giovedì 9 aprile 2015

Rugăciune către Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului


“Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, nu credeam şi nu doream să mor otrăvit”. Atunci, în umbra nopţii, un glas de taină i-a răspuns: „Nu vei muri de otravă. Scoală-te şi fii sănătos, că nu după mult timp vei fi episcop la Râmnicu-Vâlcea, unde vei îndrepta Biserica şi clerul care este în scăzământ”. Pomenirea ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ierarhe Calinic, veseleşte sufletele celor credincioşi; şi atingerea sicriului sfintelor tale moaşte sfinţeşte simţirile şi dăruieşte tămăduiri. Pentru aceasta, după datorie te cinstim pe tine şi cu bucurie îţi strigăm: Bucură-te, Părinte, de Dumnezeu însufleţite!

Doamne, Dumnezeul părinților noștri, Tu care ai scăpat neamul lui Israil din robia Egiptului și l-ai dus în Pământul făgăduinței, întoarce-ți privirile și către fiii României și-i luminează pe dânșii. Raza Sfântului Duh întru tine sălăşluindu-Se, Preacuvioase, blând, smerit şi cu totul fără de răutate te-ai arătat; mângâierea celor scârbiţi, bogăţia celor lipsiţi, izbăvirea celor robiţi şi tuturor îndreptare.

Înţelepciunea cea de sus învăţând şi bogăţia faptelor bune agonisind, pe credincioşi i-ai luminat, Preasfinţite, veselind inimile dreptmăritorilor creştini cu cuvintele tale şi taberile demonilor sfărâmându-le. Drept aceea, răsplătirea ostenelilor tale ai luat, după vrednicie, primind cununa Darului Celui de Sus, Părintele nostru Calinic. Roagă-te Lui Hristos Dumnezeu iertare de greşeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.


Viața Sfântului Mucenic Eupsihie din Cezareea
Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Eupsihie din Cezareea Capadociei 9 AprilieViața Sfântului Cuvios Vadim 9 aprilie