domenica 29 luglio 2018

DESPRE CAPCANELE PE CARE NI LE ÎNTINDE TELEVIZORUL

  • DESPRE CAPCANELE PE CARE NI LE ÎNTINDE
  • TELEVIZORUL
În România mass-media este o putere. Dintre mijloacele mass-media cel mai mare impact îl are televizorul. Ca
aparat, televizorul este o inventie a mintii omenesti - care în sine nu este nocivă; însă modul în care el este
folosit, cu precădere în ultimii unsprezece ani la noi si în ultimii treizeci de ani în occident, l-a transformat în
cea mai distructivă armă din lume - pentru suflet.
Televiziunea are o tendintă tot mai accelerată si mai accentuată de a nu mai îndeplini functia de divertisment,
informatie, cultură, etc., ci pe aceea de a forma un om nou, spălat de tot ce e bun. Televizorul are o lucrare
"religioasă", o influentă spirituală de netăgăduit. El a reusit ceea ce nu s-a mai realizat de la Turnul Babel - să
unească toată omenirea în tot ceea ce nu este Dumnezeu. Atunci (la Turnul Babel) ca să-i oprească de la rău,
Dumnezeu a împărtit limbile, iar astăzi, prin televizor, de la un capăt al pământului la celălalt o singură limbă
huleste tot ceea ce este sfânt.
Televizorul alungă pentru totdeauna pe Dumnezeu din sufletul omului si îl înlocuieste cu toate pornirile
drăcesti. Televizorul nu strecoară în mod pervers în om o singură patimă, ci toate patimile mari - so domia,
curvia, iubirea de aur si de bani, setea de sânge, hula împotriva Duhului Sfânt, egoismuL setea de putere si de
slavă desartă, precum si pe cele mai mici (care de fapt nu sunt deloc mici): lenea, judecarea aproapelui,
nepăsarea, curiozitatea nefolositoare si bolnăvicioasă. Telenovelele sunt specializate în amplificarea acestei
ultime patimi.
Televizorul nu înghite numai indivizi, ci popoare întregi. Desigur, aparent, nu e mai păcătos un televizor decât
un bordel, dar televizorul are totusi o putere distructivă cu mult mai mare decât acesta, pentru că în fiecare casă
introduce un bordel, în care intră cu usurintă toti (părinti si copii) si la orice oră.
Omul intră în contact cu lumea prin cele cinci simturi: văz, auz, miros, gust, pipăit. Dintre aceste simturi,
vederea este cea prin care intră cele mai multe imagini si informatii. Personalitatea omului, prin facultăti ale ei
precum sunt: cunoasterea, întelegerea, memoria, imaginatia, este foarte dependentă de ceea ce primeste prin
acest simt. Acesta este motivul pentru care nu ne prea ocupăm de radio, care nu are puterea de înrâurire a
televizorului. Radioul se adresează auzului. Televizorul se adresează văzului, în primul rând, dar si auzului.
Este mai periculos decât ziarele. Acestea se adresează si ele văzului, dar imaginile sunt nemiscătoare - par
moarte. Imaginile de la televizor sunt vii, miscătoare: de aîci puterea lor.
Omul împătimit de televizor nu mai întelege că imaginile pe care acesta i le oferă le priveste nu la rece, ci
acestea intră în viata lui interioară, pe care o influentează, o modelează după chipul lor (spune-mi cu cine te
însotesti, ca să-ti spun cine esti). În timp se produce o simbioză între om si televizor, o întovărăsire în care însă
primul este factorul pasiv, cel care primeste orice, fără nici un discernământ. Omul devine pur si simplu un
material care se lasă, fără să-si dea seama, prelucrat în duhul tovarăsului său, care treptat îi devine chiar si
stăpân. Astfel televizorul devine de fapt adevăratul dumnezeu al omului, căruia i se închină, îl ascultă, îi
slujeste, chiar dacă privitorul este crestin botezat în numele Sfintei Treimi. Dumnezeu cu adevărat este cel cu
care ai o legătură constientă. Cei cărora li se pare că exagerez să facă o comparatie între timpul pe care îl petrec
în fata micului ecran si timpul pe care îl petrec în fata icoanei în rugăciune, între interesul si emotia cu care
primesc îmagini cel mai adesea murdare, si formalismul cu care fac o rugăciune, prea adesea nălucită de
imagini pătimase, demonice.
Este televizorul vinovat de toate relele din lume? Oare el le-a adus? Nu. Dar el amplifică la maxim răul în lume,
îl rafinează, îl generalizează, îi dă o putere pe care acesta nu a mai avut-o până astăzi. Răul exista si fără
televizor, dar nu avea forta si întinderea pe care le are în prezent.
"Sunt oare numai rele la televizor?"
2
Sunt si bune, dar atât de amestecate cu cele rele, încât nu mai sunt deci bune, în măsura în care, acceptând
această "amestecare rea", ajung, oarecum, să le motiveze, să le gireze. Acolo unde răul e amestecat cu binele nu
mai este locul lui Dumnezeu, ci al diavolului. Atunci când a mâncat din pom Adam a cunoscut si binele, si răul,
dar a ajuns rob numai al răului. Un doctor ginecolog care face chiuretaje nu va scăpa de osânda lui Dumnezeu
pentru că a ajutat pe unele femei să nască. Când pe aceeasi conductă (ecranul televizorului) curge apă de izvor
curată si mizeria dintrun grajd de vite, cel care se adapă de acolo, ce gust va simti: al apei sau al bălegarului?
Comparatia între televizor si această conductă pare dură, dar în privinta filmelor pornografice si a asa-numitelor
filme "sexy" este foarte elocventă si exprimă realitatea.
Omule care te uiti la televizor,
trebuie să stii că asimilezi tot ceea ce
vezi acolo si încet-încet vei ajunge
si să fii ceea ce asimilezi!
Dacă într-o revistă de patru pagini toate sunt pline de articole crestine, dar jos, pe ultima pagină, se dă un număr
de telefon al unei linii erotice, revista aceasta este anticrestină. "Nu puteti sluji lui Dumnezeu si lui mamona"
(Matei 6, 24).
"La televizor sunt si lucruri bune, noi le despărtim de cele rele".
Ca să alegi trebuie un criteriu în functie de care să te orientezi în privmta binelui si a răului. Adultii (peste 40 de
ani), care n-au crescut cu mizeriile de la televizor, s-ar putea să aibă un criteriu în bunul lor simt. Dar dacă nu
sunt bine ancorati într-o viată religioasă, vor fi si ei foarte îngăduitori în privinta răului. Ce criteriu are însă
generatia tânără (sub 50 de ani) care din copilărie s-a hrănit cu fllme erotice, de groază si de incredibilă
violentă? Personalitatea adolescentului se va forma pe această temelie spurcată si subredă. Răul si binele sunt
amestecate în capul lui. El nu va apuca niciodată vârsta discernerii binelui de rău, pentru că n-a trăit niciodată
numai în bine. în lumea fizică, pentru a vedea un obiect mai bine, trebuie să te apropii de el. În lumea spirituală,
această lege este valabilă numai în cazul virtutilor. În ceea ce priveste păcatul, nu-l poti vedea decât dacă te
distantezi de el. Acesta este motivul pentru care Sfintii îsi plâng păcatele si se mărturisesc păcătosi, iar
homosexualii se mândresc cu patima lor, fac paradă si cer drepturi.
Televizorul nu este un singur drac, ci iadul întreg. Când a apărut televizorul marele stat major al iadului l-a
primit ca pe cea mai plăcută surpriză din istorie. Nu se astepta ca însusi omul să-i procure inventia cea mai
potrivită spre a-i dezvolta si finaliza toate intentiile sale infernale.
Televizorul este periculos nu numai pentru că ne arată rele, ci si pentru că ne învată să facem foarte multe feluri
de rele, oferind chiar vaste posibilităti de "înaltă califîcare" în toate domeniile malefice.
Dintre toate relele televizorului, două sunt cele mai mari:
- desfrânarea
- calomnierea, judecarea si dispretuirea aproapelui, si prin aceasta distrugerea psihologică si sufletească a
oricărei persoane, ca si compromiterea oricărei idei, intentii sau institutii benefice.
Cum intră prin micul ecran desfrânarea în om?
Orice imagine care apare pe retină este transmisă sufletului. Cele trei puteri ale sufletului (ratiune, sentiment,
vointă) sunt toate colorate potrivit imaginii primite. Imaginea "sexy" face ratiunea să treacă încet prin etapele
următoare: la început respinge ceea ce a văzut, apoi acceptă imaginea si, în cele din urmă, o primeste căci
bariera, împotrivirea ratiunii a fost do borâtă de patimă.
3
Simtirea, mai întâi se scârbeste de mizeria morală de acolo, apoi este indiferentă, iar la urmă doreste să facă
întocmai ceea ce a văzut.
Vointa - nemaifîind condusă de ratiune si întărită de afectivitate, trece si ea de la împotrivire la căutarea
desfrânării. Această trecere se face în timp, dacă omul vede mai multe filme si secvente cu scene pornografice.
Biruinta pornografiei asupra psihicului este atât la nivel constient, cât si la nivel subconstient. în subsolurile
fiintei, în subconstient, videoteca pornografică creează miscări care se ridică în constient si constrânge pe om să
facă unele lucruri cu o putere (
ică) pe care el nu o întelege de unde provine si căreia nu i se mai poate împotrivi. De exemplu, un tânăr care
mai înainte pe când trecea pe lângă o tarabă cu cărti căuta romanele lui Sado veanu sau poeziile lui Eminescu,
astăzi caută manualele chinezesti sau indiene de initiere în practicile, nu arareori perverse, sexuale. Privirea
unei femei, care înainte nu îl tulbura, astăzi trezeste în el dorinte josnice. Această schimbare se datorează
acumulării pornografice din subconstientul său. Întreaga sa personalitate este astfel treptat pecetluită cu
"numărul fiarei" (Apoc. 15, 8).
Imaginatia este terenul în care aceste influente se văd cel mai clar. Filmele lucrează aici în două moduri: unii
tineri, văzând de ce sunt capabili "eroii" lor, capătă complexe de inferioritate fată de sexul opus, se văd urâti,
incapabili de vitejii prea mari în domeniu, devin necomunicativi, închisi în sine, tristi si recurg la "defulări"
sexuale (onanie si altele înrudite cu ea) în care n-au nevoie de partener. Altii (bine îndoctrinati de fllme) devin
obsedati de desfrânare, incapabili de înfrânare si cu manifestări sexuale care depăsesc în perversitate Sodoma si
Gomora. Unii ca acestia, dacă se căsătoresc, vor spurca patul conjugal si vor aduce pe lume copii cu mari
probleme psihofizice. Căsătoriile în care se fac păcatele sodomice nu rezistă în timp. Dacă acestea ar fi cazuri
izolate, răul n-ar fi asa de mare. Din păcate, aceste perversiuni, pe care Dumnezeu le-a pedepsit în Sodoma si
Gomora cu foc din cer si ploaie de pucioasă (a se vedea cartea Facerea, capitolul 19, din Sfânta Scriptură), s-au
extins nespus de mult. Cine a contribuit cel mai mult la această pierzătoare extindere? Televizorul, "educatorul"
poporului nostru.
Iată că treptat imaginea de la televizor devine viată. Treptat, imaginarul a reusit batjocorirea si schimonosirea
realului. Ceea ce noi am prezentat schematic mai înainte (modul în care omul este invadat si biruit de
pornografie) stiu si constientizează perfect regizorii acestor filme. Dovada faptului că stiu este însusi rezultatul
obtinut. Deci care este scopul acestor filme? Să facă din fiecare cetătean al împărătiei lui Dumnezeu (crestin
botezat) un locuitor al Sodomei (aceasta este pecetea fiarei apocaliptice) - iar dacă va muri fără pocăintă si un
viitor osândit în iad.
Dar oare de ce în primul rând desfrânare, si nu alte păcate?
Aceasta deoarece nimic nu-l desfigurează pe om sufleteste atât de mult ca desfrânarea, nimic nu-l distruge mai
repede si mai ireversibil, nimic nu-l scârbeste pe Dumnezeu la un om mai mult decât păcatul acesta. Oare de
atâtea mii de ani, de când este omenirea, au avut nevoie oamenii să fie educati sexual prin televizor pentru a se
înmulti? nicidecum. Scopul real al prezentei în fiecare film a imaginii desfrânării este de fapt cel cu totul
contrar: distrugerea omenirii. Se stie prea bine că desfrânarea reduce de fapt natalitatea. În bordeluri, unde este
cea mai intensă activitate sexuală, nu se naste nici un copil. Mamă smerită, grijulie si iubitoare, si amantă
senzuală, rafinată si perversă sunt două feluri de însusiri ale femeii, care se exclud.
Iată numai un exemplu - din multe altele asemănătoare care s-ar putea da spre a arăta modul în care rafinează
televizorul păcatul curviei. În urmă cu câteva zeci de ani filmele de dragoste, romantice, prezentau tineri care îsi
mărturiseau sentimentele, dar în privinta manifestărilor fizice totul se reducea la o privire caldă, la o strângere
de mână si (sau) la o îmbrătisare nevinovată. Apoi au apărut săruturile din ce în ce mai lungi, mai "apetisante"
si mai dese. încet, încet au apărut femeile semiîmbrăcate, dezbrăcate si scenele erotice din ce în ce mai
"curajoase" si mai variate. Astăzi există o adevărată artă si industrie a pornograflei (extrem de bănoasă). Răul
nu s-a oprit aici. După 1989 s-a îndesit la noi în tară folosirea cuvântului: "homosexual". Prima reactie a fost
cea de scârbă. La televizor, mai întâi totul s-a redus la niste aluzii ironice (lumea râdea pe seama lor), dar mai
4
apoi cenzura constiintei, treptat a fost doborâtă. Apoi s-au îndesit filmele având ca personaje centrale
homosexuali, au apărut spectacole "vesele", de divertisment si interviuri cu ei. Care este mesajul acestor
făcături, care de care mai perfide si mai imunde, care s-a încercat a ni se inocula? Acela că, de fapt si de drept
(?!) si ei sunt oameni ca si noi, obisnuiti, ba chiar cu unele calităti deosebite - fiind invocate chiar nume de
personalităti artistice, literare etc. -, iar pornirile lor sexuale nu sunt nici păcate, nici manifestări patologice, ci
alternative "cumsecade" la manifestările heterosexuale. Iată cum s-a escaladat astfel o altă culme îngrozitoare a
răului.
Ni se sugerează că ceea ce face majoritatea este bine (spiritul de turmă), si astfel înaintarea în rău îsi continuă
actiunea îndobitocitoare, desi a ajuns deja foarte departe. Au început să apară (deocamdată sporadic) si secvente
cu aluzii la păcatul zoofiliei, al desfrânării cu animale care, ca si sodomia, opreste 15 ani de la împărtăsirea cu
Sfintele Taine pe săvârsitorii lor. Si iată cum vedem împlinindu-se, sub ochii nostri, proorocia făcută de Sfântul
Antonie cel Mare cu aproape 1700 de ani în urmă: "Va veni vremea ca oamenii să înnebunească si când vor
vedea pe cineva că nu înnebuneste, se vor scula asupra lui, zicându-i că el este nebun, pentru că nu este
asemenea lor".
Nimeni nu poate să ajungă într-o singură zi un mare păcătos. Diavolul stie lucrul acesta si actionează în
consecintă: dărâmă treptat toate puterile bune ale sufletului si ridică în locul lor templul său. "Împărătia lui
Dumnezeu este înlăuntrul vostru" spune Mântuitorul. Tot acolo vrea si cel rău să îsi zidească întunecata sa
împărătie.
Legislatia, câtă vreme a rămas supusă legilor divine, a fost categorică în privinta acestui păcat: pedeapsa cu
moartea, în Vechiul Testament; apoi, închisoarea. Acum, practica homosexuală nu mai este pedepsită de lege.
Răul însă nu se opreste nici aici, pentru că mai sunt bariere care trebuie să cadă. Homosexualii vor să înfleze
copii (vă dati seama la ce va fi supus un copil care are părinti doi bărbati), vor să se căsătorească în biserică, vor
să fîe hirotoniti preoti, vor legiferarea pedofiliei. Sunt o minoritate care cere drepturi care să-i permită să ajungă
majoritate, pentru ca să poată atunci să impună noi legi, nelegiuite. în Sodoma si Gomora Dumnezeu a coborât
foc din cer pentru că locuitorii acestor cetăti (bogate) nu numai că făceau acest păcat, ci îi fortau pe toti cei ce
veneau acolo să săvârsească si ei răutatea.
Cum se poate distruge o persoană nevinovată prin televizor
Emisiunile calomniatoare, mincinoase, nu pot fi verificate de publicul larg. Însă aceste emisiuni creează
atitudini ostile fată de persoana vizată. Chiar dacă după zece astfel de emisiuni mincinoase va apărea o
emisiune care restabilieste adevărul, totusi sământa răului a fost aruncată. Omul acela, înconjurat de
neîncredere, suspiciune si dusmănie din partea celorlalti, începe să-si piardă echilibrul lăuntric chiar dacă este
nevinovat. Minciunile spuse despre el, acuzatiile de care nu se poate apăra si sentimentul neputintei îl dărâmă
lăuntric. Nu numai oameni, dar si idei si institutii pot fi distruse prin această metodă. Iată ce fortă au la
îndemână cei care conduc televiziunea în România si în lume.
Cine amendează un ziar sau un post de televiziune pentru calomnierea si umilirea unei persoane? Cine dă
certiflcat de corectitudine oamenilor care lucrează în massmedia?
Desenele animate - nevinovate numai în aparentă, au un caracter hipnotic, înrobesc sufletul copilului. Creează
viciul privirii necontenite la televizor. Acum se uită la desene animate, iar după 12-14 ani la filme de "actiune",
de război, la fîlme pornografice, "sexy", de extremă violentă si de groază. În afară de aceasta, desenele animate
de astăzi umblă tot mai vădit la modelarea unei conceptii false a copilului despre Dumnezeu si lume. În unele
desene animate, eroul principal, "demonică", este un personaj pus pe pozne si, chiar dacă are corniţe, este
prezentat astfel încât să devină cât mai simpatic. Potrivit învătăturii crestine însă, demonul - chiar mic dacă este
("demonică") - nu este decât tot un lucrător viclean al răutătii si împreună colaborator cu fratii săi încornorati
mai mari, în urzirea de planuri mestesugite spre pierderea neamului omenesc.
5
Robotii cu ochi rosii si aripi (draci moderni) care se războiesc între ei si ucid cu aberantă cruzime, inoculează
copiilor setea de violentă. Imaginile desenelor animate care se miscă cu repeziciune zăpăcesc mintea copilului,
îl fac si pe el să fie sucit, să n-aibă astâmpăr, îi răpesc dorinta de învătătură. Violenţa desenelor animate trece în
realitate. în Rusia sunt astăzi 100000 de copii asociati în grupări ucigase. La noi, în România, crimele
îngrozitoare săvârsite de unii copii i-au făcut pe responsabilii de la Televiziune să însemneze, prin buline,
cercuri, triunghiuri si pătrate colorate, filmele nocive pentru copii. Dar aceasta este oare de ajuns spre a opri
vizionarea acestor filme de către copii, ai căror părinti sunt ei însisi în gravă confuzie morală, iar celor care dau
pe post asemenea productii cinematografice ucigătoare de suflete le vor fi de ajuns bulinele si celelalte semne
spre a se apăra la dreapta si înfricosata Judecată a lui Hristos?
Trei exemple spre a arăta cum trece imaginea micului ecran în realitate
1. În urmă cu câtiva ani a apărut la noi în tară o casetă video intitulată "Sirenele - satanismul în muzica rock".
Autorui acestei casete, grec de origine, fost cântâret rock, mărturiseste că filosofia de viată si-a format-o pe
când era copil, din filmele stiintifico-fantastice, care l-au fascinat. Din aceste filme ("Războiul stelelor" si
altele) a tras concluzia că universul este condus de două forte impersonale, a binelui si a răului, care se află întrun
neîncetat conflict, iar valorile supreme sunt puterea, orgoliul si gloria. Autorul acestei casete video face parte
dintre putinii înselati care s-au întors la adevăr. Însă câti tineri, care în copilărie s-au "hrănit" cu "Războiul
stelelor", n-au murit fără să stie că Dumnezeu este unul singur si pretuieste mai mult iubirea decât ura, smerenia
decât mândria, iertarea decât răzbunarea!
2. Filmele stiintifico-fantastice au răspândit în omenire o nouă credintă: aceea în existenta extraterestrilor.
Nimeni astăzi nu se mai îndoieste de existenta lor. Un ieromonah ortodox din America, Părintele Serafim Rose,
arată în cartea sa "Ortodoxia si religia vîitorului" că aparitiile extraterestre sunt de fapt experiente mediumistice
de natură demonică. Un fel de sedinte de spiritism în care pământenii intră în contact cu duhurile răutătii, pentru
care nu este nici o greutate să ia chipul "cetătenilor" unor alte civilizatii.
3. Există astăzi în lume aproximativ 1500 de "vampiri" (cei mai multi în America) - oameni ce dorm în
cosciuge, beau sânge, etc. Toti acesti "vampiri" sunt copiii care odinioară au vizionat filmele de groază având
ca "eroi" astfel de personaje. Închipuirea lor a fost atât de marcată, încât le-a deformat total imaginea asupra
realitătii propriei lor persoane. În loc să seconsidere si să trăiască precum oamenii, ei au ajuns să se considere si
să trăiască efectiv ca "vampiri".
Vrăjitoarele, al căror mestesug este osândit si amenintat cu grele urgii dumnezeiesti în toate paginile Sfintei
Scripturi, astăzi îsi demonstrează abilitătile pe micul ecran, dau interviuri, îsi fac reclamă si îsi dau adresele. În
zilele noastre oamenii nu se mai tem de Dumnezeu, ci de vrăji, nu îi mai cer ajutorul Lui, ci vrajitoarelor, iar
astrologia este nelipsită din programele TV, sub forma, de rătăcire si înselare, a citirii zodiilor, atât de vehement
condamnate de Sfânta Scriptură si de scrierile Sfintilor Părinti. Dar iată ce ne spune în această privintă si Sfânta
Scriptură: "Bărbatul sau femeia, de vor chema mortii sau de vor vrăji să moară neapărat: cu pietre să fîe ucisi,
că sângele lor este asupra lor" (Levîtic 20, 27). "Iar partea celor necredinciosi... si fermecători... este în iezerul
care arde, cu foc si cu pucioasă" (Apocalipsa 20, 27).
Jocurile de noroc n-ar putea îmbogăti atât de repede pe unii, putini, dar vicleni, pe seama altora, multi dar
creduli, dacă n-ar fi televizorul. Naivul telespectator văzând premiile colosale vânturate pe micul ecran se si
vede câstigătorul unuia dintre ele. El nu stie că adevăratii câstigători sunt - matematic - cei ce organizează
jocurile. Putinii premiati culeg firimiturile, iar cei mai multi rămân cu iluziile spulberate.
Invazia publicitătii
În vinderea unui produs, pe piată, un rol important îl are reclama. Atunci când un fllm serial are succes la
public, produsele cărora li se face reclama în timpul lui sunt mai bine vândute, asa încât omul care iubeste un
6
film serial "înghite" fără să vrea pe lângă acesta si produsul căruia i se face reclamă. Ce este rău în aceasta?
Răul este că televizorul devine astfel, dintr-un mijloc de asa-zis divertisment, stăpânul întregii noastre vieti,
care ne porunceste cum să ne îmbrăcăm, ce să mâncăm, cum să vorbim, cum să gândim .
O firmă americană care comercializa cafea si-a sporit cu mult vânzările în urma aparitiei la televiziune a unui
serial a cărui actiune se învârtea în jurul unei cesti de cafea. Personajele principale ale acestui serial, un tânăr si
o tânără, au o pasiune co mună: marca de cafea comercializată de acea firmă americană. Pe măsură ce
americanii îndrăgeau personajele acestui film le crestea si apetitul pentru cafeaua cu pricina.
Este uimitoare răbdarea prostească de care dau dovadă unii oameni care, pe lângă un film de 45 de minute,
înghit si 15 minute de publicitate.
Americanizarea. Majoritatea covârsitoare a filmelor fiind americane, dau iluzia răspândirii stilului de viată
american, străin felului nostru de a fi. Prin aceste filme se realizează de fapt o colonizare ideologică de la
distantă, o înrobire a mentalitătii si a sensibilitâtii crestine a unui întreg popor. Chiar dacă cea mai mare parte a
americanilor sunt crestini neoprotestanti, trebuie spus că aceste filme n-au în ele nîci un fel de nuantă crestină.
Sunt pur si simplu păgâne si anticrestine. Occidentul, pe care l-au invadat mai demult, deja s-a debarasat de ele,
fiind suprasaturat de nerusinarea lor, eliminându-le metodic, sistematic si rapid.
Stirile, care - chipurile - ar trebui să fie emisiuni mai serioase, s-au pervertit si ele. Violentele, uciderile între
rude, morti terifiante, incesturi, violuri umplu astăzi mai tot spatiul lor. Oare ce fel de informatie poate fi
aceasta, că în cutare sat un om beat a venit acasă, a luat toporul si l-a omorât pe tatăl său? Sau altele de acest
gen. Aceste "stiri" reprezentau înainte subiectul de discutie si de bârfă al babelor de pe la sate si al celor lipsiti
de orice orizont spiritual si intelectual, iar astăzi se transmit la ore de maximă audientă, de oameni scoliti
special pentru o asemenea activitate. Pe de altă parte zvonurile ("în ziua cutare va fi un cutremur devastator",
"iarna aceasta va fi polară" etc.) terorizează, stresează pe bietii oameni care doresc să afle ultimele noutăti.
Televizorul devine astfel un puternic factor de stress.
Ne cultivăm prin televizor? Nimeni nu ajunge om de cultură pierzând timpul în fata micului ecran, ci citind
cărti, tocindu-si coatele. Televizorul caută cu insucces să se substituie actului de cultură; dimpotrivă, s-a
observat că interesul pentru carte dispare la copiii ce-si petrec timpul în fata televizorului.
Cronofagia. Chiar emisiunile aparent nevinovate (meciurile de fotbal, întrecerile sportive) au un aspect
negativ: pierderea timpului. Fiecare clipă a vietii omului are o valoare infinitâ. În timp omul câstigă sau pierde
vesnicia. Cumplite sunt, în inconstienta si iresponsabilitatea lor, expresiile: "îmi pierd timpul cu... Mi-am
omorât timpul cu...".
Copiii mei nu se uită la prostii. Asa zic si cred părintii care nu stiu ce programe vizionează copiii în absenta
lor, sau chiar în prezenta lor, atunci când "bătrânii" dorm. Unii copii si adolescenti tin telecomanda în mână si
filmul erotic se transformă într-o secundă, printr-o simplă apăsare de buton, într-un nevinovat film documentar.
Cântecele. în marea lor majoritate sunt indecente, spurcate, aruncă în aer bunul simt, pudoarea, prin mesaje
pornografice, îndemnuri la violentă si anarhie si refrenuri ce se lipesc imediat de mintea tânărului. Sunt posturi
de radio si televiziune care de dimineata până noaptea nu transmit decât asemenea soiuri de muzică, prin care se
demonizează mai ales mintea tinerilor (viitorii adulti). Cu umoru-i inegalabil, în "Jurnalul fericirii", Părintele
Nicolae Steinhardt a numit-o muzica lui "bughi-mambo-rag"... Ca si filmele, si cântecele, fiind în cea mai mare
parte americane, produc o americanizare a poporului român si a lumii întregi. Tinerii si tinerele de pe stradă
arată prin hainele lor cum sunt echipate starurile muzicii de astăzi.
Cele spuse în aceste rânduri vor părea unora exagerate, unilaterale sau chiar absurde, dar în realitate răul care
vine prin micul - asa cum este alintat el în prezent ecran este cu mult mai mare si mai greu de evaluat. Însă fiind
de natură spirituală nu se vede nici cu luneta, nici cu microscopul si nici nu poate fi cântărit cu cântarul.
7
Care este pozitia crestină fată de televizor?
Crestinul care îsi trăieste cu seriozitate făgăduintele botezului ("Mă lepăd de satana si de toti slujitorii lui si de
toate lucrurile lui si de toată trufia lui si mă împreunez cu Hristos") va elimina cu desăvârsire din casa lui si din
viata lui acest lucru necrestinesc. Mai ales acolo unde sunt si copii, nu există altă solutie.
Asa cum spune un părinte de la Mânăstirea Frăsinei, Psaltirea si Ceaslovul sunt televizorul crestinului. Cei care
vor un adevărat "divertisment", îl pot afla curat, folositor si ziditor în "Rugăciuni de dimineată", si "de seară", în
"Paraclisul Maicii Domnului", în "Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos". Cei care vor mai mult decât aceste
"emisiuni" să deschidă Psaltirea între orele 0-5 noaptea. Vor cunoaste "senzatii tari" duhovnicesti si vor avea
negresit trăiri ceresti, vor întelege si experimenta cât este de adevărat cuvântul celui supranumit "Alăuta
pocăintei", marele dascăl al lumii si ierarh, Sfântul Ioan Gură de Aur, care spune: "Dulce este somnul, dar mai
dulce este rugăciunea".
Încheiem delicatul si mult controversatul subiect cu o scurtă si aleasă rugăciune, nelipsită de pe buzele, din
mintile si inimile multor evlaviosi crestini dreptmăritori în toate împrejurările vietii de acum, vremelnice,
pământesti: 'Slavă îndelung răbdării Tale, Doamne, slavă iubirii Tale de oameni, Stăpâne, slavă bunătătii
Tale, Sfinte'. Amin.
Extrase din "TELEVIZORUL - O NOUA CETATE A SODOMEI" de Parintele Toma
x

Vaticanul un mare pericol

DAVID YALLOP
IN NUMELE DOMNULUI
Vaticanul un mare pericol
O investigaţie privind asasinarea papei Ioan Paul I
Traducere de Mircea {tefancu [i Valentin Dragu-Banu
Tip\rit\ la Editura ALL, Bucure[ti, 1997
Edi]ie digital\ realizat\ de Apologeticum
pentru
Biblioteca teologic\ digital\
APOLOGETICUM
2004
David Yallop
2
PROVENIENŢA FOTOGRAFIILOR
Autorul [i editorii doresc să mulţumească următorilor pentru permisiunea de a
reproduce fotografiile alb/negru:
Agenzia Ansa, 1-4, 6, 24, 26, 29, 33, 35, 47, 51, 52, 54, 60;
Associated Press, 7, 10, 15, 21, 25, 31, 32, 34, 36, 39, 40, 43, 45, 48-50, 57,
58, 61, 63, 64;
Camera Press (foto de Michelle Noon), 62;
Chicago Sunday Times, 11; Dufoto, 5, 8, 9, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 46, 53, 55,
65;
Bruno Ferrario, 12, 13, 17, 18, 37;
Fotoattualita, 28;
Foto Feliei, 42;
Liverani Foto Notizie d'Attualita per La Stampa (foto de Gianni di Mango),
56;
L'Osservatore Romano Citta del Vaticano Servizio Fotografice (fotografii de
Arturo Mari), 27, 30, 38, 44;
colecţie particulară, 59;
Philip Willan, 41.
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
3
INTRODUCERE
LA EDIŢIA DIN 1992
Aceasă carte a fost publicată pentru prima oară în 1984 [i a apărut simultan
în mai multe ţări. Până la ora actuală a fost tradusă în douăzeci [i şapte de limbi [i
din diferitele ediţii s-au vândut peste două milioane [i jumătate de exemplare. Am
primit multe mii de scrisori din partea cititorilor; doar şapte dintre ele au fost critice,
restul au fost îndeajuns de amabile pentru a lăuda cartea si, mai important, au
consemnat încredinţarea cititorilor că Albino Luciani a fost, după părerea lor,
asasinat, iar faptul a fost dovedit cu prisosinţă.
Răspunsul Vaticanului a fost prompt. La câteva zile de la publicare [i înainte
ca vreunul dintre purtătorii săi de cuvânt să fi citit cartea, reacţia pe care am
prevăzut-o în prima ediţie a putut fi auzită de toţi. "Ducerea speculaţiilor fantastice
pe noi culmi ale absurdului". "Surse de la Vatican au arătat că un articol al
Constituţiei Apostolice stabileşte în mod expres procedura de urmat după moartea
papilor". După cum demonstrează cartea, această minciună a Vaticanului a fost bine
speculată în 1978 de reprezentanţii acestuia, în ciuda dovezilor de necontestat
consemnate în această carte, mediile de informare internaţionale nu au reuşit totuşi
să înfrunte Vaticanul în această privinţă.
"Prostii infamante" [i "fantezii absurde" au fost alte două mostre ale grabei
de a condamna a Vaticanului, în ciuda încercării de asasinat la adresa reputaţiei, la
care am fost supus de către diverse elemente ale ierarhiei romano-catolice,
incluzând afirmaţii a tot felul de persoane din diverse ţări, cum că îmi vor dovedi că
am greşit, în 1985, când a fost publicată ediţia Corgi, a apărut un fapt de necontestat
[i extrem de semnificativ:
Nici măcar o afirmaţie, nici măcar un singur fapt, nici măcar o opinie cu
privire la asasinarea papei Ioan Paul I, dintre cele conţinute în această carte, nu s-a
dovedit a fi falsă. ~ntr-adevăr, după cum am arătat în introducerea la ediţia Corgi,
toate informaţiile care mi-au parvenit după publicarea iniţială mi-au reconfirmat
justeţea concluziilor. ~n iunie 1985 am hotărât să fac sarcina Vaticanului copilăresc
de uşoară. Având în vedere declaraţiile citate mai sus, Vaticanul ar fi trebuit să
poată dovedi în ce măsură îmi erau incorecte dovezile şi concluziile în răstimp de
câteva ore de la citirea somaţiei mele, care suna astfel:
"Dacă Vaticanul poate dovedi că nu am dreptate în două privinţe numai -
dacă poate dovedi că relatarea mea despre cel care a găsit cadavrul lui Albino
Luciano este incorectă, şi dacă poate dovedi că relatarea mea despre documentele pe
care acesta le ţinea în mâini este incorectă - atunci am să donez şi ultimul penny ce
mi se cuvine din vânzările acestei cărţi pentru cercetări în domeniul cancerului".
Această provocare a fost subiectul mediilor de informare din lumea întreagă.
Ne aflăm acum în aprilie 1987. ~ncă mai aştept răspunsul Vaticanului.
DAVID YALLOP
David Yallop
4
PREFAŢĂ
Această carte, rezultatul a aproape trei ani de cercetări intense, nu ar fi
existat fără ajutor activ şi cooperare din partea multor persoane şi organizaţii.
O mare parte a acestora au acceptat să ajute numai cu condiţia de a rămâne
necunoscuţi publicului. Ca şi în cazul cărţilor anterioare, pe care le-am scris în
condiţii similare, le respect dorinţa, în acest caz, însă, este nevoie [i mai mare
de a le proteja identitatea. După cum va deveni clar cititorului, crima este un
însoţitor frecvent al evenimentelor înregistrate aici. Un număr considerabil
dintre aceste crime rămâne oficial nerezolvat. Nimeni nu trebuie să se
îndoiască de faptul că indivizii responsabili de aceste morţi sunt în stare să
ucidă iar. A dezvălui numele celor care mi-au furnizat un ajutor crucial şi
care, acum, sunt în primejdie, ar fi un act de iresponsabilitate criminală. Faţă
de ei am o datorie deosebită. Motivele lor de a face cunoscută o largă paletă
de informaţii au fost numeroase [i diverse, dar am auzit iar şi iar remarca:
"Adevărul trebuie spus. Dacă sunteţi pregătit să-l spuneţi, atunci, aşa să fie."
Le sunt adânc recunoscător tuturor acestora [i următorilor, pe care cu cel mai
mare respect îi consider a fi partea nevăzută a aisbergului:
Profesorul Amedeo Alexandre, profesorul Leonardo Ancona, William
Aronwald, Linda Attwell, Josephine Ayres, Alan Bailey, dr. Derek
Barrowcliff, Pia Basso, părintele Aldo Belii, cardinalul Giovanni Benneli,
Marco Borsa, Vittore Branca, David Buckley, părintele Roberto Busa, dr.
Renato Buzzonetti, Roberto Calvi, Emilio Cavaterra, cardinalul Mario Ciappi,
fratele Clemente, Joseph Ceffey, Annola Copps, Rupert Cornwall,
monseniorul Ausilio Da Rif, dr. Ciuseppe Da Ros, Maurizio Da Luca,
Danielle Doglio, monseniorul Mafeo Ducoli, părintele FranVois Evain,
cardinalul Pericle Feliei, părintele Mario Ferrarese, profesorul Luigi Fontana,
Mario di Francesco, dr. Carlo Frizziero, Mario Cizzo, părintele Carlo
Gonzales, părintele Andrew Greely, Diane Hali, doctorul John Henry,
părintele Thomas Hunt, William Jackson, John J. Kenney, Peter Lemos, dr.
David Levison, părintele Diego Lorenzi, Edoardo Luciani, William Lynch,
Ann McDiarmid, părintele John Magee, Sandro Magister, Alexander Manson,
profesorul Vincenzo Masini, părintele Francis Murphy, monseniorul Giulio
Nicolini, Anna Nogara, părintele Gerry O'Collins, părintele Romeo Panciroli,
părintele Gianni Pastri, Lena Petri, Nina Petri, profesorul Pier Luigi Prati,
profesorul Giovanni Rama, Roberto Rosone, profesorul Fausto Rovelli,
profesorul Vincenzo Rulli, Ann Ellen Rutherford, monseniorul Tiziano
Scalzotto, monseniorul Mărio Senigaglia, Arnaldo Signoracci, Ernesto
Signoracci, părintele Bartolomeo Sorges, Lorana Sullivan, părintele
Francesco Taffarel, sora Vincenza, profesorul Thomas Whitehead, Phillip
Willan. Sunt de asemenea recunoscător următoarelor organizaţii: Reşedinţa
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
5
Augustină din Roma, Banca San Marco, Banca Angliei, Banca de Decontări
Internaţionale din Basel, Banca Italiei, Biblioteca Centrală Catolică,
Societatea Adevărul Catolic, Poliţia din Londra, Ministerul Comerţului,
Biblioteca de Statistică [i Marketing, Colegiul Englez din Roma, Biroul
Federal de Investigaţii, Universitatea Gregoriană din Roma, Secţia Otrăviri a
Spitalului New Cross, Opus Dei, Societatea Farmaceutică a Marii Britanii,
Tribunalul Districtual din Luxemburg, Ministerul de Interne al Statelor Unite
din Tribunalul Districtual al Districtului Sudic din New York, Biroul de Pres ă
al Vaticanului [i Radio Vatican. Printre cei cărora nu le pot mulţumi public se
numără locuitorii Cetăţii Vatican, care m-au contactat [i mi-au iniţiat
investigaţia asupra evenimentelor privitoare la moartea papei Ioan Paul I,
Albino Luciano. Faptul că bărbaţi [i femei trăind în inima bisericii romanocatolice
nu pot vorbi deschis, iar identitatea lor nu poate fi dezv ăluită este un
indiciu elocvent asupra stării de lucruri din Vatican.
Fără îndoială că această carte va fi atacată de unii [i ignorată de alţii.
Va fi privită de unii ca un atac la adresa credinţei romano-catolice, în
particular, [i împotriva creştinismului, în general. Nu este nici una, nici alta.
~ntr-o anumită măsură, este o acuză împotriva unor oameni, indicaţi nominal,
care s-au născut romano-catolici dar nu au devenit niciodată creştini.
Aşadar, această carte nu este un atac la Credinţa urmată de milioane de
devotaţi ai Bisericii. Ceea ce ei au sfânt este prea important pentru a fi lăsat pe
mâna acelora care au conspirat ca să târască mesajul lui Hristos în murdăria
pieţei publice - o conspiraţie care a avut un înspăimântător succes.
După cum am precizat deja, m-am confruntat cu o dificultate
insurmontabilă atunci când a trebuit să indic în text anumite surse. Cine
anume ce mi-a spus sau ce documentaţie mi-a oferit trebuie să rămână un
secret. Pot asigura cititorul că toate informaţiile, toate detaliile, toate faptele
au fost verificate [i reverificate în măsura în care au fost disponibile surse
multiple. Responsabilitatea pentru punerea laolalt ă a dovezilor [i pentru
concluziile obţinute îmi revine.
Sunt sigur de faptul că relatarea conversaţiilor între oameni care au
murit înainte să înceapă investigaţia mea va stârni comentarii. Cum a[ fi
putut, de pildă, să ştiu ce s-a petrecut intre papa Ioan Paul I şi cardinalul Jean
Villot în ziua în care au discutat problema controlului na şterilor? ~n Vatican
nu este posibil ca o audienţă privată să rămână complet privată. Pur şi simplu,
amândoi au vorbit ulterior cu alţii despre ceea ce se aflase deja. Aceste surse
secundare, uneori cu păreri personale complet diferite cu privire la cele
discutate de papa cu ministrul său de externe, au furnizat cuvintele atribuite.
Prin urmare, dialogul din această carte, reconstruit fiind, nu este fabricat.
DAVID A. YALLOP
Aprilie 1984
David Yallop
6
PROLOG
Conducătorul spiritual a aproape o cincime din popula ţia lumii deţine o
putere imensă: însă oricărui observator neavizat al lui Albino Luciano la
începutul domniei lui ca papa Ioan Paul I i-ar fi venit greu să creadă că acest
om încorpora `ntr-adevăr o asemenea putere. Timiditatea şi modestia emanate
de acest italian micuţ, liniştit, în vârstă de 65 de ani, `i făcuse pe mulţi să tragă
concluzia că acest pontificat nu avea să fie notabil. Cei bine informaţi,
oricum, ştiau altceva: Albino Luciani declanşase o revoluţie.
~n 28 septembrie 1978, el era papă de treizeci şi trei de zile. ~n ceva mai
mult de o lună, iniţiase diferite acţiuni care, dacă ar fi fost finalizate, ar fi avut
un efect direct şi dinamic asupra noastră, a tuturor. Majoritatea acestei lumi
i-ar fi aplaudat hotărârile, o minoritate ar fi fost îngrozită. Omul care a fost
repede etichetat drept "Pontiful zâmbitor" avea de gând să şteargă zâmbetul
de pe un număr de feţe în chiar ziua următoare.
~n acea seară, Luciani stătea la masă în sufrageria de la cel de-al treilea
etaj al Palatului Apostolic din Oraşul Vatican, împreună cu el se aflau cei doi
secretari ai săi, părintele Diego Lorenzi, care lucrase îndeaproape cu el la
Veneţia timp de mai bine de doi ani când, cardinal fiind, Luciani fusese aici
patriarh, şi părintele John Magee, proaspăt numit după alegerile papale. ~n
vreme ce călugăriţele care lucrau în apartamentul papal umblau neauzit, cu
nerăbdare, Albino Luciani lua o masă uşoară compusă din supă, carne de
viţel, fasole verde [i puţină salată. Sorbea din când în când dintr-un pahar cu
apă [i trecea în revistă evenimentele zilei [i deciziile pe care le luase. Nu-[i
dorise această slujbă. Nu alergase [i nu-[i făcuse reclamă pentru a ajunge
papă. Acum, ca şef de stat, apăsătoarele responsabilităţi îi reveneau lui.
~n timp ce surorile Vincenza, Clorinda şi Gabrietta îi serveau în tăcere
pe cei trei bărbaţi care priveau la televizor evenimentele ce preocupau Italia în
acea seară, alţi oameni, în alte locuri, erau profund neliniştiţi de activitatea lui
Albino Luciani.
Un etaj sub apartamentul papal, luminile erau încă aprinse, la Banca
Vaticanului. Şeful ei, episcopul Paul Marcinkus, avea pe cap alte probleme,
mai presante decât masa de seară. Marcinkus, originar din Chicago, învăţase
cum să supravieţuiască pe străzile dosnice din Cicero, Illinois, în timpul
meteoricei lui ascensiuni până la rangul de "bancher al lui Dumnezeu",
supravieţuise multor momente de criză. Acum era confruntat cu cel mai serios
pe care-l întâmpinase vreodată, în ultimele treizeci [i trei de zile, colegii lui de
la bancă observaseră o schimbare remarcabilă la omul care controla
milioanele Vaticanului. Extravertitul de un metru nouăzeci [i o sută de
kilograme devenise morocănos şi reflexiv. Pierdea vizibil în greutate, iar faţa
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
7
îi căpătase o paloare cenuşie. Oraşul Vatican este în multe privinţe un sat [i
secretele sunt greu de păstrat la sate. Lui Marcinkus îi ajunsese la ureche că
noul papă îşi începuse pe tăcute propriile investigaţii asupra Băncii
Vaticanului [i mai cu seamă asupra metodelor folosite de el pentru a conduce
banca. De nenumărate ori de la instalarea noului papă, Marcinkus regretase
afacerea din 1972, cu privire la Banca Cattolica de Veneto.
Ministrul de externe al Vaticanului, cardinalul Jean Villot, era un altul
care stătea nemişcat la biroul lui în acea seară de septembrie. Studia lista cu
întâlniri, cereri de demiteri şi transferuri, pe care i-o înmânase papa cu o oră
mai devreme. ~şi oferise sfatul, argumentase, protestase, dar fără nici un folos.
Luciani fusese de neînduplecat.
Era, după toate regulile, o remaniere radicală. Avea să îndrepte Biserica
în noi direcţii; direcţii pe care Villot [i ceilalţi de pe listă, care erau pe punctul
de a fi înlocuiţi, le considerau extrem de periculoase. Când aceste schimbări
aveau să fie anunţate, milioane de cuvinte aveau să fie scrise [i şoptite de
mediile de informare internaţionale, analizând, disecând, profeţind, explicând.
Adevărata explicaţie, oricum, nu avea să fie discutată, nu avea să fie pusă la
îndemâna publicului - deoarece exista un numitor comun, un fapt care îi lega
pe toţi cei care urmau să fie înlocuiţi în curând. Villot era conştient de el. Mai
important încă, [i papa era conştient. Fusese unul dintre factorii care-l
determinaseră să acţioneze: să-i dezbrace de putere pe aceşti oameni şi să-i
pună în posturi relativ inofensive. Acest numitor comun era Masoneria.
Dovezile pe care le obţinuse papa indicau faptul că în Cetatea Vatican
se aflau mai bine de o sută de masoni, de la cardinali până la preoţi. Aceasta
în ciuda faptului că Legea Canonică stabilea că a fi mason însemna
excomunicare automată. Luciani era preocupat în continuare de existenţa unei
loje masonice ilegale care pătrunsese adânc în Italia în căutarea bogăţiei [i a
puterii. Se autodenumea P2, iar faptul că pătrunsese între zidurile Vaticanului
şi stabilise legături masonice cu preoţi, episcopi şi chiar cu cardinali îl făcuse
pe Albino Luciani să arunce anatema asupra ei.
Villot era deja profund îngrijorat din cauza noii papalit ăţi `ncă dinainte
de anunţarea acestei bombe. El era unul dintre puţinii avizaţi în legătură cu
dialogul ce avea loc între papă [i Departamentul de Stat american, din
Washington. Ştia că în data de 23 octombrie Vaticanul avea să primească
vizita unei delegaţii a Congresului american şi că în 24 octombrie delegaţia
avea să fie primită într-o audienţă privată la papă. Subiectul discuţiilor:
controlul naşterilor.
Villot studiase cu atenţie dosarul de la Vatican al lui Albino Luciani.
Citise şi memoriul secret pe care Luciani, pe atunci episcop în Vittorio
Veneto, îl trimisese lui Paul al VI-lea înainte de publicarea enciclicei papale
Humane Vitae, prin care se interzicea catolicilor folosirea oricăror forme
artificiale de control al naşterilor. Discuţia pe care o avusese personal cu
David Yallop
8
Luciani îl lămurise fără echivoc asupra poziţiei noului papă în această
problemă. De asemenea, în mintea lui Villot nu exista nici o îndoial ă în
legătură cu ce avea de gând să facă acum succesorul lui Paul. Avea să urmeze
o schimbare radicală de poziţii. Existau unii care erau de acord cu punctul de
vedere al lui Villot, potrivit căruia Paul al VI-lea fusese trădat. Mulţi alţii
salutau această schimbare ca pe cea mai importantă contribuţie a Bisericii
secolului douăzeci.
~n Buenos Aires, un alt bancher, Roberto Calvi, era cu gândul la papa
Ioan Paul I spre sfârşitul lui septembrie 1978. ~n cursul săptămânilor
anterioare, el discutase problemele puse de noul papă cu protectorii lui, Licio
Gelli şi Umberto Ortolani, doi oameni care puteau declara printre
numeroasele lor bunuri şi controlul complet pe care-l deţineau asupra lui
Calvi, preşedintele Băncii Ambrosiano. Calvi fusese copleşit de probleme
încă dinainte de alegerile papale care-l plasaseră pe Albino Luciani pe tronul
Sfântului Petru. Din aprilie, Banca Italiei investiga în secret banca din Milano
a lui Calvi. Era o anchetă declanşată de o misterioasă campanie publicitară cu
afişe împotriva lui Calvi, izbucnită la sfârşitul lui 1977: afişe care ofereau
detalii asupra unor activităţi criminale ale lui Calvi şi sugerau că aceste acte
criminale aveau o anvergură internaţională.
Calvi ştia cu precizie ce anume progrese înregistra ancheta întrepr insă
de Banca Italiei. Prietenia lui strânsă cu Licio Gelli îi asigura ]inerea la curent
zilnică asupra felului în care înaintau lucrurile. El era în aceeaşi măsură la
curent [i cu investigaţia papală întreprinsă asupra Băncii Vaticanului. Ca şi
Marcinkus, el ştia că nu era decât o chestiune de timp pentru ca cele două
anchete independente s\ realizeze faptul că a cerceta unul dintre aceste
imperii însemna a le investiga pe amândouă. Făcea tot ce stătea în
considerabila sa putere pentru a zădărnici eforturile Băncii Italiei şi pentru
a-[i proteja imperiul financiar, din care era pe cale de a sustrage un miliard de
dolari.
Analiza atentă a situaţiei lui Roberto Calvi din septembrie 1978
lămureşte cu prisosinţă faptul că, dacă papa Paul era succedat de un om
cinstit, Calvi urma să se confrunte cu ruina totală, cu prăbuşirea băncii sale şi,
desigur, cu închisoarea. Nu încăpea nici o îndoială că Albino Luciani era
tocmai un asemenea om.
~n New York, bancherul sicilian Michele Sindona urmărea şi el cu
îngrijorare activitatea papei Ioan Paul. De mai bine de trei ani, Sindona se
împotrivea încercărilor guvernului italian de a-i obţine extrădarea. Italienii
voiau să-l aducă la Milano pentru a răspunde acuzaţiilor vizând deturnarea a
225 de milioane de dolari. ~n cursul acelui an, în mai, se părea că Sindona
pierduse în cele din urmă lunga bătălie. Un judecător federal dispusese ca
cererea de extrădare să fie admisă.
Sindona rămânea în Statele Unite în baza unei cauţiuni de trei milioane
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
9
de dolari, în vreme ce avocaţii lui se pregăteau sa joace ultima carte. Ei cereau
ca guvernul Statelor Unite să demonstreze faptul că existau dovezi bine
întemeiate pentru a justifica extrădarea. Sindona susţinea că acuzaţiile ce i se
aduceau de către guvernul italian reprezentau maşinaţiunile comuniştilor şi
ale altor politicieni de stânga. Avocaţii lui mai susţineau şi faptul că
procurorul din Milano ascunsese dovezile ce l -ar fi putut disculpa pe Sindona
şi că, în cazul în care clientul lor avea să fie trimis înapoi în Italia, acesta avea
să fie, aproape cu siguranţă, asasinat. Audierea era programată pentru
noiembrie.
~n aceeaşi vară, la New York mai erau şi alţii care acţionau în
beneficiul lui Sindona. Un membru al Mafiei, Luigi Ronsisvalle, un uciga ş de
profesie, ameninţa viaţa martorului Nicola Biase, care depusese mărturie
împotriva lui Sindona în procesul de extrădare. Mafia mai încheiase contract
[i asupra vieţii procurorului adjunct al Statelor Unite, John Kenney, care era
procuror şef în procesele de extrădare. Prima oferită pentru asasinarea
procurorului general era de 100.000 de dolari.
Dacă papa Ioan Paul I continua să scormonească afacerile Băncii
Vaticanului, atunci nici o sumă oferită drept primă de către Mafie nu-l mai
putea ajuta pe Sindona în lupta lui împotriva trimi terii înapoi în Italia. Urzeala
corupţiei de la Banca Vaticanului, care includea spălarea banilor proveniţi din
contractele Mafiei, conducea dincolo de Calvi: până la Michele Sindona.
~n Chicago, un alt prinţ al Bisericii Catolice era îngrijorat [i agitat în
legătură cu evenimentele din Cetatea Vaticanului: cardinalul John Cody,
capul celei mai bogate arhidioceze din lume. Cody domnea asupra a dou ă
milioane şi jumătate de catolici [i a aproape 3000 de preoţi, [i controla peste
450 de parohii [i un venit anual pe care refuza să-l dezvăluie în întregime
cuiva. Era, de fapt, vorba despre un excedent de 250 de milioane de dolari.
Discreţia fiscală nu era decât una dintre problemele ce se învolburau în jurul
lui Cody. Până în 1978, domnise în Chicago timp de treisprezece ani. Pe
parcursul acelor ani, cererile vizând înlocuirea sa ajunseser ă la proporţii
extraordinare. Preoţi, călugăriţe, lucrători laici, oameni aparţinând multor
profesii fără legătură cu religia înaintaseră cu miile petiţii la Roma, cerând
înlocuirea omului în care ei vedeau un despot.
Papa Paul se canonise ani de zile cu înlăturarea lui Cody. Nu o singură
dată îşi călcase pe inimă [i luase decizia, numai pentru a o revoca în ultimul
moment. Personalitatea complexă, chinuită a papei Paul era numai parţial
motivul şovăielii. Paul ştia că se răspândiseră [i alte zvonuri împotriva lui
Cody, dovedite în mare măsură, care indicau necesitatea urgentă a înlocuirii
cardinalului de la Chicago.
Spre sfârşitul lui septembrie, Cody primi un telefon de la Roma.
Cetatea Vaticanului lăsase să se scurgă încă o informaţie - informaţie bine
plătită, ca întotdeauna, de către cardinalul Cody. Cel care telefona îi spuse
David Yallop
10
cardinalului că acolo unde papa Paul ezitase, succesorul lui acţionase. Papa
hotărâse că momentul înlocuirii cardinalului John Cody sosise.
Cel puţin trei dintre aceşti oameni pândeau în umbra altuia, Licio Gelli.
I se spunea "Il Burattinaio" - Maestrul Păpuşar. Păpuşile erau multe [i erau
plasate în numeroase ţări. El controla P2, iar prin ea controla Italia. ~n Buenos
Aires, oraşul în care discuta cu Calvi problema noului papă, Maestrul Păpuşar
organizase reîntoacerea triumfală la putere a generalului Peron - fapt pe care
Peron l-a recunoscut ulterior, îngenunchind la picioarele lui Gelli. Dacă
Marcinkus, Sindona sau Calvi erau ameninţaţi de diferitele acţiuni înterprinse
de Albino Luciani, interesele lui Licio Gelli aveau să înlăture această
ameninţare.
Era cât se poate de clar că în 28 septembrie 1978 aceşti [ase oameni,
Marcinkus, Villot, Calvi, Sindona, Cody şi Gelli aveau mult a se teme dacă
pontificatul lui Ioan Paul I continua. Este la fel de limpede că toţi aveau de
câştigat în diferite feluri dacă papa Ioan Paul I murea subit.
A murit.
~n intervalul cuprins între ultimele ore ale serii de 28 sept embrie şi
primele ore ale dimineţii de 29 septembrie 1978, la treizeci [i trei de zile de la
alegerea sa ca papă, Albino Luciani a murit.
Ora decesului: necunoscută. Cauza decesului: necunoscută.
Sunt convins că faptele, cu toate amănuntele lor, şi împrejurările, în
totalitatea lor, succint conturate în paginile precedente, de ţin cheia adevărului
despre moartea lui Albino Luciani. Sunt de asemenea convins că unul dintre
aceşti şase oameni iniţiase deja, înainte de căderea serii de 28 septembrie
1978, desfăşurarea acţiunii de rezolvare a problemelor pe care le ridica
pontificatul lui Albino Luciani. Unul dintre aceşti oameni s-a aflat în inima
unei conspiraţii care a aplicat o soluţie strict italiană.
Albino Luciani fusese ales papă în 26 august 1978. La scurt timp după
acel Conclav, cardinalul englez Basil Hume spunea: "Hotărârea a fost
neaşteptată. Dar o dată luată, a părut cu totul şi cu totul corectă. Sentimentul
că era exact ceea ce ne trebuia era atât de general încât, negreşit, el a fost
candidatul lui Dumnezeu".
După treizeci şi trei de zile, "candidatul lui Dumnezeu" murea.
Ceea ce urmează reprezintă rezultatul a trei ani de continue şi intense
investigaţii asupra acelei morţi. Am ajuns la câteva reguli de urmat într-o
investigaţie de asemenea natură. Regula întâi: să încep cu începutul. Să
stabilesc felul de a fi şi personalitatea subiectului decedat. Ce fel de om a fost
Albino Luciani?
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
11
DRUMUL SPRE ROMA
Familia Luciani trăia în Canale d'Agordo1, un sătuc de munte, situat la
cea 1000 de metri deasupra nivelului mării [i la aproximativ 120 de kilometri
nord de Veneţia.
La momentul naşterii lui Albino, în 17 octombrie 1912, părinţii lui,
Giovanni [i Bortola, aveau deja în grijă două fete provenite din prima
căsătorie a tatălui. Ca văduv tânăr, cu două fete [i fără o slujbă permanentă,
Giovanni nu era întruchiparea visului unei femei tinere. Bortola î şi dusese
viaţa la o mănăstire de maici. Acum, era mamă a trei copii. Naşterea fu lungă
şi anevoioasă [i Bortola, dovedind o anxietate exagerată - care avea să devină
o caracteristică a primei părţi a vieţii băiatului - se temu că acesta e gata să
moară. Băiatul fu botezat imediat [i primi numele Albino, în amintirea unui
prieten apropiat al tatălui, care murise ucis într-un accident provocat de
explozia unui furnal, pe când lucra împreună cu Giovanni în Germania.
Băiatul veni într-o lume în care peste doi ani avea să izbucnească războiul,
după asasinarea arhiducelui Francisc Ferdinand [i a soţiei sale.
Mulţi europeni consideră că primii paisprezece ani ai acestui secol au
constituit o epocă de aur. Nenumăraţi scriitori au descris stabilitatea,
sentimentul general de bunăstare, răspândirea culturii în mase, viaţa spirituală
satisfăcătoare, lărgirea orizonturilor şi reducerea inegalităţilor sociale. Ei
laudă libertatea de gândire şi calitatea vieţii de parcă lumea acelui moment ar
fi fost o Grădină a Edenului eduardiană. Fără îndoială, toate acestea au
existat, dar în aceeaşi măsură au existat şi sărăcia îngrozitoare, şomajul în
masă, inechităţile sociale, foamea, bolile [i moartea prematură. Mare parte a
lumii era divizată între aceste două realităţi. Italia nu făcea nici ea excepţie.
Napoli era asaltat de mii de oameni care voiau să emigreze în SUA sau
în Anglia sau oriunde. Deja, Statele Unite adăugaseră un amendament, între
paranteze, sub eroica lor declaraţie "Dă-mi osteniţii, săracii tăi. Mulţimile tale
tânjind să respire liber." Politicosul refuz lăsa acum să se vadă că boala,
fondurile insuficiente, criminalitatea şi deficienţele fizice erau doar câteva
dintre motivele de respingere ca emigrant în Statele Unite.
~n Roma, sub privirile Sfântului Petru, mii de oameni locuiau în
cocioabe din papură şi nuiele. Vara, mulţi dintre ei se mutau în peşterile din
colinele de primprejur. Unii lucrau din zori şi până-n seară în vii, cu patru
pence2 pe zi. La ferme, alţii lucrau acelaşi număr de ore şi nu primeau nici un
ban. Plata era de obicei în porumb stricat, unul dintre motivele pentru care
1 La vremea când se năştea Albino Luciani, satul se numea Forno di Canale. Denumirea i-a fost schimbată în
1964, la îndemnul fratelui lui Luciani, Edoardo. Astfel, satul a revenit la numele lui original, (n.a.)
2 Un penny (pi., pence) reprezintă a suta parte dintr-o liră sterlină, (n. tr.)
David Yallop
12
atât de mulţi muncitori agricoli sufereau de pelagră. Datorită faptului că
stăteau cufundaţi până la brâu în orezăriile din Pavia, mulţi contractau malarie
de pe urma frecventelor muşcături de ţânţari. Mai bine de 50 la sută dintre ei
erau analfabeţi, în vreme ce papă după papă tânjeau după revenirea la Statele
Papale3, aceste condiţii constituiau realitatea vieţii pentru mulţi dintre cei care
trăiau în Italia unificată.
~n satul Canale predominau copiii, femeile şi bătrânii. Majoritatea
bărbaţilor în putere erau obligaţi să-şi caute de lucru departe, la câmpie.
Giovanni Luciani călătorea în Elveţia, Austria, Germania şi Franţa, plecând
primăvara şi revenind toamna.
Locuinţa familiei Luciani, un vechi hambar parţial amenajat, avea ca
unică sursă de căldură un godin vechi, care încălzea încăperea în care se
născuse Albino. Nu exista nici o grădină, asemenea lucruri erau considerate
un lux de către oamenii de la munte. Peisajul însă, compensa: păduri de pini
şi, ridicându-se exact deasupra satului, munţii cu căciuli curate de zăpadă;
râul Bioi se prăvălea într-o cascadă în apropiere de marginea satului.
Părinţii lui Albino Luciani formau o combinaţie ciudată. Adânc religioasa
Bortola petrecea în biserică tot atâta timp cât petrecea şi în mica ei casă,
făcându-şi griji în legătură cu familia ce i se tot mărea. Era genul de mamă
care la cea mai uşoară tuse, neliniştită peste măsură, dădea fuga cu oricare
dintre copii ei la ofiţerii medici staţionaţi în apropiere, la frontieră. Devotată,
cu aspiraţii spre martiraj, era înclinată să le spună mereu copiilor despre
sacrificiile pe care era ea obligată să le facă pentru ei. Tatăl, Giovanni,
cutreiera o Europă în război, căutând de lucru, de la meseriile de zidar şi
constructor, la cele de electrician şi mecanic. Ca socialist convins, era privit
de către credincioşii catolici ca un diavol mâncător de preoţi şi incendiator de
crucifixuri. Combinaţia producea fricţiuni inevitabile. Pe tânărul Albino avea
să-l urmărească toată viaţa amintirea felului în care reacţionase mama sa când
văzuse numele soţului ei pe afişele lipite pretutindeni prin sat anunţând
candidatura acestuia în alegerile locale, ca socialist.
Albino fu urmat de un frate, Edoardo, apoi de o soră, Antonia. Bortola
sporea modestul venit familial scriind scrisori pentru analfabe ţi şi lucrând ca
bucătăreasă.
Meniul familiei consta din polenta (mâncare de porumb fiert,
m\m\lig\), orz, macaroane [i orice legume de care puteau face rost. ~n ocazii
speciale, puteau avea şi un desert de carfoni, plăcintă umplută cu seminţe de
mac. Carnea era o raritate. ~n Canale, dacă cineva era destul de bogat pentru
a-[i permite luxul să taie un porc, carnea era pusă la sare [i ajungea familiei
vreme de un an întreg.
Vocaţia lui Albino pentru preoţie se vădi de timpuriu [i fu încurajată
3 Teritoriul din centrul Italiei aflat sub stăpânire papală între anii 755 [i 1860. (n.tr.)
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
13
activ de mama sa [i de parohul local, părintele Filippo Carii. Cu toate acestea,
dacă revine cuiva meritul de a-l fi împins pe Albino să facă primii paşi către
preoţie, acela este Giovanni, ateul socialist. Dacă Albino ar fi fost să
frecventeze neînsemnatul seminar din învecinatul Feltre, asta ar fi costat
familia Luciani o sumă considerabilă. Mamă [i fiu discutară problema puţin
înainte ca băiatul să împlinească vârsta de unsprezece ani. ~n final, Bortola îi
spuse băiatului ei să-i scrie tatălui lui, care pe atunci muncea în Franţa. Albino
avea să spună mai târziu că a fost una dintre cele mai importante scrisori din
viaţa sa.
Tatăl primi scrisoarea [i chibzui o vreme asupra problemei înainte de a
răspunde. După care, îi dădu permisiunea [i acceptă noua povară cu cuvintele:
"Ei bine, trebuie să facem sacrificiul ăsta".
Astfel încât, în 1923, tânărul Luciani, în vârstă de unsprezece ani, intra
la seminar - în războiul intern care bântuia în sânul Bisericii Romano-
Catolice. Era o Biserică în care cărţi precum Cele cinci răni ale Bisericii a lui
Antonio Rosmini erau interzise. Rosmini, un teolog şi preot italian, scrisese în
1848 că Biserica se confrunta cu o criză care avea la bază cinci rele:
îndepărtarea socială a clerului faţă de oameni; nivelul scăzut al instrucţiei
preoţilor; dezbinarea şi animozitatea ce domneau între episcopi; dependenţa
funcţiilor laice de autorităţile bisericeşti; şi deţinerea de proprietăţi de către
Biserică [i înrobirea membrilor acesteia faţă de averi. Rosmini sperase într-o
reformă liberalizantă. Se alesese, în mare măsură ca urmare a intrigilor
iezuiţilor, cu condamnarea cărţii sale şi cu retragerea tichiei de cardinal pe
care i-o oferise Pius al IX-lea.
Cu numai cincizeci [i opt de ani înainte de naşterea lui Luciani,
Vaticanul proclamase Codul greşelilor şi o enciclică însoţitoare, Quanta Cura.
~n acestea papalitatea denunţa libertatea totală a exprimării [i libertatea presei.
Conceptul de statut de egalitate pentru toate religiile era cu totul respins 4.
Papa responsabil de aceste măsuri era Pius al IX-lea. Acesta mai clarificase [i
faptul că îi displăcea total conceptul de guvernare democratică [i că
preferinţele lui se îndreptau spre monarhiile absolute. El denun ţa în
continuare pe "cei care susţin libertatea de conştiinţă şi religioasă"5, ca şi pe
"toţi aceia care spun că Biserica nu ar trebui să facă uz de forţă".
~n 1870, acelaşi papă, convocând un Conciliu la Vatican, le atrase
atenţia episcopilor adunaţi că principalul punct de pe ordinea de zi era
infailibilitatea papală. Infailibilitatea lui. După multe insistenţe din partea
unor grupări importante din sânul Bisericii şi după oarecare presiune, extrem
de necrestinească, papa suferi o importantă înfrângere morală când, din peste
1000 de membri care aveau dreptul să ia parte la Conciliu, numai 451 de
episcopi votară pentru concept. Mulţumită unei strategii bine puse la punct, cu
4 Ast\zi datorit\ ecumenismului concep]ia papilor [i a Vaticanului s -a `ntors cu 180 de grade. (n.ed.)
5 Concept [i principiu promovat de masonerie. (n. ed.)
David Yallop
14
excepţia a numai doi dintre ei, toţi dizidenţii părăsiră Roma înainte să aibă loc
votul final. La ultima întâlnire a Conciliului, în 18 iulie 1870, se hot ărî, cu
535 de voturi contra 2, că papa era infailibil în definirea doctrinelor privitoare
la credinţă sau la moralitate.6
Până la eliberarea lor de către trupele italiene, în 1870, evreii din Roma
fuseseră închişi într-un ghetou, prin bunăvoinţa papei devenit infailibil. El era
la fel de intolerant [i faţă de protestanţi [i recomanda introducerea
condamnării la închisoare pentru ne-catolicii care predicau în Toscana. La
momentul în care scriu toate acestea, se fac eforturi considerabile pentru ca
Pius al IX-lea să fie canonizat.
Lui Pius al IX-lea îi urmă Leon al XIII-lea, considerat de către mulţi
istorici drept un bărbat luminat şi omenos. El fu urmat de Pius al X-lea, pe
care aceiaşi istorici l-au considerat un dezastru total. Acesta domni până în
1914, iar răul făcut de el era încă foarte evident când Albino Luciani intră la
seminarul din Feltre.
Lista cărţilor care nu erau îngăduite nici unui romano-catolic se lungi
tot mai mult. Editori [i autori fură excomunicaţi. Când lucrările critice erau
publicate anonim, autorii, indiferent cine ar fi fost, erau excomunica ţi. Papa
lansă un termen generic pentru tot ceea ce intenţiona să distrugă:
"modernism". Oricine punea în discuţie învăţăturile curente ale Bisericii era
declarat anatema. Cu binecuvântarea [i ajutorul financiar al papei, un prelat
italian, Umberto Benigni, crea un sistem de spionaj. Scopul acestuia era de a
vâna [i de a distruge pe toţi moderniştii. Astfel, în secolul al douăzecilea,
Inchiziţia renăscuse.
După diminuarea puterii lumeşti prin pierderea Statelor Papale,
autoproclamatul "prizonier în Vatican" nu mai era în măsură să ordone vreo
ardere pe rug, dar un ghiont aici, o împunsătură colo, ceva zvonuri anonime [i
neîntemeiate despre un coleg sau un posibil rival erau suficiente pentru a
distruge multe cariere bisericeşti. Mama îşi devora propriii copii. Majoritatea
celor pe care Pius şi cei din jurul lui îi distruseră erau membri loiali şi
credincioşi ai Bisericii Romano-Catolice.
Se închiseră seminare. Cele care erau autorizate să rămână pentru a
ridica noile generaţii de preoţi erau supravegheate atent. ~ntr-o enciclică, papa
declară că oricine predica sau dădea învăţătură în calitate oficială trebuia să
facă un jurământ special cu privire la abjurarea tuturor erorilor
modernismului. Mai mult, declară o prohibiţie generală cu privire la citirea
ziarelor de către toţi seminariştii şi studenţii la teologie, adăugând expres că
decizia lui se aplica de asemenea [i celor mai bune dintre ziare.
~n fiecare an, părintele Benigni, mai marele grupului de spioni care în
cele din urmă ajunseră să pătrundă în fiecare dioceză a Italiei şi de
6 Infailibilitatea a fost impus\ de un pap\ care se dorea ap\r\tor al tradi]iei, numai c\, mai târziu, cu aceea[i
infailibilitate papii vor impune modernismul [i sincretismul religios. (n.ed.)
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
15
pretutindeni din Europa, primea o subvenţie de 1000 de lire (având un
echivalent modern de aproximativ 5000 de dolari) direct de la papă. Această
organizaţie secretă de spioni nu a fost desfiinţată decât în 1921. Părintele
Benigni a devenit atunci informator [i spion al lui Mussolini.
Pius al X-lea a murit la 20 august 1914. A fost canonizat în 1954.
Aşadar, la Feltre, Luciani află că era un delict să citeşti un ziar sau o revistă.
Se afla într-o lume austeră, unde profesorii erau la fel de vulnerabili ca şi
elevii. O vorbă sau un comentariu care nu întrunea totala aprobare a unui
coleg putea avea ca rezultat pentru un preot profesor pierderea dreptului de a
preda, datorită clicii de spioni a părintelui Benigni. Deşi oficial desfiinţată în
1921, cu doi ani înainte de intrarea lui Luciani la Feltre, influen ţa ei s-a întins
asupra întregii perioade a pregătirii lui pentru preoţie. Interogarea critică
asupra celor predate era anatema. Sistemul era creat pentru a da răspunsuri, nu
pentru a încuraja întrebările. Profesorii care fuseseră marcaţi [i care purtau
urmele adânci ale epurărilor aveau să marcheze la rândul lor [i să lase urme
adânci noii generaţii.
Generaţia de preoţi căreia îi aparţine Albino Luciani trebuia să facă faţă
întregii forţe a Codului greşelilor [i a mentalităţii anti-moderniste. Luciani
însuşi ar fi putut uşor deveni, sub asemenea dominatoare influenţe, încă un
preot obtuz. O diversitate de factori l-au salvat de la această soartă. {i nu cel
mai neînsemnat dintre aceştia a fost un har simplu, dar măreţ, pe care-l avea,
setea de cunoaştere.
Cu toate exagerările în legătură cu sănătatea lui în perioada copilăriei,
în atitudinea protectoare a mamei sale a existat [i ceva deosebit de bun.
Refuzând să-l lase pe băiat să se bucure de asprimea şi de înghiontelile
prietenilor lui şi înlocuind mingea cu o carte, ea i-a deschis fiului ei întreaga
lume. El începu să citească cu lăcomie de la o vârstă fragedă - operele
complete ale lui Dickens [i ale lui Jules Verne. Pe Mark Twain, de pildă, îl
citi la şapte ani, lucru neobişnuit într-o ţară unde aproape jumătate din adulţi
nu putea citi deloc pe vremea aceea.
La Feltre, sorbi toate cărţile pe care le aveau. Mai important încă, îşi
amintea practic tot ce citea. Era înzestrat cu o memorie uimitoare. Ca urmare,
deşi întrebările provocatoare erau întâmpinate cu încruntare de sprâncene,
Luciani avea când şi când temeritatea să le pună. Profesorii lui îl considerau
silitor, dar "prea vioi".
Verile, tânărul seminarist se întorcea acasă [i, îmbrăcat în lunga lui
sutană neagră, lucra la câmp. Când nu dădea ajutor la recoltat, putea fi găsit
"re-organizând" biblioteca părintelui Filippo. Trimestrele şcolare mai erau din
vreme în vreme înviorate de câte o vizită a tatălui său. Primul gest făcut de
Giovanni la întoarcerea acasă, toamna, era o vizită la seminar; în continuare,
îşi petrecea iarna făcând propagandă pentru socialişti.
De la Feltre, Luciani promova la seminarul superior de la Belluno.
David Yallop
16
Unul dintre contemporanii lui mi-a evocat regimul de la Belluno:
Eram treziţi la 5.30 dimineaţa. Fără nici o instalaţie de încălzire, apa era
adeseori de-a dreptul îngheţată, ~mi pierdeam vocaţia în fiecare
dimineaţă, preţ de câte cinci minute. Aveam treizeci de minute să ne
spălăm şi să ne facem paturile.
Acolo l-am întâlnit pe Luciani, în septembrie 1929. Avea şaisprezece
ani. Era întotdeauna amabil, liniştit, senin - numai să nu fi spus ceva
inexact, atunci era ca un resort. Am învăţat că, de faţă cu el, trebuia să
ai grijă ce spui. La cea mai mică scrinteală, aveai de-a face cu el.
Printre cărţile pe care le citi Luciani se numărau [i unele scrise de
Antonio Rosmini. Remarcabilă prin absenţa sa din biblioteca seminarului era
Cele cinci răni ale Bisericii . ~n 1930 încă mai figura în Indexul Cărţilor
Interzise. Conştient de-acum de furia pe care o provocase cartea, Luciani îşi
procură în ascuns propriul exemplar. Acest text avea să exercite o influenţă
profundă [i durabilă asupra vieţii lui.
Pentru profesorii lui Luciani, Codul greşelilor , proclamat in 1864 de
către Pius al IX-lea, trebuia să fie considerat în anii '30 drept adevăr suprem.
Tolerarea unei opinii ne-catolice în ţările unde catolicii formau majoritatea era
de neconceput. Versiunea de fascism a lui Mussolini nu era singura predat ă în
Italia în anii imediat precedenţi celui de-al doilea război mondial. Greşeala nu
avea nici un drept. Excepţia părea să apară atunci când cel care greşea era
profesorul; atunci avea drepturi depline.
Orizontul lui Luciani, departe de a fi lărgit de către profesorii lui,
începea, în anumite privinţe, să se îngusteze. Din fericire, se afla sub altă
influenţă decât cea a profesorilor lui. Un alt rost coleg de clasă de la Belluno
şi-a amintit:
Citea dramaturgia lui Goldoni. Citea scriitorii francezi ai secolului
nouăsprezece. Şi-a cumpărat o culegere a scrierilor iezuitului francez
din secolul şaptesprezece, Pierre Couwase, şi a citit-o din scoarţă în
scoarţă.
Luciani fu atât de puternic influenţat de scrierile lui Couwase, încât
începu să se gândească serios să devină iezuit. Văzu cum unul, apoi un al
doilea dintre prietenii lui apropiaţi merseră la rector, episcopul Giosue
Cattarosi, [i-i cerură permisiunea de a trece la ordinul Iezuit. ~n ambele
cazuri, permisiunea fu acordată. Luciani se duse şi el [i ceru permisiunea.
Episcopul cântări cererea, apoi răspunse: "Nu, trei înseamnă deja prea mult.
Să faci bine să rămâi aici".
La 7 iulie 1935, la vârsta de douăzeci şi trei de ani, Luciani fu uns preot
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
17
în San Pietro, Belluno. ~n ziua următoare, celebră prima lui mesă în satul
natal. Numirea în postul de diacon din Forno di Canale îl încântase nespus.
Faptul că aceasta era cea mai umilă poziţie clericală din ierarhia clericală nu
avea nici o importanţă pentru el. Din congregaţia formată din prieteni,
rubedenii, preoţi localnici şi propria familie făcea parte [i mândrul, de-acum,
Giovanni Luciani care, între timp, îşi găsise o slujbă permanentă, ca sticlarsuflător,
destul de aproape de casă, pe insula Murano de lângă Veneţia.
~n 1937, Luciani fu numit vice-rector la fostul lui seminar din Belluno.
Dacă ceea ce preda el acum diferea prea puţin de ceea ce îi fusese lui predat
de către profesorii săi, maniera sa de predare era cu siguranţă alta. Reuşi să
transforme subiectele teologice, de multe ori seci [i anoste, în ceva plin de
prospeţime şi demn de reţinut. După patru ani, simţi nevoia de a progresa.
Dorea să obţină un doctorat în teologie. Asta însemna să se mute la Roma şi
să studieze la Universitatea Gregoriană. Superiorii lui de la Belluno voiau ca
el să continue să predea acolo pe toată durata studiilor pentru doctorat.
Luciani era de acord, dar Universitatea Gregoriană insista pentru cel puţin un
an de frecvenţă obligatorie la Roma.
După intervenţia lui Angelo Santin, directorul de la Belluno, şi a
părintelui Felice Capello, un renumit expert în drept canonic, care preda la
Universitatea Gregoriană [i, "întâmplător", era rudă cu Luciani, papa Pius al
XII-lea însuşi oferi o dispensă printr-o scrisoare semnată de cardinalul
Maglione şi datată 27 martie 1941. (Faptul că cel de-al doilea război mondial
era în plină desfăşurare la acel moment nu transpare din corespondenţa
Vaticanului.) Luciani îşi alese pentru teză "Originea sufletului omenesc după
Antonio Rosmini".
Experienţele sale din timpul războiului fură un extraordinar amestec de
sacru [i profan, îşi perfecţiona limba germană ascultând spovedaniile
soldaţilor celui de-al Treilea Reich. Studie atent operele lui Rosmini sau acele
părţi ale lor care nu erau interzise. Mai târziu, când Luciani a devenit pap ă,
s-a spus că teza lui era "strălucită". Cel puţin după părerea ziarului
Vaticanului, L'Osservatore Romano - apreciere neexprimată în biografiile
care precedaseră conclavul. Nu este şi părerea împărtăşită de profesorii de la
Gregoriană. Unul dintre ei mi-a descris-o drept o "lucrare competentă". Un
altul a spus, "După mine, este lipsită de valoare. Dovedeşte un conservatorism
extrem şi îi lipseşte metoda de abordare."
Mulţi ar spune că interesul [i implicarea lui Luciani în operele lui
Rosmini erau indicii clare ale gândirii lui liberale. Albino Luciani cel din anii
'40 era departe de a fi un liberal. Teza lui caută să-l infirme pe Rosmini punct
cu punct. El îl atacă pe teologul din secolul nouăsprezece pentru folosirea
surselor de mâna a doua [i a citărilor incorecte, pentru superficialitate, pentru
"isteţime ingenioasă". Este o încercare de desfiinţare totală [i o dovadă clara
de gândire conservatoare.
David Yallop
18
~n vreme ce stabilea că Rosmini îl citase incorect pe Toma d'Aquino,
Albino Luciani parcurgea un drum delicat în activitate a de predare la Belluno.
Le spuse studenţilor lui să nu intervină când văzură trupele germane
încercuind grupuri ale rezistenţei locale. ~n sufletul lui, simpatiza cu
rezistenţa, dar era conştient că mulţi dintre viitorii preoţi din clasă erau profasci[
ti. Mai era conştient [i că mişcarea de rezistenţă provoca represalii ale
germanilor împotriva populaţiei civile. Erau distruse case; bărbaţii erau luaţi
şi spânzuraţi de copaci. ~n cea de-a doua parte a războiului, oricum, seminarul
lui Luciani deveni un rai pentru membrii rezistenţei. Descoperirea acestei stări
de lucruri ar fi însemnat moarte sigură nu numai pentru luptătorii rezistenţei,
dar şi pentru Luciani şi colegii lui.
~n octombrie 1946 Luciani îşi susţinu teza, publicată ulterior în 4 aprilie
1950, [i deveni doctor în teologie, magna cum laude .
~n 1947, episcopul de Belluno, Girolamo Bortignon, îl f ăcu pe Luciani
pro-vicar general al diocezei şi-i ceru să organizeze apropiatul sinod şi
întâlnirea inter-diocezală dintre Feltre [i Belluno. Creşterea responsabilităţilor
coincidea şi cu lărgirea perspectivei. Deşi tot incapabil de împăcare cu
"Originile sufletului" a lui Rosmini, Luciani începuse s ă aprecieze [i să fie de
acord cu vederile lui Rosmini asupra a ceea ce tulbura Biserica. Faptul că
aceleaşi probleme încă mai existau după o sută de ani făcea încă şi mai
pertinenţi factorii izolării sociale, lipsa de instrucţie a clerului, dezbinarea
episcopilor, nesănătoasa întrepătrundere a puterii bisericii cu cea a statului [i,
mai ales, preocuparea bisericii pentru bogăţie.
~n 1949, Luciani fu făcut responsabil cu pregătirea catehizării pentru
Congresul Euharistic care urma să aibă loc în acel an la Belluno. Acest fapt,
plus propria lui experienţă de predare, îi dădură îndemnul primei încercări ca
autor, cu o cărticică încorporându-i vederile, intitulată Catechsi in Briciole
(Fărâmituri de Catehism).
Orele de catehism: probabil că sunt cele mai timpurii amintiri ale celor
mai mulţi catolici adulţi. Mulţi teologi le vor scoate din discuţie, dar exact
acesta este stadiul creşterii la care se referă iezuiţii când vorbesc despre
"câştigarea unui copil pentru toată viaţa". Albino Luciani a fost unul dintre
cei mai buni profesori ai acestei materii de studiu pe care i -a avut biserica în
acest secol. Avea simplitatea de gândire la care ajung numai cei extrem de
inteligenţi [i, alături de ea, o autentică, profundă umilinţă.
Prin 1958, Don Albino, după cum îi spuneau toţi, ducea o viaţă aşezată.
Mama [i tatăl îi muriseră amândoi, îi făcea vizite frecvente fratelui său,
Edoardo, acum căsătorit [i locuind în casa părintească, şi sorei sale, Antonia,
măritată şi ea, care locuia în Trento. Ca vicar general în Belluno, avea de
lucru mai mult decât destul pentru a fi ocupat. Pentru timpul liber, erau
cărţile. Era puţin interesat de mâncare, acceptând orice i se punea dinainte.
Principala lui formă de exerciţiu fizic era mersul pe bicicletă prin dioceză [i
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
19
ascensiunile pe care le făcea în munţii din apropiere.
Acest omuleţ liniştit reuşea, aparent fără să-şi propună, să exercite o
influenţă extraordinară şi durabilă asupra oamenilor. Vorbind cu cei care l-au
cunoscut, am putut vedea iar şi iar, o remarcabilă schimbare petrecându-se în
cei care-şi aminteau de Albino Luciani. Chipurile li se îmblânzeau, efectiv
relaxate. Zâmbeau. Zâmbeau mult amintindu-şi de el. Deveneau sub ochii mei
mai prietenoşi. El atingea în mod clar ceva foarte profund în ei. Catolicii ar
numi acest ceva suflet. ~n mod fericit, fără să-şi dea seama, Albino Luciani a
lăsat o moştenire unică în urmă-i în drumurile sale pe bicicletă prin Belluno.
La Vatican era un nou papă, Ioan al XXIII-lea, un om născut în
apropiere, în Bergamo, locul de naştere şi al celui de la care îşi primise Albino
numele de botez. Ioan era ocupat cu numirile episcopale. Urbani la Veneţia,
pentru a-i ocupa propriul post, Carraro la Verona. ~n Vittorio Veneto era
vacant un post de episcop. Papa îi ceru episcopului Bortignon un nume.
Răspunsul îl făcu să zâmbească: "~l ştiu. ~l ştiu. Are să-mi convină."
Luciani, cu acea umilinţă dezarmantă pe care atât de mulţi aveau să nu
o poată înţelege deloc mai târziu, declara după numirea sa ca episcop în
Vittorio Veneto: "Păi, am călătorit de câteva ori cu trenul împreună, dar a
vorbit aproape numai el. Eu am vorbit atât de puţin încât nu avea cum să mă
cunoască."
~n 1958, la patruzeci şi sase de ani, Luciani fu uns episcop de către
papa Ioan în bazilica San Pietro la două zile după Crăciun.
Papa era deplin conştient de activitatea pastorală a tânărului ce se
trăgea din nord şi îl preţuia cu multă căldură. Luând un exemplar din
Urmându-l pe Cristos , de Thomas a Kempis, papa Ioan citi cu voce tare
capitolul 23. ~n el, cele patru elemente care aduc pacea şi libertatea personală
sunt astfel prezentate:
Fiule, încearcă să împlineşti mai degrabă voinţa altuia decât pe a ta.
Preferă întotdeauna să ai mai puţin, decât mai mult. Alege întotdeauna
locul cel mai umil [i fii mai prejos decât oricare altul. Tânje şte [i roagăte
întruna ca voinţa Domnului să fie deplin realizată în viaţa ta. Vei afla
că omul care face toate acestea umblă în pace şi linişte.
~nainte de a fi numit, Luciani scrisese despre evenimentul ce urma,
într-o scrisoare adresată monseniorului Capovilla, secretarul personal al papei.
Una dintre frazele pe care le-a folosit demonstrează în mod izbitor cât de
aproape era el deja în încercarea de a duce o viaţă care să corespundă
idealurilor lui Thomas a Kempis: "Uneori, Domnul îşi scrie lucrările în
ţărână".
Prima dată când comunitatea din Vittorio Veneto se strânse pentru a -[i
asculta noul episcop, el dezvoltă tema următoare:
David Yallop
20
Cu mine, Domnul foloseşte iarăşi vechiul său sistem, îi ia pe cei
mărunţi din noroiul străzii. ~i ia pe cei de la câmpuri. Pe alţii îi ia de la
plasele lor de pescuit, de la ţărmul mării sau de pe malul lacurilor, şi-i
face apostoli. Este vechiul său sistem.
De îndată ce am fost hirotonit preot, am început a primi de la superiorii
mei sarcini de responsabilitate şi am înţeles că este dat omului să aibă
autoritate. Este ca o minge umflată. Dacă te uiţi la copiii care se joacă
pe iarba din faţa acestei catedrale, când mingea le este spartă, ei nici
măcar nu se ostenesc să o privească. Poate sta liniştită într-un colţ. Dar
când este umflată, copiii sar de pretutindeni şi fiecare crede că are
dreptul să o izbească cu piciorul. Asta se întâmplă cu oamenii când se
ridică. Prin urmare, nu fiţi pizmuitori.
Mai târziu vorbi celor 400 de preoţi care acum răspundeau înaintea lui.
Unii dintre ei îi oferiseră daruri, mâncare, bani. I-a refuzat. Când fură cu toţii
adunaţi, încercă să le explice motivul: "Am venit fără să am măcar cinci lire.
Vreau să trăiesc fără să am măcar cinci lire."
Continuă:
Dragii mei preoţi. Dragii mei credincioşi. A[ fi un episcop foarte
nefericit dacă nu v-aş iubi. Vă asigur că vă iubesc şi că vreau să fiu în
slujba voastră [i să vă pun la dispoziţie toată modesta mea energie,
puţinul pe care-l am şi puţinul care sunt.
Avea putinţa de a alege să trăiască într-un apartament luxos în oraş sau
să ducă o viaţă şi mai spartană, în Castelul San Martino. Alese castelul.
Pentru mulţi episcopi, viaţa pe care aceştia o duc este retrasă. ~ntre ei [i
turma lor se cască automat o prăpastie acceptată de ambele părţi. Episcopul
este o figură fugară, văzută numai la ocazii speciale. Albino Luciani îşi asumă
altfel rolul în Vittorio Veneto. Se purta îmbrăcat ca un simplu preot [i
propovăduia Evanghelia enoriaşilor săi. Cu preoţii lui practica o formă de
democraţie care la acea vreme era extrem de rară în sânul bisericii. Consiliul
său presbiterial, spre exemplu, fu în totalitate al es fără vreo numire din partea
episcopului.
Când acelaşi consiliu recomandă închiderea unui mic seminar, în ciuda
faptului că el nu era de acord cu decizia, se duse pe la toate parohiile sale şi
discută problema pe îndelete cu toţi preoţii parohi. De îndată ce îi fu clar că
majoritatea lor erau pentru închiderea seminarului, o autoriz ă. Elevii fură
trimişi, conform instrucţiunilor acestui fost seminarist, la şcoli de stat. Mai
târziu, declară public că opinia majorităţii fusese corectă, iar a lui nu.
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
21
Nici un preot nu trebui vreodată să-[i fixeze audienţă pentru a-şi vedea
episcopul. Dacă venea vreunul, era primit. Unii considerau democraţia lui ca
fiind slăbiciune. Alţii îl priveau diferit şi-l comparau cu omul care-l făcuse pe
el episcop.
Era ca şi cum ai fi avut propriul tău papă. Era ca şi cum papa Roncalli
[loan al XXIII-lea] s-ar fi aflat aici, în această dioceză, şi ar fi lucrat alături de
noi. La masa lui se aflau de obicei doi sau trei preoţi. Pur şi simplu nu se
putea opri să se dăruiască. Fără să anunţe, îi vizita pe cei bolnavi sau pe cei
handicapaţi. Cei din spitale nu ştiau niciodată când sosea. Se arăta pe
neaşteptate pe bicicletă sau în maşina lui cea veche, lăsându-şi secretarul
afară, să citească, în vreme ce el umbla prin saloane. Apoi, la fel de
neaşteptat, se arăta într-unul dintre satele de munte, pentru a discuta o anumit ă
problemă cu preotul local.
~n cea de-a doua săptămână a lui ianuarie 1959, la mai puţin de trei
săptămâni după ce-l hirotonise episcop pe Luciani, papa Ioan discuta des pre
situaţia internaţională cu sub-secretarul său de stat, cardinalul Domenico
Tardini. Vorbiră despre implicaţiile celor făcute de un tânăr pe nume Fidel
Castro regimului lui Batista, din Cuba; despre faptul că Franţa avea un nou
preşedinte, generalul Charles de Gaulle; despre demonstraţia de tehnologie
avansată a ruşilor, care trimiseseră o nouă rachetă pe o orbită circumlunară.
Discutară despre revolta din Algeria, despre sărăcia înspăimântătoare din
multe ţări latino-americane, despre faţa în schimbare a Africii, cu câte o nouă
naţiune părând să apară în fiecare săptămână. Lui Ioan i se părea că Biserica
Romano-Catolică reuşea să ţină pasul cu problemele mijlocului de secol
douăzeci. Era un moment istoric crucial, în care o parte importantă a lumii se
întorcea către lucrurile materiale, abătându-şi atenţia de la cele spirituale. Spre
deosebire de mulţi din Vatican, papa considera că reforma, ca [i actele de
caritate, trebuiau să înceapă acasă. Brusc, lui Ioan îi veni o idee. Mai târziu
avea să spună că a fost inspirat de Sfântul Duh7. De oriunde va fi venit, era o
idee excelentă: "Un Conciliu".
Aşa a apărut ideea celui de-Al Doilea Conciliu Ecumenic al
Vaticanului. Primul, din 1870, avusese ca rezultat faptul că dăduse Bisericii
un papă infailibil. Efectele celui de-al doilea, mulţi ani după încheierea lui,
încă se mai reverberează prin lume.
~n 11 octombrie 1962, 2381 de episcopi se strânser ă la Roma pentru
ceremonia de deschidere a acestui Al Doilea Conciliu al Vaticanului. Printre
ei se număra [i Albino Luciani. Pe măsură ce lucrările conciliului înaintau,
Luciani îşi făcea prietenii care aveau să dureze pentru tot restul vieţii lui.
Suenens8 din Belgia. Wojtyla şi Wyszynski din Polonia. Marty din Franţa.
Thiandoum din Dakar. Luciani experimentă, de asemenea, pe parcursul
7 ~n realitate se [tie c\ a fost inspirat de membrii mai multor organiza]ii, cre[t ine [i necre[tine. (n.ed.)
8 Francmason.
David Yallop
22
lucrărilor conciliului, propriul lui drum spre Damasc9. Anume declaraţia
Conciliului, Despre libertatea religioasă.
Alţii fură mai puţin impresionaţi de noul mod de a privi o veche
problemă. Oameni precum cardinalul Alfredo Ottaviani, care controla Sfântul
Oficiu, nu numai că erau hotărâţi să distrugă conceptul de toleranţă care era
implicit în Despre libertatea religioasă, dar mai întreprindeau şi o îndârjită
acţiune de ariergardă împotriva a tot ce avea iz de ceea ce Pius al X-lea, la
începutul secolului, numise "modernism". Era generaţia celor care-l
învăţaseră pe Luciani la seminarul din Belluno că „libertatea" religioasă le era
îngrădită romano-catolicilor. „Greşeala nu are nici un drept." Luciani predase
şi el, la rândul său, aceeaşi doctrină îngrozitoare. Acum, la cel de-Al Doilea
Conciliu al Vaticanului, ascultă cu uimire crescândă cum episcop după
episcop puneau în discuţie conceptul.
Când Luciani puse în balanţă argumentele pro şi contra, era trecut de
vârsta de cincizeci de ani. Reacţia lui fu tipică pentru acest muntean prudent.
Discută chestiunea cu ceilalţi, se retrase pentru a chibzui, ajunse la concluzia
că "greşeala" fuseese în conceptul pe care-l predase.
La fel de caracteristică pentru Luciani fu şi publicarea ulterioară a unui
articol prin care lămurea cum şi de ce îşi schimbase convingerile. Articolul
începea cu o recomandare pentru cititori:
Dacă treci printr-o greşeală, decât s-o smulgi din rădăcini sau s-o culci
la pământ, vezi, mai bine, dacă nu o poţi plivi cu răbdare, pentru a
permite luminii să-şi reverse strălucirea peste sâmburele de bunătate şi
de adevăr care de obicei nu lipseşte nici chiar din opiniile greşite.
Alte aspecte ale diferitelor dezbateri îi creară mai puţine dificultăţi.
Când principiul bisericii sărace - o biserică lipsită de putere politică,
economică şi ideologică - fu ridicat în slăvi, conciliul abia dacă avea în vedere
ceva în care Luciani deja credea.
~nainte de deschiderea Conciliului, Luciani emisese o scrisoare
pastorală, "însemnări despre conciliu", pentru a-[i pregăti comunitatea. Acum,
cu conciliul încă în desfăşurare, schimbările pe care le introdusese în dioceza
Vittorio fură accelerate, îşi îndemnă profesorii de la seminar să citească noile
reviste teologice [i să lase deoparte vechile manuale care priveau tot înapoi,
drăgăstos, spre secolul al nouăsprezecelea, îşi trimise profesorii la cursuri la
principalele universităţi teologice ale Europei. Nu numai profesorii, dar [i
elevii puteau fi acum găsiţi la masa lui de seară. Scria săptămânal tuturor
preoţilor din dioceza, împărtă[indu-le ideile şi planurile lui.
~n august 1962, cu câteva luni înainte de deschiderea celui de -Al Doilea
9 Pe drumul spre Damasc a avut Saul din Tars, prigonitorul primilor cre ştini, revelaţia divinităţii lui Isus,
experienţă în urma căreia a devenit cel cunoscut drept apostolul Pavel. (n.tr.)
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
23
Conciliu al Vaticanului, Luciani fu confruntat cu o mostră de greşeală de un
cu totul alt gen. Doi preoţi din dioceza se asociaseră cu un vânzător angrosist
care se ocupa [i cu specularea proprietăţilor. Preoţii fură ispitiţi să i se alăture.
Când unul dintre ei veni la Luciani, el mărturisi că suma care lipsea,
aparţinând în mare parte micilor depunători, depăşea două miliarde de lire.
Albino Luciani avea idei foarte precise în legătură cu averea [i cu banii,
mai ales cu averea Bisericii. Unele dintre ideile lui i se datorau lui Rosmini;
multe - propriei lui experienţe. El credea într-o Biserică Romano-Catolică a
celor săraci, pentru cei săraci. Absenţele de acasă la care fusese obligat tatăl
său, foamea şi frigul, tălpile suplimentare din lemn, prinse în cuie de tălpile
încălţămintei pentru a nu se toci, tăierea ierbii de pe versanţii muntelui pentru
îmbogăţirea meselor de seară, perioadele îndelungate petrecute la seminar fără
a-şi vedea mama, care nu-şi putea permite să-l viziteze, tot acest context
produsese în Luciani o profundă compasiune pentru cei săraci, o totală
indiferenţă faţă de acumularea de avere personală [i încredinţarea că Biserica,
Biserica lui, trebuia nu numai să fie săracă material, dar trebuia să fie văzută
astfel.
Conştient de neajunsurile pe care avea să le provoace scandalul, se duse
direct la editorul ziarului Il Cazzettino , din Veneţia, îi ceru editorului să nu
trateze problema într-o manieră de senzaţie, cu titluri şocante.
~ntors în dioceza lui, îşi convocă cei 400 de preoţi. Practica normală ar
fi fost să invoce imunitatea ecleziastică. Făcând astfel, s-ar fi asigurat ca
Biserica să nu plătească nici un penny. Vorbind liniştit, Luciani le spuse
preoţilor săi:
Este adevărat că doi dintre noi au săvârşit răul. Cred că dioceza trebuie
să plătească. Mai cred şi că legea trebuie să-şi urmeze cursul firesc. Nu
trebuie să ne ascundem îndărătul niciunei imunităţi. Acest scandal este
o lecţie pentru noi toţi. {i anume că trebuie să fim o Biserică săracă.
Am de gând să vând averea ecleziastică. ~n continuare, intenţionez să
vând şi una dintre clădirile noastre. Banii vor fi folosiţi pentru a se
restitui fiecare liră datorată de aceşti preoţi. Vă cer încuviinţarea.
Albino Luciani le obţinu încuviinţarea. Moralitatea lui avu câştig de
cauză. Unii dintre cei prezenţi la acea întâlnire admirară omul [i moralitatea
lui. Alţii observară aproape cu regret că, după părerea lor, Luciani era prea
moral în asemenea chestiuni. Speculantul de propriet ăţi care-i implicase pe
cei doi preoţi fu, de bună seamă, printre cei care-l considerară pe episcop
"prea moral", înainte de proces, el se sinucise. Unul dintre preoţi execută o
sentinţă de un an închisoare, iar celălalt fu achitat. Unii dintre membrii
clerului nu fură prea încântaţi de maniera în care Luciani îmbrăţişase, din
toată inima, spiritul Conciliului Vaticanului. Ca şi în cazul lui Luciani,
David Yallop
24
gândirea lor se formase în anii de început, mai reprezentativi. Spre deosebire
de el, ei nu erau pregătiţi să şi-o remodeleze. Acest aspect avea să ocupe un
loc constant în activitatea lui Luciani pentru timpul care îi mai r ămăsese de
petrecut la Vittorio Veneto. Cu acelaşi nesaţ cu care, în tinereţe, citise carte
după carte, acum, potrivit spuselor monseniorului Ghizzo care lucra cu el,
"absorbi total Conciliul al Doilea al Vaticanului. Avea Conciliul în sânge, îi
cunoştea documentele pe de rost. Mai mult, transpuse documentele în viaţă."
~nfrăţi Vittorio Veneto cu Kiremba, un orăşel din Burundi, anterior
parte a Africii Germane de Est. La mijlocul anilor '60, când vizită Kiremba, fu
pus fată în faţă cu Lumea a Treia. Aproape 70 la sută din cei trei milioane [i
un sfert de locuitori ai ţării erau romano-catolici. Credinţa era înfloritoare, dar
la fel erau [i sărăcia, boala, rata înaltă a mortalităţii infantile şi războiul civil.
Bisericile erau pline, burţile erau goale. Asemenea realităţi îl inspiraseră pe
papa Ioan să convoace Al Doilea Conciliu al Vaticanului, ca o încercare de a
trage Biserica în secolul douăzeci. ~n vreme ce Garda Curiei Palatului din
Roma era orbită de Al Doilea Conciliu, Luciani [i alţii ca el erau iluminaţi de
acesta.
Ioan îşi dădu efectiv viaţa pentru a face ca acest Conciliu, pe care el îl
concepuse, să nu fie născut mort. Avertizat că era grav bolnav, el refuză
operaţia pentru care insistau specialiştii săi. ~i spuseră că o asemenea operaţie
avea să-i prelungească viaţa. El ripostă că a lăsa Conciliul Vaticanului la
discreţia elementelor reacţionare din interiorul Vaticanului ar fi însemnat să
asigure producerea unui dezastru teologic. Preferă să rămână în Vatican
pentru a ajuta copilul, care era creaţia lui, să crească. Făcând astfel, el îşi
semnă cu calm şi extraordinar curaj propria condamnare la moarte. Când
muri, la 3 iunie 1963, Biserica Romano-Catolică, prin Al Doilea Conciliu
Ecumenic al Vaticanului, încerca în sfârşit să se împace cu lumea, aşa cum
era ea şi nu aşa cum i-ar fi plăcut să fie.
Cu moartea lui Ioan, înlocuit de papa Paul al VI-lea, Biserica se mai
apropia puţin de o realitate specifică, de o anumită decizie, cea mai
importantă pe care a luat-o Biserica Romano-Catolică în acest secol. ~n anii
'60, întrebarea se punea tot mai presant: care era poziţia Bisericii faţă de
controlul artificial al naşterilor?
~n 1962, papa Ioan formase o Comisie Papală pentru problemele
familiei. Controlul naşterilor era unul dintre importantele aspecte pe care
trebuia să le studieze. Papa Paul lărgi Comisia până când numărul membrilor
ei ajunse la şaizeci [i opt. Apoi crea un număr considerabil de "consultanţi"
care să îndrume şi să supravegheze Comisia, în vreme ce milioane de romanocatolici
din toate colţurile lumii aşteptau [i se tot `ntrebau, speculaţiile cu
privire la o iminentă schimbare în poziţia Bisericii deveneau tot mai
insistente. Multe cupluri începură să folosească Pastila sau alte forme de
contracepţie artificială, în vreme ce "experţii" de la Roma dezbăteau
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
25
semnificaţia pasajului din Geneza 38: 7-10 cu privire la personajul numit
Onan, viaţa de zi cu zi mergea înainte.
Printr-o ironie a sorţii, concepţia papei despre această problemă
oglindea exact confuzia ce stăpânea lumea catolică. Papa nu ştia ce era de
făcut.
~n timpul primei săptămâni a lui octombrie 1965, papa Paul oferi un
interviu unic unui ziarist italian, Alberto Cavallari. Discutar ă multe probleme
privind Biserica. Cavallari remarcă ulterior că el nu a ridicat problema
controlului artificial al na[terilor deoarece era conştient de stânjeneala pe care
ar fi putut-o provoca. Temerile lui erau nefondate. Paul atacă el însuşi
chestiunea. Ar trebui amintit că era o epocă în care papalitatea încă se agăţa
de iluziile regale; pronumele personale nu erau stilul lui Paul.
Să luăm ca exemplu controlul naşterilor. Lumea întreabă ce credem noi
despre asta, iar noi încercăm să dăm un răspuns. Dar ce răspuns. Nu
putem păstra tăcerea. Iar a vorbi constituie o reală problemă. Biserica
nu a avut de a face cu asemenea probleme vreme de secole. Şi este un
subiect oarecum străin [i chiar omeneşte stânjenitor pentru oamenii
Bisericii. Aşadar, comisiile se întrunesc, rapoartele se adună în
teancuri, studiile sunt publicate. Oh, se studiaz ă o mulţime, să ştiţi. Dar
cu toate astea, mai avem încă de tras concluziile finale. Iar în luarea
deciziilor suntem cu totul singuri. A lua decizii nu este la fel u şor cu a
studia. Trebuie să spunem ceva. Dar ce anume? Nu rămâne decât să fim
luminaţi de către Dumnezeu.
~n vreme de papa aştepta ca Dumnezeu să-l lumineze asupra
raporturilor sexuale, Comisia lui trăgea din greu. Eforturile celor 68 erau
îndeaproape urmărite de o comisie mai mică, formată din vreo douăzeci de
cardinali [i episcopi. Pentru ca orice recomandare liberalizant ă venită din
partea grupului celor 68 să ajungă la papa, ea trebuia să treacă pe la acest grup
mai mic, al cărui cap era un om ce reprezenta sinteza elementelor reacţionare
din interiorul Bisericii, cardinalul Ottaviani. Mulţi îl considerau a fi liderul
acestor elemente.
Un moment crucial în istoria Comisiei avu loc pe 23 aprilie 1966. Pân ă
la acea dată Comisia întreprinsese o examinare exhaustivă şi extenuantă a
chestiunii controlului naşterilor. Cei care-[i menţinuseră opoziţia fa]ă de o
schimbare a poziţiei Bisericii erau de-acum reduşi la numai patru preoţi care
declarau că ei sunt, ireversibil, pentru menţinerea poziţiei prin care se
interzicea orice formă de control artificial al naşterilor, împinşi de ceilalţi
membri ai Comisiei, cei patru admiseră că nu-[i puteau demonstra
corectitudinea poziţiei pe temeiul legilor naturale. {i nici nu puteau indica
vreun loc din Scriptură sau vreo revelaţie divină pentru a-şi justifica punctul
David Yallop
26
de vedere. Susţineau că diversele declaraţii papale de-a lungul anilor
condamnaseră fără excepţie contracepţia artificială. Raţionamentul lor părea a
fi "o dată ce ai greşit, trebuie să greşeşti mereu".
~n octombrie 1951, Pius al XII-lea (1939-1958) îndulcise oarecum
poziţia austeră cu privire la controlul naşterilor, moştenită de la predecesorii
lui. ~n timpul unei audienţe acordate unui grup de moaşe italience, el îşi dădu
încuviinţarea pentru folosirea metodei "calendarului" de către toţi catolicii
care aveau motive serioase să evite procrearea. Având în vedere că era de
notorietate faptul că nu se putea avea încredere în ceea ce devenise cunoscut
drept "ruleta Vaticanului", nu este surprinzător că Pius al XII-lea impusese
cercetarea în continuare a metodei calendarului. Totuşi, Pius îndepărtase
Biserica de poziţia ei iniţială, care privise procrearea ca fiind unicul scop al
raporturilor sexuale.
După Pius al XII-lea veni nu numai un nou papă, ci [i inventarea
anticoncepţionalului cu progesteron. Infailibilitatea fusese pretins ă pentru
anumite opinii papale, dar clarviziunea papală încă nu fusese pretinsă de
nimeni. O nouă situaţie impunea o nouă abordare a problemei, însă cei patru
preoţi dizidenţi din Comisie insistară că noua situaţie era acoperită de vechile
răspunsuri.
~n cele din urmă, Comisia îşi scrise raportul, în esenţă, papa era
înştiinţat că se ajunsese la consens, cu o majoritate copleşitoare (64 de voturi
contra 4) a teologilor, a experţilor legişti, a istoricilor, a sociologilor, a
medicilor, a obstetricienilor şi a cuplurilor căsătorite, asupra faptului că o
schimbare a poziţiei Bisericii Catolice faţă de controlul naşterilor era şi
posibilă şi de dorit.
Raportul fu înaintat comisiei formate din cardinali şi episcopi, care
superviza Comisia Papală. Aceşti prelaţi reacţionară oarecum uimitor.
Obligaţi să-[i înregistreze pe raport propriile opinii , 6 dintre ei se abţinură, 8
votară în favoarea recomandării raportului papei, iar 6 împotriva lui.
~n anumite cercuri ale Curiei Romane, acel corp administrativ central
de angajaţi civili care controlează şi domină Biserica Catolică, se înregistrară
reacţii de o mare diversitate. Unii aplaudară recomandarea de schimbare, alţii
văzură în ea o latură a ticăloseniei drăceşti generate de Conciliul al Doilea al
Vaticanului, în acesta din urmă categorie se afla cardinalul Ottaviani,
secretarul Preasfintei Adunări a Sfântului Oficiu. Deviza de pe blazonul lui
era Semper Idem, "întotdeauna acelaşi".
Prin 1966, Alfredo Ottaviani era, după papa, cea mai puternică
persoană din întreaga Biserică Catolică. Fost student al Seminarului Roman,
el îşi petrecuse întreaga carieră în cadrul Secretariatului de Stat [i al Curiei,
fără să fi părăsit Roma nici măcar o singură dată.
Dusese o luptă înverşunată şi adeseori încununată de succes împotriva
efectelor liberalizante ale Conciliului al Doilea al Vaticanului. Cu fruntea
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
27
permanent încruntată, cu craniul puternic bombat înapoi ca şi cum ar fi vrut
întruna să evite o întrebare directă, cu linia gâtului ascunsă sub fălcile
proeminente, avea aerul unei imobilităţi de sfinx. Era un om nu numai născut
bătrân, dar şi născut în afara timpului lui. Era exponentul acelei părţi a Curiei
care avea curajul propriilor prejudecăţi.
Se considera apărătorul unei credinţe care nu servea realităţii concrete.
Pentru Ottaviani, viaţa de apoi se dobândea prin îmbrăţişarea unor valori
depăşite încă din evul mediu. Nu avea de gând să se clintească de pe poziţie în
problema controlului naşterilor; mai important încă, el era hotărât ca nici papa
Paul al VI-lea să nu se clintească de pe poziţie.
Ottaviani luă legătura cu cei patru prelaţi rebeli din cadrul Comisiei
Papale. Punctul lor de vedere fusese deja introdus în raportul comisiei, ~i
convinse să-[i prezinte mai pe larg, într-un raport special, concluziile
nonconformiste. Astfel, iezuitul Marcellino Zalba, redempţionistul Jan Visser,
franciscanul Ermenegildo Lio [i iezuitul american John Ford elaborar ă un al
doilea document.
Ce importanţă avea că, făcând astfel, acţionau într-o manieră lipsită de
orice etică; scopul era de a-i oferi lui Ottaviani o armă cu care să-l ameninţe
pe papa. Cei patru poartă o imensă responsabilitate pentru cele ce au urmat.
Moartea, nefericirea, suferinţa care au fost rezultatul direct al hotărârii finale a
papei pot fi puse în mare măsură în seama lor. O indicaţie asupra procesului
de gândire urmat de cei patru poate fi obţinută din partea unuia dintre ei,
iezuitul american John Ford. Acesta considera că se afla în contact direct cu
Sfântul Duh în această problemă [i că îndrumarea divină îl condusese la
adevărul suprem. Ford declară că, dacă majoritatea avea câştig de cauză,
atunci el se vedea nevoit să părăsească Biserica Romano-Catolică. Raportul
acestei minorităţi reprezintă esenţa aroganţei. I-a fost prezentat papei Paul o
dată cu raportul oficial al Comisiei. Ceea ce a urmat reprezintă o demonstraţie
clasică a abilităţii unei minorităţi a Curiei Romane de a controla situaţiile, de
a manipula evenimentele. La momentul în care cele două rapoarte îi fură
înaintate lui Paul, cei mai mulţi dintre cei 68 de membri ai Comisiei erau
împrăştiaţi în cele patru colţuri ale lumii.
Convinşi că această dificilă problemă fusese rezolvată în cele din urmă
printr-o concluzie liberalizantă, majoritatea membrilor Comisiei aşteptau,
fiecare în ţara sa, anunţul papal cu privire la aprobarea controlului artificial al
naşterilor. Unii dintre ei începură să pregătească un document care să
servească drept introducere sau prefaţă la iminenta reglementare papală şi
care să lămuerască schimbarea survenită în poziţia Bisericii.
Pe parcursul anului 1967 şi, în continuare, în cursul primei părţi a
anului 1968, Ottaviani profită din plin de absenţa din Roma a majorităţii
membrilor Comisiei. Cei care se mai aflau în oraş se abţinură cu mare
greutate de la noi insistenţe în faţa lui Paul. ~n felul acesta, îi făceau întocmai
David Yallop
28
jocul lui Ottaviani. Acesta îi putea manevra în voie pe reprezentanţii vechii
gărzi care îi împărtăşeau vederile. Cardinalii Cicognani, Browne, Parente [i
Samore intrau, ca din întâmplare, zilnic la papa. Zilnic, ei îi spuneau că a
aproba controlul artificial al naşterilor ar însemna trădarea moştenirii
Bisericii, îi aminteau de Legea Canonică a Bisericii şi de cele trei criterii care
se aplică tuturor catolicilor care au de gând să se căsătorească. Fără aceste trei
condiţii esenţiale, căsătoria nu este validă în ochii Bisericii: erecţie, ejaculare,
concepţie. A legaliza contracepţia orală, argumentau ei, însemna a distruge
acea lege particulară a Bisericii. Mulţi, inclusiv predecesorul său, Ioan al
XXIII-lea, îl comparau pe papa Paul al VI-lea cu Hamlet, cel sfâşiat de
îndoieli. Orice Hamlet are nevoie de un castel Elsinor, unde să se perpelească,
~n cele din urmă, papa hotărî că el [i numai el avea să ia decizia finală. ~l
convocă pe monseniorul Agostino Casaroli şi-i aduse la cunoştinţă că
problema controlului naşterilor avea să fie scoasă din competenţa Sfântului
Scaun. Apoi se retrase la Castelul Gandolfo, pentru a lucra la enciclică.
Pe biroul papei de la castelul Gandolfo, printre diverse rapoarte,
recomandări şi studii asupra problemei controlului artificial al na şterilor, se
afla şi unul de la Albino Luciani.
~n vreme ce comisiile, consultanţii şi cardinalii curiali disecau
problema, papa ceruse şi părerea diverselor regiuni ale Italiei. Una dintre
acestea era şi dioceza Veneto. Patriarhul Veneţiei, cardinalul Urbani,
convocase o întâlnire cu toţi episcopii din regiune. După o zi de dezbateri, se
decise ca raportul să fie întocmit de Luciani.
Decizia de a-i da lui Luciani această sarcină se baza în mare măsură pe
cunoştinţele lui în domeniu. Era un subiect pe care el îl studia de ani de z ile.
Vorbise şi scrisese despre el, consultase medici, sociologi, teologi şi, nu în
ultimul rând, acea categorie cu practică personală în domeniu, cuplurile
căsătorite.
Printre cuplurile căsătorite se număra şi propriul lui frate, Edoardo, care
lupta din greu să câştige destul pentru a întreţine o familie ce sporea mereu,
încât ajunsese în cele din urmă să numere zece copii. Luciani vedea pe viu
problemele pe care le crea interzicerea în continuare a controlului artificial al
naşterilor. El crescuse înconjurat de sărăcie. Acum, spre sfârşitul anilor '60,
pentru el era limpede că sărăcia şi privaţiunile erau la fel de mari ca în zilele
pierdutei lui tinereţi.10 Când cei dragi sunt disperaţi din cauza neputinţei de a
întreţine un număr de copii care cre[te neîncetat, eşti înclinat să vezi problema
controlului artificial al naşterilor într-o altă lumină decât iezuiţii, care sunt în
10 Aceast\ justificare nu poate fi motiv pentru schimbarea `nv \]\turii Bisericii. Situa]ie este mult mai
complex\. Se [tie ast\zi c\ controlul n\[terilor este promovat [i sus]inut de organiza]iile masonice. Se
motiveaz\ c\ pentru a evita suprapopularea Terrei trebuie luate toate m\surile de reducere a cre[terii
popula]iei. A[a se face c\ cercet\rile s-au concentrat [i asupra cre\rii [i descoperiri de noi mijloace
contraceptive. Dar ca s\ le po]i impune trebuia convins\ Biserica ca s\-[i schimbe `nv\]\tura de credin]\.
(n.ed.)
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
29
contact direct cu Sfântul Duh.
Oamenii Vaticanului puteau cita Geneza până la judecata de Apoi, fără
ca asta să pună pâine pe masă. Din punctul de vedere al lui Albino Luciani, Al
Doilea Conciliu al Vaticanului intenţionase să aducă Evangheliile [i Biserica
la nivelul secolului douăzeci, dar a refuza oamenilor dreptul la controlul
artificial al naşterilor însemna să arunci Biserica înapoi în întunecatul Ev
Mediu11. Multe dintre acestea le spuse liniştit şi în particular, în timp ce-şi
pregătea raportul. Public, era extrem de conştient de supunerea pe care o
datora papei. Sub acest aspect, Luciani rămânea un excelent exemplu pentru
vremea sa. Când papa decreta, credinţa încuviinţa. Cu toate acestea, chiar şi în
luările lui de cuvânt publice sunt indicii clare asupra felului în care vedea
problema controlului naşterilor.
~n aprilie 1968, după multe alte consultări, raportul lui Luciani fusese
scris şi înaintat, întrunise aprobarea episcopilor din regiunea Veneto, iar
cardinalul Urbani îl semnase în consecinţă şi-l expediase direct papei Paul.
Ulterior, Urbani văzu documentul pe biroul papei de la castelul Gandolfo.
Paul îi comunică lui Urbani că aprecia raportul foarte mult. Atât de mult îl
preţuia încât, atunci când Urbani se reîntoarse la Veneţia, acesta trecu pe la
Vittorio Veneto pentru a-i transmite personal lui Luciani încântarea papală
prilejuită de raport.
Principalul scop urmărit de raport era să sugereze papei ca Biserica
Romano-Catolică să aprobe folosirea inhibitorului de ovulaţie descoperit de
profesorul Pincus. Acesta ar fi trebuit să devină anticoncepţionalul catolic.
~n 13 aprilie, Luciani vorbi oamenilor din Vittorio Veneto des pre
problemele pe care le ridica această chestiune. Cu delicateţea care devenise de
acum o caracteristică distinctivă a lui Luciani, el numi subiectul "etica
conjugală". După ce făcu observaţia că preoţii, atunci când vorbesc şi când
ascultă confesiunile, "trebuie să se conformeze directivelor date de papa cu
diverse ocazii, până ce acesta din urmă va da verdictul final", Luciani
continuă cu alte trei observaţii:
1. Este lesne la ora actuală, dată fiind confuzia creată de presă, să
găseşti persoane căsătorite care nu cred că păcătuiesc. Dacă aşa ceva se
întâmplă, ar fi poate mai oportun, în condiţiile date, ca aceştia să nu fie
tulburaţi.
2. Faţă de onanistul care se căieste, care se arată a mai fi [i descurajat,
este oportun a se folosi blândeţea plină de încurajare, în limitele
prudenţei pastorale.
3. Să ne rugăm ca Domnul să-l ajute pe papa să rezolve această
11 S-a `ncercat [i se `ncearc\ mereu culpabilizarea Bisericii [i a celor care ap\r\ tradi]ia [i `nv\]\tura ei, ca [i
cum ar fi retrograzi [i ar dori `ntoarcerea la Evul mediu. Dar prea pu]ini `n]eleg c \ respectarea dreptei
credin]e nu are nimic de a face cu aspectele negative din decursul istoriei. (n. ed .)
David Yallop
30
chestiune. Probabil că n-a existat problemă mai dificilă pentru Biserică:
atât pentru dificultăţile intrinseci şi numeroasele implicaţii asupra
multor altor probleme, cât şi pentru modul acut în care este resimţită de
marea masă a oamenilor.
Humane Vitae a fost publicată în 25 iulie 1968. Papa Paul îl însărcina
pe monseniorul Lambruschini, de la Universitatea Laterană, să explice presei
semnificaţia ei, un act superfluu în sine. Mai semnificativ, se sublinia c ă acest
document nu era infailibil. Publicarea sa a devenit, pentru milioane de
catolici, un moment istoric precum asasinarea pre şedintelui John F. Kennedy.
Când vestea le parveni, ei îşi dădură seama, în sfârşit, după ani şi ani, ce
făceau şi în ce situaţie se aflau.
Pe o scală a dezastrelor înregistrate de Biserica Romano-Catolică,
publicarea acestei enciclice se situează mai sus decât tratamentul la care a fost
supus Galileo Galilei în secolul al şaptesprezecelea sau decât declaraţia
Infailibilităţii Papale din secolul al nouăsprezecelea. Documentul, menit să
întărească autoritatea papală, a avut exact efectul contrar.
Acest celibatar, pe atunci în vârstă de 71 de ani, după ce lărgise comisia
care-l consilia în problema controlului naşterilor, îi nesocoti sfatul. Declară că
singurele modalităţi de control al naşterilor considerate acceptabile de către
Biserică erau abstinenţa [i metoda calendarului: "... în nici o căsătorie nu
trebuie să existe vreo îngrădire a capacităţii de a procrea viaţa umană".
Milioane de oameni îl ignorară pe papa [i continuară să-[i exercite
credinţa şi să folosească Pastila sau oricare altă metodă, pe care o găseau ei
potrivită. Milioane îşi pierdură răbdarea [i credinţa. Alţii începură să umble să
găsească un alt preot căruia să-şi mărturisească păcatele. Alţii încercară totuşi
să se conformeze enciclicei şi descoperiră că ocoliseră un concept catolic cu
privire la păcat numai ca să dea peste altul, divorţul. Enciclica dezbină
complet Biserica.
"Nu pot să cred că mântuirea se bazează pe contracepţia pe baza
temperaturii, iar osândirea se bazează pe folosirea prezervativului", declara
dr. Andre Hellegers, un obstetrician [i membru al ignoratei Comisii papale. O
surprinzătoare linie de urmat în apărarea Vaticanului veni din partea
cardinalului Feliei: "Posibila greşeală a superiorului [papa] nu justifică
neascultarea supuşilor".
Albino Luciani citi enciclica papei cu consternare crescând ă. Ştia ce
tulburare avea să cuprindă acum Biserica. Se duse în biserica lui din Vittorio
Veneto şi se rugă. Nu avea nici o îndoială că trebuia să urmeze hotărârea
papală, dar, oricât de adâncă i-ar fi fost supunerea, nu putea şi nu avea să
accepte să se limiteze la a înălţa laude la adresa Humanae Vitae . Ştia câte
ceva despre cât trebuia să-l fi costat documentul pe papa; ştia o mulţime
despre cât avea să-i coste pe credincioşii care aveau să încerce să îl pună în
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
31
aplicare în viaţa lor de zi cu zi.12
~n răstimp de câteva ore de la citirea enciclicei, Luciani îşi scrisese
răspunsul către dioceza Vittorio Veneto. După zece ani de zile, când deveni
papă, Vaticanul avea să afirme că răspunsul lui Luciani fusese: "Roma şi-a
spus cuvântul. Cazul este închis." Nu era decât o nouă minciună a
Vaticanului. Vorbele lui nu conţin nimic de acest fel. El începea prin a
reaminti diecezei comentariile pe care le făcuse în aprilie, după care continua:
Mărturisesc că, deşi nu am arătat-o în ceea ce am scris, speram, în sinea
mea, că după stabilirea unei Comisii papale competente pentru
examinarea problemei gravele dificultăţi existente vor putea fi depăşite,
iar răspunsul învăţătorului, care vorbeşte cu mare autoritate şi în
numele Domnului, va coincide, măcar în parte, cu speranţele multor
cupluri căsătorite.
Recunoscu grija [i atenţia pe care papa le acordase problemei şi spuse
că acesta ştia că "se află pe punctul de a provoca amărăciune multora", dar,
continuă el, "vechea doctrină, prezentată într-un nou cadru, de idei
încurajatoare şi pozitive despre căsătorie şi despre dragostea conjugală,
prezintă o garanţie mai mare pentru adevăratul bine al omului [i al familiei".
Luciani se confrunta cu unele probleme care decurgeau inevitabil din
Humanae Vitae:
Gândurile papei [i ale mele se îndreaptă mai cu seamă spre dificultăţile,
uneori grave, ale cuplurilor căsătorite. Să nu-şi piardă nădejdea, pentru
numele lui Dumnezeu. Să-şi aducă aminte că pentru fiecare strâmtă este
uşa şi îngust este drumul ce duce la viaţă (cf. Evanghelia după Matei
7:14). Că nădejdea vieţii viitoare trebuie să lumineze calea cuplurilor
creştine. Că Dumnezeu nu lasă neajutaţi pe cei care i se roagă cu
perseverenţă. Să facă efortul de a trăi cu înţelepciune, după dreptate [i
cu pietate acum, ştiind că alcătuirea acestei lumi e trecătoare (cf. 1
Corinteni 7:14)... «Iar dacă păcatul tot îi mai stăpâneşte, să nu se
descurajeze, ci să apeleze cu umilă stăruinţă la mila lui Dumnezeu, prin
sfânta taină a pocăinţei».
Acest din urmă citat, extras direct din Humanae Vitae , era unul dintre
puţinele fărâme de alinare pentru oameni precum Luciani, care speraseră
într-o schimbare, încrezător că turma pe care o păstorea îl urma, la rândul ei,
într-o «sinceră adeziune la învăţăturile papei», Luciani îi dădu binecuvântarea
12 Autorul nu pierde ocazia de a face apologia controlului na[terilor. Nu trebuie s \ ne mire. La urma urmei,
prin cartea sa nu-[i propune s\ apere `nv\]\tura Bisericii, ci doar s\ analizeze contextul [i cauzele care au dus
la asasinarea lui Ioan Paul I. (n.ed.)
David Yallop
32
sa.
Alţi preoţi, din alte ţări, adoptară o ostilitate mult mai făţişă. Mulţi
părăsiră preoţia. Luciani o luă pe o cale mai subtilă.
~n ianuarie 1969, el reveni iarăşi la acest subiect, asupra căruia
Vaticanul îl obliga să se pronunţe fără echivoc. Era conştient că unii dintre
preoţii lui refuzau iertarea cuplurilor căsătorite care foloseau pastile
contraceptive şi că alţii iertau cu uşurinţă ceea ce papa Paul considera a fi
păcat. Referindu-se la această problemă, Luciani cită răspunsul la Humanae
Vitae dat în cadrul Conferinţei episcopilor italieni. Era un răspuns la a cărei
formulare contribuise [i el. ~n document, preoţilor li se recomanda să arate
«îngăduinţă evanghelică» faţă de toate cuplurile căsătorite, dar mai cu seamă,
după cum atrăgea atenţia Luciani, faţă de cei "ale căror greşeli provin... din
uneori deosebit de serioase dificultăţi în care se se află. ~n acest caz,
comportamentul soţilor, deşi nu în conformitate cu normele creştine, cu
siguranţă că nu trebuie judecat cu aceeaşi severitate ca atunci când provine
din motive corupte de egoism şi hedonism". Luciani îşi mai sfătui enoriaşii
cuprinşi de tulburare să nu se lase pradă unui "chinuitor, supărător complex
de vinovăţie".
~n tot acest timp, Vaticanul continuă să beneficieze de profitul uneia
dintre multele companii pe care le stăpânea, Institutul Farmacologic Sereno.
Unul dintre produsele cel mai bine vândute ale Institutului Sereno era un
contraceptiv oral denumit Luteolas.13
Loialitatea de care Albino Luciani dăduse dovadă la Vittorio Veneto nu
scăpase Sfântului Părinte de la Roma. Papa ştia mai bine decât mulţi alţii că
această loialitate fusese scump plătită. Documentul de pe biroul lui, care purta
semnătura cardinalului Urbani, dar reprezenta în esenţă punctul de vedere al
lui Luciani asupra controlului naşterilor, era o mărturie mută a preţului plătit
de acesta.
Profund impresionat, papa Paul al VI-lea remarcă faţă de subsecretarul
lui de stat, Giovanni Benelli: "~n Vittorio Veneto este un mic episcop care se
pare că se potriveşte bine cu mine". Vicleanul Benelli se dădu peste cap ca să
se împrietenească cu Luciani. Avea să se dovedeasacă o prietenie cu
consecinţe importante.
Cardinalul Urbani, Patriarhul Veneţiei, muri în 17 septembrie 1969.
Papa îşi aminti de micul lui episcop. Spre surprinderea lui Paul, Luciani
refuză politicos ceea ce mulţi considerau a fi o promovare strălucită. Total
lipsit de ambiţii, el era fericit [i mulţumit cu munca lui de la Vittorio Veneto.
Papa Paul îşi aruncă plasa şi mai departe. Cardinalul Antonio Samore, la fel
de reacţionar ca [i mentorul lui, Ottaviani, deveni un concurent puternic.
Murmure de nemulţumire din partea membrilor clerului veneţian, care
13 Iat\ una din actiunile anticre[tine finan]ate [i promovate de Vatican, din motive financiare. (n. ed.)
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
33
declarau că ar fi mai fericiţi dacă Samore ar rămâne la Roma, ajunseră până la
urechile papei.
Papa Paul oferi atunci încă o demonstraţie a dansului papal pe care-l inventase
de când se urcase pe tronul lui Petru: un pas înainte, unul înapoi - Luciani,
Samore, Luciani.
Luciani începu să simtă presiunea Romei, în cele din urmă, se dădu
bătut. Fu o decizie pe care o regretă după numai câteva ore. Fără să ştie că
noul ei Patriarh refuzase cu îndârjire, Veneţia sărbători la 15 decembrie 1969
numirea "localnicului" Albino Luciani.
~nainte de a părăsi Vittorio Veneto, lui Luciani i se oferi o donaţie de
un milion de lire. El refuză liniştit şi, după ce le sugeră donatorilor că darul ar
trebui făcut altora, le reaminti ce le spusese el preoţilor lui când sosise în
dioceză, în urmă cu unsprezece ani: "Am venit cu buzunarele goale. Vreau să
plec cu buzunarele goale." Albino Luciani îşi luă cu sine la Veneţia un mic
teanc de lenjerie, câteva piese de mobilier şi cărţile.
Pe 8 februarie 1970, noul Patriarh, acum arhiepiscopul Luciani, intr ă în
Veneţia. Tradiţia cerea ca intrarea unui nou patriarh să fie un splendid pretext
pentru o vesel pavoazată procesiune de gondole, fanfare de alămuri, parade [i
nenumărate discursuri. Luciani simţise întotdeauna o puternică aversiune faţă
de asemenea pompă [i astfel de ceremonii. El anulă ritualul de bun venit [i se
limită la un discurs pe parcursul căruia se referi nu numai la aspectele istorice
ale oraşului, dar aminti faptul că dioceza lui cuprindea [i zone industriale,
precum Mestre [i Marghera. "Asta a fost cealaltă Veneţie, observă Luciani, cu
puţine monumente, dar cu atât de multe fabrici, locuinţe, probleme spirituale,
suflete. Către acest oraş cu multe faţete mă trimite pe mine acum Providenţa.
Domnule primar, prima monedă veneţiană, bătută tocmai în anul 850 A.D.,
purta motto-ul „Cristoase, apără tu Veneţia”. Mi-l însuşesc din toată inima [i
îl transform într-o rugăciune, «Cristoase, binecuvântează tu Veneţia»."
Păgânul oraş avea o nevoie acută de binecuvântarea lui Cristos. Era
plin de monumente şi de biserici care proclamau slava trecută a unei republici
imperiale, dar cu toate astea, Albino Luciani îşi dădu repede seama că
majoritatea bisericilor din cele 127 de parohii erau în permanenţă aproape
goale. Dacă se făcea abstracţie de turişti, de cei foarte tineri şi de cei foarte
bătrâni, atunci frecventarea bisericilor era îngrozitor de redus ă. Veneţia este
un oraş care şi-a vândut sufletul turismului.
~n ziua următoare sosirii sale, însoţit de noul lui secretar, părintele
Mario Senigaglia, trecu la treabă. Refuzând invitaţiile la diverse serate,
cocteiluri şi recepţii, el făcu vizite la seminarul local, la închisoarea pentru
femei de la Giudecca, închisoarea pentru bărbaţi de la Santa Maria Maggiore,
iar apoi celebră liturghia în biserica San Simeone.
Era un obicei ca Patriarhul Veneţiei să aibă propria lui ambarcaţiune.
Luciani nu a avut niciodată nici avere personală, nici înclinaţie către ceea ce
David Yallop
34
lui i se părea o extravaganţă inutilă. Când voia să circule pe canale, el şi
părintele Mario luau un vapor de transport în comun. Dac ă era vorba despre o
urgenţă, Luciani telefona la brigada locală de pompieri, la carabinieri sau la
poliţia financiară [i se ruga să-i fie împrumutată una dintre bărcile lor. Până la
urmă, cele trei organizaţii puseră la punct o programare, pentru a-l satisface
cu rândul pe neobişnuitul preot.
~n timpul unei crize naţionale a petrolului, patriarhul se folosi de o
bicicletă pentru vizitele în zona continentală, înalta societate veneţiană clătina
din cap [i murmura dezaprobator. Multora dintre ei le pl ăcea pompa [i
ceremonia pe care o asociau funcţiei de patriarh. Pentru ei, patriarhul era o
persoană importantă, care trebuia tratată într-o manieră măreaţă. Când Albino
Luciani [i părintele Mario apăreau neanunţaţi la un spital pentru a vizita
bolnavii, ei erau imediat înconjuraţi de administratori, doctori, călugări şi
călugăriţe. Părintele Senigaglia mi-a relatat o asemenea împrejurare.
- Nu vreau să vă răpesc din preţiosul timp. Pot merge şi de unul singur
să-mi fac vizita.
- Nici vorbă de aşa ceva, Eminenţa voastră, este o onoare pentru noi.
{i astfel, o procesiune numeroasă începea să-[i facă drum prin saloane,
însoţind un Luciani tot mai stânjenit, în cele din urmă, spunea:
- Ei, poate că-i mai bine să vin altă dată, e deja târziu.
Se făcea de mai multe ori că pleacă, în încercarea de a scăpa de
însoţitori; fără succes.
- Nu vă faceţi griji, Eminenţa voastră. Asta este datoria noastră. Afară,
se întorcea spre părintele Senigaglia.
- Dar aşa sunt întotdeauna? Este o ruşine. Eu sunt obişnuit cu altceva.
Ori va trebui să-i facem să înţeleagă, ori am să-mi pierd un bun obicei.
~ncetul cu încetul, unele mesaje îşi atinseră ţinta, dar nu mai fu
niciodată ca la Vittorio Veneto.
Stilul său neconvenţional nu se mărginea la tehnica de a-i vizita pe
bolnavi. Un număr considerabil de prelaţi cu funcţii şi simpli preoţi, al căror
comportament nu se potriva cu punctul de vedere al lui Luciani, potrivit
căruia "adevăratele comori ale bisericii sunt săracii, cei slabi, care nu trebuie
să fie ajutaţi cu generozitate ocazională, ci astfel încât să poată realmente
profita", se treziră numiţi preoţi parohi în câte o provincie îndepărtată.
Un asemenea preot, proprietarul unor imobile, primi de la Luciani o
lecţie personală de dreptate socială care-l uimi. Preotul, care crescuse chiria
percepută pentru una dintre casele sale, descoperi că chiriaşul, un profesor
rămas fără slujbă, nu putea face faţă la sporirea chiriei, `i trimise imediat
notificare de evacuare. Luciani, auzind de la secretarul lui despre inci dent, se
certă în van cu preotul, care înălţă din umeri când capriciosul lui patriarh i-l
cită pe Cristos. "~mpărăţia mea nu este de pe acest pământ." Preotul îl dădu
afară pe profesor împreună cu familia. Luciani completă imediat un cec
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
35
pentru trei milioane de lire, permiţând familiei să locuiască într-o pensiune
până la găsirea unei locuinţe permanente. Astăzi, profesorul are o fotocopie a
cecului, înrămată [i atârnată pe peretele sufrageriei sale.
Cu altă ocazie, Senigaglia întrerupse fără voie o vizită pe care Luciani o
făcea unui preot bolnav, îl surprinse pe Luciani golindu -şi portmoneul pe
patul preotului. După aceea, secretarul îl mustră blând pe patriarh.
- Nu trebuie să faceţi aşa ceva.
Răspunsul lui Albino Luciani spune multe despre om:
- Dar n-aveam altceva la mine în momentul acela. Senigaglia îi explic ă
cum că exista un fond special al Curiei, astfel încât patriarhul să-şi poată ajuta
preoţii, fără zarvă. Acesta, explică Senigaglia, era modul în care fostul
patriarh făcuse diferite acte de caritate. Luciani ascultă, apoi îi spuse
secretarului să facă acelaşi aranjament cu Curia.
Descoperi că, în calitate de patriarh, dobândise fără să ştie o casă în San
Pietro di Fileto. ~ncercă să i-o dea nefericitului profesor, dar Vaticanul se
opuse. După o bătălie dusă împotriva Curiei, aceasta fu de acord că Luciani îi
putea permite episcopului pensionar Muchin să locuiască acolo.
La scurt timp după ce deveni patriarh, biroul lui începu să fie
permanent supraaglomerat de oameni nevoiaşi.
- Uşa patriarhului este întotdeauna deschisă, vorbiţi cu Don Mario [i
orice pot face pentru voi am să fac întotdeauna bucuros.
Mulţimea rău mirositoare mulţumea în şoaptă.
Don Mario îi spunea superiorului lui, scrâşnind din dinţi:
- Excelenta voastră, mă distrugeţi, n-au să mă lase niciodată în pace.
Luciani zâmbea [i răspundea:
- Cineva ne va ajuta.
Biroul patriarhului era adeseori plin de foşti puşcăriaşi, alcoolici,
oameni sărmani, persoane abandonate, vagabonzi, femei care nu mai puteau
lucra ca prostituate. Unul dintre aceşti nefericiţi încă mai poartă pijamaua pe
care i-a dat-o Luciani şi mai scrie şi azi scrisori de mulţumire unui om care nu
se mai află printre noi ca să le citească.
~n timpul primului lui an în oraş, îşi arătă îngrijorarea faţă de locuitorii
a ceea ce el descrisese în prima zi drept "cealaltă Veneţie". Când în Mestre şi
Marghera izbucniră greve şi demonstraţii violente, el îi îndemnă pe muncitori
şi pe patroni să caute o cale de împăcare. ~n 1971, când 270 de muncitori fur ă
lăsaţi pe dinafară la fabrica La Sava, le atrase atenţia şefilor asupra necesităţii
extrem de importante de a nu uita demnitatea umană. Din anumite zone ale
instituţiei catolice tradiţionale din Veneţia puteau fi auzite voci exprimându-şi
dorinţa de a avea un patriarh care să se mulţumească cu predici adresate
turiştilor care nu pot oricum înţelege nimic. Papa Paul al VI-lea, însă, era clar
încântat de Luciani. ~n 1971 îl alese ca delegat la Sinodul Mondial al
Episcopilor. Pe agenda de lucru a sinodului se aflau probleme ca slujirea
David Yallop
36
preoţească şi dreptatea în lume. ~ntr-o propunere adresată Sinodului, Luciani
avansa un model pentru viitor:
Sugerez, drept exemplu de ajutor concret pentru ţările sărace, ca
bisericile mai bogate să se autoimpoziteze şi să plătească unu la sută
din veniturile lor organizaţiilor de ajutorare ale Vaticanului. Acest unu
la sută să se numească "partea frăţească" [i să nu fie dat ca act de
caritate, ci ca ceva datorat, pentru a compensa nedreptăţile comise de
societatea noastră de consum împotriva lumii în curs de dezvoltare [i
pentru a repara cumva păcatul social, de care ar trebui să fim conştienţi
cu toţi.
Una dintre nedreptăţile pe care Luciani se străduia permanent să le
înlăture din Veneţia privea o larg răspândită atitudine fa]ă de cei anormali [i
faţă de cei handicapaţi. Pe lângă indiferenţa manifestată de primar [i de
oficialităţile oraşului, Luciani descoperi aceeaşi prejudecată [i printre preoţii
lui parohi. Când se duse să dea prima împărtăşanie unui numeros grup de
handicapaţi la azilul Sfântul Pius al X-lea, în Marghera, el trebui să facă faţă
unei delegaţii de preoţi care protestau, susţinând că el nu ar trebui să facă aşa
ceva.
- Creaturile acestea nu pricep.
El spuse grupului că le poruncea personal să asiste la Prima
împărtăşanie.
După liturghie, chemă o fetiţă ce suferea de spina bifida. Asistenţa era
complet mută.
- Ştii pe cine ai primit astăzi? o întrebă el pe fetiţă.
- Da. Pe Isus.
- {i eşti mulţumită?
- Foarte.
Luciani se întoarse încet şi privi spre grupul de preoţi protestatari.
- Vedeţi, sunt mai buni decât noi, adulţii.
Din cauza neplăcerii cu care Consiliul Oraşului privea ideea de a
contribui la Centrele Speciale de Muncă, Luciani fu obligat la început să se
bizuie pe fondurile diocezale şi pe Banca Cattolica de Veneto, îndeobşte
cunoscută drept "banca preoţilor". La scurt timp după ce fu numit cardinal, el
deveni conştient că aceasta nu mai era banca preoţilor. Alături de mulţimea
obişnuită din anticamera biroului lui, cerând ajutor, el găsi acum episcopi,
monseniori [i preoţi. ~n trecut, banca împrumutase întotdeauna clerului bani
cu dobânzi moderate. Era o bancă fondată pentru dioceza care anterior
contribuise la acţiunea vitală în favoarea acelei secţiuni a societăţii pe care
Luciani o descria cu următoarele cuvinte: "Nu au nici o greutate politică. Pe
voturile lor nu se poate conta. Motiv pentru care noi trebuie s ă dăm dovadă de
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
37
simţul onoarei, ca oameni [i creştini, faţă de aceşti oameni handicapaţi."
Pe la mijlocul anului 1972, împrumuturile cu dobânzi mici fur ă oprite.
Clerul veneţian fu avertizat că pe viitor va trebui să plătească dobânda
integrală, indiferent de cât de lăudabilă era lucrarea. Preoţii se plânseră
episcopilor lor. Episcopii făcură un număr de investigaţii discrete.
Din 1946, Institutul pentru Opere Religioase, IOR, de obicei denumit
Banca Vaticanului, deţinea o parte majoritară a acţiunilor la Banca Cattolica
de Veneto. Diferitele dioceze din regiunea Veneto aveau [i ele mici pachete
de acţiuni ale băncii, însumând mai puţin de 5 la sută.
~n lumea normală a comerţului, acest lucru l-ar fi făcut vulnerabil pe
acţionarul minoritar, dar asta nu era lumea comercială normală, ~ntre Veneţia
[i Vatican exista o înţelegere clară, potrivit căreia partea cea mai mare
reprezentând acţiunile IOR (în 1972 era de 51 la sută) constituia o asigurare
împotriva oricărei posibile preluări de către o terţă parte. ~n ciuda ratei mici a
dobânzilor percepute clerului din Veneto, banca era una dintre cele mai
bogate din ţară. Unde-[i depune preotul banii, [i-i depune [i enoriaşul. (O
semnificativă parte a averii băncii provenea din proprietăţi imobiliare deţinute
în nordul Italiei.) Acest aranjament fericit se curmase acum pe neaşteptate.
Banca pe care episcopii credeau că o stăpânesc, măcar moral, fusese vândută
peste capetele lor, fără să fie înştiinţat patriarhul sau altă persoană din
regiunea Veneto. Omul care făcuse vânzarea era preşedintele Băncii
Vaticanului, Paul Marcinkus. Omul care cumpărase era Roberto Calvi, de la
Banco Ambrosiano, din Milano.
Episcopii din regiune descinseră in corpore la biroul patriarhului, din
Piaţa San Marco. El îi ascultă în linişte povestindu-i pe scurt ceea ce se
întâmplase. ~i spuseră cum, `n trecut, când voiseră să ridice capital, apelaseră
la Banca Vaticanului, care le împrumutase bani reţinându-le ca garanţie
acţiunile la Banca Cattolica. Acum, aceste acţiuni, împreună cu o importantă
participaţie achiziţionată de Banca Vaticanului, fuseseră vândute lui Calvi, cu
un profit uriaş.
Episcopii cuprinşi de furie scoaseră în evidenţă faptul că, dacă li s-ar fi
dat posibilitatea, ei ar fi putut face rost de bani pentru a-i înapoia Băncii
Vaticanului, recâştigându-şi astfel acţiunile. Ceea ce conta mai mult în ochii
lor era groaznica înşelare a bunei lor credinţe, săvârşite de Marcinkus
acţionând în numele Vaticanului - care se pretindea conducătorul moral al
lumii; acesta dăduse dovadă cel puţin de o totală lipsă de moralitate. Faptul
că-şi păstrase pentru sine întregul profit de pe urma tranzac ţiei făcute în
numele Băncii Vaticanului putea să fi contribuit de asemenea la furia lor.
Episcopii îl îndemnară pe Luciani să se ducă direct la Roma. Voiau
intervenţia papală. Dacă acea intervenţie lua forma concedierii lui Paul
Marcinkus, era clar că, cel puţin în regiunea Veneto, nu aveau să fie vărsate
prea multe lacrimi. Luciani cântări problema cu calm. Prevăzător ca
David Yallop
38
întotdeauna, ajunse la concluzia că avea nevoie de mai multe dovezi înainte
de supune atenţiei papei Paul o asemenea chestiune.
Luciani începu să facă investigaţii discrete. Află multe despre Roberto
Calvi, ca [i despre un anume Michele Sindona. Ceea ce află îl îngrozi; de
asemenea, îl puse în gardă asupra pericolelor la care s-ar fi expus plângânduse
direct papei. Plecând de la informaţiile pe care le obţinuse, era clar că atât
Calvi cât şi Sindona erau fii preaiubiţi ai Bisericii şi erau foarte preţuiţi de
Paul al VI-lea. Albino Luciani apelă la unul dintre bunii prieteni pe care şi-i
făcuse în ultimii cinci ani, subsecretarul de stat, monseniorul Giovanni
Benelli.
Cu toate că Benelli era numărul doi în Secretariatul de Stat, după
cardinalul Villot, el conducea, practic, departamentul. Iar ca descurc ător de iţe
al papei Paul, Benelli nu numai că ştia unde se aflau toate nodurile, dar pe
multe le descurcase el însuşi.
Benelli îl ascultă pe patriarhul Veneţiei spunându-[i istoria. Când
acesta sfârşi ce avea de spus, monseniorul îi dădu eminenţei sale încă o ceaşcă
de cafea, în vreme ce Luciani îşi exprimă reţinerea.
- Bineînţeles că nu am văzut nici un document care să constituie o
probă.
- Eu da, răspunse Benelli. Calvi este acum acţionarul principal la Banca
Cattolica de Veneto. Marcinkus i-a vândut 37 la sută, în 30 martie.
Benelli era un om căruia îi plăcea să lucreze cu date şi cifre concrete. El
îi spuse lui Luciani, care îl asculta cu ochi mari, cum plătise Calvi 27 de
miliarde de lire (aproximativ 45 de milioane de dolari) lui Marcinkus; cum c ă
vânzarea era rezultatul unei scheme puse la cale de Calvi, împreună cu
Sindona şi Marcinkus, printr-o companie numită Pacchetti, care fusese
cumpărată de Calvi de la Sindona după ce preţul îi fusese grosolan şi criminal
umflat la bursa din Milano; cum că Marcinkus îl ajutase pe Calvi să mascheze
natura acestei operaţiuni, [i a altora, de ochii oficialilor Băncii Italiei, punând
facilităţile Băncii Vaticanului la dispoziţia lui Calvi [i a lui Sindona.
Luciani era uluit.
- Ce înseamnă toate astea? întrebă el.
- Evaziune fiscală, deturnare de acţiuni. Mai cred şi că Marcinkus a
vândut acţiunile băncii tale din Veneţia la un preţ diminuat cu bună ştiinţă, iar
Calvi a plătit diferenţa, alte 31 de miliarde de lire, la Credito Varesino.
Luciani se înfurie.
- Ce legătură au toate astea cu Biserica celor sărmani? ~n numele
Domnului...
Benelli ridică o mână pentru a-l face să tacă.
- Nu, Albino, în numele câştigului.
- Sfântul Părinte cunoaşte lucrurile astea? Benelli încuviinţă dând din
cap.
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
39
-Si?
- {i tu trebuie să-ţi aduci aminte cine l-a pus pe Paul Marcinkus în
fruntea băncii noastre.
- Sfântul Părinte.
- Exact. {i trebuie să mărturisesc că am aprobat din toată inima. Dar am
regretat-o de multe ori.
- Atunci, ce avem de făcut? Ce am să le spun eu preoţilor [i episcopilor
mei?
- Trebuie să le spui să aibă răbdare, să aştepte. Până la urmă, Marcinkus
va sări peste cal. Călcâiul lui Ahile este în cazul lui dorinţa de preţuire din
partea papei.
- Dar ce vrea să facă cu toţi banii ăştia?
- Vrea să facă şi mai mulţi bani.
- Pentru ce?
- Ca să facă şi mai mulţi bani.
- Iar între timp, preoţii mei trebuie să ajungă să cerşească un blid de
mâncare vagabondând prin Veneto?
- ~ntre timp, trebuie să-i îndemni la răbdare. Ştiu că tu o ai. ~nvaţă-i şi
pe preoţii tăi. Am să o aplic [i eu.
Albino Luciani se întoarse la Veneţia şi-şi chemă colegii episcopi. ~n
biroul lui. Le spuse câte ceva din ce transpira la Roma, destul pentru a face
mai mult decât clar faptul că Banca Cattolica era de-acum pierdută pe vecie
pentru dioceză. Mai târziu, unii dintre ei discutară despre asta. Ajunseră la
concluzia că asta nu s-ar fi întâmplat niciodată pe vremea cardinalului Urbani.
Simţeau că bunătatea înnăscută a lui Luciani se dovedise a fi o armă inutilă
împotriva IOR. Cei mai mulţi dintre ei, inclusiv Luciani, vândură acţiunile pe
care le mai aveau în bancă pentru a-şi exprima dezaprobarea faţă de
comportarea Vaticanului. La Milano, Roberto Calvi fu mulţumit să afle că
brokerii lui achiziţionaseră pentru el încă o mică parte a băncii preoţilor din
Veneţia.
Albino Luciani şi mulţi alţii din Veneţia îşi închiseră conturile de la
Banca Cattolica. Pentru patriarhul Veneţiei, a muta contul diocezal oficial la
mica Banco San Marco fu un pas extraordinar. Se confesa unui coleg: "Banii
lui Calvi sunt murdari. El însuşi este murdar. După cele aflate despre Roberto
Calvi, nu aş lăsa contul la banca lui nici dacă împrumuturile oferite diocezei
ar fi fără nici o dobândă."
Luciani încercă atunci să-i facă pe directorii de la Banca Cattolica să
schimbe numele băncii. El insistă că denumirea de "catolică" era o insultă şi o
calomnie pentru toţi catolicii.
La Roma, papa Paul al VI-lea fu pus la curent cu povara suplimentară
care fusese impusă regiunii Veneto prin vânzarea Băncii Cattolica. Giovanni
Benelli îl îndemnă pe Sfântul Părinte să intervină, dar până atunci, vânzarea
David Yallop
40
către Calvi era deja o realitate. Când Benelli susţinu înlăturarea lui
Marcinkus, papa răspunse cu o chinuită şi neputincioasă ridicare din umeri,
dar faptul că Luciani nu se pusese în fruntea unei mişcări de revoltă lăsă o
profundă impresie asupra lui Paul. Cu orice ocazie, cât de măruntă, el amintea
de bunătatea omului pe care-l numise patriarh al Veneţiei. ~n cursul unei
audienţe cu preotul veneţian Mario Ferrarese, el declară de trei ori: "Spune
preoţilor din Veneţia că ar trebui să-[i iubească patriarhul, pentru că este un
om bun, sfânt, înţelept şi învăţat."
~n septembrie 1972, papa Paul trase la palatul patriarhului în drumul
său spre un congres euharistic, ţinut la Udine. ~ntr-o piaţă San Marco ticsită,
papa îşi scoase [alul şi-l puse pe umerii lui Luciani, care se înroşi la faţă.
Mulţimea se dezlănţui. Paul nu era omul care să facă gesturi publice lipsite de
semnificaţie.
Când celor doi li se servi cafeaua la palat, el mai făcu un gest, mai
intim, îi dădu de înţeles lui Luciani că "mica dificultate financiară locală" îi
ajunsese la urechi. Mai auzise şi că Luciani încerca să strângă bani pentru
înfiinţarea unui centru de muncă pentru cei handicapaţi din Marghera. ~i spuse
lui Luciani cât de mult aprecia o asemenea iniţiativă şi că ar dori să facă o
donaţie personală. ~ntre italieni, cel mai volubil popor, multe sunt adeseori
nerostite, dar înţelese.
{ase luni mai târziu, în cursul lunii martie 1973, papa îl f ăcu pe Albino
Luciani cardinal. Indiferent care îi erau sentimentele cu privire la politica
fiscală a IOR, Luciani considera că el îi datora papei, papei lui, loialitate
totală şi neabătută. Episcopii italieni se află într-o situaţie unică cu privire la
relaţiile lor cu Vaticanul. Controlul asupra acţiunilor lor este mai strâns.
Răsplata pentru orice greşeală, reală sau imaginară, este mai rapidă.
Când Luciani fu făcut cardinal, el era conştient că Ottaviani [i alţi
reacţionari curiali, departe de a da dovadă de supunere totală, erau de fapt
implicaţi într-o lungă [i aspră dispută cu papa. Ei încercau pur şi simplu să
distrugă orice lucru bun care urmase istoricei serii de întâlniri din cadrul celui
de-Al Doilea Conciliu al Vaticanului. Convocat să ţină o cuvântare în faţa nu
doar a celorlalţi noi cardinali [i a papei, dar [i a lui Ottaviani [i a clicii sale,
Albino Luciani observă: "Conciliul întâi al Vaticanului are mulţi adepţi şi la
fel are [i cel de-al treilea. Al doilea, însă, are mult prea puţini."
Două luni mai târziu, în mai 1973, Luciani se trezi că este iarăşi gazda
unui vizitator din Roma, Giovanni Benelli. ~n mare, Benelli venise să-l
asigure că problemele pe care le discutaseră ei cu un an în urmă nu fuseseră
date uitării. ~n particular, avea să-i spună o poveste extraordinară despre mafia
americană, despre garanţii falsificate, în valoare de aproape un miliard de
dolari, şi despre Paul Marcinkus.
La 25 aprilie 1973, Benelli primise nişte oaspeţi extrem de neobişnuiţi
în biroul lui de la Secretariatul de Stat din Cetatea Vaticanului: William
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
41
Lynch, şeful secţiei Crimă Organizată din Ministerul de Justiţie al Statelor
Unite, şi William Aronwald, şef adjunct al forţelor de soc din districtul sudic
al New Yorkului. Doi membri ai FBI îi însoţeau.
- După ce am făcut cunoştinţă cu aceşti domni din Statele Unite, mi-a
spus Benelli, mi-am cerut scuze şi i-am lăsat în grija a trei oameni pricepuţi
din personalul meu. Desigur că după aceea ei mi-au raportat exact ce se
întâmplase.
Raportul secret al FBI, de care am făcut rost la multe luni după
conversaţia mea cu cardinalul Benelli, a confirmat că relatarea lui era foarte
precisă. El mai cuprinde [i o poveste care sună ca rezumatul unui film de la
Hollywood.
Monseniorii Edward Martinez, Cari Rauber [i Justin Rigali ascultar ă în
vreme ce William Lynch vorbi despre o anchetă a poliţiei, începută în lumea
mafiei new yorkeze [i care conducea inexorabil spre Vatican. Le spuse
preoţilor că un pachet de obligaţiuni americane falsificate, în valoare de 14,5
milioane de dolari14, fusese realizat cu grijă şi minuţie de o reţea de membri ai
mafiei din SUA. Pachetul fusese trimis la Roma în iulie 1971 [i existau
dovezi clare pentru a se putea stabili că destinaţia finală a acestor obligaţiuni
era Banca Vaticanului.
Lynch le aduse la cunoştinţă că mare parte a dovezilor, din surse
diferite, indica ferm că cineva cu autoritate financiară din interiorul
Vaticanului comandase obligaţiunile false. El sublinie că altă mărturie mai
indica faptul că cei 14,5 milioane de dolari nu erau decât un acont şi că
valoarea totală a comenzii de obligaţiuni falsificate era de 950 de milioane de
dolari.
Avocatul dezvălui apoi numele acelui "cineva cu autoritate financiar ă"
care gândise tranzacţia ilegală. Potrivit dovezilor deţinute de Lynch, era vorba
despre episcopul Paul Marcinkus.
Dând dovadă de un remarcabil autocontrol, cei trei preoţi îi ascultară pe
cei doi avocaţi din Statele Unite făcând dovada celor spuse.
~n acest stadiu al investigaţiei, o parte dintre conspiratori fuseseră deja
arestaţi. Unul dintre ei, care simţise dorinţa de a se descărca de povara celor
ştiute, era Mario Foligni, autoproclamat conte de San Francisco, cu un
doctorat onorific în teologie. Escroc de mâna întâi, Foligni scăpase de mai
multe ori de închisoare. Fiind, la un moment dat, suspectat de a fi provocat
falimentarea frauduloasă a unei companii pe care o controla, un magistrat din
Roma emisese un mandat de percheziţie către poliţia financiară. Deschizând
seiful lui Foligni, poliţia descoperise o binecuvântare semnată, din partea
papei Paul al VI-lea. ~şi ceruseră scuze pentru deranj [i se retrăseseră.
Ulterior, [i alţii fuseseră la fel de impresionaţi de legăturile de la
14 Aici, ca pretutindeni în text, banii sunt exprima ţi la valoarea lor la momentul respectiv, (n. a.)
David Yallop
42
Vatican ale lui Foligni. Deschisese uşile Vaticanului pentru un austriac pe
nume Leopold Ledl. Ledl era chiar cel care pusese la cale târgul cu Vaticanul
privind cumpărarea obligaţiunilor falsificate în valoare de 950 de dolari, la
preţul de 635 de milioane de dolari. "Comisionul" de 150 de milioane de
dolari urma să fie plătit de bandă Vaticanului, făcând ca Mafia să se aleagă cu
485 de milioane de dolari, iar Vaticanul cu obligaţiuni care aveau o valoare
aparentă de aproape un miliard de dolari.
Mafia americană fusese neîncrezătoare în privinţa afacerii până în
momentul când Ledl dăduse la iveală o scrisoare de la Vatican. Scrisă pe
hârtie cu antetul Sacra Congregazione Dei Religiosi, scrisoarea era
confirmarea faptului că Vaticanul voia "să cumpere întregul stoc de marfă, în
limita sumei de 950 de milioane de dolari".
Foligni spusese anchetatorilor americani că Marcinkus, întotdeauna
prudent, ceruse ca un depozit de probă din obligaţiuni în valoare de un milion
şi jumătate de dolari să fie creat la Handelsbank, din Zurich. Potrivit lui
Foligni, Marcinkus voise să se convingă că obligaţiunile aveau să treacă drept
autentice. Spre sfârşitul lui iulie, depozitul "de probă" fu alcătuit, în
consecinţă, de Foligni. El îl indică pe clericul Vaticanului, monseniorul Mario
Fornasari, drept beneficiar al contului deschis de el.
Un al doilea depozit "de probă", în valoare de două milioane [i
jumătate de dolari, fusese creat la Banco di Roma, în septembrie 1971. Cu
ambele ocazii, obligaţiunile trecuseră de examinarea băncii, tribut plătit
îndemânării Mafiei. Regretabil pentru conspiratori, ambele bănci trimiseseră
mostre la New York pentru examinare fizică. Asociaţia Bancherilor din New
York certificase faptul că obligaţiunile erau false. De unde, prezenţa
neobişnuită a avocaţilor americani [i a oamenilor de la FBI între zidurile
Vaticanului.
Pe lângă dorinţa de a acoperi deficitul în valoare de 10 milioane de
dolari creat de livrarea iniţială, Lynch [i colegii lui erau nerăbdători să aducă
în faţa justiţiei pe toţi participanţii la crimă.
Foligni spusese anchetatorilor că motivul pentru care Vaticanul
acceptase falsul era de a-i permite lui Marcinkus [i bancherului [i omului de
afaceri italian Michele Sindona să cumpere Bastogi, o uriaşă companie
italiană cu interese întinse, incluzând terenuri, mine [i afaceri în industria
chimică. Sediul lui Bastogi se afla în Milano; la fel ca [i al lui Sindona. ~n
acest oraş îl cunoscuse pe Sindona arhiepiscopul Montini, cel care avea să
devină papa Paul al VI-lea. Când Montini devenise papă, Vaticanul câştigase
un nou urmaş al lui Petru, iar Banca Vaticanului câştigase un nou consilier
bancar laic, Michele Sindona.
Willian Lynch, el însuşi catolic, îşi continuă povestirea. Mario Foligni,
se află, aruncase o serie de acuzaţii asupra episcopului Marcinkus pe
parcursul interogatoriilor de la Departamentul de Justi ţie al Statelor Unite. Pe
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
43
lângă zvonurile potrivit cărora Sindona împreună cu Marcinkus plănuiseră să
cumpere Bastogi cu obligaţiunile false, Foligni mai susţinea că, mulţumită
concursului lui Sindona, episcopul avea mai multe conturi bancare secrete în
Bahamas, pentru uzul lui personal.
Supus interogatoriilor, Mario Foligni susţinuse că lucrase personal cu
biroul lui Benelli, Secretariatul de Stat, şi că, drept rezultat direct al cooperării
sale, "Secretarul de Stat făcuse să se ia măsuri administrative severe împotriva
episcopului Marcinkus, ceea ce limitase mult enorma putere financiară a
episcopului în cadrul Vaticanului." Foligni insistase că el spusese
Secretariatului de Stat despre depozitele de probă pe care le făcuse în Elveţia
şi la Roma şi că această informaţie era folosită de biroul lui Benelli împotriva
lui Marcinkus. Mai adusese la cunoştinţa Departamentul de Justiţie că el avea
ordin de la biroul secretarului de stat să nu dea anchetatorilor alte detalii cu
privire la afacere.
După ce prezentară această informare, americanii se retraseră şi
aşteptară un răspuns. După cum m-au lămurit William Lynch şi William
Aronwald atunci când i-am intervievat, această primă întâlnire de la Vatican
nu a fost privită de nici una dintre părţi ca un interogatoriu. Ea a fost
neoficială, o ocazie de a prezenta membrilor Secretariatului de Stat al
Vaticanului unele afirmaţii grave, dar lipsite de dovezi.
Departamentul de Justiţie era conştient că miezul acestor afirmaţii,
nedovedite, emana de la doi experţi de încredere, dar existau totodată
puternice evidenţe interne în sprijinul validităţii afirmaţiilor lui Foligni şi ale
lui Ledl.
Din cauza acestor dovezi, William Aronwald îl contactase pe cardinalul
Cooke, din New York, prin intermediul procurorului federal pentru districtul
sudic al oraşului. Cardinalul fusese extrem de cooperant şi, prin intermediul
delegaţiei papale din Washington, fusese aranjată această întâlnire. Obiectivul
ei real nu era doar acela de a face o informare, ci avea ca finalitate
confruntarea cu Marcinkus.
~n vreme ce se mai servi cafea, cei trei monseniori rămaseră pe gânduri,
tăcuţi. ~n cele din urmă, monseniorul Martinez, asesor al biroului
Secretariatului de Stat, răspunse. El îi asigură pe americani că el, împreună cu
monseniorul Rauber, sunt la curent cu toate afacerile arhiepiscopului Benelli
şi respingeau categoric afirmaţiile lui Foligni potrivit cărora acesta
transmisese vreo dovadă biroului condus de Benelli. ~n ceea ce privea
obligaţiunile contrafăcute şi depozitele de probă, era pentru prima oară când
cineva din cadrul Secretariatului de Stat auzea despre chestiune. Luând o
poziţie curială clasică, el remarcă: "Nu stă în intenţia Vaticanului să
colaboreze cu oficiali ai Statelor Unite în investiga ţia lor cu privire la această
problemă, de vreme ce aceasta este considerată a fi o întâlnire neoficială, iar
scopul nostru la ora actuală nu este decât acela de a asculta."
David Yallop
44
Lynch [i colegii lui se confruntau cu o mentalitate care înfrânsese min ţi
mai bune decât ale lor, [i anume mentalitatea Curiei, un organism format din
oameni care nu lasă deoparte absolut nimic; o maşină guvernamentală care
ţine Biserica Romano-Catolică într-o strânsoare de menghină. Lynch le aminti
monseniorilor că până la acea oră nu fuseseră recuperate obligaţiuni falsificate
decât în valoare de patru milioane de dolari, după care continuă:
- De vreme ce toate dovezile indică faptul că destinaţia finală a tuturor
obligaţiunilor era Banca Vaticanului şi având în vedere că întreaga cantitate
comandată este în valoare de 950 de milioane de dolari, vă pot oferi o listă a
tipurilor obligaţiunilor?
Martinez abia dacă se clătină sub această lovitură directă. Lynch
insistă:
- Aşa, Istituto per le Opere di Religione poate să verifice dacă nu
cumva vreuna dintre obligaţiunile contrafăcute a fost primită "din nebăgare de
seamă" spre păstrare de această bancă.
Stilul lui Martinez în ring era într-adevăr deosebit de impresionant.
- Eu, desigur, nu am nici cea mai vagă idee dacă vreuna dintre aceste
obligaţiuni americane contrafăcute a fost primită de banca noastră. Nu pot,
oricum, să iau o listă de la dumneavoastră, ca să verific. Asta ar fi îndatorirea
episcopului Marcinkus. El se ocupă cu asemenea probleme. Dacă întâmpinaţi
greutăţi în a lua legătura cu episcopul, aţi putea trimite o listă, împreună cu o
scrisoare formală, nunţiului papal din Washington.
Era clar că sosise timpul să fie schimbată tactica.
Avocaţii federali prezentară un document pe care-l luaseră de la
Leopold Ledl, după arestarea acestuia. Sigiliul Vaticanului era pus peste antet,
dedesubtul căruia stătea scris: "Sacra Congreagazione Dei Religiosi". Era
comanda Vaticanului pentru obligaţiuni false în valoare de aproape un miliard
de dolari. Documentul convinsese Mafia. Monseniorii îl examinar ă cu atenţie.
Se uitară [i-l expuseră îndelung în lumină.
Martinez se frecă gânditor pe bărbie. Americanii se aplecară în fată,
nerăbdători. Poate că găsiseră calea spre redutabilul Martinez.
- Antetul pare a fi identic cu al uneia dintre sfintele noastre congrega ţii,
cu sediul aici, la Vatican.
Urmă o pauză. Destul ca americanii să savureze momentul. Apoi,
Martinez continuă:
- Oricum, a[ observa că, în vreme ce antetul pare a fi legal, această
congregaţie [i-a schimbat numele în 1968, şi că la data acestei scrisori, 29
iunie 1979, numele ar fi incorect. Noul nume este Sacra Congregazione per i
Religiosi e gli Istituti Secolari.
Anchetatorii americani, oricum, îşi atinseseră obiectivul principal. Se
stabili că-l puteau cunoaşte pe episcopul Marcinkus, faţă în faţă, a doua zi.
Asta era în sine o realizare extraordinară, pentru că Cetatea Vaticanului îşi
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
45
apără cu înverşunare independenţa.
~n timpul interviului pe care i l-am luat cardinalului Benelli, acesta mi-a
confirmat că, într-adevăr, primise informaţiile despre întreaga afacere de la
Mario Foligni înainte de vizita la Vatican a anchetatorilor ameri cani.
Cardinalului Benelli i se păruse a fi un efort în propriul interes al lui Foligni,
care la ora aceea ştia că jocul se sfârşise. ~n ceea ce privea valabilitatea
informaţiei, Benelli s-a mărginit la observaţia că găsea informaţia "foarte
interesantă [i utilă".
~n dimineaţa zilei de 26 aprilie 1973, cei doi avocaţi americani [i cei
doi oameni de la FBI se prezentară în biroul personal al episcopului Paul
Marcinkus. Lynch şi Aronwald repetară istoria pe care o relataseră cu o zi
înainte, în vreme ce Marcinkus pufăia dintr-o mare ţigară de foi. ~n lumina
unora dintre omisiunile sale ulterioare, remarca lui ini ţială este de un interes
deosebit.
- Sunt foarte tulburat de seriozitatea acestor afirmaţii. Avându-le în
vedere, am să răspund absolut tuturor întrebărilor cât am să pot mai bine.
~ncepu cu Michele Sindona.
- Michele [i cu mine suntem foarte buni prieteni. Ne cunoaştem de
câţiva ani. Relaţiile noastre de afaceri au fost, totuşi, destul de sporadice. Doar
este unul dintre cei mai bogaţi industriaşi din Italia, îşi depăşeşte cu mult
contemporanii, în domeniul financiar.
Ridică în slăvi virtuţile şi talentele lui Michele Sindona, destul de pe
larg. Apoi, plasând Banca Vaticanului pe aceeaşi treaptă cu confesionalul,
Marcinkus remarcă:
- Aş prefera să trec sub tăcere numele în multe dintre exemplele pe care
intenţionez să le dau deoarece, deşi acuzaţiile pe care mi le aduce Foligni sunt
extrem de grave, ele sunt atât de nesăbuite încât nu consider că este necesar să
încalc legile secretului bancar pentru a mă apăra.
~n vreme ce întâlnirea din ziua precedentă avusese în mare măsură un
caracter neoficial, această confruntare cu Marcinkus fu un interogatoriu. ~n
baza dovezilor pe care Departamentul de Justiţie al Statelor Unite le obţinuse
cu grijă [i trudă într-un interval de mai bine de doi ani, Lynch [i Aronwald şi
agenţii FBI Biamonte [i Tammaro aveau înaintea lor pe omul care pusese la
cale una dintre cele mai mari escrocherii din lume. Dacă dovezile erau
corecte, atunci notorietatea mondială a cartierului mărginaş Cicero din
Chicago avea să fie împărţită pe viitor între Al Capone [i Paul Marcinkus.
Dar, după cum observa doamna Beeton15, "prinde mai întâi iepurele."
William Lynch ridică puţin temperatura.
- Dacă va deveni necesar, cândva, vă veţi face timp pentru o
confruntare faţă în faţă cu Mario Foligni?
15 Isabella Beeton (1836-1856), autoarea unei celebre cărţi de "economie gospodărească", The Book of
Household Management, apărută în 1861 şi, de atunci încoace, reeditată continuu în Marea Britanie. (n.tr.)
David Yallop
46
- Da, am să-mi fac.
- Dacă va fi necesar, sunteţi pregătit [i să depuneţi mărturie în faţa unui
tribunal al Statelor Unite?
- Mă rog, dacă-i absolut necesar. Sper că nu va fi, totuşi.
- De ce?
- Păi, singurii care ar câştiga ceva dacă a[ apărea eu în instanţă ar fi
ziariştii italieni.
- Cum aşa?
- Ei savurează frecvent ocazia de a scrie articole de scandal cu privire la
Vatican, indiferent dacă este adevărat sau nu.
Lynch [i Aronwald afişară o totală lipsă de interes în legătură cu
sensibilitatea Vaticanului faţă de presa italiană.
- Aveţi un cont personal secret în Bahamas? -Nu.
- Aveţi un cont obişnuit în Bahamas?
- Nu, nu am.
- Sunteţi absolut sigur, domnule episcop?
- Vaticanul este cel care are interese financiare în Bahamas, dar este,
strict, o tranzacţie de afaceri similară multora controlate de Vatican. Nu este
pentru câştigul financiar personal al nimănui.
- Nu, ne interesează conturile private pe care le aveţi.
- Nu am nici un cont, privat sau public, nici în Bahamas, nici în altă
parte.
Cum îşi purta Marcinkus într-una asupra lui salariul [i diurna sub formă
lichidă nu se cercetă. {i nici Marcinkus nu arătă că el făcea de fapt parte din
Consiliul Director al băncii Ambrosiano Overseas din Nassau şi asta încă din
1971. Fusese poftit în Consiliu de cei doi oameni care aranjaser ă acea
operaţiune din Bahamas, Michele Sindona [i Roberto Calvi. Amândoi
foloseau frecvent numele episcopului în afacerile lor. Sindona i -o spusese
cândva direct lui Marcinkus: "Te-am trecut pe lista Consiliului pentru că
numele tău mă ajută să ridic bani."
Sindona [i Calvi şi-au arătat recunoştinţa dându-i lui Marcinkus [i
Băncii Vaticanului 2,5 la sută din acţiunile Băncii Nassau. Ulterior, cota a
crescut la 8 la sută. Marcinkus lua parte frecvent la întâlnirile consiliului [i -si
petrecea vacanţele în Bahamas. Trebuie să fi fost enervant să fie nevoit
întruna să schimbe marile sume de bani pe care, potrivit declaraţiilor pe care
le făcu anchetatorilor americani, era nevoit să le poarte primul preşedinte de
bancă din istoria lumii care nu avea un cont bancar personal.
~n acest punct al interogatoriului, episcopul Marcinkus observ ă:
- Ştiţi că poziţia mea în Vatican este unică.
Această afirmaţie, un categoric eufemism, fu urmată de:
-Eu răspund de ceea ce mulţi oameni numesc în general Banca
Vaticanului. Ca atare, eu controlez în totalitate problemele financiare ale
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
47
Vaticanului. Unul dintre lucrurile care îmi fac poziţia complet unică este acela
că eu nu răspund decât în faţa papei în legătură cu felul în care rezolv aceste
afaceri financiare. Teoretic, operaţiunile pe care le efectuez sunt coordonate
de un grup de cardinali care se întâlnesc din timp în timp şi în general
acţionează ca supraveghetori ai băncii. Practic, însă, am mână liberă pentru a
conduce problemele financiare ale Vaticanului.
Mărturia personală nu-i impresiona pe ascultătorii episcopului.
- Ce vreţi să spuneţi?
- Ei bine, poziţia asta pe care o deţin eu mi-a adus, ca să zic aşa,
antipatia altor oameni cu poziţii de răspundere în Vatican.
- ~ntr-adevăr?
- O, da, dar mă tem că era inevitabil. Sunt primul american care s-a
ridicat vreodată pe o asemenea traptă a puterii în Vatican [i sunt sigur că şi
asta a provocat o anumită antipatie.
Indiferent dacă el era sau nu cel care se aflase în spatele acestei uriaşe
escrocherii, Paul Marcinkus spunea fără îndoială adevărul când vorbea despre
"anumite antipatii" resimţite de celelalte mărimi din Vatican [i nu numai de
acolo. La Veneţia, cardinalul Albino Luciani era [i el unul ale cărui
sentimente faţă de Marcinkus se transformau în ceva mai mult decât
"antipatie" pe măsură ce Benelli îi povestea despre acest ultim episod din
epopeea lui Marcinkus. Ca o ironie, ceea ce Benelli nu ştia era faptul că, pe
parcursul acelei întrevederi cu anchetatorii americani, Paul Marcinkus
încercase să-l amestece şi pe el în escrocherie.
Citind declaraţia făcută de Marcinkus, este clar că, în ochii lui, oricine
ar fi meritat să fie anchetat, numai el nu. Despre părintele Mario Fornasari,
despre care se afirma că era adânc implicat în afacere, Marcinkus nota:
- Unii dintre oamenii care lucrează pentru mine la Bancă mi l-au indicat
pe Fornasari ca pe un individ de evitat. Sunt sigur că ştiţi că Fornasari a fost
denunţat cu oarecare timp în urmă pentru a fi scris scrisori calomnioase.
- Adevărat? Ce s-a întâmplat?
- Cred că acuzaţiile au fost respinse.
Marcinkus recunoscu faptul că făcuse cel puţin două afaceri cu Mario
Foligni - fără îndoială, una dintre principalele figuri ale escrocheriei de un
miliard de dolari. Prima se referea la un proiect de investi ţie de 100 de
milioane de dolari, care nu se infăptuise. Cea de-a doua era o afacere de 300
de milioane de dolari, în care erau implicaţi Foligni [i industriaşul italian
Carlo Pesenti. Aceasta fusese şi ea abandonată, dar Marcinkus, continuându-şi
povestea încâlcită, se strădui din răsputeri să îl amestece şi pe Benelli. ~n afară
de a demonstra că îi fusese rănit orgoliul deoarece Benelli îi ceruse papei Paul
să se gândească la afacerea cu cei 300 de milioane de dolari, iar Marcinkus
credea sincer că nimeni în afara lui nu trebuia să-i vorbească papei despre
bani, Marcinkus mai încercă şi să stabilească o legătură între Benelli şi
David Yallop
48
Foligni, mergând probabil pe ideea legii vinovăţiei prin asociere. Cu privire la
activităţile ulterioare ale lui Michele Sindona [i Roberto Calvi, amândoi
prieteni apropiaţi ai lui Marcinkus, ar fi interesant de aflat dac ă Marcinkus tot
mai respectă acest dubios principiu de drept.
Ceea ce Marcinkus uită să explice, poate pentru că nu i se ceru, era cum
de fusese în stare să accepte afacerea de 300 de milioane de dolari cu Foligni,
la numai opt luni după ce Foligni depusese obligaţiuni false în valoare de 1,5
milioane de dolari într-o bancă elveţiană [i la numai [ase luni după ce acesta
depusese obligaţiuni contrafăcute în valoare de 2,5 milioane de dolari la
Banco di Roma. Ca preşedinte al Băncii Vaticanului este de neconceput ca
Marcinkus să fi fost unicul conducător de bancă din Europa care să nu fi ştiut
de aceste activităţi infracţionale.
La terminarea unui lung interogatoriu, Marcinkus îşi menţinea
nevinovăţia totală şi nega că ar fi ştiut ceva. El acceptă bucuros o listă a
obligaţiunilor falsificate şi spuse că va fi cu ochii pe ele.
Diverse persoane fură găsite până la urmă vinovate de implicare în
escrocheria de un miliard de dolari. Cu privire la afirmaţiile potrivit cărora
episcopul Marcinkus era implicat, avocatul William Aronwald mi-a spus:
Tot ce putem spune este că am fost mulţumiţi că ancheta nu adusese la
lumină suficiente elemente credibile pentru a proba sau a respinge
afirmaţiile ce se făceau. Ca urmare, de vreme ce noi înşine nu eram
moralmente satisfăcuţi, în sensul că ceva ilegal se petrecuse sau că
Marcinkus sau oricine altcineva din Vatican f ăcuse ceva nepermis, ar fi
fost nepotrivit din partea noastră să încercăm să ne repezim cu vreo
ştire de senzaţie.
Este cât se poate de clar că ceea ce a limitat extrem de mult această
investigaţie nu a fost lipsa de voinţă a anchetatorilor americani. Ei s-au
străduit, din răsputeri. Mai târziu avea să se spună după aceea că făceau parte
ei înşişi dintr-o uriaşă acţiune de muşamalizare16, că abia dacă schiţaseră
efectuarea unei anchete. Acest lucru este un nonsens şi dovedeşte o totală
necunoaştere a adevăratelor probleme ce se pun când o investigaţie care
începe într-o ţară trebuie să fie continuată într-alta. Cetatea Vaticanului este
un stat independent. Faptul că Lynch şi Aronwald, împreună cu oamenii de la
FBI, au reuşit totuşi să pătrundă dincolo de porţile Vaticanului este un merit al
tenacităţii lor. Nu poţi da buzna dincolo de Tibru ca un poliţist din serialele
TV americane, înarmat cu un pistol calibrul 45, cu mandat de perchezi ţie, cu
dreptul de a reţine [i a interoga martori, şi cu toate celelalte mijloace legale ce
pot fi folosite în Statele Unite.
16 Richard Hamer, The Vatican Connection, Holt, Reinehart and Winston, 1982. (n.a.)
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
49
Dacă Cetatea Vaticanului ar fi făcut parte din Statele Unite, atunci fără
îndoială că toţi membrii Curiei care îşi desfăşoară activitatea în Sacra
Congregazione Dei Religiosi ar fi fost interogaţi cu de-amănuntul. Li s-ar fi
luat amprentele. Ar fi fost expertizate toate maşinile de scris ale Congregaţiei.
Dacă s-ar fi făcut tot posibilul, întrebarea privitoare la vinov ăţia sau
nevinovăţia episcopului Marcinkus ar fi fost rezolvată. Faptul că guvernul
Statelor Unite lua dovezile destul de în serios pentru a risca crearea unei
situaţii politice foarte delicate vorbeşte de la sine. După cum mi-a spus
William Aronwald, "Nu ne apucam să irosim atâţia bani ai contribuabililor
dacă nu luam dovezile foarte în serios. La sfârşitul investigaţiei, procesul
împotriva lui Marcinkus a trebuit să fie clasat din lipsa dovezilor care să-i
poată convinge pe juraţi."
Aşadar, întrebarea rămase fără răspuns. Cine era clientul care
comandase obligaţiunile false? Plecând de la dovezile oficiale disponibile,
numai două concluzii sunt posibile. Fiecare dintre ele este ciudat ă. Leopold
Ledl şi Mario Foligni aveau de gând să fure de la Mafia americană o avere
uriaşă în obligaţiuni false, atrăgând în prealabil Mafia într-o extrem de
costisitoare operaţiune de creare a obligaţiunilor. Această secţie specială a
Mafiei avea câţiva membri care îi ucideau sau îi schilodeau pe cei de care î şi
imaginau, numai, că fuseseră jigniţi. Dacă acesta este adevăratul motiv, atunci
Ledl [i Foligni umblau după un mod neobişnuit de a se sinucide. Cealaltă
concluzie este că obligaţiunile falsificate, în valoare de 950 de milioane de
dolari, erau destinate Vaticanului.
~n Veneţia, Albino Luciani continua să poarte sutanele rămase de pe
urma predecesorului său, cardinalul Urbani. Pe toată perioada patriarhatului
său, Luciani refuză să cumpere altele noi, preferând, în schimb, să le pună pe
călugăriţele care aveau grijă de el să le cârpească [i să le recârpească. ~ntradevăr,
purta arareori vesmintele de cardinal şi de patriarh, preferând sutana
lui simplă, de preot.
Umilinţa lui personală dădea naştere adesea la situaţii interesante.
Călătorind în Germania cu maşina, prin 1975, cardinalul ajunse împreună cu
părintele Senigaglia în oraşul Aachen. Luciani voia în mod deosebit să se
roage într-un vechi altar din biserica principală. Senigaglia fu martor la modul
cam imperativ în care funcţionarii Bisericii îi spuseră lui Luciani că altarul era
închis şi că trebuia să revină în altă zi. ~ntors în maşină, Luciani îi traduse lui
Senigaglia conversaţia pe care o avusese, înfuriat, Senigaglia sări din maşină,
fugi în biserică şi oferi funcţionarilor o explozie de italiană. Ei înţeleseră
destul pentru a-[i da seama că micuţul preot pe care-l refuzaseră era patriarhul
Veneţiei. Fu acum rândul lui Luciani să se înfurie pe secretarul său, când
aproape că fu tras afară din maşină de către preoţii germani. Când Luciani
pătrunse în biserică, unul dintre preoţi, cerându-şi încă scuze, murmură:
"Eminenţă, ar fi, totuşi, util un pic de roşu."
David Yallop
50
Cu altă ocazie, în Veneţia, Luciani participa la o conferinţă pe teme
ecologice. Se adânci în conversaţie cu unul dintre participanţi. Dorind să
continue dialogul, îl invită pe ecologist să dea pe la el pe acasă.
- Unde locuiţi? îl întrebă ecologistul.
- Exact vizavi de San Marco, răspunse Luciani.
- Adică la Palatul Patriarhului?
- Da.
- {i de cine să întreb?
- De patriarh.
~n spatele umilinţei [i blândeţii se afla un om care, datorită mediului [i
vocaţiei, era excepţional de puternic. Nici la dreapta, nici la stânga, el refuza
să se amestece cu facţiunile rivale din Roma. Jocurile puterii din interiorul
Vaticanului îl lăsau uneori pe Luciani complet nedumerit în privin ţa motivelor
pentru care unii dintre aceşti oameni deveniseră, totuşi, preoţi. El observă în
timpul unei predici de Paşti:
Unii se află în Biserică numai pentru a crea tulburări. Ei sunt asemenea
angajatului care la început s-a dat de ceasul morţii pentru a pătrunde în
companie, dar, o dată obţinută slujba, se vădi plin de neastâmpăr, încât
ajunse ca un ghimpe pentru colegii şi superiorii săi. Da, unii oameni par
a privi la soare numai pentru a-i găsi pete.
Dorinţa sa de a ajunge la o sinteză luând ce i se părea a fi corect de
ambele părţi îl făcu să ajungă la conflicte serioase `n Veneţia. Chestiunea
divorţului constituie un exemplu.
~n Italia anilor '70, divorţul era legal în ochii statului, dar inacceptabil
în ochii Bisericii, începu o nouă mişcare de soluţionare a subiectului printr-un
referendum. Luciani era cu totul împotriva referendumului, din simpla
convingere că acesta ar fi dezbinat Biserica, iar la ieşirea din cabinele de vot,
rezultatul ar fi urmat să fie o majoritate în favoarea vechilor legi privitoare la
divorţ. Dacă aşa ceva s-ar fi întâmplat, aceasta ar fi însemnat o înfrângere
oficială pentru Biserica Romano-Catolică în ţara pe care, în mod tradiţional, o
considera ca aparţinându-i.
Benelli îmbrăţişa poziţia opusă. El era convins că Biserica ar fi câştigat
dacă ar fi avut loc un referendum.
Dezbaterea, nu numai din interiorul Bisericii, ci de pe cuprinsul întregii
Italii, atinse o intensitate ridicată. Cu puţin timp înainte să aibă loc
referendumul, FUCI, un grup de studenţi organizat de un preot din Veneţia,
trimise tuturor episcopilor din regiunea Veneto un document de patruz eci de
pagini. Era un puternic argument în sprijinul pozi ţiei favorabile divorţului.
Albino Luciani citi documentul cu atenţie, chibzui o vreme, apoi iniţie o
campanie la nivel naţional, în cadrul căreia dezaprobă făţiş grupul de studenţi.
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
51
~n Biserică, gestul lui fu văzut de mulţi ca un act de curaj, în ţară,
comentatorii se referiră la acţiunea lui Luciani ca la încă un exemplu al
bigotismului ierarhiei catolice.
Ce-l înfuriase pe Luciani era nu declararea unei poziţii favorabile
divorţului, ci faptul că, pentru a-[i întări argumentele, grupul folosise citate
ample din numeroase autorităţi bisericeşti, teologi de frunte şi un număr de
documente ale celui de-Al Doilea Conciliu al Vaticanului. A te folosi de cele
din urmă într-un asemenea mod însemna pentru Luciani o pervertire a
învăţăturii teologice. El se aflase acolo la naşterea unor Lumen Gentium,
Caudium et Spes şi Dignitatis Humanae . Se prea putea ca greşeala să aibă
drepturi în Biserica modernă, dar în Veneţia anului 1974, pentru Luciani, încă
exista o limitare a acelor drepturi. Aşadar, a vedea un citat din Dignitatis
Humanae care înălţa în slăvi drepturile individului: "Protejarea şi promovarea
drepturilor inviolabile ale omului este datoria esen ţială a oricărei puteri civile.
Puterea civilă trebuie, prin urmare, să garanteze fiecărui cetăţean, prin legi şi
prin alte mijloace potrivite, protecţia efectivă a libertăţii religioase", după care
urma afirmaţia:
"Cu alte ocazii, Biserica s-a trezit confruntată în societate cu situaţii
grave, împotriva cărora singura posibilitate rezonabilă era, clar, nu folosirea
metodelor represive, ci adoptarea unor criterii morale şi a unor modalităţi
juridice de favorizare a unicului bine istoric posibil atunci: r ăul mai mic. Aşa
a adoptat moralitatea creştină teoria războiului just; aşa a îngăduit Biserica
legalizarea prostituţiei (chiar [i în statele papale), în vreme ce, evident, în plan
moral, ea rămânea interzisă. Şi tot aşa, în cazul divorţului..."
A vedea asemenea alăturare de afirmaţii într-o pledoarie ce susţinea ca
Biserica să adopte o poziţie liberală în privinţa divorţului dintr-un fel de
oportunism, era inacceptabil pentru Luciani. Evident, preaiubitele de el
învăţături ale celui de-AI Doilea Conciliu al Vaticanului, ca [i Biblia, puteau
fi folosite pentru dovedirea şi justificarea oricărei poziţii. Luciani era
conştient că, de vreme ce el era şeful Consiliului Episcopilor din regiunea
Veneto, publicul italian avea să considere declaraţia ca fiind politică oficială,
iar apoi avea să fie confruntat cu dilema: trebuia să-i urmeze pe episcopii din
regiunea Veneto sau pe episcopii din restul Italiei? De fapt, el nu dezaproba
grupul de studenţi, după cum se crede în general. El folosea o tehnică
esenţială filosofiei sale. El credea cu putere că era posibilă transformarea
radicală a grupurilor de putere prin identificarea exactă a centrului de putere şi
înlăturarea acestuia. Aşa că îl înlătură pur şi simplu pe preotul care povăţuia
grupul de studenţi.
~n realitate, după cum mi-a confirmat părintele Mario Senigaglia,
punctul de vedere personal al lui Luciani i-ar fi surprins pe criticii săi:
Era mai luminat decât îl considerau comentariile publicului. Nu avea
David Yallop
52
nimic cu cei divorţaţi. ~i accepta, de asemenea, cu uşurinţă pe cei care
trăiau în ceea ce Biserica numeşte "păcat". Ceea ce-l înfuria pe el era
justificarea acestora prin argumente biblice.
După cum profeţise Luciani, referendumul avu ca rezultat o majoritate
favorabilă divorţului. El lăsă o Biserică dezbinată, un papă care-şi exprimă
public uimirea şi neîncrederea cu privire la rezultat, precum şi o dilemă pentru
cei care aveau de reconciliat diferenţele dintre Biserică şi Stat.
Problema lui Luciani era aceea că el se angajase la o supunere neclintită
faţă de papalitate. Adeseori, papa lua o poziţie diferită de cea îmbrăţişată de
patriarhul Veneţiei. Când acea poziţie devenea publică, Luciani simţea că era
de datoria lui s-o susţină public. Ce discuta el de la om la om cu membrii
diocezei sale nu avea, frecvent, nici o asemănare cu linia Vaticanului. Către
mijlocul anilor 1970, el se deplasase încă [i mai mult către o poziţie liberală
în privinţa controlului naşterilor. Omul acesta, care la anunţarea enciclicei
Humanae Vitae se spune că ar fi declarat: "Roma s-a pronunţat. Cazul este
închis", simţea limpede că dosarul era departe de a fi închis.
Când tânărul său secretar, părintele Mario Senigaglia, stătea de vorbă
cu Luciani, cu care legase o relaţie aproape ca de la fiu la tată, cu privire la
diverse cazuri de moralitate în care erau implicaţi enoriaşi, Luciani aproba
întotdeauna vederile liberale ale lui Senigaglia. Senigaglia mi -a spus: "Era un
om extrem de înţelegător. L-am auzit de multe ori zicând cuplurilor: 'Noi am
făcut din sex unicul păcat, când, de fapt, el este legat de slăbiciunea
omenească [i, prin urmare, poate că este cel mai din urmă păcat.'"
Este clar că Luciani nu ducea lipsa de critici în Veneţia. Unii
considerau că el dădea dovadă mai degrabă de o nostalgie faţă de trecut, decât
de o dorinţă de schimbare. Unii îl etichetau ca fiind de dreapta, alţii ca fiind
de stânga. Alţii vedeau în modestia şi blândeţea sa doar nişte slăbiciuni. Poate
că posteritatea va judeca omul după ceea ce a spus el însuşi, nu după ceea ce
au crezut alţii că ar fi trebuit să spună.
Despre violenţă:
Daţi-l pe Dumnezeu afară din inima oamenilor, spuneţi-le copiilor că
păcatul nu este decât o poveste inventată de bunicii lor pentru a-i face
să fie cuminţi, publicaţi texte pentru şcoala primară care-l ignoră pe
Dumenzeu şi-şi bat joc de autoritate, dar după aceea nu fiţi surprinşi de
ce se întâmplă. Educaţia singură nu este suficientă! Victor Hugo scria
că orice scoală în plus înseamnă o închisoare mai puţin.
Despre Israel:
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
53
Biserica trebuie să se gândească [i la minorităţile creştine care trăiesc în
ţările arabe. Nu le poate lăsa în voia întâmplării... Pentru mine,
personal, nu este nici o îndoială că există o legătură specială între
poporul lui Israel [i Palestina. Tatăl Divin, însă, chiar să fi vrut, n-ar fi
putut spune că Palestina aparţine evreilor, de vreme ce asta ar fi
însemnat să facă o judecată politică.
Despre armele nucleare:
Oamenii spun că armele nucleare sunt prea puternice [i că a le folosi
ar însemna sfârşitul lumii. Ele sunt fabricate şi acumulate, dar numai
pentru a "descuraja" duşmanul de a ataca şi pentru a menţine
stabilitatea situaţiei internaţionale.
Priviţi în jurul vostru! Este sau nu adevărat că de treizeci de ani nu a
mai fost un război mondial?
Este sau nu adevărat că între cele două mari puteri mondiale, SUA şi
URSS, crizele grave au fost evitate?
Să fim fericiţi cu acest rezultat parţial... Dezarmarea treptată,
controlată [i generală este posibilă numai dacă apare o organizaţie
internaţională17 cu mai multă putere şi mai variate posibilităţi de a
impune sancţiuni decât actuala Organizaţie a Naţiunilor Unite.
Despre rasismul din Statele Unite:
~n Statele Unite, în ciuda legilor, negrii sunt, practic, la marginea
societăţii. Descendenţii indienilor şi-au văzut situaţia îmbunătăţindu-lise
semnificativ numai în ultimii ani.
A numi un asemenea om nostalgic reacţionar s-ar putea să fie oarecum
îndreptăţit. Luciani tânjea după o lume care să nu fie condusă în principal
conform principiilor comuniste, o lume în care avortul s ă nu fie un eveniment
ce se întâmplă în fiecare minut. Dar dacă era reacţionar, avea, totuşi, unele
idei remarcabil de progresiste.
Pe la începutul anului 1976, Luciani mai participă la o Conferinţă a
Episcopilor Italieni, la Roma. Unul dintre subiectele discutate deschis fu
grava criză economică cu care se confrunta atunci Italia. Legat de acest
subiect, mai era încă unul pe care episcopii îl dezbătură între ei: rolul
Vaticanului în acea criză economică şi rolul acelui bun prieten al episcopului
Marcinkus, Michele Sindona. Imperiul i se prăbuşise într-o manieră
17 Ast\zi asta `nseamn\ un guvern mondial. Despre o a[a solu]ie vorbea [i teologul german Jurgen Moltmann
la 14 august 1972, `n cadrul celei de a 25-a sesiuni a Comitetului Central al Consiliului Mondial al
Bisericilor, ]inut\ la Utrecht, `n fa]a reprezentan]ilor a 50 de Biserici [i confesiuni cre[tine. (n. ed.)
David Yallop
54
spectaculoasă. Băncile dădeau faliment în Italia, Elveţia, Germania şi Statele
Unite. Presa italiană afirmase că Vaticanul pierduse mai mult de 100 de
milioane de dolari. Vaticanul negase aceasta, dar recunoscuse că suferise
unele pierderi. ~n iunie 1975, autorităţile italiene, în vreme ce-şi continuau
eforturile de a-l aduce pe Sindona în faţa justiţiei, îl condamnaseră in absentia
la trei ani şi jumătate de închisoare, maximum posibil pe care -l puteau acorda
pentru delictele respective. Mulţi episcopi simţeau că papa Paul al VI-lea ar fi
trebuit să-l mute pe Marcinkus de la Banca Vaticanului în 1974, când
răbufnise afacerea Sindona. Acum, după doi ani, prietenul lui Sindona
conducea încă Banca Vaticanului.
Albino Luciani părăsi Roma, care vuia de speculaţiile făcute în legătură
cu câte milioane pierduse Vaticanul în afacerea Sindona, părăsi Conferinţa
Episcopilor, unde se discutase despre cât anume deţinea Banca Vaticanului
din Banca Privata şi despre câte acţiuni avea banca în cutare conglomerat sau
în cutare companie. Se întoarse la Veneţia, unde Şcoala Don Orione pentru
handicapaţi nu avea destui bani pentru manuale.
Luciani se aşeză la maşina sa de scris şi alcătui o scrisoare care fu
publicată în următorul număr al revistei diocezei. Era intitulată "O bucată de
pâine pentru dragostea lui Dumnezeu". ~ncepu prin a cere bani pentru
victimele unui recent cutremur din Guatemala, declarând că autoriza o colectă
în toate bisericile, sâmbătă, 29 februarie. După care comentă situaţia
economică din Italia, avertizându-şi cititorii că episcopii italieni [i
comunităţile lor ecleziastice erau angajate în a da dovezi practice de
înţelegere şi ajutor. Continua, deplângând:
Situaţia atâtor tineri care caută de lucru, fără să poată găsi. A acelor
familii care trăiesc drama sau perspectiva concedierii. A acelora care au
căutat siguranţa prin emigrare la mari depărtări şi care acum se trezesc
confruntaţi cu perspectiva unei întoarceri nefericite. A acelora bătrâni şi
bolnavi şi care, din cauza insuficienţei pensiilor sociale, suferă cel mai
acut consecinţele acestei crize...
Aş vrea ca preoţii să nu uite [i să se refere frecvent, în orice mod
doresc, la situaţia muncitorilor. Ne plângem uneori că muncitorii merg
şi caută sfaturi rele în stânga sau în dreapta. Dar cât am făcut noi, de
fapt, pentru ca învăţătura socială a Bisericii să fie inclusă în mod curent
în catehismul nostru, în inimile credincioşilor noştri?
Papa Ioan spunea că muncitorilor trebuie să li se dea puterea de a-[i
influenţa propria soartă la orice nivel, pe cea mai mare scară. Am
predicat noi aceasta întotdeauna cu curaj? Pius al XII-lea, în vreme ce,
pe de o parte, avertiza asupra pericolelor marxismului, pe de alt ă parte
îi dojenea pe acei preoţi care rămân descumpăniţi în faţa acelui sistem
economic cunoscut drept capitalism, ale cărui grave consecinţe Biserica
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
55
nu a încetat nicicând să le denunţe. Am ascultat noi întotdeauna la
aceasta?"
Albino Luciani făcu după aceea o extraordinară demonstraţie a
propriului său dezgust faţă de o Biserică bogată, materialistă. ~şi sfătui [i-si
autoriză toţi preoţii de parohii [i de biserici să-[i vândă aurul, lănţisoarele [i
obiectele preţioase. Veniturile urmau să meargă la centrul Don Orione, pentru
handicapaţi. ~şi anunţă cititorii că avea de gând să vândă crucea lucrată în aur
[i lanţul de aur care îi aparţinuseră lui Pius al XII-lea [i pe care papa Ioan i le
dăduse lui Luciani când îl unsese episcop.
~nseamnă foarte puţin în bani, ceea ce vor aduce, dar poate că este de
folos pentru ca oamenii să înţeleagă că adevăratele comori ale Bisericii
sunt, după cum spunea Sfântul Laurenţiu, cei sărmani, cei slabi, care
trebuie ajutaţi nu cu milă ocazională, ci astfel încât să fie ridicaţi, puţin
câte puţin, la acel nivel de viaţă [i la acel nivel de cultură la care au [i ei
dreptul.
El mai anunţă [i că intenţionează să vândă la licitaţie o preţioasă cruce
de piept, cu lanţ de aur, [i inelul papei Ioan. Aceste obiecte fuseseră date
Veneţiei de către papa Paul în timpul vizitei sale din septembrie 1972. Mai
departe, în acelaşi articol, el cita doi indieni. Mai întâi, pe Gandhi: "~l admir
pe Cristos, dar nu pe creştini."
Luciani îşi exprima apoi nădejdea că cuvintele lui Sadhu Singh îşi vor
pierde, poate, cândva, valabilitatea:
Stăteam într-o zi pe malul unui râu. Am luat din apă o piatră rotundă [i
am spart-o. înăuntru era perfect uscată. Piatra aceea stătea în apă de
foarte mult timp, dar apa nu o pătrunsese. Atunci m-am gândit că
acelaşi lucru se întâmplă şi cu oamenii din Europa. De secole, sunt
înconjuraţi de creştinism, dar creştinismul nu i-a pătruns, nu trăieşte în
ei.
Reacţia fu amestecată. Unii dintre preoţii veneţieni se ataşaseră de
preţioasele bijuterii pe care le aveau în bisericile lor. Luciani fu atacat [i de
unii dintre tradiţionaliştii oraşului, cei cărora le plăcea să-[i amintească de
gloria [i de puterea ce era întreţesută în titlul patriarhului, ultimul vestigiu al
splendorii Senerissimei. Acest om, care era hărăzit căutării [i trăirii adevărului
esenţial, etern, avu o întâlnire cu asemenea cetăţeni, în biroul său. După ce-i
ascultă, le spuse:
Eu sunt în primul rând un episcop între episcopi, un p ăstor între păstori,
David Yallop
56
pentru care prima datorie este să răspândească Vestea cea Bună şi să
îngrijească de mieii turmei sale. Aici, în Veneţia, nu pot decât să repet
ce am spus [i la Canale, la Belluno [i la Vittorio Veneto.
Apoi dădu telefon la brigada de pompieri, împrumută o barcă [i se duse
să viziteze bolnavii unui spital din apropiere.
După cum am arătat deja, una dintre modalităţile pe care acest păstor cu
totul deosebit le folosea pentru a comunica cu turma sa era stiloul. Cu mai
multe ocazii, Luciani îi spusese secretarului său că, dacă n-ar fi devenit preot,
ar fi devenit, probabil, ziarist, judecând după scrierile sale, ar fi făcut cinste
profesiei. La începutul anilor '70, el puse la punct o metodă interesantă de a
face diverse observaţii de ordin moral cititorilor revistei diocezale: o serie de
scrisori, adresate unor personaje literare sau istorice. Articolele sale atraser ă
atenţia redactorului unui ziar local, care-l convinse pe Luciani să-[i lărgească
audienţa prin intermediul ziarului. Luciani chibzui şi ajunse la concluzia că
avea mai multe şanse de a răspândi "Vestea cea Bună" prin presă decât
predicând în biserici pe jumătate goale, în cele din urmă fu publicată o
culegere de scrisori, sub forma unei cărţi, lllustrissimi - cei mai iluştri.
Cartea este o încântare. Pe lângă că oferă o nepreţuită perspectivă
asupra lăuntrului minţii lui Albino Luciani, fiecare scrisoare comentează un
aspect al vieţii moderne. Darul unic de a comunica al lui Luciani, unic pentru
un cardinal italian, este demonstrat iar şi iar. Scrisorile sunt totodată [i o
dovadă clară a erudiţiei lui Luciani. Chesterton [i Walter Scott primesc o
scrisoare de la patriarh, la fel ca [i Goethe, Alessandro Manzoni, Marlowe [i
mulţi alţii. Există până [i una adresată lui Cristos, care începe în maniera
tipică a lui Luciani.
Dragă Isuse,
Am fost criticat. "Este episcop, este cardinal, au spus oamenii. Scrie
scrisori la tot felul de oameni: lui Mark Twain, lui Peguy, lui Casella,
Penelopei, lui Dickens, lui Marlowe, lui Goldoni şi Cerul mai ştie cui.
[i nici măcar un rând lui Isus Cristos!"
Scrisoarea sa către Sfântul Bernard se transformă într-un dialog, cu
sfântul dând sfaturi înţelepte, inclusiv un exemplu de cât de nestatornică poate
fi opinia publică.
~n 1815, oficiosul francez Le Moniteur arăta cititorilor săi cum să
urmărească înaintarea lui Napoleon: "Brigandul fuge de pe insula
Elba"; "Uzurpatorul ajunge la Grenoble"; "Napoleon intră în Lyon";
"~mpăratul soseşte în această seară la Paris".
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
57
~n fiecare scrisoare sunt ţesute sfaturi către turma sa, despre prudenţă,
responsabilitate, umilinţă, fidelitate, milostenie. Ca lucrare menită să
comunice mesajul creştinesc, valorează cât douăzeci de enciclice papale.
Răspândirea "Veştii celei Bune" constituia un aspect al anilor petrecu ţi
de Luciani în Veneţia. Un altul era recalcitranţa vădită permanent de unii
dintre preoţii săi. ~n afara celor care-şi petreceau timpul alungând chiriaşi sau
plângându-se că trebuiau să vândă odoarele Bisericii, erau unii care
îmbrăţişaseră marxismul cu tot atâta înflăcărare cu care alţii erau preocupaţi
de capitalism. Un preot scrise cu vopsea roşie pe pereţii bisericii sale: "Isus a
fost cel dintâi socialist"; un altul, în apropiere de Mestre, urcă în amvon şi
declară comunităţii uluite: "Nu am să mai lucrez nimic pentru patriarh până ce
nu-mi dă un spor de salariu".
Albino Luciani, un om cu un dezvoltat simţ al umorului, nu se amuza
de asemenea bufonerii. ~n iulie 1978, de la amvonul Bisericii Mântuitorului,
din Veneţia, el vorbi audienţei despre greşelile clerului: "Este adevărat faptul
că papa, episcopii [i preoţii nu încetează a fi nişte bieţi oameni, supuşi
greşelilor, aşadar săvârşim adeseori greşeli."
~n acest punct, îşi înălţă ochii din foaia pe care îşi avea notată predica
şi, privind drept la oameni, spuse cu sinceritate total ă: "Sunt convins că atunci
când papa Paul al VI-lea m-a numit patriarh al Veneţiei a comis o greşeală."
La câteva zile de la acel comentariu, papa Paul al VI-lea muri; la ora
21:40, în seara de 6 august 1978. Tronul era vacant.
David Yallop
58
TRONUL VACANT
La numai 24 de ore de la moartea lui Paul, în timp ce trupul acestuia nu
fusese încă înhumat, iar activitatea sa nu fusese încă evaluată, Ladbrokes -
agenţia londoneză de pariuri -deschise un pariu pe alegerile papale. Ziarul
Catholic Herald publică pe prima pagină un articol critic la adresa acestei
iniţiative, dar avu grijă să îşi informeze cititorii asupra cotelor la zi ale
pariurilor.
Cardinalul Pignedoli era favorit, cu o cotă de 5-2. ~i urmau, la egalitate,
cardinalii Baggio şi Poletti, cu 7-2, apoi cardinalul Benelli, cu 4-1. Cardinalul
Willebrands era, de asemenea, foarte bine cotat, cu 8-1. Cardinalul Koenig era
cotat la 16-1. Cardinalul Hume, al Angliei, avea 25-1. Această cotă
surprinzător de scăzută acordată englezului se datora, probabil, unei declaraţii
făcute de Hume cum că nu avea calităţile necesare postului. Cota cea mai
slabă era cea a cardinalului Suenens. Albino Luciani nu apărea pe lista
candidaţilor.
Condamnaţi de unii pentru a fi dat dovadă de prost gust, Ladbrokes se
apărară arătând că, relativ la tronul vacant, "ziarele erau pline de specula ţii
despre candidaţi, rivali [i outsideri".
~ntr-adevăr, speculaţiile începuseră chiar înainte de moartea papei Paul.
Peter Hebblethwaite, un fost preot iezuit transformat în observator la Vatican,
întrebase în The Spectator , în numărul din 2 iulie: "Cine candidează pentru
tronul papei?". Hebblethwaite alesese trei alergători demni de urmărit în
această cursă - Pignedoli, Baggio [i Pironio. Dacă papa Paul a apucat sau nu
să citească, în ultimele sale zile, comentariul lui Hebblethwaite cum că
"probabil că nu va mai trăi foarte mult", nu se ştie.
Mass media italiană fu depăşită de eveniment. A doua zi după moartea
papei, la radio nu se putu auzi decât Beethoven. ~n ziua urm ătoare, programul
fu mai relaxat, difuzându-se încontinuu Mozart. A treia zi, urmă un regim de
muzică uşoară orchestrală, în a patra zi, solemnitatea slăbi încă puţin, cu
"Serenadă sub clar de lună" [i "Pulbere de stele", în interpretare vocală. ~n
primele câteva zile, televiziunea italiană le oferi telespectatorilor o diversitate
de filme populate în întregime cu călugări, papi [i cardinali.
O analiză atentă a presei anglofone din primele săptămâni ale lunii
august 1978 arată că, dacă cei 111 cardinali erau tot atât de perplecşi ca [i
vaticanologii, atunci Biserica avea să intre într-un conclav lung şi încâlcit.
Cititorii lui Hebblethwaite trebuie să fi avut mare bătaie de cap în
încercarea de a anticipa câştigătorul, în numărul din 13 august al ziarului
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
59
Sunday Times, acesta adăugă listei sale de ponturi pe cardinalii Feliei, Villot,
Willebrands, Pellegrino [i Benelli. Duminica următoare, le spuse cititorilor că
"Noul papă: ar putea fi Bertoli". După încă o săptămână, fu menţionat chiar şi
Luciani. Ai fi zis că Hebblethwaite e un reporter sportiv care trece în revistă
lista cailor de curse participanţi la Grand National sau la Derby. Dacă avea
grijă să-i pomenească pe toţi, atunci, după încheierea cursei, ziarul avea să
poată cita comentariul referitor la învingător.
Un vânzător de peşte din Napoli avu ceva mai mult noroc şi cîştigă la
loteria naţională jucând combinaţii de numere derivate din data morţii papei
Paul.
~n ciuda fastului ceremoniei, funeraliile pontifului se desf ăsurară într-o
atmosferă curios de rece, de parcă pontificatul său ar fi încetat de mult. După
Humanae Vitae , nu mai urmase nici o altă enciclică papală, iar în afară de
comentariile sale curajoase cu ocazia răpirii [i uciderii bunului său prieten,
primul ministru Aldo Moro, în ultimul deceniu Paul se manifestase prea pu ţin
pentru a provoca la moartea sa o revărsare de durere: fusese respectat, dar nu
iubit. S-au scris multe articole lungi [i docte în care i se analiza în profunzime
activitatea de o viaţă, dar pentru posteritate el nu este decât cel care a interzis
anticoncepţionalele. Se prea poate să fie un epitaf crud [i o etichetare
nedreaptă atribuită unei minţi uneori sclipitoare [i adesea torturate de gânduri,
dar, pentru oamenii de rând, ceea ce se petrece în patul con jugal contează mai
mult decât faptul că Paul a zburat cu multe avioane, a fost în multe ţări, a
făcut cu mâna mulţimilor [i de multe ori a fost chinuit de gânduri.
~n octombrie 1975, papa Paul stabilise un set de reguli care trebuiau s ă
se aplice la moartea sa. Una dintre acestea stabilea ca toţi cardinalii aflaţi la
conducerea departamentelor Curiei Romane să renunţe automat la funcţiile
lor. Astfel, succesorului papei i se asigura o libertate totală de mişcare pentru
a face desemnări în funcţii. Totodată, pe toată durata de sede vacante , dintre
deces şi alegeri, se asigura o cantitate considerabilă de agitaţie nervoasă. Una
dintre puţinele excepţii de la această regulă a demisiei automate se referea la
funcţia de Camerlengo sau Şambelan. Această funcţie era deţinută de
Secretarul de Stat cardinalul Jean Villot. Până la ocuparea tronului, Villot
devenea păstrătorul cheilor lui Petru. Pe perioada cât tronul rămânea vacant,
guvernarea Bisericii era încredinţată Sfântului Colegiu al Cardinalilor, care
trebuia să ţină zilnic întruniri sau "congregaţii generale".
O altă regulă dintre cele stabilite de fostul papă deveni subiectul unor
dezbateri furibunde în timpul primelor congregaţii generale. Paul exclusese
foarte clar din conclavul care avea să-i aleagă succesorul pe toţi cardinalii în
vârstă de peste optzeci de ani. Ottaviani organiză un atac îndârjit împotriva
acestei reguli. Sprijinit de cardinalul Confalonieri, care avea 85 d e ani, şi de
alţi octogenari, încercă să obţină anularea ei. Cu acest grup, Paul avusese
multe confruntări.
David Yallop
60
Ultima dintre ele fu câştigată post-mortem. Cardinalii votară ca regulile
să fie respectate în totalitatea lor. După care, congregaţia generală continuă
dezbătând, printre altele, timp de mai bine de un ceas, dacă buletinele de vot
trebuiau împăturite o dată sau de două ori.
Roma deveni tot mai populată, dar nu cu italieni-deoarece majoritatea
plecaseră la mare. ~n afară de turişti, oraşul era năpădit de grupuri de presiune,
vaticanologi, corespondenţi de presă străini [i grupuri extremiste. Mare parte
din această ultimă categorie împânziră oraşul cu afişe care proclamau
"Alegeţi un papă catolic".
Unul dintre "experţi" se grăbi să informeze Time Magazine că "nu
cunosc nici măcar un cardinal italian care ar accepta să fie votat un străin". Se
vede treaba că nici nu cunoştea prea mulţi cardinali italieni, în orice caz nu pe
cel care era patriarh al Veneţiei. ~nainte de a pleca spre Roma, Luciani îi
spusese răspicat fostului secretar, monseniorul Mario Senigaglia, care acum
oficia în biserica Santo Stefano: "Cred că a sosit timpul să avem un papă din
Lumea a Treia".
De asemenea, Luciani se exprimase fără echivoc asupra persoanei pe
care o avea în vedere.
Cardinalul Aloisio Lorscheider, arhiepiscop de Fortaleza, Brazilia.
Lorscheider era recunoscut de mulţi ca fiind una din minţile strălucite ale
Bisericii moderne. Luciani îl cunoscuse îndeaproape în perioada petrecut ă la
Veneţia [i, aşa cum i se destăinui lui Senigaglia, considera că Lorscheider
"este un om de mare credinţă [i cultură. Mai mult decât atât, cunoaşte foarte
bine Italia [i pe italieni. {i mai presus de toate, e trup [i suflet de partea celor
săraci."
~n afară de întâlnirile lor din Italia, Luciani petrecuse cu Lorscheider o
lună în Brazilia, în 1975. Avuseseră conversaţii într-o mulţime de limbi şi
descoperiseră că aveau multe în comun. Ce îi scăpase lui Luciani era
deosebitul respect pe care şi Lorscheider i-l purta lui. Acesta avea să
comenteze mai târziu, relativ la acea lună în Brazilia: "~n momentul acela,
mulţi au îndrăznit să presupună că, într-o bună zi, Patriarhul Veneţiei ar putea
deveni papă."
Condus cu maşina la Roma de părintele Diego Lorenzi, cel care, cu doi
ani în urmă, îl înlocuise pe Senigaglia în postul de secretar al patriarhului,
Luciani se instala în reşedinţa augustină din apropiere de Piaţa San Pietro. ~n
afară de participarea la congregaţiile generale zilnice, rămase retras, preferând
să se plimbe prin grădinile augustine, contemplând în linişte. Mare parte
dintre colegii săi duceau o viaţă mai trepidantă: de exemplu cardinalul
Pignedoli, favoritul pariului Ladbroke.
Pignedoli fusese un prieten apropiat al papei. Câţiva comentatori
italieni remarcară cu cruzime că fusese, de fapt, singurul prieten al lui Paul. ~n
orice caz, se pare că fusese singurul care i se adresase cu formula intimă "Don
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
61
Battista". ~n sprijinul lui Pignedoli, cardinalul Rossi al Braziliei se str ăduia
din răsputeri să le amintească celorlalţi cardinali tradiţia ca papa să sugereze
cine ar trebui să-i fie succesor şi insista asupra faptului că Pignedoli fusese
"cel mai iubit fiu al lui Paul". Pignedoli era unul dintre cardinalii cei mai
progresişti din Curie, drept pentru care era antipatizat de majoritatea celorlalţi
cardinali. Era cult, umblat [i, poate cel mai important atu al candidaturii sale,
influenţase, direct sau indirect, numirea a cel puţin 28 dintre confraţii săi
cardinali.
~n cercurile înalte ale Bisericii Romano-Catolice, o candidatură cinstită
[i pe faţă la Tronul Vaticanului e considerată o lipsă de maniere. Candidaţii
nu sunt încurajaţi să se ridice şi să-şi anunţe public programul sau platforma.
Teoretic, nu există nici propagandă electorală, nici lobby, nici grupuri de
presiune. Practic, toate acestea există, [i încă multe pe deasupra. Teoretic,
cardinalii se adună într-un conclav de taină şi aşteaptă să-i inspire Sfântul
Duh. ~n acele zile fierbinţi de august, o mulţime de telefoane, întruniri secrete
şi promisiuni pre-electorale se îmbulziră să-i acorde Sfântului Duh un
considerabil sprijin lumesc.
Conform unei tehnici standard, candidatul afirmă că, de fapt, nu se
consideră la înălţimea postului, în perioada premergătoare alegerilor de faţă,
mulţi făcură această afirmaţie cu toată sinceritatea, de exemplu cardinalul
Basil Hume. Alţii făcură [i ei afirmaţii similare, dar tare i-ar fi necăjit să afle
că au fost acceptate ca atare de către colegii lor.
Pe 17 august, la ceaiul de după amiază, Pignedoli declară unui grup de
cardinali italieni care reprezenta întregul spectru de dreapta, centru [i stânga,
că, în pofida tuturor îndemnurilor [i sugestiilor, nu se sim ţea potrivit pentru a
fi papă. ~n schimb, el le sugeră acestora să voteze pentru cardinalul Gantin.
Era o sugestie fantezistă.
Gantin, cardinalul de culoare al Beninului, avea 56 de ani. Existau,
deci, puţine şanse să fie ales, datorită faptului că era relativ tânăr. Vârsta
ideală era considerată a fi de 65-70 de ani. Pignedoli avea 68. ~n plus, Gantin
era de culoare. Rasismul nu există numai dincolo de Tibru. Menţionarea lui
Gantin putea foarte bine să-i aducă lui Pignedoli sufragiile celor din Lumea a
Treia, ai cărei cardinali deţineau 35 de voturi vitale.
Pignedoli sublinie că, indiferent cine avea să fie ales, alegerile trebuiau
să aibă loc cât mai curând posibil. Votul în Conclav trebuia să înceapă în
dimineaţa zilei de 26 august, într-o sâmbătă. După Pignedoli, ar fi fost tocmai
bine ca noul papă să fie ales până în dimineaţa zilei de duminică 27, astfel
încât acesta să se poată adresa, la amiază, mulţimii adunate în Piaţa San
Pietro.
Dacă exista printre cardinali o dorinţă generală pentru o decizie rapidă
în Conclav, aceasta avea să fie, desigur, în avantajului acelui candidat care
pornea cu cei mai mulţi susţinători. Cardinalii sunt la fel de influenţabili de un
David Yallop
62
curent de opinie ca [i muritorii de rând. Pignedoli ştia că, pentru a ajunge
papă, trebuia să obţină cele 75 de voturi (două treimi plus unul) ale
cardinalilor care nu făceau parte din Curie. Când Curia va fi sfârşit cu luptele
interne, avea să se decidă, în cele din urmă, asupra unui anume candidat, de
preferat chiar unul din interiorul său. Cunoscătorii vânturau, ca nişte
scamatori ieşiţi din minţi, numele multor candidaţi din Curie - Bertoli,
Baggio, Feliei.
Printr-o manevră ciudată, destinată sprijinirii propriei candidaturi,
Baggio îl contactă pe Paul Marcinkus [i îl asigură că, dacă va fi ales, îl va
confirma în funcţia de şef al Băncii Vaticanului. Spre deosebire de cardinalii
care fuseseră alungaţi de regulile impuse de fostul papă, episcopul Marcinkus
se afla încă la conducerea băncii. {i nu se cunoştea vreun motiv pentru care
n-ar fi putut rămâne în continuare. Gestul lui Baggio `i dezorienta pe
observatorii italieni. Dacă aceştia ar fi putut trage de limbă pe vreunul dintre
cardinalii prezenţi la congregaţia generală secretă, ar fi descoperit că mişcarea
lui Baggio avusese o însemnătate deosebită.
Aceste întruniri acordară o foarte mare atenţie problemelor cu care era
confruntată Biserica, precum [i soluţiilor posibile. ~n acest mod, se evidenţiau
acei candidaţi care ar fi putut fi în stare să pună în aplicare soluţiile
problemelor. ~ntrunirile din august atacară, inevitabil, o gamă largă de
probleme. Printre preocupările aduse în discuţie se numărau disciplina în
cadrul Bisericii, evanghelizarea, ecumenismul, colegialitatea [i pacea
mondială. {i mai era un subiect care nu le ieşea din minte cardinalilor:
finanţele Bisericii. Mulţi erau îngroziţi de faptul că Marcinkus rămăsese la
conducerea Băncii Vaticanului după scandalul Sindona. Alţii doreau o
investigare amănunţită a finanţelor Vaticanului. Cardinalul Villot, în calitate
de Secretar cie Stat [i de Camerlengo, fu nevoit să asculte o listă lungă de
nemulţumiri, toate având ca numitor comun numele episcopului Paul
Marcinkus. Acesta fusese motivul pentru care Baggio îi oferise continuitatea
în funcţie, o încercare de a menţine statu-quo-ul, dar [i un sacrificiu menit să
câştige voturile celor care, ca [i cardinalul Cody din Chicago, ar fi fost cât se
poate de dornici să-l lase pe Marcinkus în postul ocupat.
Cardinalul din Florenţa, Giovanni Benelli, era [i el în atenţia
observatorilor. Deşi în calitatea sa de om la toate al lui Paul îşi făcuse mulţi
duşmani, toată lumea ştia că îi stătea în putere să influenţeze cel puţin
cincisprezece participanţi la vot.
Ca să încurce şi mai mult iţele, cei cincisprezece bătrâni foarte
nemulţumiţi, care erau pe cale să fie excluşi din conclavul în curs, începură să
facă presiuni asupra colegilor. Aşa cum era de aşteptat, grupul lor, din care
făceau parte câţiva dintre cei mai reacţionari din Vatican, începu să îl împingă
în faţă pe cardinalul pe care îl considerau a fi cel mai bun reprezentant al
punctului lor de vedere colectiv, arhiepiscopul de Genova, cardinalul
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
63
Giuseppe Siri. Siri era cel care condusese opoziţia împotriva multora dintre
reformele iniţiate de Al Doilea Conciliu al Vaticanului. Fusese principalul
candidat al dreptei în conclavul care îl alesese pe Paul. Acum, unii dintre
cardinalii care depăşiseră limita de vârstă îl considerau omul ideal pentru
tronul lui Petru. Dar nu toţi octogenarii erau de aceeaşi părere - cel puţin unul
dintre ei, cardinalul Carlo Confalonieri, îl înălţa în slăvi, în taină, pe Albino
Luciani. Cu toate acestea, grupul în ansamblu era de părere că noul papă
trebuie să fie Siri.
Cardinalul Siri pretindea că este în mare măsură un neînţeles, într-una
din predicile sale, le criticase aspru pe femei pentru că poartă pantaloni şi le
povăţuise să se întoarcă la veşmintele femeieşti, "ca să îşi amintească
adevărata lor menire pe acest pământ".
Printre cei care cuvântară în timpul celor nouă liturghii memoriale
închinate papei Paul se numără şi cardinalul Siri. Cel care îl împiedicase şi îl
obstrucţionase pe papa Paul la fiecare pas se declară solemn drept adept al
fostului pontif. Presa abia dacă băgă în seamă campania în favoarea lui Siri.
Unul dintre argumentele susţinătorilor lui Siri era că următorul papă trebuie să
fie un italian. Această insistenţă ca următorul papă să fie indigen, cu toate că
numai 27 din cei 111 cardinali cu drept de vot erau italieni, era o atitudine
tipică pentru atmosfera ce domneşte la Vatican.
Credinţa că doar un pontificat italian ar putea stăpâni nu numai
Vaticanul [i Biserica mult mai cuprinzătoare, ci [i Italia însăşi, este adânc
înrădăcinată în gândirea "sătucului" Vatican. Ultimul papă aşa-zis "străin"
fusese Adrian al VI-lea din Olanda, în 1522. Acesta, un om de mare talent [i
de o cinste ireproşabilă, realizase pe deplin mulţimea de pericole ce înfloreau
la Roma. ~ntr-o încercare de a stăvili valul crescând de protestantism din
Germania, îi scrisese delegatului său din această ţară:
Le veţi spune, de asemenea, că recunoaştem cu sinceritate că... de multă
vreme, în jurul Sfântului Scaun s-au adunat o mulţime de lucruri demne de
dispreţ. Au fost luate în deşert cele sfinte, au fost încălcate porunci, astfel
încât peste tot s-a petrecut o schimbare în rău. De aceea, nu e de mirare că
boala s-a lăsat de la cap spre membre, de la papi către ierarhie. Cu toţii, prelaţi
şi feţe bisericeşti de rând, ne-am abătut de la calea cea dreaptă... Prin urmare,
le veţi făgădui, în numele nostru, că nu vom precupeţi nici un efort pentru a
îndrepta, înainte de toate, ceea ce stă poate la originea tuturor relelor, Curia
Romană.
La câteva luni de la această declaraţie, papa Adrian era mort. Se pare că
a fost otrăvit de doctorul său.
Acum, că Paul al VI-lea era mort [i îngropat, Curia Romană minoritară
încercă din nou să izbândească asupra majorităţii, într-una din primele
congregaţii generale, la care au fost prezenţi doar 32 de cardinali, majoritatea
italieni, se hotărâse că cei 111 cardinali nu aveau să intre în Conclav mai
David Yallop
64
devreme de 25 august, iar votarea nu avea să înceapă mai devreme de 26
august. Termenul de douăzeci de zile era doar cu o zi mai scurt decât
termenul maxim admisibil stabilit de regulile fostului pap ă. Era, de asemenea,
cel mai lung din istoria modernă. ~n 1878, fără nici un TWA sau Pan Am,
cardinalilor nu le trebuiseră mai mult de zece zile până să intre în conclavul
care l-a ales pe Leon al XIII-lea. Termenul de trei săptămâni le lăsa
cardinalilor italieni răgazul maxim pentru a-i convinge pe "străini" de
înţelepciunea alegerii unui succesor italian pentru Paul al VI-lea. Opoziţia se
dovedi neaşteptat de puternică. Albino Luciani nu era singurul care considera
că sosise timpul unui papă din Lumea a Treia. Mulţi din Lumea a Treia erau
de aceeaşi părere.
Majoritatea cardinalilor din America Latină se întruniră în secret, la 20
august, la Colegiul Brazilian din Roma. Fără să se decidă asupra vreunui
candidat, căzură de acord că era nevoie de un papă spiritual, de un bărbat cu
adevărat evlavios, care să cunoască nevoile celor săraci, dispus către
împărţirea puterii şi colegialitate, un bărbat care să placă lumii întregi prin
calităţile şi felul său de a fi. Erau cu toţii preocupaţi de ceea ce trebuia să
reprezinte noul papă, şi nu de identitatea Sfântului Părinte, deşi calităţile
enumerate reduceau drastic numărul posibililor câştigători.
La Florenţa,18 Giovanni Benelli, despre care mulţi observatori credeau,
în mod eronat, că aspiră la Tron, primi descrierea întocmită de latinoamericani.
Lectura calităţilor pe care aceştia le considerau necesare îl făcu să
zâmbească. Ar fi putut fi biografia exactă a celui pe care Benelli îl considera
demn de a deveni papă. Ridică receptorul şi formă un număr din afara
Florenţei, iar câteva clipe mai târziu se angaja într-o discuţie animată cu
cardinalul belgian Suenens.
~n timp ce data "celui mai secret vot din lume" - aşa cum se exprimase
Peter Nichols în The Times - se apropia tot mai mult, la Roma, Pignedoli
continua să organizeze dineuri somptuoase, cardinalii din Curie continuau s ă
facă un lobby discret în favoarea lui Siri, iar biroul de pres ă al Vaticanului îşi
menţinea politica de minimă informare a comentatorilor din întreaga lume.
Cardinalii latino-americani nu erau singurul grup care formulase un
document echivalent unei fişe a postului. Cu o săptămână înainte, un grup de
catolici autointitulat CARP (Comitetul pentru alegerea cu Responsabilitate a
Papei) ţinuse o conferinţă de presă la Hotelul Columbus din Roma. Temerarul
ales să ţină piept întrebări lor a peste 400 de reporteri fu părintele Andrew
Greely. Deşi el însuşi nu făcea parte din CARP, Greely întocmise fişa
postului, împreună cu un grup de teologi, la cererea Comitetului.
18 Giovanni Benelli fusese îndepărtat din Roma în 1977. Eforturile sale susţinute pentru destituirea lui
Marcinkus de la conducerea Băncii Vaticanului determinaseră apariţia unui complot, printre ai cărui membri
se număraseră Marcinkus şi monseniorul Macchi, secretarul lui Paul, complot prin care Benelli a fost
destituit din funcţia de Secretar de Stat. ~n compensaţie, fusese făcut cardinal [i i se oferise Florenţa, (n.a.)
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
65
Documentul urma să aibă parte de multe critici, multe dintre ele banale,
dar şi multe virulente. Fără îndoială că semnatarii păreau să caute un om
extraordinar. Este la fel de evident că documentul dovedea o iubire profundă
pentru Biserica Romano-Catolică. Pe aceşti oameni îi preocupa în cel mai
înalt grad calitatea noului pontif. A nu lua în seamă personalităţi ca Hans
Kung, Yves Congar şi Edward Schillebeeckx însemna să dai dovadă de o
mentalitate vecină cu sterilitatea spirituală. Profesorul Kung, de exemplu,
este, în opinia multora dintre cei îndreptăţiţi să facă aprecieri, cel mai strălucit
teolog catolic în viaţă. Toţi semnatarii comunicatului de presă aveau o
reputaţie impresionantă.
OFERTĂ DE SERVICIU
Se caută un bărbat plin de încredere, evlavios, care ştie să zâmbească.
Postul asigură o muncă interesantă, venit garantat, locuinţă. Protecţie
asigurată de organizaţie cu renume, înscrierile la Colegiul Cardinalilor,
Vatican.
Aşa începea fisa postului. Apoi continua cu descrierea celui care s-ar fi
vrut să fie ales de Conclavul secret. Nu avea importanţă, susţineau ei, dacă
acesta făcea sau nu parte din Curie, dacă era italian sau nu, ori dacă era din
Prima, a Doua sau a Treia Lume. Nu avea importanţă dacă era intelectual sau
nu, dacă era diplomat sau pastor, progresist sau moderat, un bun administrator
sau lipsit de experienţă administrativă... Ceea ce era necesar, ziceau teologii,
în acel moment de răscruce al istoriei, era "un bărbat evlavios, plin de
încredere, încântător. Un sfânt care să ştie să zâmbească. Un papă nu pentru
toţi catolicii, ci pentru toate popoarele. Un om fără nici cea mai vagă legătură
cu învârtelile financiar-organizatorice". Apoi "fişa" continua cu enumerarea
altor trăsături esenţiale. Lecturarea calităţilor cerute şi compararea acestora cu
lista principalilor candidaţi creau o copleşitoare senzaţie de lipsă acută şi
necesitate urgentă, vecină cu disperarea.
Lui Greely nu-i fu deloc uşor, ba chiar îşi îngreuna situaţia atunci când
avu temeritatea să sugereze că o femeie papă n-ar fi, poate, o idee tocmai rea.
Să vii cu o asemenea idee într-o încăpere plină aproape numai cu reporteri
italieni masculi [i plini de ei era o dovadă de mare curaj. ~n cele din urmă,
întrunirea se sfârşi în hărmălaie, în timp ce o tânără italiancă îi striga
părintelui Greely că e un nelegiuit [i că are probleme sexuale.
Câteva zile mai târziu, profesorul Hans Kung arătă, într-un interviu
acordat revistei italiene Panorama, că, în opinia lui, întreaga Biserică
Romano-Catolică avea şi va continua să aibă probleme sexuale atâta timp cât
nu se schimba nimic în ceea ce priveşte Humanae Vitae . El plasă controlul
David Yallop
66
naşterilor în fruntea listei de probleme cu care avea să se confrunte noul papă.
"Este o chestiune fundamentală pentru Europa şi Statele Unite dar, mai presus
de toate, pentru Lumea a Treia... Este necesară o revizuire a Humanae Vitae .
Mulţi teologi şi chiar episcopi ar consimţi fără dificultate la controlul
naşterilor, chiar prin mijloace artificiale, dacă s-ar putea accepta ideea că pot
fi corectate regulile stabilite de papi în trecut."
La 21 august, cardinalul Lorscheider al Braziliei dădu publicităţii, în
cadrul unui interviu, portretul-robot al celui pe care-l "căutau" latinoamericanii.
Aceştia năzuiau către un papă de nădejde, care să arate lumii o
atitudine înţelegătoare. Doreau pe cineva care să nu caute să impună
ne-creştinilor soluţii creştine; care să fie sensibil la problemele sociale [i
deschis dialogului, dedicat căutării unităţii; un bun îndrumător spiritual, un
păstor bun aşa cum fusese Isus; un om care să creadă sincer că o Conferinţă a
episcopilor ar trebui să fie un factor de influenţă a papalităţii şi nu doar o biată
şaradă. Trebuia să fie dispus să caute o nouă soluţie pentru controlul
naşterilor, soluţie care, fără a contrazice Humanae Vitae , să o depăşească pe
aceasta.
Cardinalii Benelli şi Suenens, evitând în continuare arşiţa Romei,
pregăteau în taină candidatura unui om care se ridica la înălţimea pretenţiilor
cardinalilor latino-americani, ale părintelui Greely şi ale profesorului Kung:
Albino Luciani.
Când numele lui Luciani ieşi la iveală în presa italiană în perioada
premergătoare Conclavului, candidatura sa trecu drept un gambit şi nu fu
luată în serios. Un expert italian în chestiunea Vaticanului, Sandro Magister,
se referi la "ştersul patriarh al Veneţiei". Un alt expert, cu pretenţii şi mai
mari, era Giancarlo Zizola. Cu câteva zile înaintea Conclavului, Zizola - care
cu nouă ani în urmă îi luase lui Albino Luciani un interviu amplu - scrise o
microbiografie expediată, intitulată "De partea săracilor (dar nu de stânga)",
cu intenţia vădită de a-l minimaliza pe Luciani. Zizola cită o sursă anonimă
care remarcase: "un lucru e sigur, şi anume că în acest moment el este liderul
recunoscut al dreptei ecleziastice, un cardinal Ottaviani veneţian".
Luciani, interpelat de presă în legătură cu apariţia bruscă a numelui său
pe lista candidaţilor, alungă ideea cu un surâs. "Mă aflu, în cel mai bun caz,
pe lista candidaţilor de categoria a treia." Mulţumită, presa îl lăsă în pace.
Numele său fu repede uitat.
Refuzând să se implice în orice fel de manevre, Luciani se plimba prin
grădina reşedinţei augustine cu vedere spre Piaţa San Pietro [i îl provoca la
discuţii pe fratele Clemente. Acesta asuda lucrând printre straturile de flori.
Luciani îşi aminti că în copilărie lucrase la câmp. "Atunci aveam bătături în
palmă. Acum am bătături pe creier."
Ziua Conclavului se apropia, dar Albino Luciani avea alte preocup ări.
Lancia sa 2000, veche de cinci ani, avea probleme la motor, îi spuse
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
67
secretarului, părintele Lorenzi, că trebuie să o dea la reparat cât de curând.
Votul în Conclav era programat să înceapă sâmbătă, 26 august. Luciani insistă
ca maşina să fie gata înainte de întoarcerea la Veneţia, pe 29 august. Nu voia
să mai zăbovească. Erau multe de făcut la întoarcerea acasă.
Pe 25 august, Luciani îi scrise nepoatei sale, Pia:
Dragă Pia,
~ţi scriu ca să-ţi trimit noile timbre cu Sede vacante 19 [i, de asemenea,
ca să te felicit pentru primul tău examen trecut cu bine. Să sperăm că
Domnul te va ajuta [i la celelalte. Astăzi am încheiat pre-Conclavul cu
ultima congregaţie generală. După care am tras la sorţi chiliile şi am
mers să le vedem. Eu am tras numărul 60, un salon transformat în
dormitor; am senzaţia că mă aflu la seminarul din Feltre, în 1923. Un
pat de fier, o saltea, un lavoar.
La 61 se află cardinalul Tomasek din Praga. ~n următoarele, cardinalii
Tarancon, Madrid; Medeiros, Boston; Sin, Manila; Malual, Kinshasa.
Nu lipseşte decât Australia, şi am fi avut reprezentanţi din toată lumea.
Nu ştiu cât de mult va dura Conclavul, este greu să găseşti persoana
potrivită pentru a face faţă atâtor probleme cruciale. Din fericire, pe
mine nu mă paste nici un pericol. E [i aşa o mare responsabilitate să
votezi în astfel de împrejurări. Sunt sigur că, bună creştină cum te ştiu,
te vei ruga pentru Biserică în aceste momente. Salută-i din partea mea
pe Francesco, pe tata [i pe mama. Lor nu le scriu pentru că,
deocamdată, sunt destul de ocupat. Cu drag,
Albino Luciani
A doua zi, cu câteva ore înainte de Conclav, îi scrise sorei sale,
Antonia:
Dragă soră,
~ţi scriu cu puţin timp înainte de intrarea în Conclav. Sunt clipe grele,
de mare responsabilitate, chiar dacă eu, unul, nu sunt în pericol, în
pofida flecărelilor din ziare. A vota pentru un papă în astfel de
momente este o grea povară. Roagă-te pentru Biserică şi transmite-le
salutări afectuoase lui Errere, Roberto şi Gino.
Albino Luciani
~nmânându-le călugărilor augustini scrisoarea pentru a o expedia, îi
înştiinţa că îşi lăsase cea mai mare parte din lucruri în odaie. De dimineaţă,
celebrase liturghia "Pentru alegerea Unui Papă", împreună cu confraţii săi
19 Tronul vacant (în limba italiană în original, n.tr.)
David Yallop
68
cardinali. Clemente luase deja cu el, în Capela Sixtină, cele necesare lui
Albino Luciani peste noapte. Acum, cardinalul se alătură colegilor săi în
Capela Paulină, cu frescele ei de Michelangelo. ~ndemnaţi întruna de
monseniorul Virgilio Noe, maestrul papal de ceremonii, şi precedaţi de corul
Capelei Sixtine cântând slavă Sfântului Duh, păşiră cu toţii prin Sala Ducale,
pe sub heruvimii lui Bernini, şi pătrunseră în Capela Sixtină.
Când monseniorul Noe rosti "Extra omnes" ("Ieşiţi cu toţii"), corul,
slujitorii altarului, echipele de televiziune şi toţi cei din afară plecară. Cu
cardinalul Villot pe dinăuntru şi Noe pe dinafară, uşa se închise încet,
izolându-i pe cei 111 cardinali. Avea să se mai deschidă doar după alegerea
unui nou papă. Cel mai secret vot din lume avea să se desfăşoare fără
întrerupere până când norişori de fum alb aveau să anunţe mulţimii care
aştepta în Piaţa San Pietro şi milioanelor de observatori din lumea întreag ă că
tronul Vaticanului fusese ocupat.
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
69
~N CONCLAV
Oricâte scăpări va fi avut papa Paul, nu s-ar putea spune că nu se
pricepuse cum să organizeze un Conclav secret. Lăsase instrucţiuni foarte
clare în privinţa procedurii de urmat pentru alegerea succesorului său.
Una din preocupările lui Paul fusese discreţia. Cu două zile înainte de
Conclav, cardinalii fură obligaţi să depună un jurământ solemn. Li se
interzicea, sub pedeapsa excomunicării, să mai discute din acel moment
despre votare "fie prin semne, prin cuvinte sau în scris, fie prin orice alt
mijloc". Ca să fie şi mai clar, cardinalii trebuiau, de asemenea, să promită şi
să jure "că nu vor folosi nici un fel de aparate menite a lua imagini". Se vede
treaba că papa Paul nu avea deplină încredere în aceşti înalţi prelaţi ai
Bisericii Romano-Catolice.
Pentru eventualitatea că vreunul dintre cardinali ar fi avut scăpări de
memorie între momentul jurământului de discreţie [i cel al intrării în Conclav,
aceştia fură obligaţi să repete jurământul după ce rămaseră numai ei în Capela
Sixtină.
Ca o a treia măsură de siguranţă, după plecarea cardinalilor în camerele
lor, sau "chilii" cum preferase Paul să le numească, cardinalul Villot, ajutat de
câţiva colegi şi de doi tehnicieni, întreprinseră o cercetare a întregii zone a
Conclavului în căutarea vreunui nepoftit ascuns acolo cu speranţa de a da
marea lovitură de presă. Apoi, într-o manieră demnă de filmele cu spioni, toţi
cardinalii fură supuşi unei percheziţii corporale şi se făcu apelul nominal în
Capelă.
Pentru a se asigura ca nimeni din afară nu va încerca să pătrundă
înăuntru, Paul mai dispusese ca un grup numeros, format din personalul de la
Vatican, printre care membrii Gărzii elveţiene [i arhitecţi ai Vaticanului, să
cerceteze cu grijă împrejurimile Capelei Sixtine. Dacă Paul se temuse cumva
că octogenarii sechestraţi ar putea încerca să sară zidul împrejmuitor, asta nu
mai stă scris în nici o dispoziţie!
Villot [i asistenţii săi, plus cei doi tehnicieni, munciră din greu în
timpul Conclavului. Una din sarcinile lor fu să cerceteze prin sondaj toată
zona în care aveau să se desfăşoare lucrările Conclavului, pentru a descoperi
eventuale magnetofoane, camere video sau alte forme de spionaj electronic.
Cu atâtea verificări, apeluri [i răs-verificări, fostul papă îşi dăduse
seama, evident, că în prima zi va rămâne foarte puţin timp pentru preocuparea
principală, aceea de a vota pentru un papă.
~n timp ce Roma se topea sub arşiţă, temperatura din Capela Sixtină
David Yallop
70
trebuie să fi fost aproape insuportabilă pentru cei din interior, majoritatea
vârstnici. Fostul papă nu neglijase nici ferestrele. Din dispoziţia sa, fuseseră
toate închise ermetic [i bătute în scânduri. Acestea erau condiţiile în care
cardinalii aveau să purceadă, a doua zi, la cea mai importantă decizie a vieţii
lor.
Dacă, afară, milioane de oameni îşi legau de noul papă nenumărate
speranţe, nevoi [i năzuinţe, înăuntru Conclavul constituia o reflectare fidelă a
acestora, la scară redusă. Aripa dreaptă era reprezentată de cei care ar fi dorit
o întoarcere la perioada anterioară celui de-Al Doilea Conciliu al Vaticanului,
când disciplina ecleziastică rigidă fusese cheia de boltă. Aripa stângă îşi dorea
un papă care să înţeleagă Biserica şi să o lege de cei nevoiaşi, un papă care să
cârmuiască democratic [i să le recunoască episcopilor săi dreptul de a
influenţa calea pe care Biserica avea să o urmeze. Aceştia tânjeau după un
Ioan al XXIII-lea, în timp ce aripa dreaptă îşi dorea din tot sufletul un Pius al
XII-lea. La mijloc erau cei care se luptau cu ambele puncte de vedere,
încercând să meargă în acelaşi timp înainte [i înapoi. Apoi, mai era Albino
Luciani, un om de o modestie rareori întâlnită la o persoană de o asemenea
inteligenţă; o modestie care izvora dintr-o minte sofisticată [i complexă.
Acesta considera că misiunea sa era să recunoască apiraţiile neîmplinite ale
Lumii a Treia. De aici [i hotărârea de a vota pentru arhiepiscopul de
Fortaleza, Brazilia - Aloisio Lorscheider, un om de o inteligenţă sclipitoare [i
care cunoştea la perfecţie problemele celor săraci. Alegerea ca papă a unui
astfel de om ar fi fost un act inspirat chiar [i fără ajutorul Sfântului Duh.
Giovanni Benelli [i Leon Joseph Suenens făcuseră o alegere la fel de
inspirată. ~nainte de Conclav, Benelli asistase cu un zâmbet dezgustat la
speculaţiile din presă care îl vedeau drept posibil papă. Refuzase să răspundă
atacurilor perfide venite din partea cardinalilor din Curie, ca acela al lui
Pericle Feliei, Administratorul Patrimoniului pentru Sfântul Scaun, care
spusese despre el: "N-o să voteze pentru nimeni altcineva decât pentru sine".
Feliei avea să descopere curând că Benelli avea alte planuri cu votul său [i,
ceea ce era mai important, chiar cu voturile altora. Când cei din Curie aflară
de lobby-ul discret făcut de Benelli şi Suenens, reacţia de respingere a lui
Albino Luciani fu asemănătoare celei adoptate de presă. Dintre toate
biografiile întocmite de Vatican în perioada premerg ătoare Conclavului, cea a
lui Luciani era cea mai scurtă. Neîndoios că cei de sus erau de acord cu
propria lui declaraţie, cum că era cel mult un candidat de categoria a treia. Ca
şi presa mondială, Curia nu-l cunoştea. Din nefericire pentru Curie, ceilalţi
cardinali îl cunoşteau. După alegeri, mulţi dintre comentatorii de presă [i
experţii în problemele Vaticanului aveau să-şi scuze inabilitatea în anticiparea
câştigătorului afirmând că era "un necunoscut, nu călătorise în afara Italiei [i
nu vorbea nici o limbă străină".
Albino Luciani vorbea curent germana, franceza, portugheza şi engleza,
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
71
ca şi latina şi limba sa maternă, italiana.
Pe lângă faptul că era binecunoscut de cardinalii italieni care nu făceau
parte din Curie, avea o mulţime de prieteni. Polonezii Wojtyla [i Wyszynski20
fuseseră oaspeţi în casa lui din Veneţia. Wojtyla îi modelase lui Luciani
concepţia privitoare la problema marxismului. Luciani fusese oaspetele lui
Lorscheider în timpul unei călătorii în Brazilia, în 1975. Un alt prieten
apropiat era cardinalul Arns, tot din Brazilia. Suenens din Belgia, Marty din
Franţa, Cooke din New York, Hoeffner [i Volk din Germania, Manning din
Los Angeles, Medeiros din Boston, erau doar câţiva dintre cardinalii cu care
Luciani legase relaţii de prietenie. ~n afară de Brazilia, mai fusese în
Portugalia, Germania, Franţa, Iugoslavia, Elveţia [i Austria, ca [i în Africa,
unde crease o punte între Vittorio Veneto [i Kiremba, un oraş din Burundi.
Legase prietenii [i cu mulţi ne-catolici. Secretarul de culoare al
Consiliului Mondial al Bisericilor, Phillip Potter, îi fusese oaspete. Avea
prieteni evrei, anglicani [i creştini penticostali. Corespondase [i făcuse
schimb de cărţi cu Hans Kung. Să fi ştiut Curia Romană toate acestea, cetatea
Vatican ar fi intrat în alarmă.
Acesta era, deci, omul care acum nu-[i dorea decât să voteze, să-l vadă
ales pe noul papă, să se suie în Lancia sa reparată şi să se întoarcă acasă, la
Veneţia. Se gândise deja la posibilitatea ca, prin cine ştie ce capriciu al
soartei, cel desemnat de vot să fie chiar el. Când Mario Senigaglia îi urase
succes şi îl îndemnase să-[i ia cu el, "pentru orice eventualitate", câteva din
discursuri, Luciani refuzase. "Există întotdeauna o cale de scăpare. Poţi
oricând refuza."
La Roma, Diego Lorenzi, care-i era secretar lui Luciani din 1976, îşi
exprimase [i el dorinţa ca noul papă să fie omul pe care - precum şi
Senigaglia, înaintea lui - îl privea ca pe un tată. {i, din nou, Luciani respinse
ideea. ~i reaminti lui Lorenzi de regulile pe care le stabilise fostul papă. Apoi
se referi la acel moment crucial care are loc după ce unul dintre cardinali
întruneşte două treimi din voturi plus unul, adică 75 în cazul de faţă.
Cardinalul respectiv este întrebat: "Accepţi?". Luciani îi zâmbi secretarului.
"Iar dacă mă vor alege pe mine, voi spune: «îmi pare rău. Refuz.»"
~n dimineaţa zilei de sâmbătă 26 august, după liturghie [i micul dejun,
cardinalii îşi ocupară locurile trase la sorţi, în Capela Sixtină. Regulile
impuneau ca fiecare cardinal să-[i ascundă scrisul de pe buletinul de vot, care
fusese conceput astfel încât, împăturit, să se reducă la vreo trei centimetri.
După numirea celor însărcinaţi cu verificarea voturilor, alţi trei cardinali erau
însărcinaţi cu verificarea verificatorilor. Cele două treimi plus unul erau
măsura de siguranţă a lui Paul pentru eventualitatea că vreun cardinal ar vota
pentru sine însuşi.
20 Mai mute date despre Wyszynski `n studiul “Cine ataca Biserica catolic\? ”, disponibil la
http://www.angelfire.com/space2/carti/
David Yallop
72
~n cele din urmă, într-o atmosferă încinsă [i încordată, începu primul
tur de scrutin.21
După ce fură numărate, verificate, re-verificate [i răs-verificate, pentru
a elimina posibilitatea ca un cardinal să fi votat de două ori, buletinele de vot
fură legate cu atenţie, renumărate, reverificate [i aşezate într-o cutie, pentru a
fi arse ulterior. Rezultatul primului tur de scrutin fu următorul:
Siri 25 de voturi
Luciani 23 de voturi
Pignedoli 18 voturi
Lorscheider 12 voturi
Baggio 9 voturi
Celelalte 24 de voturi erau împărţite între italienii Bertoli şi Feliei,
argentinianul Pironio, polonezul Karol Wojtyla, pakistanezul Cordeiro [i
austriacul Franz Koenig.
Albino Luciani îl ascultă tot mai mirat pe numărătorul voturilor
rostindu-i numele de douăzeci [i trei de ori. Când câţiva dintre cardinalii
aşezaţi în apropiere se întoarseră către el [i îi zâmbiră, nu reuşi decât să
încline din cap, buimăcit. Cum, oare, să fi obţinut atât de multe voturi?
Răspunsul l-ar fi putut afla de la cardinalii Benelli, Suenens şi Marty.
Aceştia creaseră ceea ce, după părerea lor, era un bun punct de plecare în
promovarea lui Luciani, în afară de aceştia trei, la primul tur de scrutin au mai
votat pentru Luciani un număr de cardinali din toate colţurile lumii. Renard şi
Couyon, din Franţa; Willebrands şi Alfrink, din Olanda; Koenig din Austria;
Volk şi Hoeffner din Germania; Malula din Zair; Nsubuga din Uganda;
Thiandoum din Dakar; Gantin din Benin; Colombo din Milano; Pellegrino din
Torino; Ursi din Napoli; Poma din Bologna; Cooke din New York;
Lorscheider din Brazilia; Ekandem din Nigeria; Wojtyla din Cracovia; Sin din
Manila.
Necunoscând identitatea susţinătorilor săi, Luciani trase concluzia că
această aberaţie avea să se corecteze de la sine la al doilea tur de scrutin [i,
luând un nou buletin de vot, scrise din nou numele lui Aloisio Lorscheider.
Cardinalii din Curie îl priveau acum cu alţi ochi pe Luciani. Primul lor ţel
fusese să pună capăt campaniei în favoarea lui Pignedoli. Cel de-al doilea tur
de scrutin le confirmă că acest scop fusese atins.
Siri 35 de voturi
Luciani 30 de voturi
21 Singurele consemnări oficiale a ceea ce s-a putut afla sunt adânc `ngropate în arhiva Vaticanului. Cele ce
urmează sunt rezultate din datele pe care le-am dobândit dintr-o multitudine de surse informate. Cifrele nu au
concordat întotdeauna [i, prin urmare, admit deschis c ă trebuie să existe o marjă de eroare. Acelaşi lucru este
valabil şi în ceea ce priveşte numele cardinalilor care au votat pentru Luciani la primul tur de scrutin. Deşi
inexactităţile sunt inevitabile, sunt mulţumit de faptul că, în general, schema [i evoluţia votării sunt redate cu
exactitate, (n.a.)
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
73
Pignedoli 15 voturi
Lorscheider 12 voturi
Celelalte 19 voturi erau din nou împărţite.
Biletele de vot ale ambelor tururi de scrutin fură îndesate în soba
străveche, capacul fu închis, iar fumul negru, în loc să iasă afară pe acoperiş,
năvăli imediat în Capela Sixtină. Deşi funeraliile papei Paul şi Conclavul
costaseră Biserica mai multe milioane de dolari, vreun slujbaş al Vaticanului
hotărâse să economisească o liră-două [i decretase că hornul sobei nu mai
trebuia curăţat. Drept urmare, ferestrele fiind toate închise ermetic, Conclavul
fu cât pe ce să sfârşească neaşteptat [i tragic. Fostul papă nu prevăzuse
posibilitatea ca toţi cei 111 cardinali să moară sufocaţi, dar avusese grijă să
dispună detaşarea în zonă a unei echipe de pompieri a Vaticanului. Aceştia nu
ezitară să rişte excomunicarea, deschizând câteva ferestre.
~n cele din urmă, o parte din fumul negru îşi găsi drumul pe coşul
Capelei Sixtine, iar Radio Vatican confirmă că prima parte a zilei nu se
soldase cu apariţia noului papă. Mulţi experţi vaticanologi preziseseră un
Conclav lung, argumentând că trebuie o grămadă de timp pentru ca 111
oameni din toată lumea să ajungă la orice fel de relativă unanimitate. Văzând
fumul negru, ştiutorii dădură din cap cu înţeles şi continuară să se zbată
pentru a smulge biroului de presă al Vaticanului amănunte esenţiale cum ar fi
meniul de la dejunul Conclavului.
Cel mai mare [i mai divers conclav din toată istoria Bisericii ie[i în
grabă din Capela Sixtină, îndreptându-se spre cantina provizorie.
Al treilea tur de scrutin avea să fie hotărâtor. Siri [i Luciani erau
sensibil apropiaţi, în timp ce Patriarhul Veneţiei, neliniştit, abia se atingea de
mâncare, alţii erau foarte ocupaţi. Giovanni Benelli conversa în şoaptă cu
cardinalii din America Latină. Reuşiseră să se facă înţeleşi pe deplin, îi
asigură el, dar era evident că din acest conclav nu va rezulta un papă din
Lumea a Treia. ~şi doreau, oare, ca pe tron să ajungă unul ca Siri, cu vederi
reacţionare? De ce nu cineva care, chiar dacă nu provenea din Lumea a Treia,
dovedise că o iubeşte? Nu era un secret, le spuse Benelli, că Luciani vota
pentru Aloisio Lorscheider al lor.
De fapt, Benelli încerca să vândă castraveţi grădinarilor. Cardinalii din
America Latină îşi făcuseră temele mult mai temeinic decât oricare alt grup
geografic. Conştienţi că şansele să fie ales Lorscheider nu erau prea mari, ei
îşi pregătiseră, înainte de intrarea în Conclav, o scurtă listă cu italieni nemembri
ai Curiei. Unul dintre cei cu care discutaseră lista era părintele
Bartolomeo Sorge, un preot iezuit stabilit la Roma. De-a lungul unei discuţii
de două ore, Sorge le punctase diversele argumente pro şi contra fiecăruia
dintre posibilii candidaţi. Numele care ieşise în evidenţă fusese Albino
Luciani. Părintele Sorge şi-a amintit pentru mine ultimele sale sfaturi adresate
David Yallop
74
grupului de cardinali:
Dacă vreţi să alegeţi un papă care să ajute la consolidarea Bisericii în
lume, atunci votaţi pentru Luciani. Dar nu uitaţi că nu e deprins să
guverneze; aşadar, va avea nevoie de un bun secretar de stat.
Pe fundalul aceluiaşi murmur general, cardialii Suenens, Marty şi
Gantin îi abordară, mai puţin elaborat dar la fel de convingător, pe alţii, care
încă mai stăteau în cumpănă. Keonig din Viena remarcă discret, pentru
urechile celor aşezaţi în preajma sa, că pe ne-italieni n-ar trebui să-i deranjeze
să aibă din nou un italian drept conducător spiritual.
Cei din Curie se folosiră şi ei de răgazul dejunului pentru a-şi reanaliza
opţiunile. Fusese o dimineaţă bună pentru ei. ~l împiedicaseră pe Pignedoli.
Era clar că Siri, candidatul lor, atinsese poziţia cea mai bună pe care o puteau
spera. ~n pofida tuturor presiunilor exercitate în perioada premerg ătoare
Conclavului, pentru Feliei şi tabăra lui era limpede că nu mai puteau atrage
suficiente voturi pentru Siri din partea stângii şi a centrului. Cu siguranţă că
Luciani, veneţianul acela simplu, n-ar fi fost prea greu de manevrat la
Vatican. Cei care tânjeau după un pontificat ca acela din perioada
premergătoare celui de-Al Doilea Conciliu al Vaticanului nu erau convinşi.
Aceştia arătară că Luciani era cel care pusese în practică spiritul Conciliului
papei Ioan mai mult decât oricare alt cardinal italian.
~n Anglia, la ora ceaiului, orice activitate încetează, în Italia, aceeaşi
stare generală de lâncezeală este instaurată la vremea siestei, în timp ce unii
mai zăboveau în sala de mese, conversând încetişor, alţii se retraseră în odăile
lor ca să doarmă, în chilia 60, Albino Luciani îngenunchie [i se rugă.
"Nu sunt un aluat bun de gnocchi22" le spusese Luciani câtorva
binevoitori, înainte de Conclav. Se p ărea, acum, că un număr important dintre
confraţii săi cardinali nu erau de acord cu această autoapreciere.
Prin rugăciune, Luciani căuta răspunsul, nu la rezultatul final al votului,
ci la ce va avea de făcut în eventualitatea alegerii sale. Luciani, care nu-şi
dorise niciodată nimic altceva decât să fie preot paroh, era pe cale să fie
investit cu cea mai înaltă autoritate din ierarhia Bisericii Romano-Catolice.
Căzu în genunchi, implorându-l sincer pe Dumnezeu să aleagă pe altcineva.
Ieşind din chilie la ora 16:00, Luciani fu îmbrăţişat călduros de către
cardinalul Joseph Malula, din Zair. Plin de încântare, Malula îi adres ă
felicitările sale.
Luciani clătină din cap cu tristeţe. "Un mare zbucium s-a abătut asupra
mea", rosti el în timp ce se întorceau împreună de la al treilea tur de scrutin.
Luciani 68 de voturi
22 gnocchi : mâncare italienească, sofisticată, gătită din aluat umplut cu varză murată, fiert [i apoi gratinat cu
sos de brânză, (n.tr.)
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
75
Siri 15 voturi
Pignedoli 10 voturi
Celelalte 18 voturi ale scrutinului erau împărţite. Numai câteva voturi îi
mai lipseau acum lui Albino Luciani pentru a deveni papă. Cu o mână pe
frunte, fu auzit murmurând: "Nu. Vă rog, nu."
Cei care i-au auzit implorarea au fost cardinalii Willebrands şi Reberio,
aşezaţi de o parte şi de alta a sa. Ambii se grăbiră să-l încurajeze. Willebrands
îi şopti: "Curaj. Dacă Domnul îţi aşază pe umeri o povară, îţi dă şi tăria să o
porţi".
Reberio încuviinţă din cap, apoi adăugă: "Lumea întreagă se roagă
pentru noul papă".
~n după amiaza aceea fierbinte, mulţi dintre cei prezenţi nu mai avură
nici o umbră de îndoială că Sfântul Duh se pogorâse printre ei. Alţii adoptară
o poziţie mai cinică privitor la sursa de inspiraţie a Conclavului. Taofina'y din
Samoa fu auzit murmurând: "Puterea cu chip de om sau, mai degrabă, de
cardinal din Curie". [i, rostind acestea, nu-[i mai lua ochii de la Feliei.
Feliei, care votase toată dimineaţa pentru Siri, îl aborda acum pe Albino
Luciani, îi înmâna un plic, cu comentariul "Un mesaj pentru noul pap ă". Pe
hârtia din plic erau scrise cuvintele "Via Crucia", un simbol pentru drumul
Crucii.
Emoţia pusese stăpânire pe Conclav. Acum, mulţi erau convinşi, că
acţionează sub imperiul inspiraţiei divine. Nesocotind dispoziţiile fostului
papă, ca fiecare cardinal să depună un nou jurământ solemn înainte de fiecare
vot, se trecu la cel de-al patrulea tur de scrutin.
Luciani 99 de voturi
Siri 11 voturi
Lorscheider 1 vot (cel al lui Albino Luciani)
La anunţarea rezultatului final al votului, adunarea izbucni în aplauze
furtunoase. Era ora 18:05. O parte a grupului pro Siri, membri ai dreptei
intransigente, rezistaseră până în ultima clipă. Porţile Capelei se deschiseră şi
îşi făcu apariţia o mulţime de Maeştri de Ceremonii, care îl însoţi pe
Camerlengo Villot către locul ocupat de Albino Luciani. Villot vorbi.
- Accepţi alegerea ta, prin vot canonic, drept Suveran Pontif?
Toate privirile erau îndreptate asupra lui Luciani. Cardinal ul Ciappi mia
descris acel moment. "Stătea cu trei rânduri de scaune în spatele meu. Chiar
[i în clipa alegerii sale, tot mai ezita. Cardinalul Villot îi pusese întrebarea, iar
el continua să ezite. Cardinalii Willebrands şi Reberio îl încurajau pe faţă."
Luciani răspunse într-un târziu.
- Dumnezeu să vă ierte pentru ceea ce aţi făcut din mine. Apoi adăugă:
David Yallop
76
Accept.
- Ce nume doreşti să porţi? întrebă Villot.
Luciani ezită din nou. Apoi, pentru prima dată, zâmbi:
- Ioan Paul întâiul.
Câţiva dintre cardinalii de faţă murmurară satisfăcuţi. Numele ales era
o inovaţie, primul nume dublu din istoria institu ţiei papale. Conform tradiţiei,
prin alegerea unui anumit nume papa sugerează direcţia pe care o va urma
domnia sa. Iată de ce alegerea numelui Pius i-ar fi încântat pe cei de dreapta,
prin posibila sugestie a unei reveniri la o Biseric ă pre-Conciliu. Semnificaţia
eventualului mesaj transmis de Luciani prin alegerea numelui depindea de
ceea ce doreau să audă ascultătorii săi.
De ce să fi acceptat Luciani, un om lipsit de ambiţii, acel post care,
pentru mulţi dintre cardinalii de faţă, ar fi însemnat realizarea visului de o
viaţă?
Ca multe altele la acest om simplu, răspunsul e complex. Cercetările
arată că fusese copleşit de viteza [i amploarea votului. Mulţi mi-au vorbit de
acest aspect. Acest lucru este cel mai bine sintetizat de unul din membrii
Curiei care era, de douăzeci de ani, prieten apropiat al lui Albino Luciani.
A fost luat prin surprindere. Dacă nu ar fi fost atât de copleşit de
amploarea votului, dacă lucrurile s-ar fi petrecut mai lent, iar Conclavul ar fi
intrat în a doua zi, ar fi avut timp să se adune şi să refuze; şi totuşi, dacă
atunci, în Conclav, ar fi decis că nu este omul potrivit pentru a fi papă, ar fi
refuzat. Era unul dintre cei mai puternici oameni pe care i-am cunoscut în
treizeci de ani în Curie.
Apoi mai este argumentul esenţial al modestiei lui Luciani. A descrie
acceptarea tronului de papă drept un act de modestie poate părea paradoxal. A
pune semnul de egalitate între preluarea puterii supreme [i slăbiciune nu
conţine, de fapt, nimic contradictoriu dacă puterea supremă este ultimul lucru
pe care ţi-l doreşti pe acest pământ.
~n timp ce noul papă era condus către sacristie, în Conclav domnea
bucuria. Afară domnea confuzia, în timp ce fraţii Gammarelli, croitorii
Vaticanului, încercau să găsească o sutană papală pe măsură, cardinalii se
apucară să ardă buletinele de vot cu ajutorul acelei substan ţe speciale menite
să ofere fumul alb mulţimii în aşteptare. Mulţimea în aşteptare zări întâi fum
alb, apoi, puţin mai târziu, apărură norişori de fum negru (care indicau că
Biserica era în continuare lipsită de un papă). Fumul începuse să iasă la ora
18:24. ~n timp ce fumul continua să iasă învălătucit în tot felul de nuanţe,
înăuntru, fraţii Gammarelli nu reuşeau să o scoată la capăt cu sutana albă. ~n
mod normal, înaintea unui Conclav făceau trei sutane: măsură mică, medie [i
mare. De data aceasta, orientându-se după o listă de doisprezece papabili ,
făcuseră patru, inclusiv una foarte mare. Se vede treaba că Luciani cel subţirel
nu figurase pe scurta lor listă de cardinali eligibili. ~n cele din urmă, aproape
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
77
înotând în sutana cea nouă, Luciani ieşi din sacristie [i, aşezându-se pe un jilţ
în faţa altarului, îi primi pe toţi cardinalii, care, după ce îi sărutau mâna, erau
îmbrăţişaţi călduros de noul papă.
Suenens, unul dintre cardinalii care avuseseră un rol important în
această alegere, zise:
- Sfinte Părinte, îţi mulţumesc că ai spus "da". Luciani îi zâmbi larg.
- Poate că ar fi fost mai bine să fi spus "nu".
Cardinalii însărcinaţi cu arderea buletinelor continuau bucuroşi să le
arunce pe foc, împreună cu o grămadă de lumânări chimice care ar fi trebuit
să producă îndărătnicul fum alb. Radio Vatican, dovedindu-se cel mai
nedumerit dintre toţi, emise memorabila afirmaţie: "Acum putem spune cu
certitudine dacă fumul este ori alb ori negru." ~n realitate, în acel moment era
gri.
Radio Vatican îi sună pe fraţii Gammarelli acasă [i la servici, dar fără
rezultat. ~n tot acest timp, fraţii erau în sacristie încercând să arunce pe
altcineva vina eşecului cu sutanele albe. Totul se transforma rapid într -una din
acele opere inconfundabil italiene.
~ntre timp, în Capela Sixtină, cardinalii începuseră să intoneze Te
Deum, Imnul de Recunoştinţă.
Afară, părintele Roberto Tucci, directorul iezuit al postului Radio
Vatican, fu văzut dând buzna pe poarta de bronz a palatului papal de vizavi.
Căpitanul gărzii elveţiene, care era obligat să-l întâmpine pe noul papă cu un
salut de loialitate al trupelor sale, îşi întrebă nedumerit santinela; aceasta îi
răspunse că întâi izbucnise un ropot de aplauze, apoi, spre nedumerirea sa,
auzise Te Deum-ul. Toate aceste nu puteau însemna decât un singur lucru:
aveau un papă, chiar dacă nu se ştia cine. Problema era că suita gărzii nu
fusese pregătită.
Bănuind că fumul multicolor indica intrarea Conclavului într -un impas,
mulţimea care aştepta în Piaţă se împrăştie în mare parte. Deodată, un glas
bubui în megafoanele uriaşe:
- Attenzione.
Lumea se întoarse în fugă înapoi, în Piaţă. Uşa masivă a balconului
Sfântului Petru se deschise, în balcon apărură siluete... Era ora 19:18, la mai
bine de un ceas de la terminarea alegerilor. Diaconul Feliei, decanul de vârst ă
al cardinalilor, apăru în balcon [i mulţimea de dedesubt amuţi brusc.
Printre cei din mulţime se afla [i secretarul lui Luciani, Don Diego
Lorenzi. Stătea lângă o familie de suedezi care tocmai îl întrebase cu ce se
ocupă. Tânărul Lorenzi răspunse: "Am venit la Roma doar pentru câteva zile.
Slujba mea e la Veneţia". Apoi îşi întoarse privirea către silueta lui Feliei din
balcon.
- Annuncio vobis gaudium magnum: Habemus papam! -Vă aduc o
veste minunată! Avem un papă! - Cardinalem Albinum Luciani.
David Yallop
78
La auzul numelui "Albinum", Lorenzi se întoarse către suedezi. Cu
lacrimi în ochi, le zâmbi, apoi rosti mândru: "Sunt secretarul noului pap ă".
Tumultul mulţimii aproape acoperise cuvântul "Luciani". Când Feliei
continuă "care [i-a ales numele de Ioan Paul întâiul", hărmălaia devenise
asurzitoare. Mulţi, majoritatea, la drept vorbind, nu auziseră în viaţa lor de
Luciani, dar cel mai important în acel moment era că aveau un papă. Reacţiile
personale apărură puţin mai târziu, când Albino Luciani păşi în balcon. Ceea
ce a lăsat în urmă este amintirea nepieritoare a acelui zâmbet. ~ţi mergea la
suflet. Fiinţa lui radia iubire şi fericire. Pe lângă orice altceva, acest pontificat
avea să fie vesel. După amărăciunea [i agonia lui Paul, contrastul era de-a
dreptul şocant. Când noul papă intona binecuvântarea "Urbi et Orbi", către
cetate şi către lumea întreagă, efectul fu asemănător celui al unui răsărit de
soare strălucitor după un şir nesfârşit de zile mohorâte.
Dispăru într-o clipă, dar se întoarse. Căpitanul Gărzilor Elveţiene îşi
adunase, în sfârşit, batalionul. Albino Luciani făcu cu mâna mulţimii şi-i
zâmbi. Zâmbetul lui pătrunse în toate inimile. Munteanul din nordul Italiei,
care îşi dorise de mic copil să devină preot paroh, se afla acum, în seara zilei
de sâmbătă, 26 august 1978, în balconul Sfântului Petru şi devenise papa Ioan
Paul I.
~n noaptea aceea, Luciani prelungi şedinţa Conclavului. Când luase
cina aşezat pe vechiul său loc, gândul i se îndreptase către cardinalii excluşi
pentru depăşirea vârstei. Aceştia aflaseră deja, telefonic, rezultatul alegerilor.
Acum, Luciani îi invită în Conclav, pentru a participa la liturghia de a doua zi
dimineaţa.
Secretariatul de Stat pregătise deja un discurs care, teoretic, avea
menirea să indice direcţia în care se va îndrepta noul pontificat, oricare va fi
fost acesta. Luciani luă discursul [i, retrăgându-se în chilia 60, modifică [i
adăugi ceea ce iniţial fuseseră declaraţii vagi despre iubire, pace [i război,
transformându-le în câteva puncte concrete.
Dicursul fu rostit la sfârşitul Liturghiei de Recunoştinţă celebrate în
dimineaţa următoare. Luciani îşi dedică pontificatul învăţăturilor celui de-Al
Doilea Conciliu al Vaticanului. Dădu o înaltă apreciere colegialităţii şi
împărţirii puterii cu episcopii săi. Declară că intenţionează să reinstaureze
disciplina severă a Bisericii, iar în acest scop acorda prioritate revizuirii celor
două coduri ale Dreptului Canonic. Calea concordiei cu celelalte confesiuni
avea să fie continuată, fără compromisuri faţă de învăţăturile Bisericii, dar şi
fără ezitare.
Miezul discursului dezvălui faptul că omul acela, care la Veneţia se
autocaracterizase drept "un om sărac, obişnuit cu puţin şi cu liniştea", omul
acela avea un vis: un vis revoluţionar, îşi anunţă intenţia de a urmări
pastoralizarea întregii Biserici, ba chiar a întregii lumi.
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
79
Iată ce ne aşteaptă pe toţi în ziua de astăzi; lumea întreagă ştie prea bine
că sublima perfecţiune la care a ajuns prin cercetare [i tehnologie a
atins deja o culme, dincolo de care se cască abisul, orbitor de întunecat.
Este tentaţia de a substitui deciziilor Domnului propriile decizii, care
fac abstracţie de normele morale. Primejdia care îl pândeşte pe omul
modern este aceea de a transforma pământul în deşert, individul într-un
automat, iubirea aproapelui în colectivizare planificat ă, aducând
adeseori moartea acolo unde Domnul doreşte viaţă.
Ţinând în mână Lumen Gentium (Lumina Naţiunilor), Constituţia
Dogmatică a Bisericii, elaborată de Cetatea Vaticanului, Albino Luciani
anunţă că intenţionează să determine o revenire a Bisericii la adevărata ei
menire: o întoarcere către lume [i către cuvântul lui Cristos; o întoarcere la
simplitatea [i onestitatea originare. Luciani dorea ca, dac ă Cristos s-ar fi
întors pe pământ, să găsească o Biserică demnă de el - eliberată de interese
politice, eliberată de mentalitatea marilor afaceri, mentalitate care alterase
viziunea originară. La amiază, noul papă apăru în balconul central al bazilicii,
în piaţa de dedesubt se înghesuiseră vreo 200.000 de oameni. Multe alte
milioane urmăreau la televizor cum Luciani zâmbeşte larg mulţimii, ca
răspuns la tunetul aplauzelor. Ieşise pentru a rosti Angelus, dar, înaintea
rugăciunii de amiază, se hotărâse să le dezvăluie ascultătorilor câte ceva din
Conclavul secret. După ce se potoliră aplauzele şi uralele, Luciani se grăbi să
încalce două dintre regulile papale: secretomania paranoică în ceea ce priveşte
Conclavul, asupra căreia Paul insistase neînduplecat, şi folosirea pluralului
majestăţii, acel "noi" care, de aproape două mii de ani, trădase aspiraţiile
teritoriale papale. Zâmbi mulţimii şi apoi începu.
- Ieri, - cuvântul fu urmat de o mişcare din umeri aproape
imperceptibilă, de parcă ar fi vrut să spună "pe când veneam spre Conclav,
am păţit un lucru tare amuzant". Mulţimea fu străbătută de un hohot de râs.
Luciani se alătură bunei dispoziţii generale, apoi reîncepu.
- Ieri dimineaţă am mers în Capela Sixtină să votez cu inima deschisă.
Nu mi-aş fi putut imagina ce avea să se întâmple. De cum am început să fiu în
pericol, doi dintre colegii mei, aşezaţi lângă mine, au început să-mi şoptească
cuvinte de încurajare. Simplu şi fără pic de emfază, îşi aminti cuvintele rostite
de Willebrands şi Reberio. Apoi spuse mulţimii de ce îşi alesese acel nume.
Am gândit în felul următor. Papa Ioan a vrut să mă hirotonească el
însuşi, aici, în Bazilica San Pietro. Apoi, deşi nedemn de această cinste,
i-am urmat în Catedrala San Marco, în acea Veneţie în care domneşte
încă spiritul papei Ioan. De la gondolieri până la maici, toţi îşi amintesc
de el. Pe de altă parte, papa Paul nu numai că m-a făcut cardinal, dar,
cu câteva luni mai înainte, pe puntea din Piaţa San Marco, m-a făcut să
David Yallop
80
roşesc până în vârful unghiilor în faţa a douăzeci de mii de oameni,
pentru că şi-a scos salul [i mi l-a pus pe umeri, în viaţa mea nu am roşit
ca atunci. Mai mult, în cei cincisprezece ani ai pontificatului său, acest
papă a arătat întregii lumi ce mult iubeşte Biserica, cu câtă abnegaţie o
serveşte, i se dedică, [i cât suferă pentru această Biserică a lui Cristos.
[i astfel am ales numele Ioan Paul.
De un lucru puteţi fi siguri. Nu am înţelepciunea papei Ioan [i nici
pregătirea [i cultura papei Paul. Cu toate acestea, mă aflu acum în locul
lor. Mă voi strădui să servesc Biserica [i sper că mă veţi ajuta cu
rugăciunile voastre.
Cu aceste cuvinte simple, urmate de Angelus [i de Binecuvântarea sa,
îşi anunţă sosirea papa Ioan Paul I. Răspunsul călduros şi entuziast al mulţimii
romane nu diferea prin nimic de cel al asistenţei din întreaga lume.
Observatorii de la Vatican se încurcau în semnificaţiile pe care le aveau
pentru noul pontificat numele alese. E Ioan sau e Paul? Unul dintre cei doi
întrebaţi fu cardinalul Suenens: Va fi şi unul şi celălalt, în felul său. Ca fire,
seamănă mai mult cu Ioan, dar e ca [i cum ai pune laolalt ă oxigen şi hidrogen
- obţii apă, două elemente diferite dau o a treia substanţă."
Numele alese păreau să sugereze o continuitate, dar faptul că Ioan Paul
era urmat de "întâiul", o convenţie care nu se aplică niciodată până când nu
există un al doilea cu acelaşi nume, ar fi trebuit să le dea de gândit
observatorilor de la Vatican. Ceea ce îi aştepta, atât pe ei, cât şi Biserica, în
general, nu avea nici un fel de legătură cu vreunul dintre predecesorii imediaţi
ai noului papă. Avea să fie ceva unic.
~n acea primă zi, Luciani nu detaliase ascultătorilor din lumea întreagă
cum anume avea de gând să-şi realizeze visul unei Biserici sărace, dar, câteva
ceasuri mai târziu, se angaja într-o acţiune de o importanţă vitală pentru
realizarea viziunii sale.
n seara zilei de duminică, 27 august 1978, cină cu cardinalul Jean Villot
[i îi ceru să rămână, măcar pentru o vreme, Secretar de Stat. Villot acceptă.
Noul papă îi reconfirmă în funcţie [i pe ceilalţi cardinali aflaţi la conducerea
departamentelor Curiei Romane. Din moment ce intrase în Conclav f ără nici o
aspiraţie de a deveni papă, ar fi fost de mirare să scoată la iveală o listă gata
pregătită pentru un nou Cabinet.
Pe 31 august, cel mai citit [i mai respectat periodic economic italian, Il
Mondo, îi adresă lui Albino Luciani o lungă scrisoare deschisă. Scrisoarea
solicita intervenţia papei pentru instaurarea "ordinii [i moralit ăţii" în treburile
financiare ale Vaticanului, care includeau "speculaţii în ape tulburi".
Scrisoarea, intitulată "E drept, Sanctitatea Voastră?", conţinea o serie de
atacuri virulente la adresa a ceea ce considera a fi situaţia operaţiunilor
financiare ale Vaticanului. Scrisoarea deschisă era însoţită de o lungă analiză
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
81
intitulată "Averea lui Petru".
Il Mondo îi punea lui Albino Luciani câteva întrebări extrem de
pertinente:
E drept ca Vaticanul să opereze pe piaţă ca speculant? E drept ca
Vaticanul să aibă o bancă ale cărei operaţiuni sprijină transferul ilegal
de capital din Italia în alte ţări? E drept ca acea bancă să-i sprijine pe
italieni în evaziunea fiscală?
Redactorul economic Paolo Panerai atacă legăturile Vaticanului cu
Michele Sindona. ~i atacă pe Luigi Mennini [i Paul Marcinkus, de la Banca
Vaticanului, [i relaţiile acestora cu "cei mai cinici afacerişti financiari din
lume, de la Sindona la şefii băncii Continental Illinois, din Chicago (bancă
prin care, aşa cum vă pot confirma consilierii Sanctităţii Voastre, sunt
administrate toate investiţiile Bisericii în Statele Unite)".
Panerai întreba:
De ce tolerează Biserica investiţiile în companii, naţionale [i
multinaţionale, al căror unic ţel este profitul; companii care, la nevoie,
sunt gata să violeze [i să desconsidere drepturile a milioane de săraci,
cu precădere din acea Lume a Treia care este atât de apropiată inimii
Sanctităţii Voastre?
Despre Marcinkus, scrisoarea deschisă remarca:
Este, totuşi, singurul Episcop aflat în consiliul de administraţie al unei
bănci laice, care, întâmplător, are o filială într-unul din cele mai mari
refugii fiscale ale lumii capitaliste. Ne referim la Cisalpine Overseas
Bank din Nassau, Bahamas. Folosirea refugiilor fiscale este îngăduită
de legile lumeşti [i nici un bancher laic nu poate fi adus în fa ţa justiţiei
pentru că profită de situaţie (asta fac cu toţii); dar poate că nu este
îngăduit de legile Domnului, legi care ar trebui să îşi pună pecetea pe
toate faptele Bisericii. Biserica predică egalitatea, dar suntem de părere
că aceasta nu se poate atinge eludând impozitele, cele care constituie
tocmai modalitatea prin care statul de drept încearcă să promoveze
aceeaşi egalitate.
Vaticanul nu reacţiona oficial în nici un fel, dar în interiorul Cetăţii
Sfinte reacţiile mergeau de la satisfacţia discretă a celor care obiectaseră
împotriva activităţilor Băncii Vaticanului [i ale Secţiei Extraordinare a
Administraţiei Patrimoniului Sfântului Scaun (APSA), până la mânia [i
indignarea celor care erau de părere că singura problemă în legătură cu
David Yallop
82
speculaţiile financiare ale Vaticanului era că acestea ar trebui să aducă
profituri şi mai mari.
Cotidianul italian La Stampa adânci subiectul într-un alt articol,
intitulat "Averea [i puterea Vaticanului". Ziaristul Lamberto Furno arunc ă o
privire foarte binevoitoare asupra finanţelor Vaticanului [i demontă câteva
dintre acuzaţiile publicate de-a lungul anilor pe tema imensei averi a
Vaticanului. Dar Furno reuşi să identifice câteva probleme presante cu care
noul papă avea să se confrunte. Printre acestea se număra [i aceea de a
verifica dacă, într-adevăr, reformele Bisericii pentru atingerea austerităţii -
reforme care, după Furno, fuseseră iniţiate de papa Ioan [i continuate de papa
Paul - avuseseră efectul scontat. Acest lucru se putea realiza numai prin
"publicarea bugetului Vaticanului".
Furno încheia astfel:
Biserica nu are bogăţii sau resurse care să-i depăşească nevoile. Dar
acest lucru trebuie dovedit. Bernanos23 îl pune pe preotul său de ţară să
remarce: "pe pungile cu bani, Domnul a scris cu mâna sa «pericol de
moarte»".
Noul papă citi cu mare interes aceste articole. Pentru el erau o
confirmare a înţelepciunii unui drum pe care deja se angajase.
Luciani era de mult la curent cu numeroasele plângeri înaintate
cardinalului Villot în legătură cu finanţele Vaticanului: plângeri în legătură cu
modul în care episcopul Marcinkus conducea Banca Vaticanului; plângeri în
legătură cu relaţiile acestuia cu Michele Sindona; plângeri în legătură cu
legăturile existente între APSA [i Sindona. Luciani cunoştea din proprie
experienţă maniera în care Marcinkus conducea Banca Vaticanului;
experienţa sa data din 1972, când Marcinkus îi vânduse lui Calvi pachetul de
control al acţiunilor de la Banca Cattolica de Veneto, fără să-l înştiinţeze pe
patriarhul Veneţiei.
Ştia încă din 1972 că ceva era strâmb în întreaga structură [i concepţie
a politicii financiare a Vaticanului, dar nu avusese nici o putere. Acum de ţinea
puterea. Pe data de 27 august 1978, într-o duminică, în timp ce lua cina cu
cardinalul Villot, îşi însărcina proaspăt confirmatul secretar de stat cu
demararea neîntârziată a unei investigaţii. Trebuia întocmit un raport al
tuturor operaţiunilor financiare ale Vaticanului; o analiză amănunţită a
fiecărui aspect. Luciani îi spuse lui Villot: "Nu trebuie excluse nici un
departament, nici o congregaţie, nici o secţie".
Sublinie că îl interesa în mod special activitatea desfăşurată de
Institutul pentru Opere Religioase, cunoscut îndeobşte drept Banca
23 Georges Bernanos (1888-1948), scriitor [i eseist francez; catolic intransigent, autor de romane (Jurnalul
unui preot de ţară, Sub soarele Satanei) şi de lucrări polemice (Marea teamă a dreptcredinciosilor). (n.tr.)
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
83
Vaticanului. Raportul financiar trebuia să fie întocmit discret, rapid [i
complet. Noul papă îşi înştiinţa Secretarul de Stat că, după ce va fi studiat
raportul, avea să decidă asupra măsurilor necesare.
Fără îndoială că Luciani credea cu tărie în a face tu însuţi ceea ce
predici altora, într-una din "epistolele" sale către Sfântul Bernard, comentase
pe marginea virtuţii prudenţei.
Sunt de acord că prudenţa trebuie să aibă un caracter dinamic şi să-i
îndemne pe oameni să acţioneze. Dar trebuie să ţinem seama de trei
etape: deliberarea, decizia şi executarea.
Deliberarea înseamnă căutarea mijloacelor care conduc la realizarea
scopului. Se bazează pe reflecţie, pe sfaturi solicitate, pe examinare
atentă.
Decizia înseamnă, după examinarea diferitelor metode posibile,
alegerea uneia dintre ele... Prudenta nu înseamnă o veşnică nehotărâre,
care suspendă totul [i torturează mintea cu îndoieli; nu înseamnă nici
aşteptarea pentru a lua cea mai bună decizie. Se spune că politica este
arta posibilului [i, într-un fel, e adevărat.
Executarea este cea mai importantă dintre toate: prudenţa, dacă e
însoţită de tărie, împiedică descurajarea în faţa greutăţilor şi a
piedicilor. Aici se cunoaşte dacă eşti făcut să fii conducător sau
îndrumător.
Astfel, Albino Luciani, un om dedicat trup şi suflet convingerii că
Biserica Romano-Catolică trebuie să fie o biserică a celor săraci, puse în
mişcare o anchetă asupra averii Vaticanului. Urma să delibereze, să decidă [i
apoi să execute.
David Yallop
84
CORPORAŢIA VATICAN
Când Albino Luciani devenea capul Bisericii Romano-Catolice în
august 1978, el prelua comanda unei organizaţii cu adevărat unice. Peste 800
de milioane de oameni, aproape o cincime din populaţia mondială, îl priveau
ca pe liderul lor spiritual. Dar mult mai la îndemână, chiar în interiorul cetăţii
Vaticanului, se afla structura care controla nu numai credin ţa ci [i politica
financiară a Bisericii.
"Corporaţia Vatican" este un organ vital al acestei structuri. Are o
existenţă materială concretă dar [i un spirit datorat unor anumite concepţii.
Următoarea remarcă este atribuită lui Paul Marcinkus de la Banca
Vaticanului: "Numai cu Ave Maria, nu poţi conduce Biserica". Se vede treaba
că, în ultima vreme, puterea rugăciunii s-a devalorizat odată cu multe din
valutele mondiale.
Marcinkus nu este de condamnat pentru această aserţiune materialistă.
Biserica joacă multe roluri în multe ţări. Are nevoie de bani. Cât de mulţi
bani, este altceva. La ce ar trebui să-i folosească, este iarăşi altceva. Că îi
foloseşte în multe scopuri bune, e cert. La fel de cert e că îi foloseşte [i în
multe scopuri îndoielnice. Au fost publicate foarte multe lucr ări care descriu
în amănunţime nenumăratele acţiuni de caritate finanţate de Biserică, sprijinul
acordat de aceasta pentru combaterea subnutri ţiei, pentru alinarea suferinţelor
de orice fel. Educaţie, sănătate, hrană, adăpost - sunt doar câteva din
rezultatele activităţii Bisericii. Ceea ce lipseşte este informaţia despre cât de
mulţi sunt aceşti bani şi cum sunt ei obţinuţi. Asupra acestor aspecte,
Vaticanul este [i a fost mereu extrem de discret. Această discreţie a dat
naştere unuia dintre cele mai adânci mistere mondiale. Cât de mare este
averea Bisericii Romano-Catolice?
Pe la mijlocul anului 1970, comentând un articol din presa elveţiană,
care afirma: "capitalul productiv al Vaticanului poate fi apreciat între 50 [i 55
de miliarde de franci elveţieni" (aproape 13 miliarde de dolari), L'Osservatore
Romano scria: "Este o cifră fantezistă, în realitate, capitalul productiv al
Sfântului Scaun, incluzând atât depozitele bancare cât [i investi ţiile, atât din
Italia cât şi din afara Italiei, nu se ridică nici măcar la o miime din această
sumă." Aceasta ar fi însemnat un plafon al averii Vaticanului, la 22 iulie
1970, de 46 de milioane de lire sterline sau 111 milioane de dolari.
Primul neadevăr al afirmaţiei din ziarul Vaticanului consta în
excluderea activelor Băncii Vaticanului. E ca [i cum ai solicita bilanţul unei
companii ca ICI sau Du Pont, iar ei ţi-ar oferi totalul încasărilor din casa de
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
85
marcat. Chiar [i excluzând profitul anual al Băncii Vaticanului, cifra citată de
Vatican este o minciună sfruntată. Minciună care avea să fie repetată peste
câţiva ani. ~n aprilie 1975, Lamberto Furno de la La Stampa îl întrebă pe
Eminenţa Sa Cardinalul Vagnozzi: "Dacă a[ avansa cifra de 300 de miliarde
de lire ca total al capitalului productiv al celor cinci administra ţii,24 atunci a[
fi aproape de adevăr?"
Furno excludea deliberat din întrebarea sa Banca Vaticanului . El obţinu
de la Vagnozzi următoarea afirmaţie: "Credeţi-mă, patrimoniul productiv al
Sfântului Scaun, din Italia şi din toată lumea, e sub un sfert din suma pe care
aţi menţionat-o."
Dacă acest lucru ar fi fost adevărat, atunci ar fi însemnat că, la 1 aprilie
1975, averea productivă25 a Sfântului Scaun, excluzând Banca Vaticanului, se
cifra la mai puţin de 75 de miliarde de lire sau aproximativ 113 milioane de
dolari. Numai una singură dintre administraţii, Secţiunea Extraordinară a
Administraţiei Patrimoniului Sfântului Scaun, sau APSA, este tratată, de către
Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional [i Banca de Decontări
Internaţionale din Basel, drept bancă centrală. An de an, specialiştii din Basel
dau publicităţii statistici anuale în care se specifică, pentru toate băncile
centrale din lume, depunerile sau împrumuturile de la băncile din cadrul
Grupului celor Zece. Cifrele anului 1975 arată că Vaticanul avea 120 de
milioane de dolari în depozite la bănci din străinătate [i, caz unic, Vaticanul
nu avea datorii, fiind singura bancă din lume în această situaţie. {i nu era
decât una din administraţiile din cadrul Vaticanului, iar pentru a-i stabili
adevăratul patrimoniu trebuie adăugate încă o mulţime de alte valori
materiale.
Ca [i Roma însăşi, averea Vaticanului nu s-a ridicat într-o singură zi.
Problema unei Biserici bogate - şi toţi cei ce năzuiesc să urmeze învăţăturile
lui Isus Cristos trebuie să privească această avere ca pe o problemă - îşi are
rădăcinile tocmai în secolul al patrulea. Atunci când împăratul roman
Constantin s-a convertit la creştinism şi a donat o avere colosală papei
Silvestru I, el a creat primul papă bogat. Dante îşi încheie Infernul cu
versurile:
Vai! Constantine, câtă nenorocire ai adus,
Nu devenind creştin, ci prin zestrea
Pe care primul Părinte bogat a primit-o de la tine.
Pretenţia de unicitate a bisericii catolice este justificat ă. Este singura
organizaţie religioasă din lume care are drept sediu un stat independent,
24 1 - Secţia Ordinară a Administraţiei Patrimoniului Sfântului Scaun (APSA) şi Secţia Extraordinară a
Administraţiei Patrimoniului Sfântului Scaun, abreviată de obicei tot APSA. 2 - Guvernoratul Statului
Vatican. 3 - Prefectura pentru Afacerile Economice. 4 - Atelierele Sfântului Petru. 5 - Propaganda Fide. (n.a.)
25 Adică activele aducătoare de profit. Vaticanul face deosebire între averea productiv ă şi cea neproductivă,
un exemplu pentru cea din urmă fiind tezaurul artistic al Vaticanului, (n.a.)
David Yallop
86
Vaticanul, care este un stat în stat. Cu cei 108,7 acri26 ai săi, are o suprafaţă
mai mică decât multe dintre terenurile de golf, e cam cât parcul St. James din
Londra sau cam o optime din întinderea Central Park-ului din New York. O
plimbare în pas de voie în jurul Vaticanului dureaz ă puţin mai mult de o oră.
Socotitul averii Vaticanului ar lua ceva mai mult.
Averea modernă a Vaticanului este întemeiată pe generozitatea lui
Benito Mussolini. Tratatul Lateran, încheiat de guvernul acestuia cu Vaticanul
în 1929, a oferit Bisericii Romano-Catolice o mulţime de garanţii [i măsuri de
protecţie.
Sfântul Scaun a obţinut recunoaşterea sa ca stat suveran. A fost scutit
de plata impozitelor, atât pentru proprietăţile, cât [i pentru cetăţenii săi; a fost
scutit de plata taxelor vamale pentru bunurile importate; a dobândit i munitate
diplomatică [i tot cortegiul de privilegii pentru propriii diploma ţi [i pentru cei
acreditaţi acolo de către puteri străine. Mussolini a garantat introducerea
predării religiei catolice în tot învăţământul superior de stat, iar instituţia
matrimonială a fost subordonată în întregime dreptului canonic, care a
eliminat divorţul. Multe au fost avantajele Vaticanului, mai ales cele fiscale.
Articolul unu. Italia se angajează să plătească Sfântului Scaun, la
ratificarea tratatului, suma de 750 milioane de lire [i să cedeze în
acelaşi timp Obligaţiuni de Stat la purtător, consolidate, cu 5 la sută
dobândă, în valoare nominală de un miliard de lire.
La cursul de schimb din 1929, acest pachet valora 81 de milioane de
dolari. Suma echivalentă în 1984 este de aproximativ 500 de milioane de
dolari. Corporaţia Vatican se lansase în afaceri. Iar de atunci a mers tot
înainte.
Pentru administrarea chilipirului, papa Pius al XI-lea crea, pe 7 iunie
1929, Administraţia Specială. La conducerea departamentului îl numi pe
mireanul Bernardino Nogara. Pe lângă mulţimea de milioane de dolari,
Nogara mai deţinea încă un bun nepreţuit. Cu o sută de ani înainte, Biserica
Romano-Catolică îşi schimbase complet atitudinea faţă de acordarea de
împrumuturi, astfel încât poate pretinde pe drept cuvânt că a schimbat
înţelesul cuvântului camătă.
~n sensul clasic, camătă înseamnă toate câştigurile obţinute din
acordarea de împrumuturi. Timp de mai bine de optsprezece secole, Biserica
Romano-Catolică afirmase dogmatic că perceperea oricărui fel de dobândă
pentru un împrumut este interzisă ca fiind contrară Legii Divine. Interdicţia a
fost reafirmată în diferite sinoade: Arles (A.D. 314), Nicea (325), Cartagina
(345), Aix (789), Lateran (1139) - potrivit prevederilor acestui sinod,
26 aprox. 0,22 kmp. (n.tr.)
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
87
cămătarii erau condamnaţi la excomunicare -, în timp ce legile diferitelor state
au legalizat această practică. Cu toate că, până în 1830, cămătăria a continuat
să fie o erezie. Astfel, prin amabilitatea Bisericii Romano -Catolice, în ziua de
azi camătă înseamnă acordarea de împrumuturi cu dobânzi exorbitante.
Interesul propriu a determinat o inversare totală a învăţăturilor Bisericii
cu privire la acordarea de împrumuturi. Poate că, dacă celibatul preoţilor n-ar
mai fi obligatoriu, s-ar schimba şi învăţăturile cu privire la controlul
naşterilor.
Nogara provenea dintr-o familie de romano-catolici fervenţi; mulţi
dintre membrii acelei familii au sprijinit concret Biserica, într -un fel sau altul.
Trei dintre fraţii săi au devenit preoţi, un altul - director al Muzeului Vatican,
dar contribuţia lui Bernardino Nogara a fost, fără îndoială, cea mai profundă
dintre toate.
Născut în 1870 la Bellano, lângă Lacul Como, s-a afirmat de timpuriu
ca mineralog în Turcia. ~n 1912 a jucat un rol important în încheierea
tratatului de pace de la Ouchy dintre Italia [i Turcia. ~n 1919, a făcut din nou
parte din delegaţia italiană care a negociat tratatul de pace dintre Italia, Franţa,
Marea Britanie [i Germania. După aceea, a reprezentat guvernul italian în
calitate de delegat la Banca Comerciale, din Istanbul. Când papa Pius al XIlea
începu să caute o persoană capabilă să administreze roadele Tratatului
Lateran, monseniorul Nogara, prieten apropiat [i confident, i -l recomandă pe
fratele său, Bernardino. Cu alegerea lui Nogara, Pius al XI-lea dădea lovitura.
Bernardino Nogara ezită să primească postul [i căzu de acord numai după ce
papa Pius al XI-lea acceptă anumite condiţii. Nogara nu dorea să fie îngrădit
de vreo concepţie învechită a Bisericii în privinţa modalităţilor de a face bani.
Printre regulile de bază asupra cărora Nogara insistă, se numărau următoarele:
1. Trebuia să fie complet liber de orice consideraţii religioase sau
doctrinare în privinţa tuturor investiţiilor pe care avea să le decidă,
2. Trebuia să aibă libertatea de a investi fondurile Vaticanului oriunde
în lume.
Papa acceptă, deschizând calea speculaţiilor valutare şi speculaţiilor
bursiere, inclusiv achiziţionării de acţiuni la companii ale căror produse
contraveneau învăţăturilor Bisericii Romano-Catolice. Articole ca bombele,
tancurile, armele [i anticoncepţionalele trebuiau condamnate din amvon, dar
acţiunile cumpărate de Nogara pentru Vatican, acţiuni ale companiilor care
produceau aceste articole, contribuiau la umplerea visteriei din Pia ţa San
Pietro.
Nogara speculă pe piaţa aurului şi pe piaţa forfetară27. Cumpără Italgas, unic
27 futures : contracte pe termen, privind cumpărarea sau vânzarea unei anumite cantităţi dintr-un anumit
produs, valută sau documente de valoare, la un preţ fixat şi cu livrare la o dată fixă în viitor. Spre deosebire
David Yallop
88
furnizor de gaz în multe din oraşele Italiei, numindu-l pe Francesco Pacelli
reprezentant al Vaticanului în consiliul de administra ţie. Peste ani, fratele lui
Pacelli avea să devină următorul papă (Pius al XII-lea), iar nepotismul cultivat
de acel pontificat s-a întins în toată Italia. Se ştia că "dacă există vreun Pacelli
în consiliul de administraţie, poţi fi 60% sigur că este reprezentantul
Vaticanului".
Printre băncile intrate sub influenţa [i controlul Vaticanului în urma
achiziţiilor lui Nogara se numărau [i Banco di Roma, Banco di Santo Spirito
[i Cassa di Risparmio di Roma. Nogara dovedea nu numai că se pricepe la
finanţe, dar şi că este un maestru al artei persuasiunii. Atunci când Banco di
Roma se împotmoli, ameninţând să tragă după ea o mare parte din banii
Vaticanului, Nogara îl convinse pe Mussolini să preia hârtiile de valoare ale
băncii, puternic devalorizate, şi să le transfere unei societăţi anonime
controlate de guvern, IRI. Mussolini acceptă, de asemenea, să despăgubească
Vaticanul, nu la valoarea curentă pe piaţă a hârtiilor de valoare, care era
practic nulă, ci la preţul lor iniţial de achiziţie. IRI plăti către Banco di Roma
peste 630 de milioane de dolari. Visteria statului trecu întreaga sumă la
capitolul pierderi, ceea ce înseamnă că tot oamenii de rând plăteau ponoasele
pentru Biserică, aşa cum se obişnuiseră încă din Evul Mediu.
Multe din speculaţiile în care Nogara se lansase în numele Vaticanului
contraveneau clar dreptului canonic [i probabil şi dreptului civil, dar, din
moment ce clientul său era papa, care nu punea întrebări, Nogara nu se lăsă
tulburat de astfel de subtilităţi.
Folosindu-se de capitalul Vaticanului, Nogara achiziţiona un număr
important de acţiuni la tot mai multe companii, adesea dobândind controlul
asupra acestora. După ce achiziţiona o companie, rareori intra în consiliul de
administraţie, preferând să numească un om de încredere din elita
Vaticanului, care să protejeze interesele Bisericii.
Cei trei nepoţi ai lui Pius al XII-lea, prinţii Carlo, Marcantonio [i
Giulio Pacelli, făceau parte din elita ale cărei nume începură să figureze ca
directori pe o listă tot mai lungă de companii. Aceştia erau "uomini di
fiducia" ai Bisericii, oamenii de încredere.
Textile; telecomunicaţii; căi ferate; ciment; electricitate; apă.
Bernardino Nogara era prezent peste tot. Când Mussolini avu nevoie de
armament pentru invadarea Etiopiei în 1935, mare parte îi fu furnizat ă de o
fabrică de muniţii pe care Nogara o achiziţionase în numele Vaticanului.
de options , contractele la termen implică o vânzare sau cumpărare categorică şi nu o opţiune de vânzare sau
cumpărare; în consecinţă, pot implica o pierdere potenţial nelimitată. Cu toate acestea, celor care trebuie să
achiziţioneze în mod regulat anumite mărfuri, futures le oferă posibiliatea să se asigure împotriva variaţiei
preţurilor. Acest lucru presupune, însă, existenţa speculatorilor care să ofere aceste contracte, in multe cazuri,
nu bunurile concrete trec de la un dealer la altul, ci un contract de cump ărare este anulat de un contract de
vânzare echivalent şi viceversa; diferenţele de bani astfel rezultate sunt de obicei achitate printr-o casă de
decontări, (n.tr.)
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
89
~nţelegând, înaintea multora, iminenţa celui de-al doilea război
mondial, Nogara îşi transformă o parte din active în aur la dispoziţia sa.
Cumpără aur în valoare de 26,8 milioane de dolari la 35 de dolari uncia. Mai
târziu vându pe piaţa liberă aur în valoare de 5 milioane de dolari. Profitul
obţinut din vânzare depăşi cele 26,8 milioane de dolari pe care le plătise
pentru întreaga cantitate iniţială. Speculaţiile sale pe piaţa aurului au continuat
pe toată perioada cât a deţinut controlul Corporaţiei Vatican: achiziţie în
valoare de 15,9 milioane de dolari între 1945 [i 1953; vânzare în valoare de 2
milioane de dolari între 1950 şi 1952. Din cercetările mele rezultă că o
proporţie echivalentă cu 17,3 milioane de dolari din cantitatea achiziţionată
iniţial se află încă în custodie la Fort Knox în contul Vaticanului. La pre ţul
actual al pieţei, acele 17,3 milioane de dolari, achiziţionate cu 35 de dolari
uncia, valorează aproape 230 de milioane de dolari.
~n 1933, Corporaţia Vatican îşi demonstra încă o dată priceperea de a
negocia avantajos cu guvernele fasciste. Concordatul din 1929 cu Mussolini
fu urmat de un Concordat între Sfântul Scaun [i Reichul lui Hitler. Avocatul
Francesco Pacelli fusese un personaj important în înţelegerea cu Mussolini;
fratele său, cardinalul Eugenio Pacelli, viitorul Pius al XII-lea, pe atunci
secretar de stat al Vaticanului, juca un rol de prim rang în încheierea tratatului
cu Germania nazistă.
Hitler întrezărise multe avantaje potenţiale ale tratatului, printre care [i
faptul că Pacelli, care vădea deja înclinaţii pro-naziste, s-ar fi putut dovedi un
aliat folositor în iminentul război mondial. Istoria avea să dovedească justeţea
intuiţiei lui Hitler. ~n pofida presiunilor puternice din în treaga lume, papa Pius
al XII-lea refuză să-i excomunice pe Hitler sau pe Mussolini. Poate c ă refuzul
se întemeia pur [i simplu pe conştiinţa faptului că n-ar fi avut nici un efect.
Pontificatul său se pretindea neutru, vorbea episcopatului german despre
războaie juste", iar celui francez despre exact acelaşi lucru. Drept urmare,
episcopii francezi sprijineau Franţa, iar episcopii germani sprijineau
Germania. Pontificatul său refuză să - condamne invazia Poloniei de către
nazişti pentru că, spunea el, "nu putem uita că în Reich trăiesc patruzeci de
milioane de catolici. La ce i-ar expune un astfel de gest din partea Sfântului
Scaun?"
Pentru Vatican, unul dintre marile câştiguri ale profitabilului tratat cu
Hitler fu confirmarea impozitului pentru Biserică, Kirchensteuer". Este vorba
de un impozit care se reţine, la sursă, tuturor salariaţilor din Germania.
Oricine se poate sustrage de la plata lui, renunţând la religie, în practică,
puţini au făcut-o. Impozitul reprezintă între 8 şi 10 la sută din impozitul pe
venit reţinut de guvernul german. Banii sunt daţi bisericilor protestantă şi
catolică. ~n anii premergători celui de-al doilea război mondial, în visteria
Vaticanului se transferară sume considerabile provenite din Kirchensteuer.
Transferul continuă pe tot parcursul războiului; spre exemplu, 100 de
David Yallop
90
milioane de dolari în 1943. La Vatican, Nogara puse la treabă veniturile
germane alături de celelalte valute care curgeau din toate părţile.
Pe 27 iunie 1942, papa Pius al XII-lea hotărî ca încă o parte a
Vaticanului să fie emancipată şi adusă la îndemâna lui Bernardino Nogara.
Papa schimbă numele Administraţiei Operelor Religioase în Institutul pentru
Opere Religioase. Ziarele nu acordară prea mare importanţă schimbării; erau
preocupate cu al doilea război mondial. Aşa s-a născut IOR-ul, sau Banca
Vaticanului - cum este cunoscut de toţi în afara Vaticanului. Corporaţia
Vatican odrăslise un bastard. Atribuţiile iniţiale ale Administraţiei, stabilite de
papa Leon al XIII-lea în 1887, fuseseră colectarea [i administrarea fondurilor
pentru opere religioase; nu aveau nimic de-a face cu o bancă. Sub Pius, aceste
atribuţii deveniră "custodia [i administrarea valorilor băneşti (în documente
de valoare şi lichidităţi) şi a proprietăţilor transferate sau încredinţate
Institutului de către agenţi economici sau persoane juridice cu destina ţia
realizării de opere religioase sau de activităţi de caritate creştină". Era, şi este
[i astăzi, o bancă în toată regula.
Nogara se apucă să studieze cu atenţie termenii Tratatului Lateran, în
special clauzele 29, 30 [i 31 ale Concordatului. Acestea se refereau la scutirile
de impozite [i la înfiinţarea de noi "corporaţii ecleziastice" scutite de impozite
[i asupra cărora statul italian nu putea exercita nici un control, începur ă
discuţii interesante asupra înţelesului expresiei "corporaţii ecleziastice".
Preocupat, desigur, de alte evenimente ale momentului, Mussolini adopt ă o
poziţie generoasă. Pe 31 decembrie 1942, ministerul italian de finanţe emise o
circulară prin care se stabilea că Sfântul Scaun era scutit de plata impozitului
pe dividende. Semnătura aparţinea directorului general de atunci al
ministerului, care purta numele atât de potrivit de Buoncristiano (bun cre ştin).
Circulara preciza diferitele organizaţii din structura Sfântului Scaun care erau
scutite de respectivul impozit. Lista era lungă şi includea Administraţia
Specială şi Banca Vaticanului.
Omul ales de Nogara pentru a controla Banca Vaticanului fu p ărintele -
care avea să devină cardinal - Alberto di Jorio.
Acesta, angajat deja ca asistent al lui Nogara la Administraţia Specială,
cumula şi funcţia de prim secretar [i apoi preşedinte al Băncii Vaticanului. Pe
lângă controlul numeroaselor bănci din afara Vaticanului, achiziţionate de
Nogara, Alberto di Jorio avea acum la dispoziţie [i două bănci interne.
Punându-şi mintea la contribuţie pentru a spori fondurile Vaticanului, Nogara
acumula din ce în ce mai multă forţă financiară. Tentaculele "Corporaţiei
Vatican" se întinseră în toată lumea. Se stabiliră relaţii strânse de colaborare
cu o întreagă reţea de bănci. Băncile Rothschild din Paris [i Londra făceau
afaceri cu Vaticanul încă de la începutul secolului nouăsprezece. Cu Nogara
la cârma Vaticanului, afacerile sporiră spectaculos: Credit Suisse, Hambros,
Morgan Guarantee, The Bankers Trust Company din New York - utilă când
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
91
Nogara dorea să cumpere şi să vândă acţiuni în Wall Street -, Chase
Manhattan şi Continental Bank of Illinois sunt numai câteva din b ăncile care
deveniră parteneri de afaceri ai Vaticanului.
Vădit lucru, Nogara nu era adversarul ideal pentru un joc de Monopoly.
Pe lângă bănci, el achiziţiona pentru Vatican pachete de control la diverse
companii care se ocupau cu asigurări, oţel, finanţe, făină şi paste făinoase,
industria constructoare de maşini, ciment şi proprietăţi imobiliare. ~n legătură
cu acest din urmă domeniu, în urma achiziţiei de către Nogara a peste 15 la
sută din gigantul italian Immobiliare, Biserica dobândi o parte dintr -o
formidabilă reţea de proprietăţi. Societa Generale Immobiliare este cea mai
veche companie italiană de construcţii. Prin proprietatea asupra firmei
constructoare SOGENE, Immobiliare - deci şi Vaticanul, într-o măsură
importantă - deţinea, la data achiziţiei celor 15 procente: Hilton-ul din Roma;
Italo Americana Nuovi Alberghi; Alberghi Ambrosiani din Milano;
Compagnia Italiana Alberghi Cavalieri; şi Soc. Italiani Alberghi Moderni.
Acestea nu sunt altceva decât cele mai importante hoteluri din Italia. Lista
clădirilor şi a companiilor deţinute de acelaşi proprietar este de două ori mai
lungă.
~n Franţa construiseră un imens bloc pentru birouri [i magazine pe
Avenue des Champs Elysees, la nr. 90, un altul pe Rue de Ponthieu, la nr. 61
şi încă unul pe Rue du Berry la nr. 6.
~n Canada deţineau cel mai înalt zgârie-nori din lume -Turnul Bursei
din Montreal -, turnul Port Royal, cu 224 de apartamente, o imensă zonă
rezidenţială în Creensdale, Montreal...
~n Statele Unite aveau cinci blocuri imense, printre care [i hotelul
Watergate, iar în New York o zonă rezidenţială de 277 de acri, situată în
Oyster Bay.
~n Mexic deţineau, lângă Mexico City, un întreg ora[-satelit numit
Lomas Verdes.
Lista proprietăţilor e departe de a fi completă. Nogara cumpără, de
asemenea, acţiuni la General Motors, Shell, Gulf Oil, General Electric,
Bethleem Steel, IBM [i TWA. Dacă valoarea acţiunilor nu rămânea pe loc, ci
creştea, acest lucru se datora celor ca Nogara, care se aflau la originea acestei
evoluţii.
Deşi Nogara se pensiona în 1954, el continuă să-[i ofere nepreţuitele
sfaturi Vaticanului, până la sfârşitul vieţii sale în 1958. Dispariţia lui trecu
aproape neobservată de presă, întrucât cea mai mare parte a activităţii sale în
numele Vaticanului fusese ţinută sub obroc. Acestui om, care demonstrase că,
oriunde unde s-ar afla împărăţia lui Cristos, cea a Bisericii Catolice se află
fără doar [i poate pe acest pământ, cardinalul Spellman din New York i-a
dedicat un epitaf memorabil: "După Isus Cristos, cel mai măreţ lucru care i
s-a întâmplat Bisericii Catolice a fost Bernardino Nogara."
David Yallop
92
Pornind de la 80 de milioane de dolari - minus cele 30 de milioane de
dolari pe care Pius al XI-lea [i succesorul său Pius al XII-lea le-au păstrat
pentru a cheltui pe seminarii regionale [i case parohiale în sudul Italiei, pentru
a construi Santa Maria [i celelalte proiecte ambiţioase din Roma, inclusiv
înfiinţarea bibliotecii [i a galeriei de artă ale Vaticanului - Nogara crease
Corporaţia Vatican. ~ntre 1929 [i 1939, el beneficiase, de asemenea, [i de
obolul Sfântului Petru, ce se colecta anual din toat ă lumea. Din "bănuţi" de la
credincioşi, lire de la Mussolini [i Deutschemarks de la Hitler, el construise [i
lăsase succesorilor o vastă reţea de interese financiare ce pot fi estimate cu
modestie la 500 de milioane de dolari sub controlul Administra ţiei Speciale,
650 de milioane de dolari sub controlul Secţiei Ordinare a APSA [i active de
peste 940 de milioane de dolari în Banca Vaticanului, cu un profit anual al
băncii în jur de 40 de milioane de dolari sub controlul direct al papei. ~n
termeni capitalişti, serviciul lui Nogara în slujba cauzei Bisericii Romano-
Catolice fusese un succes incredibil. Privit în lumina mesajului propăvăduit în
Evanghelie, era un dezastru în toată puterea cuvântului. Locţiitorul lui Cristos,
papa, devenise preşedintele consiliului de administraţie.
La patru ani de la moartea lui Nogara în 1958, Vaticanul avea mare
nevoie de priceperea lui. Guvernul italian al momentului ridicase din nou
spectrul impozitării dividendelor. Ceea ce a urmat a condus nemijlocit la un
lanţ de nenorociri pentru Vatican, printre care implicarea Mafiei, dezastre
financiare şi crimă. Totul avea să înceapă în 1968.
~n orice clasament al anilor celor mai nefaşti din istoria Bisericii, 1968
ar trebui să ocupe un loc fruntaş. A fost anul emiterii enciclicei Humanae
Vitae. A fost, de asemenea, anul în care li s-a dat frâu liber Gorilei şi
Rechinului în cele două bănci ale Vaticanului. Gorila este Paul Marcinkus;
Rechinul - Michele Sindona; iar evenimentele care le-au adus acestora
controlul asupra finanţelor Vaticanului constituie o lectură utilă.
Benjamin Franklin a spus: "Dar pe lumea asta, de nimic nu po ţi fi sigur
în afară de moarte şi impozite". Prea puţini au îndrăznit să-l contrazică.
Printre aceştia se numără şi cei aflaţi la conducerea finanţelor Vaticanului,
care au întreprins demersuri înverşunate pentru eliminarea impozitelor.
~n decembrie 1962, guvernul italian aprobă legea impozitării profitului
din dividende. Iniţial, cuantumul impozitului fu stabilit la 15 la sut ă. Ulterior,
a avut soarta tuturor impozitelor şi a fost dublat.
La început, Vaticanul nu avu nimic de obiectat la plata impozitului, cel
puţin nu în mod public, în secret, pe canale diplomatice, suger ă guvernului
italian: "~n spiritul Concordatului nostru şi având în vedere prevederile Legii
din 2 octombrie 1942, ar fi de dorit ca Sfântului Scaun să i se acorde un
tratament privilegiat", începuseră negocierile.
Scrisoarea confidenţială a secretarului de stat al Vaticanului, cardinalul
Cicognani, către ambasadorul italian acreditat pe lângă Sfântul Scaun,
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
93
Bartolomeo Mignone, descrie în detaliu în ce ar trebui s ă constea "tratamentul
privilegiat": scutirea de impozite pentru o listă de departamente - o listă lungă
cât o zi de post - printre care, bineînţeles, cele două bănci ale Vaticanului,
Administraţia Specială [i IOR-ul.
Vaticanul dorea să facă afaceri, dar nu [i să plătească pentru acest
drept. Guvernul creştin-democrat al momentului, minoritar [i susţinut de
Vatican, luă poziţia de drepţi, sărută inelul papal şi aprobă cererea Vaticanului
fără să sufle o vorbă parlamentului italian sau opiniei publice. Când guvernul
minoritar căzu, pentru a fi înlocuit de creştin-democratul Aldo Moro cu o
coaliţie de creştin-democraţi şi socialişti, postul de ministru de finanţe îi
reveni socialistului Roberto Tremelloni. Acesta refuză să aprobe acordul
ilegal încheiat de predecesorul său, cu atât mai ilegal cu cât nu fusese ratificat
de parlament şi, mai mult decât atât, era datat la opt zile după demisia
guvernului.
Confruntat pe de o parte cu ameninţarea de demisie a ministrului de
finanţe, iar pe de altă parte cu un Vatican intransigent, Aldo Moro căută o
soluţie de compromis. El ceru Vaticanului să înainteze o dare de seamă asupra
acţiunilor deţinute, ca un prim pas în vederea obţinerii scutirii de impozit.
Primul ministru considera, pe drept cuvânt, că poporul italian trebuia să fie la
curent cu sumele de bani de care era privat. Vaticanul refuză să dezvăluie
detaliile cerute, declarând sus şi tare că este un stat suveran. Chipurile, este
perfect admisibil să exploatezi bursa de valori a unui alt stat suveran şi să
încasezi profit din această exploatare, dar statului astfel exploatat nu i se
permite să afle la cât se cifrează toate acestea.
Guvernele se schimbau frecvent. Chestiunea fu discutată sporadic în
parlamentul italian. La un moment dat, în 1964, Vaticanul dovedi în ce
măsură abandonase dictonul lui Cristos "împărăţia mea nu este de pe acest
pământ" pentru a-l înlocui cu învăţăturile lui Bernardino Nogara: "Sporeşte-ţi
mărimea companiei, căci astfel controalele fiscale ale guvernului vor fi tot
mai anevoioase, în avantajul tău". "Compania" la care se referea Nogara era
Corporaţia Vatican, iar "guvernul" - nefericiţii de dincolo de Tibru, nevoiţi să
aibă de-a face cu un refugiu fiscal străin în plin centrul Romei.
~n iunie 1964, cu Aldo Moro din nou la putere, Biserica celor n ăpăstuiţi
ameninţă să culce la pământ întreaga economie italiană, în timpul
negocierilor, împuterniciţii Vaticanului puseră în vedere guvernului italian că,
dacă nu li se acceptă condiţiile, vor arunca pe piaţă absolut toate acţiunile pe
care le deţineau în Italia. Momentul era bine ales. Bursa italiană trecea printro
perioadă deosebit de grea, înregistrând o cădere continuă a acţiunilor.
Scoaterea bruscă pe piaţă a pachetelor enorme deţinute de Vatican ar fi distrus
întreaga economie italiană, în faţa acestei perspective, guvernul italian
capitulă, în octombrie 1964 fu întocmit un proiect de lege care să ratifice
acordul anterior ilegal.
David Yallop
94
Proiectul de lege nu ajunse să fie înaintat parlamentului, în primul rând
din cauză că guvernele cădeau atât de repede încât diverşii miniştri de finanţe
nu apucau să descopere ce îi aşteaptă în mapa de lucru. ~ntre timp, Vaticanul
continuă să se bucure de scutirea de impozit. Nu mai plătise impozit pe
dividende din aprilie 1963. ~n 1967, presa italiană, în mod special cea de
stânga, trecu la atac. Voiau să ştie de ce. Voiau să ştie şi cât. Voiau să ştie, de
asemenea, câte acţiuni deţinea Vaticanul în ţara lor. ~ncepură să fie vehiculate
cifre. Valoarea investiţiilor Vaticanului la bursa italiană era estimată într-o
gamă largă, între 160 de milioane de dolari [i 2,4 miliarde de dolari.
~n martie 1967, ministrul italian de finanţe la vremea aceea, Luigi Preti,
ca răspuns la interpelările din Senat, aduse câteva clarificări oficiale în
problema acţiunilor deţinute de Vatican în Italia. Conform schemei sale, cel
mai mare investitor al Vaticanului era, de departe, IOR-ul, urmat de
Administraţia Specială. De asemenea, participante la bursă se dovediră a fi
diverse departamente cu nume sonore din cadrul Vaticanului, cum ar fi
Edificiul Sfântului Petru, Societatea Pontificală pentru Apostolul Petru,
Administraţia Patrimoniului Sfântului Scaun şi Propaganda Fide. Ministrul de
finanţe Preti declară că Vaticanul deţinea acţiuni în valoare de aproximativ
100 de miliarde de lire, adică 104,4 milioane de dolari la cursul de schimb de
atunci. Cifra exactă era, fără îndoială, mult mai mare. Estimările lui Preti nu
luaseră în calcul însemnata investiţie a Vaticanului în obligaţiuni de stat şi
obligaţiuni la termen28, care sunt complet scutite de orice fel de impozitare, ci
avuseseră în vedere numai acţiunile impozabile.
Ministrul de finanţe nu se arătă interesat nici de faptul că, în
conformitate cu regulamentul bursei italiene, acţionarilor li se permite să lase
neîncasate dividendele timp de cinci ani. Există dovezi că investiţiile
Vaticanului cuprinse în aceste două categorii erau cel puţin la fel de mari ca [i
cele care fuseseră de competenţa ministrului. Prin urmare, adevărata valoare a
investiţiilor Vaticanului la nivelul anului 1968, numai în ac ţiuni italiene, este
de minimum 202,2 milioane de dolari. La acestea ar trebui adăugată valoarea
proprietăţilor imobiliare ale Vaticanului, mai ales cele din Roma [i din
provinciile învecinate, ca [i toate investiţiile din afara Italiei.
~n cele din urmă, Italia hotărî să nu se lase dusă de nas: Biserica
Romano-Catolică fu nevoită, cel puţin în Italia, să dea Cezarului ce era al
Cezarului, în ianuarie 1968, un alt guvern efemer, condus de Giovanni Leone,
declară că la sfârşitul anului Vaticanul trebuie să plătească. Cu o remarcabilă
28 Debentures : Cea mai utilizată formă de împrumut pe termen lung pentru o companie. Este de obicei un
împrumut rambursabil la o dată fixă. Cele mai multe debentures plătesc o dobândă fixă, care trebuie achitată
înainte de plata dividendelor către acţionari. Cele mai multe debentures sunt, de asemenea, garantate cu
activele debitorului. Avantajul pentru companii al acestui tip de obligaţiuni constă în faptul că angajează o
dobândă mai mică decât alte tipuri de împrumut [i sunt, de obicei, rambursabile pe termen lung. Pentru
investitor, acestea pot fi vândute la bursa de valori [i implic ă un risc mai mic decât acţiunile de tip equity, cu
dobândă variabilă, (n.tr.)
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
95
lipsă de eleganţă, [i bombănind în legătură cu neasemuitul impuls dat de
investiţiile sale economiei italiene, Vaticanul acceptă - dar în maniera sa
caracteristică. Ca şi inculpatul dovedit vinovat, ceru răgaz să plătească -în rate
mici.
~ntreaga tevatură se soldă cu câteva consecinţe nefaste pentru Vatican.
Indiferent de suma globală, toţi italienii aflaseră că Biserica celor nevoiaşi
deţinea investiţii imense care produceau anual un profit de milioane de dolari.
Mai mult, în urma confruntării care durase şase ani, multe companii fuseseră
deconspirate ca fiind în proprietatea sau sub controlul Vaticanului. Vastul
portofoliu ar fi putut fi o dovadă de abilitate în afaceri, dar imaginea publică
ar fi avut de suferit dacă omul de rând, nemulţumit că nu-i funcţionează
telefonul/apa/electricitatea/gazele, ar fi aflat că pentru toate trebuie să-i
mulţumească Bisericii. Apoi, mai presus de toate, dacă Vaticanul îşi menţinea
investiţiile masive din Italia, avea să se confrunte cu impozite uriaşe. Papa
Paul al VI-lea era la ananghie. Cei la care apelă pentru rezolvare fură Gorila şi
Rechinul.
Dacă Sigmund Freud are dreptate când concluzionează că
personalitatea unui om se formează în întregime în primii cinci ani de viaţă,
atunci Paul Marcinkus ar merita un studiu aprofundat din partea specialiştilor.
Chiar făcând abstracţie de teoria lui Freud, puţini ar îndrăzni să conteste
opinia încetăţenită, conform căreia anturajul joacă un rol esenţial în perioada
formativă.
Marcinkus se născuse într-un oraş stăpânit de Mafie, în care crima
organizată era un lucru obişnuit; în care corupţia cuprinsese totul, de la primar
la pre-adolescenţi. Era un oraş măcinat de toate delictele imaginabile, în care,
din 976 de crime organizate comise între 1919 şi 1929, fuseseră condamnaţi
numai doi făptaşi. Era oraşul în care, în toamna lui 1928, preşedintele
Comisiei Anti-Crimă apelă la un singur om pentru a se asigura că alegerile ce
urmau să aibă loc în noiembrie aveau să decurgă într-o manieră civilizată şi
democratică. Omul în cauză era Al Capone; oraşul, Chicago. Capone se fălea,
zicând: "Poliţia îmi aparţine". Şi mai corect ar fi fost: "Oraşul îmi aparţine".
Capone dădu curs rugăminţii pentru alegeri corecte. El povăţui poliţia din al
doilea oraş ca mărime al Americii, iar poliţia îl ascultă. Mai târziu,
preşedintele Comisiei Anti-Crimă avea să remarce: "S-au dovedit a fi cele
mai corecte şi mai reuşite alegeri din ultimii patruzeci de ani. Timp de o zi
întreagă, nu a existat nici măcar o reclamaţie, nici o fraudă electorală, nici cel
mai mic incident."
Paul Marcinkus s-a născut la 15 ianuarie 1922 în suburbia Cicero din
Chicago, statul Illinois. ~n anul urm ător, Al Capone, lovindu-se la Chicago de
realitatea incredibilă a unui primar cinstit şi a unui şef al poliţiei la fel de
cinstit, îşi mută cartierul general în Cicero. Localnicii, cam 60.000 la număr,
în majoritate proveniţi din Polonia, Boemia [i Lituania la prima sau la a doua
David Yallop
96
generaţie, se obi[nuiră repede cu prezenţa Mafiei în mijlocul lor. Capone îşi
stabili cartierul general la hotelul Hawthorne din Strada 22, numărul 4833.
Capone venise însoţit de oameni subţiri ca Jake Guzik zis "Deget Unsuros",
Tony Volpi zis "Pileală", Frank Nitti zis "Durul", Frankie Pope zis
"Milionarul".
Aceasta era suburbia Cicero a copilăriei lui Paul Casimir Marcinkus.
Părinţii lui erau imigranţi lituanieni. Tatăl îşi câştiga existenţa spălând
geamurile rămase nesparte de gloanţele de mitralieră, iar mama muncea într-o
brutărie. Abia dacă o rupeau pe englezeşte. Ca mai toţi imigranţii săraci veniţi
în căutarea unei vieţi mai bune în ţara libertăţii, ei hotărâseră ca, pentru copiii
lor, prin strădanie cinstită [i muncă îndârjită, acea viaţă mai bună să devină
realitate. Marcinkus, cel mai mic dintre cei cinci copii, avea să ajungă mai sus
decât în cele mai îndrăzneţe vise ale lor. Povestea lui este povestea puştiului
de prin vecini ajuns bancherul lui Dumnezeu.
~ndrumat de preotul său paroh, Marcinkus îşi descoperi vocaţia pentru
preoţie. Fu hirotonisit în 1947, anul în care Capone murea de sifilis,
înmormântarea catolică la Chicago a Inamicului Public Numărul Unu al
Americii fu oficiată de monseniorul William Corman, care le explică
reporterilor: "Biserica nu trece niciodată cu vederea nici răul, nici păcatele din
viaţa fiecăruia. Această scurtă ceremonie este menită să recunoască penitenţa
lui (a lui Capone) şi faptul că el a murit întărit de împărtăşania Bisericii."
Marcinkus plecă la Roma şi studie la aceeaşi Universitate Catolică
Gregoriană pe care o absolvise [i Albino Luciani. Marcinkus absolvi la fel de
meritoriu şi obţinu doctoratul în Drept Canonic. ~n perioada petrecut ă la
seminar, Marcinkus înregistrase un succes remarcabil pe terenurile de sport
datorită staturii sale de 1,90 m şi celor 100 de kilograme de muşchi. ~n
meciurile de fotbal, când intra la minge, ie şea mai mereu biruitor. Forţa fizică
avea să se dovedească un atu hotărâtor în ascensiunea sa spre culmi. Fără
îndoială că lecţiile învăţate pe străzile din Cicero dădeau roade.
~ntors la Chicago, Marcinkus lucră ca preot paroh, apoi deveni membru
al Curţii Ecleziastice a Diocezei. Unul dintre primii pe care Marcinkus avea
să-i cucerească fu şeful de atunci al arhidiocezei Chicago, cardinalul Samuel
Stritch.
După o recomandare din partea cardinalului, Marcinkus fu transferat în
1952 la secţia engleză a cabinetului secretarului de stat al Vaticanului. Urmară
deplasări ca ataşat al nunţiilor papali din Bolivia [i Canada, apoi în 1959
reveni la Roma, la departamentul secretarului de stat. Pentru că vorbea curent
spaniola [i italiana, fu folosit în mod constant ca interpret.
~n 1963, cardinalul New York-ului, Francis Spellman, într-una din
frecventele sale călătorii la Roma, îi atrase atenţia papei Paul că Marcinkus
este un preot de mare viitor. Având în vedere că Spellman conducea cea mai
bogată dioceză din lume la vremea aceea [i era adesea numit "Cardinalul
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
97
Bogătaş" - drept omagiu adus geniului său financiar - papa începu să-l
urmărească în ascuns pe Paul Marcinkus.
~n 1964, în timpul unei vizite în centrul Romei, mulţimea entuziastă
risca să-l calce în picioare pe locţiitorul lui Cristos. Pe neaşteptate, îşi făcu
apariţia Marcinkus. Cu umerii, cu coatele [i cu braţele, îi croi literalmente
drum prin mulţime înspăimântatului papă. A doua zi, papa îl chemă pentru a-i
mulţumi personal. Din acel moment, deveni bodyguardul neoficial al papei.
Aşa s-a ales Marcinkus cu porecla de "Gorila".
~n decembrie 1964 îl însoţi pe papa Paul în India; anul următor, la
Naţiunile Unite. ~ntre timp, Marcinkus preluase deja sarcina de consilier în
probleme de securitate a deplasărilor. Bodyguard personal. Consilier personal
în probleme de securitate. Translator personal. Puştiul din Cicero ajunsese
departe. Devenise deja bun prieten cu secretarul personal al papei, părintele
Pasquale Macchi. Macchi era unul dintre personajele cheie ale anturajului
papei, anturaj pe care Curia Romană îl numea "Mafia milaneză". ~n 1963,
când Montini, arhiepiscopul de Milano, fusese ales pap ă, îşi adusese cu sine o
caravană întreagă de sfetnici, consilieri financiari, clerici. Macchi făcea parte
din acel anturaj. Chiar dacă toate drumurile duc la Roma, câteva trec prin
Milano. Dependenţa manifestă a papei faţă de oameni ca Macchi era total
disproporţionată comparativ cu poziţiile oficiale ale acestora. Macchi îl
dojenea pe papă atunci când părea melancolic sau deprimat. Tot el îi spunea
când să meargă la culcare, pe cine să avanseze, pe cine să pedepsească printrun
transfer neconvenabil. Seara, după ce îl băga în pat pe Sanctitatea Sa,
Macchi putea fi găsit, fără excepţie, într-un restaurant excelent situat foarte
aproape de Piazza Gregorio Settimo. De obicei, companionul său la cină era
Marcinkus.
Prietenia dintre papa Paul [i Marcinkus fu consolidată de noile călătorii
peste hotare ale "papei pelerin" în Portugalia, în mai 1967, [i Turcia, în luna
iulie a aceluiaşi an. Spre sfârşitul anului, papa Paul al VI-lea înfiinţa un
departament numit Prefectura Afacerilor Economice ale Sfântului Scaun, I
s-ar fi potrivit mai degrabă numele de Minister de Finanţe sau cel de înalta
Curte de Conturi. Ceea ce urmărea papa era un departament capabil să
întocmească un raport anual cu situaţia exactă a averii Vaticanului [i evoluţia
tuturor activelor [i pasivelor fiecărei Administraţii a Sfântului Scaun, cu
scopul de a obţine cifre clare din care să rezulte un bilanţ general pentru
fiecare an. ~ncă de la înfiinţarea sa, departamentul se lovi de două piedici
serioase. Mai întâi, la dispoziţia expresă a papei Paul, Banca Vaticanului
fusese exclusă din exerciţiul economic. Apoi, paranoia existentă la Vatican.
După înfiinţarea departamentului sub îndrumarea a trei cardinali, la
conducerea lui fu numit cardinalul Egidio Vagnozzi. Teoretic, dup ă cel mult
un an acesta ar fi trebuit să fie în măsură să furnizeze papei situaţia exactă a
finanţelor Vaticanului. Practic, Vagnozzi descoperi că era tratat cu aceeaşi
David Yallop
98
secretomanie pe care diversele departamente din cadrul Vaticanului o
opuneau frecvent anchetelor de presă. Congregaţia Clerului dorea să ascundă
cifrele. La fel [i APSA. La fel şi toate celelalte. ~n 1969, cardinalul Vagnozzi
declară unui coleg: "Ca să-ţi poţi face fie şi o vagă idee despre câţi bani există
[i unde, ar fi nevoie de o combinaţie de KGB, CIA [i Interpol."
Fostul coleg al lui Bernardino Nogara, cardinalul Alberto di Jorio,
acum în vârstă de 84 de ani, care activa în continuare ca şef al Băncii
Vaticanului, avea nevoie de un ajutor. Pentru a-i oferi acest ajutor, papa Paul
îl unse episcop pe Paul Marcinkus. A doua zi după ce se prosternase la
picioarele papei, Marcinkus prelua funcţia de secretar al Băncii Vaticanului.
Practic, se afla la conducerea băncii. Dacă până atunci îi fusese destul de u şor
să traducă pentru preşedintele Johnson în conversaţiile cu papa, acum
Marcinkus descoperi, aşa cum avea să recunoască de bună voie, că "nu am
experienţă bancară". Bancherul neofit parvenise. Dintr-un obscur preot din
Cicero, Paul Marcinkus ajunsese la o poziţie [i o putere neatinse până atunci
de vreun american.
Unul dintre cei care sprijiniseră ascensiunea lui Paul Marcinkus era
Giovanni Benelli. La început, acesta apreciase - şi îl încredinţase pe papa Paul
- că extravertitul din Cicero, amator de golf [i de ţigări de foi, ar putea fi de
mare folos Băncii Vaticanului. ~ntr-un răstimp de doi ani, Benelli constată că
se înşelase amarnic şi că Marcinkus trebuia îndepărtat din funcţie fără
întârziere. Avea să descopere că timpul scurs îi fusese suficient lui Marcinkus
pentru a-[i asigura o poziţie mai puternică decât a sa însăşi. ~n 1977, când avu
loc confruntarea finală, cel care părăsi Vaticanul fu Benelli.
Extraordinara ascensiune a lui Marcinkus f ăcea parte dintr-o schimbare
de politică a Vaticanului, minuţios pregătită. Impozitele mari pe dividende [i
notorietatea Vaticanului ca proprietar al multor companii italiene erau o etap ă
revolută pentru Corporaţia Vatican, mai ales când acele companii produceau
flecuşteţe jenante cum ar fi pastilele anticoncepţionale, asupra cărora papa
Paul tocmai invocase mânia Domnului. Papa şi consilierii săi luaseră
hotărârea să-şi reducă angajamentele de pe piaţa financiară italiană şi să
transfere grosul averii Vaticanului pe pieţele externe, în principal în SUA. ~şi
propuseseră, de asemenea, să pătrundă în lumea foarte profitabilă a acţiunilor
de tip blue chip29, a eurodolarului30 şi a profiturilor off-shore31.
29 blue chip : O acţiune obişnuită la o companie de mari proporţii care are un renume recunoscut, o creştere
financiară bună şi active mari. Acţiunile de tip blue chip nu pot fi definite precis, dar cea mai mare parte a
portofoliului de tip equity al unei instituţii constă în blue chips . (n.tr.)
30 eurodolari : Dolari depozitaţi în instituţii financiare în afara SUA. Piaţa eurodolarului a apărut la Londra,
către sfârşitul anilor '50, când cererea crescândă de dolari pentru finanţarea comerţului şi investiţiilor
internaţionale a coincis cu o ofertă sporită de dolari. Prefixul "euro" arată originea acestei practici, dar în
prezent se referă la toate depozitele în dolari, oriunde în afara SUA. (n.tr.)
31 fond off-shore : Un fond păstrat în afara ţării de reşedinţă a deţinătorului. Centrele off-shore asigură dobânzi
avantajoase atât pentru depozite cât şi pentru împrumuturi, din cauza nivelului scăzut al impozitării, a
liberului schimb şi a reducerii plafonului minim obligatoriu pentru rezervele băncilor, (n.tr.)
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
99
Marcinkus fu ales ca una din piesele de bază ale acestei strategii. Pentru
completarea echipei, papa recurse din nou la "mafia milaneză". Cel vizat era
chiar mafiot, dar milanez doar prin adopţie. "Rechinul" era originar din Patti,
lângă Messina, în Sicilia. Numele său - Michele Sindona.
Ca şi Albino Luciani, Michele Sindona cunoscuse sărăcia în copilărie
şi, tot ca Luciani, fusese profund afectat [i influen ţat de mediul în care
crescuse. Pe când cel dintâi ajunsese la maturitate hotărât să uşureze sărăcia
altora, cel de-al doilea preferă să-i uşureze pe alţii de avere.
Născut la 8 mai 1920 şi educat de iezuiţi, Sindona dovedi de timpuriu o
aplecare deosebită către matematici şi economie. După ce absolvi cu brio
Dreptul la Universitatea din Messina, în 1942 reuşi să evite recrutarea în
armata lui Mussolini, cu ajutorul unei cunoştinţe a logodnicei sale, un anume
monsenior Amleto Tondini, de la Secretariatul de Stat al Vaticanului.
~n timpul ultimilor trei ani ai celui de-al doilea război mondial, Sindona
îşi lăsă deoparte licenţa în Drept şi se lansă într-o ocupaţie foarte profitabilă,
prin care avea să devină vestit în toată lumea: cumpărări-vânzări. Cumpăra
alimente pe piaţa neagră din Palermo [i le introducea prin contrabandă, cu
ajutorul Mafiei, în Messina, unde le vindea populaţiei înfometate.
După debarcarea Aliaţilor, din iunie 1943, Sindona începu să se
aprovizioneze de la armata americană. Odată cu afacerile, se dezvoltau [i
relaţiile sale cu Mafia. ~n 1946 plecă din Sicilia la Milano, ducând cu el
câteva învăţăminte nepreţuite asupra legii cererii [i ofertei [i un număr de
scrisori de recomandare, încă [i mai nepreţuite, din partea arhiepiscopului de
Messina, a cărui prietenie Sindona o cultivase cu grijă.
La Milano, se stabili în suburbia Affori [i se angaja la o firm ă de
consultanţă financiară şi contabilitate. Cum capitalul american începuse să
pătrundă în Italia, sarcina lui Sindona era să le arate potenţialilor investitori
cum să se strecoare printre prevederile complicatelor legi italiene privitoare la
impozite. Partenerii săi din Mafia fură plăcut impresionaţi de evoluţia lui. Era
talentat, ambiţios [i, mai important decât orice în ochii Mafiei, era lipsit de
scrupule, coruptibil până în măduva oaselor [i era de-al lor. Cunoştea
importanţa legilor nescrise ale Mafiei, ca "omerta" - legea tăcerii. Doar era
sicilian.
Familia mafiotă Gambino era printre cele mai mulţumite de tânărul
Sindona şi de dexteritatea lui în plasarea dolarilor investiţi fără ştirea
agasantelor autorităţi fiscale. Familia Gambino are interese peste tot în lume,
dar principalele sale centre de influenţă sunt New York şi Palermo. Primul
este controlat de Gambino, cel de-al doilea de verii lor sicilieni, Inzerillo. Pe 2
noiembrie 1957, la Grand Hotel des Palmes din Palermo avu loc o reuniune
de "familie". Printre cei invitaţi să savureze vinul şi mâncarea se afla [i
Michele Sindona.
Familia Gambino îi făcu lui Sindona o propunere pe care acesta o
David Yallop
100
acceptă cu entuziasm. I se cerea să se ocupe, în beneficiul familiei, de
re-investirea imenselor profituri ce tocmai începeau să se acumuleze din
vânzările de heroină. Aveau nevoie de un spălător de bani. Sindona, cu
iscusinţa sa dovedită în a muta munţi de bani dincolo [i dincoace de graniţă
fără a tulbura liniştea fiscului, era o alegere ideală. La această iscusinţă se mai
adăuga şi faptul că, la momentul acelei întâlniri la vârf a Mafiei, Sindona era
deja directorul unui mare număr de companii. Deseori le spunea clienţilor săi
recunoscători: "Nu, mulţumesc, prefer să fiu plătit în acţiuni ale companiei
dvs." ~ncepuse, de asemenea, să-şi perfecţioneze tehnica de achiziţionare a
companiilor aflate la strâmtoare, pentru a le diviza şi a le vinde pe bucăţi,
fuzionând alte bucăţi, amestecând totul ca pe nişte cărţi de joc [i apoi vânzând
cu un profit substanţial. Era un spectacol de magie uluitor, mai ales dacă nu
erai cel care plăteşte.
La şaptesprezece luni de la acea conferinţă la vârf a Mafiei, Sindona îşi
cumpăra prima sa bancă, ajutat financiar de Mafie. Sindona descoperise deja
una din legile fundamentale ale furtului: cea mai bună metodă să furi dintr-o
bancă este să ai banca ta.
Sindona înfiinţa în Liechtenstein o companie-holding, Fasco AG. La
scurt timp, Fasco achiziţiona Banca Privata Finanziaria din Milano cunoscută
sub numele de BPF. Fondată în 1930 de un ideolog fascist, BPF era o
instituţie mică, foarte discretă [i exclusivistă, care servea drept canal secret
pentru transferurile ilegale de capital în afara Italiei, în beneficiul câtorva
aleşi. Fără îndoială că această mândră moştenire a fost cea care l-a cucerit pe
Sindona. Deşi nu catadicsise să lupte pentru Mussolini, Michele Sindona era
un fascist înnăscut. Nu e de mirare că n-a putut rezista tentaţiei de a
achiziţiona o asemenea bancă.
Tot în 1959, anul în care achiziţionase BPF, Sindona mai făcu încă o
investiţie cât se poate de abilă. Arhiepiscopul de Milano încerca să strângă
bani pentru un azil de bătrâni. Sindona interveni şi strânse el întreaga sumă:
2,4 milioane de dolari. Când cardinalul Giovanni Battista Montini inaugura
Casa della Madonnina, Sindona fu prezent alături de el. Cei doi deveniră
prieteni la cataramă, iar Montini avea să se bazeze din ce în ce mai mult pe
sfaturile lui Sindona, şi nu numai în privinţa investiţiilor diocezei.
Ceea ce cardinalul Montini probabil că nu ştiuse era că cele 2,4
milioane de dolari proveneau în principal din dou ă surse: Mafia şi CIA.
Victor Marchetti, fost agent CIA, avea să facă mai târziu următoarea
dezvăluire:
~n anii '50 [i '60, CIA a sprijinit economic multe din activităţile
promovate de Biserica catolică, de la orfelinate la misionariat. An de an
au fost donate milioane de dolari unui mare număr de episcopi şi
monseniori. Unul dintre aceştia a fost cardinalul Giovanni Battista
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
101
Montini. Este posibil ca Montini să nu fi ştiut de unde vin banii. Poate a
crezut că provin de la prieteni.32
"Prieteni" care erau atât de hotărâţi să îi împiedice pe italieni să aducă
la putere un guvern comunist, încât nu numai că vărsau în ţară milioane de
dolari, dar erau, de asemenea, dispuşi să le zâmbească binevoitor unora ca
Michele Sindona. Chiar dacă era un infractor în plină afirmare, cel puţin era
un infractor de dreapta.
Rechinul începu să se mişte tot mai iute. Milanezii, care au o pornire
înnăscută de a-i desconsidera pe romani, [i cu atât mai mult pe sicilieni, nu -l
băgaseră în seamă până atunci pe acest bărbat manierat din sud, cu vorba
domoală. După o vreme, cercurile financiare din Milano, oraşul care poate fi
considerat capitala financiară a Italiei, recunoscură că Sindona era un strălucit
consultant în materie de impozite. Când începuse să achiziţioneze câte o
companie, ici şi colo, toţi consideraseră că e vorba de norocul începătorului.
Mai târziu, când deveni patron de bancă [i confidentul celui pe care mulţi îl
vedeau drept viitorul papă, era prea târziu pentru a mai putea fi oprit.
Ascensiunea lui era irezistibilă. Tot prin compania sa holding, Fasco, Sindona
achiziţiona Banca di Messina. Această mişcare a încântat familiile mafiote
Gambino şi Inzerillo, pentru că le asigura accesul neîngrădit la o bancă din
Sicilia, provincia natală a lui Sindona.
Sindona îşi făuri relaţii strânse cu Massimo Spada, unul dintre oamenii
de încredere ai Vaticanului, secretar administrativ al Băncii Vaticanului [i
reprezentantul Vaticanului în consiliile de administra ţie a douăzeci [i patru de
companii, printre care [i Banca Cattolica de Veneto. Bun prieten îi deveni şi
Luigi Mennini, tot funcţionar bancar de rang înalt al Vaticanului. De
asemenea, părintele Macchi, secretarul lui Montini. Banca Privata începu să
prospere. ~n martie 1965, Sindona vându 22 la sută către Hambros Bank din
Londra. Hambros, cu care Vaticanul era în relaţii strânse de multă vreme,
aprecia drept "strălucită" maniera în care Sindona administra fondurile
dirijate către BPF. La fel şi familiile Gambino [i Inzerillo. La fel [i
Continental Bank of Illinois, care cumpără de la Sindona alte 22 de procente
ale băncii. La ora aceea, Continental devenise principalul canal de circulaţie
pentru investiţiile Vaticanului în SUA. Sindona se înconjurase deja de
multiple relaţii şi diferite personalităţi din Vatican. Deveni bun prieten cu
32 Informa]ii l\muritoare g\sim `n cartea scris\ de Gordon Thomas, Istoria secret\ a Mossad-ului. Spionii lui
Ghedeon, p. 208: “~n 1960, CIA mai avu o realizare epocal \, când cardinalul milanez Montini – ce avea s\
devin\ trei ani mai târziu Papa Paul al VI-lea – d\du CIA numele preo]ilor nord-americani despre care
Vaticanul considera c\ au simpatii comuniste. R\zboiul rece era la apogeu; paranoia umbla liber \ pe str\zile
Washinto-ului. FBI-ul `i vâna pe preo]i [i mul]i p\r\siser\ ]ara, `ndreptându-se spre America Central\ [i de
Sud. CIA beneficia de un fond substan]ial, numit “bani de proiect”, de care se folosea pentru a face cadouri
substan]iale institu]iilor catolice de caritate, [colilor [i orfelinatelor, [i pentru a pl \ti restaurarea cl\dirilor
biserice[ti ale Vaticanului.[…] {efii filialelor CIA erau privi]i de Vatican ca fiind mai importan]i decât
ambasadorii SUA `n Italia.”
David Yallop
102
monseniorul Sergio Guerri, cel care preluase responsabilitatea conducerii
Administraţiei Speciale, monolitul creat de Nogara.
~n 1964, Sindona mai achiziţiona o bancă, de data aceasta în Elveţia,
Banque de Financement din Geneva, Finabank. ~n mare parte proprietatea
Vaticanului, aceasta era, ca şi prima sa bancă, aproape integral, un canal ilegal
pentru scurgerea de capital în afara Italiei. După achiziţionarea pachetului de
control de către Sindona, Vaticanul rămânea cu 29 la sută din bancă. Hambros
din Londra şi Continental Illinois din Chicago aveau şi ele partea lor.
Faptul că trei instituţii impunătoare cum erau Corporaţia Vatican,
Hambros [i Continental întreţineau relaţii atât de strânse cu Sindona ar trebui
să constituie, fără îndoială, un indiciu că Sindona îşi admnistra băncile într-o
manieră exemplară. Oare?
Carlo Bordoni descoperi că lucrurile stăteau cu totul altfel. Bordoni îl
cunoscu pe Sindona în 1964, în a doua jumătate a lunii noiembrie, la Studio
Sindona, din Via Turati 29, în Milano. Până atunci, Bordoni lucrase ca
manager al filialei din Milano a First National Citibank d in New York. Cu
puţin înainte de întâlnirea sa cu Sindona, Bordoni fusese concediat de
Citibank pentru depăşirea atribuţiilor în privinţa schimburilor valutare. Era
exact ce-i trebuia lui Sindona. Acesta îi oferi lui Bordoni ocazia să se ocupe
de schimbul valutar al BPF. Având în vedere că depozitele băncii totalizau
mai puţin de 15 miliarde de lire (aproximativ 15 milioane de dolari), Bordoni
refuză. Comparativ cu rulajul de miliarde de dolari de la Citibank, era un biet
mărunţiş, în plus, la acea dată, banca nu era nici măcar bancă-agent, deci nu
avea autorizaţie pentru tranzacţii valutare. Era necunoscută pe plan
internaţional [i, după părerea lui Bordoni, nu avea "nici o şansă de a pătrunde
în aristocraţia băncilor internaţionale".
Bordoni veni cu o idee mai bună. Ce-ar fi să înfiinţeze o agenţie de
brokeraj33 internaţional? Cu o muncă susţinută [i cu excelentele relaţii ale lui
Bordoni, o asemenea companie ar putea câştiga comisioane mari. Ar putea -
din nou cu cuvintele lui Bordoni - "să sporească renumele Grupului Sindona,
destul de modest deocamdată, iar după un timp, aproape cu siguranţă că ar
începe să apară importante credite valutare în favoarea BPF şi a Finabank".
După cum avea să-[i amintească mai târziu Bordoni, într-o mărturie sub
jurământ în fata magistraţilor milanezi, aducând mărturii zdrobitoare
împotriva fostului său şef, Sindona fu vizibil entuziasmat [i aprobă proiectul
fără ezitare, încântarea lui Sindona e uşor de înţeles. Compania, botezată cu
numele atât de potrivit de "Moneyrex", intr ă în activitate pe 5 februarie 1965.
Administrată iniţial într-o manieră cinstită, realiză profituri însemnate. ~n
33 (aproximativ) intermediere. Broker : agent care pune în legătură două părţi, permiţându-le să încheie un
contract la care el (brokerul) nu participă. Remuneraţia acestuia constă într-un brokerage (comision), care
este de obicei calculat procentual faţă de valoarea contractului. Brokerii sunt utilizaţi datorită cunoaşterii
aprofundate a anumitor domenii ale pieţei sau pentru a ascunde identitatea participantului pe care îl
reprezintă, (n.tr.)
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
103
1967 tranzacţiile ajunseseră la un volum total de 40 de miliarde de dolari pe
an, cu un profit net de peste 2 milioane de dolari - profituri care, în mâna lui
Sindona, dispăreau înainte ca fiscul să apuce măcar să clipească. Dar Sindona
nu se mulţumea numai cu profitul cinstit, îl îndemnă pe Bordoni să dirijeze
cât mai multă valută către cele două bănci. Bordoni îi arătă că există câteva
dificultăţi foarte serioase care făceau ca ideea să fie inaplicabilă. Rechinul
începu să se înfurie [i îi strigă lui Bordoni să facă bine să-[i amintească de
"forţa sa de convingere" [i de "puterea" pe care o deţinea. Bordoni îi
răspunse, pe acelaşi ton, că tocmai acestea erau dificultăţile la care se referise.
Ca nu cumva Sindona să rămână nelămurit, Bordoni îi explică: "«Forţa» ta
este Mafia, iar «puterea» ta este Francmasoneria. N-am de gând să-mi risc
reputaţia şi succesul companiei Moneyrex doar pentru că aşa vrea un mafiot."
~n cele din urmă, prudenţa lui Bordoni învinse temeritatea, iar acesta acceptă
să se ocupe de operaţiunile bancare ale BPF şi Finabank. Ceea ce avea să
descopere spunea multe atât despre Vatican, Hambros [i Continental Illinois
cât [i despre Sindona. Doisprezece ani mai târziu, în declaraţia sa către
magistraţii milanezi, depusă sub jurământ în spitalul unei închisori din
Caracas, Bordoni avea să-şi evoce descoperirile:
Când am început să merg la BPF, în vara lui 1966, ceea ce m-a deranjat
enorm a fost haosul care domnea peste tot. Era o bancă micuţă, care
reuşea să supravieţuiască numai datorită comisioanelor provenite - şi
tăinuite imediat – din nenumăratele "operaţiuni la negru" pe care BPF
le efectua pentru Credito Italiano, Banca Commerciale Italiana şi alte
bănci naţionale importante. Aceste operaţiuni valutare la negru, un
imens export de capital, aveau loc zilnic [i implicau sume uria şe.
Metoda folosită era cea mai grosolană şi mai ilegală din câte se pot
imagina.
Bordoni descoperi o mulţime de conturi depăşite fără nici o garanţie
reală [i cu sume mult peste limita legală de o cincime din capital şi rezerve.
Descoperi, de asemenea, furturi masive. Personalul băncii transfera mari sume
de bani din conturile depunătorilor fără ştirea acestora. Aceste sume erau apoi
mutate în contul deţinut de Banca Vaticanului. Apoi Banca Vaticanului
transfera sumele, minus comisionul lor de 15 la sut ă, în contul lui Sindona de
la Finabank din Geneva. Numele contului din Finabank era MANI. MA de la
Marco, NI de la Nino: numele fiilor lui Sindona. Comisionul de 15 la sut ă
plătit Vaticanului era o sumă variabilă în funcţie de cursul de schimb la zi
valabil pe piaţa neagră.
Dacă un client al BPF din Milano reclama că îi fusese returnat un cec
perfect acoperit sau că în contul său ar fi trebuit să existe mai mulţi bani decât
arăta extrasul, la început i se răspundea că n-are decât să-[i schimbe banca.
David Yallop
104
Dacă insista, atunci apărea mangerul care, plin de solicitudinea specific
milaneză, îşi cerea scuze şi punea totul pe seama unei "regretabile erori - ştiţi,
computerele astea".
Situaţia descoperită la Finabank din Geneva era la fel de gravă.
Directorul executiv, un anume Mario Olivero, habar n-avea ce înseamnă o
bancă. Directorul general îşi petrecea tot timpul speculând acţiuni, mărfuri şi
valută. Dacă pierdea, pierderea era transferată în contul clientului. Dacă ieşea
în câştig, profitul era al lui. Şefii de departamente urmau şi ei exemplul
directorului general, iar Banca Vaticanului la fel.
IOR-ul, pe lângă faptul că era coproprietar al unei bănci, era [i
deţinătorul câtorva conturi în acea bancă. Bordoni descoperi că respectivele
conturi "reflectau, în exclusivitate, uriaşe operaţiuni speculative care se
soldau cu pierderi imense". Aceste pierderi, ca [i toate celelalte pierderi, erau
finanţate de o companie fantomă34 numită Liberfinco (Liberian Financial
Company). La vremea inspecţiei efectuate de Bordoni, această companie
fantomă înregistra o pierdere de 30 de milioane de dolari. ~n 1973, când şi-au
făcut apariţia inspectorii bancari elveţieni, pierderea înregistrată de compania
fantomă crescuse la 45 de milioane de dolari. Elveţienii le puseră în vedere lui
Sindona, Vaticanului [i băncilor Continental Illinois [i Hambros că, dacă nu
închid Liberfinco în 48 de ore, Finabank va fi declarată falimentară. Atunci,
unul din oamenii lui Sindona, un anume Cian Luigi Clerici di Cavenago,
demonstra că are nu numai multe nume, ci [i multe idei strălucite. Prin
intermediul unei revizii de 45 de milioane de dolari, un artificiu prin care nu
se utilizau efectiv lichidităţi, el închise Liberfinco [i deschise o altă companie,
Aran Investment of Panama, direct cu un deficit de 45 de milioane de dolari.
Când îi ceruse lui Bordoni să examineze Finabank, Sindona remarcase,
rostind unul dintre cele mai mari eufemisme ale tuturor timpurilor: "Aici se
petrec lucruri ciudate." Când Bordoni îi spuse cât de ciudate erau, într -adevăr,
cele petrecute, Sindona îl insultă [i îl dădu afară din birou. La ambele bănci,
afacerile continuară să se deruleze ca şi până atunci. Bordoni încercă să se
retragă, dar Sindona făcu uz de una dintre metodele sale clasice: şantajul.
Bordoni însuşi făcuse speculaţii valutare ilegale. Ilegalităţile sale aveau să fie
raportate Preşedintelui Băncii Italiei. Bordoni rămase.
Carlo Bordoni ar fi trebuit să fie perfect conştient în ce se băgase, întruna
din primele lor confruntări, Sindona îi strigase: "N-ai să fii niciodată un
bancher adevărat; după ce că nu eşti în stare să minţi, mai ai şi principii. N-ai
să te pricepi niciodată să foloseşti un şantaj sănătos."
Poate că respectul lui Sindona pentru colegul său ar fi crescut
nemăsurat dacă ar fi ştiut că Bordoni începuse să subtilizeze bani în conturi
secrete din Elveţia. Cu totul, Bordoni avea să-l uşureze pe Sindona de peste
34 shell company : O companie fără activitate, cotată sau nu la bursă, utilizată ca acoperire pentru diverse
manevre ale altor firme sau ţinută în conservare pentru o utilizare ulterioară în alte scopuri, (n.tr.)
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
105
45 de milioane de dolari. Era departe de a se putea compara cu activitatea
infracţională a maestrului, dar el nu avea pregătirea lui Sindona.
Când era vorba de şantaj, Sindona era un artist. Pe lângă talentul său
înnăscut, avea şi şcoala Mafiei [i îl mai avusese la dispoziţie şi pe Licio Gelli,
cel mai rafinat şantajist al vremii. Când Bordoni îi imputase dispre ţuitor lui
Sindona legăturile mafiote şi masonice, riscase de două ori. Loja masonică
din care făcea parte Sindona nu-[i avea rădăcinile în vremea lui Solomon, şi
nici nu fusese inspirată de patriotul italian Garibaldi; nici vorbă de un Mare
Maestru în persoana Ducelui de Kent. Loja era "Propaganda Due" sau P2, iar
Marele său Maestru era Licio Gelli.
Gelli s-a născut la 21 aprilie 1919 la Pistoia, în centrul Italiei. {i-a
încheiat studiile în adolescenţă, odată cu exmatricularea din şcoală. O
întâmplare din timpul scolii arată că de mic avea o şiretenie aparte. Printre
colegii lui Gelli se număra şi unul mai voinic şi mai puternic decât ceilalţi,
admirat de mulţi şi temut de toţi. ~ntr-o bună zi, Gelli îi fură acestuia gustarea,
iar în timpul tărăboiului care se iscă, îi spuse: "Ştiu cine ţi-a furat mâncarea,
dar nu vreau ca băiatul să aibă necazuri. Ai s-o găseşti ascunsă în banca a
treia." Din ziua aceea, tânărul deveni prietenul şi protectorul lui Gelli, iar
Gelli descoperi arta manipulării. Până la vârsta de 17 ani dobândise deja o ură
împotriva Comunismului comparabilă doar cu cea a regelui Irod faţă de
întâiul născut. Ca membri ai Cămăşilor Negre italiene, Gelli şi fratele său
luptară alături de armata lui Franco împotriva comuniştilor spanioli. Despre
această perioadă din viaţa sa, Gelli comentează: "Numai că eu am scăpat cu
viaţă."
~n primele zile ale celui de-al doilea război mondial, Gelli luptă în
Albania. Ulterior obţinu gradul de Oberleutnant (locotenent major) SS în
Italia [i activă ca "ofiţer de legătură" al naziştilor. Printre atribuţiile lui se
numărau spionarea partizanilor [i denunţarea acestora către stăpânii germani.
Averea sa, timpuriu dobândită, [i-o datorează, într-o oarecare măsură, [i
prezenţei sale în oraşul italian Cattaro, unde fusese ascuns tezaurul naţional
iugoslav. O parte însemnată a tezaurului nu s-a mai întors niciodată în
Iugoslavia, ci a fost furată de Gelli. Ura neîmpăcată a lui Gelli împotriva a tot
ce era comunist avea să se domolească direct proporţional cu înfrângerile
suferite de puterile Axei pe măsură ce războiul continua. ~ncepu să colaboreze
cu partizanii, care erau în marea lor majoritate comunişti. Astfel, întâi localiza
o ascunzătoare a partizanilor, apoi îşi făcea datoria către germani divulgând-o,
şi, în sfârşit, îi sfătuia pe partizani să fugă înainte să aibă loc raidul.
Continuă acest joc dublu până la sfârşitul războiului şi avea să fie
printre ultimii fascişti care au capitulat în nordul Italiei, aproape de Belluno,
locul în care tânărul preot Albino Luciani îi ascunsese de fiecare dată pe
partizani.
După încheierea războiului, ceea ce i-a salvat viaţa în faţa comisiei
David Yallop
106
antifasciste din Florenţa a fost acordul său de a continua să spioneze în
favoarea comuniştilor. ~n urma unei intervenţii discrete a comuniştilor,
dovezile că Gelli torturase şi ucisese patrioţi au fost considerate insuficiente.
Imediat după achitarea sa de aceste acuzaţii, Gelli organiză o
"trambulină" pentru naziştii care doreau să îşi ia zborul în America de Sud.
Onorariul lui era de 40 la sută din averea acestora. Un alt membru fondator al
"trambulinei" era preotul catolic din Croa ţia, părintele Krujoslav Dragonovic.
Printre cei care au reuşit să fugă s-a numărat şi fruntaşul gestapovist Klaus
Barbie, supranumit Călăul din Lyon. Barbie nu a trebuit să plătească nici
părintelui Dragonovici nici lui Gelli. Preţul a fost suportat de Serviciul
American de Contraspionaj care l-a folosit pe Barbie pentru acţiuni de spionaj
până în februarie 1951.
Până în 1956, în paralel cu activitatea sa pe lângă oficialităţile
Vaticanului [i cea în slujba spionajului american, Gelli continu ă să spioneze
pentru comunişti. Sfârşitul activităţii de spionaj pentru comunişti coincide cu
cel al începutului în slujba serviciului secret italian. Tot în 1956, ca r ăsplată
parţială pentru spionajul în slujba propriei ţări, serviciul secret îi clasă dosarul
personal. Cu doi ani înainte, Gelli urmase el însuşi calea pe care expediase în
America de Sud nenumăraţi membri ai celui de-al treilea Reich. Ajuns în
Argentina, intrase în rândurile extremei drepte [i devenise prieten apropiat [i
om de încredere al generalului Juan Peron. Când Peron fu excomunicat de
Biserica catolică, Gelli suferi unul dintre puţinele sale eşecuri în intervenţiile
pe lângă Vatican. Campania anti-clericală a lui Peron, care îi adusese
excomunicarea, cântări mai mult în ochii Bisericii decât asigurările lui Gelli
că generalul era un geniu neînţeles. Când Peron părăsi ţara după lovitura
militară de stat din 1956, Licio Gelli trecu prompt de partea juntei nou venite.
~ncet [i cu migală, Gelli se apucă să-şi construiască o sferă de influenţă care
începu să se întindă în mai toată America de Sud. ~i curta întotdeauna pe cei
bogaţi [i puternici sau pe cei potenţial bogaţi [i puternici. Din punct de vedere
politic [i moral, Gelli era un prostituat. Se punea la dispozi ţia celui care îşi
putea permite să-l plătească, în paralel cu sprijinirea juntei de dreapta din
Argentina, reîncepu să spioneze pentru Uniunea Sovietică prin legăturile sale
cu România. Era în posesia unei scrisori de recomandare din partea
comuniştilor italieni care îi salvaseră viaţa după război şi a unei liste cu
telefoanele persoanelor de contact din CIA cărora, de asemenea, le vânduse
informaţii. Peste toate acestea, continua să lucreze pentru SID, serviciul de
spionaj al armatei italiene.
~n timp ce Sindona îşi croia drum prin jungla postbelică a finanţelor
milaneze, Gelli avansa în complexa suprastructură politică a Americii de Sud.
Ici un general, colo un amiral, politicieni, înalţi funcţionari de stat - în timp ce
Sindona îşi cultiva relaţiile cu convingerea că puterea stă în bani, Gelli, prin
noile sale relaţii, aspira la izvorul adevăratei puteri: cunoaşterea. Mai o
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
107
informaţie, mai un dosar personal al unui bancher, mai un dosar secret al unui
politician - [i reţeaua sa se întinse din Argentina în Paraguay, apoi în Brazilia,
Bolivia, Columbia, Venezuela [i Nicaragua. ~n Argentina dobândi dublă
cetăţenie [i, în 1972, deveni ataşatul comercial al ţării în Italia. Una din
principalele sale sarcini era să negocieze [i să organizeze achiziţionarea de
mari cantităţi de arme pentru Argentina. Era vorba de tancuri, avioane, nave,
instalaţii radar [i, mai presus de toate, de teribila rachetă Exocet. Până atunci
deţinuse funcţii mai puţin înalte. ~n Italia fusese, printre altele, director
general la Permaflex, o firmă producătoare de saltele, [i, pentru scurtă vreme,
director la Remington Rand, din Toscana. Printre directorii de atunci de la
Remington Rand se număra [i Michele Sindona.
Mereu dornic să-[i extindă sfera de putere [i influenţă, Gelli consideră
că mişcarea masonică, recent reabilitată, îi oferea suportul ideal. Printr-o
ironie a soartei, cel care interzisese francmasoneria fusese preaiubitul său
Mussolini, care o considerase "stat în stat". Printr -o altă ironie a soartei,
libertatea le fusese restituită masonilor tocmai de către guvernul democrat
italian, cel atât de dispreţuit de Gelli. Guvernul păstrase, însă, un paragraf din
legea fascistă care interzicea crearea organizaţiilor secrete. Drept urmare,
masonii reformaţi erau obligaţi să depună la guvern lista membrilor.
~n noiembrie 1963, Gelli intră într-o lojă masonică tradiţională. Avansa
rapid până la rangul al treilea, care îl făcea eligibil pentru funcţia de
conducător al lojei. Marele Maestru de atunci, Giordano Gamberini, îl
îndemnă pe Gelli să formeze un cerc de personaje sus-puse dintre care unii ar
fi putut deveni ulterior masoni, dar care, cu toţii, puteau fi de mare folos
dezvoltării francmasoneriei legale. Gelli nu lăsă să-i scape ocazia. Ceea ce
înfăptui, însă, fu o organizaţie secretă ilegală. Grupul fu botezat
Raggruppamento Gelli - P2. Litera P venea de la Propaganda, numele unei
loje istorice din secolul al nouăsprezecelea. La început, atrase în lojă ofiţeri
superiori în retragere din armată. Prin aceştia obţinu accesul la cadrele active
din conducere. Reţeaua urzită de Gelli avea să împânzească treptat toată
structura de putere din Italia. Idealurile şi aspiraţiile adevăratei francmasonerii
fură abandonate rapid, dar neoficial. Ţelul lui Gelli era întrucâtva diferit:
stăpânirea Italiei de către extrema dreaptă. O stăpânire care avea să
funcţioneze ca un stat secret în stat, cu excepţia cazului în care s-ar fi petrecut
ceea ce era de neconceput, câştigarea alegerilor de către comunişti. Dacă s-ar
fi întâmplat aşa ceva, ar fi urmat o lovitură de stat prin care dreapta ar fi
preluat puterea. Gelli era convins că puterile occidentale ar fi acceptat situaţia.
~ntr-adevăr, secţia italiană a CIA îl sprijinise activ şi îl încurajase încă de la
primii paşi ai formării P2. Oricât de mult ar aduce a scenariu încropit de un
dement şi sortit să sfârşească la fel ca toate urzelile de acelaşi gen, trebuie
remarcat că printre membrii P2 numai din Italia (existau, şi mai există, filiale
puternice şi în alte ţări) se numărau Giovanni Torrisi - Comandantul Forţelor
David Yallop
108
Armate, generalii Giuseppe Santovito şi Giulio Grassini -şefi ai Serviciului
Secret, Orazio Giannini - şeful poliţiei financiare italiene, apoi membri ai
consiliului de miniştri, politicieni de toate orientările (mai puţin, desigur,
comunişti), treizeci de generali, opt amirali, editori de ziare, directori de
posturi de televiziune, industriaşi de frunte şi bancheri, printre care Roberto
Calvi şi Michele Sindona. Spre deosebire de francmasoneria tradi ţională, lista
membrilor P2 era atât de secretă încât singurul care cunoştea toate numele era
Gelli.
Pentru a spori puterea P2, Gelli se folosea de tot felul de metode. Una
dintre acestea era metoda inofensivă a contactului personal [i a racolării de
către membrii deja existenţi. Altele erau mai puţin delicate. Metoda cea mai
folosită era şantajul. Când un "obiectiv" intra în P2, era obligat să-[i
demonstreze loialitatea punând la dispozi ţia lui Gelli documente
compromiţătoare nu numai pentru noul membru, ci [i pentru alte "obiective"
posibile. ~n faţa dovezilor propriilor păcate, obiectivele aderau la P2. A fost
metoda folosită, de exemplu, în cazul lui Giorgio Mazzanti, preşedintele
companiei petroliere de stat ENI. Confruntat cu dovezile propriei corup ţii în
cazul solicitării unei sume uriaşe ca mită pentru un contract în curs cu Arabia
Saudită, Mazzanti cedă [i intră în P2, furnizându-i lui Gelli informaţii [i mai
compromiţătoare.
O altă metodă folosită de Gelli pentru a seduce un nou membru consta
în obţinerea, din surse deja corupte, a listei primilor trei candida ţi la un post
înalt. Apoi le telefona celor trei [i îi asigura pe fiecare în parte că le va aranja
numirea. A doua zi, se alegea cu încă un membru al P2, plin de recunoştinţă.
La suprafaţă, P2 era, [i este încă, o fanatică poliţă de asigurare împotriva
potenţialelor guvernări comuniste. ~n afară de Italia, mai există filiale active
în Argentina, Venezuela, Paraguay, Bolivia, Franţa, Portugalia [i Nicaragua,
şi membri activi în Elveţia şi SUA. P2 este în legătură cu Mafia din Italia,
Cuba şi SUA, cu unele regimuri militare din America de Sud şi cu o mulţime
de grupări neo-fasciste. Este, de asemenea, în strânse legături cu CIA. A
pătruns până în inima Vaticanului. Mobilul comun al tuturor acestor elemente
pare să fie ura şi teama faţă de Comunism.
~n realitate, P2 nu este o conspiraţie mondială ce urmăreşte să
împiedice răspândirea marxismului şi a numeroaselor sale derivate, ci o
grupare internaţională cu ţeluri diverse, care combină un mod de gândire cu o
comuniune de interese egoiste, iar obiectivele principale nu constau în
distrugerea unei anumite ideologii ci în satisfacerea dorinţei insaţiabile de
putere şi bogăţie şi promovarea propriilor interese sub masca onorabil ă de
"apărători ai lumii libere". Dar în cercurile P2 nimic nu e pe gratis. Totul are
un preţ.
Relaţiile şi legăturile lui Licio Gelli împânziră lumea. Printre aceştia se
numărau Stefano Delle Chiaie, Pierluigi Pagliani şi Joachim Fiebelkorn, toţi
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
109
trei membri ai armatei secrete înfiinţate în Bolivia de ex-gestapovistul Klaus
Bărbie. Grupul se autointitulase "Logodnicii Morţii" [i executa la ordin
asasinate politice, printre care [i cel asupra liderului socialist bolivian
Marcelo Quiroga Cruz. "Logodnicii Morţii" au avut, de asemenea, un rol
important în aducerea la putere în Bolivia, în 1980, a generalului Garcia
Meza. ~n calitate de "consilier în probleme de securitate" al colonelului
Gomez, ale cărui mâini erau mânjite cu mult sânge bolivian, Klaus Barbie [i -a
folosit experienţa nazistă.
După lovitura de stat din 1980, grupul controlat de Barbie cu
binecuvântarea juntei boliviene deveni [i mai act iv. Se înmulţiră asasinatele
împotriva oponenţilor politici, a jurnaliştilor incomozi, a liderilor sindicali [i a
studenţilor. Pe lângă toate acestea, grupul primise [i sarcina de a "pune la
punct" industria cocainei - prin distrugerea micilor producători pentru a
asigura succesul mari lor traficanţi aflaţi sub oblăduirea juntei. ~ncepând cu
1965, activitatea lui Barbie în Bolivia inclusese [i traficul de arme, nu numai
pentru Bolivia, ci [i pentru alte regimuri de dreapta sud -americane [i pentru
Israel. Tocmai acest trafic de arme a prilejuit asocierea lui Barbie, SS-ist
înrăit, cu Licio Gelli: Barbie, cel care avea pe conştiinţă lichidarea tuturor
francmasonilor din Amsterdam între mai 1940 [i aprilie 1942, şi Licio Gelli,
Marele Maestru al Lojei Masonice P2. Cei doi aveau multe în comun, inclusiv
respectul deosebit pentru oameni ca Stefano Delle Chiaie. Italianul Delle
Chiaie fusese implicat în cel puţin două tentative de lovituri de stat în propriai
ţară. ~n octombrie 1982, când în Bolivia reveni la putere un guvern civil,
Delle Chiaie îşi luă zborul în Argentina, unde fu primit şi ajutat de un alt
membru al P2, Jose Lopez Rega, creatorul faimoaselor detaşamente ale
morţii, intitulate AAA.
Rega mai crease şi o vastă reţea de trafic de cocaină între Argentina şi
SUA. Vădit lucru, Gelli se pricepea să-[i vândă propria concepţie despre lume
la fel de bine cum se pricepuse să vândă saltele. Nu este la îndemâna oricui să
aibă o mulţime de prieteni apropiaţi şi colaboratori ca Jose Lopez Rega, Klaus
Barbie [i ezotericul cardinal Paolo Bertoli. Ca [i Gelli, cardinalul era toscan.
Cariera sa includea patruzeci de ani în serviciul diplomatic al Vaticanului.
Bertoli nu a dus lipsă de sprijin în conclavul care l-a ales pe Albino Luciani.
Pentru Gelli, Cardinalul Bertoli era doar una din multele uşi deschise la
Vatican. Lua masa cu episcopul Paul Marcinkus [i avea audienţe la papa Paul.
Mulţi cardinali, arhiepiscopi, episcopi, monseniori [i preo ţi, care astăzi ar
nega orice legătură cu Licio Gelli, erau încântaţi să se afişeze în compania lui
în anii '60-70.
Unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori din P2 ai lui Gelli era
avocatul şi omul de afaceri italian Umberto Ortolani. Ca [i "Maestrul
Păpuşar", Ortolani învăţase de timpuriu valoarea informaţiilor secrete, în
timpul celui de-al doilea război mondial, ajunsese şeful a două mari unităţi
David Yallop
110
operative ale SISMI, serviciul de spionaj al armatei italiene. Specialitatea lui
era contraspionajul. Fiind de religie romano-catolică, înţelesese încă de tânăr
că Vaticanul este unul din principalele centre de putere de dincolo de Tibru.
Prin urmare, se infiltrase adânc în Vatican şi îşi crease peste tot coridoare de
influenţă.
Printre oaspeţii lui Ortolani în casa din Via Archimede din Roma se
numărau frecvent demnitari ai Vaticanului. Vechimea excelentelor relaţii ale
lui Ortolani cu Vaticanul poate fi probată şi de faptul că îi fusese prezentat
cardinalului Lercaro încă din 1953. Acesta avea o deosebită influenţă în
cercurile Bisericii [i avea să devină unul din cei patru "moderatori" ai celui
de-Al Doilea Conciliu al Vaticanului. Era recunoscut de mulţi ca una din
personalităţile luminate şi liberale care au asigurat transpunerea în realitate a
multor reforme iniţiate de Conciliu. Mai toată lumea credea că Ortolani este
vărul cardinalului, o confuzie pe care Ortolani o încuraja activ.
~n timpul campaniei anterioare conclavului care l -a ales pe Paul al VIlea,
controversa principală fusese dacă să se continue pe calea papei Ioan al
XXIII-lea sau să se revină la linia reacţionară a lui Pius al XII-lea. "Liberalii"
aveau nevoie de o casă sigură în care să-[i dezbată strategia. Lercaro, unul din
fruntaşii liberali, îl rugă pe Ortolani să găzduiască întrunirea. Aceasta avu loc
în vila lui Ortolani din Grottaferata, lângă Roma, cu câteva zile înainte de
conclav. Au participat numeroşi cardinali, printre care Suenens din Bruxelles,
Doepfner din Munchen, Koenig din Viena, Alfrink din Olanda [i "unchiul"
Giacomo Lercaro.
Această întrunire strict secretă a fost factorul de cea mai mare
importanţă pentru ceea ce s-a întâmplat ulterior în conclav. S-a stabilit ca,
dacă larga susţinere a lui Lercaro se va dovedi insuficientă, atunci toate
voturile sale să treacă de partea lui Giovanni Battista Montini. ~n felul acesta,
la cel de-al treilea tur de scrutin Montini se pomeni cu dou ăzeci de voturi mai
aproape de tronul pe care, în cele din urmă, îl dobândi.
Câteva luni mai târziu, noul papă îi acordă lui Umberto Ortolani, din
Partea Vaticanului, titlul de "Curtean al Sanctităţii Sale". De atunci a mai
primit multe alte titluri şi onoruri ale Vaticanului. A reuşit chiar să determine
cooptarea lui Licio Gelli, un ne-catolic, la Cavalerii de Malta şi la Sfântul
Sepulcru. Fiind bun prieten cu Casaroli, cel supranumit Kissinger al
Vaticanului datorită rolului său major în politica externă, avocatul Ortolani îi
oferi maestrului său din P2 accesul în orice colţ din Vatican, cum nu mai
obţinuse nimeni. Ca şi maestrul său, Ortolani are cetăţenie multiplă, cel puţin
pe hârtie. Născut la Viterbo, în Italia, a devenit apoi cetăţean brazilian. Unul
din avantajele acestei situaţii constă în faptul că nu există acord de extrădare
între Italia şi Brazilia.
Lista membrilor P2 sporea tot mai mult. ~n 1981, când a fost capturat ă
la Toscana o imensă cantitate de documente secrete ale lui Gelli, acestea
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
111
dezvăluiră că societatea secretă avea aproape 1000 de membri numai în Italia.
Dar aceştia nu sunt decât partea vizibilă a aisbergului. SISMI, serviciul italian
de spionaj militar, apreciază că cifra exactă ar fi de aproape 2000. Gelli însuşi
avansează cifra de 2400. ~n orice caz, o mare parte din serviciile de spionaj
europene sunt de acord că identitatea majorităţii membrilor P2 rămâne încă
necunoscută şi că printre ei se află aproape 300 dintre cei mai puternici
oameni din ceea ce secolului douăzeci îi place să numească "lumea liberă".
După scandalul italian din 1981 al celor aproape 1000 de membri ai
acestei societăţi secrete ilegale, unul dintre membrii P2, senatorul Fabrizio
Cicchitto rosti un adevăr fundamental: "~n anii '70, dacă doreai să ajungi în
cercurile sus-puse ale Italiei, cea mai sigură cale era prin Gelli şi P2."
Relaţia strânsă dintre P2 şi Vatican era, ca toate relaţiile iniţiate de
Gelli, reciproc avantajoasă. Gelli miza pe frica, apropape paranoică, de
Comunism existentă în Vatican, îi plăcea în mod deosebit să citeze declaraţii
antebelice care justificaseră fascismul, inclusiv cea a cardinalului Hinsley de
la Westminster, care le spusese catolicilor, în 1935: "Dacă fascismul piere,
odată cu el va pieri şi cauza Domnului."
Cel mai ciudat lucru în relaţia strânsă [i neîntreruptă dintre P2 şi
Vatican este că o mulţime de cardinali, episcopi şi preoţi erau înstare să-i
zâmbească binevoitor acestui bastard al masoneriei ortodoxe 35. De mii de ani,
Biserica Romano-Catolică îi consideră pe francmasoni nişte urmaşi ai
diavolului, iar organizaţia lor a fost condamnată în repetate rânduri şi a
inspirat cel puţin şase bule papale care o vizau direct; prima dintre acestea a
fost "In eminenti" a papei Clement al XII-lea, din 1738.
~n ochii Bisericii, această societate secretă, cu interese proprii, este o
religie paralelă controlată de necredincioşi, care urmăreşte să distrugă
Biserica catolică. Prin urmare, toţi catolicii descoperiţi a fi membri ai
organizaţiei sunt supuşi excomunicării automate din Biserică.
Este neîndoios faptul că multe mişcări revoluţionare din istorie s-au
folosit de francmasonerie în confruntările lor cu Biserica. Un exemplu clasic
este patriotul italian Garibaldi, care a transformat masoneria ţării într-o forţă
ce avea să ridice la luptă întreaga populaţie, să înlăture dominaţia papală [i să
realizeze unificarea Italiei.
~n ziua de astăzi, francmasoneria înseamnă în fiecare ţară altceva. Toţi
masonii susţin că este o forţă a binelui. Cei din afara masoneriei privesc mai
mult sau mai puţin ostil sau reticent această societate secretă [i pusă în slujba
propriilor ei interese. Până foarte de curând, Biserica Romano-Catolică a avut
o poziţie fermă [i consecventă: francmasoneria este o lucrare diavolească [i
toţi cei care fac parte din ea sunt anatemizaţi. Dacă aceasta era concepţia
Bisericii asupra francmasoneriei convenţionale, atunci strânsele legături între
35 Adic\ autentice. P2 era considerat\ o organiza]ie personal\ a lui Gelli. (n. ed.)
David Yallop
112
P2 [i Vatican sunt cu atât mai extraordinare: unul dintre cele mai mici [i mai
puternice state din lume oblăduie[te un stat în stat. Imensa majoritate a
membrilor P2 au fost [i sunt romano-catolici practicanţi.
Cu toate că loja italiană a P2 nu s-a întrunit niciodată în plen (pentru
aşa ceva ar fi trebuit să închirieze La Scala); au existat, desigur, întâlniri pe
grupuri selecte. Discuţiile nu aveau ca scop să deplângă năpasta comunistă, ci
să plănuiască măsuri active pentru a împiedica producerea celui mai cumplit
dezastru posibil pentru Gelli [i prietenii săi: un guvern comunist ajuns la
putere prin alegeri democratice.
~n ultimii douăzeci de ani au existat în Italia numeroase atentate cu
bombe, rămase neelucidate. Dacă vreodată autorităţile italiene îl vor prinde pe
Gelli [i dacă acesta va fi dispus să vorbească [i să spună adevărul, atunci vor
putea fi rezolvate câteva dintre acele cazuri misterioase. Iată câteva: Milano
1969, atentat cu bombă în Piazza Fontana - 16 morţi; Bologna 1974, atentat
cu bombă în expresul "Italicus", Roma-Munchen - 12 morţi; Bologna 1980,
atentat cu bombă în gară - 85 de morţi, 182 de răniţi. După declaraţia unui
fost discipol al lui Gelli, un neofascist pe nume Elio Ciolini, acest din urm ă
atac a fost plănuit la o întrunire a P2 care a avut loc la Monte Carlo pe 11
aprilie 1980, la care Licio Gelli a fost Mare Maestru. Tot potrivit declaraţiei
sub jurământ date de Ciolini, trei dintre presupuşii responsabili pentru
explozia din gară sunt Stefano Delle Chiaie, Pierluigi Pagliani [i Joachim
Fiebelkorn.
Scopul acestei serii de atacuri oribile era de a determina o reac ţie
generală de condamnare a comuniştilor italieni, cărora trebuia să li se atribuie
responsabilitatea.
~n iulie 1976, magistratul italian Vittorio Occorsio se afla în plin ă
investigaţie a legăturilor dintre P2 [i mişcarea neofascistă "Garda Naţională".
Pe 10 iulie, magistratul fu ucis cu o rafală de armă automată. Ulterior,
asasinatul a fost revendicat de grupul neonazist "Noua Ordine". Noua Ordine,
Garda Naţională - numele devin abstracte. Ceea ce era important, însă, era
faptul că Vittorio Occorsio, pentru că nu se lăsase cumpărat, era mort iar
investigaţia în legătură cu P2 fusese întreruptă.
Către sfârşitul anilor '60, Michele Sindona era membru al P2 şi bun
prieten cu Licio Gelli. Semănau în multe privinţe, [i nu în ultimul rând prin
faptul remarcabil că amândoi erau plătiţi de CIA şi de Interpol. Acţiunile
celor două organizaţii nu corespund întotdeauna. Ancheta Interpolului asupra
lui Sindona ilustrează perfect această realitate. ~n noiembrie 1967, biroul din
Washington al Interpolului transmitea prin telex următorul mesaj către
Cartierul General al Poliţiei din Roma:
Am primit recent informaţia neverificată că următoarele persoane sunt
implicate în transporturi ilicite de substan ţe sedative, stimulatoare [i
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
113
halucinogene între Italia, Statele Unite şi probabil alte ţări europene.
~n fruntea listei celor patru persoane se afla Michele Sindona. Poli ţia
italiană răspunse că nu deţine nici o dovadă care să ateste implicarea lui
Sindona în traficul de droguri. ~n mai puţin de o săptămână, Sindona era în
posesia copiilor solicitării [i răspunsului. O eventuală solicitare similară
adresată de Interpolul din Washington birourilor CIA de pe lâng ă ambasada
din Roma şi misiunea diplomatică din Milano ar fi confirmat, în cazul unui
răspuns onest, că informaţiile Interpolulului sunt în întregime corecte.
Dosarul întocmit de CIA lui Sindona era deja voluminos. Sunt descrise
în amănunţime legăturile lui Sindona cu familia mafiotă newyorkeză
Gambino, cu cei 253 de membri [i 1147 de "asociaţi" ai săi. Este arătat modul
în care cele cinci familii mafiote newyorkeze, Colombo, Bonanno, Gambino,
Lucchese [i Genovese sunt angrenate într -o serie întreagă de activităţi ilegale,
printre care prelucrarea, traficul şi vânzarea de stupefiante ca heroina, cocaina
şi marijuana. Printre celelalte activităţi infracţionale consemnate în dosarele
întocmite de CIA familiilor mafiote se numără prostituţia, jocurile de noroc,
pornografia, cămătăria, protecţionismul, crima organizată, frauda [i
delapidările de anvergură din bănci [i fonduri de pensii.
Dosarele sunt pline de detalii privind modalitatea prin care familiile
mafiote siciliene Inzerillo şi Spatola transportau heroina rafinată din Sicilia şi
o livrau partenerilor din New York; despre infiltrarea lor în interiorul liniilor
aeriene italiene Alitalia şi despre contractele de 50.000 de dolari oferite de
familiile newyorkeze "asociaţilor" pentru ridicarea de la Palermo a unor
bagaje neînsoţite - bagaje care conţineau heroina ce fusese rafinată într-unul
din cele cinci laboratoare pentru narcotice din Sici lia ale familiei Inzerillo. Pe
la sfârşitul anilor '60, profiturile realizate de aceste două familii din vânzările
de heroină ajunseseră să depăşească 500 de milioane de dolari pe an.
Dosarele descriu în detaliu traseele celor aproape treizeci de nave pe a n
care, până de curând, părăseau porturile libaneze ducând către diverse porturi
din sudul Italiei încărcături de heroină, atât nerafinată cât [i rafinată.
Cea mai serioasă întrebare pe care o ridică existenţa acestor informaţii
este de ce astfel de dovezi incriminatoare au rămas nefolosite pe toată
perioada anilor '60-70? Este adevărat că CIA nu se implică în politică, ci doar
aplică sau încearcă să aplice dispoziţiile preşedintelui. Să fi considerat, oare,
un şir întreg de preşedinţi că activitatea Mafiei trebuia tolerată atâta timp cât
aceasta făcea tot posibilul ca Italia, membru NATO, să nu ajungă din urnele
de vot în mâinile comuniştilor?
~n ceea ce priveşte familiile mafiote, acestea aveau o nevoie disperată
de oameni ca Michele Sindona. Pentru amploarea problemei cu care se
confrunta Mafia stau mărturie atât extraordinara creştere a depozitelor
bancare cât şi lista noilor bănci şi sucursale din Sicilia, una dintre cele mai
David Yallop
114
sărace regiuni italiene. Intră în scenă Michele Sindona. La un moment dat,
Sindona fu întrebat de unde a obţinut banii necesari pentru grandioasele lui
combinaţii. El răspunse: "Nouăzeci şi cinci la sută sunt banii altora."
Răspunsul era nouăzeci [i cinci la sută corect.
Michele Sindona era omul ales de papa Paul al VI-lea pentru a fi
consilier financiar al Vaticanului; cel ales, după o îndelungată prietenie cu
papa, să despovăreze Biserica de prostul renume pe care îl dobândise în Italia
datorită afacerilor în care fusese implicată. Conform planului, urmau să-i fie
vândute lui Sindona o parte din principalele active dobândite de Nogara.
Corporaţia Vatican urma să se distanţeze de imaginea inacceptabilă a
capitalismului. Teoretic, avea să îmbrăţişeze filozofia din mesajul rostit de
papa Paul al VI-lea către lumea întreagă în enciclica Populorum Progressio ,
din 1967:
Dumnezeu a făcut lumea cu tot ce cuprinde ea pentru folosul tuturor
oamenilor şi al tuturor popoarelor, astfel încât bunurile crea ţiei să se
reverse cu dreaptă măsură în mâinile fiecăruia, după legea dreptăţii,
care este inseparabilă de milostenie. Toate celelalte drepturi, de orice
fel, inclusiv dreptul la proprietate privată [i dreptul la liber schimb,
trebuie să îi fie subordonate: nu trebuie să-l restrângă, ci, dimpotrivă, să
ajute la împlinirea lui, iar revenirea acestor drepturi la scopurile
originare este imperios necesară.
~n aceeaşi enciclică, papa Paul îl cita pe Sfântul Ambrosie: "Niciodată
nu dai săracilor ceva ce este al tău; nu faci altceva decât să le înapoiezi ceea
ce le aparţine. Căci ceea ce ţi-ai însuşit a fost lăsat pentru folosul comun al
tuturor. Pământul este dat tuturor, nu numai celor bogaţi."
La vremea când era rostită această declaraţie, Vaticanul era cel mai
mare deţinător din lume de proprietăţi imobiliare private. Populorum
Progressio mai conţinea [i memorabila observaţie conform căreia, chiar [i
atunci când popoare întregi suferă numeroase nedreptăţi, insurecţia
revoluţionară nu este o rezolvare. "Nu poţi combate un rău existent cu preţul
unui rău [i mai mare."
Confruntat cu problema răului unei Biserici bogate, când dorinţa sa
oficială era o Biserică săracă dedicată celor săraci, papa hotărî împreună cu
sfetnicii săi să lichideze o proporţie importantă a activelor italiene [i să
reinvestească în alte ţări. ~n felul acesta, aveau să evite o mare parte din
impozite, iar profitul investiţiilor avea să sporească. ~n 1967, când papa Paul
proclama minunatele aspiraţii din Populorum Progressio , Corporaţia Vatican
se afla deja de câţiva ani în relaţii strânse de colaborare cu Michele Sindona.
Prin zborul valutei din băncile italiene ale lui Sindona, via Banca Vaticanului,
către băncile elveţiene aflate în prorietatea ambelor părţi, Sindona [i
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
115
Vaticanul nu făceau ca bunurile creaţiei să se reverse către cei săraci; le
făceau să se reverse în afara Italiei. Pe la începutul anului 1968, încă una
dintre băncile controlate de Vatican, Banca Unione, se afla în dificultate.
Banca Vaticanului deţinea aproximativ 20 la sută [i era reprezentată în
comitetul de direcţie de către Massimo Spada [i Luigi Mennini. Până în 1970,
la doi ani după ce Sindona cumpărase pachetul de control, iar Vaticanul îşi
păstrase o parte substanţială din acţiuni, banca înregistra, teoretic, un succes
formidabil. Adresându-se micilor depunători şi oferind dobânzi mai bune,
depozitele băncii crescură de la 35 de milioane de dolari la peste 150 de
milioane de dolari - teoretic.
Practic, în această perioadă banca a fost jefuită de peste 250 de
milioane de dolari de către Sindona [i asociaţii săi. Cea mai mare parte a
acestei sume a fost transferată într-o altă bancă a lui Sindona, Amincor Bank,
din Zurich. O mare parte a fost pierdută în speculaţii sălbatice pe piaţa
argintului. Printre cei pe care Sindona a reuşit să-i impresioneze profund în
această perioadă se număra [i preşedintele băncii Continental Illinois, David
Kennedy, care avea să fie numit Secretar al Trezoreriei în cabinetul
Preşedintelui Nixon.
~n 1969, Corporaţia Vatican înţelese că bătălia impozitelor pe
dividendele sale fusese câştigată de guvernul italian. Realizând că scoaterea la
vânzare a tuturor acţiunilor deţinute ar putea să conducă la prăbuşirea
economiei italiene, Vaticanul văzu că o astfel de acţiune ar fi putut avea
consecinţe nedorite asupra propriilor interese. O prăbuşire de asemenea
amploare ar fi provocat mari pierderi Vaticanului.
Papa hotărî, de comun acord cu cardinalul Guerri, şeful Administraţiei
Speciale a APSA, să uşureze portofoliul italian de unul dintre bunurile
importante, acţiunile Vaticanului la gigantica Societa Generale Immobiliare.
Cu activele sale de peste jumătate de miliard de dolari răspândite în toată
lumea, aceasta constituia, categoric, o avere mult prea vizibil ă. Apelară din
nou la Rechin.
Acţiunile Societa Generale Immobiliare se vindeau la preţul de circa
350 de lire. Vaticanul deţinea, direct sau indirect, cam 25 la sută din cele 143
de milioane de acţiuni. N-ar vrea Sindona să cumpere?, întrebă cardinalul
Guerri. Sindona răspunse pe loc afirmativ. Era dispus să achiziţioneze întregul
pachet de acţiuni - la dublul preţului pieţei. Guerri şi papa Paul fură încântaţi,
înţelegerea între Sindona [i Guerri se semnă în cadrul unei întâlniri secrete la
Vatican, în miez de noapte, în primăvara lui 1969.
Pentru Vatican, această întâlnire se dovedi deosebit de rodnică.
Vaticanul mai dorea să scape de acţiunile majoritare la Condotte d'Acqua,
societatea de alimentare cu apă a Romei, [i de pachetul de control de la
Ceramica Pozzi, producătoare de articole chimice [i de porţelan, care mergea
în pierdere. Rechinul zâmbi, căzu la învoială asupra preţului [i înşfacă ambele
David Yallop
116
pachete.
Cine anume concepuse, de fapt, toată această operaţiune? Cine era cel
care se alegea cu un comision gras de la Sindona [i cu înalta pre ţuire a papei
Paul al VI-lea [i a cardinalului Guerri? Răspunsul dovedeşte cu prisosinţă nu
numai cât de departe pătrunsese P2 în Vatican, ci [i faptul că interesele P2, ale
Mafiei [i ale Vaticanului coincideau adesea. Cel care aranjase colosala
tranzacţie fusese Umberto Ortolani, mâna dreaptă a lui Licio Gelli. Lui
Sindona nu-i mai rămânea altceva de făcut decât să plătească preţul.
E uşor să achiziţionezi companii uriaşe când te foloseşti de banii altora.
Prima plată făcută de Sindona provenea integral din bani transfera ţi ilegal din
depozitele de la Banca Privata Finanziaria. ~n ultima săptămână a lunii mai
1969, Sindona transferă 5 milioane de dolari într-o mică bancă privată din
Zurich, Privat Kredit Bank. Banca din Zurich avea instrucţiuni să trimită banii
înapoi la BPF în contul lui Mabusi Beteiligung. Mabusi era o companie
controlată de Sindona [i adresa ei era o căsuţă poştală din Vaduz, capitala
Liechtensteinului. De aici, banii fură din nou transferaţi la o altă companie
controlată de Sindona, Mabusi Italiana. De aici se plătiră cele 5 milioane către
Vatican. Celelalte sume necesare pentru plata uriaşei achiziţii au fost strânse
cu participarea Hambros şi a gigantului american Gulf and Western.
Se vede treaba că Sindona avea un simţ al umorului foarte dezvoltat.
Printre companiile aflate în proprietatea lui Gulf and Western se număra şi
Paramount, iar unul dintre cele mai de succes filme ale studiourilor la vremea
respectivă era Nasul, adaptarea romanului lui Mario Puzo. Aşa se face că un
film care descria lumea Mafiei într-o manieră fascinantă [i amorală a adus
profituri enorme din care o parte au avut ca destinaţie mafiote Gambino [i
Inzerillo. La rândul tor, aceştia îşi dirijau profiturile de milioane, provenite în
mare parte din traficul de droguri, către băncile lui Sindona. Un cerc vicios
perfect. ~n realitate, Viaţa imita Arta.
La începutul anilor '70, economia italiană resimţea serios masiva
retragere ilegală de bani din ţară. Oricât de mari vor fi fost profiturile lui
Sindona [i Marcinkus de pe urma strădaniilor lor de a deturna atâţia bani în
afara Italiei, efectul acestor operaţiuni asupra lirei fu devastator. Şomajul
spori, costul vieţii se scumpi. Nepăsători, Sindona şi asociaţii lui continuară să
speculeze pe diverse pieţe, împingând preţurile acţiunilor la un nivel mult
exagerat, băncile lui Sindona înghiţiră milioane de dolari din banii altora.
Sindona şi prietenul lui apropiat, Roberto Calvi de la Banco
Ambroziano, s-au lăudat în public că, în acel moment, deţineau controlul
Bursei din Milano. Un control pe care au continuat s ă-l exploateze în repetate
rânduri, în mod criminal. Acţiunile creşteau şi scădeau nebuneşte. Companiile
deveneau jucăriile lui Sindona şi ale asociaţilor lui, care ieşeau mereu în
câştig. Manipularea companiei Pacchetti poate exemplifica activitatea
cotidiană a acestora.
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
117
Pacchetti fusese la început o tăbăcărie mică şi neînsemnată. ~n 1969,
Sindona o achiziţiona şi hotărî să o transforme într-un conglomerat. Se inspira
după modelul lui Gulf and Western, o companie gigant americană cu o gamă
largă de interese, de la studiourile Paramount la edituri [i linii aerien e.
Achiziţiile făcute de Sindona în numele firmei Pacchetti fură mult mai
modeste. De fapt, compania deveni un fel de ladă de gunoi a comerţului, cu
interese legate de oţelării neprofitabile [i aspiratoare de praf nevandabile. Dar
conţinea, totuşi, [i o nestemată: Sindona dobândise de la episcopul Marcinkus
acceptul de a achiziţiona Banca Cattolica de Veneto. Fără îndoială că ceea ce
l-a ajutat pe Marcinkus să uite drepturile de preemţiune ale clerului veneţian
[i ale patriarhului Luciani a fost faptul că secretarul administrativ al Băncii
Vaticanului, Massimo Spada, mai deţinea [i funcţiile de preşedinte la firma
Pacchetti [i la Banca Cattolica.
Roberto Calvi, participant [i el la aceste negocieri, căzu de acord să
cumpere de la Sindona, la o dată anume, o companie pe nume Zitropo. Astfel
se definitivă scenariul după care Bursa din Milano avea să fie din nou
manipulată ilegal.
Valoarea contabilă36 a acţiunilor Pacchetti era de aproximativ 250 de
lire per acţiune. Sindona dădu dispoziţie departamentului de tranzacţii
bursiere de la Banca Unione să achiziţioneze acţiuni Pacchetti. Apoi, prin
interpuşi, acţiunile fură parcate37 ilegal în companii aflate în proprietatea lui
Sindona. Preţul acţiunilor începu să crească spectaculos, atingând 1600 de
lire. Apoi, în martie 1972, veni ziua în care Calvi trebuia să achiziţioneze
Zitropo. Simultan, toate companiile depozitare îşi transferară acţiunile
Pacchetti în Zitropo. Drept urmare, valoarea firmei Zitropo crescu artificial,
iar Calvi plăti un preţ de-a dreptul astronomic faţă de valoarea reală a firmei.
Pentru că finanţase întreaga operaţiune cu garanţii fictive, Sindona se alese cu
un uriaş profit ilegal. Proporţiile profitului obţinut numai din această
operaţiune se pot deduce din faptul că în 1978, Giorgio Ambrosoli, un
lichidator numit de guvern, a descoperit dovezi incontestabile privind
achitarea de către Sindona a unui comision ilegal de 6,5 milioane de dolari
către Calvi, [perţ pe care Calvi l-a împărţit jumate-jumate cu episcopul Paul
Marcinkus.
De ce, oare, să fi plătit Calvi atât de mult peste preţul normal al acţiunilor
Zitropo? Motivele sunt trei la număr, întâi, pentru că la efectuarea tranzacţiei
se folosise de banii altora. Apoi, pentru c ă profitul lui era de 3,25 milioane de
dolari. ~n al treilea rând, după încheierea tranzacţiei Pacchetti/Zitropo, Calvi
dobândi acceptul de a cumpăra Banca Cattolica de Veneto, opţiune pe care
36 book value: Valoarea unui activ aşa cum este înregistrată în registrele contabile ale firmei. ~n mod normal,
aceasta constă în costul iniţial al activului, minus valoarea amortizată. Cu excepţia momentului în care a fost
achiziţionat activul, valoarea contabilă a activului va fi rareori aceeaşi cu valoarea sa pe piaţă, (n.tr.)
37 parking: Trecerea acţiunilor deţinute de cineva la o companie pe numele altcuiva sau al unui împuternicit,
cu scopul de a ascunde identitatea adevăratului proprietar. Metodă adesea ilegală, (n.tr.)
David Yallop
118
Sindona o obţinuse anterior de la Marcinkus. Pentru Marcinkus nu avea
importanţă că nimeni nu-l consultase pe Albino Luciani, patriarhul Veneţiei,
[i nici pe membrii diocezei care îşi depozitaseră acţiunile în Banca
Vaticanului.
Sindona [i Calvi deveniră foarte pricepuţi în acest tip de jaf. Niciodată
în istoria operaţiunilor bancare nu se mai plătise atât de mult pentru atât de
puţin. ~n 1972, Calvi încasă alte 5 milioane de dolari de la Sindona atunci
când acţiunile Bastogi îşi schimbară proprietarii [i alte 450 de milioane de
franci elveţieni când Sindona îi vându 7.200 de acţiuni la Finabank. De
fiecare dată, Sindona achita comisioanele lui Calvi prin contul MANI din
Finabank. Aceste sume uriaşe erau plătite în cele patru conturi secrete
elveţiene pe care Calvi le deţinea în comun cu soţia sa la Union de Banques
Suisses [i la Credit Bank din Zurich: contul 618934; contul 619112, contul
Ralrov/ G21 [i contul Ehrenkranz. Profitul lui Sindona din fiecare afacere nu
putea fi în nici un caz mai mic decât suma plătită lui Calvi drept comision.
Roberto Calvi se pomeni captivat de joc [i începu să-l joace, din când
în când, pe cont propriu. Astfel, în 1976 îşi obligă una din propriile bănci,
Centrale, să cumpere o mare cantitate de acţiuni Toro Assicurazioni la un preţ
cu 25 de miliarde de lire peste valoarea lor reală. Cele 25 de miliarde de lire
ajunseră într-unul din conturile elveţiene menţionate mai sus. La fel [i alte 20
de miliarde de lire, după ce Calvi se mai juca o dată, cu peste un milion de
acţiuni ale băncii Centrale. Aceste sume uriaşe nu erau nişte simple cifre întrun
bilanţ; banii se mutau fizic din buzunarele diferiţilor deţinători de acţiuni
direct în buzunarele lui Calvi [i ale lui Sindona. ~nc ă nu s-a aflat ce a făcut
episcopul Marcinkus cu comisionul său de 3.250.000 de dolari din afacerea
Pacchetti.
Acţiunile de la Banca Cattolica avură [i ele aceeaşi soartă. Sindona era
la curent cu negocierile dintre Calvi [i Marcinkus privind achizi ţionarea
pachetului de control al băncii - aşadar acţiunile crescură. La încheierea
exerciţiului, erau cu toţii mai bogaţi - cu toţii în afară de dioceza veneţiană.
Calvi îi fusese prezentat lui Marcinkus de către Sindona, în 1971.
Astfel încât episcopul Marcinkus, cel care, după cum recunoscuse de bună
voie, "habar n-avea de activitatea bancară", a avut la dispoziţie doi profesori
eminenţi. ~ntre timp, Marcinkus fusese promovat de papa Paul, iar acum era
preşedintele Băncii Vaticanului.
Diverse departamente ale Vaticanului continuară să cedeze o mulţime
de companii lui Sindona [i apoi lui Calvi. ~n 1970, de exemplu, îi vândur ă în
cele din urmă firma Serano, o fabrică de produse farmaceutice printre ale
cărei produse foarte căutate se numărau şi contraceptivele orale.
La declinul economiei italiene a mai contribuit o surs ă de profit pentru
Finabank (bancă ai cărei proprietari erau Sindona [i Vaticanul): dubla
facturare. După cum avea să remarce Bordoni, "Profiturile nu se ridicau la
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
119
înălţimea comisioanelor câştigate din exportul ilegal de bani negri, dar tot
ajungeau la o sumă frumuşică."
Exporturile erau facturate la valori mult sub cele reale, în felul acesta,
factura contrafăcută era achitată oficial prin Banca Italiei care, bineînţeles,
transmitea mai departe datele către fisc. Exportatorul era impozitat pe baza
acestor sume mici.
Diferenţa era achitată de beneficiarii externi ai mărfurilor direct către
Finabank. ~n multe cazuri, exportatorii italieni înregistrau o pierdere pe care
guvernul italian o transforma în credit fiscal.
Numeroasele companii exportatoare ale lui Sindona înregistrau toate
asemenea pierderi. Pentru ca situaţia să rămână neschimbată, Sindona mituia
tot felul de oficialităţi din guvern, ba chiar argumenta că în felul acesta
guvernul ajută la limitarea şomajului.
O infracţiune similară era practicată în cazul importurilor, când în
facturi figurau sume mult mai mari decât valoarea reală a mărfurilor. La
trecerea prin vamă, beneficiarul plătea furnizorului străin suma umflată în
mod artificial. La rândul său, furnizorul străin vira diferenţa într-un anumit
cont din Finabank sau, uneori, într-unul din celelalte conturi din Elveţia.
În schimb, Biserica papei Paul, cea săracă şi dedicată săracilor,
acumula bogăţii incomensurabile de la o zi la alta. Renunţarea Vaticanului la
averea sa din Italia condusese la situaţia în care oameni ca Sindona şi Calvi
jefuiau pe toată lumea pentru a umple buzunarele Sfântului Petru [i ale papei
Paul.
Finabank făcea şi ea parte din această uriaşă spălătorie pentru banii
murdari ai Mafiei şi ai P2. Prin faptul că păstrase 5 la sută din Societa
Generale Immobiliare, Vaticanul era coproprietar al acestei spălătorii. Mai
mult, prin faptul că Mafia se folosea de Banca Vaticanului pentru a transfera
banii în [i din Italia, Vaticanul era, în ultimă instanţă, proprietarul întregii
spălătorii. Am explicat deja modul în care Sindona [i ai lui se foloseau de
conturile Vaticanului de la BPF. Aceasta era una dintre metodele folosite
pentru scoaterea din ţară a banilor murdari [i spălarea lor la Finabank, dar
mecanismul funcţiona în ambele sensuri. Banii murdari ai Mafiei din Mexic,
Canada şi SUA erau şi ei spălaţi prin introducerea în Italia. Operaţia era foarte
simplă. Să-l cităm din nou pe Carlo Bordoni:
Aceste companii din Canada şi Mexic erau folosite pentru a introduce
în SUA dolari proveniţi din activităţile Mafiei şi ale francmasonilor şi
din diverse alte activităţi ilegale; banii soseau în valize şi erau apoi
investiţi în obligaţiuni de stat americane. Acestea erau expediate la
Finabank. Curate şi uşor de transformat.
Evident că nici pentru Mafia americană nu existau graniţe. Banii lor
David Yallop
120
erau transformaţi în obligaţiuni de stat direct la Edilcentro din Washington, o
filială a SCI; apoi [i aceste obligaţiuni luau drumul către Finabank. Dacă
Mafia dorea să introducă în Italia bani curaţi, o făcea prin Banca Vaticanului.
La începutul anilor '70, Sindona îşi ridică în slăvi propriile talente în
faţa lui Bordoni. "Filozofia mea de lucru se bazează pe personalitatea mea,
care este unică în lume, pe minciuni meşteşugite şi pe eficienta armă a
şantajului."
O parte din tehnica şantajului consta în mită. Pentru Sindona, mita era
"pur [i simplu o investiţie. ~ţi dă o anumită putere asupra persoanei mituite".
~n felul acesta a fost "finanţat" neoficial Partidul Cre[tin-Democrat Italian
aflat la guvernare: 2 miliarde de lire pentru a obţine numirea lui Mario
Barone, candidat al partidului, în funcţia de director la Banco di Roma; 11
miliarde pentru finanţarea campaniei aceluiaşi partid contra referendumului în
problema divorţului. Sindona aranja în aşa fel încât cre[tin-democraţii să
"câştige" miliarde de dolari. ~nfiinţ\ un cont al partidului la Finabank, contul
SIDC. ~n prima parte a anilor '70, în contul acesta fură transferaţi trei sferturi
de milion de dolari. Sindona, autoproclamatul erou anticomunist, se pricepea,
însă, să parieze pe mai mulţi cai deodată. Mai înfiinţa un cont la Finabank, de
data aceasta pentru Partidul Comunist Italian, contul SICO. Şi în acest cont
vărsă trei sferturi de milion de dolari lunar, din banii altora.
Sindona specula pe piaţa valutară lire, dolari, mărci germane şi franci
elveţieni. ~n legătură cu această masivă speculaţie valutară a lirei (o
operaţiune de 650 milioane de dolari concepută în întregime de Sindona), el îi
spuse primului ministru italian Andreotti că este la curent cu existenţa unei
astfel de operaţiuni şi că, pentru a afla mai mult despre amploarea şi
provenienţa ei, l-a pus pe Bordoni să participe, în mod "simbolic", prin
intermediul Moneyrex. După ce Sindona încasase profituri uriaşe din
specularea lirei, Andreotti îl onoră numindu-l "Salvatorul Lirei". Tot în
aceeaşi perioadă mai primi o distincţie, înmânată de ambasadorul american la
Roma. Fusese ales drept "Omul Anului 1973".
Cu un an înainte, la recepţia oferită cu ocazia achiziţionării ziarului
Daily American din Roma, Sindona îşi anunţase intenţia de a-şi extinde aria
de interes, investind alte 100 de milioane de dol ari în SUA. Printre ascultătorii
discursului lui Sindona se numărase [i bunul său prieten, episcopul Paul
Marcinkus. ~n realitate, Sindona îşi începuse deja extinderea afacerilor sale în
SUA tocmai prin achiziţionarea lui Daily American. Ziarul în cauză fusese
susţinut financiar de CIA. Congresul american făcea presiuni asupra CIA,
solicitând dezvăluiri complete asupra destinaţiei exacte a milioanelor ce le
fuseseră alocate. Ca [i papa Paul, considerau că sosise momentul să se
descotorosească de câteva investiţii incomode. Sindona declară sus [i tare că a
cumpărat ziarul la rugămintea expresă a ambasadorului Martin, care se temea
că ar putea "să ajungă în mâinile celor de stânga". Martin neagă acest lucru
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
121
într-o manieră total nediplomatică, numindu-l pe Sindona "mincinos".
Indiferent din partea cui va fi venit oferta, nu exist ă nici un dubiu că
ziarul fusese până atunci finanţat de CIA. La fel de neîndoielnic este că
Sindona nu se afla la prima favoare făcută Companiei. ~n 1970, CIA îi ceruse
să răscumpere o garanţie de 2 milioane de dolari de la Banca Naţională a
Iugoslaviei, iar Sindona îi servise prompt. CIA plasase garanţiile în
Iugoslavia, în "locuri sigure". De asemenea, Sindona operase pentru CIA
diverse transferuri de bani către grupări de dreapta din Grecia [i Italia.
~mpiedicat în tentativa sa de a prelua controlul marii companii milaneze
Bastogi, prin grija guvernului italian mânat de frica unui Sindona tot mai
puternic, dar [i de dispreţul faţă de un sicilian, Rechinul îşi concentra atenţia
asupra SUA. Aici, acest om, care avea deja mai multe bănci decât au alţii
cămăşi, mai cumpără o bancă, Franklin National Bank, din New York.
Banca Franklin era a douăzecea din ţară ca mărime. Sindona plăti 40 de
milioane de dolari pentru un milion din acţiunile băncii, reprezentând 21,6
procente. Plăti 40 de dolari per acţiune într-un moment în care preţul unei
acţiuni era de 32 de dolari. Mai mult, de data aceasta cumpărase o bancă
foarte şubredă, care se afla în pragul falimentului. Faptul că se folosise de 40
de milioane de dolari din banii altora fără ştirea acestora nu trebuie să ne facă
să trecem cu vederea că, măcar de data aceasta, câţiva newyorkezi se bucurară
de isprava pustiului din Patti.
Adevărata măsură a megalomaniei lui Sindona poate fi întrezărită din
faptul că, atunci când [i-a dat seama ce cumpărase, pierderea l-a lăsat rece.
Pentru el, băncile muribunde erau o realitate cotidiană, care nu-l deranja atâta
timp cât putea manevra sume uriaşe pe hârtie - iar telexurile continuau să
transfere A în B [i apoi în C şi apoi din nou în A.
La douăzeci şi patru de ore de la achiziţionarea de către Sindona, care nu
apucase nici măcar să vadă cum arată biroul directorului, Franklin Bank dădu
publicităţii bilanţul pe al doilea trimestru al anului 1972. Cifrele in dicau o
cădere cu 28 la sută faţă de aceeaşi perioadă a anului 1971. Sindona Rechinul,
salvatorul lirei [i omul pe care Marcinkus îl considera "net superior
contemporanilor săi în domeniul financiar", primi vestea în maniera sa
caracteristică. "Am relaţii puternice în toate mediile financiare importante.
Cei care fac afaceri cu Michele Sindona vor face afaceri cu Franklin
National." în acest timp, foştii proprietari îşi râdeau în barbă [i înfiinţau o altă
bancă.
~n ce priveşte "relaţiile puternice", nimeni nu le-ar fi putut contesta.
Acestea se întindeau de la familiile mafiote Gambino [i Inzerillo - în Sicilia [i
la New York - la papa Paul, cardinalii Cuerri şi Caprio şi episcopul Marcinkus
- la Vatican. Acopereau întregul spectru politic de la Andreotti la Fanfani - în
Italia - până la preşedintele Nixon [i David Kennedy - la Casa Albă.
Includeau relaţii financiare strânse cu cele mai puternice institu ţii bancare din
David Yallop
122
lume - Banca Vaticanului, Hambros din Londra, Continental din Chicago şi
Rothschilds din Paris. Prin organizaţia P2 a lui Gelli, îşi crease relaţii
puternice cu cei aflaţi la conducere în Argentina, Paraguay, Uruguay,
Venezuela [i Nicaragua. Despre Somoza, dictatorul nicaraguan, Sindona i -a
spus unui avocat din Roma:
Prefer să am de-a face cu oameni ca Somoza. E mult mai simplu să
tratezi cu dictatura unui singur om decât cu guverne alese democratic.
Au prea multe comitete, prea multe mijloace de control. {i mai au [i
tendinţa spre cinste, iar asta strică în afacerile bancare.
Iată o ilustrare perfectă a filozofiei P2, predicată membrilor de către
fondatorul Licio Gelli: "~n orice bancă, uşa tezaurului se deschide pe partea
dreaptă." ~n timp ce Sindona făcea afaceri cu Somoza şi căuta un echivalent în
Statele Unite, nici Gelli nu stătea cu mâinile în sân, în Argentina. Sesizând
scăderea popularităţii juntei aflate la putere, el începu să pună la cale
întoarcerea din exil a generalului Peron. ~n 1971, îl convinse pe pre şedintele
Lanusse că Argentina îşi putea recăpăta stabilitatea politică numai prin
întoarcerea lui Peron. Generalul se întoarse în triumf. Unul din primele sale
gesturi fu să îngenuncheze cu recunoştinţă la picioarele lui Licio Gelli,
moment la care a asistat, printre alţii, şi primul ministru italian Andreotti. ~n
septembrie 1973, Peron devenea preşedintele Argentinei.
~n timp ce Gelli se ocupa de promovarea preşedintelui, Sindona, după
un studiu atent al scenei politice a Statelor Unite, î şi concentra atenţia asupra
personajului care, după părerea lui, se apropia cel mai mult de idealurile
politice ale lui Somoza şi Peron: Richard Millhouse Nixon.
Pentru a-şi consolida relaţiile puternice, Sindona aranja o întâlnire cu
Maurice Stans, responsabil cu strângerea fondurilor pentru Nixon în campania
prezidenţială din 1972. Se prezentă la întâlnire cu o valiză imensă, care
conţinea un milion de dolari bani lichizi. Sindona îi oferi lui Stans întreaga
sumă pentru finanţarea campaniei, ca "dovadă a credinţei sale în America".
Credinţa sa, însă, nu era nemăsurată, din moment ce insistă ca darul său în
sprijinul revenirii lui Nixon la Casa Albă să rămână secret. Conform
declaraţiilor date ulterior, Stans îi refuză contribuţia pentru că noua lege
federală nu mai permitea finanţări anonime în alegeri.
~n cursul anchetei asupra afacerii garanţiilor38 falsificate în valoare de
un miliard de dolari, episcopul Marcinkus ridic ă în slăvi, în faţa procurorilor
americani, strălucitele talente financiare ale Rechinului, dar, cam în aceeaşi
perioadă, fu nevoit să completeze un cec de 307.000 de dolari. Era pierderea
38 security : un activ financiar care poate consta în acţiuni, obligaţiuni de stat, obligaţiuni la termen
(debentures ), bonuri de asigurare (bonds ), documente de valoare de tip unit trusts şi drepturi asupra unor
sume de bani împrumutaţi sau depozitaţi. Nu includ, totuşi, poliţe de asigurare, (n.tr.)
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
123
provocată Vaticanului de către Sindona, ca urmare a tranzacţiilor ilegale la
bursa americană cu acţiunile unei companii numite Vetco Industries.
~ncălcând regulamentul SEC39, un agent de bursă din Los Angeles
achiziţionase pentru Sindona [i Marcinkus circa 27 la sută din Vetco.
Vaticanul plăti amenda, apoi vându acţiunile în profit.
Pe la mijlocul anului 1973, golul din băncile lui Sindona atinse
proporţii enorme. Una e să muţi mari sume de bani pe hârtie, din bancă în
bancă, încălcând toate legile posibile [i comiţând nenumărate delicte (dar
dacă ştii să mituieşti pe cine trebuie, jocul poate continua la nesfâr şit), şi alta e
să transferi capital cu nemiluita către terţe părţi. ~ncepe să apară un gol. Se
poate acoperi prin declararea de profituri inexistente, dar asta numai pe hârtie,
între timp, banii lichizi continuă să se scurgă către terţe părţi. Golul creşte tot
mai mult, iar profiturile false şi inexistente, declarate pentru acoperirea lui,
trebuie umflate pe măsură. Sindona risipea banii altora în toate direcţiile. P2,
Partidul Cre[tin-Democrat, Vaticanul, juntele de dreapta din America de Sud -
erau doar câţiva dintre marii beneficiari. Mulţi dintre oamenii lui Sindona
acumulau [i ei averi personale.
~n acest timp, Sindona stătea la birou [i practica o artă foarte
asemănătoare cu ocupaţia sa principală: origami. Biroul directorial din Sixth
Avenue din New York era plin de nenumărate exemple ale îndemânării sale în
împăturirea hârtiei - cutiuţe goale, aranjate una peste alta, ca multe din
companiile sale. Rechinul era acum amestecat într-o escrocherie dezlănţuită,
de amploare internaţională - fuzionarea cutărei companii cu cutare instituţie
financiară, transferarea acţiunilor de la compania cutare la cealaltă. Fuzionare.
Divizare. Re-fuzionare.
Italienii îl porecliră Sindona Faliment. Monumentul ridicat de Sindona
lăcomiei [i corupţiei avea să se prăbuşească spectaculos. Se tot fălise că nu
ştie la cât se ridică averea sa personală, dar recunoscuse că este de ordinul a
jumătate de miliard de dolari. Sindona se înşela un pic. Realitatea era oarecum
diferită; dar Rechinul nu avusese niciodată simţul realităţii. Mistificările
celorlalţi îi alimentaseră propria mistificare, aşa cum o demonstrează
traiectoria meteorică a carierei sale:
Septembrie 1973: la Waldorf Astoria din New York, primul ministru al
Italiei, Giulio Andreotti, se ridică în picioare în timpul unui dineu [i,
elogiindu-l pe Rechin, îl numeşte "Salvatorul Lirei".
Ianuarie 1974: Grand Hotel din Roma. Ambasadorul american John
Volpe îi înmânează Rechinului nominalizarea ca "Om al Anului".
Martie 1974: la Bursa din Milano, preţurile acţiunilor cresc vertiginos,
39 SEC: Securities and Exchange Comission - o agenţie guvernamentală a SUA care supraveghează
activitatea agenţilor de bursă (stockbrokers) şi tranzacţiile cu garanţii. Supraveghează, de asemenea, şi
preluarea controlului companiilor din SUA. Dacă o persoană fizică sau juridică achiziţionează 5% sau mai
mult din acţiunile de tip equity ale altei companii, este obligată să înştiinţeze SEC în termen de 10 zile de la
data achiziţiei, (n.tr.)
David Yallop
124
la fel şi cursul lirei, până la 825 de lire la dolar. Dacă Sindona [i-ar fi încheiat
în acest moment imensele sale operaţiuni valutare, ar fi ieşit cu un profit de
cel puţin 100 de miliarde de lire. Anna Bonomi, o rivală în cercurile
financiare milaneze, îi face lui Sindona o ofertă excelentă pentru pachetul său
de acţiuni de la Immobiliaria. Sindona refuză să vândă.
Aprilie 7974: bursa intră în declin, iar cursul de schimb al lirei cade
spectaculos. Acestea sunt împrejurările în care Sindona se alege cu porecla
Falimentul. Franklin Bank din New York declară un profit net pentru primul
trimestru de 2 cenţi per acţiune faţă de 68 de cenţi per acţiune în anul
precedent. Chiar [i această cifră este falsificată, în realitate, banca suferise o
pierdere de 40 de milioane de dolari.
Mai 1974: sunt stopate masivele specula ţii valutare ale băncii Franklin.
National Westminster din Londra se opune masivelor decontări în lire sterline
operate prin contul său de către banca Franklin. ~n săptămâna precedentă,
acestea atinseseră o medie zilnică de 50 de milioane de lire sterline. ~n acest
moment, banca Franklin anunţă că nu va elibera dividende pe trimestrul în
curs; este pentru prima dată de la Criză când o bancă americană importantă
este nevoită să anuleze o plată către acţionarii săi. Rechinul declară consiliului
de administraţie de la Societa Generale Immobiliare că bilanţul este cel mai
bun din istoria companiei.
Iulie 1974: apar goluri în Italia şi SUA. încercând să acopere golul din
Italia, Rechinul fuzionează Banca Unione şi Banca Privata Finanziaria. Noua
creaţie primeşte numele de Banca Privata. ~n locul celor două bănci aservite,
de mărime medie, are acum în Milano - capitala financiară a Italiei - o singură
bancă aservită, de mari proporţii, în loc de două goluri mari, se iveşte acum
un gol gigantic: un gol de 200 de miliarde de lire.
August 1974: a sosit timpul ca oficialit ăţile să îi sară în ajutor. ~n Italia,
Banco di Roma, care deţine ca garanţii o parte din imperiul Sindona,
injectează în Banca Privata suma de 128 de milioane de dolari, încercând să
umple golul. ~n Statele Unite, guvernul, temându-se că prăbuşirea băncii
Franklin ar putea declanşa un apocalips financiar, acordă băncii Franklin
acces nelimitat la fondurile federale. Peste două miliarde de dolari se scurg
din tezaur în banca Franklin.
Septembrie 1974: Banca Privata intră în lichidare forţată. Pierderile
estimate depăşesc 300 de milioane de dolari. Acestea includ 27 de milioane
ale Vaticanului, plus partea lor din acţiunile băncii.
3 octombrie: Licio Celli îşi achită o mică parte din obligaţiile faţă de
Sindona. Prin amabilitatea membrilor P2 infiltraţi în poliţie [i justiţie, este
înştiinţat că Sindona urmează a fi arestat a doua zi. Gelli îl previne pe
Sindona.
4 octombrie: este emis un mandat de arestare pe numele lui Michele
Sindona. Sindona nu se mai află în ţară. Prevăzător ca întotdeauna, îşi
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
125
schimbase deja naţionalitatea. Acum este cetăţean elveţian. Pustiul din Sicilia
fuge în Elveţia natală.
8 octombrie: Franklin Bank se prăbuşeşte. Pierderile cauzate
Corporaţiei de Asigurări a Tezaurului Federal - 2 miliarde de dolari. Este cel
mai mare crah bancar din istoria Americii.
Octombrie 1974 / ianuarie 1975: Europa răsună de vacarmul
prăbuşirilor diverselor bănci aflate sub controlul lui Sindona sau în rela ţii cu
el: Bankhaus Wolff A.G., din Hamburg, Bankhaus I.K. Herstatt din Koln,
Amincor Bank din Zurich [i Finabank din Geneva. ~n legătură cu Finabank,
autorităţi elveţiene în domeniul bancar estimează pierderile Vaticanului la 240
de milioane de dolari. Numai pierderile din tranzacţiile valutare ale Finabank
sunt de minimum 82 de milioane de dolari.
Autorităţile italiene, sau mai degrabă acea parte a autorităţilor italiene
care nu erau controlate de P2, deveniseră deja foarte agitate. Sindona, care
apăruse între timp în SUA, dovedea o pronunţată reticenţă în privinţa unei
eventuale întoarceri în Italia. ~n octombrie 1974 începu lunga bătălie pentru
extrădarea lui. Această bătălie avea să influenţeze în mod nemijlocit soarta
celui care, aflat la vremea aceea la Veneţia, era foarte ocupat cu strângerea de
fonduri pentru ajutorarea unor copii handicapa ţi mintal. Ar fi greu de găsit un
contrast între doi oameni mai izbitor decât valorile care îl deosebeau pe
Albino Luciani de Sindona Rechinul.
Deşi prezenţa lui Sindona era solicitată insistent în Italia, la Vatican
devenise cu certitudine persona non grata. Pe măsură ce secretarul de stat,
cardinalul Villot, îi aducea papei noi veşti legate de activitatea Falimentului,
Sanctitatea Sa devenea tot mai necăjit. S-a spus că papa Paul îşi propusese să
fie primul papă sărac din istoria modernă. Este o mistificare. Prin lichidarea
majorităţii investiţiilor deţinute de Vatican în Italia se urmărea un singur
lucru: mai mult profit. Mânat de dorinţa de a scăpa de impozitele pe dividende
din Italia, şi pentru mai multă discreţie în afaceri, Corporaţia Vatican se lăsase
sedusă de Sindona şi ai săi în perspectiva obţinerii unori profituri mai mari
prin investiţii în SUA, Elveţia, Germania şi în alte ţări.
Acum Vaticanul ar vrea să ne convingă că papa Paul a fost, timp de mai
bine de zece ani, singurul răspunzător de relaţiile strânse [i neîntrerupte ale
Vaticanului cu Michele Sindona. Este încă una din mistificările Vaticanului.
~n mod deloc întâmplător, această minciună nu s-a făcut niciodată auzită în
timpul vieţii papei Paul. La insistenţele secretarului său, monseniorul
Pasquale Macchi, ale consilierilor, cardinalii Guarri [i Benedetto Argentieri
de la Administraţia Specială, ale secretarului de stat, cardinalul Villot, [i ale
lui Umberto Ortolani, cum că Sindona era răspunsul la rugăciunile
Vaticanului, desigur că papa deschisese larg porţile de bronz [i îl poftise pe
Rechin să intre. Odată pătruns, nu dusese lipsă de prieteni. ~ntr-adevăr, poate
că papa ar fi fost mai atent dacă sfătuitorii săi ar fi dat dovadă de cea mai
David Yallop
126
elementară prudenţă. Cercetarea amănunţită a evenimentelor descrise până
acum conduce la concluzia irefutabilă că mulţi din interiorul Vaticanului erau
gata, dornici [i nerăbdători să se asocieze cu Sindona în afaceri necurate. Au
fost oare Macchi, Argentieri, Guerri [i Villot, cu toţii nişte oameni de bună
credinţă? Au fost oare Marcinkus, Mennini [i Spada, de la Banca Vaticanului,
cu toţii nişte oameni de bună credinţă? A fost oare Sanctitatea Sa papa Paul al
VI-lea un om de bună credinţă?
Episcopul Marcinkus fu nevoit să îndure neplăcerile câtorva şedinţe de
interogatoriu foarte amănunţit la care îl supuseră autorităţile italiene în
legătură cu relaţiile sale personale şi de afaceri cu Sindona. Marcinkus, cel
care, în calitate de director al băncii Nassau din refugiul fiscal din Bahamas,
fusese la ordinele lui Sindona [i ale lui Roberto Calvi, Marcinkus, bunul
prieten al lui Sindona, declarase procurorilor americani în timpul unui alt
interogatoriu intensiv din aprilie 1973:
Michele [i cu mine suntem foarte buni prieteni. Ne cunoaştem de câţiva
ani. Relaţiile noastre de afaceri au fost, totuşi, destul de reduse. Doar
este unul dintre cei mai bogaţi industriaşi din Italia. Este mult superior
contemporanilor săi în domeniul financiar.
Nici doi ani mai târziu, onorabilul episcop Marcinkus fu întrebat de
revista italiană L'Espresso despre relaţiile sale cu Sindona. ~n dimineaţa zilei
de 20 februarie 1975, episcopul declară: "Adevărul este că nici măcar nu-l
cunosc pe Sindona. Cum aş fi putut pierde bani din cauza lui? Vaticanul n-a
pierdut nici măcar un cent, restul sunt scorneli."
Pentru un preşedinte de bancă, episcopul Marcinkus dădea cam des
dovadă de scăpări de memorie. ~n 1973 declarase procurorilor americani:
"Relaţiile mele de afaceri cu Sindona au fost destul de reduse." Dimpotriv ă,
relaţiile sale financiare cu bancherul Mafiei fuseseră intense [i neîntrerupte
începând din ultima perioadă a anilor '60 până cu foarte puţin înainte de
Sindona Faliment, în 1975. Cu nici doi ani înainte de interogarea sa de c ătre
procurorii SUA [i de către FBI, Sindona jucase un rol crucial în tranzacţia
dintre Marcinkus şi Roberto Calvi, prin care primul îi vindea celui de-al
doilea Banca Cattolica de Veneto pentru 46,5 milioane de dolari, tranzac ţie în
urma căreia Sindona le-a plătit amândorura un comision ilegal de 6,5 milioane
de dolari. Nu era nicidecum o "scorneală", cum nu au fost nici celelalte
pierderi cauzate ulterior Vaticanului de către Sindona.
Ca urmare a dezastrului Sindona, doctorul Luigi Mennini, inspector
secretar al Băncii Vaticanului, fu arestat [i i se retrase paşaportul. Mennini,
care lucrase sub directa îndrumare a lui Marcinkus, negă totul [i declară că nu
ştie nimic. Probabil că Alessandro Mennini, unul dintre fii săi, care deţinea o
importantă funcţie de conducere în departamentul pentru afaceri externe ai
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
127
băncii Ambroziano ce constituise centrul nervos al majorit ăţii speculaţiilor
valutare, s-ar fi arătat la fel de neştiutor dacă ar fi fost interogat în legătură cu
activităţile infracţionale ale lui Sindona şi Calvi.
Până la Sindona Faliment, Mennini se ocupase de specul aţii valutare în
numele Băncii Vaticanului, cot la cot cu colaboratorul lui Sindona, Carlo
Bordoni. ~n decursul anilor, Bordoni ajunsese să-l cunoască bine.
~n pofida comportamentului său de prelat, era un jucător uns cu toate
alifiile. Mă tortura şi la propriu şi la figurat pentru că dorea să câştige mereu
mai mulţi bani. A speculat la Finabank, a speculat acţiuni, a speculat
produse40, îmi aduc aminte că într-o zi mi-a dat un bilet de la Paul al VI-lea,
care mă binecuvânta pentru munca mea de consilier al Sfântului Scaun. Era
practic la discreţia şantajului lui Sindona, care îl ameninţase deseori că va
face publice informaţiile despre operaţiunile ilegale pe care Mennini le derula
prin Finabank.
Massimo Spada, secretarul administrativ al Băncii Vaticanului, de
asemenea sub comanda nemijlocită a episcopului Marcinkus, deşi oficial nu
mai lucra la bancă încă din 1964, continua să reprezinte un larg evantai de
interese ale Vaticanului. Ca [i Mennini, Spada se pomeni într -o bună
dimineaţă vizitat de poliţia financiară italiană înarmată cu mandate de
percheziţie. Conturile bancare personale îi fură îngheţate prin ordin
judecătoresc, paşaportul îi fu retras, împotriva lui se deschiseră trei acţiuni
juridice distincte, toate vizând o gamă largă de infracţiuni [i bancrută
frauduloasă.
Spada cunoştea la perfecţie toate operaţiunile ilegale ale lui Sindona,
dar, după declaraţiile date sub jurământ de Carlo Bordoni, era şi el la discreţia
şantajului lui Sindona. ~n 1975, la întrebarea revistei L'Espresso , răspunsul lui
ilustră clasica poziţie a Vaticanului: "Cine ar fi crezut că Sindona nu e în toate
minţile?", întrebă Spada. Apoi, cel care era directorul a trei dintre băncile lui
Sindona, încasând salarii foarte mari, continuă: "~n 45 de ani n-am fost
niciodată într-o asemenea situaţie. Am trecut prin cele mai grele perioade, dar
aşa ceva n-am mai văzut. Tot felul de nebuni de legat au început să cumpere
miliarde de dolari cu valute europene. De acolo se trag toate pagubele. De
unde să fi ştiut că dl. Bordoni vinde zilnic 50 sau 100 de milioane de dolari pe
franci elveţieni sau guldeni olandezi? Ce poate şti un comitet de direcţie
despre operaţiunile smintite care au avut loc între ianuarie [i iunie 1974?"
La vremea când făcea aceste remarci, Spada avea 70 de ani, dar era
considerat încă un om de afaceri atât de strălucit încât se afla în comitetele de
direcţie a 35 de companii.
{i aşa mai departe. Nimeni din Corporaţia Vatican nu-l cunoştea pe
40 commodities : materii prime sau produse brute ca grâu, cafea, ca cao, lână, bumbac, iută sau cauciuc (numite
uneori soft commodities), care se tranzacţionează pe o piaţă specializată (commodity market). ~n anumite
contexte, aceste materii prime sunt numite produse, (n.tr.)
David Yallop
128
Sindona şi nu ştia nimic despre activităţile lui ilegale. Drept-credincioşii,
încrezători, fuseseră "păcăliţi" de Diavol.
Este, oare, posibil să fi fost cu toţii nişte oameni de bună credinţă
înşelaţi de Michele Sindona? Este, oare, posibil ca reprezentanţii Vaticanului
să fi făcut parte din conducerea băncilor lui Sindona şi totuşi să nu fi avut
habar de infracţiunile pe care le comiteau Sindona şi Bordoni? Massimo
Spada dădu totul de gol în timpul interviului luat de L'Espresso . Fu întrebat
dacă, într-adevăr, Sindona şi Bordoni erau singurii vinovaţi de speculaţii
valutare.
Vă arde de glume. Operaţiunile valutare de sute [i sute de miliarde au
devenit o obişnuinţă pentru bănci. Când un dealer obişnuit de la bursa
milaneză tranzacţionează în medie de 25-30 de miliarde de lire, iar o
mică bancă milaneză rulează 10-12 miliarde de lire pe zi în valută, dacă
nu se alege praful de tot sistemul bancar italian, atunci trebuie să
mulţumim Cerului, bunului Dumnezeu, Sfântului Ambrozie [i mai ales
Sfântului Ianuarius. ~n legătură cu această chestiune, cred că ar fi
trebuit să trimită notificări oficiale tuturor băncilor italiene, pentru a le
avertiza că sunt anchetaţi.
Aşadar, după părerea lui Spada, al cărui nume era sinonim cu
Corporaţia Vatican [i care se născuse în dinastia de oameni de afaceri a
familiei Spada - străbunicul, bancher al Prinţului Torlonia; bunicul, director al
Băncii Italiei; tatăl său, Luigi, agent de schimb; iar el însuşi în serviciul
Corporaţiei Vatican din 1929 - după părerea unui om cu o astfel de
ascendenţă ilustră, toată industria bancară italiană era cufundată până-n gât în
activităţi ilegale, dar el tot mai pretindea că habar n-are de ce se petrece în
chiar băncile al căror director era.
După dezastru, apărură multe estimări diferite ale pierderilor suferite de
Vatican. Acestea se situau între 240 de milioane de dolar i, valoarea apreciată
de autorităţi elveţiene în domeniu [i menţionată deja, şi propria apreciere a
Corporaţiei Vatican: "Nu am pierdut nici un cent". Probabil că adevărul e în
jur de 50 de milioane de dolari. Atunci când compania multina ţională de
dincolo de Tibru afirma că nu a pierdut nici un cent, fără îndoială că aceştia
luau în calcul masivele profituri obţinute anterior din asocierea cu Rechinul,
dar o reducere a profitului total de la 300 de milioane de dolari la 250 de
milioane de dolari tot pierdere se numeşte, în orice limbă, inclusiv în latină.
La pierderea de 50 de milioane de dolari cauzată de Sindona se mai
adăuga pierderea a 35 de milioane de dolari suferită de Corporaţia Vatican în
ciudata afacere cu Banco di Roma per la Svizzera in Lugano (Svirobank).
Banca Vaticanului deţinea pachetul majoritar de 51 la sută din acţiunile băncii
elveţiene - preşedintele băncii era prinţul Giulio Pacelli, iar director executiv
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
129
era Luigi Mennini. Ca [i alte bănci aflate în legătură cu Vaticanul, Svirobank
făcea speculaţii cu banii negri încredinţaţi de exportatorii ilegali de lire [i de
diverse grupuri ale fraternităţii infracţionale din Italia. Speculaţiile pe piaţa
aurului [i pe piaţa valutară erau activităţi cotidiene. ~n 1974 începu să apară
un gol. Vina căzu pe directorul adjunct Mario Tronconi, ceea ce este ciudat
dacă avem în vedere că cel care se ocupase efectiv de tranzacţii fusese Franco
Ambrosio, un alt angajat al Svirobank.
~n toamna anului 1974, Mario Tronconi fu "sinucis" - cadavrul lui fu
găsit pe linia de cale ferată Lugano-Chiasso. Avea în buzunar o scrisoare de
adio către soţia sa. ~nainte de a muri, Pacelli, Mennini [i ceilalţi directori ai
Svirobank îl obligaseră pe Tronconi - pentru a-l ajuta să-[i găsească liniştea
sufletească, bineînţeles - să semneze o mărturisire prin care îşi asuma întreaga
responsabilitate pentru golul de 35 de milioane de dolari. Nimeni nu -l denunţă
pe Ambrosio, adevăratul vinovat. Mai mult, Ambrosio primi sarcina de a
recupera pierderea. Adevărul ieşi la lumină abia doi ani mai târziu, când
Mario Barone, co-pre[edinte al consiliului de administraţie în calitate de
reprezentant al Banco di Roma care deţinea celelalte 49 de procente ale
Svirobank), fu arestat şi interogat în legătură cu Sindona Faliment. Vădit
lucru, activitatea bancară italiană era plină de riscuri. Mario Tronconi nu era
decât unul din multele cazuri în care moartea unui confrate fusese făcută să
pară sinucidere. ~n deceniul următor, lista avea să crească îngrijorător. Tot
mai multe probleme aveau să fie rezolvate în stil italian.
~n timp ce Michele Sindona se lupta la New York s ă scape de extrădare
[i punea la cale răzbunarea, Corporaţia Vatican reîncepuse deja speculaţiile
prin succesorul lui, Roberto Calvi. În cercurile de afaceri milaneze, Calvi era
supranumit "Il Cavaliere" - Cavalerul; un nume destul de ciudat, fiind vorba
pe nimeni altul decât de casierul P2. ~n 1974, Giovanni Leone, preşedintele de
atunci al Italiei, îl făcuse Cavaliere del Lavoro (Cavaler al Muncii) pentru
serviciile aduse economiei. Calvi avea să fie înlocuitorul lui Sindona în rolul
de spălător de bani pentru Mafia [i, de asemenea, autorul celui mai mare furt
din întreaga istorie a activităţii bancare.
Roberto Calvi s-a născut la Milano la 13 aprilie 1920, dar familia sa se
trage din Valtellina, o vale alpină situată lângă graniţa cu Elveţia [i aproape
de localitatea natală a lui Albino Luciani. Amândoi erau munteni. După
absolvirea prestigioasei Universităţi Bocconi, luptă în al doilea război
mondial în armata lui Mussolini, pe frontul rusesc. Apoi îşi urmă tatăl în
domeniul bancar. ~n 1974 începu să lucreze pentru Banco Ambrosiano din
Milano. Banca luase numele Sfântului Abrozio [i mustea de religiozitate. Ca
[i Banca Cattolica de Veneto, era supranumită "Banca Preoţilor". Pentru a
putea deschide un cont era obligatorie prezentarea certificatului de botez care
să ateste că solicitantul este catolic. Şedinţele consiliului de administraţie se
încheiau cu rugăciuni în care i se mulţumea Domnului pentru bilanţul anual.
David Yallop
130
Pe la începutul anilor '60, atmosfera din bancă era mai cucernică decât în
multe dintre bisericile din apropiere. Dar Cavalerul cu privirea tăioasă avea
alte planuri cu această lâncedă bancă de dioceză printre ai cărei clienţi se
număra arhiepiscopul de Milano, cardinalul Giovanni Montini. ~n 1963, când
cardinalul Montini devenea papa Paul al VI-lea, Calvi promovase în ierarhia
băncii până în funcţia de director general. ~n momentul în care papa Paul
hotărî să-l convoace pe Sindona la Vatican pentru a descotorosi Biserica de
proprietăţile ei stânjenitoare din Italia, Rechinul [i Cavalerul erau deja buni
prieteni [i începuseră să pună la cale cum să acapareze Banco Ambrosiano şi
să o transforme într-un tip foarte aparte de instituţie financiară internaţională.
~n 1971, Calvi deveni director executiv al băncii. La cei cincizeci şi unu
de ani ai săi, se ridicase cu mult deasupra umilei condiţii clericale a tatălui
său. Un om obişnuit s-ar fi mulţumit să se culce o vreme pe laurii victoriei şi
să conducă mulţumit rugăciunile din consiliul de administraţie. Dar la Calvi
singurul lucru obişnuit era înălţimea. Prin iscusinţa sa de a scorni tot felul de
metode întortocheate de spălare a banilor Mafiei, de export ilegal de lire, de
evaziune fiscală, de cumpărare pe ascuns a acţiunilor propriei bănci [i de
speculaţii la bursa din Milano, prin mită, corupţie [i obstrucţionarea justiţiei,
aranjând când o arestare nedreaptă, când o crimă - prin toate aceste talente [i
multe altele, Cavalerul se încadrează într-o categorie infracţională aparte.
După Calvi, oricine dorea cu adevărat să înţeleagă cum merg lucrurile pe
lumea asta trebuia neapărat să citească Nasul lui Mario Puzo. Avea
întotdeauna romanul cu el, aşa cum un preot nu se desparte de Biblie.
Prezentat episcopului Marcinkus de către Sindona în 1971, Calvi
pătrunse imediat în clanul foarte select de la Vatican, format din «uomini di
fiducia», oameni de încredere: un mic grup de laici de elit ă care lucrau cu [i
pentru Corporaţia Vatican; oameni ca Sindona, Spada, Mennini [i Bordoni;
oameni aleşi cu cea mai mare grijă.
~n 1963, Calvi înfiinţa în Luxemburg o companie numită Compendium
- nume care avea să fie schimbat mai târziu în Banco Ambrosiano Holdings
SA. Această companie fantomă a fost cheia de boltă a schemelor lui Calvi.
Prin compania-holding din Luxemburg aveau să se scurgă milioane de
eurodolari împrumutaţi. Numărul băncilor din toată lumea care aveau să se
lase trase pe sfoară dând bani cu împrumut prin intermediul acestei mici
companii fantomă depăşeşte 250. Totalul sumelor depăşeşte 450 de milioane
de dolari.
Imperiul Cavalerului se extinse rapid. Banco Ambrosiano achizi ţiona
curând Banca del Gottardo din Lugano, Elveţia, care, după prăbuşirea băncii
Amincordin Zurich a lui Sindona, deveni principalul traseu pentru sp ălarea
banilor Mafiei. Urmară alte proprietăţi în străinătate. Printre acestea se
număra [i Banco Ambrosiano Overseas Ltd., din Nassau. Filiala din refugiul
fiscal Bahamas a fost infiinţată în 1971, iar episcopul Paul Marcinkus a făcut
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
131
parte de la bun început din comitetul de direcţie. Iniţial, banca s-a numit
Cisalpine Overseas Bank, pentru a nu atrage atenţia vreunui anchetator al
poliţiei financiare italiene.
O dată cu creşterea imperiului lui Calvi creşteau [i profiturile vărsate în
visteria Băncii Vaticanului. Pentru a înţelege multe dintre meandrele
financiare, încâlcite dar adesea complicate inten ţionat, în care s-a lansat Calvi
în anii '70, trebuie lămurit un lucru: în esenţă, Banco Ambrosiano din Milano
[i Banca Vaticanului erau strâns legate. Multe dintre operaţiunile importante
erau întreprinse în colaborare. Motivul pentru care Calvi a putut s ă încalce
legea în repetate rânduri a fost sprijinul constant acordat de Banca
Vaticanului. ~n felul acesta, la 19 noiembrie 1976, când Calvi dori să
achiziţioneze 53,5 la sută din Banco Mercantile SA din Florenţa, el păru că
acţionează în numele Vaticanului. La 17 decembrie, acţiunile ajunseră, pe căi
ocolite, la Giammei and Company, brokeri la bursa din Milano, care
reprezentau adesea interesele Vaticanului. Printr-o manevră abilă, în aceeaşi
zi acţiunile fură parcate41 la Banca Vaticanului. Faptul că Vaticanul nu avea
într-un anumit cont fondurile necesare pentru plata acţiunilor fu rezolvat la 17
decembrie, prin creditarea Băncii Vaticanului cu 8 miliarde de lire într-un
cont proaspăt deschis, contul 42801. Vara următoare, la 29 iunie 1977,
Giammei răscumpărară acţiunile de la Banca Vaticanului prin Credito
Commerciale din Milano. ~n timp ce parcurseseră acest drum şerpuit, acţiunile
suferiseră, cel puţin pe hârtie, o creştere de preţ spectaculoasă. Preţul iniţial,
de achiziţie, fusese de 14.000 de lire per acţiune. La vremea când se
reîntorceau la Giammei, ele ajunseseră să fie evaluate la 26.000 de lire per
acţiune. Pe data de 30 iunie 1977, acţiunile fură vândute de Credito
Commerciale către Immobiliare XX Settembre SA, care era controlată de
Calvi. ~n urma saltului înregistrat de preţul acţiunilor, Banca Vaticanului
înregistrase, pe hârtie, un profit de 7.724.378.100 de lire. În realitate, Calvi
plăti Băncii Vaticanului 800 de milioane de lire pentru privilegiul de a se
folosi de numele şi înlesnirile lor. Banca Vaticanului, situată în statul
independent al Cetăţii Vaticanului, se afla în afara jurisdicţiei inspectorilor
financiari italieni. Vânzându-[i sieşi, la dublul preţului iniţial, acţiuni al căror
proprietar era deja, Calvi sporea cu mult valoarea contabil ă a băncii
Mercantile [i fura 7.724.378.100 de lire, minus, bineîn ţeles, comisionul plătit
către Banca Vaticanului. Ulterior, Calvi vându acţiunile, cu 33 de miliarde de
lire, unei rivale milaneze în afaceri, Anna Bonomi.
Cu sprijinul susţinut şi continuu al Vaticanului, Calvi reuşi în repetate
rânduri să-şi ducă la bun sfârşit activităţile ilegale şi infracţionale, sfidând
legile italiene. Operaţiuni de genul celei descrise mai sus n-ar fi putut avea loc
fără ca Marcinkus să fie la curent şi să le aprobe în totalitate.
41 vezi nota 37.
David Yallop
132
~n privinţa combinaţiei Sindona/Calvi/Marcinkus, prin care a fost
preluată Banca Cattolica de Veneto, dovezile existente indică o conspiraţie la
care au participat toţi trei.
Marcinkus dorea să păstreze secretul operaţiunii, chiar şi faţă de papa
Paul al VI-lea. Câţiva ani mai târziu, Calvi îi povesti întreaga afacere
prietenului şi asociatului său, Flavio Carboni42:
Marcinkus, care e un dur, născut la Chicago într-o familie săracă, dorea
să facă totul fără să-i sufle o vorbă şefului. Adică papei. De trei ori mam
întâlnit cu Marcinkus pentru Banca Cattolica de Veneto. Voia să
mi-o vândă mie. L-am întrebat: "Eşti sigur? Ai mână liberă? Şeful e de
acord?" Chiar eu am insistat şi i-am spus: "Du-te şi spune-i şefului".
Marcinkus mi-a urmat sfatul. Mai târziu, Marcinkus mi-a spus că, da,
vorbise cu Paul al VI-lea [i avea acordul lui. La câtva timp după aceea,
Marcinkus m-a dus în audienţă la Paul al VI-lea, care mi-a mulţumit
pentru că rezolvasem nişte probleme ale bibliotecii Ambrosiano. De
fapt, am înţeles că îmi mulţumea pentru că achiziţionasem Banca
Cattolica de Veneto.
Dacă cineva se mai îndoieşte că, la începutul anilor '70, papa dobândise
noua funcţie de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, descrierea lui
Calvi este cea mai bună dovadă. Sfântul Părinte şi reprezentantul lui Cristos
pe pământ devenise pur [i simplu "şeful". La fel de grăitoare sunt [i
întrebările temătoare adresate de Roberto Calvi episcopului Marcinkus. "Eşti
sigur? Ai mână liberă?" Devine evident că bancherul milanez era perfect
conştient de legăturile strânse existente între bancă şi clerul din Vicenza.
Faptul că Marcinkus ar fi vrut să nu-i pomenească papei despre tranzacţie
arată, în plus, cât de dubioasă era vânzarea către Calvi. Se dovedeşte, astfel,
înţelepciunea sfatului dat de cardinalul Benelli lui Albino Luciani, de a nu
interveni în favoarea patriarhului, episcopilor sau preo ţilor săi. Papa Paul al
VI-lea, ajutat de Calvi, Marcinkus şi Sindona, tocmai amorsaseră o bombă cu
efect întârziat, ce avea să detoneze abia în septembrie 1978.
Temându-se de reacţia ostilă a Veneţiei, Marcinkus şi Calvi trecură sub
tăcere vânzarea băncii. La 30 martie 1972, grupul lui Calvi anunţă că
achiziţionase 37,4 la sută din Banca Cattolica, dar documentele pe care le-am
dobândit dovedesc cu totul altceva.
~n ziua de 27 iulie 1971, Calvi îi scria lui Marcinkus:
Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă oferta noastră fermă de a
cumpăra până la 50 la sută din acţiunile Băncii Cattolica del Veneto din
42 Carboni a înregistrat pe ascuns această convorbire cu Calvi, ca [i multe altele avute în perioada octombrie
1981 - mai 1982. (n.a.)
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
133
Vicenza, la preţul de 1.600 lire per acţiune, uzufructul normal urmând
să fie efectuat în următoarele etape:
1. Pentru 45 la sută din acţiunile companiei mai sus menţionate,
însemnând 16.254.000 acţiuni, cu intrare în vigoare în momentul
acceptării de care dvs. a ofertei noastre ferme [i contra unei plăţi
efectuate de noi în valoare de 42 de milioane de dolari.
2. Pentru restul de acţiuni, însemnând încă 5 procente din capital,
1.806.000 acţiuni, cu intrare în vigoare la data "declaraţiei de intenţie"
cu privire la sus menţionata Banca Cattolica de Veneto, urmând a fi
efectuat înainte de 31 octombrie 1971, şi contra unei plăţi în valoare de
4.500.000 dolari la data de 29.10.1971.
Banca Vaticanului primi 46,5 milioane de dolari, la valoarea din 1971.
~n prezent, suma echivalentă ar fi de 115 milioane de dolari.
Calvi, conştient că, la insistenţele sale, oferta va fi arătată papei,
continuă în aceeaşi scrisoare:
Vă aducem la cunoştinţă că ne asumăm în mod oficial responsabilitatea
de a păstra neschimbată conduita curentă a Băncii Cattolica del Veneto,
din punct de vedere al `naltei ţinute sociale, morale [i religioase.
Exemplarul primit de Vatican al acestei scrisori este semnat şi parafat
oficial de Marcinkus. ~n felul acesta, vânzarea secretă efectuată în 1971
deveni cunoscută la Veneţia abia cu aproape un an mai târziu.
"~nalta ţinută socială, morală şi religioasă" fu lepădată de Calvi atât de
curând încât, pe la mijlocul lui 1972, întreg clerul din regiune se strânse în păr
la Veneţia, asediind reşedinţa lui Luciani. Luciani dădu fuga la Roma, dar
constată că vremurile erau vădit neprielnice vreunei îndreptări, din moment ce
tranzacţia avusese binecuvântarea lui Paul al VI-lea. Vremea acţiunii avea să
sosească în septembrie 1978.
Până atunci, însă, situaţia continuă să rămână ciudată. Acţiunile n-au
părăsit niciodată Banca Vaticanului. La 29 octombrie 1971, data la care i-au
fost vândute lui Calvi ultimele 5 procente, acţiunile - care erau în continuare
deţinute în totalitate de Banca Vaticanului - fură re-cedate către Zitropo, o
companie care aparţinea în momentul acela lui Sindona. Mai târziu, Zitropo
trecu întâi în proprietatea lui Calvi, apoi în proprietatea Băncii Vaticanului.
Iar acţiunile de la Banca Cattolica rămaseră în continuare în seiful
Vaticanului. Nu e de mirare că, în martie 1982, Paul Marcinkus, devenit între
timp arhiepiscop, avea să pomenească de "investiţiile noastre în Banca
Cattolica, care merg bine."
~n 1974, când bursa din Milano intră în declin, Banco Ambrosiano avu
şi ea de suferit. Calvi se pomeni într-o situaţie deosebit de vulnerabilă. ~n
David Yallop
134
lumea financiară internaţională, încrederea reciprocă este elementul esenţial.
Relaţiile lui cu Sindona erau cunoscute. Atunci când Falimentul se produse,
lumea financiară începu să fie mai prudentă cu Cavalerul. Creditele către
Ambrosiano fură reduse, împrumuturile de pe piaţa internaţională fură mai
greu de obţinut. Iar, mai presus de toate, cererea micilor investitori pentru
acţiunile băncii începu să scadă, determinând o diminuare a preţului
acţiunilor. Ca prin minune, aproape în al doisprezecelea ceas pentru
Ambrosiano, la bursă îşi făcu apariţia o companie numită Suprafin SA, care
avea o filială la Milano. Această societate financiară începu să afişeze o
încredere neţărmurită în signor Calvi. Cumpără zilnic acţiuni ale băncii lui,
vânzându-le, apoi, imediat unor companii din Liechtenstein [i Panama.
Neîncrederea în Calvi începu să dispară, iar Suprafin continuă să cumpere. Pe
tot parcursul anilor 1975, 1976, 1977, 1978, Suprafin continu ă să afişeze o
încredere puternică în viitorul băncii lui Calvi - o încredere în valoare de 50
de milioane de dolari.
Era clar că Suprafin se baza pe informaţii numai de ea ştiute, între 1974
şi 1978, acţiunile Ambrosiano continuară să scadă, şi totuşi Suprafin
achiziţiona peste 15 la sută din bancă. Oficial, Suprafin era proprietatea a
două companii din Liechtenstein, Teclefin şi Imparfin. Teoretic, acestea se
aflau, din punct de vedere tehnic, în proprietatea Băncii Vaticanului. Dar asta
numai teoretic şi tehnic. Practic, Suprafin îi aparţinea lui Calvi. Prin urmare,
cu ştirea Vaticanului, Calvi susţinea valoarea pe piaţă a acţiunilor
Ambrosiano prin cumpărări masive - o activitate complet ilegală. Banii
necesari pentru finanţarea acestei înşelătorii proveneau de la o filială din
Luxemburg şi de la banca-mamă din Milano.
Banca Vaticanului încasă anual sume uriaşe pentru că îşi punea
serviciile la dispoziţia Cavalerului în această imensă fraudă internaţională.
Banii erau plătiţi în fel şi chip. Toate depunerile Vaticanului la Banca
Ambrosiano primiră dobânzi cu cel puţin 1 la sută mai mari decât ceilalţi
depunători. Ca o altă metodă, Calvi "cumpăra" acţiuni de la Vatican. Pe
hârtie, Banca Vaticanului vindea un pachet de acţiuni către o companie
panameză, la un preţ cu aproape 50 la sută mai mare decât valoarea reală a
acţiunilor. Acţiunile nu părăseau, însă, portofoliul Vaticanului, iar banca pe
care o conducea Marcinkus se mai căpătuia cu câteva milioane de dolari.
Compania panameză, de obicei cu un capital de câteva mii de dolari,
împrumuta milioanele de la Banco Ambrosiano Overseas din Nassau, la care
Marcinkus era director. Filiala din Nassau nu făcea decât să dea cu împrumut
banii proveniţi de la compania din Luxemburg care, la rândul ei, îi
împrumutase de la bănci din toată lumea.
~n mod evident, Calvi nu-şi pierduse speranţa că acţiunile băncii
Ambrosiano aveau să se redreseze, astfel încât să se poată descărca de ele. ~n
1978 ajunsese pe muche de cuţit. De parcă n-ar fi avut deja destule motive de
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
135
insomnie, mai avea şi de luptat cu problemele legate de spălarea banilor
Mafiei, ~n plus, P2 cerea mereu fonduri. Toate acestea îl obligau la noi
delapidări. Pe deasupra, se resimţea după o campanie de şantaj din partea lui
Michele Sindona.
~n timp ce Cavalerul era ocupat să delapideze milioane de dolari pentru
a menţine, în mod fraudulos, preţul acţiunilor Ambrosiano, Rechinul se
pusese şi el pe treabă. Sindona seamănă foarte mult cu un personaj dintr-o
piesă de Pirandello, în care toate speranţele se dovedesc a fi iluzii deşarte.
Individul e teatral din cap până-n picioare. Un scriitor de ficţiune ar ezita în
faţa unei asemenea născociri. Numai realitatea vie l-ar fi putut crea pe
Michele Sindona.
Licio Gelli continuă să-l răsplătească pe Sindona pentru serviciile
făcute P2. ~n ianuarie 1975, când procuratura din Milano ceru extr ădarea
Rechinului, autorităţile judiciare americane cerură informaţii suplimentare.
Solicitară, de asemenea, ca documentele de extrădare să fie traduse în
engleză. Procuratura milaneză întocmi o nouă cerere, care se întindea pe 200
de pagini, [i o trimise la Roma, la Ministerul Justi ţiei, pentru traducere [i
expediere la Washington. Până la urmă, raportul fu returnat cu observaţia că
Departamentul Justiţiei de la Roma nu putea face traducerea. Aceasta în ciuda
faptului că are unul dintre cele mai mari departamente de traduceri din Italia.
Ambasada americană de la Roma declară că nu are cunoştinţă de vreo cerere
de extrădare. Licio Gelli avea prieteni mai peste tot.
~n tot acest timp, Sindona locuia într-un apartament luxos, la Hotel
Pierre din New York. Pentru a lupta împotriva extrădării, apelase la serviciile
firmei de avocatură a lui Richard Nixon [i John Mitchell. ~ntrebat de re porteri,
Sindona expedie chestiunea:
Este o înscenare organizată de guvernatorul Băncii Italiei [i de alte
oficialităţi italiene. N-am făcut în viaţa mea nici măcar o singură
tranzacţie de schimb valutar. Este o manevră a duşmanilor mei din
Italia şi sper că, într-o bună zi, se va face dreptate.
~n septembrie 1975, când în presa italiană apărură fotografii cu
Rechinul îmbrăcat în frac [i dând mâna cu Abraham Beame, primarul New
York-ului, cel puţin o parte din opinia publică italiană fu scandalizată.
Corriere della Sera remarcă:
Sindona continuă să emită declaraţii [i să dea interviuri şi continuă, în
exilul/refugiul său american, să frecventeze cercurile înalte. Legile [i
mecanismele extrădării nu sunt aceleaşi pentru toţi. Un hoţ de mere
poate lâncezi în închisoare luni de-a rândul, poate ani. Un emigrant care
munceşte în altă ţară, dacă nu se prezintă pentru recrutare este repatriat
David Yallop
136
forţat [i are de-a face cu tribunalul militar. Pentru ei nu există
întortocheri birocratice.
~n Italia, micii depunători angajară avocaţi, încercând să salveze ce se
mai putea din dezastrul Sindona, iar Vaticanul declară un "serios deficit
bugetar". ~n SUA, Rechinul îşi angaja un purtător de cuvânt şi îşi continuă
turneul de prelegeri prin universităţi.
~n timp ce membrii conducerii executive a băncii Franklin National
erau arestaţi şi acuzaţi de complicitate la gestionarea frauduloasă a milioane
de dolari prin speculaţii valutare, Sindona le spunea studenţilor de la Wharton
Graduale School din Philadelphia:
Scopul, poate prea ambiţios, al acestei scurte prelegeri, este de a ajuta
Statele Unite să-şi recapete încrederea în sectoarele sale economic,
financiar [i monetar [i de a-i reaminti că lumea liberă are nevoie de
America.
~n timp ce un tribunal din Milano îl condamna la trei ani [i jumătate de
închisoare, vinovat în 23 de capete de acuzare, pentru însu şirea a 10 milioane
de lire sterline, Sindona ţinea discursuri moralizatoare studenţilor de la
Columbia University:
Atunci când se fac plăţi cu intenţia de a eluda legea pentru a obţine
foloase necuvenite, este evident necesară o reacţie a opiniei publice, în
acest caz, ar trebui pedepsiţi atât cel corupt cât [i corupătorul.
~n timp ce punea la cale şantajarea colegului său din P2 şi bunului său
prieten Roberto Calvi, Sindona descria imagini vizionare în faţa studenţilor
care tânjeau să rivalizeze cu el:
Sper că într-un viitor nu prea îndepărtat, după ce vom fi intrat în
contact cu alte planete şi noi civilizaţii din nenumăratele galaxii,
studenţii acestei universităţi vor şti să le sugereze companiilor pe care
le vor reprezenta să se extindă în cosmos, înfiinţând "cosmo-corporaţii"
care să răspândească în univers spiritul creator al întreprinzătorului
privat.
Sindona chiar vorbea serios. Puse la cale câteva întâlniri într e Mafia
americană, Cosa Mostra, [i Mafia siciliana şi încercă să-i convingă, atât pe
aceştia cât şi pe Licio Gelli, că ar trebui să organizeze desprinderea Siciliei de
Italia. Mai participase, în 1972, la aşa-numita "Conspiraţie Albă" - un
complot menit să ducă la preluarea puterii în Italia. Mafia îl primi cu
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
137
scepticism, iar Gelli cu dispreţ. Acesta zise că ideea e "nebunească" şi îi spuse
lui Sindona că desprinderea Siciliei n-ar putea avea loc decât cu sprijinul
militarilor [i politicienilor membri în P2, iar ei cereau timp. ~l sfătui pe
Sindona: "Pune-ţi planul în dosarul cu proiecte în aşteptare."
~n septembrie 1976, autorităţile italiene obţinură, în sfârşit, arestarea lui
Sindona la New York. Era prima realizare semnificativă din lunga campanie
pentru extrădarea lui. Sindona se declară surprins că "Statele Unite au decis
acum, la doi ani după lansarea în Italia a falselor acuzaţii la adresa mea, să
demareze procedurile de extrădare. Doresc să subliniez că acuzaţiile au fost
formulate în Italia pe baza unor investigaţii sumare, dacă nu chiar inexistente,
şi sunt vizibil false." Ulterior fu eliberat pe o cauţiune de 3 milioane de dolari,
dar în 1977 laţul începu, în sfârşit, să se strângă. Un juriu federal începu să
investigheze infracţiunile atribuite lui Sindona în legătură cu prăbuşirea băncii
Franklin.
Sindona se folosi de toate armele de care dispunea. Persoane
importante îi luară apărarea în faţa tribunalului, sprijinindu-l în lupta sa
împotriva extrădării. Carmelo Spagnuolo, preşedintele unei secţii a Curţii
Supreme din Roma, depuse mărturie sub jurământ că acuzaţiile împotriva lui
Sindona sunt un complot comunist. Jură, de asemenea, că Sindona este un
mare protector al clasei muncitoare şi că anchetatorii din Italia sunt mai mult
decât incompetenţi şi se lăsau manipulaţi de persecutori politici. Drept
explicaţie, el avertiză tribunalul că mulţi dintre membrii justiţiei italiene sunt
extremişti de stânga [i că, dacă Sindona se va întoarce în Italia, el va fi
asasinat. Carmelo Spagnuolo făcea parte din P2.
Licio Gelli depuse, [i el, tot sub jurământ, mărturie în favoarea lui
Sindona. Arătă că el însuşi fusese acuzat că ar fi "agent CIA; şeful Brigăzii
Morţii din Argentina; reprezentant al serviciului secret portughez;
coordonatorul serviciilor secrete din Grecia, Chile [i Germania Federală; şeful
mişcării fasciste internaţionale, etc."
Gelli nu încercă în nici un fel să nege toate aceste afirmaţii făcute la
adresa lui şi nici nu aduse vreo dovadă că acestea, sau măcar o parte din ele,
ar fi fost nefondate. Le atribui "creşterii puterii comuniste în Italia". Apoi
continuă, tot sub jurământ, făcând câteva afirmaţii personale, printre care:
"Influenţa comunistă a pătruns deja în anumite cercuri guvernamentale, mai
ales în Ministerul Justiţiei, unde, în ultimii cinci ani, a avut loc o alunecare
politică din centru către extrema stângă." {i iarăşi nu aduse nici o dovadă.
Gelli susţinu că, din cauza "infiltrării stângii", Sindona nu avea să fie judecat
corect în Italia şi că, probabil, avea să fie asasinat. Apoi continuă: "Ura
comuniştilor împotriva lui Michele Sindona se datorează faptului că el este
anti-comunist şi că a fost dintotdeauna adeptul sistemului bazat pe libera
iniţiativă într-o Italie democrată."
La 13 noiembrie 1977, Sindona făcu o demonstraţie pe viu a concepţiei
David Yallop
138
sale asupra liberei iniţiative într-o Italie democrată. Şantajul plănuit împotriva
lui Calvi fu declanşat, iar Milano fu împânzit de afişe [i fluturaşi în care Calvi
era acuzat de fraudă, export de valută, falsificare de conturi, delapidare,
evaziune fiscală. Erau menţionate numerele conturilor secrete ale lui Calvi din
bănci elveţiene. Erau prezentate amănunţit tranzacţii ilegale. Se făceau referiri
la legăturile sale cu Mafia. Zidurile oraşului deveniseră o lectură mai
interesantă decât Corriere della Sera . Sindona, care orchestrase toată această
spălare în public a rufelor murdare ale lui Calvi, ajunsese la concluzia că
Roberto Calvi, colegul său din P2 [i fostul său protege43, nu se arătase
suficient de preocupat de situaţia grea a Rechinului. Sindona apelase la Licio
Celli, care au fost de acord că este cazul ca Roberto Calvi să facă o "donaţie
substanţială" în sprijinul cauzei lui Sindona. Gelli se oferi ca intermediar între
prietenii săi masoni. ~n felul acesta, Gelli îşi asigura un comision din partea
ambelor părţi.
Calvi se scotoci încă o dată prin buzunare, sau, mai bine zis, scotoci
prin buzunarele clienţilor băncilor sale. ~n aprilie 1978, plăti o jumătate de
milion de dolari către Banca del Gottardo din Lugano, într-unul din conturile
lui Sindona.
Luigi Cavallo, cel care organizase, la comanda lui Sindona, campania
cu fluturaşi şi afişe, se dedicase cu o imensă plăcere acestei acţiuni. Cavallo
se ocupa de campanii de denigrare [i nu era la prima de acest fel în Italia; ca
orice prostituată profesionistă, se vindea celui care plătea mai mult. La 24
noiembrie 1977, afişele fură urmate de o scrisoare adresată guvernatorului
Băncii Italiei, Paolo Baffi; în scrisoare erau enumerate toate acuzaţiile care
apăruseră pe zidurile oraşului Milano. Era, de asemenea, menţionată o
scrisoare anterioară în care se aflaseră fotocopii ale conturilor lui Calvi din
bănci elveţiene. Cavallo îşi încheia scrisoarea către guvernator cu ameninţarea
că va da în judecată Banca Italiei pentru neîndeplinirea atribuţiilor legale în
cazul în care nu începea anchetarea Băncii Ambrosiano.
Scrisoarea demonstrează diferenţa fundamentală dintre un infractor de
clasă ca Sindona şi un găinar de teapa lui Cavallo. Ideea scrisorii fusese a lui
Cavallo şi tot el o concepuse, fără ştirea lui Sindona, care n-ar fi aprobat în
nici un caz o asemenea măsură. Dacă ai o găină care face ouă de aur, n-ai
decât să-i furi ouăle, dar n-o omori, cel puţin cât încă mai poate să facă ouă.
~n aprilie 1978, chiar în săptămâna în care Sindona primi vărsământul
de jumătate de milion de dolari, Banco Ambrosiano fu asaltată de un grup de
oficiali de la Banca Italiei, care era de multă vreme cu ochii pe Roberto Calvi
[i banca sa. Cei doisprezece anchetatori fuseseră aleşi cu grijă de către Paolo
Baffi [i colegul său mai experimentat, Mario Sarcinelli. La conducerea
echipei fusese numit Giulio Padalino. Din nefericire pentru Calvi, Padalino
43 Protejat, (în lb. franceză în original, n.tr.)
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
139
era incoruptibil.
Campania lui Sindona, cu pamflete [i afişe, fusese o pişcătură de purice
faţă de ceea ce îl aştepta acum pe Calvi. Vestea anchetei în forţă se răspândi
în cercurile de afaceri milaneze. Preţul acţiunilor Ambrosiano continuă să
scadă, forţându-l pe Calvi să deturneze şi mai mulţi bani pentru a împiedica
prăbuşirea, în momentul acela, imperiul labirintic aflat sub controlul său avea
o filială în Nicaragua; o alta era proiectată în Peru. Companii ale lui Calvi se
mai găseau în Canada, Belgia şi SUA.
Călcâiul lui Ahile era compania Suprafin. Dacă inspectorii financiari ar
fi descoperit adevărul despre Suprafin, atunci prăbuşirea Băncii Ambrosiano
şi arestarea şi condamnarea lui Calvi ar fi devenit inevitabile. De asemenea,
mult dorita extrădare a lui Sindona ar fi devenit mult mai uşoară. Ambii
puteau pierde totul, inclusiv libertatea, dacă inspectorii reuşeau să dezlege
enigma companiei Suprafin. La Milano, Calvi începu să se agite. La New
York, Sindona uită să se mai bucure de jumătatea de milion de dolari pe care
tocmai o smulsese Cavalerului. Unica lor speranţă era episcopul Paul
Marcinkus. Marcinkus îi servi prompt. Când inspectorii de la Banca Italiei îl
întrebară pe directorul general al Băncii Ambrosiano, Carlo Olgiati, cui îi
aparţine Suprafin, acesta răspunse că este proprietatea Institutului pentru
Opere Religioase, Banca Vaticanului.
Inspectorii financiari continuară să caute, înotând printre achiziţii de
acţiuni, cesiuni [i retrocedări, răscumpărări, parcări. Dar legea italiană le
îngrădea mult libertatea de mişcare, limitându-le accesul la informaţiile
asupra asociaţilor din străinătate. Dacă, de exemplu, anchetatorii ar fi putut
obţine informaţii detaliate despre compania holding din Luxemburg a lui
Calvi [i dacă ar fi constatat că milioane de dolari împrumutaţi de pe piaţa
europeană fuseseră dirijaţi către Nassau - cu Marcinkus [i Calvi în consiliul
de administraţie - şi către Managua, iar aceste două bănci aflate în
proprietatea lui Ambrosiano împrumutaseră, apoi, la rândul lor, milioane de
dolari unor mici companii fantomă panameze, fără garanţii, atunci vânătoarea
s-ar fi încheiat pe loc. Dar inspectorii nu avură acces la toate datele în legătură
cu compania holding din Luxemburg. Calvi le închise calea; deveni evaziv.
"A fost foarte greu, nu ştiţi cum sunt străinii ăştia? Nu pot să trec peste
regulile lor de «confidenţialitate»." Inspectorii financiari continuară să caute.
Descoperiră că, pe data de 6 mai 1975, Luigi Landra, un fost preşedinte al
Băncii Ambrosiano, şi Livio Godeluppi, fratele contabilului şef de la
Ambrosiano, fuseseră numiţi directori ai companiei Suprafin. Să fi reuşit,
oare, cei doi oameni de încredere ai Băncii Ambrosiano să pătrundă şi în elita
de «uomini di fiducia» ai Vaticanului?
Inspectorii stabiliră că Suprafin fusese înfiinţată la Milano, în
noiembrie 1971, de către doi dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Calvi,
Vahan Pasargiklian - care, în 1978, în momentul anchetei, ajunsese director
David Yallop
140
executiv la Banca Cattolica - şi Gennaro Zanfagna. Să fi devenit, oare, şi ei
oameni de încredere ai Vaticanului? Oricum ai fi privit lucrurile, pe Suprafin
scria clar "proprietatea lui Calvi".
Cercetările continuară. Analiza atentă a conturilor curente deţinute de
Suprafin îi convinse pe inspectori că proprietarul companiei era, într-adevăr,
Banco Ambrosiano şi nu Vaticanul. Cu ce scop cumpărase banca acţiuni La
Centrale de la Suprafin, la preţul de 13.864 de lire, faţă de preţul pieţei de
9.650 de lire, şi apoi le re-vânduse către Suprafin cu 9.340? Ca să obţină
o scrisoare de mulţumire din partea papei Paul? Sau, poate, recunoştinţa lui
Marcinkus?
~n iulie 1978, îl încolţiră din nou pe Carlo Olgiati, colegul lui Calvi la
conducere. Olgiati se consultă cu Calvi. Se întoarse aducând o scrisoare. Cu
neîntrecuta graţie milaneză, Olgiati îi înmâna scrisoarea lui Padalino. Era din
partea Băncii Vaticanului către Roberto Calvi, datată 20 ianuarie 1975.
Scria:
~n cele ce urmează vă supunem atenţiei portofoliul de acţiuni deţinute
la data de 31 decembrie 1974 de compania Suprafin SA, ce aparţine
Institutului nostru. Prin prezenta sunteţi solicitat să administraţi numitul
portofoliu în modalitatea pe care o veţi considera cea mai adecvată [i să
decideţi asupra tuturor operaţiunilor necesare pentru lichidare. Vă
rugăm să ne informaţi periodic cu privire la situaţia portofoliului mai
sus menţionat [i la tranzacţiile corespunzătoare.
Scrisoarea era semnată de Luigi Mennini şi de contabilul şef al Băncii
Vaticanului, Pellegrino De Strobel. Chiar dacă era datată ianuarie 1975,
inspectorii financiari avură o puternică bănuială că fusese scrisă după
începerea investigaţiei lor în aprilie 1978 şi că avusese deplina aprobare a
episcopului Marcinkus.
Dacă era să li se dea crezare lui Marcinkus [i colegilor săi de la Banca
Vaticanului, atunci Sfântul Scaun schimbase defini ţia expresiei "milă
creştină". Noua definiţie includea şi participarea la bursa milaneză şi
cheltuirea de milioane de dolari doar pentru a sus ţine preţul acţiunilor Banco
Ambrosiano. Oficialii de la Banca Italiei se cam îndoiau că donaţiile către
biserică ale săracilor din lumea întreagă fuseseră tăcute tocmai în acest scop.
{i totuşi, prin amabilitatea lui Marcinkus, Calvi ieşi basma curată şi de data
aceasta, cel puţin pentru un timp. Apăruse dovada formală a faptului că
Suprafin era într-adevăr proprietatea Băncii Vaticanului. Calvi cel rece [i
distant deveni aproape afabil cu unii dintre colegii săi mai vârstnici de la
sediul din Milano. Convins că reuşise să blocheze investigaţiile asupra celei
mai vulnerabile zone, Calvi îşi finaliza pregătirile pentru o excursie în
America de Sud împreună cu soţia sa, Clara. Urma să fie o călătorie de
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
141
plăcere [i de afaceri în acelaşi timp. Aveau să viziteze câteva posibile
amplasamente pentru noi filiale pe continentul sud -american, plus
inevitabilele întâlniri de afaceri legate de astfel de proiecte, apoi s ă viziteze [i
alte locuri, mai lumeşti.
Odată ajuns în America de Sud, Calvi începu să se liniştească. Apoi,
papa Paul al VI-lea muri. Liniile telefonice care legau apartamentul lui Calvi
de la hotelul din Buenos Aires cu diverse puncte din Italia devenir ă brusc
foarte ocupate. La aflarea numelui noului papă, Albino Luciani, Calvi avu un
şoc. Din punctul lui de vedere, oricare dintre ceilalţi 110 cardinali ar fi fost de
preferat.
Calvi ştia prea bine câtă mânie provocase la Veneţia atunci când
preluase Banca Cattolica de Veneto şi că Luciani fusese la Roma, încercând
să recapete controlul diocezal asupra băncii. Cunoştea la fel de bine reputaţia
lui Luciani pentru lipsa averii personale [i pentru intransigen ţa faţă de clericii
care se ocupau de învârteli. Episodul cu cei doi preoţi şi speculantul din
Vittorio Veneto devenise legendar în nordul Italiei. Din Buenos Aires, Calvi
ordonă prin telefon vânzarea unei părţi din acţiunile băncii, deţinute de
Suprafin. Cu inspectorii financiari pe cap, oamenii lui Calvi trebuir ă să
acţioneze prudent. Cu toate acestea, reuşiră să scape de 350.000 de acţiuni în
primele trei săptămni ale lunii septembrie 1978. Apoi Calvi află vestea de
care se temea. Zilele episcopului Marcinkus erau numărate. Dacă Marcinkus
cădea, totul avea să iasă la lumină, îşi aminti convorbirea telefonică avută cu
Marcinkus la numai câteva zile de la alegerea lui Luciani: "De-acum înainte
lucrurile se vor schimba foarte mult. Noul papă e cu totul altfel."
Albino Luciani reprezenta un pericol foarte serios atât pentru Michele
Sindona cât [i pentru Roberto Calvi. Evoluţia evenimentelor avea să
demonstreze cu putere ce păţeau cei care reprezentau vreun pericol pentru cei
doi.
Noul papă reprezenta, de asemenea, o ameninţare la adresa episcopului
Paul Marcinkus, preşedintele Băncii Vaticanului. Dacă Luciani se apuca să
cerceteze situaţia băncii, era de aşteptat să plouă cu destituiri. Mennini [i De
Strobel, care semnaseră scrisoarea referitoare la Suprafin, aveau [i ei zilele
numărate. Ambii fuseseră implicaţi, ani de-a rândul, în afacerile murdare ale
lui Sindona şi Calvi. Dacă Marcinkus se îndoia, cumva, că Luciani ar fi fost în
stare să ia măsuri hotărâte [i eficiente, nu avea decât să-l întrebe pe De
Strobel, care, ca avocat din vecinătatea Veneţiei, cunoştea la perfecţie
afacerea celor doi preoţi delapidatori din Vittorio Veneto.
Cu toată mentalitatea sa pur capitalistă, Bernardino Nogara fusese un
sfânt faţă de cei care i-au urmat în Corporaţia Vatican. Din 1929, când
Mussolini a imprimat Corporaţiei avântul său modern, lucrurile evoluaseră
mult.
~n septembrie 1978, papa ajunsese în fruntea unei imense corpora ţii
David Yallop
142
multi-naţionale. Stând la fereastra apartamentului său de nouăsprezece
camere, situat la etajul al treilea, Albino Luciani, care era devotat ideii unei
Biserici sărace a celor săraci, înţelese că îi revenea o misiune supremă, pe
măsura noii sale poziţii.
Pentru ca visul său, de a deveni ultimul "Părinte bogat", să devină
realitate, Corporaţia Vatican trebuia desfiinţată. Chiar dacă Statele Papale
dispăruseră pentru totdeauna, în locul lor exista o formidabilă maşină de făcut
bani.
Exista Administraţia Patrimoniului Sfântului Scaun (APSA), cu
cardinalul Villot preşedinte [i monseniorul Antonetti secretar şi cu secţiile ei,
ordinară şi extraordinară. Secţia ordinară administra întreaga avere a
diferitelor congregaţii, tribunale şi oficii, mai ales o mare parte din
proprietăţile imobiliare ale papalităţii, care cuprindeau, numai în Roma, peste
5.000 de apartamente de închiriat. ~n 1979, valoarea totală a activelor secţiei
ordinare se ridica la peste 1 miliard de dolari.
Secţia extraordinară, cealaltă bancă a Vaticanului, era la fel de activă în
speculaţiile sale zilnice la bursă ca [i IOR-ul controlat de Marcinkus. Se
specializase în tranzacţii valutare [i colabora îndeaproape cu Credit Suisse [i
Societe des Banques Suisses. Valoarea totală a activelor secţiei extraordinare
depăşea în septembrie 1978 1,2 miliarde de dolari.
Banca Vaticanului, pe care o conducea Paul Marcinkus, avea active în
valoare totală de peste 1 miliard de dolari. Profitul anual se ridica în 1978 la
peste 120 de milioane de dolari; 85 la sută era la discreţia papei. Numărul
conturilor curente ale băncii depăşea cifra de 11.000. Conform condiţiilor în
care banca fusese înfiinţată de către Pius al XII-lea în timpul celui de-al doilea
război mondial, aceste conturi ar fi trebuit să aparţină în majoritate ordinelor
[i instituţiilor religioase. ~n momentul când Albino Luciani devenea pap ă,
doar 1.047 dintre ele erau ale ordinelor şi instituţiilor religioase, 312 ale
parohiilor şi 290 ale diocezelor. Proprietarii celorlalte 9.351 erau diploma ţi,
prelaţi şi "cetăţeni privilegiaţi"; mare parte dintre aceştia din urmă nici măcar
nu erau cetăţeni italieni. Patru dintre ei erau italieni: Sindona, Calvi, Gelli şi
Ortolani. Alte conturi erau deţinute de oameni politici de toate orientările şi
oameni de afaceri importanţi. Mulţi dintre titularii conturilor se foloseau de
ele pentru exportul ilegal de valută în afara Italiei. Nici un depozit nu era
impozabil în vreun fel.
Banca Vaticanului şi cele două departamente ale APSA erau
principalele probleme ale lui Albino Luciani; pentru ca Biserica să poată
reveni la menirea sa creştină originară, mai întâi trebuiau înfrânte acestea.
Mai erau şi altele, mai ales averea ce se acumulase de-a lungul secolelor, sub
toate formele, inclusiv o mulţime de comori artistice.
Corporaţia Vatican, ca toate companiile multinaţionale care se respectă,
nu neglijase arta. Tezaurul Vaticanului este accesibil tuturor, în orele de
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
143
program: picturile lui Caravaggio, frescele lui Rafael, crucea de altar din aur
masiv a lui Farnese, sfeşnicele lui Gentile da Fabriano, Apollo din Belvedere,
Bustul din Belvedere, picturile lui Leonardo da Vinci, sculpturile lui Bernini.
Oare cuvântul lui Cristos nu s-ar auzi la fel de clar în încăperi mai modeste
decât Capela Sixtină, cu maiestuoasa ei judecată de Apoi, a lui Michelangelo?
Vaticanul le categoriseşte pe toate acestea drept bunuri neproductive. Cum
le-ar categorisi întemeietorul creştinismului, se poate deduce din propriile sale
comentarii despre avere şi proprietate.
Ce ar fi crezut Isus Cristos dacă s-ar fi întors pe pământ în septembrie
1978 şi i s-ar fi permis intrarea în Statul Vatican?
Ce ar fi crezut Cel care afirmase "~mpărăţia mea nu este de pe acest
pământ", dacă ar fi păşit prin diversele departamente ale APSA, printre
analişti bursieri clerici şi mireni, toţi experţi în câte un domeniu, atenţi la
fluctuaţiile de la o zi la alta, adesea de la un minut la altul, ale pre ţurilor
acţiunilor, garanţiilor şi investiţiilor pe care APSA le are în lumea întreagă?
Ce ar fi crezut Fiul tâmplarului despre echipamentele IBM de care sunt pline
[i APSA [i Banca Vaticanului? Ce ar fi spus Cel care comparase intrarea unui
bogat în împărăţia Cerului cu trecerea unei cămile prin urechile acului, despre
faptul că Vaticanul vibrează la fiecare nouă cotaţie de la bursele din Londra,
Wall Street, Zurich, Milano, Montreal [i Tokyo?
Ce ar fi zis Cel care rostise "Binecuvântaţi fie cei săraci", despre
profitul anual de peste 1 milion de dolari obţinut de Vatican din vânzarea de
timbre? Ce părere ar fi avut despre "obolul Sfântului Petru", care rămânea la
discreţia papei? Această colectă anuală era considerată de mulţi ca fiind un
barometru fidel al popularităţii papei. Sub carismaticul Ioan al XXIII-lea,
adusese între 15 şi 20 de milioane de dolari pe an. Sub Paul al VI-lea, după
Humanae Vitae, scăzuse la o medie anuală de 4 milioane de dolari.
Ce părere ar fi avut întemeietorul Credinţei despre răstălmăcirea în
asemenea hal a învăţăturilor Sale? Este, desigur, o întrebare retorică. Dacă
Isus Cristos s-ar fi întors pe pământ în septembrie 1978, sau dacă s-ar întoarce
acum [i ar încerca să intre în Vatican, rezultatul ar fi acelaşi. N-ar reuşi să
treacă de porţile Băncii Vaticanului. Ar fi imediat arestat la Poarta Sfânta Ana
[i predat autorităţilor italiene. N-ar avea nici o şansă să vadă cu ochii Lui
Corporaţia Vatican, conglomeratul multinaţional către care curg bani din toate
părţile. N-ar avea cum să audă, de exemplu, cum se obţin sume imense din
SUA [i din Germania Federală; cum, în 1978, Biserica Romano-Catolică din
Germania Federală a strâns, din impozitul statal "Kirchensteuer", 1,9 miliarde
de dolari din care a transferat o mare parte Vaticanului.
Dacă Albino Luciani avea să-[i urmeze visul unei Biserici sărace a
celor săraci, atunci îl aştepta o muncă herculeană. Monstrul modern creat de
Bernardino Nogara devenise între timp o entitate independent ă. Atunci când
cardinalii l-au ales pe Albino Luciani ca papă, în acea zi fierbinte de august
David Yallop
144
1978, ei n-au făcut altceva decât să trimită un papă cinstit, evlavios [i
incoruptibil într-o confruntare aprigă cu Corporaţia Vatican. Banca
Varticanului, APSA [i celelalte elemente producătoare de bani, cu irezistibila
lor forţă financiară, aveau să dea piept cu integritatea de nezdruncinat a lui
Albino Luciani.
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
145
CELE TREIZECI ŞI TREI DE ZILE
Când Albino Luciani deschidea larg ferestrele apartamentelor papale, la
mai puţin de douăzeci şi patru de ore de la alegere, gestul îi întruchipa
întregul pontificat. Aerul proaspăt şi lumina soarelui pătrundeau într-o
Biserică Romano-Catolică ce devenise tot mai închisă [i mai întunecată în
timpul ultimilor ani ai lui Paul al VI-lea.
Luciani, care, în perioada sa veneţiană, se autocaracterizase drept "un
om sărac, obişnuit cu puţin şi cu liniştea", se vedea acum nevoit să dea piept
cu grandoarea Vaticanului şi cu sporovăială din Curie. Fiul de zidar devenise
conducătorul suprem al unei religii întemeiate de un fiu de tâmplar.
Mulţi dintre experţii vaticanologi care nu anticipaseră nici măcar
teoretic posibilitatea ca Luciani să fie ales papă îl întâmpinară acum cu
apelativul de "papă necunoscut". Nouăzeci [i nouă de cardinali îl cunoscuseră
suficient de bine încât să-i încredinţeze viitorul bisericii, chiar dacă nu avea
pregătire diplomatică ori experienţă în Curie. Numeroşii candidaţi din rândul
Curiei fuseseră respinşi. De fapt, Curia însăşi fusese respinsă în favoarea unui
om tăcut şi modest, care declarase fără întârziere că dorea să i se spună păstor,
şi nu pontif. Aspiraţiile lui Luciani ieşiră repede la iveală: revoluţie generală.
Era hotărât să readucă biserica la originile ei, la simplitatea, cinstea, idealurile
şi aspiraţiile lui Isus Cristos. Mai avuseseră şi alţii acelaşi vis, dar se izbiseră
de realitatea diferită a viziunilor celor din jur. Oare va putea acest om mărunt
şi modest să înfăptuiască măcar primii paşi ai transformării, atât fizice cât [i
spirituale, pe care o presupunea visul său?
~n procesul alegerii lui Lucianii, colegii săi cardinali făcuseră câteva
afirmaţii fundamentale relativ la ce doreau [i ce nu. ~n mod evident, nu doreau
un papă reacţionar, care să lase în urmă prestaţii orbitoare de intelectualism
incomprehensibil. Se părea că doriseră să impresioneze lumea întreagă prin
alegerea unui om a cărui bunătate, înţelepciune [i modestie exemplară să fie
evidente pentru toţi. ~n cele din urmă, obţinuseră ceea ce îşi doriseră. Un
păstor dedicat grijii pastorale.
Noul său nume fu considerat cam lung de către romani, care îl
prescurtară imediat, transformându-l în mai intimul "Gianpaolo". Papa îl
acceptă bucuros [i îl folosi la semnarea scrisorilor, pe care, îns ă, secretarul de
stat Villot i le returna mereu pentru corectarea titulaturii oficiale. ~ntr-una din
aceste scrisori olografe, le mulţumi augustinilor pentru ospitalitatea cu care îl
găzduiseră înainte de Conclav. Un gest simplu, dar tipic pentru el. La două
zile după ce fusese ales papă a peste opt sute de milioane de catolici, Luciani
David Yallop
146
îşi făcea timp să le mulţumească fostelor lui gazde.
O altă scrisoare, scrisă în aceeaşi zi, fu pe un ton mai grav. Adresânduse
unui preot italian a cărui activitate o admira, Luciani mărturisi că e pe
deplin conştient de povara pe care nu o putea împărţi cu nimeni. "Nu ştiu cum
de am putut accepta. Am regretat încă de a doua zi, dar era deja prea târziu."
Unul din primele sale gesturi după intrarea în apartamentele papale fu să
telefoneze în localitatea natală din nordul Italiei. Vorbi cu un monsenior
Ducoli uimit, vechi prieten [i colaborator, acum episcop de Belluno. ~i spuse
episcopului că îi era "dor de cei de acasă". Apoi vorbi cu fratele său, Edoardo.
"Uită-te [i tu ce-am păţit." Nişte simple gesturi personale; dar altele, de o
natură mai publică, aprinseră imaginaţia lumii întregi.
Mai întâi, zâmbetul lui. Cu figura lui radioas ă, cuceri multe suflete. Era
imposibil să nu-ţi meargă la inimă. Paul al VI-lea, cu agonia lui, îndepărtase
milioane de oameni. Albino Luciani reuşi să recâştige de la o zi la alta
interesul lumii întregi pentru papalitate. Apoi, când lumea întreag ă ascultă
mesajul din spatele zâmbetului, interesul spori. Zâmbetul lui nu putea fi g ăsit
în nici una din cărţile menite să îşi transforme cititorul într-un bun creştin, dar
reflecta cu fidelitate bucuria pe care acest om o găsise în creştinism. Ceea ce
reuşea Luciani să demonstreze, într-o manieră [i într-o măsură nemaiîntâlnite
la un papă, la nici un papă, era capacitatea de comunicare, fie direct, fie prin
radio, presă ori televiziune. Pentru Biserica Romano-Catolică era o comoară
nesperată.
Luciani demonstra pe viu cum se pot cuceri inima, mintea şi sufletul
omenirii. Nimeni nu-şi amintea când se mai întâmplase ca un papă să
vorbească poporului pe înţelesul lui. Aproape că se putea auzi oftatul de
uşurare al credincioşilor. Murmurul de încântare nu conteni nici spre sfâr şitul
verii târzii a anului 1978. Luciani urni Biserica pe lungul drum de întoarcere
către Evanghelii.
~n ochii opiniei publice, acest om carismatic înregistra un succes
răsunător. Observatorii de la Vatican pur [i simplu nu mai ştiau ce să
înţeleagă. Mulţi făcuseră aprecieri avizate asupra alegerii noului nume al
papei, pomenind de o "continuitate simbolică". ~n prima duminică, Luciani îi
contrazisese fără să ştie, spunând: "Ioan m-a făcut episcop, Paul m-a făcut
cardinal". Nici vorbă de continuitate simbolică. Experţii speculaseră în
diverse articole despre ceea ce era de aşteptat ca noul papă să facă sau nu în
diverse privinţe. Mare parte din aceste speculaţii fură spulberate de o singură
frază din chiar primul discurs al papei Ioan Paul, atunci când afirm ă:
"~ntocmai după exemplul celui de-al doilea Conciliu al Vaticanului, căruia
doresc să-i dedic întreaga mea activitate, ca preot, ca învăţător, ca păstor..."
Speculaţiile nu-şi mai aveau rostul; tot ce aveau de făcut era să consulte
diversele hotărâri ale Conciliului.
~n ziua de 10 septembrie, adresându-se mulţimii care umpluse până la
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
147
refuz Piaţa San Pietro, Luciani vorbi despre Dumnezeu astfel: "El este Tatăl
nostru; ba, mai mult decât atât, este Mama noastră". Vaticanologii italieni,
mai ales, se arătară indignaţi, într-o ţară prin excelenţă a bărbaţilor, sugestia
că Dumnezeu ar fi femeie fu primită de unii ca o confirmare a faptului că
sfârşitul lumii nu era departe. Acest al patrulea membru al Sfintei Treimi
stârni controverse pline de îngrijorare, până când Luciani explică amabil că
fusese vorba de un citat din Isaia. Abia atunci se lini şti Mama Biserică, cea
dominată de bărbaţi.
Cu câteva zile mai înainte, la 6 septe mbrie, în timpul unei Audienţe Generale,
Luciani reuşise să farmece 15.000 de oameni, ceea ce îi indispuse vădit pe cei
din anturajul papal, care se tot foiau pe lâng ă Sfântul Părinte ca nişte muşte în
jurul calului. După ce intrase aproape în fugă în sala Nervi, supraaglomerată,
începu să vorbească despre suflet. Nimic neobişnuit până aici. Neobişnuit fu,
însă, stilul său.
Odată, un om s-a dus să-şi cumpere o maşină nouă. Vânzătorul îi dădu
câteva sfaturi. "Uite, maşina este foarte bună, dar trebuie să ai grijă de
ea. Fă-i plinul cu benzină de cea mai bună calitate, iar la motor pune-i
ulei din cel mai bun." Cumpărătorul răspunse: "Nu pot să sufăr mirosul
de benzină sau ulei. Fă-i plinul cu şampanie, care îmi place cel mai
mult, iar de uns am s-o ung cu dulceaţă." Vânzătorul dădu din umeri.
"Faci cum vrei, dar să nu vii să mi te plângi dacă ai să ajungi cu maşina
în şanţ."
La fel a făcut şi Domnul cu noi: ne-a dăruit acest trup, însufleţit de un
spirit inteligent şi de dreapta credinţă. Apoi a zis: "Maşina este foarte
bună, dar trebuie îngrijită."
~n timp ce elita de la Vatican se înfiora la auzul blasfemiei, Albino
Luciani era sigur că vorbele lui vor face înconjurul lumii. Cu cât semeni mai
multe seminţe, cu atât vor încolţi mai multe. I se oferise cel mai înalt amvon
din lume. Se folosi de acest dar într-un mod de-a dreptul impresionant. Multe
feţe bisericeşti vorbesc ad nauseam despre "Vestea cea Bună din Sfânta
Scriptură", lăsând impresia că le anunţă ascultătorilor nişte adevărate
dezastre. Când Luciani vorbi despre Vestea cea Bună, întreaga lui fiinţă radia
de bucuria unor vesti într-adevăr bune.
De câteva ori îl chemă lângă el, la microfon, pe unul din băieţii din cor,
ca să poată fi auzit nu numai de cei prezenţi în sala Nervi, dar şi de cealaltă
audienţă, mult mai cuprinzătoare, de afară. Alţi conducători din lumea
întreagă obişnuiau să aleagă un copil din mulţime şi să-l sărute. Acesta, însă,
le vorbea şi, încă mai neobişnuit, îi asculta şi le răspundea la ceea ce aveau de
spus.
Cită din Mark Twain, din Jules Verne şi din poetul italian Trilussa.
David Yallop
148
Vorbi despre Pinocchio. După ce comparase deja sufletul cu o maşină, acum
făcu o analogie între rugăciune [i săpun. "Rugăciunea, bine folosită, ar putea
fi un săpun minune, făcând din noi toţi nişte sfinţi. Nu suntem toţi nişte sfinţi
pentru că nu ne-am folosit destul de acest săpun." Curia se crispa, mai ales
anumiţi episcopi şi cardinali. Mulţimea continuă să asculte.
La câteva zile după alegere, se întâlni cu peste o mie de ziarişti din
toată lumea. După ce îi dojeni cu blândeţe pentru că acordă mai mult interes
mărunţişurilor din Conclav decât semnificaţiei acestuia, admise că problema
nu era deloc nouă, evocând îndemnul unui editor italian către reporterii săi:
"Ţineţi minte, pe cititori nu-i interesează ce i-a spus Napoleon al III-lea lui
Wilhelm de Prusia, ~i interesează dacă purta pantaloni bej ori roşii şi dacă
fuma trabuc."
Fără îndoială că Luciani era în largul lui printre ziarişti. Nu o dată
spusese că, dacă nu ar fi devenit preot, atunci s-ar fi făcut ziarist. Cele două
cărţi şi numeroasele lui articole dovedesc un talent literar care s -ar fi putut
măsura cu al multora dintre corespondenţii de presă prezenţi. Amintindu-şi
remarca regretatului cardinal Mercier, care spusese că, dacă apostolul Pavel ar
fi trăit în ziua de azi, ar fi fost ziarist, noul papă se dovedi pe deplin conştient
de importanţa diferitelor medii de informare, extinzând posibilul rol modern
al apostolului: "Nu doar un simplu ziarist. Poate chiar şeful agenţiei Reuters.
Ba, [i mai mult, cred că ar fi solicitat şi timp de emisie la televiziunea italiană
şi la NBC."
Corespondenţii de presă fură încântaţi. Curia, mai puţin. Toate replicile
menţionate mai sus fură cenzurate din stenograma oficială a discursului. Ceea
ce a rămas pentru posteritate este un discurs pregătit, plicticos şi dulceag, scris
de oamenii Vaticanului - deşi, în realitate, papa se abătuse încontinuu de la el
- mărturie mută [i inexactă a inteligenţei şi personalităţii lui Albino Luciani.
~n cursul lunii septembrie 1978, această cenzurare a papei de către Vatican
deveni un lucru obişnuit.
Illustrissimi , colecţia scrisorilor sale adresate celebrităţilor, fusese
publicată în Italia, în volum, încă din 1976 [i avusese un mare succes. Faptul
că autorul lor devenise conducătorul a 800 de milioane de romano-catolici nu
le afectase potenţialul comercial în lumea editorială. ~n redacţia revistei lunare
Il Messaggero di San Antonio din Padova începură să apară o mulţime de
întreprinzători puternici. Periodicul de orientare catolică se pomenise cu o
adevărată mină de aur, minus drepturile de autor. Pentru autor, adevărata
răsplată consta în faptul că ideile şi observaţiile din scrisori aveau să fie citite
în lumea întreagă. Puţin îi păsa lui Luciani că aveau să fie citite numai pentru
că el devenise papă. ~n felul acesta putea să semene mai multe seminţe, deci
aveau să încolţească mai multe.
Unul dintre efectele cu adevărat încântătoare ce se făcură simţite în
zilele de după încheierea Conclavului din august era că, atâta timp cât
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
149
conducea Luciani, vaticanologii, interpreţii, observatorii, experţii [i băgătorii
de seamă deveneau cu toţii inutili. Nu mai era nevoie decât de o simplă
stenogramă. Era suficient să citeşti şi era limpede ce gânduri are noul papă.
Revoluţia papală a lui Luciani începu la 28 august, sub forma unei
declaraţii a Vaticanului în care se spunea că nu va avea loc nici o ceremonie
de încoronare, că noul papă refuză să poarte coroană. Se renunţase la sedia
gestatoria , tronul în care călătorea papa, [i la tiara încrustată cu smaralde,
rubine, safire [i diamante; la penele de struţ [i la ceremonia de şase ore. Pe
scurt, fusese abolit întreg ritualul prin care Biserica dovedea că încă mai
tânjeşte după puterea lumească. Pentru a-[i impune dorinţele, Albino Luciani
fusese nevoit să poarte discuţii lungi [i plictisitoare cu tradiţionaliştii de la
Vatican. Luciani, care nu rostise nici măcar o dată regescul "noi", pluralul
majestăţii, era hotărât să înlocuiască papalitatea fastuoasă, cu toate accesoriile
ei de splendoare lumească, printr-o Biserică mai apropiată de ideile
întemeietorului ei. "~ncoronarea" se transformă într-o simplă liturghie.
Imaginea absurdă a unui pontif cu mersul legănat, asemeni unui calif din O
mie [i una de nopţi , fu înlocuită cu cea a unui păstor suprem care urcă în
linişte treptele altarului. Cu acest gest, Luciani aboli o mie de ani de istorie şi
împinse încă puţin Biserica pe drumul de întoarcere către Isus Cristos.
Locul tiarei tri-etajate, în formă de roi de albine, fu luat de pallium , o
etolă albă de lână, purtată pe umeri. Monarhul făcuse loc păstorului. Era
Bisericii sărace începuse.
Printre cei doisprezece şefi de state şi ceilalţi reprezentanţi diplomatici,
la ceremonie participară şi oameni pe care papa ar fi dorit să-i evite. ~i ceruse
în mod special secretarului de stat să nu-i invite la liturghia inaugurală pe
liderii din Argentina, Chile şi Paraguay, dar departamentul cardinalului Villot
trimisese deja invitaţiile, fără să-l consulte pe Albino Luciani. Crezuseră că
avea să fie o încoronare tradiţională, iar lista invitaţilor fusese întocmită în
consecinţă.
Prin urmare, la liturghia din Piaţa San Pietro participară generalul
Videla din Argentina, ministrul de externe chilian şi fiul preşedintelui
Paraguayului - reprezentanţi ai unor ţări în care drepturile omului nu erau
considerate prioritare. Avură loc demonstraţii de protest împotriva prezenţei
acestora [i se făcură aproape 300 de arestări. Ulterior, Albino Luciani avea să
fie criticat pentru prezenţa unor astfel de oameni la liturghie. Dar specialiştii
care au emis criticile nu ştiau că vina îi revenea cardinalului Villot. ~n
momentul apariţiei comentariilor critice, Luciani nu le mai putea răspunde, iar
Villot nu scoase o vorbă.
~n audienţa privată care urmă după liturghie, Luciani, fiul unui socialist
care urâse tot ce era legat de fascism, îi arătă generalului Videla că moştenise
vederile tatălui său. Se arătă îngrijorat mai ales de "Los Desaparecidos", o
populaţie care fusese decimată în Argentina. Către sfârşitul audienţei de 15
David Yallop
150
minute, generalul începu să regrete că nu ascultase sfatul de ultim moment al
oficialilor Vaticanului, care îi sugeraseră să nu dea curs invitaţiei la Roma.
Audienţa cu vicepreşedintele Mondale al SUA fu mult mai cordială.
Mondale îi înmâna noului papă o mapă conţinând prima pagină a peste
cincizeci de ziare americane, referitoare la alegerea lui Luciani. Apoi urm ă un
cadou [i mai inspirat: un exemplar din prima edi ţie a Vieţii pe Mississippi a
lui Mark Twain. Fără îndoială că, la Departamentul de Stat, cineva îşi făcuse
temele conştiincios.
Astfel începu pontificatul lui Ioan Paul I; un pontificat cu ţeluri şi
aspiraţii limpezi. Fără să mai stea pe gânduri, Luciani puse copoii pe urmele
diverselor vulpi din Vatican. ~nainte de liturghia inaugural ă, se adresase
corpului diplomatic acreditat la Vatican; propriul său personal diplomatic
pălise la auzul celor declarate de el în numele întregii Biserici Romano -
Catolice:
Nu avem de împărţit bunuri lumeşti şi nici de discutat interese
economice. Posibilităţile nostre de intervenţie sunt specifice şi limitate
şi sunt de un tip aparte. Acestea nu au nimic comun cu chestiunile pur
lumeşti, tehnice [i politice, care revin guvernului dumneavoastr ă.
Astfel, misiunile noastre diplomatice acreditate pe lâng ă cele mai înalte
autorităţi civile ale dumneavoastră, departe de a fi nişte reminiscenţe,
sunt o mărturie a profundului nostru respect pentru puterea vremelnic ă
îndrituită de lege [i a viului interes pe care îl purtăm cauzelor omeneşti
pe care puterea lumească este menită să le propăsească.
"Nu avem de împărţit bunuri lumeşti..." Era o sentinţă publică de
condamnare la moarte a Corporaţiei Vatican. Nu mai rămăsese de precizat
decât durata, în zile [i luni, cât avea să rămână în vigoare. Participanţii pe
pieţele financiare internaţionale din Milano, Londra, Tokyo şi New York
cântăriră cu interes cuvintele lui Luciani. Dacă vorbise serios, atunci era clar
că aveau să se producă schimbări. Aceste schimbări nu s-ar fi limitat doar la
plecarea câtorva oameni din Corporaţia Vatican şi din APSA, ci, inevitabil, ar
fi vizat şi restrângerea câtorva dintre activităţile Corporaţiei Vatican. Dacă
participanţii pe piaţa financiară mondială reuşeau să anticipeze corect direcţia
pe care o va urma noua filozofie a Vaticanului, atunci îi a şteptau câştiguri de
milioane. Albino Luciani dorea o biseric ă săracă pentru cei săraci. Ce avea de
gând cu cei care creaseră o Biserică bogată? Dar cu bogăţia?
Interpretarea eronată a modestiei lui Luciani genera confuzii. Mulţi
observatori traseră concluzia că, evlavios fără doar şi poate, era un om simplu
şi nesofisticat şi nu avea erudiţia predecesorului său, Paul al VI-lea. ~n
realitate, însă, Luciani avea o cultură mult mai bogată şi era cu mult mai
sofisticat decât Paul; era un om extraordinar, dar avea darul de a trece drept
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
151
un om de rând. Simplitatea lui era simplitatea celor ale şi; o simplitate ce
izvora dintr-o adâncă înţelepciune.
Una din ciudăţeniile vremurilor pe care le trăim este că modestia şi
delicateţea sunt automat interpretate ca semne ale unei anumite slăbiciuni.
Adesea, ele indică, de fapt, exact opusul: o mare forţă interioară.
Când noul papă spuse că răsfoise anuarul Vaticanului pentru a afla cine
cu ce se ocupase, mulţi dintre cei din Curie îşi râseră în barbă, convinşi că
dăduseră peste un mototol, uşor de dus de nas. Dar nu toţi făcură prostia să
creadă aşa ceva.
Cei care îl cunoşteau pe Albino Luciani de ani de zile, aşteptară
urmărind cu atenţie. Ştiau că poate fi neînduplecat; c\ are tăria de a lua
hotărâri grele şi nepopulare. Mulţi mi-au vorbit despre aceste calităţi ascunse
ale lui Albino Luciani. Monseniorul Tiziano Scalzotto, părintele Mario
Senigaglia, monseniorul Da Rif, părintele Bartolomeo Sorge [i părintele Busa
sunt numai cinci dintre cei care mi-au evocat forţa interioară a papei Ioan Paul
I. Părintele Busa a remarcat:
Avea o minte strălucitoare [i ascuţită ca un diamant. ~n ea stătea
adevărata lui putere, înţelegea totul [i ştia să pătrundă în miezul
problemei. Nu se lăsa copleşit. Când îl vedeam zâmbind [i toţi ceilalţi îl
aplaudau, mă aşteptam să-l văd "tirare fuori le unghie", scoţându-şi
ghearele. Era extraordinar de puternic.
Lipsit de sprijinul unui anturaj - căci clica milaneză din apartamentele
papale nu fusese înlocuită de nici o mafie veneţiană - Albino Luciani avea
nevoie de fiecare strop de forţă interioară pentru a nu deveni prizonierul
Curiei din Vatican.
Mecanismul decizional de la Vatican se pusese pe treabă încă din
primele zile de după Conclavul din august. Duminică 27 august, după
discursul adresat mulţimii la amiază, Luciani luă masa cu cardinalul Jean
Villot. Ca secretar de stat al papei Paul încă din aprilie 1969, Villot îşi
dobândise o reputaţie de om competent [i discret. Pe durata alegerilor din
Conclav, Villot, în calitate de şambelan, funcţionase practic pe post de papă
interimar, cu ajutorul comisiilor cardinalilor. Luciani îl rug ă pe Villot să
rămână secretar de stat pentru "scurt timp, "pân ă voi găsi o rezolvare". Villot,
în vârstă de 73 de ani, trăgea speranţă că se va putea pensiona. Până la urmă,
Luciani îl numi pe Villot în funcţia de secretar de stat şi îi reconfirmă pe toţi
cei din Curie în posturile deţinute până atunci, dar puse în vedere Curiei că
era o situaţie temporară. Prudent ca întotdeauna [i ca toţi muntenii, noul papă
preferă să aştepte momentul potrivit. "Deliberare. Decizie. Executare." Dacă
cei din Curie doreau să afle cum va acţiona noul papă, nu aveau altceva de
făcut decât să-i citească epistola către Sfântul Bernard. Mulţi din ei o [i citiră,
David Yallop
152
ba chiar întreprinseră cercetări aprofundate asupra papei Ioan Paul I. Cele
descoperite provocară consternare în multe departamente de la Vatican [i o
satisfacţie nerăbdătoare în altele.
Moartea papei Paul al VI-lea scosese la suprafaţă multe animozităţi
existente în sălaşul Vatican. Curia Romană, corpul administrativ central al
Bisericii, era de mulţi ani măcinată de lupte interne; numai abilitatea lui Paul
făcuse ca majoritatea confruntărilor să nu ajungă la cunoştinţa publicului.
Acum, după înfrângerea neaşteptată din Conclav, războiul din Curie răsună
până în apartamentele papale. Albino Luciani se plânse cu amărăciune de
această situaţie câtorva dintre prietenii care îl vizitară. "Vreau să mă deprind
cât mai repede cu îndeletnicirea de papă, dar aproape nimeni nu e în stare
să-mi explice problemele şi situaţiile, pe larg şi obiectiv. Mai tot timpul nu
aud decât vorbindu-se de rău despre toţi [i toate." Altui prieten, venit din
nord, îi spuse: "Din câte am observat, se pare că la Vatican două lucruri sunt
greu de găsit. Cinstea [i o cafea bună."
Existau tot atâtea grupuri rivale în Curia Romană câţi corişti în corul
Capelei Sixtine. Exista o Curie a papei Paul al VI-lea hotărâtă să facă tot
posibilul pentru ca memoria fostului pap ă să fie cinstită mereu [i fără încetare
[i, totodată, pentru a împiedica să se devieze în vreun fel de la vederile,
opiniile [i deciziile fostului papă.
Exista o Curie care îl susţinea pe cardinalul Giovanni Benelli [i o Curie
care îi dorea să ajungă în Iad. Papa Paul al VI-lea îl numise pe Benelli în
postul de subsecretar de stat, al doilea după cardinalul Villot. ~n scurt timp,
devenise mâna dreaptă a papei, cu sarcina de a impune respectarea politicii
oficiale. Apoi Paul îl mutase la Florenţa [i îl promovase, pentru a-l proteja în
ultimii ani de viaţă ai papei. Acum protectorul său murise, dar securea
războiului rămase îngropată. Dacă Luciani era papă, aceasta se datora celor ca
Benelli.
Existau facţiuni ale Curiei care îi sprijineau sau îi combăteau pe
cardinalii Baggio, Feliei [i Bertoli. Existau facţiuni ale Curiei care urmăreau
centralizarea puterii [i altele care doreau descentralizarea.
Toată viaţa lui, Albino Luciani evitase vizitele la Vatican şi îşi limitase
la minimum relaţiile cu Curia Romană. Drept urmare, înainte de alegerea sa,
avea probabil mai puţini duşmani în Curie decât oricare alt cardinal. Dar
această situaţie nu dură mult. Noul papă considera că rolul de bază al Curiei
este acela de "simplu executant". Credea într-o mai largă împărţire a puterii
cu episcopii săi şi avea de gând să descentralizeze structura Vaticanului.
Refuzând să fie încoronat, îi nemulţumise pe tradiţionalişti. O altă inovaţie
care nu prea avea cum să-i atragă afecţiunea membrilor Curiei, mult mai
materialişti, fu dispoziţia de a se înjumătăţi salariul suplimentar plătit din
oficiu odată cu alegerea unui nou papă.
Categoric că mulţi dintre cei aproximativ 3.000 de membri ai Curiei
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
153
erau gata să-l servească loial şi să-l iubească pe noul papă; dar, în viaţă,
forţele răului sunt adesea predominante. Imediat după aflarea rezultatului
alegerilor, Curia, sau anumite cercuri ale ei, intrară în acţiune. La numai
câteva ore, L'Osservatore Romano scoase o ediţie specială cu o biografie
completă a noului papă, în timp ce Radio Vatican difuzase deja detalii
similare.
Modul în care L'Osservatore Romano îl trată pe Albino Luciani
constituie un exemplu definitoriu de cum poate fi influen ţată opinia mondială
asupra unui lider necunoscut anterior. Totodată, prin prezentarea deliberată a
portretului unei persoane ce nu exista decât în mint ea reacţionară şi despotică
a autorului biografiei, această ediţie din L'Osservatore Romano ilustrează cu
brio motivele pentru care ziarul semi-oficial al Vaticanului a fost adesea
comparat, în sens depreciativ, cu Pravda. Apelând la "datele oficiale", mulţi
ziarişti au întocmit în grabă şi au trimis spre publicare portrete ale unui om
inexistent. The Economist , ca să luăm doar unul din sutele de exemple
posibile, spuse despre noul papă: "Nu e genul care să se simtă în largul lui în
compania doctorului Hans Kung." La o cercetare mai atentă, s-ar fi descoperit
că Luciani [i Hans Kung întreţinuseră o corespondenţă cordială şi îşi
trimiseseră unul altuia cărţi. Mai mult, s-ar fi dovedit că Luciani îl citase în
repetate rânduri pe Kung în predicile sale, într-un mod favorabil. Aproape
toate ziarele şi periodicele din lume care au publicat portrete ale noului pap ă
au făcut afirmaţii similare, total eronate.
Ediţia specială scoasă de L'Osservatore Romano descria un papă încă şi
mai conservator decât Paul al VI-lea. Denaturările afectau o mare parte din
vederile lui Luciani, dar una dintre ele capătă, acum, o semnificaţie deosebită
în perspectiva vieţii [i morţii lui Albino Luciani: controlul naşterilor.
Ziarul Vaticanului descria un susţinător avântat şi obedient al Humanae
Vitae.
A efectuat un studiu meticulos al responsabilit ăţii calităţii de părinte şi
s-a angajat în consultări şi discuţii cu specialişti în medicină şi teologie.
A avertizat asupra gravei responsabilităţi a Bisericii (a Magisteriumului
ecleziastic) în pronunţarea asupra unei chestiuni atât de delicate şi
de controversate.
Până aici, toate bune şi adevărate. Ceea ce urmează, însă, este total
inexact.
După publicarea Humanae Vitae , a devenit limpede că învăţăturile
acesteia sunt mai presus de orice îndoială, iar episcopul din Vittorio
Veneto s-a aflat printre primii care au răspândit-o [i au insistat să-i
convingă pe cei nedumeriţi.
David Yallop
154
Când Curia se pune în mişcare, e un mecanism impresionant. Eficienţa
şi rapiditatea cu care acţionează ar putea lăsa fără replică multe servicii
guvernamentale. Oameni ai Curiei Romane îşi făcură apariţia la Colegiul
Gregorian [i luară toate notele [i documentele care se refereau la perioada în
care Luciani a studiat pentru licenţă. Alţi membri ai Curiei se deplasară la
Veneţia, Vittorio Veneto şi Belluno. Pe unde trecuse Luciani, trecu şi Curia.
Toate exemplarele lucrării lui Luciani asupra controlului naşterilor fură
confiscate şi duse imediat în arhivele secrete ale Vaticanului, laolaltă cu teza
sa despre Rosmini şi multe alte scrieri. S-ar putea spune că procesul
beatificării lui Albino Luciani a început în ziua alegerii sale ca pap ă. Se poate
afirma cu egală justeţe că tot atunci a început şi operaţiunea Curiei de ştergere
a urmelor lui Albino Luciani.
Anumite cercuri din Curie realizaseră cu profundă uimire că, prin
alegerea lui Albino Luciani, cardinalii le aduseseră pe cap pe cineva care
n-avea de gând să lase în pace chestiunea controlului naşterilor din Humanae
Vitae. Membri ai Curiei întreprinseră o cercetare atentă asupra afirmaţiilor
făcute de Luciani, nu numai în public, faţă de enoriaşii săi, ci şi în convorbiri
particulare cu prietenii şi colegii; se dovedi curând că noul papă era în
favoarea controlului artificial al naşterilor. Portretul denaturat prezentat de
L'Osservatore Romano, al cuiva care aplică riguros principiile din Humanae
Vitae, era doar prima lovitură dintr-un întreg contraatac menit să îl ţintuiască
pe Albino Luciani între limitele stricte ale enciclicei predecesorului său.
Curând, urmă o nouă lovitură.
Agenţia de presă DPI descoperi că Luciani susţinuse ideea unei decizii
a Vaticanului care să permită controlul artificial al naşterilor. Ziarele italiene
publicară şi ele articole referitoare la documentul întocmit de Luciani şi trimis
papei Paul de către cardinalul Urbani din Veneţia, document în care fuseseră
formulate recomandări susţinute în favoarea anticoncepţionalelor. Curia îl
găsi în mare grabă pe părintele Henri de Riedmatten, care fusese secretar al
comisiei papale pentru controlul naşterilor. După declaraţia lui, articolele care
vorbeau despre opoziţia lui Luciani la enciclica prin care se condamnau
controlul artificial al naşteri lor erau "pură fantezie". Riedmatten afirmă, de
asemenea, că Luciani nu făcuse niciodată parte din comisie, ceea ce era
adevărat. Apoi merse şi mai departe, negând că Luciani ar fi scris vreodată
vreo scrisoare sau vreun raport care să fi fost trimise papei Paul.
Această negare, ca şi maniera în care a fost făcută, constituie un
exemplu al duplicităţii care este specifică Curiei. Documentul lui Luciani
ajunsese la Roma via cardinalul Urbani, prin urmare fusese vizat de cardinal.
Negarea existenţei unui document semnat efectiv de mâna lui Luciani era, din
punct de vedere strict formal, justificată. Dar negarea faptului că Luciani
înaintase papei, prin intermediul patriarhului de atunci al Vene ţiei, un astfel
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
155
de document în numele tuturor episcopilor din regiunea Veneto, era o
minciună infamă.
Printr-o ironie a sorţii, Albino Luciani făcuse, încă din primele trei zile
ale pontificatului său, primii paşi importanţi pe calea schimbării poziţiei
Bisericii Romano-Catolice în problema controlului artificial al naşterilor.
Când Luciani iniţia aceste măsuri, presa mondială impusese deja o imagine
complet eronată asupra vederilor sale, prin amabilitatea ziarului şi a postului
de radio ale Vaticanului, L'Osservatore Romano şi Radio Vatican , şi prin
informări neoficiale din partea Curiei Romane.
~n timpul pontificatului său, Albino Luciani recurse la referiri şi citate
din multe hotărâri şi enciclice care emanaseră de la papa Paul al VI-lea.
Referirile la Humanae Vitaese remarcară prin absenţă desăvârşită. Apărătorii
enciclicei se alarmaseră pentru prima dată atunci când aflaseră cu consternare
că, din discursul de acceptare al noului papă, pregătit de Secretariatul de Stat
pentru succesorul lui Paul, Luciani eliminase toate referirile elogioase la
adresa Humanae Vitae . Apoi, opozanţii de la Vatican ai controlului naşterilor
descoperiră că Albino Luciani fusese invitat, în cursul lunii mai 1978, să
participe şi să ia cuvântul la congresul internaţional de la Milano, din 21-22
iunie. Scopul principal al congresului fusese celebrarea celei de -a zecea
aniversări a enciclicei Humanae Vitae . Luciani comunicase că refuză să
vorbească la congres şi chiar să participe. Printre cei care au participat şi au
vorbit în termeni elogioşi despre Humanae Vitae s-a numărat şi cardinalul
polonez Karol Wojtyla44.
~n septembrie, de data aceasta, în timp ce presa mondială reproducea
orbeşte minciunile din L'Osservatore Romano, Albino Luciani fu auzit
discutând în apartamentele papale cu secretarul său de stat, cardinalul Villot:
"Voi fi bucuros să discut chestiunea cu această delegaţie a Statelor Unite. Mi
se pare de neconceput să perpetuăm situaţia actuală."
"Chestiunea" era cea demografică45; "situaţia" era Humanae Vit ae. Pe
măsură ce conversaţia continuă, Villot fu martorul unor opinii pe care alţii,
printre care şi secretarul particular al papei, părintele Diego Lorenzi, le
auziseră de multe ori până atunci. Părintele Lorenzi este doar unul dintre
numeroşii mei interlocutori care mi-au putut reproduce cu exactitate cuvintele
lui Luciani:
Cunosc perioada de ovulaţie a unei femei şi intervalul de fertilitate de
douăzeci şi patru până la treizeci [i şase de ore. Chiar dacă luăm în
calcul o durată de viaţă a spermei de patruzeci [i opt de ore, intervalul
maxim în care este posibilă concepţia nu depăşeşte patru zile. ~n cazul
44 Ulterior, papa Ioan Paul al II-lea. (n.tr.)
45 ~ntr-adev\r, controlul na[terilor este legat de o chestiune politic\, aceea de limitare a cre[terii popula]iei,
a[a cum sugera [i membrii Clubului de la Roma, a lui Aurelio Pecci. (n.ed.)
David Yallop
156
unui ciclu regulat, aceasta înseamnă patru zile de fertilitate [i douăzeci
şi patru de zile de infertilitate. Cum, oare, ar putea fi un păcat să spui
douăzeci [i opt de zile în loc de douăzeci [i patru?
Această discuţie cu adevărat istorică fusese provocată de o încercare de
abordare a Vaticanului de către ambasada americană de la Roma. La rândul
ei, ambasada fusese contactată de Departamentul de Stat de la Washington [i
de congresmanul american John Scheuer. Congresmanul conducea o înalt ă
comisie pentru demografie a Camerei [i era [i vicepreşedinte al grupului
interparlamentar al Fondului ONU pentru Demografie (UNFPA). Povestea
documentului despre controlul naşterilor transmis de Luciani papei Paul al
VI-lea fusese, pentru Scheuer [i comisia lui, un semnal că poziţia Bisericii
faţă de controlul naşterilor ar fi putut fi schimbată. Scheuer nu se prea aştepta
ca grupul său să obţină curând o audienţă la Luciani, dar considera că merită
să încerce să exercite presiuni asupra Departamentului de Stat şi, prin
ambasada de la Roma, asupra Vaticanului. ~i fu dat lui Scheuer să primească
vesti bune.
Villot, ca mulţi alţii din anturajul lui Luciani, avea mari dificult ăţi în a
se acomoda cu noul pontificat. De-a lungul anilor petrecuţi alături de Paul al
VI-lea, se cimentase o relaţie de colaborare cordială [i ajunsese să preţuiască
stilul lui Montini. Acum, însă, locul unui Hamlet în vârstă de 81 de ani,
dezgustat de lume, fusese luat de un Henric al VI-lea, optimist şi, la cei 65 de
ani ai lui, aproape un tinerel.
Pentru Luciani, colaborarea cu secretarul său de stat fu destul de
dificilă. Noul papă îl găsi pe Villot rece şi distant, plin de remarci despre cum
ar fi abordat Paul al VI-lea cutare problemă sau ce ar fi zis Paul al VI-lea
despre cutare chestiune. Paul al VI-lea era mort, dar se pare că Villot, ca şi o
parte importantă din Curie, nu puteau accepta că stilul montinian murise odată
cu el.
Discursul rostit de noul papă la douăzeci şi patru de ore după Conclav
cuprinsese, în mare parte, declaraţii generale. Programul real începu se fie
formulat abia în primele zile ale lunii septembrie 1978. Luciani fu animat de
inspiraţia primelor 100 de zile ale papei Ioan al XXIII-lea.
Ioan fusese ales papă pe data de 28 octombrie 1958. ~n primele sale 100
de zile făcuse câteva numiri hotărâtoare în posturi de importanţă majoră,
printre care [i desemnarea cardinalului Domenico Tardini în postul de secretar
de stat, care rămăsese vacant din 1944. Cea mai importantă decizie fusese
convocarea celui de-al doilea Conciliu al Vaticanului, hotărâre anunţată la 25
ianuarie 1959, la optzeci [i nouă de zile de la alegere.
Aflat, acum, în aceeaşi situaţie, Albino Luciani se hotărî să urmeze
exemplul celor 100 de zile revoluţionare ale lui Ioan. ~n fruntea listei de
priorităţi ale reformei sale se aflau necesitatea schimbării radicale a naturii
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
157
relaţiei dintre Vatican [i capitalism [i dorinţa de a alina ceea ce ştia din
experienţă personală că este adevărata suferinţă provocată nemijlocit de
Humanae Vitae.
Potrivit cardinalului Benelli, cardinalului Feliei [i altor surse de la
Vatican, austerul Villot nu privea cu ochi buni criticile lui Luciani la adresa
enciclicei. ~n ce-l priveşte pe Feliei, din atitudinea sa în timpul întâlnirilor
mele cu el rezultă clar că împărtăşea opiniile lui Villot în această problemă.
Cu doar câteva săptămâni mai înainte, Villot elogiase enciclica, la cea
de-a zecea aniversare a publicării ei. ~ntr-o scrisoare adresată arhiepiscopului
John Quinn din San Francisco, Villot reafirmase poziţia lui Paul, de
combatere a contracepţiei artificiale, subliniind importanţa pe care Paul o
acordase acestei învăţături, ca [i convingerea că era "în conformitate cu voinţa
divină".
{i multe altele, în acelaşi spirit. Acum, la nici două luni, se văzu nevoit
să-l asculte pe succesorul lui Paul adoptând o poziţie contrară. Uita chiar şi de
cafea atunci când Luciani se ridica de la biroul său [i începea să măsoare
încăperea, vorbind calm despre efectele Humanae Vitae în decursul ultimului
deceniu.
Enciclica fusese menită să întărească autoritatea papală prin
interzicerea oricăror modificări ale învăţăturilor tradiţionale în chestiunea
controlului naşterilor, dar avusese un efect cu totul contrar.46 Realitatea o
dovedea cu prisosinţă, în Belgia, Olanda, Germania, Anglia, Statele Unite [i
în multe alte ţări, enciclica fusese întâmpinată nu numai cu o vădită
nemulţumire, ci [i cu nesupunere, în foarte scurt timp, se încet ăţenise o nouă
regulă: dacă preotul nu adopta o atitudine tolerantă în confesional, atunci
păcătosul pleca în căutarea unui preot mai înţelegător. Luciani constatase
personal acest efect invers, în regiunea Veneto.
S-ar prea putea ca teoria Humanae Vitae , văzută de la înălţimea
enclavei masculine a Vaticanului, să pară o culme a moralităţii. Dar realitatea
constatată de Luciani în nordul Italiei [i peste hotare dovedea limpede
cruzimea edictului. ~n ultimul deceniu, populaţia lumii crescuse cu peste trei
sferturi de miliard de oameni47.
Când Villot obiectă că papa Paul subliniase virtuţile metodei naturale
de contracepţie, Luciani îi răspunse cu un zâmbet ce nu semăna cu zâmbetul
larg [i radios pe care îl cunoştea publicul; era mai degrabă un zâmbet trist.
- Eminenţă, cum am putea noi, ca nişte bătrâni celibatari ce suntem, să
cunoaştem cu adevărat dorinţele sexuale ale celor căsătoriţi?
Această conversaţie, prima dintr-o serie întreagă de discuţii pe aceeaşi
46 ~n nici un caz un r\u nu se poate combate prin alt r\u. Din p\cate nu se `n]elege c\ `nv\]\tura Bisericii nu
este a oamenilor [i nici nu este negociabil\. (n.ed.)
47 {i din spusele autorului reiese c\ motivul pentru care trebuie ca Biserica s\-[i schimbe `nv\]\tura moral\
privind procrearea era unul politic: forurile conduc \toare al lumii hot\râser\ c\ cre[terea popula]iei planetare
trebuie oprit\. (n. ed.)
David Yallop
158
temă avute de papă cu secretarul său de stat, avu loc în cabinetul din
apartamentele papale, în ziua de marţi, 19 septembrie. Discutară timp de
aproape patruzeci [i cinci de minute. Când întrevederea lu ă sfârşit şi Villot se
pregătea să plece, Luciani îl conduse la uşă [i îi spuse:
Eminenţă. Vreme de aproape patruzeci şi cinci de minute, am discutat
despre controlul naşterilor. Dacă este adevărat ceea ce mi s-a adus la
cunoştinţă, dacă statisticile pe care le-am primit sunt corecte, atunci, în
timpul cât noi am stat de vorbă, peste o mie de copii sub cinci ani au
murit de inaniţie. ~n următoarele patruzeci şi cinci de minute, în timp ce
pe eminenţa voastră [i pe mine ne aşteaptă o nouă masă, încă o mie de
copii vor muri de inaniţie. Până mâine pe vremea asta, alţi treizeci de
mii de copii, care acum sunt în viaţă, vor muri.
Secretarul de stat al Vaticanului rămase, se pare, fără replică.
Atât Vaticanul cât [i Departamentul de Stat păstrară în cel mai mare
secret toate detaliile referitoare la posibila audienţă a delegaţiei Statelor Unite
în problema demografică. Dacă s-ar fi aflat de posibilitatea ca o astfel de
întâlnire să aibă loc într-un stadiu atât de timpuriu al pontificatului lui
Luciani, evenimentul ar fi căpătat, pe drept cuvânt, o importanţă majoră.
Mai mult, dacă s-ar fi aflat că acesta era unul dintre motivele pentru
care papa Ioan Paul I nu avea să participe la conferinţa de la Puebla, din
Mexic, atunci opinia publică mondială ar fi acordat o şi mai mare importanţă
evenimentului. Conferinţa mexicană avea să fie continuarea unei alte
conferinţe, de importanţă crucială, care avusese loc în 1968 la Medellin, în
Columbia.
La Medellin, cardinalii, episcopii şi preoţii din America Latină
insuflaseră o viaţă nouă Bisericii Romano-Catolice de pe continentul sudamerican.
Printre declaraţiile cuprinse în "Manifestul de la Medellin" se afla
şi hotărârea ca, pe viitor, efortul principal al Bisericii lor să fie dedicat
deschiderii şi orientării către cei săraci, abandonaţi [i năpăstuiţi. Era o
schimbare revoluţionară în sânul unei Biserici care, până atunci, fusese
identificată cu cei bogaţi şi puternici. "Teologia eliberării", rezultată în timpul
întrunirii de la Medellin, era un avertisment limpede, adresat diverselor junte
şi regimuri opresive din America de Sud, că Biserica intenţiona să pună capăt
exploatării economice şi injustiţiei sociale.48 Practic, fusese o adevărată
chemare la luptă... Opoziţia faţă de această filozofie liberală apăru, inevitabil,
nu numai din partea regimurilor vizate, ci şi în cercurile reacţionare din sânul
Bisericii. Conferinţa Puebla, organizată la un deceniu după Medellin, se
anunţa crucială. Se punea întrebarea dacă Biserica va continua pe această linie
48 Din p\cate sub aceste cuvinte frumoase se ascundeau interese politice [i materiale. (n. ed.)
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
159
de conduită sau dacă se va produce o regrupare pe vechea poziţie, atât de
nepopulară. Faptul că noul papă declinase invitaţia de a participa la conferinţă
subliniază importanţa deosebită pe care pontiful o acorda întâlnirii cu comisia
condusă de Scheuer. Nu încape îndoială că era perfect conştient de
implicaţiile întrunirii de la Puebla.
Cardinalii Baggio şi Lorscheider, două dintre prsonajele cheie ale seriei
de întâlniri programate pentru Mexic, îl abordaseră pe Luciani încă din
Conclav, la mai puţin de o oră de la alegerea sa ca papă. ~n urma decesului
papei Paul al VI-lea, întâlnirea de la Puebla fusese amânată, iar cardinalii erau
nerăbdători să afle dacă noul papă era pregătit să autorizeze un nou termen
pentru întrunirea din Mexic.
La mai puţin de o oră de la alegerea sa, Luciani discută în amănunţime
problemele care aveau să fie ridicate la Puebla. Fu de acord că întrunirea
trebuia să aibă loc şi se stabiliră datele de 12 la 28 octombrie, în timpul
discuţiei purtate cu Baggio şi Lorscheider, Luciani îi uimi pe amândoi prin
cunoştinţele sale şi prin stăpânirea principalelor chestiuni ce aveau să fie
analizate la Puebla. ~n ce priveşte participarea sa, refuză să se angajeze, la atât
de puţin timp după alegere. Când Villot îi aduse la cunoştinţă că Scheuer
solicita o audienţă în ziua de 24 octombrie, Luciani le spuse lui Baggio şi
Lorscheider că nu va participa la Puebla. Totodată, îl rugă pe Villot să
confirme delegaţiei americane întrevederea solicitată, care îi confirmase lui
Luciani că, pentru următoarele câteva săptămâni, locul său era la Vatican.
Decizia de a rămâne la Roma îi fusese dictată şi de alte raţiuni, la fel de
solide. Pe la jumătatea lunii septembrie, papa Ioan Paul I hotărâse că prima sa
prioritate trebuia să fie curăţenia în propria casă. ~nainte de toate, îl preocupa
problema Băncii Vaticanului şi a filozofiei de lucru a acesteia.
Luciani se puse în mişcare cu o rapiditate care lipsise cu desăvârşire în
ultimele zile ale predecesorului său. Sita cea nouă era menită nu doar să
cearnă Vaticanul de la un capăt la celălalt în primele sale 100 de zile, ci ardea
de nerăbdare ca, în acelaşi interval, Biserica să-[i înceapă schimbarea de
direcţie, mai ales în privinţa Corporaţiei Vatican.
~ncă din prima săptămână a pontificatului său, noul papă lăsase să se
întrevadă ce avea să urmeze, "consimţind" la dorinţa cardinalului Villot de a
fi despovărat de una dintre numeroasele sale responsabilit ăţi, cea de
preşedinte al Consiliului Pontifical, "Cor Unum". Postul reveni cardinalului
Bernard Gantin. Cor Unum era unul din marile centre de acumulare a banilor
colectaţi din toată lumea pentru a fi distribuiţi celor mai sărace naţiuni.
Pentru Luciani, Cor Unum constituia un element vital al concepţiei sale
conform căreia finanţele Vaticanului, ca şi toţi ceilalţi factori, trebuiau să fie
animate de învăţăturile Evangheliei. Villot fu înlocuit - cu delicateţe, dar
înlocuit - cu Gantin, un om de o mare spiritualitate şi de o cinste ireproşabilă.
Sătucul Vatican începu să freamăte de speculaţii. Unii declarară sus şi
David Yallop
160
tare că nu avuseseră în viaţa lor de-a face cu Sindona şi Calvi şi cu nimeni din
mafia milaneză care năpădise Vaticanul sub papa Paul. Alţii, în încercarea de
a supravieţui, începură să strecoare informaţii în apartamentele papale.
La câteva zile după numirea lui Gantin, noul papă găsi pe biroul său un
exemplar al circularei Biroului Italian pentru Control Valutar. Era, fără
îndoială, un răspuns direct la lunga scrisoare deschisă adresată papei de Il
Mondo, scrisoare prin care i se aducea la cunoştinţă o situaţie intolerabilă din
punctul de vedere al unui om hotărât să fie sărac şi să păstorească o Biserică
săracă.
Circulara, semnată de ministrul comerţului exterior, Rinaldo Ossola,
fusese trimisă tuturor băncilor italiene, pentru a le atrage atenţia că IOR-ul,
Banca Vaticanului, este "din punct de vedere practic, o instituţie bancară nonrezidentă",
adică străină. Ca atare, relaţiile dintre Banca Vaticanului [i
instituţiile financiare italiene erau guvernate de exact aceleaşi reguli care se
aplică în cazul tuturor celorlalte bănci străine.
Ministrul acorda o atenţie deosebită practicilor ilegale în domeniul
valutar, care implicau transferul ilegal de bani din Italia. Circulara sa
constituia o recunoaştere clară din partea ministerului a realităţii acestor
practici ilegale. ~n cercurile financiare italiene, documentul fu co nsiderat
drept o încercare de a pune capăt măcar uneia dintre numeroasele afaceri
dubioase ale Băncii Vaticanului. ~n cetatea Vaticanului, circulara fu privit ă ca
încă o confirmare a faptului că zilele episcopului Paul Marcinkus în postul de
preşedinte al Băncii Vaticanului erau numărate.
La începutul lunii septembrie 1978, prin Vatican începu să circule o
istorie pe care personal o consider apocrifă, dar de a cărei autenticitate m-au
asigurat multe surse de la Vatican şi din mass media italiană. Era vorba despre
vânzarea Băncii Cattolica del Veneto şi despre călătoria lui Luciani la Vatican
cu scopul de a împiedica vânzarea băncii către Roberto Calvi. ~n realitate,
Luciani a avut o întrevedere cu Benelli, aşa cum am consemnat mai devreme
în această carte. Versiunea care începu să umble prin sat aducea înflorituri în
stil italian. Luciani s-ar fi dus la Paul al VI-lea, care i-ar fi răspuns: "Este un
sacrificiu pe care chiar [i dumneata trebuie să-l faci pentru Biserică. Finanţele
noastre încă nu şi-au revenit după daunele provocate de Sindona. Dar eşti
liber să-i expui problema monseniorului Marcinkus."
Puţin mai târziu, Luciani s-ar fi prezentat în biroul lui Marcinkus şi i-ar
fi repetat lista nemulţumirilor diocezale referitor la vânzarea băncii.
Marcinkus l-ar fi ascultat, apoi i-ar fi spus: "Eminenţa Voastră, nu aveţi
altceva mai bun de făcut? Vedeţi-vă de treburile dumneavoastră, iar eu am sămi
văd de ale mele." Moment în care Marcinkus i-ar fi arătat lui Luciani uşa.
Oricine l-a văzut pe Marcinkus la treabă a băgat de seamă că manierele
lui sunt pe măsura poreclei de "Gorila".
Convingerea generală a episcopilor, monseniorilor, preoţilor [i
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
161
călugărilor din cetatea Vaticanului era că, într-adevăr, confruntarea avusese
loc. Dar iată că, pe neaşteptate, blajinul omuleţ din Belluno dobândi puterea
să-l destituie pe Marcinkus în orice clipă.
Cei din Curie făcură un concurs de pronosticuri. Trebuiau să ghicească
ziua în care Marcinkus avea să fie destituit oficial de la conducerea b ăncii. Pe
lângă ancheta demarată [i condusă în numele papei de către cardinalul Villot,
Luciani cel zâmbitor, şiret ca toţi muntenii, iniţie [i alte cercetări. ~ncepu să-i
vorbească lui Feliei despre Banca Vaticanului şi îi telefona la Florenţa
cardinalului Benelli.
Despre ancheta Băncii Italiei asupra Băncii Ambroziano, papa află de
la Giovanni Benelli, într-un mod tipic pentru modul în care mergeau lucrurile
în Biserica Romano-Catolică. Cardinalul din Florenţa îi spunea papei de la
Roma despre ceea ce se petrecea la Milano.
Fostul număr doi din secretariatul de stat îşi crease o puternică reţea de
contacte în toată ţara. Licio Celli, cu a sa P2, ar fi fost impresionat de
varietatea şi calitatea informaţiilor la care avea acces Benelli. Avea inclusiv
surse foarte bine situate în interiorul Băncii Italiei. Aceste surse îl informaseră
pe cardinal despre ancheta asupra imperiului lui Roberto Calvi, anchet ă ce se
apropia de punctul culminat în septembrie 1978. Ceea ce îi stârni interesul lui
Benelli - şi, ulterior, şi lui Luciani - fu acea parte a anchetei care cerceta
legăturile lui Calvi cu Vaticanul. Sursa din interiorul Băncii Italiei era sigură
că investigaţiile aveau să fie urmate de acuzaţii penale serioase împotriva lui
Roberto Calvi şi, probabil, şi împotriva câtorva dintre colegii săi de la
conducere. La fel de sigur era faptul că Banca Vaticanului era puternic
implicată într-un număr considerabil de afaceri cu încălcarea masivă a
legislaţiei italiene. Anchetatorii plasaseră în fruntea listei de suspecţi din
interiorul Băncii Vaticanului pe Paul Marcinkus, Luigi Mennelli şi Pellegrino
De Strobel.
~n aproape zece ani, Benelli învăţase că pe Luciani nu-l puteai influenţa
îndemnându-l insistent să adopte o anumită atitudine. Mi-a declarat:
Papei Luciani îi prezentai faptele, îţi spuneai părerea, apoi îi lăsai răgaz
să cumpănească. Abia după ce analiza toate datele disponibile lua o
hotărâre, iar când se hotăra Luciani, nimic, să fim bine înţeleşi, nimic
nu-l mai putea clinti. Blând, da. Modest, da. Dar când se hotăra să facă
ceva, era ca o stâncă.
Benelli nu era singurul care aflase de intenţiile conducerii Băncii Italiei.
Exact aceleaşi informaţii îi parveniră, prin membri ai P2, lui Licio Gelli, aflat
la Buenos Aires. La rândul lui, Gelli îşi puse la curent tovarăşii de călătorie,
Roberto Calvi şi Umberto Ortolani.
Alţi membri ai P2, plasaţi în interiorul magistraturii milaneze, îl
David Yallop
162
avertizară pe Gelli că, după încheierea investigaţiilor asupra Băncii
Ambrosiano, documentele aveau să fie înaintate judecătorului Emilio
Alessandrini. La câteva zile după ce Gelli intrase în posesia acestei informaţii,
Prima Linea, un grup terorist de stânga din Milano, primi un mesaj din partea
omului de contact din interiorul magistraturii, prin care i se indica identitatea
următoarei victime potenţiale. Liderul terorist îşi agăţă de peretele locuinţei o
fotografie a obiectivului: judecătorul Emilio Alessandrini. P2 acţiona în multe
direcţii, inclusiv în Vatican.
~n primele zile ale lui septembrie, Albino Luciani constat ă că, fără să
ştie cum, fusese trecut pe lista de difuzare exclusivă a unei neobişnuite agenţii
de presă, denumită L'Osservatore Politico (OP). Agenţia era condusă de
ziaristul Mino Pecorelli şi scotea la lumină cu regularitate afaceri scandaloase
care, până la urmă, se dovedeau a fi întru totul adevărate. Astfel, papa, alături
de cei mai importanţi politicieni, ziarişti, analişti şi alţii care ţineau să fie
primii la curent, avu ocazia să citească despre ceea ce OP numea "Marea Lojă
a Vaticanului". Articolul dădea numele a 121 de persoane care se presupunea
că sunt membri ai Lojelor Masonice. Lista cuprindea numeroşi mireni, dar
marea majoritate erau cardinali, episcopi [i prelaţi de rang înalt. Pecorelli
publicase lista pentru simplul motiv că era în război cu fostul său Mare
Maestru, Licio Gelli. Şeful OP fusese [i el membru în P2, dar se retrăsese.
Pecorelli nutrea speranţa că publicarea listei cu masonii din Vatican
avea să-i creeze mari necazuri Marelui Maestru al P2, mai ales că mulţi dintre
aceştia erau buni prieteni cu Gelli [i Ortolani.
Dacă informaţia era adevărată, atunci însemna că Luciani era efectiv
înconjurat de masoni49, iar apartenenţa la masonerie conducea automat la
excomunicarea din Biserica Romano-Catolică. ~nainte de Conclav umblaseră
tot felul de zvonuri cum că unii dintre cei mai importanţi papabili ar fi fost
masoni. De data aceasta, pe 12 septembrie, noul papă avea în faţă lista
completă. ~n privinţa francmasoneriei, Luciani considera că o asemenea
apartenenţă este de neconceput pentru un preot. Era conştient că unii catolici
de rând dintre cunoştinţele sale erau membri în diverse loje - tot aşa cum avea
şi prieteni comunişti. Cu timpul, acceptase situaţia, dar, din punctul lui de
vedere, pentru o faţă bisericească exigenţa era cu totul alta. Biserica Romano-
Catolică se declarase, cu mult timp în urmă, adversar înverşunat al
francmasoneriei. Noul papă era deschis oricăror discuţii, dar o listă cu 121 de
membri confirmaţi nu prea mai lăsa loc de vreo discuţie.
Secretarul de stat, cardinalul Villot, cu numele masonic de Jeanni [i
numărul de lojă 041/3, înscris într-o lojă din Zurich, la data de 6 august 1966.
Ministrul de externe, monseniorul Agostini Casaroli. Episcopul Paul
Marcinkus [i monseniorul Donato de Bonis, ambii de la Banca Vaticanului.
49 Papa nu era mason, dar ca mul]i al]i lideri politici [i religio[i ac]iona `n spirit masonic.
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
163
Tulburat, papa citi lista ce părea un adevărat Who's Who al Cetăţii
Vaticanului. Observând cu uşurare că nici Benelli, nici cardinalul Feliei nu
figurau pe lista care îl includea până şi pe secretarul papei Paul, monseniorul
Pasquale Macchi, Albino Luciani îi telefona imediat lui Felie i [i îl invită la o
cafea.
Feliei îi spuse papei că o listă foarte asemănătoare făcuse înconjurul
Vaticanului cu mai bine de doi ani înainte, în luna mai 1976. Motivul pentru
care reapăruse acum era, evident, încercarea de a influenţa deciziile papei în
privinţa desemnărilor, promovărilor şi destituirilor.
- E adevărat ce scrie pe listă? întrebă Luciani.
Feliei îi spuse papei că, după părerea lui, era o combinaţie abilă. Unii
de pe listă erau masoni, alţii nu. ~i explică:
- Se pare că aceste liste provin de la facţiunea lui Lefebvre... Nu rebelul
nostru confrate francez este cel care le-a întocmit, dar, de folosit, s-a folosit de
ele.
Episcopul Lefebvre fusese, ani de-a rândul, ca un ghimpe în coastă
pentru Vatican şi, mai ales, pentru papa Paul al VI-lea. Era un tradiţionalist
pentru care Al Doilea Conciliu al Vaticanului constituia suprema erezie, a şa
încât ignora în mare măsură hotărârile Conciliului. I se dusese vestea în lumea
întreagă pentru insistenţa cu care susţinea că liturghia trebuia celebrată numai
în latineşte. Datorită vederilor sale de dreapta într-o multitudine de chestiuni,
ajunsese până la condamnarea publică a papei Paul al VI-lea. ~n ce priveşte
Conclavul care îl alesese pe papa Ioan Paul I, susţinătorii lui Lefebvre
afirmaseră iniţial că vor refuza să-l recunoască pe noul papă, pentru că era
ales de un Conclav din care fuseseră excluşi cardinalii în vârstă de peste
optzeci de ani. După alegere, deplânseseră alegerea numelor, considerându-le
"de rău augur".
Luciani cumpăni câteva secunde.
- Spuneţi că astfel de liste circulă de mai bine de doi ani.
- Da, Sanctitatea Voastră.
- Presa a aflat de ele?
- Da, Sanctitatea Voastră. Lista completă nu a fost publicată niciodată,
doar câte un singur nume, ici şi colo.
- {i reacţia Vaticanului?
- Cea normală. Nici o reacţie.
Luciani râse. ~i plăcea acest Pericle Feliei. Deşi era membru al Curiei [i
tradiţional în concepţii, Feliei dovedea, totuşi, spirit, rafinament [i o cultură
remarcabilă.
- Sanctitatea Voastră, în legătură cu acea revizuire a Dreptului Canonic,
care vă preocupă atât de mult, intenţionează Sfântul Părinte o schimbare a
poziţiei Bisericii faţă de francmasonerie? Au existat, de-a lungul anilor,
diverse grupuri de presiune interesate să impună o viziune mai "modernă".
David Yallop
164
Sfântul Părinte încă mai cântărea argumentele când a survenit moartea sa.
Feliei continuă arătând că Villot era unul dintre cei care susţineau slăbirea
regulii canonice care stabilea că orice romano-catolic care devine francmason
este automat excomunicat.
După discuţia avută cu Feliei, papa începu să-i privească mai cu atenţie
pe unii dintre oaspeţii săi. Nenorocirea era că francmasonii nu arătau în nici
un fel diferit de restul speciei umane. ~n timp ce Luciani medita la aceast ă
problemă neprevăzută, câţiva dintre membrii Curiei Romane, care simpatizau
puternic cu vederile de dreapta ale lui Gelli, transmiteau informa ţii în afara
Vaticanului, în cele din urmă, informaţiile ajunseră la destinatar: Roberto
Calvi.
Veştile de la Vatican erau sumbre. Bancherul milanez căpătă
convingerea că papa urmărea să se răzbune pentru preluarea Băncii Cattolica
del Veneto. Nu putea concepe că interesul lui Luciani pentru Banca
Vaticanului avea alt mobil decât acela al dorinţei personale de a-l ataca pe
Roberto Calvi. Calvi îşi reaminti mânia clerului veneţian, protestele lui
Luciani, lichidarea a numeroase conturi diocezale [i transferul acestora la o
bancă rivală. Ce era de făcut? Poate un dar substanţial către Vatican? Sau o
donaţie generoasă pentru opere de caritate? Şi totuşi, din câte aflase despre
Luciani, reieşea că în persoana acestuia avea de-a face cu un gen de om foarte
rar întâlnit în lumea afacerilor, o persoană total incoruptibilă.
Toată luna septembrie, Calvi colindă continentul sud-american,
Uruguay, Peru, Argentina, însoţit în permanenţă fie de Gelli, fie de Ortolani.
Dacă Marcinkus cădea, altcineva avea să să-i ia locul [i să descopere, în scurt
timp, mersul afacerilor [i adevărata natură a relaţiilor dintre Banca
Vaticanului [i Banco Ambrosiano. Mennini şi De Strobel aveau să fie
destituiţi. Avea să fie informată Banca Italiei, iar Roberto Calvi urma să-[i
petreacă tot restul vieţii în închisoare.
Prevăzuse toate situaţiile, luase în calcul toate primejdiile posibile,
înlăturase orice fisură. Realizase o creaţie perfectă: nu doar un furt - nici
măcar o mare lovitură. Ceea ce făcea el era un furt neîntrerupt, de o anvergură
cum nimeni nu îndrăznise vreodată măcar să viseze. Până în septembrie 1978,
Calvi furase deja peste 400 de milioane de dolari. Concernurile off -shore,
asociaţii din străinătate, companiile fantomă - mulţi hoţi ar fi jubilat dacă ar fi
reuşit să jefuiască o singură bancă. Calvi jefuia bănci cu zecile în acelaşi timp.
Se îmbulzeau să fie jefuite, se băteau pentru onoarea de a da bani cu
împrumut Băncii Ambrosiano.
Ajuns pe culmile succesului, se văzu deja nevoit să dea piept cu
autorităţile Băncii Italiei, care nu puteau fi corupte [i care se apropiau, cu
fiecare zi, de finalizarea investigaţiilor. Gelli îl asigurase că problema putea fi
şi avea să fie rezolvată; dar cum ar fi putut, chiar [i Gelli, cu toată puterea şi
influenţa pe care le stăpânea, să ţină piept unui papă?
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
165
Dacă, printr-o minune, Albino Luciani ar fi murit înainte ca Marcinkus
să fie destituit, atunci Calvi ar fi câştigat un răgaz. Doar o lună, e drept, într-o
lună se pot întâmpla multe. Dar multe s-ar fi putut întâmpla şi în următorul
Conclav. Dumnezeule, doar nu era posibil să iasă un alt papă care să vrea să
revoluţioneze finanţele Vaticanului? Apelă, ca întotdeauna, la Licio Gelli şi îi
mărturisi temerile sale cele mai sumbre. Discutară îndelung, colindând oraşele
sud-americane, [i Roberto Calvi se mai linişti. Gelli îl asigurase din nou.
"Problema" putea fi [i avea să fie rezolvată.
~n tot acest timp, noul locatar al apartamentelor papale î şi reintră rapid
în programul zilnic. Păstrându-şi obiceiul de o viaţă, Luciani se trezea foarte
devreme. Alesese patul pe care îl folosise [i Ioan al XXIII-lea, în locul celui
folosit de Paul al VI-lea. Părintele Magee îi spuse lui Luciani că Paul refuzase
să doarmă în patul lui Ioan "în semn de respect pentru papa Ioan".
Luciani îi răspunse:
- Eu am să domn în patul lui, în semn de iubire pentru el.
Deşi ceasul de la capul patului era pus să sune, pentru orice
eventualitate, la ora 4:45, papa era trezit la 4:30 cu o bătaie în uşa
dormitorului. ~n felul acesta i se dădea de ştire că sora Tereza îi lăsase o
carafă cu cafea. Până şi în acest gest simplu era prezent amestecul Curiei. La
Veneţia, călugăriţa fusese obişnuită să bată în uşă, să spună "Bună dimineaţa"
şi să-i aducă lui Luciani cafeaua la pat. Dar sâcâitorii monseniori de la
Vatican consideraseră că gestul acela inocent încălca nu ştiu ce protocol, îl
dojeniseră pe Luciani, iar acesta, perplex, fusese de acord să i se lase cafeaua
în cabinetul de lângă dormitor. Obiceiul de a bea cafea imediat după trezire i
se trăgea de la o operaţie de sinus, făcută cu ani în urmă, din cauza căreia se
trezea cu un gust neplăcut în gură. Când călătorea, dacă nu se găsea cafea,
atunci sugea o bomboană.
După ce îşi bea cafeaua, făcea baie şi se bărbierea. De la cinci la cinci
[i jumătate, exersa la limba engleză, cu ajutorul unui curs practic înregistrat
pe casetă. La cinci [i jumătate, Luciani părăsea dormitorul şi se ducea în
capela retrasă, aflată în apropiere. Până la ora şapte, se ruga, medita şi îşi
spunea breviarul50.
La ora şapte apăreau şi ceilalţi membri ai casei papale, în special
secretarii, părintele Lorenzi [i părintele Magee. Lorenzi, la fel de nedeprins cu
treburile Vaticanului ca [i Luciani, îl întrebase pe papă dacă Magee, fost
secretar al papei Paul, putea rămâne în continuare în post. Papa fusese de
acord. ~l remarcase pe părintele Magee încă din primele zile ale pontificatului
său, datorită abilităţii cu care reuşea să îi facă rost de cafea. La liturghie, în
afară de cei trei mai participau călugăriţele din Congregaţia Mariei Bambina,
ale căror îndatoriri erau dereticatul [i gătitul pentru papă. La sugestia
50 breviar , carte cu rugăciunile pe care trebuie să le rostească zilnic fiecare preot romano-catolic. (n.tr.)
David Yallop
166
părintelui Lorenzi, printre călugăriţe - maica superioară Elena [i surorile
Margherita, Assunta, Gabriella şi Clorinda - fusese chemată [i sora Vincenza
de la Veneţia.
Vincenza fusese în slujba lui Luciani încă din perioada petrecută la
Vittorio Veneto [i îi cunoştea toate tabieturile. ~l însoţise la Veneţia şi fusese
maica superioară a unei comunităţi de patru călugăriţe care îl îngrijeau pe
patriarh. ~n 1977 suferise un atac de cord şi fusese internată în spital. Medicul
îi spusese că nu mai are voie să muncească, că trebuie să stea şi doar să le
pună la treabă pe celelalte călugăriţe. Ea îi ignorase sfatul şi continuase să o
supravegheze pe sora Celestina la bucătărie şi să-l dădăcească pe patriarh,
aducându-i aminte să-şi ia medicamentele pentru hipotensiune.
Pentru Albino Luciani, Vincenza şi părintele Lorenzi erau ultima
legătură cu meleagurile natale din nordul Italiei, pe care le mai văzuse doar
rareori şi unde nu avea să se mai întoarcă niciodată. Te înfioară când te
gândeşti că, după ce un bărbat este ales papă, se mută neîntârziat acolo unde,
probabil, va şi muri, şi unde, cu siguranţă, va fi îngropat. Un domiciliu
prematur în propriul loc de veci.
La 7:30, imediat după liturghie, se servea micul dejun cu cafe latte, un
corn şi cîteva fructe, întocmai după cum le spusese Vincenza celorlalte
călugăriţe, era o adevărată problemă să-i dai de mâncare lui Albino Luciani.
De obicei nici nu băga de seamă ce mănâncă [i abia dacă ciugulea. Ca mai toţi
cei care cunoscuseră sărăcia acută, avea oroare de risipă. Rămăşiţele de la
vreun dineu oferit în onoarea oaspe ţilor formau una din mesele sale de a doua
zi.
La micul dejun, Luciani citea o serie întreagă de ziare italiene. La
cererea lui, lista fusese suplimentată cu cotidianul veneţian Il Gazzettino . ~ntre
8:00 [i 10:00, papa lucra în linişte în cabinetul său, pregătindu-se pentru
primele audienţe. ~ntre 10:00 [i 12:30, îşi primea oaspeţii [i se întreţinea cu ei
la etajul al doilea al palatului apostolic, în timp ce al ţii, cum ar fi monseniorul
Jacques Martin, prefectul casei pontificale, făceau tot posibilul pentru ca
intrările [i ieşirile să respecte orarul stabilit.
Martin [i ceilalţi membri ai Curiei descoperiră curând că Luciani nu se
lua după ei. ~n ciuda protestelor mute, papa avea obiceiul de a-[i prelungi
conversaţiile cu oaspeţii săi, dând peste cap întregul program. Cei ca
monseniorul Martin sunt întruchiparea unei concepţii foarte larg răspândite la
Vatican, conform căreia, dacă n-ar fi papa, ar putea [i ei, în sfârşit, să-şi facă
meseria.
La 12:30 se servea un dejun cu minestrone51 sau paste, urmate de felul
doi pregătit de Vincenza. Până şi ora dejunului stârnise comentarii. Papa Paul
luase întotdeauna masa la ora 13:30. Faptul că un asemenea amănunt
51 minestrone: ciorbă milaneză gătită din orez, fasole verde, varză, paste făinoase [i slănină, (n.tr.)
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
167
neimportant stârnise comentarii atât de aprinse demonstreaz ă cât de mult
seamănă Vaticanul cu un simplu sătuc. Când se află că papa primea la masă
persoane de sex feminin, clevetirile nu mai contenir ă. Probabil că nepoata lui,
Pia, şi cumnata lui au intrat în analele Vaticanului.
~ntre 13:30 şi 14:00, Luciani îşi făcea o scurtă siestă. Apoi urma o
plimbare pe terasă ori în grădinile Vaticanului. Uneori era însoţit de cardinalul
Villot; cel mai adesea, Luciani citea. Pe lângă breviar, îşi găsea liniştea în cele
mai diverse lecturi, de la Mark Twain la Sir Walter Scott. După ora 16:00, se
întorcea în cabinet şi studia conţinutul unei mape voluminoase trimise de
monseniorul Martin, care cuprindea lista oaspeţilor de a doua zi şi expuneri
complete.
La 16:30, în timp ce îşi sorbea ceaiul de muşeţel în cabinetul
"Tardella", papa îi primea pe cardinali, arhiepiscopi [i secretarii de
congregaţii, cabinetul său restrâns. Acestea erau întrunirile cheie, în care se
luau măsurile necesare pentru ca mecanismul de conducere a Bisericii
Romano-Catolice să meargă uns.
Masa de seară era la ora 19:45. La 20:00, Luciani urmărea ştirile de la
televizor, continuând să mănânce. ~n cazul în care nu avea oaspeţi, lua cina
doar cu părintele Lorenzi [i părintele Magee.
După cină, continua să-[i pregătească audienţele de a doua zi, iar pe la
21:30, după ce rostea [i ultima parte a beviarului, papa se ducea la culcare.
Cina, ca şi dejunul, era compusă din feluri simple. Pe 5 septembrie,
Luciani îl avu ca oaspete pe părintele Mario Ferrarese, un preot veneţian.
Papa justifică invitarea preotului în apartamentele papale prin dorin ţa sa de a
răsplăti ospitalitatea pe care părintele Mario i-o arătase la Veneţia. ~l lăsa rece
faptul că potentaţii Italiei ar fi dat orice să îl aibă pe Albino Luciani ca
oaspete la cină; el prefera compania unui simplu preot paroh. ~n seara aceea,
masa fu servită de Guido şi Gian Paolo Guzzo, din personalul aflat în
serviciul papei. Luciani îl întrebă pe oaspetele său ce mai e nou la Veneţia,
apoi spuse cu blândeţe:
- Rugaţi-i pe cei de acolo să se roage pentru mine, căci nu e uşor să fii
papă.
~ntorcându-se către fraţii Guzzo, papa zise:
- ~ntrucât avem un oaspete, se cade să-l servim cu desert. Cu o oarecare
întârziere, pe masa papală apărură cupe cu îngheţată. Vinul fu la discreţie
pentru toţi ceilalţi. Luciani se mulţumi cu apă minerală.
Acesta era programul zilnic al papei Ioan Paul I - un program de la care
se abătea, din când în când, cu mare plăcere. Fără veste, se ducea să se plimbe
prin grădinile Vaticanului. O schimbare nevinovată, s-ar putea spune, dar era
suficient un singur gest inopinat pentru a pune în mare încurc ătură protocolul
Vaticanului şi gărzile elveţiene. Deja semănase consternare printre ofiţerii
superiori ai gărzii, prin faptul că stătea de vorbă cu santinelele şi, în plus, le
David Yallop
168
ceruse să nu mai îngenuncheze de câte ori trecea pe lângă ei. Aşa cum îi
spusese şi părintelui Magee: "Cine sunt eu, de trebuie să îngenuncheze în faţa
mea?"
Monseniorul Virgilio Noe, maestrul de ceremonii, îl implor ă să nu mai
stea de vorbă cu gărzile şi să se rezume la o înclinare a capului, fără un
cuvânt. Papa întrebă de ce. Noe făcu un gest larg, a mirare.
- Sfinte Părinte, nu se face. Nici un papă nu a stat vreodată de vorbă cu
ei.
Albino Luciani zâmbi [i continuă să stea de vorbă cu gărzile. Erau
departe vremurile de la începutul domniei lui Paul, când preo ţii şi călugăriţele
încă mai cădeau în genunchi pentru a vorbi papei, chiar şi la telefon.
Un alt motiv de îngrijorare pentru mulţi tradiţionalişti din Curie fu şi
atitudinea papei faţă de telefoane. Acum trebuiau să se lupte cu un papă care
considera că e în stare să formeze singur numerele şi să răspundă la telefon.
Le telefona prietenilor de la Veneţia. Le telefona câtorva maici superioare,
doar ca să mai schimbe o vorbă. Când Luciani îi spuse prietenului său,
părintele Bartolomeo Sorge, că ar vrea să se spovedească părintelui Dezza, un
preot iezuit, părintele Dezza sună în mai puţin de o oră, pentru a stabili ziua
vizitei. Vocea care îi răspunse la telefon îl informă:
- ~mi pare rău, dar secretarul papei lipseşte momentan. Vă pot ajuta cu
ceva?
- Dar cine e la telefon?
- Papa.
Pur şi simplu nu se făcea aşa ceva. Nu se făcuse până atunci şi probabil
că nu se va mai face niciodată. Amândoi secretarii de atunci ai lui Luciani
neagă acum cu înverşunare întâmplarea. Era de neconceput. [i totuşi, e
adevărul adevărat.
Luciani începu să exploreze Vaticanul, cu cele peste 10.000 de camere
şi holuri şi 997 de scări, dintre care 30 secrete. Pe neaşteptate, părăsea
apartamentele papale, fie singur, fie însoţit de părintele Lorenzi. La fel de
neaşteptat, apărea într-unul din cabinetele Curiei, "~ncerc să mă orientez prin
palat", îi explică într-una din zile arhiepiscopului Caprio, adjunctul
secretarului de stat, care îl privea uimit.
Nu le convenea. Dar deloc. Curia se obişnuise cu un papă la locul lui,
care respectă canoanele birocratice. Cel nou, însă, era peste tot, se băga în
toate, ba, mai rău, avea de gând să facă schimbări. Bătălia pentru vechiul
sedia gestatoria , jilţul în care fusese purtat întotdeauna fostul papă în timpul
apariţiilor sale în public, începu să capete proporţii nebănuite. Luciani îl
trimisese la magazia de vechituri. Tradiţionaliştii începură să se lupte pentru
reintroducerea lui. Faptul că i se cerea papei să-şi piardă timpul cu astfel de
mărunţişuri spune multe despre îngustimea unei anumite părţi a Curiei
Romane.
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
169
Pe cei de felul monseniorului Noe, Luciani îi luă ca pe copii. Ei nu
trăiau în lumea lui, iar el, categoric, n-avea de gând să intre în lumea lor. Le
explică lui Noe şi celorlalţi că prefera să meargă pe jos pentru că nu se
considera mai presus de alţii. Detesta jilţul şi tot ce întruchipa el.
- O, dar mulţimea nu vă mai poate vedea, zise Curia. Lumea vrea jilţul
înapoi. Sfântul Părinte trebuie să poată fi văzut de toţi.
Luciani le explică răbdător că apărea frecvent la televiziune şi că apărea
în balcon în fiecare duminică, pentru Angelus. Le mai spuse că nu putea
suferi ideea de a fi purtat, practic, pe umerii altora.
- Dar, Sanctitatea Voastră, zise Curia, dacă doriţi o şi mai mare
umilinţă decât cea pe care o dovediţi acum cu prisosinţă, ce ar putea fi mai
umil decât să fiţi purtat pe acest tron pe care îl detestaţi atât de mult?
~n faţa unui asemenea argument, papa se dădu învins. La următoarea
audienţă publică, fu purtat până în sala Nervi pe sedia gestatoria .
Deşi o parte din timpul lui Luciani era ocupat cu nimicurile Curiei,
majoritatea orelor de lucru [i le dedica unor probleme mai serioase. Declarase
misiunilor diplomatice că Vaticanul renunţă la orice pretenţie de putere
lumească. Cu toate acestea, noul papă descoperi fără întârziere că prin mapa
lui de lucru treceau, practic, toate problemele importante ale omenirii.
Biserica Romano-Catolică, căreia peste 18 la sută din populaţia mondială îi
datorează supunere spirituală, reprezintă o forţă importantă; ca atare, este
obligată să adopte o poziţie şi să ia o atitudine într-o gamă largă de probleme.
~n afară de atitudinea pe care o adoptase faţă de dictatorul argentinian Videla,
care avea să fie reacţia lui Albino Luciani faţă de pletora de dictatori care
domneau peste multe popoare catolice? Care avea să-i fie reacţia faţă de clica
lui Marcos din Filipine, ţară în care trăiesc 43 de milioane de catolici? Faţă de
autoinvestitul Pinochet din Chile, cu o popula ţie cu peste 80 la sută catolici?
Faţă de generalul Somoza din Nicaragua, dictatorul cel atât de admirat de
consilierul financiar al Vaticanului, Michele Sindona? Cum ar putea face
Luciani ca Biserica Romano-Catolică să redevină o casă a celor săraci şi
năpăstuiţi într-o ţară ca Uganda, în care Amin înscena accidente mortale
preoţilor, aproape în fiecare zi? Care avea să-i fie reacţia faţă de situaţia
catolicilor din El Salvador, unde pentru o parte din junta aflat ă la putere
catolic era sinonim cu "duşman"? O astfel de situaţie, într-o ţară cu 96 la sută
catolici, ameninţa să ducă la genocid [i constituia o problemă puţintel mai
serioasă decât controversele Vaticanului privitoare la jilţul papei.
Cum, oare, avea să se adreseze lumii comuniste de la balconul
Sfântului Petru, după ce vorbise cu asprime despre Comunism din amvonul de
la Veneţia? ~n calitate de cardinal, în privinţa arsenalelor nucleare fusese de
acord cu un "echilibru al groazei"; îşi va putea, oare, menţine poziţia dacă vor
veni în audienţă adepţi ai dezarmării unilaterale?
Chiar şi în sânul Bisericii existau o mulţime de probleme moştenite de
David Yallop
170
la papa Paul. Mulţi preoţi cereau cu nerăbdare abolirea legământului de
celibat. Se făceau presiuni pentru a permite femeilor să îmbrace haina
preoţească. Existau grupuri care cereau modificarea dreptului canonic în ceea
ce priveşte divorţul, avortul, homosexualitatea [i multe alte probleme - toate
pe umerii unui singur om, importante, stăruitoare, presante.
Noul papă dovedi cu rapiditate că "avea în prăvălie mult mai multe
decât aşezase în vitrină", după cum s-a exprimat monseniorul Loris Capovilla,
fostul secretar al papei Ioan al XXIII-lea. Când ministrul de externe,
monseniorul Agostino Casaroli, se prezentă la papă cu şapte întrebări
referitoare la relaţia Bisericii cu diverse ţări din Europa de est, Albino Luciani
îi răspunse pe loc la cinci dintre ele [i ceru un mic r ăgaz ca să se gândească la
celelalte două.
Uimit, Casaroli se întoarse în cabinetul său şi îi povesti unui coleg cele
întâmplate. Preotul îl întrebă:
- Soluţiile sunt cele bune?
- După părerea mea, sunt perfecte. Ca să obţin răspunsurile astea de la
Paul, mi-ar fi luat un an.
O altă problemă aruncată în braţele noului papă era cea privitoare la
Irlanda [i la atitudinea Biserici i faţă de IRA52. Mulţi erau de părere că
Biserica catolică nu condamnase cu destulă fermitate masacrul nesfârşit din
Irlanda de Nord. Cu câteva săptămâni înainte de alegerea lui Luciani,
arhiepiscopul O'Fiaich făcuse vâlvă în presă prin denunţarea condiţiilor din
închisoarea Maze din Long Kesh. După ce O'Fiaich vizitase închisoarea, se
declarase "şocat de mizeria şi duhoarea din unele celule, cu pereţii mânjiţi de
resturi de mâncare şi excremente umane", şi multe altele, în aceeaşi manieră.
Dar, în foarte lunga sa declaraţie, întocmită cu un remarcabil profesionalism,
arhiepiscopul nu sufla o vorbă despre faptul că deţinuţii înşişi erau cei care
creaseră amintitele condiţii.
Irlanda nu avea cardinal; o mulţime de factori exercitau presiuni în
încercarea de a-l influen]a pe Luciani. Unii erau de partea lui O'Fiaich, alţii
considerau că precedenta sa avansare în arhidioceza Armagh se dovedise de -a
dreptul dezastruoasă.
Albino Luciani îi înapoie dosarul O'Fiaich secretarului său de stat,
clătinând din cap [i rostind un epitaf concis: "Cred că Irlanda merită mai
mult". Căutarea unui cardinal continuă, până când succesorul lui Luciani avea
să-i ofere lui O'Fiaich tichia de cardinal.
~n septembrie 1978, tulburările din Liban nu erau considerate printre
problemele majore ale omenirii. De doi ani de zile, se instaurase un fel de
pace, presărată cu lupte sporadice între creştini şi trupele siriene. Cu mult
înaintea oricărui şef de stat, preotul modest din Veneto întrezări în Liban
52 Irish Republican Army. Armata Republicană Irlandeză, (n.tr.)
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
171
pericolul masacrelor. Discută problema foarte pe larg cu Casaroli şi îi spuse
că doreşte să viziteze Beirutul înainte de Crăciun.
Pe 15 septembrie, printre cei primiţi de Luciani în audienţele de
dimineaţă se numără [i cardinalul Gabriel-Marie Garrone, prefectul Sfintei
Congregaţii pentru învăţământ Catolic. Această audienţă exemplifică de
minune cât de remarcabile erau talentele lui Luciani. Garrone venise să
discute despre un document intitulat Sapienta Christiana, referitor la
constituţia apostolică şi la directivele şi regulile care guvernau facultăţile
catolice din lumea întreagă, încă de la începutul anilor '60. Al Doilea Conciliu
al Vaticanului revizuise regulamentele seminariil or. După doi ani de dezbateri
interne, Curia Romană trimisese propunerile sale episcopilor din întreaga
lume, pentru recomandări. Apoi, toate documentele importante fuseseră
supuse unor noi dezbateri, în cadrul a două întruniri ale Curiei, asistate de
consultanţi nemembri în Curie. Concluziile au fost apoi examinate de cel
puţin şase departamente ale Curiei, iar documentul final îi fusese înaintat
papei Paul al VI-lea în aprilie 1978, la şaisprezece ani de la prima discutare a
reformelor propuse. Paul intenţionase să emită documentul pe 29 iunie, de
ziua Sfinţilor Petru şi Pavel. Dar, după o perioadă de gestaţie de aproape
şaisprezece ani, documentul nu putea fi trecut în mare zor prin departamentul
de traduceri al Curiei. Când documentul fu, în sfârşit, definitivat, papa Paul
era mort deja. Orice iniţiativă nefinalizată în momentul morţii unui papă este
anulată automat, cu excepţia cazului în care noul papă o aprobă. Prin urmare,
cardinalul Garrone aborda cu mare nelinişte audienţa cu noul papă. Dacă
Luciani respingea documentul, se iroseau şaisprezece ani de muncă asiduă.
Fostul profesor de la seminarul din Belluno îi spuse lui Garrone că îşi
petrecuse cea mai mare parte din ziua precedentă studiind documentul. Apoi,
fără să aibă în faţă vreun exemplar, începu să-l comenteze pe larg şi în
amănunţime. Garrone rămase uimit de analiza pătrunzătoare făcută de papă
unui document de o asemenea complexitate. La sfârşitul audienţei, Luciani îi
spuse că îşi da consimţământul [i că documentul ar trebui dat publicităţii pe
15 decembrie.
Ca [i Casaroli, Baggio, Lorscheider şi alţii, Garrone rămase profund
impresionat în urma discuţiei cu Luciani, întorcându-se în cabinet, se întâlni
întâmplător cu monseniorul Scalzotto din Propaganda Fide şi remarcă:
- Am avut ocazia să cunosc un papă extraordinar.
~ntre timp, "extraordinarul" papă continuă să-şi croiască drum prin
maldărul de probleme lăsate în urmă de Paul. Printre aceste probleme se
număra şi cazul lui John Cody, cardinalul uneia dintre cele mai bogate şi
puternice dioceze din lume, Chicago.
Faptul că Vaticanul ajunsese să considere că un cardinal, oricare ar fi
fost acela, constituia o problemă, era un lucru neobişnuit. Dar şi Cody însuşi
era un om foarte neobişnuit. ~n ultimii zece ani dinaintea pontificatului lui
David Yallop
172
Luciani, lui Cody i se aduseseră acuzaţii grave. Dacă numai 5 la sută dintre
acestea erau adevărate, atunci Cody n-avea ce căuta printre preoţi; cu atât mai
puţin să fie Cardinal al Chicago-ului.
~nainte să fie promovat în arhidioceza Chicago, în 1965, Cody
condusese dioceza New Orleans. Mulţi dintre preoţii care au încercat să
lucreze cu el la New Orleans mai au şi astăzi cicatricele acelor vremuri. Unul
dintre aceştia a declarat: "Când ticălosul a fost promovat la Chicago, am dat o
petrecere [i am cântat «Te Deum» (imnul de recunoştinţă). De fapt, fericirea
noastră însemna nenorocirea celor din Chicago."
Când am discutat despre evoluţia ulterioară a cardinalului cu părintele
Andrew Greely, un cunoscut sociolog catolic, autor al unor lucr ări de
specialitate, care îl criticase în repetate rânduri pe Cody, i-am spus că un alt
preot din Chicago îl comparase pe cardinalul Cody cu căpitanul Queeg,
paranoicul [i despoticul comandant de vas din "Revolta de pe Caine".
Părintele Greely a replicat: "După părerea mea, comparaţia îl nedreptăţeşte pe
căpitanul Queeg".
După numirea la Chicago a cardinalului Cody, mai toţi locuitorii
oraşului începură să-l compare cu primarul Richard Daley, ale cărui metode
erau democratice doar prin cine ştie ce întâmplare, între cei doi exista o
singură deosebire fundamentală. Din patru în patru ani, Daley trebuia, cel
puţin în principiu, să dea socoteală în faţa alegătorilor săi. Dacă reuşeau să-i
dejoace maşinaţiile politice, puteau să-l înlocuiască din funcţie. Dar Cody nu
fusese ales şi, cu excepţia vreunei intervenţii spectaculoase din partea Romei,
avea să rămână acolo pe viaţă. Lui Cody îi plăcea să spună: "Nu dau socoteală
nimănui, cu excepţia Romei [i a lui Dumnezeu". După cum aveau să
demonstreze evenimentele ulterioare, Cody refuza să dea socoteală Romei.
Nu mai rămânea decât Dumnezeu.
La sosirea sa în Chicago, Cody era recunoscut drept un excelent
administrator financiar, un liberal progresist care se zb ătuse îndelung pentru
integrarea rasială în şcolile din New Orleans şi un prelat foarte exigent. ~n
scurt timp îşi pierdu primele două calităţi. La începutul lunii iunie 1970, în
calitate de trezorier al Bisericii americane, plasă 2 milioane de dolari în
acţiuni Penn Central. Câteva zile mai târziu, acţiunile se prăbuşiră, iar
compania dădu faliment. Investiţia fusese ilegală, întrucât noul trezorier
fusese deja ales. Dar Cody refuzase să-i predea registrele contabile [i avea să i
le predea abia la mult timp după acea pierdere. Cardinalul Cody a supravieţuit
scandalului.
~n câteva săptămâni de la sosirea sa la Chicago, le făcuse deja, câtorva
dintre preoţii săi, o demonstraţie a concepţiei sale personale despre
liberalismul progresist. Descoperise în dosarele predecesorului s ău, cardinalul
Albert Meyer, o listă cu preoţi "problemă", fie alcoolici, fie senili, fie
incapabili. Cody începu să-[i petreacă după-amiezele de duminică descinzând
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
173
în prezbiteriile acestora. Apoi îi destituia [i le punea în vedere s ă părăsească
locuinţa în termen de două săptămâni. La vremea aceea, pe la mijlocul
deceniului '60, la Chicago nu existau pentru preo ţi nici pensii, nici asigurări
sociale. Mulţi dintre ei aveau peste şaptezeci de ani. Cody îi aruncă pur şi
simplu în stradă.
~ncepu să mute preoţi dintr-o parte într-alta a oraşului, fără să ceară
părerea nimănui, în mod similar, hotărî închiderea unor prezbiterii, schituri [i
şcoli. ~ntr-unul din cazuri, din ordinul lui Cody s-a început demolarea unui
prezbiteriu [i a unui schit în timp ce locatarii se aflau la micul dejun sau
făceau baie.
S-ar părea că problema fundamentală a lui Cody consta în totala
incapacitate de a accepta realitatea celui de-Al Doilea Conciliu al Vaticanului.
Conciliul dezbătuse la nesfârşit pe tema descentralizării puterii [i a deciziilor
colective. Dar nimic din toate astea nu ajunsese pe moşia cardianului.
~n dioceza cu 2,4 milioane de catolici începu s ă se producă o polarizare
în grupuri pro [i contra Cody. ~n tot acest timp, majoritatea catolicilor din ora ş
se întrebau ce se petrece.
Preoţii formară un fel de sindicat, numit ACP53. Cody le ignoră cererile
aproape în totalitate. Scrisorile prin care i se solicitau întrevederi nu primeau
răspuns. Apelurile telefonice îl găseau întotdeauna "ocupat". Unii rămaseră să
lupte pentru o conducere mai democratică a Bisericii. Mulţi plecară. ~n
decursul unui deceniu, o treime din preoţii din Chicago abandonară preoţia. ~n
paralel cu acest val de proteste, care dovedea că în statul Illinois ceva era
foarte putred, cardinalul Cody continuă să susţină că oponenţii săi erau "doar
o minoritate cârcotaşă".
Mai mult, cardinalul puse şi presa locală la stâlpul infamiei, denunţând
ostilitatea acesteia. De fapt, presa şi televiziunea din Chicago au fost
extraordinar de corecte şi tolerante pe mai toată durata domniei lui Cody.
Cel care se luptase pentru integrarea rasială în New Orleans deveni
cunoscut în Chicago drept cel care a închis şcolile pentru negri, pe motiv că
Biserica nu-şi mai putea permite cheltuielile; iar asta într-o dioceză cu un
venit anual de aproape 300 de milioane de dolari.
Aşa cum îi intrase în obişnuinţă, Cody închise multe şcoli fără să ţină
seama de nimeni, nici măcar de conducerile şcolilor. Când i se reproşa că este
rasist, Cody se apără afirmând că mulţi dintre negri nu sunt catolici şi că el nu
consideră că e de datoria Bisericii să educe clasa mijlocie a negrilor
protestanţi. Dar, odată dobândită eticheta de rasist, cu greu mai scapi de ea.
~n anii următori, acuzaţiile şi imputările la adresa lui Cody se înmulţiră.
Conflictul cardinalului cu propriul cler se ascu ţi. Paranoia lui Cody căpătă
proporţii.
53 Association of Chicago Priests: Asociaţia preoţilor din Chicago, (n.tr.)
David Yallop
174
~ncepu să vândă gogoşi, cum că fusese angajat în misiuni de spionaj
pentru guvernul SUA. ~şi povesti colaborările cu FBI-ul. Le spuse preoţilor că
fusese trimis în misiuni speciale în serviciul CIA, printre altele şi în Saigon.
Amănuntele erau întotdeauna vagi, dar, dacă te luai după el, fusese implicat în
operaţiuni de spionaj în serviciul guvernului înc ă de la îneputul anilor '40.
S-ar fi zis că John Patrick Cody, fiu de pompier din St. Louis, trăise mai multe
vieţi.
Reputaţia de iscusinţă financiară, cu care venise la Chicago, dar care îi
cam fusese ştirbită de pierderea celor 2 milioane de dolari în falimentul Penn
Central, primi o nouă lovitură atunci când câţiva dintre adversarii lui Cody se
apucară să-i cerceteze trecutul plin de peripeţii. Printre toate acele raiduri,
reale sau imaginare, pe teritorii inamice, Cody reuşise, fără voia lui, să aducă
o parte a Bisericii la starea de sărăcie, deşi nu tocmai în modul în care
intenţiona s-o facă Albino Luciani. Părăsise dioceza Sfântul Iosif din Kansas
City cu 30 de milioane de dolari datorii. Reuşise aceeaşi ispravă în New
Orleans, ceea ce sporea semnificaţia Te Deum-ului de recunoştinţă de după
plecarea sa. ~n Kansas City, măcar, lăsase ceva în urmă, după ce cheltuise
sume importante pentru a decora cupola renovată a catedralei din centrul
oraşului.
~ncepu să urmărească activitatea zilnică a preoţilor [i călugăriţelor de a
căror loialitate se îndoia. Le întocmi dosare. Interogarea în secreta prietenilor
"suspecţilor" deveni un lucru obişnuit. Ce legătură vor fi avut toate astea cu
Evanghelia lui Cristos, e greu de spus.
Când unele dintre activităţile descrise mai sus determinară preoţimea
din Chicago să facă plângere la Roma, papa Paul al VI-lea se îngrijoră [i îşi
făcu inimă rea.
Era clar ca lumina zilei că, până la începutul deceniului '70, cel mai
înalt prelat din Chicago al Bisericii Romano-Catolice se dovedise deja
nedemn de a conduce dioceza. Cu toate acestea, dezorientat, papa ezit ă. S-ar
fi zis că ţinea mai mult la liniştea sufletească a lui Cody decât la soarta a 2,4
milioane de catolici.
Unul dintre aspectele cele mai extraordinare ale afacerii Cody const ă în
faptul că acesta controla, se pare, fără să dea socoteală nimănui, întregul venit
al Bisericii Catolice din Chicago. Pentru un om de bun simţ [i foarte
inteligent, gestionarea cu eficienţă a unui venit anual între 250 şi 300 de
milioane de dolari ar fi un efort considerabil. Dar să încredinţezi această
misiune unuia precum Cody este de neînchipuit.
Averea totală a Bisericii Romano-Catolice din Chicago se ridica în
1970 la peste un miliard de dolari. Din cauza refuzului cardinalului Cody de a
publica bilanţul anual, unii preoţi din oraş începură să sustragă sume de bani
care, în împrejurări normale, ar fi ajuns în administrarea cardinalului. Abia în
1971, la [ase ani de la începutul domniei sale despotice, Cody binevoi s ă
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
175
publice un fel de bilanţ anual. Era un document ciudat. Nu conţinea nici o
referire la vreo investiţie în valori imobiliare. Nu cuprindea investi ţiile în
portofolii de acţiuni. Doar în privinţa veniturilor cimitirelor reuşea, în sfârşit,
să aducă o dovadă a vieţii după moarte. Evoluţia profitului era foarte vioaie.
Cu şase luni înainte de publicarea cifrelor, Cody îi mărturisise unui funcţionar
că bilanţul se ridica la 50 de milioane de dolari. La publicare, acesta scăzuse
la 36 de milioane de dolari. Probabil că, pentru cineva care putea fi în acelaşi
timp la Roma, la Saigon, la Casa Albă şi la Vatican, era o joacă de copil să
dosească circa 14 milioane de dolari din veniturile cimitirelor.
Şaizeci de milioane de dolari din fondurile parohiale se aflau în
custodia Curţii de echitate54 din Chicago. Cody nu voia să spună nimănui
unde sunt investiţi banii sau cine beneficiază de dobândă.
Printre bunurile cele mai de preţ ale cardinalului se aflau şi
numeroasele relaţii influente din ierarhia Bisericii, pe care le cultiva asiduu.
Perioada petrecută înainte de război în Curia Romană, mai întâi la colegiul
nord-american şi apoi la secretariatul de stat, avea să se dovedească de mare
ajutor în vremuri de restrişte. ~ncă de tânăr, Cody fusese un oportunist.
Intrând în graţiile lui Pius al XII-lea şi ale viitorului Paul al VI-lea, îşi
asigurase un spate puternic la Roma.
Pentru Vatican, la începutul deceniului '70, reprezentantul său din
Chicago constituia una dintre cele mai importante leg ături cu SUA. Grosul
investiţiilor Corporaţiei Vatican la bursa americană se derula prin Continental
Illinois. ~n comitetul de conducere al b ăncii, pe lângă David Kennedy, un bun
prieten de-al lui Michele Sindona, figura [i preotul iezuit Raymond C.
Baumhart. Sumele imense transferate de Cody la Roma deveniră un factor
important al politicii financiare a Vaticanului. Cody nu ştia, ce-i drept, cum să
se poarte cu preoţii săi, dar tare se mai pricepea să facă rost de bani. Când
episcopul care conducea dioceza din Reno făcu nişte "investiţii nefericite",
provocând un dezastru financiar, Vaticanul îl rugă pe Cody să îl gireze.
Cardinalul le telefona prietenilor săi bancheri şi banii apărură imediat.
De-a lungul anilor, prietenia dintre Cody şi Marcinkus se consolida.
Aveau multe în comun, de la trăsături de caracter până la interese şi investiţii.
Cody, cu sprijinul nevinovat al numeroasei popula ţii de polonezi din Chicago,
începu să sustragă sute de mii de dolari şi să-i transfere în Banca Vaticanului,
via Continental Illinois. La rândul lui, Marcinkus transfera banii către
cardinalii din Polonia.
Cardinalul îşi luă măsuri suplimentare de precauţie, împărţind din
averea diecezei Chicago în anumite cercuri ale Curiei Romane. La fiecare
vizită, şi a făcut peste o mie de călătorii la Roma, împărţea cadouri scumpe
celor care l-ar fi putut servi mai târziu. Ici o brichetă de aur unui monsenior,
54 Chancery. (în SUA) Curte de echitate, tribunal care judecă pe bază de echitate, în cazurile care nu pot fi
soluţionate prin aplicarea legilor existente, (n.tr.)
David Yallop
176
colo un ceas Patek Philippe unui episcop.
La Roma continua să plouă cu plângeri, mult mai numeroase decât
darurile sale costisitoare. La Sfânta Congregaţie pentru Doctrina Credinţei,
care funcţionează ca o poliţie a Vaticanului în probleme de ortodoxie
doctrinară [i moralitate clericală, se strânse un teanc din ce în ce mai mare de
scrisori provenind nu numai de la preoţii şi călugăriţele din Chicago, ci şi de
la diverse persoane de toate categoriile sociale. Arhiepiscopul Jean Hamer,
OP, aflat la conducerea Congregaţiei, cântări problema. E destul de simplu să
iei măsuri împotriva unui preot. După efectuarea anchetei cuvenite,
Congregaţia nu trebuie decât să se adreseze episcopului competent, cu cererea
ca preotul să fie mutat de la locul nemulţumirii. Dar cui trebuie să te adresezi
atunci când e vorba de un cardinal?
Sindicatul Preoţilor îl condamnă public pe Cody şi îl declară vinovat de
minciună. ~n cele din urmă, îi aplică un vot de blam. Cu toate acestea, Roma
nu reacţiona în nici un fel.
~n 1976, arhiepiscopul Hamer nu era singurul membru marcant al
Curiei Romane care cunoştea problemele ridicate de reprezentantul de la
Chicago. Cardinalii Benelli şi Baggio hotărâseră, [i ei, înlocuirea lui Cody,
mai întâi independent unul de celălalt, apoi împreună.
După îndelungi consultări cu papa Paul al VI-lea, se găsi şi o
modalitate. ~n primăvara lui 1976, când Cody veni într-una din numeroasele
lui călătorii la Roma, Benelli îi oferi un post în Curia Romană, post care ar fi
însemnat un titlu minunat, dar absolut nici o putere. Se ştia că este ambiţios şi
că se consideră îndrituit să ţintească mai sus decât stăpânirea Chicago-ului.
Visa să devină papă. Aceasta era adevărata măsură a aroganţei lui Cody: după
ce întorsese pe dos un oraş întreg, îşi punea problema că ar putea ajunge papă.
Pentru a-şi îndeplini visul, ar fi fost fericit să dea Chicago în schimbul uneia
dintre acele Congregaţii ale Curiei care distribuiau fonduri diecezelor
nevoiaşe din întreaga lume. ~şi făcea socoteala că, la momentul oportun, va
putea cumpăra îndeajuns de multe voturi ale episcopilor pentru a se urca pe
tronul de la Roma. Conştient de toate acestea, Benelli îl momise cu postul
oferit, dar, pentru Cody, postul nu prezenta nici un interes, a şa că îl refuză.
Trebuia căutată altă soluţie.
~n ianuarie 1976, cu câteva luni înainte de confruntarea dintre Benelli şi
Cody, Jean Jadot, delegatul apostolic la Washington, primise vizita unei
delegaţii a preoţilor şi călugăriţelor din Chicago. Jadot le spusese că Roma era
la curent cu situaţia şi avea să găsească o rezolvare. Cum timpul trecea fără să
se întâmple nimic, la Chicago reîncepu războiul. Imaginea publică a lui Cody
deveni atât de groaznică încât, pentru a îmblânzi opinia publică, acesta fu
nevoit să recurgă la serviciile unei firme de specialitate, pe cheltuiala
Bisericii.
Preoţii şi călugăriţele se plânseră din nou lui Jadot, la Washington.
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
177
Acesta îi sfătui să aibă răbdare.
- Roma va găsi o rezolvare, le spuse el. Trebuie să încetaţi cu aceste
atacuri publice. Lăsaţi lucrurile să se liniştească. După aceea, Roma va
rezolva totul cu discreţie.
Reprezentanţii clerului înţeleseră. Criticile publice se domoliră, pentru
a fi, însă, provocate din nou, [i mai puternic, de Cody însu şi, prin hotărârea de
a închide un număr de şcoli din centrul oraşului. Baggio profită de ocazie şi
încercă din nou să-l convingă pe papă să ia măsuri decisive. Viziunea papei
asupra măsurilor decisive se materializa într -o scrisoare scorţoasă adresată lui
Cody, în care îi cerea o explicaţie pentru închiderea şcolilor. Cody nu luă în
seamă scrisoarea şi se făli în gura mare că o ignorase.
Ca reacţie la inerţia Vaticanului, reclamaţiile reîncepură. Apărură noi
acuzaţii, susţinute de depoziţii, declaraţii şi documente contabile. Se dovedea
concret că, şi în alte privinţe, comportamentul lui Cody lăsa de dorit. Noile
acuzaţii aveau în vedere prietenia sa cu o anume Helen Dolan Wilson.
Cody spusese personalului de Curtea de echitate că Helen Wilson îi
este rudă. ~n ce consta exact relaţia de rudenie nu se ştia exact; de obicei,
Cody o prezenta ca verişoară. Pentru a explica traiul îmbelşugat al acesteia,
vestimentaţia după ultima modă, călători i le frecvente şi apartamentul
costisitor, cardinalul dăduse de înţeles că verişoară lui moştenise o "situaţie
bună" de la răposatul ei soţ. Conform acuzaţiilor aduse la cunoştinţa Romei,
Cody [i Helen Wilson nu erau rude, iar soţul acesteia, de care divorţase cu
mult timp în urmă, era cât se poate de viu la vremea când Cody îl declarase
plecat pe lumea cealaltă; mai mult, când fostul soţ murise cu adevărat, în
1969, nu lăsase nici un testament, iar toată averea sa lumească, o maşină
veche de opt ani şi valorând 150 de dolari, îi rămăsese celei de-a doua soţii.
Aceste acuzaţii, aduse la cunoştinţa Vaticanului în cel mai strict secret,
continuau prin a dovedi cu probe că prietenia lui Cody cu Helen Wilson dura
de mult timp; că, în plus, cardinalul încheiase o asigurare pe via ţă, în valoare
de 100.000 de dolari, ale cărei rate le achita el însuşi, dar care o avea drept
beneficiar pe Helen Wilson; că fişa ei de personal de la Curtea de echitate di n
Chicago fusese falsificată de Cody, pentru a-i permite să obţină o pensie mai
mare. Vechimea totală în muncă, pentru care îi fusese calculată pensia, era de
24 de ani, un fals demonstrabil. Totodată, erau prezentate dovezi care arătau
că Cody îi dăduse prietenei sale suma de 90.000 de dolari cu care aceasta îşi
cumpărase o locuinţă în Florida. Se reamintea Vaticanului că Helen Wilson îl
însoţise pe Cody la Roma atunci când fusese făcut cardinal - dar Cody venise
atunci însoţit de mulţi alţii. Spre deosebire de Helen Wilson, însă, ceilalţi nu
trăgeau foloase de pe urma Curţii de echitate şi nici nu se ocupau de alegerea
mobilierului şi a tapiţeriei din locuinţa cardinalului. Cody mai era, de
asemenea, acuzat că deturnase sute de mii de dolari din fondurile Bisericii, în
beneficiul prietenei sale.
David Yallop
178
Ca şi cum toate acestea n-ar fi fost de ajuns, acuzaţiile continuară cu
dezvăluirea numeroaselor asigurări diocezale încheiate prin intermediul fiului
lui Helen, David Wilson. Acesta beneficiase pentru prima dată de largheţea
"unchiului" John încă din 1963, la Saint Louis. Atunci când cardinalul se
mutase, afacerea cu asigurările se mutase şi ea. Conform acuzaţiilor,
monopolizând asigurările Bisericii controlate de Cody, David Wilson încasase
comisioane în valoare totală de peste 150.000 de dolari.
Baggio studie cu atenţie lista lungă şi detaliată. ~n probleme de spionaj,
Vaticanul nu are egal: gândiţi-vă, numai, câţi preoţi şi câte maici există în
lumea întreagă, toţi datorând supunere Romei. Către sfârşitul lunii iunie 1978,
cardinalul Baggio primi răspunsul solicitat, care îi confirmă justeţea
acuzaţiilor.
~n cursul lunii iulie 1978, cardinalul Baggio discut ă din nou problema
cardinalului Cody cu papa Paul al VI-lea, care, în cele din urmă, acceptă că se
impunea schimbarea lui Cody. Papa ceru, totuşi, să se procedeze cu
menajamente, în aşa fel încât Cody să iasă cu faţa curată. Mai presus de toate,
trebuia să se evite orice publicitate dezonorantă. Se hotărî să i se pună în
vedere lui Cody să accepte un co-adjutor55 - un episcop care să conducă,
practic, dioceza. Oficial, avea să se anunţe că măsura se datora sănătăţii
şubrede a lui Cody, ceea ce nu era departe de adevăr. Urma să i se permită lui
Cody să rămână titular la Chicago până în 1982, când avea să împlinească cei
75 de ani necesari pentru pensionare.
~narmat cu edictul papal, cardinalul Baggio rezolvă iute formalităţile
necesare, îşi făcu valiza şi plecă spre aeroportul Fiumicino din Roma. Ajuns
la aeroport, fu informat că papa doreşte să îi vorbească înainte de plecarea sa
la Chicago.
Paul reîncepu dansul: un pas înainte, unul înapoi, îi spuse lui Baggio c ă
planul de transferare a puterii lui Cody către un co-adjutor trebuia pus în
aplicare numai cu acordul lui Cody.
Consternat, Baggio pleda:
- Sfinte Părinte, fie-mi permis să insist.
- Nu, nu, să nu i se impună. Planul rămâne valabil numai dacă
Eminenţa Sa consimte.
Cardinalul Baggio plecă la Chicago mânios şi frustrat.
Reţelele de spionaj sunt cu dus şi întors, iar cardinalul Cody avea, şi el,
sursele lui în interiorul Curiei Romane. Elementul surpriză, cu care Baggio
spera să-l prindă pe Cody pe picior greşit, se irosise deja, datorită zilei
pierdute pentru cruciala întrevedere cu papa. Baggio nici nu b ănuia că, acum,
Cody îl aştepta pregătit.
Aproape oricine, în situaţia lui Cody, şi-ar fi făcut un mic proces de
55 co-adjutor. adjunct al unui prelat, cu drept de succesiune, (n.tr.)
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
179
conştiinţă şi ar fi meditat, poate, la ce şi cum se petrecuse în atâţia ani pentru
a-l aduce pe cel mai blajin dintre papi la îngrozitoarea concluzie c ă puterea
deţinută de Cody trebuia acordată altcuiva, spre binele tuturor. Preocupat, în
continuare, de menajarea celui pe care dorea să-l înlocuiască, papa aranjase
lucrurile în aşa fel încât trecerea lui Baggio prin Chicago să rămână secretă.
Oficial, Baggio avea să aterizeze direct în Mexic, ca să finalizeze pregătirile
pentru conferinţa Puebla. Delicateţea în cazul Cody, însă, era ca orzul pentru
gâşte.
Confruntarea avu loc în vila cardinalului, situat ă pe domeniul
seminarului de la Mundelein. Baggio îşi etala probele. Dovedi că, făcând
daruri băneşti Helenei Wilson, cardinalul confundase fondurile Bisericii cu
fondurile personale. ~n plus, pensia cu care îşi recompensase prietena era
nejustificată. Investigaţiile întreprinse de Vatican stabiliseră clar o mulţime de
păcate, care, dacă ar fi devenit publice, ar fi compromis categoric Biserica
Romano-Catolică.
Cody nu se arătă câtuşi de puţin smerit, iar confruntarea degenera rapid
într-un adevărat scandal. ~ncepu să se bată cu pumnul în piept pentru
contribuţiile masive la bugetul Romei; pentru imensele sume de bani
transferate în Banca Vaticanului cu destinaţia Polonia; pentru darurile băneşti
oferite papei cu ocazia vizitelor sale ad limina (vizite pentru dare de seamă,
obligatorii, la intervale de 5 ani) - nu amărâtele de sute de dolari pe care le
dădeau alţii, ci sute de mii de dolari, întreg domeniul seminarului răsună de
glasurile celor doi prinţi ai Bisericii, ţipând unul la celălalt. Cody fu de
neclintit. Doar "peste cadavrul meu" ar fi putut veni un alt episcop, pentru a
conduce dioceza. ~n cele din urmă, nu mai fu în stare decât să rostească la
nesfârşit, ca o placă uzată: "Nu renunţ la puterea pe care o am în Chicago."
~nvins temporar, Baggio plecă. Refuzul sfidător al lui Cody de a
accepta un co-adjutor era în totală contradicţie cu dreptul canonic, dar, pentru
papa Paul, era de neconceput ca lumea să afle de sfidarea pe faţă a papei de
către cardinalul uneia dintre cele mai puternice dioceze din lume. Decât a şa,
papa preferă să-l tolereze pe Cody până la sfârşitul zilelor sale. Pentru papa
Paul, zilele tolerării aveau să fie puţine la număr. La o săptămână de la
primirea raportului lui Baggio, papa era mort.
Pînă la jumătatea lui septembrie, Albino Luciani studiase deja dosarul
Cody în amănunţime. Discută subiectul cu cardinalul Baggio. Vorbi despre
implicaţiile afacerii Cody cu Villot, Benelli, Feliei [i Casaroli. Pe 23
septembrie, avu o nouă întrevedere, îndelungată, cu cardinalul Baggio. La
final, îi spuse lui Baggio că în câteva zile avea să-i comunice decizia luată.
La Chicago, pentru prima dată în lunga [i tumultuoasa sa istorie,
cardinalul Cody începu să se simtă vulnerabil. După Conclav, într-o discuţie
particulară referitoare la succesorul lui Paul, refuzase să-[i facă griji în
legătură cu italianul cel modest. "O să fie tot la fel", îi declarase Cody unuia
David Yallop
180
dintre bunii săi prieteni din Curie. Asta îşi dorea Cody: tot la fel; doar aşa
[i-ar fi putut permite să-[i facă de cap în Chicago. Acum, însă, veştile de la
Roma îi demonstrau că îl subapreciase serios pe Luciani. Pe măsură ce se
apropia sfârşitul lunii septembrie, Cody căpătă convingerea că, acolo unde
Paul ezitase, Luciani avea să acţioneze. Prietenii săi de la Roma îl asigurară
că, indiferent ce decizie urma să ia noul papă, un lucru era sigur: avea să fie
dusă la bun sfârşit. Se bazau pe mai multe exemple din viaţa lui Luciani, care
dovedeau o neobişnuită tărie de caracter.
Pe pupitrul din cabinetul lui Luciani se afla unul dintre pu ţinele sale
obiecte de preţ. O fotografie. Iniţial, fusese încadrată într-o ramă veche [i
ponosită, în perioada petrecută la Veneţia, un enoriaş recunoscător îi făcuse o
ramă nouă, din argint cu pietre semi-preţioase. ~n fotografie erau părinţii lui,
pe fundalul Dolomiţilor înzăpeziţi, în braţele mamei era pruncul Pia, acum
femeie măritată şi cu copii. ~n cursul lunii septembrie 1978, secretarii îl
surprinseră de mai multe ori pe papă căzut pe gânduri, cu fotografia în faţă.
Era amintirea unor vremuri mai fericite, când oameni ca Marcinkus, Cody,
Calvi şi ceilalţi nu îi tulburau liniştea; când mai avea timp de reculegere şi de
lucruri mărunte. Acum, însă, lui Luciani i se părea că nu îi mai ajungea timpul
[i pentru astfel de lucruri, importante pentru el. Era izolat de Canale şi chiar [i
de familie.
Mai vorbea la telefon, din când în când, cu Edoardo, cu Pia, dar vizitele
pe neaşteptate dispăruseră pentru totdeauna. De asta avea grijă maşinăria
Vaticanului. Până [i Diego Lorenzi încercă să o întoarcă din drum pe Pia,
atunci când ea îl căută la telefon. Venise să-i aducă nişte mici daruri, amintiri
din ţinutul natal.
- Lăsaţi-le la poartă, zise Lorenzi, papa e foarte ocupat [i nu vă poate
primi.
Luciani îl auzi [i îi luă receptorul.
- Vino să mă vezi. N-am timp, dar vino, totuşi.
Luară masa împreună. Unchiul Albino era sănătos tun şi bine dispus, în
timpul mesei, vorbi despre noul său rol:
- Să fi ştiut că, într-o bună zi, am să devin papă, a[ fi studiat mai mult.
Apoi, cu un superb eufemism, adăugă: E foarte greu să fii papă.
Pia văzu cu ochii ei cât de grea îi era viaţa - şi încă şi mai mult
îngreunată de îndărătnicia Curiei, mereu cu ochii pe el. Luciani ar fi vrut să
considere Roma drept noua lui parohie, să umble pe străzi, aşa cum făcuse la
Veneţia şi în celelalte dioceze ale lui. Dar un asemenea comportament din
partea unui şef de stat ridica tot felul de probleme. Curia declară categoric că
ideea era nu numai inacceptabilă, dar şi inaplicabilă. Tot oraşul ar fi căzut
pradă haosului la fiecare plimbare a Sfântului Părinte. Luciani abandonă
ideea, dar o înlocui cu o variantă modificată. Le spuse oficialilor de la Vatican
că doreşte să viziteze toate spitalele, bisericile şi azilele din Roma şi, treptat,
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
181
tot ceea ce considera drept parohia lui. Decis să fie, întâi de toate, pastor,
realitatea din imediata vecinătate era o provocare irezistibilă pentru Luciani.
Populaţia catolică a Romei număra două milioane şi jumătate de
credincioşi. Ar fi trebuit să dea cel puţin şaptezeci de noi preoţi pe an. Când
Luciani deveni papă, dădea doar şase. Viaţa religioasă a Romei se menţinea
prin enorme importuri de clerici din afară. Multe zone ale oraşului erau, în
realitate, păgâne, cu o frecvenţă în biserici de doar 3 la sută din populaţie.
Tocmai aici, în inima Credinţei, predomina cinismul.
Roma, noua casă a lui Luciani, era [i casa primarului comunist Carlo
Argan - un primar comunist într-un oraş în care principala industrie, religia,
rivalizează doar cu rata criminalităţii. Printre noile titluri dobândite de Luciani
se număra şi cel de episcop al Romei. De mai bine de un secol, Roma nu mai
avusese un episcop al ei, aşa cum aveau Milano, Veneţia, Florenţa sau Napoli.
Şi se simţea.
~n timp ce Pia lua masa cu papa, Don Diego purta o discuţie aprinsă [i
interminabilă cu un membru al Curiei care nu voia nici măcar să audă de
dorinţa papei de a vizita diferite locuri din Roma. Luciani îşi întrerupse
conversaţia cu Pia.
- Don Diego. Spuneţi-i că nu se poate altfel. Spuneţi-i că aceasta este
dorinţa papei.
Lorenzi transmise dispoziţia papei, dar fu întâmpinat cu un nou refuz.
Se întoarse către papă.
- Mi-au răspuns că aşa ceva nu se poate, Sfinte Părinte, pentru că nu
s-a mai întâmplat niciodată.
Pia asistă fascinată la jocul de tenis din Vatican. ~n cele din urmă,
Luciani îi ceru scuze nepoatei sale pentru întrerupere şi îi spuse secretarului
că avea să-i dea dispoziţii lui Villot. Zâmbind, îi zise Piei:
- Dacă îi dă voie Curia Romană, unchiul tău speră să viziteze Libanul
înainte de Crăciun.
Vorbi pe larg despre frământările din acea ţară şi despre dorinţa lui de a
interveni înainte de explozia butoiului cu pulbere. După masă, în timp ce ea se
pregătea de plecare, el insistă să-i dăruiască o medalie primită de la mama
preşedintelui din Mexic. Câteva zile mai târziu, pe 15 septembrie, îl invit ă la
cină pe fratele său, Edoardo. Acestea aveau să fie ultimele contacte ale lui
Luciani cu familia sa.
Cu fiecare zi a pontificatului lui Albino Luciani, prăpastia dintre papă
[i vaticanologi se adâncea tot mai mult, invers propor ţional cu apropierea tot
mai strânsă dintre noul papă şi oamenii de rând. Nu e de mirare că
observatorii nu mai pricepeau nimic.
Confruntaţi cu un cardinal care nu făcuse parte din Curie şi care nu
părea să fie cunoscut pe plan internaţional, experţii trăseseră concluzia că
aveau de-a face cu un nou soi de papă, un om ales în mod deliberat pentru a se
David Yallop
182
asigura o diminuare a puterii şi a rolului papalităţii. Fără îndoială că Luciani
însuşi privea lucrurile în aceeaşi perspectivă. Dar, în această viziune a unei
papalităţi de o însemnătate redusă, problema esenţială era persoana celui ales.
Trăsăturile fundamentale ale lui Albino Luciani, personalitatea, inteligenţa şi
harul său extraordinar, făcuseră ca publicul să-i acorde imediat noului papă o
importanţă sporită, iar spuselor sale - o însemnătate mai profundă. Reacţia
publică stârnită de Luciani demonstra limpede că se cerea o mai mare
implicare a papalităţii, exact opusul direcţiei dorite de mulţi cardinali. Cu cât
Luciani era mai umil, cu atât mai mult îl preţuiau credincioşii.
Mulţi dintre cei care îl cunoscuseră pe Luciani doar începând cu
perioada veneţiană fură profund surprinşi de aparenta schimbare pe care o
constatau la noul papă. Dar la Vittorio Veneto, Belluno [i Canale nimeni nu
era surprins. Acesta era adevăratul Luciani. Simplitatea, simţul umorului,
accentul pus pe catehism - toate acestea erau definitorii pentru el.
Pe 26 septembrie, după o lună încheiată în noul său post, Luciani putea
privi înapoi cu mândrie. Fusese o lun ă plină de măsuri energice. Investigaţiile
demarate asupra celor corupţi [i necinstiţi îi înspăimântaseră pe făptaşi.
Neacceptând aroganţa Curiei, stârnise multe resentimente. ~n repetate rânduri,
refuzase discursurile pregătite în maniera oficială, plângându-se în public:
"Acesta este prea în stilul Curiei." Sau: "Acesta este mult prea dulceag."
Cuvântările sale simple erau rareori reluate de Radio Vatican sau de
L'Osservatore Romano, dar publicul le auzea, ca şi celelalte medii de
informare. Parafrazându-l pe Sfântul Grigorie, papa spusese că, alegându-l,
"împăratul voise să transforme o maimuţă într-un leu". Multe figuri se
crispară la Vatican, văzând figurile destinse de zâmbet ale publicului, într -o
singură lună, "maimuţa" în speţă le vorbise în latină, italiană, franceză,
engleză, germană şi spaniolă. Winston Churchill ar fi remarcat, în stilul său
caracteristic, "aşa maimuţă, mai zic şi eu."
Pe 7 septembrie, în cursul unei audienţe particulare cu Vittore Branca,
la ora 8:00 - oră care lungi şi mai mult feţele multor membri ai Curiei -
prietenul său, Branca, se arătă îngrijorat de povara pontificatului. Luciani îi
răspunse:
Da, categoric sunt prea mărunt pentru lucruri măreţe. Nu pot decât să
repet adevărul şi chemarea Evangheliei, aşa cum făceam şi în bisericuţa
mea de acasă. ~n adâncul lor, toţi au această nevoie. Iar eu sunt, mai
presus de orice, păstorul sufletelor. ~ntre preotul de parohie din Canale
[i ceea ce sunt aici, diferenţa constă doar în numărul credincioşilor, dar
misiunea e aceeaşi: să le amintesc de Cristos şi de împărăţia lui.
Mai târziu, în aceeaşi zi, se întâlni cu toţi preoţii din Roma [i le vorbi
despre nevoia de meditaţie, subiect dureros pentru el, dacă luăm în
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
183
considerare cât de puţin timp pentru meditaţie îi mai rămânea noului papă.
Am fost profund impresionat când am văzut, în gara din Milano, un
hamal dormindu-şi somnul binecuvântat, cu capul pe un sac de cărbuni
şi cu spinarea rezemată de un stâlp. Trenurile plecau şuierând şi soseau
în scrâşnet de frâne. Difuzoarele se auzeau fără încetare. Lumea se
perinda într-un du-te-vino zgomotos. Dar el, continuându-şi somnul,
părea să spună: "Faceţi ce aveţi de făcut, dar mie daţi-mi pace." La fel
trebuie să facem şi noi, preoţii, în jurul nostru e forfotă neîncetată.
Sporovăială, ziare, radio şi TV. Cu stăpânirea şi măsura noastră de
preoţi, trebuie să spunem:
"Dincolo de anumite limite, pentru mine nu existaţi. Eu sunt un preot
al Domnului. Trebuie să-i dau puţină linişte sufletului meu. Mă
depărtez de voi pentru un timp, ca să fiu împreună cu Domnul meu."
Vaticanul îi înregistra discursurile din audien ţele generale timp de mai
multe miercuri la rând, atunci când vorbi despre credinţă, speranţă [i
milostenie. Dar îndemnurile lui Luciani, ca toate acestea să li se arate şi celor
dependenţi de droguri, de exemplu, fură trecute sub tăcere de către Curia care
controla mijloacele de informare ale Vaticanului.
Când, pe 20 septembrie, Luciani rosti memorabila frază că este o mare
greşeală să crezi că "Ubi Lenin ibi Ierusalim" (unde e Lenin, acolo e şi
Ierusalimul), Curia anunţă că papa respingea "teologia eliberării". Nicidecum.
Mai mult, Radio Vatican şi L'Osservatore Romano uitară să menţioneze
importanta delimitare a lui Luciani, că între Biserică [i salvarea religioasă, pe
de o parte, şi lume şi salvarea lumească, pe de altă parte, "există anumite
asemănări, dar nu putem pune semnul de egalitate."
Investigaţiile lui Luciani asupra Corporaţiei Vatican ajunseseră, pe 23
septembrie, într-un stadiu foarte avansat. Villot, Benelli şi alţii îi prezentaseră
papei rapoarte asupra cărora Luciani reflectase îndelung. ~n ziua aceea ieşi
pentru prima dată din Vatican, ca să-[i ia în primire catedrala, în calitate de
episcop al Romei. Dădu mâna cu primarul Argan şi schimbară câteva cuvinte.
După liturghie, în prezenţa majorităţii Curiei, papa atinse de câteva ori
problemele interne cu care avea de luptat. Referindu-se la cei săraci, acea
pătură socială atât de apropiată inimii lui, Luciani spuse:
Aceştia sunt, după cum a spus diaconul roman Laurenţiu56, adevărata
comoară a Bisericii. Trebuie, totuşi, să fie ajutaţi de către cei care pot,
să aibă mai mult decât au [i să fie mai mult decât sunt, fără să se simtă
umiliţi [i jigniţi de bogăţii ostentative, de bani aruncaţi pe lucruri
56 Sfântul Laurenţiu, diacon martirizat în anul 258, la Roma, sub împăratul Valerian. (n.tr.)
David Yallop
184
inutile în loc să fie investiţi, pe cât posibil, în întreprinderi în folosul
tuturor.
Mai târziu, în acelaşi discurs, se întoarse [i, privind direct către domnii
de la Banca Vaticanului strânşi laolaltă, începu să vorbească despre greutăţile
călăuzirii şi guvernării.
Deşi am fost, timp de mai bine de douăzeci de ani, episcop la Vittorio
Veneto [i la Veneţia, recunosc că încă nu mă pricep cum se cuvine. La
Roma, am să iau aminte la învăţăturile Sfântului Grigorie cel Mare,
care spune că "(pastorul) trebuie să fie aproape de fiecare dintre supuşii
săi, cu toată milostenia: să uite de rangul său şi să se considere egal cu
supuşii săi cei buni, dar să nu se teamă să îşi exercite autoritatea asupra
celor răi..."
Ne[tiind ce se petrecea la Vatican, publicul dădu din cap a încuviinţare.
Curia, însă, ştia prea bine la ce făcea aluzie. Era vorba de o declaraţie în stilul
Vaticanului, elegantă şi indirectă, asupra unor măsuri iminente.
Schimbarea plutea în aer, iar în sătucul Vatican se făceau speculaţii
frenetice. Episcopul Marcinkus şi cel puţin doi dintre colaboratorii săi cei mai
apropiaţi, Mennini şi De Strobel, erau pe ducă. Asta era clar pentru toată
lumea. Ceea ce îi preocupa pe cei din Curie erau zvonurile referitoare la alte
destituiri.
Duminică, 25 septembrie, un monsenior vigilent îl recunoscu pe Lino
Marconato într-unul dintre oaspeţii particulari ai apartamentelor papale.
Agitaţia sătucului atinse noi culmi. Marconato era director la Banco San
Marco. Să fi fost, oare, prezenţa lui în apartamentele papale un semn că fusese
deja găsit un succesor al Băncii Ambrosiano?
~n realitate, în cursul întrevederii se discutară chestiuni bancare mult
mai puţin spectaculoase. Banco San Marco fusese aleasă de către Luciani
drept banca oficială a diecezei din Veneţia, după ce lichidase furios toate
conturile din Banca Cattolica de Veneto. Acum, Luciani, ştiind că nu avea să
se mai întoarcă niciodată la Veneţia, dorea să-[i lichideze conturile personale
de la San Marco. Marconato îşi găsi viitorul fost client în perfectă stare de
sănătate. Luciani decise ca banii din contul lui de patriarh să fie transferaţi
succesorului său, apoi conversară despre Veneţia.
Schimbările anunţate suscitau un deosebit interes în multe cercuri, din
multe oraşe.
Printre persoanele preocupate în mod direct de ceea ce avea să
întreprindă Luciani se număra [i Michele Sindona. ~n septembrie 1978, lupta
dusă de Sindona, timp de patru ani, pentru a evita extrădarea din SUA în Italia
se apropia de punctul culminant. ~n luna mai a aceluia şi an, un judecător
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
185
federal hotărâse ca sicilianul, care se transformase în cetăţean elveţian, să fie
trimis înapoi la Milano ca să dea socoteală pentru isprăvile sale
ultracostisitoare. Fusese condamnat în contumacie la trei ani şi jumătate, dar
Sindona era convins că nu avea să scape atât de uşor din instanţele italiene.
Cu toate investigaţiile federale, încă nu fusese acuzat de nimic în Statele
Unite. Prăbuşirea Băncii Franklin fusese urmată de o serie de arestări sub
diferite acuzaţii, dar Rechinul rămăsese neatins până în septembrie 1978. ~n
acel moment, principala sa problemă era în Italia.
Bateria de avocaţi ai lui Sindona, care îl costase un milion de dolari,
convinsese instanţele americane să suspende intrarea în vigoare a extrădării
până când procurorii din SUA aveau să probeze existenţa unor dovezi bine
fondate în sprijinul acuzaţiilor ce i se aduceau la Milano.
~ncepând din luna mai, procurorii munciseră asiduu pentru a obţine
acele dovezi. La rândul său, Sindona, ajutat de Mafie şi de colaboratorii din
P2, se zbătuse la fel de mult pentru a face să dispară dovezile. Către sfârşitul
lui septembrie 1978, încă îi mai rămăseseră câteva "probleme" nerezolvate.
Prima dintre ele era mărturia depusă, în cursul procedurilor judiciare de
extrădare, de către un anume Nicola Biase. Acesta era un fost angajat al lui
Sindona, iar mărturia lui ameninţa să devină foarte periculoasă. Sindona luă
măsuri pentru a-l face "să tacă". După ce se consultă cu familia mafiotă
Cambino, se ajunse la mic contract. Urma să se procedeze fără cine ştie ce
violenţă. Biase, împreună cu soţia, familia şi avocatul lui, aveau să fie
ameninţaţi cu moartea. Dacă cedau ameninţărilor, iar Biase îşi retrăgea
mărturia, totul urma să se oprească aici. Dacă, însă, Biase refuza să coopereze
cu Mafia, atunci Sindona şi familia Gambino aveau să "întoarcă" foaia, ceea
ce ar fi putut să dăuneze sănătăţii lui Biase, iar contractul iniţial, de mai puţin
de 1000 de dolari, avea să fie înlocuit cu un altul, mai adecvat. Contractul
urma să fie executat de Luigi Ronsisvalle şi Bruce McDowall. Profesia lui
Ronsisvalle este cea de ucigaş plătit.
Cu această ocazie, lui Ronsisvalle i se mai propuse un contract. Mafia îi
aduse la cunoştinţă că Michele Sindona solicita lichidarea procurorului
districtual adjunct John Kenney.
Contractul privitor la John Kenney este cum nu se poate mai
semnificativ pentru mentalitatea lui Michele Sindona. Magistratul american
era procurorul coordonator al audierilor pentru extrădare, reprezentantul
guvernului SUA în lupta împotriva rămânerii lui Sindona în Statele Unite.
Sindona socotea că, odată cu eliminarea lui Kenney, problema avea să
dispară. Va fi fost un avertisment adresat guvernului, cum că el, Michele
Sindona, nu înghiţea presiunile la care fusese supus. Investigaţiile trebuiau să
înceteze. Trebuia să se termine cu enervantele înfăţişări în instanţă, cu
încercările acelea absurde de a-l trimite înapoi în Italia. O veritabilă mostră de
raţionament în cel mai pur stil al Mafiei siciliene. Este o filozofie care, în
David Yallop
186
Italia, dă roade fără încetare. Este unul din elementele fundamentale ale
soluţiei italiene. Autorităţile pot fi puse la respect, drept pentru care aşa se şi
procedează. Anchetatorii care vin în locul colegilor lor ucişi au grijă se se
mişte cu maximă prudenţă. Sindona socotea că ceea ce mergea la Palermo
avea să meargă [i la New York.
Deşi era ucigaş profesionist, Luigi Ronsisvalle refuză să preia
contractul. Onorariul de 100.000 de dolari era tentant, dar Ronsisvalle, care
cunoştea mult mai bine decât Sindona cum merg lucrurile în America, nu
credea că ar mai fi apucat să-i cheltuiască. Uciderea lui Kenney ar fi făcut
valuri mari, mari de tot. Ronsisvalle începu să caute familiei Gambino pe
altcineva, dispus să-şi rişte viaţa în urma asasinării unui procuror districtual.
Sindona şi asociaţii lui se aplecară, apoi, asupra următoarei probleme:
Carlo Bordoni, fost asociat în afaceri şi bun prieten al lui Sindona. Bordoni
avea deja de înfruntat o mulţime de acuzaţii privitoare la prăbuşirea Băncii
Franklin. Sindona era conştient că Bordoni, pentru a obţine reducerea propriei
pedepse, ar fi putut depune o mărturie fatală împotriva Rechinului. Se ajunse
la concluzia că trebuia să i se aplice acelaşi tratament ca şi în cazul lui Nicola
Biase.
Restul problemelor lui Sindona se aflau în Italia, în special la Vatican.
Dacă Marcinkus cădea, i-ar fi urmat Calvi. Iar Calvi l-ar fi tras pe Sindona
după el. Cei patru ani de luptă împotriva extrădării ar fi fost pierduţi. Când
cineva are de gând să-[i rezolve problemele din SUA prin asasinarea unui
procuror federal, i-ar putea da prin minte că prin moartea papei ar scăpa de
problemele grave din Italia?
Sindona, Calvi, Marcinkus şi Cody: fiecare dintre aceştia risca să
piardă enorm în cazul în care, în acel moment, 28 septembrie 1978, Albino
Luciani ar fi decis să se întreprindă anumite măsuri. De asemenea, ar mai fi
fost afectaţi în mod direct Licio Gelli şi Umberto Ortolani: pentru cei doi
lideri ai P2, pierderea lui Calvi ar fi însemnat pierderea casierului general al
lojei masonice. Pe 28 septembrie, lista celor care ar fi avut serios de suferit de
pe urma măsurilor intenţionate de Luciani spori cu încă un nume. Era vorba
de cardinalul Jean Villot, secretarul de stat al papei.
~n dimineaţa aceea, după un mic dejun uşor, cu cafea [i cornuri, Luciani
se aşeză la pupitrul său înainte de ora 8:00. Avea multe de făcut.
Prima problemă pe care o atacă fu L'Osservatore Romano. ~n ultima
lună, ziarul îi dăduse numeroase motive de nemulţumire. După ce pierduse
bătălia pentru pluralul majestăţii, acel "noi" sau "al nostru", pe care se
încăpăţânase să îl substituie modestei persoane întâi singular, cu care se
adresa Luciani, ziarul continuă să îl irite pe papă cu fiecare nouă ediţie.
L'Ossevatore Romano îşi făcuse o regulă din a prelua fără excepţie
discursurile scrise de Curie, ignorând comentariile personale ale papei. Ba
chiar se plânse atunci când ziariştii italieni relatară cu exactitate spusele papei,
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
187
în loc de ceea ce L'Osservatore Romano susţinea că ar fi trebuit să spună.
Câţiva cardinali din Curie descoperiseră cu groază că Albino Luciani
fusese întrebat, cu puţin timp înainte de Conclav, ce părere are despre naşterea
Louisei Brown, "primul copil conceput în eprubetă", o englezoaică născută de
curând cu ajutorul fertilizării artificiale. Interviul avusese loc cu trei zile
înaintea morţii papei Paul al VI-lea, dar vederile lui Luciani deveniră
cunoscute abia în urma publicării articolului din Prospettive nel Mondo, după
alegeri. Neînduplecaţii în problema controlului naşterilor citiră cu consternare
poziţia celui care, între timp, devenise papă.
Luciani începuse prudent, subliniind că îşi exprima doar propriul punct
de vedere, întrucât, la fel ca toată lumea, "aştepta să afle care sunt adevăratele
învăţături ale Bisericii, după ce experţii îşi vor fi spus cuvântul." Neaşteptata
sa alegere condusese la situaţia în care adevăratele învăţături ale Bisericii, în
această privinţă ca şi în oricare alta, deveniseră cu totul de competenţa lui
Luciani.
~n cursul interviului, Luciani îşi exprimă un entuziasm moderat faţă de
respectiva naştere. Se arătă îngrijorat de posibilitatea apariţiei unor "fabrici de
copii", o îngrijorare profetică, dacă avem în vedere starea actuală de lucruri
din California, unde femeile stau la coadă pentru a fi însămânţate cu sperma
câştigătorilor premiilor Nobel.
Apoi, pe un ton mai personal, Luciani se adresă părinţilor Louisei
Brown:
Urmând exemplul Domnului, care doreşte [i iubeşte viaţa omenească, îi
transmit [i eu pruncului cele mai bune urări, în ce-i priveşte pe părinţi,
nu am dreptul să-i condamn; din punctul meu de vedere, dacă au
procedat cu bune întentii [i de bună credinţă, ar putea fi chiar demni de
laudă în fata Domnului pentru ceea ce au hotărât şi le-au cerut
doctorilor.
Apoi atrase atenţia asupra unei pronunţări mai vechi a lui Pius al XIIlea,
conform căreia fertilizarea artificială ar fi putut fi considerată în
contradicţie cu învăţăturile Bisericii. După care, luând în considerare că
fiecare individ este îndreptăţit la propriile decizii, îşi exprimă punctul de
vedere, definitoriu pentru atitudinea sa faţă de multe probleme morale, "~n
ceea ce priveşte conştiinţa individuală, sunt de acord că trebuie urmată
întotdeauna, fie că îţi porunceşte, fie că îţi interzice; dar fiecare trebuie să
caute fără încetare să-[i făurească o conştiinţă bine modelată."
Această afirmaţie stârni murmure de protest printre acele elemente din
interiorul Vaticanului care considerau că doar conştiinţa modelată de ei, şi
numai de ei, putea fi o conştiinţă bine modelată, începură să aibă loc întruniri
secrete ale celor care vedeau limpede că Luciani trebuia oprit. Plini de ifose,
David Yallop
188
aceştia pomeniră de "trădarea lui Paul", ceea ce, în anumite cercuri rafinate,
este un mod elegant de a spune "nu sunt de acord".
Când acest grup prinse de veste că Secretariatul de Stat se afla în
negocieri cu Departamentul de Stat al SUA, se hotărâră să acţioneze. Ulterior,
se află că papa acceptase să primească în audienţă o delegaţie americană în
problema controlului naşterilor. Pentru toţi cei din interiorul Vaticanului care
considerau că Humanae Vitae trebuie să rămână literă de evanghelie, ştirea
însemna că situaţia a devenit presantă.
Pe 27 septembrie, pe prima pagină din L'Osservatore Romano apăru un
articol intitulat "Humanae Vitae şi moralitatea catolică", scris de cardinalul
Luigi Ciappi, OP, teolog al casei papale. Cardinalul Ciappi fusese teologul
personal al lui Paul al VI-lea şi al lui Pius al XII-lea. Provenind de la o
asemenea autoritate în domeniu, articolul lăsa impresia că avea acordul
personal al papei. Mai fusese publicat în Laterano , pentru a "sărbători" cea
de-a zecea aniversare a Humanae Vitae . Republicarea articolului constituia o
tentativă deliberată de a anticipa orice schimbare pe care Albino Luciani ar fi
putut-o intenţiona în privinţa controlului naşterilor. Articolul în sine este un
elogiu nesfârşit adus virtuţilor Humanae Vitae . Este plin de citate din Paul al
VI-lea, dar nu cuprinde nici măcar un cuvânt de-al lui Luciani care să ateste
că acesta împărtăşeşte vederile lui Paul ori ale lui Ciappi. Iar asta pentru un
motiv foarte simplu: Ciappi nu discutase cu Luciani despre articol. ~ntr -
adevăr, la data de 27 septembrie 1978, cardinalul Ciappi înc ă mai aştepta o
audienţă privată la noul papă. Luciani află pentru prima dată de existenţa [i de
conţinutul articolului atunci când îl citi în ziar, pe 27 septembrie. Tot mai
mânios, dădu pagina pentru a continua lectura articolului, care, dup ă cum am
mai menţionat, era foarte lung. Pe pagina a doua dădu peste încă una din
tentativele Curiei de a-i submina poziţia. Un alt articol se întindea pe trei
coloane, subtitlul "Riscul manipulării în creaţia vieţii ". Era vorba de o
condamnare obtuză şi dogmatică a naşterii Louisei Brown, copilul conceput
în eprubetă, şi a fertilizării artificiale în general.
Nici despre acest articol Luciani nu fusese informat. Curia ştia prea
bine că, deşi L'Osservatore Romano se pretinde a fi doar semi-oficial, un
astfel de articol avea să fie primit de lumea întreagă ca reprezentând poziţia
noului papă. Războiul începuse cu adevărat.
Aşadar, pe 28 septembrie, puţin după ora 8:00, Luciani îi telefona
secretarului său de stat, Villot, [i îi ceru explicaţii referitor la apariţia celor
două articole; apoi îi telefona cardinalului Feliei la Padova, unde acesta
intenţiona să se retragă pentru meditaţie.
Ajunsese să se folosească tot mai des de Feliei ca de o cutie de
rezonanţă pentru propriile idei. Luciani ştia prea bine că Feliei nu îi
împrtăşeste opiniile într-o gamă largă de subiecte, dar era sigur că îi răspunde
întotdeauna cu toată sinceritatea. ~n plus, papa mai era conştient că puţini îl
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
189
întrec pe Feliei, în calitatea sa de Decan al Sfântului Colegiu, în descifrarea
uneltirilor Curiei.
Luciani îşi exprimă furia stârnită de cele două articole.
- Vă amintiţi că acum câteva zile mi-aţi adus la cunoştinţă dorinţa
Curiei de a-mi înfrâna exuberanţa înnăscută?
- Era doar o sugestie, Sanctitate.
- Poate că veţi avea amabilitatea să le întoarceţi complimentul din
partea mea. Spuneţi acelui ziar mărginit să se abţină de la comentarii în astfel
de chestiuni. Editorii sunt ca şi papii: nimeni nu este de neînlocuit.
După ce stabili o întrevedere cu Feliei la întoarcerea acestuia de la
Padova, Luciani trecu la următoarea problemă, Biserica olandeză. Cinci dintre
episcopii olandezi plănuiau să adopte o poziţie moderată în chestiunile privind
avortul, homosexualitatea şi celibatul impus preoţilor. Printre cei cinci se
număra şi cardinalul Willebrands, cel care îi spusese lui Luciani cuvinte de
încurajare în timpul conclavului. Celor cinci li se opuneau doi episcopi extrem
de conservatori, Gijsens din Roermond şi Simonis din Rotterdam. ~ntrunirea
programată pentru noiembrie 1978 în Olanda promitea să devină arena unor
confruntări care să dezvăluie publicului olandez disensiunile adânci din sânul
Bisericii. {i mai exista o problemă, care fusese expusă în raportul detaliat
înaintat fostului papă, Paul al VI-lea.
Iezuiţii îi urmau faimosului teolog [i profesor dominican Edward
Schillebeeckx. Ca [i Hans Kung, contemporanul elveţian al lui Schillebeeckx,
conservatorii doreau să înăbuşe acele idei ale lui Schillebeeckx pe care le
considerau a fi radicale. Temutul index al cărţilor condamnate [i interzise
fusese abolit de către papa Paul al VI-lea. Moartea acestuia lăsase nerezolvată
problema modalităţii prin care Biserica Romano-Catolică avea să-[i
controleze gânditorii progresişti. Demult, Luciani împrumutase una din
frazele lui Kung, pentru a-i condamna pe "teologii oportunişti", dar cei
asemenea lui Kung [i Schillebeeckx nu erau oportuni şti; ei dădeau glas unei
dorinţe sincere de a readuce Biserica la origini, un deziderat pe care Albino
Luciani îl aproba din tot sufletul. La ora zece fără câteva minute, Luciani lăsă
raportul deoparte şi se cufundă într-una din activităţile cele mai agreabile ale
postului său: o serie de audienţe.
Din primul grup făcea parte şi cardinalul Bernard Gantin, pe care
Luciani îl numise preşedinte al Cor Unum. Papa îi zâmbi tânărului şi
vigurosului Gantin, pe care îl considera viitorul Bisericii, în cursul
conversaţiei, Luciani remarcă:
- Unica noastră menire este să îl revelăm lumii întregi pe Isus Cristos.
Dacă n-ar fi această menire, n-am avea nici un rost, nici un ţel, nimeni nu
ne-ar asculta vreodată.
~n dimineaţa aceea fu primit în audienţă [i Henri de Riedmatten.
Imediat după Conclav, când în toată Roma se aflase că Luciani îi scrisese
David Yallop
190
papei Paul înainte de Humanae Vitae , rugându-l insistent să nu menţină
interdicţia mijloacelor artificiale de contracepţie, Riedmatten fusese cel care
calificase acel raport drept "pură fantezie". Pe 28 septembrie, discuţiile sale
cu papa vizară activitatea sa în calitate de secretar al Cor Unum, dar Luciani îi
dădu lui Riedmatten un avertisment limpede împotriva oricăror "negări"
viitoare.
- ~nţeleg că raportul meu asupra controlului naşterilor v-a scăpat?
Riedmatten îngăimă ceva despre o posibilă confuzie.
- Declaraţiile publice se cer făcute cu mare atenţie, părinte Riedmatten,
numai după clarificarea tuturor confuziilor. Dacă doriţi un exemplar al
raportului meu, sunt sigur că am să vă pot găsi unul.
Riedmatten îi mulţumi papei peste măsură, apoi păstră o tăcere
prudentă cât timp Luciani discută cu cardinalul Gantin despre problemele
Libanului. Papa îi spuse lui Gantin că, în ziua precedentă, discutase proiectul
vizitei în Liban cu patriarhul Hakim, ale c ărui dioceze de rit melkit acopereau
atât Libanul invadat cât [i Siria invadatoare.
Printre cei primiţi în audienţă în dimineaţa aceea se numără [i un grup
de episcopi din Filipine, aflaţi în vizită ad limina . Ştiind că aceştia aveau de
luptat cu realitatea cotidiană a preşedintelui Marcos, Luciani le vorbi despre
un subiect foarte drag inimii sale: evanghelizarea. Conştient că i-ar fi pus întro
situaţie neplăcută dacă s-ar fi referit deschis la preşedintele Marcos, papa se
hotărî, în schimb, să îşi atingă scopul prin sublinierea importanţei
evanghelizării. Le reaminti de călătoria papei Paul în Filipine:
~n momentul în care se hotărâse să vorbească despre cei nevoiaşi,
despre dreptate şi pace, despre drepturile omului, despre eliberarea
economică [i socială57, în momentul în care, de asemenea, angajase
efectiv Biserica întru alinarea suferinţei, i-ar fi fost imposibil să nu
pomenească despre "binele suprem", despre plenitudinea vieţii în
împărăţia Cerurilor.
Mesajul său fu limpede, nu numai pentru episcopi, ci şi, ulterior, pentru
familia Marcos.
După audienţele de dimineaţă, Luciani avu o întrevedere cu cardinalul
Baggio. Ajunsese la câteva concluzii, iar acum avea să-i împărtăşească lui
Baggio două dintre deciziile luate.
Prima problemă era cea a cardinalului John Cody din Chicago. După ce
cântărise toate aspectele, Luciani hotărâse destituirea lui Cody. Avea să se
procedeze în maniera clasică a Vaticanului, pe cât posibil fără publicitate
nedorită. ~i spuse lui Baggio că doreşte să i se ofere lui Cody posibilitatea de a
57 Toate acestea, sub masca datoriei cre[tine, sunt deziderate ale masoneriei, care promoveaz \ [i votul
universal, guvern mondial [i o nou \ ordine mondial\. (n. ed.)
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
191
demisiona din motive de sănătate. ~n felul acesta, se puteau evita comentariile
nefavorabile din partea presei, întrucât sănătatea lui Cody era într-adevăr
şubredă. Dacă acesta refuza să demisioneze, cu riscul de a fi destituit
împotriva voinţei sale şi de a suferi un scandal public, atunci avea să fie numit
un co-adjutor. ~ntreaga putere efectivă, ca şi conducerea diocezei, aveau să fie
preluate de un alt episcop. Luciani era convins că, în faţa unei asemenea
alternative, Cody avea să prefere o ieşire demnă. Dacă, totuşi, se încăpăţâna
să rămână, foarte bine. Avea să fie eliberat de toate responsabilit ăţile. Luciani
explică toate acestea clar şi răspicat. Trebuia numit un co-adjutor.
Baggio fu încântat; situaţia fusese în sfârşit rezolvată. Cealaltă decizie a
lui Luciani fu mai puţin îmbucurătoare. Cum Veneţia rămăsese fără patriarh,
Baggio se pomeni că i se oferă acest post.
Mulţi s-ar fi simţit onoraţi de o asemenea ofertă. Baggio, însă, se
înfurie. ~n perioada imediat următoare se vedea jucând un rol hotărâtor în
conferinţa de la Puebla. Era convins că viitorul Bisericii se afla în Lumea a
Treia. Pentru viitorul mai îndepărtat, considera că locul său era la Roma, în
miezul lucrurilor. La Veneţia ar fi fost izolat şi, mai ales, uitat din punctul de
vedere al planurilor de viitor, înverşunarea cu care Baggio refuză Veneţia îl
uimi pe Luciani. Supunerea faţă de papă şi de papalitate îi fusese insuflată lui
Luciani încă din primele zile ale seminarului de la Feltre, iar viitorul pap ă
ajunsese la o ascultare necondiţionată. Odată cu trecerea anilor şi cu
avansarea în funcţie, începuse să pună întrebări, în special în privinţa
Corporaţiei Vatican şi a Humanae Vitae , dar n-ar fi putut concepe o opoziţie
declarată, chiar şi în chestiuni de o asemenea importanţă. Luciani era cel care,
la cererea lui Paul, scrisese articol după articol în sprijinul politicii papale, [i
cel care, după redactarea unui astfel de articol pe tema divorţului, i-l dăduse
secretarului său, părintele Mario Senigaglia, cu comentariul amar: "Sunt sigur
că îmi va aduce multe dureri de cap după publicare, dar asta este dorinţa
papei." Să refuzi o solicitare directă din partea papei, şi încă într-un mod atât
de arogant cum procedase Baggio, acum, depăşea orice închipuire. Ierarhiile
de valori ale celor doi erau foarte diferite. Luciani se gândea la binele
Bisericii Romano-Catolice. Baggio se gândea la binele lui Baggio.
Luciani se bazase pe mai multe raţiuni atunci când ajunsese la
concluzia că Baggio trebuia să se mute de la Roma la Veneţia. Printre acestea,
şi nu în ultimul rând, pe lista masonilor primit ă de Luciani figura un nume -
Baggio, nume masonic Seba, număr de lojă 85/2640. ~nrolat la 14 august
1957.
După discuţia avută cu cardinalul Feliei, Luciani făcuse [i alte cercetări.
Cuvintele lui Feliei nu-i dădeau pace: "Unii de pe listă sunt masoni, alţii nu."
Problema lui Luciani consta în a-i distinge pe adevăraţii masoni de cei falşi,
iar cercetările întreprinse îl ajutaseră, aducând unele clarificări.
~ntrevederea dintre Baggio şi Luciani mi-a fost descrisă ca "o ceartă
David Yallop
192
foarte violentă, cel furios [i scos din fire fiind Eminenţa Sa. Sfântul Părinte [ia
păstrat calmul."
Calm sau nu, Luciani se alese cu o problemă nerezolvată. Veneţia
rămăsese în continuare fără îndrumător, iar Baggio insista că locul lui este la
Roma. Luciani se aşeză la masa de prânz îngândurat.
După ce Roma se bucurase toată luna de o vară târzie, în joia aceea
vremea se mai răcorise. După o scurtă siestă, Luciani hotărî să-şi limiteze
exerciţiul zilnic la o plimbare solitară pe coridoare. La 15:30, papa se întoarse
în cabinet şi dădu câteva telefoane. Vorbi cu cardinalul Feliei la Padova şi cu
cardinalul Benelli la Florenţa. Discută despre cele petrecute de dimineaţă,
inclusiv despre confruntarea avută cu Baggio, apoi îşi îndreptă atenţia asupra
următoarei întrevederi, cu Villot. Luciani urma să îi comunice secretarului de
stat cele câteva decizii luate.
Luciani [i Villot îşi sorbiră ceaiul de muşeţel, încercând să se apropie
de secretarul său de stat, papa i se adresa uneori lui Villot în franceză, limba
maternă a acestuia, gest preţuit de cardinalul din St Amande-Tallende. Villot
fusese impresionat de repeziciunea cu care Luciani se acomodase în noul rol,
iar de la secretariatul de stat vestea se răspândise către mulţi dintre prietenii [i
foştii colegi ai lui Luciani. Printre cei ţinuţi la curent cu evoluţia lui Luciani
se număra şi monseniorul Da Rif, care lucra încă la Vittorio Veneto.
De la Villot în jos, toţi admirau stilul de lucru al papei Luciani, capacitatea lui de a
pătrunde în miezul problemelor, de a lua deciziile rapid [i ferm. Cu toţii erau
impresionaţi de capacitatea lui de a-şi urmări ţelul propus. Era clar că e genul de
om care ia hotărâri [i le duce până la capăt. Nu ceda la greu. Ştiu din proprie
experienţă că perseverenţa era una din calităţile remarcabile ale lui Albino Luciani.
~n după amiaza zilei de 28 septembrie, Jean Villot asistă la o amplă
demonstraţie a acestei capacităţi ce îl impresionase atât de mult în cursul lunii
precedente. Prima dintre problemele discutate fu Istituto per le Opere di
Religione, Banca Vaticanului. Luciani dobândise până în acel moment o
mulţime de informaţii foarte detaliate. Villot însuşi îi înaintase un raport
preliminar. ~n plus, Luciani mai obţinuse informaţii şi de la adjunctul lui
Villot, arhiepiscopul Giuseppe Caprio, precum [i de la Benelli şi Feliei.
Pentru episcopul Paul Marcinkus, cel care iniţiase preluarea Băncii
Cattolica del Veneto şi îl sprijinise atât de activ peCalvi, sosise vremea s ă dea
socoteală pentru toate acestea, ca [i pentru multe altele. Villot îi spuse papei
că, aşa cum era de aşteptat, investigaţiile asupra băncii nu mai constituiau un
secret. Presa italiană devenea tot mai curioasă şi tocmai fusese publicat un
articol important.
Revista Newsweek dovedea că deţine surse excelente în interiorul
Vaticanului. Aflase că, înainte de Conclav, un număr considerabil de cardinali
îi solicitase lui Villot un raport complet asupra Băncii Vaticanului. Mai aflase,
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
193
din "surse bine informate", că se pregătea înlăturarea lui Marcinkus. Revista
îşi cita sursa din interiorul Curiei: "Există unele manevre pentru a-l da afară
de acolo. Probabil că va fi făcut episcop auxiliar."
Luciani zâmbi:
- Binevoieşte Newsweek să-mi spună cu cine îl înlocuiesc pe
Marcinkus?
Villot clătină din cap.
~n continuarea discuţiei, Luciani spuse răspicat că Marcinkus nu avea
ce căuta la Vatican şi, cu atât mai puţin, la Banca Vaticanului. După ce îl
cântărise personal în timpul unei întrevederi de 45 de minute în cursul lunii
anterioare, Luciani ajunsese la concluzia că Marcinkus ar fi fost mult mai de
folos ca episcop auxiliar la Chicago. Deşi faţă de Marcinkus nu îşi trădase
intenţiile, politeţea sa rece nu trecuse neobservată.
~ntorcându-se la biroul lui de la banca, după întrevedere, Marcinkus îi
şoptise unui prieten:
- S-ar putea să nu mai stau mult pe-aici.
Atât în convorbirea telefonică avută cu Calvi, cât şi faţă de colegii săi
de la bancă, Marcinkus remarcă:
- Să faceţi bine să băgaţi la cap că noul papă are cu totul alte idei decât
cel dinaintea lui. Ne aşteaptă o mulţime de schimbări. Schimbări mari.
Marcinkus nu se înşela. Luciani îi spuse lui Villot că Marcinkus urma
să fie destituit fără întârziere. Nu peste o săptămână, nu peste o lună, ci a doua
zi. Trebuia să plece în concediu. Odată rezolvată problema cardinalului Cody,
urma să i se găsească lui Marcinkus un post corespunzător la Chicago.
Villot află că Marcinkus urma să fie înlocuit de monseniorul Giovanni
Angelo Abbo, secretarul Prefecturii Afacerilor Economice a Sfântului Scaun.
Monseniorul Abbo era unul dintre personajele marcante ale tribunalului
financiar al Vaticanului şi, în noua sa funcţie, putea oferi o mare pricepere
financiară.
Cu siguranţă că inspiraţia primelor 100 de zile ale papei Ioan pusese
stăpânire pe Albino Luciani. Ghiarele leului, pe care prietenii apropia ţi tot
aşteptaseră să le vadă ieşind, îşi făcură apariţia în prezenţa lui Villot, pe 28
septembrie. Până să devină papă, Luciani, un om atât de blând [i de modest,
păruse [i mai mărunt decât cei 1,70 m ai săi. Ani în şir trecuse nebăgat în
seamă de mulţi observatori. Era atât de liniştit şi de calm încât, după câte o
întrunire numeroasă, mulţi nici nu ştiau că fusese prezent. ~n seara aceea, însă,
Villot nu avu nici o umbră de îndoială asupra prezenţei lui. Luciani îi spuse:
Mai sunt şi alte schimbări la Istituto per le Opere di Religione, pe care le doresc
duse la îndeplinire imediat. Mennini, De Strobel şi monseniorul de Bonis vor fi
destituiţi. Fără întârziere. De Bonis va fi înlocuit de monseniorul Antonetti. Pentru
celelalte două posturi vacante, mă voi sfătui cu monseniorul Abbo. Doresc să fie
întrerupte toate relaţiile noastre cu Banco Ambrosiano Group, şi asta cât de curând.
David Yallop
194
Deocamdată cred că ar fi imposibil, cât timp hăţurile sunt încă în mâinile celor de
acum.
Părintele Magee mi-a declarat, ca o observaţie generală: "Ştia ce vrea.
Ştia să-ţi arate foarte clar ceea ce doreşte. Modul în care căuta să-şi atingă
scopul era foarte delicat."
"Delicateţea" se manifestă în explicaţiile oferite lui Villot. Amândoi
ştiau că Marcinkus, Mennini, De Strobel şi de Bonis aveau, cu toţii, puternice
legături nu numai cu Calvi, ci [i cu Sindona. Ceea ce rămânea nerostit, însă,
nu putea fi răstălmăcit mai târziu.
Cardinalul Villot îşi notă toate aceste schimbări fără multe comentarii.
De-a lungul anilor, văzuse şi auzise multe. Mulţi din interiorul Vaticanului îl
considerau incapabil, dar, adesea, Villot întorsese capul în mod deliberat, în
sătucul Vatican, se numea tehnica supravieţuirii.
Luciani trecu la problema diocezei Chicago [i la discu ţia avută cu
Baggio despre ultimatumul care urma să îi fie prezentat cardinalului John
Cody. Villot îşi exprimă acordul. Ca [i Baggio, îl considera pe Cody drept o
rană purulentă a Bisericii americane. Faptul că problema avea să fie, în sfârşit,
rezolvată, îl mulţumea nespus pe secretarul de stat. Luciani declar ă că doreşte
să se întreprindă un sondaj, prin intermediul nunţiului papal din Washington,
în privinţa unui posibil succesor al lui Cody, remarcând:
- ~ncrederea celor din Chicago a fost trădată. Trebuie să ne asigurăm că
înlocuitorul Eminenţei Sale va şti să cucerească inimile şi minţile tuturor
credincioşilor din dioceză.
Luciani discută, apoi, despre refuzul lui Baggio de a accepta patriarhia
Veneţiei şi despre hotărârea sa neclintită că Baggio trebuie să meargă acolo
unde i s-a spus.
- Veneţia nu înseamnă o viaţă uşoară şi tihnită. Este nevoie de cineva
cu tăria lui Baggio. Doresc să staţi de vorbă cu el. Spuneţi-i că ne aflăm întrun
moment în care toţi trebuie să facem sacrificii. Poate ar trebui să-i amintiţi
că nici eu nu mi-am dorit acest post.
Baggio n-ar fi apreciat prea mult acest ultim argument, întrucât el
însuşi dorise din tot sufletul să devină succesorul lui Paul, dar Villot,
diplomat, trecu peste acest aspect.
Apoi Luciani îi comunică lui Villot celelalte schimbări pe care le
intenţiona. Cardinalul Pericle Feliei avea să devină vicarul Romei, în locul
cardinalului Ugo Poletti, care urma să-l înlocuiască pe Benelli, ca arhiepiscop
al Florenţei. Benelli avea să devină secretar de stat, preluând funcţia lui
Villot.
Villot cântări schimbările propuse, printre care şi propria sa "demisie".
Era bătrân şi obosit. Mai mult, era [i grav bolnav, poate [i din cauza celor
două pachete de ţigări fumate zilnic. Către sfârşitul lui august, Villot îşi
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
195
anunţase intenţia de a se pensiona mai devreme. Acum, însă, totul se petrecea,
parcă, mai devreme decât îşi făcuse socoteala. Ar fi urmat, ce-i drept, o
perioadă de transferare a atribuţiilor, dar, practic vorbind, puterea lui înceta în
acel moment. Faptul că Luciani intenţiona să îl înlocuiască cu Benelli trebuie
să îl fi deranjat [i mai mult pe Villot. Benelli îi fuse se o vreme adjunct, iar
relaţiile dintre ei nu fuseseră tocmai cordiale.
Villot studie însemnările pe care [i le făcuse asupra schimbărilor
propuse. Albino Luciani, lăsând deoparte propriile notiţe scrise de mână, mai
turnă ceai pentru amândoi. Villot spuse:
- Credeam că în locul meu îl aveţi în vedere pe Casaroli.
- Aşa a şi fost, mult timp. Consider că multe din lucrările sale sunt
strălucite, dar împărtăşesc rezervele lui Giovanni Benelli asupra câtorva
iniţiative politice recente în privinţa Europei de Est.
Luciani aşteptă un gest sau un cuvânt de încurajare. Tăcerea se
prelungi. De când lucrau împreună, Villot nu îşi abandonase niciodată
atitudinea formală; mereu aceeaşi mască, aceeaşi răceală. Luciani încercase, şi
direct, [i prin intermediul lui Feliei şi al lui Benelli, să încălzească relaţiile
sale cu Villot, dar atitudinea distantă şi profesională continuaseră să îl
caracterizeze, în cele din urmă, cel care sparse tăcerea fu Luciani.
- Ei bine, Eminenţă?
- Sunteţi papă. Decizia vă aparţine.
- Da, bine, dar ce părere aveţi? Villot dădu din umeri.
- Aceste hotărâri vor mulţumi pe unii şi vor întrista pe alţii. Există în
Curia Romană cardinali care s-au străduit din greu pentru alegerea
dumneavoastră şi care se vor simţi trădaţi. Vor considera că aceste schimbări,
aceste numiri în funcţii, sunt contrare dorinţelor fostului Sfânt Părinte.
Luciani zâmbi.
- Oare Sfântul Părinte avea de gând să facă numiri pe viaţă? ~n ce-i
priveşte pe cardinalii care pretind că s-au străduit din greu să mă facă papă -
să fim bine înţeleşi - am spus-o de atâtea ori, dar e clar că trebuie să o repet.
Nu am dorit să devin papă. Nu puteţi numi nici măcar un singur cardinal
căruia eu să-i fi propus indiferent ce. Nu am încercat să conving pe nimeni să
voteze pentru mine. Nu a fost dorinţa mea. Nu a fost hotărârea mea. ~n cetatea
Vaticanului, unii şi-au uitat menirea. Au transformat totul într-o târguial\. Iată
de ce fac aceste schimbări.
- Se va spune că l-aţi trădat pe Paul.
- Se va spune [i că l-am trădat pe Ioan. {i pe Pius. Fiecare se călăuzeşte
după cum îi dictează nevoia. Singura mea preocupare este să nu-l trădez pe
Domnul nostru Isus Cristos.
Discuţia continuă aproape două ore. La 19:30, Villot plecă. Se întoarse
în cabinetul său, aflat în apropiere, şi, aşezându-se la pupitru, studie lista
schimbărilor. Apoi, deschise un sertar şi scoase o altă listă - poate era pur şi
David Yallop
196
simplu o coincidenţă. Absolut toţi clericii eliberaţi din funcţii de către Luciani
figurau pe lista presupuşilor masoni, lista publicată de Pecorelli, fostul
membru al P2. Marcinkus. Villot. Poletti. Baggio. De Bonis. în timp ce to ţi
cei proaspăt numiţi până acum de Luciani se evidenţiau prin absenţa de pe
lista masonilor. Benelli. Feliei. Abbo. Antonetti.
Cardinalul Villot puse lista deoparte şi studie o altă notă aflată pe
pupitru. Era confirmarea finală a întâlnirii plănuite între Albino Luciani şi
comisia SUA pentru controlul demografic, care avea să aibă loc pe 24
octombrie. ~n câteva săptămâni, un grup guvernamental care urmărea
schimbarea poziţiei Bisericii Romano-Catolice asupra anticoncepţionalelor
urma să discute cu un papă care dorea tocmai o asemenea schimbare. Villot se
ridică de la pupitru, lăsându-şi, neglijent, hârtiile la vedere. ~ntr-adevăr, leul
îşi scosese ghearele.
~mediat după terminarea întrevederii cu Villot, la 19:30, Albino Luciani
îl rugă pe părintele Diego Lorenzi să ia legătura cu cardinalul Colombo, la
Milano. Câteva minute mai târziu, Lorenzi îi comunică papei că Colombo nu
este disponibil până în jurul orei 20:45. ~n timp ce Lorenzi se întoarse la
pupitrul său, papa rămase cu părintele Magee. ~mpreună, îşi rostiră ultima
parte a breviarului zilnic, în limba engleză. La opt fără zece, Luciani se aşeză
la masă cu Magee [i Lorenzi. Deloc tulburat de lunga întâlnire cu Villot, papa
conversă amiabil, în timp ce surorile Vincenza [i Assunta serviră cina
compusă din supă, fasole verde [i salată. Luciani sorbi puţin dintr-un pahar cu
apă, iar Lorenzi [i Magee băură vin roşu.
Părintelui Lorenzi îi trecu prin minte că Luciani depăşise, probabil, cea
mai scurtă perioadă din analele Vaticanului. Când să-şi rostească gândul cu
voce tare, Luciani începu să se agite cu noul său ceas. Era un cadou din partea
monseniorului Macchi, secretarul lui Paul, care i-l oferise după ce Feliei îi
spusese papei că o parte din Curie considera că vechiul ceas era
necorespunzător. Chipurile, nu era la înălţimea noii situaţii. Până într-atât era
Curia de înverşunată în a-l coborî pe papă la nivelul unui vânzător de
automobile de ocazie, care trebuia să fie atent să aibă întotdeauna pantalonii
călcaţi la dungă. La ultima întâlnire cu fratele său Edoardo, Luciani îi oferise
ceasul cel vechi, cu cuvintele "Se pare că papa nu are voie să poarte un ceas
vechi [i tocit, care trebuie întors mereu. Te deranjează dacă ţi-l dau ţie?"
~n cele din urmă, Luciani îi dădu ceasul cel nou lui Magee, ca să îl
potrivească odată cu începerea ştirilor de la televizor. Era ora opt fără un
minut.
La scurt timp după cina plăcută [i tihnită, papa se întoarse în cabinet, ca
să se mai uite pe notele pe care te folosise în discuţia cu Villot. La 20:45,
Lorenzi îi făcu legătura cu cardinalul Colombo, la Milano. Cardinalul a
refuzat să facă vreo declaraţie, dar alte surse arată că au discutat despre
schimbările intenţionate de Luciani. ~n mod evident, nu a existat nici un
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
197
dezacord. Cardinalul Colombo a acceptat, totuşi, să-şi amintească: "Mi-a
vorbit mult timp, pe un ton perfect normal, din care nu s -ar fi putut presupune
nici un semn de boală. Era foarte senin [i plin de speranţă. {i-a luat la
revedere spunându-mi «rugaţi-vă»."
După cum observă Lorenzi, convorbirea telefonică se încheie în jurul
orei 21:15. Apoi Luciani aruncă o privire pe discursul pe care avea de gând
să-l ţină sâmbătă, 30 septembrie, la adunarea Iezuiţilor. Mai devreme, îi
telefonase superiorului general al Iezuiţilor, părintele Pedro Arrupe, [i îl
avertizase că se va referi [i la disciplină. Sublinie pe discurs un pasaj ce nu era
lipsit de legătură cu schimbările pe care tocmai le făcuse.
Probabil cunoaşteţi [i vă preocupă sincer marile probleme economice şi sociale
care frământă omenirea în ziua de azi [i care sunt atât de strâns legate de viaţa
creştinătăţii. Dar în găsirea unor soluţii la aceste probleme se cuvine să discerneţi
menirea preoţilor de cea a mirenilor. Preoţii trebuie să-i anime şi să-i inspire pe
laici în îndeplinirea misiunii lor, dar nu trebuie să li se substituie, neglijându-[i
propria misiune de evanghelizare.
Lăsând discursul pe pupitru, luă notele privitoare la schimbările
importante pe care le discutase mai devreme cu Villot. Se duse la uşa
cabinetului [i, deschizând-o, îi văzu pe părintele Magee [i părintele Lorenzi.
Le ură noapte bună, spunându-le: "Buona notte. A domani. Se Dio vuole."
(Noapte bună. Pe mâine. Cu voia lui Dumnezeu.)
Era cu câteva minute înainte de 21:30. Albino Luciani închise uşa
cabinetului. Au fost ultimele sale cuvinte. A doua zi, avea să fie găsit mort.
~mprejurările exacte ale descoperirii demonstrează cât se poate de clar că
Vaticanul a comis o muşamalizare. Totul a început cu o minciună, apoi a
continuat cu o întreagă urzeală de minciuni. S-a minţit despre lucruri mărunte.
S-a minţit despre lucruri importante. {i toate acestea cu un singur scop: de a
ascunde faptul că Albino Luciani, papa Ioan Paul I, a fost ucis într-un moment
situat între 28 septembrie ora 21:30 [i 29 septembrie ora 4:30, în anul 1978.
De mai bine de o mie de ani, Albino Luciani este primul papă care a
murit fără nimeni alături, dar nu e mai puţin adevărat că a trecut încă [i mai
mult de când nu a mai fost asasinat un papă.
Cody. Marcinkus. Villot. Calvi. Gelli. Siondona. Cel puţin unul dintre
aceştia se află la originea măsurilor care au fost executate în seara zilei de 28
sau în dimineaţa zilei de 29. Măsurile respective au decurs din concluzia că
trebuia să se aplice soluţia italiană. Papa trebuia să moară.
David Yallop
198
SUNTEM ÎNGROZIŢI
Cum şi de ce a căzut întunericul asupra Bisericii Romano-Catolice la
28 septembrie 1978?
"De ce" s-a stabilit deja. Existau nenumărate motive. Pentru "cum"
există, de asemenea, un număr alarmant de posibilităţi. Dacă Albino Luciani a
fost ucis din cauza oricăruia dintre motivele deja prezentate, atunci trebuia să
se întrunească un număr de factori.
1. Asasinatul trebuia comis pe ascuns. Pentru ca starea de corup ţie ce
exista înainte de alegerea lui Luciani să se perpetueze, atunci actul uciderii
trebuia mascat. Nu se putea trage asupra papei în plină Piaţă San Pietro; nici
vorbă de un atac în public, care ar fi provocat deschiderea unei anchete
amănunţite cu privire la motivele pentru care să fi fost eliminat acest om
liniştit, sfânt. Moartea bruscă trebuia să se producă în asemenea mod încât
întrebările [i neliniştea publicului să fie reduse la maximum.
2. Cel mai eficient mod de a-l ucide pe papa era prin otrăvire - cu o
otravă care, după administrare, să nu lase nici un semn exterior de
recunoaştere. Cercetările indică faptul că există peste două sute de asemenea
droguri, care ar fi răspuns cerinţei. Digitalina nu este decât unul dintre
acestea. Nu are nici un gust. Nici un miros. Poate fi adăugată în mâncare, în
băutură sau în medicamente propriu-zise existente, fără ca victima
nebănuitoare să îşi dea seama că a ingerat o doză letală.
3. Indiferent cine ar fi plănuit să-l ucidă pe papa în asemenea mod,
acela trebuia să cunoască îndeaproape procedurile Vaticanului. Ar fi trebuit să
ştie că oricâte indicii ar fi lăsat în urma actului, nu avea să se efectueze o
autopsie. Dat fiind că se putea conta pe acest fapt, oricare dintre cele două
sute de droguri putea fi folosit. Un drog precum digitalina putea ucide în
asemenea mod încât, la o examinare exterioară a cadavrului, medicii
Vaticanului să tragă concluzia că moartea fusese provocată de un atac de
cord. Conspiratorii erau perfect conştienţi că în legile apostolice nu exista nici
o indicaţie cu privire la efectuarea unei autopsii. Mai mult, conspiratorii ştiau
că fie [i dacă ar fi apărut suspiciuni la cele mai înalte niveluri în interiorul
Vaticanului, era ca şi sigur că oficialii Vaticanului [i medicii examinatori se
vor mulţumi cu o examinare superficială a cadavrului. Dacă un drog precum
digitalina era, într-adevăr, administrat unui Luciani nebănuitor, seara târziu,
atunci exista teoretic certitudinea că papa se va retrage în dormitor, pentru
noapte. Se va duce la culcare şi va trece în somnul de veci. Moartea avea să se
producă între două până la sase ore după consumarea dozei fatale. Papa ţinea
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
199
la capul patului, pe o măsuţă pe care stătea şi ceasul său deşteptător, cu
baterii, o sticlă de Effortil - o poţiune medicinală pe care o lua de câţiva ani
pentru combaterea hipotensiunii. O doză fatală de digitalina, jumătate de
linguriţă, adăugată medicamentului, era nedetectabilă.
Singurele medicamente pe care le mai lua papa erau vitaminele, de trei ori pe
zi, la mese, precum şi tratamente cu injecţii pentru cortexul adrenalinic,
medicamente pentru stimularea glandei care secretă adrenalină. {i acestea
erau luate tot ca stimulent pentru hipotensiune. Şedinţele de injecţii îi erau
administrate de două ori pe an, primăvara [i toamna. Medicamentele variau.
Unul folosit frecvent era Cortiplex. Injecţiile erau administrate de sora
Vincenza. ~n timpul pontificatului său, Luciani se afla în tratament, de unde
necesitatea prezenţei sorei Vincenza în apartamentul papal. La medicamentele
folosite pentru injecţii, precum Effortil-ul păstrat lângă pat, se putea umbla cu
uşurinţă. Nu erau luate nici un fel de precauţii cu privire la păstrarea acestor
medicamente. Accesul la ele nu ar fi constituit nici o problem ă pentru o
persoană care avea de gând să ucidă. ~ntr-adevăr, cum se va demonstra,
accesul în orice parte a apartamentului papal nu prezenta nici o problem ă
pentru cineva hotărât să curme viaţa lui Albino Luciani.
La ora 4:30 în dimineaţa de vineri, 29 septembrie, sora Vincenza se
duse cu o cană mare de cafea în cabinet, aşa cum făcea de obicei. După câteva
momente, bătu la uşa dormitorului papei [i strigă: "Bună dimineaţa, Sfinte
Părinte!" Pe moment, nu se auzi nici un răspuns. Vincenza aşteptă o clipă,
apoi se depărta în linişte. La 4:45, se întoarse. Tava cu cafeaua era neatinsă în
cabinet. Lucrase pentru Luciani încă din 1959, în Vittorio Veneto. Nici m ăcar
o dată în nouăsprezece ani, el nu depăşise ora de sculare. Neliniştită, ea se
duse la uşa dormitorului şi ascultă. Nu se auzea nici un zgomot. Bătu la uşă, la
început timid, apoi mai puternic, în continuare, tăcere. Pe sub uşa
dormitorului se vedea lumină. Ciocăni iar. Nici de astă dată nu sosi nici un
răspuns. Deschizând uşa, îl văzu pe Albino Luciani în pat, stând în capul
oaselor. Avea ochelarii la ochi, iar în mâini strângea nişte foi de hârtie. Capul
îi era întors spre dreapta şi buzele îi erau uşor depărtate, lăsând să i se vadă
dinţii. Nu era chipul zâmbitor care impresionase atât de mult milioane de
oameni, ci expresia suferinţei. Sora Vincenza simţi cum îi creşte pulsul. De
curând, mi-a povestit acel moment:
"Numai printr-un miracol am supravieţuit. Am o inimă şubredă. Am
apăsat soneria ca să-i chem pe secretari, apoi m-am dus să le caut pe celelalte
surori şi să-l trezesc pe Don Diego."
Surorile locuiau în celălalt capăt al apartamentului papal. Părintele
Magee dormea sus, la mansardă. Părintele Lorenzi dormea previzoriu în
apropierea dormitorului papei, deoarece camera sa de la mansardă, ocupată
anterior de secretarul lui Paul, monseniorul Macchi, era în curs de
reamenajare; fu smuls din somn de sora Vincenza.
David Yallop
200
Câţiva locuitori matinali ai Romei observaseră deja, cu satisfacţie
liniştită, lumina ce lucea la ferestrele dormitorului papei. Era plăcut să ştie că
nu erau singurii sculaţi atât de dimineaţă. Lumina rămăsese neobservată de
gărzile Vaticanului pe parcursul nopţii.
Diego Lorenzi, încă ameţit de somn, se holbă la trupul neînsufleţit al lui
Albino Luciani. Următorul care răspunse fu părintele Magee. Pentru a doua
oară în decurs de două luni, privea la un papă mort, dar în împrejurări cu totul
deosebite. Când murise Paul al VI-lea, în 6 august, mulţi erau strânşi în jurul
patului de moarte de la Castel Gandolfo, reşedinţa de vară a papei, din
imediata apropiere a Romei. Buletine medicale prezentaseră un raport detaliat
al ultimelor douăzeci şi patru de ore ale vieţii papei şi un raport la fel de
amănunţit al succesiunii afecţiunilor fizice care conduseseră la moartea sa,
survenită la ora 21:40.
Acum, după numai 33 de zile ca papă, Albino Luciani murise singur.
Cauza morţii? Ora morţii?
După unul dintre cele mai scurte Conclavuri din istorie, una dintre cele
mai scurte domnii. De aproape 400 de ani, nici un pap ă nu mai murise într-un
răstimp atât de scurt de la alegere. Pentru a mai găsi un pontificat atât de
scurt, trebuie să ne întoarcem până în 1605, în zilele lui Leon al XI-lea,
Medici, care a slujit 17 zile. Cum murise Albino Luciani?
Prima acţiune a părintelui Magee fu să telefoneze secretarului de stat
Villot, care locuia două etaje mai jos. Cu mai puţin de douăsprezece ore
înainte, Albino Luciani îi comunicase lui Villot înlocuirea sa iminent ă cu
Benelli. Acum, departe de a fi un fost secretar de stat, moartea papei nu numai
că-i asigura rămânerea în funcţie până la alegerea unui succesor, dar Villot îşi
asuma şi rolul de Camerlengo, practic acţionând ca şi cap al Bisericii. La
5:00, Villot se afla în dormitorul papei şi-şi confirmase sieşi că Albino
Luciani era mort.
Dacă Albino Luciani a murit de moarte naturală, acţiunile întreprinse
imediat după aceea de Villot sunt cu desăvârşire inexplicabile.
Comportamentul său devine de înţeles numai raportat la o anumită concluzie.
Cardinalul Jean Villot ori făcea parte dintr-o conspiraţie având scopul de a-l
ucide pe papa, ori a văzut, în dormitorul papal, dovada clară a faptului că papa
fusese asasinat [i, imediat, a hotărât că, pentru a proteja Biserica, dovada
trebuia distrusă.
Pe o măsuţă de lângă patul papei se afla medicamentul pe care-l lua
Luciani pentru hipotensiune. Villot strecură medicamentul în buzunar [i luă
din mâinile papei însemnările cu privire la transferurile [i la întâlnirile papale
fixate. Acestea luară drumul medicamentului, în buzunarul lui Villot.
Testamentul papei fu luat din sertarul mesei de lucru a acestuia. Disp ărură, de
asemenea, ochelarii şi papucii papei din dormitor. Nici unul dintre aceste
obiecte nu mai fu văzut de atunci. Villot crea apoi, pentru membrii şocaţi ai
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
201
personalului papei, o relatare în totalitate inventat ă a împrejurărilor care
conduseseră la găsirea corpului neînsufleţit al lui Luciani. El impuse un
jurământ al tăcerii cu privire la descoperirea făcută de sora Vincenza şi instrui
personalul astfel ca ştirea morţii să fie ţinută în secret până când avea el să
hotărască. După care, instalându-se în biroul papei, dădu o serie de telefoane.
Potrivit relatărilor martorilor oculari pe care i-am intervievat, medicamentul,
ochelarii, papucii şi testamentul papei se aflau toate în dormitor şi în cabinetul
papal înainte ca Villot să pătrundă în încăpere. După prima sa vizită şi
examinare, toate aceste obiecte dispăruseră.
Primul înştiinţat asupra morţii fu cardinalul Confalonieri, decanul în
vârstă de 86 de ani al Sfântului Colegiu. Apoi cardinalul Casaroli, şeful
diplomaţiei Vaticanului. Villot dădu instrucţiuni călugăriţelor de la centrala
telefonică să-l găsească pe adjunctul său şi numărul trei în ierarhia Bisericii,
arhiepiscopul Giuseppe Caprio, care se afla în concediu, la Montecanti.
Numai după aceea îl sună pe doctorul Renato Buzzonetti, adjunctul şefului
serviciului medical din Vatican. Următorul loc unde sună fu camera de gardă
a gărzii elveţiene.
Villot îi spuse sergentului Hans Roggan să vină imediat la apartamentul
papal.
Părintele Diego Lorenzi, singurul om care-l însoţise pe Luciani de la
Veneţia, rătăcea şocat [i copleşit de uluire prin apartament. Pierduse un om
care, pe parcursul ultimilor doi ani, îi fusese ca un tat ă. Cu ochii în lacrimi,
încerca să înţeleagă, să găsească vreun sens. Când, în cele din urmă, Villot
hotărî că lumea putea afla, milioane de oameni împărtăşiră durerea şi uluirea
lui Lorenzi.
~n ciuda faptului că Villot subliniase că ştirea nu trebuie să scape în
afară, Diego Lorenzi telefona doctorului lui Luciani, Antonio Da Rosa.
Acesta fusese medicul lui Luciani vreme de mai bine de douăzeci de ani.
Lorenzi îşi aminteşte clar reacţia doctorului. "Era şocat, împietrit. Incapabil să
creadă. M-a întrebat cauza, dar n-o ştiam. Doctorul Da Rosa era la fel de
dezorientat. Mi-a spus că pleacă imediat la Veneţia, cu maşina, ca să ia un
avion spre Roma."
Următorul apel telefonic al lui Lorenzi fu adresat nepoatei lui Luciani,
Pia, care era, probabil, mai apropiată de unchiul ei decât oricare alt membru al
familiei. Din toată Biserica, s-ar părea că Diego Lorenzi a fost singurul care
s-a gândit că până şi papii au rude. ~n mod firesc, Lorenzi simţea că familia
era îndreptăţită să primească un telefon personal, nu să afle ştirea de la radio.
"L-am găsit în dimineaţa asta. Ai acum nevoie de multă credinţă."
Mulţi urmau să aibă nevoie de multă credinţă. Mulţi aveau să fie nevoiţi să
facă abstracţie de credinţă pentru a înghiţi ceea ce Villot şi colegii săi aveau
să spună în următoarele câteva zile.
Ştirea începu să se răspândească prin satul Vatican. ~n curtea de lângă
David Yallop
202
Banca Vaticanului, sergentul Roggan se întâlni cu episcopul Paul Marcinkus.
Era ora 6:45. Rămâne un mister ce căuta prin Vatican, la o oră atât de
matinală, preşedintele Băncii Vaticanului, care locuieşte în Villa Stritch, de pe
Via della Nocetta, din Roma. Villa Stritch este situată la o depărtare de
Vatican de douăzeci de minute de mers cu maşina. Roggan îi spuse ştirea pe
nerăsuflate. "Papa a murit." Marcinkus se uită, numai, la sergentul gărzii
elveţiene. Roggan se apropie mai mult de şeful Băncii Vaticanului. "Papa
Luciani. A murit. L-au găsit în pat."
Marcinkus continuă să se uite fix la Roggan, fără vreo reacţie, în cele
din urmă, sergentul de gardă plecă [i-l lăsă pe Paul Marcinkus uitându-se în
urma lui.
La câteva zile după aceea, în timpul funeraliilor papei, Marcinkus oferi
o explicaţie pentru comportamentul său bizar, "~mi cer scuze, am crezut că o
luase razna."
Doctorul Buzzonetti efectua o examinare rapidă a corpului. El îl
înştiinţa pe Villot că moartea avusese drept cauză infarctul miocardic acut, un
atac de cord. Doctorul fixă momentul decesului în jurul orei 23:00, în seara
precedentă.
Din punct de vedere medical, este imposibil să stabileşti cu precizie,
după o examinare atât de succintă, că ora morţii a fost 23:00, iar cauza -
infarctul miocardic acut.
Villot hotărâse deja, înaintea examinării lui Buzzonetti, care avu loc în
jurul orei 6 dimineaţa, că trupul lui Albino Luciani trebuia să fie imediat
îmbălsămat. Chiar înainte de a-i telefona cardinalului Confalonieri, la ora
5:15, Villot luase primele măsuri pentru a se proceda la o îmbălsămare rapidă.
Fraţii Signoracci, Ernesto şi Renato, îi îmbălsămaseră pe ultimii doi papi.
Acum, un telefon în zori de zi şi o maşină care sosi la ora 5:00 fură primele
acte ale unei zile ce avea să se vădească a fi lungă pentru fraţii Signoracci.
Pentru ca ei să fie contactaţi atât de devreme, este clar că Vaticanul vorbise la
Institutul de Medicină, unde erau angajaţi fraţii, [i dăduse instrucţiuni între
4:45 [i 5:00.
La 7:00, la mai mult de două ore după ce decesul fusese descoperit de
sora Vincenza, lumea largă încă nu ştia că papa Ioan Paul I nu mai era. Satul
Vatican, pe de altă parte, ignora complet edictul lui Villot. Cardinalul Benelli,
din Florenţa, află vestea prin telefon, la 6:30. Lovit de durere şi izbucnind în
plâns, se retrase imediat în încăperea lui [i începu să se roage. Toate
speranţele, visurile, aspiraţiile se spulberaseră. Planurile pe care le făcuse
Luciani, schimbările, noua orientare, toate fuseseră anulate. Când moare un
papă, toate deciziile care nu au fost încă date publicităţii mor o dată cu el.
Dacă succesorul său nu se hotărăşte să le îndeplinească el.
La ora 7:20, clopotele bisericii parohiale din localitatea natal ă a lui
Albino Luciani, canale D'Agordo, începură să bată. Radio Vatican păstra
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
203
tăcerea cu privire la deces. ~n cele din urmă, la aproape două ore şi trei
sferturi de când sora Vincenza descoperise decesul, cardinalul Villot se sim ţi
suficient de stăpân pe situaţie:
~n această dimineaţă de 29 septembrie 1978, în jurul orei 5:30,
secretarul personal al papei, negăsindu-l pe Sfântul Părinte în capela
apartamentului său, contrar obiceiului, l-a căutat în camera sa şi l-a găsit în
pat, cu lumina aprinsă, ca şi cum ar fi avut intenţia să citească. Medicul, dr.
Renato Buzzonetti, a sosit imediat şi a confirmat decesul, care a avut loc,
probabil, către ora unsprezece, seara trecută, ca "Moarte subită, posibil în
legătură cu un infarct miocardic".
Buletinele ulterioare declarau că secretarul cu pricina era părintele
Magee - care, potrivit Vaticanului, rostea misa împreună cu papa, la ora 5:30 -
şi că papa citea Imitatio Christi, lucrarea din secolul al cincisprezecelea
atribuită de obicei lui Thomas a Kempis.
Ca şi medicamentul, însemnările, testamentul, ochelarii şi papucii
papei, dispăruseră şi sora Vincenza şi descoperirea de către ea, la ora 4:45, a
corpului neînsufleţit. Chiar şi cu cele două ore şi trei sferturi, în care să
inventeze o poveste, Villot şi cei care-l sfătuiau făcură o treabă de mântuială.
~n vreme ce toate ziarele şi posturile de radio şi de televiziune din lumea largă
prezentau scenarii bazate pe buletinele Vaticanului, Villot îşi menţinea cu
dificultate corabia pe linia de plutire.
Ideea de a-i plasa în mâinile moarte o carte pe care Luciani o ţinea la
mare cinste se poate să-i fi părut lui Villot drept foarte inspirată. Problema era
că în dormitorul papei nu exista nici un exemplar. Mai mult, nu exista nici un
exemplar în tot apartamentul papal. Volumul lui Luciani se afla înc ă la
Veneţia [i când, cu câteva zile înainte voise să citeze exact din carte, Lorenzi
fusese trimis să împrumute un exemplar de la confesorul său din Vatican. Don
Diego dăduse cartea înapoi înainte de moartea papei. Protestele sale cu privire
la o invenţie evidentă nu putură fi potolite. Vaticanul continuă să susţină
această minciună până în 2 octombrie - vreme de patru zile. Pe parcursul
acestor prime patru zile, informaţia falsă oferită de Vatican devenise în
minţile oamenilor realitatea, adevărul.
Mulţi fură înşelaţi de dezinformarea realizată de Vatican. Spre
exemplu, povestea cu vizita părintelui John Magee în dormitorul papei puţin
după ora 22:00 în seara de 28 septembrie. Această poveste, emanând direct de
la Curia Romană, relata că Magee îi povestise papei despre asasinarea unui
student în Roma. "Iar trag tinerii aceia unii într-alţii? Este, într-adevăr,
îngrozitor!" Acestea fură prezentate în toată lumea ca fiind ultimele cuvinte
ale papei. Ele prezentau avantajul de a da o posibilă explicaţie morţii
neaşteptate a lui Luciani. Murise ca urmare a şocului provocat de auzirea unor
asemenea ştiri înfiorătoare. Conversaţia dintre Magee şi Luciani nu avusese
loc. Era o invenţie a Vaticanului.
David Yallop
204
O altă invenţie a Vaticanului fu crearea impresiei că Luciani avea
obiceiul de a rosti mesa împreună cu Magee, la 5:30. Mesa nu avea loc în
apartamentul papal înainte de ora 7:00. După cum s-a arătat mai sus, Albino
Luciani îşi petrecea timpul dintre 5:30 şi 7:00 în meditaţie şi rugăciune, de
obicei singur, uneori întovărăşit, cam de pe la 6:30, de Magee şi Lorenzi.
Imaginea unui Magee tulburat, năuc, alarmându-se din cauza neapariţiei lui
Luciani la 5:30 este o fantezie a Vaticanului.
Socul provocat de o asemenea moarte tragică, neaşteptată, făcu ocolul
lumii. Masivele uşi din bronz ale bazilicii San Pietro fură închise, drapelul
Vaticanului fu coborât în berna - acestea erau indicii exterioare -, dar ştirea
morţii lui Albino Luciani fu atât de uluitoare încât neîncrederea exprimat ă de
medicul său personal fu trăită de milioane de alţi oameni. El încântase lumea.
Cum se putuse duce de la ei atât de curând candidatul ales de Dumnezeu?
Cardinalul Willebrands al Olandei, care îşi pusese mari speranţe în
pontificatul lui Luciani zise: "Este un dezastru. Nu pot exprima în cuvinte cât
de fericiţi eram în acea zi de august, când a fost ales ca papa Ioan Paul.
Aveam speranţe atât de mari. Era un sentiment atât de frumos, sentimentul că
ceva nou se întâmpla Bisericii noastre."
Cardinalul Baggio, unul dintre oamenii pe care Luciani îi determinase
să părăsească Roma, fu mai puţin complezent. "Dumnezeu ne foloseşte, dar
nu are nevoie de noi." Spuse acestea dimineaţa devreme, după ce văzu trupul
neînsufleţit. Şi continuă: "A fost ca un preot paroh pentru Biserică." întrebat
ce avea să se întâmple, răspunse calm: "Acum vom face un altul."
Baggio, totuşi, era o excepţie. Cei mai mulţi se arătară adânc şocaţi şi
plini de dragoste. Când cardinalul Benelli ie şi, în cele din urmă, din camera
sa, la ora 9:00, fu imediat înconjurat de reporteri. Cu lacrimi înc ă
prelingându-i-se pe obraji, spuse: "Biserica a pierdut omul potrivit pentru
momentul potrivit. Suntem extrem de mâhniţi. Suntem îngroziţi. Omul nu
poate explica un asemenea lucru. Este un moment care ne limiteaz ă [i ne
condiţionează."
~n Vatican, planurile lui Villot cu privire la o îmbălsămare imediată
intraseră în impas. Cardinalii Feliei din Padova şi Benelli din Florenţa, care
cunoşteau cu exactitate natura schimbărilor pe care le pregătea Luciani, erau
deosebit de tulburaţi şi o vădiră în conversaţiile telefonice cu Villot. Existau
deja în Italia voci în surdină, care cereau să fie efectuată o autopsie. Era un
punct de vedere pe care, în împrejurările date, Feliei şi Benelli erau înclinaţi
să-l ia în considerare. Dacă trupul era îmbălsămat, atunci o autopsie ulterioară
ar fi fost fără rost, în cazul în care moartea ar fi fost provocată de otravă.
Oficial, Vaticanul a creat impresia că trupul papei Paul loan I fusese
îmbălsămat înainte de a fi expus în Sala Clementina, vineri, la amiază. De
fapt, cei care l-au vegheat în acea zi au avut sub priviri un Luciani
neîmbălsămat, în stare naturală. Părintele Diego Lorenzi:
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
205
Corpul a fost luat din dormitor [i dus în sala Clementina a
apartamentului papal. Până în acel moment nu fusese făcută nici o
îmbălsămare. Papa Luciani a fost îmbrăcat de părintele Magee, de
monseniorul Noe şi de mine. Am rămas cu trupul neînsufleţit şi cu
Magee până la ora 11:00. Atunci au venit fraţii Signoracci şi trupul a
fost dus în sala Clementina.
Contrastul faţă de felul în care se petrecuseră lucrurile la moartea papei
Paul fu uimitor. Atunci, emoţia publică fusese neînsemnată; acum, se revărsă
ca un potop. ~n prima zi, un sfert de milion de oameni se perind ă prin faţa
trupului neînsufleţit. Speculaţiile publicului cu privire la faptul că această
moarte nu era naturală creşteau minut de minut. Bărbaţi şi femei fură auziţi
trecând pe lângă catafalc şi strigând la trupul neînsufleţit: "Cine ţi-a făcut
asta? Cine te-a ucis?"
~n acelaşi timp, discuţiile în legătură cu o autopsie deveneau tot mai
aprinse între cardinalii care începeau să se strângă la Roma. Dacă Albino
Luciani ar fi fost un cetăţean oarecare al Romei, n-ar fi avut loc nici o dispută.
S-ar fi efectuat imediat o autopsie. Legea italiană stabileşte că nici o autopsie
nu poate fi făcută înainte de 24 de ore de la deces fără dispensă din partea
unui magistrat. Dacă un cetăţean italian ar fi murit în împrejurări similare
celor în care murise Luciani, s-ar fi efectuat o autopsie imediată. Morala pare
a fi aceea că cetăţeanul italian care vrea să se asigure că după moartea sa vor
fi respectate procedurile legale nu trebuie să devină şef de stat al Bisericii
Romano-Catolice.
Pentru cei care nu aveau nimic de ascuns, acţiunile lui Villot [i ale altor
membri ai Curiei Romane continuară să fie de neînţeles. Când oamenii
complotează să acopere ceva, aceasta este numai şi numai pentru că ceva este
de acoperit.
Din partea unui cardinal care îşi avea reşedinţa în Roma mi-a fost dat să
aud cel mai extraordinar motiv de a muşamaliza situaţia:
[Villot] mi-a spus că ceea ce se întâmplase a fost un tragic accident. Că
papa luase din nebăgare de seamă o doză prea mare din medicamentul
pe care-l folosea. Camerlengo a subliniat că, dacă ar fi fost efectuată,
autopsia ar fi pus clar în evidenţă această supradoză. Nimeni nu ar fi
crezut că Sfinţia Sa a luat-o din greşeală. Unii ar fi vorbit despre
sinucidere, alţii despre crimă. S-a convenit să nu fie făcută nici o
autopsie.
L-am intervievat în două ocazii pe profesorul Giovanni Rama,
specialistul răspunzător de a-i fi prescris lui Albino Luciani medicamente ca
David Yallop
206
Effortil, Cortiplex şi altele pentru contracararea hipotensiunii. Luciani era
pacientul doctorului Rama din 1975. Observaţiile acestuia cu privire la
posibilitatea autoadministrării accidentale a unei supradoze sunt revelatoare.
Ipoteza unei supradoze accidentale nu este de crezut. Era un pacient
foarte conştiincios. Era foarte sensibil la medicamente. Avea nevoie de
foarte puţin. De fapt, era pe doza minimă de Effortil. ~n mod normal,
doza este de 60 de picături pe zi, dar pentru el erau suficiente 20 sau 30.
Suntem foarte prudenţi când prescriem medicamente.
Discuţiile pe care le-am avut cu informatorii mei au stabilit faptul că
Villot ajunsese la concluzia autoadministrării unei supradoze în cele câteva
momente petrecute în dormitorul papei, când îşi strecurase în buzunar sticluţa
cu medicament. Se vede treaba că Villot era teribil de ager. Papa moare
singur, după ce s-a retras bun-sănătos în dormitorul său în urma unei serii de
hotărâri cruciale, printre care şi una care afectează direct viitorul lui Villot.
Fără nici un test criminalistic, fără nici măcar un indiciu, intern sau extern,
bătrâiorul secretar de stat ajunge la concluzia că raţionalul Albino Luciani s-a
omorât singur, din greşeală. Poate că în atmosfera rarefiată a sătucului
Vatican o asemenea poveste este credibilă, în lumea reală din afară, dovada
concretă ar fi esenţială.
Una dintre dovezile cheie, care ar fi stabilit adevărul, fusese deja
distrusă de Villot - medicamentul şi însemnările făcute de Luciani, care
detaliau crucialele schimbări. Măsura panicii lui Villot poate fi dată de
dispariţia testamentului lui Luciani. Testamentul nu conţinea nimic
semnificativ cu privire la moartea sa, şi totuşi a fost distrus o dată cu celelalte
dovezi vitale. De ce au dispărut ochelarii şi papucii papei rămâne, de
asemenea, un mister.
Zvonurile străbăteau satul Vatican de la un capăt la celălalt. Se spunea
că lumina de alarmă de pe panoul special din apartamentul papal fusese
aprinsă toată noaptea şi că nimeni nu răspunsese apelului după ajutor. Se
spunea că în dormitor se găsiseră urme de vomă, care pătau diferite obiecte, şi
că de aceea lipseau acum ochelarii şi papucii. Voma este unul dintre primele
simptome ale ingerării unei supradoze de digitalină. Grupuri de episcopi şi
preoţi se îngrămădiră prin birouri şi-şi amintiră de curiosul incident al
neaşteptatei morţi tragice a arhiepiscopului ortodox rus al Leningradului,
Nikodim. Acesta fusese primit într-o audienţă specială la Albino Luciani, în 5
septembrie. Deodată, fără veste, prelatul rus de 49 de ani se prăvălise de pe
scaunul pe care şedea. După câteva momente, era mort. Prin Vatican mergea
acum vorba că Nikodim băuse o ceaşcă de cafea care-i fusese pregătită lui
Albino Luciani. Nikodim avea o sănătate şubredă şi mai suferise câteva
atacuri de cord. ~n înspăimântatul stat-cetate aceste întâmplări erau date la o
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
207
parte. Acum, moartea lui Nikodim era privită retrospectiv ca un semn, un
avertisment asupra evenimentelor îngrozitoare ce se petrecuser ă în
apartamentul papal.
~n timpul zilei, toate celelalte lucruri aparţinându-i lui Albino Luciani
fură luate din apartamentul papal, inclusiv scrisorile, însemn ările, cărţile sale
[i cele câteva amintiri personale, precum fotografia p ărinţilor săi cu bebeluşul
Pia, unul dintre copii. Colegii lui Villot de la Secretariatul de Stat luară toate
documentele confidenţiale, în mare viteză, toate dovezile materiale ale
existenţei [i activităţii desfăşurate acolo vreodată de Albino Luciani fură
băgate în cutii [i duse. La ora 18:00, toate cele 19 încăperi ale apartamentului
papal erau complet golite de orice ar fi putut aminti, cât de vag, de
pontificatul lui Luciani. Era ca [i cum acesta nici n-ar fi trecut vreodată pe
acolo, ca [i cum nici n-ar fi existat vreodată. La ora 18:00, apartamentul papal
era sigilat de cardinalul Villot. Trebuia să rămână încuiat până la alegerea
unui succesor.
Nebăgate în seamă, călugăriţele plecară; la fel [i cei doi secretari.
Magee păstră ca amintire casetele folosite de Luciani pentru a-[i îmbunătăţi
engleza. Lorenzi luă cu sine nişte poze şi câteva suveniruri. Ocolind cu grijă
reporterii care aşteptau, grupul se cază într-o casă administrată de surorile
congregaţiei Maria Bambina.
John Magee era sortit să fie secretar papal pentru a treia oară, o
realizare unică [i remarcabilă. Diego Lorenzi, tânărul şi inimosul italian, fu
complet bulversat de moartea unui om pe care-l iubea. Avea să se întoarcă în
nordul Italiei, să lucreze într-o mică şcoală. Vincenza avea să fie trimisă şi
mai în nord, la o obscură mănăstire de maici. Cu acest surghiun, maşinăria
Vaticanului se asigura ca nici unul dintre ei să nu fie uşor de localizat.
După ce vineri, 29 septembrie, la ora 18:00, uşile sălii Clementina se
închiseră publicului, cu siguranţă că omul care se simţi cel mai uşurat din
Vatican fu Villot. ~n fine, munca tehnicienilor care trebuiau să se ocupe de
trupul neînsufleţit putea începe. Odată făcută îmbălsămarea, descoperirea [i
stabilirea tipului de otravă din corp aveau să fie o sarcină dificilă pentru orice
autopsie ulterioară. Dacă papa murise într-adevăr din cauza unui infarct
miocardic, fluidele folosite pentru îmbălsămare nu aveau să distrugă vasele de
sânge deteriorate natural.
Datorită a ceea ce probabil că fu o ironie a soartei, Asociaţia Patronilor
de Farmacii din Roma alese tocmai această zi pentru a emite un comunicat de
presă în care se anunţa că un număr de medicamente esenţiale pentru tratarea
unor cazuri de otrăviri şi afecţiuni ale inimii nu erau disponibile. Mai
pertinentă, poate, fu declaraţia pe care reporterii italieni reuşiră în cele din
urmă s-o smulgă cardinalului Villot: "Când l-am văzut aseară pe Sfinţia Sa,
era în perfectă stare de sănătate, total lucid, [i mi-a dat instrucţiuni complete
pentru ziua următoare."
David Yallop
208
~n spatele uşilor închise ale sălii Clementina, îndelungatul proces de
îmbălsămare dură trei ore, neîntrerupt. Grija conservării trupului fu
responsabilitatea profesorului Cesare Gerin, însă îmbălsămarea propriu-zisă
fu efectuată de profesorul Marracino şi de Ernesto [i Renato Signoracci. Când
cei doi fraţi Signoracci examinaseră trupul înainte de a fi mutat în sala
Clementina, ei ajunseseră la concluzia că, dată fiind lipsa rigidităţii cadaverice
[i temperatura corpului, moartea nu survenise la ora 23:00 în seara de 28, ci
între orele 4:00 şi 5:00, în dimineaţa de 29. Concluzia lor primi o confirmare
independentă din partea monseniorului Noe, care le spuse fraţilor că papa
murise puţin înainte de ora 5:00. I-am intervievat pe amândoi fraţii, pe
îndelete, în trei rânduri. Ei sunt ferm convinşi că moartea s-a produs între
orele 4:00 [i 5:00 şi că trupul neînsufleţit al papei a fost descoperit la mai
puţin de o oră de la deces. Dacă aprecierea lor este exactă, atunci papa fie mai
trăia încă atunci când sora Vincenza a intrat în dormitorul s ău, fie abia murise.
Numai o autopsie completă ar fi rezolvat aceste opinii contradictorii.
La insistenţele Vaticanului, din corp nu fu drenată nici o picătură de
sânge [i nici nu fu extras vreun organ. Prin arterele femurale şi prin căile
venoase îi fură făcute injecţii cu formalină şi cu alţi conservanţi chimici,
întregul proces luă mai bine de trei ore. Motivul pentru care totul dură atât de
mult fu acela că, contrar practicii normale, când sângele este drenat sau
înlăturat cu o soluţie de apă sărată ce este circulată prin corp, Vaticanul fu de
neclintit în hotărârea ca nici o picătură de sânge să nu fie extrasă. O cât de
neînsemnată cantitate de sânge ar fi fost, desigur, mai mult decât suficient ă
pentru ca un criminalist să stabilească prezenţa oricărei substanţe otrăvitoare.
Tratamentul cosmetic aplicat corpului neînsufle ţit elimină expresia de
suferinţă de pe chipul papei. Mâinile care strânseseră acum dispărutele foi de
hârtie erau încleştate în jurul unui rozariu. Cardinalul Villot se duse în cele
din urmă la culcare, cu puţin înaintea miezului nopţii.
Papa Paul al VI-lea, conform legii italiene, nu fusese îmbălsămat decât
după douăzeci şi patru de ore după moartea sa. Deşi după moartea lui Paul
apăruseră zvonuri cu privire la incompetenţa medicală, nu se făcuse nici
măcar o aluzie la un joc murdar. Acum, nu numai cu toate îndemnurile
marelui public, ci şi cu cele ale staţiilor de radio şi de televiziune precum şi
ale presei, de a se face o autopsie, corpul neînsufleţit al lui Albino Luciani
fusese îmbălsămat la vreo douăsprezece ore după ce fusese descoperit.
~n ziua de sâmbătă, 30 septembrie, o anumită întrebare se punea tot mai
stăruitor. "De ce fără autopsie?" Mediile de informare începură să caute o
explicaţie pentru o moarte atât de bruscă, neanunţată. Curia fu iute în a aminti
reporterilor care cereau lămuriri o remarcă spontană pe care Albino Luciani o
făcuse în timpul ultimei audienţe generale, de joi, 27 septembrie, întorcânduse
către un grup de bolnavi [i de handicapaţi, în sala Nervi, Luciani spusese:
"Amintiţi-vă că papa al vostru a fost de opt ori internat în spital şi a avut patru
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
209
operaţii".
Oficiul de presă al Vaticanului începu să răspundă cererilor de detalii
cu privire la sănătatea lui Luciani prin repetarea ultimei fraze a papei. O
folosiră atât de mult, încât ajunsese să aducă a răspuns dat de robotul
telefonic, producând în rândul ascultătorilor o insatisfacţie comparabilă.
Diversele medii de informare amintiră că Luciani nu se vădise a fi
bolnav în timpul scurtului său pontificat. Dimpotrivă, observară ele, părea a fi
sănătatea întruchipată, plin de viaţă [i de entuziasm. Alţii, care îl cunoşteau pe
Luciani de mult mai mult timp, începură să fie contactaţi pentru a li se solicita
punctele de vedere.
Când monseniorul Senigaglia, secretarul din Veneţia al lui Luciani
pentru mai bine de [ase ani, dezvălui faptul că decedatul papă fusese supus
unui control medical complet cu puţin timp înainte de a părăsi Veneţia pentru
a participa la Conclav, iar examinarea medicală "fusese favorabilă în toate
privinţele", cererea de a se efectua o autopsie deveni [i mai hotărâtă.
Când diverşi medici experţi italieni începură să susţină categoric
necesitatea unei autopsii pentru a se stabili cauza exact ă a morţii, panica în
interiorul Vaticanului atinse noi culmi. Era clar că, în vreme ce medicii erau
pregătiţi să prezinte o multitudine de motive care ar fi putut constitui factori
favorizanţi (stresul brusc de a deveni papă era unul dintre cele preferate), nici
unul dintre ei nu era dispus s ă accepte, fără efectuarea unei autopsii, afirmaţia
Vaticanului că Albino Luciani murise de infarct miocardic.
Vaticanul se apăra susţinând că efectuarea unei autopsii este împotriva
regulilor sale interne. Era încă o minciună pasată presei mondiale.
Chestionările suplimentare întreprinse de ziariştii italieni stabiliră că
Vaticanul se referea la Constituţia Apostolică proclamată de papa Paul al VIlea
în 1975. Acesta era documentul care stabilea procedurile pentru alegerea
succesorului său, cu căutarea de microfoane instalate în zona desfăşurării
Conclavului [i instrucţiunile sale asupra dimensiunilor buletinelor de vot.
Lectura atentă a documentului dovedeşte că Paul nu reuşise să prevadă
posibilitatea vreunei controverse cu privire la cauza morţii sale. Autopsia nu
era nici interzisă, nici aprobată. Pur [i simplu nu exista nici o referire la ea.
Problema morţii lui Paul deveni atunci o chestiune de dezbatere
publică. Este cât se poate de clar că viaţa lui Paul ar fi putut fi prelungită.
Tratamentul medical care-i fusese administrat pe parcursul ultimelor sale zile
lăsase, în opinia multor experţi internaţionali, extrem de mult de dorit. Din
spitalul său din Cape Town, dr. Christian Barnard, informat că papa Paul nu
fusese plasat într-o unitate de terapie intensivă, spusese: "Dacă asta s-ar fi
întâmplat în Africa de Sud, medicii răspunzători ar fi fost reclamaţi la
Asociaţia Medicală din care făceau parte, pentru neglijenţă."
Unul dintre medicii răspunzători de tratamentul papei Paul fusese dr.
Renato Buzzonetti, adjunctul şefului serviciilor medicale ale Vaticanului.
David Yallop
210
Acum, acelaşi medic, care în opinia doctorului Barnard acţionase neglijent în
august, realizase o imposibilitate medicală determinând cauza morţii
singuratice a lui Albino Luciani, în absenţa unei autopsii, concluziile sale erau
complet nefondate.
Pe acest fundal prezida cardinalul Confalonieri prima şedinţă a
Adunării Cardinalilor, grupul care veghează la şi controlează afacerile
Bisericii în interimatul ce urmează morţii unui papă. Grupul include toţi
cardinalii - care se întâmplă să se afle în Roma. Când avu loc această primă
şedinţă, sâmbătă 30 septembrie, la ora 11:00, marea majoritate a cardinalilor
era răspândită în lumea largă. Din 127 de cardinali, numai 29 fură prezenţi şi
cei mai mulţi dintre aceştia erau, fireşte, italieni. Această minoritate luă câteva
decizii. Ei hotărâră ca funeraliile lui Albino Luciani să aibă loc miercurea
următoare, în 4 octombrie. ~n acelaşi timp, uriaşa dorinţă a publicului de a
trece pe la catafalcul papei îi deranja extrem de mult pe oficial ii Vaticanului.
Ei anticipaseră un grad de interes similar celui arătat la moartea papei Paul -
încă un exemplu de cât de puţin reuşea Curia să înţeleagă impactul provocat
de Luciani. Fu luată hotărârea ca trupul neînsufleţit să fie mutat în aceeaşi
seară în bazilica San Pietro. ~n acea dimineaţă, însă, cele mai semnificative
fură deciziile ca următorul Conclav să aibă loc cât mai curând cu putinţă, în
14 octombrie, [i să nu fie făcută nici o autopsie.
~ndoielile şi grijile unor oameni precum Benelli, Feliei şi Caprio în
privinţa morţii lui Luciani nu fură luate în seamă. Perfect conştient de faptul
că disputele vor continua să sporească până când publicului îi va fi dat ceva
care să-l distragă şi să-l abată de la aceste preocupări, Villot şi colegii săi
inversară complet felul în care gândiseră în august. Atunci, Conclavul fusese
amânat până aproape de limita permisă. Acum, avea să fie cât mai din scurt.
Era o stratagemă isteaţă. Cardinalii curiali se gândiră mai ales că, după
funeralii, mediile de informare aveau să devină preocupate de posibilul
succesor al lui Luciani. Dacă puteau ţine piept câteva zile, până ce aveau loc
funeraliile, urmau să se afle [i ei în siguranţă. Mai mult, oricare dintre ceilalţi
cardinali, care formau majoritatea, ce încă nu sosiseră, care s-ar fi simţit
obligat să insiste asupra efectuării unei autopsii, s-ar fi confruntat cu decizii
deja luate. A răsturna asemenea decizii în timpul limitat dinaintea funeraliilor
ar fi fost, practic, imposibil. "{i veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va
face liberi", ne spune Isus; un îndemn pe care în dimineaţa de 30 septembrie
1978 cei 29 de cardinali au ales să-l ignore, în numele Bisericii Romano-
Catolice.
După suspendarea şedinţei, cardinalul Confalonieri îşi emise amabila
opinie cu privire la cauza morţii subite a papei.
Nu putea suporta singurătatea; toţi papii trăiesc într-un gen de
solitudine instituţională, dar probabil că Luciani suferea mai mult decât
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
211
alţii din cauza ei. El, care trăise întotdeauna printre oameni, s-a trezit
locuind cu doi secretari pe care nu-i cunoştea [i cu două măicuţe care
nici măcar nu-[i înălţau privirile în prezenţa papei. Nu avea nici măcar
timpul de a-[i face prieteni.
Părintele Diego Lorenzi lucrase îndeaproape cu Luciani, timp de mai
bine de doi ani. Sora Vincenza fusese în slujba lui Luciani de aproape
douăzeci de ani. Departe de a-[i ţine privirile în pământ în apropierea sa, ea
fusese pentru Luciani o sursă de mare mângâiere. ~ntr-adevăr, fusese izolat,
dar ar fi putut o mână de intimi să prevină o moarte solitară, misterioasă?
Nu încape nici o îndoială că ostilitatea curială şi aroganţa afişată pe
parcursul ultimelor sale treizeci [i trei de zile de via ţă nu fuseseră cea mai
fericită experienţă, dar Albino Luciani înfruntase ostilitatea [i arogan ţa
clericală vreme de aproape un deceniu, în Veneţia.
La ora 18:00, în ziua de sâmbătă 30 septembrie, corpul îmbălsămat fu
mutat, descoperit, în bazilica San Pietro. Mare parte a lumii urmări la
televizor cum procesiunea, incluzând 24 de cardinali şi 100 de episcopi [i
arhiepiscopi, trecu prin Prima Logie, prin Sala Ducală, prin sala [i apoi pe
Scările Regilor, apoi prin Poarta de Bronz, ieşind în Piaţa San Pietro. ~n acel
moment, intonarea Magnificat-ului fu pe neaşteptate acoperită de unul dintre
acele gesturi atât de specific italiene. Mulţimea izbucni într-un ropot prelungit
de aplauze puternice, echivalentul latin al tăcerii anglo-saxone.
Pretutindeni în lume, opinii avizate [i neavizate încercar ă să evalueze
viaţa [i moartea lui Albino Luciani. Mare parte a ceea ce s-a scris spune mult
mai mult despre cei care au scris decât despre Luciani. ~ncredin ţarea că
atenţia oamenilor putea fi lesne abătută de la deces către succesiune,
exprimată dimineaţă de Curie, începu repede să se vădească exactă. ~n Anglia,
The Times oglindi exact natura trecătoare a vieţii într-un editorial intitulat
"Anul celor trei papi".
Unii observatori vorbiră, cu un fin simţ al observaţiei, despre o mare
promisiune neîndeplinită, alţii despre un pontificat care promisese că avea să
fie vesel. ~n privinţa explicaţiei asupra morţii subite, serviciul de dezinformare
al Curiei Romane dădu o lovitură remarcabilă. Unul după altul, semnatarii
multor articole se referiră la o lungă listă de boli. Faptul că cineva atât de
experimentat precum Patrick O'Donovan, de la Observer a putut fi păcălit să
scrie ceea ce urmează arată ce succes au avut minciunile: "Abia acum a
devenit cunoscut de toată lumea că papa Luciani avea o fişă medicală plină de
afecţiuni, toate mortale."
Care anume erau aceste afecţiuni, nu se spuse. Străduindu-se să se
încadreze într-un termen-limită, este limpede că O'Donovan [i ceilalţi autori
nu au avut timp să facă personal cercetări [i s-au bizuit pe contactele pe care
le aveau cu Vaticanul. Unii vorbiră despre cât de mult fuma Luciani, despre
David Yallop
212
faptul că nu avea decât un plămân, despre puseurile sale de tuberculoză. După
moartea sa, altora li se spuse, de către surse de la Vatican, despre cele patru
atacuri de cord ale lui Luciani, despre faptul c ă suferea de flebită, o dureroasă
afecţiune circulatorie. Alţii menţionară faptul că suferea de emfizem, o boală
cronică a plămânilor, provocată de obicei de fumatul ţigărilor. Nimic din toate
acestea nu este adevărat.
Excesul de minciuni al Vaticanului se întoarce împotriva sa. S -ar mai fi
adunat 111 cardinali la Roma în august 1978 să aleagă un om suferind de
toate aceste boli? Ca, după aceea, să-l lase să moară singur? Pe lângă
minciunile cu privire la starea sănătăţii lui Luciani, serviciul de dezinformare
al Vaticanului era ocupat [i cu alte probleme. Curia punea pe tapet punctul de
vedere anonim [i neoficial potrivit c ăruia oricum, ca papă, Luciani nu era bun
de nimic. La ce bun să boceşti ceea ce nu avea nici o valoare? Am discutat
despre această campanie mârşavă cu cardinalul Benelli, care a remarcat:
Mi se părea că scopul lor [al Curiei Romane] era dublu. Minimalizarea
calităţilor lui Luciani urmărea să reducă sentimentul pierderii [i, în
consecinţă, să reducă cererile de efectuare a unei autopsii. ~n al doilea
rând, Curia se pregătea pentru viitorul Conclav. Le trebuia un papă
curial.
Când Luciani luase masa cu nepoata sa, Pia, unul dintre subiectele
discutate fusese legat de denaturările operate de presă. Acum, în moarte,
Luciani deveni o victimă tocmai a acestui lucru. Comentariile negative erau
inspirate în general de preoţi insignifianţi sau de monseniori care în mod
normal se ocupau cu scrierea unor comunicate irelevante ale Vaticanului.
Aceştia găseau că era extrem de flatant să le fie cerute părerile despre
decedatul papă. Faptul că nici unul dintre ei nu se aflase în apropierea
coridoarelor puterii sau nu călcaseră nicicând în apartamentul papal era
mascat sub descrierea vagă "o sursă de rang înalt de la Vatican a declarat
astăzi". Ceea ce spuneau ei era parte dintr-o mare nedreptate făcută memoriei
papei decedat. Le permitea autorilor care înainte de conclavul din august
fuseseră atât de neatenţi la Luciani să dea la spate faptul inconfortabil că
alegerea acestuia fusese o demonstraţie majoră a proastei lor informări. Se
pare că gândeau: ei bine, da, nu l-am pus la socoteală, dar vezi bine că nici nu
era de pus la socoteală. Aşadar:
Audienţele au atras simpatia imediată a publicului, dar i-au dezamăgit
şi, uneori, i-au îngrijorat pe oficialii Bisericii. Papa afişa o filosofie a
existenţei ce semăna uneori cu cea promovată de Readers Digest: bun
simţ, şi încă simplist, care curma înaltele zboruri teologice ale oratoriei
lui Paul al VI-lea. ~n mod limpede, el nu avea cultura şi pregătirea
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
213
intelectuală a predecesorului său.
Pentru Le Monde, Robert Sole,
corespondentul la Vatican.
Am urmărit la început cu nesaţ, apoi cu un sporit sentiment al
ridicolului, generoasele sale eforturi de a ne ajuta să-l cunoaştem.
Zâmbea, avea tată socialist, a refuzat tiara pentru o simplă tocă, se
adresa familiar audienţei.
Commonweal
Newsweek consideră că respingerea de către Luciani a filosofiei "Ubi
Lenin, ibi Ierusalim" era o trădare a cardinalilor din America Latină, care
jucaseră un rol atât de important în alegerea sa. Periodicul era de părere că,
făcând această observaţie, Luciani respinsese teologia eliberării. Datorită
cenzurii exercitate de Curie, ei nu cunoşteau faptul că Luciani îşi exprimase [i
o reţinere importantă: "Există anumite asemănări, dar nu putem pune semnul
de egalitate" [i ratară astfel adevăratul sens al vorbelor sale.
Peter Nichols, extrem de experimentatul corespondent al cotidianului
Times, dar scriind de astă dată în Spectator , îl compară pe Luciani cu un
comediant popular italian de odinioară, care nu avea decât să apară în văzul
publicului, pentru a şi primi ovaţii. Nu explică, însă, şi de ce Paul al VI-lea nu
primise ovaţii la fiecare apariţie.
Alţii criticară faptul că el îi reconfirmase în funcţii pe toţi şefii Curiei.
Neglijară să arate, însă, că la fel făcuseră [i ultimii trei papi dinaintea lui
Luciani [i că el îşi menţinuse puterea şi autoritatea de a îndepărta oricând pe
oricare dintre ei.
Multe dintre mediile de informare internaţionale preluară, în zilele care
urmară morţii papei, povestiri despre ritualurile Vaticanului ce marchează
acest moment. Ziarele erau pline de relatări ale felului cum cardinalul Villot
se apropiase de corpul inert [i rostise de trei ori "Albino, e şti mort?", fiecare
întrebare fiind urmată de lovirea simbolică a frunţii papei cu un ciocănel de
argint. Presa oferi, de asemenea, descrieri dramatice ale felului cum Villot
luase apoi inelul papal al Pescarului de Oameni din degetul lui Luciani [i -l
zdrobise în bucăţele.
La moartea lui Albino Luciani nu avuseseră loc, de fapt, nici o
ciocănire a frunţii, nici o chemare pe nume. Aceste ceremonii fuseser ă abolite
în timpul vieţii lui Paul. ~n ceea ce priveşte inelul papal, pontificatul lui
Luciani fusese atât de scurt încât Vaticanul nici nu avusese vreme să facă
inelul. Singurul inel de la mâna lui Luciani pe durata întregului său pontificat
fusese cel dat tuturor episcopilor care participaser ă la cel de-al Doilea
Conciliu al Vaticanului.
Motivul pentru care merită să fie băgat în seamă acest reportaj extrem
David Yallop
214
de inexact, când se ştie nu numai cât de multe a realizat Luciani într-un timp
atât de scurt, dar [i câtă consideraţie aveau faţă de Luciani oameni precum
Casaroli, Benelli, Lorscheider, Carrone, Feliei [i mulţi alţii, constă în faptul că
aceasta a constituit o campanie orchestrată. Nici măcar un singur necrolog sau
articol critic nu a conţinut faptele înregistrate în capitolul precedent. Una
dintre expresiile citate cu mare plăcere în Cetatea Vaticanului afirmă: "Nimic
nu răsuflă din Vatican fără un scop extrem de precis."
Pe 1 octombrie, presiunea exercitată pentru efectuarea unei autopsii
asupra trupului lui Luciani crescu. Cel mai respectat cotidian italian, Corriere
della Sera, avea pe prima pagină un articol cu titlul "De ce se spune 'nu' unei
autopsii? " Era al lui Carlo Bo, un foarte talentat autor, ce avea cunoştinţe
considerabile despre Vatican. Simplul fapt că articolul a apărut este
semnificativ în sine. ~n Italia, datorită Tratatului Lateran [i înţelegerilor
ulterioare între statul italian [i Vatican, presa este serios cenzurat ă când scrie
despre Biserica catolică. Legea privitoare la calomnie este foarte severă.
Comentariile critice, pentru a nu mai vorbi despre un atac făţiş, pot avea rapid
drept rezultat aducerea în faţa tribunalului a ziarului respectiv.
Carlo Bo evident că evită un asemenea risc. ~ntr-un stil amintind vag de
discursurile lui Marc Antoniu adresate poporului roman, Bo vorbea despre
suspiciuni [i zvonuri care ieşiseră la iveală după moartea subită a papei. El le
spuse cititorilor că, în ceea ce-l privea, era încredinţat că palatele şi beciurile
Vaticanului erau eliberate de secole de asemenea acte criminale. Tocmai din
acest motiv, zicea el, pur [i simplu nu putea înţelege de ce hotărâse Vaticanul
să nu efectueze nici o verificare ştiinţifică. "Mai direct spus, de ce nu se face
o autopsie". [i în continuare:
... Biserica nu are de ce se teme, prin urmare, nu are nimic de pierdut.
Dimpotrivă, ar avea multe de câştigat.
... Acum, a şti de ce a murit papa este un fapt istoriceşte legitim, face
parte din istoria noastră vizibilă [i nu afectează în nici un fel misterul
spiritual al morţii sale. Trupul pe care-l lăsăm în urma noastră când
murim [i poate fi înţeles cu ajutorul bietelor noastre instrumente este o
rămăşiţă: sufletul este deja sau, mai degrabă, întotdeauna a fost, supus
altor legi care nu sunt omeneşti [i, prin urmare, rămâne de nepătruns.
Să nu facem dintr-un mister un secret de păstrat din raţiuni omeneşti şi
să recunoaştem micimea secretelor noastre. Să nu declarăm sacru ceea
ce nu este.
~n vreme ce cei cincisprezece medici aparţinând serviciului medical al
Vaticanului refuzară să comenteze pe marginea necesităţii de a se face
autopsii papilor decedaţi, Edoardo Luciani, de curând întors din Australia, nu
reuşi să ajute poziţia Vaticanului atunci când fu întrebat despre starea de
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
215
sănătate a fratelui său:
~n ziua care a urmat ceremoniei urcării pe tron, l-am întrebat pe
medicul lui personal cum îl găsise, gândindu-mă la toate presiunile la
care era acum supus. Doctorul m-a liniştit, spunându-mi că fratele meu
se simte excelent şi că inima îi este în formă.
~ntrebat dacă fratele său avusese probleme cu inima, Edoardo răspunse:
"După câte ştiu eu, absolut deloc." Nu se prea potrivea cu fantezia orchestrat ă
de Vatican.
Luni, 2 octombrie, controversa cu privire la moartea papei cuprinsese
deja întreaga lume. ~n Franţa, la Avignon, cardinalul Silvio Oddi se trezi
supus multor întrebări. ~n calitatea sa de cardinal italian, putea, oare, s ă spună
francezilor care încercau să-l descoase adevărul despre cele întâmplate?
Colegiul Cardinalilor, le aduse Oddi la cunoştinţă, "nu va lua în considerare
posibilitatea vreunei anchete, nu va accepta nici o supervizare din partea
nimănui [i nici măcar nu va lua în discuţie subiectul". Oddi concluziona:
"Ştim, de fapt, cu toată siguranţa, că moartea lui Ioan Paul I s-a datorat
faptului că inima sa a încetat să mai bată din cauze perfect naturale." Evident,
cardinalul Oddi făcuse o descoperire medicală importantă pentru întreaga
lume - posibilitatea de a diagnostica fără autopsie ceea ce este diagnosticabil
numai prin autopsie.
~n acelaşi timp, protestele părintelui Lorenzi şi ale altor membri ai
personalului apartamentului papal privitoare la o anume minciun ă dădură în
sfârşit roade. Vaticanul anunţă:
După efectuarea cercetărilor necesare, suntem acum în măsură să
afirmăm că papa, când a fost găsit în dimineaţa de 29 septembrie, ţinea
în mâini anumite foi de hârtie conţinând scrieri personale precum
omilii, cuvântări, reflecţii [i diverse însemnări.
Când Vaticanul anunţase anterior că Luciani ţinea în mâini Urmându-l
pe Cristos , notează părintele Andrew Greely în cartea sa, Cum se fac papii ,
"câţiva reporteri au izbucnit în râs fără să se ferească".
Aceste hârtii, detaliind schimbările cruciale pe care se pregătea Albino
Luciani să le facă, au suferit o extraordinară metamorfoză de-a lungul anilor:
un raport asupra Bisericii din Argentina; însemn ări pentru viitorul său discurs
de Angelus; predici scrise în Belluno / Vittorio Veneto / Veneţia; o revistă
parohială; discursul pe care urma să-l ţină iezuiţilor (de fapt, acesta fusese
găsit pe masa lui de lucru); un raport scris de papa Paul. Când un şef de stat
moare în împrejurări evident normale, ultimele sale acţiuni sunt de un interes
David Yallop
216
mai mult decât academic. Când un şef de stat moare în împrejurările care au
învăluit moartea lui Albino Luciani, nevoia de a şti devine o chestiune vitală,
de interes public. Faptul că Luciani ţinea în mâini însemnările sale personale
cu privire la schimbările cruciale pe care-şi propusese să le facă mi-a fost
confirmat din cinci surse diferite. Două sunt surse directe din Vatican;
celelalte trei sunt persoane din afară, care nu locuiesc în Vatican. Odată cu
retractarea oficială de către Vatican a versiunii Urmându-l pe Cristos , maşina
curială începea să dea semne de încordare.
~ncordarea crescu şi mai mult când presa internaţională începu să
comenteze un număr de aspecte tulburătoare. Deoarece faptul ca un papă să
nu aibă pe nimeni care să se intereseze de trebuinţele sale de la mijlocul serii
până ziua următoare li se păru multora a fi în neregulă. Faptul că dr. Renato
Buzzonetti lucra în principal la un spital din Roma şi, prin urmare, nu putea
garanta disponibilitate absolută apăru a fi scandalos. Dacă observatorii ar fi
cunoscut realitatea ineficien]ei Vaticanului, scandalul ar fi fost şi mai mare.
Faptele în totalitatea lor ilustrează nu numai posibilitatea unei morţi
premature naturale, ci şi un scenariu de asasinat.
~n Spania, ca şi în alte ţări, controversa se transformă într-o dezbatere
publică. Profesorul Rafael Cambra de la Universitatea din Madrid se număra
printre cei care se plângeau că Vaticanul "face lucrurile în maniera italiană
sau în maniera florentină, ca în timpul Renaşterii". ~ndemnând la efectuarea
unei autopsii, Cambra dădea glas temerii că un papă care se pregătea în mod
clar să readucă în Biserică o foarte necesară disciplină se putea să fi fost
omorât.
~n Mexico City, episcopul de Cuernavaca, Sergio Arceo, ceru public o
autopsie, declarând: "Cardinalului Miranda [i mie ni se pare că ar fi
folositoare." Episcopul ordonă ca o dare de seamă amănunţită să fie citită în
toate bisericile din dioceza sa. Maşina Vaticanului se mişcă repede. Darea de
seamă amănunţită, ca multe alte lucruri în această afacere, dispăru de pe faţa
pământului, iar după ce Vaticanul se socoti cu cardinalul Miranda, acesta
ajunse să declare, la sosirea sa ulterioară la Roma, că el nu avea nici un fel de
îndoială cu privire la moartea papei.
~n 3 octombrie, în vreme ce pe dinaintea trupului neînsufle ţit al papei
oamenii continuau să treacă, în jur de 12.000 de persoane pe oră, controversa
deveni mai zgomotoasă. Testamentul lui Albino Luciani dispăruse, dar
Vaticanul, prin nemaiîntâlnitul său comportament, asigura o moştenire amară.
Un papă cu darul de a vorbi deschis, direct [i simplu era înconjurat în moarte
de rătăcire [i înşelăciune. Era clar că pierderea resimţită de oamenii obişnuiţi
era imensă. Din partea Vaticanului existau slabe dovezi de împărtăşire a
acelui larg răspândit sentiment - mai degrabă o acţiune de ariergardă în
vederea protejării nu a memoriei lui Albino Luciani, ci a celor asupra cărora
plana clar dovada complicităţii la asasinarea acestuia.
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
217
Preoţi care nu făceau parte din Curie dezbăteau acum în ziare meritele
şi neajunsurile unei autopsii. Autorităţile în materie şi observatorii
Vaticanului aduceau reprezentanţilor acestuia aspre critici pentru
încăpăţânarea de care dădeau dovadă. Ceea ce devenise extrem de clar, după
cum observa Vittorio Zucconi în Corriere della Sera , era faptul că "în spatele
îndoielilor existente cu privire la moartea papei se afl ă o profundă
insatisfacţie provocată de «versiunile oficiale»".
Organizaţia catolicilor tradiţionalisti, cunoscută sub numele de Civilta
Cristiana , indică exact cât de profundă le era insatisfacţia. Secretarul Franco
Antico arătă că el trimisese şefului justiţiei din oraşul-stat Vatican o cerere
oficială în vederea efectuării unei anchete judiciare complete cu privire la
moartea papei Ioan Paul I.
Decizia de a formula această cerere şi motivele ei constituiră titluri de
primă pagină în întreaga lume. Antico cită câteva dintre inconsecvenţele care
apăruseră până în acel moment din partea Vaticanului. Ceea ce voia acest
grup nu era doar efectuarea unei autopsii, ci o anchetă judiciară completă.
Antico spuse: "Dacă preşedintele Carter ar fi murit în asemenea împrejurări,
puteţi fi siguri că poporul american ar fi cerut o explicaţie."
Antico spuse presei că organizaţia sa examinase iniţial posibilitatea
unei declaraţii oficiale în care să se spună că papa fusese ucis de o persoană
sau de persoane neidentificate. Dând un minunat exemplu de complexitate a
minţii italiene, el spuse că se abţinuseră de la un asemenea pas deoarece "nu
căutăm să declanşăm un scandal". Civilta Cristiana îşi trimise cererea şi
cardinalului Confalonieri, decanul Sfântului Colegiu. Unele dintre problemele
ridicate de ei erau intervalul dintre găsirea corpului [i anunţarea publică a
morţii, faptul că papa aparent lucra stând în pat fără ca nimeni să se intereseze
dacă se simţea bine şi faptul că nu fusese eliberat nici un certificat de deces.
Nici un medic al Vaticanului nu-[i asumase, printr-un certificat de deces
oficial, responsabilitatea publică în privinţa diagnosticării cauzei morţii lui
Albino Luciani.
Susţinătorii rebelului arhiepiscop Marcel Lefebvre, care anunţase deja
că Luciani murise deoarece Dumnezeu nu voise ca el să fie papă, anunţară
acum prin abatele Ducaud-Bourget, mâna dreaptă a lui Lefebvre, o altă teorie:
"Este greu de crezut că moartea a fost naturală, ţinând cont de toate făpturile
diavolului care locuiesc în Vatican."
Fiind anterior forţat să retracteze declaraţia conform căreia autopsiile
papale sunt interzise în mod explicit, Vaticanul se confrunt ă marţi, 3
octombrie, cu eforturile câtorva examinări insistente din partea presei italiene.
Autopsii se mai făcuseră şi altor papi. De pildă, Pius al VIII-lea murise la 30
noiembrie 1830. Jurnalul prinţului Don Agostini Chigi conţinea o însemnare
potrivit căreia în seara următoare se efectuase o autopsie. Rezultatul autopsi ei
este necunoscut, deoarece Vaticanul nu a recunoscut niciodat ă oficial că
David Yallop
218
aceasta a avut loc. De fapt, în afara unei anumite slăbiciuni a plămânilor, toate
organele fură găsite a fi sănătoase. Exista suspiciunea că papa fusese otrăvit.
~n seara de 3 octombrie, la ora 19:00, se petrecu un eveniment curios.
Porţile bazilicii San Pietro fură închise publicului pentru restul zilei. Biserica
fu golită, cu excepţia celor patru gărzi elveţiene postate la colţurile
catafalcului, tradiţionala pază permanentă acordată trupului unui papă
decedat. La 19:45, un grup de aproximativ 150 de pelerini din Canale
d'Agordo, localitatea natală a lui Albino Luciani, însoţiţi de episcopul de
Belluno, fură lăsaţi să pătrundă în linişte în biserică, printr-o intrare laterală.
Grupul tocmai sosise la Roma si-i fusese acordată permisiunea specială, după
închiderea oficială a bisericii, de a-[i aduce ultimul omagiu omului pe care
mulţi dintre componenţii săi îl cunoşteau personal. Se vădi că cineva din
Cetatea Vatican, care avea anumite planuri cu privire la trupul neînsufle ţit al
papei, nu fusese înştiinţat. După câteva minute de la sosire, pelerinii se treziră
îmbrânciţi fără nici un ceremonial şi scoşi afară, în Piaţa San Pietro.
Apăruseră oficiali ai Vaticanului împreună cu un grup de medici. Toţi
ceilalţi primiră ordinul de a părăsi locul. Cele patru gărzi elveţiene primiră şi
ele liber. Mari paravane stacojii fură plasate de jur împrejurul catafalcului,
pentru a împiedica pe orice privitor care s-ar fi întâmplat să se mai afle în
bazilică să vadă ce anume făceau medicii. Această bruscă şi neanunţată
examinare medicală dură până la ora 21:30. Când se sfârşi, câţiva pelerini din
Canale d'Agordo, care rămăseseră afară, întrebară dacă puteau, în sfârşit, să-şi
aducă ultimul omagiu trupului neînsufleţit. Cererea fu respinsă.
De ce a avut loc această examinare, cu mai puţin de 24 de ore înainte de
funeralii? Mulţi dintre cei ce lucrau în mediile de informare nu aveau nici o
îndoială. Se efectuase o autopsie. Făcuse în cele din urmă Vaticanul o mişcare
pentru a potoli neliniştea publicului? Dacă da, atunci declaraţiile ulterioare ale
Vaticanului cu privire la această examinare medicală conduc inexorabil spre
concluzia că examinarea a confirmat toate acele temeri [i nelinişti potrivit
cărora papa fusese ucis.
După examinare nu se făcu nici un anunţ [i, în ciuda faptului că fu
potopit de întrebări din partea mediilor de informare, Biroul de Presă al
Vaticanului continuă să păstreze deplină tăcere cu privire la cele petrecute în
bazilica San Pietro, până după înmormântarea papei. Abia atunci îşi prezentă
versiunea, înainte de aceasta, neoficial, înştiinţase agenţia de ştiri italiană
ANSA că examinarea medicală fusese o verificare de rutină a stării de
conservare a corpului [i că fusese realizată de profesorii Gerin [i de Arnaldo
[i Ernesto Signoracci, printre alţii. ANSA aflase [i că mai fuseseră
administrate câteva injecţii cu fluid de îmbălsămare.
Când Biroul de Presă al Vaticanului vorbi, în cele din urmă, reduse cele
nouăzeci de minute ale examinării la douăzeci. Mai declară că totul fusese
găsit în ordine [i că ulterior, pelerinii din Canale d'Agordo fuseseră reprimiţi.
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
219
Pe lângă erorile sau minciunile deliberate, inerente, din declara ţia de presă,
există un număr de alte fapte neliniştitoare. Profesorul Cesare Gerin, contrar
afirmaţiilor celor care au răspuns din partea Vaticanului la întrebările puse de
ANSA, nu a fost prezent. Mai mult, când i-am intervievat pe fraţii Signoracci,
ei au fost cât se poate de fermi cu privire la faptul c ă nici ei nu au luat parte la
acest bizar eveniment. A fost, clar, o verificare a stării de conservare, făcută
fără conservaţionisti.
Dacă, aşa cum mulţi cred, a fost, într-adevăr efectuată o autopsie, chiar
şi una parţială - deoarece în nouăzeci de minute nu s-ar fi putut face o
examinare standard completă -, atunci rezultatele, dacă ar fi fost negative, ar
fi fost anunţate clar şi răspicat. Ce altă modalitate mai bună de a închide gura
lumii? Corriere delta Sera declară că "în ultimul moment, un faimos doctor de
la Universitatea Catolică s-a alăturat echipei speciale". Ulterior, "faimosul
doctor" a dispărut în ceţurile dimineţii ce se ridicau din apele Tibrului.
Psihologul catolic Rosario Mocciaro, comentând comportamentul celor
cărora li se încredinţase conducerea Bisericii Romano-Catolice pe parcursul
acestei perioade de vacanţă a tronului, îl descrise astfel: "Un fel de 'omerta'
(tăcere) mafiotă deghizată în caritate creştinească şi protocol."
Dialogul iubirii, pe care Luciani îl iniţiase între sine [i oameni, continuă
până la amarul său sfârşit. ~n 4 octombrie fără să ţină seama de ploaia care nu
mai contenea, aproape 100.000 de persoane se adunară în Piaţa San Pietro
pentru a asculta liturghia de înmormântare, ţinută în aer liber. ~n ultimele
patru zile, în jur de un milion de persoane trecuseră prin faţa catafalcului.
Primul dintre cele trei texte citite, luate din Apocalipsa Sfântului Ioan, se
termină prin cuvintele: "Eu sunt Alfa [i Omega, începutul [i sfâr şitul. Oricui
însetează, am să dau fără nici o plată apă din fântâna vieţii."
Trupul lui Albino Luciani, închis ermetic în trei sicrie, din lemn de
chiparos, din plumb [i din lemn de abanos, îşi află ultimul lăcaş de odihnă
într-un sarcofag de marmură, în cripta bazilicii San Pietro. Controversa
privitoare la faptul dacă, înainte de moarte, lui Albino Luciani nu i se mai
dăduse [i altceva decât apă din fântâna vieţii, nu încetă nici măcar în timp ce
rămăşiţele sale pieritoare se duceau, prin răcoarea amurgului roman, să-şi ia
locul între Ioan al XXIII-lea [i Paul al VI-lea.
Foarte mulţi oameni rămaseră tulburaţi de neaşteptata moarte. Printre
ei, şi propriul medic al lui Albino Luciani, Giuseppe Da Rosa.
Papa fiind înmormântat de-acum în trei sicrie, era limpede că avea să
fie practic imposibil de a convinge Vaticanul să-şi schimbe poziţia. Cererea
oficială adresată Tribunalului Vaticanului de Civilta Cristiana rămase în
seama unui singur judecător, Giuseppe Spinelli. Chiar [i dacă omul ar fi dorit
fierbinte să se efectueze o autopsie şi o investigaţie completă, este greu de
văzut cum ar fi putut el să înfrângă puterea Cetăţii Vaticanului [i a oamenilor
care îi conduceau - oameni care pretindeau a fi un "fapt" istoric acela că ei [i
David Yallop
220
predecesorii lor aveau aproape două mii de ani de practică la cârma Bisericii
Romano-Catolice.
Era foarte potrivită compararea morţii lui Albino Luciani de către
iezuiţi cu o floare de câmp ce se închide noaptea sau, de către franciscani, cu
un hoţ în noapte. Non-esteţii continuau s\ caute o explicaţie mai practică.
Sceptici se găseau pe ambele maluri ale Tibrului. Printre cei mai tulburaţi în
interiorul Vaticanului era grupul care cunoştea adevărul cu privire la
descoperirea trupului papei de către sora Vincenza. ~ngrijorarea creştea pe
măsură ce sporeau minciunile oficiale. ~n cele din urmă, după ce papa fu
înmormântat, câţiva vorbiră. La început s-au adresat agenţiei ANSA, apoi, de
curând, mie. ~ntr-adevăr, câţiva dintre membrii acestui grup au fost cei care
m-au convins că ar trebui să investighez moartea lui Albino Luciani.
~n ziua de 5 octombrie, puţin după ora prânzului, ei începură să dea
agenţiei ANSA detaliile concrete ale descoperirii făcute de sora Vincenza.
Informaţiile lor specificară corect până [i faptul că însemnările pe care
Luciani le strângea în moarte priveau "anumite numiri în Curia Romană şi în
episcopatul italian". Grupul mai dezvălui [i că papa discutase problema
refuzului lui Baggio de a accepta patriarhatul Veneţiei. Când povestea
explodă în public, răspunsul Vaticanului aminti foarte bine de cel al
monseniorului Henry de Riedmatten, când acestuia îi fuseseră puse întrebări
despre documentul lui Luciani cu privire la controlul na şterilor. Acel
document, a nu se uita, fusese respins de Riedmatten, drept "o fantezie".
Confruntat acum efectiv, cu sute de reporteri care cereau Vaticanului să
comenteze ultimele informaţii scurse, directorul Biroului de Presă al
Vaticanului, părintele Panciroli, emise o dezminţire scurtă, de un singur rând:
"Sunt relatări lipsite de orice fundament."
Printre cei care nu se lăsară impresionaţi de această dezminţire se
numărau [i unii dintre cardinalii ce continuau să sosească la Roma pentru
Conclavul ce urma să aibă loc. La şedinţa adunării cardinalilor, care avu loc
în 9 octombrie, neliniştea lor ieşi la iveală. Cardinalul Villot, mai cu seamă, se
trezi supus atacurilor. De pe poziţia sa de Camerlengo, el luase hotărârile [i
autorizase declaraţiile care indicau limpede că moartea lui Luciani fusese
urmată de o muşamalizare. Mulţi dintre prinţii ne-italieni ai Bisericii cerură să
afle exact ce anume se acoperea. Ei voiră să ştie de ce anume nu fusese precis
stabilită cauza morţii şi de ce fusese ea numai presupusă. Voiră să ştie de ce
nu se lămurise mai bine ora decesului. De ce nu-şi asumase un medic
responsabilitatea oficială, punându-[i numele pe un certificat de deces care să
poată fi făcut public.
Nu avură succes în eforturile lor de a obţine aceste lămuriri. Următorul
Conclav se apropia cu repeziciune, mulţumită hotărârii luate de o minoritate
în ziua care urmase descoperirii corpului neînsufleţit al papei. Minţile
cardinalilor începură să se concentreze asupra pregătirii terenului şi a
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
221
intrigilor din jurul problemei de a stabili cine s ă-i urmeze lui Albino Luciani:
un indiciu asupra faptului că oamenii din Curia Romană, moştenind o
experienţă de aproape două mii de ani, învăţaseră, într-adevăr, multe de la
predecesorii lor.
~n 12 octombrie, cu mai puţin de patruzeci şi opt de ore înaintea
Conclavului, Vaticanul îşi făcu publică declaraţia finală cu privire la furorile
stârnite de moartea lui Albino Luciani. Fu emisă de secretarul de presă al
Vaticanului, părintele Romeo Panciroli:
La sfârşitul "Novemdiales", când pătrundem într-o nouă fază a
Vacanţei Tronului, directorul Biroului de Presă al Sfântului Scaun
exprimă cuvinte de fermă dezaprobare a acelora care în ultimele zile
s-au complăcut în răspândirea de zvonuri bizare, neverificate, adesea
false [i care uneori au atins nivelul unor insinu ări grave, pe măsura
repercusiunilor pe care le-ar fi putut avea în acele ţări unde oamenii nu
sunt deprinşi cu forme de exprimare excesiv de neatente. ~n aceste
momente de jale şi suferinţă pentru Biserică ar fi fost de aşteptat mai
mult control [i mai mult respect.
El repeta că "cele întâmplate au fost relatate întocmai în comunicatul
din dimineaţa de vineri, 29 septembrie, care-şi păstrează valabilitatea
integrală şi care a reflectat cu atâta fidelitate certificatul de deces semnat de
profesorul Mario Fontana şi de dr. Renato Buzzonetti, încât publicarea sa nu a
mai fost necesară."
Mai nota cu satisfacţie "rectitudinea multor profesionişti care, în
asemenea momente dificile pentru Biserică, au arătat participare loială la
evenimente [i au informat publicul prin relatări sobre [i obiective".
Dorind să evit "grave insinuări", eu am să fac în schimb o declaraţie
categorică. Sunt pe deplin convins că papa Paul Ioan I, Albino Luciani, a fost
asasinat.
Până la această dată, nici un certificat de deces nu a fost f ăcut public şi,
în ciuda repetatelor mele cereri, Vaticanul a refuzat să-mi pună vreunul la
dispoziţie. Fără îndoială, el ar afirma că motivul morţii a fost infarctul
miocardic. Refuzul continuu de a pune la dispozi ţie certificatul de deces
înseamnă că nici un doctor nu este dispus să îşi asume public responsabilitatea
diagnosticării morţii lui Albino Luciani. Faptul că diagnosticul s-a bazat pe o
examinare externă, care este medical inacceptabilă, poate că are o legătură cu
refuzul Vaticanului.
Faptul că, în ciuda neliniştii şi a interesului internaţional, nu a fost
efectuată o autopsie sau o examinare detaliată post-mortem, reprezintă o
puternică dovadă că papa a fost asasinat. Dacă moartea lui Luciani a fost
naturală, atunci de ce să nu se fi făcut o autopsie pentru a se linişti spiritele?
David Yallop
222
Este limpede că, cel puţin oficial, Vaticanul nu ştie când a murit
Luciani sau ce anume i-a provocat moartea. "Probabil că spre ora unsprezece"
şi "moarte subită, care ar putea fi în legătură cu" sunt declaraţii care
demonstrează clar un înalt grad de ignoranţă, de aroganţă [i de înfumurare.
Cadavrului unui cerşetor găsit în Roma într-un şanţ i s-ar fi acordat mai multă
îngrijire [i atenţie profesională. Scandalul este cu mult mai mare când afli că
toţi aceşti doctori examinatori nu i-au acordat niciodată îngrijiri medicale lui
Albino Luciani în timpul vieţii. Când am vorbit cu dr. Renato Buzzonetti la
Roma, l-am întrebat ce medicamente luase papa în săptămânile dinaintea
morţii sale. Mi-a răspuns: "Nu ştiu ce medicamente lua. Nu am fost medicul
lui. Prima dată când l-am văzut în cadrul relaţiei medic/pacient, era mort."
Dr. Seamus Banim este specialist cardiolog cu peste dou ăzeci de ani de
experienţă profesională. Este consultant principal la Spitalul Sf. Bartolomeu
din Londra şi la Spitalul Nuffield. El a spus, în cadrul interviului pe care i
l-am luat:
Pentru un doctor, orice doctor, a diagnostica infarctul miocardic drept
cauză a morţii este greşit. Eu nu aş fi satisfăcut. Dacă a cunoscut
anterior pacientul, dacă l-a tratat o vreme, dacă l-a îngrijit în timpul
unui alt atac de cord, dacă a observat omul în viaţă după ceea ce avea să
se dovedească a fi un atac de cord fatal, atunci diagnosticul ar putea fi
acceptat. Dar dacă nu l-a cunoscut dinainte pe pacient, nu este
îndreptăţit să pună acest diagnostic, îşi asumă un risc foarte serios [i e
sigur că în ţara asta nu avea dreptul să-[i asume un asemena risc şi să
pună un asemenea diagnostic. Un asemenea diagnostic se poate pune
numai în urma unei autopsii.
Avem, prin urmare, o concluzie inacceptabilă cu privire la cauza
decesului şi o la fel de inacceptabilă concluzie despre ora decesului.
Vaticanul a spus lumii ce s-a întâmplat "probabil către ora unsprezece,
în seara de 28 septembrie". Dr. Derek Barrowcliff, fost medic patolog la
Ministerul de Interne britanic, cu o experienţă de peste cincizeci de ani, mi-a
spus:
Fără o serie de citiri ale temperaturii rectale, este foarte, foarte curajos
cel care va spune că moartea a survenit la ora cutare şi cutare, întradevăr,
foarte curajos.
Rigor mortis începe să fie detectabilă după cinci sau sase ore, în
funcţie de un număr de factori, printre care [i temperatura încăperii. O
cameră încălzită o accelerează, una rece o încetineşte. Poate dura 12 ore
până să se instaleze complet, apoi rămâne neschimbată pentru 12 ore,
după care începe să slăbească pe parcursul altor 12 ore. Este foarte,
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
223
foarte aproximativ. Dacă rigor mortis este prezentă, este raţional să
presupui că moartea a survenit de circa şase ore sau mai mult. Cu
siguranţă că citirea temperaturii ficatului [ceea ce nu s-a făcut] ar fi fost
de ajutor. Dacă cineva examinează un cadavru cu foarte mare atenţie în
sens medico-legal, atunci poate detecta uşoare grade de rigor. Se
instalează foarte încet. Deci, în cazul în care cadavrul era ţeapăn la ora
6 dimineaţa, ar fi rezonabil să spui că moartea a intervenit la 11:00 în
seara precedentă. Dar. Putea la fel de bine să fie [i 9, în seara
precedentă.
Aşadar, au fost stabilite fără echivoc două lucruri:
1. Nu ştim ce a provocat moartea lui Albino Luciani.
2. Nu ştim deloc precis ora la care a murit. Când, în august 1978, a
murit papa Paul al VI-lea, el era înconjurat de doctori, secretari şi preoţi. Fiţi
atenţi la detaliul conţinut în buletinul oficial care a fost dat publicit ăţii şi
semnat de doctorii Mario Fontana şi Renao Buzzonetti.
Pe parcursul săptămânilor trecute, Sfântul Părinte Paul al VI-lea a
suportat o accentuare serioasă a dureroaselor simptome legate de artrita
de care suferă de ani de zile. ~n după-amiaza de sâmbătă, 5 august, a
făcut febră datorită unui acces subit de cistită acută. Urmând opinia
profesorului Fabio Prosperi, urolog şef al Spitalelor Unite din Roma, au
fost iniţiate măsurile curative corespunzătoare. ~n timpul nopţii de 5
spre 6 august şi în tot cursul zilei de duminică 6 august, Sfântul Părinte
a suferit de febră ridicată, în jurul orei de 18:15, sâmbătă, 5 august, a
fost observată o creştere bruscă, gravă [i tot mai accentuată a presiunii
arteriale. Au urmat rapid simptomele tipice ale insuficien ţei
ventriculare stângi, cu tabloul clinic complet al edemului pulmonar
acut.
~n ciuda tuturor îngrijirilor precise aplicate imediat, Sfin ţia Sa Paul al
VI-lea a murit la ora 21:40.
Doctorii care l-au asistat au indicat următorul tablou clinic general în
momentul morţii: poliartrită cardiopatică arterosclerotică, pielonefrită cronică
şi cistită acută. Cauza imediată a morţii: criză hipertensivă, insuficienţă
ventriculară stângă, edem pulmonar acut. După mai puţin de două luni,
succesorul lui Paul moare "ca o floare de câmp, care se închide noaptea", f ără
să fie asistat măcar de un singur membru al profesiei medicale.
~n contrast cu mulţimea minciunilor cu care a plouat dinspre Cetatea
Vaticanului privitor la evoluţia în timp a stării de sănătate a lui Luciani,
merită să prezentăm faptele.
~n copilărie vădise semnele unei afecţiuni tuberculoase, ale cărei
David Yallop
224
simptome fuseseră mărirea ganglionilor din zona gâtului. La vârsta de
unsprezece ani îi fură scoase amigdalele; la cincisprezece ani vegetaţiile.
Ambele operaţii fură efectuate la spitalul general din Padua. ~n 1945 [i, iarăşi,
în 1947, fu admis într-un sanatoriu pentru suspecţi de tuberculoză. Testele
efectuate cu ambele ocazii avură rezultate negative şi boala pulmonară fu
diagnosticată ca bronşită. Se refăcu complet şi toate radiografiile pulmonare
ulterioare fură negative. ~n aprilie 1964 fu operat de pietre la ficat şi de colon
blocat, iar în august de hemoroizi. Profesorul Amedeo Alexandre, care a
executat ambele operaţii, la spitalul Pordenone, i-a verificat fi[ele medicale
din perioada anterioară [i mi-a spus că Albino Luciani nu suferea de nici o
altă afecţiune [i că toate testele sale medicale pre- [i postoperatorii au
confirmat că era perfect sănătos. Aceste teste au inclus radiografii [i un număr
de ECG-uri, un test special pentru înregistrarea anomaliilor inimii. Profesorul
a declarat că refacerea pacientului său după aceste două operaţii minore a fost
totală [i definitivă. "L-am reexaminat în vara care a urmat celei de-a doua
operaţii. Se afla şi atunci în perfectă stare de sănătate."
Un exemplu de cât de sănătos era Albino Luciani poate fi găsit în
programul său zilnic, pe care mi l-a descris colegul său de atunci, monseniorul
Taffarel. Este practic identic cu cel pe care-l respecta în Veneţia şi, ulterior, la
Vatican. Se trezea între 4:30 [i 4:45 dimineaţa şi se retrăgea la culcare cam
după şaisprezece ore, între orele 9 [i 10 seara. Monseniorul Taffarel mi-a spus
că Luciani, în afară de celelalte numeroase funcţii ale sale, făcea vizite
pastorale fiecăruia dintre cei 180 de preoţi parohi ai săi şi acoperise două
treimi din cel de-al doilea tur de asemenea vizite pastorale când fu promovat
[i trimis la Veneţia. ~n decembrie 1975 i se formă un cheag pe vena principală
a retinei ochiului stâng. Nu fu nevoie de nici o opera ţie şi medicul său
specialist, profesorul Rama, mi-a spus:
Tratamentul a fost numai general şi s-a bazat pe medicină
hemokinetică, anticoagulante şi medicaţie uşoară pentru dilatarea
vaselor de sânge [i, pe deasupra, câteva zile de repaus în spital.
Rezultatul a fost aproape imediat, cu o refacere completă a vederii [i
refacere generală. Nu a fost niciodată ceea ce s-ar putea numi un
"colos", dar era fundamental sănătos şi testele efectuate în mai multe
împrejurări nu au relevat niciodată tulburări cardiace.
Profesorul Rama a observat că Luciani avea tensiune scăzută, care, în
condiţii normale, varia în jurul valorii de 120/80. Tensiunea sanguin ă scăzută
a fost considerată de cei douăzeci [i trei de membri ai profesiei medicale pe
care i-am consultat a fi: "Cea mai bună cu putinţă diagnoză pentru speranţa de
viaţă."
Pe parcursul şederii la Veneţia, lui Luciani i se umflau când şi când
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
225
gleznele. Doctorii săi erau de părere că aceasta se datora tensiunii scăzute şi
nevoii de mai mult exerciţiu. ~n iulie 1978, Luciani petrecu zece zile la Stella
Maris Institute, la Lido, pentru a contracara o posibilă reapariţie a pietrelor la
ficat. Fu supus unui regim uşor şi trebui să facă plimbări lungi dimineaţa şi
seara pentru a înlătura uşoara umflare a gleznelor. Un examen medical
realizat după această şedere concluziona că Luciani se afla într-o excelentă
stare de sănătate. Verificarea medicală incluse şi o înregistrare EKG.
Cele de mai sus reprezintă întreaga istorie medicală a lui Albino
Luciani, de pe parcursul întregii sale vieţi. Se bazează pe interviuri luate
doctorilor care l-au îngrijit, rudelor, prietenilor şi colegilor. Ar trebui
comparată îndeaproape cu talmeş-balmeşul de minciuni privitoare la sănătatea
sa, care s-a revărsat din Cetatea Vaticanului, întrebarea care, desigur, se
impune imediat este: de ce toate aceaste minciuni? Cu cât te cufunzi în viaţa
lui Luciani, cu atât îţi sporeşte încredinţarea că acest om a fost ucis. Vreme de
aproape şase ani, minciunile Vaticanului cu privire la fostul pap ă au rămas
neverificate şi necontrazise. Curia Romană ar vrea să facă lumea să creadă că
Albino Luciani a fost aproape un biet idiot; un om grav bolnav, a cărui
alegere a fost o aberaţie şi a cărui moarte naturală a fost o milostivă uşurare
pentru Biserică. Aşa sperau ei să poată masca asasinatul. Ultimii patru sute de
ani nici nu există: ne aflăm iarăşi pe vremea familiei Borgia.
~n vreme ce mediile internaţionale de informare transmiteau detalii ale
fanteziei Vaticanului cu privire la starea de sănătate a lui Luciani, erau mulţi
cei care, dacă ar fi fost întrebaţi, ar fi prezentat o imagine diferită:
Il cunosc din 1936. Cu excepţia celor două perioade de internare ca
suspect de tuberculoză, a fost perfect sănătos. S-a refăcut complet în
urma celei de-a doua internări. E sigur că, până în 1958, când a devenit
episcop de Vittorio Veneto, nu a avut nici o afecţiune majoră.
(Monseniorul Da Rif, către autor.)
Cât a fost în Vittorio Veneto a avut o sănătate excelentă. ~n 1964 a
făcut două operaţii, de piatră la ficat şi de hemoroizi, şi s-a vindecat
complet. Muncea exact la fel ca înainte. Am auzit despre faptul că avea
tensiune scăzută [i că i se umflau picioarele. Aici [Vittorio Veneto], nu
i s-a întâmplat niciodată, iar ulterior, după ce a plecat la Veneţia, l-am
văzut de multe ori. Era de fiecare dată într-o stare de sănătate excelentă.
~ntre 1958 [i 1970, în afara celor două operaţii, a fost perfect sănătos.
(Monseniorul Taffarel, către autor.)
~n cei opt ani cât a stat la Veneţia, o singură dată l-am văzut pe
cardinalul Luciani în pat pentru că nu se simţea bine - din cauza unei
gripe banale, în rest, patriarhul Veneţiei era foarte sănătos şi nu a
David Yallop
226
suferit de nici o boală. (Monseniorul Ciuseppe Bosa, administratorul
apostolic al Veneţiei.)
Nu avea absolut nici o caracteristică de cardiac şi, de altfel, tensiunea
scăzută ar fi trebuit, cel puţin teoretic, să-l ferească de crize cardiovasculare.
Singura oară când a trebuit să-i prescriu un tratament a fost
pentru o stare gripală. (Dr. Carlo Frizzerio, medic din Veneţia.)
Albino Luciani nu suferea de inimă. Cineva cu inima slabă nu urca pe
munte, aşa cum a făcut patriarhul împreună cu mine an de an, între
1972 şi 1977. Mergeam la Pietralba, lângă Bolzano, [i urcam pe Corno
Bianco, de la 1500 de metri la 2400 de metri, cu o viteză bună... Nu a
vădit niciodată vreun semn de insuficienţă cardiacă. Dimpotrivă, la
insistenţele mele, în 1974, i-a fost făcută o electrocardiogramă, care nu
a înregistrat nimic neobişnuit. Imediat înainte de a pleca la Conclavul
din august 1978 şi după vizita sa la clinica Stella Maris, i s-a făcut un
control medical complet. Rezultatele au fost favorabile în toate
privinţele. Cât despre teoria cu stresul şi epuizarea, este o prostie. Ziua
sa de lucru la Vatican nu era mai lungă decât aici, în Veneţia, şi în
Vatican avea mult mai mulţi asistenţi, mult mai mult ajutor [i
Dumnezeu ştie câţi sfetnici în plus. Oamenii de la munte nu mor de
atac de cord. (Monseniorul Mario Senigaglia, secretarul lui Albino
Luciani între 1970 şi 1976, către autor.)
Doctorul Da Ros mi-a spus: 'Ai un medicament secret? Albino Luciani
este perfect sănătos şi este mult mai relaxat. Ce medicament magic ai?'
(Părintele Diego Lorenzi, secretarul lui Albino Luciani din 1976 pân ă
la moartea acestuia, către autor.)
Toţi cei de mai sus, plus alte peste douăzeci de persoane, care-l ştiau pe
Albino Luciani din copilărie, au confirmat că nu fumase niciodată, că bea rar
alcool [i mânca puţin. Modul său de viaţă plus tensiunea scăzută erau tot ce
putea fi mai bun pentru oricine ar fi vrut să evite boala coronariană.
~n afara membrilor profesiei medicale deja amintiţi, care se îngrijiseră
de suferinţe specifice, mai era şi medicul său curant, Dr. Giuseppe Da Ros.
Relaţia sa cu Albino Luciani arată că sănătatea papei a fost permanent şi
regulat supravegheată pe parcursul ultimilor peste douăzeci de ani din viaţa
acestuia.
Dr. Da Ros îi era totodată prieten şi, în Vittorio Veneto, îl vizita pe
Luciani în fiecare săptămână. La Veneţia venea o dată la două săptămâni, la
ora 6:30 dimineaţa, şi stătea cel puţin nouăzeci de minute. Luau împreună
micul dejun, dar vizitele erau şi profesionale, nu numai prieteneşti.
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
227
Vizitele continuară şi după alegerea lui Luciani ca papă. Pe parcursul
celor treizeci [i trei de zile ale pontificatului lui Luciani, Da Ros îi acord ă
acestuia trei consultaţii complete. Cea din urmă avu loc sâmbătă, 23
septembrie, imediat înainte ca Luciani să părăsească Vaticanul cu ocazia
primei sale apariţii în public la Roma, pentru a-l întâlni pe primarul Argan şi a
accepta oficial biserica Sfântului loan Lateran - o grea încercare publică, ce ar
fi sporit cu siguranţă orice afecţiune fizică de care ar fi putut suferi Luciani.
Dr. Da Ros îşi găsi pacientul în asemenea stare bună de sănătate, încât îi spuse
lui Luciani că, în loc să-l vadă iar peste două săptămâni, potrivit planificării,
nu va reveni decât peste trei săptămâni. Când, în acea sâmbătă, părintele
Lorenzo îl întrebă pe doctor despre sănătatea papei, dr. Da Ros declară: "No
sta bene, ma benone" - "Nu e bine, ci foarte bine".
~n aceeaşi zi, Da Ros se consultă cu dr. Buzzonetti, de la Vatican,
asupra istoriei medicale a lui Luciani. Era clar că papei avea să-i trebuiască
până la urmă un practician generalist permanent cu sediul în Roma, dar
doctorii fură de acord că nu era nici o urgenţă. Deocamdată, Da Ros avea să
continue să vină regulat de la Vittorio Veneto. Faptul că doctorul care-l
îngrijise vreme de mai bine de douăzeci de ani [i personalul medical al
Vaticanului erau mulţumiţi de un aranjament prin care medicul curant al papei
să locuiască la aproape 600 de kilometri depărtare de pacientul său este
probabil dovada cea mai revelatoare. Faptul că un asemenea aranjament era
satisfăcător pentru toţi conduce la numai două concluzii. Fie că dr. Da Ros [i
personalul medical al Vaticanului s-au făcut vinovaţi de cea mai îngrozitoare
neglijenţă şi că nici unul dintre ei nu este calificat să practice medicina, fie că
Albino Luciani era un om perfect sănătos, care în momentul morţii nu suferea
de nimic. Având în vedere grija [i atenţia pe care i-o acorda dr. Da Ros,
pentru a nu mai pomeni de adevărata afecţiune pe care o nutrea el faţă de
pacientul său, este limpede că cea de-a doua concluzie este cea care trebuie
trasă. Da Ros, vă amintiţi, a fost "şocat, năucit [i buimăcit" când i s-a spus
despre deces.
Dr. Da Ros a declarat că l-a găsit pe papa într-o stare de sănătate atât de
bună, încât pe viitor urma să vină din trei în trei sâmbete, nu din două
în două, fiindcă papa era atât de bine. ~n ultima seară se simţea perfect.
~n timpul pontificatului nu a avut probleme cu umflarea picioarelor.
Zilnic făcea exerciţii, fie în grădina Vaticanului, fie în holul cel mare.
(Părintele John Magee, secretarul papei Ioan Paul I de la sfâr şitul lui
august 1978 [i până la moartea papei, către autor.)
Datorită, în mare măsură, prieteniei sale personale cu dr. Da Ros, puţini
puteau susţine că se bucuraseră de mai multă atenţie medicală decât Luciani -
consultaţii săptămânale, apoi la două săptămâni, vreme de mai bine de
David Yallop
228
douăzeci de ani. O îngrijire medicală remarcabilă, urmată de o moarte subită,
neaşteptată, urmată de o un fals diagnostic [i de nepublicarea unui certificat
de deces.
Atunci, cum să explicăm inexplicabilul? O teorie populară la momentul
respectiv a fost aceea că moartea papei a fost provocată de stres. Numeroşii
medici pe care i-am intervievat nu dau nici o crezare acestei teorii. Mulţi au
fost caustici cu privire la ceea ce ei numeau "afacerea stresului", o industrie
prin care se face avere folosindu-se temerile oamenilor. O viaţă sexuală prea
intensă provoacă stres. O viaţă sexuală insuficientă provoacă stres. Jocul pe
calculator cu invadatori din spaţiu provoacă stres. Prea mult efort fizic
provoacă stres. Prea puţin exerciţiu fizic provoacă stres.
Văd îngrozitor de multă lume cu simptome de stres, dar aceştia nu
suferă de boli coronariene. ~i doare gâtul.
Lucrează cu toţii ore îndelungate, lucrează în plus, şase-şapte zile pe
săptămână, prinşi cu totul în munca lor, îşi pierd perspectiva. Impresia
mea este că, după o perioadă, ajung la dezechilibre extraordinare, dacă
nu se relaxează. Se duc la neurolog pentru dureri de cap, la specialişti
pentru tulburări ale stomacului precum ulcerele, vin la mine pentru
dureri de piept. Nu suferă, de fapt, niciodată de boli de inimă. Aici, la
Sfântul Bartolomeu, avem o secţie de boli coronariene foarte încărcată.
Nu mintoşii oraşului ne sunt pacienţii, ci hamalii şi mesagerii. Dacă
mitul stresului ar fi avut vreun temei, n-am fi asistat la schimbările în
cauzele mortalităţii la care asistăm. Ceea ce vedem este reducerea
afecţiunilor coronariene ale claselor de sus şi creşterea celor ale claselor
de jos. Factorul de risc, dacă faci parte din clasa socială a cincea, este
mult mai ridicat decât dacă faci parte din prima sau a doua. Marea masă
a oamenilor cu simptome de stres nu se aleg cu boli coronariene, se
aleg cu ciudate dureri de piept, se aleg cu ciudate greut ăţi în respiraţie,
ajung să se se simtă straniu. Niciodată nu este vorba despre inimă. Nu
este nevoie decât să-i linişteşti. Nu ai curajul să le spui care sunt
adevăratele simptome ale bolii de inimă, pentru că te-ai trezi că-ţi vin
cu ele. (Dr. Seamus Banim, către autor.)
Cercetările au stabilit că stresul poate conduce uneori la afecţiuni
cardiace şi chiar la un atac de cord fatal, dar afecţiunile cardiace cauzate de
stres nu apar peste noapte. Simptomele se manifestă timp de luni şi chiar ani
de zile. Nici unul dintre doctorii care l-au îngrijit pe Albino Luciani pe tot
parcursul vieţii sale nu a observat vreodată un astfel de simptom.
Vaticanul a minţit când a afirmat că legile sale interzic autopsierea
papei.
Vaticanul a minţit când a afirmat că nu s-a efectuat niciodată autopsia
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
229
unui papă.
Puţin câte puţin, s-a adunat o avalanşă de minciuni.
Testamentul papei. Starea de sănătate a papei. Momentul îmbălsămării.
Natura exactă a examinării medicale dinaintea funeraliilor. Toate aceste
aspecte au fost îngropate în minciună.
Să luăm, spre exemplu, testamentul lui Albino Luciani. Nu a apărut [i
nu se ştie nimic despre vreun testament. Familiei lui Luciani i s -a comunicat
că nu există nici un testament. [i totuşi:
Există sigur. Nu ştiu cât e de mare şi, cu atât mai puţin, ce cuprinde.
~mi amintesc că papa a adus vorba despre el cam cu două săptămâni
înainte de a muri, în timp ce eram la masă. Edoardo, fratele lui, vorbise
cu mare înflăcărare despre testamentul lui Paul al VI-lea. Luciani i-a
răspuns: "Testamentul meu e de altă factură şi mai puţin important."
Apoi, apropiindu-[i foarte mult degetul mare şi arătătorul, a continuat:
"Al meu e doar atâtica." (Părintele Diego Lorenzi, către autor.)
Când a devenit cardinal al Veneţiei, a scris un testament de trei rânduri,
prin care lăsa totul seminarului din Veneţia şi îl numea executor pe
episcopul său auxiliar. După moartea episcopului auxiliar, Luciani a
tăiat numele episcopului şi l-a trecut pe al meu, apoi mi-a arătat
testamentul. (Părintele Mario Senigaglia, către autor.)
După moartea lui, testamentul nu a putut fi găsit, deşi sunt sigură că [i-l
făcuse. Banii pe care îi avea într-un cont la Veneţia au fost trimişi
familiei mele, pentru că, teoretic, murise «ab intestat»58. Am trimis toţi
banii diocezei veneţiene, pentru că ştiam că aceasta fusese dorinţa lui.
O parte a revenit succesorului lui, o parte a fost alocată acţiunilor de
caritate. Sunt sigură că a existat un testament. Când s-a mutat de la
Belluno la Vittorio Veneto, [i-a distrus vechiul testament [i a făcut altul
nou. La fel, când a devenit papă, l-a rugat pe părintele Carlo, unul
dintre secretarii de la Veneţia, să-i aducă testamentul. Iar Don Carlo i
l-a dus la Vatican. Ar trebui să existe ori un testament datând din
timpul celor treizeci [i trei de zile, ori testamentul de la Veneţia. Era
foarte meticulos în privinţa asta. Nu ştiu cum de nu l-au putut găsi. (Pia
Luciani, către autor.)
După cum s-a dovedit deja, Luciani nu dădea importanţă bunurilor
lumeşti, dar un testament papal nu se limitează niciodată la nişte dispoziţii
58 "ab intestat ": fără testament. Conform legislaţiei din majoritatea ţărilor, succesiunea "ab intestat" atribuie
totalitatea masei succesorale descendenţilor direcţi sau, în lipsa acestora, rudelor de cel mai apropiat grad.
(n.tr.)
David Yallop
230
privitoare la bunuri materiale. Există întotdeuna un mesaj spiritual -
comentarii şi reflecţii asupra situaţiei Bisericii. Oare să fi fost distrus
testamentul lui Albino Luciani pentru că reflecta cu exactitate convingerile [i
vederile papei asupra celor descoperite în cele 33 de zile? Este posibil ca
Luciani, un scriitor desăvârşit şi unul dintre cei mai literaţi papi ai epocii
moderne, să nu fi lăsat o ultimă observaţie scrisă? Să nu fi existat însemnări
recente ale acestui papă revoluţionar?
Se poate spune că e scandalos faptul că Vaticanul, pe care milioane de
oameni îl consideră căminul spiritual al creştinismului, este sursa nemijlocită
a atâtor informaţii false. Este, oare, mai puţin scandalos faptul că aceşti
oameni, care [i-au dedicat viaţa lui Isus Cristos, au fost capabili să distrugă
atât de multe mărturii vitale? Este, oare, mai puţin scandalos faptul că
secretarul de stat, cardinalul Villot, a impus personalului casei papale un
legământ al tăcerii? Este mai puţin scandalos faptul că Villot, acţionând,
practic, în calitate de papă interimar, a subtilizat medicamentele, ochelarii şi
papucii din dormitorul papal? Că a subtilizat şi a distrus hârtiile din mâinile
papei - hârtii pe care erau notate în amănunţime schimbările importante
iniţiate de Albino Luciani şi discutate cu cardinalul Villot cu scurt timp
înaintea morţii total neaşteptate a papei? A fost, oare, Villot părtaş la o
conspiraţie vizând asasinarea papei? Categoric că toate gesturile sale
ulterioare trădează hotărârea de a acoperi adevărul în legătură cu decesul. Nu
încape îndoială că a luat testamentul atunci când s-a aşezat la pupitrul din
cabinetul lui Luciani şi a dat acele telefoane matinale. E limpede că, după ce a
îndepărtat hârtiile din mâinile lui Luciani, cardinalul Villot a urmărit să nu
rămână nici o mărturie a acelor schimbări care îl îngrijoraseră atât de mult în
ultima seară a vieţii papei. Numai Dumnezeu ştie ce altceva a mai furat din
apartamentul papal. Ceea ce ştim cu certitudine este că toate obiectele
menţionate au dispărut.
Părintele Magee cu surorile şi cu mine le-am căutat peste tot în
apartament. Nu le-am putut găsi. Am căutat toată dimineaţa de 29
septembrie. (Părintele Diego Lorenzi, către autor.)
Ştim cu certitudine că toate acele obiecte s-au aflat în apartament
înainte de chemarea lui Villot. Albino Luciani avea, într -adevăr, ochelarii la
ochi. La plecarea lui Villot, obiectele dispăruseră.
Vaticanul a minţit când a afirmat că descoperirea cadavrului a fost
făcută de părintele Magee la «aproximativ 5:30, în dimineaţa de 29
septembrie». Sora Vincenza mi-a povestit personal momentul în care a
descoperit că papa era mort. Acelaşi lucru îl mai povestise anterior, cuvânt cu
cuvânt, monseniorului Mario Senigaglia şi nepoatei şi sorei lui Luciani, Pia şi,
respectiv, Nina. "Numai printr-un miracol am supravieţuit. Am o inimă
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
231
şubredă. Am apăsat soneria ca să-i chem pe secretari, apoi m-am dus să le
caut pe celelalte surori [i să-l trezesc pe Don Diego." Mi-a mai spus [i că, în
timp ce privea încremenită trupul neînsufleţit al papei, a început să sune
ceasul deşteptător. A întins mâna şi l-a oprit, cu un gest automat.
Există un fapt exterior care confirmă veridicitatea declaraţiei sorei
Vincenza. Sherlock Holmes, faimosul personaj al lui Conan Doyle, observă la
un moment dat ceva ciudat [i plin de tâlc în legătură cu un câine: nu lătra. ~n
apartamentul papal, ceasul de lângă patul papei nu a sunat, l-am întrebat cu
mare atenţie despre acest lucru pe amândoi secretarii papali ca [i pe alţi
membri ai casei papale. Toţi sunt siguri, în dimineaţa în care Albino Luciani a
fost descoperit mort, ceasul, pe care îl întorcea în fiecare seară, nu a sunat. Era
potrivit la 4:45. Oficial, trupul său neînsufleţit a fost descoperit abia după
5:30. Diego Lorenzi nu a auzit nimic, deşi dormea atât de aproape de
dormitorul papei încât îi putea auzi mişcările prin cameră.
~n august 1978, între decesul papei Paul al VI-lea [i îmbălsămare au
trecut douăzeci şi patru de ore, conform legislaţiei italiene. ~n septembrie
1978, la moartea lui Albino Luciani, legislaţia italiană a fost aruncată pe
fereastră şi s-a aplicat - ca să spunem lucrurilor pe nume - legea Vaticanului.
Trupul neînsufleţit al lui Albino Luciani a fost îmbălsămat la numai 14
ore de la moarte. De ce atâta grabă? Mărturiile existente sugerează că Villot ar
fi dorit ca îmbălsămarea să aibă loc chiar [i mai curând; e vorba de mărturiile
care arată că îmbălsămătorii au fost chemaţi înainte ca trupul să fi fost
descoperit «oficial». Dacă Magee l-a descoperit «puţin după 5:30», cum se
face că fraţii Signoracci, antreprenorii de pompe funebre ai Vaticanului, au
fost chemaţi cu 45 de minute mai devreme? Măsurile de precauţie au fost
împinse la extrem.
Pe 29 septembrie, agenţia italiană de ştiri ANSA, o instituţie serioasă,
de talia agenţiei de presă Reuters, a transmis pe teleimprimatoarele sale una
din multele ştiri referitoare la moartea papei. Iată un fragment:
Cei doi fraţi Signoracci, Ernesto şi Arnaldo [ceilalţi sunt Cesare şi
Renato] au fost treziţi în zorii zilei, iar la ora cinci au fost luaţi de acasă
de o maşină a Vaticanului care i-a dus la morga micului stat, unde au
început operaţiunea.
L-am identificat [i intervievat pe ziaristul care a întocmit această ştire,
Mario de Francesco. Mi-a confirmat exactitatea celor scrise, care se bazau pe
un interviu luat fraţilor Signoracci chiar în acea zi. I-am intervievat pe fraţii
Signoracci în mai multe rânduri. Acum, dup ă câţiva ani, ei nu mai pot preciza
ora la care au fost contactaţi. Mi-au putut confirma doar că a fost în zorii zilei
de sâmbătă 29 septembrie. Dacă ştirea lui Francesco este exactă, atunci se
dovedeşte existenţa unei situaţii tipic mafiote: antreprenorii de pompe funebre
David Yallop
232
sunt chemaţi înainte de descoperirea vreunui cadavru.
~mbălsămătorii au fost chemaţi când nu fusese încă emisă nici măcar o
presupunere privitoare la cauza morţii. Ce motiv ar fi putut avea Vaticanul
pentru a dori distrugerea celei mai importante probe înainte de stabilirea
cauzei oficiale a decesului?
S-a efectuat o autopsie secretă în ajunul funeraliilor papei? Mărturiile
demonstrează clar că a avut loc o examinare îndelungată [i amănunţită. ~n ce
scop? O verificare de rutină a îmbălsămării ar fi durat doar câteva minute. Ce
au făcut doctorii în spatele paravanelor, timp de aproape o or ă şi jumătate,
încuiaţi în biserică?
Trebuie menţionat că medicul personal al lui Albino Luciani a venit cu
avionul de la Veneţia la Roma în 29 septembrie şi a fost de acord cu
diagnosticul pus de doctorii Vaticanului, infarct miocardic. Mai trebuie, îns ă,
menţionat că, din moment ce s-a limitat la o examinare exterioară, iar decesul
survenise cu 15 ore în urmă, opinia sa în acest caz este lipsită de orice
valoare.
Dacă exista în toată Italia cineva în măsură să confirme că Albino
Luciani a murit într-adevăr de infarct miocardic, atunci acela era profesorul
Giovanni Rama, oculistul care îl trata pe Luciani din 1975 pentru hematomul
care îi apăruse la ochiul stâng. El este de p ărere că acea afecţiune vasculară ar
fi putut conduce, în cele din urmă, la moartea lui Luciani, dar a recunoscut
singur că, din punct de vedere medical, este o opinie lipsit ă de orice valoare în
absenţa unei autopsii. ~n cazul în care cardinalul Villot şi colegii lui de la
Vatican au crezut, într-adevăr, că Albino Luciani murise de moarte naturală în
urma unui atac de cord, atunci nu trebuia chemat nimeni altul decât profesorul
Rama, care îl trata pe Luciani de trei ani de zile. Profesorul mi-a spus că nu a
fost contactat în nici un fel după moartea lui Luciani [i a remarcat: "Am fost
foarte surprins că nu m-au chemat să examinez trupul neînsufleţit al papei."
De departe cea mai semnificativă observaţie a unui cadru medical este
comentariul atribuit profesorului Mario Fontana. Se pare că această replică a
fost rostită într-un cadru confidenţial, la scurt timp după moartea papei, dar nu
a devenit publică până după propria sa moarte în 1980.
"~ntr-o astfel de situaţie, dacă ar fi trebuit să certific decesul unui
cetăţean de rând, neimportant, a[ fi refuzat pur [i simplu să semnez autorizaţia
de înmormântare."
Profesorul Mario Fontana a fost şeful Serviciului Medical al
Vaticanului.
Cum [i de ce a căzut întunericul asupra Bisericii Romano-Catolice pe
28 septembrie 1978?
Pentru a dovedi că s-a comis o crimă nu este suficient să dovedeşti
existenţa unui mobil. Dar este necesar, după cum ar putea confirma orice
ofiţer de poliţie experimentat. Fără mobil, ai probleme, în cazul morţii lui
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
233
Albino Luciani, există un număr înspăimântător de motive. Câteva dintre ele
le-am identificat fără dubiu în această carte, I-am identificat, de asemenea, pe
cei care aveau aceste motive.
Faptul că trei dintre aceştia, Villot, Cody şi Marcinkus, sunt preoţi nu îi
exclude dintre suspecţi. Feţele bisericeşti ar trebui să fie în afară de orice
bănuială. Ar trebui. Din păcate, de la naşterea creştinismului încoace, mulţi
s-au dovedit în stare de de crime odioase.
Villot, Cody, Marcinkus, Calvi, Sindona, Celli: fiecare dintre ace ştia
avea un mobil puternic. Să fi ucis cardinalul Villot pentru a -[i apăra postul de
secretar de stat, pentru a-i proteja pe ceilalţi care urmau să fie înlocuiţi şi, mai
ales, pentru a evita agitaţia care s-ar fi produs cu siguranţă dacă Albino
Luciani ar fi adoptat public o poziţie diferită în problema controlului
naşterilor?
Să fi fost papa victima cardinalulului Cody, cu ajutorul câtorva dintre
numeroşii prieteni ai acestuia de la Vatican, în dorinţa de a se agăţa de funcţia
deţinută în Chicago?
Să fi acţionat episcopul Marcinkus, aflat în fruntea unei bănci corupte,
pentru a-[i asigura continuitatea în funcţia de preşedinte al IOR?
Este posibil ca vinovatul să fie unul dintre aceştia trei. Categoric,
faptele lui Villot după moartea papei au fost de factură criminală: distrugere
de probe, afirmaţii mincinoase, impunerea tăcerii. Este un comportament care
lasă mult de dorit.
Ce căuta episcopul Marcinkus prin Vatican la o oră atât de matinală?
La o anchetă criminalistică normală, cei trei ar fi avut de răspuns la multe
întrebări, dar acum, după mai bine de cinci ani, aceste interogatorii esenţiale
nu mai sunt posibile. Villot [i Cody au murit, iar Marcinkus se ascunde în
Vatican de poliţia italiană.
Cel mai pertinent argument ce poate fi adus în apărarea celor trei nu
constă în propriile lor declaraţii de nevinovăţie, ci în însuşi faptul că erau feţe
bisericeşti, că aparţineau Bisericii Romano-Catolice. ~n două mii de ani, cei ca
ei au învăţat să fie clarvăzători. Istoria Vaticanului e plină de papi dornici de
reforme [i, totuşi, îngrădiţi [i anihilaţi de către sistem. E suficient ca Biserica,
în general, [i Cetatea Vaticanului, în particular, să dorească să influenţeze
hotărâtor sau să deturneze deciziile papei; îi stă în putere [i o şi face. Am
arătat deja cum o minoritate [i-a impus voinţa în faţa lui Paul al VI-lea în
problema controlului naşterilor. Am arătat, de asemenea, [i cum Baggio a
refuzat deschis să îl înlocuiască pe Luciani la Veneţia.
~n ce priveşte schimbările pe care Luciani era pe cale să le facă, ele ar fi
fost binevenite pentru mulţi dintre cei de la Vatican, iar opozanţii, chiar şi cei
mai înverşunaţi dintre ei, ar fi recurs, cel mai probabil, la mijloace mai puţin
violente decât asasinatul. Dar asta nu înseamnă că Villot, Cody şi Marcinkus
sunt scoşi din cauză. Mai degrabă îi plasează în coada listei suspecţilor [i îi
David Yallop
234
aduce în frunte pe Calvi, Sindona [i Gelli. A avut vreunul dintre ei
posibilitatea să înfăpuiască asasinatul? ~ntr-un cuvânt, da.
Indiferent cine l-a ucis pe Albino Luciani, e limpede că a mizat pe
faptul că următorul Conclav [i următorul papă nu aveau să reînvie dispoziţiile
lui Luciani. Toţi cei [ase aveau de câştigat dacă era ales omul «potrivit». Ar fi
ucis, oare, oricare dintre ei, numai pentru a obţine o lună de răgaz? Dacă era
ales omul «potrivit», luna aceea s-ar fi prelungit mult în viitor. Doi dintre cei
[ase, Villot [i Cody, erau perfect situaţi pentru a fi în măsură să influenţeze
următorul Conclav. Marcinkus nu era lipsit de influen ţă. {i nici Calvi,
Sindona [i Gelli.
Planul care dusese la alegerea papei Paul al VI-lea fusese definitivat de
către un grup de cardinali, într-o vilă aparţinând lui Umberto Ortolani. Gelli [i
Ortolani, în calitate de conducători ai P2, aveau acces în orice ungher al
Vaticanului, tot aşa cum aveau acces în culisele guvernului italian, ale
băncilor [i ale justiţiei.
Cum ar fi putut fi înfăptuită asasinarea lui Albino Luciani, din punct de
vedere practic? Paza Vaticanului era chiar impenetrabilă? Adevărul este că, la
vremea morţii lui Luciani, paza Vaticanului putea fi trecută cu o
nemaipomenită uşurinţă - cu aceeaşi uşurinţă cu care un anume Michael Fagin
a intrat liniştit în Palatul Buckingham în miez de noapte şi, după ce s-a
plimbat prin palat, s-a aşezat în dormitorul Majestăţii sale şi a cerut o ţigară
Reginei Angliei.
~n 1978, paza Vaticanului putea fi străpunsă la fel de uşor ca [i paza din
jurul preşedintelui Reagan atunci când John Hinckley l -a rănit pe preşedinte,
ca şi pe alţi câţiva din apropiere. Sau la fel de uşor ca pe 13 mai 1982, când
Mehmet Ali Agca a tras trei gloanţe în papa Ioan Paul al II-lea.
Ioan al XXIII-lea a abolit obiceiul ca garda elveţiană să patruleze tot
timpul nopţii prin faţa apartamentului. Cu toate acestea, Albino Luciani ar fi
meritat o protecţie mai bună decât i s-a acordat. Cetatea Vatican, doar cu
puţin mai întinsă decât parcul St James din Londra [i având [ase intrări, nu
ridica probleme serioase cuiva hotărât să pătrundă.
Conclavul care îl alesese pe Luciani fusese teoretic unul dintre locurile
cel mai strict păzite de pe pământ. Poate că cititorul îşi aminteşte ce măsuri
extraordinare prevăzuse papa Paul al VI-lea pentru a se asigura că nimeni nu
va putea să intre sau să iasă în timpul adunărilor în care era ales noul papă.
După alegerea sa, Luciani a prelungit sesiunea Conclavului până sâmbătă 26
august. {i totuşi, părintele Diego Lorenzi, un preot de rând, mi-a relatat foarte
plastic cum, dorind să ajungă la Luciani, a pătruns în plin Conclav fără nici o
oprelişte. Abia după ce a ajuns să-i aibă în raza sa vizuală pe cei 110 cardinali
[i pe noul papă, a fost întrebat cine este [i ce caută. Dacă ar fi vrut, ar fi putut
foarte bine să arunce în aer toată clădirea.
La vremea Conclavului din august, mulţi autori au comentat absenţa
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
235
totală a pazei. Citez numai pe doi dintre ei:
~n tot acest timp a existat, de asemenea, ameninţarea continuă [i trecută
sub tăcere a terorismului. După părerea mea, în ultima săptămână paza
din jurul Vaticanului nu a fost riguroasă, iar cetatea, întortocheată şi cu
o mulţime de ieşiri într-o mulţime de străzi, ridică probleme poate
imposibil de rezolvat. Un motiv în plus pentru încheierea rapid ă a
Conclavului.
Paul Johnson, Sunday Telegraph ,
27 august 1978
Din câte am observat, poliţiştii care asigură paza preferă să stea de
vorbă cu fete drăguţe în cafenelele de pe trotuar. Sper că Brigăzile
Roşii n-au pus nimic la cale în seara aceasta (ziua funeraliilor papei
Paul al VI-lea). Dintr-o singură lovitură, ar putea lichida mulţi lideri
mondiali.
Părintele Andrew Greely, Cum se fac papii
Apoi, nici două luni mai târziu, la funeraliile lui Albino Luciani,
«măsurile de pază sunt impresionante». (Părintele Andrew Creely, Cum se fac
papii )
E ciudată această apariţie subită a pazei, inexistente în timpul vieţii lui
Albino Luciani. "Cât am stat acolo cu Albino Luciani, nu a existat nici un fel
de pază în zona apartamentului papal", mi-a spus părintele Diego Lorenzi.
L-am intervievat pe sergentul Hans Roggan din garda elve ţiană, care a
fost ofiţer de serviciu în noaptea în care a murit Luciani. Mi-a povestit că, mai
devreme în cursul serii luase masa în Roma, cu mama sa. La ora 22:30, când
s-au întors, au văzut lumină în apartamentul papal. Mama lui Roggan s-a dus
la culcare, iar el a intrat de serviciu. Mi-a declarat:
Nu ştiu de ce, dar a fost o noapte îngrozitoare pentru mine. Eram de
serviciu la palat. Pur [i simplu nu reuşeam să adorm, în cele din urmă,
m-am ridicat [i m-am dus în birou să mai lucrez la vreo două registre.
De obicei dorm bine.
Va să zică, în noaptea morţii subite a lui Luciani, ofiţerul de serviciu
însărcinat cu paza palatului se tot foia în pat încercând s ă adoarmă. E inutil să
adaug că nimeni n-a găsit de cuviinţă să întrebe [i să cerceteze de ce în
dormitorul papal lumina a rămas aprinsă toată noaptea. După asasinarea
preşedintelui Kennedy, mulţi au criticat eficienţa - sau ineficienta - pazei
organizate la Dallas. Faţă de a[a-zisa pază din jurul lui Luciani, preşedintele a
David Yallop
236
fost extrem de bine protejat.
Cercetări ulterioare au stabilit că, în perioada pontificatului lui Luciani,
exista o santinelă elveţiană la capătul superior al scărilor din a Treia Loggie.
Cum pe acolo se intra foarte rar în apartamentul papal, era mai mult un post
formal. De obicei, accesul în apartament se făcea cu ajutorul liftului - a cărui
cheie o aveau mulţi. Intrarea liftului nu era păzită. Orice bărbat în haine
preoţeşti ar fi putut să intre [i să iasă nestânjenit din apartamentul papal.
Există numeroase alte exemple care ilustrează haosul pazei din Cetatea
Vaticanului. Recent, după moartea lui Albino Luciani, a fost redescoperită o
scară în apropierea apartamentelor papale. Nu era ascunsă [i nici mascată de
lucrări ulterioare de construcţie. Pur [i simplu, nimeni nu ştia că există. Sau,
poate, ştia? Să fi ştiut cineva de existenţa scării în septembrie 1978?
Gărzi elveţiene care au program de somn în timpul serviciului. Gărzi
elveţiene care păzesc o intrare nefolosită. O scară de care n-a ştiut nimeni.
Nici măcar un asasin amator n-ar fi întâmpinat mari dificultăţi, iar cine l-a
ucis pe Albino Luciani n-a fost un amator. ~n sprijinul oricărui aşa-zis asasin,
L'Osservatore della Domenica a publicat un plan detaliat al apartamentului
papal, cu fotografie cu tot. Data publicării: 3 septembrie 1978.
Dacă Mehmet Ali Agca s-ar fi pregătit cât de cât, papa Ioan Paul al IIlea
ar fi fost asasinat; ca şi predecesorul său. Pe măsură ce înaintam în
cercetări, a devenit tot mai evident că, pentru cineva hotărât să-l asasineze pe
papă, misiunea ar fi fost relativ simplă. ~n septembrie 1978, ar fi fost uşor să
pătrundă în apartamentele papale şi să amestece în medicamentele sau în
mâncarea sau în băutura papei unul dintre cele două sute de droguri letale.
Cvasi-certitudinea că nu avea să se facă o autopsie oficială uşurează şi
mai mult acţiunea. Nu exista nici măcar o gardă medicală permanentă. La
vremea aceea, serviciul medical al Vaticanului nu avea nici măcar dotarea
standard a unui spital modern obişnuit. Nu exista o organizare pentru cazuri
medicale de urgenţă. Iar în mijlocul acestui prăpăd se afla un om corect, care,
prin ceea ce începuse, îşi făcuse cel puţin şase duşmani de moarte.
~n pofida îngrozitorului atentat asupra succesorului lui Luciani, prea
puţine s-au schimbat la Vatican în privinţa pazei. ~ntr-una din zilele
investigaţiei, m-am plimbat prin grădinile reşedinţei augustine, pe unde se
plimbase Luciani înainte de Conclavul din august. Era într -o duminică din
luna septembrie 1982. Dincolo de Piaţa Sân Pietro, Sanctitatea Sa a ieşit în
balcon pentru a rosti rugăciunea Angelus de la amiază. Din poziţia mea, se
afla pe o linie de foc de mai puţin de 2.000 de metri, cu jumătatea superioară a
corpului total neprotejată. Dacă în locul meu s-ar fi aflat Agca sau unul ca el,
papa ar fi fost mort, iar asasinul s-ar fi pierdut în centrul Romei în câteva
minute. M-am plimbat prin grădină nestingherit.
La câteva zile după aceea, am intrat nestingherit pe poarta Sfânta Anna.
Aveam o servietă suficient de mare încât să intre în ea o bombă [i am intrat în
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
237
Banca Vaticanului necontrolat de nimeni. Săptămâna următoare, însoţit de doi
anchetatori, toţi trei cu serviete şi genţi, am pătruns necontrolaţi de nimeni
până în inima Vaticanului, mergând la o întrevedere cu cardinalul Ciappi.
Toate acestea s-au petrecut la numai şaptesprezece luni de la tentativa de
asasinat din Piaţa San Pietro asupra papei Ioan Paul al II-lea.
~n Italia, rata mortalităţii din cauze coronariene este printre cele mai
scăzute din Europa; Luciani era perfect sănătos, iar singura sa particularitate
fizică, hipotensiunea, contrazice ipoteza decesului din cauza unei afec ţiuni
cardiace; în aceste condiţii, este, oare, posibil să fi murit de infarct miocardic?
Luciani nu fuma, era cumpătat la mâncare, nu bea băuturi alcoolice şi nu
făcea nimic din ceea ce i-ar fi interzis orice specialist cardiolog; cu toate
acestea, este, oare, posibil să fi avut pur şi simplu ghinion? Ghinionul să
moară în ciuda tuturor precauţiilor imaginabile? Ghinionul să nu-i fi apărut, în
65 de ani, nici un semn de afecţiune cardiacă, în ciuda controalelor medicale
permanente [i a numeroaselor electrocardiograme?
Ghinionul să moară atât de subit încât să nu aibă timp nici să apese pe
butonul de alarmă aflat la câţiva centimetri de mâna lui? Cu cuvintele
profesorilor Rulli [i Masini, doi dintre speciali ştii pe care i-am consultat la
Roma: "Este foarte puţin probabil ca moartea să survină atât de rapid încât
persoana să nu mai apuce să facă nimic. Foarte, foarte rar."
~ntr-adevăr, toate probele [i mărturiile existente contrazic ipoteza morţii
naturale a lui Luciani. Toate conduc către asasinat. Eu, unul, nu am nici o
îndoială. Sunt absolut convins că Albino Luciani a fost ucis, iar cheia enigmei
se află la cel puţin unul dintre cei [ase suspecţi pe care i-am identificat deja.
Conclavul care l-a ales pe Luciani, cu cei 65 de ani ai săi, a considerat
că are tocmai vârsta potrivită pentru a fi papă. Paul al VI-lea fusese ales la 66
de ani şi domnise timp de cincisprezece ani. Ioan al XXIII-lea împlinise 77 de
ani înainte să fie ales ca papă provizoriu, şi totuşi domnise cinci ani.
Conclavul se aşteptase ca Luciani să domnească minimum zece ani.
Conclavurile sunt costisitoare. Moartea lui Paul al VI-lea şi alegerea
succesorului său au costat 5 milioane de dolari. Biserica nu-şi doreşte
conclavuri dese şi pontificate scurte. Ca urmare a decesului brusc şi neaşteptat
al lui Luciani, au existat două conclavuri în mai puţin de două luni.
Nu pretind că conspiraţia pentru asasinarea lui Albino Luciani a fost
pusă la cale pe 28 septembrie 1978. Evident c ă atunci a fost dus la îndeplinire
actul final, dar decizia fusese luată mai devreme, întrebarea este cât de
devreme.
Poate la câteva zile după alegerea lui Luciani, atunci când noul papă
şi-a început cercetările asupra Corporaţiei Vatican. Poate în primele două
săptămâni ale lunii septembrie, când câţiva din sătucul Vatican au aflat că
Luciani cerceta francmasoneria din interiorul Vaticanului. Poate pe la
mijlocul lui septembrie, când Vaticanul a început să se îngrijoreze din cauza
David Yallop
238
concepţiior noului papă asupra controlului naşterilor [i din cauza intenţiilor
acestuia de a adopta o poziţie mai liberală. Poate în a treia săptămână a lui
septembrie, când a devenit clar că Marcinkus şi alţi câţiva de la Banca
Vaticanului aveau să fie înlocuiţi. Poate că planul a fost declanşat cu doar
câteva zile înainte de asasinat, interval în care Albino Luciani a mai luat şi
alte hotărâri cruciale [i cu consecinţe multiple. Indiferent când a luat naştere
planul, pentru suspecţii pe care i-am identificat deja, actul final a avut loc la
momentul oportun. Doar câteva zile dacă mai aşteptau, ar fi fost prea târziu.
Fără îndoială, unii vor spune că mare parte din dovezile prezentate până
acum sunt prezumţii sau dovezi indirecte. Atunci când e vorba de crimă, se
întâmplă foarte frecvent ca probele să fie de natură prezumtivă sau indirectă.
Cei care pun la cale o crimă nu se apucă să-şi anunţe intenţiile pe prima
pagină din The Times sau Le Monde sau Washigton Post . Se întâmplă foarte
rar să existe martori voluntari care să fie în măsură să prezinte dovezi
incontestabile. Adeseori, probele exclusiv indir ecte s-au dovedit suficiente
pentru a trimite pe mulţi la spânzurătoare, pe scaunul electric, în camera de
gazare sau în faţa plutonului de execuţie. ~n privinţa asasinării lui Albino
Luciani, unul dintre aspecte este de importanţă precumpănitoare. Pentru a-şi
atinge scopul, crima trebuia să fie comisă în taină, astfel încât să existe şanse
rezonabile ca moartea să pară naturală. De aproape [ase ani, asasinii lui
Albino Luciani au rămas nepedepsiţi pentru o faptă care poate fi considerată
drept una dintre crimele secolului.
Pentru a-l descoperi pe adevăratul vinovat de asasinarea lui Albino
Luciani, trebuie luate în considerare cele petrecute în al doilea Conclav şi ce
s-a întâmplat ulterior. Analizând anumite evenimente, ar trebui să putem
stabili care dintre cei şase s-a aflat la originea conspiraţiei ţesute pentru a-l
asasina pe candidatul Domnului.
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
239
MULŢUMITĂ ASASINATULUI,
AFACERILE MERG ÎNAINTE
Sâmbătă, 15 octombrie 1978, când în Conclav începu votul pentru
alegerea succesorului lui Albino Luciani, fu clar că Sfântul Duh era absent.
Prima zi de votare se desfăşură pe fundalul unei lupte lungi [i încrâncenate,
purtate în principal între suporterii lui Siri [i cei ai lui Benelli. Oricine vor fi
fost ei, vinovaţii pentru uciderea lui Luciani fură la un pas de a se vedea
confruntaţi cu sarcina de a face ca un al doilea papă să moară subit. Pe
parcursul a două zile, opt tururi de scrutin îl aduseră pe cardinalul Giovanni
Benelli la numai câteva voturi de victorie. Dacă Benelli ar fi câştigat, nu
încape nici o îndoială că multe dintre direcţiile de acţiune iniţiate de Luciani
ar fi fost urmate. Cody ar fi fost îndepărtat. Villot ar fi fost înlocuit.
Marcinkus, de Strobel [i Mennini ar fi fost daţi afară de la Banca Vaticanului.
Lui Benelli i-ar mai fi trebuit, însă, nouă voturi, dar cel care a câştigat
până la urmă, un candidat de compromis, cardinalul Karol Wojtyla, se
aseamănă prea puţin cu Albino Luciani. Wojtyla furnizase nenumărate dovezi
ale faptului că tot ce avea în comun cu predecesorul său era numele papal de
Ioan Paul.
~n ciuda eforturilor depuse de Benelli, Feliei [i ceilal ţi, în timpul
pontificatului lui Ioan Paul al II-lea afacerile merg înainte. Afacerile au
beneficiat nemăsurat nu numai de pe urma asasinării lui Albino Luciani, dar [i
de pe urma crimelor săvârşite în continuarea acelei ciudate, singuratice morţi
petrecute în Vatican în septembrie 1978.
Cu ocazia alegerii sale, actualul papă află despre schimbările pe care îşi
propusese Luciani să le facă. El fu pus la curent cu diversele consultări pe
care le avusese predecesorul său în diferite probleme. Lui Wojtyla îi fu pusă
la dispoziţie informaţia fiscală culeasă pentru Luciani de către Benelli, Feliei,
membri ai APSA [i alţii. ~i fu arătată dovada care-l condusese pe Luciani la
concluzia că era necesară înlocuirea cardinalului Cody, din Chicago. ~i fu
arătată dovada infiltrării Francmasoneriei în Vatican. Fu informat asupra
dialogului purtat de Luciani cu Departamentul de Stat al Statelor Unite [i
asupra plănuitei întâlniri cu Comisia Congresului pentru Populaţie [i
Controlul Naşterilor. Villot îl puse la curent pe noul papă [i cu atitudinea lui
Albino Luciani privitoare la controlul na şterilor. ~n scurt timp, papa Ioan Paul
al ll-lea se găsi în situaţia privilegiată de a fi în măsură să ducă la îndeplinire
toate planurile lui Luciani. Nici măcar una dintre schimbările intenţionate de
David Yallop
240
Luciani nu fu pusă în aplicare. Nu degeaba fusese papa asasinat.
Villot fu numit iarăşi secretar de stat. Cody rămase să stăpânească mai
departe peste Chicago. Marcinkus, cu ajutorul lui Mennini, al lui de Strobel şi
al monseniorului de Bonis, continuă să controleze Banca Vaticanului şi
continuă să asigure perpetuarea cu succes a activităţilor ilicite întreprinse de
Banco Ambrosiano. Calvi şi capii organizaţiei sale (P2), Gelli [i Ortolani, se
văzură liberi să-[i continue monumentalele hoţii şi fraude, sub protecţia
asigurată de Banca Vaticanului. La New York, Sindona reuşi, cel puţin pe
termen scurt, să-[i menţină libertatea. Baggio nu ajunse la Veneţia. Poletti cel
corupt rămase cardinal vicar al Romei.
Multe milioane de cuvinte au fost scrise de la alegerea lui Karol
Wojtyla încoace, în încercarea de a analiza şi de a înţelege ce fel de om este.
Este genul de om care a putut lăsa în funcţii personaje ca Villot, Cody,
Marcinkus, Mennini, de Strobel, de Bonis şi Poletti. Nu se poate apăra pe
temei că era în necunostinţă de cauză. Marcinkus este direct răspunzător în
faţa papei [i este de neconceput ca papa să nu fie conştient de gradul de
vinovăţie ce-l apasă pe Marcinkus. ~n ceea ce-l priveşte pe Cody, Sanctitatea
Sa a fost înştiinţat în detaliu asupra întregii situaţii, în octombrie 1978, de
către cardinalii Benelli şi Baggio. Wojtyla nu a făcut nimic. Avem un papă
care îi mustră public pe preoţii nicaraguani pentru implicarea lor în politică,
iar în acelaşi timp îşi dă binecuvântarea pentru ca mari sume de dolari să fie
puse, în mod secret şi ilegal, la dispoziţia Solidarităţii din Polonia. Este
pontificatul cu două măsuri: una pentru papa, alta pentru restul omenirii.
Pontificatul lui Ioan Paul al II-lea este un triumf al învârtelilor politice, al
corupţiei, al hoţilor internaţionali precum Calvi, Gelli [i Sindona, în vreme ce
Sanctitatea Sa îşi menţine o imagine mediatizată peste măsură, semănând cu
un nesfârşit turneu rock and roll. Când un star muscă din ţărână, oamenii din
umbră au grijă ca afacerile să meargă înainte, iar în ultimii cinci ani59
încasările au crescut necontenit. Este regretabil că sever moralizatoarele
discursuri ale Sanctităţii Sale nu se pot auzi, pesemne, [i în culise.
După cum am arătat deja, după alegerea lui Luciani, episcopul Paul
Marcinkus şi-a atenţionat colegii de la Banca Vaticanului şi pe Roberto Calvi,
la Buenos Aires: "Aveţi grijă că acest papă are idei diferite de cel de dinainte
şi multe lucruri se vor schimba aici."
O dată cu alegerea lui Wojtyla, s-a revenit din plin la valorile
promovate de Paul al VI-lea. ~n ceea ce priveşte infiltrarea în Cetatea Sfântă a
francmasonilor, de pildă, Vaticanul, deşi nu prin actualul papă, nu numai că a
îmbarcat diverşi masoni din felurite Loji, dar şi-a achiziţionat propria-i
versiune locală. Numele acesteia este Opus Dei - Lucrarea Domnului.
~n 25 iulie, Albino Luciani scrisese despre Opus Dei în Il Gazzettino ,
59 Cartea a apărut în 1984, la [ase ani după moartea papei Ioan Paul I. (n.tr.)
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
241
cotidianul veneţian. Remarcile sale se limitau la o scurtă istorie mişcării [i la
câteva dintre aspiraţiile organizaţiei către spiritualitatea laică, în privinţa
aspectelor mai controversate pe care le prezenta Opus Dei, Luciani fie nu le
cunoştea, ceea ce este puţin probabil, fie dădea iarăşi dovadă de tăcuta sa
discreţie.
Cu alegerea lui Karol Wojtyla, discreţia tăcută a devenit o marfă rară.
Logodna acestuia cu Opus Dei este bine cunoscută. Având în vedere că
această sectă catolică împărtăşeşte multe puncte de vedere [i valori cu corupta
P2 [i luând în considerare că Opus Dei este la ora actuală o forţă de care
trebuie să se ţină cont în Cetatea Vaticanului, se impune a fi prezentate câteva
amănunte semnificative.
Opus Dei este o organizaţie catolică de anvergură internaţională. Deşi
numărul membrilor săi este relativ mic (cifrele estimate variază între 60.000 şi
80.000), ea exercită o vastă influenţă. Este o societate secretă, lucru strict
interzis de Biserică. Opus Dei neagă faptul că este o organizaţie secretă, dar
refuză să furnizeze lista membrilor săi. A fost înfiinţată de un preot spaniol,
monseniorul Josemaria Escriva, în 1928. Se situează la extrema dreaptă a
Bisericii Catolice, trăsătură politică ce a făcut ca organizaţia să-[i atragă atât
membri, cât [i duşmani, în componenţa ei intră un mic procent de preoţi, cam
5%, [i laici de ambele sexe. Deşi printre membri se numără oameni de toate
condiţiile, ea caută să-i atragă pe cei situaţi pe treptele superioare ale
diverselor categorii profesionale, inclusiv studen ţi [i absolvenţi care aspiră la
posturi de conducere. Dr. John Roche, lector la Universitatea Oxford şi fost
membru în Opus Dei, o descrie drept "sinistră, temută şi orwelliană". Este
posibil ca ostilitatea faţă de sectă a mediilor de informare să se datoreze în
mare măsură preocupării membrilor săi pentru auto-mortificare. Este cert că
ideea de a te autoflagela [i de a purta în jurul coapselor inele metalice cu din ţi
pe partea interioară - spre slava lui Dumnezeu - s-ar putea să se dovedească
greu de acceptat pentru majoritatea oamenilor celei de-a doua jumătăţi a
secolului douăzeci. Nimeni, oricum, nu trebuie să se îndoiască de totala
sinceritate a membrilor sectei. Ei sunt în egală măsură devotaţi unei sarcini cu
semnificaţie mai adâncă: preluarea controlului asupra Bisericii Romano-
Catolice. Aceasta ar fi cauza marii îngrijorări nu numai a romano-catolicilor,
ci a tuturor. Fără îndoială, sunt aspecte demne de admirat la această societate
secretă. Albino Luciani i-a apreciat cu elocventă unele dintre conceptele
spirituale de bază. A păstrat o discreţie tăcută cu privire la chestiunile automortificării
[i a mult mai puternicei filosofii politice fasciste. Sub papa Ioan
Paul al II-lea, Opus Dei a prosperat. Dacă actualul papă nu este membru în
Opus Dei, el este pentru aderenţii sectei tot ce [i-ar fi putut ei dori să fie un
papă. Una dintre primele sale acţiuni a fost să se ducă la mormântul
fondatorului lui Opus Dei [i să se roage. După care, a acordat sectei statutul
de preoţie personală, un pas semnificativ spre teritoriul cardinalului Cody,
David Yallop
242
unde se răspunde numai în faţa Romei [i a lui Dumnezeu.
Membri ai acestei organizaţii, potrivit propriilor ei afirmaţii, lucrează în
redacţiile a peste 600 de cotidiene, reviste [i publica ţii ştiinţifice răspândite
peste tot prin lume. Secta are membri care lucrează în peste cincizeci de
posturi de radio şi televiziune. ~n anii 1960, trei dintre membrii săi au făcut
parte din cabinetul dictatorului spaniol Franco, aducându -[i contribuţia la
crearea "miracolului economic" spaniol. Şeful uriaşului conglomerat Rumasa
din Spania, Jose Mateos, face parte din Opus Dei; actualmente, el este angajat
într-o cursă pentru construirea unei reţele a corupţiei similară celei pe care
este clădit imperiul lui Calvi, după cum s-a descoperit recent.60 Opus Dei
posedă o avere considerabilă. Până de curând, când s-a schimbat proprietarul,
oricine păşea în Anglia într-un depozit de vinuri având firma Augustus
Barnett băga banii în Opus Dei.
Jose Mateos, cunoscut drept cel mai bogat om din Spania, a vărsat
milioane în Opus Dei. O parte considerabilă a acestor bani provenea din
afaceri ilegale încheiate cu Calvi, operate atât în Spania, cât [i în Argentina.
Casierul lui P2 [i al lui Opus Dei: la asta să se refere, oare, Biserica atunci
când vorbeşte despre căile neştiute ale Domnului?
De la moartea lui Albino Luciani [i ocuparea locului s ău de către Karol
Wojtyla, soluţia italiană - ce s-a aplicat problemei unui papă onest - a fost
deseori aplicată problemelor cu care s-au confruntat Marcinkus, Sindona,
Calvi [i Gelli. Litania asasinatului [i a schilodirilor fizice săvârşite pentru
mascarea jafurilor înfăptuite la o scară inimaginabilă constituie o interpretare
sinistră. Ea constituie [i o dovadă faptică solidă pentru confirmarea asasinării
lui Albino Luciani.
Câtă vreme Luciani a domnit ca papă, Roberto Calvi, Licio Gelli şi
UmbertoOrtolani n-au revenit în Italia. Calvi s-a întors în cele din urmă, spre
sfârşitul lui octombrie, după alegerea lui Karol Wojtyla. Gelli şi Ortolani au
continuat să urmărească evenimentele de la distanţă, din Uruguay. Să fi fost,
oare, o simplă coincidenţă faptul că cei trei oameni au rămas în diverse oraşe
sud-americane? Să fi fost, oare, nevoie ca discuţiile lor de afaceri să ţină din
august şi până în octombrie? Să fi fost, oare, necesar ca Gelli sau Ortolani să
rămână în preajma lui Calvi pe tot parcursul lunii septembrie 1978? Atât de
mult să fi durat întâlnirile cu oficialităţile importante cu care au discutat
inaugurarea noilor filiale ale băncii Ambrosiano?
După întâlnirea lui Calvi cu inspectorul Giulio Padalino de la Banca
Italiei, pe 30 octombrie, la Milano, răgazul câştigat pentru casierul lui P2 prin
moartea lui Luciani părea a avea numai un caracter vremelnic. Calvi, cu
privirile pironite în pământ, refuză şi de astă dată să dea răspunsuri clare la o
serie de întrebări. ~n 17 noiembrie, inspecţia Băncii Italiei la Banco
60 La sfârşitul lui aprilie 1984, Mateos a fost arestat în Germania de Vest. Autorit ăţile spaniole au iniţiat
procedurile de extrădare, (n.a.)
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
243
Ambrosiano luă sfârşit.
~n ciuda scrisorii frauduloase din partea lui Marcinkus [i a colegilor
acestuia de la Banca Vaticanului, cu privire la proprietatea asupra Suprafinului,
în ciuda minciunilor [i a eschivărilor lui Roberto Calvi, în ciuda
ajutorului dat de protectorul acestuia, Licio Gelli, inspectorii b ăncii centrale
conchiseră, într-un foarte lung raport, că multe erau putrede în imperiul lui
Calvi.
Din America de Sud [i folosindu-se de un nume de cod special, Gelli îl
sună pe Calvi la reşedinţa privată a acestuia. Pentru Calvi, care se bălăcea în
mocirla tot mai adâncă a afacerilor operate de Mafia/Vatican/P2, ştirile erau
proaste.
La numai câteva zile după ce inspectorul Giulio Padalino îşi prezentă
raportul şefului Corpului de Control al Băncii Italiei, Mario Sarcinelli, o copie
a întregului raport se afla deja în mâinile lui Gelli, în Buenos Aires. Procurat
nu de la Sarcinelli sau de la Padalino, ci prin amabilitatea reţelei organizate de
P2. Gelli îl atenţiona pe Calvi că raportul era pe punctul de a fi transmis de
Banca Italiei magistraturii din Milano, anume aceluia căruia Gelli prevăzuse
încă din septembrie că-i va fi transmis, judecătorului Emilio Alessandrini.
Calvi se pomeni din nou pe marginea prăpastiei, riscând ruina totală.
Emilio Alessandrini nu putea fi cumpărat. Extrem de talentat [i de curajos, el
reprezenta pentru Calvi, Marcinkus şi Sindona o foarte serioasă ameninţare.
Dacă el ar fi declanşat şi ar fi întreprins această investigaţie cu vigoarea ce-i
era caracteristică, atunci Calvi ar fi fost cu certitudine terminat, Marcinkus ar
fi fost demascat, Gelli ar fi pierdut mina de aur pe care o reprezenta
nesfârşitul furt de la Ambrosiano, iar Sindona s-ar fi confruntat cu cel mai
puternic argument de până atunci în favoarea extrădării imediate din Statele
Unite.
Pe la începutul lui ianuarie 1979, cercurile financiare din Milano erau
deja din nou preocupate de zvonurile avându-l în centru pe Roberto Calvi,
Cavalerul. Judecătorul Emilio Alessandrini, după ce studiase cu atenţie un
rezumat al raportului de peste 500 de pagini întocmit de Banca Italiei, îi
ordonă locotenent-colonelului Cresta, comandantul Poliţiei Finaciare din
Milano, să-şi trimită oamenii la banca "preoţilor".
Prezentarea trecea în revistă, punct cu punct, numeroasele nereguli de
natură penală detaliate de raport. Nimeni din afara cercurilor oficiale nu avea
acces la raport - nimeni, cu excepţia lui Calvi [i a lui Gelli.
~n 21 ianuarie, L'Espresso publică un comentariu pe marginea
zvonurilor care circulau prin oraş, incluzând ştirea alarmantă potrivit căreia
Calvi [i întregul consiliu de administra ţie se aflau pe punctul de a fi arestaţi,
iar paşaportul lui Calvi era pe punctul de a fi retras. Ceva trebuia făcut, [i încă
repede, înainte ca publicul să dea năvală la Banco Ambrosiano.
~n dimineaţa de 29 ianuarie, Alessandrini îşi sărută soţia la plecarea de
David Yallop
244
acasă, apoi îşi conduse fiul cu maşina la şcoală. După ce-l lăsă pe băiat, îşi
continuă drumul spre birou. Cu câteva secunde înainte de ora 8:30, se opri la
un stop, pe Via Muratori. Se uita încă la culoarea roşie a semaforului când
cinci bărbaţi se apropiară de maşina lui şi începură să tragă asupră-i focuri de
armă.
Ceva mai târziu, în aceeaşi zi, un grup de terorişti de stânga, denumit
Prima Linea, îşi asumă telefonic responsabilitatea asasinatului. Grupul mai
lăsă şi un mesaj cu privire la asasinat într-o cabină telefonică din Gara
Centrală din Milano. Nici mesajul telefonic, nici mesajul scris nu dădeau nici
o indicaţie cu privire la motivul crimei.
Ce motive ar fi avut un grup de extremă stânga să ucidă cu sânge rece
un judecător cunoscut pe plan naţional pentru investigaţiile pe care le făcea
asupra terorismului de dreapta? Emilio Alessandrini era unul dintre
anchetatorii principali în cazul atacului cu bombă din Plazza Fontana,
atrocitate recunoscută ca fiind datorată dreptei. De ce ar fi ucis Prima Linea
un om care era evident că încerca, prin mijloace legale şi adecvate, ceea ce ei,
teoretic, ar fi trebuit să aplaude - să inculpe elementele criminale ale dreptei
pentru faptele lor?
Grupări precum Prima Linea şi Brigăzile Roşii nu numai că ucid şi
schilodesc oameni din considerente politice. Ele practică mercenariatul.
Legăturile, de pildă, dintre Brigăzile Roşii [i Camorra napolitană (Mafia
locală) sunt bine cunoscute.
~n momentul scrierii acestei cărţi, se află în faţa instanţei cinci inşi care
au mărturisit deja că sunt autorii asasinatului comis asupra lui Alessandr ini.
Relatările lor cu privire la comiterea crimei sunt pline de amănunte, dar când
se ajunge la motive, numărul întrebărilor pe care le ridică declaraţiile făcute
este mai mare decât cel al răspunsurilor oferite.
Marco Donat Cattin, cel care a deschis al doilea focul asupra
judecătorul prins în capcană, neînarmat [i lipsit de orice posibilitate de a se
apăra, a remarcat: "Am aşteptat să apară ziarele cu relatarea atacului [i am
găsit în necrologul judecătorului motivele asasinatului."
La trei zile după asasinat, în după-amiaza zilei de 1 februarie, Roberto
Calvi savura o băutură, la un dineu. Conversaţia ajunse, inevitabil, [i la
recentul act de violenţă. Calvi încercă îndată să câştige simpatie, nu pentru
doamna Alessandrini şi pentru copilul ei rămas orfan, ci pentru sine: 'Este o
adevărată ruşine. Cu numai o zi înainte, Alessandrini îmi spusese că nu avea
să mai întreprindă nici o altă acţiune [i că avea de gând să claseze dosarul."
Uciderea lui Luciani le dăduse lui Marcinkus, Calvi, Sindona şi
prietenilor lor din P2 un răgaz pentru a-şi trage suflarea. Acum, asasinarea lui
Alessandrini le mai oferi câtva timp. Investigaţia iniţiată de judecătorul
Alessandrini continuă, clar cu pas de melc.
La Banca Italiei, Mario Sarcinelli era perfect conştient de pierderea
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
245
elanului iniţial. Sarcinelli şi guvernatorul băncii, Paolo Baffi, erau hotărâţi ca
îndelungata şi complicata investigaţie care se desfăşurase pe parcursul anului
precedent să nu fie numai timp pierdut.
~n februarie 1979, Mario Sarcinelli îl convoc ă pe Calvi la Banca Italiei.
Calvi fu chestionat îndeaproape asupra legăturilor cu Suprafin, asupra
relaţiilor dintre banca Ambrosiano [i IOR, asupra filialei din Nassau şi asupra
identităţii exacte a proprietarului băncii Ambrosiano. Alessandrini fiind acum
mort, Calvi se simţea ca nou născut sau, mai degrabă, renăscut. Ochii îi erau
iarăşi reci ca gheaţa. Protecţia pe care i-o oferea Licio Gelli îi inspirase încă [i
mai multă aroganţă decât afişa de obicei. El refuză de-a dreptul să răspundă la
întrebările lui Sarcinelli, dar întrevederea nu îi lăsă lui Calvi nici un dubiu în
privinţa faptului că investigaţia iniţiată de Banca Italiei nu fusese defel
intimidată de recentul asasinat.
El îşi discută iarăşi problema cu Gelli, care îl asigură că nu va lăsa
chestiunea aşa. ~nainte de a rezolva această problemă, însă, era alta care dădea
mare bătaie de cap masonilor din P2. Era cea creată de ziaristul avocat Mino
Pecorelli. Printre numeroasele activităţi ale lui Pecorelli se număra [i cea de
redactor al unui săptămânal neobişnuit, editat de agenţia menţionată mai
devreme, OP.
OP a fost diferit descrisă, drept "demascatoare" [i "iubitoare de
scandal". Era [i una şi alta. Iar dezvăluirile ei erau exacte. Pe parcursul anilor
1970, agenţia dobândise şi apoi publicase un număr uimitor de mare de
dovezi şi de zvonuri privitoare la corupţia din diferite straturi ale societăţii
italiene. Devenise o autoritate de necontestat în materie şi imposibil de ocolit
de oricine dorea să ştie exact cine pe cine jefuia. ~n ciuda asprimii legilor
italiene privitoare la calomnie, OP avea o existenţă miraculoasă. Pecorelli
avea, în mod clar, acces la informaţiile cele mai delicate. Ziariştii italieni
dădeau frecvent la tipar articole inspirate din dezvăluirile făcute de OP. ~n
particular, ei încercau să afle cine se afla în spatele acestei agenţii de ştiri ce
se situa în mod făţiş deasupra legii, dar OP rămânea mai departe un organism
misterios. Sora lui Pecorelli, Rosita, lăsă să se înţeleagă în timpul unui
interviu televizat că OP era finanţată de primul ministru Andreotti.
La începutul anilor 1970, numele lui Michele Sindona era frecvent
asociat cu OP. Pecorelli avea, evident, informatori care lucrau în Serviciul
Secret Italian, dar contactele sale cele mai importante se aflau în interiorul
unei organizaţii mult mai puternice [i într-adevăr mai secrete decât asemenea
agenţii oficiale guvernamentale. Mino Pecorelli era membru al P2 [i din
această lojă masonică ilegală îşi trăgea el multe dintre informaţiile care
puneau pe jar mediile de informare. Cu ocazia unei întâlniri a lojei, Licio
Gelli îi invită pe membrii acesteia să contribuie cu documente [i informaţii
care să fie puse la dispoziţia OP. Principala funcţie a OP în această perioadă
era, aşadar, aceea de a propaga ambiţiile lui Gelli [i scopurile urmărite de P2.
David Yallop
246
La mijlocul anului 1978, însă, Pecorelli se hotărî să întreprindă ceva pe cont
propriu. El obţinu informaţii despre cea mai mare hoţie din istoria financiară a
Italiei. Creierul acesteia era Licio Gelli. La începutul anilor 1970, schema era
răspunzătoare pentru jefuirea Italiei de 2,5 miliarde de dolari, în impozite pe
venituri obţinute din afaceri cu motorină. ~n Italia, acelaşi produs din petrol
este folosit atât pentru încălzirea locuinţelor, cât [i drept combustibil pentru
motoarele diesel. Motorina pentru încălzire este colorată pentru a putea fi
distinsă de cea folosită de maşini şi este impozitată la un nivel de cincizeci de
ori mai scăzut decât cea pentru motoarele diesel. Era o ocazie numai bună
pentru un nelegiuit ca Gelli. Sub îndrumarea lui, magnatul italian al
petrolului, Bruno Musselli, membru al P2, contrafăcu coloranţii. Şeful Poliţiei
Financiare, generalul Raffaele Giudice, membru al P2, falsifică documentele,
pentru a face ca tot combustibilul pentru motoare să fie impozitat la nivelul
scăzut. Apoi, carburantul tu vândut la staţiile de benzină, care-l plătiră la
preţul ridicat.
Profitul fu apoi transferat, mulţumită altui membru al P2, Michele Sindona,
prin intermediul Băncii Vaticanului, într-o serie de conturi secrete din banca
elveţiană a lui Sindona, Finabank. Licio Gelli deveni o figură obişnuită, tot
trecând prin poarta Sfânta Anna cu genţi voluminoase, conţinând miliarde de
lire furate.
Generalul Giudice fu numit şef al Poliţiei Financiare de către primul
ministru Giulio Andreotti, bun prieten al lui Licio Gelli. Această numire
specială fusese făcută după ce Poletti, cardinalul vicar al Romei, îi scrisese
primului ministru, recomandându-i-l cu insistenţă pe Ciudici pentru ocuparea
postului. Poletti, vă amintiţi, era unul dintre oamenii pe care Albino Luciani
proiectase să-i îndepărteze din Roma. Legătura Vaticanului cu acest scandal îi
era necunoscută lui Pecorelli, dar el aflase destule depre acest uriaş furt din
buzunarul statului pentru a începe publicarea unor informaţii fragmentare. O
delegaţie din care făceau parte senatorul creştin-democrat Claudio Vitalone,
judecătorul Carlo Testi [i generalul Donato Io Prete din Poli ţia financiară îi
cumpără tăcerea. Articolele privitoare la scandal îşi încetară apariţia.
Realizând că prin asemenea tehnici dubioase se mai puteau obţine [i
alţi bani, Pecorelli începu să scrie despre masoni. Numărul revistei sale din
septembrie 1978, cuprinzând numele a peste o sută de masoni din Vatican,
fusese un foc de avertisment la adresa lui Gelli. Faptul că un exemplar al
gazetei ajunse pe biroul lui Albino Luciani, care, după ce-l parcurse cu
atenţie, o luă pe firul informaţiei, fu suprema ironie pentru Licio Gelli, acesta
fiind deja extrem de conştient de ameninţarea pe care Luciani o reprezenta
pentru casierul lui, Roberto Calvi.
Luciani fiind mort, Gelli încercă să trateze cu Pecorelli. II mitui. După
cum era de aşteptat, Pecorelli crescu preţul, în schimbul tăcerii. Gelli refuză
să plătească. Pecorelli publică primul din ceea ce el promitea că urma să fie o
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
247
serie de articole. El dezvăluia faptul că Gelli, pilonul fascismului de extremă
dreaptă, desfăsurase în timpul războiului o activitate de spionaj în beneficiul
comuniştilor [i continuase a lucra pentru ei [i după aceea. Pecorelli,
aruncându-[i pe umeri mantia ziaristului investigator neînfricat, le promise
cititorilor că va dezvălui toate dedesubturile organizaţiei P2. Pentru început, el
arătă că Licio Gelli, cândva nazist, fost fascist [i mai apoi comunist, avea [i
legături strânse cu CIA. Dezvăluind atât de multe, colegii din P2 ai lui
Pecorelli ajunseră la concluzia că acesta îi trădase.
~n 20 martie, Gelli îi telefona lui Pecorelli, la biroul acestuia din Roma.
El îi propuse o discuţie liniştită la cină, pentru a doua zi. "Dacă este
convenabil". Era. Pe parcursul convorbirii telefonice, Pecorelli menţiona că
trebuia să lucreze până târziu în acea seară, dar că cina de a doua zi avea să fie
posibilă. Pecorelli n-o mai apucă.
~n acea seară, Mino Pecorelli îşi părăsi biroul din via Orazio la ora
21:15 şi se îndreptă spre maşina pe care o avea parcată în apropiere. Cele
două gloanţe care îl uciseră, cum stătea aşezat la volan, îi fură trase în gură,
gest clasic pentru Mafia siciliana, sasso in bocea , o piatră în gura mortului,
semn că acesta nu va mai vorbi niciodată.
Nemaiputând să ia cina cu vechiul lui prieten, Licio Gelli îşi omorî
timpul deschizându-[i fişierul secret cu dosarele membrilor P2 şi scriind
"decedat" pe coperta celui ce purta numele Mino Pecorelli.
Nimeni nu a "revendicat" vreodată responsabilitatea asasinatului comis
asupra lui Pecorelli. Dar în 1983, Antonio Viezzer, la un moment dat ofiţer de
rang înalt în SSI, Serviciul Secret Italian, fu arestat [i acuzat ca suspect de a fi
implicat în asasinarea lui Pecorelli. Antonio Viezzer era membru al P2.
Cu câteva zile înainte ca Pecorelli să fie redus la tăcere, unul dintre
oamenii pe care el îi indicase ca figurând pe lista masonilor din Vatican,
cardinalul Jean Villot, îl precedă în mormânt. Acesta muri ca titular al vastei
palete de funcţii oficiale pe care le deţinuse în timpul scurtei domnii a lui
Luciani. Pentru un om care, dacă nu a făcut parte din conspiraţia criminală ce
a pus la cale asasinarea lui Albino Luciani, a acordat, mai mult ca sigur, acelei
conspiraţii un ajutor vital, moartea lui Villot, cu diversele sale stadii descrise
într-o serie de rapoarte medicale bine documentate, serveşte drept termen
extrem de comparaţie pentru cea a lui Luciani, care "a murit ca o floare în
noapte".
~n timp ce Vaticanul îşi înmormânta fostul secretar de stat, bătălia
pentru mica purificare temporară îşi urmă cursul pe celălalt mal al Tibrului.
Şeful Corpului de Control al Băncii Italiei, Mario Sarcinelli, împreună cu
guvernatorul Paolo Baffi, cereau deja o intervenţie rapidă în cazul Calvi. Ei
insistau asupra faptului că existau dovezi mai mult decât suficiente pentru a se
justifica arestarea imediată. ~n mod evident, Gelli [i Calvi erau de acord cu ei.
~n 25 martie 1979, arestările fură efectuate, dar nu-i avură ca obiect pe
David Yallop
248
Roberto Calvi [i pe colegii săi. Cei arestaţi fură Sarcinelli [i Baffi. Magistratul
din Roma, judecătorul Mario Alibrandi, cunoscut simpatizant al dreptei, îi
acordă lui Baffi eliberarea pe cauţiune, datorită vârstei sale înaintate, 67 de
ani. Sarcinelli avu mai puţin noroc [i fu aruncat în închisoare. Acuzaţia adusă
celor doi, omisiunea de a denunţa o crimă, era în mod evident neadevărată şi,
după două săptămâni, lui Sarcinelli i se acordă eliberarea pe cauţiune.
Acuzaţiile, însă, planară asupra sa [i a lui Baffi până în ianuarie 1980, când fu
recunoscut faptul că erau cu desăvârşire neadevărate şi lipsite de orice temei,
în perioada de interimat, magistratul numit refuză ridicarea sancţiunii, ceea ce
îi bară lui Sarcinelli vreme de un an revenirea pe postul său de Şef al Corpului
de Control al Băncii. Prin această acţiune, P2, efectiv, smulsese colţii Băncii
Italiei. Paolo Baffi, şocat şi înspăimântat, demisiona din funcţia de guvernator
al Băncii Italiei în septembrie 1979. Demonstraţia puterii lui Calvi [i a
criminalilor săi asociaţi îl convinsese pe Baffi că el şi oamenii lui se opuneau
unei forţe mult superioare celei de care dispunea Banca Italiei. ~ntre scandalul
întemniţării neîntemeiate a lui Sarcinelli şi demisia lui Baffi, acestuia din
urmă [i personalului său li se administra o ultimă demonstraţie a adevăratei
măsuri a forţelor împotriva cărora se ridicaseră ei. Demonstraţia se produse în
Milano. Ea fu organizată şi plătită de Michele Sindona.
~n vreme ce Calvi [i prietenii lui îşi rezolvau în felul lor problemele în
Italia, colegul lor din P2, Michele Sindona, îşi primea partea dreaptă în New
York. Sindona înfrânsese încercările făcute de a fi extrădat în Italia, dar
modul în care-[i obţinu el victoria îi aduse prea puţină satisfacţie.
~n 9 martie 1979, Departamentul de Justiţie îl inculpă în baza a 99 de
capete de acuzare, de la fraudă la sperjur [i la însuşirea necuvenită de fonduri
bancare. Acuzaţiile rezultau direct din prăbuşirea Băncii Naţionale Franklin.
Sindona, depunând o cauţiune de 3 milioane de dolari, fu eliberat condiţionat,
urmând a se prezenta zilnic la biroul Executorului Judec ătoresc Federal al
Statelor Unite.
~n prima săptămână a lunii iulie 1979, un judecător federal hotărî că
Sindona nu putea fi extrădat în Italia pentru a răspunde la acuzaţiile de fraudă
bancară deoarece trebuia ca, nu peste mult timp, să răspundă unor acuzaţii
similare în Statele Unite. Acordul de extrădare dintre Italia [i Statele Unite
avea o clauză referitoare la dubla infracţiune. Procurorul adjunct districtual
John Kenney declară că guvernul Statelor Unite intenţiona să-l trimită pe
Sindona înapoi în Italia numai după ce procesul ce-i fusese intentat în Statele
Unite se va fi terminat.
Kenney, rămas în viaţă în ciuda celor 100.000 de dolari puşi pe capul
lui de către colegii lui Sindona. ~şi datora supravieţuirea unui singur fapt. ~n
Italia, a ucide un judecător sau un procuror este adeseori un mijloc eficace de
a convinge autorităţile să tempereze o acţiune judiciară în curs. Asasinarea lui
Alessandrini reprezintă un excelent exemplu. ~n Statele Unite, un asemenea
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
249
asasinat ar fi avut exact efectul contrar. O primă de 100.000 de dolari era
extrem de tentantă, însă profesioniştii ştiau că uciderea lui Kenney nu numai
că ar fi avut ca rezultat o urmărire necruţătoare a ucigaşului, dar [i o
accelerare vigurorasă a urmăririi judiciare împotriva lui Sindona.
Confruntându-se cu realitatea procesului new-yorkez instrumentat de
tenacele Kenney, Sindona se hotărî să aplice "soluţia italiană" unui alt om
care-i provoca neplăceri, încă [i mai mari: Giorgio Ambrosoli.
~n 29 septembrie 1974, avocatul Ciorgio Ambrosoli fusese numit
lichidator al Banco Privata Italiana, care aparţinea lui Sindona. După cum s-a
arătat anterior, Banca Privata fusese creată de Sindona în iulie 1974, prin
fuzionarea altor două bănci ale sale, Banca Unione [i Banca Privata
Finanziaria - o bancă mare aservită care înlocuia două bănci aservite de
dimensiuni medii, în 1979 nimeni nu ştia mai multe decât Giorgio Ambrosoli
despre învârtelile lui Sindona. Numit lichidator de către ministrul trezorier [i
de către guvernatorul Băncii Italiei, Ambrosoli începuse coşmarul operaţiunii
de descâlcire a afacerilor unui Machiavelli modern. ~ncă din 21 martie 1975,
prudentul [i grijuliul Ambrosoli arătase, într-un raport secret înaintat
procurorului general al Italiei, că el era convins de natura infracţională a
activităţilor lui Sindona. Dovezile pe care le studiase la vremea respectiv ă îi
permiseseră să tragă concluzia că, departe de a se datora unor practici
defectuoase, falimentul se datora lui Sindona însuşi şi conducerii băncilor
sale, care, la începutul anului 1974, "urm ăriseră ca operaţiunile desfăşurate în
luna februarie să creeze circumstanţele necesare falimentului". Fusese un jaf
pus la cale cu sânge rece.
Giorgio Ambrosoli era unul dintre cei mai curajoşi oameni. La
momentul când îi aducea la cunoştinţă procurorului general primele constatări
ale sale ca lichidator, el îi încredinţa soţiei convingerile sale intime legate de
caz: "Nu ştiu ce-o să se întâmple, dar cred c-am să plătesc un preţ mare pentru
că am acceptat să mă ocup de afacerea asta. Am ştiut de la început, aşa că nu
mă plâng. Mi s-a oferit o şansă unică de a face ceva pentru ţară... E clar că-mi
fac duşmani."
Pe îndelete, luând-o metodic, Ambrosoli începu să înţeleagă ceea ce
Sindona făcea să pară de neînţeles. Blocarea acţiunilor, înapoierea fondurilor
de ajutorare primite, transferurile năucitoare între nenumărate companii, în
vreme ce Sindona le vorbea studenţilor din diferite universităţi din Statele
Unite despre visurile sale privind instaurarea unui capitalism cos mic,
liniştitul, circumspectul avocat milanez stabilea, fără posibilitate de tăgadă, că
Sindona era corupt până în vârful atent îngrijitelor lui unghii.
~n 1977, Ambrosoli fu abordat de avocatul Rodolfo Guzzi, din Roma,
în legătură cu o complicată ofertă de cumpărare a falimentarei Banca Privata.
Ambrosoli descoperi că Guzzi lucra pentru Michele Sindona. El refuză oferta,
în ciuda faptului că afacerea era susţinută de cel puţin doi miniştri creştinDavid
Yallop
250
democraţi.
Puterea pe care încă o deţinea Sindona putea fi apreciată [i după acest
sprijin ministerial. Lui Ambrosoli îi fu prezentată încă o ilustrare a acelei
puteri când guvernatorul Băncii Italiei îi vorbi despre presiunile exercitate de
Franco Evangelisti, mâna dreaptă a primului ministru Andreotti, care
îmboldea Banca Italiei spre o soluţie tipic italiană. El voia ca guvernatorul
Baffi să autorizeze banca centrală pentru ca aceasta să acopere datoriile lui
Sindona. Baffi refuză cu mult curaj. Investigaţia lui Ambrosoli merse mai
departe.
Ambrosoli continuă să găsească în muntele de ziare prin care îşi croia
drum cu răbdare referiri la "cei 500"; alte referiri lămuriră faptul că aceste
500 de persoane erau super-exportatorii ce acţionau pe piaţa neagră. Oamenii
care, cu ajutorul lui Sindona şi al Băncii Vaticanului, făcuseră ca banii să se
scurgă ilegal afară din Italia. Chiar dacă nu reuşi să ajungă în posesia listei, în
rest nu-i scăpase mai nimic. El stabili că un mare număr de organizaţii
publice, instituţii respectabile, precum gigantul asigurărilor INDPAI, îşi aveau
fondurile plasate în băncile lui Sindona, cu o dobândă mai mică decât cea
uzuală - 8 la sută, în loc de 13 la sută. Ele primeau, însă, o dobândă secretă,
care intra direct şi discret în buzunarele directorilor de la INDPAI [i ai
celorlalte auguste companii.
Ambrosoli identifică multe dintre tertipurile pe care le folosise Sindona
pentru a face exporturi ilegale de bani, inclusiv cumpărarea de dolari la rate
de schimb superioare celor practicate pe piaţă, cu plata efectuată într-un cont
străin din Londra, Elveţia sau Statele Unite.
Ambrosoli începu să-şi întocmească propria listă cu numele vinovaţilor.
Ea nu reuşi să ajungă la 500 - Michele Sindona avu grijă de asta -, dar
cuprindea deja 77 de nume [i-i includea pe Massimo Spada [i Luigi Mennini,
oameni de încredere ai Vaticanului. Lichidatorul strânse dovezi de net ăgăduit
cu privire la complicitatea Băncii Vaticanului în multe dintre actele
frauduloase săvârşite de Sindona. Pe parcursul întregii perioade a activităţii
sale desfăşurate în beneficiul Băncii Italiei, acest om, lucrând, practic, de unul
singur, s-a aflat la discreţia lui Sindona. Sindona îl acţiona în judecată,
susţinând că Ambrosoli a delapidat. După care acţiunile fură retrase, pentru a
fi înlocuite cu o altă modalitate de abordare, venită din partea ginerelui lui
Sindona, Pier Sandro Magnoni, care-l invită pe Ambrosoli să devină
preşedintele noii bănci a lui Sindona, "după ce vei fi sfârşit cu afacerea asta
obositoare, a falimentelor."
Infiltrarea, realizată la ordinul lui Sindona, a membrilor P2 în anturajul
celor în care Ambrosoli considera că se poate încrede fu atât de desăvârşită,
încât Magnoni fu apoi în stare să citeze cuvânt cu cuvânt un pasaj dintr-un
raport secret întocmit de Ambrosoli [i care nu fusese văzut oficial decât de o
mână de persoane oficiale din cadrul băncii.
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
251
Până în martie 1979, Ambrosoli fu în măsură să precizeze cifra care
dădea imaginea falimentului lui Sindona - II Crack Sindona - în ceea ce
privea Banca Privata. Pierderea era de 257 de miliarde de lire. Tot până în
martie 1979, Ambrosoli fusese ţinta unei serii de ameninţări telefonice. Cei
care sunau aveau toţi accent italo-american.
Ameninţările [i insultele crescură în intensitate spre sfârşitul lui 1978.
Tactica celor care sunau varia de la încercarea de a-l tenta pe Ambrosoli cu
oferte reprezentând sume mari de bani, până la ameninţările cele mai
îngrozitoare. Se lăsa să se înţeleagă destul de clar din partea cui erau făcute
apelurile. "De ce nu mergi să-l vezi pe Sindona în Statele Unite? Ca prieten",
zicea unul dintre cei care îl sunau, cu un puternic accent american. Ambrosoli
refuză invitaţia şi începu să înregistreze apelurile telefonice. Le spuse
prietenilor [i colegilor despre telefoanele primite. ~n cele din urmă, el puse
unuia dintre avocaţii lui Sindona să asculte o casetă înregistrată. După câteva
zile, sosi următorul apel."Ticălos împuţit. Te crezi deştept c-ai înregistrat
telefoanele alea, ai?" Avocatul lui Sindona trebui să admită ulterior că, după
ce ascultase caseta, îi telefonase imediat lui Sindona, la New York.
~n 10 aprilie 1979, Sindona se răfui cu altcineva, considerat de el a-i fi
duşman, Enrico Cuccia, director general la Mediobanca, o bancă publică de
investiţii. Aprecierea lui Sindona era exactă. Cuccia zădărnicise tentativa lui
Sindona de a prelua Bastogi, în 1972. El ajunsese, cu mult înaintea altora, la
concluzia că Sindona era un escroc megaloman. Pe parcursul întâlnirii lor din
aprilie 1979, Cuccia căpătase suficiente dovezi în sprijinul concluziei la care
ajunsese cu aproape opt ani în urmă. Cuccia se hotărâse să facă o vizită la
New York în urma unei serii de telefoane pe care el le primise de la oameni
cu accent italo-american. Apelurile telefonice, asemenea celor primite de
Ambrosoli, erau ameninţătoare, în vreme ce Ambrosoli alese să rămână în
Milano, văzându-[i mai departe de lucru, Cuccia alese confruntarea cu
Sindona.
Sindona formulă un număr de cereri. Una dintre ele era ca Enrico
Cuccia să retragă mandatul de arestare emis în italia pe numele lui Sindona -
acesta trecu cu vederea, ca insignifiant, faptul că în 1976 fusese condamnat, în
lipsă, la trei ani [i jumătate de închisoare. Sindona îi mai pretinse lui Cuccia
să facă rost de 257 de miliarde de lire, pentru a salva de la faliment Banca
Privata. Pe deasupra, el îi mai ceru lui Cuccia şi alţi bani, pe care să-i ofere
familiei lui Sindona. ~n afară de a face gestul generos de a-l lăsa pe Cuccia în
viaţă, nu este limpede ce oferea Sindona în schimb.
~n timpul acestei extraordinare conversaţii, Sindona, probabil pentru a-i
demonstra lui Cuccia cât de real este pericolul ce-l pândea, aduse vorba
despre Giorgio Ambrosoli. "Ticălosul ăla de lichidator al băncii mele îmi
creează neajunsuri şi, pentru asta, am să pun să-l ucidă. Am să-l fac să dispară
în aşa fel încât să nu lase nici o urmă." Aceasta este realitatea mentalităţii
David Yallop
252
mafiote. Al Pacino [i costumele bine croite, copii adorabili [i ta ţi ramoliţi
reprezintă fantezii despre lumea Mafiei. Realitatea este populată de oameni
precum Michele Sindona.
Aceste ameninţări erau rostite la mai puţin de o lună după ce împotriva
lui Sindona fuseseră aduse 99 de capete de acuzare. Aceeaşi mentalitate, care
condusese la concluzia că procedurile de extrădare aveau să înceteze dacă
procurorul general districtual adjunct John Kenney era ucis, era pus ă iarăşi în
acţiune. Dacă Ambrosoli putea fi redus la tăcere, se presupunea că acuzaţiile
aveau să se destrame [i să dispară precum ceaţa dimineţii. O minte
funcţionând cu asemenea raţionamente corupte putea pune la cale fără nici o
ezitare uciderea unui papă.
Enrico Cuccia părăsi întâlnirea fără să se lase impresionat. ~n octombrie
1979, în faţa uşii de la intrarea în locuinţa lui Cuccia, din Milano, explodă o
bombă. Din fericire, nimeni nu fu rănit. Giorgio Ambrosoli avu mai puţin
noroc.
Era clar pentru toţi cei interesaţi de iminentul proces intentat lui
Sindona că dovezile deţinute de Giorgio Ambrosoli erau de o importanţă cu
totul ieşită din comun. ~n 9 iunie 1979, judecătorul care fusese numit să
instrumenteze cazul lui Sindona, Thomas Griesa, aranja ca Ambrosoli s ă facă
o depoziţie sub jurământ, în Milano.
Cu 24 de ore înainte de acea dată, ucigaşul de profesie căruia i se dăduseră
100.000 de dolari pentru a-l suprima pe Giorgio Ambrosoli se afla deja în
Milano, la hotelul Splendido. Se înregistrase sub numele de Robert
McGovern. Era cunoscut şi drept "Billy Exterminatorul". Numele lui real era
William Arico. La hotelul de mâna întâi la care trăsese, situat la mai puţin de
50 de metri de Gara Centrală Milano, Arico luă masa de seară împreună cu
cei cinci oameni care trebuiau să-l ajute în săvârşirea asasinatului. Principalii
săi complici erau Charles Arico, fiul său, şi Rocky Messina. Printre armele lor
se număra un pistol automat M11, prevăzut cu amortizor de sunet, [i cinci
revolvere P38. Arico închirie un Fiat [i începu să-l urmărească pe Ambrosoli.
Cererea ca lui Ambrosoli să-i fie luată o declaraţie detaliată [i cât mai lungă
fu adresată iniţial de avocaţii lui Sindona. Ei speraseră să demonstreze
absurditatea acuzaţiilor aduse clientului lor din NewYork. Trezirea lor la
realitate, care începu în dimineaţa de 9 iulie, fu deosebit de dură. Patru ani de
muncă, peste 100.000 de pagini de note meticulos preg ătite, plus mintea unui
avocat excepţional dotat, începură liniştit să releve adevărul îngrozitor în faţa
unui grup de avocaţi americani, a doi executori judecătoreşti speciali, care-l
reprezentau pe judecătorul new-yorkez Griesa, [i a judecătorului italian
Giovanni Galati.
Când instanţa se retrase, suspendând şedinţa la sfârşitul primei zile de
audieri, avocaţii lui Sindona puteau fi uşor identificaţi la plecare. Pe feţele lor
se citea îngrijorarea.
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
253
Avându-l pe urmele sale pe Arico, Ambrosoli, nepăsător, se duse la o
altă întâlnire. Aceasta era aranjată cu superintendentul adjunct al poliţiei din
Palermo, care era totodată şi şeful Departamentului de Criminalistică, CID, al
oraşului, Boris Giuliano. Subiectul întâlnirii era cel în leg ătură cu care
Ambrosoli depusese mărturie pe parcursul întregii zile - Michele Sindona.
Giuseppe Di Cristina, o gorilă angajată de familiile Gambino, Inzerillo şi
Spatola, fusese ucis în Palermo, în mai 1978. Asupra cadavrului, Giuliano
descoperise cecuri şi alte documente care indicau faptul că Sindona recircula
prin Banca Vaticanului veniturile provenite din vânz ările de heroină,
îndreptându-le apoi spre Amincor, banca sa din Elveţia. Comparându-[i
însemnările făcute de fiecare cu ocazia investigaţiilor întreprinse în mod
independent, cei doi conveniră să aibă o întâlnire cu ocazia căreia să discute
mai pe larg, după ce Ambrosoli îşi va fi terminat mărturia depusă în prezenţa
avocaţilor americani.
Mai târziu în cursul aceleiaşi zile, Ambrosoli tot nu terminase cu
Sindona. El avu o lungă convorbire telefonică cu locotenent-colonelul
Antonio Varisco, şeful Serviciului de Securitate din Roma. Convorbirea se
purtă pe marginea subiectului investigaţiilor lui Varisco la acea dată, P2.
~n 10 iulie, pe parcursul depoziţiei, Ambrosoli lansă una dintre
numeroasele sale bombe. Detaliind felul în care Banca Cattolica de Veneto î[i
schimbase proprietarul [i Pachetti fusese pasat de Sindona lui Calvi,
Ambrosoli declară că Sindona plătise "un onorariu pentru brokeraj în valoare
de 6,5 milioane de dolari unui bancher milanez [i unui episcop american".
~n 11 iulie, Ambrosoli îşi completă depoziţia. Se conveni ca el să revină
a doua zi pentru a-şi semna consemnarea în scris a mărturiei, rămânând ca
săptămâna următoare să stea la dispoziţia procurorilor americani şi a
avocaţilor lui Sindona pentru a răspunde la întrebări şi pentru clarificarea
dovezilor deţinute.
Puţin înainte de miezul nopţii de 11 iulie, Ambrosoli ajunse în faţa
apartamentului său. De la fereastră, soţia îi făcu semn cu mâna. Urmau să ia
împreună o cină târzie. Când Ambrosoli se apropie de uşă, Arico şi două
dintre ajutoarele sale îşi făcură apariţia din umbră, întrebarea sosi din
întuneric.
- Giorgio Ambrosoli?
- Da.
Arico întinse braţul, ochind de la mică distanţă, şi cel puţin patru
gloanţe trase dintr-un P38 pătrunseră în pieptul avocatului. Acesta muri pe
loc.
La ora 6 dimineaţa, Arico se afla deja în Elveţia.
O sută de mii de dolari fură transferaţi dintr-un cont al lui Sindona de la
Banca del Gottardo, aparţinându-i lui Calvi, într-un cont pe care Arico îl avea
deschis la Credit Suisse, din Geneva, sub numele de Robert McGovern.
David Yallop
254
Numărul contului este 415851 -22-1.
~n 13 iulie 1979, la mai puţin de patruzeci [i opt de ore după uciderea
lui Giorgio Ambrosoli, locotenent-colonelul Antonio Varisco se afla într-un
BMW alb, care rula pe Lungotevere Arnaldo da Brescia, din Roma. Era 8:30
dimineaţa. Un Fiat 128 alb trase la bordură. Pe fereastra Fiat-ului apăru ţeava
tăiată a unei arme automate. Fură trase patru focuri [i locotenent-colonelul,
împreună cu şoferul său, erau morţi. O oră mai târziu, Brigăzile Roşii îşi
"revendicară" responsabilitatea.
~n 21 iulie 1979, Boris Giuliano intră în Barul Lux de pe Via Francesco
Paolo Di Biasi, din Palermo, să-şi bea cafeaua de dimineaţă. Era ora 8:05.
După ce sorbi cafeaua, se îndreptă spre casă, pentru a-şi plăti consumaţia. De
Giuliano se apropie un bărbat care descarcă asupră-i [ase focuri. Cafeneaua
era aglomerată la acea oră. Cercetările ulterioare ale poliţiei stabiliră că
nimeni nu văzuse nimic. Nimeni nu auzise nimic. Postul lui Boris Giuliano fu
ocupat de Giuseppe Impallomeni, membru al P2.
Nici măcar membrii Brigăzilor Roşii nu "revendicară", cu sau fără
temei, responsabilitatea asasinării lui Giorgio Ambrosoli [i a lui Boris
Giuliano. Când ştirea asasinării lui Ambrosoli ajunse la New York, Michele
Sindona, omul care plătise pentru ca lichidatorul să fie aranjat de un
exterminator, reacţiona în maniera tipică: "Nimeni nu trebuie să-mi asocieze
numele cu acest act de laşitate şi am să întreprind acţiuni categorice în justiţie
împotriva oricui ar face-o."
Cu doi ani în urmă, în timpul unui interviu luat de Il Fiorino , Sindona
făcuse o declaraţie încă şi mai semnificativă. Referindu-se la "complotul care
se ţese împotriva mea", el îi numise pe capii acestuia, printre care, în mintea
lui Sindona, se număra şi Giorgio Ambrosoli. Sindona remarca: "Mulţi ar
trebui să se teamă... Repet, foarte mulţi."
Giorgio Ambrosoli nu a murit în zadar. Numeroşii lui ani de muncă,
plus depoziţia nesemnată aveau să se dovedească a fi de mare ajutor pentru
instrumentarea procesului lui Michele Sindona.
Bancherul milanez [i episcopul american la care se făcea referire în
depoziţia făcută de Ambrosoli sub stare de jurământ, fură rapid identificaţi în
persoana lui Calvi, respectiv a episcopului Paul Marcinkus. Marcinkus avea
să nege cu hotărâre primirea unei asemenea însărcinări. Ambrosoli, cu
siguranţă, nu era genul de om care să aducă o asemenea acuzaţie fără dovezi
copleşitoare. Cu privire la veridicitatea declaraţiilor făcute de episcopul
Marcinkus, trebuie amintit că, la scurt timp după prăbuşirea lui Sindona, el a
negat că-l întâlnise vreodată pe acesta.
Cine erau principalii beneficiari ai acestei serii de crime îngrozitoare [i
inumane? Lista începe să sune cunoscut: Marcinkus, Calvi, Sindona, Gelli şi
Ortolani.
~n Milano, în Palatul de Justiţie, teroarea împrăştiată de şirul de
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
255
asasinate începea să se facă simţită. Oameni care lucraseră cot la cot cu
Ambrosoli începură brusc să aibă dificultăţi în a-şi aminti că îl ajutaseră pe
parcursul investigaţiei sale asupra afacerilor lui Sindona. Judecătorul Luca
Mucci, care preluase investigaţia penală după uciderea lui Alessandrini, se
mişca atât de încet în continuarea cercetărilor încât cei care l-ar fi privit [i-ar
fi putut închipui că fusese prefăcut în piatră. O evaluare preliminară a Băncii
Italiei făcută asupra Băncii Ambrosiano ajunse la concluzia uluitoare potrivit
căreia explicaţiile lui Calvi erau perfect acceptabile. Acesta, cel puţin, fu
punctul de vedere al Poliţiei Financiare.
Padalino, funcţionarul Băncii Italiei care administrase efectiv
probatoriul din 1978, se trezi tot mai des convocat la Milano, unde era
confruntat cu magistraţi neîncrezători. Pe parcursul verii anului 1978,
Padalino fu ameninţat şi hărţuit de elemente ale justiţiei milaneze. El fu
avertizat că raportul pe care-l întocmise asupra băncii Ambrosiano era
aproape o calomnie. P2, a lui Gelli, şi Mafia lui Sindona reduceau noţiunea de
justiţie la depravare [i corupţie.
Un exemplu de cât de puternică putea fi axa Calvi/Gelli îl constituie
evenimentele petrecute în Nicaragua cam în acelaşi timp cu asasinarea lui
Emilio Alesssandrini, din ianuarie 1979. Calvi înfiin ţase în septembrie 1977 o
filială a imperiului său, în Managua. Banca se numea Ambrosiano Group
Banco Comercial. Menirea ei oficială era "efectuarea de tranzacţii comerciale
internaţionale". Menirea ei reală era aceea de a muta de la filiala din Nassau,
cu aprobarea directorului acesteia, episcopul Paul Marcinkus, o mare parte a
documentelor care ar fi dovedit procedeele frauduloase [i criminale folosite
pentru impunerea pe piaţă/achiziţionarea acţiunilor băncii-mame din Milano.
Nicaragua îndepărta [i mai mult dovezile de ochii B ăncii Italiei. Ca de obicei,
trebuia plătit un preţ. Gelli netezise drumul, făcând prezentările la dictatorul
nicaraguan, Anastasie Somoza. După ce mai multe milioane de dolari fură
lăsate să cadă în buzunarul dictatorului, acesta anunţă că ar fi o idee excelentă
ca omul de afaceri Calvi să deschidă o filială a băncii în ţara sa. Un avantaj
suplimentar al lui Calvi era achiziţionarea unui paşaport diplomatic
nicaraguan, pe care acesta îl deţinu până la sfârşitul zilelor sale.
Calvi [i Gelli făcură o evaluare a situaţiei politice din Nicaragua,
prevăzând posibilitatea tot mai mare de preluare a puterii de către rebelii
sandini[ti într-un viitor nu prea îndepărtat. Aceşti oameni, care în timpul celui
de-al doilea război mondial avuseseră documente atestându-i atât ca fascişti,
cât şi ca partizani, nu-[i schimbaseră obiceiul de-o viaţă, de a fi cu două feţe
sau, în termeni bancari, prudenţi. Calvi le dădu şi rebelilor mari sume de bani
- din care se cumpărară şi alimente [i arme.
La începutul lui 1979, preluarea puterii în Nicaragua de c ătre forţele de
stânga deveni o realitate. Ca multe alte regimuri de stânga după instalare,
acesta naţionaliza imediat toate băncile străine - cu o excepţie: Ambrosiano
David Yallop
256
Group Banco Comercial îşi continuă afacerile sub conducerea lui Roberto
Calvi. Până şi idealismul de stânga, s-ar părea, are preţul lui.
~n New York, cu o mare parte dintre duşmanii italieni reduşi la tăcere
fie permanent, fie definitiv, Michele Sindona decise spre sfâr şitul lui iulie
1979 că, în definitiv, s-ar putea întoarce în Italia. Ilegal. Faptul că se afla
eliberat pe o cauţiune de trei milioane de dolari [i trebuia să se prezinte zilnic
la biroul executorului, că fusese deja condamnat la trei ani [i jumătate
închisoare în Italia [i era în continuare căutat pentru a răspunde [i la alte
acuzaţii ar putea părea cuiva a fi motive suficiente pentru a nu se întoarce.
Soluţia aleasă de Sindona întruchipa însăşi simplitatea. Cu ajutorul asociaţilor
săi mafioţi din New York [i din Sicilia, el îşi puse la cale propria-i "răpire".
Printre motivele lui Sindona pentru întoarcerea secret ă pe pământul
natal se număra şi nevoia sa de a-şi asigura un maxim de sprijin în vederea
procesului ce urma să se desfăşoare în New York. Sindona avea în vedere
faptul că mulţi îi erau datori. Acum voia să fie răsplătit. Pentru a-[i convinge
prietenii [i colegii italieni să-i întoarcă ajutorul acordat cândva, Sindona era
pregătit să joace asul pe care-l mai avea în mânecă. Avea să divulge numele
celor 500.
Obţinerea listei celor 500 de exportatori italieni de bani negri se
dovedise a fi o treabă lunecoasă pentru autorităţile italiene pe parcursul
ultimilor zece ani. ~n afara lui Giorgio Ambrosoli, un număr de investigatori
dădeau într-una peste referiri la lista celor 500, care se spunea că ar fi inclus
numele multora dintre cei mai puternici oameni din Italia . A devenit Sfântul
Graal al finanţelor italiene, deşi lista nu este numai o legendă. Ea există.
Sindona şi Gelli deţin cu siguranţă copii ale ei, iar Calvi avea [i el una.
Sindona credea că ameninţarea de a face publice misterioasele nume avea să
fie suficientă pentru a se reabilita complet în societatea italian ă. Condamnarea
la închisoare avea să fie anulată, toate celelalte acuzaţii importante ce i se
aduceau aveau să fie date uitării, el avea să-[i recapete banca italiană, iar
tribunalul din New York va trebui să se confrunte cu un om care va susţine că
a fost victima unei conspiraţii ticăloase, probabil de inspiraţie comunistă. O
pleiadă de persoane foarte respectabile aveau să depună mărturie că Michele
Sindona era nu numai un om extrem de nedreptăţit, dar [i cel mai strălucit
bancher al lumii, un om care personifica bunătatea, curăţenia, sănătatea
capitalismului. Toate acestea aveau să fie obţinute prin folosirea unei tehnici
pe care Sindona se lăudase deseori înaintea lui Carlo Bordoni că o stăpâneşte
la perfecţie: şantajul.
Ulterior, Sindona avea să susţină că mai existase un motiv pentru a face
această călătorie. El avea să insiste pentru oricine avea chef să-l asculte la
acea oră, că acel motiv era răsturnarea guvernului italian din Sicilia [i
declararea insulei drept stat independent. Potrivit lui Sindona, el ar fi oferit
atunci Sicilia Statelor Unite ca cel de-al cincizeci [i unu-lea stat al Uniunii în
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
257
schimbul retragerii acuzaţiilor penale ce i se aduceau în Statele Unite.
Sindona afirmă că planul ar fi fost încununat de succes, numai că, după ce
pusese la cale o răpire de formă, Mafia procedase la una reală. Asemenea
fantezii [i scorneli stârnesc râsul numai celor care nu -[i aduc aminte de faptul
că oameni cinstiţi [i buni precum Giorgio Ambrosoli nu au murit râzând.
Nebunia lui Michele Sindona nu este, probabil, nicăieri mai evidentă
decât în detaliile acestui plan. Sindona afirmă că familia Gambino era întru
totul de acord să renunţe la fabricile sale de heroină din Sicilia, o industrie
murdară, care aducea familiilor Gambino, Inzerillosi Spatola un profit estimat
de autorităţile italiene la minimum 600 de milioane de dolari, anual. ~n
schimbul acestei acţiuni animate de simţ civic, familia Gambino ar fi primit
controlul asupra comerţului cu portocale, iar lui Rosario Spatola i s-ar fi
permis să-[i construiască un cazino în Palermo.
Aşadar, Sindona dispăru de pe străzile New York-ului în cursul dupăamiezei
de 2 august 1979. Evident că avea să fie extrem de ocupat dacă
Sicilia urma să fie anexată [i o înţelegere cu preşedintele Statelor Unite
trebuia să fie încheiată înaintea procesului, ce fusese planificat să înceapă în
10 septembrie. Având un paşaport fals, pe numele de Joseph Bonamico (în
italiană, prieten bun), [i însoţit de Anthony Caruso, Sindona, cu ochelari,
perucă albă [i barbă falsă, se îmbarcă pentru cursa 740 a companiei TWA spre
Viena, cu plecare de pe aeroportul Kennedy. Farsa, completată cu cereri de
răscumpărare adresate către diverse persoane, din partea "răpitorilor" ce-[i
spuneau "Consiliul Proletar pentru Iversia [sic] unei Justiţii mai Bune",
continuă până în 16 octombrie, când un Sindona "epuizat psihic [i sl ăbit
fizic", având în coapsă o rană în curs de vindecare, provenită de la un glonte,
dădu telefon unuia dintre avocaţii săi new-yorkezi, dintr-o cabină telefonică
situată la intersecţia străzii 42 cu Tenth Avenue, din Manhattan.
Privită sub toate aspectele, călătoria lui Sindona fusese nu tocmai un
copleşitor succes. Sicilia nu devenise parte a Uniunii. Mulţi dintre foştii
prieteni ai lui Sindona rămaseră exact atât, foşti prieteni. Lista celor 500, în
ciuda tuturor ameninţărilor, nu fusese dezvăluită, iar Sindona urma ca în
viitorul apropiat să mai răspundă [i noilor acuzaţii, de sperjur, încălcarea
cauţiunii [i aranjarea de falsă răpire. Principalul câştig pentru el pare să fi fost
suma de 30 de miliarde de lire, plătită de Roberto Calvi după ce gentilul Licio
Gelli intervenise iarăşi în favoarea lui Sindona. Suma fu plătită "răpitorilor"
lui Sindona, dintr-o bancă elveţiană deţinută de Calvi, Banca del Gottardo.
Teoretic, banii fură plătiţi lui Mafioso Rosario Spatola, pentru "eliberarea" lui
Sindona-versiunea italiană a şmecheriei uite-popa-nu-e-popa.
Principalii conspiratori, în afara lui Sindona însu şi, erau Anthony
Caruso, Joseph Macaluso, Johnny Gambino, Rosario Spatola, Vincenzo
Spatola [i Joseph Miceli Crimi. Autorităţile italiene stabiliră că Rosario
Spatola, care în mod normal putea fi găsit cutreierând printre malaxoarele de
David Yallop
258
ciment ale marii companii pe care o deţinea în Palermo, se aflase în New
York exact în momentul când dispăruse Sindona. ~ntrebat asupra motivului
vizitei sale, el răspunse: "Probleme de familie."
Procesul intentat lui Sindona pe baza unei largi palete de acuza ţii
decurgând din prăbuşirea Băncii Franklin începu, în cele din urmă, în
februarie 1980. Imediat înainte de a începe, Vaticanul lăsă să se înţeleagă
limpede faptul că Biserica Romano-Catolică, cel puţin, urma să-şi sprijine
fostul consilier financiar.
Cardinalul Giuseppe Caprio, cardinalul Sergio Guerri şi episcopul Paul
Marcinkus îşi dăduseră consimţământul, la cererea comitetului de apărare care
le solicita ajutorul în procesul lui Sindona, pentru a face depozi ţii sub
jurământ, pe bandă video. Intrigaţi de ce ar putea spune aceşti prelaţi despre
Sindona, procuratura nu ridicase nici o obiecţie asupra acestui neobişnuit
gambit. Regula este ca martorii să-şi depună mărturia sub prestare de
jurământ în instanţă, în faţa judecătorului şi a juraţilor. Pe oamenii din
Vatican, judecătorul procesului, Thomas Griesa, îi scuti de această obligaţie
şi-i invită pe avocaţii lui Sindona să plece la Roma vineri, 1 februarie,
înţelegerea fu ca depoziţiile să fie luate în ziua următoare, iar avocaţii să se
prezinte înapoi în faţa judecătorului luni. Raportul lor, conţinut în arhivele
proceselor Statelor Unite ale Americii, la numele lui Michele Sindona,
îngăduie interpretări extraordinare.
~n ultimul moment sau, mai precis, cu patru ore înainte de înregistrarea
depoziţiilor, secretarul de stat, cardinalul Casaroli interveni: nu avea să fie
dată nici o depoziţie. "Ar crea un precedent care ar conduce la multe
nedumeriri. S-a făcut prea multă publicitate în jurul acestor depoziţii. Noi
suntem extrem de nemulţumiţi de faptul că guvernul american nu conferă
Vaticanului recunoaştere diplomatică."
Rafinaţilor avocaţi new-yorkezi tot nu le venea să creadă atunci când
aduseră faptul la cunoştinţa judecătorului Griesa. La ora 11, în dimineaţa zilei
de sîmbătă, secretarul cardinalului Guerri, monseniorul Blanchard, telefo nase
la ambasada americană pentru a confirma că Marcinkus şi cardinalii vor sosi
acolo la ora 4 după-amiază. După cîteva minute, el sunase iarăşi pentru a
anunţa retragerea din arenă, la ordinul cardinalului Casaroli. Fu întrebat în
legătură cu apelul lui anterior. Monseniorul negă imediat că ar fi sunat mai
devreme.
El adăugă acelei minciuni o alta când spuse ambasadei că "judecătorul
american este la curent cu toate acestea".
Uluită, funcţionara americancă, neobişnuită cu asemenea afişare
deschisă a necinstei Vaticanului, ceru să fie pusă în legătură directă cu
cardinalul Guerri. Când reuşi, în cele din urmă, să dea de Eminenţa Sa, acesta
mărturisi că el nu ştia dacă avea sau nu să facă vreo depoziţie. Nu făcu.
Guerri, Caprio [i Marcinkus îi asigurară cu toţii pe avocaţii americani că
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
259
depoziţiile lor ar fi fost pline de laude la adresa lui Michele Sindona - nu asta
era problema. Problema apăruse atunci când cardinalul Casaroli văzuse
implicaţiile îngrozitoare ce ar fi decurs de aici. Dacă juraţii l-ar fi găsit pe
Sindona vinovat, atunci trei înalţi prelaţi ai Bisercii Romano Catolice ar fi
fost, de fapt, etichetaţi drept mincinoşi. Mai departe, a permite celor trei să
depună mărturie, ar fi însemnat deschiderea de către Vatican a unei porţi prin
care orice magistrat italian ar fi dat năvală să ceară aceeaşi cooperare. Asta ar
fi însemnat o încălcare a Tratatului Lateran, care oferea cardinalilor imunitate
completă faţă de arestarea pe teritoriul Italiei. Următorul pas ar fi fost
aruncarea unei lumini nespus de proaste asupra Corporaţiei Vatican.
Casaroli salvase cu isteţime Vaticanul, în cel de-al unsprezecelea ceas.
Ce nu ştiau avocaţii americani era faptul că făcând astfel, el încălcase o
decizie a papei, Ioan Paul al II-lea încuviinţase bucuros cererea ca Marcinkus
şi ceilalţi să spună lumii cu câtă preţuire îl priveau ei pe Michele Sindona.
~n 27 martie 1980, Michele Sindona fu găsit vinovat pe baza a 65 de
capete de acuzare incluzând fraudă, complot, sperjur, declaraţii bancare false
şi însuşirea necuvenită de fonduri bancare. ~n aşteptarea sentinţei, fu închis la
Centrul Corecţional Municipal, din Manhattan.
~n 13 mai, cu două zile înainte de a-i fi comunicată sentinţa, Sindona
încercă să se sinucidă, îşi tăie superficial venele de la încheietura mâinii, dar,
mai ales, înghiţi o mare cantitate de digitalină. Acţionând la îndemnul Marelui
Maestru Gelli, Sindona purta permanent asupra sa, de mai mulţi ani, o doză
letală de digitalină. Gelli nu-l sfătuise numai pe Sindona, ci [i pe ceilalţi
membri marcanţi ai P2 să poarte întotdeauna la ei otrava. Era asigurarea pe
care [i-o lua P2 împotriva forţării unui membru al său de a divulga detalii
privind organizaţia.
Cum fusese introdusă o asemenea cantitate de otravă în închisoare,
rămâne un mister. Se pare că Sindona a pretins că o avusese ţesută în
căptuşeala costumului de ani de zile. A strecura digitalin ă în închisoarea unde
se afla el fusese o problemă mult mai dificilă decât de a o introduce în
apartamentul papal, în septembrie 1978.
Iniţial, se păru că Sindona va muri, mai ales deoarece doctorii nu ştiau
ce anume înghiţise, însă doza nu fusese cea necesară. Stabilind în cele din
urmă că era vorba despre digitalină, ei reuşiră să-i administreze un antidot.
Sindona se refăcu complet şi, în 13 iunie 1980, fu condamnat la 25 de ani
închisoare şi o amendă de 200.000 de dolari. Carlo Bordoni, care fusese
principalul martor al acuzării, primi o sentinţă de şapte ani închisoare şi
20.000 de dolari amendă. Ulterior, Sindona fu găsit vinovat şi de înscenarea
propriei sale răpiri [i condamnat la încă doi ani şi jumătate. De asemenea, fură
găsiţi vinovaţi de complot alături de el şi de acordare de ajutor pentru
încălcarea cauţiunii Anthony Caruso [i Joseph Macaluso. Amândoi fur ă
condamnaţi la câte cinci ani închisoare.
David Yallop
260
~n vreme ce la New York se desfăşurau aceste evenimente, camarazii
lui Sindona din P2, Calvi şi Gelli, îşi vedeau înainte de afaceri, de cealaltă
parte a Atlanticului. ~n 1979, Roberto Calvi îşi căuta protecţie în toate
direcţiile: o armată personală formată din opt gărzi de corp; pază, douăzeci [i
patru de ore din douăzeci şi patru, pentru Calvi, familia sa şi pentru locuinţele
sale din Milano, Roma şi Drezzo; automobile Alfa Romeo blindate, cu
cauciucuri antiglonţ. Aceste manifestări ale fricii personale a hoţului-şef îi
costau pe acţionarii băncii Ambrosiano peste un milion de dolari pe an.
Nimeni în Italia, inclusiv preşedintele sau primul ministru, nu era atât de bine
păzit. Căuta să se protejeze de partidele politice de orice culoare - creştinidemocraţii,
socialiştii, comuniştii, toţi îşi rulau ilegal fondurile prin Calvi. Se
bucura de protecţia organizaţiei lui Gelli, P2, şi de cea a asociaţilor săi
mafioţi, dar ambele erau săbii cu două tăişuri, care puteau fi folosite împotriva
sa.
Acţiunile ilegal cumpărate la Banca Ambrosiano erau ascunse în
companii panameze aflate în afara jurisdicţiei Băncii Italiei, dar frica
permanentă a lui Calvi era posibilitatea ca oficialităţile să descopere acest
aspect al numeroaselor sale activităţi ilegale. Mai întâi, filiala din Nassau
fusese folosită pentru îngroparea tranzacţiilor ilegale. Când Banca Italiei fu la
un vârf de ac de a dovedi ceea ce bănuiau, Calvi mută centrul operaţiunilor
frauduloase în Nicaragua. Apoi, în 1979, el îşi deplasă mare parte a
principalei activităţi frauduloase încă [i mai departe, în Peru. ~n 11 octombrie
1979, Banco Ambrosiano Andino îşi deschise porţi le în Lima. La scurt timp,
majoritatea împrumuturilor care fuseseră extinse asupra companiilor-fantomă
din Panama şi Liechtenstein fură transferate în Peru. Aceste mici companiifantomă,
multe dintre ele cu un capital nominal de numai 10.000 de dolari,
continuară să prolifereze, în cele din urmă, ajunseră la un număr de
şaptesprezece. Majoritatea erau proprietatea unei companii din Luxemburg,
nimerit denumită Manic SA61, care era, la rândul său, proprietatea Băncii
Vaticanului.
Dacă băncile internaţionale, care au stat la coadă de-a lungul anilor
pentru a-i împrumuta lui Calvi milioane peste milioane de dolari, şi-ar fi făcut
temele elementare, Calvi ar fi fost descoperit cu mulţi ani înainte de a-[i fi
înfruntat soarta finală. Este adevărat că raportul Băncii Italiei asupra băncii
Ambrosiano era extrem de confidenţial şi nu putea fi obţinut de oricine.
Aceasta era încă situaţia [i când l-am obţinut eu, în 1981. Dacă un autor poate
obţine un asemenea raport, se poate presupune că o pot face [i Midland,
Lloyds, National Westminster sau oricare dintre celelalte 250 de bănci
răspândite pretutindeni în lume, înşelate de Calvi, care ne-a furat banii. Aceşti
bancheri au o mult lăudată reputaţie de agerime [i iscusinţă şi, cu toate astea,
61 Maniac, în lb. engleză, (n. tr.)
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
261
luau de bune bilanţurile contrafăcute pe care li le prezenta Calvi. Declaraţiile
pe care le făcea el pentru a-i asigura că uriaşele împrumuturi urmau să
finanţeze exporturile italiene erau acceptate. Nici unul dintre ei nu le -a
verificat? Nu le-a urmărit nimeni ulterior? Faptul ca peste 450 de milioane de
dolari să fie împrumutaţi de băncile internaţionale, nu unei alte bănci, ci unui
holding prăpădit, denumit Banco Ambrosiano Holding, cu sediul în
Luxemburg - o companie evident nesprijinită de vreo bancă centrală -
reprezintă o condamnare fără drept de apel a practicilor pieţii interbancare.
Cei ce formează consiliile de administraţie ale băncilor care acordă asemenea
împrumuturi trebuie puşi să răspundă în faţa acţionarilor şi a tuturor celor care
au conturi deschise la aceste bănci. Nu este plăcut să te gândeşti că unii dintre
noi, din Marea Britanic, cu certitudine am finanţat cumpărarea rachetelor
Exocet pentru Argentina, rachete care au fost folosite la uciderea atâtor
oameni în timpul războiului din insulele Falkland. Şi totuşi, nu încape nici o
îndoială că acest lanţ al relelor a existat cu adevărat. Calvi a deturnat milioane
de dolari către Licio Gelli, care, la rândul lui, a folosit o parte a acelor bani
pentru cumpărarea de rachete Exocet pentru Argentina. A investi pentru viitor
este un lucru bun, dar a investi pentru ca propriii no ştri prieteni şi propriile
noastre rude să nu mai aibă, cu siguranţă, nici un viitor este cu totul altceva.
Fără îndoială, cei care au negociat acordarea acestor uriaşe împrumuturi lui
Calvi vor pretinde că la vremea respectivă faptul părea a fi o afacere bună.
Cât anume de murdară a fost această tranzacţie se poate aprecia numai
când devii conştient că aceşti bani au fost deturnaţi către Gelli şi Ortolani
printr-o companie panameză aflată în proprietatea Vaticanului.
Compania în chestiune, Bellatrix, era controlat ă de Marcinkus la Banca
Vaticanului, dar fusese creată de o trinitate de membri ai P2, Gelli, Ortolani [i
Bruno Tassan Din, director executiv [i strateg financiar al uria şului grup
editorial Rizzoli. Aceşti masoni au muls vaca Ambrosiano de 184 de milioane
de dolari. Capitalul companiei Bellatrix? Zece mii de dolari. Imensul
împrumut nerambursabil a fost garantat pe hârtie printr -o mare porţie din
acţiunile Rizzoli. Rizzoli era deţinut în comun de P2 şi de Vatican. Valoarea
plasată în acţiunile Rizzoli depăşea cu mult valoarea reală a acestora.
Astolfine, o alta dintre companiile panameze deţinute de Vatican,
putea, cu un capital de numai 10.000 de dolari, să contracteze datorii de 486
de milioane de dolari. Garanţiile ei? O mare porţie din mult supraevaluatele
acţiuni la Banco Ambrosiano.
Cu practici de afaceri de acest gen, capitalismul nu trebuie să se teamă
că va fi în cele din urmă distrus de către marxism. Tot ce trebuie să facă
marxiştii este să se aşeze cu burta la soare şi să aştepte ca sistemul capitalist
să se distrugă de unul singur.
Este de înţeles ca ENI, unul dintre cele mai mari conglomerate de pe
glob, să înceapă deodată să-i împrumute bani lui Calvi; ca această uriaşă
David Yallop
262
companie petrolieră de stat să înceapă deodată să funcţioneze ca o bancă şi să
dea cu împrumut, în loc de a lua cu împrumut de la Banco Ambrosiano
Holdings din Luxemburg: preşedintele ENI, Giorgio Mazzanti [i şeful
departamentului financiar, Leonardo di Donna, sunt amândoi membri ai P2.
La ora actuală, nici un membru al P2 nu a fost descoperit printre vârfurile
multelor bănci internaţionale care au turnat continuu milioane de dolari în
buzunarul primitor al lui Calvi între 1978 şi 1980.
Când omul de pe stradă din Londra, Paris, New York, Copenhaga,
Tokyo, Ottawa, Sydney şi Wellington blestemă taxele ridicate percepute de
banca lui pentru operaţiunile bancare executate, el trebuie să-şi scoată pălăria
înaintea fantomei lui Roberto Calvi [i înaintea veşnic derutanţilor Licio Gelli
[i Umberto Ortolani. El mai trebuie să acorde un gând [i Băncii Vaticanului.
Când plătim taxele bancare ridicate ce ni se impun, noi le îngrosăm conturile.
Dovezi incontestabile că Vaticanul deţine aceste misterioase companii
panameze conduc prin timp înapoi până în 1971, când Calvi [i Sindona l-au
numit pe episcopul Paul Marcinkus în consiliul de administra ţie al filialei lui
Calvi din Nassau.
~n Milano, pe parcursul anului 1979, magistratul Luca Mucci îl interog ă
cu intermitenţe pe Calvi. Acesta îşi studia cu atenţie pantofii sau podeaua,
murmura ceva în legătură cu obligaţia lui de a păstra secretul bancar, vorbea
despre şansele lui Inter Milan de a câştiga următorul meci de fotbal şi-l juca
pe judecător după bunul lui plac.
Spre sfârşitul lui 1979, companiile deţinute făţiş de Vatican, pe care le
controla Calvi, erau descoperite cu mai bine de 500 de milioane de dolari . Din
fericire, fanteziile intercosmice bancare ale lui Sindona încă nu deveniseră o
realitate. Existau [i situaţii financiare pe care Calvi nu le putea controla.
Dolarul începu să crească în raport cu lira. Ambrosiano avea activele, atât cât
erau, reprezentate de acţiuni în mare măsură exprimate în lire. Jocul deveni
frenetic. {i numai pentru a ţine pasul cu frauda era nevoie de o jonglerie
nebunească, mai ales când regia includea cheltuirea a 30 de miliarde de lire
pentru cumpărarea ziarului veneţian Il Gazettino , pentru a-i menţine fericiţi pe
creştini-democraţi, precum şi "împrumutarea" cotidianului din Roma, Paese
Sera cu 20 de miliarde de lire, pentru a-i menţine mulţumiţi pe comunişti. Toţi
întindeau mâna şi întotdeauna părea că omul cu mâna cea mai mare era Licio
Gelli.
~n ianuarie 1980, Banco Ambrosiano de America del Sud îşi deschise
porţile în Buenos Aires. Practic, nu era desfăşurată nici o activitate bancară,
dar acesta fu braţul imperiului lui Calvi care ajută finanţele argentiniene să
cumpere rachetele Exocet. El mai asigură şi fonduri pentru cumpărarea de
arme de către alte regimuri sud-americane.
~n iulie 1980, judecătorul Luca Mucci se simţi suficient de impresionat
de investigaţiile pe care Guardia di Finanza, poliţia financiară, le făcuse în
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
263
siajul anchetei din 1978 a Băncii Italiei pentru a-i ordona lui Calvi să predea
paşaportul şi pentru a-l preveni pe bancher că va trebui să răspundă unor
acuzaţii penale. Era un mic pas înainte făcut în numele justiţiei.
Un mic pas înapoi se făcu după câteva luni, când Calvi îşi recapătă
paşaportul, prin bunele oficii ale lui Gelli. Marele Maestru fu mai pu ţin
înclinat să intervină când Massimo Spada, fost angajat al Băncii Vaticanului
şi la ora respectivă preşedinte la Banca Cattolica de Veneto, fu arestat [i
învinuit de amestec de natură penală în Il Crack Sindona. Cât pe ce să simtă
cătuşele în jurul încheieturilor, pe baza unor acuzaţii similare, fu Luigi
Mennini, încă angajat al Băncii Vaticanului.
Pe măsură ce plasa se strângea tot mai mult în jurul lui Calvi, în ciuda
eforturilor temerare ale lui Gelli de a-i corupe pe toţi, fără excepţie, speranţele
bancherului milanez de a-şi continua jafurile se bizuiau în mare măsură pe
Marcinkus. Jocul devenea mult mai dur şi, fără cooperarea constantă a Băncii
Vaticanului, păstrarea ascunsă a nelegiuirilor lui Calvi ar fi luat sfârşit.
~ntotdeauna fusese aşa, dar în trecut presiunea asupra Vaticanului fusese
minimă; acum, după arestarea lui Mennini, presiunea creştea. Calvi începu să
se teamă că, în ciuda importantelor sume de bani pe care le făcuse să se
îndrepte spre mâinile episcopului Paul Marcinkus, era posibil s ă se apropie cu
repeziciune vremea când omul de dincolo de Tibru îşi putea retrage sprijinul
activ, pentru a-l lăsa pe Calvi singur şi extrem de vulnerabil.
La începutul anului 1981, ministrul trezorier, Beniamino Andreatta,
care fusese avansat pe post în octombrie anterior, trase concluzia c ă Vaticanul
trebuia să-şi retragă sprijinul de îndată. El studiase în amănunţime raportul
Băncii Italiei din 1978 [i se simţea obligat să facă încercarea de a proteja
Biserica. Se duse la Vatican şi stătu de vorbă pe îndelete cu ministrul de
externe, cardinalul Casaroli. ~i schiţă acestuia întreaga situaţie, îndemnă
Vaticanul să întrerupă toate legăturile cu Banco Ambrosiano înainte de a fi
prea târziu. Sfatul fu ignorat. Marcinkus avea să pretindă mai târziu că nu
avusese cunoştinţă de această întâlnire, în orice caz, dacă devotatul catolic
Andreatta fusese conştient de întreaga situaţie, el trebuie să fi ştiut că era o
imposibilitate pentru Vatican de a restrânge relaţiile. Acesta deţinea, de fapt,
Banco Ambrosiano. Prin pleiada de companii panameze [i din Liechtenstein,
Vaticanul ajunsese să controleze peste 16 la sută din Banco Ambrosiano.
Restul acţiunilor băncii fiind atât de împrăştiate la micii acţionari, aceasta îi
conferise Vaticanului poziţia de principal acţionar.
La mijlocul zilei de 2 martie 1981, Biroul de presă al Vaticanului emise
un document care îi nedumeri pe mulţi. Nefiind însoţit de nici o explicaţie, el
aducea aminte tuturor catolicilor de legile canonice referitoare la masoni şi
punea accentul pe faptul că prezentul cod "interzice catolicilor, sub pedeapsa
excomunicării, să se alăture Francmasoneriei sau unor asociaţii similare".
Nimeni nu pricepu de ce fusese ales acel moment, încă din 1738, romanoDavid
Yallop
264
catolicii erau expuşi excomunicării dacă deveneau francmasoni. De ce li se
amintea asta în martie 1981? Răspunsul nu se lăsă mult aşteptat şi indica
faptul că reţeaua de informaţii a Bisericii este cel puţin la fel de eficientă ca
cea a lui Licio Celli. Declaraţia Vaticanului nu lămurea cum se făcea că toţi
bunii catolici care figurau pe lista membrilor P2 reu şiseră să li se şteargă
numele din înregistrări înainte de a fi descoperiţi de autorităţile italiene.
Pentru membrul P2 Calvi, această problemă evident insurmontabilă urma să
aibă consecinţe dezastruoase.
Când dezvăluirea publică sosi, ironia fu că ea se produse prin asocierea
lui Calvi cu protectorul său, Licio Gelli. Magistraţii italieni încă mai încercau
în 1981 să clarifice faptele privitoare la răpirea autoaranjată de Sindona. ~n 17
martie, poliţia făcu o percheziţie la luxoasa vilă a lui Gelli din Arezzo şi la
biroul acestuia de la fabrica de textile Gio-Le. Poliţia căuta să stabilească
legături între Gelli [i călătoria neaşteptată a lui Sindona pe pământul natal. Ce
se găsi fu o cutie-scandal a Pandorei. ~n seiful lui Gelli fu descoperită o listă a
celor 962 de membri ai P2. Mai fură găsite şi dosare şi rapoarte secrete
guvernamentale.
Lista membrilor P2 era un veritabil Who's Who al Italiei. Forţele
armate erau din plin reprezentate prin mai bine de cincizeci de generali [i
amirali. Guvernul în exerciţiu era prezent cu doi miniştri cu portofoliu, după
cum prezenţi erau şi industriaşi, ziarişti (inclusiv redactorul şef al cotidianului
Corriere Della Sera şi alte câteva persoane din conducere), 36 de
parlamentari, vedete de muzică pop, cărturari şi ofiţeri de poliţie. Era un stat
în stat. Mulţi au zis că Gelli punea la cale preluarea puterii în Italia. Se î nşală.
El preluase puterea în Italia. De Marele Maestru însuşi, nici urmă.
Aranjamentele pentru raidul poliţiei fuseseră strict secrete, ceea ce tradus
însemna: le cunoşteau doar ofiţerii de poliţie de încredere şi Licio Gelli. El
luase avionul spre America de Sud.
Scandalul care urmă făcu să se prăbuşească guvernul italian şi dădu un
impuls considerabil investigaţiei asupra cazului Calvi a magistratului milanez.
Judecătorul Mucci fu înlocuit cu Gerardo d'Ambrosio. Trecuseră mai bine de
doi ani de la asasinarea judecătorului Emilio Alessandrini; doi ani de
tărăgănări. Acum, cu un nou judecător de instrucţie, ajutat de documentele
compromiţătoare găsite în seiful lui Gelli, în răstimp de două luni, Calvi fu
arestat [i închis într-o celulă, la Lodi.
Acum era timpul ca toţi bunii prieteni să sară în ajutorul celui care îi
ajutase pe alţii atât de des. ~n săptămânile care urmară arestării lui Calvi,
Bettino Craxi, şeful partidului socialist, şi Flaminio Piccoli, preşedintele
creştin-democraţilor, se ridicară în Parlament [i făcură remarci plăcute la
adresa lui Calvi şi a băncii sale. Vaticanul păstră tăcerea, în mod evident,
întreaga sa atenţie era concentrată asupra unei probleme mult mai grave. Cu
şapte zile înainte de arestarea lui Calvi, papa Ioan Paul al ll -lea avu întâlnirea
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
265
aproape fatală cu Mehmet Aii Agca, în Piaţa San Pietro.
~n vreme ce mare parte a lumii se ruga ca papa să supravieţuiască,
Roberto Calvi, în celula sa de închisoare, era total preocupat de ceea ce p ărea
a fi pentru el o infinit mai importantă problemă: propria-i supravieţuire. Prin
intermediul familiei, el începu să-l preseze pe Marcinkus pentru a admite
public că, peste ani, stătuse alături de Calvi în bucătărie, gătind registrele.
După multe telefoane lipsite de succes, fiul lui Calvi, Carlo, reuşi, în
cele din urmă, să ajungă la Marcinkus. El insistă pe lângă episcop asupra
faptului că gravitatea situaţiei tatălui lui ar fi fost mult redusă dacă Banca
Vaticanului şi-ar fi admis implicarea, înţelegerile fuseseră canalizate prin
Banca del Gottardo, din Lugano, proprietatea lui Calvi, care nu putea dezv ălui
adevărul din cauza extrem de severelor reglementări bancare elveţiene, însă
Banca Vaticanului îşi era propriul stăpân. Putea prezenta informaţiile conform
propriei voinţe. Marcinkus, însă, nu avea nici o intenţie de a-şi asuma public
responsabilitatea. El îi spuse fiului lui Calvi: "Dacă facem astfel, nu numai
imaginea IOR [i a Vaticanului vor avea de suferit. Ve ţi avea şi voi de pierdut,
deoarece problemele noastre sunt şi problemele voastre."
~ntr-adevăr. Cele două bănci erau cu totul legate una de alta. Aşa
fuseseră ani de zile. Episcopul Paul Marcinkus era prins în corzi. A spune
adevărul însemna a dezlănţui furia Italiei asupra Vaticanului. Alternativa era
de a-l lăsa pe Calvi fără ajutor, în speranţa că implicarea permanentă şi adâncă
a Vaticanului va rămâne necunoscută, iar după terminarea procesului lui
Calvi, afacerile vor merge înainte. Episcopul Marcinkus alese cea de -a doua
cale. Fără îndoială, această decizie se bizuia pe faptul că, dintre toate delictele
săvârşite de Calvi, acuzaţiile care i se aduceau acum implicau numai două
dintre tranzacţiile sale ilegale, [i anume situaţia când Calvi îşi vânduse sie
însuşi, la preţuri extrem de coborâte, acţiuni la Toro şi la Credito Varesino,
care, din întâmplare, se aflau în proprietatea sa. Aceasta implicase exporturi
ilegale de bani în afara Italiei şi aceasta era infracţiunea pe baza căreia
magistraţii din Milano sperau să-l poată inculpa pe Calvi. Marcinkus îşi făcu
socoteala că, dacă toată lumea îşi păstra calmul, jocul putea continua. Calvi,
care se afla în închisoarea din Lodi, nu era impresionat de mesajele sosite de
la optimistul său partener din Vatican. Bancherii internaţionali clătinară din
cap a neîncredere aflând că Roberto Calvi continua să conducă Banco
Ambrosiano din închisoare.
~n 7 iulie, guvernul italian îl acuză pe Michele Sindona de a fi ordonat
uciderea lui Giorgio Ambrosoli. Reacţia lui Calvi la această veste fu deosebit
de interesantă, încercă să se sinucidă în seara următoare, înghiţi o cantitate de
barbiturice şi-şi tăie venele. Ulterior, el şi-a explicat motivele: "Din cauza
unui fel de disperare lucidă. Pentru că nu era nici urmă de dreptate în tot ce se
făcea împotriva mea. {i nu vorbesc despre proces." Dacă ar fi dorit cu
adevărat să-şi curme zilele, nu ar fi trebuit decât să facă în aşa fel încât să-i
David Yallop
266
parvină în închisoare acea cantitate de digitalină recomandată de Gelli.
Judecătorii care-i instrumentau procesul nu se lăsară impresionaţi.
~n 20 iulie, Calvi fu condamnat la patru ani de închisoare şi o amendă
de 16 miliarde de lire. Avocaţii săi introduseră imediat o cerere de recurs [i
Calvi fu eliberat pe cauţiune. La numai o săptămână de la eliberarea sa,
consiliul de administraţie al Băncii Ambrosiano îl reconfirmă în unanimitate
în postul de preşedinte al băncii şi-l ovaţiona îndelung. Bancherii
internaţionali clătinară iarăşi din cap, neîncrezători. După cum prezisese
Marcinkus, afacerile mergeau înainte. P2 era o putere ce se perpetua. Banca
Italiei îi permise lui Calvi să revină. Guvernul italian nu făcu nici o încercare
de a pune capăt extraordinarului spectacol oferit de un om care, deşi
condamnat pentru delicte bancare, conducea una dintre cele mai mari bănci
ale ţării.
Un bancher ridică, totuşi, obiecţii. Directorul general al băncii
Ambrosiano, Roberto Rosone, insistă pe lângă Banca Italiei pentru ca aceasta
să aprobe înlăturarea lui Calvi şi înlocuirea lui cu preşedintele anterior,
Ruggiero Mozzana. Banca Italiei, cu ochii încă aţintiţi asupra puterii deţinute
de P2 şi a musculaturii politice pe care şi-o dezvoltase Calvi în decursul
timpului, refuză să intervină.
Cea de-a doua ameninţare la adresa imperiului bancar al lui Calvi sosi
din Peru şi Nicaragua. Pentru a-i face faţă, Calvi apelă la ajutorul care i-ar fi
putut veni din partea lui Marcinkus. Episcopul refuzase să-i ofere lui Calvi
vreo susţinere, public sau în particular, pe parcursul procesului, dar acum era
dispus să-i ofere orice ajutor pentru a se asigura că fraudele săvârşite de
amândoi vor rămâne ascunse."
~n timpul procesului lui Calvi, Vaticanul anunţă că papa Ioan Paul al IIlea
numise o comisie formată din cincisprezece cardinali, pentru a studia
situaţia financiară a Bisericii Romano-Catolice. Menirea Comisiei era aceea
de a face recomandări cu privire la modalităţile de sporire a veniturilor
Vaticanului.
Episcopul Paul Marcinkus nu fu inclus printre membrii comisiei, dar
acesta simţea clar că, în postul pe care-l ocupa, de şef al Băncii Vaticanului,
îşi putea aduce, totuşi, o importantă contribuţie la spinoasa problemă a
finanţelor Vaticanului. El ţinu o serie de întruniri secrete cu condamnatul
Calvi, care avură drept rezultat recunoaşterea oficială, venită din partea Băncii
Vaticanului, a unei sporiri a impresionantei sale datorii cu aproape un miliard
de dolari. Aceasta era suma datorată băncilor lui Calvi din Peru şi din
Nicaragua, ca urmare a împrumuturilor de milioane de dolari pe care acestea
le acordaseră, conform instrucţiunilor lui Calvi, companiilor Bellatrix,
Astolfine etc. Peru şi Nicaragua, în ciuda faptului că erau filiale, dovedeau, în
cele din urmă, o oarecare independenţă faţă de Calvi. Garanţiile pentru aceste
împrumuturi enorme erau neglijabile.
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
267
Peru şi Nicaragua doreau o acoperire mai mare. Cui urma să-i sosească
nota de plată în eventualitatea neachitării datoriei? Cine anume deţinea aceste
misterioase companii panameze? Cine împrumutase atât de mult cu atât de
puţin? Domnii din Peru erau deosebit de îngrijoraţi, de vreme ce
împrumutaseră cam 900 de milioane de dolari.
~n această situaţie, în august 1981, Calvi şi Marcinkus săvârşiră cea mai
mare fraudă a lor. Documentele aveau să devină cunoscute drept "scrisori de
consolare". Ei nu ofereau nici o consolare vreunui romano-catolic; nici o
mângâiere celor care cred în integritatea morală a Vaticanului. Scrisorile erau
scrise pe hârtie cu antetul Institutului pentru Opere Religioase din Cetatea
Vaticanului şi erau datate 1 septembrie 1981. Aveau ca destinatar Banco
Ambrosiano Andino, din Lima, şi Ambrosiano Group Banco Comercial, din
Nicaragua. La indicaţiile episcopului Paul Marcinkus, fură semnate de Luigi
Mennini [i de Pellegrino De Strobel. Sunau astfel:
Domnilor,
Confirmăm prin prezenta că, direct sau indirect, controlăm următoarele
poziţii:
Manic SA Luxemburg
Astolfine SA Panama
Nordeurop Establishment, Liechtenstein
UTC United Trading Corporation, Panama
Erin SA, Panama
Bellatrix SA, Panama
Belrosa SA, Panama
Starfield SA, Panama
Confirmăm şi faptul că ştim de obligaţiile pe care acestea le au la
domniile voastre la data de 10 iunie 1981, conform extraselor de cont
ataşate.
Extrasele de cont ataşate arătau că numai "obligaţia" la filiala din Lima
era de 907 milioane de dolari.
Directorii din Nicaragua [i din Peru se relaxară. Ei nu aveau nici o
recunoaştere clară a faptului că datoriile erau ale Băncii Vaticanului. Sfânta
Biserică Romano-Catolică era garantul. Nici un bancher nu [i-ar fi dorit o
asigurare mai bună. Exista numai o mică problemă. Directorii din Peru [i din
Nicaragua nu cunoşteau decât jumătate din istorie. Mai exista încă o scrisoare.
Aceasta, din partea lui Roberto Calvi [i adresată Băncii Vaticanului, era
datată 27 august 1981. Ea se afla deja în siguranţă, în mâinile lui Marcinkus,
înainte ca acesta să recunoască faptul că Banca Vaticanului avea o datorie de
un miliard de dolari. Scrisoarea lui Calvi adresa o cerere formală pentru
David Yallop
268
scrisorile de consolare prin care Vaticanul să admită că deţinea companiile
din Luxemburg, Liechtenstein [i Panama. Această recunoaştere, asigură Calvi
Vaticanul, "nu va implica nici o responsabilitate ulterioară din partea IOR".
Scrisoarea se sfârşea cu un paragraf ce confirma faptul că, orice s-ar întâmpla,
Banca Vaticanului "nu va suferi nici un prejudiciu sau pierdere viitoare".
Ceea ce însemna că Banca Vaticanului era absolvită în mod secret de toate
datoriile pe care era pe punctul de a le recunoaşte.
Pentru ca scrisoarea secretă a lui Calvi către Marcinkus să aibă vreo
valabilitate legală, existenţa şi conţinutul ei exact ar fi trebuit să fie făcute
cunoscute directorilor din Peru şi din Nicaragua, în continuare, aranjamentul
dintre Calvi [i Marcinkus ar fi trebuit să fie încuviinţat de majoritatea
directorilor din Milano. Mai mult, pentru a fi un acord legal, ar fi fost esen ţial
ca cele două scrisori să fie aduse public la cunoştinţa tuturor acţionarilor
Băncii Ambrosiano, inclusiv numeroşilor mici acţionari din Milano [i din
împrejurimi.
Cele două scrisori şi înţelegerea dintre Calvi şi Marcinkus constituie un
caz clar de fraudă criminală din partea amândurora. Faptul că toate acestea
trebuie să fi transpirat la cea de-a treia aniversare a alegerii lui Albino Luciani
ca papă face ca obscenitatea să fie şi mai mare. Luciani, un om dăruit [i
angajat în eliminarea corupţiei din Vatican, a fost succedat de papa Ioan Paul
al II-lea, un om care-l aproba din toată inima pe episcopul Paul Marcinkus.
Această neruşinare îngrozitoare spori când, în 28 septembrie 1981, cu
ocazia celei de-a treia aniversări a morţii lui Luciani, papa îl promova pe
Marcinkus. Se anunţă că acesta a fost numit vicepreşedinte al Comisiei
Pontificale a Statului Vatican. Ceea ce, de fapt, îl făcea guvernator al Cetăţii
Vatican. Marcinkus îşi păstraşi postul de şef al Băncii Vaticanului, iar noul
post îl ridica automat la rangul de arhiepiscop.
Prin originea lituaniană, prin permanenta grijă pe care o avea, sub
raport fiscal, de nevoile Poloniei şi prin strânsa sa apropiere de papa, datorat ă
rolului pe care-l avea, de gardă de corp personală şi de responsabil cu
securitatea suveranului pontif în timpul deplasărilor în străinătate, Marcinkus
descoperi în persoana lui Karol Wojtyla cel mai puternic protector pe care -l
putea avea un angajat al Vaticanului. Sindona, Calvi şi ceilalţi ca ei sunt,
potrivit părerii Vaticanului, oameni ticăloşi, care i-au înşelat pe naivii,
încrezătorii preoţi. Fie Marcinkus a înşelat, a minţit [i a ascuns adevărul
înaintea papei Ioan Paul al II-lea din octombrie 1978 încoace, fie actualul
papă este, la rândul său, demn de a fi pus sub acuzare.
~n timp ce Karol Wojtyla vădeşte o charisma remarcabilă şi spune lumii
că un bărbat care se uită cu dorinţă la nevasta altuia poate săvârşi adulter cu
inima, Marcinkus seduce în continuare mulţi bancheri din întreaga lume. ~n
timp ce papa de la Cracovia îşi demonstrează preocuparea de a menţine stătu
quo-ul romano-catolic prin declaraţiile sale, potrivit cărora romano-catolicilor
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
269
divorţaţi şi recăsătoriţi li se poate da sfânta comuniune numai dacă s-au
abţinut complet de la relaţiile sexuale cu partenerii lor de căsnicie, bancherii
papei s-au vădit a fi mai puţin exigenţi în privinţa celor cu care se culcă ei
înşişi, în timp ce papa Ioan Paul al II-lea justifică perpetuarea tratării femeilor
ca cetăţeni de categorie inferioară, cu afirmaţii de genul: "Maria, Maica
Domnului, nu s-a aflat printre apostoli la Cina cea de taină", oamenii din
Corporaţia Vatican continuă să afişeze o atitudine mai liberală: fură [i
delapidează de la ambele sexe, fără deosebire.
Pe parcursul anilor care au urmat de la alegerea lui Wojtila, Licio Gelli,
necredinciosul, [i-a demonstrat în continuare puterea [i charisma personal ă.
Nimeni nu a văzut în el un reprezentant al lui Dumnezeu, dar mulţi au
continuat să joace când Maestrul Păpuşar trăgea sforile.
Din sanctuarul locuinţei lui din capitala paraguaiană, Montevideo,
Licio Gelli păstră contactul cu Calvi. Când trăgând o anumită sfoară, când
storcând uriaşe sume de bani de la bancher, el îi telefona frecvent lui Calvi, la
vila acestuia din Drezzo. Soţia, Clara, [i fiica lui, Anna, au confirmat că
numărul era cunoscut numai de Gelli şi de Umberto Ortolani - un fir scurt P2.
Gelli nu-şi dădea niciodată numele când familia lui Calvi întreba cine este la
telefon, îşi folosea întotdeauna numele conspirativ: "Luciani".
De ce oare îşi atribuia sieşi Marele Maestru al P2 numele lui Albino
Luciani - un nume pe care Gelli l-a folosit cu începere din 1978 pentru a lua
legătura cu Calvi? Era o modalitate de rememorare constantă a unui anumit
eveniment? O ameninţare permanentă că acest maestru al şantajului ar putea
dezvălui amănunte ale acelui eveniment dacă banii ar fi încetat să se scurgă în
conturile bancare ale lui Gelli? Neîndoios este că banii continuară să curgă
spre Gelli. Până la sfârşit, Calvi i-a tot plătit lui Gelli. Marele Maestru
aflându-se în dizgraţie şi ascuns în America de Sud, căutat de autorităţile
italiene sub diverse acuzaţii, protecţia pe care i-o putea el oferi lui Calvi era
limitată. De ce, atunci, milioanele de dolari pe care fiecare simplă menţionare
a numelui "Luciani" le trimitea în buzunarele lui Gelli? Personal, Calvi estima
că în cele din urmă Gelli şi Ortolani valorau, fiecare, mai bine de 500 de
milioane de dolari.
Cu câteva luni înainte de izbucnirea scandalului P2, când Marele
Maestru se afla încă în Italia, Calvi încercă în mod clar să rupă toate legăturile
cu Gelli. De ce evita Calvi apelurile telefonice? De ce cerea familiei să spună
că este bolnav sau că nu se află acolo? După socoteala familiei, Gelli,
nesătulul colecţionar de secrete [i informaţii, avea o putere înspăimântătoare
asupra lui Roberto Calvi. Care era secretul acela fundamental pe care-l
cunoştea Gelli, dându-i lui Calvi fiori de groază numai la pronunţarea numelui
acestuia?
Puterea lui Gelli asupra lui Calvi continuă să se exercite până la
sfârşitul zilelor bancherului. Când el cânta, Calvi juca. Către sfârşitul anului
David Yallop
270
1981, Carlo de Benedetti, directorul executiv de la Olivetti, deveni pre şedinte
adjunct al Băncii Ambrosiano, la cererea lui Calvi. Aceasta dădea imaginii
publice mototolite a băncii sale o sănătoasă infuzie de respectabilitate. ~n
Uruguay, Gelli [i Ortolani aflară ştirea cu nelinişte. Un preşedinte adjunct
cinstit nu se potrivea cu planurile lor de a continua să jefuiască Banco
Ambrosiano. "Luciani" puse mâna pe telefon [i formă numărul secret al lui
Calvi, din Drezzo. După ce-l convinsese pe De Benedetti să se alăture băncii
sale, Calvi începu să-i facă omului de la Olivetti viaţa imposibilă. "Trebuie să
ai cea mai mare grijă", îi spuse el lui Benedetti. "P2 îţi pregăteşte un dosar. Te
sfătuiesc să ai grijă, pentru că eu ştiu." După mai puţin de o lună, De
Benedetti plecase.
Un grup de acţionari milanezi ai băncii Ambrosiano îi trimise Papei
Ioan Paul al II-lea o lungă scrisoare de nemulţumire, completată cu anexe
extrem de detaliate. Scrisoarea, datată 12 ianuarie 1982, era un atac biciuitor
la adresa băncii. Ea stabilea legăturile dintre Marcinkus, Calvi, Gelli şi
Ortolani. Acţionarii erau în mod deosebit mâhniţi de faptul că Ambrosiano [i
Banca Vaticanului, instituţii serioase, zămisliseră o asemenea alianţă nesfântă.
După cum observau, tulburaţi, catolici din Milano:
IOR nu este numai acţionar al Băncii Ambrosiano. Este asociat şi
partener al lui Roberto Calvi. Este dovedit, printr -un număr crescând de
procese, că Roberto Calvi se află la ora actuală în principalul punct de
intersecţie dintre cea mai degenerată aripă a Francmasoneriei (P2) [i
cercurile Mafiei, ca urmare a faptului că a moştenit mantia lui Sindona.
Aceasta s-a făcut încă o dată cu implicarea unor oameni generos nutriţi
[i ocrotiţi de Vatican, precum Ortolani, care se mişcă între Vatican şi
puternice grupări ale lumii interlope.
A fi partenerul lui Calvi înseamnă a fi partener cu Gelli şi Ortolani,
dat fiind că amândoi îl îndrumă [i îl influenţează puternic. Aşadar, fie
că vrea, fie că nu vrea, Vaticanul este, prin asocierea sa cu Calvi,
partener activ al lui Gelli şi al lui Ortolani.
Scrisoarea conţinea un apel către papa Ioan Paul al II-lea, prin care i se
cerea sprijinul [i sfatul. Cu toate că papa vorbeşte multe limbi, inclusiv
italiana, milanezii, grijulii, traduseseră scrisoarea în polonă [i-[i mai luară şi
măsuri de prevedere ca nici Curia, în general, nici înlocuitorul lui Villot,
Casaroli, să nu o împiedice să ajungă la papa. Oricum, scrisoarea fu ignorată.
Acţionarii milanezi nu fură învredniciţi nici măcar cu confirmarea de primire
a scrisorii.
Calvi ştia că scrisoarea fusese trimisă [i mai ştia şi că aceasta avea
încuviinţarea directorului său general - [i preşedinte adjunct -, Roberto
Rosone. El dezbătu cu prietenul său apropiat, membru şi el al P2, Flavio
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
271
Carboni, ameninţarea pe care o reprezenta încercarea lui Rosone de a curaţi
banca.
Sfera prietenilor şi cunoştinţelor lui Carboni era foarte amplă. Ea
cuprindea [i oameni precum cei doi stăpâni ai lumii interlope din Roma,
Danilo Abbruciati [i Ernesto Diotavelli.
~n dimineaţa de 27 aprilie 1982, Rosone ieşi din apartamentul său cu
câteva minute înainte de ora 8:00. Din fericire pentru el, locuia din întâmplare
într-un apartament situat imediat deasupra unei filiale a băncii Ambrosiano,
care, ca toate băncile italiene, este păzită permanent de gărzi înarmate. Când
Rosone ieşi în stradă, un bărbat se apropie şi începu să tragă. Rănit la
picioare, Rosone se prăbuşi la pământ. Garda armată a băncii ripostă. După
câteva clipe, atacatorul era lungit [i el pe caldarâm. Mort. Se numea Danilo
Abbruciati.
~n 28 aprilie, a doua zi după săvârşirea tentativei de asasinat asupra lui
Rosone, Flavio Carboni îi plăti liderului suprvieţuitor al lumii interlope
romane 530.000 de dolari, îndeplinirea sarcinii fusese rasolită, dar Calvi era
un om care-şi onora datoriile - cu banii altora.
Calvi, care, fără îndoială, ordonase asasinarea propriului său preşedinte
adjunct, fu îndată alături de colegul rănit, poză completă, cu cuvenitul buchet
de flori. "Maică preacurată! Ce lume de nebuni. Vor să ne înspăimânte,
Roberto, ca să pună mâna pe un grup care valorează 20.000 de miliarde de
lire."
~n mai 1982, laţul începu să se strângă în jurul lui Calvi. Consob,
Agenţia de Regularizare a Bursei din Milano, îl forţă în cele din urmă să-[i
facă publică lista acţiunilor la Bursa din Milano. Această listă necesita o
verificare contabilă independentă a registrelor băncii.
Clara, soţia lui Calvi a declarat sub prestare de jurământ că mai
devreme în cursul acelui an, în timpul unei audienţe private la papa Ioan Paul
al II-lea, Calvi discutase problema datoriei de un miliard de dolari pe care
Vaticanul o contractase cu concursul larg al lui Calvi, Gelli, Ortolani [i
Marcinkus. Chipurile, papa îi făcu lui Calvi o promisiune: "Dacă poţi rezolva
datoria asta a Vaticanului, poţi căpăta controlul complet asupra reconstruirii
finanţelor noastre."
Dacă această ofertă a fost într-adevăr făcută, atunci era clar că Sfinţia
Sa o căuta cu lumânarea. Urma ca afacerile să meargă înainte tot aşa, la
nesfârşit, fără nici un "amin".
Papa şi Calvi erau numai doi dintre cei mulţi care începeau să arate un
real interes în legătură cu averea în dolari care se scursese în companiile de
dincolo de mări, deţinute de Vatican. ~n 31 mai 1982, Banca Italiei îi scrise lui
Calvi [i consiliului său de administraţie, la Milano. Le cerea să dea o situaţie
completă a împrumuturilor străine făcute de Banco Ambrosiano Group.
Consiliul de administraţie, într-o jalnic de târzie dovadă de rezistenţă în faţa
David Yallop
272
lui Calvi, vota cu 11 la 3 supunerea faţă de cererea băncii centrale.
Licio Celli, care se întorsese în taină din Argentina în Europa, încă din
10 mai, îi adresa şi el cereri lui Calvi. Gelli se afla pe piaţă pentru a mai
achiziţiona rachete Exocet cu care să-şi ajute ţara de adopţiune în războiul din
Falklands, împotriva Marii Britanii. Cu grosul activelor din str ăinătate ale
Argentinei blocate [i cu un embargou oficial declarat asupra importurilor de
arme, Gelli era obligat să iasă pe piaţa neagră a traficanţilor de arme, care
afişau un oarecare scepticism în privinţa posibilităţilor sale de a plăti ceea ce
oferea pentru rachetele mortale. El oferea patru milioane de dolari per rachetă,
la o comandă minimă de douăzeci de bucăţi. La un preţ de [ase ori mai mare
decât cel oficial, comanda prezenta un deosebit interes, ceea ce făcea ca Gelli
să aibă nevoie urgentă de banii necesari. El era binecunoscut vânzătorilor de
arme ca un om care în trecut cumpărase pentru Argentina echipamente radar,
avioane, arme, tancuri şi primele rachete Exocet. Acum avea nevoie de cel
puţin 80 de milioane de dolari, şi nevoia era urgentă. Rezultatul războiului din
insulele Falkland încă nu se decisese.
Aşadar, Calvi, care deja jongla cu nevoile papei Ioan Paul al II -lea, cu
clientela sa mafiotă, cu acţionarii săi furioşi, cu câinii de pază ai Consob de la
Bursa din Milano, cu un consiliu de administra ţie recalcitrant şi cu un asasin
incompetent, care reuşise să fie el însuşi ucis, îl mai află şi pe Gelli cu mâna
iarăşi întinsă.
Calvi nu vedea decât două căi de supravieţuire. Fie Vaticanul trebuia
să-l ajute să umple gaura tot mai mare ce se căsca în activele Băncii, fie Gelli,
Maestrul Păpuşar, trebuia să demonstreze iarăşi că încă mai controla structura
de putere italiană [i să-[i salveze casierul [i colegul din P2 de la ruină.
Calvi discută opţiunile cu Flavio Carboni, care continua să imprime, în
ascuns, pe casete, aceste conversaţii.
Reiese clar din remarcile lui Calvi că el credea că Banca Vaticanului
avea să umple uriaşa gaură din Banco Ambrosiano, măcar din motivul că ei
erau principalii beneficiari ai milioanelor lips ă [i, în plus, deoarece erau
obligaţi s-o facă, din punct de vedere legal. Calvi observa: "Vaticanul va
trebui să-[i onoreze angajamentele prin vânzarea unei părţi a averii controlate
de IOR. Este un patrimoniu enorm. Eu îl estimez la 10 miliarde de dolari.
Pentru a ajuta Ambrosiano, IOR ar putea începe să vândă pe bucăţele de câte
un miliard."
Dacă exista vreun om în lume care să ştie cât valora Vaticanul, atunci
numai Calvi putea fi acela. El se afla în intimitatea, practic, a tuturor
secretelor sale financiare. Pentru mai bine de zece ani, el fusese omul spre
care se întorsese Vaticanul în chestiunile financiare. Am făcut anterior
observaţia că la momentul când devenea papă Albino Luciani, în 1978, averea
controlată de ambele secţiuni ale APSA [i de Banca Vaticanului era de
ordinul a cel puţin trei miliarde de dolari. Acum, la începutul lui 1982, extrem
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
273
de bine iniţiatul Roberto Calvi aprecia numai patrimoniul IOR la 10 mili arde
de dolari.
Este clar că, pe parcursul anului 1982, omul gre şit cunoscut lumii drept
"bancherul lui Dumnezeu" avea o multitudine de probleme, pe care, în
majoritate, [i le crease de unul singur. "Hoţul lui Dumnezeu" ar fi un titlu mai
potrivit pentru acest om care a furat milioane în contul Vaticanului [i al P2.
De la sfârşitul anilor 1960 încoace, un singur om merită porecla de "bancherul
lui Dumnezeu", iar acela este Arhiepiscopul Paul Marcinkus.
~n ciuda extraordinarei palete de probleme cu care se confrunta la acea
oră, probleme care mie îmi erau cunoscute numai în parte, Roberto Calvi a
fost la început calm, când l-am intervievat telefonic, în seara de 9 iunie 1982.
Interviul fusese aranjat de un intermediar în care Calvi avea încredere. Am
acoperit un spectru larg de subiecte. Prin interpretul meu, am început să-l
chestionez îndeaproape pe Calvi în legătură cu tranzacţia privitoare la Banca
Cattolica de Veneto. I se spusese că scriu o carte despre Vatican [i când am
amintit de banca din Veneţia, el m-a întrebat care era subiectul central al
cărţii.
- Este o carte despre viaţa papei Ioan Paul I, papa Luciani, i-am spus.
Atitudinea lui Calvi a suferit brusc o schimbare total ă. Calmul [i
controlul au pierit, pentru a fi înlocuite printr -un torent de remarci rostite pe
un ton ridicat. Vocea i-a devenit agitată [i foarte emoţionată. Interpretul a
început să-mi traducă şuvoiul de cuvinte.
- Cine te-a trimis împotriva mea? Cine ţi-a spus să faci lucrul acesta?
întotdeauna plătesc, întotdeauna plătesc. De unde-l ştii pe Gelli? Ce vrei? Cât
vrei?
Am protestat, spunându-i că nu l-am întâlnit în viaţa mea pe Licio
Gelli. Calvi abia dacă se oprise să mă asculte înainte de a începe iar.
- Oricine ai fi, nu vei scrie această carte. Nu-ţi pot spune nimic. Să nu
mă mai suni. Niciodată.
Opt zile mai târziu, corpul lui Roberto Calvi fu găsit atârnând sub podul
Blackfriars, din centrul Londrei.
După câteva zile, la Banco Ambrosiano din Milano se descoperi o
gaură. O gaură de 1,3 miliarde de dolari.
Scopul principal al investigaţiei mele fusese moartea unui alt om,
Albino Luciani. Villot, Calvi, Marcinkus, Sindona, Gelli, Cody: unul dintre
aceşti oameni a fost în miezul conspiraţiei care a avut ca rezultat asasinarea
lui Luciani. ~nainte ca tu, cititorule, să-ţi dai verdictul, să aruncăm o ultimă
privire asupra acestor oameni.
Cardinalul Jean Villot, pe care Albino Luciani se hotărâse să-l
îndepărteze din funcţie, îşi păstră postul de secretar de stat după alegerea lui
Karol Wojtyla. El îşi păstră [i celelalte numeroase posturi, inclusiv controlul
asupra vitalei secţii financiare, Administraţia Patrimoniului Sfântului Scaun,
David Yallop
274
APSA. APSA a fost cea care îşi asumase rolul miresei în mariajul
Sindona/Vatican. Arhiepiscopul Marcinkus era adeseori criticat pentru
aducerea lui Sindona în interiorul Vaticanului. El nu poartă nici o răspundere
pentru acest act. Decizia a fost luată de papa Paul, monseniorul Macchi,
Umberto Ortolani [i domnii din APSA, inclusiv, fireşte, şeful acesteia, Jean
Villot. Dacă Luciani ar fi trăit, atunci înlăturarea lui Villot de la secretariatul
de stat ar fi însemnat [i înlăturarea sa automată din APSA. Această
organizaţie, cu imensul său portofoliu de investiţii, iar nu Banca Vaticanului,
a lui Marcinkus, este cea recunoscută drept bancă centrală de către Banca
Mondială, Fondul Monetar Internaţional [i Banca de Decontări Internaţionale
din Basel. Este un sector care are multe de ascuns, datând din vremea strânsei
colaborări cu Sindona.
La momentul alegerii lui Luciani, Villot nu mai avea de trăit decât o
scurtă perioadă de timp. Era un om bolnav, obosit, care în septembrie 1978
ştia deja că este grav bolnav. Muri la mai puţin de [ase luni după Luciani, în 9
martie 1979. Moartea sa, potrivit Vaticanului, s-a datorat "crizelor de
pneumonie bronhică bilaterală, cu complicaţii, colaps circulator [i insuficienţă
renală [i hepatică". Se ştia că voise să se retragă, dar se mai ştia şi că voia
să-[i aleagă succesorul, iar omul pe care-l avea el în minte nu era Benelli.
Dacă Benelli ar fi descoperit scandalul de la APSA, el l-ar fi alertat cu
siguranţă pe noul papă. Aceasta, împreună cu celelalte schimbări pe care
Villot ştia că Luciani era pe punctul de a le face, creau o puternică motivaţie.
Dacă el se aflase în miezul vreunei conspiraţii urmărind asasinarea lui
Luciani, motivul ar fi fost viitoarea direcţie a Bisericii. Pe baza mărturiei a
trei martori de la Vatican, Villot considera schimbările care erau pe punctul
de a fi introduse "o trădare a testamentului lui Paul. Un triumf al restauraţiei".
Se temea că ele aveau să conducă Vaticanul înapoi la situaţia dinaintea celui
de-Al Doilea Conciliu al Vaticanului. Faptul că temerea lui nu era fondată nu
este relevant. Villot o resimţea [i o resimţea profund. El se împotrivea
amarnic [i planului lui Luciani de a modifica poziţia Bisericii Romano-
Catolice cu privire la controlul naşterilor, care ar fi permis catolicilor de
pretutindeni din lume să folosească pilula anticoncepţională. ~ndată după
moartea lui Paul al VI-lea, creatorul enciclicei Humanae Vitae , Villot, începu
să vegheze îndeaproape la distrugerea unui edict pe care de multe ori îl
sprijinise public. Ajunsese Villot la concluzia c ă mai binele Bisericii ar fi fost
servit prin moartea lui Luciani?
Comportamentul său după moartea papei a fost fie cel al unui om
responsabil de sau adânc implicat în acea moarte, fie al unui om suferind o
profundă criză morală. A distrus dovezi. A minţit. A impus membrilor casei
papale un jurământ al tăcerii. S-a grăbit cu îmbălsămarea înainte ca
majoritatea cardinalilor să fi ajuns în Roma, fără să-i fi consultat. Dacă Villot
este nevinovat în privinţa morţii lui Luciani, atunci el aproape sigur l-a ajutat
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
275
material pe cel care era responsabil. Actele [i declaraţiile sale au avut menirea
de a permite cuiva să scape după omor. El însuşi a avut, clar, un motiv; este
de asemenea clar că a avut ocazia, în plus, datorită funcţiei sale de
Camerlengo, el a avut în principiu control total asupra evenimentelor imediat
următoare sau, ca în situaţia refuzului de a se efectua o autopsie oficială,
asupra ne-evenimentelor.
Se prea poate ca diferitele acţiuni ilegale întreprinse de Villot după
descoperirea cadavrului lui Albino Luciani să fi fost motivate de ceea ce
Villot considera a fi supremul obiectiv, mai binele Bisericii Catolice, dac ă el a
văzut dovada clară a asasinării, dovada clară a faptului că Luciani nu a murit
de moarte naturală. Mulţi vor susţine că acţiunile sale ulterioare urmăreau să
protejeze Biserica. Chiar [i dacă ar exista o asemenea raţiune, eu tot am să
susţin că din punct de vedere moral el părea să aibă nevoie de ajutor.
Cardinalul John Cody, altul dintre oamenii pe care Luciani se decisese s ă-i
îndepărteze din funcţii, îşi păstră poziţia de cardinal de Chicago după alegerea
lui Karol Wojtyla ca succesor al lui Albino Luciani. ~n cartea sa, Cum se fac
papii , părintele Andrew Greely observă:
Cardinalul Cody vorbi despre contribuţiile sale financiare din trecut
(alături de care se numără [i unele mai noi, potrivit unor surse din
Chicago) către Polonia, despre mărimea populaţiei de origine poloneză
din Chicago [i despre presupusa lui prietenie cu papa, în cadrul unei
conferinţe de succes, transformată într-o contraofensivă împotriva
inamicilor săi. Ioan Paul al II-lea, potrivit celor spuse de cardinal
oaspeţilor acestuia la începutul lui decembrie 1978, îi oferise o slujbă la
Roma, pe care el o refuzase. Papa, lăsă cardinalul să se înţeleagă, a vrut
să arate că subiectul era închis.
Propriile mele cercetări confirmă acest fapt. Mai mult, contribuţiile
financiare oferite ulterior de Cody Vaticanului, [i care au fost canalizate în
mod secret spre Polonia, făceau parte dintr-o operaţie mult mai amplă, pe care
Marcinkus [i Calvi au întreprins-o în beneficiul papei Ioan Paul al II-lea.
Cardinalul Cody continuă să fie un om darnic [i plin de generozitate. ~n
octombrie 1979, papa Ioan Paul al II-lea vizită Statele Unite ale Americii.
Când ajunse la aeroportul O'Hare, din Chicago, fu întâmpinat de cardinalul
Cody, care puse în mâinile papei o cutioară din lemn, ca "dar personal". ~n
cutie se aflau 50.000 de dolari. Nimeni nu ar putea nega cardinalului dreptul
de a face un dar papei, dar, dincolo de grosolănia gestului, întrebarea pe care
o ridică acest act este: de unde proveneau banii? Erau din fondurile diocezale?
Erau din fondurile controlate exclusiv de Cody? Din ce sursă anume
apăruseră atât de misterios 50.000 de dolari?
La mai puţin de un an de la acest incident, guvernul Statelor Unite
David Yallop
276
iniţie o anchetă oficială, dar secretă, asupra activităţii lui Cody. Procurori ai
Statelor Unite începură să verifice zvonurile potrivit cărora Cody deturnase
aproape un milion de dolari din fondurile Bisericii c ătre prietena sa de o viaţă,
Helen Wilson. Ei începură, de asemenea, să investigheze o mulţime de alte
zvonuri, printre care [i acelea potrivit cărora el amestecase fondurile
personale cu cele ale Bisericii, îi plătise Helenei Wilson un salariu secret
vreme de mai mulţi ani, îi atribuise acesteia, necuvenit, pensie [i cumpărase
pentru ea o locuinţă de 90.000 de dolari în Florida. Deoarece toate acestea se
făcuseră, potrivit zvonurilor, cu fondurile Bisericii, care sunt scutite de
impozite, faptul devenise o chestiune de competenţa guvernului. Ţinând cont
de extrem de sensibilele implicaţii politice ale unei asemenea investigaţii,
faptul că guvernul a iniţiat ancheta constituie un indiciu asupra dovezilor ce
existau asupra acestui caz. Investigaţia începu în septembrie 1980.
~n ianuarie 1981, Marea Curte cu Juri Federală îi trimise lui Cody mai
multe citaţii, cerându-i acestuia să-i pună la dispoziţie, spre verificare,
înregistrările financiare. Dacă Cody era curat ca neaua, comportamentul său
ca urmare a acestor somaţii este nemaiîntâlnit. Numai cardinalul, avocaţii
acestuia [i unul sau doi confidenţi foarte apropiaţi ştiau de investigaţie [i de
citaţii. Cody ascunse evenimentele de oamenii din Chicago, de delegatul
apostolic din Washington [i de Vatican. El refuză [i să se supună cererii
guvernamentale de a pune la dispoziţie înregistrările financiare diocezale.
Pentru un cetăţean de rând, a refuza cooperarea ar fi însemnat închisoarea, dar
Cody, despre care s-a consemnat că ar fi declarat: "nu conduc eu ţara, dar
conduc Chicago", demonstra că această afirmaţie nu era laudă în vânt.
~n septembrie 1981, când Chicago Sun Times aruncă povestea pe piaţă,
Cody încă nu se conformase somaţiilor. Sun Times întreprinsese investigaţii
proprii asupra cardinalului vreme de aproape doi ani. Ziarul începu s ă ofere
cititorilor săi, pe larg, o amplă paletă de pretinse îngrozitoare delicte comise
de Cody.
Cardinalul refuză să ofere vreo dovadă prin care să fie respinsă marea
diversitate de acuzaţii, ci încercă, în schimb, să atragă de partea lui pe cei
2.440.000 de catolici ai oraşului, cu afirmaţia: "Acesta nu este un atac asupra
persoanei mele. Este un atac la adresa întregii Biserici!"
La această complet falsă afirmaţie răspunseră mulţi. Mulţi, nu. Marele
prejudiciu adus imaginii şi reputaţiei Bisericii Romano-Catolice, corect
prevăzut de Albino Luciani, era acum o realitate. Oraşul era împărţit. La
început, este clar că majoritatea îl sprijinea pe Cody, îns ă, pe măsură ce lunile
se scurgeau, un fapt fundamental începu să capete tot mai multă greutate.
Cody tot nu se conformase somaţiilor guvernamentale. Chiar şi sprijinitorii
săi cei mai apropiaţi începură să-i ceară să se supună guvernului. Răspunsul
său iniţial, dat prin avocaţi, fusese: "Nu dau socoteală decât înaintea lui
Dumnezeu şi a Romei." Fu un concept pe care-l luă cu sine în mormânt, în
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
277
aprilie 1982, când guvernul încă îi mai aştepta răspunsul, cardinalul Cody
muri. Fără a se ţine cont de faptul că era bolnav de multă vreme, corpul lui
Cody, spre deosebire de cel al lui Albino Luciani, fu supus unei autopsii.
Moartea îi fusese provocată de "afecţiunea gravă a arterelor coronariene".
Lăsase un ultim mesaj, pentru a fi citit după moartea sa. Nu conţinea
nici o dovadă a nevinovăţiei sale cu privire la extrem de serioasele acuzaţii
ce-i fuseseră aduse, în loc de aşa ceva, mesajul avea acea aroganţă care-i
caracterizase întreaga viaţă. "Eu îmi iert duşmanii, dar Dumnezeu nu-i va
ierta!"
După moartea tiranicului Cody, începură imediat speculaţiile privitoare
la succesorul lui. Un nume frecvent menţionat era cel al arhiepiscopului Paul
Marcinkus, cetăţean al cartierului Cicero din Chicago, care la acel moment se
cufunda în scandal, în Italia. Ierarhia Bisericii din Statele Unite obiect ă [i
avertiză Vaticanul că a da Chicago pe mâna lui Marcinkus "ar fi exact acela şi
lucru". ~n cele din urmă, funcţia reveni arhiepiscopului Joseph Bernardin de
Cincinatti, care promise o investigaţie imediată a Bisericii în Afacerea Cody.
Guvernul anunţă închiderea anchetei sale, iar investigaţia Marii Curţi
cu Juri fu terminată fără ca vreo acuzaţie să fie adusă. Ţinând cont de faptul
că omul care fusese acuzat era mort, nu prea erau multe de ales.
~n decembrie 1982, Bernardin emise o scrisoare pastorală de două
pagini către catolicii din Chicago. Scrisoarea nu era sprijinit ă de nici o dovadă
documentară. Bernardin trăgea concluzia că o anchetă asupra situaţiei
financiare a lui Cody nu indica nici o incorectitudine, că se putea ca el să fi
acordat necuvenit o pensie Helenei Wilson, că "nu a urmat întotdeauna
procedurile contabile uzuale". Mai semnificativ, contabilii la care apelase
Bernardin refuzară să certifice "exactiatatea chitanţelor [i a cheltuielilor
estimate", deşi găsiră cifrele "în limite ce se pot accepta drept rezonabile
pentru scopurile anchetei". Motivul pentru care contabilii refuzau s ă certifice
înregistrările era acela că, după cum recunoştea [i Bernardin, unele dintre
înregistrările financiare ale diocezei nu puteau fi găsite [i, "dacă urmau să
apară ulterior, atunci concluziile ar fi putut să necesite reevaluarea". După
aproape doi ani, acele înregistrări financiare sunt încă de negăsit.
Despoticul, arogantul Cody avea, evident, un motiv, [i încă unul foarte
puternic, de a se implica într-o conspiraţie vizând uciderea lui Albino Luciani.
Un semn de întrebare poate rămâne cu privire la necinstea sa financiară. Fără
îndoială, Cody suferea de paranoia acută. Dacă era bolnav de paranoia, este
perfect de înţeles ca el să se fi gândit să-[i rezolve problemele, reale sau
imaginare, într-o manieră violentă. Era clar că, dacă vreun papă ar fi avut de
gând să-l înlăture pe Cody din Chicago, asta s-ar fi întâmplat numai trecânduse
peste cadavrul lui, al lui Cody sau al papei. Prin numeroşii ani petrecuţi la
Roma în prima tinereţe, iar apoi pe parcursul numeroaselor sale vizite, Cody
reuşise să se facă plăcut de doi viitori papi, Pacelli [i Montini, [i -[i construise
David Yallop
278
o vastă reţea de prieteni şi de informatori. Faptul că acest om îşi putea permite
să ridice două degete în sus62 înaintea papei Paul al VI-lea este un indiciu cu
privire la puterea sa. Numeroasele daruri în bani, făcute nu numai Poloniei,
dar [i membrilor marcanţi ai Curiei Romane, consolidară şi un anumit gen de
loialitate. Cody avea propria sa mafie sau P2 adânc infiltrat ă în Cetatea
Vaticanului - oameni cu intrare permanentă în apartamentele papale.
Arhiepiscopul Paul Marcinkus, cel de-al treilea om pe care Albino
Luciani se decisese să-l îndepărteze din funcţie, îşi păstră poziţia de şef al
Băncii Vaticanului după alegerea lui Karol Wojtyla. ~ntr-adevăr, după cum s-a
arătat mai devreme, fu promovat la rangul de arhiepiscop [i i se d ădu încă [i
mai multă putere. Pentru un om care observa, la numirea sa iniţială la Banca
Vaticanului că: "unica mea experienţă financiară anterioară este mânuirea
colectei duminicale", Marcinkus a parcurs un drum lung. El este mult mai
îndreptăţit la titlul de "bancher al lui Dumnezeu" decât orica re dintre cei doi
foşti buni prieteni şi asociaţi de afaceri ai săi, Roberto Calvi şi Michele
Sindona. El poate spune, pe deplin justificat, şi că a adus Bisericii Romano-
Catolice o mai mare dezonoare decât i-a adus oricare alt preot al timpurilor
moderne.
Este cât se poate de clar că pe la mijlocul anilor 1970 Calvi şi
Marcinkus au pus la cale o schemă care a condus la nenumărate crime. Este la
fel de clar faptul că toate companiile panameze, laolaltă cu celelalte din
străinătate pe care le deţinea şi încă le mai deţine Vaticanul, îşi desfăşurau
activitatea în beneficiul reciproc al Băncii Ambrosiano şi al Băncii
Vaticanului.
După moartea lui Calvi, Vaticanul pretinse că aflase pentru prima oară
despre companiile din afara graniţelor [i despre proprietatea sa asupra lor abia
în august 1981. Aceasta este o altă minciună a Vaticanului. Evidenţe
documentare au stabilit că încă din 1978 episcopul Marcinkus dădea asigurări
că deţinerea acestor companii de către Vatican era un fapt de domeniul
trecutului. Cât despre neştiinţa Vaticanului cu privire la companiile pe care le
deţinea, un exemplu va fi de ajuns. UTC, United Trading Corporation din
Panama, este una dintre companiile menţionate în scrisorile de consolare, o
companie despre care acum Vaticanul susţine că nu a ştiut nimic până cu
puţin timp înainte ca faimoasele scrisori să fie scrise de Marcinkus.
Documente datate 21 noiembrie 1974, semnate autentic de oficiali ai B ăncii
Vaticanului, solicită ca Banca del Cottardo, a lui Calvi, să aranjeze pentru
Banca Vaticanului formarea unei companii cu numele United Trading
Corporation.
Pentru Calvi, schema ilegală avea multe avantaje. Dar cu ce se alegea
Banca Vaticanului? Cu bani. Sume imense. Calvi îşi cumpăra propriile
62 în semn de veto (n.tr.)
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
279
acţiuni, de la sine însuşi, la preţuri mult umflate, dar pe hârtie aceste acţiuni
erau deţinute legal, şi încă sunt deţinute legal, de companiile panameze, care,
la rândul lor, sunt deţinute de Vatican. Calvi returna în mod corespunzător
dividendele anuale pentru uriaşele blocuri de acţiuni deţinătorilor lor legali,
anume Banca Vaticanului. Suma varia de la an la an, dar se situa în jurul a 2
milioane de dolari anual.
Acesta nu era decât vârful aisbergului. Se poate da de urma unor
câştiguri [i mai consistente. Spre exemplu, în 1980, Banca Vaticanului a
vândut 2 milioane de acţiuni ale unei companii internaţionale de construcţii,
numită Vianini, cu sediul în Roma. Acţiunile au fost vândute unei mici
companii panameze denumite Laramie. A fost prima etapă a unei afaceri prin
care se plănuia ca Vaticanul să vândă către Laramie 6 milioane de acţiuni ale
companiei Vianini. Preţul acţiunilor era mult umflat. Primele 2 milioane de
acţiuni au costat Laramie 20 de milioane de dolari. Laramie este o companie
deţinută tot de Vatican. Ar putea fi considerat un exerciţiu inutil acela de a-ţi
vinde ţie însuţi propriile acţiuni la un preţ umflat. Este mai puţin inutil dacă
foloseşti banii altcuiva, după cum a demonstrat Calvi de-a lungul timpului.
Cele 20 de milioane de dolari pentru plata acţiunilor veneau de la Roberto
Calvi. Iar Banca Vaticanului şi-a păstrat acţiunile pe care deja le deţinea, ca [i
cele 20 de milioane de dolari. Mai mult, ea nu a ajuns s ă deţină şi nu deţinuse
niciodată 6 milioane de acţiuni la Vianini. Participaţia sa maximă în companie
nu fusese niciodată mai mare de 3 milioane de acţiuni. Cu asemenea scheme îl
plătea Calvi pe Marcinkus.
~n martie 1982, arhiepiscopul Marcinkus a oferit un interviu neobi şnuit.
A fost acordat săptămânalului italian Panorama. Comentariile sale la adresa
lui Calvi sunt deosebit de lămuritoare, venind la exact opt luni după ce Calvi
fusese amendat cu 13,7 milioane de dolari [i condamnat la patru ani de
închisoare, [i la numai şapte luni după ce Vaticanul şi Marcinkus
descoperiseră (dacă este să credem versiunea Vaticanului) că Roberto Calvi
furase mai bine de un miliard de dolari [i lăsase ca Vaticanul să plătească nota
de plată.
Calvi merită încrederea noastră, în această privinţă nu am nici un motiv
de îndoială. Nu avem nici cea mai mică intenţie de a ceda acţiunile pe
care le deţinem la Banco Ambrosiano: mai mult, avem [i alte investi ţii
în acest grup, cum ar fi, spre exemplu, Banca Cattolica, investi ţii care
merg foarte bine.
Este în consens cu celelalte elogii prezentate de Marcinkus avoca ţilor
guvernului Statelor Unite [i celor de la FBI, care investigau presupusa
implicare a lui Marcinkus în escrocheria cu obliga ţiunile false în valoare de
un miliard de dolari, din aprilie 1973. Cu acea ocazie, este de amintit,
David Yallop
280
Marcinkus ridica în slăvi virtuţile unui om pe care acum susţine că abia dacă
l-a întâlnit de câteva ori, un om care, la rândul lui, insist ă: "Ne-am întâlnit de
multe, multe ori în decursul anilor, când am făcut împreună afaceri.
Marcinkus a fost partenerul meu în două bănci." Acel om este Michele
Sindona, care, pe lângă celelalte numeroase crime ale sale, poartă răspunderea
pentru cel mai mare dezastru bancar din istoria Statelor Unite, omul pe care
Marcinkus îl considera a fi "cu mult înaintea vremii sale în privin ţa
chestiunilor bancare".
Se poate spune în sprijinul lui Marcinkus că această observaţie a fost
făcută cu un an înainte de Il Crack Sindona.
~n 1980, la [ase ani după falimentul lui Sindona, Marcinkus era gata să
depună mărturie în favoarea lui Sindona [i nu fu oprit decât de interven ţia
cardinalului Casaroli, care se simţea obligat să supervizeze hotărârile papei
Ioan Paul al II-lea.
Astăzi, nu este decât un motiv pentru care Marcinkus nu a fost în
continuare avansat cardinal. ~n ciuda dezonoarei imense, de amploare
internaţională, pe care activităţile sale au aruncat-o asupra Vaticanului [i
asupra romano-catolicismului, Karol Wojtyla mergea înainte cu planurile sale
de a-i da omului din Cicero tichia roşie. Iarăşi, numai insistenţa lui Casaroli a
salvat lucrurile. S-ar părea că papa are o înţelegere mai tolerantă asupra
păcatelor săvârşite în spatele unui ghişeu de bancă decât asupra păcatelor
săvârşite în pat.
~n privinţa uciderii lui Albino Luciani, Marcinkus avea motivul şi
ocazia. Una dintre multele funcţii pe care le avea el de îndeplinit pe lângă
Paul al VI-lea era [i aceea de gardă de corp personală papală [i de consilier cu
securitatea. Astfel încât, cunoştinţele sale în legătură cu aranjamentele privind
securitatea, aşa cum era ea, erau de neîntrecut. De ce anume bântuia prin
Cetatea Vaticanului preşedintele IOR puţin după ora 6:30, în dimineaţa în
care Albino Luciani a fost descoperit mort, rămâne încă de stabilit. Cercetările
indică faptul că Marcinkus nu se putea găsi, în mod normal, lângă sediul
băncii la o asemenea oră matinală. Spre deosebire de Viliot, el nu locuia între
zidurile Vaticanului, ci în Villa Stritch, în Roma. Marcinkus crease multe
faţete muncii sale de la Banca Vaticanului; nu puţine erau elemente ale
copilăriei petrecute în cartierul lui Al Capone, Cicero. "Ce-ţi mai fac amicii
gangsteri din Chicago, Paul?" era o întrebare glumeaţă des auzită pe la
începutul anilor 1970. S-a auzit mai puţin după procesul lui Sindona. Nu s-a
mai auzit de loc după căderea lui Calvi.
Dacă nu a fost activ implicat în conspira ţia care a pus la cale asasinarea
lui Albino Luciani, este posibil ca Marcinkus să fi acţionat ca un catalizator,
conştient sau inconştient. Cu multă vreme în urmă, un rege englez a strigat:
"N-o să mă scape nimeni de preotul ăsta pisălog?" [i curând după aceea,
Biserica Romano-Catolică a avut un martir în persoana lui Thomas Becket.
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
281
Nu încape nici o îndoială că Marcinkus i-a transmis pe deplin lui Roberto
Calvi propriile temeri cu privire la noua papalitate. De asemenea, nu exist ă
nici o îndoială că Albino Luciani se pregătea să-l îndepărteze pe Marcinkus de
la Banca Vaticanului [i să taie toate legăturile cu Banco Ambrosiano. Oare
temerile exprimate de Marcinkus, nu numai faţă de Calvi, ci şi faţă de alţii, cu
privire la acest nou papă au provocat cursul evenimentelor care, în dimineaţa
de 29 septembrie, l-au lăsat pe episcopul Marcinkus cu gura căscată [i
împietrit când o gardă elveţiană i-a spus că papa era mort?
Michele Sindona este adeseori incorect denumit "bancherul lui
Dumnezeu". O etichetă mai exactă ar fi "speculantul lui Dumnezeu". La
momentul uciderii lui Albino Luciani, Sindona se împotrivea unei cereri de
extrădare formulate de guvernul italian. Era, de asemenea, căutat pentru a fi
interogat cu privire la o mare varietate de delicte financiare în numeroase alte
ţări. ~n septembrie 1978, probabilitatea ca autorit ăţile financiare ale Statelor
Unite să iniţieze proceduri penale împotriva sa, cu privire la prăbuşirea Băncii
Franklin, devenea, pe zi ce trecea, tot mai mult o certitudine. Aceste proceduri
l-ar fi salvat de la extrădare, dar l-ar fi pus imediat în pericol în Statele Unite.
Singurul as pe care mai putea spera să-l joace depindea de cooperarea
Vaticanului. Sindona se gândea că dacă episcopul Marcinkus, cardinalul
Guerri [i cardinalul Caprio depuneau mărturie în favoarea sa, juraţii ar fi fost
puternic influenţaţi de declaraţiile venite din partea a trei asemenea auguste
personaje. Cu Albino Luciani papă, posibilitatea oricărei mărturii din partea
Vaticanului, nemaivorbind de o mărturie favorabilă, nu exista.
Sindona, ca membru atât al Mafiei cât [i al P2, avea nu numai motivul
[i ocazia de a ucide, dar, după cum a fost pe larg demonstrat, avea [i
capacitatea de a o face. El era un om suficient de deranjat pentru a crede că
dacă un procuror şef adjunct districtual era ucis problemele sale pe teritoriul
Statelor Unite se vor sfârşi - un om suficient de deranjat pentru a crede că
dacă ordona uciderea lui Giorgio Ambrosoli problemele sale pe teritoriul
Italiei aveau să dispară. Un asemenea om avea, clar, capacitatea de a înlătura
un papă cinstit, reformator. Sindona rămâne un om foarte dator. Există
sentinţa de trei ani şi jumătate de închisoare deja pronunţată împotriva sa în
Italia. Există ancheta americană, aflată în curs, declanşată în urma încercării
de evadare cu elicopterul din închisoarea Statelor Unite, din ianuarie 1981.
Există punerea sub urmărire declarată de guvernul italian în iulie 1981, cu
acuzaţia de a fi ordonat asasinarea lui Giorgio Ambrosoli. De asemenea
numiţi în mandatul de arestare sunt fiul, Nino Sindona, [i ginerele său, Pier
Sandro Magnoni. Există punerea sub acuzaţie din ianuarie 1982, pronunţată în
Palermo, Sicilia, prin care el, împreună cu 65 de membri ai familiilor mafiote
Gambino, Inzerillo şi Spatola, au fost învinuiţi de efectuarea unui comerţ cu
heroină între Sicilia [i Statele Unite în valoare de 600 de milioane de dolari pe
an. Există celelalte puneri sub acuzaţie siciliene care-l învinuiesc pe Sindona
David Yallop
282
de deţinere ilegală de arme, fraudă, folosirea unui paşaport fals şi violarea
reglementărilor valutare. Apoi există [i punerile sub acuzaţie ale guvernului
italian, din iulie 1982, învinuindu-l pe Sindona şi pe alţii, inclusiv pe
Massimo Spada şi pe Luigi Mennini, de la Vatican, de o lungă listă de delicte
criminale legate de falimentarea frauduloasă a Băncii Privata Italiana. Este
numai o întâmplare ca instrumentarea cazului privitor la aceste din urm ă
delicte să se bazeze, în mare parte, pe munca plină de curaj a lui Giorgio
Ambrosoli, cel asasinat. Cuvintele mele nu pot descrie atât de exact ce fel de
om este Sindona şi ce fel de familie şi-a format, precum cele rostite de fiul
său, Nino Sindona. Discuţia sa cu scriitorul Luigi di Fonzo a fost imprimată
pe bandă. (Banda se află în prezent în biroul procurorului din New York.)
Lungul interviu a avut loc în seara de 18 martie [i a continuat în primele ore
ale dimineţii de 19 martie 1983.
Tata mi-a spus că Arico... este cel care a comis asasinatul63. ~l
ameninţau pe Ambrosoli, şi o vreme a avut efect. Billy Arico a fost
trimis la Milano de Venetucci [un contrabandist de heroină [i presupus
membru al familiei Gambino], la rugăminţile insistente ale tatălui meu,
[i trebui a să tragă asupra lui Ambrossoli, dar fără să-l ucidă. Arico a
săvârşit crima... Familia lui Ambrosoli nu merită nici o milă. N-am nici
un fel de compasiune pentru ticălosul ăla [i asta nu-i destul pentru un
fiu de căţea, ce a fost. ~mi pare rău că a murit fără să sufere. Să ne
lămurim asupra acestui punct. N-am să-l condamn niciodată pe tata,
pentru că Ambrosoli nu merită să fie pe pământul ăsta... Tata a trecut
prin destule. Acum a sosit timpul s ă treacă şi duşmanii noştri prin ceva.
Griesa, Kenney, e rândul lor să sufere. Nu tata, iarăşi, nu noi. Noi n-am
făcut nimic. Pentru a-mi face dreptate, nu m-aş da înapoi de la nici o
crimă. Oameni ca Griesa [i Kenney, ar putea ei să moară în cele mai
groaznice chinuri, pentru mine ar fi numai un prilej deosebit de a
sărbători. Eu cred în uciderea justiţiară.
Thomas Griesa era judecătorul procesului din Statele Unite împotriva
lui Sindona. John Kenney era procuror şef. Luigi di Fonzo l-a întrebat pe
Nino Sindona cum putea el justifica asasinatul.
L-aş putea justifica într-o secundă şi jumătate. După cum a[ putea
justifica şi asasinatul politic într-o secundă si jumătate. Să zicem că
vreau să-l ucid pe judecătorul Griesa. Pentru mine este autoapărare...
63 Sâmbătă, 19 februarie, William Arico [i-a găsit moartea încercând să evadeze de la Centrul Corecţional
Municipal, din partea de sud a insulei Manhatttan. Arico [i Michele Sindona urmau s ă se înfăţişeze la o
audiere în legătură cu extrădarea, două zile mai târziu. Autorităţile italiene aveau de gând să-i cheme în faţa
judecăţii pe amândoi, pentru asasinarea lui Giorgio Ambrosoli. (n. a.)
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
283
fiindcă el a comis crima enormă de a-l băga pe tata la închisoare pe
viaţă. {i nu există nici o şansă ca procesul să fie rejudecat cât timp este
în viaţă judecătorul Griesa. Aşa că, ucigându-l, vom obţine şansa unei
rejudecări. Deci autoapărare.
Este clar că, pentru oameni ca Michele Sindona şi fiul său, a omorî un
papă ce le stătea în cale ar însemna "autoapărare".
Roberto Calvi. Lenin a spus cândva: "Dă-i unui capitalist destulă
frânghie [i se va spânzura el singur." Este evident că grupul de juraţi al
primului procuror care a constatat moartea lui Calvi era de acord cu Lenin.
Verdictul fu "sinucidere". Faptul că audierea fu redusă la o singură zi, că
lipseau martori, că martorii angajaţi jurau strâmb [i că au fost prezentate
foarte puţine dintre dovezile de bază extrem de relevante nu păru să-l
impresioneze pe procuror. ~n Italia, verdictul fu întâmpinat cu neîncredere. ~n
1983, un al doilea corp de juraţi se apropie de adevăr când dădu un verdict
deschis asupra unui om care fusese găsit spânzurat, în mod simbolic, în
apropierea unei guri de canal.
Eu nu am nici o îndoială asupra faptului că Roberto Calvi a fost
"sinucis" de către prietenii săi din P2 - un alt exemplu cu privire la riscurile
extrem de mari care îl pândesc pe cel ce urmează o carieră în domeniul bancar
în Italia. Cu câteva ore înainte de moartea lui Calvi, secretara sa din Milano,
Graziella Corrocher, fu "sinucisă" prin aruncare de la o fereastră a celui de-al
patrulea etaj al sediului Băncii Ambrosiano. "Scrisoarea de adio" pe care o
lăsă, [i prin care îl împroşca pe Roberto Calvi cu blesteme, fu descoperită de
Roberto Rosone, care încă mai umbla în cârje în urma atentatului asupra vieţii
sale. Câteva luni mai târziu, în 2 octombrie 1982, Giuseppe Dellacha, unul
dintre directorii băncii fu [i el "sinucis" de la o fereastr ă a sediului central din
Milano. Văduva lui Calvi, Clara, a aruncat vina pentru moartea soţului său
înaintea uşilor de bronz ale Vaticanului: "Vaticanul a pus să fie ucis soţul
meu, pentru a ascunde falimentul Băncii Vaticanului."
Dacă acest lucru este adevărat, un punct de vedere pe care eu nu-l
împărtăşesc, atunci probabil că ar fi vorba despre o justiţie poetică. Acuzaţiile
împotriva lui Roberto Calvi cu privire la implicarea sa directă în moartea lui
Albino Luciani sunt solide. Foarte solide.
Calvi era angajat în furtul treptat, continuu, a mai bine de un miliard de
dolari, un furt care ar fi fost complet dezvăluit dacă Albino Luciani ar fi trăit.
Acea dezvăluire s-ar fi petrecut în 1978. Luciani fiind mort, Calvi era liber
să-[i continue colosala [i înspăimântătoarea paletă de crime. Peste 400 de
milioane de dolari din banii care aparent au disp ărut într-un triunghi panamez
au fost împrumutate de Calvi de la băncile din lume după moartea lui Albino
Luciani.
Calvi sfătuia pe toată lumea să citească Naşul deoarece, după cum
David Yallop
284
obişnuia el să spună, "După aceea vei înţelege cum merge lumea." Era, cert,
felul în care mergea lumea în care trăia el.
Până la sfârşitul vieţii sale, a spălat bani pentru Mafia, rol pe care-l
moştenise de la Michele Sindona. Mai recicla [i bani pentru P2. Aceste func ţii
erau îndeplinite cu ajutorul Băncii Vaticanului, banii fiind mutaţi de la Banco
Ambrosiano într-un cont din Italia, apoi mai departe la Banco Gottardo sau la
UBS, din Elveţia. Spăla bani proveniţi din răpiri, vânzări de droguri, afaceri
cu arme, spargeri de bănci, atacuri armate, furturi de bijuterii [i de opere de
artă. Contactele sale criminale mergeau de la ceea ce se cunoaşte drept înalta
Mafie [i până la criminali mărunţi, trecând prin organizaţiile teroriste de
extremă dreaptă.
Gaura de 1,3 miliarde de dolari de la Banco Ambrosiano a fost creat ă
nu numai prin cumpărarea frauduloasă de acţiuni la propria bancă a lui Calvi.
Multe milioane s-au dus pe susţinerea lui Gelli şi a lui Ortolani. Cincizeci [i
cinci de milioane de dolari, spre exemplu, au fost deturnate de Calvi din Peru
într-un cont numeric la UBS Zurich. Proprietarul acelui cont este Licio Celli.
Alte 30 de milioane de dolari au fost deturnate în conturi elve ţiene deţinute de
prietenul apropiat al lui Calvi, Flavio Carboni.
La începutul lui 1982, Calvi transferă direct din banca-mamă din
Milano 470 de milioane de dolari în Peru. Apoi îi d ădu secretarei sale un bilet
de avion pentru Monte Carlo [i un teanc de mesaje telex. Mesajele, trimise
corespunzător din Monte Carlo, mutară banii într-o varietate de conturi
numerice din Elveţia.
Partidele politice italiene Creştin-Democrat, Comunist [i Socialist nu
erau singurele facţiuni politice care muscaseră din mărul de aur. La
instrucţiunile directe ale lui Gelli, milioane fură date regimurilor militare care
controlau la acea vreme Argentina [i continuă să exercite controlul în
Uruguay [i în Paraguay. Bani furaţi de Calvi erau folosiţi de junta militară
argentiniană pentru cumpărarea de rachete Exocet de la francezi; banca din
Peru a lui Calvi sprijini această tranzacţie. Milioane merserăm secret [i ilegal
pentru a ajuta Solidaritatea din Polonia. Această tranzacţie fu un amestec de
bani furaţi de Calvi [i de fonduri ale Băncii Vaticanului strânse de la
credincioşii catolici. Calvi vorbea adesea prietenilor de încredere despre
aceste tranzacţii. Printre ei se afla [i Carboni, care, ca toţi bunii masoni,
folosea pe ascuns un magnetofon:
Marcinkus trebuie să se ferească de Casaroli, care este şeful grupului ce
i se opune. Dacă s-ar întâlni Casaroli cu vreunul dintre financiarii din
New York care lucrează pentru Marcinkus, trimiţând bani Solidarităţii,
Vaticanul s-ar prăbuşi. Sau dacă ar găsi Casaroli numai una dintre
bucăţile alea de hârtie despre care ştiu eu... adio, Marcinkus. Adio
Wojtyla. Adio Solidaritate. Ultima operaţiune ar fi de ajuns, cea în
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
285
valoare de 20 de milioane de dolari. I-am spus [i lui Andreotti, dar nu
este limpede de care parte se află el. Dacă lucrurile în Italia o iau pe o
anumită cale, Vaticanul va trebui să închirieze o clădire în Washington,
în spatele Pentagonului. La mare distanţă de Sfântul Petru.
Suma totală care a fost canalizată secret [i ilegal din partea Vaticanului
către Solidaritatea a fost mai mare de o sută de milioane de dolari. Mulţi
dintre cei care nutresc cea mai mare simpatie faţă de Solidaritatea s-ar putea
să aplaude asemenea acţiune. A te amesteca în asemenea mod, totuşi, în
afacerile interne ale altei ţări creează un precedent periculos. De ce nu ar fi
secret canalizată atunci o sută de milioane către IRA, pentru a ucide [i a
schingiui pe teritoriul Angliei? Un miliard de dolari dat sandini ştilor, pentru a
arunca în aer câţiva zgârie-nori din New York, Chicago sau San Francisco? A
lua locul lui Dumnezeu, chiar şi pentru un papă, poate constitui o ocupaţie
periculoasă. Pentru Karol Wojtyla, a-i mustra public pe preoţii nicaraguani
pentru participare la politică, în vreme ce el se amestecă atât de adânc în
afacerile interne ale Poloniei, este de o ipocrizie uluitoare.
Nu avem nici un fel de bunuri vremelnice de schimbat, nici un fel de
interese economice de discutat. Posibilităţile noastre de intervenţie sunt
specifice [i limitate [i au un caracter special. Ele nu interfera cu
afacerile strict trecătoare, tehnice sau politice care constituie
problemele guvernelor dumneavoastră.
Astfel le-a vorbit Albino Luciani membrilor Corpului Diplomatic
acreditaţi la Vatican. Este clar că omul care i-a succedat îmbrăţişează punctul
de vedere diametral opus.
Privitor la asasinarea lui Albino Luciani, Roberto Calvi avea motivul,
ocazia şi, fără îndoială, la fel ca şi Michele Sindona, capacitatea.
~nainte de uciderea lui Luciani, asociaţii lui Calvi din P2 îşi
demonstraseră capacitatea de a ucide cu explozii îngrozitoare de felurite
bombe. Capacitatea lor de a ucide un anumit subiect a fost demonstrată prin
asasinarea lui Vittorio Occorsio. După moartea papei, asasinatul [i
schingiuirea au început să se adapteze ritmului de înfăptuire a uriaşelor furturi
la care se deda Calvi. Faptul că Alessandrini, Mino Pecorelli, Giorgio
Ambrosoli, Antonio Varisco [i Boris Giuliano sunt cu to ţii morţi este cea mai
grăitoare dovadă a tipului de anturaj pe care-l întreţinea Calvi. Faptul că
guvernatorul Băncii Italiei [i unul dintre cei mai de încredere colegi ai s ăi au
putut fi acuzaţi pe nedrept, că Sarcinelli a fost forţat să îndure două săptămâni
de închisoare, că timp de ani de zile oameni care cunoşteau adevărul s-au
temut să acţioneze este o demonstraţie a puterii înspăimântătoare de care
dispunea Calvi: putere care venea din multe surse, incluzându -l pe Licio
David Yallop
286
Gelli, Marele Maestru al P2.
Licio Gelli era Maestrul Păpuşar, la a cărui dispoziţie se aflau câteva
mii de sfori din care să aleagă. Firele par a conduce pretutindeni: spre inima
Vaticanului, la Casa Albă, la palatele prezidenţiale dintr-o mare diversitate de
ţări. Gelli era cel care dădea membrilor marcanţi ai P2 sfatul special de a
purta în permanenţă asupra lor o doză letală de digitalină. O doză mortală
provoacă, pentru a vorbi în termeni profani, un atac de cord. Orice examinare
efectuată ulterior de către un medic, numai la exterior, va confirma că moartea
a fost provocată de un infarct miocardic. Drogul este lipsit de miros [i
imposibil de depistat dacă nu este efectuată o autopsie.
De ce oare utiliza Gelli un nume de cod atât de ciudat, "Luciani", de
oricâte ori îşi suna casierul de la P2, folosindu-se de linia directă specială? Era
simpla menţionare a numelui suficientă pentru a trimite în zbor milioane peste
milioane dinspre Calvi înspre diversele conturi bancare ale lui Gelli?
Potrivit membrilor familiei lui Calvi, el atribuia "preo ţilor" toate
problemele sale. Făcuse clar la care preoţi se gândea: la cei din Vatican, în
septembrie 1978, un preot anume reprezenta pentru Calvi cea mai mare
ameninţare cu care se confruntase el vreodată. Calvi se afla cu Gelli [i cu
Ortolani în America de Sud, în august 1978, punând la cale noi scheme.
Chiar îşi poate închipui cineva ca Gelli [i Ortolani să fi ridicat, numai,
din umeri când le-a spus Calvi că Albino Luciani se afla pe punctul de a
declanşa o acţiune care ar fi însemnat sfârşitul distracţiei?
Uciderea unui magistrat sau a unui poliţist se putea face deschis.
Moartea rămânea un mister sau era pusă pe seama vreuneia dintre
numeroasele organizaţii teroriste ce-şi făceau atunci de cap prin toată Italia.
Moartea unui papă, însă, pentru a fi acoperit ceea ce în ultimă instanţă
reprezenta un furt de un miliard de dolari, trebuia realizată în ascuns. Trebuia
să provoace cât mai puţină preocupare. Pentru ca asasinatul să-[i atingă
scopul, moartea trebuia să pară naturală.
Costul, indiferent cât de ridicat, în mită, contracte, taxe sau comisioane,
nu avea nici o importanţă. Dacă obiectivul morţii papei era protecţia şi
sprijinirea lui Calvi pentru ca el să continue să fure milioanele, atunci trebuia
plănuit un adevărat izvor al lui Ruth64. Problema vicepreşedintelui băncii,
Roberto Ronsone, pe care Calvi o discutase pe larg cu colegul lui mason,
Carboni, se intenţionase să fie rezolvată printr-un contract de ucidere a lui
Ronsone. Acesta trăia, dar Calvi plătise totuşi 530.000 de dolari, în ziua
următoare atacului, gangsterului supravieţuitor, Ernesto Diotavelli. Jumătate
de milion pentru un vicepreşedinte. Cât anume pentru un papă? Când ai la
dispoziţie o bancă întreagă?
După moartea lui Roberto Calvi, cel mai pertinent necrolog sosi din
64 Autorul s-a gândit, probabil, la izvorul lui Agar (Geneza 21:19), ap ărut prin minune, la voinţa lui
Dumnezeu, pentru ca Agar [i fiul acesteia să poată rezista în pustie, unde fuseseră izgoniţi de Avraam. (n.tr.)
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
287
partea lui Mario Sarcinelli, unul dintre cei mulţi care simţiseră pe pielea lor
puterea aflată la dispoziţia lui Calvi. "A început ca slujitor, după care a
devenit stăpân, numai pentru a deveni, mai târziu, slujitor al altor st ăpâni."
Stăpânul suprem al lui Calvi a fost omul care eu cred că se află în inima
conspiraţiei pusă la cale pentru a-l ucide pe Albino Luciani. Licio Gelli.
Această carte a prezentat deja numeroase situaţii în care s-au manifestat
puterea [i influenţa lui Gelli. La momentul morţii lui Albino Luciani, în
septembrie 1978, Licio Gelli, practic, conducea Italia. Accesul său la orice
persoană sau loc din Statul Vatican era incomparabil cu al oricărei alte
persoane, mulţumită lui Umberto Ortolani. Faptul că aceşti doi oameni se
aflau în America de Sud la momentul morţii lui Albino Luciani nu reprezintă
deloc un alibi în sensul legal convenţional. Sindona savura un Martini sec
matinal în New York exact în clipa când Giorgio Ambrosoli era ucis de c ătre
William Arico în Milano. Acest aranjament nu-l va salva pe Sindona, dacă
autorităţile italiene vor reuşi vreodată să-i obţină extrădarea din Statele Unite.
Maestrul Păpuşar, care foloseşte numele conspirativ de "Luciani", continuă să
ofere demonstraţii impresionante ale faptului că este un om cu o influenţă
extraordinară. ~n 1979, Gelli şi Ortolani începură să lucreze la realizarea unei
reconcilieri politice între liderul creştin-democrat [i fost prim ministru, Giulio
Andreotti, şi liderul socialist, Bettino Craxi. Demascarea a aproape o mie de
membri ai P2, în 1981, încetini aceste negocieri delicate. Acum ele au înflorit.
La momentul scrierii acestei cărţi, prim ministru al Italiei este Bettino Craxi;
ministru de externe, Giulio Andreotti. Amândoi au să-i mulţumească pentru
multe lui Licio Gelli.
~n 8 aprilie 1980, Gelli îi scrise din Italia lui Phillip Guarino, un
membru marcant al Comitetului Naţional al Partidului Republican, care la
acel moment îşi concentra toate eforturile pentru ca Ronald Reagan să fie ales
preşedinte. Gelli scria: "Dacă eşti de părere că ar fi util să se publice în Italia
ceva favorabil candidatului tău la preşedinţie, trimite-mi ceva material şi am
să-l dau să fie publicat într-unul dintre ziarele de aici."
Fără a se cunoaşte nimic despre puterea pe care o deţinea Gelli, oferta
ar putea părea curioasă. Cum să poată un om care oficial nu deţinea nici un
ziar să garanteze o menţiune favorabilă [i o prezentare prietenoasă a lui
Reagan? Răspunsul era un consorţiu de membri ai P2, plus Rizzoli, masivul
grup editorial controlat de Vatican, cu interese întinzându -se până în Buenos
Aires. Printre numeroasele reviste [i ziare se număra [i Corriere Della Sera ,
cel mai prestigios cotidian italian. Alţi membri ai P2 erau plantaţi pretutindeni
prin televiziune, radio şi pe la ziarele din toată ţara. Comentariile favorabile la
adresa lui Ronald Reagan, atent plasate de Licio Gelli, apărură, conform
înţelegerii, în Italia.
~n ianuarie 1981, Licio Gelli fu oaspete de onoare la inaugurarea
mandatului prezidenţial. Ulterior, Guarino observa cu tristeţe: "A avut un loc
David Yallop
288
mai bine plasat decât al meu."
~n mai 1981, după ce descoperirea listei de aproape o mie de membri ai
P2, care includea câţiva miniştri în funcţie, condusese la prăbuşirea
guvernului italian, Gelli continuă să-şi exercite puterea din diverse baze sudamericane.
O indicaţie asupra faptului că Gelli era departe de a fi o forţă
epuizată se poate vedea din transferarea a 95 de milioane de dolari, făcută de
Calvi de la Banco Ambrosiano la compania panameză Bellatrix, una dintre
companiile de acoperire controlate de P2. Acest transfer, realizat pe câteva
trasee exotice, incluzând Rothschild din Zurich, Rothschild din Guernsey [i
Banca Naţională Paris din Panama, a pulverizat bani în cele mai neaşteptate
direcţii, inclusiv 20 de milioane în Ansbacher & Co., o mică bancă comercială
din Dublin.
Un an mai târziu, în mai 1982, când războiul din insulele Falkland era
în toi, Licio Gelli, un om care se ascundea, care fugea, urm ărit de nenumărate
acuzaţii, veni calm în Europa pentru a-şi ajuta prietenii argentinieni. Primele
rachete Exocet pe care le cumpărase Gelli pentru junta, se dovediseră a fi o
armă nimicitoare. După cum s-a arătat deja, Gelli veni să mai cumpere câteva.
Stătu cu Ortolani într-o vilă, la Cap Ferrat, şi începu negocieri secrete nu
numai cu diverşi misiti de arme, dar şi cu Aerospatiale, fabricantul rachetelor.
Serviciul de Informaţii Britanic prinse de veste [i-[i alertă colegii din
Serviciul Secret Italian, care descinseră imediat la vila de la Cap Ferrat. Fură
împiedicaţi să-l captureze pe Celli de către DST, Serviciul de Informaţii
Francez, care a zădărnicit în mod scandalos toate încercările de arestare a lui
Gelli. Iată o ilustrare a puterii lui Licio Gelli.
~n vreme ce negocia cu diverşi potenţiali furnizori de rachete Exocet,
Geili lua legătura zilnic [i cu Calvi. Cei doi masoni aveau atâtea în comun. ~n
cea de-a doua săptămână a lunii iulie 1982, Calvi, la fel ca Gelli, era [i el un
om urmărit. Cu imperiul său de la Ambrosiano pe buza prăpastiei, el părăsi
ilegal Italia, călătorind mai întâi în Austria, apoi la Londra. El [i Gelli, încă o
dată, aveau mare nevoie unul de celălalt. Calvi avea nevoie de protecţie faţă
de autorităţile italiene, Gelli avea nevoie de multe milioane pentru
cumpărarea rachetelor Exocet. Cercetările mele indică faptul că francezii
plănuiau să găsească o cale de a ocoli embargoul asupra vânzărilor de arme ce
era atunci în vigoare împotriva Argentinei. Rachetele aveau s ă-şi afle drumul
spre Argentina trecând prin Peru. Tehnicieni francezi aşteptau pregătiţi de
intervenţie pentru a modifica rachetele Exocet destinate Forţelor Aeriene
Argentiniene.
Priorităţile lui Calvi [i cele ale lui Gelli se ciocniră fatal. Războiul nu
aştepta ca Maestrul Păpuşar să-şi tragă sforile în Italia. Calvi, la sugestia lui
Gelli, plecă spre Londra şi spre moarte. El fu "sinucis" în 17 iunie 1982, în
aceeaşi zi în care generalul Galtieri fu înlocuit la preşedinţia Argentinei de
generalul Bignone. Argentina pierduse războiul. Colegii lui Calvi din P2 au
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
289
considerat că, nereuşind să vireze prompt banii pentru rachetele Exocet, el
contribuise la acea înfrângere.
~n august 1982, junta argentiniană decise în secret să reînceapă
ostilităţile împotriva forţelor britanice care păzeau insulele Falkland. Ei
considerară că un anumit număr de rachete Exocet le putea aduce victoria în
insule.
De astă dată, Gelli negocie cu un fost ofiţer al Serviciului Secret Italian,
colonelul Massimo Pugliese, membru al P2.
Serviciul de Informaţii Britanic află iarăşi despre târgul propus. Avură
grijă să-l dea peste cap.
~n timpul aceleiaşi luni, august 1982, Gelli avu o problemă cu unul
dintre conturile sale secrete din Elveţia. Nu i se executa ordinul de plată. De
fiecare dată când Gelli, în America de Sud, încerca să transfere bani, UBS din
Geneva refuza să-i execute instrucţiunile. Gelli fu sfătuit că ar fi bine să apară
la bancă personal.
Folosind un paşaport argentinian fals, el zbură la Madrid, apoi la
Geneva, în 13 septembrie 1982. ~şi prezentă documentele false şi fu avertizat
că avea să mai dureze puţin. După câteva minute, era arestat. Căzuse într-o
capcană atent pregătită. Contul fusese îngheţat la cererea guvernului italian,
care fusese avertizat de Elveţia asupra adevăratei identităţi a deţinătorului
contului.
Contul fusese creat pentru Gelli de către Roberto Calvi. Bancherul
milanez turnase în el mai bine de 100 de milioane de dolari. La momentul
arestării sale, Gelli încerca să transfere în Uruguay cele 55 de milioane care
mai rămăseseră în cont.
Procedura de extrădare începu imediat, în vreme ce Gelli cânta acelaşi
cântec pe care-l cântaseră şi Sindona şi Calvi. "Sunt o victimă a persecuţiei
politice. Este un complot al stângii." ~n vreme ce magistra ţii elveţieni
deliberau asupra chestiunii, Licio Gelli se afla închis într -una dintre cele mai
sigure închisori elveţiene, Champ Dollon. Procedurile de extrădare în care
sunt implicaţi membri ai P2, după cum această carte a stabilit deja, tind a fi
tergiversate. ~n vara anului 1983, Gelli se afla încă în Champ Dollon.
Italia apropiindu-se de alegerile generale din iunie, comisia
parlamentară care investiga P2 fu suspendată. Partidul creştin-democrat
scoase în arenă, pentru alegeri, cel puţin cinci membri ai P2. Domnişoarei
Tina Anselmi, care fusese preşedinta comisiei, i s-a cerut opinia în legătură cu
P2, după doi ani de studiere intensă a societăţii secrete. Ea a spus:
P2 nu este nicidecum moartă. Ea încă are putere. Lucrează în instituţii.
Se mişcă prin societate. Are încă bani, mijloace [i instrumente la
dispoziţie, încă mai are centre de putere pe deplin operative în America
de Sud. ~ncă mai este în stare de a influenţa, cel puţin parţial, viaţa
David Yallop
290
politică italiană.
Evidenţa confirmă cu tărie validitatea afirmaţiilor domnişoarei
Anselmi. Când ştirea despre arestarea lui Gelli ajunse în Argentina, amiralul
Emilio Massera, membru al juntei conducătoare, remarcă: "Signor Gelli a
adus Argentinei servicii nepreţuite. Ţara asta are să-i mulţumească pentru
multe [i-i va fi veşnic datoare."
Amiralul Massera, ca [i generalul Carlos Suarez Mason, comandantul
Armatei întâi, ca [i organizatorul Escadroanelor Morţii argentiniene, Jose
Lope Rega, este membru al secţiunii argentiniene a P2. ~n Uruguay, printre
membrii P2 se numără fostul comandant şef al Forţelor Armate, generalul
Gregorio Alvarez.
Dacă în Italia sau în altă parte, au existat [i unii care considerau că Tina
Anselmi încerca numai să marcheze câteva puncte politice înaintea unor
alegeri, aceştia trebuie să fi primit o scuturătură zdravănă în 10 august 1983.
Champ Dollon avea un prizonier mai puţin decât cu o zi înainte. Licio Gelli
evadase. Autorităţile elveţiene, încercând să-şi acopere stânjeneala profundă,
sunt acum pe cale de a arunca întreaga vină asupra unui paznic corupt,
Umberto Cerdana, care, oficial, a primit o mită derizorie de exact 6000 de lire
sterline de la Gelli65. Dacă vreun cititor al acestei cărţi crede că Gelli a scăpat
din Elveţia cu ajutorul unui singur gardian, atunci crede, probabil, [i că
Albino Luciani a murit de moarte naturală. Un paznic primeşte echivalentul
salariului pe patru luni pentru un act care-i poate aduce o condamnare la
închisoare de şapte ani [i jumătate?
La nouă zile după evadarea lui Gelli, autorităţile elveţiene aprobară
cererea de extrădare a Italiei. Problema consta în aceea că nu nu mai era nici
un Gelli de extrădat. Dus mai întâi în Franţa de fiul său, cu un BMW de
închiriat, Gelli fu transportat de un neştiutor pilot de elicopter în Monte Carlo.
Pretextul oferit pilotului pentru oprirea din drumul spre Nisa [i aterizarea la
Monte Carlo fu că Gelli avea nevoie de tratament stomatologic de urgenţă. Cu
un iaht aparţinând lui Francesco Pazienza, un om care susţine că ar fi fost bun
prieten cu Roberto Calvi, Gelli îşi continuă drumul în căutarea unui dentist
bun până în Uruguay, unde în momentul în care scriu se află încă, trăgând
sfori dintr-un ranch situat la câteva mile spre nord de Montevideo. Este dat în
urmărire în multe ţări, acuzat de multe crime, dar masa de informaţii pe care a
achiziţionat-o cu atâta răbdare vreme de ani de zile îi asigură în continuare
protecţia.
Alegerile din Italia din iunie 1983 au avut drept rezultat dese mnarea lui
Signor Bettino Craxi, unul dintre numeroşii beneficiari ai largheţei lui Calvi,
65 La începutul lui 1984 Cerdana fu condamnat la optsprezece luni de închisoare. Condamnarea fu
suspendată. Curtea primi de la Gelli o scrisoare, în care Maestrul Păpuşar recomanda îngăduinţa. El îşi cerea
[i scuze pentru fugă [i declara că este o victimă a persecuţiei politice, (n. a.)
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
291
drept prim ministru. Spunându-i-se despre evadarea lui Gelli, el zise: "Fuga
lui Gelli confirmă faptul că Marele Maestru are o reţea de prieteni puternici."
Dacă - deoarece există, într-adevăr, un mare "dacă" - Licio Gelli va fi
vreodată dat pe mâna guvernului italian, el va avea de r ăspuns unei diversităţi
de acuzaţii criminale. Printre acestea se numără: extorcarea de bani, şantajul,
contrabanda cu droguri, contrabanda cu arme, complotul pentru răsturnarea
guvernării legale, spionajul politic, spionajul militar, de ţinerea ilegală de
secrete de stat, implicarea într-o serie de atentate cu bombe - incluzând [i
atacul din gara din Bologna, în care au murit 84 de persoane.
Lanţul care, zală cu zală, conduce de la un papă ucis la episcopul Paul
Marcinkus, la Roberto Calvi, la Umberto Ortolani [i la Licio Gelli este
puternic. Pentru a reuşi, dovezile prezentate trebuie să fie solide, trebuie să
reziste la cea mai amănunţită cercetare înainte ca un corp de juraţi să pronunţe
un verdict de "vinovăţie". Nici un corp de juraţi căruia i s-ar înfăţişa dovezile
cuprinse în această carte nu ar putea da un verdict de "mort de moarte
naturală". Nici un judecător, nici un anchetator din lume nu ar accepta un
asemenea verdict în urma prezentării unor asemenea dovezi. Asta este mai
presus de orice discuţie. Nu există nici o dovadă a faptului că moartea lui
Albino Luciani a fost rezultatul unui accident. Ne rămâne crima. Săvârşită,
după mine, nu de o persoană sau de persoane necunoscute, ci de persoane
prea bine cunoscute cu toate, avându-l în inima conspiraţiei pe Licio Gelli.
Gelli era un om care din întâmplare îl număra printre membrii societăţii sale
secrete, P2, pe fratele cardinalului Sebastiano Baggio, Francesco. Printre
întâlnirile sale cu cei puternici şi celebri se numărau şi audienţe la papa Paul
al VI-lea. Gelli era un om printre prietenii căruia se număra cardinalul Paolo
Bertoli. Consilierul cel mai de încredere din P2 al lui Gelli, Umberto Ortolani,
îşi cunoştea drumul prin Cetatea Vaticanului mai bine decât mulţi alţi
cardinali. Ortolani, cu sertarul lui plin de onoruri şi premii oferite de Vatican,
era atât de aproape de centrul nervos al puterii Vaticanului încât a sa fusese
vila şi el fusese gazda întâlnirii secrete pre-Conclav în decursul căreia se
finalizase strategia şi se pregătise alegerea lui Paul al VI-lea. Ortolani era cel
care venise cu ideea vânzării participaţiilor în valoare de mai multe milioane
de dolari la Societa Generale Immobiliare, Ceramiche Pozzi şi Condotte
d'Acqua. Ortolani era brokerul mariajului din interiorul P2 care -i uni, ca
parteneri, pe mafiotul şi colegul său din P2, Michele Sindona, cu papa Paul al
VI-lea. El strânsese imense comisioane de la un onor papal la altul. Datorită
lui Ortolani, nici o încăpere din întregul stat al Cetăţii Vatican nu-i putea
refuza accesul Maestrului Păpuşar sau bărbaţilor [i femeilor aflaţi sub
controlul acestuia. Gelli era, de asemenea, acel colecţionar de cunoştinţe [i
informaţii curioase, incluzând fotografii ale papei Ioan Paul al II -lea complet
gol, alături de piscina sa. Când Gelli îi arătă aceste instantanee
experimentatului politician socialist Vanni Mistico, el făcu următoarea
David Yallop
292
observaţie: "Uite ce probleme are serviciul secret. Dacă este posibil să-i faci
asemenea fotografii papei, imaginează-ţi cât este de uşor să-l împusti."
Intr-adevăr. Sau să-i otrăveşti predecesorul.
{i Isus merse la templul lui Dumnezeu [i-i aruncă afară pe toţi cei care
vindeau [i cumpărau în templu [i răsturnă mesele celor care schimbau
bani [i scaunele celor care vindeau porumbei.
{i le spuse: Este scris. Casa Mea se va numi casă de rugăciune; dar
voi aţi făcut din ea un cuib de tâlhari.
Matei 21:12,13
Albino Luciani a avut un vis. A visat la o Biserică Romano-Catolică în
stare să răspundă într-adevăr nevoilor credincioşilor săi în chestiunile vitale,
precum controlul naşterilor. A visat la o Biserică în stare să renunţe la averea,
puterea şi prestigiul pe care le dobândise prin intermediul Corporaţiei
Vatican; la o Biserică în stare să iasă din piaţă [i să-i expulzeze pe cei care
schimbă bani acolo unde mesajul lui Cristos fusese maculat; la o Biseric ă în
stare să se bizuie iarăşi pe ceea ce îi fusese dintotdeauna marea avere, sursa
adevăratei puteri, marea îndreptăţire la un prestigiu unic: Evanghelia.
~n seara de 28 septembrie 1978, Albino Luciani făcuse primii paşi către
realizarea extraordinarului său vis. La 9:30, el a închis uşa dormitorului [i
visul a luat sfârşit.
~n Italia se vorbeşte la ora actuală despre sanctificarea lui Albino
Luciani. Au fost deja adunate petiţii, cu multe mii de semnături. ~n definitiv,
beatificarea acestui om, care a fost "un om sărac, deprins cu lucrurile mici [i
cu liniştea", ar fi mai mult decât potrivită. ~n 28 septembrie 1978, el a fost
martirizat pentru credinţa sa. Confruntată cu un om ca Albino Luciani, cu
problemele pe care le punea prezenţa sa continuă, soluţia italiană a fost
aplicată. Decizia că papa trebuia să moară a fost luată [i candidatul lui
Dumnezeu a fost ucis.
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
293
EPILOG
Dacă binele pe care-l reprezenta Albino Luciani a fost înmormântat o
dată cu trupul acestuia, răul săvârşit de Roberto Calvi mai mult ca sigur c ă i-a
supravieţuit.
La numai câteva ore după identificarea cadavrului său în Londra,
clopoţei de alarmă sunau deja în numeroase locuri din Italia. Luni, 22 iunie,
când băncile deschiseră prima oară după ce Cavalerul fusese găsit atârnând
spânzurat nu departe de locul unde Călugării Albi66 oferiseră adăpost
delapidatorilor, escrocilor şi hoţilor în Evul Mediu, Banco Ambrosiano din
Milano se văzu confruntată cu un val de retrageri de fonduri. Ceea ce nu este
cunoscut de publicul larg este faptul că Banca Vaticanului suferi aceeaşi
soartă. Multe milioane de dolari fură retrase de acei membri ai Bisericii
italiene care, părtaşi fiind, ştiau că o gaură de 1,3 miliarde de dolari în Grupul
Ambrosiano avea să fie curând de notorietate publică şi că această gaură nu
era fără legătură cu vechile afaceri ale lui Calvi şi cu legăturile sale personale
cu Paul Marcinkus şi cu IOR.
~n septembrie 1982, Marcinkus, omul care nu se dezlipise de la dreapta
papei în timpul vizitei acestuia în Marea Britanic, din mai şi iunie, devenise
practic prizonier în Vatican. El fu înlocuit din post ul de organizator al
securităţii şi al gărzii papei în călătoriile din străinătate - a se fi aventurat în
afara Cetăţii Vaticanului ar fi însemnat arestarea sa imediată de către
autorităţile italiene.
Marcinkus continuă să funcţioneze ca şef al Băncii Vaticanului [i
declară că Vaticanul nu accepta [i nu avea să accepte nici o responsabilitate
pentru cele 1,3 miliarde de dolari care dispăruseră. Curia Romană refuză să
accepte documentele juridice pe care guvernul italian încerca s ă le înmâneze
lui Marcinkus [i altora de la Banca Vaticanului. Protocolul trebuie respectat în
toate împrejurările, insista Curia, chiar [i când era vorba despre un furt de
peste un miliard de dolari. Documentele trebuiau să fie înmânate
ambasadorului italian la Vatican.
Cetatea Vaticanului alcătui o comisie de anchetă după multe îndemnuri
din partea guvernului italian. Simultan, avocaţii Băncii Vaticanului îşi făcură
de lucru cu o anchetă, iar în acelaşi timp, guvernul italian formă şi el o
comisie de anchetă. De-acum, era câte ceva de făcut pentru aproape fiecare.
Avocaţii care lucrau pentru Marcinkus îşi prezentară primii concluziile.
66 Ordinul Carmeliţilor, supranumiţi "albi" datorită veşmintelor purtate de adepţi, (n. tr.)
David Yallop
294
1. Institutul pentru Opere Religioase nu primise nici de la
Ambrosiano Group, nici de la Roberto Calvi vreun ban şi, prin urmare,
nu avea nimic de dat înapoi.
2. Companiile străine datoare la Ambrosiano Group nu fuseseră
niciodată conduse de IOR, care nu are cunoştinţă de operaţiile efectuate
de ele.
3. Este bine stabilit că toate plăţile făcute de Ambrosiano Group către
mai sus menţionatele companii au fost anterioare a[a-numitelor
"scrisori de consolare".
4. Acestea din urmă, conform datei de emitere, nu au exercitat nici o
influenţă asupra acelor plăţi.
5. La orice verificare viitoare a faptelor, cele de mai sus se vor dovedi a
fi adevărate.
Am stabilit deja că aceste "fapte" ale Vaticanului sunt foarte departe de
adevăr.
Comisia de anchetă numită de Vatican mai are încă de raportat.
Concluziile ei erau aşteptate la sfârşitul lui martie 1983, apoi în august 1983,
apoi în octombrie, apoi în noiembrie.
Comisia este formată din "patru bărbaţi înţelepţi". Doi dintre ei, prin
prezenţa lor într-o comisie de anchetă pe care cardinalul Casaroli o numise,
după cum era previzibil, "obiectivă", invalidează total orice concluzii la care
ar putea ei ajunge. Unul este Philippe de Weck, fost preşedinte al băncii UBS,
din Zurich. De Weck păstrează încă relaţii strânse cu banca UBS. Aceasta este
banca unde sunt păstrate, pentru Licio Gelli, 55 de milioane de dolari din
banii furaţi. Este banca la care sunt păstrate în contul lui Roberto Calvi, cel
decedat, [i al lui Flavio Carboni mai bine de 30 de milioane de dolari din
banii furaţi. Este banca unde sunt păstrate, în contul metresei austriece a lui
Flavio Carboni, Manuela Kleinszig, 2 milioane de dolari di n banii furaţi.
Philippe de Weck este de asemenea omul din centrul a ceea ce francezii
numesc "afacerea avioanelor detectoare". Aceasta însemna o invenţie
minunată, rodul minţii unui tehnician italian, Aldo Bonassoli, [i al contelui
Alain de Villegas, un belgian mai vârstnic. Invenţia consta din două părţi,
dintre care una era găzduită într-un avion care trimitea celei de-a doua părţi,
aflate la sol, semnale asupra secţiunilor geologice prin strate aflate la mii de
metri sub suprafaţa pământului, date care apoi erau interpretate pe ecranul
unui computer.
Posibilităţile erau nelimitate. Pe lângă prospectarea instantanee pentru
minerale [i petrol, efectuată la o fracţiune din preţul tradiţional, mai erau [i
implicaţii militare: un ochi care putea localiza petrolul la mii de metri sub
suprafaţa pământului putea stabili [i poziţia unui submarin nuclear aflat în
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
295
imersiune. ~ncurajat de preşedintele Giscard d'Estaing, gigantul francez al
petrolului, Elf, turnă în jur de 120 de milioane de dolari în compania
panameză a contelui, Fisalma. Villegas era singurul acţionar, iar compania era
administrată de Philippe de Weck. Când francezii îşi dădură seama că
fuseseră traşi pe sfoară, 60 de milioane de dolari se topiseră deja. De Weck le
spuse francezilor că banii se duseseră pe cercetări şi "opere filantropice".
Unul dintre oamenii care lucrau pentru UBS din Zurich, care erau cu ochii pe
interesanta muncă de pionierat în arta furturilor internaţionale, era Ernst
Keller - totodată acţionar la Ultrafin AG, o companie aparţinând lui Calvi şi
care era legată de Ambrosiano Holding, din Luxemburg. Ultrafin era canalul
prin care compania panameză a contelui îşi primise plăţile iniţiale.
Un alt membru al comisiei este Herman Abs, care a fost şeful Băncii
Germaniei din 1940 până în 1945. Banca Germaniei a fost banca naziştilor pe
parcursul celui de-al doilea război mondial. Abs a fost, de fapt, casierul lui
Hitler. ~n această perioadă, Abs a făcut, de asemenea, parte din consiliul de
administraţie al I.G. Farben, conglomeratul chimic şi industrial care a dat un
ajutor atât de hotărât eforturilor de război ale lui Hitler. Abs a participat la
întâlnirile consiliului de administra ţie ale I.G. Farben când membrii acestuia
au discutat folosirea muncii forţate la fabrica de cauciuc Farben amplasată în
lagărul de concentrare de la Auschwitz.
Indiferent câţi foşti preşedinţi de bancă sau casieri nazişti ar folosi
Vaticanul, adevărul nu va dispărea. Cel puţin un miliard de dolari din banii
datoraţi diverselor bănci reprezintă responsabilitatea Vaticanului. Probabil că
cea mai dulce ironie dintre toate este că indiferent cât de mult sau cât de puţin
a beneficiat de pe urma companiilor-fantomă răspândite prin Panama sau prin
alte părţi ale lumii, Vaticanul deţinea aceste companii în momentul în care au
fost f\cute datoriile. Adevărul este că a beneficiat din plin, dar dacă băncile
cărora li se datorează bani sunt cu adevărat hotărâte să-i recupereze, atunci nu
este de întreprins decât o singură acţiune logică: să cheme Vaticanul în
judecată. Mai precis, să dea în judecată Banca Vaticanului şi pe papa Ioan
Paul al II-lea, deoarece 85 la sută din profitul băncii merge direct la papa.
Potrivit declaraţiilor ulterioare făcute sub prestare de jurământ de
membri ai familiei sale, în momentul morţii, Calvi se afla de câtva timp în
negocieri cu Opus Dei, care acceptase să cumpere cele 16 procente din Banco
Ambrosiano pe care le deţinea Vaticanul. Dacă acest târg ar fi fost încheiat,
gaura de 1,3 miliarde de dolari ar fi fost umplută, imperiul lui Calvi ar fi
rămas intact, iar arhiepiscopul Paul Marcinkus ar fi fost înl ăturat din funcţie.
Mulţi, inclusiv Marcinkus, au avut de obiectat fa ţă de o asemenea eliberare în
al unsprezecelea ceas dintr-o asemenea strâmtoare.
Acum, Calvi fiind mort, Vaticanul se luptă vreme de aproape doi ani cu
guvernul italian şi cu un consorţiu reprezentând sectorul bancar internaţional.
~n cele din urmă, în februarie 1984, ştiri conform cărora înţelegerea fusese, în
David Yallop
296
sfârşit, încheiată, începură să se strecoare din încăperile conferinţei de la
Geneva. Pe la mijlocul lui mai 1984, detaliile erau clare. Băncile
internaţionale îşi vor primi înapoi aproximativ două treimi din cei 600 de
milioane de dolari împrumutaţi de ele holdingului deţinut de Calvi, din
Luxemburg. Din aceştia, în jur de 250 de milioane de dolari vor fi plătiţi de
Banca Vaticanului. Vaticanul trebuie să plătească această sumă la 30 iunie
1984. Această plată este făcută de Vatican "pe baza nonculpabilităţii", dar "cu
recunoaşterea unei implicări morale", în lumina acestei plăţi iminente67, ar fi
interesant de recitit declaraţia prin care Vaticanul neagă orice implicare,
declaraţie menţionată cu trei pagini mai sus.
Credinciosul trebuie să ignore toate cererile-apel care, cu siguranţă, vor
fi făcute în bisericile romano-catolice din toată lumea. Banca Vaticanului nu
face decât să-[i plătească o parte din imensa cantitate de bani pe care i-a
obţinut prin activităţile lui Calvi şi Marcinkus. Banca Vaticanului tot s-a
retras din întreaga afacere cu milioane şi milioane de dolari, care reprezintă o
parte însemnată a banilor care încă mai lipsesc.
~n momentul în care scriu, arhiepiscopul Paul Marcinkus înc ă se agaţă
de funcţia sa. I s-au trecut multe cu vederea, dar încă supravieţuieşte. Se
ascunde încă în Vatican, temându-se să iasă, din cauză că ar fi imediat arestat
de autorităţile italiene. A apelat recent la tribunalele italiene, cerând
imunitate. Este de sperat ca, înainte de a pleca urechea la pledoariile lui
Marcinkus, justiţia italiană să obţină accesul la rapoartele încă secrete ale
negocierilor dintre Italia [i statul Cetatea Vaticanului. Este posibil ca cele mai
extraordinare informaţii pe care le conţin rapoartele oficiale să fie revelaţia
faptului că înţelegerea criminală secretă dintre Marcinkus [i Calvi, care s-a
încheiat în august 1981, nu a fost, după cum ar dori Vaticanul să se creadă, o
aberaţie singulară a unui arhiepiscop amabil faţă de un devotat bancher
catolic. Dovezile de care se dispune acum arată clar că au existat [i alte
înţelegeri ilegale [i criminale între Marcinkus [i Calvi. Ele se întorc în timp
până în noiembrie 1976. Conspiraţia criminală, aşadar, a început în timpul
domniei papei Paul al VI-lea. Aceste fapte servesc cu putere la a sublinia ce
s-ar fi întâmplat dacă Albino Luciani ar fi trăit. ~n Vatican se mai ascunde
încă [i colegul şi partenerul în atâtea crime al arhiepiscopului, Luigi Mennini.
~n Vatican se ascunde şi Pellegrino De Strobel. Astfel cârmuieşte papa Ioan
Paul al II-lea Banca Vaticanului în mai 1984.
~n vreme ce toţi trei rămân fugari dinaintea justiţiei italiene, autorităţile
au sechestrat toate proprietăţile aparţinându-le lui Mennini [i lui De Strobel.
Toţi trei sunt căutaţi de o largă paletă de autorităţi italiene dintr-un mare
număr de oraşe. Un alt coleg, care ar fi fost de asemenea prompt înlăturat de
Luciani dacă ar fi trăit, monseniorul Donato De Bonis, secretarul IOR, se
67 Cartea a fost scrisă în 1984! (n. tr.)
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
297
ascunde [i el între zidurile Vaticanului de magistra ţii din Torino, care
investighează un scandal privitor la o evaziune fiscală de un miliard de dolari.
De Bonis, al cărui paşaport este retras de judecători, continuă, asemenea
celorlalţi trei colegi ai săi, să lucreze la Banca Vaticanului. Astfel cârmuieşte
papa Ioan Paul al II-lea, în faţa căruia aceşti oameni sunt răspunzători, Banca
Vaticanului în mai 1984.
Cardinalul Ugo Poletti, Cardinalul Vicar al Romei, pe care Luciani voia
să-l înlăture, este altul pentru care există ample dovezi care să ilustreze
înţelepciunea deciziei lui Luciani. Poletti era răspunzător pentru a-l fi
recomandat primului ministru de atunci, Giulio Andreotti, pe generalul
Raffaele Giudice pentru postul de comandant al Poli ţiei Financiare. Ulterior,
membrul P2 Giudice a organizat scandalul cu evaziunea fiscal ă de un miliard
de dolari, deturnând mari cantităţi de bani spre Licio Gelli. ~n 1983, cardinalul
Poletti nega cu indignare că ar fi exercitat vreo influenţă pentru ca Giudice
să-[i primească slujba. Magistraţii din Torino i-au arătat atunci Cardinalului
Vicar al Romei o copie a scrisorii sale către Andreotti. Poletti a rămas
Cardinal Vicar al Romei. Astfel cârmuieste papa Ioan Paul al II-lea Biserica
Romano-Catolică în mai 1984.
Noul Concordat, recent semnat între Vatican [i guvernul italian,
reprezintă un epitaf potrivit pentru domnia actualului pap ă. Romanocatolicismul
nu mai este "religie de stat" în Italia, în ţara pe care catolicii o
consideră, de aproape două mii de ani, drept leagănul [i căminul credinţei lor.
Poziţia privilegiată a Bisericii în Italia ia sfârşit.
O altă schimbare trebuie să aducă un zâmbet cald pe chipul lui Licio
Gelli. Noua Lege Canonică, intrată în vigoare la 27 noiembrie 1983, a
renunţat la regula conform căreia masonii sunt supuşi automat excomunicării.
Supravieţuitorii listei cuprinzându-i pe masonii din Vatican, pe care Luciani o
avea în vedere, sunt acum în siguranţă. Epurarea pe care o plănuise el nu va
mai fi reactivată de succesorul său.
După cum am arătat anterior, nici una dintre schimbările propuse de
Luciani nu a fost înfăptuită. Corporaţia Vatican încă funcţionează. Pe toate
pieţele.
David Yallop
298
POSTFAŢĂ
Cu toate că ierarhia romano-catolică nu a făcut nimic pentru a respinge
sau a nega dovezile conţinute în această carte, evenimentele din lumea reală,
de dincolo de limitele statului numit Cetatea Vaticanului, sus ţin cu putere
concluziile mele.
Michele Sindona. Printre crimele de care l-am acuzat pe Sindona se
numărau falimentarea frauduloasă a imperiului său italian şi contractul pentru
uciderea lui Giorgio Ambrosoli. Trei luni după prima publicare a cărţii mele
în Statele Unite, şi cu toate că el încă ispăşea o condamnare de douăzeci şi
cinci de ani de închisoare, Departamentul de Justi ţie s-a simţit obligat să-l
trimită pe Sindona înapoi în Italia, în vederea judec ării sale pentru exact acele
crime. Cu privire la afirmaţia mea centrală, anume că papa Ioan Paul I a fost
otrăvit, este interesantă prima reacţie a lui Sindona la auzirea ştirii că va fi
extrădat:
"Dacă până la urmă ajung acolo, dacă nu mi-o face careva mai înainte -
şi deja am auzit vorbindu-se că o să mi se dea o ceaşcă de cafea otrăvită - am
să fac un adevărat circ din procesul meu. Am să spun tot."
Cercetările mele indică faptul că, după sosirea în Italia, Sindona a fost
vizitat în închisoare de alţi membri ai P2. După care s-a răzgândit să mai
spună tot. A cerut ca procesul ce-i fusese intentat pentru diferitele acuzaţii să
se desfăşoare fără ca el să fie prezent în faţa instanţei. O cerere care, în mod
surprinzător, a fost acceptată. ~n 1985, tribunalul din Milano l-a găsit pe
Sindona vinovat de bancrută frauduloasă şi l-a condamnat la 15 ani de
închisoare. ~n 18 martie 1986, o altă instanţă milaneză l-a găsit pe Michele
Sindona vinovat de ordonarea asasinării lui Giorgio Ambrosoli şi l-a
condamnat la închisoare pe viaţă. ~nainte de a putea începe vreuna dintre
aceste pedepse, el trebuia să fie returnat în Statele Unite, pentru a termina
comnamnarea iniţială de douăzeci [i cinci de ani. Dându-şi seama că, fără
îndoială, avea să moară în închisoare, bătrânul de şaizeci [i [ase de ani a luat
o hotărâre. Avea să-[i încalce jurământul mafiot al tăcerii, omerta. Avea să
spună tot. Nu în ultimul rând, potrivit surselor mele italiene, inten ţiona să
vândă informaţii cu privire la împrejurările morţii lui Albino Luciani. Joi, 20
martie, după ce [i-a băut cafeaua de dimineaţă, a gemut: "M-au otrăvit!" Două
zile mai târziu, sâmbătă, 22 martie, era mort.
Uciderea lui Sindona este un exemplu clasic de putere a P2. Din cauza că se
temea că s-ar putea atenta la viaţa sa, Sindona era ţinut într-o închisoare care
prezenta maximum de siguranţă. Era supravegheat cu camere de luat vederi
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
299
timp de 24 de ore din 24, în preajma sa nu se aflau niciodat ă mai puţin de trei
gardieni, iar hrana [i băutura îi soseau în închisoare în containere sigilate.
Comparaţi aceste măsuri de protecţie cu cele acordate papei Ioan Paul I, ale
cărui gărzi elveţiene dormeau, de fapt, în timpul nopţii!
Paul Marcinkus. Cartea mea îl acuză pe arhiepiscopul Marcinkus de
implicare criminală directă în prăbuşirea Băncii Ambrosiano [i în dispariţia a
1,3 miliarde de dolari. Ca şi asasinarea lui Albino Luciani, aceasta este încă o
crimă pe care Vaticanul a negat-o cu îndârjire. De la prima publicare a acestei
cărţi, Vaticanul a plătit 250 de milioane de dolari creditorilor imperiului
financiar ruinat al lui Calvi. Aceşti bani au fost înapoiaţi "fără reclamaţii", un
compromis diplomatic ce permite Vaticanului să nege în continuare că ar avea
vreo răspundere. L-am acuzat [i pe Luigi Mennini, directorul administrativ al
Băncii Vaticanului, de a se fi făcut vinovat de fraudă. ~n iulie 1984, la o lună
după ce am publicat prima oară ~n numele Domnului , Mennini a fost
condamnat de o instanţă din Milano la şapte ani de închisoare după ce a fost
inculpat pentru fraudă şi alte acuzaţii legate de Il Crack Sindona. Se vădeşte
în continuare că este mult mai dificil de a-l aduce pe preşedintele Băncii
Vaticanului în faţa justiţiei, dar Marcinkus are protectori foarte puternici, de
la papa la membri importanţi ai actualului guvern al Statelor Unite. ~n iunie
1984, Papa Ioan Paul al II-lea le ţinea elveţienilor cursuri despre etica
activităţii bancare:
"Lumea finanţelor, [i ea, este o lume a fiinţelor omeneşti, lumea
noastră, a conştiinţelor noastre, ale tuturor." Singura conştiinţă exceptată de la
această doctrină pare a fi cea aparţinând papei. Când el rostea aceste cuvinte,
statul său, Cetatea Vatican, continua să ofere refugiu sigur unui număr de
criminali, printre care arhiepiscopul Paul Marcinkus, Pellegrino De Strobel şi
Luigi Mennini, toţi importanţi conducători ai băncii papei.
Activitatea lui Marcinkus continuă să pună la încercare conştiinţa aceea
a Vaticanului. Când Sfântul Părinte condamna apartheidul sub toate aspectele,
răspunsul băncii Vaticanului a fost trimiterea în secreta 172 de milioane de
dolari agenţiilor guvernului sud-african.
~n cursul lunii decembrie 1985, atacurile teroriste de la aeropor turile
din Roma [i Viena au avut ca rezultat douăzeci de morţi. Papa, luându-şi ca
text porunca "să nu ucizi", îi condamnă absolut pe cei care purtau răspunderea
acestor morţi. Preşedintele Reagan vorbea despre "dovada incontestabilă" pe
care o deţine administraţia sa cu privire la faptul că responsabilă este Libia. ~n
29 decembrie, două zile după atac, ambasadorul Statelor Unite la Vatican,
William Wilson, a făcut o vizită secretă în Libia [i s-a întâlnit cu Muammar
Qadafi. Acţionând în numele lui Marcinkus şi al Băncii Vaticanului, Wilson a
negociat condiţiile unui împrumut de mai multe milioane de dolari, care să
permită Libiei achiziţionarea unei rafinării de petrol italiene.
Pe parcursul ultimilor ani, ambasadorul Wilson s-a dovedit a fi o sursă
David Yallop
300
de putere pentru Marcinkus. Printre eforturile lui Wilson se numără [i
exercitarea unor presiuni asupra Departamentului de Justi ţie al Statelor Unite
în scopul de a se opri investigaţiile asupra relaţiei Marcinkus/Sindona. Tot el
l-a compromis grav pe procurorul general al Statelor Unite, William French
Smith, aranjându-i lui Smith o întâlnire cu Marcinkus, la Roma, şi asta exact
în perioada în care Departamentul de Justiţie îl investiga pe Marcinkus. ~n mai
1986, Wilson a demisionat. Marcinkus observa: "~mi pare rău să văd că
pleacă un om pe care am reuşit să-l cunosc şi să-l apreciez." Papa Ioan Paul al
II-lea a fost auzit recent rostind cuvinte de caldă preţuire despre fostul
ambasador, între timp decedat.
~n 25 februarie 1987, magistraţii din Milano au emis un mandat de
arestare pentru arhiepiscopul Marcinkus şi pentru colegi lui de la Banca
Vaticanului, Mennini şi de Strobel. Mandatele aveau ca motiv falimentarea
frauduloasă în care fuseseră implicaţi. Toţi trei continuă să se ascundă în
interiorul Vaticanului, protejaţi de Ioan Paul al II-lea.
Licio Gelli. ~n iulie 1984 s-a stabilit de către o comisie parlamentară
italiană că lista membrilor P2 la care am făcut referire în această carte este
autentică. Ministrul italian al Bugetului, Pietro Longo, a fost for ţat să
demisioneze din actualul guvern italian. Ulterior, în cursul aceluiaşi an,
ministrul de externe, Giulio Andreotti, a supravieţuit la două moţiuni
parlamentare de cenzură cu privire la legăturile sale strânse cu Michele
Sindona [i Licio Gelli. Nici Maestrul Păpuşar însuşi nu mai are mult până la
scadenţa păcatelor.
Din ascunzişul lui luxos din suburbiile oraşului Sao Paolo, Gelli s-a
oferit să dea înapoi 8,5 milioane de dolari creditorilor băncii Ambrosiano. Ca
[i Vaticanul, Gelli neagă că ar avea vreo responsabilitate în furtul de un
miliard de dolari. Acuzaţiile mele cu privire la legăturile criminale între
francmasoneria italiană şi Mafia au fost confirmate oficial în martie 1986, de
magistraţii care făceau investigaţii în Milano. ~n aceeaşi săptămână, ministrul
de interne Oscar Scalfaro a spus parlamentului: "Până când va fi arestat, Licio
Gelli va continua să fie o ameninţare la adresa democraţiei italiene."
{i nu numai la adresa democraţiei italiene. Continuă să apară dovezi
care confirmă iarăşi cât de strânse au rămas legăturile lui Gelli cu diverşi
membri ai fostei junte argentiniene. La instrucţiunile date de amiralul Emilio
Massera, membru P2, pentru Gelli au fost întocmite cinci paşapoarte false, în
timpul scurtei sale şederi în închisoarea elveţiană. Ulterior, Gelli a folosit mai
multe dintre aceste paşapoarte, după evadare.
~n mai 1986, la sediul din Cordoba al Corpului Trei al Armatei
Argentiniene a fost descoperită o bombă, exact înaintea unei vizite a
preşedintelui Raoul Alfonsin. Tentativa de asasinat a fost pus ă la cale de
membri ai P2, din cadrul armatei. Vor urma şi altele. ~n timpul ultimei
săptămâni a lui ianuarie 1987, generalul Suarez-Mason, membru P2, a fost
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
301
arestat în San Francisco. Procedurile de extrădare, pentru a fi returnat în
Argentina, unde este pus sub urmărire pentru mai multe capete de acuzare
privind tortura şi tortura cauzatoare de moarte, au început deja.
De când a fost publicată pentru prima oară acastă carte, fostul şef al
secţiei interne a SISMI, Serviciul Militar Italian de Informaţii, a fost şi el
arestat. Generalul Pietro Musumaci a fost acuzat de complicitate cu privire la
atacul cu bombă din gara Bologna. Cititorul îşi aminteşte, poate, că în carte eu
acuz organizaţia lui Gelli, P2, de această atrocitate, în care 85 de oameni au
fost ucişi, iar alţi 182 răniţi. Musumaci este membru al P2. ~n ianuarie 1987,
Musumaci [i alţii sunt judecaţi. De asemenea judecat pentru această atrocitate
este şi Licio Gelli. ~n ce-l priveşte, este judecat în lipsă.
~n recenzia pe care a făcut-o acestei cărţi în The Times, Peter Nichols,
un om care cunoaşte [i înţelege Italia şi Cetatea Vaticanului mult mai bine
decât am s-o fac eu vreodată, a observat: "Am citit acesta carte absorbit de
interesul stârnit de un procuror expert într -un proces de senzaţie." După
aproape trei ani, continua tăcere din partea apărării a fost interpretată ca o
recunoaştere copleşitoare a vinovăţiei. Sfinte Părinte, verdictul este dat.
* * *
Această postfaţă a fost scrisă în aprilie 1987. Acum, după mai bine de
cinci ani, această carte, pe care Vaticanul o descrie cu atâta iritare drept "o
fantezie", continuă să capete confirmări. Una dintre acuzaţiile mele, care au
înfuriat Vaticanul în mod special, a fost afirmaţia că trupul asasinatului papă
Ioan Paul I, a fost descoperit de sora Vincenza. A fost o afirmaţie pe care
mulţi din interiorul Bisericii au condamnat-o drept minciună sfruntată. Printre
cei care au condamnat-o se număra şi părintele John Magee, care a continuat
să pretindă că el al fost acela care a găsit cadavrul papei. Când, în 1985, mă
întorceam la Londra, venind de la Dublin, am avut şansa de a călători în avion
pe locul de lângă cel ocupat de fratele părintelui Magee. El m-a asigurat că-l
descususe pe fratele lui cu privire la acest aspect şi John Magee insistase că eu
greşeam [i că versiunea lui era corectă. ~n septembrie 1988, părintele John
Magee a recunoscut, în sfârşit, că minţea, nu numai faţă de fratele său, ci şi
faţă de întreaga lume, în această privinţă, din 1978. Prin această recunoaştere,
el confirma, în sfârşit, prima etapă crucială a muşamalizării Vaticanului.
~n februarie 1991, un prieten apropiat al asasinatului pap ă, Camillo
Bassotto, a confirmat că Albino Luciani discutase cu el planul său de a-i
înlătura pe Marcinkus [i pe Villot de pe poziţiile lor de putere din Vatican.
Ulterior, papa Ioan Paul al II-lea, exercitând o mare presiune asupra
guvernului italian, a reuşit să obţină pentru arhiepiscopul Paul Marcinkus
imunitate faţă de arestare [i judecare. După aceea, Marcinkus a fost înlăturat
de la Banca Vaticanului şi acum s-a reîntors în Chicago, oraşul lui natal.
David Yallop
302
~n 16 aprilie 1992, în faţa unei instanţe din Milano, 33 de oameni au
fost găsiţi vinovaţi de conspiraţie criminală şi frauduloasă cu privire la
falimentul băncii Ambrosiano. Printre cei condamnaţi se afla Umberto
Ortolani, cu 19 ani de închisoare, şi Licio Gelli, cu 18 ani [i şase luni de
închisoare. Este inutil de spus că nici una dintre cele 33 de persoane nu se află
acum în închisoare, să-[i ispăşească pedepsele; li s-a acordat tuturor eliberare
pe cauţiune, în aşteptarea recursului.
DavidA. Yallop
Iunie 1992
CUPRINS
Introducere la ediţia din 1992........................................ 3
Prefaţă............................................................................ 4
Prolog............................................................................ 6
1 Drumul spre Roma.................................................... 11
2 Tronul vacant............................................................. 58
3 ~n Conclav.................................................................. 69
4 Corporaţia Vatican..................................................... 84
5 Cele treizeci [i trei de zile.......................................... 145
6 Suntem îngroziţi......................................................... 198
7 Mulţumită asasinatului, afacerile merg înainte.......... 239
Epilog............................................................................. 293
Postfaţă la ediţia din 1992.............................................. 298
In numele Domnului. Vaticanul un mare pericol
303
~n numele Domnului.
O investigare privind asasinarea papei Ioan Paul I
de
David Yallop
***************************************
FOLOSI}I TEXTUL DOAR DAC| AVE}I CERTITUDINEA C| ESTE CONFORM
CU ORIGINALUL ROMANESC EDITAT EDITURA ALL, BUCURE{TI, 1997.
PENTRU ACEASTA PROCURA}I-V| LUCRAREA DOAR DE LA PERSOANE DE
~NCREDERE CARE AU VERIFICAT INTEGRITATEA TEXTULUI, SAU
DESC|RCA}I-O DE PE SITEURILE
http://www.angelfire.com/space2/carti/
http://www.megaone.com/patristica/carti/
Ruga]i-v\ pentru cei ce au trudit la realizarea
acestei versiuni digitale.
**************
APOLOGETICUM
2004
**************