giovedì 30 aprile 2015

Acatistul Sfântului Ierarh Ignatie Briancianinov 30 Aprilie

Icoana Maicii Domnului „Bucurie neașteptată”
Viața Sfântului Ignatie BriancianinovViața Sfântului Ierarh Donat, Episcopul EvrieiCanon de rugăciune către Sfântul Apostol Iacob al lui Zevedeu 30 Aprilie


Canon de rugăciune către Sfântul Proroc Ieremia 1 MaiViața Sfântului Apostol Iacob, fratele Sfântului Apostol Ioan EvanghelistulViața Sfintei Mucenițe ArghiraViața Sfântului Nou Mucenic Ignatie


Icoana Maicii Domnului „a Pătimirilor” (Strastnaia)Viața Sfântului Cuvios Pafnutie, Egumenul Mănăstirii Borov


Viața Sfântului Cuvios Mucenic Acachie Pantofarul


Viața Sfintei Tamara, regina GeorgieiViața Sfintei Cuvioase IsidoraViața Sfântului Proroc IeremiaSinaxar 30 Aprilie


mercoledì 29 aprile 2015

Viața Sfântului Cuvios Memnon, făcătorul de minuniCanon de rugăciune către Sfinţii 9 Mucenici din Cizic 29 Aprilie
Viața Sfinților 9 Mucenici din CizicCanon de rugăciune către Sfântul Cuvios Memnon, făcătorul de minuni 29 Aprilie
Sinaxar 29 Aprilie

În această lună, în ziua a douăzeci şi noua, pomenirea sfinţilor nouă mucenici cei din Cizic: Teognis, Ruf, Antipatru, Teostih, Artemas, Magnon, Teodot, Tavmasie şi Filimon.
Aceşti dumnezeieşti mucenici fiind adunaţi de prin multe locuri şi duşi la Cizic, cu gândul lor cel viteaz au dispreţuit şi au ruşinat pe guvernator şi rătăcirea idolilor. După aceea fiind supuşi la felurite chinuri, nu s-au înduplecat ca să jertfească idolilor, ci mai vârtos s-au adus pe sine jertfă vie lui Dumnezeu, fiind omorâţi cu sabia.

Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Memnon mărturisitorul, făcătorul de minuni.

Acest între sfinţi părintele nostru Memnon, lepădându-se de lume pentru Dumnezeu şi petrecând cu dreptate şi cu plăcere dumnezeiască, cu ascultare şi cu plecăciune s-a făcut conducător monahilor. Fiind blând şi smerit şi plin de dragoste, s-a făcut şi făcător de minuni; căci odinioară venind lăcuste pe semănăturile mănăstirii, a ieşit sfântul şi prin rugăciune le-a gonit cu foc, şi s-au înecat în râu. Şi într-un loc fără de apă, a făcut prin rugăciune de a izvorât apă, care şi până în ziua de astăzi izvorăşte pururea întru slava lui Hristos. Altă dată iarăşi lovind furtuna pe nişte călători ce călătoreau pe mare cu corabia, şi rugându-se sfântului să le fie în ajutor, s-a arătat între dânşii cârmuind corabia şi îmbărbătându-i să nu se teamă, i-a scos curând cu linişte la liman. Aşa strălucind mulţi ani, şi făcând minuni, da mântuire celor ce-l chemau în ajutor. Şi făcându-se plăcut până la sfârşit, s-a dus către Domnul plin de merindea faptelor bune.

Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Avxivie, care în pace s-a săvârşit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.lunedì 27 aprile 2015

Sinaxar 28 Aprilie


Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Maxim, Cvintilian şi Dadas din Ozovia 28 AprilieViața Sfinților Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia


Canon de rugăciune către Sfinţii Apostoli Iason şi Sosipatru 28 AprilieCanon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Simeon, ruda Domnului, Episcopul Ierusalimului 27 AprilieViața Sfântului Sfințit Mucenic Simeon, ruda DomnuluiViața Sfântului Apostol Zinon


Viața Sfântului Apostol Marcu


Viața Sfântului Apostol Aristarh


Sinaxar 27 Aprilie

venerdì 24 aprile 2015

Sfântul Xenofon Ctitorul Mănăstirii cu același nume din Muntele AthosCanon de rugăciune către Sfântul Mucenic Sava Stratilat 24 Aprilie

Viața Sfântului Mucenic Sava Stratilat


Acatistul Sfintei Cuvioase Elisabeta 24 AprilieCanon de rugăciune către Sfânta Cuvioasă Elisabeta, făcătoarea de minuni 24 Aprilie

Viața Sfântei Cuvioase ElisabetaCanon de rugăciune către Sfântul Ierarh Ilie Iorest, Mitropolitul Transilvaniei


Sinaxar 24 Aprilie

Viața Sfântului Ierarh Ilie Iorest

Acatistul Sfinților Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest și Sava Brancovici, Mitropoliții TransilvanieiSinaxar 25 Aprilie

Viața Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș

Viaţa Sfântului Mucenic ValentinViața Sfântului Mucenic PasicratAcatistul Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureş


martedì 21 aprile 2015

Viața Sfântului Apostol Natanael


Viața Sfântului Sfințit Mucenic Ianuarie, Episcop de Benevent


Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Ianuarie, Episcop de Benevent şi către cei împreună cu dânsul 21 Aprilie


Despre Sfânt Teodor 21 aprilie


Odată cu ispita este şi scăparea

Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Teodor din Perga Pamfiliei 21 AprilieCanon de rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu la Praznicul Izvorului Tămăduirii