăţia?

Magda este contabilă. Ea a furat ceva bani de la patronul ei şi a “aranjat” registrele, astfel încât să-şi ascundă fapta. În ultimele luni, a luat suficienţi bani pentru a-şi “sprijini” dependenţa ei de jocurile de noroc. Când a fost prinsă şi arestată, a raţionalizat lipsa ei de onestitate spunând: „Şeful meu are atât de mulţi bani încât nu ştie ce să facă cu ei”.

Tibor locuieşte în celălalt capăt de oraş. Soţia lui a suferit un atac de cord acum trei luni. Continuă să îşi spună că ar fi trebuit să rămână acasă în noaptea în care s-a întâmplat asta. Ar fi trebuit să ştie că se va întâmpla asta. Dacă ar fi fost acasă, ar fi putut să îşi ducă soţia la spital mult mai repede. 

Tibor se simte vinovat. Magda nu. Deci, ce e vinovăţia? Este ceva util sau dăunător? 

Dicţionarul spune că vina înseamnă a te simţi responsabil sau plin de resentimente pentru anumite ofense. Dacă o persoană nu îşi asumă responsabilitatea pentru greşelile din trecut, o putem descrie ca fiind anti-socială (cineva care nu se simte niciodată vinovat ar putea suferi de tulburare anti-socială de personalitate). 

De vreme ce Magda i-a furat bani şefului ei, vina ar fi fost o reacţie adecvată din partea ei. Dacă ar fi simţit vină, s-ar fi oprit din furat înainte de a fi prinsă şi arestată. 

Tibor nu avea de unde să ştie că soţia lui va avea un atac. Nu a făcut nimic rău dacă a plecat de acasă în acea seară. Să stea seară de seară treaz, simţindu-se vinovat pentru comportamentul său, este un lucru care îi dăunează lui Tibor. Aceasta este vina “iraţională”, deşi ea poate fi şi o parte din procesul durerii care urmează unei pierderi.

 Vinovăţia care are drept urmare scăderea stimei de sine sau care îţi răpeşte seninătatea este dăunătoare şi inadecvată.


Vinovăţia şi ruşinea

Putem face diferenţa între sentimentul de vină şi cel de ruşine prin modul în care gândim despre comportamentul nostru şi despre noi înşine. Dacă credem că, comportamentul nostru a fost greşit şi ne simţim rău din cauza asta, ceea ce simţim este vină. Dacă, în schimb, ne gândim că ceea ce am făcut ne transformă în oameni de nimic, trecem linia dintre vinovăţie şi ruşine. Ruşinea are rădăcini mult mai adânci decât vina. Ea provine, de multe ori, din copilăria trăită într-o familie disfuncţională, o familie în care am fost ruşinaţi de către adulţi sau abuzaţi fizic, emoţional sau sexual de aceştia. Ruşinea e cronică, iar terapia este deseori utilă în rezolvarea ei.

 O persoană care se simte vinovată va spune:

 “Îmi pare rău pentru felul în care m-am purtat”.

 O persoană care se simte ruşinată poate să spună:

“Nu sunt bun de nimic. Oare cum poţi să stai pe lângă mine?”


Vinovăţia şi dependenţa

Magda a avut încă din copilărie sentimente de ruşine pe care şi le-a acoperit cu un sistem bine pus la punct de mecanisme de apărare. Unul dintre acestea era să raţionalizeze că şeful ei nu avea nevoie de banii pe care ea îi furase. Această gândire lipsită de onestitate o împiedica să vadă realitatea infracţiunii ei.

Magda a făcut închisoare pentru delapidarea făcută. În timpul detenţiei, ea a primit ajutor pentru dependenţa ei de alcool şi de jocurile de noroc. A început să înţeleagă că trebuia să facă faţă ruşinii ei sau nu ar fi putut să se menţină în programul de recuperare. Dacă îşi permitea să simtă ruşine, avea să ajungă din nou la băut şi la jocurile de noroc.

Magda a învăţat şi că vinovăţia pentru comportamentul ei din trecut îi era acum de ajutor. Dacă se simţea vinovată pentru ce făcuse erau mari şanse ca ea să nu mai facă aşa ceva niciodată.

Dacă facem faţă durerii pe care ne-am cauzat-o nouă sau altora putem preveni repetarea faptei. Vina ne poate ajuta să devenim responsabili, iar acest lucru este esenţial pentru a continua recuperarea din orice fel de dependenţă. 


Realizarea schimbării cu ajutorul

Terapiei Raţional – Emoţionale (TRE)

Cum poţi să afli dacă ceea ce simţi este ruşine sau vină? Un mod este de a asculta ceea ce îţi spui ţie însuţi, care sunt gândurile pe care le ai despre ceea ce se întâmplă în jurul tău. Dacă îţi spui că, comportamentul tău este greşit şi că trebuie să îl schimbi, atunci ceea ce simţi este vină. Dacă îţi spui că tu eşti „greşit”, că tu eşti rău pentru că te-ai comportat în acel mod, simţi ruşine. 

Odată ce ai realizat care este discursul tău interior – discuţia cu tine însuţi - poţi să decizi dacă vina pe care o resimţi este utilă sau dăunătoare. Poţi, mai apoi, să îţi provoci gândurile care au ca rezultat vina dăunătoare.

Priveşte diagrama următoare. Observă cum discursul interior îţi afectează sentimentele şi cum sentimentele îţi afectează comportamentul.


Terapia Raţional –Emoţională a lui Albert Ellis (TRE) ne spune că ceea ce gândim ne poate supăra şi că această supărare afectează felul în care ne comportăm. Tibor şi-a spus: „Ar fi trebuit să rămân acasă în seara în care soţia mea a avut un atac. Aş fi putut să o duc mult mai repede la spital.” Ajunge să se simtă vinovat într-un sens dăunător. De ce? Tibor nu avea de unde să ştie că soţia lui va avea un atac de cord în timpul în care el era în oraş. Nu poate schimba ceea ce s-a întâmplat. Tibor trebuie să îşi pună la încercare ideea iraţională că, cumva, ar fi trebuit să ştie ce urma să se întâmple. Dacă va face asta, el îşi poate reduce sentimentul de vină şi comportamentul său auto-distructiv se va schimba. Astfel, va reuşi să doarmă.

TRE foloseşte următorul proces pentru a disputa şi schimba gândurile iraţionale. 


A 

Eveniment sau situaţie B 

Gânduri şi credinţe C 

Sentimente

D

Combaterea ideilor iraţionale


În primul rând, ne amintim evenimentul sau situaţia care ne-a supărat. Apoi, ne analizăm gândurile şi credinţele cu privire la această situaţie. În pasul următor, trebuie să ne identificăm sentimentele pe care ni le cauzează aceste gânduri. În cele din urmă, încercăm să punem la încercare aceste gânduri care ne supără.
Iată cum a folosit Tibor procesul cu patru etape TRE:


A 

Eveniment sau situaţie


Soţia mea a avut un atac de cord şi eu nu am fost cu ea să o ajut.


B 

Gânduri şi credinţe


Ar fi trebuit să fiu acolo. Aş fi putut să o duc mai repede la spital.


C 

SentimenteVinovăţie, tristeţe, depresie


D 

Combaterea ideilor iraţionale


Nu aveam de unde să ştiu. Dacă aş fi ştiut ce avea să se întâmple, aş fi rămas acasă. Nu am dezamăgit-o.

Iată un alt exemplu de proces TRE în patru faze:

Mama Danei credea că, dacă copiii ei o iubesc, atunci îşi vor petrece fiecare vacanţă cu ea. Dana a fost invitată la masa de Paşti de un prieten pe care dorea să îl cunoască mai bine. Dana se simte acum vinovată pentru că mama ei vroia ca ea să vină acasă de Paşti.


A 

Eveniment sau situaţie


Am petrecut Paştele cu un prieten. Mama e supărată pentru că nu am fost cu ea.


B 

Gânduri şi credinţe


Sunt o fiică rea. Ar trebui să îi fac pe plac mamei mele. Câte a făcut pentru mine… Cum am putut să o las singură

de Paşte?

C 

SentimenteVinovăţie,

Ruşine


D

Dispute şi Provocarea ideilor iraţionale


Sunt o fiică bună. Şi eu, şi mama suntem adulţi şi putem să ne luăm propriile decizii despre cum să petrecem Paştele. Ar fi putut invita pe altcineva la ea, dacă eu am decis să nu merg. Am dreptul să îmi petrec timpul cu prietenii. Nu are nici un rost să mă simt vinovată. Îmi iubesc mama şi îi dovedesc asta în alte feluri decât să fiu cu ea de Paşte.


Atât Dana, cât şi Tibor au avut idei iraţionale care i-au făcut să se simtă vinovaţi. Credinţa Danei că trebuie să obţină aprobarea tuturor în viaţă - în acest caz, al mamei ei - este o credinţă comună multora şi care produce vinovăţie. Ideea iraţională a lui Tibor că ar fi trebuit să prevadă viitorul produce şi ea vinovăţie. 

Atât Dana, cât şi Tibor, îşi pun câte un „trebuie” pe umeri. Caută orice „trebuie” sau „ar trebui” în discursul tău interior. Atunci când credem că ar trebui să facem ceva, ne simţim vinovaţi dacă nu facem acel lucru. E mai bine să folosim cuvinte ca „aş prefera” decât „ar trebui”. 

Un alt cuvânt pe care e bine să îl căutaţi în discuţia cu voi înşivă e „îngrozitor”. Dacă ne spunem că e „îngrozitor” faptul că am făcut sau nu ceva anume, ne simţim mult mai vinovaţi decât ne-am simţi dacă am folosi cuvântul „ghinion” sau „dezamăgire”. 

O altă credinţă iraţională care produce vinovăţie este că trebuie să fim mereu perfecţi şi că e ceva îngrozitor să greşeşti. Nimeni nu e perfect. Cu toţii facem greşeli, dar greşelile sunt o minunată ocazie de a învaţă ceva nou. 


Vinovăţia şi anxietatea

După ce s-a acuzat că făcuse ceva rău, Victor a ajuns să se simtă vinovat şi, mai apoi, neliniştit. Ieri a început să se certe cu şeful său, după care s-a simţit vinovat şi anxios, făcându-şi griji că ar putea fi concediat. Şi-a făcut atât de multe griji, încât a uitat să închidă uşa biroului când a plecat de la serviciu. Peste noapte, cineva a intrat în birou şi i-a furat computerul. Din fericire, Victor a fost în stare să folosească procesul TRE pentru a-şi reduce vinovăţia. 

A 

Eveniment sau situaţie  


M-am certat cu şeful meu şi mi-a amintit că datorită lui am acest serviciu. B 

Gânduri şi credinţe


De ce mă contrazic mereu cu el? Am făcut-o lată din nou. Sigur o să fiu dat afară. Numai după cum se uită la mine îmi dau seama că vrea să scape de mine. Sunt un nenorocit prost. Nimeni n-o să mă mai angajeze vreodată. C 

SentimenteAnxietate

Vinovăţie

Ruşine 

D 

Combaterea ideilor iraţionale


E normal să nu fiu mereu de acord. Sunt o persoană valoroasă, cu propriile mele gânduri şi opinii. Nu îi datorez serviciul meu şefului; am multe calităţi şi aptitudini. Ultima mea evaluare profesională a arătat că fac treabă bună.


Observi că una dintre ideile lui Victor de la secţiunea „Gânduri şi credinţe” a fost „Sunt un nenorocit prost.” Etichetându-ne cu nume negative duce la scăderea stimei noastre de sine şi la menţinerea ciclului vinovăţiei. Victor a putut să îşi schimbe această credinţă cu cea că e „o persoană valoroasă, cu propriile gânduri şi opinii”. Astfel, Victor şi-a afirmat propria persoană.

Afirmaţiile sunt propoziţii care te „afirmă” şi care îţi construiesc stima de sine. Priveşte următoarele idei iraţionale. În dreptul fiecăreia dintre ele este dată câte o afirmaţie care contracarează credinţa iraţională. 


Credinţă iraţională Afirmarea

 Nu ar trebui să greşesc niciodată.  Îmi place să învăţ din experienţele mele.

 Trebui să le fac pe plac oamenilor, ori n-o să le placă de  mine.  Mă simt bine atunci când spun ce simt şi ce vreau.

 Sunt rău pentru că sunt alcoolic.  Sunt o persoană bună şi sunt fericit în recuperare.

 Nu ar trebui să mă enervez.  E în regulă dacă simt mânie. Mânia mă ajută să îmi dau seama când îmi sunt încălcate drepturile. Mă ajută şi să îmi dau seama când ar trebui să fiu asertiv.

 E vina mea că soţia mea e nervoasă.  Sunt responsabil pentru propriile mele sentimente, iar soţia mea e responsabilă pentru ale ei.

 

Stabilirea unui scop şi a unui plan de acţiune

Odată ce ne-am dat seama că avem obiceiul de a ne învinovăţi şi a deveni anxioşi, ne putem stabili un scop pentru a reduce aceste sentimente negative. Scopul lui Victor a fost să îşi reducă sentimentul de vinovăţie. Planul lui de acţiune a fost cel al folosirii afirmaţiilor. Se răsplătea ori de câte ori folosea TRE prin punerea a 10.000 de lei într-o cutie. Pe cutie a lipit un bileţel cu o propoziţie pe care o citea ori de câte ori punea bani în ea: “Sunt un om fericit. Iau decizii bune.” Sub acest text, Victor a lipit imaginea unui casetofon pe care şi-l dorea; atunci când a avut suficienţi bani în cutie, Victor şi-a cumpărat acel casetofon. 

Poţi să incluzi în procesul tău TRE şi un scop şi un plan de acţiune. Victor le-a adăugat pe aceste două:

E 

Scop

Reducerea sentimentelor de vinovăţie F

Plan de acţiune

Să pun 10.000 într-o cutie ori de câte ori folosesc procesul TRE. Să lipesc următorul bileţel pe cutie şi să îl citesc de câte ori pun bani în ea: „Sunt un om fericit. Iau decizii bune.”


Procesul TRE a devenit acum unul cu şase etape:

E 

Scop A 

Eveniment B 

Gânduri şi credinţe C 

Sentimente D 

Combaterea gândurilor şi credinţelor F

Plan de acţiune


Vinovăţia, perfecţionismul şi depresia

Mariana este o perfecţionistă. De când a uitat de ziua de naştere a soţului ei se simţea depresivă. Se întreba cum poate rezista soţul ei cu o soţie atât de uitucă. Continua să se simtă aşa deşi şi soţul ei uitase în câteva rânduri de aniversarea ei. 

A avea un sentiment de satisfacţie atunci când facem o treabă bună nu este perfecţionism. Perfecţionismul e mai mult decât atât; este acel sentiment inconfortabil atunci când orice facem este altcumva decât perfect, când avem aşteptări nerealiste atât de la noi, cât şi de la alţii şi nu permitem nici o greşeală.

Vinovăţia şi perfecţionismul merg mână în mână. Să privim din nou situaţia Marianei. Ea se aştepta – în mod nerealist - să nu uite nici o zi de naştere, cu atât mai puţin una a soţului ei. Atunci când a uitat, a cotropit-o vinovăţia. Iată cum a folosit Mariana procesul TRE pentru a-şi diminua starea de vinovăţie. 

A 

Eveniment


Am uitat de ziua. soţului meu. B 

Gânduri şi credinţe

Ce se întâmplă cu mine? Cum am putut fi atât de neglijentă?

Nu sunt bună de nimic

C 

Sentiment


Vinovăţie 

Depresie D

Combaterea gândurilor şi credinţelor

Stai un pic. Bineînţeles că îl iubesc. Oricum, a uita de o aniversare e o greşeală omenească. E în regulă să greşesc. Nu sunt perfectă.

Nici el nu e. Eu l-am iertat atunci când a uitat de ziua mea, aşa că am încredere că şi el mă va ierta.

E 

Scop 

Să exersez identificarea sentimentelor în fiecare zi. F

Plan de acţiune

Să păstrez un Jurnal al sentimentelor şi să îl completez în fiecare zi.

Povestea Marianei arată cum sunt legate între ele vinovăţia, perfecţionismul şi depresia. Prin completarea jurnalului, ea va începe să îşi recunoască vinovăţia şi depresia care rezultă din aceasta. Apoi, poate să folosească procesul TRE pentru a descoperi comportamentul perfecţionist care cauzează de fapt întregul proces. 

Nu toate stările de depresie sunt cauzate de vinovăţie. Depresia poate fi o reacţie a unei pierderi sau a unei schimbări. Aceasta e numită depresie „reactivă”. Depresia e uneori biologică, adică apare datorită constituţiei noastre bio-chimice. Depresia mai poate fi şi relaţionată cu caracterul şi implică un sistem de valori şi credinţe. În fine, cele trei tipuri de depresie pot să se întrepătrundă, adică depresia unui individ să conţină elemente din toate trei.

Depresia Marianei e legată de credinţa ei iraţională că totul trebuie să fie perfect. Dacă va putea să îşi schimbe aceste credinţe, probabil că va reuşi să se elibereze de depresia ei.


Vinovăţia şi mânia

Eduard a crescut într-o familie în care nu era permisă exteriorizarea mâniei. Fratele său se lega mereu de el şi îl insulta atunci când părinţii lor nu erau acasă. Dacă se plângea mamei sale din cauza asta, ea îi spunea deseori ce copil bun este pentru că are răbdare faţă de comportamentul fratelui său. Aceasta era răsplata pentru comportamentul său pasiv. Atunci când a ajuns la vârsta maturităţii, avea un puternic comportament pasiv. Pentru Eduard, a fi mânios însemna a fi îmbufnat şi prost dispus. Uneori, presiunea era atât de mare încât „scotea fum”, după cum singur se descria. Se închidea singur în baie şi începea să lovească pereţii, plângându-se de soţia sa.

Atunci când ieşea din baie, avea din nou o înfăţişare paşnică, însă, în interiorul său se simţea vinovat. „Sunt îngrozitor”, îşi spunea. „Cum am putut să mă enervez atât de tare pe ea?”

A învăţa să îţi exprimi mânia în mod asertiv este esenţial într-o relaţie. E normal să simţi mânie. Este un sentiment la fel de normal ca şi fericirea. Mânia ne sesizează situaţiile în care drepturile noastre sunt încălcate şi ne ajută să ştim când să fim asertivi. Nu trebuie să ne simţim vinovaţi atunci când simţim mânie. Oricum, se poate să devenim mânioşi din motive iraţionale. TRE ne poate ajuta să le deosebim unele de altele.

Iată un exemplu. Observaţi cum mânia lui Eduard se transformă în vinovăţie. 

Eduard e în terapie pentru a învăţa mai multe despre comportamentul său pasiv, pentru a afla care sunt efectele negative ale acestuia şi pentru a exersa asertiviatatea. Ieri, Eduard era preocupat de vinovăţie pentru că i se plânsese unui coleg de serviciu despre soţia sa.

Terapeutul lui Eduard i-a cerut acestuia să folosească procesul TRE pentru a rezolva această problemă, inclusiv să stabilească un scop şi un plan de acţiune, de vreme ce comportamentul său pasiv era un obicei. Iată ce a scris Eduard:

A 

EvenimentEu şi soţia mea am început să ne certăm. Nu am putut să dorm toată noaptea. La serviciu, l-am încolţit pe Dan şi m-am plâns de soţia mea. B 

Gânduri şi credinţe


Soţia mea m-a enervat atât de tare. E numai vina mea. Nu ar fi trebuit să mă cert cu ea. E cumplit să mă plâng de ea pe la spatele ei. Sunt un soţ îngrozitor. C 

SentimenteVinovăţie, 

depresie D

Combaterea gândurilor şi credinţelor

Terapeutul meu îmi spune că nu soţia mea mă enervează. Eu mă supăr din cauza felului în care gândesc, ca de exemplu atunci când mă aştept să îmi citească gândurile sau să aibă aceleaşi păreri ca şi mine despre orice. Oricum, a simţi mânie nu e ceva rău. Poate fi chiar utilă.

E normal să nu fii de acord. Ca ce chestie ar trebui toţi să gândească la fel? Ar fi mai bine să o confrunt pe soţia mea, dar nu e ceva cumplit să vorbeşti cu un prieten despre sentimentele mele. Îmi iubesc soţia. Sunt un soţ bun.


E 

Scop 


Să îmi permit să simt mânie fără să mă simt vinovat şi să exprim în mod asertiv ceea ce simt. F

Plan de acţiune


Să lipesc afirmaţia asta pe uşa băii mele şi să o citesc de trei ori atunci când merg acolo: „Sunt o persoană valoroasă. Sentimentele de mânie fac parte din personalitatea mea şi mi le voi exprima. Atunci când voi vrea ceva, voi solicita acel lucru în mod asertiv.”


Cine e de vină?

Atunci când ne surprindem acuzând pe cineva pentru ceva, ar fi util să ne oprim şi să ne examinăm dialogul interior. S-ar putea să ne dăm seama că ceea ce simţim e vinovăţie, raţională sau iraţională.

Acuzarea cuiva poate fi un mod de a ne apăra faţă de analizarea propriului comportament. De exemplu, Sofia a atins ceainicul care se afla pe marginea mesei, iar acesta a căzut şi s-a spart. Ceainicul era un cadou de Crăciun de la soacra ei şi îşi imagina că soţul ei se va supăra. Astfel, a început să strige la el: „De ce ai lăsat ceainicul pe colţul mesei? Să vezi ce-o să se supere maică-ta pe tine!”

Poate că Sofia nu îşi dădea seama în mod conştient că acuzele aduse soţului veneau de fapt din propria vinovăţie, însă o analiză a dialogului interior anterior incidentului ar putea să clarifice aceste lucruri.


Rezumat

Sentimentele de vinovăţie pot fi utile atunci când ele ne opresc din a repeta un comportament distructiv sau adictiv, dar periculoase când ele sunt cauzate de credinţe iraţionale. De exemplu, putem crede că Puterii noastră Superioare nu îi va plăcea de noi dacă ne vom comporta într-un anume fel sau că părinţii sau prietenii nu ne vor mai iubi dacă nu ne vom comporta aşa cum vor ei. Aceste idei iraţionale ne conduc la inutile sentimente de vinovăţie. Ca adulţi, trebuie să ne combatem aceste credinţe iraţionale, iar un mod de a face acest lucru este de a ne observa propriile reacţii la comportamentele celorlalţi: renunţăm la prietenia cu cineva doar pentru că acesta e de altă părere decât noi despre un anume subiect? Răcim relaţia cu mama pentru că ea vrea să plece în concediu la băi şi nu să vină la noi? Bineînţeles că nu.

Abordarea TRE ne poate ajuta să ne schimbăm credinţele iraţionale. Daţi-i o şansă, dar ţineţi minte că e nevoie de timp pentru a-ţi forma un obicei, astfel încât e nevoie de timp şi exerciţiu şi pentru a scăpa de unul. Aşadar, exersează-le din greu. Te vei simţi mai sănătos, mai fericit şi mai liber.
Anexe

LIBERTATEA PENTRU…, O LIBERTATE RESPONSABILĂ

Omul liber şi responsabil

47. Subiectul responsabilităţii nu poate fi decât o persoană.

48. Chiar şi persoana poate fi iresponsabilă sub puterea unor forţe coercitive care depăşesc capacitatea ei de apărare psihologică şi de „reacţie cerebrală”.

49. Responsabilitatea cere două condiţii esenţiale:

să fii în deplinătatea facultăţilor raţiunii,

să fii liber pe acţiunile tale.

Libertatea este aproape sinonimă cu

responsabilitatea persoanei faţă de propriile sentimente şi cu

puterea, capacitatea de a le gestiona.

Persoana umană, în virtutea conştienţei şi a capacităţii de reflecţie autonomă, e responsabilă de propria gândire, acţiune şi simţire întrucât e conştientă de sine şi de posibilităţile de a-şi recunoaşte propriile nevoi, sentimente şi dorinţe şi de a le gestiona responsabil în raport cu sine şi cu celălalt.

Responsabilitatea umană se fondează pe libertate. Între ele există un raport de reciprocitate, unitate şi intercondiţionare. 

Un act responsabil este:

voluntar adică o lucrare ce derivă din voinţă cu cunoaşterea deplină a scopului;

co-respunzător maturităţii şi libertăţii personale;

imputabil (discutabil) moralmente;

liber.

Există o deosebire, uneori foarte subtilă, între un act voluntar şi un act aparent liber.

Cele mai frecvent întâlnite piedici în calea actelor voluntare şi responsabile:

Sila (violenţa, constrângerea) - poate fi:

absolută şi totală – faptele săvârşite în aceste condiţii nu atrag după ele responsabilitatea;

relativă sau parţială – actele sunt culpabile dacă era posibilă împotrivirea şi nu s-a opus o rezistenţă suficientă;

silă psihică – aparent fără cauze externe, dar care constă într-o obsesie sau constrângere internă, determinată de condiţiile de viaţă în care trăieşte persoana respectivă. 

Frica:

E cel mai puternic obstacol în cale libertăţii umane.

Provine din zona emoţionalului, este o emoţie primară, o stare emoţională cu care ne naştem, emoţie care poate înrâuri în mod hotărâtor reacţiile organismului pe latura exterioară (de execuţie).

Are o mare influenţă asupra voinţei.

După cauza care o provoacă poate fi: internă (anxietate, angoasă, panică) sau externă (cauzată de pericole vizibile, iminente)

După gravitate, frica poate fi: grea sau uşoară.

Depinde de structura sufletească a persoanei, de structura emotivă, în special.

Ignoranţa:

e definită ca „neştiinţa sau lipsa de cunoaştere a unor lucruri pe care de fapt cel în cauză ar trebuie să le cunoască”;

e mai degrabă un impediment cultural şi cognitiv;

culpabilitatea ignoranţei depinde atât de neglijenţa sau delăsarea subiectului, cât şi de însemnătatea obiectului faţă de care se manifestă.

Patimile:

Sunt dependenţe psihologice şi chiar somatice ale omului devenit pasiv.

Din punct de vedere psihologic sunt fie:

Stări patologice ale unor sentimente care pun stăpânire pe sufletul omenesc,

Fie sentimente obsesive care silesc omul să acţioneze numai în direcţia lor.

Din punct de vedere moral, sunt pofte puternice îndreptate spre anumite bunuri senzoriale care pot provoca o desfătare şi care uneori se opun exercitării libere a voinţei omeneşti. Ex.: ura, supărarea, gelozia, disperarea, groaza, etc. 

Deprinderile:

Sunt elemente ce provin din zona voinţei: „Acte voluntare la origine, prin repetare, ajung să se execute cu mai mare precizie şi uşurinţă şi fără control conştient, ceea ce înseamnă pentru persoana care le posedă o cruţare de energie şi timp, precum şi câştigarea dispoziţiei de a acţiona în acelaşi împrejurări, întotdeauna la fel.”

Faptele făcut din deprinderile rele sunt culpabile, deoarece deprinderile au fost dobândite în mod conştient.

Dacă subiectul se sileşte să dea voinţei sale o direcţie opusă celei a deprinderii rele, chiar dacă deprinderea biruie, fapta este involuntară, ceea ce diminuează culpabilitatea şi responsabilitatea. 

Alte influenţe: 

Particularităţile specifice;

Influenţa sistemului hormonal;

Influenţa constituţiei somatice, temperamentale;

Tulburări mintale;

Sugestia hipnotică;

Influenţa mediului fizic şi social;

Vârsta, sexul, rasa etc.

Responsabilitatea existenţială: apelurile vieţii şi răspunsurile omului

Frankl (supra-vieţuitor a patru lagăre de exterminare): „A fi om, persoană, înseamnă a decide de fiecare dată ce să faci cu tine însuţi, iar aceasta însemnă, la rândul său, a-ţi asuma responsabilitatea propriilor acţiuni şi ale propriei conduite.”

Fiecare om are un loc şi o misiune în lume, ceea ce i se cere este doar să le descopere.

Omul poate descoperi un sens în fiecare şi în orice situaţie de viaţă, chiar şi în cele mai dificile şi lipsite de orice speranţă, prin:

o Trăirea a ceea ce este valoros (natura, arta, relaţia etc.).

o Crearea de valori (materiale, artistice, spirituale). 

o Suportarea a ceea ce este de neînlăturat, de neschimbat (boală, pierderea celor dragi, etc.).

o Prin atitudinea de a-şi fi credincios sieşi şi de a se putea privi în faţă.

A fi responsabil de propria viaţă, de tine însuţi, înseamnă:

o A-ţi da seama de propria importanţă, de ceea ce „s-a investit în tine” pentru a răspunde în mod serios apelurilor vieţii. 

Decizia îţi aparţine: poţi opta pentru:

o O viaţă autentică, plină de sens, sau

o Te poţi irosi într-un simulacru existenţial, tu fiind sursa propriului eşec, nu împrejurările, condiţiile exterioare.

o Dacă anumite condiţionări sunt greu de depăşit sau chiar de nedepăşit, faptul de a-ţi trăi viaţa în mod real şi responsabil îţi aparţine în exclusivitate.

Frankl: Trebuie să-i învăţăm pe cei disperaţi că, de fapt important nu este ce aşteptăm noi de la viaţă, ci, în doar ce aşteaptă viaţa de la noi! Nu noi căutăm sensul vieţii, ci simţim că suntem permanent întrebaţi ca oameni, întrebări puse în fiecare zi şi în fiecare moment, cărora trebuie să le răspundem exact nu doar în:

o Meditaţii, fantasme, imaginaţie, 

o Cuvinte, declaraţii, lozinci, promisiuni,

o Ci printr-o acţiune corectă, cu un comportament corect. 

Frankl: „Motivat de voinţa de sens, omul, în faţa condiţionărilor de orice tip, dincolo de a le obiectiva în virtutea capacităţii de autodistanţare, este capabil de a recunoaşte în ele probleme de rezolvat şi sarcini de îndeplinit pentru propria formare.”

Într-o asemenea perspectivă, omul trebuie să acţioneze în existenţa sa:

o Nu pentru a realiza plăcerea (Voinţa de plăcere, Freud).

o Nici puterea (Voinţa de putere, Adler),

o Nici măcar pentru realizarea de sine,

o Ci pentru a urma o împlinire de sens (Voinţa de sens, Frankl).

Frankl: Omul este responsabil

o nu numai pe orizontală, „faţă de…„: viaţă, normele de convieţuire socială, propria conştiinţă morală ca produs social, ci

o mai ales pe verticală, „faţă de Cineva personal”, înaintea Căruia răspundem nu doar pentru „păcatele” noastre, ci mai ales de ceea ce am devenit şi am împlinit din „talantul”, sensul, rostul nostru existenţial. 

Din nefericire, interpretarea religioasă accentuează o viziune moralist negativă asupra responsabilităţii omului, apăsând pe culpabilitatea înaintea lui Dumnezeu faţă de păcate comise sau chiar pe necesitatea mântuirii mai curând decât pe responsabilitatea pozitivă (actuală), existenţial vocaţională şi axiologică a omului, pe cerinţa de a-şi cultiva talantul personal într-o viaţă trăită plenar şi responsabil în Prezenţa lui Dumnezeu. Multe păcate nu sunt decât consecinţe nefaste ale unor frustrări existenţiale sau deficienţe în planul realizării personale.

Conştiinţă morală, culpabilitate şi responsabilitate morală

Conştiinţa psihologică

Este capacitatea persoanei umane de a se percepe în propria individualitate unică şi irepetabilă; este discernământul psihologic, faptul de a fi conştient de sine. 

Se formează în timpul vârstei evolutive prin interacţiunea dintre tendinţele interne ale subiectului şi condiţionările externe din mediul ambiental până la libertatea de a alege şi capacitatea de a fi responsabil de alegerile făcute.

Este nucleul stabil în jurul căruia se va structura eul ca centru unificator, coordonator şi propulsor al alegerilor operante după criterii de valoare. 

Conştiinţa morală

Presupune existenţa conştiinţei psihologice şi este chiar această conştiinţă ajunsă la un grad maxim de diferenţiere, la un mod de a fi în lumea valorilor. 

Este un fel de loc lăuntric, un fel de busolă de orientare pentru sine şi în raport cu ceilalţi, o instanţă lăuntrică, centrul de referinţă care ghidează persoana în alegerile sale. 

Este o funcţie a persoanei şi pentru persoană, nu este o voce a firii, ci a persoanei. 

Ordinea morală există nu pentru că persoana se conformează firii, ci pentru că firea se personalizează în persoana care vorbeşte cu Dumnezeu. 

Culpabilitatea

Sentimentul de culpă, de vină:

face parte din sănătatea psihologică şi morală a persoanei;

este un factor stimulativ în dezvoltarea personalităţii şi a simţului datoriei şi responsabilităţii;

este un mecanism de protecţie a persoanei pentru a nu fi lezată prin devieri şi scăderi ale demnităţi morale

şi un paznic al standardului etic care nu permite inconsecvenţe, oscilaţii morale peste limitele admisibilului. 

Suferinţa produsă de sentimentul de vină poate fi un punct de plecare în atitudinea responsabilă a omului faţă de propria viaţă şi moralitate în raport cu sine şi cu ceilalţi.

Sentimentul de culpabilitate:

Este de origine nevrotică şi semnul unei retardări etice.

Îngrădeşte libertatea lăuntrică şi frânează dezvoltarea persoanei.

Responsabilitatea morală

Presupune un comportament responsabil, autentic moral, rezultat dintr-o decizie matură, liberă şi responsabilă. Un om moral autentic nu face răul pentru că nu-l face, ci pentru că face binele şi pentru că nu are nevoie de „motive” să nu facă răul. 

Presupune:

libertate de voinţă – eul este sursa creatoare de dorinţe şi de decizii, dar nu e constrâns să le manifeste nici de condiţii exterioare, nici de impulsuri lăuntrice.

şi libertate de acţiune – care se manifestă acolo unde dorinţa şi decizia survenite nu întâmpină dificultăţi în calea realizării lor.

(După: Eugen Jurcă, Arta de a fi liber)


LOGICA VIOLENŢEI UCIGAŞE

Civilizaţiile sunt întemeiate pe violenţă ucigaşă

De la Cain, omul căzut a zidit cetăţi şi a ridicat civilizaţii numai pe violenţă.

Lumea aceasta e guvernată de o logică ucigaşă, e fascinată de rău şi antrenată într-o repetare fără de sfârşit a unui trecut „întemeietor” datorită unor mecanisme inconştiente, colective şi individuale, puse în lucrare de fiecare nouă generaţie rănită de vechea generaţie. 

Ieşirea este posibilă numai prin întoarcerea la Dumnezeu, la iubire.

Dumnezeu a pregătit întoarcerea prin Legea lui Moise şi Însuşi a făcut-o prin Întruparea Fiului Său şi biruinţa asupra morţii prin propria moarte care a făcut posibilă Învierea şi ieşirea de sub legile logicii celei ucigaşe. 

Omul este dorinţă infinită

Omul este o fiinţă însetată, flămândă, plină de dorinţa de pace, de bucurie, de fericire. 

Omul nu doreşte decât să iubească şi să fie iubit, să trăiască fericirea iubiri împărtăşite.

Dorinţa aceasta face din om un pelerin care nu se poate opri până nu-şi potoleşte setea de iubire. Este o sete infinită, pe care nimic din cele finite nu o poate potoli, pentru că este fundamental, dorinţa de a fi, dorinţa de absolut, dorinţa de Dumnezeu. 

Dorinţa omului este de a deveni dumnezeu, nimic altceva n-o poate satisface. (Sf. Grigorie de Nyssa).

În experienţa existenţială

50. Această aspiraţie a omului se loveşte de limitele fiinţei umane. Când un copil vine pe lume, depinde cu totul de părinţii săi, de iubirea şi atenţia lor. Dacă nu primeşte iubirea şi atenţia pe care le aşteaptă, se va simţi rănit şi va reacţiona în consecinţă, declanşând mecanisme de apărare şi învăţând să rănească la rândul său. 

51. Este important să recunoaştem că în această viaţă nu este cu putinţă să nu fim răniţi şi să nu rănim pe nimeni.

52. Ieşirea din legile logicii ucigaşe nu presupune stârpirea răului din lume, ar fi făcut-o Domnul dacă aceasta ar fi fost calea, ci ruperea mea de cel rău şi de lucrarea lui şi intrarea în relaţie ontologică cu Dumnezeu.

Logica ucigaşă

Nici un om nu poate iubi în mod desăvârşit. În lume şi în oameni răul este în lucrare.

Cel rănit într-o relaţie, se va teme că va mai fi iarăşi rănit şi că va trăi iarăşi ceea ce l-a durut. De aici, sentimente de angoasă şi nesiguranţă şi apariţia mecanismelor de apărare pentru a evita suferinţa pe care i-o poate declanşa celălalt, devenit potenţial agresor. De cele mai multe ori aceste mecanisme funcţionează inconştient, dar duc la comportamente repetitive legate de rănile care au fost ascunse. 

Întreruperea legăturii bazate pe încredere antrenează după ea logica raporturilor bazate pe forţă, şi fiecare se înarmează pentru a se proteja. 

Agresivitatea este o armă de apărare. Cu cât cineva e mai rănit şi rana este mai profundă, se va simţi mai vulnerabil, mai ameninţat şi va fi mai agresiv şi mai violent. 

În plus, fiinţa rănită va căuta şi-şi va oferi compensaţii în a avea şi dori obiecte care oferă o plăcere imediată, ca o „justificare” pentru lipsa fundamentală de iubire. Şi cu cât va căuta să-şi compenseze lipsa de iubire prin sisteme compensatorii, cu atât va fi mai robit de obiectele pe care le pofteşte şi cu atât va resimţi o insatisfacţie cronică şi se va agrava spirala suferinţei, a angoasei, a anxietăţii şi vinovăţiei.

Agresivitatea mereu mai mare se va îndrepta

Fie spre aproapele, considerat vinovat şi răspunzător şi vinovat de această înlănţuire, 

Fie către sine însuşi în deznădejde şi depresie. 

Nesimţindu-se iubită, persoana rănită va căuta să atragă atenţia celorlalţi pentru a simţi că există în ochii lor: fie prin provocări şi agresivitate, fie încercând să fie amabilă.

Nevoia de a fi recunoscut, acceptat şi preţuit de ceilalţi se află în inima copilului din fiecare dintre noi.

După articolul Părinelui Philippe Dautais, Pour rompre avec le logique meurtrier: Le pardon

Pubicat în revista Le Chemin, no. 39, 1998

TEMĂ PENTRU ACASĂ

Continuaţi să faceţi rugăciuni către Duhul Sfânt.

Faceţi o listă cu dorinţele cele mai fierbinţi pe care le-aţi avut de-a lungul vieţii şi vi s-au împlinit.

Faceţi o listă cu dorinţele cele mai fierbinţi care nu vi s-au împlinit.

Studiaţi lista schemelor de inadaptare pentru a vedea în ce măsură vă „recunoaşteţi” în una sau mai multe dintre ele. 

Desenaţi inima copilului care aţi fost şi „strategiile” folosite pentru împlinirea nevoii de a fi recunoscut, acceptat şi preţuit de cei din jur. 


Materiale necesare

Lista schemelor de inadaptare.
MODELUL COGNITIV al lui Jean Cottraux

Cf. Terapiile cognitive, Polirom 2003


Model cognitivse Neurologii afirmă că ori de câte ori simţim ceva, informaţia circulă :

Fiecare va reacţiona în faţa unui eveniment prin emoţii care vor activa scheme. 


Schemele

Sunt structuri organizate care conţin cunoştinţele despre, şi aşteptările individului de la, lumea exterioară.

Credinţele

Sunt un ansamblu de viziuni personale despre sine, despre ceilalţi şi despre lume care constituie un sistem de interpretare, sau propria filozofie despre viaţă.

Pot forma sisteme de credinţe raţionale – adaptate la cultura personală a subiectului şi

sisteme de credinţe iraţionale

Nivelurile cogniţiei 

1. Nivelul inconştient: schemele

O structură organizată care conţine cunoştinţele despre şi aşteptările individului de la lumea exterioară 

Schemele funcţionează în mod automat

Se află în memoria semantică şi corespund, se pare, cu două reţele stabilizate de neuroni

Fac parte din cotidian şi se activează o dată cu întâmplările din viaţa de zi cu zi. 

2. Nivelul preconştient: evenimente cognitive

Cuprinde gânduri automate, monologuri interioare şi imagini mentale involuntare preconştiente, care fac posibil accesul la schemele inconştiente.

Corespunde activării schemelor prin situaţii inductoare de emoţii.

3. Nivelul conştient: atenţia focalizată 

Atenţia noastră se focalizează pe un anumit număr de elemente ale realităţii.

Ea rezultă din schemele care polarizează percepţia în funcţie de conţinutul lor.

4. Nivelul metacognitiv: gândirea de gradul al doilea

Cogniţii despre cogniţii, interpretări ale monologurilor interioare. 

Pot fi pozitive sau negative

Relaţiile dintre conştient şi inconştient se realizează prin:

Procese cognitive automate:

Inconştiente, rapide, se desfăşoară fără efort, necesită puţină sau nici o atenţie, sunt greu de modificat.

Corespund schemelor.

Conduc la gânduri automate ce apar la un nivel apropiat conştientului.

Procese cognitive controlate:

Conştiente, lente, presupun efort şi atenţie şi sunt uşor de modificat.

Corespund gândirii logice.

Au ca rezultat o descentrare în raport cu sine.

Procesul de asimilare:

Schema va încerca să interpreteze evenimentul căutând să-l facă comparabil cu postulatele şi credinţele prealabile

Procesul de acomodare:

Schemele se modifică dacă evenimentul nu este compatibil cu ele. 

Informaţia poate fi tratată în două feluri: 

1. de jos în sus:

porneşte de la stimulii din mediul înconjurător pentru a se îndrepta spre procesele cognitive superioare;

se află sub controlul datelor care provin din lumea exterioară.

2. de sus în jos:

se află sub influenţa conceptelor sau a teoriei;

predomină învăţarea, amintirea situaţiilor asemănătoare şi schemele prestabilite de gândire în defavoarea informaţiilor venite din exterior;

lipsa de supleţe şi de permeabilitate a schemei este responsabilă de neajunsurile psihologice şi de repetarea comportamentelor nedorite la o persoană.

SCHEMELE DE INADAPTARE

După: Tara Bennett-Goleman,

Alchimia emoţională. Cum poate mintea să vindece inima

Curtea Veche, Bucureşti, 2002

Schema poate fi de adaptare, sau de inadaptare.

Schema de inadaptare este un obicei mintal, este o combinaţie puternică de idei şi sentimente negative. Încearcă să evite stările mentale conflictuale.

Schemele de inadaptare au reprezentat la un moment dat o soluţie cel puţin parţială pentru o problemă cu care ne-am confruntat în copilărie. Este o încercare deraiată de a satisface una din necesităţile vitale: siguranţa, relaţia cu ceilalţi, autonomia, competenţa. Când aceste nevoi rămân nesatisfăcute se formează scheme. 

Fiecare schemă are propria sa amprentă emoţională reproducând sentimentele trăite în timpul evenimentelor traumatizante iniţiale. 

Strategiile unei scheme sunt soluţii incomplete la problemele inerente vieţii. Ele îmblânzesc puţin suferinţa din momentele critice, dar nu rezolvă problema cu adevărat.

Schemele se preocupă de nevoile stringente, dar ne împing să acţionăm şi să gândim în feluri care ne împiedică de fapt să ne satisfacem aceste nevoi.

Răspunsurile de tip schemă sunt reacţii exagerate în situaţii dificile. 

Schemele sunt sisteme de înmagazinare care conservă elementele emoţionale specifice învăţate. Acestea continuă să asimileze ceea ce experimentăm în viaţă după acest tipar. 

Unele scheme reprezintă modul în care ne-am sacrificat propriul potenţial pentru a menţine legăturile cu ceilalţi. 

Schemele funcţionează ca nişte lentile mentale care ne prezintă lumea înconjurătoare foarte diferită de felul în care este de fapt prin deturnarea atenţiei, memoriei şi percepţiei. 

Schemele de inadaptare sunt tipare de viaţă formate datorită opiniilor greşite pe care oamenii le au despre sine şi despre cei din jurul lor.

Unele scheme funcţionează ca nişte scenarii care par destinate a se repeta în viaţa cuiva. 

Cum poate fi recunoscută o schemă

Fiecare schemă are o „semnătura” directă, un tipar de stimuli şi de reacţii tipice şi, ca urmare, poate fi recunoscută după:

situaţiile care o declanşează,

sentimentele şi gândurile care apar în mod automat şi după

reacţiile obişnuite care însoţesc aceste stări (care sunt contraproductive).

Cum ne eliberam de sub tirania schemelor

Începem să ne vindecăm atunci când suntem dispuşi să retrăim sentimentele care ţin fixate aceste tipare. E nevoie de curaj pentru a înfrunta sentimentele mascate de aceste tipare afective. 

Ce putem face?

1. Să conştientizăm ceea ce se întâmplă privindu-ne pe noi înşine cu sinceritate, oricât de greu ne-ar fi.

2. Să trăim durerea sau groaza care se ascund în spatele acestor scheme, măcar pentru a ne da seama că vom supravieţui acestui demers. Să cercetăm şi să înfruntăm aceste sentimente.

3. Să ne observăm gândurile care însoţesc aceste sentimente şi să vedem în ce măsura ne justifică ceea ce facem. Gândurile alimentează reacţia afectivă. Reacţiile extrem de puternice sunt indiciul că ceea ce s-a întâmplat are înţelesuri simbolice pentru noi şi acelea ne declanşează reacţia. Amintindu-ne de situaţii similare din trecut, din copilărie, mai ales, identificăm tiparul schemei care ne chinuie.

4. Să fim atenţi la impulsurile şi acţiunile noastre pe toate nivelurile lor de manifestare: ce spunem (tare sau în gând, verbal sau nonverbal), cum spunem, ce facem, ce ne-a venit să facem şi ne-am abţinut… Să nu suprimăm emoţiile, dar nici să nu reacţionăm sub impulsul lor. Le putem trai fără să facem ce ne pretind ele. 

5. Să nu ne lăsăm dominaţi de reacţiile emoţionale şi să observăm felul în care se modifică prin conştientizare, prin optarea pentru reacţii mai adecvate situaţiei prezente. 

Instrumentele conştientizării sunt atenţia şi acceptarea. 

Atenţia (sau contemplaţia) trebuie exersată permanent, pentru a deveni un instrument util în situaţiile de criză. Ea constă în a observa pur şi simplu sentimentul fără a ne lăsa acaparaţi de el, fără a ne identifica complet cu el şi cu gândurile care îl însoţesc în mod automat.

Ne concentrăm pe procesul conştientizării, nu pe conţinutul lui. 

Conştientizarea nu este reprimare, ci presupune experimentarea sentimentului şi observarea gândurilor, senzaţiilor şi impulsurilor pe care le avem. 

Ca urmare, reacţiile vor fi specifice, nu tipice.

Principalele scheme de inadaptare descrise de specialişti sunt:

ABANDONUL 

are la bază teama permanentă că oamenii ne vor lăsa singuri;

poate avea rădăcina într-o experienţă reală din copilărie;

emoţiile tipice acestei scheme sunt: tristeţea profundă, sentiment de izolare, teamă şi panică de a rămâne singuri;

se manifestă prin agăţarea de persoanele din jur care poate să meargă până la un ataşament anxios.

Comportamentul tipic:

verificarea stabilităţii relaţiei prin întrebări repetate;

îngrijorare exagerată la fiecare tensiune din cadrul relaţiei;

acceptarea unor relaţii nocive şi a compromisurilor din teama de a nu rămâne singuri;

părăsirea relaţiei înaintea celuilalt din teama de a nu fi părăsit;

sensibilitate extremă la orice semn de îndepărtare a celor din jur;

gelozie permanentă şi iraţională;

anxietate când persoana de care e ataşat e plecată pentru orice motiv;

Pentru demascarea schemei este necesară:

analiza gândurilor care alimentează teama de abandon;

conştientizarea şi contemplarea sentimentelor declanşate de un abandon;

înfruntarea fricii de abandon;

punerea la încercare a resurselor interne pentru a trăi în singurătate;

alegerea unui partener stabil de viaţă.

PRIVAŢIUNEA

6. presupune convingerea intimă că nevoile personale nu vor putea fi satisfăcute;

7. apare în copilărie datorită privaţiunilor de hrană, căldură sau afecţiune sau datorită absenţei unei îndrumări adecvate;

8. la vârsta adultă schema îi face pe oameni să fie hipersensibili la orice semn că nu ar fi băgaţi în seamă sau că nu sunt ajutaţi, în special în relaţiile cele mai apropiate;

9. sentimentele profunde trezite sunt: tristeţea şi deznădejdea unei persoane care nu va fi niciodată înţeleasă sau luată în seamă, furia, însingurarea, teama că nu ni se vor împlini dorinţele dacă vor fi mărturisite.

Comportamentul specific celor afectaţi de această schemă poată să presupună:

amabilitate extremă cu cei din jur, necomunicarea propriilor nevoi şi pretenţia de a le fi ghicite de cei din jur;

uneori persoanele afectate formulează pretenţii neîncetate despre cum ar trebui oamenii să-i înţeleagă şi să-i ajute.

Strategiile schemei:

grija exagerată pentru nevoile celorlalţi, învinovăţirea de sine privind preocuparea de nevoile celorlalţi pentru a obţine atenţia de care au nevoie, mască permanentă de bună dispoziţie şi afişarea unui exces de energie, îşi aleg de obicei profesii în munca socială, asistenţă medicală şi psihoterapie, depunând eforturi până la epuizare;

strategie de evitare, protejarea prin menţinerea unei distanţe în relaţii, ascunderea adevăratelor sentimente şi nevoi.

Pentru demascarea schemei şi renunţare la ea este necesară: 

conştientizarea tendinţei de a deforma atitudinea celorlalţi faţă de noi,

exprimarea nevoilor şi dorinţelor proprii în mod clar şi adecvat,

evitarea relaţiilor cu persoanele indiferente şi agresive,

asumarea suferinţelor din copilărie care au generat schema, jelirea şi depăşirea lor.

SUBJUGAREA 

cei care şi-au însuşit acest tipar renunţă uşor la propriile dorinţe şi nevoi, deci au învăţat să fie neputincioşi şi neajutoraţi pe lângă cei care conduc;

îşi are originea în copilăria cu părinţi autoritari care şi-au impus voia prin violenţă, ameninţări, dezaprobare;

Sentimentele:

furie,

resentiment,

mânie.

Comportamentul:

preocuparea expresă pentru a-l mulţumi pe celălalt, 

supunerea cerinţelor partenerului dominant,

renunţarea grabnică la orice dorinţă personală sau răzvrătirea însoţită de reacţii violente la cea mai mică tentativă de dominare sau autoritate,

incapacitatea de a impune limite aşteptărilor celorlalţi de la ei muncind mult pentru ceilalţi şi chiar în locul lor, 

nu-şi exprimă niciodată resentimentele, dar se răzbună indirect pe oameni amânând, întârziind, nerespectând termenele limită;

Strategiile: 

strategia evitării;

revolta;

refuzul ataşamentului, evitarea situaţiilor care ar putea să-l prindă în capcană ca să-l domine;

supunerea se ajunge până la necunoaşterea propriilor preferinţe, opinii şi chiar a propriei identităţi;

se menţin secrete preferinţele şi dorinţele personale de dragul relaţiei.

Soluţii:

conştientizarea schemei,

depistarea reacţiilor automate a furiei şi a gândurilor declanşate de teama de a nu fi dominat,

exprimarea propriilor dorinţe şi nevoi.

NEÎNCREDEREA

se caracterizează printr-o exagerată suspiciune, printr-o convingere intimă că nu poţi avea încredere în oameni;

are la origine un abuz afectiv, fizic sau sexual în copilărie.

Sentimentele de bază:

furia,

teama,

ruşinea.

Comportamente posibile:

vigilenţă exagerată în relaţii,

închiderea şi rezerva faţă de ceilalţi,

uneori există tendinţa de a lega relaţii cu parteneri care se poartă foarte urât astfel încât „profeţiile” schemei se adeveresc;

idealizarea iniţială a cuiva ca apoi să fie identificată o aparentă trădare pentru ruperea relaţiei;

este posibilă refacerea situaţiei originare din copilărie prin intrarea în relaţie cu persoane abuzive;

fosta victimă poate deveni agresor făcând ca abuzul să se perpetueze;

evitarea prieteniilor strânse datorită convingerii că oamenii au motive ascunse pentru a se împrieteni;

Soluţii:

consultarea unui consilier specializat în abuzuri;

exprimarea sentimentelor puternice din evenimentul traumatizant: furie, sentimentul de a fi trădat, ruşine, frică, 

conştientizarea tendinţei de a fi suspicios şi renunţarea la gândurile auto-distructive şi contracararea ei;

respingerea hotărâtă a oricărei forme de abuz într-o relaţie;

rezistenţa atracţiei faţă de partenerii abuzivi.

IMPOSIBILITATEA DE FI IUBIT

se caracterizează prin presupunerea automată că nu suntem demni de iubire, că nu avem destule calităţi, că dacă cineva ne-ar cunoaşte cu adevărat şi-ar da seama câte lipsuri avem şi nu ne-ar mai iubi;

originea schemei se află în mesajele transmise de părinţii excesivi de critici care îşi insultă şi îşi umilesc copiii.

Sentimentele schemei sunt:

ruşine,

umilinţă,

vulnerabilitate,

nelinişte.

Comportamente posibile:

blazarea, capitularea, acceptarea unei imagini de sine conform căreia nu este suficient de bun, posibilitatea de a se privi cu acelaşi dispreţ cu care îi priveau părinţii, sunt greu de cunoscut, se ascund, nu îşi dezvăluie gândurile şi sentimentele;

sau, opusul: bravada, aroganţa, afişarea unui comportament de încrezător în sine.

Înlăturarea schemei presupune:

depistarea şi conştientizarea indiciilor schemei;

înlăturarea gândurilor obsedante privind greşelile personale;

renunţarea la îndoielile cu privire la propria persoană;

recunoaşterea realistă a calităţilor personale;

înţelegerea reacţiilor emoţionale şi învăţarea încrederii în cei care ne iubesc aşa cum suntem.

EXCLUDEREA

este convingerea intimă că „nu facem parte din…”, că nu suntem acceptaţi de o comunitate de unde tendinţa de neimplicare;

schema operează ca o profeţie care se împlineşte singură: frica de a nu fi acceptat produce un comportament nepotrivit şi duce la neacceptare.

Sentimente: 

anxietate,

tristeţe profundă,

însingurare.

Comportamente posibile:

retragerea, tendinţa de a evita grupurile, însingurarea;

sporirea eforturilor de integrare printr-o atenţie excesivă şi însuşirea perfectă a calităţilor necesare celor din grup;

comportament noncomformist: afişarea exagerată a rolului de proscris făcând din acesta un titlu de glorie;

Contracararea schemei:

conştientizarea şi contemplarea gândurilor care însoţesc sentimentul de excludere;

învăţarea stăpânirii neliniştii şi relaxării emoţionale într-un grup;

însuşirea abilităţilor de comunicare.

VULNERABILITATEA

constă în teama exagerată că urmează să se petreacă ceva catastrofal;

temerile obişnuite scapă de sub control, un motiv minor de îngrijorare poate deveni un dezastru imaginar de proporţii;

rădăcina vulnerabilităţii se află fie în comportamentul unui părinte pe care îl imităm, fie pentru că am trăit în copilărie situaţii primejdioase;

Sentimentele:

îngrijorare,

anxietate,

teamă exagerată,

panică.

Comportamente posibile:

cumpătarea excesivă;

evitarea excesivă a riscurilor;

fobiile;

pregătirea cu meticulozitate pentru a fi în siguranţă;

analize medicale;

elaborarea de ritualuri de verificare care calmează temerile;

dar şi optarea pentru activităţi riscante provocându-şi soarta cu scopul de a-şi demonstra că temele nu sunt justificate;

Căi de vindecare:

conştientizarea faptului că temerile sunt doar nişte gânduri care nu reprezintă realitatea;

înlocuirea gândurilor distructive cu unele realiste;

exprimarea sentimentelor.

EŞECUL

constă în convingerea că în ciuda tuturor eforturilor şi realizărilor nu eşti decât un ratat şi nu poţi reuşi nimic;

se formează pe temeiul realizărilor şi al carierei.

Sentimentele:

neîncredere în sine,

tristeţe anxioasă,

frica de eşec.

Comportamente posibile:

exces de eforturi pentru reuşită în ciuda permanentei frici de eşec. De aici fenomenul „impostorului” în care persoana care s-a descurcat foarte bine simte în adâncul inimii că a comis o fraudă şi trăieşte terorizată de gândul că într-o zi va fi dată de gol;

comportament care provoacă eşecul;

frica de eşec împiedică însuşirea unor noi cunoştinţe, provoacă amânări nejustificate şi acestea aduc eşecul.

Căi de vindecare:

conştientizarea manevrelor interne de descurajare;

evaluarea corectă a talentelor şi abilităţilor reale;

evaluarea corectă a realizărilor.

PERFECŢIONISMUL

schema perfecţionismului constă în sentimentul exprimat prin lozinca „trebuie să fii perfect”;

rădăcina acestei scheme este nevoia de a dobândi iubirea celor din jur prin rezultate de excepţie;

ea naşte aşteptări foarte mari, nerealiste de la sine şi de la cei din jur;

această schemă face ca viaţa să fie lipsită de orice bucurie;

lentilele deformate ale perfecţionismului urmăresc orice defect sau eroare minoră pentru care critică şi se autocritică şi îşi reproşează fără milă;

Sentimentele:

îngrijorare de a nu fi capabil sau nu a avea timp să faci ceea ce ţi-ai propus;

sentimentul constant că trebuie să faci mai mult şi mai bine;

nerăbdare şi iritare la suprafaţă;

tristeţe şi melancolie în adânc;

Comportamente posibile:

dependenţa de muncă în detrimentul vieţii personale, sănătăţii, relaţiilor şi a capacităţii de a se bucura de viaţă;

preocuparea excesivă în privinţa aspectului fizic, al statutului social şi a calităţii şi cantităţii bunurilor dobândite;

impunerea celor din jur a standardelor extrem de ridicate pe care le respectă ei înşişi.

Căi de vindecare:

conştientizarea şi demontarea tiparelor de gândire deformată;

renunţarea la autocritică şi reproşuri;

coborârea standardelor la nivelul puterilor reale;

descoperirea bucuriilor simple ale vieţii.

ÎNDREPTĂŢIREA

este un tipar emoţional care se concentrează pe neacceptarea limitelor existente în viaţă;

cei care au această schemă se simt atât de speciali încât se cred îndreptăţiţi să aibă tot ce vor;

rădăcina se poate afla în:

răsfăţul din copilărie, 

în atitudinea prea exigentă a părinţilor care şi-au condiţionat iubirea de calităţile copilului,

lipsa de atenţie, afecţiune sau bunuri materiale suferită în copilărie.

Îndreptăţirea apare ca reacţie la nedreptatea din copilărie 

Sentimente:

vanitate,

orgoliu,

lipsa de compasiune,

falsa mândrie peste un sentiment de inferioritate;

iritarea în faţa refuzurilor.

Comportamente posibile: 

lipsa de disciplină;

satisfacerea primelor impulsuri şi a dorinţelor indiferent de consecinţe;

stil de viaţă haotic;

neglijarea curăţeniei şi a ordinii în locuinţă;

nepăsarea faţă de efectele negative ale acestei scheme asupra celorlalţi;

Căi de vindecare:

conştientizarea sentimentelor profunde care motivează schema;

conştientizarea impactului negativ asupra celor din jur;

asumarea responsabilităţii pentru obligaţii;

conştientizarea impulsurilor şi neascultarea lor.Notă


Să nu ne temem să ne identificăm Schemele chiar dacă nu „avem încredere în psihologi” şi nici nu voim să „ne vindecăm rănile sufleteşti prin psihoterapie” (citat dintr-o observaţie critică). O suferinţă numită, chiar şi în termeni convenţionali, devine o suferinţă asumată. Negarea, piedica cea mai mare în calea vindecării noastre sufleteşti, a fost biruită. Aici începe libertatea conştientă de a alege calea de vindecare dorită. Curaj! (M. Siluana)IEŞIREA DIN LOGICA VIOLENŢEI UCIGAŞE

ELIBERAREA OMULUI DE DETERMINĂRI ŞI DE CONDIŢIONĂRI

Cu harul lui Dumnezeu, omul poate deveni conştient de schemele inconştiente ale mimetismului şi se poate elibera de tirania lor. Iubirea e mai puternică decât moartea.

Cuvântul lui Dumnezeu către Cain: „păcatul bate la uşă, dar tu biruieşte-l”, ne arată că avem puterea de a fi liberi, că putem răspunde evenimentului care ne răneşte şi altfel decât prin violenţă. Chiar dacă această libertate este alterată de cădere, de patimi şi de condiţionările aduse de ele, nu este mai puţin o putere pe care omul o poate exercita după cum voieşte. 

Libertatea omului nu este distrusă niciodată definitiv. În orice împrejurare, oricât am fi fost de „presaţi” să acţionăm rău, constatăm că am avut posibilitatea să alegem, să alegem viaţa sau moartea. (Deut. 30,19).

Iertarea

Este punctul prin care rupem lanţul logicii ucigaşe şi ne eliberăm de sub tirania mecanismelor inconştiente de apărare.

Iertarea este calea adusă nouă de Mântuitorul. El ne şi învaţă cât şi cum să iertăm.

Iertarea despre care ne vorbeşte Mântuitorul nu este psihologică, ea depăşeşte puterile omului ducând până la iubirea de vrăjmaşi.

Nu putem ierta decât în stare de rugăciune, numai binecuvântând.

Pentru a ierta trebuie să ne încredem în Dumnezeu şi să ne încredinţăm Lui prin rugăciune, şi nu în forţele noastre. 

A ierta însemnă a face din fiecare rană un motiv de rugăciune considerând că fără mila lui Dumnezeu în ceea ce mă priveşte, eu nu aş putea supravieţui şi nu aş putea face nimic. 

A ierta înseamnă să-i adunăm lângă noi, în rugăciune, pe cei ce ne urăsc şi ne fac rău.

Rugăciunea pentru cei ce ne fac rău înseamnă renunţarea le apărare, la dorinţa de a avea dreptate şi, mai ales, la dorinţa de răzbunare.

Rugăciunea este ieşirea de sub robia forţelor inconştiente care mă împing să acţionez după legile logicii ucigătoare de oameni. Când nu ne rugăm pentru cineva, îl vom judeca.

Iertarea este răspunsul lui Iisus la slăbiciunea umană: „Tată, iartă-le lor că nu ştiu ce fac”.

Iisus, Adevărul, ne face liberi faţă de destinul mimetismului şi repetiţiei ucigaşe, şi ne redă responsabilitatea propriei noastre istorii. 

Calea este iertarea.

Iertarea cere o convertire lăuntrică

53. Convertirea lăuntrică, metanoia, este

54. o trecere de la „totul e dat” la „totul e dar”;

55. o aşezare sub privirea lui Hristos care mă scoate din logica morţii şi mă ajută să fac din fiecare încercare o ocazie de creştere duhovnicească;

56. transformarea, cu harul lui Dumnezeu, tendinţelor de a reacţiona negativ în ocazii de rugăciune. 

57. O inimă convertită, este o inimă gata să ierte pentru că se ştie vulnerabilă, îşi cunoaşte propriile slăbiciuni şi căderi şi e conştientă de faptul că e iubită de Dumnezeu până în mizeria sa. 

58. Iertând astfel îi vom arăta celuilalt că este iubit, că îl eliberăm de povara vinovăţiei şi a sentimentului de nevrednicie. 

Iertarea presupune rugăciune

Fără harul lui Dumnezeu nu putem ierta şi harul vine prin rugăciune. 

Iertarea începe în inimă şi în gânduri.

În faţa unei ofense, fie mă las purtat de judecarea celui care mă supără, de resentimente şi de autojustificare, fie mă ancorez în rugăciunea pentru celălalt binecuvântându-l după porunca Domnului. 

Este foarte important să spunem pe nume ofensei pe care am suferit-o, să numim ceea ce iertăm. Nu e vorba de o naivitate, de scuzarea celui care ne-a rănit, ci de a-l iubi aşa cum este, de a-i da posibilitatea să-şi vadă greşeala şi vina, şi să se pocăiască. E vorba, de asemenea de a-l accepta aşa cum este. 

Numind rănile pe care le-am suferit trebuie să le dăm şi un sens, să le integrăm în istoria vieţii noastre, să le transformăm în ocazii de creştere spirituală. Să fim ca Domnul prin a Cărui „rană, noi toţi ne-am vindecat.”

Rănile pe care le-am suferit

Pot deveni locuri de convertire şi de creştere spirituală

Locuri de comuniune cu toţi răniţii vieţii

Mijloc de compasiune vindecătoare pentru mulţi

Ferestre care ne deschid spre durerile celui de lângă noi

IERTAREA ADEVĂRATĂ ESTE O IERTARE ÎN ADEVĂR

Nu poate exista o relaţie adevărată dacă există lucruri nespuse, dacă nu-şi recunoaşte fiecare vina pentru a-şi asuma responsabilitatea şi iubirea lui Dumnezeu. 

Pocăinţa şi iertarea sunt strâns legate (Luca 17,3).

Iertarea nu este uitare sau scuzare, ci o creştere a iubirii care recunoaşte frumuseţea şi unicitatea celuilalt fără a se împiedica de aparenţe, de ceea ce se vede. Aceasta însemnă să ai o privire nouă, însemnă ca ochiul tău să fie curat, pentru a înlătura „bârna” memoriei parazite, a prejudecăţilor, a judecării, a criticii… 

A ierta înseamnă să-i spui celuilalt că el e mai mult decât greşelile sau crimele lui, mai mult chiar decât imaginea pe care şi-o poate face despre sine. 

A ierta înseamnă să nu-l mai reduci pe celălalt la ceea ce îi lipseşte, să nu-l mai închizi într-o judecată, într-o condamnare şi o culpabilitate care-l poate duce la împietrirea inimii. 

A ierta înseamnă a-l accepta pe celălalt în alteritatea sa. Diferenţa nu mai e trăită ca o adversitate, ci ca o bogată diversitate.

A ierta în adevăr, înseamnă a stabili cu exactitate prejudiciile pe care le-ai suferit, dar a le însoţi de iertare pentru a nu te lăsa târât în ciclul infernal al urii ucigătoare. 

A ierta în adevăr înseamnă să urăşti păcatul, dar să-l iubeşti pe păcătos. Înseamnă să deosebeşti fapta de făptuitor. 

Vrăjmaşul omului nu este omul, fratele său, ci patima care îl domină, îl asupreşte. 

Iertarea adevărată

Este darul lui Dumnezeu

Omului îi aparţine dorinţa de a ierta pe care Dumnezeu o transformă în Darul iertării. 

Numai Dumnezeu poate ierta în noi, noi Îl putem primi şi lăsa să lucreze. A face e a lui Dumnezeu, a omului e a se lăsa făcut.

Simţim iubirea lui Dumnezeu pe măsură ce o dăruim celuilalt, şi dăruim iubire iertând. 

Iertarea este cea mai mare iubire pentru om.După articolul Părinelui Philippe Dautais, Pour rompre avec le logique meurtrier: Le pardon

Publicat în revista Le Chemin, no. 39, 1998
Tema pentru acasă

Citiţi în fiecare seară Acatistul Duhului Sfânt sau spuneţi de mai multe ori rugăciunea Împărate Ceresc…

Timp de cinci minute rugaţi-vă cu închinăciuni pentru cei care v-au rănit, fără să le pomeniţi numele şi binecuvântaţi-ii. (Ex.: Doamne, miluieşte pe cei care mi-au făcut şi îmi fac rău, m-au făcut şi mă fac să sufăr şi binecuvântează-i pe ei!

Citiţi o rugăciune pentru vrăjmaşi.Anexe

Rugăciunea pentru vrăjmaşiRUGĂCIUNE PENTRU VRĂJMAŞIDoamne binecuvântează pe vrăjmaşii mei! Şi eu îi binecuvântez şi nu-i blestem! Vrăjmaşii m-au împins şi mai mult spre Tine, în braţele Tale, mai mult decât prietenii. Aceştia m-au legat de pământ şi mi-au răsturnat orice nădejde spre pământ. Vrăjmaşii m-au făcut străin faţă de împărăţiile pământeşti şi un locuitor netrebnic, faţă de pământ. Precum o fiară prigonită, aşa şi eu, prigonit fiind, în faţa vrăjmaşilor, am aflat un adăpost mai sigur, ascunzându-mă sub cortul Tău, unde nici vrăjmaşii, nici prietenii, nu pot pierde sufletul meu.

Doamne, binecuvântează pe vrăjmaşii mei! Şi eu îi binecuvântez şi nu-i blestem. Ei au mărturisit în locul meu păcatele mele în faţa lumii. Ei m-au biciuit, când eu m-am cruţat de biciuire. Ei m-au chinuit atunci când eu am fugit de chinuri. 

Ei m-au hulit atunci când eu m-am măgulit pe mine însumi.

Ei m-au scuipat atunci când eu m-am mândrit cu mine însumi.

Când eu m-am făcut înţelept, ei m-au numit nebun.

Când m-am făcut puternic, ei au râs de mine ca de un pitic.

Când am vrut să conduc pe oameni ei m-au împins înapoi.

Când m-am grăbit să mă îmbogăţesc, ei m-au smucit înapoi cu mână de fier.

Când m-am gândit să dorm liniştit, ei m-au trezit din somn.

Când mi-am zidit casă pentru viaţă lungă şi liniştită, ei au răsturnat-o şi m-au izgonit afară. Într-adevăr vrăjmaşii m-au dezlegat de lume şi mi-au prelungit mâinile până la veşmântul Tău.

Binecuvântează Doamne pe vrăjmaşii mei!

Binecuvântează-i şi-i înmulţeşte; asmute-i şi mai mult împotriva mea, ca fuga mea spre Tine să fie fără întoarcere; ca să se rupă nădejdea mea în oameni ca pânza de păianjen; ca smerenia să împărăţească deplin în inima mea; ca inima mea să devină mormântul celor rele. Ca toată comoara mea să o aduni în ceruri. Ah, de m-aş elibera odată de autoamăgire, care m-a încâlcit într-o mreajă cumplită a vieţii înşelătoare! 

Vrăjmaşii m-au învăţat să ştiu ceea ce puţin ştiu în lume: că omul nu are pe pământ vrăjmaşi afară de sine însuşi. Doar acela urăşte pe vrăjmaşi, care nu ştie că vrăjmaşi nu sunt vrăjmaşi, ci prieteni severi. De aceea, Doamne, binecuvântează pe prietenii şi pe vrăjmaşii mei! Sluga blestemă pe vrăjmaşi căci nu ştie, iar Fiul îi binecuvântează căci ştie. Fiul ştie că vrăjmaşii nu pot să se atingă de viaţa lui. De aceea El păşeşte liber între ei şi se roagă lui Dumnezeu pentru aceştia.

Doamne binecuvântează pe vrăjmaşii mei! Şi eu îi binecuvântez şi nu-i blestem!Marele Mitropolit Sârb

Nicolae Velimirovici,

un martir al comunismului ateist
CUM IERTĂM

Nivelele iertării pot fi: 

Iertarea propriei persoane

Iertarea celorlalţi

Obţinerea iertării de la ceilalţi

Pentru a ierta trebuie să stabilim clar: 

Pe cine trebuie să iertăm şi de ce.

Ce avem de iertat.

Cui trebuie să cerem iertare şi de ce.

ETAPELE DEMERSULUI IERTĂRII

Luarea deciziei de a ierta

o Iertarea nu vine de la sine, trebuie să luăm hotărârea de a nu ne răzbuna ca să reglementăm o situaţie nedreaptă, o rană, o trădare, o jignire.

o Este foarte important ca să luăm această hotărâre înainte de a se întâmpla fapta care ne ofensează. Altfel, în vâltoarea suferinţei vom aluneca pe panta răzbunării.

o Iertarea nu poate fi totală când cineva continuă să ne rănească. Este important să facem ceva pentru ca ofensa să înceteze: să discutăm cu persoana care ne răneşte, să intervenim prin cineva pentru mediere sau să întrerupem relaţia. 

o Lipsa de curaj poate fi ascunsă sub frumoasa mască a iertării gratuite prin înăbuşirea sentimentelor neplăcute de dragul unui confort părelnic. 

o A comunica cuiva că ne răneşte nu presupune neapărat să ne înfuriem pe el. Putem corecta o nedreptate fără violenţă. Putem comunica asertiv.

Recunoaşterea faptului că am fost răniţi

Pentru cei mai mulţi dintre noi, e greu să recunoaştem că am fost răniţi de frica de durere şi de propriile emoţii. Atunci se apelează la fel şi fel de manevre pentru a nu intra în contact cu emoţiil e provocate de ofensă: scuzarea celuilalt, învinovăţirea de sine, identificarea cu agresorul, iertarea rapidă şi superficială, ignorarea trăirilor lăuntrice proprii. 

Dar „curăţia inimii” cere o golire a ei de durere, tristeţe, mânie, frustrare, ceea ce nu înseamnă negarea emoţiilor, ci acceptarea, trăirea lor şi eliberarea de presiunea pe care ele o exercită asupra noastră pentru a ne răzbuna, activ sau pasiv, pe ceilalţi sau pe noi înşine.

A recunoaşte că ai fost rănit presupune identificarea exactă a rănii, a durerii, a pierderii şi „jelirea” ei fără autocompătimire, lamentări şi scene. Înseamnă reperarea „locului” în care am fost afectaţi: onestitate, fidelitate, competenţă, demnitate, încredere, integritate … Astfel mânia scade în intensitate, deoarece, până atunci, victima credea că i-a fost alterată întreaga personalitate. 

Exprimarea suferinţei

Exteriorizarea durerii este absolut necesară pentru a o putea gestiona sau vindeca. Ea poate fi scrisă într-un caiet, spusă cuiva, formulată în rugăciune… 

Suferinţa nu trebuie spusă pentru a ne răzbuna, pentru a spune ceva rău despre celălalt. Decizia de a nu ne răzbuna a fost deja luată. Este vorba de descrierea faptelor şi spunerea propriei suferinţe, fără interpretarea intenţiilor. 

E bine să găsim o persoană destul de matură emoţional şi spiritual pentru a ne asculta plângerea, fără a ne judeca şi dispreţui, dar şi fără a-l judeca sau dispreţui pe cel care ne-a rănit. Din cauza neînţelegerilor în acest sens mulţi oameni suferă de singurătate şi nu îndrăznesc să-şi mai spună durerile. 

Ascultarea activă, empatică a celuilalt ne ajută să vedem clar în noi ce anume a fost afectat, care este adevărata rană. 

Primirea vindecării

Iertarea desăvârşită nu este posibilă atâta timp cât fiinţa noastră lăuntrică nu a fost vindecată. 

Vorbind cuiva despre suferinţa noastră, fără a blama şi fără dorinţa de răzbunare, vom beneficia, în timp, de lucrarea puterii noastre de vindecare.

Pentru cel credincios, aici este punctul în care intervine Dumnezeu. Mai ales dacă rana este prea profundă şi foarte veche, nu putem face nimic fără ajutorul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt, Care est în noi, va lucra la cererea noastă, conform făgăduinţei făcute nouă de Domnul: (Luca 4, 28).

Deschiderea pentru iertare

59. Numai dacă am înaintat pe calea vindecării putem spune că inima noastră e pregătită pentru darul iertării. Pentru că, iertarea, cu adevărat nu ne aparţine, ea este întotdeauna darul lui Dumnezeu, fie că ştim, fie că nu; fie de credem în Dumnezeu, fie că nu.

60. Iertarea nu este un act de eroism, nu este o virtute morală, ci o virtute teologală, pentru că este iubire. Dumnezeu ne-o cere, Dumnezeu ne inspiră să o cerem şi să o acordăm, Dumnezeu ne dă puterea s-o trăim, dăruind-o sau primind-o.

61. Când intrăm în procesul iertării, doar primul act de voinţă ne aparţine, mai departe totul devine deschidere către, şi primire a iubirii lui Dumnezeu. 

62. Asta nu înseamnă că cineva care nu este creştin nu poate ierta. Harul lui Dumnezeu lucrează şi în cei necredincioşi dacă ei se deschid iubirii şi bunătăţii, care sunt de la Dumnezeu. Ce este important de reţinut, este faptul că iertarea nu se dă, ci se primeşte. 

63. Motorul iertării este conştiinţa limpede că eşti iubit în mod necondiţionat de Dumnezeu, că nu trebuie să plăteşti nimic pentru nimic.

Stabilirea unei noi relaţii cu cel care ne-a rănit

După iertare, relaţia cu cel care ne-a rănit nu mai este aceeaşi, ea

se poate adânci într-o şi mai mare iubire, dacă se acceptă suferinţa împreună pentru cele întâmplate, (o iubire care nu a trecut prin suferinţe, nu este o iubire matură.)

sau se poate întrerupe ca relaţie fizică, din dragoste, pentru a nu-i mai da agresorului posibilitatea să ne mai rănească, să ne mai facă rău. 

CONSECINŢELE IERTĂRII

Primim puterea lui Dumnezeu de a fi asemenea Lui.

Ne recăpătăm adevărata identitate pentru că:

Ne unim cu Hristos (Luca 23, 24) şi primim Harul Lui.

Ne unim cu toţi oamenii (Coloseni 3, 3; Luca 7, 47).

Dobândim unitatea inimii (păcatul e ca un cuţit care împiedică circulaţia harului).

Când refuzăm să iertăm

Vom fi acaparaţi de gândul de a ne răzbuna. Răzbunarea este ceva natural, vine dintr-un fel de instinct al dreptăţii. Dar răzbunarea atrage după sine o spirală nesfârşită de violenţe.

Nu vom fi iertaţi de Dumnezeu (Mat. 18, 35).

Suntem sfâşiaţi, devoraţi de dorinţa de a lovi, de a-l nimici pe celălalt. (Galateni 12, 14 –15)

Suntem sufocaţi de amărăciune (Evrei 12, 14 – 15).

Ne vom asemăna cu cei pe care nu-i putem ierta fie pentru slăbiciuni asemenea, fie pentru că suntem „judecaţi” după cum am judecat. Harul nu circulă în zona sufletului în care judecăm.

Sufletul ne este urâţit de otrava urii şi a resentimentelor.

Resentimentul înseamnă „a simţi din nou”. Este o răzbunare pasivă, ascunsă, care împiedică lucrarea pentru fericirea celuilalt. Este sursă de stres continuu şi poate genera boli somatice ca: ulcer, hipertensiune, arterită şi chiar cancer.

Trăim în spatele unui zid de apărare şi nu mai putem primi ce e bun în cei pe car nu-i iertăm.

Judecăm şi condamnăm şi ne umplem de calomnie, orgoliu, împotrivire, poftă de răzbunare, invidie, răutate, ni se împietreşte inima.

În cazul unor violenţe grave, lipsa iertării poate duce la fragmentare lăuntrică, la dedublare:

Când cineva a fost foarte grav agresat, a trăit o frică atât de mare încât, pentru a supravieţui, a apelat la un curios mecanism de apărare, numit identificare cu agresorul. Acesta intră, într-un fel, în victimă. Ca urmare, victima se simte contaminată de agresor, se percepe violent, murdar… devine dublu, victimă şi călău, şi continuă să se agreseze lăuntric. Când oboseşte să se agreseze pe sine, poate deveni, la rândul său, agresiv cu ceilalţi. Astfel, cine a fost violat, poate deveni violator, cine a fost agresat va agresa, cine a fost abuzat, va abuza…

Soluţia:

Căutarea agresorului ascuns profund înlăuntrul nostru pentru a-l vindeca şi transforma. Aceasta se poate face prin iertare.


Temă pentru acasă

Identificaţi şi notaţi piedicile pe care le simţiţi în calea împăcării cu:

Viaţa Dumneavoastră

Părinţii 

Profesorii care v-au rănit

Persoanele care v-au agresat

Alegeţi o situaţie în care vă e greu să iertaţi ceva cuiva şi cereţi ajutorul lui Dumnezeu în fiecare zi câte 2 minute până veţi simţi o schimbare.

În Sfânta Săptămână a Patimilor Mântuitorului scrieţi (un mic eseu) în ce relaţie sunteţi acum cu Dumnezeu.

Să ne vindecăm iertând!

Tema

64. Citiţi cu atenţie, într-o anumită zi din săptămână, dacă se poate la aceeaşi oră, articolul de mai jos şi opriţi-vă ori de câte ori aveţi sentimente mai puternice şi faceţi o scurtă rugăciune către Duhul Sfânt. 

65. Faceţi „exerciţiul iertării” aşa cum vă învaţă Parintele.

66. Notaţi şi trimiteţi-ne săptămânal o scurtă descriere a celor mai importante experienţe pe care le trăiţi în această perioadă. 

67. Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să lureze cu harul şi cu bucuria Lui în sufletele dumneavoastră!


TĂMĂDUIRE PRIN PUTEREA IERTĂRII

Preot Alphonse Goettmann


Dinamismul dătător de viaţă al iertării

În întreaga Sfântă Scriptură, de la începutul până la sfârşitul ei, Dumnezeu Îşi dezvăluie iubirea Sa fără de margini faţă de capodopera Sa: omul. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său pentru a-I deveni asemenea comunicându-i din preaplinul propriei Sale Vieţi. Aşa începe extraordinara poveste de dragoste dintre Dumnezeu şi om. Apoi, de-a lungul întregii omeniri, Dumnezeu continuă să Se arate ca un îndrăgostit de om, ca un mire topit după iubita sa până la „robirea inimii” cum ne spune Cântarea cântărilor (4,9), mereu pândindu-i faţa, mereu aşteptându-l când Îi întoarce spatele şi emoţionându-se când revine şi mereu căutând o cale de a-l elibera, de a-l scoate din nenumăratele rătăciri infernale, ca să trăiască, şi să trăiască deplin. 

Cât despre om, se dedă propriilor capricii, se rupe de Dumnezeu, se îndepărtează, se întoarce, iarăşi cade, Îi face scene şi, uneori, află şi momente de bună înţelegere cu El. În timpul unuia din numeroasele sale adultere – episodul cu viţelul de aur din pustie – pe când Moise Îl ruga pe Dumnezeu să ierte poporul său, Acesta îi răspunde descoperindu-i că este „Iahve, Iahve, Dumnezeu iubitor de oameni, milostiv, îndelung răbdător, plin de îndurare şi de dreptate, Care păzeşte adevărul şi arată milă la mii de neamuri: care iartă vina şi răzvrătirea şi păcatul, dar nu lasă nepedepsit pe cel ce păcătuieşte” (Ieşire 34, 6-7).

Dumnezeu nu este victima pasiunii Sale, cum poate fi omul; Iubirea Lui este libertate totală, fără nici un ataşament şi nelegată de nici o condiţie, e gratuitate pură, lepădare şi dăruire de Sine fără nici o limită, căci El este ca „Soarele care străluceşte peste cei răi şi peste cei buni (Matei 5, 45). Dumnezeu este dăruire desăvârşit. Supra-dăruirea (iertarea)  este chiar starea Sa. Astfel, El îşi deschide adâncul milostivirii Sale în fiecare moment al Legământului Său cu omul, Legământ pe care îl voieşte nupţial.

Experienţa proorocului Osea este, fără îndoială, unul din exemplele cele mai extraordinare. Osea a trăit, a experimentat în propria sa inimă „inima”, adâncul milostivirii lui Dumnezeu. Femeia lui, pe care o iubeşte la nebunie, este adulteră, se prostituează la fel ca Israel, mireasa lui Dumnezeu. Nu-i este omului cu putinţă să-şi imagineze cumplita suferinţă a lui Dumnezeu şi profunzimea amărăciunii Sale în nefericitele aventuri ale poporului Său dacă nu le-a înţeles puţin în propriul trup. Dumnezeu îi cere proorocului Osea să-i fie martor. Conform Legii, femeia adulteră trebuia ucisă împreună cu amantul ei (Deut. 22, 24; Ioan 8,5). Dar ucigând desfrânata se desfiinţează desfrânarea? Cu ce va schimba acest lucru mersul istoriei? Dumnezeu răstoarnă acest fel închis în sine de a gândi şi introduce în sânul relaţiilor umane un dinamism exploziv care copleşeşte orice alt fel de ispăşire: iertarea. Pentru a-l face pe Osea să înţeleagă ce se petrece în adâncul milostivirii şi iubirii lui Dumnezeu şi ce înseamnă pentru El iertarea omului, Dumnezeu îi cere să ia iarăşi de soţie femeia adulteră. Aceasta, în loc de moarte îşi recapătă viaţa şi rangul ei. Atitudinea de iertare cu totul de neaşteptat faţă de gravitatea trădării, provoacă mai întâi o stupefacţie inimaginabilă şi apoi induce un nou început sau, în sânul alianţei regăsite, căderea se transformă într-o şi mai mare iubire. Numai iertarea conţine această putere de re-creare, de înnoire a creaţiei. Totul este posibil din nou pentru că iertarea îşi are izvorul în chiar „adâncul milostivirii” lui Dumnezeu: „Şi te voi logodi cu Mine pe vecie, şi te voi logodi Mie după dreptate şi bunăcuviinţă întru bunătate şi dragoste; şi te voi logodi Mie întru credincioşie, ca să cunoşti că Eu sunt Domnul!” (Os. 2, 21-22). Iubirea adevărată este fără condiţii, îşi este suficientă sieşi, ESTE pur şi simplu: orice ai face, eu te iubesc. 

Iertând, Dumnezeu dezvăluie, revelează ceea ce El ESTE şi transmite omului această putere, omeneşte inexplicabilă, derutantă şi inexplicabilă, dar miraculoasă. Această experienţă unică a lui Osea, îşi pune pecetea pe toată istoria lui Israel, ca şi când prin iertare, Dumnezeu ar fi voit să-Şi arate Faţa Sa şi să-Şi imprime pecetea ei în inima omului, pentru ca iertarea să devină de acum noua Lege care să reglementeze orice relaţie umană. 

Nenumăratele adultere şi crime săvârşite de poporul lui Israel, l-au aruncat în exil, l-au învins, l-au deportat, l-au dezonorat. Renegându-L pe Dumnezeu a pierdut totul: regele, templul, Legea, ţara, totul. Dar în acest pustiu de iubire şi în această strâmtorare a desfrânării sale, el aude mereu în adâncul inimii sale goale şi repudiate, vocea Mirelui său dumnezeiesc: „Risipit-am păcatele tale, ca pe un nor şi fărădelegile tale ca pe o negură… O clipă te-am părăsit, dar cu mari îndurări te iau lângă Mine… în îndurarea Mea cea veşnică Mă voi milostivi de tine… şi va fi ca în vremea lui Noe când M-am jurat că apele potopului nu se vor mai răspândi pe pământ” (Is. 44, 22; 54, 7-9). 

Această faţă iubitoare a iertării, oferită mereu, sfârşeşte prin a străpunge cele mai groase tenebre ale tuturor nenorocirilor lui Israel, până a devenit chiar inima credinţei poporului. Când acesta se adună pentru a striga către Dumnezeu în strâmtorarea sa, către Această Faţă se întoarce într-un fel de Faţă-către-faţă de multe ori zdruncinătoare: „Dumnezeul meu, mă ruşinez şi mă tem să-mi ridic faţa către Tine, Dumnezeul meu, pentru că fărădelegile noastre au trecut peste cap şi vina noastră s-a mărit până la cer…şi iată, după puţină vreme ni s-a dat îndurare de la Domnul Dumnezeul nostru… ne-a dăruit să ne înviorăm puţin din robia noastră… nici în robie nu ne-a părăsit pe noi Dumnezeul nostru… (I Ezdra 9, 6-9). Şi aceste lungi rugăciuni de cerere în care poporul îşi mărturiseşte păcatele, se termină întotdeauna cu aşteptarea iertării: „Şi acum, Doamne Dumnezeule, iartă-ne şi fie-Ţi milă … şi arată iubirea Ta de oameni…”

Nu e de mirare că, într-o bună zi, Iubirea S-a arătat în persoană. Cu Iisus, cerurile se rup (Is. 63,19) cu adevărat şi iertarea coboară în pâinea noastră cea de toate zilele. Nu înseamnă numele Lui „Mântuitorul”? Făcându-Se om, Dumnezeu Se uneşte cu omul cel căzut în desfrânare printr-un legământ de nedesfăcut. Îşi asumă carnea lui, ia asupra Sa păcatele lui, se cufundă în urâţenia lui şi în iadul lui de înstrăinare sfârşind prin a muri de iubire chiar pentru cei care Îl răstignesc: „Tată, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac” (Luca 23, 34). Îşi varsă sângele până la ultima picătură pentru omenirea adulteră, Mireasa Lui (Marcu 26,28). El este Mielul înjunghiat Care iartă pentru ca omul să trăiască şi pentru ca nici unul să nu piară (Matei 18, 12). Iar când doar unul dintre cei pierduţi e regăsit, Iisus declară că şi în cer se face bucurie mare (Luca 15, 7). În Iisus, inima Sa, acest adânc al milostivirii lui Dumnezeu, este în adevăratul sens al cuvântului inundată de această bucurie, până la a face din viaţa păcătosului regăsit sărbătoare, muzică, dans… punând iarăşi în degetul acestei desfrânate inelul de nuntă, şi iarăşi îmbrăcând-o în cele mai frumoase haine (Luca 15, 15-32). În Parabola Fiului Risipitor, putem recunoaşte unul din cele mai frumoase portrete ale lui Hristos. Când citim că tatăl din parabolă, Dumnezeu, „l-a văzut încă departe fiind el şi i s-a făcut milă şi, alergând, a căzut pe grumazul lui şi l-a sărutat” (Luca 15, 29), recunoaştem aceeaşi „iubire nebună” din Cântarea Cântărilor sau de la Proorocul Osea. 

Aici, în această iubire nebună  a lui Dumnezeu pentru om, se află izvorul vieţii noastre şi singura taină a oricărei vindecări. E de ajuns ca omul să se întoarcă spre Dumnezeu, cea mai mică mişcare a inimii noastre ajunge, şi iată că Dumnezeu aleargă şi mă strânge în braţele Sale, nebun de bucurie… Îşi poate cineva imagina acest lucru? Dumnezeu aleargă în întâmpinarea mea!

Misiunea omului, naşterea pentru sine însuşi

În această faţă a lui Dumnezeu se revelează propria noastră faţă, calea noastră omenească. Omul este „după chipul lui Dumnezeu” şi dacă Dumnezeu este iertare infinită după cum s-a manifestat de-a lungul timpului biblic, singura cale care îi îngăduie omului să devină om este iertarea. Nu există împlinire posibilă pentru om, nici vindecare trupească sau psihică, fără iertare. E o realitate care începe să fie recunoscută în lumea medicilor şi a psihoterapeuţilor. Cauza tuturor relelor fiind spirituală, adevărata vindecare a omului este înduhovnicirea, îndumnezeirea lui. Chipul lui Dumnezeu în om este destinat să se împlinească în asemănare (Facerea 1, 26). A fi asemenea cu Dumnezeu, iată adevărata naştere a omului. Atâta timp cât iertarea nu este pâinea pe care o mâncăm în fiecare zi, putem rămâne nenăscuţi, riscăm să vegetăm sau să vieţuim doar în plan animal, fără să cunoaştem viaţa în plinătatea ei (Ioan 1, 16, Ez. 3, 19). Câţi „oameni” nu mor în fiecare clipă fără să fi văzut lumina zilei!

Hristos a venit ca să-i dea putere omului să se nască la această nouă Viaţă. Şi a spus că ucenicii Săi, adică cei ce se află pe calea pe care este El şi asemenea Lui, sunt cei care trăiesc iubirea Lui, iubindu-se unii pe alţii, precum El ne-a iubit (Ioan 13, 34-35). Totul se află în aceste cuvânt: „precum” şi în această formidabilă insistenţă: „iubiţi!”. Iertarea – darul desăvârşit – (par-don), fără măsură, pentru că merge până la iertarea vrăjmaşilor, este culmea oricărei iubiri. Numai în această iubire face omul experienţa lui Dumnezeu, „cel ce iubeşte Îl cunoaşte pe Dumnezeu! (I Ioan 4, 7) adică se naşte cu (con-naître) Dumnezeu şi în El, într-o veşnică naştere, devenind fiu în Fiul Cel Unul născut din Tatăl.

Iertarea nu este, aşadar, o condiţie prealabilă a unei vieţi noi, cum s-ar putea crede din necunoaşterea deplină a acestei realităţi, ci este Viaţa însăşi, Iubirea în act. Pentru aceasta, Iisus îi cere lui Petru, dincolo de iertarea ocazională, să ierte fără limite, adică să facă din iertare o stare, o viaţă permanentă (Matei 18, 20). Iertarea ocazională este esenţială pentru că ne guvernează toate relaţiile: cu noi înşine, cu ceilalţi, cu Dumnezeu, dar ea traduce ceea ce este în adâncul inimii unei fiinţe: „Tot aşa şi Tatăl Meu Cel ceresc vă va face vouă, dacă nu veţi ierta – fiecare fratelui său – din inimile voastre” (Matei 18, 35).

Puterea unui asemenea cuvânt arată foarte limpede că a ierta nu este o bună conduită morală, ci intrare în taina dumnezeiască şi împărtăşirea de aceasta împreună cu ceilalţi. Astfel, după Sfânta Evanghelie, comunitatea oamenilor este fondată pe iertare; comunitatea, adică orice relaţie. Nici nu poate fi gândită posibilitatea supravieţuirii unui cuplu fără iertarea de zi cu zi. Nu există grup care să nu fie minat de judecarea semenului. Iertarea introduce în sânul relaţiilor umane modul de a fi, „comportamentul” lui Dumnezeu şi face din comunitate o icoană a Sfintei Treimi. Iar refuzul iertării, este asemenea unui pârâu care s-ar tăia de la izvorul său: a doua zi ar înceta să existe, n-ar mai fi decât o băltoacă de apă stătută. Când e vorba de om, aceasta nu este o metaforă, dacă iertarea este izvorul vieţii celei noi, cum am afirmat, ne-iertarea este ucigătoare. 

nu există vindecare fără iertare

Medicii dovedesc astăzi, în mod clinic, faptul că refuzul de a ierta generează în suflet o ranchiună care poate merge până la ură şi deznădejde. Şi toate acestea se înscriu în mod inevitabil în corp, aşa cum toată lumea o ştie astăzi. Nu există emoţie care să nu se imprime în fizic! Şi, de aici, se naşte, printr-o fină punere la punct a inconştientului, o boală sau alta, o întreagă patologie care nu ocoleşte nici o sferă a persoanei: trup, suflet (psihic), duh (spirit). Fără să facem scurt circuite puţin prea simpliste, trebuie să afirmăm că destul de frecvent se întâmplă ca o ură surdă să răvăşească profund o fiinţă şi să-i provoace un cancer sau alte simptome. De asemenea, pe plan psiho-afectiv, iertarea refuzată răneşte voinţa şi acest lucru provoacă serioase dificultăţi, de multe ori neputinţa de a iubi. Mulţi celibatari sunt victimele ei şi nu puţine cupluri trăiesc sub imperiul mâniei, amărăciunii şi tristeţii. Uneori o agresivitate permanentă faţă de celălalt otrăveşte întreaga existenţă sau provoacă pur şi simplu indiferenţa totală… fără ca ei să cunoască adevăratele motive până nu vor vedea că undeva s-a ascuns un refuz de a ierta. Acest refuz, chiar dacă a devenit inconştient, împinge energia unei fiinţe înapoi la origini şi o întoarce de la iubire. Toate relaţiile sunt astfel mai mult sau mai puţin false: cu sine, cu celălalt, cu Dumnezeu.

În relaţia cu Dumnezeu, răul este şi mai grav pentru că atinge dimensiunea spirituală a omului, persoana sa, atentând la destinul ei şi devenind astfel ucigător. Fiecare fiinţă umană este o persoană iar persoana este o taină pe care nimeni nu o poate defini, este identitatea profundă a omului şi, în experienţa existenţială se manifestă ca „dăruire”, ca o mişcare „către”; or, cum am spus, iertarea este dăruirea desăvârşită (par-don), cea mai înaltă formă de iubire. Darul, dăruirea despre care este vorba aici, nu are nimic de-a face cu o morală generoasă, ci este esenţial Viaţa însăşi, natura ei. Viaţa nu există în afara unei dăruiri de sine şi fără viaţă nu există, evident, fericire posibilă. Tragismul acestei realităţi constă în faptul că lipsa iertării anihilează fiinţa şi o conduce la moarte. Câţi morţi sau muribunzi nu există? Numai prin dăruire se aseamănă omul Persoanelor Sfintei Treimi Care trăiesc din veci într-o reciprocă dăruire de Sine. 

Având, astfel, o legătură directă cu Izvorul, iertarea este un act creator, ea nu şterge trecutul, ci îl recreează într-o nouă istorie, mai mare ca precedenta. Sub acest aspect, iertarea, venind de la Dumnezeu, ridică forţe restauratoare, dătătoare de viaţă. Numai experienţa îngăduie înţelegerea acestei taine. Mulţi nu intră în această realitate pentru că se cred incapabili. Privind mai de aproape, în aceste cazuri, de cele mai multe ori este vorba de o confuzie între a ierta şi a simţi că ierţi. Este un punct important pentru că, foarte frecvent iertarea, ca şi rugăciunea şi iubirea, nu e legată de o emoţie oarecare a psihismului nostru! Cum ar putea cineva „să simtă” afecţiune faţă de un vrăjmaş? În felul acesta nimeni n-ar ierta niciodată… Iertarea ţine de voinţa mea, este o decizie liberă care-mi angajează persoana, dar liberă şi faţă de sentimentele mele. Cineva poate să spună „te iert” fără să simtă nimic, sau chiar cu inima îndurerată. Ce are importanţă aici este actul care se ridică din spiritul, din duhul omului, pe când emoţiile pornesc din psihismul uman. Mai mult, iertarea nu depinde nici de celălalt, de reacţiile aceluia, de ceea ce va spune sau va face el, eventuala sa respingere sau chiar violenţă. Cel care iartă este responsabil de atitudinea sa personală şi asta e tot. Ceilalţi nu ne aparţin, nu avem nici un drept asupra lor şi nici ceva să le pretindem… Dimpotrivă, iertarea mea îi va elibera de presiunile egocentrismului meu şi îi va lăsa să existe aşa cum înţeleg ei, fără să-mi fie datori cu ceva. Nu aştept nimic de la ei. 

tămăduirea prin iertare

Dacă de cele mai multe ori iertarea nu lucrează şi rămâne fără consecinţe este pentru că se face din ea un act exterior, pur psihic, o vorbă goală. Or, este vorba aici să cobori acolo unde se ascunde traumatismul, acolo în adâncurile inconştientului, altfel nu va avea loc o vindecare adevărată. Numai că e foarte periculos să cobori în propriile tenebre fără Hristos. El este „Lumina care luminează în întuneric” (Ioan 1, 4-5) şi numai prin Viaţa pe care ne-o dăruieşte El putem fi vindecaţi. Nici un terapeut, nici un remediu nu poate transmite viaţă dacă nu devine canal al Vieţii dumnezeieşti, pentru că Dumnezeu este Izvorul vieţii. Dar El se dăruieşte, bineînţeles, celui care se pregăteşte să-L primească, chiar inconştient…

Când acord cuiva iertarea mea, oricui ar fi: altora, mie însumi sau chiar lui Dumnezeu, eu sunt „victima” unei ofense şi bolnavul care trebuie tămăduit sunt eu. „Metoda” iertării şi a vindecării este aşadar aceeaşi pentru orice traumatism. Ea a fost revelată de Hristos şi e transmisă de întreaga Tradiţie. Este o comoară nepreţuită pe care unii mistici o numesc „act anagogic”. Actul este împlinit în mod concret asupra unor anumite răni, dar cu exerciţiu şi har, devine o atitudine spontană faţă de toate. Vedem în scrierile Sfinţilor noştri Părinţi că acesta era chiar felul lor de a trăi şi de a se oferi instantaneu oricărei contrarietăţi.

Mai întâi e nevoie de mult timp.

Omul este istorie şi această istorie este cea a unei vindecări care n-a încetat niciodată să se adâncească. 

Sugerez să se acorde o şedinţă pe săptămână, cum se face în terapie, pentru că ritmul joacă în mod evident un rol imens în această istorie. De exemplu, o jumătate de oră în una din zilele săptămânii, la o anumită oră. Există o „lege a ritmului” care a fost studiată la marile personalităţi care au practicat-o şi are rezultate cu totul neaşteptate. Se însămânţează subconştientul care, apoi, în perioada latentă de la o şedinţă la alta, face o extraordinară lucrare. Această lucrare este taina prezenţei Duhului Sfânt intim legat, până la amănunte, de istoria noastră. 

De aceea, la începutul şedinţei săptămânale, este de cea mai mare importanţă, să-L chemăm, să-L rugăm îndelung. Putem să-I vorbim simplu, ca unui prieten, să-L chemăm în ajutor şi să ne încredinţăm Lui sau, putem să luăm una din rugăciunile către Sfântul Duh din slujba Rusaliilor (sau din cărţile noastre de rugăciuni - n. tr.). Fără Duhul Sfânt nu vedem nimic în noi. Vederea ruperii de Dumnezeu sau îndepărtării de El este o revelaţie. Numai Dumnezeu ne poate dezvălui unde suntem faţă de El. Este deja Harul, lumina lui Dumnezeu. 

A recunoaşte 

Urmează apoi trei etape ale metodei propriu-zise dintre care prima este recunoaşterea unei realităţi, a unui traumatism din trecut, a unui blocaj sau nod care ne împiedică să trăim, un eveniment pe care n-am reuşit niciodată să-l „digerăm”, sau o relaţie mai mult sau mai puţin distrugătoare. Dar este imposibil să recunoaştem în mod real un traumatism sau un eveniment oarecare din trecut, mai ales să-l lăsăm să trăiască în noi, fără o desăvârşită detensionare a trupului. Fără această detensionare speculăm, reflectăm în abstracţie dar nu avem acces la adâncurile subconştientului sau inconştientului, acolo unde zace şi ne roade traumatismul. 

Ideal este să te aşezi într-o postură de meditaţie, sau pe un scaun, perfect vertical, şi să parcurgi corpul din cap până în picioare pentru a-l detensiona profund, bucăţică cu bucăţică, respirând rar şi adânc. Numai după aceasta începi să priveşti faptul. Privirea trebuie să fie contemplativă, fără reflectări şi analize. Pur şi simplu să vezi în loc să refulezi sau să-ţi ascunzi adevărul cum se întâmplă de cele mai multe ori. Cu cât vei fi mai detensionat cu atât vei vedea mai limpede şi experienţa din trecut se va restitui până în cele mai mici detalii exterioare şi lăuntrice, cu stările sufleteşti trăite: suferinţă, mânie sau dorinţă de răzbunare. Doar să vezi…

A accepta

Cea de-a doua etapă este acceptarea a ceea ce vedem. Să acceptă inacceptabilul. Să spui „da” sau mai degrabă să devii „da” în mod progresiv. Corpul devine un cuvânt preţios care trebuie descifrat: cea mai mică crispare sau tensiune, respiraţie care se ridică sau devine mai scurtă… toate sunt semne evidente de rezistenţă, de refuz şi de închidere. Acceptarea va deveni din ce în ce mai reală dacă ne lăsăm, dacă dăm drumul crispărilor, mai ales celor din ceafă şi de la umeri, respirând profund din diafragmă. Să accepţi, să aderi la ceea ce vezi, să devii una cu faptul. Acest lucru ne face, puţin câte puţin, să ieşim din dualitatea care este, în mare parte, cauza sfâşierii noastre, a suferinţei noastre. Să devii pe deplin conştient de ceea ce este, într-un „da” total fără ca egoul să intervină pentru a reacţiona, critica, enerva… Nu mai există umbra refulărilor.

A binecuvânta

În sfârşit, ultima etapă: exerciţiul iertării. Destins fiind, poţi acum coborî în adâncul în care se află traumatismul ca să ierţi. Dar cum? Unde se manifestă adevăratul dinamism al iertării? Hristos răspunde în Evanghelie: „Binecuvântaţi pe cei ce vă blesteamă!” (Luca 6, 2) şi Sfântul Pavel revine la aceasta mereu (Romani 12,14; I Cor. 4,12). Aşadar, este vorba să „binecuvântăm” ce am văzut şi acceptat. Putem face atâtea şedinţe de binecuvântare câte va fi necesar pentru vindecare. Este suficient să repetăm rar şi uşor: „Doamne, fii binecuvântat în ceea ce am trăit sau în evenimentul (numim evenimentul) sau, fii binecuvântat în cutare (numele persoanei)”. Evident, fiecare îşi poate găsi felul personal de a binecuvânta, de a lăuda sau de a mulţumi lui Dumnezeu, ceea ce este acelaşi lucru. Esenţial este să fie o formulă scurtă pe care s-o putem repeta cu uşurinţă. 

Această lucrare este infinit mai mult decât o simplă terapie, este de-a dreptul făcătoare de minuni. „A binecuvânta” nu este un cuvânt, ci o făgăduinţă a lui Hristos care se realizează întocmai. Această fecunditate nemaiauzită vine chiar de la Paştele lui Hristos. Prin întreaga Sa viaţă El ne-a arătat calea şi ne-a învăţat să trăim şi noi, la rândul nostru, la fel ca El. Prin întruparea Sa, Hristos S-a pogorât înăuntrul suferinţei şi a morţii. El nu a înlăturat moartea ca să pună viaţă în locul ei, ci a transformat însăşi moartea în viaţă. Mormântul s-a transformat în cămară de nuntă şi Cel ce iese victorios din el este Mirele Înviat. Cântările Liturghiei Pascale sunt pline de această taină care ne întemeiază existenţa. Astfel, „a binecuvânta” îşi revelează aici întreaga splendoare: dincolo de cuvinte, aceasta vrea să spună că Hristos Se pogoară înăuntrul traumatismului meu, înlăuntrul suferinţei mele, în ceea ce este mort în mine şi, acolo, cum a dovedit-o deja, transformă ceea ce este ucigător, în viaţă şi vindecare. Iar eu, cum spune fără încetare Sfântul Apostol Pavel, sunt deja înviat, descopăr dimensiunea necondiţionată a vieţii, viaţa dumnezeiască. 

Acest act este profund re-creator, este calea lui Hristos Însuşi la care eu devin părtaş şi martor. Martor, căci este vorba, de asemenea, ca de fiecare dată când e posibil, să mă duc să-l caut pe cel ce m-a supărat şi să-i dăruiesc iertare mea. Să i-o dăruiesc lui, fără să uit s-o cer şi pentru mine! Într-adevăr, cine sunt eu ca să provoc ceea ce s-a întâmplat? Iar în cazul în care sunt nevinovat, oricum nu am rămas fără nici o vină după aceea prin resentimentul sau ura mea…

spre eliberare ca strae permanentă

Pacea profundă care se instalează în mine după ce am dat şi am primit iertarea este chiar Viaţa lui Dumnezeu. E o „vizită” a Lui. Şi această „prezenţă iertătoare” prin esenţă se extinde asupra întregii mele vieţi până în cele mai mici detalii. Atunci, pot să înaintez pe acest drum şi, cu cât înaintez, cu atât mai mult descopăr prin propria experienţă că vrăjmăşia este pretutindeni, că nu poate exista nici o singură zi fără potrivnicie, că fiecare clipă este o încercare în sensul în care minereul este „încercat” de foc până se purifică şi devine aur. Fiecare clipă mă pune la încercare, îmi verifică justeţea atitudinii, mă „cerne” în credinţa mea (Luca 22, 31-32), adică în relaţia mea cu fiinţele, cu lucrurile, cu evenimentele.

De fapt, „vrăjmaşul” meu este tot ceea ce îmi stă împotrivă sau îmi este greu, tot ceea ce nu-mi place sau tot ceea ce îmi displace. Când suntem noi în acord desăvârşit cu ceea ce ni se întâmplă? Bineînţeles, nu e vorba aici de a aproba ceea ce mă pune la încercare, ci de a-l aproba pe Cel ce mă încearcă. Necazul, suferinţa şi moartea, chiar şi mica potrivnicie zilnică nu sunt „voite” de Dumnezeu pentru mine (ce ar mai însemna, atunci, iubirea Lui nebună pentru om?) dar dacă le primesc în credinţă „iertându-le că sunt ceea ce sunt”, spunând „da” la ceea ce mi se întâmplă, mulţumind lui Dumnezeu şi binecuvântând totul fără excepţie, Îl întâlnesc pe Dumnezeu în toate, un Dumnezeu care lucrează fără încetare la eliberarea mea. Atunci nimic nu mă mai poate atinge, devin o fiinţă liberă de toate, nu mai depind de nici o circumstanţă sau eveniment, iertarea a devenit pentru mine o stare permanentă. Despre această stare vorbeşte Domnul când spune că ne va da o „bucurie pe care nimeni şi nimic nu o va mai putea lua de la noi” (Ioan 16, 22).

Tradiţia Sfinţilor Părinţi numeşte această stare apatia, nepătimire, stare fără patimi despre care spun că este iubirea cea mai înaltă, adică iubirea lui Dumnezeu în om. Într-adevăr, când omul s-a eliberat cu totul de ego-ul său, de iubirea sa de sine şi de propria sa voie, este copleşit de iubirea lui Dumnezeu care lucrează prin el. Acest om nu mai voieşte decât ce voieşte Dumnezeu şi tot ceea ce voieşte, clipă de clipă, voieşte cu voia lui Dumnezeu. Pentru el, totul, fie că-i place sau nu, este dar de la Dumnezeu, totul este har… şi este mereu fericit.

În acest sens, creştinismul a păstrat filonul misticii iudaice: iudeul credincios binecuvintează totul de dimineaţă până seara pentru că, pentru el, de pe vremea lui Moise, totul este „Rug Aprins”. Numele Sfânt a pus focul prezenţei Sale înăuntru a toate. Chiar dacă nimic nu merge, chiar dacă e aşezat pe o grămadă de gunoi, în cea mai neagră părăsire ca Iov, pentru el nu e loc de deznădejde sau îndoială ca aceasta este spre binele său! În acest mic „chiar dacă” se află toată forţa unei asemenea atitudini. Hristos duce această atitudine la desăvârşire ceea ce-l face pe Sfântul Pavel să spună că „Dumnezeu toate le lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu” (Romani 8, 28). Aşa trăieşte Iisus oroarea patimilor Sale şi a morţii Sale pe cruce: El nu este victima călăilor Săi, El îi iartă (Luca 23, 24)! Şi în chiar clipa în care toate aparenţele dovedesc contrarul, El este cel mai liber om pentru că spune: „Săvârşitu-s-a”, adică toate s-au împlinit (Ioan 19,30) şi învierea este posibilă.

Interesant de ştiut că în acest punct starea nepătimaşă, libertatea totală este necondiţionată. Toate tradiţiile spirituale ale omenirii sunt de acord asupra acestui punct. Deja stoicii făceau din această stare centrul căutării lor, dar şi hinduismul şi alte căi extrem orientale. Aici e punctul central al oricărei mistici şi, în acelaşi timp, numitorul lor comun.

Drumul nu este desăvârşit, o parte a fiinţei noastre acceptă încă ataşamentul şi se agaţă de vechea fire, atâta timp cât nu există o egalitate absolută între minte şi inimă în faţa tuturor rezultatelor şi tuturor circumstanţelor oricare ar fi ele: bine sau rău, respect sau insultă, renume sau blam, victorie sau înfrângere, evenimente plăcute sau dureroase etc. Doar dacă nimic nu ne mai atinge şi nu ne mai tulbură cunoaştem libertatea şi nu mai avem cuvinte pentru a vorbi: aici vindecare se asimilează îndumnezeirii.

Articol apărut în Revista Le Chemin, no. 28, 1995

Preluat de pe site-ul: http://www.centre-bethanie.org/textes.htm

cu aprobarea şi binecuvântarea autorului, Părintele Alphonse Goettmann


 http://sfintii-arhangheli.ro/