domenica 1 novembre 2020

Acatistul Sfinților Mucenici Doctori fără de arginți Cosma și Damian


Acatistul Sfântului Cuvios David din Evvia 1 noiembrie

 
Troparul Sfântului Cuvios David din Evvia, glasul al 8:

Cu curgerile lacrimilor tale nerodirea pustiului o ai lucrat și cu suspinele cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; și te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Davide, Părintele nostru, Cuvioase. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.