venerdì 10 ottobre 2014

Viața Sfinţilor 26 de cuvioşi mucenici de la ZografuViața Sfântului Inochentie al PenzeiCanon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Evlampie şi Evlampia, sora lui

Icoana Maicii Domnului „Acatist” – „Prevestitoarea” de la Mănăstirea Zografu

Viața Sfințiilor Mucenici Evlampie și Evlampia, sora lui


Rugăciune către Sfântul Ambrozie de la Optina

O, Mare Stareț și Drept al lui Dumnezeu, Cuvioase părinte al nostru Ambrozie, lauda Optinei și al întregii Rusii, învățător al evlaviei! Cinstim viața ta smerită întru Hristos, pentru care Dumnezeu a preamărit numele tău încă de aici de pe pământ, și cu cinste cerească te-a încununat după plecarea ta în cămara slavei veșnice.
Primește acum rugăciunea noastră, a nevrednicilor tăi robi, care te cinstesc și cheamă sfântul tău nume, și ne izbăvește prin mijlocirea ta înaintea Altarului lui Dumnezeu, de toate împrejurările pline de suferință, de neputințe sufletești și trupești, de rele, de ispite viclene și înșelătoare.
Revarsă patriei noastre și lumii întregi, de la Dumnezeu cel Atotbun, pace, liniște și bunăstare, fii mijlocitor neclintit al Sihăstriei unde te-ai nevoit și ai bine-plăcut atotslăvitului Dumnezeu în Treime, Căruia i se cuvine toată lauda, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!Sinaxar 10 Octombrie

Viața Sfântului Cuvios Teofil Mărturisitorul