lunedì 30 luglio 2018

DICTATURA BIOMETRICĂ


DICTATURA
BIOMETRICĂ

FUNDAȚIA PETRU-VODĂ

ASOCIAȚIA CIVIC MEDIA
SUMAR
7 / CUVÂNT ÎNAINTE
11 / INTRODUCERE
17 / I – ASPECTE JURIDICE ŞI CIVICE
18/ Studiu general asupra microcipului de tip R.F.I.D
33/ Opinia Grupului European de Etică în Știință și Noi Tehnologii
către Comisia Europeană despre ICT și R.F.I.D
63/ Avizul exploratoriu adresat Comisiei Europene
privind identificarea prin frecvențe radio (R.F.I.D)
76/ Cipurile R.F.I.D – Quo vadis?
87 / II – ATITUDINI ALE SOCIETĂŢII CIVILE
88/ Acțiunea pentru educație și libertate avertizează
asupra pericolelor R.F.I.D
94/ Sinodul Mitropolitan al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului
se pronunță împotriva cipurilor și a pașapoartelor biometrice
96/ Memoriu A.P.E.L. și Asociația Civic Media
109/ Contestația Civic Media către Guvernul României
115/ Sfântul Sinod solicită alternativă la pașapoartele biometrice
120/ Agențiile de presă despre decizia B.O.R privind
pașapoartele biometrice
123/ Patriarhia binecuvântează cipul
125/ Semnele vremurilor 666 și îngroparea ortodoxiei.
La cine se închină Stoica?
129/ A.P.E.L.: Patriarhia română a binecuvântat statul polițenesc
133/ Comunicat de presă: Patriarhia română față de mitingurile anti-cip
134/ Coaliția împotriva statului polițenesc
138/ Strategii gnostice
142/ A.P.E.L.: Senatul a respins tacit pașapoartele biometrice
144/ Actele biometrice – controlul total al românilor
147/ Mașina de vot la minut: un singur deputat s-a opus public actelor biometrice
149/ Cărțile de identitate electronice cu cip și date biometrice
au trecut la vot prin cameră în 60 de secunde
151 / III – ASPECTE TEOLOGICE
152/ Către cei responsabili eclesial și civic
161/ Capitolul 13 din Apocalipsă în tâlcuirea Sfinților Părinți
174/ Biserica ortodoxă și documentele electronice
179 / IV – ASPECTE DUHOVNICEŞTI
180/ Este vremea muceniciei! Luptați până la capăt! Nu vă temeți!
185/ Pr. Justin Pârvu, sarea ortodoxiei românești
187/ Apelul Pr. Pârvu către Senatul României
189/ Întreaga creștinătate este răstignită pe cruce
191/ Răscumpărați vremea!
199/ Nu trebuie acceptat cu nici un chip!
204/ Lupta trebuie continuată… Fără bravare
206/ E de plîns Biserica
208/ Prea Sfințitul Iustinian Chira despre documentele cu cip biometric
209/ Pregătirea pentru pecetluire
212/ Nu suntem o țară de trădători și de infractori
214/ Pericolul lepădării
216/ De ce un creștin nu poate primi actele electronice
221/ Suntem supuși la cernere!
224/ Semnele vremurilor – stare de alarmă!
222/ Despre cipuri și alte arme letale
229/ Apel al Pr. Justin Pârvu: chemare la referendum
239 / ANEXE
7 dictatura biometrică
CUVÂNT ÎNAINTE
Arhimandritul Justin Pârvu
Vrem să fim sclavi sau liberi?
Cartea aceasta, Dictatura biometrică, o recomand tuturor cititorilor care
mai vor încă să fie liberi într-un stat democratic şi celor care mai vor încă
să fie fii ai lui Dumnezeu şi nu ai Mamonei. Această carte este o sinteză
a tuturor publicaţiilor care s-au făcut până în prezent pe tema acestui
subiect. Are o importanţă deosebită pentru că pune la îndemâna tuturor
creştinilor, în special ortodocşilor, informaţii necesare cu privire la problema
introducerii microcipurilor de tip R.F.I.D. în actele noastre de identitate
şi în toată viaţa noastră. Pentru că la ora actuală este o campanie
extraordinar de satanică pentru distrugerea şi desfiinţarea lui Hristos din
inima creştinului. Întotdeauna au fost potrivnici creştinismului, de data
aceasta însă este parcă o concentrare a tuturor forţelor întunericului din
toate timpurile, a experienţelor îndelungate a celui rău şi vechi de zile,
şi aplicarea lor asupra sufletului uman, căruia i s-a declarat război final
de distrugere a fiinţei sale cu desăvârşire. Întotdeauna au fost şi creştini
buni, şi creştini răi; întotdeauna au fost şi persecutori, şi preamăritori;
au fost şi oameni care s-au sacrificat pentru această învăţătură frumoasă,
creştin ortodoxă, - pentru că ortodoxia este cea mai mare bogăţie pe care
o moşteneşte pământul nostru european sau bătrânul continent european,
- dar au fost şi denigratori şi trădători care au săpat la surparea temeliei Bisericii
lui Hristos. Dar cu cât trădătorii au săpat mai mult, cu atât sângele
mucenicilor au înălţat Biserica lui Hristos, pe care nici porţile iadului nu
o vor putea birui.
Această carte nu vine numai spre informarea dumneavoastră, ci ea este
menită să aducă putere în sufletele dumneavoastră să vă opuneţi şi să luptaţi
împotriva acestui sistem de înrobire desăvârşită atât a trupului, cât şi a sufletului.
La ora aceasta, fiecare creştin trebuie să se angajeze în luptă foarte
deschis, pe cât îi este cu putinţă. Pentru că Sfinţii Părinţi şi canoanele
8 dictatura biometrică 9 dictatura biometrică
în care ne aflăm; este nevoie de mult sacrificiu şi va costa izvoare lacrimi
şi râuri de sânge. Mărturiseşti pe Hristos, rămâi în credinţa Lui, nu-L
mărturiseşti pe Hristos, lepădat vei fi înaintea îngerilor şi Judecăţii lui
Dumnezeu.
De aceea, îndemn prin aceste rânduri, ca fiecare creştin să intre în
arena cu fiare, cu fruntea aţintită senină către Hristos! Să fim mereu într-o
trezvie deplină, în curtea aceasta a ortodoxiei noastre, a Bisericii noastre şi
să se găsească fiecare pe poziţia de a fi cu adevărat un ucenic al lui Hristos.
Mulţi dintre credincioşi mă întreabă: „Ce să facem noi pentru toate
lucrările acestea”? Păi, în toată această situaţie nu se poate face ceva mai
frumos decât a ne ruga fiecare în parte, în viaţa de familie; a ne educa
copiii noştri într-un spirit foarte auster, aspru, ca de la vârsta fragedă să
cunoască şi să trăiască credinţa noastră ortodoxă. Avem modelul fiilor lui
Brâncoveanu. Nu cedaţi! Mai bine să strigăm: „Loveşte, potrivnice a lui
Hristos!” decât să ne pierdem viaţa cea veşnică. Plecaţi capetele voastre
spre junghiere şi împotriviţi-vă fiarei apostate!
Ştiu că nu este uşor; am ajuns fii vlăguiţi ai acestui neam mult obidit,
mult încercat şi mult prea trădat. Acum, peste românii noştri, vin şi
greutăţile acestea financiare şi toate necazurile şi ne vindem şi pe un blid
de linte. Pentru că aşa este firea noastră slabă şi neputincioasă şi needucată;
pentru că niciodată nu a fost o legătură strânsă între omul, căruia Dumnezeu
i-a dăruit mai multă înţelepciune şi a făcut oleacă de carte şi omul
simplu, omul de jos, care avea nevoie de luminare şi de dragostea celuilalt.
Nu, românul nostru intelectual îndată s-a împăunat cu mărirea lui, cu postul
lui, cu înţelepciunea lui şi a uitat de ograda lui de altă dată, a pomilor
frumoşi, a oilor, a caierelor de furcă, unde povestea bunica din viaţa lui
Ion Creangă, Făt Frumos şi a întregii noastre frumuseţi literare. Astăzi
se uită în curţile europene pline de vile şi de cuvinte moarte şi participă la
ferecarea valorilor noastre ortodoxe şi româneşti, la ferecarea credinţei şi a
tot ce a mai rămas frumos pe plaiurile noastre mioritice.
Puterile noastre sunt slabe şi am rămas puţini. Dar ne-a rămas ceva
ce nu vor putea niciodată fereca: Mila lui Hristos, Dumnezeul nostru!
Rămân toate pe seama marii Lui iubiri de oameni, ca El să ne scoată şi din
Sfintei noastre Biserici, ne învaţă despre existenţa unui război nevăzut cu
diavolul, potrivnicul mântuirii noastre, război care ne îndeamnă să punem
mâna pe armele duhovniceşti: smerenia, postul, rugăciunea, mărturisirea
şi toate celelalte fapte bune; pentru că viaţa aceasta este o luptă şi nu o
şezătoare. Mărturisirea este un act important în lucrarea noastră de
mântuire, fără de care celelalte virtuţi nu ne vor fi recunoscute înaintea
tronului de Judecată a lui Dumnezeu. Pentru că Mântuitorul spune clar
în Evanghelie: „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor,
mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar
de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de
el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri” (Mt. 10:32-33). Mărturisirea
este, aşadar, o datorie, o poruncă dumnezeiască şi suntem datori să ne
apărăm în faţa celor care se ridică împotriva noastră şi a Bisericii lui Hristos,
fără să aşteptăm alte porunci oficiale, ci să ascultăm de glasul Evangheliei
când este vorba de batjocorirea lui Hristos. Nu avem nevoie să ne
poruncească cineva să luptăm împotriva prigonitorilor lui Hristos, sau să
aşteptăm prilej de ascultare faţă de mai marii lumii acesteia. Ascultarea
este una, lupta împotriva diavolului este alta. A asculta – în momentul
acesta – când văd că este casa vecinului în flăcări, iar eu stau cu găleata
plină cu apă şi nu mă duc să o vărs să surp incendiul acesta mare care mistuie
casa, pentru că nu mi-a poruncit şeful meu, acea ascultare este oarbă,
după cum orb este şi sufletul acelui om.
Se vorbeşte că nu este acuma sfârşitul. Da! Şi eu spun că nu este acuma,
dar noi trebuie să fim pregătiţi, pentru că toate evenimentele conclud la
această stare de lucru. Se vede că toată activitatea aceasta de înrobire a
noastră, se duce nu numai împotriva creştinismului, ci şi a umanităţii în
genere; este vorba de un atac puternic la adresa persoanei umane şi fiecare
creştin este dator să-şi pună viaţa pentru credinţa lui, pentru sufletul lui.
Până acum a mai mers şi cu partidul, şi cu carnetul roşu; a mai mers şi cu
carnetul portocaliu, şi cu carnetul galben, dar de data aceasta avem de-a
face cu un carnet multicolor care ne privează de libertate şi de viaţă. Depinde
de ce vrem: Vrem să fim sclavi sau liberi? Vrem să fim morţi sau vii?
Dar preţul libertăţii şi al vieţii a crescut mai mult decât criza economică
11 dictatura biometrică
Începând cu 1 ianuarie, anul acesta, în urma unui alt mare tun dat de
Guvernul Tăriceanu în inima poporului, în prag de Crăciun, România
s-a conformat priorităţilor Uniunii Republicilor Socialiste ale Animalelor
(URSA) şi a introdus Paşapoarte cu cip biometric la tot poporu’, asemenea
bovinelor şi ovinelor, uitând însă să-l şi întrebe dacă vrea. Pentru cei care
nu ştiu, URSA este un alt titlu dat de George Orwell nuvelei sale satirice
la adresa dictaturii lui Stalin, Ferma Animalelor. Între timp am mai evoluat,
a apărut şi cuvântul Europeană după Uniune, ca pretext legal pentru
toate afacerile necurate care se petrec pe plaiul românesc. Cu „priorităţile
şi normele UE” în sus şi în jos, am ajuns să fim ţara care oferă de 10 ori mai
multe contribuţii financiare Uniunii faţă de cât primim înapoi. La fel, la
capitolul cipuri: ne-am trezit, printr-o Hotărâre de Guvern dată pe furiş şi
pe grăbiş în decembrie 2008, să fim primele bipede din UE cu Paşapoarte
Biometrice, chiar înainte de votul din Parlamentul European, care recomanda
folosirea lor de la 1 iulie anul acesta.
Chestiunea introducerii obligatorii a cipului biometric în actele de
identitate ale românilor este atât o problemă legală şi morală, cât şi una
socială şi religioasă. Deja mai multe studii profesioniste, româneşti, europene
şi americane, au apărut în dezbaterea societăţii civile preocupate de
starea naţiunii. Acestea au fost înaintate şi autorităţilor statului şi Sinodului
Sfintei Biserici Ortodoxe Române, pentru a nu se spune că nu s-a ştiut.
Până acum, rezultatul informării acestor organe este nul. Din punct de
vedere legal, Hotărârea de Guvern, dată pe 15 decembrie 2008 (deci după
alegeri!) este... ilegală. Pe lângă numeroasele articole din Constituţie
încălcate abuziv, instituirea obligativităţii „cipuirii” ignoră însăşi normele
Comisiei Europene, stipulate foarte clar într-un Raport al Grupului European
pentru Etică în Ştiinţă şi Noi Tehnologii: un răstimp de 18-36 de
INTRODUCERE
Victor Roncea
Paşi fatali spre o dictatură absolută
12 dictatura biometrică 13 dictatura biometrică
decât înfigătorii de crotalii în urechile animalelor? Sau proiectul controlului
total al noii ordini biometrice nu ţine cont de „criza mondială”?
Pe lângă studierea afacerii de miliarde de euro (aţi citit bine), pusă pe
roate în spatele uşilor închise, Serviciul Român de Informaţii ar trebui să
observe şi cum cipul biometric constituie o ameninţare la adresa siguranţei
naţionale a României. Cine va garanta securitatea bazei de date biometrice
a întregii naţiuni, pe vremurile acestea de criză?
Nimeni nu a plătit pentru afacerea Gardasil, soldată cu o pierdere a statului
de 23 plus milioane de euro. Cine va plăti acum? Dacă în cazul Gardasil
am avut de-a face cu încercarea unui experiment medical, acum suntem cobaii
unui experiment informaţional. Care, după cum spun unii militanţi anticip,
este premergător implantului uman, după cum se experimentează deja
în Statele Unite şi Marea Britanie. Aşadar, după animale, primii care vor
urma sunt copiii, pentru a „nu se pierde”. Nu ştiu cum se face, dar românii
sunt din nou primii cobai şi la capitolul acesta. În Basarabia, actuala Republica
Moldova, „experimental”, copiii au început să primească, de la naştere,
„buletine”. De aici până la un alt experiment, aflat pe lista de priorităţi a
companiei VeryChip – aceeaşi care deja a împlântat cipuri în soldaţii americani
şi poliţiştii britanici – , nu mai e decât un pas.
Între o nenorocire şi alta abătute asupra României, şi-au făcut simţite
prezenţa, pe ascuns, şi paşapoartele cu date biometrice, intrate pe sub
mână în viaţa românilor. Fără a fi informaţi nici cât negru guvernamental
sub unghia democraţiei, afacerea de sute şi sute de milioane de euro
cade bine, pentru unii, în mijlocul „crizei mondiale” când iată, pentru a
supravieţui, suntem nevoiţi din nou să ne îndatorăm finanţei mondiale.
Între eliminarea istoriei sau a educaţiei fizice, adică transformarea elevilor
în nişte mancurţi amorfi, şi legalizarea prostituţiei şi incestului,
adică degenerarea programatică a naţiunii, nici nu ştii de ce rău şi cum
să-ţi fereşti mai bine copiii. Pe deasupra, pentru a pune capac, apare şi
spectrul urmăririi totale prin banalul cip introdus în acte pe furiş, după
cum avertizează chiar Uniunea Europeană într-un raport al Comitetului
Economic şi Social European: „Dispozitivul R.F.I.D. poate reprezenta
cea mai mare ameninţare cunoscută la adresa libertăţii şi a vieţii private”.
luni rezervat dezbaterii publice naţionale. Or, studiind Nota de Fundamentare
a Hotărârii 1566/2008 semnată de Cristian David, încă ministru
de Interne la acea dată, ce observăm? O dată că este vorba de o Hotărâre
dată pentru modificarea unei alte Hotărâri, nr 557/2006; deci nici măcar
nu avem, de fapt, o Lege dezbătută şi aprobată de Parlamentul României
în deplină cunoştinţă de cauză. Apoi, la Secţiunea a 3-a, „Impactul socioeconomic
al proiectului de act normativ”, constatăm încălcarea flagrantă a
însăşi „normelor UE” invocate. Respectiv, la punctul 3 se afirmă scurt: „Impactul
social – Nu este cazul”. Şi-atunci, dacă se socoteşte că „nu este cazul”,
cum se explică cele 500.000 de semnături strânse până acum1, ca urmare a
Apelului Părintelui Justin Pârvu? Şi unde este dezbaterea publică?
La Bucureşti, primarul Capitalei, Sorin Oprescu, şi-a propus şi el o
afacere similară: să implanteze microcipuri R.F.I.D., similare celor din
noile Paşapoarte ale românilor, tuturor câinilor şi pisicilor din Bucureşti.
Chiar dacă, poate, Primăria nu ştie că 10% dintre animalele pe care s-a experimentat
introducerea subcutanată a cipului au făcut în scurt timp cancer,
cel puţin a supus acest proiect aberant de Hotărâre unei dezbateri publice.
Ceea ce a fost refuzat oamenilor de către Guvernul Tăriceanu! Mai
mult, ca urmare a protestului ciobanilor – pe bună dreptate - noul Cabinet
Boc, a putut să solicite Comisiei Europene că cipuirea – „crotalierea” -
mieilor să fie opţională. Respectiv, premierul Emil Boc a declarat la întâlnirea
avută în luna martie cu comisarul european pe Sănătate, Androulla
Vassiliou, ca ţara noastră se alătura grupului de state membre care susţin
că identificarea electronică a ovinelor şi caprinelor să fie opţională. Oficialii
români au explicat comisarului european că „o asemenea măsură nu
este oportună în actualul context al crizei economice din cauza costurilor
ridicate”. Iată cum, exact ca în Ferma Animalelor, am devenit mai prejos
decât patrupedele. Oare de ce premierul Boc nu s-a gândit să solicite, până
acum, acelaşi lucru şi pentru oameni?
E aceeaşi criză, nu? Şi de ce n-am
avea şi noi dreptul să alegem: cu sau fără cip? Nu cumva afaceriştii care
s-au pus pe cipuit românii au mai mare trecere pe lângă toate guvernele
1 14 aprilie 2009.
14 dictatura biometrică 15 dictatura biometrică
creştini, majoritarii acestui popor, numărul Fiarei, conform revelaţiei Apocalipsei.
Nimeni nu s-a gândit că, într-o democraţie, poporul este suveran asupra
propriei sale identităţi, care nu poate fi tranzacţionată, furată şi amanetată
şi atunci este obligatorie o dezbatere naţională, pentru a nu-i deposeda pe
cetăţenii români de drepturile lor inalienabile la conştiinţă şi libertate.
Promptă, o societate civică creştină şi energică, care nu-şi pierde
timpul în furtişaguri savante europene şi dileme ruseşti, a cerut legalitatea
obligativităţii cipurilor şi a solicitat la Curtea de Apel suspendarea
Hotărârii şi dreptul românilor de a alege în deplină cunoştinţă de cauză
asupra pericolelor acestor dispozitive de supraveghere electronică prin unde
radio (R.F.I.D.). Acţiunea zecilor de mii de susţinători şi intervenienţi
este urmare a Apelului unui bătrân din munţii Neamţului, de la poalele
Ceahlăului: Părintele duhovnic Justin Pârvu, drept şi verde ca brazii carel
înconjoară la Mănăstirea Petru Vodă. După o viaţă de luptă împotriva
comunismului ateist şi 17 ani de temniţă grea a înţeles imediat care este
rolul acestei însemnări şi subjugări electronice. La 90 de ani, un exemplu
al rezistenţei fibrei autentice româneşti, Părintele, care şi-a tocit o viaţă
genunchii rugându-se pentru neamul românesc şi şi-a bătătorit două decenii
umerii cu bastoanele temnicierilor instruiţi de bolşevicii anti-creştini,
ne avertizează că aceste cipuri sunt reprezentarea răului absolut. El ştie!
Alături de Părintele Arsenie Papacioc, camarad de suferinţă şi jertfă,
Părintele Justin avertizează acest popor creştin că ceasul mântuirii noastre
nu este departe. Dar pentru aceasta trebuie să acceptăm mucenicia, pentru
neamul acesta, pentru credinţa strămoşească.
De la Apelul Părintelui Justin, românii chiar s-au trezit. Cei mai
alerţi cu drepturile şi libertăţile fundamentale au reuşit să spargă bariera
informaţională şi, într-un timp foarte scurt, s-au strâns 50.000 de
semnături. Apoi 100.000. Apoi 200.000. Astăzi sunt deja peste 500.000!
Mai mult decât necesar pentru o nouă iniţiativă legislativă. Acţiunea Pentru
Educaţie şi Libertate (APEL) şi-a propus să strângă peste 1 000 000
de semnături până la alegerile europarlamentare. Adică de ajuns pentru o
bună bucată din Parlamentul României. Chiar dacă domină încă o con-
Problema e că nici opinia publică, nici organele statului şi nici senatorii
României, care au dezbătut şi trecut „tacit” Hotărârea de Guvern
dată de Tăriceanu, aproape în afara mandatului său, pe 15 decembrie anul
trecut, nu au habar exact ce pericole aduce înregimentarea şi supravegherea
noastră electronică de către organisme extra-statale. Pentru că surse
din ministere de forţă, ca Internele şi Justiţia, admit mai mult sau mai
puţin oficial că au fost „însărcinate” să alcătuiască o bază de date naţională,
electronică, pentru a o pune la dispoziţia „cui trebuie”, în afara ţării.
Pentru toate aceste „beneficii” ale securităţii, ca şi cum cu toţii suntem
suspecţi de terorism internaţional, europarlamentarii români au votat în
unanimitate, la începutul lunii ianuarie, pentru introducerea paşapoartelor
biometrice în întreaga Europa, cu începere de la 1 iunie, „pentru combaterea
terorismului, a criminalităţii şi a imigraţiei ilegale”, chiar dacă noi
ne conformasem singuri, de la 1 ianuarie. Mai mult: pe ascuns, deputaţii
noştri au votat în luna martie, în timp ce noi ne fierbeam cu paşapoartele
biometrice, introducerea obligatorie a cărţilor de identitate cu cip biometric,
cu începere de la 1.01.2011. Stalin ar fi fost fericit cu aşa bucăţi de
parlamentari! Dar ce va zice acum Biserica oficială, care a cântat la aceeaşi
masă cu oficialii Ministerului de Interne, afirmând că nu există o problemă
a paşapoartelor, pentru că „sunt un drept şi nu o obligaţie”, şi oricum
putem să alegem, ca nişte cetăţeni de mâna a două, paşapoarte temporartemporare?
Oare buletinele cu cip vor fi tot „un drept” pe care-l putem refuza?
Unde este reacţia patriarhului României? Că până şi Intâistătătorul
Bisericii Ortodoxe a Belurusului şi-a luat inima în dinţi şi i-a reproşat
ultimului dictator din Europa, Alexandr Lucasenko, că poporul nu vrea să
fie îndosariat electronic. În schimb, Patriarhia vrea. Purtătorul de cuvânt
al Patriarhiei a şocat lumea ortodoxă când a declarat că va fi printre primii
care se va lăsa cipuit. Să-i fie de bine! Dar unde este dezbaterea publică?
Ştiu românii ce le pune la cale Noua Securitate aflată mână în mână cu
Noua Patriarhie?
Nimeni nu a informat românii că le vor fi „furate” sufletele prin înmagazinarea
amprentei oculare, nimeni nu i-a informat pe români că acest
cip conţine şi un cod echivalent al reprezentării cifrei 666, considerat de
16 dictatura biometrică
fuzie generală, din lipsa de informare, contrar legii transparenţei actelor
publice, Parlamentul, Guvernul şi Preşedinţia României ar trebui să ţină
cont de această vox populi. De ce să se grăbească să bage România întro
nouă închisoare, înainte de a studia temeinic problematica? De ce să
fim prima ţară din Europa care îşi oferă, pe tavă, poporul unei ştiinţe
controversate, biometria, vecină bună cu eugenia? Dacă o sumedie de
ONG-uri s-au revoltat, pe bună dreptate, pentru amprentarea ţiganilor în
Italia, de ce trebuie să devenim, cu toţii, ţiganii Europei, paria lumii fără a
avea dreptul de a alege, echitabil nu „temporar”: cu sau fără cip biometric,
cu sau fără drepturi? Sclavi sau oameni liberi?
În faţa acestor grave atentate la libertatea noastră există însă o soluţie:
dezbatere naţională. Referendumul! Este dreptul nostru. Poate ultimul.
Să nu ni-l pierdem!
I
ASPECTE JURIDICE
ŞI CIVICE
18 dictatura biometrică 19 dictatura biometrică
derea, auzul, boli, ori restricţionări de tipul „posesorul trebuie să conducă
doar ziua sau doar însoţit”. Contravenţiile, amenzile şi orice alte date vor fi
stocate tot aici, asemenea unui cazier care nu se poate şterge.
Pentru 1 ianuarie 2011 e programată introducerea noilor cărţi electronice
de identitate cu cip R.F.I.D., platforma-pilot fiind realizată în judeţul
Caraş-Severin, de unde proiectul se va extinde în anii următori în celelalte
judeţe (OGU 184/20087). Informaţiile sunt memorate pe două suporturi:
banda optică şi circuit integrat de tip smartcard (cip). Microcipul permite
detectarea posesorului de la distanţă, fără ştirea acestuia, iar datele înscrise
nu pot fi şterse, ci se poate doar adăuga la ele, şi numai de către
Ministerul Internelor şi cel al Comunicaţiilor (Norme metodologice ale
OG 69/20028). Există aşadar un drept suveran asupra naturii şi cantităţii
informaţiilor înscrise: cine înscrie, ce înscrie şi cât înscrie.
Aspecte internaţionale
Campania de introducere a noilor documente biometrice de identitate
şi călătorie a început după anul 2000, odată cu dezvoltarea la scară
largă a tehnologiei microcipurilor R.F.I.D., la nivelul Uniunii Europene
paşapoartele biometrice intrând în vigoare din anul 2006. Măsura face parte
din proiectul de creare a unei singure baze de date biometrice mondiale
cu denumirea de Consorţiu Informaţional Internaţional, controlat de SUA
şi, în parte, de Marea Britanie la care s-au adăugat şi alte ţări sub pretextul
luptei antiteroriste9. Lucrurile evoluează într-un ritm îngrijorător, întrucât
încă de pe acum există presiuni din partea organizaţiilor internaţionale şi
�������������������������������������������������������������������������������� ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 184 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea Ordonanţei
Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate publicată în:
MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 2 decembrie 2008.
������������������������������������������������������������������������������� NORME METODOLOGICE din 16 noiembrie 2004 pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului
nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, republicată, precum şi a
formei şi conţinutului cărţii electronice de identitate MONITORUL OFICIAL nr. 1.113 din 27
noiembrie 2004.
9 http://victor-roncea.blogspot.com/2009/01/controversa-securitate-versus-libertate.htm
STUDIU GENERAL ASUPRA
MICROCIPULUI DE TIP R.F.I.D.
Introducerea documentelor electronice în România
Începând cu 1 ianuarie 2009, în România se emit paşapoarte electronice
care, pe lângă datele personale obişnuite, conţin elemente biometrice –
imaginea facială şi impresiunile digitale (amprente) – stocate pe un microcip
de tip R.F.I.D.1 (Radio Frequency Identification – identificare
prin unde radio). România este prima ţară din Uniunea Europeană cu
acest regim al actelor de identitate reglementat prin OGU 94/20082, HG
1566/20083 şi prin Regulamentul Consiliului Europei nr. 2.252/20044.
Nicio ţară din Europa nu deţine deocamdată acest tip de paşaport cu ambele
elemente biometrice încorporate. Început în judeţul Ilfov, până în
iunie 2009 se urmăreşte extinderea sistemului în toată ţara.
Măsura a fost implementată în ascuns, fără promovarea în mass-media
şi fără o bază legislativă naţională (actualul Ordin nr. 1.455/20065 nu
include microcipul între elementele permisului), ci doar în baza Directivei
UE 126/20066 privind permisele de conducere. Cip-ul va conţine
obişnuitele date personale, dar şi informaţii privind starea de sănătate: ve-
1 http://en.wikipedia.org/wiki/RFID
2 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 24 iunie 2008 pentru stabilirea unor măsuri privind
punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie
publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2008.
3 HOTĂRÂRE nr. 1.566 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice,
precum şi a formei şi conţinutului acestora publicată în: MONITORUL OFICIAL nr.
842 din 15 decembrie 2008.
4 http://eur-lex.europa.eu.
��������������������������������������������������������������������������������������������� III ORDIN nr. 1.455 din 25 septembrie 2006 privind forma, dimensiunile şi conţinutul permisului
de conducere publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 5 octombrie 2006
6 http://eur-lex.europa.eu
20 dictatura biometrică 21 dictatura biometrică
atunci s-au perfecţionat continuu, ajungând să fie folosite în cele mai variate
domenii ale industriei şi serviciilor, aplicate sau încorporate pe produsele
din supermarket-uri, pe cărţi, pe medicamente, în mijloacele de
transport în comun, la aparatele de securitate, pe paşapoarte şi acte de
identitate, dar şi în şcoli sau închisori, ca dispozitive de urmărire, şi chiar
implantate pe animale şi pe oameni.
Ceea ce a început ca un sistem de gestionare a mărfurilor s-a extins
treptat, din anii ’90, la identificarea animalelor şi, în final, la urmărirea şi
monitorizarea persoanelor. Astfel, elevilor din unele şcoli li se aplică cipuri
pe ghiozdane sau pe ceasuri, pentru a fi urmăriţi de părinţii lor, unele penitenciare
folosesc brăţări electrice pentru controlul eficient al deţinuţilor, iar
din 2004 anumite spitale14 implantează pacienţii lor cu cipuri pentru a le
monitoriza simptomele şi evoluţia bolii. În asemenea cazuri s-au putut observa
reacţii adverse:15 arsuri, apariţia celulelor cancerigene în jurul cipului,
migrarea acestuia în organism, sensibilitatea la radiaţii, electricitate sau
câmpuri electromagnetice, precum şi o întreagă serie de alergii şi infecţii.
Autorităţile de securitate americane şi europene, dar şi instituţiile publice
şi marile companii de mărfuri susţin o politică de extindere a folosirii
cipului în practic toate domeniile vieţii, fără un control legislativ naţional
şi în ciuda protestelor care răzbat din partea asociaţiilor de protecţia consumatorilor
şi a celor pentru apărarea drepturilor civile16.
Lipsa de securitate a microcipului
Cipurile încorporate în paşapoartele biometrice şi în actele de identitate
pot conţine substanţial mai multe informaţii faţă de simplul cod de bare,
pe care îl încorporează şi îl înlocuiesc. Nu există nici o garanţie că pe
lângă nume şi adresă, nu vor fi trecute de pildă şi datele medicale, cazierul
persoanei, anumite tulburări de care suferă, detalii despre alte persoane
����������������������������������� http://en.wikipedia.org/wiki/RFID#��������������Identification_��of_��������patients_���and_��������hospital_���sta ff��
���������������������������������������� http://en.wikipedia.org/wiki/Microchip_�������implant_�������(human)#��������Possible_��������problems
����������������������������������� http://en.wikipedia.org/wiki/RFID#P�������rivacy
ale diverselor agenţii guvernamentale de implantare a microcipului chiar în
corpul uman10. Unele state deja au intrat în această fază, implantând cipul la
anumiţi bolnavi din spitale11, la elevii de şcoală sau la persoanele în vârstă.
Numeroase organizaţii12 pentru apărarea drepturilor omului, asociaţii civile
şi culte religioase din Statele Unite şi Uniunea Europeană au protestat
faţă de această campanie iresponsabilă de marcare a fiinţei umane, de
îngrădire a libertăţii şi de înjosire a demnităţii persoanei.
La nivel de stat, poporul grec, în frunte cu Sinodul Bisericii Ortodoxe
din Grecia, a respins încă din 1997 introducerea buletinelor electronice, în
faza de proiect, reacţionând prompt şi fără ezitare.
În statul vecin, Serbia, în urma unei campanii pornite de o organizaţie
non-guvernamentală, cu susţinerea Bisericii Ortodoxe Sârbe şi a cercurilor
academice, după doi ani de proteste, introducerea cipurilor biometrice a fost
blocată până la o dezbatere publică naţională. Avocatul Dragoljub Djordjevic,
promotorul campaniei anti-biometrie „Viaţa fără a fi însemnat”, a mers
mai departe, contestând în 2008 legea abuzivă la Curtea Supremă a Serbiei.
Despre toate aceste frământări în presa românească nu s-a scris aproape
nimic. La începutul anului ştirea a venit brusc, punându-ne în faţa faptului
împlinit: „de la 1 ianuarie 2009 românilor li se vor introduce...”. Într-un
stat de drept asemenea măsuri nu se pot iniţia fără o informare prealabilă
a populaţiei despre cursul evenimentelor şi despre implicaţiile în viaţa persoanei,
fără o conştientizare a opiniei publice.
Ce este şi la ce foloseşte microcipul R.F.I.D.?
Microcipul R.F.I.D. este un circuit electronic de câţiva milimetri care
înmagazinează şi transmite informaţii prin unde radio către un aparat de
citire13. Primele microcipuri au apărut în anii ’70 în Statele Unite şi de
����������������������������������� http://en.wikipedia.org/wiki/Food_a���nd_D����rug_A��������������dministration
������������������������������������ http://en.wikipedia.org/wiki/RFID#I��������������dentification_o��f_p��������atients_a���nd_h��������ospital_s���taff �
����������������������������������������� http://en.wikipedia.org/wiki/Microchip_�������implant_�������(human)#�������EthicalQQ�������uestion
������������������������������������ http://en.wikipedia.org/wiki/RFID
22 dictatura biometrică 23 dictatura biometrică
terestră. Dacă telefoanele mobile sunt urmărite oriunde dintr-un satelit, să
ne închipuim ce poate face un satelit când e vorba de un cip ce poate primi
şi transmite informaţii şi care conţine mult mai multe date personale decât
un telefon mobil.
Printre avantajele prezentate de cei care implementează sistemul
microcipurilor se numără securitatea sporită a persoanei, combaterea
infracţionalităţii, prevenirea fraudelor. În realitate am văzut că noile acte
biometrice sunt mult mai uşor de fraudat, iar fragilitatea sistemului de date
creşte numărul de infractori potenţiali. Între un act de identitate cu foi şi
cu elemente grafice imprimate şi unul cu circuite electronice cu informaţii
codate, întotdeauna va fi mai uşor de fraudat cel din urmă. Dacă înainte existau
câteva cazuri de furt de identitate la 1.000 de oameni, acum o singură
persoană cu aparatură corespunzătoare poate citi şi descărca datele tuturor
celor 1.000 de oameni. Unde este securitatea? La fel şi dacă vorbim de bani
lichizi şi bani electronici, a căror securitate este mult mai fragilă. E mai
probabil în zilele noastre să ne golească cineva banii din cont prin operaţiuni
informatice, decât să ne deposedeze de bani lichizi prin tâlhărie.
Un studiu efectuat de The Identity Theft Resource Center arată că în
anul 2008 cazurile de pierdere a datelor şi de accesare neautorizată au crescut
brusc, cu 47%, faţă de 200723. Astfel, din datele publice privind pierderea
datelor personale în SUA, rezultă 251.175.706 de înregistrări pierdute
sau accesate fraudulos începând cu ianuarie 2005, fiind implicate companii
binecunoscute (Eastman Kodak, FedEx), unităţi de învăţământ, unităţi de
control al sănătăţii publice şi spitale, servicii de utilităţi publice24.
În august 2008, o companie privată din Marea Britanie a pierdut datele
despre 10.000 de infractori şi 84.000 de deţinuţi şi 30.000 de înregistrări
din registrul naţional al Poliţiei. BBC estimează că în perioada ianuarie-
aprilie 2008, s-au pierdut informaţii confidenţiale ale aproximativ
4.000.000 de cetăţeni ai Marii Britanii           
 http://www.infoworld.com/article/09/01/07/Data_breaches_rose_sharply_in_2008_says_
study_1.html
www.privacyrights.org/ar/ChronDataBreaches.htm
din viaţa sa, despre evenimente la care a luat parte, ori chiar opţiunile sale
politice sau religioase. Acest minuscul cip este dosar electronic la purtător,
pe el putând fi adăugate sau şterse orice fel de date, de la distanţă şi la bunul
plac al supraveghetorului. Deşi încă se folosesc în paralel, se urmăreşte
înlocuirea treptată a codului de bare prin cipul electronic, probabil cu
păstrarea sistemului de citire prin repetarea cifrei 6.
Informaţiile conţinute pe cipurile pasive pot fi citite de la 10 metri
distanţă17, fără ca purtătorul să-şi dea seama şi fără consimţământul său,
iar cele de pe cipurile active, dotate cu antenă de emisie, chiar până la 100
metri18, în funcţie de puterea aparatului de citire. De exemplu un scanner
aflat la aeroport va citi de la depărtare datele de pe cipul din paşaport fără
ca titularul să ştie, chiar cu actul în buzunar. Securitatea informaţiilor este
extrem de fragilă, orice persoană cu puţine cunoştinţe şi aparatură putând
intra în posesia lor. Paşapoartele biometrice produse în Marea Britanie au
fost fraudate în 48 de ore19 de la intrarea în circulaţie, iar cele americane,
care oficial puteau fi citite doar de la distanţă mică, de câţiva centimetri,
au fost supuse unui experiment de citire de la peste 10 metri distanţă20.
Aparatele de citire – scannerele – pot fi montate în orice încăpere, nu doar
în instituţiile publice avizate, spre exemplu într-o şcoală, într-un magazin,
într-un birou, încadrat în tocul uşii sau în tavan ori în aparatul de
aer condiţionat. Datele oricărei persoane care are la ea actele de identitate
– carte de identitate, permis auto, paşaport – pot fi citite instantaneu şi
încorporate într-o bază de date, iar cipurile avansate pot înregistra şi sunetele
din jur21. Aplicaţiile sunt practic nelimitate. Fie că ne aflăm la serviciu,
la cumpărături, la spital sau în orice alt loc, nu ne dăm seama când
suntem scanaţi. Cipul poate emite un semnal de localizare a posesorului22,
asemănător sistemelor GPS, şi poate fi urmărit constant de către o staţie
17 http://en.wikipedia.org/wiki/RFID#Passports
����������������������������������� http://en.wikipedia.org/wiki/RFID#L���������ibraries
����������������������������������� http://en.wikipedia.org/wiki/RFID#P���������assports_2�������������������; vezi şi anexa IV
����������������������������������� http://en.wikipedia.org/wiki/RFID#P���������assports
����������������������������������� http://en.wikipedia.org/wiki/RFID#�������History
����������������������������������� http://en.wikipedia.org/wiki/RFID
24 dictatura biometrică 25 dictatura biometrică
o persoană. Când un puls de microunde de mare putere de ordinul gigahertzilor
loveşte corpul uman, apare o variaţie foarte mică de temperatură.
Aceasta este asociată cu o dilatare instantanee a ţesutului uşor încălzit.
Această dilatare este îndeajuns de rapidă pentru a produce o undă acustică.
Dacă se foloseşte o secvenţă de pulsuri se poate crea un câmp acustic intern
în intervalul de 5-15 kilohertzi, care este auzibil. În acest fel este posibil
să se „vorbească” cu un adversar într-un mod cât se poate de tulburător
pentru acesta”. Conform aceluiaşi raport „se pot controla emoţiile (deci şi
acţiunile), produce somn, transmite sugestii, interfera atât cu memoria de
scurtă cât şi cu cea de lungă durată, produce o serie de experienţe personale
şi şterge o serie de experienţe personale...”.
Toate aceste date au menirea de a ne face să întrezărim uriaşul potenţial
tehnologic pe care l-a atins omenirea în secolul XXI. Ce vom face dacă
această tehnologie se va afla în mâinile unor persoane sau grupuri fără
responsabilitate şi fără conştiinţă?
Aspecte morale
Omul este făcut după chipul lui Dumnezeu şi în vederea unei nesfârşite
asemănări cu El. Cugetul ortodox are temeiuri pentru a susţine că acceptarea
cipului pe actele de identitate este o înjosire a demnităţii de creştin şi
ea are efecte în viaţa sufletească a celor care sunt de acord cu aceste măsuri.
Acceptarea cipului pe actele de identitate este un compromis care duce la
slăbirea credinţei şi a nădejdii în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Persistând
în logica acestui compromis se va ajunge inevitabil la implantarea
cipului în trupul uman. Prin această pecetluire creştinii îşi vor încredinţa
viaţa unui sistem care se declară autonom faţă de Dumnezeu. Această
pecetluire va fi într-un fel un nou botez, dar nu în numele lui Hristos şi ea
va reprezenta intrarea simbolică, psihologică şi fizică în robia sistemului.
Cercetând informaţiile tehnice despre acest tip de acte, gândul nostru
se îndreaptă imediat către descoperirea din Apocalipsă privind pecetluirea
tuturor oamenilor, în vremea sfârşitului lumii, pe mâna dreaptă şi frunte
Cu toate acestea, în timp ce controlul posesorului asupra siguranţei datelor
personale este nul, s-a observat că legislaţia privind protecţia acestor date
tinde să pedepsească victimele şi nu instituţiile vinovate de pierderea lor26.
Riscurile dezvoltării tehnologice contemporane
Cele mai avansate cercetări ştiinţifice privind interacţiunea dintre organismul
uman şi aparatura electronică intră în cea mai mare parte sub
incidenţa secretului militar. Există motive întemeiate să credem că rezultatele
depăşesc cu mult ceea ce un om obişnuit îşi poate imagina.
Într-o revistă editată de Departamentul de Justiţie American27, autorul,
director al Consiliului de Politici pentru Cercetări Penale al Statului
Texas, prezintă posibilele tehnologii care ar putea fi folosite în monitorizarea
şi controlul infractorilor recidivişti şi comentează pe marginea
ameninţărilor la adresa democraţiei pe care aceste tehnologii le ridică. O
posibilă tehnică de coerciţie ar fi următoarea: „... am putea implanta un
cip în violatorii recidivişti pentru a le monitoriza deplasările şi a le măsura
nivelurile hormonale care controlează libidoul... Aceşti infractori ar putea
fi paralizaţi instantaneu de substanţe chimice, eliberate de dispozitivul
care li s-a implantat, dacă s-ar apropia de grădiniţe, şcoli şi locuinţe dotate
cu sisteme de alarmă speciale”.
Relevant este şi materialul extras din previziunile Forţelor Aviatice
Americane elaborate în anul 1996. Citim în acest document28: „pare posibil
să putem produce limbaj de mare fidelitate în corpul uman, creând
posibilitatea de a sugestiona în mod secret şi de a direcţiona psihologic
������������������������������������������������������������������������������� arstechnica.com/news.ars/post/20070314-breaches-of-data-blaming-the-myth.html
��������������� Tony Fabelo, “T����������������������������������������������������������������������������echnocorrections”: The Promises, the Uncertain Threats, Sentencing and Corrections,
No 5, Mai 2000; disponibil electronic la adresa de internet http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/
nij/181411.pdf.
�������������������� US Air Force, New W���������������������������������������������������������������������orld Vistas: Air and Space Power for the 21st Century – Ancillary Volume,
Scientific Advisory Board (USAF), Washington, DC, Document # 19960618040, 1996,
pp. 89-90; disponibil electronic la adresa de internet http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/vistas/
ancillary.pdf
26 dictatura biometrică 27 dictatura biometrică
potrivită. De aceea principala noastră preocupare trebuie să fie dobândirea
harului Duhului Sfânt. Dacă nu avem agonisit harul, la vremea
încercărilor, oricât de bine informaţi am fi, nu vom avea putere să rezistăm
şi ne vom lepăda de Dumnezeu.
În aceste momente dificile, toţi cei ce dorim binele României trebuie
să ne unim în jurul Adevărului, să depăşim disensiunile, să nu ne lăsăm
dezbinaţi de orgoliile personale. Grecia (în 1997) şi Serbia (în 2008) au
reuşit să respingă introducerea actelor biometrice prin unitatea cu care
poporul a acţionat.
Temeiuri juridice ale libertăţii persoanei
Din punct de vedere juridic, măsura introducerii actelor biometrice
în România încalcă legile care garantează libertatea persoanei, din
Constituţia României29, cât şi normele internaţionale ale drepturilor omului.
Reproducem mai jos fragmente din prevederile respective:
Art. 8 din Carta drepturilor fundamentale UE30 (protecţia datelor cu caracter
personal): 1. Orice persoană are dreptul la protecţia datelor cu caracter
personal care o privesc.
Aceste date trebuie tratate în mod loial, în scopuri precise şi pe baza
consimţământului persoanei interesate sau în temeiul unui alt motiv legitim
prevăzut de lege. Orice persoană are drept de acces la datele colectate care o privesc
şi să obţină rectificarea acestora. Respectarea acestor reguli se supune controlului
unei autorităţi independente.
Art. 23 alin. 1 din Constituţia României – libertatea individuală: „Libertatea
individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile”.
������������������������������������� http://www.constitutia.ro/const.htm
������������������������������������������������������������������������������������������������������������ http://eur-lex.europa.eu/ro/treaties; (Carta este un capitol al Tratatului de la Lisabona privind Uniunea
Europeană – Constituţia UE revizuită – semnat la 13.12.2007. România a ratificat Tratatul prin lege în
2007, iar prin ratificare Carta Drepturilor Fundamentale a devenit obligatorie din punct de vedere juridic)
cu ceva fără de care nu se va putea cumpăra şi nu se va putea vinde, dar
care va constitui semnul Antihristului şi lepădarea de Hristos (Apocalipsa
13, 16-18). În zilele noastre se cunosc deja cazuri de persoane cărora li s-au
implantat cipuri pe mâna dreaptă din motive de securitate, medicale sau
economice.
Pe baza învăţăturii Bisericii înţelegem două aspecte. Mai întâi faptul
că primirea actelor în forma actuală nu reprezintă pecetluirea finală.
Al doilea este conştiinţa că primirea lor este unul din ultimii paşi
înaintea pecetluirii finale şi că această primire are drept consecinţă intrarea
pe un drum al cărui capăt este acceptarea pecetluirii pe mână şi
frunte şi apostazia. Dacă primim acum paşapoarte şi carnete de conducere
cu cipuri, vom primi începând cu 1 ianuarie 2011 (conform OGU
184/2008) şi buletinele cu cip. Peste câţiva ani vom accepta fără probleme
de conştiinţă îmbogăţirea cipurilor cu noi informaţii, care ne vor uşura
legătura cu diverse instituţii medicale, informaţionale, comerciale; apoi
ne va părea firească unificarea lor într-unul singur, care să încorporeze
şi cărţile de credit. Peste alţi câţiva ani se va spune că, pentru a preveni
pierderea şi furtul, este mai eficientă implantarea cipului în trupul omului.
Va mai trece încă o perioadă şi se va ajunge la concluzia că, pentru buna
funcţionare a societăţii, este strict necesar ca toţi oamenii să aibă implantate
aceste cipuri pe frunte şi pe mâna dreaptă. Ce vom face atunci?
Să fim încredinţaţi că va fi mult mai greu de rezistat atunci decât acum,
când nu ne aflăm în ultima fază! Obişnuindu-ne cu toate comodităţile
asigurate de viaţa bazată pe o infrastructură controlată prin cipuri, ne va fi
extrem de greu să renunţăm la toate înlesnirile pe care le avem.
Efortul pe care îl avem astăzi de făcut este să înţelegem corect ceea ce
se întâmplă şi cum trebuie să acţionăm concret. Armele noastre sunt în
primul rând cele duhovniceşti: postul şi rugăciunea, împreună-sfătuirea,
smerenia şi sinceritatea cu care vom cere ajutor de la Dumnezeu. Nu
cunoştinţele teoretice ne vor ajuta să ne păstrăm în credinţă, ci trăirea cât
mai profundă a vieţii duhovniceşti. Tot binele pe care îl poate face omul
izvorăşte din legătura cu Dumnezeu. Dacă-L avem pe Hristos, Hristos
ne va dezlega toate întrebările şi ne va ajuta să biruim ispitele la vremea
28 dictatura biometrică 29 dictatura biometrică
tor la fotografiile de paşaport care lasă libertatea personalului monahal ca
„fotografia poate fi realizată cu capul acoperit, pentru motive religioase”. O
prevedere similară este şi art. 4 alin. 1 din Legea 446 din 200632 privind serviciul
militar: „Cetăţenii care, din motive religioase sau de conştiinţă, refuză
să îndeplinească serviciul militar sub arme execută serviciul alternativ”.
O garanţie fundamentală o oferă Carta Drepturilor Fundamentale a UE
prin art. 10 – libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie. La alineatul
2 se prevede: „Dreptul la obiecţie pe motive de conştiinţă este recunoscut în
conformitate cu legile interne care reglementează exercitarea acestui drept”.
Este de remarcat că jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor
Omului (CEDO) condamnă în mod clar reţinerea amprentelor digitale
fără temei juridic. Astfel, într-un proces intentat de doi cetăţeni britanici
statului Marii Britanii la CEDO, Marea Cameră a concluzionat33 la 28
februarie 2008 că: „reţinerea de mostre de celule şi a profilului ADN
încalcă dreptul la viaţă privată, stipulat în Articolul 8 § 1 al Convenţiei
Drepturilor Omului. Curtea consideră că amprentele digitale conţin
informaţii unice despre persoană şi reţinerea lor fără consimţământul
persoanei nu poate fi privită ca neutră sau insignifiantă. Reţinerea amprentelor
digitale poate aşadar, în sine, să cauzeze importante îngrijorări
privind viaţa privată şi, în consecinţă, constituie o interferenţă cu dreptul
de a respecta viaţa privată.” Aceste temeiuri sunt suficiente pentru a cere
modificarea dispoziţiilor legale privind noile acte biometrice, astfel încât
fiecare să aibă posibilitatea să accepte sau să respingă o măsură care constituie
o ingerinţă în viaţa sa privată.
a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 94/2006 publicată în: MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 4.08.2006
������������������������������������������������������������������������������������������������ LEGE nr. 446 din 30 noiembrie 2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare publicată în:
MONITORUL OFICIAL nr. 990 din 12 decembrie 2006
������������������������������������������������������������������������������������������������� Decizia CEDO în dosarul S. şi Marper împotriva Marii Britanii (dosarele 30562/04 şi 30566/04),
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Multimedia/Webcasts+of+public+hearings/
Art. 25 din Constituţia României – libera circulaţie: „(1) Dreptul la libera
circulaţie, în ţară şi în străinătate, este garantat. (2) Fiecărui cetăţean îi este
asigurat dreptul de a-şi stabili domiciliul sau reşedinţa în orice localitate din ţară,
de a emigra, precum şi de a reveni în ţară”.
Art. 26 din Constituţia României – viaţa intimă: „(1) Autorităţile publice
respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată. (2) Persoana fizică are
dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora,
ordinea publică sau bunele moravuri”.
Art. 27 alin. 1 din Constituţia României – inviolabilitatea domiciliului (indirect):
„Domiciliul şi reşedinţa sunt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde
sau rămâne în domiciliul ori în reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia”.
(reamintim că cipul poate servi ca dispozitiv de localizare ori de înregistrare a
sunetelor, pe care posesorul îl ia cu el la domiciliu)
Art. 29 alin. 1 din Constituţia României – libertatea conştiinţei: „Libertatea
gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi
îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să
adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale”.
Art. 31 – dreptul la informaţie: „(1) Dreptul persoanei de a avea acces la
orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit. (2) Autorităţile publice,
potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a
cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal”
(posesorul nu are acces la informaţiile din propriul cip; în raport cu acestea
el este persoană neautorizată).
La vremea apariţiei cărţilor de identitate simple, cetăţeanul putea alege:
„persoanele care refuză cartea de identitate din motive religioase primesc
buletine de tip vechi” (Ordinul 1190 din 31 iulie 2001 al Ministerului de
Interne, acum scos din circulaţie). Sau HG 978/200631, de pildă, referi-
����������������������������������������������������������������������������������������������� Hotărâre nr. 978 din 2.082006 pentru modificarea art. 6 din Normele metodologice de aplicare
30 dictatura biometrică 31 dictatura biometrică
votat împotriva Tratatului pentru că România nu a avut nici o contribuţie
la acest document. În momentul de faţă arătăm că la nivelul UE noi nu
contăm. Am acceptat tot ceea ce ne-au propus europenii”37.
Un motiv în plus de îngrijorare pentru securitatea persoanei îl constituie
recenta lege 298 din 18 noiembrie 200838 privind reţinerea informaţiilor.
Aceasta obligă furnizorii reţelelor publice de comunicaţii (operatorii de telefonie
fixă şi mobilă) şi furnizorii de comunicaţii electronice (operatorii de Internet)
să reţină, să păstreze şi să predea, la cerere, autorităţilor competente, date
privind convorbirile telefonice şi mesajele pe Internet. Datele trebuie păstrate
timp de 6 luni de la înregistrare, şi pot fi cerute în cadrul unui proces în principiu
numai de către judecător sau procuror (art. 3 alin. 2). Adevăratul nucleu al
legii pare a fi însă art. 20, din care cităm un fragment: „În scopul prevenirii şi
contracarării ameninţărilor la adresa securităţii naţionale, organele de stat cu
atribuţii în acest domeniu pot avea acces la datele reţinute”. Aceasta înseamnă
că orice agenţie, comisie sau corp guvernamental, poate fi uşor împuternicit
să prelucreze aceste date, în numele securităţii naţionale. Prevalenţa puterii
politice asupra puterii judecătoreşti a creat dintotdeauna deviaţii în bunul
mers al societăţii, cu urmări asupra siguranţei individuale. Legat de această
lege şi de problema paşapoartelor biometrice, s-a exprimat avocatul şi
senatorul român Iulian Urban. În cadrul interviului publicat în Curentul
din 22 ianuarie 200939, cu titlul „Noile măsuri pot fi anticamera unui
nou tip de dictatură”, acesta a sesizat tendinţa spre centralism: „oamenii
sunt invitaţi sau, mai degrabă, împinşi către momentul la care vor ajunge
complet dependenţi de sistem, de tehnologie şi existenţa lor nu va mai fi
posibilă în afara sistemului. Aşa că, referitor la «siguranţă», eu cred că de
��������������������������������������������������� http://www.euractiv.ro/uniunea europeana/articles|d������������������������isplayArticle/articleID_1���������������2457/Tratatulde-
la-Lisabona-a-fost-ratificat-cu-un-vot-impotriva.html
���������������������������������������������������������������������������������������������� LEGE nr. 298 din 18 noiembrie 2008 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii
de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii,
precum şi pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal
şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice publicată în: MONITORUL
OFICIAL nr. 780 din 21 noiembrie 2008
������������������������������������������������������������������������������������������ http://www.curentul.ro/2009/index.php/Actualitate/Iulian-Urban-Noile-masuri-pot-fi-anticamera-
unui-nou-tip-de-dictatura.html
Când statul greşeşte
Istoria arată că au existat decizii la nivel de stat care au influenţat în mod
negativ întreaga populaţie a unei ţări sau a unei mari părţi din ea.
În Statele Unite, în anii ’60, medicamentul thaliomide34, contra
greţurilor şi insomniei femeilor însărcinate, a fost declarat sigur în
privinţa reacţiilor adverse. Rezultatul a fost tragic: mii de copii s-au născut
malformaţi, cu braţe şi picioare ca înotătoarele peştilor.
Cazuri ca acesta au determinat apariţia organizaţiilor non-guvernamentale
de protecţie a consumatorilor şi de monitorizare a posibilelor abuzuri
ale statului. De asemenea, cetăţenii au înţeles că nu se pot încrede
orbeşte în deciziile guvernanţilor. Astfel au apărut acţiuni de respingere a
unor legi care lezau interesul populaţiei.
Un exemplu recent din ţara noastră este introducerea vaccinului Gardasil,
împotriva cancerului de col uterin, la fete. Ministerul Sănătăţii a
făcut acestui vaccin campanie în 2008, fără să atenţioneze că în Statele
Unite se înregistraseră deja 25 de decese şi cifra uimitoare de 10.000 de
cazuri de reacţii adverse35, însoţite de riscul pe termen lung de cancer sau
sterilitate. Populaţia nu a avut încredere în această campanie şi doar 2,57%
din elevele de clasa a IV-a vizate au acceptat vaccinul.
Există diverse motive pentru apariţia unor astfel de situaţii. Unul dintre
acestea este faptul că deciziile luate de diverse organisme internaţionale
au fost transplantate uneori în legislaţia noastră fără a se lua în calcul
impactul lor social, neţinând cont de dorinţele şi necesităţile reale ale
poporului român. De exemplu, în iunie 2008, europarlamentarii români
au aprobat Tratatul de la Lisabona36 (noua formă a Constituţiei UE), fără
amendamente, deşi 9 state încă nu o ratificaseră, iar celelalte o făcuseră cu
rezerve. Din 387 de delegaţi români, unul singur a votat împotrivă: „Am
��������������������������������������������������������������������������������������������������� Articolul „De ce nu putem crede în Gardasil” din revista „Presa Ortodoxă”, nr. 1 / 2008, editată
de Asociaţia pentru apărarea familiei şi copilului.
������������������������������������������������������������������������������������������������ Articolul „Dragostea doamnei Albright” din revista „Presa Ortodoxă”, nr. 1 / 2008, editată de
Asociaţia pentru apărarea familiei şi copilului.
������������������������������������������������������������������������������������������������ Articolul „Dragostea doamnei Albright” din revista „Presa Ortodoxă”, nr. 1 / 2008, editată de
Asociaţia pentru apărarea familiei şi copilului.
32 dictatura biometrică 33 dictatura biometrică
OPINIA GRUPULUI EUROPEAN DE ETICĂ ÎN
ŞTIINŢĂ ŞI NOI TEHNOLOGII CĂTRE COMISIA
EUROPEANĂ DESPRE ICT ŞI R.F.I.D.40
Aspecte etice ale implanturilor ICT în corpul uman
Referinţă: Această Opinie este produsă ca rezultat al unei iniţiative
directe a EGE
Profesor Stefano Rodotà şi Profesor Rafael Capurro / Grupul European
de Etică în Ştiinţă şi Noi Tehnologii EGE
• Respectând Tratatul Uniunii Europene şi în particular Articolul 6 al prevederilor
comune referitoare la respectul pentru Drepturile Fundamentale;
• Respectând la Tratatul Consiliului European şi în particular Articolul
152 despre sănătatea publică;
• Respectând Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene din
28 septembrie 2000, aprobat de Consiliul Europei în Biarritz pe 14 Octombrie
2000 şi proclamat solemn la Nisa de către Parlamentul European
alături de Consiliul şi de Comisia din 7 decembrie 2000, în particular Articolul
1 despre Demnitatea umană, Articolul 3 despre Dreptul persoanei
la integritate, şi Articolul 8 despre Protecţia datelor personale;41
• Respectând Directiva 2002/58/EC a Parlamentului European şi a Consiliului
din 12 Iulie 2002 referitor la procesarea datelor personale şi a
protejării intimităţii în sectorul comunicaţiilor electronice;42
• Respectând Directiva 95/46/EC a Parlamentului European şi a Consiliului
Uniunii Europene din 24 octombrie 1995 despre protecţia indivizilor
cu privire la procesarea datelor personale şi despre libera mişcare a datelor
asemenea;43
• Respectând Directiva 90/385/EEC a Consiliului din 20 Iunie 1990 de-
��������������������������������� Adoptată pe data de 16/03/2005.
�������������������������������������������������������� Jurnalul oficial C 364 din 18 noiembrie 2000, p. 1-22
���������������������������������������������������� Jurnalul oficial L 201 din 31 iulie 2002, p. 37-47
�������������������������������������������������������� Jurnalul oficial L 281 din 23 noiembrie 1995, p. 31-50
fapt nu există siguranţă a cetăţenilor, există doar o mână de cetăţeni care
controlează, prin sintagma „securitate a statului”, pe ceilalţi cetăţeni”.
Aceste exemple ne arată că, în ultimă instanţă, nu putem încredinţa
total statului responsabilitatea pentru viaţa noastră.
Concluzii
Toate datele prezentate mai sus ne trezesc îngrijorarea cu privire la viitorul
libertăţii persoanei şi a respectării conştiinţei religioase în România.
Cipurile de pe noile acte de identitate şi călătorie nu prezintă siguranţă
tehnică, informaţiile de pe ele putând fi cu uşurinţă deturnate şi folosite în
scopuri contrare intereselor noastre.
În virtutea drepturilor fundamentale garantate de art. 23-31 din
Constituţia României – libertatea persoanei, respectul vieţii private, libertatea
de conştiinţă şi accesul la informaţie –, considerăm noile prevederi
legale abuzive şi cerem cu fermitate respectarea dreptului fiecărui cetăţean
de a accepta sau respinge actele de identitate biometrice, pe temeiul
libertăţii convingerilor şi al conştiinţei religioase
Solicităm Parlamentului României, Guvernului şi instituţiilor publice
interesate suspendarea de urgenţă a aplicării actelor normative OGU
94/2008 şi HG 1566/2008 privind paşapoartele electronice, a Directivei UE
126/2006 privind standardelor pentru permisele auto şi a OUG 184/2008
şi OG 69/2002 privind cărţile electronice de identitate precum şi iniţierea
unei dezbateri publice la nivel naţional, pentru ca societatea românească
să conştientizeze implicaţiile pe care le are introducerea noilor documente
electronice faţă de protecţia libertăţilor cetăţeneşti şi a vieţii private.
34 dictatura biometrică 35 dictatura biometrică
Introducere
Tehnologiile de informare şi comunicare ne inundă vieţile. Până acum,
această influenţă pătrunzătoare a implicat îndeosebi dispozitive pe care
le folosim pentru scopuri private sau la locul de muncă, aşa cum sunt
computerele personale, telefoanele mobile, laptopurile şi cele asemenea.
Datorită noilor dezvoltări, aceste dispozitive devin din ce în ce mai mult
parte din trupul nostru, ori pentru că le purtăm cu noi, ori pentru că sunt
implantate în trupul nostru.
La prima vedere implanturile ICT nu prezintă probleme din punct
de vedere etic, dacă ne gândim de exemplu la dispozitivele cardiace. Cu
toate acestea, dacă implanturile ICT pot fi folosite să repare deficienţele
capacităţilor trupeşti, totuşi ele pot fi rău folosite, mai ales dacă aceste
dispozitive sunt accesibile prin reţele digitale. Oricine s-ar putea gândi
la asemenea dispozitive ca la o ameninţare la demnitatea umană, şi mai
ales la integritatea trupului uman (vezi Secţiunea 5), în timp ce pentru
alţii asemenea implanturi pot fi văzute în primul rând drept moduri de a
restaura capacităţile umane vătămate şi, aşadar, ca o contribuţie la promovarea
demnităţii umane.
Ideea de a lăsa dispozitivele ICT să ne intre pe sub piele nu doar pentru a
repara, dar pentru a mări capacităţile umane, dă naştere unor viziuni SF, cu
pericole şi beneficii caracteristice. Totuşi, în unele cazuri, implantarea microcipurilor
are deja loc, cu potenţial pentru forme de control social şi individual.
Relaţia intimă dintre funcţiile trupeşti şi cele psihice este fundamentală
pentru identitatea noastră personală. Neuroştiintele moderne pun accent
pe acest punct de vedere. Limbajul şi imaginaţia influenţează întrun
mod unic percepţia noastră asupra timpului şi spaţiului, felul în care
ne percepem pe noi şi pe ceilalţi, felul în care relaţionăm cu alte fiinţe
non-umane şi cu mediul natural, felul în care creăm d.p.d.v. istoric, cultural,
politic, legal, economic şi tehnic societăţile noastre, felul în care
acumulăm cunoaşterea despre noi înşine şi despre lume, şi felul în care
producem, creăm şi schimbăm lucrurile.
Dispozitivele ICT sunt produse ale invenţiei omeneşti. Funcţiile
pe care le împlinesc sunt bazate pe calcule algoritmice sau programaspre
aproximarea legilor statelor membre în relaţie cu dispozitivele medicale
active implantabile;44
• Respectând Convenţia despre Drepturile Omului şi Biomedicină a Consiliului
Europei, semnată la 4 aprilie 1997 în Oviendo, în particular Articolul
1 , scop şi obiect, Articolul 2 primatul fiinţei umane, Articolele 5 şi 9
despre consimţământ şi Articolul 10 viaţa privată şi dreptul la informaţie;45
• Respectând Declaraţia Universală despre Genomul Uman şi a Drepturilor
Omului adoptată de UNESCO la 11 noiembrie 1997;46
Cu privire la Convenţia pentru Protecţia Indivizilor, referitoare la Procesarea
Automatică a Datelor Personale, a Consiliului Europei din 1 Ianuarie
1981;47
• Respectând Declaraţia Principiilor Summitului Mondial al Societăţii
de Informaţie din 12 decembrie 2003, în particular Articolul 58 despre
folosirea ICT-urilor şi Articolul 59 despre folosirea abuzivă a ICT-urilor;48
• Respectând audierile experţilor şi a Comisiei Serviciilor de către EGE la
15/12/2003, 16/03/2004 şi 15/06/2004 în Bruxelles;49
• Respectând raportul Dr. Dr Fabienne Nsanze „implanturile ICT în corpul
uman– Un rezumat”, din Februarie 2005;50
• Respectând masa rotundă organizată de EGE în decembrie 2004 la Amsterdam;
Şi după audierea reprezentanţilor raportului EGE, Profesorul
Stefano Rodotà şi Profesorul Rafael Capurro, se afirmă următoarele:
����������������������������������������������������� Jurnalul oficial L 189 din 20 iulie 1990, p. 17-36
��� http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/164.htm
46 http://portal.unesco.org/shs/en/ev.phpURL_ID=2228&URL_DO=DO_TOPIC&URL_
SECTION=201.html
��� http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/108.htm)
��� http://www.itu.int/wsis
����������������������� Anexă acestei opinii
50
Procedurile dezbaterii mesei rotunde – aspectele etice ale implanturilor ICT în trupul uman,
21.12.2004
36 37 dictatura biometrică
bile, majoritatea folosind substanţe non biologice aşa cum este siliconul.
Aceasta permite stimularea unor funcţii biologice şi psihice.51 Mai mult,
este posibilă implantarea dispozitivelor ICT în trupul uman pentru a restaura
funcţii trupeşti sau, în cazul protezelor şi a membrelor artificiale,
a substitui unele părţi ale trupului. Acestea sunt motive esenţiale pentru
care implanturile ICT în trupul uman, potenţiale şi actuale, au o largă şi
importantă consecinţă etică.
În consecinţă, obiectivul acestei Opinii este în primul rând de a mări
conştientizarea şi de a ridica probleme în ce priveşte dilemele etice create
de o serie de implanturi ICT în acest domeniu care se extinde rapid.
Conştiinţa etică şi analiza acestor lucruri trebuie să aibă loc acum, pentru a
asigura impactul la timp şi în mod corespunzător asupra variatelor aplicaţii
tehnologice. Totuşi, acolo unde această Opinie propune limite şi bariere
etice clare, principii legale şi sugerează câţiva paşi care ar trebui urmaţi de
organismele regulatoare în Europa, Opinia se concentrează pe implanturile
ICT în trupul uman. (vezi Secţiunea 6.1).
Context ştiinţific şi tehnic
Aparate cu cip, pentru identificare şi localizare
Dispozitivele cu microcip există în 3 forme:
1) Numai citite: aceasta este cea mai simplă formă de aparate, care
doar se pot citi, similare cu ceea ce acum se foloseşte pentru identificarea
animalelor. Chiar şi aceasta formă foarte simplă are şi ar avea numeroase
aplicaţii, de exemplu, pentru a identifica pacienţii de Alzheimer, copiii sau
cei inconştienţi. Un uz mai larg ar fi un fel de card de identificare naţional,
bazat pe numărul de identificare introdus în microcip.
2) Scrise-Citite: acest tip de microcip poate purta în sine un set de
informaţii care s-ar putea extinde pe cât e necesar. El permite stocarea
���������������������������������������������������������������������������������������������������� Ar trebui notat că există o amplă dezbatere în legătură cu viziunea mecanicistă asupra creierului
uman, lucru care nu e menţionat în această Opinie
datelor şi este programabil de la distanţă. De exemplu, când un microcip
conţine datele medicale ale persoanei şi istoria evoluează, informaţiile
subsecvente ar putea de asemenea fi adăugate în microcip fără necesitatea
scoaterii microcipului implantat. Ar putea de asemenea să faciliteze şi să
înregistreze tranzacţii financiare. Al treilea set de informaţii importante
pe care un asemenea microcip le poate avea ar fi cazierele.
3) Aparatele cu capacitate de urmărire: pe lângă capacitatea de a citi
şi scrie, mai sus menţionate, un astfel de aparat mai poate emite un semnal
radio care poate fi depistat. Aplicaţiile ar putea fi, din nou, numeroase,
aşa cum este dovedit prin tehnologiile mai puţin avansate care deja sunt
existente. Asemenea aparate au nevoie de o sursă de putere care trebuie să
fie miniaturizată înainte de a fi implantabilă. Cu un implant cu microcip
ar fi posibilă monitorizarea permanentă. Dacă fiecare cip emite un semnal
de o frecvenţă de identificare unică, indivizii cu implant de cip ar putea
fi localizaţi direct pur şi simplu formând semnalul corect. Iar pentru că
receptorul este mobil, individul purtător de cip poate fi localizat oriunde.
Aparatele tipice includ:
• aparate R.F.I.D.: milioane de cipuri de identificări pe frecvenţe radio
(R.F.I.D.) s-au vândut până astăzi, începând cu anii 80. Ele sunt folosite
pentru vite, animale de laborator, animale de casă, identificări pentru speciile
pe care de dispariţie. Această tehnologie nu conţine nici o baterie.
Cipul niciodată nu se consumă şi are o durată de viaţă de 20 de ani.
• VeriChipul™ sau “codul de bare uman”: VeriChip™ (www.4verichip.
com) este un aparat R.F.I.D. subcutanat, cam de mărimea unui bob de
orez, care este implantat în ţesutul gras de sub triceps.
Aplicaţiile curente ale VeriCipului includ:
• dosare medicale şi informaţii de sănătate - tip de sânge, alergii potenţiale
şi istoria medicală.
• informaţii personale de identitate: în cluburi de plajă în Spania şi Olanda
oamenii folosesc VeriCipul ca pe un card care grăbeşte comenzile de
băuturi sau plăţile.
• informaţii financiare (verificare secundară).
Pe lângă aceste domenii, aplicaţii mai extinse includ securitatea trans38
dictatura biometrică 39 dictatura biometrică
portului în comun, accesul în clădiri sensibile sau găsirea deţinuţilor eliberaţi
pe cauţiune, foşti criminali, şi aşa mai departe. La ora actuală (2005 n. ed.),
pentru ca eticheta să devină activă, persoana trebuie să stea la câţiva metri
de un scanner. Astfel, etichetele pot fi folosite să urmărească paşii cuiva
numai când acea persoană este în apropierea scannerului. Pentru moment,
VeriCipul nu este un aparat GPS implantabil (Global Positioning System).
Compania Bavariană Ident Technology (http://www.ident-technology.
com) oferă aparate de localizare folosind trupul uman (în special pielea)
ca transmiţător de date digitale.
Cercetare despre implanturile ICT
Aparate medicale
Biosenzori: biosenzorii sau aparatele MSEM (Micro sistemul electro
mecanic) sunt senzori implantaţi înăuntrul trupului uman pentru o monitorizare
curentă a părţilor inaccesibile a trupului. Biosenzorii formează o
reţea şi monitorizează colectiv sănătatea gazdei lor. Aceasta implică colectarea
datelor despre parametri fiziologici, cum sunt presiunea sângelui şi
nivelul de glucoză, şi care fac decizii bazate pe aceasta, cum ar fi alertarea
doctorilor la o potenţială criză medicală.
Informaţia care trebuie transmisă este informaţie medicală vitală care, prin
lege trebuie să fie securizată. În consecinţă, tehnologia de informatică este un
component critic în aceste implanturi biologice care, cu energie, memorie şi
capacităţi de computare, prezintă probleme de cercetare provocatoare.
Există câteva aplicaţii biomedicale unde această tehnologie va fi folositoare.
Exemple includ senzori implantaţi în creierul pacienţilor cu boala
Parkinson`s sau epilepsie, senzori acustici, optici care sunt în gama de senzori
pentru analiza sângelui, senzori implantaţi în trupul unui pacient de
cancer, pentru a detecta celulele canceroase.
Hipocampus artificial: un exemplu de proteză de creier, în viitor, este
cipul de creier implantabil care ar putea restaura sau mări memoria. Hipocampusul
joacă un rol cheie în formarea memoriei. Spre deosebire de
implanturile cum sunt cele cochleare, care stimulează discret activitatea
creierului, acest implant de cip va putea face aceleaşi procese ca şi partea
deteriorată a creierului pe care îl înlocuieşte. El promite să devină un fel de
a ajuta oamenii care au suferit deteriorarea creierului din cauza unui atac
de cord, epilepsie sau boală Alzheimers.
Implanturile corticale pentru cei orbi: se ştie că de mulţi ani stimularea
electrică a ochilor evocă fosfeni care duc la percepţia vizuală. Cu un implant
cortical, informaţia de la o minusculă cameră digitală ar putea fi
transmisă electrozilor implantaţi în cortexul vizual, trecând de retina care
nu funcţionează sau de nervul optic.
Implantul ocular sau retina artificială: alţi cercetători îşi concentrează
cercetările pe noile tehnologii pentru a înlocui retina distrusă - stratul de
celule din ochi sensibil la lumină.
O proteză retinală implică stimularea electrică a neuronilor retinali,
dincolo de stratul receptor, cu semnale luminoase de la o cameră digitală
microscopică. Acest lucru este fezabil atunci când retina interioară şi nervul
optic rămân intacţi. De fapt, doi pacienţi voluntari sunt actualmente
investigaţi pentru proteze retinale, sub-retinale şi epi-retinale.
Interfeţe de creier computerizat sau controlul direct al creierului: tehnologiile
implicate sunt tehnologiile de comunicaţii; acestea iau informaţia de
la creier şi o externalizează. Există tehnologii de internalizare (cochleare
sau implanturi de nerv optic), unde scopul este de a lua informaţia
dinafară şi de a oferi acces individual la el. Aceste două tehnologii până
la urmă se vor alătura pentru a forma o tehnologie interactivă, care va
permite interacţiuni de tip input output. Aceste sisteme ar putea permite
oamenilor să folosească semnale directe de la creier pentru comunicare şi
pentru controlul mişcării. Deşi studii umane demonstrează fezabilitatea
prin folosirea semnalelor creierului pentru a comanda şi controla aparate
externe, cercetătorii subliniază că va fi nevoie de mulţi ani de dezvoltare şi
de testare clinică înainte ca aceste aparate, incluzându-le pe cele neuroprotetice,
să devină accesibile pe piaţă.
40 dictatura biometrică 41 dictatura biometrică
Aparate de supraveghere şi de monitorizare:
– aparate ICT pentru a urmări trupul uman: asemenea aparate permit
unui individ cu un receptor să urmărească şi să găsească în mod precis
poziţia oricui, pe tot globul.
– aparatul GPS subcutanat pentru localizare personală: în mai 2003,
Personal Location Applied Digital Solutions (ADS) (http://www.adsx.
com/) a pretins că aşa numitul Înger Digital “Digital Angel”, un prototip
implantabil GPS de urmărire, a fost testat cu succes. Totuşi, experţii
tehnici se întreabă dacă sistemul ar putea într-adevăr funcţiona. Aparatul
de localizare personală în formă de disc măsoară 6.35 centimetri în diametru
şi 1.27 centimetri în adâncime – aproape de aceeaşi mărime cu un
defibrilator. Acest GPS de monitorizare ar putea fi folosit pentru diferite
scopuri, cum ar fi de exemplu, în caz de urgenţă medicală, atac de cord,
epilepsie, sau diabet, sau pentru identificare şi localizare, pentru oamenii
cu ocupaţii de risc înalt, copii, sau pentru suspecţii de terorism.
Dispozitive de mărire a capacităţilor sau comodităţi
Experţii în computere au prezis că în următorii 20 de ani vor fi proiectate
interfeţe neurale care nu numai că vor mări spectrul dinamic al
simţurilor, dar vor putea să şi mărească memoria şi să faciliteze gândirea
cibernetică, sau comunicarea invizibilă cu ceilalţi. Posibile aparate includ:
Proteza de implant cortical (amplificatoare de inteligenţă sau simţuri):
iniţial dezvoltate pentru orbi, implanturile corticale vor facilita oamenilor
sănătoşi să acceseze în mod permanent informaţii de la un computer, ori
printr-o cameră digitală ori printr-o interfaţă digitală.
Vedere artificială: după recentele cercetări întreprinse pentru a dezvolta retina
artificială, va fi posibil ca într-o zi să vedem lumina infraroşie. În acest caz, în
loc să folosim o cameră video standard, s-ar putea folosi o cameră cu infraroşu.
Implantul audio prin dinte, sau telefonul la dinte: cu un design din 2002,
implantul acesta există deocamdată în formă conceptuală. Un aparat cu
microvibraţie şi un receptor wireless cu frecvenţă mică sunt implantate
în dinte în timpul unei operaţii dentare de rutină. Dintele comunică cu o
gamă întreagă de aparate digitale, cum sunt telefoanele mobile, radioul sau
computerele. Informaţia de sunet este transferată, de la dinte în urechea
internă prin transducţie osoasă. Recepţia sunetului este total discretă şi
permite ca informaţia să fie primită oriunde în orice timp.
Hipocampusul artificial: aşa cum este menţionat mai sus, acest cip implantabil
de creier ar putea mări memoria.
Alte folosiri potenţiale ale aparatului ICT implantabil includ:
– Patentul Microsoft numărul 6,754,472 (22 iunie, 2004) priveşte trupul
uman ca pe un mediu pentru transmiterea datelor şi energiei, ca şi “alte
aparate”, ca de exemplu ASPurile, asistenţii personali digitali, celularele,
aparatele medicale pentru scopuri de supraveghere, cum sunt de exemplu în
casele pensionarilor), cipuri R.F.I.D. care fac posibilă localizarea altor persoane.
În websitul unei familii, copiii dumneavoastră s-ar putea uita online
la ce fac părinţii sau bunicii. Patentul nu descrie nici un aparat specific.
– „arme deştepte”: Applied Digital Solutions (ADS), care a creat şi
VeriCipul, VeriChip™, a anunţat în Aprilie 2004 un parteneriat cu manufactorii
de arme FN Manufacturing care să producă aşa numitele arme
deştepte. Asemenea arme pot fi declanşate numai dacă sunt operate de
proprietarul lor, care are un cip implantat în mână.
Al 6-lea Program de Cercetare şi Dezvoltare (FP6)
„Obiectivele Information Society Technologies (IST – Tehnologiile
Societăţii de Informare) sunt de a asigura conducerea europeană în
tehnologii generale şi aplicate, chiar în centrul economiei de cunoaştere.
Acest organism doreşte să se crească inovarea şi competitivitatea în afacerile
şi în industriile europene şi să contribuie la beneficii mai mari pentru
toţi cetăţenii europeni.” În Programul al 6-lea atenţia Societăţii (IST) se
concentrează pe generaţiile viitoare de tehnologii, în care computerele şi
reţelele să fie integrate în mediul de zi cu zi, făcând accesibile o mulţime de
servicii şi aplicaţii prin interfeţe umane uşor de folosit. Această viziune de
„inteligenţă de mediu” plasează utilizatorul în centrul viitoarelor dezvoltări
pentru o societate inclusiv, bazată pe informaţie, accesibilă tuturor.52
��������������������������������������������������������������������������������������� FP6 2003-2004 tema programului de lucru, http://www.cordis.lu/ist/workprogramme/en/2_������2.htm
42 dictatura biometrică 43 dictatura biometrică
Exemple de Proiecte fondate de FP6
Materiale pe scara nano, senzori, microsisteme pentru implanturi medicale
şi pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii
În acest proiect se vor folosi şi dezvolta tehnologii cu microsisteme cheie
şi comunicaţii, care vor aduce inteligenţa direct la om, în forma implanturilor
medicale, a sistemelor de măsurare ambulatorii, şi de asemenea
să faciliteze că informaţia de la aceste aparate să se transmită în afară,
în mediul mai larg. Obiectivul general este de a dezvolta tehnologii care
formează microsisteme şi apoi care să producă specifice aparate medicale
care să exploateze aceste tehnologii. Produsele medicale care vor rezulta
includ implanturi de retină şi implanturi cochleare, stimulare nervoasă,
controlul vezicii şi sisteme de monitorizare a tensiunii. Se estimează, de
la statisticile existente, că în jur de 50 % din populaţia vestică, adică în jur
de 500 milioane de locuitori, vor suferi de cel puţin una din condiţiile de
sănătate ţintite de acest proiect.
Proiectul OPTIVIP
Scopul proiectului OPTIVIP este de a optimiza protezele vizuale bazate
pe stimulare a nervului optic, şi demonstraţiile aferente, cu un studiu preclinic.
Problemele etice care apar în acest proiect sunt discutate de anumite
cereri ale proiectului care se dedică obţinerii răspunsului comunităţii celor
orbi, şi în special de la pacienţi şi de la reprezentanţii acestora. Astfel
s-ar acoperi diferitele aspecte ale protezelor, în special funcţionalitatea,
aparenţa şi etica. Acest lucru este esenţial pentru a direcţiona eforturile de
cercetare în relaţie cu nevoile reale.
Context Legal
Principii Generale
Trăsăturile inovatoare ale problemelor adresate în aceasta Opinie fac
dificilă precizarea regulilor care sunt în mod specific aplicabile implanturilor
ICT în corpul uman. Aşadar contextul legal ar trebui derivat
din principii generale care subliniază legislaţia naţională şi instrumentele
internaţionale. Asemenea principii generale ar putea oferi ghidarea
necesară pentru a contura standardele legale de care este nevoie pentru
reglementarea unei tehnologii care modifică trupul şi relaţia lui cu mediul,
şi prin urmare are un impact adânc asupra personalităţii şi a vieţii. Aceste
principii legale pot fi găsite în texte privind diferite subiecte, de la bioetică
la procesarea informaţiei electronice, de la limitările consimţământului la
definiţia aparatelor medicale.
Cât despre contextul legal european, ar trebui să se acorde o importanţă
deosebită Cartei pentru Drepturile Fundamentale ale UE, care este
Partea a II-a a Tratatului ce stabileşte o Constituţie pentru Europa.
Aceasta stabileşte principiile generale ale demnităţii, libertăţii, egalităţii,
solidarităţii, cetăţeniei şi justiţiei, ca şi integrităţii şi inviolabilităţii trupului,
cu privire în special la consimţământul informat (Articolul 3), şi
protecţia datelor personale (Articolul 8). Problema protecţiei datelor este
dezvoltată în Directiva 95/46 şi 2002/58. Principiul precauţionar face
referire expresă în Articolul 174 al Tratatului CE şi, la fel, dar mai în detaliu,
în Comunicatul Comisiei (2000/1) din 2 Februarie 2000.53
Aparatele medicale active sunt definite şi reglementate de Directiva
90/385.
Printre instrumentele internaţionale, se ataşează o importanţă deosebită
Convenţiei despre Drepturile Omului şi Biomedicină, a Consiliului Europei
din 1997, şi Declaraţiei asupra Genomului Uman şi Drepturilor
Omului (1997), în particular cu privire la respectul pentru demnitatea şi
integritatea indivizilor şi principiul consimţământului informat. Linii mai
semnificative sunt oferite la punctele 58 and 59 ale Declaraţiei de Principii
ale Summitului Mondial al Societăţii de Informaţie (2003), care arată nevoia
ca întotdeauna cipurile ICT să fie implantate în aşa manieră încât să
se respecte drepturile fundamentale ale omului şi intimitatea vieţii.
Constituţiile naţionale şi legile domestice conţin mai multe prevederi
care se aplică în ce priveşte respectul la demnitatea şi protecţia integrităţii
�������������������������������������� http://europa.eu.int/comm/dgs/health_��������������������������consumer/library/pub/pub07_��������en.pdf
44 dictatura biometrică 45 dictatura biometrică
fizice şi a sănătăţii, consimţământul informat şi problema transplanturilor.
Un număr de decizii administrative şi judecătoreşti tratează direct
problemele adresate în această Opinie, aşa cum este Judecata din 14 Octombrie
2004 de către Curtea Europeană de Justiţie în cazul Omega versus
Oberbürgermeister Bonn (Cazul C-36/02 54) şi Ordinul din 12 Octombrie
2004 de către Administraţia Americană pentru Medicamente şi
Alimentaţie, despre testarea cipurilor VeriChip pentru scopuri medicale.
Aceste instrumente permit să se derive un set de principii pe care se
poate construi o structură legală, şi pe care se poate estima corect legalitatea
implanturilor ICT în corpul uman.
Demnitatea Umană
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene se deschide
cu principiul demnităţii. Articolul 1 afirmă că demnitatea umană este
inviolabilă.
Aceasta are drept model Grundgesetzul german şi este în ton cu
declaraţia făcută în Preambul către Cartă, prin care Uniunea afirmă că
plasează individul în inima activităţii ei. Acest principiu a fost ţinut drept
limită absolută în decizia Omega, care consideră legal ca autorităţile germane
să interzică un joc numit „Playing at Killing” (Joaca de-a uciderea)
pentru că s-a găsit a fi „o ameninţare la politica publică, prin raţiunea
faptului că în acord cu conceptul prevalent în opinia publică, exploatarea
jocurilor care implică uciderea simulată a oamenilor încalcă o valoare
fundamentală, instituită prin Constituţie naţională, anume, demnitatea
umană.” Acest afront la demnitatea umană nu are doar importanţa
de a legitimiza prohibiţia care limitează libertatea de întreprindere, dar
acţionează şi ca o graniţă a libertăţii în alegerea individuală, pentru că
scoate din calcul posibilitatea ca, consimţământul informat al jucătorilor
să poată fi văzut drept ceva care să facă jocul în cauză ceva ce este acceptabil
d.p.d.v. social şi legal. Aşadar, principiul demnităţii ar trebui văzut ca
����������������������������������������������������������������������������������������� http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=d
ocj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=36%2F02&datefs=&datefe=&nomusu
el=&domaine=&mots=&resmax=100
o unealtă de identificare a acelor cazuri în care trupul ar trebui considerat
absolut inviolabil.
În foarte cunoscutul Act Census al Germaniei, s-a subliniat tocmai
că „atenţia ordinii constituţionale este valoarea şi demnitatea persoanei,
care operează în autodeterminare ca membră a unei societăţi libere”
(Judecata Bundesverfassungsgericht din 15 decembrie 1983). Aceasta
este în ton cu ghidul clar conţinut în Preambul, ca şi în Articolul 1 din
1948 a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, care în mod expres
se referă la demnitatea şi la condiţia libertăţii şi egalităţii. În ce priveşte
experienţele constituţionale mai recente, trebuie să se considere Articolul
16 din Codul Civil Francez, sau Articolul 2 din Codul Italian de Protecţie
a Datelor, care în mod expres menţionează demnitatea omului. Aceasta se
aplică de asemenea în instrumentele internaţionale, cum este Declaraţia
de la Helsinki (1964), Convenţia Drepturilor Omului şi a Biomedicinii
a Consiliului Europei (1997), care începe prin reafirmarea principiului
demnităţii umane, şi Declaraţia Genomului Uman - UNESCO (1997).
În final, Articolul 1 din Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene
(2000) afirmă că „demnitatea umană este inviolabilă. Ea trebuie
respectată şi protejată”.
Aşadar oricine poate concluziona că demnitatea este un termen de
referinţă universal, fundamental şi de neocolit, chiar dacă întotdeauna trebuie
văzut în perspectiva şi în contextul unui specific cultural. Această
concluzie poate fi susţinută astăzi prin sublinierea că se face referire la
demnitate cu o frecvenţă crescândă, de către instrumente adoptate de
organizaţiile internaţionale reprezentând toate culturile lumii, aşa cum
este UNESCO (într-adevăr, se menţionează demnitatea de cincisprezece
ori în Declaraţia Universală a Genomului Uman). Din acest punct de vedere,
demnitatea este pe cale de a deveni un concept între toate culturile.
Totuşi, ar trebui să se ia în calcul că există de asemenea o mare măsură de
ambiguitate în referirea făcută acestei lumi.
Termenul de „demnitate” se foloseşte şi ca să se ilustreze nevoia de a
respecta în mod absolut autonomia şi drepturile cuiva, dar în acelaşi timp,
acelaşi termen este folosit şi pentru a susţine pretenţia de a controla indi46
dictatura biometrică 47 dictatura biometrică
vizii şi purtarea lor, de dragul valorilor pe care cineva anume plănuieşte să
le impună asupra lor.
Mai mult, Articolul 1 din Carta Drepturilor Fundamentale spune nu
numai că demnitatea trebuie să fie respectată, dar şi protejată, după modelul
oferit de Grundgesetzul german. Aceasta înseamnă că autorităţile publice
sunt obligate nu numai să se abţină de la a interveni şi a disturba sfera
privată a unui individ, dar mai mult, ele sunt obligate să ia măsuri active
pentru a oferi condiţiile în care indivizii să poată să trăiască în demnitate.
Inviolabilitatea Umană
Principiul inviolabilităţii trupului, şi integritatea fizică şi psihologică
stabilită de Articolul 3 a Cărţii Drepturilor Fundamentale interzic orice
activitate prin care se poate periclita integritatea, în parte sau întru totul,
chiar cu consimţământul subiectului datelor. Ziarul WHO observă că
„sănătatea este un stat de bunăstare completă a trupului, minţii şi a fiinţei
sociale, şi nu înseamnă doar absenţa bolii sau a infirmităţii”.
Totuşi, aici fiecare trebuie să se confrunte cu o situaţie diferită, pentru
că integritatea nu este privită drept absolut inviolabilă, referinţa fiind
făcută despre intervenţiile care cauzează „diminuările permanente” ale
trupului cuiva (Secţiunea 5 a Codului Civil al Italiei), ori altfel este în
conflict cu ordinea publică sau cu moralitatea.
Aceasta este metoda de gândire prin care se aplică de exemplu, părerea
referitoare la legalitatea donării de organe, care este limitată numai la cei
cu pierderi ale funcţiilor vitale. Aceasta consideraţie poate duce la concluzia
că trebuie să se facă referire la principiul integrităţii nu numai acolo
unde funcţiile trupeşti sunt reintegrate şi/sau îmbunătăţite.
Mai mult, libertatea de a folosi trupul cuiva se limitează prin mai
multele prevederi prin care este interzis a transforma trupul cuiva, părţile
sale sau produsele sale, în surse de profit.
(Articolul 3 din Carta Drepturilor Fundamentale), Articolul 21 a
Convenţiei Drepturilor Omului şi Biomedicină; Articolul 4 al Declaraţiei
Universale a UNESCO).
Construcţia extensivă a principiilor non-comodificării şi non-instrumentalizării
conduc la concluzia că implantarea cipurilor ICT pentru
scopuri care sunt, vorbind în sens larg, în legătură cu profitul, (de
ex. a intra într-o discotecă în condiţii preferenţiale) trebuie interzisă.
(Secţiunea 6.4).
Protecţia Datelor şi Intimitatea
Părerea că subiecţii datelor nu sunt liberi să facă ceea ce doresc cu trupurile
lor este confirmată, chiar dacă indirect, de Articolul 8(2) al Directivei
Consiliului Europei 95/46 despre protecţia datelor personale. Aici
Statele Membre afirmă următoarele: consimţământul expres al datelor
subiectului nu este suficient pentru a permite altora să folosească datele
sensibile ale lui sau ale ei - spre exemplu referitoare la viaţa sexuală, opinii,
sănătate, origine etnică, fără o autorizaţie ad hoc dată de exemplu de
o autoritate supraveghetoare (vezi Secţiunea 26 a Codului de Protecţie a
Datelor Personale). Aceasta este menită pentru a proteja cea mai sensibilă
porţiune a corpului electronic, prevenind subiecţii datelor înşişi de la a face
disponibile părţi ale corpurilor lor electronice într-o aşa manieră încât săşi
pericliteze integritatea.
Dintr-un punct de vedere mai general, Carta Drepturilor Fundamentale
ale Uniunii Europene a trasat distincţii între protecţia vieţii private şi
de familie (Articolul 7), şi protecţia datelor personale (Articolul 8), care în
consecinţă a devenit un drept individual autonom. Aşadar, oricine e nevoit
să aibă de a face cu un fel de protecţie care este opusă oricărei intruziuni
relevante în sfera personală a cuiva, şi pe de altă parte, conferă dreptul la
autodeterminare informaţională oricărui cetăţean, incluzând dreptul de
a rămâne stăpân al datelor în ceea ce îl priveşte. Aceasta este o veritabilă
instanţă de constituţionalizare a individului, care mandatează respect atât
pentru trupul fizic cât şi pentru cel electronic.
Mai specific, protecţia datelor personale în Uniunea Europeană
se bazează pe Directiva Consiliului Europei 95/46 55 ca şi pe Directiva
������������������������������������������������������������������������������������������ Directiva 95/46/EC parlamentului European şi a Consiliului din 24 Octombrie 1995 despre
protecţia indivizilor cu privire la procesarea datelor personale şi asupra mişcării libere a acestei
informaţii, Jurnalul Oficial L 281, 23/11/1995, paginile 31 - 50
48 dictatura biometrică 49 dictatura biometrică
2002/5856. Ultima mai conţine prevederi specifice care se aplică la localizarea
indivizilor. Un set de principii şi reguli despre protecţia datelor personale
este în mod curent împărtăşită de toate statele membre ale Uniunii
Europene, ca şi de către alte state care, de la Canada până la Australia, de
la Japonia la multe state Latino Americane, au semnat un standard puternic
de protecţie a datelor bazat în primul rând pe o prevedere a informaţiei
detaliate, cuplate cu consimţământul explicit al subiectului datelor. Prin
urmare, orice fel de implant necesită o strictă evaluare preliminară, pentru
a cântări impactul asupra intimităţii.
Principiul Precauţiunii
Principiul precauţiunii nu necesită limite de netrecut sau interziceri
stricte. Este o unealtă pentru managementul riscului general, care a fost
iniţial restrânsă la probleme de mediu. În Comunicatul Comisiei din Februarie
2000 se afirmă că “Principiul precauţiunii nu este definit în Tratat,
ceea ce-l prescrie doar o singură dată, pentru a proteja mediul. Dar în
practică, spectrul său e mult mai larg, şi în mod special acolo unde evaluarea
preliminară obiectiv ştiinţifică indică faptul că există motive raţionale de
îngrijorare pe care efectele potenţial periculoase pentru mediu, oameni, animale
sau sănătatea planetei, poate fi inconsistent cu nivelul înalt de protecţie
ales pentru Comunitate (Rezumatul Comunicării, paragraful 3). Aşadar,
Comisia crede că principiul precauţiunii este unul general (Secţiunea 3 a Comunicatului),
al cărui ţel şi spectru merge dincolo de Uniunea Europeană,
aşa cum se arată de către mai multe instrumente internaţionale, începând cu
Declaraţia Mediului şi Dezvoltării adoptată la Rio de Janeiro în 1992.
Constituentele de bază şi cerinţele pentru aplicarea principiului
precauţionar sunt existenţa unui risc, adică posibilitatea de a vătăma, şi
incertitudinea ştiinţifică în ce priveşte realizarea acestei vătămări. Invocând
principiul precauţionar, managerul de risc trebuie să decidă asupra
acţiunilor de precauţie care sunt proporţionale cu potenţialul vătămării
�������������������������������������������������������������������������������������������������� Directiva 2002/58/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 Iulie 2002 cu privire la
procesarea datelor personale şi a protecţiei intimităţii în sectorul comunicaţiilor electronice (Directiva
despre intimitate şi comunicaţii electronice) Jurnalul Oficial L 201, 31/07/2002 paginile 37 -47
care este mitigată şi nu să încerce să creeze situaţii aşa numite ca neavând
nici un risc. Acţiunile de management al riscului ar trebui ţintite la identificarea
limitei riscului acceptabil cu privire la valorile puse în joc, iar
respectul faţă de trupul uman este fără îndoială una din valorile care
merită cea mai înaltă protecţie legală. Oricum, deşi înrădăcinat în cerinţe
fundamentale, principiul precauţionar este mai degrabă unul procedural
decât de natura substantivă, ceea ce înseamnă că nu este aplicat pentru
a scoate o inovaţie ci mai degrabă efectele sale. Dacă efectele negative
sunt găsite ca fiind absente, sau dacă mecanismele aplicării sunt modificate,
atunci o inovaţie ştiinţifică sau tehnologică ar putea fi privită drept
acceptabilă. Prin urmare, principiul precauţionar este o unealtă dinamică,
putând să urmărească evoluţia unui sector şi să verifice continuu dacă
este împlinită acceptabilitatea condiţiilor unei inovaţii date, prin aceasta
lărgind guvernanţa în ceea ce s-a numit societatea de risc.
Riscul relatat al implanturilor ICT au fost arătate de Ordinul
Administraţiei de Medicamente şi Alimentaţie (din Statele Unite) cu
privire la cipul subcutanat numit „VeriChip” (vezi Secţiunea 3): „reacţii
adverse ale ţesutului, migrarea implantului, compromiterea securităţii
informaţiei, eşecul implantului, eşecul scannerului electronic, interferenţa
electromagnetică, pericol electric, incompatibilitatea imaginii de rezonanţă
magnetică, înţepătura de ac”.
Oricine se va mira de faptul că s-au autorizat în scopuri medicale aceste
cipuri, în ciuda unei liste atât de detaliate de potenţiale riscuri! Autorizaţia
s-ar fi putut refuza dacă s-ar fi ţinut cont de principiul precauţionar cu
privire la acele riscuri cu grad mare de nesiguranţă.
Minimizarea datelor, Specificarea Scopului, Principiul Proporţionalităţii
şi Relevanţa
Trebuie ataşată o importanţă deosebită principiilor de minimizare a
datelor, a specificării scopurilor, a proporţionalităţii şi a relevanţei. Nici
unul din aceste principii nu are legătură cu legalitatea folosirii de cipuri
individuale, dar relaţionează mai mult la condiţiile specifice ale aplicării
folosirii lor, adică în contextul în care sunt folosite.
50 dictatura biometrică 51 dictatura biometrică
Principiul minimizării datelor are referire expresă, de exemplu, în
Articolul 16(2) al Codului Civil Francez, unde se spune: „il ne peut être
porté atteinte à l’integrité du corps humain qu’en cas de nécessité pour la
personne” („nu se poate viola integritatea corpului uman decât numai în
caz de necesitate personală”). În mod obiectiv, acest principiu înseamnă că
cineva ar trebui să se pună în situaţia de a accepta un asemenea dispozitiv
numai dacă scopul relevant nu se poate atinge prin metode mai puţin intruzive.
Acesta este de fapt principiul de minimizare, conturat în mai multe legi
privitoare la intimitate, aşa cum este Secţiunea 3(a) a Bundesdatenschutzgesetz
şi Secţiunea 3 a Codului de protecţie a datelor din Italia.
Subiectiv vorbind însă, principiul minimizării datelor postulează
existenţa unei condiţii personale cu care nu se poate trata decât folosind o
anume unealtă care se demonstrează a fi indispensabilă.
Principiul specificării scopului conţine nevoia de selecţie a obiectivelor
de atins. De exemplu, Convenţia Drepturilor Omului şi Biomedicinei
afirmă că testele care predispun la boli genetice „pot fi întreprinse numai
cu scopuri de sănătate şi pentru cercetări ştiinţifice conducătoare la
scopuri de sănătate” (Articolul 12). În fapt, se stabileşte o relaţionare între
circumstanţele specifice, uneltele disponibile, şi valorile de referinţă.
Numai acele valori care într-un context dat trec testul de consistenţă cu
asemenea valori, pot fi folosite legal.
Principiul proporţionalităţii se fundamentează pe relaţionarea dintre
uneltele de folosit şi scopurile căutate. Totuşi, accentul aici nu se pune
pe natura scopului în cauză, ci pe proporţionalitatea uneltelor care sunt
folosite, adică chiar dacă scopul este în sine legitim, el nu are voie să fie
atins prin folosirea unor unelte disproporţionate. De fapt, Comunicatul
Comisiei, menţionat mai sus, înaintează ideea de relaţie expresă dintre
precauţie şi proporţionalitate atunci când spune că „o interdicţie totală
poate să nu fie în toate cazurile un răspuns la un potenţial risc. Totuşi, în
anumite cazuri, este singurul răspuns posibil la un anumit risc dat.”
În ce priveşte principiul relevanţei, care în mod expres este scris în
Articolul 6 al Directivei 95/46, poate fi luat în consideraţie de asemenea
şi cu privire la implanturile ICT. Într-adevăr, o tehnologie dată poate fi
aplicată legal dacă este fără ambiguitate potrivită în aplicarea sa cu uneltele
disponibile.
În sfârşit, aceste principii se completează unele pe altele. După identificarea
unui scop legitim pentru folosirea unui implant ICT, fiecare ar trebui
să stabilească dacă aceasta este într-adevăr necesar, ca şi dacă uneltele
care sunt sau vor fi folosite sunt relevante şi proporţionate.
Autonomia şi Limitele implanturilor ICT
Ar trebui să se analizeze mai departe limitările implanturilor ICT în
corpul uman, aşa cum derivă dintr-o analiză a principiilor conţinute în
diferite instrumente legale, ţinând cont de principiile generale şi de regulile
care privesc autonomia indivizilor, care aici ia forma unei libertăţi de
a-şi alege propriul trup, pentru a cita un renumit slogan – „eu sunt stăpânul
propriului meu trup”, libertatea de alegere în ce priveşte propria sănătate,
libertatea faţă de formele externe de control şi influenţă.
Cu privire la orice alegere în relaţie cu trupul cuiva, consideraţiile
făcute despre principiile de integritate şi inviolabilitate încă se aplică – în
particular, ca şi în cazul unui cerut consimţământ. Într-adevăr este nevoie
de acest consimţământ, dar nu este suficient, pentru a legitimiza folosirea
acestor implanturi, care oricum NICIODATĂ NU TREBUIE FĂCUTE
FĂRĂ CONSIMŢĂMÂNTUL SAU ÎMPOTRIVA DORINŢEI
PERSOANEI.
Cu privire la orice alegere de sănătate a persoanei, subiectul respectiv
are ÎNTOTDEAUNA DREPTUL DE A OBIECTA LA A I SE
FACE IMPLANTUL ŞI DE A-L SCOATE dacă acest lucru este posibil
d.v.d.p. tehnic, fără a prejudicia cerinţa de consimţământ informat, ca şi
dreptul de a refuza tratamentul medical.
Cu privire la influenţa şi controlul extern, autonomia individului devine
deosebit de importantă în legătura cu DREPTUL DE A NU PERMITE
SĂ-I FIE DETERMINAT ŞI/SAU INFLUENŢAT COMPORTAMENTUL
DE CĂTRE ENTITĂŢILE MANAGERE ALE LINKURILOR
ELECTRONICE – dacă acestea sunt în permanentă legătura cu
entităţi externe.
52 dictatura biometrică 53 dictatura biometrică
Şi chiar în absenţa acestui tip de legături, trebuie să se ţină seama că
implanturile cu cip ICT sunt capabile să:
– permită indivizilor să fie localizaţi pe o bază permanentă şi/sau
ocazională
– permită ca informaţia conţinută în dispozitivele electronice să
fie schimbată de la distanţă, fără consimţământul sau înştiinţarea sau
cunoaşterea subiectului acestor date
Aceste riscuri vor creşte odată cu adoptarea standardelor tehnice uniformizate,
care pot permite ca datele să fie citite şi modificate de alte entităţi
decât cele care sunt în mod legal relevante sau plănuite să facă aceasta,
cum sunt subiectul datelor însuşi/însăşi, şi organizaţiile legale. Ambele
circumstanţe sunt în mod clar în conflict cu regulile de protecţie privitoare
la colectarea şi procesarea informaţiilor. În particular, “re-scrierea” datelor
calcă dreptul la identitate personal, care este în mod expres recunoscut de
către Articolul 1 al Directivei CE 95/46.
Comentarii concludente:
Pentru contextul legal, trebuie să se ia notă că:
a) existenţa unui risc serios, dar incert (în ce priveşte natura sa, n. ed.),
care actualmente se aplică celor mai simple tipuri de implanturi ICT în
corpul omului, necesită aplicarea principiului precauţionar. În special, ar
trebui să se facă distincţia între implanturile active şi implanturile pasive,
între cele reversibile şi cele ireversibile, între cele online şi cele offline;
b) principiul specificării scopului mandatează cel puţin o distincţie între
aplicaţiile medicale şi cele non-medicale. Totuşi, aplicaţiile medicale ar
trebui evaluate strict şi selectiv, în parte pentru a preveni posibilitatea ca
acestea să devină invocate drept motive de a legitima alte tipuri de aplicaţii;
c) principiul de minimizare a datelor neagă legalitatea implanturilor
ICT care au drept unic scop identificarea subiecţilor, dacă aceste date pot
fi înlocuite de metode şi unelte mai puţin invazive şi la fel de sigure;
d) principiul proporţionalităţii neagă legalitatea unor asemenea implanturi,
cum sunt de exemplu cele folosite pentru a facilita intrarea în
clădirile publice;
e) principiul integrităţii şi inviolabilităţii corpului uman neagă posibilitatea
ca simplul consimţământ al subiectului datelor să fie suficient pentru
a permite folosirea a tot felul de implanturi;
f) principiul demnităţii interzice transformarea corpului uman într-un
obiect care să poată fi controlat şi manipulat de la distanţă într-o simplă
sursă de informaţii.
Aceste consideraţii duc la concluzia că, în circumstanţele actuale,
potenţialele şi multele riscuri ale implanturilor cu cipuri ICT în corpul
uman sunt INADMISIBILE LEGAL, şi subiectele situaţiilor
excepţionale sunt notate în Secţiunea 6.4.6).
Context etic
Societatea contemporană este confruntată cu schimbări care au legătură cu
esenţa antropologică a indivizilor. Se face acum o profundă schimbare – după
ce sunt observaţi, prin camere video şi date biometrice, indivizii sunt modificaţi
prin diferite dispozitive electronice sau prin cipuri sub piele şi etichete la aşa
un nivel, că aceştia devin din ce în ce mai mult o reţea de indivizi. Astfel,
am putea fi conectaţi continuu şi am putea fi configuraţi diferit, aşa încât din
vreme în vreme am transmite şi primi semnale care permit mişcarea, obiceiuri
şi trăsături care pot fi depistate şi definite. Aceasta va modifica înţelesul şi
conţinutul autonomiei individului şi i-ar modifica demnitatea.
Această nestăvilită erodare a prerogativelor personale, mergând atât
de departe până la a transforma trupul, coexistă nu numai cu o atenţie
crescândă în ce priveşte demnitatea, dar şi cu faptul deja menţionat, anume
că persoana este în centrul ordinii constituţionale. (vezi Preambul şi Articolele
1, 3, si 8, a Cartei Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene
şi vezi Contextul Legal al acestei Opinii, Secţiunile 4.2 şi 4.4).
Acoperire
Aceasta Opinie se concentrează pe problema implanturilor ICT în
corpul uman. Ea nu se preocupă cu întregul câmp de dispozitive ICT sau
54 dictatura biometrică 55 dictatura biometrică
cu computerele la purtător în general, deşi ar putea fi cazuri în care asemenea
aparate ar putea fi considerate quasi-implanturi.
Aceasta Opinie nu se adresează problemei implanturilor la animale,
deşi acele aplicaţii ar putea oferi exemple pentru acelea ce s-ar putea face
pe oameni.
Aceasta Opinie se adresează problemelor etice ridicate de accesibilitatea
potenţială sau actuală a acestor implanturi ICT, ca şi dispozitivelor
pe cont propriu, adică acelea care nu fac parte dintr-o reţea.
Principiile legale şi legile în general acţionează drept control împotriva
tendinţei tehnologizatoare şi servesc la a sublinia că nu tot ceea ce este
posibil d.p.d.v. tehnic este şi admisibil d.p.d.v. etic, acceptabil d.p.d.v. social,
şi aprobat d.p.d.v. legal. Pe de altă parte puterea tehnologiei care se
manifestă cu o serie întreagă de aplicaţii nu poate fi constrânsă de legi
slabe, căreia îi lipsesc raţiunea mai înaltă. Prin urmare este necesar ca
întotdeauna să se facă referire la valori puternice, capabile să dea viaţă
constituţionalizării individului care este rezultatul unui complex proces
şi a fost trasat clar în Carta Drepturilor Fundamentale a UE, pornind cu
Preambulul acesteia, unde este scris clar, că Uniunea plasează individul în
inima activităţilor sale.
„We shall not lay our hand upon thee” (nu te vom atinge pe tine).
Aceasta a fost promisiunea făcută în Magna Carta cu privire la trup
în întregimea sa – Habeas Corpus. Aceasta promisiune a supravieţuit
dezvoltărilor tehnologice. Fiecare intervenţie în trup, fiecare operaţie care
priveşte datele individului trebuie să fie privit ca fiind în strânsă legătură
cu trupul ca un întreg, la individul care trebuie respectat în integritatea
sa fizică şi mentală. Acesta este un concept mai complet de individ, iar
translaţia sa în lumea reală implică dreptul la întreg respectul faţă de un
trup care astăzi a devenit atât fizic cât şi electronic. În această nouă lume,
protejarea datelor împlineşte îndatorirea de a asigura „habeas data” cerută
de circumstanţele în schimbare, şi prin urmare devine o componentă
inalienabilă a civilizaţiei, aşa cum a fost istoria pentru habeas corpus.
În acelaşi timp, acesta este un trup permanent neterminat. Poate fi
manipulat să restaureze funcţii care ori au fost pierdute ori niciodată nu
au fost cunoscute, asta numai gândindu-ne la lipsa membrelor, la lipsa
văzului sau a auzului, sau poate fi întins dincolo de normalitatea sa
antropologică prin mărirea funcţiilor sale sau adăugându-i-se noi funcţii,
iarăşi, de dragul bunăstării persoanei şi/sau pentru competitivitatea
socială, aşa cum e în cazul capacităţilor sportive îmbunătăţite sau a protezelor
pentru inteligenţă. Avem de-a face atât cu tehnologii de restaurare
cât şi de lărgire a capacităţilor, cu multiplicarea tehnologiilor aşa numit
„prietenoase trupului” (compatibile), care pot extinde şi modifica însuşi
conceptul de trup şi care anunţă venirea roboţilor „cyborgs” – a trupului
post-uman. „În societăţile noastre, trupurile noastre au tendinţa de a deveni
materii prime care pot fi modelate după circumstanţele mediului.”
Posibilităţile configurărilor personalizate cu siguranţă sunt în creştere, aşa
cum se întâmplă şi cu oportunităţile pentru măsurile politice care ţintesc
să controleze trupul prin metode tehnologice.
Simpla reducere a trupurilor noastre la un aparat, nu numai că
dovedeşte direcţia deja menţionată, către transformarea noastră din ce în
ce mai mult într-o unealtă care permite monitorizarea permanentă a indivizilor.
Într-adevăr, indivizii sunt DEPOSEDAŢI DE TRUPURILE
LOR ŞI PRIN URMARE DE AUTONOMIA LOR. Trupul ar ajunge
să devină sub controlul altcuiva. Ce mai poate face cineva după ce este
deposedat de propriul trup?
Implanturile şi demnitatea umană
Respectul pentru demnitatea umană trebuie să fie baza fundamentală a
discuţiilor despre limitele care trebuie trasate pentru diferitele folosiri ale
implanturilor ICT.
Grupul consideră că implanturile nu sunt în sine un pericol la libertatea
sau demnitatea umană dar în cazul aplicaţiilor care implică de exemplu
posibilitatea monitorizării individuale sau de grup, atunci restricţia
potenţială a libertăţii trebuie să fie cu multă grijă evaluată (vezi Secţiunea
6.4.6). Protecţia, pe baza implanturilor ICT, a sănătăţii sau securitatea
persoanelor cu boli neurologice grave nu creează în mod necesar o dilemă
între inviolabilitatea libertăţii şi nevoia de protejare a sănătăţii. Totuşi,
56 dictatura biometrică 57 dictatura biometrică
chiar şi în aceste cazuri, folosirea unor asemenea implanturi nu ar trebui să
rezulte în nici o discriminare sau abuz contrar drepturilor omului.
Implanturile ICT pentru scopuri medicale
Nu mai trebuie precizat că este nevoie de consimţământul informat al
subiectului, atunci când se vor folosi implanturile ICT în scopuri medicale.
Această informare trebuie că nu doar să se adreseze posibilelor beneficii
şi riscuri de sănătate, dar şi de riscurile ca aceste implanturi să fie folosite
pentru a localiza oameni sau/şi pentru a obţine informaţii stocate în aceste
dispozitive, fără permisiunea persoanei în care este implantat aparatul.
Când riscurile sunt dificil de prezis, acest lucru trebuie specificat în
informaţia oferită.
Implantarea cu aparate ICT în scopuri medicale trebuie guvernate de
principii care se asigură că:
a) obiectivul este important, cum este acela de a salva viaţa persoanei,
a reda sănătatea sau de a îmbunătăţi calitatea vieţii.
b) implantul este necesar pentru a atinge obiectivul.
c) când nu există altă metodă de a atinge obiectivul care să fie mai puţin
invazivă şi mai eficientă d.p.d.v. al costului.
Problema implanturilor bio-artificiale combinate ar trebui luată în
considerare în mod particular în raport cu problemele şi posibilităţile lor.
Individul şi reţeaua. În măsura în care un individ devine parte dintr-o reţea
ICT prin implantarea dispozitivului, atunci trebuie luată în considerare
întreaga operaţiune a acestei reţele, şi nu doar a implantului ICT. Este
deosebit de importantă puterea acestei reţele (cine are acces la ea, cine
poate obţine informaţii de la ea, cine o poate schimba, şi aşa mai departe),
şi mai ales că acest lucru să fie transparent. Aceasta se bazează pe principiul
respectului faţă de persoană, ca şi pe principiul evitării lezării persoanei.
Libertatea cercetării. Deşi necesitatea cercetării poate fi uneori pusă sub
semnul întrebării, cunoaşterea nouă este esenţială pentru dezvoltarea
indivizilor şi a societăţilor. Cu toate acestea, libertatea cercetării trebuie
restricţionată prin respectul faţă de alte valori importante şi faţă de
principiile etice, spre exemplu respectul faţă de persoane şi obligaţia
evitării vătămării fizice, mentale şi economice, ca rezultat al participării
în cercetare.
Noţiunea etică a inviolabilităţii trupului uman nu ar trebui înţeleasă
ca o barieră împotriva progresului ştiinţei şi tehnologiei, ci ca o barieră
împotriva rău folosirii acestuia. Libertatea de cercetare în acest domeniu
ar trebui să fie subiect nu numai al consimţământului informat al persoanelor
doritoare să participe în noi experimente care ţintesc la recuperarea
sănătăţii, dar şi la conştientizarea posibilităţii de a vătăma nu numai
funcţiile trupeşti, dar şi ale celor psihice, a persoanelor care participă în
experimente clinice (vezi Opinia EGE nr. 17 asupra aspectelor etice ale
cercetării clinice în ţările în curs de dezvoltare, februarie 2003)
Participarea în cercetarea implanturilor ICT. Este necesar consimţământul
informat atunci când de exemplu se cercetează efectele implanturilor ICT
pe voluntari sănătoşi şi pe pacienţi. Aceasta informare ar trebui ca nu doar
să enunţe posibilele beneficii şi riscurile de sănătate prezente, dar şi riscurile
şi implicaţiile pe termen lung, ca şi riscurile pe care aceste implanturi le
prezintă, de a servi drept aparate de localizare şi de obţinere a informaţiilor
persoanelor în trupurile cărora sunt implantate aceste aparate. Dreptul de
a opri continuitatea participării în cercetare trebuie întotdeauna respectat,
şi trebuie clarificată pacienţilor informaţia referitoare la cum va fi respectat
în practică acest drept, atunci când implantul este făcut în trupul persoanei.
Implanturile ICT, minorii şi persoanele cu handicap. Consimţământul
informat este un principiu etic care se aplică şi în domeniul implanturilor
ICT în trupul uman. Totuşi, acest lucru trebuie specificat în particular
în cazurile în care persoanele, din cauza vârstei lor (copiii şi persoanele
în vârstă), şi/sau a constituţiei psihice, se presupune a necesita implanturi
ICT cu scop de supraveghere. Aparatele ICT pentru implantarea în
minori şi în persoanele cu handicap numai dacă aceasta se va face în acord
cu principiile enunţate de Convenţia Consiliului Europei de Biomedicină
şi a Drepturilor Omului. Problema implanturilor cochleare pentru copii
necesită o atenţie specială.
Implanturile ICT ireversibile. Cerinţa necesităţii consimţământului
informat şi a protejării datelor (intimitatea şi confidenţialitatea datelor,
58 dictatura biometrică 59 dictatura biometrică
în particular) trebuie să fie implementate cu stricteţe în cazurile în care
implanturile ICT sunt ireversibile şi nu pot fi scoase din trup fără riscuri
grave la adresa vieţii individului. Asemenea implanturi nu trebuie folosite
în scopul cercetării decât dacă obiectivul cercetării este de a oferi un
beneficiu terapeutic cert, pentru subiectul respectivei cercetări.
Implanturile ICT pentru scopuri non medicale
Gama largă de aplicaţii non-medicale a implanturilor ICT cer
consimţământul informat, ca şi respectarea intimităţii, etc. Unele din
aceste aplicaţii sunt analizate în următoarele secţiuni. EGE face generala
afirmaţie că aplicaţiile non medicale sînt un potenţial risc la adresa
demnităţii umane şi la adresa societăţii democratice. Prin urmare,
asemenea aplicaţii ar trebui să respecte în toate circumstanţele, principiul
consimţământului informat şi a proporţionalităţii, şi atunci când
aplicaţiile au drept scop supravegherea, ele trebuie să se supună regulilor
amintite la Secţiunea 6.4.657.
EGE pune accent pe faptul că acolo unde adulţii îşi dau consimţământul
informat pentru anumite aplicaţii specifice, informaţia care li se oferă
trebuie să includă date clare despre posibilele riscuri şi pericole asupra
sănătăţii, atât pe termen scurt cât şi pe termen lung, ca şi problemele
procesării fără voie a datelor lor.
Funcţii mentale şi identitatea personală. Identitatea personală este crucială
pentru atribuirea responsabilităţii morale, în conformitate cu multe teorii
etice. Aparatele ICT prin urmare nu ar trebui folosite pentru a manipula
funcţii mentale sau pentru a schimba identitatea persoanei. Dreptul de a
respecta demnitatea umană, incluzând dreptul de a respecta integritatea
fizică şi mentală ar trebui să fie de bază pentru toate acestea.
Implanturile şi datele personale. E nevoie ca în acest domeniu să se aplice
principiile protejării datelor, de vreme ce prin implanturile acestea se pot
genera date despre trupul uman. Intimitatea şi confidenţialitatea datelor
trebuie să fie garantată. Individul are dreptul să determine ce date despre
��������������������������������� Notare din documentul originar.
sine sunt şi se vor procesa, de către cine şi în ce scopuri. În particular,
este crucial dreptul individului de a decide cine ar trebui să aibă acces la
asemenea date.
Aceste drepturi sunt cu atât mai importante cu cât în cazul în care
implanturile ICT funcţionează pe baza unui sistem online şi mai ales în
cazul în care implanturile sunt parte dintr-un sistem de supraveghere.
Aceasta înseamnă că EGE susţine cu tărie importanţa ca, nu numai că
individul are dreptul de a-şi proteja datele personale, dar că societatea ar
trebui să se îngrijească de asemenea sisteme, acolo unde ele sunt permise,
şi să nu devină sisteme de restricţii sau chiar de negare a drepturilor fundamentale.
Aceasta trebuie să se ia mai ales în considerare în cazul în care
asemenea sisteme devin parte integrantă a sistemului de sănătate şi în care
datele sunt în permanenţă sau ocazional transmise altor părţi. Folosirea
implanturilor ICT pentru a avea un fel de telecomandă asupra oamenilor
trebuie să fie strict interzisă.
Pentru aceasta ar trebui să se dezvolte o legislaţie şi un ghid de reguli.
Responsabilitatea pentru aceasta este a Statelor Membre. Totuşi, EGE
sugerează Comisiei Europene că ar trebui să iniţieze un astfel de proces.
Intimitatea şi implanturile ICT. Având în vedere că dispozitivele ICT sunt
implantate în conformitate cu principiile conturate în această Opinie, nu
e nici o nevoie de a declara aceste implanturi, ele ar putea şi ar trebui
să rămână nevăzute/neobservabile unui observator extern. Dreptul la
intimitate include dreptul de a avea un implant ICT.
Implanturile ICT şi Lărgirea capacităţilor fizice şi mentale. Ar trebui să se
facă eforturi pentru a ne asigura că implanturile nu sunt folosite pentru
a crea o societate cu două clase, sau pentru a mări diferenţa dintre ţările
industrializate şi restul lumii.
Accesul la implanturile ICT pentru lărgirea acestor capacităţi ar trebui
să fie folosite numai:
– pentru a aduce copiii sau adulţii la gradul de „normalitate” a
inteligenţei populaţiei, dacă ei doresc aceasta şi dacă îşi dau acordul informat;
– pentru a îmbunătăţi prospectele de sănătate (de ex. de a îmbunătăţi
60 dictatura biometrică 61 dictatura biometrică
sistemul imunitar pentru a putea fi mai rezistent la HIV). Cât pentru scopuri
de sănătate, accesul la implanturi ICT pentru aceste scopuri ar trebui
să se bazeze pe nevoie mai degrabă decât pe resursele economice şi de
poziţie socială.
EGE insistă că următoarele posibilităţi să fie interzise:
– implanturile folosite ca bază pentru rasism cibernetic.
– implanturile folosite pentru a schimba identitatea, memoria, percepţia
de sine şi percepţia altora.
– implanturile folosite pentru a mări capacităţile cu scopul de a domina
pe alţii.
– implanturile folosite pentru forţarea în vreun fel a altora care nu folosesc
asemenea implanturi.
Implanturile ICT, comercializarea şi interesele consumatorilor. De vreme
ce trupul uman, aşa cum este, nu ar trebui să dea naştere la vreun câştig
economic, aşa cum s-a documentat în partea ştiinţifică a acestui raport,
există deja o piaţă comercială pentru diferite feluri de aparate ICT. Este
esenţial ca aceste produse să nu fie puse pe piaţă fără un control adecvat.
De exemplu, produsele care pot fi privite drept produse medicale, ar trebui
controlate în acord cu cadrul legal relevant. Ar trebui să se facă eforturi
pentru a ne asigura că toate aparatele ICT sunt controlate pentru siguranţă
înainte de a fi puse pe piaţă.
Implanturile ICT cu scop de supraveghere. Implanturile pentru supraveghere
sunt în special un pericol la adresa demnităţii umane. Ele pot fi
folosite de către autorităţile de stat, de indivizi sau de grupuri, pentru a-şi
creşte puterea lor asupra celorlalţi. Implanturile pot fi folosite pentru a
localiza oamenii, şi de asemenea pentru a avea tot felul de alte informaţii
despre ei. Aceasta s-ar putea justifica pentru scopuri de siguranţă, de ex.
pentru prizonierii eliberaţi, sau în cazul copiilor vulnerabili.
Totuşi, EGE insistă că asemenea aplicaţii de supraveghere pot fi permise
numai dacă legislatorul consideră că este o nevoie urgentă şi o nevoie
justificată într-o societate democratică (Art. 8 a Convenţiei pentru
Drepturile Omului), şi dacă nu există metode mai puţin intruzive. Cu
toate acestea EGE nu mandatează astfel de folosiri şi consideră că aceste
aplicaţii pentru supraveghere, în toate circumstanţele, trebuie specificate
în legislaţie. Procedurile de supraveghere în cazurile individuale ar trebui
aprobate şi monitorizate de o Curte independentă.
Aceleaşi principii generale ar trebui să se aplice pentru folosirea implanturilor
ICT pentru scopuri militare.
Consideraţii generale
Dezvoltarea Societăţii Informaţionale. EGE consideră că problemele etice
în legătură cu implanturile ICT în trupul uman sunt intim legate de
dezvoltarea Societăţii de Informaţie ca întreg. EGE susţine viziunea
unei Societăţi de Informaţie în care atenţia să fie centrată pe oameni,
care să fie incluzivă şi orientată spre dezvoltare aşa cum se proclamă în
Declaraţia Principiilor Summitului Mondial a Societăţii de Informaţie
de la Geneva 2003.
Dezbaterea publică şi informarea. Se cere o dezbatere socială şi politică
amplă pentru a analiza ce fel de aplicaţii ar trebui acceptate şi aprobate
legal, cu precădere cele care privesc supravegherea şi lărgirea capacităţilor.
EGE recomandă o abordare precaută.
Statele Membre şi Consiliile lor etice sau instituţiile corespunzătoare,
au responsabilitatea de a crea condiţii pentru dezbateri informate, educative
şi constructive în acest domeniu.
Democraţia şi Puterea. Această Opinie diferă de câteva opinii mai vechi ale
EGE, în aceea că se mişcă într-o arie nouă şi în rapidă expansiune. Opinia
conţine elemente esenţiale pentru o agendă de viitor pentru responsabilii
legislatori din Europa. Dezbaterea publică şi educaţia sunt esenţiale pentru
a asigura transparenţă, iar Statele Membre au responsabilitatea de a se
asigura că puterea dezvoltării şi accesului la implanturi ICT este decisă
prin procese democratice.
Nevoia de Legislaţie. Este evident că acest domeniu are nevoie de legislaţie.
În mod curent, implanturile ICT non medicale în trupul uman nu sunt
acoperite în mod explicit de vreo legislaţie existentă, în special în ce
priveşte termenii de intimitate şi de protejare a datelor. Orice reglementări
trebuie bazate pe următoarele principii: demnitate, drepturile omului,
62 dictatura biometrică 63 dictatura biometrică
echitate, autonomie şi principii derivate, precauţionare, minimizarea
datelor, specificarea scopurilor, proporţionalitatea şi relevanţa.
În opinia EGE, aparatele implantabile pentru scopuri medicale ar trebui
reglementate în acelaşi mod cu medicamentele, când scopul medical
este acelaşi, mai ales dacă astfel de implanturi sunt acoperite doar în parte
de Directiva Consiliului 90/385/EEC asupra aproximării legilor Statelor
Membre în relaţie cu aparatele medicale implantabile active.
EGE recomandă Comisiei Europene să lanseze o iniţiativă legislativă
în aceste domenii care privesc aplicaţiile implanturilor ICT.
Impactul cercetării şi implanturile. Trebuie să se facă mai multe cercetări pe
termen lung asupra impactului implanturilor ICT la nivel social, cultural
şi asupra sănătăţii, cu atenţie în special asupra caracterizării, aprecierii,
managementului şi comunicării riscurilor. EGE consideră că acest lucru
ar trebui avut în vedere pentru al 7-lea Program de Cercetare al UE. Acest
fel de cercetare precauţionar este de o importanţă crucială într-un domeniu
care se extinde atât de rapid.
Domeniul implanturilor ICT este încă în prima fază şi dezvoltările
rapide care au loc ridică atât temeri cât şi speranţe, în întregul plan social.
În consecinţă, EGE s-a adresat problemelor cheie în ce priveşte dezvoltarea
curentă sau care se poate prevedea în acest moment. Totuşi, este
clar că EGE va trebui să se întoarcă la acest subiect pentru o aducere la
zi a sfatului nostru în lumina viitoarelor aplicaţii ale implanturilor ICT.
O deosebită grijă va trebui să se acorde dezvoltărilor care la început apar
ca fiind benefice, care de ex. se adresează problemelor grave de sănătate,
dar care se dovedesc a fi mai puţin benefice când sunt folosite pentru alte
aplicaţii. În consecinţă, considerăm că în aproximativ 5 ani va fi necesară
o revizie a acestei Opinii de către EGE.
Grupul European de Etică în Ştiinţă şi Noi Tehnologii
Şef EGE: Göran Hermerén
Membri EGE:
Nicos C. Alivizatos, Inez de Beaufort, Rafael Capurro, Yvon Englert,
Catherine Labrusse-Riou, Anne McLaren, Linda Nielsen, Pere Puigdomenech-
Rosell, Stefano Rodota, Günter Virt, Peter Whittaker
AVIZUL EXPLORATORIU ADRESAT COMISIEI
EUROPENE PRIVIND IDENTIFICAREA
PRIN
FRECVENŢE RADIO (R.F.I.D.)
Dimitris Dimitriadis Preşedintele C.E.S.E.
Patrick Venturini Secretarul general al C.E.S.E.
Într-o scrisoare din 26 februarie 2007, Comisia Europeană, în conformitate
cu articolul 262 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, a
solicitat Comitetului Economic şi Social European să elaboreze un aviz
exploratoriu cu privire la
Identificarea prin frecvenţe radio (RFID)58
Concluzii şi recomandări
Identificarea prin frecvenţe radio (R.F.I.D.) este o tehnologie semnificativă,
care va deveni cu timpul foarte importantă. Aplicaţiile sale
prezente şi viitoare au potenţialul de a îmbunătăţi net o gamă largă de
activităţi economice, atât în sectorul public, cât şi în cel privat şi de a
aduce beneficii semnificative atât persoanelor, cât şi întreprinderilor. De
asemenea, are potenţialul de a stimula o dezvoltare masivă în domeniul
aplicaţiilor Internetului, făcând posibil ceea ce o agenţie a ONU a descris
ca fiind „Internetul obiectelor”. Cu toate acestea, dacă R.F.I.D. nu este
foarte atent controlată, ar putea, totodată, să încalce intimitatea persoanei,
să distrugă libertăţile cetăţeneşti şi să ameninţe securitatea persoanelor şi
a întreprinderilor.
Titlul integral al comunicării este „Identificarea prin frecvenţe radio
în Europa: etape spre realizarea unui cadru politic”. Comisia a întreprins
deja o consultare amplă, care a stat la baza acestei comunicări. CESE este
acum invitat să elaboreze un document de poziţie. Pe baza reacţiilor la
��������������������������������������������������������������������������������������������������� Secţiunea pentru transporturi, energie, infrastructură şi societatea informaţională, însărcinată
cu pregătirea lucrărilor Comitetului pe această temă, şi-a adoptat avizul la 19 iunie 2007. Raportor:
dl Morgan.
În cea de-a 437-a sesiune plenară, care a avut loc la 11 şi 12 iulie 2007 (şedinţa din 11 iulie), Comitetul
Economic şi Social European a adoptat prezentul aviz cu 138 voturi pentru, 1 vot împotrivă
şi 6 abţineri.
64 dictatura biometrică 65 dictatura biometrică
comunicare sa, la sfârşitul anului, Comisia va face o recomandare statelor
membre. Actele legislative, a căror elaborare durează mai mult, vor urma
mai târziu. Prin urmare, prezentul aviz se concentrează asupra acestei
recomandări.
Comisia a decis să instituie un grup al părţilor interesate, care să
funcţioneze ca o cutie de rezonanţă, pentru a o ajuta la formularea recomandărilor.
CESE acceptă invitaţia de participare, care-i dă posibilitatea
de a expune prezentul aviz grupului părţilor interesate. CESE sprijină
acţiunile propuse de Comisie în domeniul spectrului radio, al standardelor,
al sănătăţii şi securităţii şi al mediului. CESE evidenţiază urgenţa
instituirii unei prezenţe eficiente în forurile de standardizare.
Deoarece Comisia îşi va publica recomandările către statele membre la
sfârşitul acestui an, este de presupus că va accepta infrastructura de securitate
a datelor şi de protecţie a vieţii private în forma sa actuală. Concret,
aceasta presupune că organismele de protecţie a datelor care există deja în
fiecare stat membru vor deveni autorităţile însărcinate cu protecţia datelor
şi a vieţii private în contextul R.F.I.D. Prezentul aviz se concentrează
asupra acestor teme.
Există puternice ameninţări la adresa vieţii private şi a libertăţilor
cetăţeneşti:
• etichetele R.F.I.D. pot fi aplicate în/pe obiecte şi documente fără
ştiinţa persoanei care ajunge în posesia lor. Deoarece undele radio
traversează silenţios şi cu uşurinţă ţesăturile, materialele plastice şi alte
materiale, este posibilă citirea etichetelor R.F.I.D. cusute pe îmbrăcăminte
sau fixate pe obiecte din portofele, sacoşe, valize şi altele;
• codul electronic al produsului dă posibilitatea oricăror obiecte de pe
Pământ să aibă un număr de identitate propriu. Folosirea unor numere
de identitate unice poate conduce la crearea unui sistem global
de înregistrare a articolelor, în care fiecare obiect fizic este identificat şi
asociat cu cumpărătorul sau cu proprietarul său la punctul de desfacere
sau transfer;
• instalarea R.F.I.D. necesită crearea unor uriaşe baze de date, care să
conţină datele de pe etichetele unice. Aceste înregistrări pot fi asociate
cu date de identificare personale, în special ţinând seama de extinderea
memoriilor şi a capacităţii de prelucrare a calculatoarelor;
• etichetele pot fi citite de la distanţă, nelimitându-se la raza vizuală,
de către dispozitive de citire care pot fi încorporate invizibil în aproape
orice mediu în care se adună mai multe persoane. Dispozitivele pot fi
încorporate în dale de podea, ţesute în covoare, mascate în cadrul uşilor
sau ascunse în sertare, ceea ce face practic imposibil ca o persoană să
ştie când este scanată;
• dacă identitatea personală este asociată cu numerele unor etichete
R.F.I.D. unice, persoana poate fi localizată sau i se poate elabora profilul
fără ca aceasta să ştie sau să-şi dea consimţământul;
• se poate imagina o lume în care dispozitivele de citire R.F.I.D.
formează o reţea globală omniprezentă. O astfel de reţea nu ar avea nevoie
de asemenea cititoare peste tot. Sistemul din zona de circulaţie cu taxă din
Londra poate localiza toate autovehiculele care intră în perimetrul central
cu relativ puţine camere, strategic amplasate. În acelaşi mod, se poate
construi o reţea de dispozitive de citire a etichetelor R.F.I.D. strategic
amplasate. Acest lucru nu trebuie permis.
Implicaţiile acestor ameninţări sunt următoarele:
– utilizatorii R.F.I.D. trebuie să-şi facă publice politicile şi practicile
şi nu ar trebui să existe baze de date secrete privind informaţia personală;
– persoanele au dreptul să ştie dacă articolele comercializate cu
amănuntul conţin etichete sau dispozitive de citire R.F.I.D.. Orice citire
care se produce într-un loc de desfacere cu amănuntul trebuie să fie
transparentă pentru toate părţile;
– utilizatorii R.F.I.D. trebuie să anunţe scopurile pentru care utilizează
etichete şi dispozitive de citire. Colectarea informaţiilor ar trebui limitată
la ceea ce este necesar pentru scopurile declarate;
– utilizatorii R.F.I.D. sunt răspunzători de aplicarea tehnologiei şi de
operarea strict în cadrul legislaţiei şi al orientărilor privind securitatea datelor.
De asemenea, aceştia sunt responsabili pentru securitatea şi integritatea
sistemului şi a bazelor sale de date.
66 dictatura biometrică 67 dictatura biometrică
Modul în care aceste principii ar trebui puse în practică
În cazul ideal, orice întreprindere care desfăşoară tranzacţii cu consumatorii,
precum comercianţii cu amănuntul, vânzarea de bilete, controalele
de acces, serviciile de transport ar urma să dea clienţilor o formă
de garanţie că aceste principii vor fi respectate, un fel de cartă a protecţiei
consumatorilor. Teoretic, o astfel de cartă ar putea încorpora toate principiile
de bună practică legate de protecţia datelor, detaliate la punctul 4.5.
În plus, CESE propune următoarele orientări:
– comercianţilor ar trebui să li se interzică să forţeze sau să oblige clienţii
să accepte etichete active sau pasive în produsele pe care le cumpără. Printre
opţiuni, s-ar putea număra lipirea etichetelor pe ambalaj sau utilizarea
unor etichete amovibile, asemănătoare etichetelor de preţ;
– clienţii trebuie să aibă libertatea de a îndepărta sau de a dezactiva
orice etichete de pe articolele aflate în posesia lor;
– R.F.I.D. nu trebuie folosită pentru localizarea persoanelor. Localizarea
persoanelor este o acţiune inadecvată, indiferent că se face prin
îmbrăcăminte, bunuri sau alte articole;
– R.F.I.D. nu ar trebui utilizată niciodată într-un mod care să elimine
sau să reducă anonimatul;
– autoritatea responsabilă ar trebui să indice clar că (c) şi (d) vor fi
admisibile numai în situaţii excepţionale şi cu obţinerea în prealabil a
aprobării oficiale a autorităţii.
Pot fi avute în vedere anumite excepţii de la orientările anterioare,
atunci când:
a) persoanele îşi exercită dreptul de a păstra etichetele active în beneficiu
personal;
b) persoanele îşi dau consimţământul să fie localizate în medii sensibile,
cum sunt clădirile şi instituţiile publice şi private de înaltă securitate;
c) persoanele optează pentru folosirea aplicaţiilor care îi vor localiza şi
îi vor identifica în acelaşi mod în care sunt deja localizate şi identificate prin
folosirea telefoanelor mobile, a cardurilor ATM, a adreselor de internet etc.
Orice astfel de excepţie ar trebui notificată autorităţii responsabile.
R.F.I.D. nu este o tehnologie matură, astfel încât potenţialul său deplin
nu este încă înţeles. Pe de-o parte, poate aduce beneficii greu de imaginat
civilizaţiei noastre tehnologice, iar pe de altă parte poate reprezenta
cea mai mare ameninţare cunoscută la adresa libertăţii şi a vieţii private.
CESE are convingerea că aplicaţiile R.F.I.D. ar trebui dezvoltate în conformitate
cu un cod etic strict în materie de protecţie a vieţii private, de
libertate şi securitate a datelor, dar că, odată luate măsurile de protecţie
necesare, dezvoltarea aplicaţiilor sale trebuie continuată.
În concluzie, în cazul în care se autorizează aplicaţii R.F.I.D., instalarea
acestora trebuie să fie pe deplin transparentă pentru toţi cei implicaţi.
Aplicaţiile care îmbunătăţesc manipularea bunurilor sunt general acceptate.
În general, aplicaţiile care implică etichetarea R.F.I.D. a persoanelor
sunt acceptabile în zone de tranzit. Aplicaţiile care asociază persoane
cu mărfuri pot fi acceptabile în scopuri de marketing. Aplicaţiile care
identifică persoane prin intermediul mărfurilor pe care le-au cumpărat
sunt, în general, inacceptabile. Cu toate acestea, unele aplicaţii sunt inadecvate
într-o societate liberă şi nu ar trebui autorizate niciodată. Necesitatea
imperativă de a proteja viaţa privată şi anonimatul trebuie să constituie
miezul recomandării adresate de Comisie statelor membre.
Ce este tehnologia RFID şi de ce este importantă?
R.F.I.D. este o tehnologie care permite identificarea şi culegerea
automată de date folosind frecvenţe radio. Cea mai evidentă caracteristică
a acestei tehnologii este posibilitatea de a ataşa unui obiect, unui animal
sau chiar unei persoane un element unic de identificare şi alte informaţii
– utilizând o etichetă electronică – şi de a citi aceste informaţii printr-un
dispozitiv fără fir.
Etichetele electronice constau dintr-un circuit electronic care stochează
date şi o antenă care comunică datele prin unde radio. Un dispozitiv de
citire R.F.I.D. accesează etichetele electronice pentru a obţine informaţiile
stocate. Atunci când dispozitivul de citire R.F.I.D. emite unde radio,
toate etichetele electronice din aria sa de acoperire intră în comunicare cu
68 dictatura biometrică 69 dictatura biometrică
acesta. Este necesar un software pentru controlul dispozitivului de citire,
colectarea şi filtrarea informaţiilor.
Sunt disponibile diferite tipuri de sisteme R.F.I.D.. Etichetele electronice
pot fi etichete active sau etichete pasive. Etichetele active au
încorporată o baterie care alimentează circuitul intern şi generează unde
radio, astfel încât pot să emită în absenţa unui dispozitiv de citire R.F.I.D..
Etichetele pasive sunt alimentate folosind energia undelor radio transmise
de la dispozitivul de citire R.F.I.D. şi nu au sursă de alimentare proprie.
Etichetele pot fi „doar în citire” sau „citire-scriere”. Producţia de etichete
doar pentru citire este mai puţin costisitoare şi acestea sunt folosite în cele
mai multe aplicaţii curente.
Aria de acoperire a unui sistem R.F.I.D. depinde de frecvenţa radio, de
puterea dispozitivului de citire şi de natura materialului aflat între etichetă
şi dispozitiv. În cazul sistemelor pasive, aceasta poate atinge câţiva metri,
dar poate depăşi 100 de metri în cazul celor active.
R.F.I.D. se află la baza ierarhiei tehnologiilor fără fir. În clasificarea
în funcţie de distanţa parcursă de semnal, prima poziţie o deţin sistemele
de comunicaţie prin satelit, precum GPS. Acestea sunt urmate de
tehnologiile de telefonie mobilă cu arie largă de acoperire, precum GSM
şi GPRS, urmate, la rândul lor, de semnalele cu acoperire mai redusă, în
clădiri, cum este Wi-Fi, de reţelele personale, ca Bluetooth, şi, în cele din
urmă, de R.F.I.D.. Fiecare dintre aceste tehnologii funcţionează separat şi
autonom, astfel încât, de exemplu, nu există riscul ca sistemele de satelit să
citească etichetele electronice R.F.I.D.. Chiar şi aşa, datele pot fi transferate
între diferitele sisteme prin dispozitive cum sunt telefoanele celulare.
Câteva dintre potenţialele avantaje ale aplicaţiilor R.F.I.D. sunt
următoarele:
• pentru persoane, pot însemna siguranţă (de exemplu, siguranţa
alimentară, îngrijirea sănătăţii, lupta împotriva contrafacerilor), comoditate
(timp de aşteptare mai scurt la case de marcat, mai buna manipulare
a bagajelor în aeroporturi, plăţi automate) şi îmbunătăţirea îngrijirii
pacienţilor, în special în cazul bolilor cronice precum demenţă;
• în domeniul transporturilor, este de aşteptat să îmbunătăţească
eficienţa, securitatea şi calitatea serviciilor pentru persoane şi mărfuri;
• în domeniul îngrijirii sănătăţii, R.F.I.D. are potenţialul de a mări
calitatea îngrijirii şi a securităţii pacienţilor şi de a îmbunătăţi logistica şi
gradul de respectare al tratamentelor medicale. În prezent, se elaborează o
metodă de plasare a etichetelor electronice pe fiecare tabletă;
• în comerţul cu amănuntul, ar putea ajuta la reducerea întreruperilor
în aprovizionare, a nivelurilor stocurilor şi a furturilor;
• în multe domenii în care contrafacerile sunt foarte răspândite, folosirea
R.F.I.D. poate ajuta la determinarea locurilor prin care mărfurile
ilicite pătrund în lanţul de aprovizionare;
• de asemenea, etichetarea R.F.I.D. poate ajuta la sortarea şi reciclarea
pieselor şi materialelor care compun diferitele produse, cu rezultate pozitive
pentru gestionarea deşeurilor şi dezvoltarea durabilă.
Multe aspecte ale utilizării R.F.I.D. sunt ilustrate de aplicarea sa la
ciclul de viaţă al cărţilor. Fie numai şi prin numărul lor, cărţile tipărite
reprezintă coşmaruri logistice pentru editori, distribuitori, bibliotecari şi
librari. În afară de logistica lanţului de aprovizionare, este necesar să fie
localizate cărţile ajunse pe raft, astfel încât să poată fi atât regăsite ulterior,
cât şi înlocuite. În plus, bibliotecile trebuie să controleze ciclul împrumuturilor,
iar cumpărătorii pot întâmpina dificultăţi în localizarea propriilor
cărţi în bibliotecă. Etichetele R.F.I.D. oferă o soluţie acestor probleme.
Controlul împrumuturilor din bibliotecile publice va avea analogii în orice
alt domeniu în care obiectele sunt reciclate sau închiriate.
Pentru a ilustra natura ameninţărilor inerente acestei tehnologii,
se prezintă în continuare rezumatul unei cereri de brevet a IBM
(20020615758) din noiembrie 2002, care priveşte identificarea şi urmărirea
persoanelor utilizând articole etichetate electronic prin metoda R.F.I.D..
„Metodă şi sistem de identificare şi urmărire a persoanelor prin utilizarea
de articole etichetate prin metoda R.F.I.D., purtate de persoanele
respective. Un terminal de la punctul de desfacere generează lista de
achiziţii anterioare ale fiecărei persoane care cumpără dintr-un magazin cu
amănuntul şi le stochează într-o bază de date privind tranzacţiile. Atunci
când o persoană care are sau poartă articole cu etichetă R.F.I.D. intră în
70 dictatura biometrică 71 dictatura biometrică
magazin sau în altă zonă desemnată, un scaner de etichete R.F.I.D. situat
în spaţiul respectiv localizează etichetele R.F.I.D. aflate asupra acelei persoane
şi citeşte informaţiile pe care le conţin. Informaţiile colectate de pe
etichetele R.F.I.D. sunt corelate cu istoricul tranzacţiilor stocat în baza de
date privind tranzacţiile, conform unor algoritmi de corelare prestabiliţi.
Pe baza rezultatelor corelării, pot fi determinate identitatea persoanei şi
anumite caracteristici ale sale. Această informaţie se foloseşte pentru a
monitoriza deplasarea persoanei în magazin sau în alte zone”.
Cererea de brevet nr. 20050038718 a companiei American Express
prezintă elemente asemănătoare. Este clar că R.F.I.D. reprezintă mult mai
mult decât un cod de bare. În rezumatul cererii de brevet citat mai sus,
diferenţele-cheie sunt:
• eticheta conţine nu numai descrierea articolului, ci şi un identificator
al fiecărui articol în parte, ceea ce permite identificarea ulterioară a
cumpărătorului acestuia;
• nu este necesar ca eticheta să fie un microcip fizic. Circuitele pot fi
imprimate direct pe majoritatea materialelor, de exemplu pe articolele de
îmbrăcăminte;
• eticheta rămâne activă după vânzare, aşa încât poate fi permanent citită;
• dispozitive de citire a etichetelor nu există numai la punctele de desfacere,
ci pot fi plasate oriunde şi nu numai în incinta magazinului;
• corelarea prin intermediul bazei de date introduce o nouă dimensiune
în colectarea de date, în protecţia vieţii private şi în securitatea datelor.
Este discutabil dacă eticheta trebuie să rămână sau nu activă după ieşirea
din magazin. Pe de-o parte, reprezintă o ameninţare la adresa protecţiei
vieţii private. Pe de altă parte, ar putea fi în avantajul cumpărătorului.
De exemplu, posibilitatea existenţei unor dispozitive de citire R.F.I.D. în
casă ar putea ajuta la organizarea pivniţelor de vinuri, a conţinutului frigiderelor,
şifonierelor şi bibliotecilor. Prin urmare, este logic ca opţiunea
să-i aparţină persoanei, dar tehnologia şi aplicaţia sa trebuie să îi asigure
posibilitatea să opteze.
R.F.I.D. are multe alte aplicaţii în afară de identificarea produselor din
comerţul cu amănuntul. Cardul de identitate şi acces în sediul CESE este
un dispozitiv R.F.I.D.. Reţeaua metroului londonez foloseşte cardurile
R.F.I.D. pe scară largă, pentru plată şi acces. Cărţile de credit vor încorpora
în curând un dispozitiv R.F.I.D. pentru efectuarea tranzacţiilor cu valoare
redusă fără a folosi codul PIN. Plăcuţele R.F.I.D. sunt folosite în aplicaţii
precum perceperea taxelor de autostradă şi identificarea conducătorilor
auto. Accesul la teleschiuri, în unele staţiuni montane europene, este
controlat prin plăcuţe R.F.I.D. purtate în buzunarul costumului de schi.
Însuşi raportorul din faţa dumneavoastră poartă zilnic asupra sa trei carduri
R.F.I.D. şi o plăcuţă R.F.I.D.. Câinele său este identificat cu un cip
R.F.I.D. subcutanat. În întreaga lume, astfel de cipuri intră în uz pe scară
largă pentru etichetarea animalelor, în scopul asigurării trasabilităţii în
lanţul alimentar. Nu mai este decât un pas până la etichetarea infractorilor
şi a pacienţilor cu probleme, exact cum se procedează în cazul câinilor.
Cardul de identitate folosit de CESE este o benignă aplicaţie R.F.I.D..
Identitatea devine o provocare cu mult mai semnificativă atunci când
etichetele R.F.I.D. sunt incorporate în echipamente de lucru sau uniforme,
astfel încât mişcările persoanelor care le poartă pot fi urmărite permanent
de scanere amplasate în toate punctele-cheie ale incintei. Cu toate
acestea, trebuie admis că acest lucru poate fi dezirabil în anumite cazuri,
de exemplu în scopul siguranţei. În orice caz, atunci când nu este însoţită
de garanţii adecvate, localizarea continuă a unei persoane poate deveni o
încălcare gravă a protecţiei vieţii private, care necesită o justificare solidă
şi un control deosebit de atent.
Săptămânalul The Economist consemnează, ca straniu herald al viitoarelor
utilizări, faptul că, la clubul Baja Beach din Barcelona, biletul de
intrare în zona VIP este un microcip care se implantează în braţ clienţilor
fideli. Puţin mai mare decât un bob de orez şi acoperit cu sticlă şi silicon,
cipul este folosit la identificarea persoanelor atunci când intră şi plătesc
consumaţia. Este injectat de o asistentă medicală, sub anestezie locală. În
fond, este o etichetă R.F.I.D.
Esenţa comunicării
R.F.I.D. prezintă interes politic, dat fiind potenţialul său de a deve72
dictatura biometrică 73 dictatura biometrică
ni un nou motor pentru creştere economică şi locuri de muncă şi, astfel,
de a-şi aduce o însemnată contribuţie la Strategia Lisabona, dacă pot fi
depăşite barierele din calea inovaţiei.
Comisia a realizat în 2006 o consultare publică privind R.F.I.D.,
evidenţiind aşteptările create de această tehnologie pe baza rezultatelor celor
care au adoptat-o primii, dar şi preocupările cetăţenilor în ceea ce priveşte
aplicaţiile R.F.I.D. care implică identificarea şi/sau localizarea persoanelor.
Evoluţiile viitoare şi funcţionarea pe scară largă a R.F.I.D. ar putea
consolida în continuare rolul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor ca
motor al inovaţiilor şi factor de creştere economică.
Este necesar un cadru politic şi legislativ clar şi previzibil pentru a face
acceptabilă pentru utilizatori această nouă tehnologie. Deoarece tehnologia
R.F.I.D. este transfrontalieră în sine, acest cadru ar trebui să asigure
coerenţa cu piaţa internă.
Securitatea, protecţia vieţii private şi etica
Această tehnologie, care are capacitatea de a se răspândi cu uşurinţă
şi de a conferi putere deţinătorilor săi, produce îngrijorări serioase în ceea
ce priveşte protecţia vieţii private: R.F.I.D. poate fi utilizată pentru a colecta
informaţii legate direct sau indirect de o persoană identificată sau
identificabilă şi care, prin urmare, sunt considerate date personale; etichetele
R.F.I.D. pot înmagazina date personale; tehnologia R.F.I.D. ar putea
fi folosită pentru a localiza sau a urmări persoane ori a configura profilul
comportamental al acestora. R.F.I.D. are potenţialul de a fi o tehnologie
intruzivă. S-au manifestat preocupări privind încălcarea unor valori fundamentale,
a vieţii private şi creşterea supravegherii, în special la locul de
muncă, ceea ce poate conduce la discriminare, excludere, victimizare şi
posibile pierderi de locuri de muncă.
Este clar că aplicarea R.F.I.D. trebuie să fie acceptabilă din punct de
vedere social şi politic, admisibilă din punct de vedere etic şi permisă din
punct de vedere legal. R.F.I.D. va putea să producă numeroase beneficii
economice şi sociale, dar numai dacă se prevăd garanţii eficiente de
protecţie a datelor, a vieţii private şi a dimensiunilor etice asociate care stau
în centrul dezbaterii privind acceptabilitatea publică a R.F.I.D.. Cadrul
legislativ comunitar privind protecţia datelor şi a vieţii private în Europa
a fost construit pentru a face faţă inovaţiei. Protecţia datelor personale
este reglementată de directiva generală privind protecţia datelor, care este
aplicabilă tuturor tehnologiilor care cuprind R.F.I.D.. Directiva generală
privind protecţia datelor este completată de directiva privind protejarea
vieţii private în mediul electronic. În conformitate cu aceste directive,
autorităţile publice din statele membre trebuie să se asigure că introducerea
aplicaţiilor R.F.I.D. respectă legislaţia privind protecţia datelor şi a
vieţii private. Prin urmare, este necesar să se furnizeze orientări detaliate
privind aplicarea R.F.I.D. şi să se elaboreze codurile de conduită aferente.
În ce priveşte securitatea, întreprinderile din domeniu, statele membre
şi Comisia vor întreprinde eforturi comune pentru a înţelege mai bine
aspectele sistemice şi ameninţările la adresa securităţii potenţial asociate
cu răspândirea masivă a tehnologiilor şi sistemelor R.F.I.D.. Un aspect
important al răspunsului la provocările de mai sus îl constituie specificarea
şi adoptarea unor criterii de proiectare care să evite riscurile la adresa vieţii
private şi a securităţii, nu numai la nivel tehnic, ci şi la nivel organizaţional
şi al desfăşurării activităţii economice. Prin urmare, înainte de alegerea
sistemelor R.F.I.D. şi instalarea aplicaţiilor R.F.I.D., este necesară o examinare
detaliată a costurilor şi beneficiilor acelor riscuri specifice legate
de securitate şi de protecţia vieţii private. Transparenţa şi neutralitatea bazelor
de date care vor înregistra identificatorii unici aflaţi în centrul sistemului
R.F.I.D., stocarea şi manipularea datelor colectate, precum şi folosirea
acestora de către terţi constituie o sursă de preocupare. Acesta este un
subiect important, deoarece R.F.I.D. va genera un nou val de dezvoltare
a Internetului, care va conecta în cele din urmă miliarde de dispozitive
inteligente şi detectoare sofisticate într-o infrastructură globală de comunicare
în reţea. Această nouă fază a dezvoltării Internetului reprezintă „Internetul
obiectelor”.
Sistemele de înregistrare şi nomenclatura identităţilor în viitorul
„Internet al obiectelor” ar trebui să excludă întreruperile sau utilizarea
involuntară de natură a provoca dezordine. Ar trebui ca sistemul să nu
74 dictatura biometrică 75 dictatura biometrică
fie controlat de interese particulare, care ar putea folosi bazele de date şi
sistemele în scopuri proprii. Cerinţele de securitate, etică şi protejare a
vieţii private ar trebui garantate pentru toţi factorii interesaţi, fie persoane
particulare, fie întreprinderi ale căror informaţii comerciale sensibile sunt
integrate în procesele bazate pe R.F.I.D..
Pe parcursul proiectării sistemului, trebuie luate în considerare atât
cerinţele părţilor implicate activ în instalarea sistemului informatic
R.F.I.D. (de exemplu, întreprinderi, administraţie publică, spitale), cât şi
cerinţele utilizatorilor finali cărora li se aplică aplică sistemul (cetăţeni,
consumatori, pacienţi, angajaţi). Deoarece, în mod obişnuit, utilizatorii
finali nu sunt implicaţi în etapa de proiectare, Comisia va sprijini elaborarea
unui set de orientări specifice pentru aplicaţii (cod de conduită, bune
practici) de către un grup restrâns de experţi reprezentând toate părţile
implicate. Până la sfârşitul anului 2009, Comisia va publica o recomandare
prin care va stabili principiile pe care autorităţile publice şi alte părţi interesate
ar trebui să le aplice în materie de utilizare a R.F.I.D. De asemenea,
Comisia va lua în considerare includerea unor dispoziţii adecvate în viitoarea
propunere de modificare a directivei privind protecţia vieţii private
în mediul electronic şi, în paralel, va ţine seama de informaţiile furnizate
de viitorul grup al factorilor interesaţi de R.F.I.D., de grupul de lucru
„Protecţia datelor în conformitate cu articolul 29” şi de alte iniţiative relevante,
precum grupul european „Etica în ştiinţă şi în noile tehnologii”.
Pe aceste baze, Comisia va evalua necesitatea unor alte iniţiative legislative
pentru protecţia datelor şi a vieţii private.
Comisia va monitoriza îndeaproape evoluţia către „Internetul Obiectelor”,
în cadrul căreia este de aşteptat ca R.F.I.D. să fie un element important.
La sfârşitul anului 2008, Comisia va publica o comunicare în care
va analiza natura şi efectele acestor evoluţii, acordând o atenţie deosebită
subiectelor legate de protecţia datelor, încredere şi guvernanţă. Comunicarea
va evalua opţiunile politice, inclusiv posibilitatea unor noi iniţiative
legislative, atât pentru protecţia datelor şi a vieţii private, cât şi pentru a
aborda alte obiective ale politicilor publice.
Alte teme ale politicii în materie de R.F.I.D.
În afară de întregul domeniu al securităţii, protecţiei vieţii private şi
eticii, alte teme ale politicii în materie de R.F.I.D. privesc spectrul radio,
standardele, sănătatea şi mediul.
Este important ca armonizarea condiţiilor de utilizare a spectrului să
permită o bună mobilitate şi costuri reduse. Comisia a adoptat recent o
decizie (2006/808/CE) pentru frecvenţele R.F.I.D. în banda UHF. Se
consideră că alocarea este adecvată pentru o perioadă de trei până la zece
ani, dar, dacă vor apărea necesităţi suplimentare în materie de spectru,
Comisia va acţiona în consecinţă, folosindu-şi competenţele în temeiul deciziei
privind spectrul radio (676/2002/CE). CESE susţine această poziţie.
Adoptarea raţionalizată a noilor standarde internaţionale ISO şi armonizarea
standardelor regionale sunt esenţiale pentru lansarea fără incidente a
serviciilor. Organismele de standardizare europene corespunzătoare – CEN
şi ETSI – sunt pe deplin implicate. Comisia invită aceste trei organisme
ca, împreună cu întreprinderile din domeniu, să se asigure că standardele
în curs de elaborare îndeplinesc cerinţele europene, în special pe cele privind
protecţia vieţii private, securitatea, DPI şi autorizaţiile. Dat fiind că
standardele din domeniu şi brevetele avansează adesea în paralel, CESE
îndeamnă Comisia să facă tot posibilul pentru a determina întreprinderile
din domeniu şi organismele de standardizare să acţioneze rapid pentru a
împiedica dependenţa excesivă a aplicaţiilor europene ale R.F.I.D. de drepturi
costisitoare de proprietate intelectuală din afara Comunităţii.
În ceea ce priveşte mediul, dispozitivele R.F.I.D. sunt integral reglementate
de Directiva privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
(DEEE) şi Directiva privind limitarea utilizării anumitor substanţe
periculoase în echipamentele electrice şi electronice (LSDEEE). În materie
de sănătate, problema potenţială o reprezintă câmpurile electromagnetice
asociate cu dispozitivele R.F.I.D.. Câmpurile electromagnetice asociate
cu R.F.I.D. sunt, în general, de putere redusă, astfel încât este de aşteptat
ca expunerea lucrătorilor şi a publicului să fie mult sub limitele stabilite în
prezent. Cu toate acestea, în contextul creşterii generale a aplicaţiilor fără fir,
Comisia va analiza permanent cadrul legal. CESE susţine această poziţie.
76 dictatura biometrică 77 dictatura biometrică
încă un rol important, punerea lor în practică se experimentează în Coreea
de Sud unde se construieşte chiar un întreg oraş care „va trăi” în această
lume a „internetului tuturor lucrurilor.”
Cipurile RFID
Şi totuşi, deşi patentul
pentru primul cip R.F.I.D.
a apărut în urmă cu peste
35 de ani2, este încă nevoie
de o cantitate enormă de
cercetări necesare pentru
ajunge la crearea „internetuluituturor
lucrurilor”
3. În varianta lor iniţială
un microcip R.F.I.D. avea
două părţi principale: un
circuit electronic capabil să
memoreze şi să prelucreze
informaţia şi o antenă necesară
pentru primirea şi
transmiterea semnalelor.
Unele variante au baterie
proprie, iar altele au nevoie
de o sursă externă
de energie pentru a putea
recepţiona sau transmite
semnale. Scheme principiale
mai complexe se văd în
figurile alăturate.
2 John Williams, Director, MIT Auto-ID Labs at the RFID Academic Convocation, (2006).
3 ***, Internet of all things – from wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_Things
CIPURILE RFID – QUO VADIS?
Dr. Cristian Cobeli Institutul de Matematică al Academiei Române
Pr. Dr. Mihai Valică Caritaswissenschaftler Freiburg, Germania
Un alt tip de World Wide Web
În anul 2009, la nici 20 de ani de când internetul a început să se dezvolte ca
o reţea de calculatoare răspândite la nivel mondial, existenţa sa a schimbat
viaţa oamenilor de pe întreaga planetă.
Adăugând în joc un nou element – cipul R.F.I.D. – se întrevede posibilitatea
tehnică de a lega la reţeaua de calculatoare orice obiect din jurul
nostru. Aşa a apărut la orizont ideea unui „internet al tuturor lucrurilor”,
concept apărut iniţial în 1999 la centrul Auto-ID de la MIT. Ideea este
simplă dar punerea sa în practică este încă dificilă. Dacă fiecare obiect
care ne înconjoară, fie el carte, creion, masă, obiect de îmbrăcat, pachet de
biscuiţi, automobil sau doar o piesă componentă a acestuia ar fi echipat cu
câte un cip R.F.I.D., atunci lumea care ne înconjoară va fi cu totul diferită.
Şi aceasta deoarece cipurile R.F.I.D., de la chiar primele lor variante mai
simple, au posibilitatea de a stoca, prelucra, recepta şi transmite informaţii.
Fiecare om este înconjurat de aprox. 4000-5000 de obiecte şi dacă
acestea vor fi marcate şi identificate prin intermediul cipurilor (lucru posibil
după introducerea protocolului Ipv6 care oferă suficient de multe adrese)
şi integrate într-o reţea, prezenţa lor va putea fi semnalată de oriunde
cineva are acces la acea reţea1. Într-un fel putem gândi că fiecare obiect ar
fi ca un personaj dotat cu un „telefon mobil” şi inteligenţă artificială. Dacă
adăugăm la acestea fiinţele care ne înconjoară, entităţi virtual create şi
bineînţeles oamenii, observăm schimbarea majoră a paradigmei. Cum ar
arăta o astfel de reţea planetară aflată în funcţiune...
Ideile sunt dezvoltate în mare parte în Statele Unite, dar pentru a evita
posibilele conflicte iscate într-o societate unde libertăţile individuale joacă
1 Steve Range, R.F.I.D. marks dawn of Internet of things***, 21 November (2006).
78 dictatura biometrică 79 dictatura biometrică
sau al altor produse, controlul şi monitorizarea condiţiilor de păstrare a
produselor, managementul pachetelor, ambalajelor, cargourilor, etc.5, pot fi
puse în balanţă cu afectarea gravă libertatăţii individuale a fiecărei persoane?
De curând a devenit practică tehnologia de recunoaştere a feţelor, ceea
ce permite ca un utilizator al iPhoto creat de Apple să fotografieze şi să
urmărească pe hartă unde se găsesc în fiecare moment atât el cât prietenii
săi. Există posibilitatea ca bazele de date astfel create să fie centralizate,
fără ca măcar utilizatorii să fie conştienţi de aceasta.
Problematici legate de introducerea şi dezvoltarea
tehnologiei R.F.I.D.
Domeniile principale de lucru direcţionate spre aplicarea practică cipurilor
R.F.I.D.:
1. cercetări în domeniul tehnologiei (experienţe şi implementări ale
studiilor teoretice – transmiterea energiei de la distanţă, electronica pe
materiale polimerice, antene de tip fractal, etc., Mutigwe);6
2. introducerea tehnologiei pe scară largă - utilizarea comercială şi în
activităţile industriale;
3. analiza problemelor de securitate;
4. stabilirea standardelor;
5. infrastructura;
6. administrarea.
O parte dintre problemele luate în considerare sunt: vizibilitatea
importantă a R.F.I.D. dar suportul redus al publicului, lipsa programelor
naţionale dedicate cipurilor R.F.I.D. în noile state membre ale UE,
diferenţe mari între tipurile de programe aplicate în Germania, Franţa
sau Finlanda şi Austria, deşi în aceste 4 ţări sunt în vigoare cele mai bune
practici (vezi Klaus Pavlik).7
5 ***, RFID Journal Events, http://www.rfidjournalevents.com
6 Charles Mutigwe and Farhad Aghdasi, www.rfidresearch.net/documents/RFIDResearchTrends.pdf.
7 Klaus Pavlik, The why and how Cornerstones for a EuropeanRFID research policy, Conference
Tehnologia este încă în fază de dezvoltare şi, cu puţine excepţii,
societăţile comerciale, indiferent de mărime şi capitalul disponibil încă nu
consideră posibilele avantaje pe care le-ar obţine de pe urma introducerii
utilizării cipurilor R.F.I.D. ca fiind suficient de importante pentru ca o
eventuală investiţie să fie una eficientă. De aceea, în lipsa unor modele
de succes, se face lobby sub diverse forme, uneori cu agresivitate, pentru
atragerea implicării statelor prin programe de dezvoltare specifice, de
sănătate, socio-politice, de securitate, ecologice.
Motorul dezvoltării tehnologiei cipurilor R.F.I.D., nu se poate
afirma că este ambalat doar de o parte a intereselor unor companii, al
cercetătorilor, al statelor, diverselor organisme naţionale sau internaţionale.
Însă concurenţa unei multitudini de motivaţii va face ca dezvoltarea acestora
să fie una deosebită în viitorul nu prea îndepărtat.
De aceea, va evolua pe măsură şi reglementarea folosirii lor. Deoarece prin
natura legăturii intime care se stabileşte între cipuri şi obiectele sau fiinţele în
care acestea se implantează, se pot aduce grave prejudicii nu doar persoanelor
particulare, ar trebui să ne aşteptăm la legi foarte restrictive de folosire a cipurilor
R.F.I.D. Pe de altă parte se militează şi pentru împiedicarea unor
reglementări excesive, care ar permite utilizatorilor să scurteze viaţa cipurilor
prin dezactivare la cumpărarea produselor. Kurt Monse4 susţine că lăsarea
acestei opţiuni la îndemâna cumpărătorilor ar omorî din faşă foloasele pe care
clienţii le-ar obţine prin: protecţia anti-furt, procesarea garanţiilor, urmărirea
produselor, frigiderele şi maşinile de spălat inteligente, reciclarea, etc., şi în
final introducerea tehnologiei R.F.I.D. ar putea avea de suferit.
Dar oare aceste avantaje sau altele asemenea precum: obţinerea
garanţiei sau returnarea produsului cumpărat fără a mai avea nevoie de
chitanţe, generarea automată a listelor de cumpărături, avertismentul
pe care l-am putea primi dacă am încerca să consumăm produse care au
depăşit termenul de garanţie sau aplicaţiile din domeniul sănătăţii, controlul
siguranţei şi a volumului traficulului, contrafacerea medicamentelor
4 Kurt Monse, The relationship between RFID policy and RFID adoption in the EU a
win-win situation?,
Conference „Towards a European Policy on RFID”, Brussels, 19 September (2008).
80 dictatura biometrică 81 dictatura biometrică
calculator” a primit titlul de „cea mai bună şi cu cel mai mare impact”
şi a avut parte de o publicitate ieşită din comun, inclusiv în media din
întreaga lume, New Scientist, BBC sau New York Times (vezi http://
www.R.F.I.D.virus.org/media). Este de bănuit că hackerii vor încerca cu
asiduitate noi metode de a dezvolta viruşi şi viermi, indiferent de măsurile
de securitate impuse.
Paşapoartelor li se pot adăuga nenumărate elemente de siguranţă, dar
s-a dovedit că ele pot fi clonate, contrafăcute (hackeri din Olanda au realizat
un paşaport cu datele de identificare ale lui Elvis Presley, care a fost recunoscut
drept autentic de către un scanner de pe aeroportul din Schiphol
din Amsterdam)12. Deoarece în orice sistem de securitate începând cu conceperea,
realizarea şi exploatarea sa, omul nu poate să lipsească, rezultă că
nu există sisteme absolut sigure. Dacă l-a putut face un om, cu siguranţã,
îl va face şi al doilea.
Realizarea unui sistem centralizat unic care emite toate actele de identitate,
bazat pe un sistem centralizat al bazelor de date are un defect major
faptul că eventuala sa spargere ar putea crea haos şi panică şi pierderi irecuperabile
multor persoane.
Analiza SWOT
Birgit şi Corduant13 au făcut următoarea analiză de tip SWOT a
implicaţiilor utilizării pe scară largă a cipurilor R.F.I.D. şi a aspectelor legate
de securitatea şi confidenţialitatea datelor private. Din această analiză
se deduce necesitatea solicitărilor de implicare urgentă a autorităţilor de
decizie guvernamentale, dar şi a organizaţiilor neguvernamentale pentru
informarea publicului despre schimbările care vor apărea în viaţa oamenilor,
independent de voinţa celor mai mulţi dintre ei. De asemenea, având
����������������������������������������������������������������������������������������������� Aura Bolboasa, Mihaela Stoica, Paşapoartele cu cip, siguranţă sau furt de identitate? VIDEO,
Ziarul Adevărul, 18 mar (2009), http://www.adevarul.ro/articole/pasapoartele-biometrice.html
���������������������������������������������������������������������������������������������� Birgit Gampl, Véronique Corduant, Guidelines and legislation - The regulatory side of RFID,
Conference „Towards a European Policy on RFID”, Brussels, 19 September (2008).
Probleme de acces în zonele restricţionate persoanelor neautorizate nu
pot fi deplin rezolvate folosind implantarea cu cipuri R.F.I.D. Astfel, ca
urmare a anunţului efectuării acestei operaţiuni asupra a 18 persoane de
către guvernul mexican8, starea de siguranţă de fapt s-a înrăutăţit, deoarece
persoanele implantate ar putea deveni ţinte pentru răufăcătorii care
le-ar putea răpi pentru a obţine răscumpărări sau pentru a recupera cipul
şi a avea astfel acees în zonele interzise.
Birgit şi Corduant9 identifică patru categorii de probleme ce încă trebuie
rezolvate:
a) Problemele legate de securitate şi dreptul la viaţă privată; (vezi de
asemenea şi neliniştilile provocate de testul secret folosind cipuri R.F.I.D.
în care au fost implicate companiile Wal-mart şi Procter & Gamble, prin
care se demontra posibilitatea urmăririi cumpărătorilor unui ruj la distanţe
de câteva sute de km10).
b) Drepturile de autor şi găsirea unui echilibru între interesele inventatorilor
şi interesul publicului şi al corporaţiilor de a nu plăti prea scump
patentele;
c) Problemele de sanătate şi de mediu;
d) Problemele de etică şi păstrarea în codiţii de siguranţă a bazelor ce
conţin informaţiile personale ale persoanelor şi implementarea unui proces
de implementare nediscriminatoriu.
Viruşii care s-au dovedit capabili să invadeze cipurile R.F.I.D. Primul
a fost creat în 2006 de 3 cercetători olandezi de la Universitatea Vrije din
Amsterdam11. Lucrarea intitulată „Ţi s-a infectat pisica cu un virus de
„Towards a European Policy on RFID”, Brussels, 19 September (2008).
8 ***, VeriChip RFID Implants in Mexican Attorney General’s Office Overstated, http://www.
spychips.com/press-releases/mexican-implant-correction.html, 29 November (2004).
9 Birgit Gampl, Véronique Corduant, Guidelines and legislation - The regulatory side of RFID,
Conference „Towards a European Policy on RFID”, Brussels, 19 September (2008).
���������������� ***, Scandal: W�������������������������������������������������������������������al-Mart, P&G Involved in Secret RFID Testing, November 10, (2003),
http://www.spychips.com/press-releases/broken-arrow.html
��������������������������������������������������������������������������������������� Melanie R. Rieback Bruno Crispo Andrew S. Tanenbaum, Is Your Cat Infected with a Computer
Virus?, IEEE International Conference onPervasive Computing and Communications, Pisa
- Italy, 4, 13-17 March (2006).
82 dictatura biometrică 83 dictatura biometrică
Efecte asupra drepturilor şi libertaţii individuale
Dar care sunt problemele principale pe care le-ar crea folosirea pe scară
largă a cipurilor R.F.I.D.? Mai întâi, informaţiile despre obiectele cu cipuri
înseamnă de fapt informaţii şi despre persoanele care folosesc aceste
obiecte. Colectarea acestor informaţii ar însemna depăşirea barierei de la
intrarea în viaţa personală a cuiva. Unde este sau unde trebuie pusă această
barieră, e o problemă care nu poate fi nici măcar pusă din punct de vedere
ştiinţific. În prezent, prin intermediul telefoanelor mobile şi al tehnologie
GPS, se poate localiza cu destul de multă precizie poziţia unei persoane.
Colectarea şi prelucrarea inteligentă a informaţiilor obţinute de la toate
obiectele care ar fi dotate cu un cip R.F.I.D. ar creşte în mod exponenţial
posibilităţile de urmărire a unei persoane. Iar această „urmărire” nu
înseamnă doar locarea fizică ci mult, mult mai mult. Să ne gândim chiar
trecând dincolo de constrângerile de conştiinţă sau credinţă religioasă:
cine oare ar renunţa la orice urmă de libertate pentru avantajele acelei
lumi? Oare nu e limpede că poteca aceasta este înfundată?
Pe lângă costurile aberant de mari, vulnerabilitatea şi nesiguranţa
sistemului de stocare a datelor biometrice nu justifică costurile materiale şi
umane şi un asemenea consum uriaş de resurse financiare (doar cheltuielile
de administrare ale serviciului de paşapoarte biometrice din Germania
se ridică la peste 610 milioane de euro anual). Toate acestea nu merită un
efort atât de mare cu cheltuieli inutile, în schimbul sacrificării atât de mult
şi nejustificat a demnităţii şi libertăţii umane, Glazkov14.
Încotro merge omenirea? Ce facem pentru a trata „beţia vitezei” cu care
se transformă viaţa de zi cu zi a oamenilor, acum când încă ne bucurăm
de libertatea de a mai face ceva? Oamenii de ştiinţă direct implicaţi în
cercertările legate de cipuri sunt vectori importanţi, dar nu acţiunea lor
este decisivă în această problematică. Ei au datoria de a-i informa şi a-i
pune în gardă pe semenii lor cu privire la schimbările ce li se pregătesc,
lucrând cu armele de care dispun pentru a nu se transforma, cu sau fără
���������������������������������������������������������������������������������������� Michael Glazkov, Totale Uberwachung, Ausweise mit biometrischen Merkmalen, FSU Jena,
07 July, (2008).
în vedere transformările majore ale lumii în care azi trăim este posibilă
încă starea de semiexpectativă a companiilor de a pune în practică tehnologia
R.F.I.D. până la observarea efectelor folosirii acesteia de către acesta
în actele de identificare personală.
Introducerea pe scară largă a utilizării cipurilor
R.F.I.D. - analiză SWOT1. Puncte tari (S)
Slăbiciuni (W)
Aplicarea tehnologiei R.F.I.D. va beneficia de
legile de protejare naţionale;
În general informaţiile stocate pe cipuri nu
sunt personale
Diversele tipuri de implementare în
cele 27 state EU;
Legislaţia s-ar putea să nu fie suficientă
pentru a câştiga încredere din partea
populaţiei;
Publicul larg are un nivel de cunoşinţe redus
despre tehnologia R.F.I.D.
Oportunităţi (O) Ameninţări (T)
Respectarea obligaţiilor juridice existente
atenuează îngrijorările legate de
confidenţialitate;
Măsurile tehnice şi organizatorice
pot ajuta la asigura condiţii de păstrare în
condiţii de siguranţă a datelor;
Informarea publicului şi utilizarea de către
acesta a cipurilor R.F.I.D. ar putea favoriza acceptarea
acestora.
Apariţia unor noi aplicaţii a căror
utilizare este neacoperită de legislaţia
prezentă;
Utilizarea nelegală a tehnologiei poate
provoca teamă;
Adoptarea unor regulamente prea restrictive
ar putea împiedica în mod grav
dezvoltarea ulterioară;
Împiedică lipsa de interoperabilitate
între diferitele standarde de securitate
a datelor
Din analiza SWOT putem deduce cu uşurinţă faptul că introducerea
utilizării pe scară largă a cipurilor este inoportună, nu are puncte tari, ba
dimpotrivă, e plină de defecte şi în plus este un grav atentat la libertăţile
individuale ale cetăţenilor. Tehnologia este încă într-un stadiu primitiv şi
ar trebui stopată utilizarea sa în domenii sensibile cum sunt cele ce privesc
actele de identitate.
84 dictatura biometrică 85 dictatura biometrică
În loc de încheiere
Un barometru pentru cât de înaintate sunt în prezent lucrurile este şi modul
în care un cercetător norvegian, Vermesan15, îşi încheie prezentarea unei
comunicări integral tehnice la o conferinţă dedicată „Internetului tuturor
lucrurilor”:
O imagine şi un slogan cu multiple interpretări [38].
�������������������������������������������������������������������������������������� O. Vermesan, RFID Sensing and Interacting Technology Fusions, Joint EC/EPoSS Expert
Workshop 2008 Beyond RFID - The Internet of Things, Brussels, Belgium, 11 - 12 February
(2008).
voie, în unelte care îndreaptă lumea în direcţia proorocită de Sf. Ap. şi
Evanghelist Ioan, în ultima carte a Sfintei Scripturi. Pentru aceasta un
sprijin important şi o punere în gardă a cercetătorilor români şi nu numai,
indiferent de credinţa lor religioasă, l-ar avea şi o poziţie fundamentată,
clară şi fără echivoc din partea Sinodului BOR cu privirea la consecinţele
folosirii pe scară largă a cipurilor asupra conştiinţei şi a libertăţii individiuale
a persoanelor.
Situaţia prezentă poate fi pusă în perspectivă cu perioada de dinainte şi
de imediat după cel de-al II-lea război mondial. Atunci câţiva cercetători
de cea mai înaltă calitate erau angrenaţi în cercetările nucleare care au
condus la producerea bombelor atomice. Ei au fost primii care au simţit
gustul amar al amestecului dintre satisfacţiile obţinute în urma realizărilor
profesionale cu totul deosebite, cu durerea deschiderii Cutiei Pandorei, a
celor mai puternice arme create până atunci de omenire. Astăzi, deschiderea
Cutiei Pandorei a cipurilor R.F.I.D. însă nu poate avea nici măcar
„efectul benefic” pe care l-a avut folosirea bombei atomice la încheierea
războiului. Mai mult, frica generalizată de după război, creată de posibila
nouă conflagraţie mondială în care s-ar fi putut folosi armele atomice şi
epoca comunistă, va fi doar o amintire plăcută în comparaţie cu teroarea
pe care ar declanşa-o folosirea cipurilor.
Nici una dintre utilizările discutate mai sus nu pot justifica folosirea
cipurilor R.F.I.D. pentru controlul persoanelor. Nici măcar „plusul de
siguranţă” pe care l-ar avea părinţii dacă ar folosi implantarea cipurilor
la copii pentru a-i putea controla de la distanţă. Sunt alte mijloace pentru
aceasta, iar cel mai la îndemână este să învăţăm să devenim părinţi mai
buni, urmând, de exemplu, sfaturile Sf. Ioan Gură de Aur.
II
ATITUDINI ALE SOCIETĂŢII CIVILE
88 dictatura biometrică 89 dictatura biometrică
ACŢIUNEA PENTRU EDUCAŢIE ŞI LIBERTATE
AVERTIZEAZĂ ASUPRA PERICOLELOR R.F.I.D.
Memoriu către Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române
Prea Fericite Părinte Patriarh Daniel,
Înalt Prea Sfinţiţi Părinţi Mitropoliţi,
Prea Sfinţiţi Părinţi Episcopi şi Episcopi Vicari,
La începutul acestui an viaţa societăţii româneşti a fost tulburată de
ştirea introducerii actelor de identitate biometrice. Acestea diferă de actele
de identitate de până acum prin încorporarea unui cip electronic de
tip R.F.I.D. – dispozitiv de identificare prin unde radio – care conţine
informaţii personale, între care imaginea facială şi amprentele. Cipul devine
astfel elementul esenţial de identificare a fiecărei persoane. Hotărârea de
Guvern poartă numărul 1566/2008 şi a fost semnată şi contrasemnată de
ministrul de Interne din 15.12.2008, Cristian David şi de prim ministrul
României de la acea dată, Călin Popescu Tăriceanu.
În ceea ce priveşte promisiunea siguranţei acestor acte şi modul în
care au fost promovate actele normative corespunzătoare, dorim să facem
câteva precizări: Siguranţa actelor de identitate cu cip încorporat este doar
un mit şi nu a fost demonstrată până acum de cei care le promovează. Orice
expert în tehnologia informaţiei confirmă faptul că nu există şi nu va exista
niciodată un sistem impenetrabil de protecţie a datelor. În acest context,
cipul biometric constituie în sine atât un atentat la siguranţa naţională a
României cât şi o violare a drepturilor constituţionale ale tuturor românilor.
Odată stocate informaţii personale în cipuri, mai devreme sau mai târziu se
vor găsi persoane care nu în scopuri ştiinţifice (la conferinţe despre securitatea
electronică s-au făcut demonstraţii de decriptare), ci cu alte obiective
vor putea frauda documentele de identitate. Cine ne garantează că odată
cu dezvoltarea tehnologică cipurile nu vor putea fi citite chiar de la mare
distanţă? Cine ne garantează că nu vor putea fi scoase şi introduse date din
cipurile personale fără ştirea şi consimţământul posesorului? Se va putea
ajunge la situaţia ca aceste date să fie inaccesibile nouă, proprietarilor, iar cei
care vor avea acces la ele, legal sau ilegal, să le poată folosi împotriva noastră.
În al doilea rând, ni s-a spus că libertatea pentru care s-a murit în
decembrie ’89 va fi garantată pe deplin odată cu integrarea în structurile
euro-atlantice. Ori prin legea actelor biometrice şi prin cea privind
corespondenţa electronică şi convorbirile telefonice, tocmai libertatea
ne este afectată. Prin amprentarea tuturor cetăţenilor cu toţii suntem
consideraţi suspecţi de activitate infracţională. Întregul sistem de supraveghere
electronică reprezintă o invadare a vieţii private într-o măsură
nemaiîntâlnită până acum în istorie. După 20 de ani în care ne-am luptat
pentru a aduce la lumină dosarele Securităţii în care eram încătuşaţi fără
voia şi ştiinţa noastră, noile acte de identitate biometrice deschid drumul
pentru iniţierea unor noi dosare mult mai detaliate.
Apărarea libertăţii este o problemă de demnitate şi de existenţă
naţională şi individuală. Noile legi reprezintă începutul unui proces de
restrângere a libertăţilor individuale şi de intruziune în viaţa privată şi
contravin art. 8 şi 10 din Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii
Europene referitoare la protecţia datelor cu caracter personal şi la libertatea
de conştiinţă şi articolelor 23, 25, 26, 27, 29 şi 31 din Constituţia
României privind garantarea libertăţilor şi drepturilor cetăţenilor. Să fim
conştienţi că pierderea libertăţii ne va afecta pe toţi, indiferent de poziţia
pe care o avem în ierarhia socială!
Mai există un aspect pe care un creştin îl va considera de maximă
importanţă. Cercetând informaţiile tehnice despre acest tip de acte, gândul
nostru se îndreaptă imediat către descoperirea din Apocalipsă privind
pecetluirea tuturor oamenilor, în vremea sfârşitului lumii, pe mâna
dreaptă şi frunte cu ceva fără de care nu se va putea cumpăra şi nu se va
putea vinde, dar care va constitui semnul Antihristului şi lepădarea de
Hristos (Apocalipsa 13, 16-18). În zilele noastre se cunosc deja cazuri de
persoane cărora li s-au implantat cipuri pe mâna dreaptă din motive de
securitate, medicale sau economice.
90 dictatura biometrică 91 dictatura biometrică
Pe baza învăţăturii Bisericii înţelegem două aspecte. Mai întâi faptul
că primirea actelor în forma actuală nu reprezintă pecetluirea finală. Al
doilea este conştiinţa că primirea lor este unul din ultimii paşi înaintea
pecetluirii finale şi că această primire are drept consecinţă intrarea pe
un drum al cărui capăt este acceptarea pecetluirii pe mână şi frunte şi
apostazia. Dacă primim acum paşapoarte şi carnete de conducere cu cipuri1,
vom primi începând cu 1 ianuarie 2011 (conform OGU 184/2008)
şi cărţile de identitate cu cip. Peste câţiva ani vom accepta fără probleme
de conştiinţă îmbogăţirea cipurilor cu noi informaţii, care ne vor uşura
legătura cu diverse instituţii medicale, informaţionale, comerciale; apoi
ne va părea firească unificarea lor într-unul singur, care să încorporeze
şi cărţile de credit. Peste alţi câţiva ani se va spune că, pentru a preveni
pierderea şi furtul, este mai eficientă implantarea cipului în trupul omului.
Va mai trece încă o perioadă şi se va ajunge la concluzia că, pentru buna
funcţionare a societăţii, este strict necesar ca toţi oamenii să aibă implantate
aceste cipuri pe frunte şi pe mâna dreaptă. Ce vom face atunci? Să fim
încredinţaţi că va fi mult mai greu de rezistat atunci decât acum, când nu
ne aflăm în ultima fază! Obişnuindu-ne cu toate comodităţile asigurate de
viaţa bazată pe o infrastructură controlată prin cipuri, ne va fi extrem de
greu să renunţăm la toate înlesnirile pe care le avem.
Nu este pentru prima dată când, în numele unor intenţii bune, ţări
întregi păşesc în ceea ce se va dovedi o tragedie naţională. Corifeii comunismului
au propovăduit începutul unei ere noi în istoria umanităţii.
Au promis că toate nedreptăţile anterioare vor fi înlăturate, că se va instaura
o epocă a libertăţii şi egalităţii oamenilor, că prosperitatea şi pacea
vor cuprinde omenirea. Noi, cei ce am trăit în comunism, cunoaştem mai
bine decât occidentalii rezultatul: zeci de milioane de oameni ucişi, extinderea
corupţiei la nivelul întregii societăţi, conştiinţe siluite într-o măsură
nebănuită. Aşa cum utopia comunistă a eşuat în atingerea promisiunilor
făcute, şi utopia binelui prin restrângerea libertăţii şi prin control, care ni se
1 chiar dacă M.A.I nu atestă existenţa cipurilor în permisele de conducere, este bine să ne împotrivim
acestui sistem de îndosariere electronică, prin neacceptarea lor.
propune acum, va eşua. Nu vom avea parte de pacea şi fericirea făgăduite,
ci de o nouă dictatură căreia nimeni nu i se va putea împotrivi.
Având în vedere consideraţiile de mai sus, credem că cea mai bună
soluţie este să refuzăm actele biometrice, asumându-ne consecinţele
mărturisirii adevărului. Cei care nu au puterea să facă aceasta şi le primesc,
să fie conştienţi că se află pe un drum greşit care, dacă nu îl vor părăsi, va
avea ca finalitate pecetluirea şi apostazia.
Totodată, este nevoie să solicităm respectarea legilor în vigoare privind
respectarea drepturilor fundamentale ale omului şi a drepturilor cetăţenilor
României. Astfel, în virtutea art. 23-31 din Constituţia României privind
libertatea persoanei, respectul vieţii private, libertatea de conştiinţă şi accesul
la informaţie, considerăm noile prevederi legale abuzive şi cerem
cu fermitate respectarea dreptului fiecărui cetăţean de a accepta sau respinge
actele de identitate biometrice, pe temeiul respectării libertăţii
convingerilor şi a conştiinţei religioase. În virtutea acestor prevederi, vă
cerem să militaţi pentru ca legea privind noile acte de identitate să dea
posibilitatea să refuzăm actele biometrice şi să putem opta pentru actele
de tip vechi, fără ca aceasta să conducă la discriminări economice, sociale
sau de altă natură. Reamintim că o prevedere asemănătoare s-a aplicat
până nu demult pentru actualele cărţi de identitate: „persoanele care refuză
cartea de identitate din motive religioase primesc buletine de tip vechi” (Ordinul
1190 din 31 iulie 2001 al M.A.I.).
Solicităm Sfântului Sinod, instituţiilor statului şi organizaţiilor nonguvernamentale
să deschidă o dezbatere publică la nivel naţional, pentru
ca societatea în ansamblul ei să conştientizeze implicaţiile introducerii
noilor documente electronice. Până se va lua o decizie în cunoştinţă de
cauză, care să reprezinte voinţa majorităţii poporului român, cerem suspendarea
aplicării actelor normative OGU 94/2008 şi HG 1566/2008
privind paşapoartele electronice, a Directivei UE 126/2006 privind standardele
pentru permisele auto şi a OGU 184/2008 şi OG 69/2002 privind
cărţile electronice de identitate. Prin aceasta nu ne opunem progresului
ştiinţific, dorinţei de bunăstare şi siguranţă a societăţii şi nu negăm structurile
de conducere statale. Dar nu dorim ca, după lipsa de libertate din
92 dictatura biometrică 93 dictatura biometrică
perioada comunistă, să ne facem părtaşi unei noi îngrădiri a libertăţii şi
unui control al oamenilor mult mai eficient decât cel de atunci. De aceea
cerem cu fermitate conducătorilor politici să apere cetăţenii de ameninţarea
pierderii libertăţilor dacă refuzăm buletinele cu cipuri şi să nu se instaureze
un control totalitar de tip Big Brother ale cărui consecinţe pe termen lung
vor fi dintre cele mai rele.
Odată cu efortul pe care îl avem astăzi de făcut pentru a înţelege corect
ceea ce se întâmplă şi cum trebuie să acţionăm concret să luăm armele noastre
cele duhovniceşti: postul şi rugăciunea, împreună-sfătuirea, smerenia
şi sinceritatea cu care vom cere ajutor de la Dumnezeu. Nu cunoştinţele
teoretice ne vor ajuta să ne păstrăm în credinţă, ci trăirea cât mai profundă
a vieţii duhovniceşti. Tot binele pe care îl poate face omul izvorăşte din
legătura cu Dumnezeu. Dacă-L avem pe Hristos, Hristos ne va dezlega
toate întrebările şi ne va ajuta să biruim ispitele la vremea potrivită. De
aceea principala noastră strădanie trebuie să fie dobândirea harului Duhului
Sfânt. Dacă nu avem agonisit harul, la vremea încercărilor, oricât de
bine informaţi am fi, nu vom avea putere să rezistăm şi ne vom lepăda de
Dumnezeu. Pe de altă parte, ne temem ca nu cumva să alungăm de la noi
harul Domnului, printr-o tăcere compromiţătoare, de care să ne ferească
Bunul Dumnezeu.
În aceste momente dificile, toţi cei ce dorim binele României trebuie să
ne unim în jurul Adevărului care este Hristos („Eu sunt Calea, Adevărul şi
Viaţa” – Ioan, 14, 6), să depăşim disensiunile, să nu ne lăsăm dezbinaţi de
orgoliile personale. Grecia (în 1997) şi Serbia (în 2008) au reuşit să respingă
introducerea actelor biometrice prin unitatea cu care poporul a acţionat.
Mărturisind Adevărul vom împlini voia lui Dumnezeu şi luptându-ne
cu patimile vom putea mărturisi Adevărul. Să nu uităm de spovedanie, de
pocăinţă şi să nu fim creştini de formă. Dacă Dumnezeu ne-a îngăduit să
trăim astfel de vremuri „apocaliptice”, când spunem binelui rău şi răului
bine, este pentru că noi ne-am îndepărtat de Dumnezeu şi nu avem pocăinţa
celor din cetatea Ninive. Nădăjduim ca bunul Dumnezeu, care ne-a poruncit
să nu-i slujim şi Lui şi mamonei, să-i ajute si întărească pe toţi cei angajaţi
în lupta cea bună pentru păstrarea demnităţii şi libertăţii întru Adevăr.
Vă rugăm aşadar să solicitaţi actualului Guvern şi Preşedinţiei
României să reanalizeze HG 1566/2008 a Guvernului Tăriceanu, care,
conform Notei de fundamentare al Hotărârii, nu a ţinut cont de impactul
social negativ al acestui act normativ, emis fără absolut nici o dezbatere
publică, într-o ţară eminamente ortodoxă.
Apreciem în mod deosebit primul semn dat de Biserica Ortodoxă
Română în această problemă prin Comunicatul Sinodului Mitropolitan
al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului şi vă ataşăm o sumă de
Studii şi Analize - juridice, medicale, sociale, s.a. - româneşti, europene
şi americane, care avertizează asupra pericolelor însemnării electronice a
naţiunilor libere ale acestei lumi.
Cu fiască supunere,
În numele Acţiunii Pentru Educaţie şi Libertate şi a celor 100.000 de
semnatari ai formularelor şi petiţiilor împotriva Paşapoartelor Biometrice
şi a Legii îndosarierii electronice semnează:
Asociaţia Civic Media, Centrul Rezistenţei Anticomuniste,
Asociaţia Cristiana - Brasov, Asociaţia pentru păstrarea şi promovarea
valorilor culturale şi naţionale ale poporului român – ASTRADROM
23 Februarie 2009
Nota: Un astfel de Memoriu a fost înaintat şi Guvernului României împreună cu semnăturile
olografe a peste 10.000 de români, obţinute pâna la data respectivă, 4 Februarie ac. Alte 50.000 de
semnături vor fi depuse alăturat unei Plângeri adresate Parlamentului României. Aceste 60.000 de
semnături olografe se adaugă celor 40.000 aflate pe internet la http://www.petitiononline.com/NU666/
petition.html si http://www.petitieonline.ro/petitie-p37662052.html. Între timp, de la data memoriului,
numărul semnăturilor olografe şi online au ajuns la 500.000
94 dictatura biometrică 95 dictatura biometrică
SINODUL MITROPOLITAN AL CLUJULUI, ALBEI,
CRIŞANEI ŞI MARAMUREŞULUI
SE PRONUNŢĂ IMPOTRIVA CIPURILOR ŞI A
PAŞAPOARTELOR BIOMETRICE
Comunicat de presă2
“Sinodul Mitropolitan al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului,
luând act de reacţiile unor medii monahale si teologice faţă de introducerea
sistemului de supraveghere biometrică în România, consideră că acestea
sunt îndreptăţite, ele urmând însă să fie supuse unor analize şi nuanţări,
atât la nivelul Sinoadelor locale cât şi la acela al Sfântului Sinod plenar.
Oficial, semnalul a fost dat prin Hotărârea de Guvern nr. 557 din 26
aprilie 2006 privitoare la introducerea paşapoartelor electronice, în care
sunt stocate datele biometrice ale persoanei, adică imaginea facială, impresiunea
digitală, precum şi alte elemente de identificare.
Mai mult, deşi Hotărârea îi priveşte pe toţi cetăţenii României, ea nu
a fost precedată de o dezbatere publică, aşa cum s-ar fi cuvenit într-o ţară
democratică.
Pentru 1 ianuarie 2011 este programată introducerea noilor cărţi electronice
de identitate cu cip. Acesta are forma şi dimensiunea unei aşchiuţe
în care se stochează datele biometrice ale unei persoane; el poate fi implantat
nu doar într-un act de identitate (buletin, paşaport, card comercial sau
sanitar), ci şi în corpul uman, sub pielea palmei, a unui deget sau a cefei, iar
conţinutul său poate fi citit de la distanţă şi de către oricine, cu ajutorul unui
calculator sau a unui aparat de receptare anume construit. Nu există nici o
lege naţională sau internaţională care să garanteze discreţia sau securitatea
absolută a datelor înscrise în cip, acestea fiind, practic, la dispoziţia oricărui
factor instituţional sau privat şi constituind un sistem de supraveghere a
cetăţenilor pe toată durata vieţii lor, şi chiar după moarte.
Argumentul că acest sistem de supraveghere contribuie la identifi-
2 19 februarie 2009.
carea şi urmărirea delicvenţilor constituie o ofensă la adresa întregului
popor român, care nu poate fi tratat ca o bandă de infractori.
Dimpotrivă, acest sistem de supraveghere e un atentat la libertatea
şi intimitatea oamenilor, drepturi consfinţite nu numai de legile civile,
ci şi de normele religioase. E ca şi cum un duhovnic ar divulga secretul
spovedaniei, fapt aspru pedepsit în rânduielile bisericeşti, dar cu drept de
cetăţenie în sistemul transparenţei fără perdea. Biometria nu numai că
nu o sancţionează, dar, dimpotrivă, o legiferează, omul fiind tratat nu ca
făptură a lui Dumnezeu, înzestrată cu suflet, inteligenţă şi libertate.
În concluzie, facem un apel către Domnul Traian Băsescu, Preşedintele
României şi garantul respectării Constituţiei, să facă tot ceea ce îi stă în
putinţă spre a-i asigura cetăţeanului român dreptul la libertate şi viaţă
particulară, în consens cu principiile convieţuirii sociale“.
În şedinţa din 19 februarie 2009, Cluj-Napoca
† BARTOLOMEU, Arhiepiscop şi Mitropolit
† ANDREI, Arhiepiscopul Alba Iuliei
† SOFRONIU, Episcopul Oradiei
† IUSTINIAN, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului
†PETRONIU, Episcopul Sălajului
† IRINEU BISTRIŢEANUL, Episcop Vicar Cluj
† VASILE SOMEŞANUL, Episcop Vicar Cluj
† IUSTIN SIGHETEANUL, Arhiereu Vicar Maramureş
96 dictatura biometrică 97 dictatura biometrică
MEMORIU AL ACŢIUNII PENTRU EDUCAŢIE ŞI
LIBERTATE (APEL) ŞI ASOCIAŢIA CIVIC MEDIA
Către Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Doamnei Preşedinte Roberta Anastase
Comisia pentru Drepturile Omului, Culte şi Minorităţi
Domnului Preşedinte Nicolae Păun
Domnului Secretar Florin Postolachi
Stimată Doamnă Roberta Anastase,
Stimate Domn Florin Postolachi,
Vă solicităm o dezbatere publică între parlamentari şi organizaţiile
societăţii civile pe care le reprezentăm, reunite în Acţiunea Pentru Educaţie
şi Libertate, în vederea remedierii încălcării drepturilor constituţionale
ale tuturor românilor de către Guvernul Tăriceanu prin adoptarea unei
Hotărâri de Guvern abuzive, fără informarea opiniei publice şi fără consultarea
societăţii civile.
La începutul acestui an românii au aflat că de la 1 ianuarie 2009 au
fost introduse, cu titlu obligatoriu, paşapoarte biometrice, ca măsură
premergătoare introducerii, de la 1 ianuarie 2011, a cărţilor de identitate
cu cip biometric pentru toţi cetăţenii României. Acestea diferă de
actele de identitate de până acum prin încorporarea unui cip electronic
de tip R.F.I.D. - dispozitiv de identificare prin unde radio - care conţine
informaţii personale, între care imaginea facială şi amprentele. Cipul
devine astfel elementul esenţial de identificare a fiecărei persoane şi este
considerat periculos atât de organisme medicale americane cât şi de foruri
ale Uniunii Europene (vezi ataşat Avizul Comitetului Economic şi Social
European privind identificarea prin unde radio - R.F.I.D.).
Hotărârea de Guvern poartă numărul 1566/2008 şi a fost semnată şi
contra-semnată de ministrul de Interne din 15.12.2008, Cristian David
şi de prim ministrul României de la acea dată, Călin Popescu Tăriceanu.
Hotărârea a fost dată pe final de mandat şi nu a fost precedată de absolut
nici o consultare publică, după cum prevăd normele Uniunii Europene
şi Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică că şi Regulamentul 2252/2004 al C.E.. Proiectul legislativ a
ajuns la Camera Deputaţilor. Pe 10 Februarie 2009 Comisia de apărare
a Camerei Deputaţilor a avizat favorabil Hotărârea privind introducerea
paşapoartelor biometrice.
Pe 19 Februarie 2009, Sinodul Mitropolitan al Clujului, Albei, Crişanei
şi Maramureşului o dat o Hotărâre în care afirmă că Guvernul precedent a
încălcat prin HG 1566/2008 normele democratice şi face Apel la autorităţi
şi la Preşedintele României pentru redresarea situaţiei afirmând printre
altele: “Argumentul că acest sistem de supraveghere contribuie la identificarea
şi urmărirea delicvenţilor constituie o ofensă la adresa întregului
popor român, care nu poate fi tratat că o bandă de infractori. Dimpotrivă,
acest sistem de supraveghere e un atentat la libertatea şi intimitatea oamenilor,
drepturi consfinţite nu numai de legile civile, ci şi de normele religioase”.
Sfântul Sinod al BOR studiază temeinic în acest moment situaţia
generată de HG 1566/2008.
La Apelul duhovnicului Iustin Pârvu şi a societăţii civile preocupată
de apărarea drepturilor constituţionale şi a libertăţii umane s-au strâns
până la această dată 100.000 de semnături de protest care ne obligă să
vă solicităm să supuneţi atenţiei cererea noastră care se bazează şi pe
următoarele considerente juridice:
Considerente preliminare. Autorităţile competente au avut în vedere
la introducerea acestor acte cu elemente de siguranţă tip cip şi biometrice
îmbunătăţirea securităţii cetăţenilor şi prevenirea şi combaterea
infracţionalităţii şi a fraudelor constând în falsificarea acestor documente.
Aspecte procedurale care au fost încălcate prin actele normative intrate
în vigoare, referitoare la actele electronice.
Aceste acte sunt:
– H.G. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie
98 dictatura biometrică 99 dictatura biometrică
paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora
– H.G. 1566/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului
nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie
paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora
– O.U.G. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în
circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente
de călătorie
– O.U.G. 207/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005
privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
– Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor
români în străinătate
– Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului din 13 decembrie
2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele
biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de
statele membre.
Având în vedere ca aceste prevederi prezintă un impact deosebit asupra
persoanei umane considerăm că lipsa informării de către autorităţile
emitente a cetăţenilor, cei care de fapt sunt vizaţi direct prin introducerea
actelor, reprezintă o vătămare vădită a dreptului acestora de a aprecia dacă
aceste măsuri aduc atingere sau nu drepturilor şi libertăţilor fundamentale
ale omului. Mai mult, faptul că aceste reglementări nu au fost puse în dezbatere
publică, apelându-se la modalităţi excepţionale de legiferare în sensul
că au fost adoptate aceste măsuri prin intermediul actelor normative
emise de Guvern în regim de urgenţă, amplifică vătămarea.
Această urgenţă nu este justificată întrucât potrivit H.G. 557/2006 privind
stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice,
precum şi a formei şi conţinutului acestora, publicată în M.O., la art.3,
„paşapoartele aflate asupra titularului îşi păstrează valabilitatea şi se retrag
treptat din circulaţie potrivit solicitărilor cetăţenilor”, text din care rezultă
că vor circula în mod valabil, în paralel, atât actele fără cip cât şi cele care
conţin acest cip.
În concluzie, urgenţa ar fi fost dovedită dacă s-ar fi prevăzut în mod
imperativ, în textul legii, obligativitatea preschimbării vechilor paşapoarte,
într-un termen determinat, astfel că toate documentele de călătorie emise
să conţină în mod obligatoriu cip-ul R.F.I.D..
Astfel, ne găsim în situaţia contradictorie în care, la începutul intrării
în vigoare a acestor acte normative, vor exista într-un procentaj mult mai
mare, paşapoarte valabile, fără cip R.F.I.D. faţă de cele cu cip care conţin
elemente de siguranţă noi şi elemente biometrice.
Prin aceste reglementări, având în vedere că se aduce atingere drepturilor
fundamentale ale omului, s-ar fi impus ca aceste acte normative să fie
adoptate de către Parlament, care reprezintă puterea legislativă, şi nu de
către puterea executivă, reprezentată de Guvern care, potrivit legii, doar în
mod excepţional poate legifera cauze de mai mică importanţă.
Astfel, s-ar fi impus adoptarea unei legi unice care să prevadă introducerea
actelor cu date biometrice şi nu cum s-a procedat în sensul că s-au adoptat
în mod succesiv H.G.-uri, O.G.-uri şi O.U.G.- uri, fapt ce antrenează
dificultăţi suplimentare de aplicare a reglementărilor comunitare.
Dacă aceste norme s-ar fi supus dezbaterii publice la nivel naţional,
potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică şi Regulamentului 2252/2004 C.E., s-ar fi creat posibilitatea ca
Sfântul Sinod şi societatea civilă să-şi exprime punctele de vedere.
Prin modul de reglementare al acestor acte normative au fost încălcate
următoarele dispoziţii din Legea 52/2003:
„Art. 1. – (1) Prezenta lege stabileşte regulile procedurale minimale aplicabile
pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei
publice centrale şi locale, alese sau numite, precum şi al altor instituţii publice care
utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetăţenii
şi asociaţiile legal constituite ale acestora.
Art. 6. – (1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative
autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la
această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu
accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după
caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative
tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.
100 dictatura biometrică 101 dictatura biometrică
(2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la
cunoştinţă publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile înainte
de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile publice.
Anunţul va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive sau, după
caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ
propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul
limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri,
sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ”.
De asemenea, prin aceste acte normative au fost încălcate şi dispoziţiile
Regulamentului 2252/2004 C.E. care prevede în mod imperativ faptul că
trebuie transpus în legislaţiile statelor membre în cel mult 18 luni pentru
fotografia facială (până în iunie 2006) şi în cel mult 36 de luni pentru amprentele
digitale (până la sfârşitul anului 2008). Aceste termene prevăzute de
Regulament au fost prevăzute cu scopul precis de a fi creată o perioadă specială
în vederea organizării şi desfăşurării dezbaterii publice la nivel naţional.
Elementele biometrice nu se identifică şi nu constituie elemente de
siguranţă. Conform Preambulului din O.U.G. 94/2008 pentru stabilirea
unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice precum
şi a altor documente de călătorie, se face referire la prevederile Regulamentului
Consiliului C.E. nr.2252/2004 „privind standardele pentru
elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi
în documentele de călătorie emise de statele membre”.
Din interpretarea gramaticală a textului „elemente de securitate şi elemente
biometrice” rezultă că elementele biometrice nu sunt catalogate că fiind
elemente de siguranţă ale noilor acte electronice şi nu aduc nici un aport
la sporirea securităţii documentului şi a societăţii în ansamblul ei, astfel că
nu se justifică introducerea datelor biometrice în actele electronice.
Simpla prezenţă a elementelor de siguranţă, astfel cum sunt definite
în preambul, este suficientă şi necesară pentru a asigura scopul urmărit de
legiuitor, respectiv crearea unui climat de securitate amplu şi mărit, atât în
privinţa prevenirii şi combaterii criminalităţii, cât şi în privinţa prevenirii
fraudelor cu privire la aceste acte.
Datele biometrice prin ele însele nu sporesc securitatea documentului.
Prin adăugarea amprentelor ca mod de identificare a unei persoane şi
introducerea acestei informaţii în paşaport într-un mediu de stocare electronic,
nu este sporită securitatea documentului întrucât în momentul în
care titularul foloseşte documentul, acel cip este citit de un dispozitiv şi
posesorul documentului este presupus a fi deţinătorul legal al acestuia. Numai
în eventualitatea unei posibile folosiri neautorizate amprenta aflată ca
informaţie criptată pe cip va fi comparată cu amprenta digitală luată în timp
real şi se va stabili dacă posesorul nu este acelaşi cu titularul documentului.
Practic este inutilă introducerea amprentării digitale în paşaport întrucât
această dată biometrică devine fiabilă şi ajută numai în cazul producerii
unor eventuale evenimente menţionate mai sus când oamenii vor fi
amprentaţi în timp real.
Dispozitivul de citire a cipului va reţine informaţia că, de exemplu,
cetăţeanul x a trecut în statul x din afară U.E. în ziua x. Controlul se va
efectua tot în modalitatea actuală, respectiv prin verificarea datelor biografice,
materiale şi a fotografiei de pe document cu cel ce pretinde că îi
aparţine acel document. Numai dacă, să zicem că la graniţele din afară
U.E. vameşul respectiv are suspiciuni cu privire la o persoană sau primeşte
informaţii oficiale că acea persoană e suspectă, numai în aceste situaţii
se va face o comparaţie între datele biometrice ale celui care foloseşte
paşaportul şi datele biometrice stocate electronic în paşaportul respectiv.
Astfel, amprenta este inutilă ca dată biometrică în sine, aceasta şi-ar
justifica utilitatea numai dacă se urmăreşte identificarea la graniţe nu doar
a documentului în sine ci şi a persoanei printr-un dispozitiv de citire a
amprentei (adică degetul este pus pe un dispozitiv electronic de citire şi
computerul verifică dacă datele corespund).
Problema introducerii datelor biometrice în paşaport şi modul în care
acestea sunt folosite, sunt de domeniul eticii tehnologice şi chiar de domeniul
teologiei, şi pot fi dezvoltate în cuprinsul acestor domenii.
Actele normative nu respectă Regulamentul C.E. 2252/2004 în temeiul
căruia au fost emise. Un mare semn de întrebare se ridică pe mar102
dictatura biometrică 103 dictatura biometrică
ginea conţinutului termenului de date biometrice, întrucât potrivit art.2
din H.G. 557/2006, datele biometrice sunt: imaginea facială, impresiunea
digitală „precum şi orice alte date ale persoanei care pot fi introduse în mediul
de stocare electronic”.
Având în vedere textul de mai sus, observăm că datele biometrice
nu sunt enumerate limitativ, ci numai exemplificativ, modalitate prin
care se creează premizele de a se putea stoca şi alte date cu privire la o
persoană, putând viza viaţa privată a acesteia, date asupra cărora aceasta
nu şi-a exprimat consimţământul. Textul nu respectă Regulamentul întrucât
legea internă adaugă la Regulamentul C.E. 2252/2004 care prevede
faptul că date biometrice sunt numai impresiunea facială şi impresiunea
digitală. În acest sens, prin art.2 lit.d din H.G. 557/2006, se face o extensie
nejustificată a înţelesului datelor biometrice, respectiv legea internă
prin actul normativ enumerat anterior menţionează: „precum şi orice alte
date ale persoanei care pot fi introduse în mediul de stocare electronic”.
Prin această adăugare la lege se creează posibilitatea stocării şi a altor date
cu caracter personal.
Articolul citat anterior intră în contradicţie cu O.U.G. 207/2008, pentru
modificarea şi completarea Legii 248/2005, care la art.7 prevede că
„datele biometrice incluse în paşapoarte sunt imaginea facială şi impresiunea
digitală a două degete”.
Guvernul trebuia să consulte în mod obligatoriu şi Autoritatea
Naţională de Supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, autoritate
care ar fi emis un punct de vedere pertinent cu privire la datele
biometrice. În consecinţă, suntem în prezenţa a mai multor acte normative
succesive care încalcă atât dreptul intern cât şi Regulamentul C.E., în
sensul că adaugă la ceea ce prevede această normă comunitară.
Drepturi care sunt încălcate
prin introducerea actelor electronice
A. Dreptul la siguranţa persoanei consacrat de art. 23 al. 2 din Constituţie:
„Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile”.
Considerăm că dreptul la siguranţă persoanei este încălcat prin intrarea
în vigoare a acestor acte normative prin faptul că deţinătorul paşaportului
biometric nu are siguranţa că nu vor exista persoane care să poată avea acces
la datele personale existente în cipul R.F.I.D..
B. Dreptul la viaţă intimă şi privată reglementat de art.26 din
Constituţie: „(1) Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţă intimă, familială
şi privată. (2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu
încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri”.
În ceea ce priveşte datele biometrice la care se referă Regulamentul
nr. 2252/2004 al C.E. şi actele normative interne arătăm faptul că introducerea
amprentelor digitale reprezintă fără nici o îndoială o încălcare
a dreptului la viaţă intimă, drept reglementat atât de Carta Drepturilor
Fundamentale (art.7) şi de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
(art.8) cât şi de Constituţia României (art.26).
Este de remarcat că jurisprudenţă Curţii Europene a Drepturilor
Omului (CEDO) condamnă în mod clar reţinerea amprentelor digitale
fără temei juridic. Astfel, într-un proces intentat de doi cetăţeni britanici
statului Mării Britanii la CEDO, Marea Cameră a concluzionat la 28 februarie
2008 că: „reţinerea de mostre de celule şi a profilului ADN încalcă
dreptul la viaţă privată, stipulat în Articolul 8 A§ 1 Convenţiei Drepturilor
Omului. Curtea consideră că amprentele digitale conţin informaţii
unice despre persoană şi reţinerea lor fără consimţământul persoanei nu
poate fi privită ca neutră sau insignifiantă. Reţinerea amprentelor digitale
poate aşadar, în sine, să cauzeze importante îngrijorări privind viaţa
privată şi, în consecinţă, constituie o interferenţă cu dreptul de a respecta
viaţa privată.”
C. Dreptul la libertatea conştiinţei: Art. 29 alin. 1 din Constituţia
României prevede că: „Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea
credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate
104 dictatura biometrică 105 dictatura biometrică
fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare
convingerilor sale”.
De asemenea şi art.9 din C.E.D.O. prevede dispoziţii similare.
O garanţie fundamentală o oferă şi Carta Drepturilor Fundamentale
a U.E. prin art. 10 intitulat libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie,
care la alineatul 2 prevede: „Dreptul la obiecţie pe motive de conştiinţă
este recunoscut in conformitate cu legile interne care reglementează exercitarea
acestui drept”.
Prin intrarea în vigoare a acestor acte normative s-a încălcat art.10 din
Carta Drepturilor Fundamentale a U.E. în sensul că aceste acte normative
nu prevăd posibilitatea de a formula obiecţiuni pe motive de conştiinţă
împotriva introducerii paşapoartelor cu date biometrice.
D. Prezumţia de nevinovăţie consacrată de art.6 al C.E.D.O. şi art. 23
alin.11 din Constituţie. Prin intrarea în vigoare a acestor acte normative
cu privire la introducerea actelor electronice, ce includ amprentarea persoanelor,
se aduce atingere gravă principiului prezumţiei de nevinovăţie.
E. Dreptul la demnitate al fiinţei umane. Este un drept fundamental al
fiinţei umane consacrat de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului în
art. 1 care prevede că „toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate
şi în drepturi”. Dreptul la demnitate fiind un drept legat de persoana umană
este un drept absolut şi, în consecinţă, nu poate fi restrâns sau încălcat de
nici o prevedere naţională sau europeană. Acest drept este atât de important
încât a fost reglementat chiar în art. 1 in D.U.D.O. De asemenea este reglementat
şi de art. 10 din Pactul Internaţional cu privire la drepturile civile
şi politice. Dreptul la demnitate a fiinţei umane libere, aflată în libertate
rezultă din interpretarea per a contrario a art. 10 menţionat anterior.
F. Dreptul la libera circulaţie: Protocolul 4 al.2 din C.E.D.O. şi art.25
din Constituţia României: „(1) Dreptul la libera circulaţie, în ţară şi în
străinătate, este garantat. (2) Fiecărui cetăţean îi este asigurat dreptul de a-şi
stabili domiciliul sau reşedinţa în orice localitate din ţară, de a emigra, precum
şi de a reveni în ţară”.
În acest sens, considerăm că acest drept este încălcat prin faptul că
transferul datelor biometrice prin intermediul dispozitivelor digitale pe
măsură ce persoanele călătoresc de-a lungul graniţelor permite ţărilor să
scaneze, să acumuleze şi să gestioneze informaţii personale fără a se respecta
libertăţile cetăţeneşti şi dreptul la viaţa privată.
G. Protecţia datelor cu caracter personal:
Art. 8 din Carta drepturilor fundamentale U.E.: „1. Orice persoană are
dreptul la protecţia datelor cu caracter personal care o privesc. 4. Aceste date trebuie
tratate în mod loial, în scopuri precise şi pe baza consimţământului persoanei
interesate sau în temeiul unui alt motiv legitim prevăzut de lege. Orice persoană
are drept de acces la datele colectate care o privesc şi să obţină rectificarea acestora.
5. Respectarea acestor reguli se supune controlului unei autorităţi independente”.
Soluţii juridice în vederea suspendării şi / sau anulării
acestor acte normative
A. Acţiunea în anulare în temeiul Legii nr.554/2004 privind contenciosul
administrativ. Aceasta poate fi formulată de orice persoană
interesată, fizică sau juridică, care a fost vătămată într-un drept sau interes
legitim prin prevederile acestor acte normative. Acţiunea în anulare se introduce
la Curtea de Apel Bucureşti precedată de procedura plângerii prealabile
adresate organului administrativ emitent, în cazul nostru Guvernul
României, în vederea revocării acestor acte normative. Răspunsul negativ
sau lipsa răspunsului în termenul legal atrage automat posibilitatea de a se
formula acţiunea în anulare la instanţa judecătorească competentă.
Plângerea prealabilă poate fi formulată oricând, în cazul de faţă fiind
vorba de acte administrative normative. În situaţia în care se contestă o
Ordonanţă de Urgenţă, plângerea prealabilă este facultativă, iar în cazul în
care se atacă o Hotărâre de Guvern, plângerea prealabilă este obligatorie.
Pe cale de consecinţă, legiuitorul nu prevede un termen de introducere
atât pentru plângerea prealabilă cât şi pentru acţiunea în anulare. În
cadrul acţiunii în anulare, până la soluţionarea definitivă a cauzei, se poate
solicita suspendarea executării actului atacat.
106 dictatura biometrică 107 dictatura biometrică
B. Regulamentul 2252/2004 al C.E. care a stat la baza emiterii actelor
normative interne poate fi contestat în sensul că standardele minime de
securitate pentru paşapoartele biometrice ar trebui să nu aibă un caracter
obligatoriu, ci facultativ.
Dreptului intern în materie de justiţie şi afaceri nu i se poate impune
soluţia cu caracter de recomandare ca fiind obligatorie. Astfel, ar trebui
să luăm exemplul Poloniei care a contestat acest Regulament în faţa
Curţii Europene de Justiţie, în sensul că a invocat ca argument faptul că
paşapoartele biometrice să nu fie emise sau să fie emise doar în condiţiile
respectării dreptului la obiecţii pe motive de libertate de gândire, conştiinţă
şi religie. Acest drept este consacrat de art.9 din Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului.
Noi considerăm că paşapoartele biometrice reprezintă o problemă care
vizează în primul rând drepturile omului, mai ales a acelor drepturi care
ţin de libertatea persoanei umane (protecţia datelor personale, obiecţia de
conştiinţă, dreptul la intimitate).
Ar trebui să luăm exemplul altor state membre U.E. care au fost
mult mai precaute decât România în sensul că au acordat prioritate faţă
de legislaţia internă a reglementărilor U.E. numai după ce instanţele
constituţionale naţionale au verificat în prealabil compatibilitatea între
aceste reglementări şi Constituţia naţională respectivă.
Această lacună legislativă din dreptul nostru intern ar trebui modificată
în sensul introducerii în Constituţie a unui articol privitor la verificarea în
prealabil a compatibilităţii reglementărilor comunitare cu dreptul intern
astfel putându-se ajunge din punct de vedere constituţional la nivelul Poloniei
şi a altor state cu prevederi similare sub acest aspect.
În momentul intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, tratat care
dă forţă juridică obligatorie Cartei Drepturilor Fundamentale, se poate
contesta din punct de vedere juridic Regulamentul în cauză pe baza principiilor
reglementate în Cartă. În acest sens invocăm faptul că atât Curtea
Europeană de Justiţie cât şi instanţele naţionale din statele membre U.E.
şi-au întemeiat unele decizii pe prevederile Cartei Drepturilor Fundamentale
ale Omului.
În consecinţă, contestarea Regulamentului pe motiv de incompatibilitate
a acestuia cu prevederile Cartei ar putea fi invocată într-o eventuală
contestaţie a acestui Regulament în faţa instanţelor naţionale competente.
Riscul secularizării forţate
Progresul continuu al secularizării riscă să afecteze profund societatea de
astăzi care se lasă ghidată, în mod arbitrar, de ştiinţă şi tehnologie, fără
a-şi imagina vreodată pericolul la care este supusă şi fără a analiza efectele
pe termen mediu şi lung ale celor mai noi descoperiri şi aplicaţii moderne,
cum este şi problema supusă în zilele acestea dezbaterii Sfântului Sinod,
dezbatere care, din vina Guvernului precedent, lipseşte cu desăvârşire în
societatea românească.
Concluzie
Având în vedere faptul că implementarea în România a actelor de identitate
cu elemente biometrice a fost dispusă printr-o Hotărâre contrară normelor
legale în materia tehnicii legislative, fără a fi supusă dezbaterii publice o
astfel de iniţiativă şi fără ca societatea civilă şi Biserica prin reprezentanţii
ei legali să-şi poată expune punctul de vedere oficial, considerăm că se
impune reanalizarea întregului proces de implementare prin evaluarea tuturor
riscurilor pe care introducerea unor astfel de acte le-ar avea asupra
libertăţii şi demnităţii persoanei, astfel cum acestea au fost descrise pe larg
în cuprinsul acestui material.
Având în vedere trecutul totalitarist al României şi învăţămintele pe
care trebuie să le tragem din această încercare grea a istoriei ţării noastre,
considerăm că o astfel de însemnare electronică a populaţiei, după modelul
aplicat vitelor sau deţinuţilor din lagărele de concentrare naziste şi
bolşevice, este sub demnitatea umană şi riscă să arunce societatea actuală
într-un nou tip de dictatură.
108 dictatura biometrică 109 dictatura biometrică
Vă rugăm aşadar să analizaţi atât Dvs. cât şi Comisia pentru Drepturile
Omului, Culte şi Minorităţi cererea noastră şi să dispuneţi în consecinţă,
în vederea apărării drepturilor recâştigate prin jertfele din decembrie 1989,
care au dovedit că poporul român este gata de sacrificiu pentru a-şi obţine
libertatea şi demnitatea3.
Acţiunea Pentru Educaţie şi Libertate, 25 februarie 2009.
3 Pentru Conformitate, Victor Roncea, Preşedinte fondator Asociaţia Civic Media;
www.civicmedia.ro; office@civicmedia.ro
CONTESTAŢIA CIVIC MEDIA
CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI
Asociaţia Civic Media,
Prin preşedinte fondator Victor Roncea
În atenţia
Domnului Prim-Ministru Emil Boc
Domnule prim ministru al României, vă rugăm să daţi dovadă ca
sunteţi creştin ortodox sau că respectaţi drepturile majorităţii acestei ţări
şi să luaţi în considerare următoarele:
Subscrisa Asociaţie Civic Media, prin preşedinte fondator Victor Alexandru
Roncea, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Rosetti, Nr 3, Sc 1, Apt 25,
Sec 2, web: www.civicmedia.ro, e-mail office@civicmedia.ro, în temeiul
disp. art. 1 pct. 1 si 7 din legea nr. 554/2004 formulăm prezenta
Contestaţie
Împotriva disp. Hotărârii de Guvern nr. 1566/2008 din 25/11/2008
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 842 din 15/12/2008 pentru
modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea
datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi
a formei şi conţinutului acestora, precum şi a punctului privind „Dezvoltarea
cooperării interinstituţionale pe teritoriul naţional prin: … integrarea datelor
biometrice în documentele de călătorie, în scopul creşterii gradului de
securitate al acestora;” din CAPITOLUL 24 - Ordine publică şi siguranţa
cetăţeanului al Programului de guvernare 2009 2012 din 22/12/2008 publicat
în Monitorul Oficial, Partea I nr. 869 din 22/12/2008.
Solicităm:
Suspendarea aplicării dispoziţiilor contestate;
Anularea dispoziţiilor mai sus menţionate.
Motive:
În fapt: prin Hotărârea de Guvern nr. 1566/2008 se încalcă prevederile
Constituţionale privitoare la viaţa intimă şi privată a persoanei, precum şi
cele referitoare la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie.
110 dictatura biometrică 111 dictatura biometrică
Prevederile ce fac obiectul contestaţiei noastre sunt abuzive, contrare
literei şi spiritului Constituţiei, aducând atingere dreptului constituţional
fundamental al persoanei la intimitate.
Încă din prevederile Capitolului 24 – Ordine publică şi siguranţa
cetăţeanului al Programului de guvernare 2009 2012, se face vorbire despre
„dezvoltarea cooperării interinstituţionale pe teritoriul naţional prin:
… integrarea datelor biometrice în documentele de călătorie, în scopul
creşterii gradului de securitate al acestora”.
În opinia noastră, a se vorbi despre o măsură cum este cea a înmagazinării
unor date cu caracter personal şi intim – într-un document de
călătorie cum este paşaportul, cum sunt cele referitoare la amprentele
digitale, genom şi alte date cu caracter personal (cont bancar, număr
de asigurări sociale, cazier fiscal sau judiciar, stare civilă, apartenenţă
religioasă, date biografice, etc.) reprezintă o încălcare făţişă a dreptului la
intimitate al persoanei.
O astfel de măsură încalcă pe de altă parte şi prevederile legii speciale
privind prelucrarea datelor şi informaţiilor cu caracter personal. „Inovaţia”
năstruşnică de a pune datele cu caracter personal ale unei persoane pe un
suport electronic, este de natură să le facă accesibile oricărei persoane care
deţine mijloacele tehnice de a le accesa.
Mai mult, nici unul dintre actele administrative contestate nu face o
referire clară şi precisă cu privire la datele ce vor fi înscrise pe acest suport
electronic – cip – sintagma „date biometrice” ne-fiind mulţumitoare.
Îngrijorătoare este şi precizarea (NOTA) ce însoţeşte fiecare dintre
anexele referitoare la forma şi conţinutul paşaportului electronic. Această
notă prevede că, „Caracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor
de siguranţă trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului
Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de
securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente
de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004, şi ale Deciziei Comisiei
C(2005)409 pentru stabilirea specificaţiilor tehnice aferente dispozitivelor
de securitate şi a elementelor biometrice integrate în paşapoarte şi în documentele
de călătorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate
în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.”
Precizăm faptul că o astfel de notă însoţitoare a anexelor referitoare la
forma şi conţinutul paşaportului nu se regăsea în forma iniţială a Hotărârii
nr. 557/2006, fapt care ne face să ne punem întrebări cu privire la scopul
real al executivului, pe care acesta îl urmăreşte prin impunerea – fără
consultarea cetăţenilor, şi fără nici o necesitate reală, din considerente de
siguranţă - a acestor măsuri. Pe lângă faptul că Hotărârea contestată nu
conţine referiri exprese cu privire la aceste “date biometrice” ce urmează a
fi inserate, lăsând la bunul plac al legiuitorului european categoriile de date
ce urmează a fi incluse, nu se face vorbire nici de modalitatea de accesare a
datelor înmagazinate electronic.
Coşmarul tuturor ar fi ca aceste date să poată fi accesate de la distanţă,
prin echipamente electronice cu ajutorul frecvenţelor radio (R.F.I.D. –
Radio Frequency Identification Device), fapt care ar duce la o încălcare
clară a dreptului la intimitate al persoanei. Practic, fiecare purtător de
paşaport cu date biometrice ar deveni „vizibil” în domeniul undelor radio,
oriunde s-ar afla, fiind astfel posibile abuzuri prin urmărirea semnalului în
scopul urmăririi unei persoane pas cu pas.
Apreciem că operaţiunea de stocare a datelor personale ale unei persoane
pe un suport electronic al unui document de călătorie, nu poate fi considerat
ca intrând în categoria elementelor de siguranţă. De altfel, chiar persoanele
care au lucrat la redactarea Hotărârii atacate fac o distincţie clară între elementele
de siguranţă ale paşaportului, şi datele biometrice ale posesorului,
acestea din urmă nefiind incluse în aria elementelor de siguranţă.
Iată redate mai jos elementele prevăzute de Anexa 3 la Hotărârea nr.
557/2006, astfel cum sunt redate în Hotărârea contestată:
Forma şi conţinutul paşaportului electronic simplu
Culoarea copertei: roşu vişiniu
Coperta I (exterior): Uniunea Europeană, România, stema României –
Paşaport – Semn distinctiv paşaport electronic
Coperta I (interior): România, stema României, tehnologie intaglio -
banda heliogravată
112 dictatura biometrică 113 dictatura biometrică
Mărimea: 125 x 88 mm
Numărul de pagini: 32
Numărul paşaportului: perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin coperta
a II-a, iar pe pagina din policarbonat, gravat laser
Numerotarea paginilor: tipărită în partea de jos a fiecărei pagini şi în
filigran
Pagina cu datele de identificare ale titularului, poziţionată între coperta
I (interioară) şi pagina 1: din policarbonat
– datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, data şi locul
naşterii), autoritatea emitentă, data eliberării paşaportului, data expirării
paşaportului, codul numeric personal – C.N.P. – , sex cetăţenia, fotografia
titularului gravată laser şi fotografia în umbră realizată prin perforaţie cu
laser, numărul paşaportului, semnătura titularului, datele informatizate
citibile optic (MRZ), mediul de stocare electronică a datelor biometrice
ale persoanei
NOTĂ: Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate
în limbile română, engleză şi franceză. Pe versoul paginii din policarbonat
se scriu în toate - Uniunea Europeană limbile oficiale ale Uniunii
Europene: - România
– Paşaport
Pagina 1: - înălţimea, culoarea ochilor, domiciliul şi fotografia în umbra
a titularului, realizată prin imprimare inkjet
Pagina 2 rezervată pentru menţiuni ale autorităţilor române
Pagina 3 cuprinde denumirile rubricilor din pagina din policarbonat în
toate limbile oficialeale ţărilor Uniunii Europene.
Paginile 4-31, pagini pentru vize - se introduce fir metalic fluorescent
în structura hârtiei
Pagina 32, urgenţe: titularul paşaportului trebuie să completeze datele
particulare ale unei rude sau ale unui prieten care poate fi contactat în caz
de accident: Numele; Prenumele; Adresa; Telefon.
Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză şi
franceză. Acest paşaport conţine 32 de pagini numerotate (în toate limbile
oficiale ale Uniunii Europene).
Coperta II (interior) cuprinde instrucţiuni, obligaţii.
Hârtie: specială, filigran, elemente de siguranţă
Pentru a fi şi mai clar, în vechea anexa 3 a Hotărârii 557/2006, forma
şi conţinutul paşaportului electronic simplu erau
Culoarea copertei: roşu vişiniu
Mărimea: 125 x 88 mm
Numărul de pagini: 32
Numărul paşaportului: perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin coperta
a II-a, iar pe pagina din policarbonat, engravat laser
Numerotarea paginilor: tiparită în partea de jos a fiecărei pagini
Pagina cu datele de identificare a titularului: din policarbonat
– datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, data şi locul
naşterii, înălţimea şi culoarea ochilor)
– data şi locul depunerii cererii, data valabilităţii paşaportului,
– codul numeric personal - C.N.P.
– cetăţenia
– fotografia titularului engravată laser şi fotografia în umbrărealizată
prin perforaţie cu laser
– numărul paşaportului
– semnătura titularului
– datele informatizate citibile optic- mediul de stocare electronică a
datelor biometrice ale persoanei
Pagini rezervate pentru menţiuni ale autorităţilor române: semne particulare,
domiciliul, restrângerea dreptului la libera circulaţie în străinătate.
Pagini pentru vize:
Pagina cuprinzând instrucţiuni, obligaţii
Hârtie: specială, filigran, elemente de siguranţă.
Din analiza Anexei 3, observăm că mediul de stocare electronică a
datelor biometrice ale persoanei aparţine rubricii referitoare la „Pagina
cu datele de identificare a titularului”, nicidecum celei referitoare la elementele
de siguranţă. Cu alte cuvinte, se recunoaşte în mod clar faptul ca
stocarea electronică a datelor biometrice ale persoanei NU face parte din
categoria elementelor de siguranţă.
114 dictatura biometrică 115 dictatura biometrică
Pentru aceste motive, solicităm suspendarea aplicărilor prevederilor
atacate şi anularea acestora.
În Drept: ne întemeiem contestaţia pe disp. legii nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ, art. 20, 26 şi 29 din Constituţia României.
Prezenta contestaţie reprezintă totodată şi procedura prealabilă
prevăzută de legea nr. 554/2004, urmând ca, în situaţia unui răspuns
negativ sau în lipsa oricărui răspuns în termenul prevăzut de lege, să ne
adresăm instanţei de judecată.
Suntem încrezători ca şi dvs, în cazul în care sunteţi creştin ortodox,
după cum de altfel aţi anunţat public, veţi cădea de acord ca nimeni şi
nimic nu poate lua unui cetăţean român dreptul la propria credinţă, pentru
care au murit de-a lungul istoriei neamului nostru milioane de fraţi, moşi
şi strămoşi.
Iar în cazul în care nu aţi fi creştin ortodox noi nu ne-am supăra dar vă
rugăm să ne respectaţi drepturile noastre sfinte şi să ni le apăraţi aşa cum
vă cere slujba pentru care aţi depus un jurământ în faţa întregii naţiuni,
pentru România, cu mâna pe Biblie.
18.01.2009
SFÂNTUL SINOD SOLICITĂ ALTERNATIVĂ
LA PAŞAPOARTELE BIOMETRICE
Biroul de Presă al Patriarhiei Române
În şedinţa de lucru din ziua de miercuri, 25 februarie 2009, Sfântul Sinod
a adoptat, în unanimitate, hotărârea nr. 638/2009 în legătură cu problema
noilor paşapoarte electronice care includ date biometrice:
1. Ia act de scrisoarea nr. 638 din 28 ianuarie 2009 a Preafericitului Părinte
Patriarh Daniel adresată Ministerului Administraţiei şi Internelor prin care
se solicită o serie de precizări în legătură cu noile paşapoarte electronice
care includ date biometrice. De asemenea, ia act de lămuririle aduse prin
adresa nr.3622071 din 5 februarie 2009 a Ministerului Administraţiei şi
Internelor – Direcţia Generală de Paşapoarte (vezi anexa 2) din care rezultă
două asigurări importante:
a. A avea un paşaport este un drept şi nu o obligaţie, paşaportul fiind
un document eliberat la cerere pentru cei ce doresc să călătorească în afara
spaţiului Uniunii Europene. Astfel, se deduce că cei care invocă obiecţii de
conştiinţă sau motive religioase au libertatea să nu solicite acest nou tip de
paşaport;
b. Fiecare cetăţean are dreptul de a cunoaşte în mod direct conţinutul
datelor personale incluse în noul paşaport electronic care include date
biometrice.
2. Constată că însăşi opinia Comisiei Europene exprimată, la 16 martie
2005, prin Grupul European pentru etica în ştiinţă şi noile tehnologii
este împotriva implantării în corpul uman a cip-ului electronic: „utilizarea
pentru scopuri nemedicale a implanturilor de informare şi comunicare
constituie o potenţială ameninţare la demnitatea umană şi societatea
democratică” (pct. 6.4), iar „implanturile destinate supravegherii ... ar
putea fi folosite de către autorităţile statale, indivizi sau grupuri pentru a
creşte puterea lor asupra altora” (pct. 6.4.4).
3. Întrucât unele persoane au reticenţe faţă de paşapoartele biometrice, se
116 dictatura biometrică 117 dictatura biometrică
va interveni pe lângă instituţiile Statului Român (Preşedinţie, Parlament,
Guvern) cu solicitarea de a se adopta măsurile necesare pentru modificarea
şi completarea legislaţiei în vigoare prin extinderea prevederilor referitoare
la cazuri de urgenţă (paşaport temporar) şi la cazuri când, din motive de
conştiinţă sau religioase, persoana nu doreşte paşaport electronic care include
date biometrice.
4. În viitor, orice iniţiativă de interes general bisericesc, care provine dintro
eparhie, trebuie, mai întâi, analizată şi dezbătută la nivelul centrului eparhial
şi al sinodului mitropolitan, iar apoi să fie înaintată Sfântului Sinod,
spre dezbatere şi hotărâre.
5. Văzând tulburarea provocată de opiniile confuze şi contradictorii cu
privire la noile paşapoarte biometrice, Sfântul Sinod îndeamnă clerul,
monahii şi credincioşii să rămână statornici în credinţa în Mântuitorul
Iisus Hristos, Biruitorul iadului şi al morţii, să sporească în rugăciune
şi fapte bune, vieţuind creştineşte în familie, mânăstire şi societate, fără
a răspândi panică şi îngrijorare prin preocupare excesivă pentru lucruri
trecătoare. Astfel, Dumnezeu ne va lumina, ne va apăra de tot răul şi ne va
ajuta să săvârşim binele.
Ministerul de Interne se justifică prin Patriarhia BOR
Ministerul Administraţiei şi Internelor
Direcţia Generală de Paşapoarte
Exemplar nr. 1, Nr. 3622130
Bucureşti, 27.02.2009
Domnului Victor Roncea, preşedinte fondator Civic Media
Urmare memoriului dumneavoastră referitor la introducerea în circulaţie
a paşapoartelor electronice, adresat Guvernului României unde
a fost înregistrat cu numărul 17/1225/04.02.2009 şi transmis Direcţiei
Generale de Paşapoarte spre soluţionare conform competenţelor specifice,
în temeiul O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare
a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm
următoarele:
În conformitate cu dispoziţiile art. 148 alin. (4) din Constituţia
României, revizuită, Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul şi
autoritatea judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligaţiilor
rezultate din actul aderării şi din prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii
Europene, precum şi din celelalte reglementări comunitare cu caracter
obligatoriu. Astfel, punerea în circulaţie a paşaportului electronic constituie
o obligaţie asumată de România potrivit calităţii sale de stat membru al
Uniunii Europene, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (CE) nr.
2252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele
biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise
de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L
385/29.12.2004 şi ale Deciziei Comisiei nr. C(2005)409 pentru stabilirea
specificaţiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate şi elementele biometrice
integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele
membre, completată de Decizia Comisiei nr. C(2006)2909.
În acest sens, prin H.G. 557/26.04.2006 privind stabilirea datei de la care
se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului
acestora, publicată în Monitorul Oficial nr. 376/02.05.2006, s-au definit
paşaportul electronic şi datele biometrice ce urmează a fi introduse în cuprinsul
acestuia şi s-au stabilit forma şi conţinutul paşaportului electronic şi data de 1
ianuarie 2007 ca dată de punere în circulaţie a acestui document de călătorie
în România. Însă, din considerente obiective, determinate de necesitatea
respectării procedurilor legale privind achiziţiile publice, această dată a fost
prorogată prin acte normative succesive, cel din urmă - H.G. 571/28.05.2008-
stabilind ca aceasta să fie 31 decembrie 2008. Acesta a constituit termenul
limită de punere în circulaţie a documentelor de călătorie electronice, întrucât
România fusese notificată cu privire la declanşarea procedurii necontencioase,
premergătoare acţiunii în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor în
faţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene.
Prin H.G. nr. 1566/25.11.2008 pentru modificarea şi completarea
H.G. 557/2006 s-a avut în vedere cuprinderea, în cadrul aceluiaşi act nor118
dictatura biometrică 119 dictatura biometrică
mativ, a reglementărilor care vizează forma şi conţinutul paşapoartelor
diplomatice, de serviciu şi simple, a paşapoartelor pentru persoana fără
cetăţenie, respectiv a documentelor de călătorie ce se eliberează refugiaţilor
recunoscuţi în baza Convenţiei de la Geneva din 28 iulie 1951 ori persoanelor
care au obţinut protecţie subsidiară conform Legii nr. 122/2006
privind azilul în România, întrucât toate aceste documente vor fi produse
ca paşapoarte electronice.
Totodată, actul normativ vizează şi actualizarea specificaţiilor tehnice
pentru documentele amintite, având în vedere că acestea urmau să fie
produse de Compania Naţională „Imprimeria Naţională” – S.A. (potrivit
delegării date de O.U.G. nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind
punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea
altor documente de călătorie) şi că rubricaţia, caracteristicile, numărul şi
tipul elementelor de siguranţă trebuie să respecte prevederile Regulamentului
(CE) nr. 2252/2004 şi ale Deciziei Comisiei nr. C(2005)409 astfel
cum a fost completată de Decizia Comisiei nr. C(2006)2909.
Precizăm, de asemenea, că, în conformitate cu prevederile art. 4 alin.
(3) din Regulamentul (CE) 2252/2004, datele biometrice ale persoanei
pot fi utilizate doar pentru verificarea autenticităţii documentului şi a
identităţii titularului pe baza elementelor comparabile direct. Acest lucru
reiese explicit şi din cuprinsul Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei
circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, astfel cum a fost modificată
şi completată prin O.U.G. nr. 207/2008, care în Secţiunea 11 denumită
„Stocarea datelor persoanei” stabileşte fără echivoc datele biometrice care
se includ în paşapoartele electronice: „imaginea facială şi impresiunea
digitală a două degete” (art. 7). Aceste prevederi reprezintă garanţii legale
pentru cei vizaţi, cu privire la prelucrarea datelor personale – prin stabilirea
clară a unui scop şi a datelor biometrice incluse, – astfel ca prelucrarea
să nu se realizeze în mod arbitrar.
De altfel, ca o garanţie suplimentară faţă de cele enumerate mai sus,
în proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea H.G.
nr. 94/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români
în străinătate, aflat în curs de elaborare, este prevăzută posibilitatea ca,
la ridicarea paşaportului simplu electronic de la sediul serviciului public
comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, titularul să
poată solicita verificarea datelor înscrise în mediul de stocare electronică.
Este de menţionat şi faptul că solicitarea eliberării unui paşaport simplu
electronic este un drept, şi nu o obligaţie, eliberându-se la cerere; în
acest sens, precizăm că în cuprinsul Legii nr. 248/2005 este prevăzută şi
posibilitatea eliberării, în anumite situaţii, a unui paşaport simplu temporar,
document care nu conţine date biometrice şi pe baza căruia se poate,
de asemenea, călători în străinătate, asigurându-se, în acest mod, respectarea
dispoziţiilor art. 23 şi 29 din Constituţia României.
Precizăm, totodată, că autorităţile competente care nu sunt dotate cu
echipamentele tehnice necesare eliberării paşapoartelor electronice, vor
primi şi soluţiona în continuare cereri pentru eliberarea paşapoartelor
simple, dar nu mai târziu de data de 1 iulie 2009.
Mai mult, după aderarea României la Uniunea Europeană, dispoziţiile
art. 61 din Legea nr. 248/2005 stabilesc că „Pentru scopurile prezentei legi,
cartea de identitate valabilă constituie document de călătorie pe baza căruia
cetăţenii români pot călători în statele membre ale Uniunii Europene.”
Referitor la aspectele de natură religioasă invocate în cuprinsul petiţiei
dumneavoastră, aducem în atenţie Comunicatul de presă al Patriarhiei
Române nr. 21/26 februarie 2009, prin care acest for îşi exprimă poziţia
oficială asupra introducerii în circulaţie a paşapoartelor electronice.
În concluzie, precizăm că potrivit preambulului Regulamentului (CE)
nr. 2252/2004, armonizarea elementelor de securitate şi integrarea elementelor
de identificare biometrică reprezintă un pas important către utilizarea
unor noi elemente în perspectiva evoluţiilor ulterioare la nivel european care să
facă documentul de călătorie mai sigur şi să stabilească o corelaţie mai fiabilă
între deţinătorul legal al documentului şi documentul respectiv, cu scopul de
a contribui, în mod semnificativ, la asigurarea protecţiei împotriva folosirii
frauduloase a acestuia.
Cu deosebită stimă, Director General, Chestor de poliţie
Sime Aurel-Vasile
120 dictatura biometrică 121 dictatura biometrică
AGENŢIILE DE PRESĂ DESPRE DECIZIA B.O.R.
PRIVIND PAŞAPOARTELE BIOMETRICE
NEWSIN: Patriarhia cere eliberarea de paşapoarte temporare
clasice pentru motive religioase
„În acest moment, există posibilitatea eliberării de paşapoarte temporare,
pentru 6 luni, dar numai pentru cazurile de urgenţă. Dorim să se adopte
un amendament la lege prin care, pe lângă situaţiile de urgenţă, să fie incluse
şi motivele de conştiinţă sau cele religioase. Astfel, cel care doreşte
să efectueze o călătorie în afara UE poate primi acest paşaport fără date
biometrice şi atunci nu mai există pentru persoana respectivă, să spunem,
obsesia legată de acest paşaport biometric”, a precizat, joi, după şedinţele
Sfântului Sinod, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, părintele
Constantin Stoica.
Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei a adăugat că instituţia nu vede niciun
pericol în noile documente de identitate. „Dorim să fim printre primii
care să ne facem paşapoarte biometrice, dar aceasta n-o spunem spre lăuda
noastră ci pentru că nu vedem niciun pericol în paşaportul biometric”, a
precizat părintele Stoica.
Patriarhia atrage atenţia asupra faptului că dreptul credincioşilor de a
refuza folosirea de microcipuri şi identificarea prin amprentă digitală trebuie
respectat, mai ales că opinia Comisiei Europene exprimată la 16 martie
2005, prin Grupul European pentru Etică în Ştiinţă şi noile tehnologii este
împotriva implantării în corpul uman a cip-ului electronic: „utilizarea pentru
scopuri nemedicale a implanturilor de informare şi comunicare constituie
o potenţială ameninţare la demnitatea umană şi societatea democratică iar
implanturile destinate supravegherii ar putea fi folosite de către autorităţile
statale, indivizi sau grupuri pentru a creşte puterea lor asupra altora”.
Patriarhia reiterează şi precizarea că numărul 666 nu înseamnă
sfârşitul lumii, făcând această menţiune în special pentru cei care se tem
că microcipul din paşaport ar conţine, din motive tehnice, un cod care,
prin diferite combinaţii, ar putea fi 666. „Acest număr este menţionat
în Apocalipsă, dar este un număr ca oricare altul. Avem în numerele de
telefon mobil această combinaţie de cifre şi nu există argument teologic
susţinut de cei care sunt împotriva paşapoartelor biometrice în legătură cu
acest număr. Din păcate am văzut pe posturile de televiziune fel de fel de
monahi care din mândrie şi dintr-o precară pregătire teologică au produs
mai mult panică decât să prezinte exact care este poziţia Bisericii”, explică
părintele Stoica.
Pe lângă acestea, Patriarhia recomandă credincioşilor să continue să se
roage şi să creadă în Dumnezeu. „Văzând tulburarea provocată de opiniile
confuze şi contradictorii cu privire la noile paşapoarte biometrice, Sfântul
Sinod îndeamnă clerul, monahii şi credincioşii să rămână statornici
în credinţa în Mântuitorul Iisus Hristos, Biruitorul iadului şi al morţii,
să sporească în rugăciune şi fapte bune, vieţuind creştineşte în familie,
mănăstire şi societate, fără a răspândi panică şi îngrijorare prin preocupare
excesivă pentru lucruri trecătoare. Astfel, Dumnezeu ne va lumina, ne va
apăra de tot răul şi ne va ajuta să săvârşim binele”, se arată în comunicatul
de presă transmis de instituţie după şedinţele Sfântului Sinod.
Faţă de implementarea paşapoartelor biometrice au fost organizate
proteste la care au participat credincioşi care cred atât că, prin introducerea
acestora, sunt trataţi că nişte infractori şi li se refuză dreptul religios
la viaţă veşnică, cât şi că această iniţiativă anunţă apocalipsa.
Patriarhia a cerut la sfârşitul lunii ianuarie Ministerului Administraţiei
şi Internelor (M.A.I.) o serie de lămuriri în legătură cu noile paşapoarte
electronice care includ date biometrice stocate pe microcip, date care includ,
mai nou, şi amprenta digitală.
Precizările M.A.I. se referă la faptul că paşaportul este un drept, nu
o obligaţie şi trebuie făcut numai pentru călătorii în afara spaţiului UE,
de unde se deduce că persoanele care au probleme religioase faţă de aceste
documente pot să nu şi le facă.
122 dictatura biometrică 123 dictatura biometrică
AGERPRESS: Preotul Stoica – Am decis să fim printre
primii solicitanţi de paşapoarte biometrice
Bucureşti, 26 feb /Agerpres/ – Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române
a afirmat, joi, într-o declaraţie de presă, că va fi printre primii solicitanţi
de paşaport biometric, pentru a dovedi că noul document nu reprezintă un
pericol. „Am decis să fim printre primii care-şi fac paşapoarte biometrice,
pentru a dovedi că noi nu vedem niciun pericol în aceste documente, dar
în momentul de faţă nu se pune problema, pentru că avem paşapoarte
valabile”, a afirmat preotul Stoica, întrebat dacă, personal, va accepta
paşaportul biometric.
El a adăugat că „nu există argumente teologice” împotriva noilor acte
de identitate, dar că fiecare credincios are libertatea de le a accepta sau nu.
Totodată, preotul Stoica a precizat că, potrivit deciziei Sfântului Sinod,
fiecare episcop va explica această problemă credincioşilor din eparhia pe
care o păstoreşte.
Patriarhia Română a decis să solicite instituţiilor statului să adopte
măsurile necesare pentru modificarea şi completarea legislaţiei referitoare
la paşapoartele biometrice, în sensul eliberării unui paşaport temporar
pentru persoanele care, din motive de conştiinţă sau religioase, nu doresc
paşaport electronic care include datele biometrice.
„Întrucât unele persoane au reticenţe faţă de paşapoartele biometrice,
se va interveni pe lângă instituţiile statului român (Preşedinţie, Parlament,
Guvern) cu solicitarea de a se adopta măsurile necesare pentru modificarea
şi completarea legislaţiei în vigoare prin extinderea prevederilor referitoare
la cazuri de urgenţă (paşaport temporar) şi la cazuri când, din motive de
conştiinţă sau religioase, persoana nu doreşte paşaport electronic care include
date biometrice”, se arată în punctul de vedere formulat de Sfântul
Sinod al B.O.R.
Victor Roncea
PATRIARHIA BINECUVÂNTEAZĂ CIPUL4
O hotărâre a Sinodului privind paşapoartele biometrice
contrazice marii duhovnici ai Ortodoxiei.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis ieri că persoanele care
invocă obiecţii de conştiinţă sau motive religioase au libertatea să nu solicite
paşapoarte biometrice, însă acestea sunt valabile, în regim de urgenţă,
doar pentru şase luni. Problema este că majoritatea statelor solicită, pentru
a oferi viză, ca paşapoartele să aibă până la expirarea termenului de valabilitate
între trei şi şase luni. Patriarhia a mai susţinut, ca şi Ministerul de
Interne, că paşapoartele constituie „un drept şi nu o obligaţie” şi a evitat să
observe că aceeaşi Ordonanţă de Urgenţă prevede instituirea obligatorie a
Cărţilor de Identitate biometrice, cu începere de la 1 ianuarie 2011, ceea
ce constituie o obligaţie şi nu un drept. Mai mult, purtătorul de cuvânt
al Patriarhiei Române a afirmat într-o declaraţie de presă Patriarhia îşi
va pune cip pentru că el şi colegii lui vor fi printre primii solicitanţi de
paşaport biometric. „Am decis să fim printre primii care-şi fac paşapoarte
biometrice, pentru a dovedi că noi nu vedem niciun pericol în aceste documente”,
a afirmat preotul Costel Stoica citat de Agerpres, întrebat dacă,
personal, va accepta paşaportul biometric. Purtătorul de cuvânt a ridiculizat
astfel cuvântul unor mari duhovnici ai ortodoxiei, precum părinţii Arsenie
Papacioc şi Justin Pârvu, care au avertizat că aceste acte electronice
nu trebuie primite „sub nici un chip”. Cu câteva zile în urmă ierarhii
Sinodului Mitropolitan al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului
afirmau despre instituirea actelor electronice, printr-o hotărâre oficială,
că „argumentul că acest sistem de supraveghere contribuie la identificarea
şi urmărirea delicvenţilor constituie o ofensă la adresa întregului popor
român, care nu poate fi tratat ca o bandă de infractori. Dimpotrivă, acest
sistem de supraveghere e un atentat la libertatea şi intimitatea oamenilor,
4 Articol apărut în ziarul Ziua, 27 februarie 2009.
124 dictatura biometrică 125 dictatura biometrică
drepturi consfinţite nu numai de legile civile, ci şi de normele religioase”.
Prin decizia contradictorie de ieri a Sfântului Sinod, Patriarhia Bisericii
Ortodoxe Române devine prima instituţie bisericească din spaţiul
ortodox răsăritean care acceptă însemnarea electronică, un act considerat
de mari duhovnici ai ortodoxiei răsăritene şi româneşti drept premergător
pecetluirii finale şi de către organizaţiile de apărare a drepturilor omului
drept un atentat la libertatea umană, se afirmă într-un comunicat al
Acţiunii Pentru Educaţie şi Libertate dat ieri, după decizia Sinodului.
Este posibil ca această decizie controversată să genereze noi tulburări în
sânul bisericii.
SEMNELE VREMURILOR 666 ŞI ÎNGROPAREA
ORTODOXIEI. LA CINE SE ÎNCHINĂ STOICA?5
Dinu Cocea
Declaraţiile lui Constantin Stoica, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei
contrazic dar şi desconsideră poziţiile adoptate de monahi de frunte ai
Ortodoxiei. Biserica Ortodoxă Română a emis o opinie contrară avertismentelor
lansate de Biserica Elenă şi călugării de la Muntele Athos. Dacă
Patriarhia nu a trâmbiţat pericolul, măcar Parlamentul trebuie să judece
drept implicaţiile introducerii noilor paşapoarte biometrice.
Recenta luare de poziţie a Patriarhiei, cum că prezenţa numărului 666 în
noile modele de paşapoarte biometrice nu are nicio legătură cu numărul Fiarei,
prorocit în Apocalipsă, a născut mai degrabă derută printre credincioşi.
„Noi nu avem rezerve faţă de paşapoartele biometrice din cauza acestui
număr. Şi eu am trei de 6 în numărul de telefon şi nu văd nici o problemă”, a
afirmat Stoica. Declaraţia părintelui Constantin Stoica, care a pus avertismentele
unor monahi de frunte ai credinţei ortodoxe româneşti (Justin
Pârvu şi Arsenie Papacioc sunt doar doi dintre părinţii trăitori ortodocşi
care au făcut acest lucru) pe seama unei precare pregătiri teologice, a adâncit
această confuzie.
În alte ţări ortodoxe, Biserica a încercat, dimpotrivă, să atenţioneze
credincioşii. În circulara sfântului Sinod al Bisericii din Grecia
(2626/1997) se scrie: „Cu tristeţe remarcăm că progresul civilizaţiei în
domeniul aplicaţiilor electronice este legat, din păcate, de numărul 666,
care este utilizat drept cod numeric principal în tehnologia respectivă.
Însă numărul 666, potrivit celor menţionate despre el în Apocalipsă, este
consfinţit ca număr al lui Antihrist şi, prin urmare, nu este cu putinţă ca
un creştin să nu fie interesat de introducerea intenţionată şi sistematică a
acestui număr in viaţa sa”.
5 Articol apărut în Ziarul de investigaţii, 5 martie 2009
126 dictatura biometrică 127 dictatura biometrică
Biserica Greacă: „Respingeţi aplicarea numărului 666 în sistemul de
identitate. Sinodul Bisericii Elene a cerut guvernului Greciei să respingă
sistemul şi să ceară conducerii UE să înlocuiască numărul 666 cu oricare
altul, în caz contrar suspiciunea privind folosirea numărului CU
INTENŢIE fiind cu atât mai pronunţată. „Sub nici un motiv să nu se
aplice drept cod numeric numărul 666 în noul sistem de identitate al ţării
noastre. Să se facă o intervenţie la conducerea ţărilor membre ale Uniunii
Europene (...) şi să se ceară oficial înlocuirea numărului 666 în sistemul
electronic central al Uniunii Europene cu oricare alt cod numeric. Cu un
atât de mare progres al electronicii, oare nu e posibil să înlocuieşti un
cod numeric? Dacă se insistă în aplicarea legii, nu se va naşte oare opinia
conform căreia folosirea acestui număr nu este intâmplătoare?” se arată în
circulara Sinodului Bisericii Elene.
Dezvăluirile din Biblia românească de la 1688
„Numărul 666 este un număr ca oricare altul” susţine purtătorul de
cuvânt al Patriarhiei. El a asimilat prezenţa, întâmplătoare, a numărului
666, în unele numere de telefon cu cea permanentă din noile paşapoarte,
unde numărul 666 este alăturat, invariabil, numărului distinct al fiecărui
individ care „cuprinde” detaliile fiecărui om, inclusiv numele primit prin
taina botezului, pecetea lui Hristos. Iată cum este descrisă alăturarea în
Biblia de la 1688, pe care Ziarul de Investigaţii o prezintă în premieră:
„Aicea iaşte înţelepciunea. Cela ce are minte, socotească numărul fiarăi,
pentru că numărul omului iaşte. Şi numărul ei: 666”. Textul din Biblia de
la 1688 este cu mult mai clar decât cel contemporan. „Cela ce are minte şi
poate să socotească” – matematicianul sau informaticianul, iar numărul fiarei
este legat de numărul omului. Acceptarea de bună voie a pecetii Fiarei
înseamnă lepădarea de taina botezului şi a pecetii lui Hristos, arată Sfântul
Sinod al Bisericii Elene: „Pecetea lui Antihrist, despre care vorbeşte
Apocalipsa, nu este un simbol extern care se poate impune cu forţa, peste
voia şi împotrivirea omului, ci este despărţirea voluntară de viaţa harului
Sfântului Duh prin lepădarea nesilită a credinţei că Iisus este Fiul lui
Dumnezeu şi Mântuitorul lumii”.
La cine se închină Stoica?
Cu atât mai amară şi mai derutantă pentru românii credincioşi este, în
acest context, o altă afirmaţie a părintelui Stoica: „Am vorbit cu unul dintre
colegii mei, să fim printre primii care îşi fac paşapoarte biometrice. Dar
aceasta nu o spunem spre lauda noastră, ci pentru că nu vedem nici un pericol
în paşaportul biometric”. Părintele Paisie (Aghioritul) propus la canonizare
în Grecia, dar implicit, potrivit lui Stoica, cu o „precară pregătire
teologică” scria în urmă cu 22 de ani, din chilia de la Muntele Athos: „Dar
cu toate cele pe care le-am arătat, auzi, din păcate, o grămadă de neghiobii
ale minţii unor «gnostici» (n.r.«gânditori») de astăzi. Unul spune: «Eu
voi primi buletinul cu 666, şi voi pune şi o cruce alături». Iar alţii spun
o gramadă de alte neghiobii, crezând că se vor sfinţi în felul acesta. Dar
toate acestea sunt înşelări. Numai cele care primesc sfinţire, numai acelea
se sfinţesc. De pildă, apa primeşte sfinţire şi se face agheasma. Însă urina
nu primeşte sfinţire. Piatra se poate face pâine prin minune, dar necurăţia
nu primeşte sfinţire. Prin urmare: diavolul, Antihristul, atunci când este
pe buletin, pe mâna sau pe fruntea noastră prin simbolul lui, nu se sfinţeşte
chiar şi o cruce de ai face”.
„Cel ce se va păzi îşi va scăpa viaţa sa. Dacă însă străjerul a văzut sabia
venind şi nu a sunat din trâmbiţe şi poporul n-a fost vestit şi va veni sabia şi
va ridica viaţa cuiva, acela a fost răpit pentru păcatele lui, dar sângele lui îl
voi cere din mâna străjerului”(Iezechiel 33:5-6)
Scurt istoric al pecetii 666
Prima apariţie la scară globală a pecetei 666 a fost demonstrată în anii
1970, de unii creştini americani care au demonstrat că toate codurile de
bare prezente astăzi pe etichetele produselor din comerţ (tipurile UPC-A şi
EAN- 13) deţin trei perechi de linii uşor prelungite care se citesc în memoria
computerului prin cifra 6. La citirea codului, calculatorul detectează mai
întâi prezenţa acestor trei bare (care, decodificate alcătuiesc în mod invariabil,
pe toate produsele, numărul 666) şi apoi, recunoscând această pecete,
declanşează citirea codului şi efectuarea operaţiilor economice. Sistemul s-a
dezvoltat apoi, la nivelul cartelelor electronice (un exemplu este cardul de
128 dictatura biometrică 129 dictatura biometrică
credit), care au evoluat, la rândul lor, până la cartela cu microcip, tot pe bază
de coduri de bare. Paşapoartele cu cip biometric, care vor fi primite „facultativ”,
vor fi urmate, de la 1 ianuarie 2011, de introducerea cărţilor de identitate
cu biocip. Acestea vor purta numele fiecărei persoane, sub forma unui
număr individual codificat în sistemul codurilor de bare, care va cuprinde,
indiferent de identitatea persoanei, numărul 666.
Siguranţa zero
România este prima ţară-cobai care introduce cipurile biometrice, nici
o altă ţară europeană nu s-a mai încumetat până acum să implementeze
prevederile din Regulamentul Consiliului Europei 2252/2004. România
este totodată prima ţară care emite paşapoarte biometrice, care conţin
imaginea facială şi amprentele deţinătorului. Deşi s-a declarat că noile
paşapoarte sunt „cele mai sigure”, unii experţi spun că este nevoie de cel
mult patru ore pentru a decripta informaţiile codificate. Deşi din 2011
România va introduce şi cărţile de identitate cu cip, nu există încă o lege,
naţională sau internaţională care să garanteze securitatea absolută a datelor
înscrise şi nici sancţiuni clare pentru cei care le-ar utiliza în alte scopuri.
APEL: PATRIARHIA ROMÂNĂ
A BINECUVÂNTAT STATUL POLIŢIENESC
Acţiunea Pentru Educaţie şi Libertate 26 februarie 2009
Asociaţiile civice reunite în Acţiunea Pentru Educaţie şi Libertate –
APEL, un organism constituit ca reacţie de apărare a societăţii faţă de
noile măsuri de control ale populaţiei care pot conduce la reinstaurarea
statului poliţienesc, a luat act de Hotărârea Sfântului Sinod al BOR de
azi, miercuri, 25 februarie 2009, privind Paşapoartele Biometrice. Prin
vocea purtătorului de cuvânt al Patriarhiei, pr. Costel Stoica, am aflat şi
că Patriarhia „nu vede nici un pericol” în aceste noi tipuri de documente.
Practic am luat la cunoştinţă că Sfântul Sinod a binecuvântat măsurile luate
de autorităţi, astfel că Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române devine prima
instituţie bisericească din spaţiul ortodox răsăritean care acceptă însemnarea
electronică (*), un act respins de mari duhovnici ai Ortodoxiei răsăritene şi
româneşti. Decizia este controversată mai ales că ierarhii Sinodului Mitropolitan
al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului afirmau printr-o
Hotărâre oficială, data pe 19 februarie, că: „Argumentul că acest sistem de
supraveghere contribuie la identificarea şi urmărirea delicvenţilor constituie o
ofensă la adresă întregului popor român, care nu poate fi tratat ca o bandă de
infractori. Dimpotrivă, acest sistem de supraveghere e un atentat la libertatea
şi intimitatea oamenilor, drepturi consfinţite nu numai de legile civile, ci şi de
normele religioase”.Acţiunea Pentru Educaţie şi Libertate constată cu regret
că ierarhii s-au dovedit mai încrezători în autorităţile ministerului de Interne
chiar şi decât membrii Senatului României, care au decis ieri să NU voteze
Proiectul de lege privind aprobarea OUG 207 din 2008 pentru modificarea
şi completarea Legii 248 din 2005 privind regimul juridic al liberei circulaţii
a cetăţenilor cu privire la introducerea Paşapoartelor biometrice. Senatul
şi-a justificat atitudinea relevând absenţa unei dezbateri publice naţionale şi
absenţa unei expertize avizate oferite de specialişti din mai multe domenii –
sociologi, jurişti, ciberneticieni, medici, teologi, monahi, ierarhi s.a.
130 dictatura biometrică 131 dictatura biometrică
Datorită lipsei unei campanii de informare pe tema documentelor electronice
avem sincere îndoieli în privinţa temeiniciei cu care a fost studiat
şi dezbătut subiectul în cauza de către cei care au votat astăzi în Sinodul
BOR şi credem că este posibil ca membrii Sfântului Sinodul să fi fost
lipsiţi de o informare adecvată, din mai multe surse. Afirmaţia noastră se
bazează pe următoarele idei:
1. Solicitarea unei „alternative” prin Paşapoarte de urgenţă, pe termen
scurt, de doar şase luni, invocată de Sfântul Sinod, nu răspunde cerinţelor
unei societăţii normale şi transformă practic marea majoritate a acestui
popor creştin ortodox într-o minoritate de tip yehovist. De asemenea ea
este absurdă întrucât majoritatea statelor lumii solicită, pentru a acorda
viză, ca Paşapoartele să aibă valabilitate până la termenul de expirare între
trei şi şase luni. Firesc ar fi să se ceară că obligatorii să fie în continuare
actele vechi şi opţional, la cererea explicită a solicitantului, cele biometrice.
2. Biroul de Presă al Patriarhiei Române a adoptat puncte de vedere ale
unui Minister care deja se află într-un cadru cvasi-ilegal, prin impunerea
Hotărârii de Guvern 1566/2008, fără că această să fi fost precedată de o
dezbatere publică, conform Legii. Eroarea crasă răspândită de Patriarhie
că „a avea un paşaport este un drept nu o obligaţie”, cu alte cuvinte nimeni
nu ne obligă să ne luăm Paşapoarte cu cip, este un discurs sofistic care
aminteşte „silogismele” perioadei totalitarismului comunist din România
când nimeni nu „ne obligă” să ne luăm Carnet PCR dar, desigur, pentru
a călători mai uşor în lume, aveam acest „drept”. Steaua roşie cu cinci
colţuri, un simbol anti-creştin, era un „paşaport universal” pentru cei care
„se însemnau” cu acesta efigie. Astăzi „paşaportul universal” a fost înlocuit
cu un cip biometric.
3. Amintim atât pentru Biroul de Presă al Patriarhiei cât şi pentru Ministerul
de Interne că dreptul la liberă circulaţie este un drept fundamental
consfinţit atât de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului adoptată
de ONU, Articolul 13, cât şi de Constituţia României, Articolul 25, care
„garantează dreptul la liberă circulaţie al tuturor cetăţenilor români fără
deosebire de rasă, naţionalitate, sex, limbă, religie, convingeri politice sau
ocupaţie”. Oferirea doar a unei alternative, pe o perioadă limitată de timp,
constituie aşadar o restrângere a unui drept fundamental şi, în fond, a
libertăţii umane dată de Dumnezeu, ceea ce reprezintă de facto, pe lângă
sistemul de supraveghere prin cip R.F.I.D., încă un pas spre instaurarea
unui stat poliţienesc totalitar.
4. În mod cu totul ciudat observăm că Biroul de Presă al Patriarhiei
Române şi-a asumat funcţia de purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor
Interne stimulând totodată cu iresponsabilitate campaniile antiortodoxe
ale unor grupări anti-creştine cu adânci rădăcini în trecutul
bolşevic. Practic, Sinodul BOR îi informează pe credincioşi că au libertatea
să NU mai poată călători de acum înainte la Ierusalim, la Mormântul
Domnului şi la cel al Maicii Domnului sau în alte locuri sfinte pentru
întreagă creştinătate, aflate în afară UE.
5. Nu în ultimul rând este de observat că atât Patriarhia cât şi Ministerul
de Interne practică de comun acord o dezinformare naţională,
eludând faptul că atât Permisele Auto conţin de la 1 Noiembrie 2008 un
cip cu date biometrice, cât şi faptul că, de la 1 ianuarie 2011, vor fi introduse,
tot obligatoriu, Cărţi de Identitate cu cip biometric, conform OGU
184/2008, devenită lege după ratificare ei în Senat. Ce vor spune atunci
Patriarhia la unison cu Ministerul de Interne: că nici Buletinul nu constituie
o obligaţie?!
6. Mai observăm că prin ieşirea sa publică Purtătorul de cuvânt al
Patriarhiei, Costel Stoica, îşi permite să bagatelizeze şi să ridiculizeze
Sfânta Scriptură, mesajul Apocalipsei Sfântului Apostol Ioan Teologul
şi cuvintele Mântuitorului din capitolul 24 al Evangheliei după Matei,
cât şi tâlcuirile Sfinţilor Părinţi din cei 2000 de ani de Creştinism. Prin
înlocuirea lor cu explicaţiile oferite de Ministerul de Interne şi încercarea
de aruncare în derizoriu a cuvântului unor mari Duhovnici ai
Ortodoxiei noastre, cum ar fi Părinţii Arsenie Papacioc şi Justin Pârvu
– care au reiterat chiar zilele acestea că aceste acte electronice „nu trebuie
acceptate sub nici un chip” - se provoacă o şi mai mare tulburare
în rândurile credincioşilor şi se riscă îndepărtarea instituţiei Patriarhiei
Române atât de trupul Bisericii, poporul ortodox, cât şi de capul ei,
Mântuitorul Iisus Hristos.
132 dictatura biometrică 133 dictatura biometrică
Vom reveni cu un punct de vedere complex pe această problematică
atât de gravă după consultarea cu organizaţiile membre ale APEL din
întreaga ţară, responsabile de adunarea a 100.000 de semnături împotriva
Paşapoartelor biometrice şi care au depus ieri la Camera Deputaţilor şi
Senat un Memoriu solicitând dezbaterea publică la nivel naţional.
Considerăm că susţinerea şi aplicarea măsurilor poliţieneşti alături de
utilizarea practicilor de tip securistic, de tristă amintire, nu vor întări societatea
românească, nu vor consolida autoritatea statului şi nu vor aduce
beneficii de credibilitate şi respect ierarhilor BOR, din partea populaţiei
majoritar ortodoxe a României.
COMUNICAT DE PRESĂ: PATRIARHIA ROMÂNĂ
FAŢĂ DE MITINGURILE ANTI-CIP
Patriarhia Română consideră inoportună decizia Primăriei Capitalei care
a aprobat – în ziua de 7 martie 2009 – includerea spaţiului de la baza Dealului
Mitropoliei ca loc de manifestare a persoanelor care nu sunt de acord
cu paşapoartele biometrice. Respectând dreptul la liberă exprimare, Patriarhia
Română consideră totuşi nejustificată manifestarea într-un spaţiu
asociat cu Biserica Ortodoxă Română din următoarele motive:
1. paşapoartele biometrice sunt eliberate de către Direcţia Generală de
Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, iar nu de
către Patriarhia Română;
2. în ceea ce priveşte adoptarea legilor Statului, organismul competent
este Parlamentul, iar nu Patriarhia Română;
3. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române – conform hotărârii
638/2009, adoptată în unanimitate în şedinţa de lucru din 25 februarie 2009
– a lăsat libertatea credincioşilor ortodocşi români de a opta între noul tip
de paşaport biometric şi unul simplu temporar. În acest sens, ca organism
executiv al Sfântului Sinod, Patriarhia Română a intervenit deja la cele două
Camere ale Parlamentului pentru includerea între prevederile eliberării unui
paşaport simplu temporar şi de motive de conştiinţă sau religioase.
Prin urmare, Patriarhia Română nu sprijină iniţiative răzleţe particulare
şi de grup fără consultarea şi binecuvântarea ierarhului locului şi se
delimitează de manifestările unor grupuri de presiune care – sub pretextul
apărării drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – au atitudini totalitare
şi încearcă să impună dictatura propriilor convingeri asupra majorităţii
opiniei
publice. Mai mult, aceste grupuri se arată incapabile să respecte
hotărârile Sfântului Sinod care, deodată cu obligaţia de a apăra credinţa
ortodoxă şi demnitatea umană, are şi datoria de a fi un factor al păcii sociale.
134 dictatura biometrică 135 dictatura biometrică
COALIŢIA ÎMPOTRIVA STATULUI POLIŢIENESC
Patriarhia s-a răzleţit de popor
Organizaţiile societăţii civile îşi manifestă indignarea şi consternarea faţă
de recentul Comunicat oficial al Patriarhiei, publicat în data de 10 martie,
în care sunt jigniţi şi etichetaţi insultător protestatarii societăţii civile care
au luat atitudine împotriva măsurilor statului poliţienesc.
Patriarhia pretinde că membrii societăţii civile care contestă măsurile
de supraveghere şi de limitare a drepturilor cetăţeneşti ar fi membri ai unor
„grupuri de presiune care – sub pretextul apărării drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti – au atitudini totalitare”. Membrii societăţii civile vizaţi în
atacul sub-urban al Patriarhiei resping hotărât etichetările cu caracter calomnios
la adresa protestatarilor împotriva statului poliţienesc între care se
află inclusiv victime ale Mineriadei din iunie 1990 conduse de Ion Iliescu,
cel care îl propunea, la un an diferenţă, în 1991, drept prim-ministru al
FSN pe actualul Patriarh Daniel Ciobotea.
Între membrii organizaţiilor noastre se află şi foşti deţinuţi politici,
oameni care au plătit cu ani grei de puşcărie îndrăzneala de a manifesta
împotriva regimului totalitar comunist. Desfidem pe oricine ar îndrăzni
să-i acuze (şi) pe aceştia că ar fi promotorii unor „atitudini totalitare”.
Comunicatul Patriarhiei este un derapaj de la normele de bun simţ şi
o ofensă inacceptabilă. Ne surprinde că tocmai actualul Patriarh Daniel
Ciobotea ne pune în cârcă nouă, victimelor lui Ion Iliescu, fără a proba,
„atitudini totalitare” dar nu a simţit nici măcar vreo umbră de „totalitarism”
în persoana lui Ion Iliescu, un criminal cu mâinile roşii de sânge, un
bolşevic care a fost invitatul său special la serbarea de Sf. Parascheva, la
Iaşi, în plină campanie electorală, în 1996, când fostul Patriarh Teoctist
avertiza „nu votaţi cu Antihrist!” cu referire directă la Ion Iliescu.
Ne mai surprinde şi ţâfna Patriarhiei faţă de Primăria Capitalei,
acuzată că şi-a permis să autorizeze un miting în oraşul nostru, Bucureşti,
în timp ce faţă de marşul homosexualilor, autorizat de aceeaşi Primărie
nu a simţit nici o undă de dezgust, ba dimpotrivă. Dacă Patriarhul Daniel
crede că la noi în Capitală se poate purta ca în târgul Iaşilor, unde acolitul
său, baronul PSD Solcanu, fidelul lui Ion Iliescu îi satisfăcea toate
poftele, se înşeală. Noi ne-am bătut pe străzile acestui oraş cu Securitatea
lui Ceauşescu, cu minerii lui Iliescu, iar unii dintre noi au plătit scump
acest drept, dreptul de a protesta împotriva totalitarismului – fie el comunist
sau de sorginte „europeană”.
Pentru reîmprospătarea memoriei viciate de anticiparea instalării unui
cip în fruntea pr. Costel Stoica, şeful Biroului de Presă al Patriarhiei, noi,
contestatarii statului poliţienesc reamintim care sunt elementele juridice
invocate de organizaţiile Coaliţiei împotriva Statului Poliţienesc.
Următoarele Drepturi sunt încălcate prin introducerea noilor acte de
identitate electronice:
Dreptul la siguranţa persoanei consacrat de art.23 al.2 din Constituţie •
Dreptul la viaţa intimă şi privată reglementat de art. 26 din Constituţie
• Dreptul la libertatea conştiinţei – Art. 29 alin. 1 din Constituţia
României • Prezumţia de nevinovăţie consacrată de art. 6 al C.E.D.O. şi
art. 23 alin.11 din Constituţie • Dreptul la libera circulaţie – Protocolul 4
al.2 din C.E.D.O. şi art.25 din Constituţia României • Protecţia datelor
cu caracter personal – Art. 8 din Carta drepturilor fundamentale U.E. •
Dreptul la demnitate al fiinţei umane - un drept fundamental al fiinţei
umane consacrat de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului în art. 1.
Avem convingerea că reprezentanţi ai B.O.R., cum este pr. Costel Stoica,
propagandistul cipurilor biometrice, agent de PR al Ministerului de Interne
şi semnatar al unor comunicate ce amintesc ca stil şi limbaj de epoca
stalinistă reprezintă o ruşine pentru instituţie, aşezându-l la loc de frunte
între măscăricii (autor de măscări) unei Patriarhii tot mai răzleţite de popor.
Considerăm că lipsa informării, de către autorităţile emitente, a
cetăţenilor, cei care de fapt sunt vizaţi direct prin introducerea actelor biometrice,
reprezintă o vătămare vădită a dreptului acestora de a aprecia dacă
aceste măsuri aduc atingere sau nu drepturilor şi libertăţilor fundamentale
ale omului.
136 dictatura biometrică 137 dictatura biometrică
Mai mult, faptul că aceste reglementări ce prezintă un impact deosebit
asupra persoanei umane nu au fost puse în dezbatere publică, apelându-se
la modalităţi excepţionale de legiferare, amplifică îngrijorarea legitimă a
populaţiei. Faptul că am strâns până acum, în timp record peste 140 000 de
semnături, completate potrivit normelor legale, arată susţinerea populară a
iniţiativei noastre, de contestare a măsurilor abuzive ale statului.
Culmea, sub pretextul invocării liniştii şi păcii sociale, termeni dragi
lui Iliescu, care invoca concordia şi liniştea, la vremea sa, Patriarhia îşi
asumă poziţiile statului, ale Ministerului de Interne, ceea ce ridică serioase
semne de întrebare asupra misiunii ierarhiei noastre. Sunt unii dintre ierarhii
noştri, sub acoperirea sutanelor, funcţionari neştiuţi ai Ministerului
de Interne? Merge Patriarhia mână în mână cu instituţiile corupte ale
statului în programul de imbecilizare şi îngenunchiere a maselor, susţinând
un sistem care aduce prejudicii demnităţii şi libertăţii poporului român?
Prin intrarea în vigoare a acestor acte normative cu privire la introducerea
actelor electronice, ce includ amprentarea persoanelor, se aduce atingere
gravă principiului prezumţiei de nevinovăţie, punct de vedere asumat
şi de Hotărârea din data de 19 Februarie 2009, a Sinodului Mitropolitan
al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului adresată autorităţilor şi
Preşedintelui României în care se afirmă că Guvernul precedent a încălcat
prin HG 1566/2008 normele democratice:
„Argumentul că acest sistem de supraveghere contribuie la identificarea şi
urmărirea delicvenţilor constituie o ofensă la adresa întregului popor român,
care nu poate fi tratat ca o bandă de infractori. Dimpotrivă, acest sistem de
supraveghere e un atentat la libertatea şi intimitatea oamenilor, drepturi
consfinţite nu numai de legile civile, ci şi de normele religioase”.
Alăturăm la cele de mai sus şi opinia unui reputat jurist, vicepreşedinte
al Comisiei Juridice a Senatului, dl. senator Iulian Urban, care avertiza
într-o luare de poziţie publică:
”Ansamblul măsurilor luate de statul român în ultima perioadă - mă refer
aici inclusiv la introducerea paşaportului biometric - pot duce la un sistem
de supraveghere ce poate anula practic iluzia libertăţii câştigate după 1989.
Practic oamenii sunt invitaţi sau mai degrabă împinşi către momentul la care
vor ajunge complet dependenţi de sistem, de tehnologie, şi existenţa lor nu va
mai fi posibilă în afara sistemului. Aşa că, referitor la „siguranţă” eu cred că
de fapt nu există siguranţă a cetăţenilor, există doar o mână de cetăţeni care
controlează prin sintagma de securitate a statului, pe ceilalţi cetăţeni. Astfel,
aceste legi vor fi un instrument ideal în mâinile cuiva care ar dori să instaureze
statul autoritar, următorul pas ar putea fi să ne instaleze cipuri în corp şi camere
de luat vederi în case şi să ne monitorizeze ca pe cobai. Acest tip de măsură
ar putea reprezenta anticamera unui nou tip de dictatură în care individul este
doar un subiect de monitorizare, iar sub masca „descoperirii infracţiunilor” se
vor realiza nenumărate abuzuri”.
10.03.2009
Organizaţii fondatoare ale Coaliţiei Împotriva Statului Poliţienesc:
Asociaţia Adevăr şi Dreptate
Asociaţia Civic Media
Asociaţia Victimelor Mineriadelor 1990-1991
A.P.D.A.R.
GID – Grupul Independent pentru Democraţie
Civic Net – Piaţa Universităţii
Liga Studenţilor – membri seniori
138 dictatura biometrică 139 dictatura biometrică
STRATEGII GNOSTICE
Ovidiu Hurduzeu
Una dintre cele mai grave erezii creştine este gnosticismul, o adevărată
„tumoare în sânul Bisericii” (Etienne Couvert). Gnosticul este inamicul
numărul unu al Ortodoxiei, împotriva ereziilor lui Biserica a luptat necontenit
de-a lungul veacurilor.
Necunoaşterea gnosticismului de către omul de rând este invers proporţională
cu enorma sa influenţă asupra „elitelor”. Viziunea gnostică
merge mână în mână cu conceptele la modă: deteritorializare, dematerializare,
globalizare, relativizarea valorilor, ecumenism, multiculturalism.
Putem afirma că tipologia omului postmodern este gnostică prin
excelenţă, ceea ce nu poate să nu influenţeze atitudinile şi mentalităţile
creştinului de azi.Nu voi insista în acest articol asupra conceptelor şi
miturilor gnosticismului. Le-am analizat în „A Treia Forţă: România
profundă”. Aici voi aminti însă un aspect extrem de important: strategiile
gnostice de DETURNARE a înţelesurilor şi adevărurilor creştine. Gnosticii
acţionează „sub acoperire creştină”. Ameninţarea lor este cu atât mai
gravă cu cât erau/sunt în marea majoritate membri ai Bisericii. „N-ai fi
întâlnit pe nimeni în Corint să-ţi indice o biserică gnostică, este mai mult
decât probabil ca o astfel de biserică să nu fi existat”, afirmă Arthur Darby
Noch într-un important studiu publicat în 1964. Au existat secte gnostice,
valentinenii, marcioniţii şi mai târziu maniheenii, dar „gnosticul tipic era
un stâlp al parohiei locale”. Situaţia nu s-a îmbunătăţit cu nimic astăzi.
Un exemplu de deturnare gnostică a adevărului ni l-a furnizat textul
intitulat “666 şi gnosticismul modern” semnat de Diac. Dumitru-Ionuţ
Popescu. Într-o manieră tipic gnostică, autorul textului amalgamează fapte
reale cu interpretări abuzive într-un text scris la comandă politică. Strategia
sa – de a-i acuza de gnosticism – tocmai pe cei care păstrează dreapta
credinţă se apropie în mod periculos tocmai de gnosticismul pe care, vezi
Doamne, încearcă să-l combată. Diac. Dumitru-Ionuţ Popescu nu scrie
neadevăruri, doar deturnează adevărurile de la înţelesul lor originar.
Gândirea „dezîntrupată” a diac. Dumitru-Ionuţ Popescu nu vede în
Apocalipsă decât „o lucrare simbolică, căreia i se pot da multe interpretări”.
O astfel de interpretare este opusă celei oferite de Biserica Ortodoxă. Pentru
ortodocşi textul Apocalipsei se desfăşoară SIMULTAN pe trei planuri:
planul istoric, al prezentului concret şi al profeţiei. Doar un Dumitru-
Ionuţ Popescu poate să vadă în Apocalipsă doar un simplu simbol fără
legătură cu evenimentele istorice ale primului secol creştin. Pur şi simplu,
negi dimensiunea istorică a Apocalipsei când faci o trimitere diversionistă
la „numerologia” practicilor yoga contemporane şi treci sub tăcere valoarea
gematrică a numărului 666. Plasezi în mod gnostic Apocalipsa în afara
istoriei dacă nu vezi în prima fiară puterea Imperiului roman, şi-n a doua
fiară pe falsul profet care impune cultul imperial tuturor oamenilor. Dacă
negăm acest aspect concret-istoric al Apocalipsei înseamnă că negăm în
mod gnostic însăşi întruparea lui Hristos. Nici un cuvânt din Apocalipsă
nu există prin el însuşi, ci doar în legătură strânsă cu Mântuitorul. Cum
întruparea Sa nu este una „simbolică”, tot aşa Apocalipsa nu este doar o
alegorie fără legătură cu realitatea istorică.
Acel moment istoric din trecut trimite însă la ACEST moment istoric
din prezentul nostru. Prin Duhul Sfânt şi Biserică, El este ACUM printre
noi. Trecutul nu determină însă prezentul într-o ordine cauzală, atât
prezentul cât şi trecutul se află pe acelaşi plan de simultaneitate întrucât
sunt concepute în lumina eshatologică a sfârşitului absolut (a istoriei). Iată
de ce Apocalipsa nu poate fi banalizată şi simplificată, amputându-i unul
dintre planuri. Monahii care au fost acuzaţi de „isterie” şi „misticism”
au înţeles corect Apocalipsa. Ei trăiesc aşa cum trebuie să trăiască orice
creştin: Într-o stare de urgenţă, în iminenţa vremii care „este aproape”.
O iminenţă care nu se măsoară în zile sau ani, ci este concepută sub aspectul
tensiunii eshatologice: „deja” şi „nu încă”. Pentru creştinul ortodox
a trăi „apocaliptic” este modul cu adevărat duhovnicesc de a exista în
lume. Ateii, gnosticii sau creştinii slăbănogiţi în credinţă trăiesc relaxaţi
sau, dimpotrivă, reacţionează pavlovian sub presiunea evenimentelor, iată
140 dictatura biometrică 141 dictatura biometrică
de ce confundă trăirea creştină sub imperativul „vremea este aproape” cu
„răzvrătirea”, „isteria”, „misticismul” sau practicile yoga.
Nu voi încerca să răspund cu argumente teologice şi intelectuale unui
text făcut la comandă politică precum editorialele din „Scânteia”. Vreau
doar să le reamintesc creştinilor că la baza lui se află o premiză gnostică deosebit
de periculoasă: Creştinul este un sclav care trebuie să suporte fără să
crâcnească lucrarea Diavolului: „A încerca să împiedici sau să prelungeşti
ceva deja hotărât din planul divin este un nonsens pentru creştinism, dar
nu şi pentru gnosticism”. Sub acoperirea acestei fraze, aparent perfect
ortodoxă, se află o deturnare gnostică a adevărului. Pentru gnostici, oamenii
sunt creaţi de Demiurg, o divinitate inferioară; „prost croiţi”, existăm
doar ca nişte fiinţe supuse determinismului absolut (biologic, politic, social).
Doar gnosticii, elitele, cei mai „creştini” dintre creştini – întrucât au
în ei „scânteia divină” şi sunt posesori ai gnozei – doar ei sunt liberi întru
dumnezeul lor, marele Anonim. Noi, ceilalţi, christiani rudes, suntem toţi
nişte sclavi, fiinţe inferioare, robite materiei, bune să tragem doar la jug.
Cei care s-au ridicat împotriva paşapoartelor biometrice nu au fost rebeli
în sensul gnostic al cuvântului – ei nu şi-au propus ca prin luptă împotriva
„puterilor arhontice” ale Sistemului să se opună planului divin sau să
proclame „triumful subiectivităţii”, să-şi „valorifice potenţialul interior”.
Lupta împotriva paşapoartelor biometrice şi a statului poliţienesc nu s-a
purtat în numele libertăţii absolute a eului gnostic, a eliberării „scânteii
divine” din noi, ci în numele LIBERTĂŢII ÎNTRU HRISTOS ŞI A BISERICII
LUI. Nu-i vorba despre o „eliberare” a eului interior, ci despre o
MĂRTURISIRE a dreptei credinţe. (Notă: gnosticilor nu le pasă de ceea
ce se întâmplă cu trupul lor, dacă este cipuit sau nu, oricum trupul pentru
ei este o „închisoare”)
În „A Treia Forţă” şi „Sclavii fericiţi” am atras atenţia asupra unui
fenomen deosebit de grav pe care-l constat în societatea românească:
dominaţia dezîntrupaţilor, acei electi gnostici care le dictează românilor,
christiani rudes, legile Pleromei lor sub deghizarea ortodoxiei şi legilor noastre.
Aceşti gnostikoi îşi asumă roluri de „experţi”, „think-tankuri”, „formatori
de opinie”, „ierarhi ecleziaşti”, etc, dar nu-i întâlnim niciodată în
postură de oameni obişnuiţi, profesionişti, ţărani, muncitori, babe evlavioase.
Eoni emanaţi din „centrele de putere” mondiale sau regionale, deseori
însă doar mafioţi locali, vor să ne aglutineze sub faldurile „umanismului
global”. Cunoscându-le strategiile de deturnare a adevărului, să urmăm
exemplul Sfinţilor Părinţi şi să punem piciorul în prag. Aşa după cum
am spus în „A Treia Forţă” , gnosticismul se manifestă astăzi sub forme
religioase, seculare şi spiritualiste dintre cele mai diverse. Tumoarea s-a
generalizat şi atinge astăzi nu numai ortodoxia, ci şi întreaga civilizaţie
creştină. Spre a ne păstra libertatea noastră întru Hristos, spre binele Bisericii
Ortodoxe şi a tuturor cetăţenilor acestei ţări, să trecem, sub lucrarea
Duhului Sfânt, la o DEGNOSTICIZARE radicală a României.
142 dictatura biometrică 143 dictatura biometrică
A.P.E.L.: SENATUL A RESPINS TACIT
PAŞAPOARTELE BIOMETRICE
Acţiunea Pentru Educaţie şi Libertate 16 martie 2009
Ordonanţa de Guvern 207/2008 privitoare la introducerea paşapoartelor
electronice în România, promovată de fostul Cabinet Tăriceanu şi încredinţată
spre vot şi aplicare actualului Parlament a plecat ciufulită de la Senat.
Dezbaterea în jurul acestei ordonanţe a paşapoartelor biometrice a scos în
evidenţă cu această ocazie dezacordul profund la nivelul acestei Camere,
pentru prima oară maşina de vot a coaliţiei gripându-se în mod evident.
În urma campaniei societăţii civile responsabile, senatorii au refuzat să-şi
asume adoptarea şi trecerea prin vot deschis a acestei ordonanţe, ceea ce
arată nivelul profund al controversei legate de acest subiect. Senatorii au
demonstrat încă o dată conivenţă de interese, o parte dintre membrii grupurilor
parlamentare votând pentru, iar altă parte votând zgomotos împotrivă.
La şedinţa precedentă, din 11 martie a.c., mai mult de 80% din senatori
au votat împotrivă amendamentelor propuse de Comisia Juridică a
Senatului, şi tot în acelaşi procent s-a aprobat amendamentul propus de
senatorul PDL, Iulian Urban, privind obţinerea paşapoartelor simple temporare
pe motiv de conştiinţă religioasă.
Astăzi, 16 martie 2009, votarea acestei ordonanţe de guvern a fost
efectuată de trei ori. Întrucât primele două daţi, în care s-a votat o data
aprobarea, o dată respingerea O.U.G., nu au fost concluzive, după o pauză
de sfătuire pe grupuri parlamentare s-a trecut din nou la vot, fără a se
întruni cvorumul necesar. Din 109 senatori au fost prezenţi 105, 58 au votat
pentru, 18 împotrivă, 14 abţineri, iar 15 au refuzat să voteze, părăsind
sala. Indecizia senatorilor în privinţa Ordonanţei se datorează lipsei de
convingere a acestui for faţă de utilitatea proiectului paşapoartelor electronice
biometrice. Rezultatul final a fost aprobarea tacită a Ordonanţei
şi transmiterea ei către Camera Deputaţilor, forul decizional în acest caz,
către care trebuie să ne îndreptăm atenţia.
Campania de informare şi protest desfăşurată de societatea civilă
responsabilă, ca urmare a Apelului lansat de Părintele Justin Pârvu în data
de 14 ianuarie 2009, a pus în mişcare sute de mii de oameni care şi-au
dat în scris acordul faţă de punctele de vedere exprimate în Apel. Dezinformarea
populaţiei, pe de altă parte, realizată de mediile oficiale, a continuat
şi după iniţierea apelului de bună credinţă al Părintelui Justin, cel
mai flagrant exemplu fiind maniera în care Ministerul Afacerilor Interne,
completat de Biroul de Presă al Patriarhiei Române, a considerat să minimalizeze
şi să ascundă adevăratele consecinţe ale aplicării acestei O.U.G.
a guvernului PNL-UDMR. Diversiunea continuă şi astăzi, prin prezentarea
„soluţiei” alianţei cipurilor M.A.I. – Patriarhia Română: paşapoarte
simple „temporare”, pe termen de şase luni. După cum credinţa noastră nu
poate fi „temporară” nici această „soluţie” nu este acceptabilă. Dimpotrivă.
ceea ce propunem noi este ca Paşapoartele biometrice să devină documentele
de călătorie temporare, pentru „liber-cugetători”, minoritari în România,
şi nu invers.
Campania de informare şi solidarizare a populaţiei României împotriva
acestor măsuri de îndosariere electronică a naţiunii continuă prin acţiunea
de strângere şi depăşirea a 500.000 de mii de semnături din întreaga ţară.
Mulţumim politicienilor responsabili din întreg spectrul politic românesc,
acelora care refuză să-şi încalce angajamentul luat în faţa naţiunii, şi
ne exprimăm speranţa că la nivelul Camerei Deputaţilor vom găsi mai multă
responsabilitate, după cum deja ni s-a promis, şi că deputaţii vor iniţia o
dezbatere publică serioasă şi consistentă pe această temă extrem de sensibilă,
a libertăţii, bun nepreţuit câştigat prin jertfă din Decembrie 1989.
Ultima Oră: Conform senatorului Şerban Rădulescu, care nu a participat
la vot în ziua respectivă dar a fost bifat cu un vot „pentru” paşapoarte
biometrice, votarea din Senat a devenit, practic, ilegală. Senatul este obligat
să declanşeze o ancheta asupra fraudei şi, eventual, să repete procesul de vot.
144 dictatura biometrică 145 dictatura biometrică
Vot pe şest. Actele de identitate electronice obligatorii pentru toţi
românii au devenit o realitate printr-un vot dat pe şest, săptămâna trecută,
în Camera Deputaţilor, tot fără absolut nici o dezbatere publică. Teoretic
este vorba de o modificare a unei alte Ordonanţe a Guvernului Tăriceanu,
prin care se schimbă data impunerii lor, de la 1 ianuarie 2009, la 1 ianuarie
2011. Practic e vorba de legea prin care ni s-a tranşat viitorul biometric,
al controlului total. Până la 1 ianuarie 2011 urmează să fie introdusă în
fiecare secţie de poliţie din România aparatură tehnică pentru cărţile de
identitate. Numai sistemul central de la Bucureşti este estimat, potrivit
unor surse confidenţiale, la circa trei milioane de euro.
Senatorul Iulian Urban şi-a prezentat public protestul: „Mulţi români,
şi mai ales jurnalişti, au făcut băşcălie atunci când eu am susţinut în
Senat că nu trebuie să ne grăbim prea tare cu paşapoartele electronice
care stochează pe microcipuri R.F.I.D. datele personale şi biometrice ale
românilor. Ei bine, acum şi cărţile de identitate electronice cu medii de
stocare R.F.I.D vor fi impuse românilor începând cu 1 ianuarie 2011.(...)
Cărţile electronice de identitate au un microcip incorporat R.F.I.D., care
permite detectarea posesorului unui asemenea card de la distanţă, fără
ca acesta să fie conştient că e urmărit! Drumul spre o societate de tip Big
Brother este astfel larg deschis. Proiectul iniţial, de 20 de milioane de
euro, va porni în 13 ţări urmând a fi extins. Pretextul oficial este oferirea
de „facilităţi“ cetăţenilor din statele care introduc acest sistem. În realitate,
se doreşte instituirea unui control totalitar asupra cetăţenilor! Doar trei
ţări europene au aceste tipuri de smart card: Finlanda, Italia şi Olanda.
Se fac intense eforturi pentru introducerea lor în SUA şi Anglia. În Est,
se pare, suntem primii. (...) Singura raţiune pentru care ne grăbim, exact
ca şi în cazul paşapoartelor electronice, a fost... banul! Pentru că este o
afacere făcută pe seama celui mai sărac popor membru al UE: românii!
Autorităţile şi instituţiile publice vor fi dotate cu echipamente şi programe
informatice astfel: în municipii reşedinţă de judeţ - până la data de 31 iulie
2010; în celelalte municipii şi oraşe - până la data de 31 decembrie 2011;
în comune - până la data de 31 decembrie 2012. Cam acesta e planul de
orwellizare totală a României pe următorii 5 ani!“
ACTELE BIOMETRICE – CONTROLUL TOTAL
AL ROMÂNILOR6
George Roncea
Introducerea în România, începând cu acest an, a documentelor electronice
ce conţin date biometrice a dat naştere unei puternice controverse.
Deputaţi, senatori, părinţi duhovniceşti, ziarişti, dar şi societatea civilă
organizată sub titulatura Coaliţiei împotriva Statului Poliţienesc, au atras
atenţia că noile măsuri pot duce la renaşterea unui sistem totalitar de
urmărire şi control al cetăţenilor, sistem râvnit şi iniţiat de dictatori malefici
de teapa unui Stalin sau Hitler.
„R.F.I.D. – o ameninţare la adresa securităţii persoanelor“. Un raport
european solicitat de Comisia Europeană - Comitetul Economic şi Social
European (CESE) al UE cu privire la „Identificarea prin frecvenţe radio în
Europa“ a tras un semnal de alarmă asupra noii tehnologii, preconizată a fi
instalată şi în România. Concluziile şi Recomandările Comitetului privind
„capcana biometriei“ arată că: „Dacă R.F.I.D. nu este foarte atent controlată,
ar putea, totodată, să încalce intimitatea persoanei, să distrugă libertăţile
cetăţeneşti şi să ameninţe securitatea persoanelor şi a întreprinderilor. Cu
ajutorul documentelor biometrice, orice om poate fi depistat oriunde şi de
către oricine dispune de tehnologia necesară. Astfel, se poate construi o reţea
de dispozitive de citire şi urmărire a etichetelor R.F.I.D. strategic amplasate.
Acest lucru nu trebuie permis“, recomandă raportul european, ignorat de către
autorităţile noastre. Guvernul Tăriceanu „a uitat“ când a semnat Ordonanţele
de urgenţă pentru actele electronice să organizeze o dezbatere publică de 18-
36 de luni prevăzute de UE pentru informarea în privinţa R.F.I.D., iar recent
maşina de vot a Parlamentului a avizat introducerea cărţilor de identitate electronice,
acestea urmând să fie introduse de la 1 ianuarie 2011.
6 Articol apărut în ziarul Curentul, 25 martie, 2009
146 dictatura biometrică 147 dictatura biometrică
MAŞINA DE VOT LA MINUT: UN SINGUR DEPUTAT
S-A OPUS PUBLIC ACTELOR BIOMETRICE
Iosif Veniamin Blaga
Doamnă preşedinte,
Stimaţi colegi,
Declaraţia politică se intitulează Libertatea persoanei, libertatea de
conştiinţă pentru generaţiile viitoare, pusă sub semnul întrebării.
La începutul acestui an, viaţa societăţii româneşti a fost tulburată de
ştirea introducerii actelor de identitate biometrice. Siguranţa acestor acte
cu cip încorporat este doar un mit, lucru afirmat şi demonstrat. Odată
stocate informaţiile personale în cipuri, mai devreme sau mai târziu, se vor
găsi persoane care vor putea şi vor frauda documentele de identitate. Cine
ne garantează că nu vor putea fi scoase şi introduse date din şi în cipurile
personale, fără ştirea noastră şi în ce scop?
Devine posibilă schimbarea caracteristicilor persoanei, clonarea persoanei
legal sau ilegal, folosind aceste fapte împotriva noastră.
Prin amprentarea tuturor, cu toţii suntem consideraţi suspecţi de
activitate infracţională. Întregul sistem de supraveghere electronică va
reprezenta o invadare a vieţii private, lucru neîntâlnit în istorie. Noile legi
ce se vor a fi promulgate, reprezintă începutul unui proces de restrângere a
libertăţilor individuale şi de intruziune în viaţa privată şi contravin art.8 şi
10 din Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, precum şi
art.23, 25, 26, 27, 29 şi 31 din Constituţia României.
Începând cu 1 ianuarie 2011, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.148/2008 vor fi introduse cărţile de identitate cu cip. Apoi, se
va ajunge la concluzia că pentru buna funcţionare a societăţii umane este
strict necesar ca toţi oamenii să aibă implantate aceste cipuri pe frunte,
posibil pe mâna dreaptă. Nu este pentru prima dată când, în numele unor
intenţii bune, ţări întregi păşesc în ceea ce se va dovedi, posibil, o tragedie.
Consider noile perspective şi prevederi legale abuzive şi cer cu fermitate
Oile, mai presus decât simplii cetăţeni români. Cipurile cu R.F.I.D.
sunt deja folosite pentru animale iar paşaportul şi cartea de identitate
cu R.F.I.D. este absolut similar cu cipul R.F.I.D. de la animale.
Dacă cetăţenilor României li s-a refuzat dreptul la opţiune în privinţa
identificării electronice, în schimb, Guvernul s-a dovedit mult mai culant
cu... oile. Astfel, zilele trecute Guvernul a cerut oficialilor UE ca identificarea
electronică a ovinelor să fie opţională.
Premierul Emil Boc a declarat la întâlnirea cu comisarul european pe
Sănătate, Androulla Vassiliou, că ţara noastră se alătură grupului de state
membre care susţin că identificarea electronică a ovinelor şi caprinelor
să fie opţională. Oficialii români au explicat comisarului european că o
asemenea măsură nu este oportună în actualul context al crizei economice
din cauza costurilor ridicate.
În schimb, în ceea ce îi priveşte pe cetăţenii României, guvernul nu îşi
pune problema dacă este sau nu oportună măsura identificării electronice
şi nu îşi pune problema dacă prin obligativitatea actelor de identitate cu cip
biometric ni se încalcă un drept fundamental.
Încălcare flagrantă a drepturilor cetăţene. Prin intrarea în vigoare
a acestor acte normative cu privire la introducerea actelor electronice,
ce includ amprentarea persoanelor, se aduce atingere gravă principiului
prezumţiei de nevinovăţie consacrată de art.6 al C.E.D.O. şi art.
23 alin.11 din Constituţie. Totodată, mai este încălcat şi dreptul la
siguranţa persoanei consacrat de art. 23 al. 2 din Constituţie prin faptul
că deţinătorul paşaportului biometric nu are siguranţa că nu vor exista
persoane care să poată avea acces la datele personale existente în cipul
R.F.I.D.. În plus, este sfidat şi dreptul la viaţa intimă şi privată reglementat
de art. 26 din Constituţie dar şi de Carta Drepturilor Fundamentale
(art.7) şi de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (art.8) deoarece
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) condamnă
în mod clar reţinerea amprentelor digitale fără temei juridic.
148 dictatura biometrică 149 dictatura biometrică
CĂRŢILE DE IDENTITATE ELECTRONICE CU CIP
ŞI DATE BIOMETRICE AU TRECUT LA VOT PRIN
CAMERĂ ÎN 60 DE SECUNDE. Stenograma.
Şedinţa Camerei Deputaţilor 17 martie 2009
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.184/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului
nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate.
„Cine este pentru? 174 de voturi pentru.
Voturi împotrivă? Nu sunt.
Abţineri? Nu sunt.”
Domnul Ioan Oltean: Poziţia 24 din ordinea de zi, Proiectul de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.184/2008 pentru
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.69/2002 privind regimul juridic
al cărţii electronice de identitate.
Avem procedură de urgenţă.
Rog iniţiatorul să ia cuvântul.
Domnule secretar de stat, aveţi cuvântul.
Domnul Radu Stancu: Mulţumesc, domnule preşedinte.
Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi,
Îndeplinirea obiectivelor stabilite de Ordonanţa de urgenţă nr.69/2002,
cu modificările şi completările ulterioare, care constituie cadrul normativ
privind implementarea cărţii electronice de identitate, este condiţionată
de alocarea resurselor de finanţare aferente. Lipsa acestor surse a dus la
întârzierea parcurgerii etapelor premergătoare, cum sunt: modernizarea
sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei în raport cu nevoile
de implementare a proiectului; constituirea unei platforme pilot destinată
testării funcţiilor şi identificării eventualelor disfuncţii ale noului act de
identitate; personalizarea la nivel naţional a cărţii electronice de identitate
şi achiziţionarea elementelor care vor forma conţinutul electronic de date
ale actului de identitate. Îndeplinirea acestor etape a impus schimbarea
termenelor prevăzute pentru asigurarea echipamentelor şi programelor inrespectarea
dreptului fiecărui cetăţean de a accepta sau respinge asemenea
măsuri şi acte de identitate, bazate pe cipuri care contravin libertăţii
convingerilor laice şi religioase.
Trăim cu speranţa că societatea civilă, prin organismele ei, Parlamentul
României vor deschide o dezbatere publică la nivel naţional pe această
temă pentru ca societatea, în ansamblul ei, să conştientizeze implicaţiile
documentelor electronice. Este important ca parlamentarii să suspende
aplicarea actelor normative privind introducerea documentelor electronice
sau să dea posibilitatea populaţiei în a-şi exprima libertatea de conştiinţă
prin a alege. Nu mă opun progresului ştiinţific, dorinţei de siguranţă, nu
neg structurile de conducere, dar doresc să apăr acum şi în viitor cetăţenii
noştri de posibila ameninţare a pierderii libertăţilor cu greu câştigate.
Stimaţi colegi,
Să ne unim în jurul Adevărului care este Hristos, să facem ca „binele”
obţinut prin restrângerea libertăţii şi prin control să eşueze.
Ţări ca Grecia în 1997, Serbia în 2008 au reuşit să respingă introducerea
actelor biometrice prin unitatea cu care poporul a acţionat. Dumnezeu
să-i binecuvânteze pe toţi cei care se vor angaja în această luptă şi
poporul român.
Vă mulţumesc.
După alocuţiunea sa, deputatul nu a mai participat la vot
150 dictatura biometrică
formatice, realizarea platformei pilot pentru constituirea sistemului informatic
şi pentru introducerea cărţii electronice de identitate.
În aceste condiţii, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.184/2008
s-au adoptat măsuri pentru prorogarea termenului pentru punerea în
circulaţie a cărţilor electronice de identitate, a termenelor stabilite pentru
asigurarea cu echipamente şi programe informatice a autorităţilor şi
instituţiilor publice implicate în procesul de eliberare a cărţilor electronice
de identitate, precum şi pentru realizarea, începând cu data de 1 iulie
2010, a unei platforme pilot pentru construirea sistemului informatic de
emitere a cărţilor electronice de identitate.
Domnule preşedinte,
Doamnelor şi domnilor deputaţi,
Vă rog să adoptaţi proiectul Legii privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă nr.184/2008.
Vă mulţumesc.
Domnul Ioan Oltean: Mulţumesc, domnule ministru.
Doamnelor şi domnilor colegi,
Raportul comisiei sesizate în fond nu cuprinde amendamente nici admise,
nici respinse. Este forma adoptată de Senat.
În această situaţie, propun ca proiectul de lege să urmeze votul final.
(Votat cu 174 voturi „pentru”).
III
ASPECTE
TEOLOGICE ASUPRA
MICROCIPURILOR
DE TIP R.F.I.D.
152 dictatura biometrică 153 dictatura biometrică
impunerea abuzivă a actelor de identitate cu cip. Acţiunea de introducere
a documentelor biometrice este un eveniment care polarizează cetăţenii
României şi în special credincioşii BOR. Sute de mii de oameni, dacă nu
milioane, vor fi afectaţi direct de această acţiune făcută la comanda intereselor
străine şi contrară conştiinţei religioase şi naţionale a românilor.
Pentru a preveni o şi mai mare polarizare a societăţii şi a BOR, noi
toţi trebuie să ne implicăm, fiecare de pe poziţia sa, împotriva oricărei
tendinţe de a pierde identitatea taborică a persoanei umane, adică a arhetipului
divin şi să ia atitudine morală împotriva „ştiinţei” imorale, a
mondialismului despotic şi a politicii slugarnice. Acestea toate, împreună
cu tehnologia totalitară şi înrobitoare pot să-l transforme pe om doar întrun
instrument.
Problema teologico-morală şi civică a cipurilor
Impunerea forţată a stocării datelor biometrice pe cipuri poate perverti
şi întina identitatea hristică a omului, primită la botez prin nume, doar
într-un număr şi are ca scop controlul total şi manipularea acestuia. Împotriva
acestei tendinţe, Biserica şi în general Teologia are menirea de a
apăra „firea omului” în toată normalitatea ei personală şi nu pe bucăţele,
ci unitar şi holistic.
În acest context Biserica, prin ierarhii ei, prin monahi şi monahii,
stareţi şi stareţele mănăstirilor, preoţi şi credincioşi trebuie să atenţioneze
profetic atunci când ştiinţa, politica sau tehnologia nu mai slujesc omului,
ci unui grup de interese „ştiinţific”, economic, financiar, politic, mondialist,
etc., şi care urmăresc să organizeze creaţia ca o totalitate închisă, în
care omul este micul ei dumnezeu.
Această atitudine şi chemare responsabilă a noastră ar putea conştientiza
şi influenţa ştiinţa şi lumea politică să recunoască faptul că ea este în mod dinamic
neterminată, deci nu este definitivă, este perfectibilă şi că nu are absolut
nimic de spus în mod direct despre transcendenţă şi destinul hristic al omului.
Știinţa şi interesele politice, economice sau de orice altă natură, trebuie să
CĂTRE CEI RESPONSABILI
ECLESIAL ŞI CIVIC
Pr. Dr. Mihai Valică
Atâta timp cât oamenii aşteaptă totul de la alţii,
nu se va schimba nimic în România...
Stimaţi responsabili ai vieţii oamenilor, indiferent de poziţia Dv. civilă sau
religioasă, vă rugăm sa analizaţi consecinţele teologice, civice, etice, morale
şi spirituale ale acţiunii de introducere a cipurilor R.F.I.D. în documentele
de identitate, precum şi a unor implanturi medicale, în ţara noastră.
Ne adresăm Dvs. cu intenţia de a conştientiza pe credincioşi, cetăţeni,
colegi, parlamentari şi guvernanţi ai României asupra următoarelor
acţiuni, ca fiind nedemne de fiinţa umană şi imorale:
1. acţiunea colectării şi stocării datelor personale cu scopul de a fi
livrate unor organizaţii sau state, care invocă terorismul şi alte scopuri
mondialiste;
2. identificarea frauduloasă a unei persoane de la depărtare, fără ştiinţa
ei, mai ales în locurile unde ea nu este datoare să se prezinte;
3. acţiunea de „înregimentare” electronică biometrică a omului, care îl
acuză a priori ca infractor şi îl clasează în categoria mărfurilor, a fiinţelor
necuvântătoare sau a obiectelor oarecare, înjosind astfel demnitatea teologică
şi umană a persoanei;
4. crearea unei baze de date biometrice centralizată la nivel mondial,
având în vedere fragilitatea acesteia de a fi accesată de persoane rău
intenţionate sau de servicii secrete străine;
5. legiferarea implantului medical, care conform H.G. 55/2009 permite
controlul proceselor fiziologice normale ale organismului uman şi
controlul concepţiei umane (procrearea).
Cred că putem împreună împiedica încălcarea flagrantă a drepturilor
fundamentale ale omului şi a conştiinţei creştine, care se încearcă prin
154 dictatura biometrică 155 dictatura biometrică
ontologică. Or, răul este doar un accident în creaţie. Lucrarea de amăgire
a lui antihrist nu se poate reduce nici pe departe doar la un număr sau la
această stocare electronică şi nu înseamnă că, dacă le-am evita sau refuza
numai, am scăpa definitiv de el şi ne-am mântuit pur şi simplu. Ea trebuie
privită doar ca una din acţiunile infinite ale vicleanului diavol, dacă se
urmăreşte, în cele din urmă, umilirea şi controlul total asupra omului şi
nimicirea lui.
Aşa cum zicala populară spune că „banul este ochiul diavolului”, nu
presupune faptul că banul ar fi „proprietatea vizuală a lui”, că ar fi un organ
ontologic al satanei, ci reaua lui întrebuinţare, tot aşa si tehnica sau
catagrafierea biometrică nu reprezintă diavolul ontologic prezent in ea, ci
intenţia şi scopul final spre înrobirea omului trebuie sancţionat moral şi
respins ca atare încă din faşă şi considerate ca find lucrări ale lui Antihrist.
Prin urmare, întreaga noastră viaţă personală trebuie trăită în dragoste
şi vigilenţă creştină la toate nivelurile vieţii cotidiene, fără preocupare
exagerată doar pe aspectul evidenţei biometrice. Fixarea exclusivă pe
această acţiune ar însemna căderea în capcana celui rău.
A reduce şi a identifica acţiunea lui antihrist doar în jurul cipurilor
biometrice, tocmai pe cel care se neagă mereu pe sine şi care se ascunde
permanent în „marele anonim prin excelenţă” şi se disipează mereu în
generalităţi, în „legiune”2 în sensul biblic, ne poate duce în eroarea de a
ne concentra numai pe aspectul numeric al lui antihist. Or, noi ştim, că
de la creerea lumii, ne duce în ispită zi de zi. De aceea rostim zilnic în
rugăciunea Tatăl nostru să ne izbăvească de cel viclean.
Profeţia Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan din Apocalipsă şi preocuparea
mai multor sfinţi părinţi ai Bisericii referitoare la dreptul „de a cumpăra
sau vinde” doar dacă ne închinăm fiarei, ne îndreptăţesc să acordăm
mai multă atenţie la recunoaşterea semnelor vremii, deoarece Antihrist
însumează întrega putere a satanei, dar nu până la obsesie.
Lăsând la o parte orice panică şi tulburare, care nu fac cinste creştinilor,
putem afirma cu toată convingerea noastră, că introducerea cipurilor este,
2 Mc. 5:9
se oprească acolo unde încalcă conştiinţa religioasă şi transcendenţa firească
a omului spre veşnicie şi să ţină cont de valoarea şi demnitatea fiinţei umane.
A permite „clonarea electronică” a chipului uman şi înregimentarea
sa în cipuri şi apoi manipularea lui, după bunul plac al cuiva, înseamnă a
„amaneta” ceea ce nu ne aparţine şi a reduce identitatea noastră iconică,
care este unică, la un număr într-o bucată de plastic. Or, omul ca „slavă a
lui Dumnezeu”, cum spune Sf. Irineu, este privit de Sf. Părinţi, ca având o
vocaţie personalistă, adică un nume şi o viaţă trăită cu demnitate cu scopul
îndumnezeirii.
Prin înregistrarea şi prelucrarea datelor personale biometrice, omul
nu poate fi nicidecum redus sau deteriorat din punct de vedere ontologic.
Chipul şi asemănarea omului cu Dumnezeu – Imago Dei – rămân intangibile.
Omul se poate reduce sau degrada doar din punct de vedere al
demnităţii teologice şi umane, deci moral şi civic de la imago Dei la un
simplu număr sau cip electronic prin înscrierea într-o evidenţă biometrică,
întrucât cel care nu va figura într-o bază de date biometrice nu există; adică
practic el nu va exista din punct de vedere social.
Ontologia teologică a omului este iconică, are o identitate taborică, este
în relaţie „faţă către faţă” în demnitate, cinste şi slavă dumnezeiască. Astfel,
omul este creat să trăiască în raporturi de dialog personal cu Dumnezeu
şi cu semenii săi şi nu poate fi folosit, reducându-l la o identitate numerică
impersonală, în sensul apocaliptic ca „număr al omului”1, aşa cum se tinde
cu frenezie, parcă pentru a împlini întocmai profeţia apocaliptică chiar
sub ochii noştri (...).
Ne îngrijorează scopul final al acestei acţiuni, care va condiţiona
existenţa omului de supunerea oarbă şi discreţionară de o persoană, de
un sistem sau de o ideologie totalitară, aşa cum este profeţit în Apocalipsa
13-14. Precizăm faptul că, acţiunea în sine de punere în practică a
catagrafiei biometrice, sau numărul 666 precum şi documentele biometrice
nu trebuie demonizate, întrucât nu au o valoare ontologică în sine.
Dacă ar avea o valoare ontologică reală, atunci atribuim răului o existenţă
1 Apoc. 13:18
156 dictatura biometrică 157 dictatura biometrică
mărturisire a revelaţiei divine şi raportarea la aceasta şi nu la directivele
UE sau a altor organisme interne sau internaţionale.
Într-o istorie în care Dumnezeu S-a întrupat, ca dovadă a iubirii Sale
pentru oameni, angajarea noastră în rezolvarea crizelor şi a problemelor pe
care timpul ni le pune în cale este cea dintâi formă de manifestare a filantropiei,
a responsabilităţilor noastre personale sau eclesiale şi a urmării
(imitării) lui Hristos. A nu ţine cont de acest lucru înseamnă că există
o gravă criză creştină de identitate personală, eclesială sau comunitară.
Datoria noastră este să apărăm moral demnitatea şi integritatea teologică
trinitară (chipul şi asemănarea noastră – imago Dei) civică, comunitară şi
eclesială
a noastră şi nicidecum ontologia fiinţei umane, care rămâne
intangibilă şi de care dispune doar Dumnezeu şi omul prin libera lui alegere,
în sensul că cine nu se îndumnezeieşte se îndrăceşte. Deci poţi deveni
Dumnezeu prin har sau ne putem îndrăci (vezi demonizaţii din Gadara),
până la pierderea ipostasului uman, prin respingerea învăţăturii lui Dumnezeu.
În acest context, spune Părintele Arhimandrit Justin Pârvu, că cei
ce acceptă în cunoştinţă de cauză documentele biometrice şi nesocotesc
proorociile mântuitoare şi protectoare, ar putea săvârşi păcat împotriva
Duhului Sfânt, dacă persistă în necredinţă şi împietrirea inimii, deoarece
acest păcat grav constă în respingerea, indiferenţa, viclenia, împotrivirea
şi lupta contra evidenţelor revelaţiei dumnezeieşti. Ori aceste revelaţii
sunt mijloacele prin care omul este ajutat, în perspectivă eshatologică, să
fie părtaş împărăţiei lui Dumnezeu în antinomie cu împărăţia lui Beelzebul:
„Cum poate cineva să intre în casa celui tare şi să-i jefuiască lucrurile,
dacă nu va lega întâi pe cel tare şi pe urmă să-i prade casa? Cine nu este cu
Mine este împotriva Mea şi cine nu adună cu Mine risipeşte. De aceea vă zic:
Orice păcat şi orice hulă se va ierta oamenilor, dar hula împotriva Duhului nu
se va ierta“6.
Trebuie precizat însă, că acest lucru, nu înseamnă că cei ce au primit
deja paşaportul sau permisul auto biometric nu mai au şansă de mântuire,
deoarece nu trebuie pus semnul de egalitate între acceptarea cipului bio-
6 Mt. 12:29-31
fără îndoială, un scandal, o jignire şi o umilinţă adusă persoanei umane.
Sub nicio formă neacceptarea cipurilor biometrice nu trebuie privită ca o
reacţie pe fondul unui fanatism religios, aşa cum încearcă unii din mass-media
să sugereze, ci, mai întâi de toate, ca o reacţie de apărare împotriva unei
înregimentări electronice forţate într-un sistem de supraveghere suspect.
A nu discuta despre cipurile R.F.I.D. din punct de vedere teologic este
ca şi când nu te-ar interesa semnele vremii3 sau a-i dispreţui profeţiile lui
Dumnezeu4, care ne previn despre vremurile de pe urmă. A nu ţine cont de
acest aspect vital mântuirii omului, înseamnă a trăi doar după bunăstarea şi
foloasele timpului, oferite azi de tehnologia fără graniţe, deci fără raportare
la Sf. Scriptură. Prima consecinţă ar fi desacralizarea omului şi a istoriei.
Credem că fiecare creştin responsabil are obligaţia morală să arate
lumii că virtutea este mai atractivă decât păcatul şi să trăiască adecvat,
tocmai ceea ce crede şi se roagă. Acest mod firesc de trăire a credinţei
creştine, va arăta lumii, că normalitatea vieţii umane este mai utilă decât
tehnologia înrobitoare, care uşor se poate transforma în terorism tehnologic,
atunci când omul este privit doar ca o marfă sau o piaţă a muncii şi
nu ţine cont de valoarea şi destinaţia lui hristică.
În lumea de astăzi este vizibil faptul că, aproape totul este împotriva
persoanei, pe care, cineva ar vrea-o redusă la condiţia de instrument şi
coborâtă de la imago Dei la imago oeconomicus şi la homo cip-icus. Mesajul
care ni-l transmite Sf. Apostol Pavel este mai actual ca oricând: „Şi să
nu vă potriviţi cu acest veac, ci să vă schimbaţi prin înnoirea minţii, ca să
deosebiţi care este voia lui Dumnezeu, ce este bun şi plăcut şi desăvârşit”5.
Scopul fundamental al Bisericii este acela al îndumnezeirii omului,
deci al ipostasului uman şi nu urmărirea confortului credinciosului cu orice
preţ şi transformarea credinţei creştine într-o simplă noţiune utilitaristă şi
aggiornarea lui la duhul lumii. Cred că nu este nevoie de a face o demostratio,
în sensul argumentelor raţionale teologice, legislative sau tehnologice
referitoare la cipuri, ci în cazul de faţă este vorba de o afirmatio – adică
3 Mt. 16:3
4 1 Tesal. 5:20
5 Rom.12:2
158 dictatura biometrică 159 dictatura biometrică
a) respectarea Cartei Drepturilor Fundamentale ale Omului şi a
Constituţiei României,
întrucât impunerea documentelor biometrice
este o încălcare flagrantă a libertăţilor fundamentale ale fiinţei umane,
a dreptului de opinie în problemele care privesc viaţa noastră şi un afront
adus Creştinilor din România şi din întreaga lume;
b) dezbaterea publică a ordonanţelor şi hotărârilor de guvern (O.G.U.
94/200810, H.G. 1566/200811, O.G. 207 din 04/12/200812) privind impunerea
obligativităţii actelor de identitate cu cip biometric şi a H.G. 55/200913
privind introducerea implanturilor medicale, precum şi a codurilor juridice,
care printre altele, dezincriminează incestul, prostituţia, etc;
c) obligativitatea statului român de a nuanţa legile de mai sus pe motive
de conştiinţă religioasă şi de a elibera documente de identitate fără cip
pentru cei ce doresc acest lucru, însă nu doar pentru o perioadă de 6-12
luni, ci pe aceeaşi perioadă pe care sunt valabile cele care conţin datele
personale biometrice pe cip. Eliberarea documentelor biometrice să se
facă doar la cererea expresă a solicitanţilor.
În speranţa că veţi da curs acestei rugăminţi, vă mulţumim şi vă urăm
un Paşte fericit şi binecuvântat!
În loc de încheiere vă întrebăm dacă mai sunt de actualitate în România
de azi, cuvintele de mai jos ale părintelui Nicolae Steinhard?
Trei fenomene ale timpului
„…despre trei fenomene ale timpului: invazia verticală a barbarilor (expresia
e a lui Rathenau), domnia proştilor, trădarea oamenilor cumsecade.
Primul: năvălesc nu barbarii din alte continente ci, de jos în sus, derbedeii.
Barbarii aceştia preiau locurile de conducere.
Al doilea: au sosit - pur şi simplu, în sensul cel mai categoric - proştii şi
������������������������������������������������������������������ Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 485 din 30/06/2008.
������������������������������������������������������������������ Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 842 din 15/12/2008.
������������������������������������������������������������������ Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 831 din 10/12/2008.
���������������������������������������������������������������� Publicat în Monitorul Oficial nr. 112 din 25 februarie 2009.
metric, pus pe documentele de identitate, cu acceptarea pecetluirii finale
a lui Antihrist, care este lepădarea de credinţă, deci apostazia definitivă7.
Neintervenţia Bisericii, deci a noastră a tuturor în astfel de probleme
vitale ale societăţii şi ale vieţii comunitare eclesiale, va da impresia că,
muţenia a devenit starea de fapt a Bisericii şi a României de azi, slugarnice
faţă de puterea lumească atee şi înrobitoare. A îndrăzni pentru a birui
lumea8 nedreptăţii şi a păcatului este semnul de recunoaştere a unei Biserici
lucrătoare în iubire şi a unei succesiuni apostolice depline nu numai
în har ci şi în acţiune şi a unei ţări normale şi încă vie...
În ciuda tuturor evidenţelor actuale şi a realismului uman, care nu
ia în calcul şi intervenţia lui Dumnezeu pe măsura implicării noastre,
că acţiunea împotriva introducerii datelor biometrice nu ar avea sorţi de
izbândă prin referendum, ceea ce ar justifica pentru unii resemnarea, să
ne amintim că David, dacă era realist ar fi fugit de Goliat...or, Dumnezeu
dă forţa şi victoria. În această luptă, însă, noi nu trebuie să ne bizuim
pe armele lui Goliat, ci mai mult pe „sabia duhului“9 şi „praştia” lui David,
adică harul şi cuvântul lui Dumnezeu, care pătrund până în cele mai
adânci cute ale inimii şi sufletului nostru.
Propuneri şi perspective
Toate argumentate din punct de vedere teologic, etic, juridic, politic, civic,
ştiinţific-academic în domeniul IT şi cele juridic-naţional şi internaţional
prezentate în diferite studii de numeroşi autori, ne îndreptăţesc profetic şi
eclesial dar şi civic, să ne exprimăm poziţia noastră clară şi să sancţionăm
moral fără echivoc, acţiunea scandaloasă şi discreţionară de utilizare a
cipurilor în documentele personale, precum şi a implaturilor medicale
R.F.I.D. în viaţa românilor, introduse fără o dezbatere publică şi să intervenim
pe lângă autorităţile publice europene şi româneşti
pentru:
7 Apoc. 14:11.
8 In 16:33
9 Ef. 6:17.
160 dictatura biometrică 161 dictatura biometrică
CAPITOLUL 13 DIN APOCALIPSĂ
ÎN TÂLCUIREA SFINŢILOR PĂRINŢI15
Părinţii duhovniceşti ai Bisericii au tâlcuit Scripturile prin Duhul Sfânt
(2 Pt. 1:20-21), cu multă luare aminte. Duhul lui Dumnezeu fiind Cel
ce a insuflat Scripturile (In. 4:26), tot El le-a dat Părinţilor purtători de
Duh darul tâlcuirii Scripturilor (Lc. 24:45). Acest dar a fost lăsat sfinţilor
în toate veacurile, până în vremea noastră fiind cei ce au luat acest dumnezeiesc
dar pentru folosul Bisericii. În primele veacuri Biserica a păstrat
mai ales pe cale orală, din generaţie în generaţie, tâlcuirile unor pasaje mai
dificile ale Scripturii. Ele au fost puse pe hârtie de câţiva scriitori, între
care primii, cronologic vorbind, par a fi fost Sfântul Irineu de Lugdunum
şi Sfântul Ippolit Romanul, amândoi scriitori din Apus, de la sfârşitul secolului
al II-lea.
Încercând să redăm o privire ortodoxă cât mai de ansamblu asupra controversei
cipurilor redăm mai jos temeiurile din tradiţia Bisericii asupra
acestui subiect, adică textul scripturistic şi tâlcuirile câtorva din Părinţii
Bisericii16 la fragmentul Apocalipsei despre fiara cea de-a doua şi despre
semnul ei (Apoc. 13:11-18, 14:9-11).
***
13:11 Şi am văzut altă fiară ridicându-se din pământ, şi avea coarne
două asemenea mielului, şi grăia ca un balaur.
„Fiara care se va ridica din pământ zice că va fi împărăţia lui Antihrist,
iar cele două coarne – el şi prorocul său mincinos. Iar a spune cele două
����������������������������������� Studiu de monahul Filotheu Bălan
��������������������������������� Sfântul Irineu de Lugdunum († ~2���������������������������������02), Sfântul Ippolyt Romanul († ~2��������������������������36), Victorin de Poetovium
(† a 2-a jum. a sec. III), Sfântul Efrem Syrul († 373), Tyconius († ~390), Sfântul Ioann Gură de
Aur († 407), Icumenie de Trikka († sec VI), Sfântul Andrei de Caesaria († sec. VI), Caesarius din
Arles († 542), Primasius de Hadrumetum († ~560), Beda din Northumbria († 735)
inculţii la putere şi în ciuda tuturor legilor economice şi tuturor regulilor politice
fac prostii, ca nişte ignoranţi ce se află.
Al treilea: în loc de a se împotrivi, oamenii cumsecade adoptă expectative
binevoitoare, se fac că nu văd şi nu aud, pe scurt trădează. Nu-şi fac datoria.
Imparţialii şi încrezătorii înregistrează şi tac. Sunt cei mai vinovaţi”14.
�������������������������������������������� Părintele NICOLAE STEINHARDT - 1937, Paris
162 dictatura biometrică 163 dictatura biometrică
ca prorocul mincinos, care este şi părerea Fericitului Irineu21. Iar că vine
din pământ înseamnă că se ridică din viaţa cea pământească şi târâtoare
pe pământ. Iar că «avea două coarne asemenea cu ale mielului» arată că,
sub piele de oaie, va tăinui sălbăticie de lup ascunsă şi ucigaşă, şi că la început
va arăta un chip de bună credinţă. Sfântul Irineu al Lyonului spune
că: Despre sluga ajutătoare lui Antihrist, care îl numeşte şi proorocul lui
mincinos, zice: Grăia ca un balaur. Va primi puterea de a face semne şi
minuni, încât mergând înaintea lui Antihrist, îi găteşte acestuia calea cea
ducătoare la pierzare. Spunem că vindecarea rănii fiarei e fie păruta, scurta
unitate a împărăţiei dezbinate, fie vremelnica refacere de către Antihrist
a tiraniei Satanei care a fost stricată, sau mincinoasa înviere a unuia din
prietenii săi care a murit. Şi zice că acesta va grăi «ca un balaur», de vreme
ce le va face şi le va grăi pe cele ale diavolului celui începător de răutate.”22
***
13:12 Şi stăpânirea fiarei celei dintâi toată o face înaintea ei, şi face
pământul, şi pe cei ce locuiesc pe dânsul, ca să se închine fiarei celei
dintâi, a căreia rană a morţii ei s-a vindecat. 13:13 Şi face semne mari, ca
şi foc să facă să se pogoare din Cer pe pământ înaintea oamenilor.
„Cuvintele stăpânirea fiarei celei dintâi toată o face înaintea ei, şi face
pământul, şi pe cei ce locuiesc pre dânsul, ca să se închine fiarei celei dintâi, a
căreia rană a morţii ei s-a vindecat înseamnă că după felul legii lui Augustus,
prin care împărăţia Romei s-a întemeiat, şi aceasta va stăpâni şi conduce,
pedepsind totul prin aceasta şi luându-şi mai mare slavă pentru sine.”23
„Îşi va face lucrările sale în faţa oamenilor, aşa încât chiar morţii vor
părea că se ridică din nou, pentru că prin îngerii căzuţi chiar şi vrăjitorii
fac aceste lucruri în faţa oamenilor”.24
„Stăpânirea fiarei celei dintâi toată o face. A spus despre acea primă fiară că
se ridicase din mare şi că balaurul i-a dat însăşi puterea sa cea mare. A zis că
������������������������������������������������������ Sf. Irineu de Lugdunum – Împotriva ereziilor, 5:28.2
������������������������������������������������������������� Sfântul Andrei al Chesariei – Tâlcuire la Apocalipsă, 13:11
������������������������������������������������ Sfântul Ippolyt Romanul – Despre Antihrist, 49
������������������������������������������������������ Victorin de Poetovium – Tâlcuire la Apocalipsă, 13.4
coarne ale sale asemenea mielului - că vrea să se asemene Fiului lui Dumnezeu,
şi se va arăta însuşi pe sine împărat. Iar a spune grăia ca balaurul - că
înşelător este şi nu adevărat.”17
„Avea două coarne asemenea mielului. Acestea sunt cele două Testamente
care sunt ale Mielului celui adevărat, însă fiara a încercat să le facă
ale sale, arătându-se ca un miel. Totuşi, zice că grăieşte ca un balaur din
pricina făţărniciei adevărului mincinos îi păcăleşte pe aceia pe care îi poate
rătăci. Pentru că nu va fi ca un miel când va grăi pe faţă ca un balaur. Acum
se face a fi Mielul aşa încât să poată să înfrângă Mielul, care este trupul
lui Hristos.18 Grăieşte împotriva lui Dumnezeu, de vreme ce depărtează
de la calea adevărului pe aceia pe care i-a înşelat şi acum îi urmează ei.”19
„Şi am văzut, zice, altă fiară ridicându-se din pământ.” Pământul este sursa
originii întregii omeniri, pentru că Antihristul este un om a căruia venire
este după lucrarea satanei, precum întru-tot-înţeleptul Pavel zice (2 Tesal 2:9).
„Şi avea două coarne asemenea mielului şi grăia ca un balaur.” Cu
adevărat spune că avea două coarne asemenea mielului, nu coarne de miel,
şi că grăia ca un balaur, nu că era balaur. Pentru că ticălosul se arată pe sine
a fi Hristos, dar nu este, i s-au dat lui coarne ca ale Mielului. Şi de vreme
ce tot felul de lucrare necurată împrăştie, care se aseamănă diavolului, dar
nu este totuşi diavolul, nu zice că este balaur, ci că grăia ca un balaur. Şi de
vreme ce acestea sunt aşa, textul i-a păstrat ei un chip şi în vedenie, şi îi dă
ei chip, însă nu cel al mielului, ci ca al mielului, şi nu cel al balaurului, ci
ca al balaurului. Pentru că Hristos se zice a fi Mielul, şi diavolul se zice a fi
balaurul, dar aceasta nu este nici unul, nici celălalt.”20
„Unii înţeleg că fiara aceasta este Antihristul, iar altora li se pare că e
Satana şi socotesc că cele două coarne ale lui ar fi ale lui Antihrist şi ale
proorocului mincinos. Dar de vreme ce şi prorocul mincinos va să vină în
persoană, e mai bine să credem că balaurul se tâlcuieşte ca Satana, fiara
care se ridică din mare ca Antihrist, iar fiara aceasta care iese din pământ
����������������������������������������� Sfântul Ippolit – Despre Antihrist, 49
��������������������������������������������������������������������������������� Aici Caesarius din Arles numeşte simplu fiara „Biserica eretică” (PL 35:2436)
������������������������������������ Tyconius – Tâlcuire la Apocalipsă
���������������������������������������������� Icumenie – Tâlcuire la Apocalipsă, 13:11-13
164 dictatura biometrică 165 dictatura biometrică
dar nu a putut să facă. Căci când înşişi slujitorii lui Satan şi-au înfăţişat
scoaterile de draci şi alte numeroase minuni şi au zis «Au nu am scos noi
dracii cu numele Tău?» şi cele asemenea, Domnul nu le-a îngăduit lauda
ci i-a alungat ca pe nişte obraznici şi vrednici de osândă. (Mt. 7:22-23) Şi
pentru aceea poate prin întărirea acestui semn [al focului], care este Duhul
Sfânt, vrea să arate mai ales că este mai presus decât toţi ceilalţi. Pentru
că deşi ereziile par să aibă câteva lucruri în comun cu noi, numai Biserica
lui Hristos poate să se laude că ea mai ales are acest dar. Deşi vrăjitorii lui
Faraon au făcut minuni asemănătoare celor ale lui Moise, ni se spune că
ei erau lipsiţi de Sfântul Duh. Când şi-au lăsat deoparte învârtoşarea şi au
fost biruiţi, au grăit o adevărată mărturisire şi au zis: «Acesta este degetul
lui Dumnezeu». (Ieș 8:19) Evangheliile mărturisesc că Sfântul Duh este
degetul lui Dumnezeu când una din ele spune «Eu cu degetul lui Dumnezeu
scot dracii». Şi aşa toată puterea amăgirii este arătată, că se va crede
că fiara va avea acel Duh care i-a înfrânt pe vrăjitori şi a făcut de nimic
înşelătoriile lor.”26
„De vreme ce Biserica este cer, ce este focul care cade din cer dacă nu
ereziile care cad din Biserică? Precum este scris: Dintru noi au ieşit, însă
nu erau dintru noi (1 In. 2:19). Căci foc cade din Biserică ori de câte ori
ereticii părăsesc Biserica ca focul şi prigonesc Biserica. Pentru aceea fiara
cu două coarne îi face pe oameni să se închine chipului fiarei, adică uneltelor
diavolului.”27
„Acel înainte-mergător al potrivnicului lui Hristos, Antihrist, le va
face pe toate prin farmece şi năluciri, spre amăgirea oamenilor, ca să li
se pară că Antihrist este Dumnezeu, mărturisit fiind de lucrătorul unor
astfel de minuni. Acesta îl va urma întru toate pe Ioan Botezătorul, cel
care i-a adus la Mântuitorul pe cei ce au crezut, dar spre înşelarea oamenilor,
cărora, deşi vor fi în rătăcire, le va spune că urmează adevărului.
Căci nu este de mirare de-i va face pe oamenii cei orbiţi cu înşelăciunea
să vadă pogorându-se foc din cer, ca şi în istoria lui Iov, când s-a pogorât
�������������������������������������������� Primasius – Tâlcuire la Apocalipsă, 13.13
����������������������������������������������� Caesarius din Arles – Tâlcuire la Apocalipsă
fiara şi-a lucrat puterea înaintea fiarei. Pentru că toată puterea poporului este
în conducătorii săi, pe care i-a arătat, întocmai precum puterea lăcustelor
şi a cailor este în cozile lor (Apoc 9:9,19). În faţa poporului, conducătorii
fac ce este de folos voii diavolului sub acoperirea asemănării cu Biserica.
Într-adevăr, în amândouă fiarele este un singur trup şi ele lucrează închinarea
unei ticăloşii, încât imitarea fiarei celei de-a doua ar putea să fie zisă
că lucrează pentru prima fiară. Ca să se închine fiarei celei dintâi. Sau precum
alt cuvânt spune, face pământul, şi pe cei ce locuiesc pe dânsul… şi a pomenit
pământul şi pe cei ce îl locuiesc cu bună ştiinţă. Pentru că ar trebui să fi
fost de ajuns să pomenească sau pământul, sau pe cei ce locuiesc pământul.
Totuşi, arată puterea amăgirii care i s-a dat şi trupului şi sufletului ei. Pentru
că oricine cade cu de-a sila, fără să fie înşelat, este înrobit doar cu trupul.
Însă oricine cade în amăgire este înrobit şi cu trupul, şi cu mintea şi pentru
aceasta a zis: Face pământul, şi pe cei ce locuiesc pe dânsul, ca să se închine fiarei
a cărei rană a morţii ei s-a vindecat.”25
„Şi face semne mari, ca şi foc să facă să se pogoare din cer pe pământ înaintea
oamenilor. Deşi se spune că va face multe semne, pomeneşte numai acest
semn uriaş. Traducerea aceasta vorbeşte ca despre trecut, în vreme ce
anunţă viitorul, deşi arătând că viitorul va fi şi el diferit. Şi astfel spune:
ca şi foc să facă să se pogoare din cer. Că face focul să se pogoare din cer pe
pământ, adică din Biserică spre cei pământeşti, arată că dintr-o mulţime
de oameni sau prin vicleniile unui vrăjmaş căzut, face pe slugile sale să
vorbească în multe şi noi limbi. Astfel vor bolborosi ca şi cum ar fi primit
Darul Sfântului Duh, care în chip de limbi de foc a strălucit odată peste
fiecare din ucenicii lui Hristos. Şi, într-adevăr, Domnul a hărăzit acest
semn al celor ce cred, zicând: «Aceste semne vor urma celor ce vor crede:
Întru numele Meu draci vor scoate; în limbi noi vor grăi», şi celelalte.
(Mc. 16:17) Nu e de mirare, aşadar, dacă acea fiară care prin imitare a luat
numele Mielului care a fost ucis şi acum trăieşte ar pretinde hoţeşte prin
făţărie că dă marele Dar al Sfântului Duh şi ar născoci acel dar şi pentru
slugile sale, chiar precum ne aducem aminte că Simon s-a lăudat cândva,
������������������������������������������ Tyconius – Tâlcuire la Apocalipsă, 13.2
166 dictatura biometrică 167 dictatura biometrică
lor sau pe mâna lor cea dreaptă – adică numărul numelui ei – aşa încât
nimeni să nu poată cumpăra sau vinde decât cel ce are semnul.
Daniil a vorbit deja despre această stricare a poporului şi această sfidare
a lui Dumnezeu şi această necurăţie spunînd «şi îşi va întinde cortul său
între mări, în munte», adică în Ierusalim, şi apoi va pune aici chipul său de
aur, precum împăratul Nabucodonosor a făcut. Şi Domnul spune aceasta
către toate Bisericile când vorbeşte despre vremurile din urmă: «Când
veţi vedea urâciunea pustiirii, care s-a zis prin Daniil Prorocul, stând în
locul cel sfânt, unde nu i se cuvine, cine citeşte să înţeleagă» (Mt. 24:15).
Este numită urâciune când Dumnezeu este defăimat pentru că idolii sunt
închinaţi. Şi se zice a fi «a pustiirii» când oamenii stricaţi, amăgiţi de
semne şi minuni mincinoase, îşi pustiesc Mântuirea.”30
„Şi prin semne va înşela pe cei ce locuiesc pe pământ. Face semne,
amăgind ochii celor ce privesc, precum vrăjitorii au făcut în faţa lui Faraon,
pentru că şi aceia şi acesta sunt călăuziţi de acelaşi drac înşelător. Şi cu dreptate
zice că face semne în faţa fiarei, pentru că de vreme ce îşi va înălţa sieşi
chip, căruia şi a se închina pe toţi îi sileşte, săvârşind atunci semne înaintea
ei, ca şi cum îndumnezeind chipul, că de la el are puterea aceasta. Şi s-a
dat ei a da duh chipului fiarei. Zic că mulţi idoli par că grăiesc prin lucrarea
diavolului.”31
„E ca şi cum ar fi spus că înşelăciunea a biruit într-asemenea măsură,
încât cei pământeşti, duşi în rătăcire de minunile fiarei, şi-au dat toată voia
lor cea căzută fiarei şi printr-o împreună închinăciune s-au încurajat unul
pe celălalt să facă un chip al fiarei, în răutatea inimii lor. Şi aşa ei cred că nu
ar fi loc de îndoială şi sunt încredinţaţi prin mărturia focului că fiara este
într-adevăr Hristos, deşi diavolul este în Antihrist şi acelaşi duh rău a luat
forma Duhului, şi, cu îngăduinţa dumnezeiască, întinde asemenea capcane
amăgitoare. Pentru aceea este scris a dat duh chipului fiarei, ca să şi grăiască
chipul fiarei. Aceasta se poate tâlcui în două feluri. Sau că întreg trupul
celor răi va fi mânuit de arătări ale puterii, de vreme ce diavolul lucrează şi
������������������������������������������������������ Victorin de Poetovium – Tâlcuire la Apocalipsă, 13.4
����������������������������������� Icumenie – Tâlcuire la Apocalipsă
foc şi a ars dobitoacele lui după îngăduinţa lui Dumnezeu şi după lucrarea
Satanei (Iov. 1:16).”28
***
13:14 Şi înşeală pe cei ce locuiesc pe pământ, pentru semnele care i s-a
dat ei să le facă înaintea fiarei, zicând celor ce locuiesc pe pământ să facă
chip fiarei care are rana sabiei, şi a trăit. 13:15 Şi s-a dat ei a da duh chipului
fiarei, ca să şi grăiască chipul fiarei, şi să facă ca câţi nu se vor închina
chipului fiarei, să se omoare. 13:16 Şi face pe toţi cei mici şi pe cei mari, şi
pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să le dea lor
semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunţile lor. 13:17 Şi ca nimenea să nu
poată cumpăra sau vinde, fără numai cel ce are semnul, sau numele fiarei,
sau numărul numelui ei.
„Fiind plin de viclenie şi aprinzându-se împotriva robilor Domnului,
vrând să-i chinuie şi să-i scoată afară din lume pentru că nu îl slăvesc pe
el, [Antihrist] va porunci să se aşeze altare de tămâiere de către toţi pretutindeni,
ca nimeni dintre sfinţi să nu poată să cumpere sau să vândă fără
să jertfească mai întâi. Aceasta e ceea ce se înţelege prin semnul primit pe
mâna dreaptă. Şi pe frunte arată că toţi sunt încununaţi şi poartă o cunună
de foc, însă nu a vieţii, ci a morţii. Căci aşa şi Antioh Epifanes împăratul
Syriei, urmaşul lui Alexandru Makedon, şi-a născocit hotărârile împotriva
Iudeilor. Şi el, în înălţarea inimii sale, a dat poruncă în acele vremi ca toţi
să facă altare înaintea uşilor lor şi să aducă jertfă, şi ca să meargă cu pompă
în cinstea lui Dionys purtând cununi de iederă (2 Mac. 6:7-8) şi ca cei ce
nu fac ascultare să fie daţi morţii prin sugrumare sau munci. Dar şi el şi-a
luat plata din mâna Domnului, Dreptul Judecător şi Atotştiutorul Dumnezeu,
căci a murit mâncat de viermi.”29
„[Fiara] va vedea că un chip de aur al lui Antihrist este pus în templu la
Ierusalim şi că îngerii căzuţi vor intra acolo şi de acolo varsă proorocii. Şi
ea însăşi va face şi pe cei robi, şi pe cei liberi, să primească semn pe frunţile
������������������������������������������������������ Sfântul Andrei al Chesariei – Tâlcuire la Apocalipsă
���������������������������������������� Sfântul Ippolyt – Despre Antihrist, 49
168 dictatura biometrică 169 dictatura biometrică
„Îi va înşela pe cei cărora le place pururea viaţa pământească, căci cei
cu viaţă în cer nu se amăgesc cu mintea, fiind întăriţi întru înainte-vestirea
venirii lui. […]Apolonie şi alţii spun că dracii au grăit de multe ori
cu puterea farmecelor prin chipuri, şi prin idoli săpaţi, şi prin lemne, şi
prin apă şi chiar prin trupuri moarte, precum a făcut şi Simon Vrăjitorul
înaintea Romanilor şi a marelui Petru, arătându-le un trup mort care se
mişca. Dar Apostolul i-a vădit rătăcirea, arătând că a săvârşit învierea în
chip mincinos, căci el (Petru) l-a înviat pe acel mort cu adevărat, pentru
a dovedi că morţii se vor scula. Deci aşa se zice că va face şi ispravnicul
şi înainte-mergătorul lui Antihrist, prin lucrarea diavolului, încât va grăi
chipul fiarei întru arătare mincinoasă. Şi-i va omorî pe cei ce nu se vor
închina fiarei. Şi se va nevoi să pună peste toţi numele cel pierzător al
potrivnicului şi înşelătorului: pe mâna lor cea dreaptă, ca să taie lucrarea
celor drepte şi bune; iar pe frunte, pentru a-i învăţa pe cei amăgiţi să fie
îndrăzneţi întru înşelăciune şi întru întunecare. Dar numele [Antihristului]
nu va fi primit de cei însemnaţi pe faţă cu lumina cea dumnezeiască.
Şi numele fiarei se va vesti peste tot celor ce vor cumpăra şi celor ce vor
vinde, încât cei ce nu-l vor primi vor suferi moarte cumplită, din lipsa celor
trebuincioase.”34
„Şi înşeală pe cei ce locuiesc pe pământ, pentru semnele care i s-a dat ei să
le facă. Pentru că venirea ei, aşa cum se spune, va fi prin lucrarea lui Satan
cu toată puterea şi cu semne şi minuni ale minciunii (2 Th. 2:9), se poate
că acestea sunt numite semne şi minuni ale minciunii pentru că vor înşela
simţurile oamenilor prin năluciri aşa încât ea să pară că face ceea ce de
fapt nu face. Sau se poate ca aceste semne, chiar dacă vor fi minuni foarte
mari, vor duce întru înşelăciune pe cei care, neştiind puterea diavolului,
vor gândi că aceste lucruri nu pot fi făcute fără putere dumnezeiască. Pentru
că nu printr-un foc sau printr-o furtună mincinoasă a omorât diavolul
toată familia Dreptului Iov împreună cu toată turmele lui, ci printr-un foc
adevărat şi o furtună adevărată.35
��������������������������������������������������������������� Sfântul Andrei din Chesaria – Tâlcuire la Apocalipsă 13:14-17
�������������������������������������� Beda – Tâlcuire la Apocalipsă, 13.14
mai marii silesc poporul, aşa încât să fie pentru toţi aceeaşi mărturisire şi
toţi vor să o facă printr-o formulă de obşte, aşa încât oricine care nu va grăi
aceasta prin chipul fiarei, adică prin imitare, să fie omorât; sau, întocmai
precum prin vorbirea cu femeia primul om a fost rătăcit prin gura şarpelui,
tot aşa îi înşeală pe mulţi în acelaşi chip, când îi face pe următorii săi să
primească răspunsuri prin întrebările către chip, adică, Antihristul, căruia
ei cred că i se cuvine cinste ca unui dumnezeu, deşi este omul păcatului şi
fiul pieirii (2 Tesal. 2:3). Şi îi face pe toţi ca să le dea lor semn pe mâna lor cea
dreaptă sau pe frunţile lor. Aici deosebeşte pe unul de altul, deşi mult mai des
îi ia pe toţi ca un singur trup sau persoană a fiarei. Mâna înseamnă lucrul, şi
este mâna dreaptă care închipuie adevărul. Fruntea înseamnă mărturisirea
credinţei. De vreme ce ei sunt lipsiţi în părerea minţii lor de amândouă
aceste fapte bune, se zice că sunt însemnaţi pe amândouă.32
„Ca să le dea lor semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunţile lor. Vorbeşte
despre taina înşelăciunii pentru că sfinţii care sunt în Biserică primesc pe
Hristos pe mână şi pe frunte. Totuşi făţarnicii primesc fiara în numele lui
Hristos. Iar cei care nu se închină la fiară vor fi ucişi. E potrivit cu credinţa
că fiara trebuie înţeleasă drept însăşi cetatea celor necredincioşi, adică adunarea
sau sfatul tuturor celor care sunt necredincioşi, fără evlavie şi plini
de mizerie; această cetate se numeşte Babilon, care se tâlcuieşte „îndoială”,
şi ei îi aparţin toţi care voiesc să lucreze ceea ce este vrednic de îndoială.
Ea însăşi [fiara] este cetăţenia necredincioşilor, potrivnicii credincioşilor,
adică cetatea lui Dumnezeu. Chipul ei este făţarnic, adică printre cei ce
mărturisesc credinţa sobornicească, dar trăiesc viaţa curviei. Pentru că ei se
prefac a fi ceea ce nu sunt şi se numesc pe sine Creştini, nu în felul chipului
adevărat, ci prin cel al unui chip mincinos. Despre asemenea oameni a scris
Apostolul: Având chipul bunei credinţe, dar tăgăduind puterea ei (2 Tm. 3:5).
Nu puţini dintre aceştia sunt în biserica sobornicească. Totuşi cei drepţi nu
se închină fiarei, adică nu tind către ea, nici nu i se supun ei, nici nu primesc
semnul ei, semnul păcatului, pe frunte, în numele mărturisirii, nici pe mâna
lor, în numele faptelor.”33
������������������������������������ Primasius – Tâlcuire la Apocalipsă
���������������������������������������������������������������������� Caesarius din Arles – Tâlcuire la Apocalipsă, 13.15-16. Omilia a 2-a
170 dictatura biometrică 171 dictatura biometrică
pricina fricii de Dumnezeu şi a râvnei pentru adevăr. Pentru că numele
Evanthas [Ευανθας] are numărul cerut, dar nu pot face vreo presupunere.
Apoi şi Lateinos [Λατεινος] are numărul 666 şi e foarte posibil, acesta
fiind numele ultimei împărăţii [din cele patru văzute de Daniel]. Pentru
că Latinii sunt cei care în prezent poartă legea; dar nu mă voi hazarda la
această coincidenţă. Teitan [TEITAN], prima silabă fiind scrisă cu diftongul
grecesc [ει], de asemenea, dintre toate numele care se găsesc între
noi, e mai degrabă vrednic de crezare, pentru că are în sine numărul prezis
şi e compus din 6 litere, fiecare silabă conţinând trei litere, şi [cuvântul
însuşi] e vechi şi scos din uzul obişnuit, pentru că printre împăraţii noştri
nu găsim pe nimeni care să poarte acest nume de Titan, nici idolii care
sunt închinaţi în public printre greci sau barbari nu poartă acest nume.
Pentru mulţi, de asemenea, acest nume e socotit dumnezeiesc, aşa încât
chiar şi soarele e numit Titan de către cei care acum fac legea.37 Şi acest
cuvânt conţine o anumită aparenţă exterioară de răzbunare şi de pedeapsă
dreaptă, pentru că el [Antihristul] pretinde că îi răzbună pe cei oropsiţi.
Pe lângă aceasta este un nume vechi, unul vrednic de crezare, de demnitate
împărătească, şi, mai departe, un nume care aparţine unui tiran, aşa încât
având atâtea recomandări, numele de Titan are un puternic grad de probabilitate,
ca dintre multe [nume], să bănuim că cumva cel ce vine va fi numit
Titan. Dar nu ne vom îngădui a ne pronunţa definitiv asupra numelui Antihristului,
pentru că dacă era necesar ca numele lui să fie arătat limpede în
această vreme, ar fi fost vestit de cel căruia i s-a dat vedenia apocaliptică.”38
„Aceasta este înţelepciunea”. Lasă pe toţi să caute numele fiarei şi prin
această căutare să-l găsească, pentru că s-a zis: Nu voi vorbi de o socoteală
străină şi neobişnuită, nici nu voi arăta un nume care e tainic şi îndoielnic,
ci voi da o socoteală adesea folosită şi cunoscută oamenilor, care adună
numărul 666. Şi acest număr înseamnă şi alte multe nume, de familie, şi titluri,
dar înseamnă şi acestea: Numele de persoane sunt Lampetis, Benedictos,
Titan. Căci Titan e scris cu iota, dar poate fi scris şi cu diftong; pentru că
����������������������������������������������������������������������������������� Cicero şi Ovidiu sînt doi dintre cei ce în scrierile lor numesc soarele „Titan”.
����������������������������������������������������������� Sfântul Irineu de Lugdunum – Împotriva ereziilor, 5.30.3
***
13:18 Aici este înţelepciunea: cel ce are minte, să socotească numărul
fiarei; că numărul omului este, şi numărul ei - 666.
„În această fiară, când va veni, va fi un fel de cuprindere a tuturor
felurilor de fărădelegi şi a orişicărei înşelăciuni, aşa încât toată puterea
vrăjmaşului curgând înăuntru, şi fiind închisă în ea, să poată fi trimisă
în cuptorul de foc. Aşadar este potrivit ca numele său să aibă numărul
666, pentru că ea adună în ea însăşi toată amestecarea vicleniei care a fost
înainte de potop, din pricina căderii îngerilor. Pentru că Noe avea 600 de
ani când a venit potopul pe pământ, măturând afară toată lumea răzvrătită
din cauza acelei seminţii nelegiuite care a trăit în vremurile lui Noe, şi
Antihristul adună toată căderea idolilor făcuţi de la potop, împreună cu
junghierea Prorocilor şi tăierea Drepţilor. Pentru că acel chip care a fost
făcut de Nabucodonosor avea într-adevăr o înălţime de 60 de coţi, în
vreme ce în lăţime era de 6 coţi; iar când Anania, Azaria şi Misail nu i s-au
închinat, au fost aruncaţi în cuptorul de foc, arătând prooroceşte prin ce li
s-a întâmplat, mânia împotriva celor drepţi care se va ridica în vremurile
din urmă. Pentru că acel chip în sine a fost o preînchipuire a venirii acestui
om, arătând că numai el, fără îndoială, trebuie să fie slăvit de toată lumea.
Aşadar cei 600 de ani ai lui Noe în a cărui vreme s-a întâmplat potopul din
pricina căderii şi cu numărul coţilor chipului pentru care aceşti oameni
drepţi au fost trimişi în cuptorul de foc arată numărul numelui acelui om
în care este înmănuncheată întreaga cădere a 6000 de ani şi nedreptatea şi
viclenia şi prorocia mincinoasă şi înşelăciunea.”36
„Este aşadar mai sigur şi mai neîndoielnic să aşteptăm împlinirea
profeţiei decât să facem presupuneri şi încercări asupra oricăror nume s-ar
înfăţişa, mai ales că se pot găsi multe nume avînd numărul amintit; şi
aceeaşi întrebare va rămâne, până la urmă, nedezlegată, pentru că dacă
sunt multe nume avînd acest număr, oricine se va întreba pe care dintre
ele îl va purta omul ce va să vie. Aşa că nu dintr-o nevoie de nume
care să conţină numărul acelui nume este faptul că zic eu aceasta, ci din
����������������������������������������������������������� Sfântul Irineu de Lugdunum – Împotriva ereziilor, 5.30.1
172 dictatura biometrică 173 dictatura biometrică
anatema. Aşa încât prin număr se găseşte numele, şi din nume se socoteşte
numărul, şi din interpretarea acestui nume se învaţă caracterul lucrărilor lui.
Mai este un nume care dă suma acestor nume şi care poate fi propus pe drept
cuvânt – şi acela este Αρνοθμε, care iarăşi dă 666 (i + l + c + lxx + cccc + xl
+ v) interpretarea acestuia este „eu neg” şi nu este surprinzător că antihristul
merită numele acesta, adică cel de tăgăduitor, de vreme ce numele credinţei
se potriveşte lui Hristos precum el Însuşi a arătat spunând: „Aceasta este
lucrarea lui Dumnezeu ca voi să credeţi în Acela pe care El l-a trimis”. Şi
de asemenea: „Credeţi în Dumnezeu deci credeţi şi în Mine”. Aşadar dacă
cineva vorbeşte de Αντεμοσ, adică împotriva cinstei sau Aρνοθμε adică „eu
neg”, oricare se poate referi la Antihrist aşa încât prin două părţi de vorbire,
aceea a numelui şi aceea a cuvântului însuşi sugerează atât caracterul persoanei
sale cât şi răutatea lucrării sale”40
„Pentru cei cu mintea trează, timpul şi experienţa vor arăta adevărata
semnificaţie a numărului şi a adevărului care s-a scris despre el, pentru că
dacă era necesar cum spun unii învăţători ca un astfel de nume să fie cunoscut
clar, limpede, văzătorul ar fi arătat, dar pronia dumnezeiască n-a îngăduit ca
numele distrugătorului să se scrie în Cartea sfântă”.41
„Altă interpretare: cine e neştiutor că numărul 6, numărul zilelor în
care s-a creat lumea este simbolic al unei lucrări complete? Sau că acest
număr în formă simplă sau înmulţit cu zece sau cu o sută însemnează rodul
aceleaşi perfecţiuni să fie de 30, de 60 sau de 100? Greutatea în aur care îi
venea lui Solomon într-un an era de 666 de talanţi, prin urmare acest tiran
amăgitor va încerca să perceapă pentru sine o taxă care e datorată şi plătită
numai adevăratului împărat”.42
����������� Primasius
����������������������������� Sfântul Andrei al Chesariei
������ Beda
dacă Titan vine de la τεισιV, este cuvântul τειnw (a întinde) şi viitorul τεnw,
corect scris cu diftong, precum jqειrw de la jqεrw şi σπειrw de la σπεrw; iar
printre titluri numărul poate da ο νικιτισ, Cuceritorul, pentru că probabil
s-a numit pe sine astfel când s-a războit împotriva celor trei coarne sau trei
regi şi le-a dezrădăcinat. Vezi ce spune Daniel despre ele în a opta viziune:
„m-am uitat la coarnele celei de-a patra bestii şi iată că a apărut dintre ele alt
corn mai mic. Şi trei dintre coarnele dinainte au fost dezrădăcinate înaintea
lui, şi iată că în acest corn erau ochi ca ochii unui om şi o gură vorbind
lucruri neruşinate şi apoi erau aceste titluri: Cel-instabil, Călăuza-rea, Cuadevărat-
vătămător, Vechiul-calomniator, Mielul-nedrept. Poate că a fost
numit cu aceste nume de către cei care i s-au opus. Dar acesta nu se va ruşina
deloc să fie numit astfel. Mai degrabă se va bucura de asemenea numiri,
pentru că nu îi e ruşine să se numească pe sine astfel de lucruri. Mustrând
astfel de ticăloase şi viclene alegeri, înţeleptul Apostol spune: A căror slavă
este în ruşinea lor. Aşadar, de vreme ce multe nume s-au găsit oricine doreşte
are dreptul de a da un nume mai potrivit celui blestemat”.39
„Aceasta este înţelepciunea: Cine are minte să socotească numărul
fiarei, fiindcă numărul ei este numărul omului. Să cunoaştem numărul
care va să fie primit, ca în număr să putem învăţa şi numele şi semnul.
Şi numărul, spune, este 666 pe care îl vom recunoaşte după greacă, mai
ales că îi scria Bisericii din Asia şi Apus în maniera limbajului lor: Eu
sunt Alfa şi Omega. După ce a descris deja pe cât putea fărădelegea puterii
vrăjmaşe, prin care diavolul încearcă să uzurpe pentru sine cinstea de zeitate
pe care nu o merită, pentru a arăta antihristul, care este opusul cinstei
dumnezeieşti, ne îndeamnă să cercetăm caracterul fiarei prin semn sau
prin numărul numelui său, adică voinţa şi lucrarea viclenei fiare. Numele
este Αντεμοσ, pe care dacă aduni numerele care corespund acestor litere
greceşti, şi plineşte numărul 666 (i + l +ccc + v + xl + lxx + cc) acest nume
este interpretat drept opusul cinstei, aşa încât se spune că e contrar cinstirii
care aparţine numai lui Dumnezeu. Şi pentru acest motiv se spune că este
inept, indolent, inconstant pentru că nicio cinste nu îi aparţine lui, ci numai
���������� Icumenie
174 dictatura biometrică 175 dictatura biometrică
înţelegerea Apocalipsei45 şi că - implicit - respinge teoriile care o contestă.
Prin canonizarea sfinţilor care au făcut profeţii despre sfârşitul lumii
(cum sunt Sfântul Nil Athonitul, Sfântul Cosma Etolul46, Sfântul Serafim
de Sarov, Sfântul Ioan din Kronstadt, Sfântul Lavrentie de Cernigov sau
Sfântul Serafim de Viriţa), Biserica Ortodoxă a arătat că primeşte descoperirile
acestora ca fiind de la Dumnezeu. Dacă s-ar fi considerat că descoperirile
sunt de la vrăjmaşul, ar fi însemnat că cei care le-au avut au
fost înşelaţi de diavol - şi nu ar fi fost canonizaţi. Întrucât aceşti sfinţi au
vorbit despre sfârşitul lumii luminaţi de Dumnezeu este bine să se ţină
seama şi de învăţăturile lor, care ne oferă repere clare în privinţa înţelegerii
vremurilor din urmă. A face abstracţie de mărturia lor înseamnă a ciunti,
a cenzura cuvântul semănat de Dumnezeu prin aceştia. Despre necesitatea
cunoaşterii învăţăturii ortodoxe despre vremurile din urmă, Sfântul Efrem
Sirul scria: „Nu conteni să întrebi până ce nu afli totul întocmai, nu înceta să
sari în ajutorul cunoscuţilor, ca să afle şi ei. Căci celor ce au cunoştinţă, cu
uşurinţă le va fi cunoscută venirea lui.”
Primirea documentelor electronice are conotaţie spirituală
Documentele electronice fac parte dintr-un lung proces, a cărui ultimă
etapă va fi implantarea microcipurilor în trupul omenesc (etapă la care s-a
ajuns, deocamdată experimental, dar care mai devreme sau mai târziu va fi
������������������������������������������������������������������������������������������������� „Semnele apropierii ei sunt date şi în Evanghelie, şi în Apocalipsa Sfântului Apostol Ioan Teologul.
Apocalipsa vorbeşte despre evenimentele sfârşitului lumii şi despre Înfricoşătoarea judecată
cu precădere în simboluri şi în ghicitură, dar Sfinţii Părinţi au tâlcuit-o şi există o tradiţie autentică
a Bisericii care ne vorbeşte şi despre semnele apropierii sfârşitului lumii şi despre Judecata de Apoi”
- Sfântul Ioan Maximovici, Predici şi îndrumări duhovniceşti, Editura Sophia, 2001, p. 162.
Vorbind despre înţelegerea semnelor sfârşitului, sfântul a afirmat: „Când privim la viaţa din jur, cei
ce pot vedea văd că tot ce a fost prezis despre sfârşitul lumii se împlineşte.”
��������������������������������������������������������������������������������������������������� „Ce mai aşteptăm, fraţilor? Azi-mâine vine sfârşitul lumii, de aceea alergaţi să vă îndreptaţi”.
„Cerul care se vede, pământul şi toate vor arde şi lumea va muri. Când vor face acestea? Hristosul
meu spune că acum ele se apropie repede, a ajuns cuţitul la os. Se vor face dintr-o dată, ar putea să
se facă şi în noaptea asta. Oare n-au şi început deja? Nu vedeţi cum au pierit animalele voastre, recoltele
voastre? Cum izvoarele şi râurile s-au întors? Azi ne lipseşte una, mâine alta şi Dumnezeu ni
le dă tot mai puţin, iar noi, ca nişte nesimţiţi, nu ne gândim la ele” - Viaţa şi învăţăturile Cuviosului
şi Sfinţitului Mucenic Cosma Etolianul, Editura Deisis, Sibiu, 2001, pp. 113-139.
BISERICA ORTODOXĂ
ŞI DOCUMENTELE ELECTRONICE
Danion Vasile
Învăţătura Bisericii despre vremurile din urmă
Predania Bisericii Ortodoxe privitoare la înţelegerea cărţii Apocalipsei,
care completează învăţătura din Sfintele Evanghelii despre vremurile din
urmă este contrazisă de unii teologi contemporani. Aceştia consideră că
Apocalipsa nu are nicio legătură cu sfârşitul lumii, fiind o carte adresată de
Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan (sau de un presbiter pe nume Ioan43)
creştinilor din vremea sa, şi că este o carte care descrie lupta Imperiului
Roman împotriva Bisericii44. Ne întrebăm însă dacă includerea în Triod a
Sinaxarului din Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi, alcătuit în secolul XIV
de Nichifor Calist Xantopol, nu poate fi considerată ca fiind o dovadă de
netăgăduit că Biserica şi-a însuşit învăţătura Sfinţilor Părinţi privitoare la
��������������������������������������������������������������������������������������������������� „Tradiţia despre existenţa unui «presbiter Ioan» (diferit de Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan
–n.n.) este acceptată nu numai de iluştri teologi ai Bisericii primare, ci şi de majoritatea cercetătorilor
de astăzi. (…) Nu este deloc de neglijat nici tradiţia care îl acceptă pe Sfântul Ioan Teologul,
ucenicul lui Iisus, ca autor al Apocalipsei. Dintre greci amintim pe Em. Zolotas, V. Antoniadis, P.
Bratsiotis, părintele Ioil Gianakopoulos. (…) Noi credem că s-a dat prea multă importanţă problemei
autorului, în timp ce, fără îndoială, mult mai important este, în amândouă cazurile, conţinutul
teologic care a fost adus la lumină de teologia biblică actuală, fie în ceea ce priveşte Evanghelia şi
Epistolele lui Ioan, fie în ceea ce priveşte Apocalipsa” - Savvas Agouridis, Comentariu la Apocalipsă,
Editura Bizantina p. 27.
������������������������������������������������������������������������������������������������� „Pentru interpretarea capitolului 13 s-a consumat multă cerneală. P. Bratsiotis explică suficient
de bine motivele: mulţi exegeţi caută să găsească în cap. 13, în informaţiile despre Antihrist,
principalele cauze ale crizei epocii lor. Dar profetul Ioan se referă şi aici nu la timpuri viitoare,
îndepărtate, ci la epoca sa; prin imagini mişcătoare el prezintă războiul sălbatic purtat de Imperiul
roman împotriva Bisericii, care se desfăşura în zilele sale, dar care avea să ajungă la intensificarea
maximă odată cu sosirea eshatonului, a nenorocirilor din urmă şi a Împărăţiei lui Dumnezeu.
Ioan scrie pentru epoca lui, despre evenimente care privesc generaţia lui”- Savvas Agouridis, Comentariu
la Apocalipsă, pp. 244-245. „Un model de neurmat îl constituie acea interpretare care a
înţeles sau înţelege conţinutul Apocalipsei privind evenimentele istorice concrete ca aplicându-se
la evenimentele unei epoci ulterioare…”
176 dictatura biometrică dictatura biometrică
generalizată). De aceea, fiecare etapă a procesului (ce se constituie într-un
nou pas spre înrobirea omului) are conotaţii spirituale47.
Tocmai din acest motiv primirea unuia sau mai multor acte de identitate
de către un om este o formă de păcat (o cădere) – cu consecinţe greu
de prevăzut, atât pentru cel care primeşte cât şi pentru întreaga societate.
În cele din urmă, creştinul are nevoie să înţeleagă că se află în faţa unei
alegeri între ce este folositor pentru suflet şi ce pare bine pentru trup, vechea
dilemă fiind repusă într-o formă mult mai subtilă astăzi.
Biserica nu poate neglija semnificaţia socială a introducerii documentelor
electronice
Biserica are misiunea să poarte de grijă nu doar creştinilor întăriţi în
credinţă, ci a tuturor mădularelor sale. Tensiunea dintre Biserică şi stat
în această problemă nu poate fi minimalizată. Există riscul ca unii dintre
creştinii din sânul Bisericii noastre strămoşeşti să se rupă de turmă,
fiind amăgiţi de liderii de opinie - de alte orientări religioase - care le vor
vorbi despre necesitatea luptei împotriva noului sistem dictatorial care se
prefigurează la orizont. Chiar şi numai această cauză este suficientă pentru
ca Biserica Ortodoxă să aibă iniţiativa purtării stindardului luptei împotriva
documentelor electronice (după exemplul Bisericilor din Grecia,
Serbia, Rusia, Ucraina, Creta) astfel încât creştinii să nu se poată simţi
trădaţi de păstorii lor.
Mai mult decât oricînd este nevoie ca lupta să fie dusă de pe baricade
ortodoxe, similară luptei împotriva comunismului, în care ierarhii
şi preoţii să nu se teamă să mărturisească adevărul poporului manipulat
de mass-media şi aflat într-o stare de confuzie care se accentuează. Lipsa
unei atitudini ferme din partea Sfântului Sinod va putea fi înţeleasă de
credincioşi ca o dovadă în plus a împlinirii semnelor vremilor din urmă,
în timp ce o atitudine verticală, curajoasă, va fi o dovadă a faptului că
vremurile din urmă – în care s-a profeţit că ierarhii se vor teme de mai
������������������������������������������������������������������������������������������������������ Acestea sunt trecute cu vederea de către sociologii, jurnaliştii sau psihologii lipsiţi de credinţă
deoarece se raportează greşit la întreaga problemă.
marii lumii şi vor tăcea în loc să apere adevărul – sunt departe.
Oricât de lung va fi intervalul dintre introducerea documentelor electronice
şi introducerea implanturilor, această perioadă va fi o perioadă
de tulburare. În astfel de situaţii Biserica are misiunea să îndemne
credincioşii la o atitudine creştină. Din moment ce avem de-a face cu o
problemă spirituală, soluţia ei este tot spirituală.
Poziţionarea eronată la vremurile din urmă, prin adoptarea unei atitudini
disperate, este specifică sectanţilor şi nu fiilor Bisericii. Oricât de
bine ar cunoaşte credincioşii învăţătura Bisericii despre sfârşitul lumii
sau profeţiile sfinţilor şi cuvioşilor despre această vreme, nu există nicio
armă de apărare mai bună decât viaţa de nevoinţă şi rugăciune. Pentru
că ispitele se vor desfăşura în paralel pe două planuri – şi pe cel social şi
pe cel lăuntric, duhovnicesc. O rezistenţă axată exclusiv pe planul social
– aşa cum recomandă unii autori anti-sistem, anarhişti sau nu – indică
o poziţionare greşită, iresponsabilă. Iar tăcerea este, după cum învaţă
Cuvioşii luminaţi de Dumnezeu, o formă de colaborare cu antihristul şi
înaintemergătorii săi: „Lucru ciudat este că mulţi oameni duhovniceşti, pe
lângă faptul că fac tâlcuirile lor proprii, se mai şi tem cu o frică lumească de
«punerea la dosar», în timp ce ar fi trebuit să se neliniştească duhovniceşte,
să-i ajute pe creştini cu neliniştea cea bună şi să le întărească credinţa, ca astfel
să simtă mângâierea duhovnicească. Mă mir cum toate aceste evenimente
nu le creează probleme de conştiinţă! De ce nu-şi pun măcar un semn de
întrebare la tâlcuirile minţii lor? Şi dacă îl ajută pe antihrist la pecetluirea
lor, de ce mai trag şi alte suflete la pierzare? 48.
��������������������������������������������������������������������������������������������� Nicolae Zurnazoglu, Cuviosul Paisie Aghioritul - Mărturii ale închinătorilor, Editura Evanghelismos,
Bucureşti, 2006, p. 81.
dictatura biometrică
IV
ASPECTE DUHOVNICEŞTI
ASUPRA MICROCIPURILOR
DE TIP R.F.I.D.
180 dictatura biometrică 181 dictatura biometrică
ESTE VREMEA MUCENICIEI!
LUPTAŢI PÂNĂ LA CAPĂT! NU VĂ TEMEŢI!1
Arhimandritul Justin Pârvu stareţul mănăstirii Petru Vodă
Iubiţi fii ortodocşi ai acestui neam,
Cu multă durere şi îngrijorare vin să vă adresez aceste cuvinte, pentru
care mă simt dator în faţa lui Dumnezeu şi conştiinţa şi inima nu mă lasă
să trec nepăsător pe lângă acest val primejdios care s-a ridicat să înghită
toată suflarea omenească, chiar şi pe cei aleşi, de este cu putinţă. Nu în calitatea
mea de biet monah, ascuns într-un vârf de munte, era să vă aduc la
cunoştinţă aceste pericole ce se ivesc asupra Bisericii lui Hristos, în primul
rând, ci a arhipăstorilor, mai marii acestei Biserici. Dar dacă ei trec aceste
lucruri sub tăcere, având preocupări mai de seamă decât are acest popor, eu
nu pot să trec cu vederea glasul vostru, al celor care aţi rămas credincioşi
cuvântului Evangheliei lui Hristos, aţi aşteptat şi mi-aţi cerut cuvântul în
privinţa acestor realităţi dureroase în care ne aflăm.
De aceea, fiii mei, vin şi vă spun că a sosit ceasul să-L preaslăvim pe
Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, singurul Dumnezeu adevărat. Nu credeam
că voi trăi să văd şi eu începutul acestor vremuri de durere, apocaliptice
– dar iată că mânia lui Dumnezeu a venit mai degrabă asupra noastră,
pentru toate păcatele şi fărădelegile pe care le-am săvârşit. Şi văd cum
bieţii oameni nu sunt pregătiţi să facă faţă acestor capcane ale vrăjmaşului,
a cărui nouă lucrare acum este să pecetluiască sufletele voastre cu semnul
Fiarei – 666. Toţi am citit Apocalipsa şi înfricoşătoarea profeţie – scrisă
cu 2000 de ani în urmă: „Şi ea (fiara) îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei
mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi
pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte. Încât nimeni să nu poată
cumpăra sau vinde decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau
numărul numelui fiarei”(Apoc. 13:16-17).
������������������������������������������������������������������������������������������������� Apel lansat în data de 14 ianuarie, 2009, mănăstirea Petru Vodă, la prăznuirea cuvioşilor mucenici
ucişi în Sinai şi Raith
Vremea în care ne aflăm acum este premergătoare acestei profeţii. Prin
lege, prin ordonanţă de guvern, românii sunt obligaţi să se încadreze întrun
plan de urmărire şi supraveghere la nivel naţional şi mondial, proiect
care le răpeşte de fapt oamenilor libertatea. Românilor li se cere să-şi pună
pe paşapoartele, permisele auto şi orice alt act personal cipul biometric
ce conţine amprenta digitală, imaginea facială, şi toate datele personale.
Poate pentru mulţi dintre dumneavoastră acest cip pare un lucru nesemnificativ,
dar în spatele acestui sistem de însemnare a oamenilor, de codare
şi stocare a datelor de identificare se ascunde o întreagă dictatură, un
întreg plan demonic, prin care de bună voie îţi vinzi sufletul diavolului.
Însemnarea oamenilor, ca pe vite, este primul pas al unor alte măsuri luate
pentru controlul absolut al fiinţei umane. Dragii mei, după cum proorocesc
Sfinţii Părinţi, primirea acestui semn este lepădarea noastră de
credinţă. Să nu credeţi că putem sluji şi lui Dumnezeu şi lui mamona.
Nu, dragii mei, nu primiţi acest însemn diavolesc care vă răpeşte ceea ce
vă aparţine prin moştenire de la Dumnezeu, dreptul la identitate, dreptul
la unicitate şi originalitate, al fiecărei fiinţe umane! Trebuie să vă apăraţi
acest drept de la Dumnezeu, chiar de ar fi să plătiţi cu preţul vieţii voastre.
În zadar câştigaţi cele ale lumii, dacă vă pierdeţi sufletele voastre şi ale copiilor
voştri, pentru că Sfinţii Apostoli ne spun clar „se cuvine să ascultăm
de Dumnezeu mai mult decât de oameni”.
De aceea vă spun: este vremea muceniciei! După părerea mea ne aflăm
în vremurile în care singura cale de mântuire este mucenicia. De-abia
acuma este momentul să mărturisim cu propria noastră viaţă, până acum
ar fi fost o risipă de energie. Din păcate noi nu avem un tineret ortodox
la fel de riguros ca cel al grecilor, al nostru este mai evlavios, ce-i drept,
dar şi mai lipsit de vlagă şi de reacţie. Se ştie foarte bine cât de curajos au
reacţionat grecii dar şi sârbii, când au protestat împotriva acestor cipuri şi
a sistemului însemnării şi controlului total al identităţii. Tinerii lor au fost
formaţi de mici în duhul acesta patristic, atât în familiile cât şi în şcolile lor
– ei au noţiuni de Vechiul Testament, de Noul Testament; din tată-n fiu s-a
predat această tradiţie patristică. De pe timpul comunismului încoace noi
am dovedit că rămânem constanţi slugi altora, uitând de curajul şi demni182
dictatura biometrică 183 dictatura biometrică
tatea românilor de altădată. Toate popoarele vecine au încercat să scape de
comunism, să-şi impună cumva neatârnarea – şi au reuşit într-o măsură
oarecare. Dar România, care a fost cel mai crunt lovită de fiara comunistă,
al cărei popor a îndurat cele mai cumplite crime şi decimări în lagăre şi
deportări, a ajuns astăzi putregai. La noi în biserică situaţia este destul de
anevoioasă deoarece credincioşii nu sunt destul de informaţi cu privire la
aceste provocări ale lumii de azi. La noi, bietul român, dacă îl măguleşti
un pic, nu mai ţine cont de nicio normă evanghelică. El este vinovat numai
prin neştiinţă deoarece, dacă el n-are câtuşi de puţine cunoştinţe de la
biserică, de la şcoală, din familie, din societate - ignoranţa e cuceritoare.
Pentru că el are un text în capul lui: „supuneţi-vă mai marilor voştri”; la el
trebuie să meargă textul. Păi, pe noi nu ne acuzau în puşcărie, folosinduse
cu viclenie de textul scripturistic, aşa cum fac şi sectarii?– „Voi aţi fost
încăpăţânaţi măi, voi aţi fost răzvrătiţi, n-aţi ascultat de cuvântul Evangheliei
– păi, ce creştini mai sunteţi voi? Voi vă pierdeţi viaţa zadarnic”. Aşa
încercau să ne reeduce comuniştii roşii de atunci, şi tot astfel fac acum cu
poporul nostru comuniştii de azi îmbrăcaţi cu haine albe.
Se vrea şi se încearcă o desfiinţare a sacrului prin relativizarea valorilor
fundamentale, a adevărului de credinţă prin ecumenicitate, se vrea înregimentarea
şi uniformizarea pe model ateist a copiilor noştri. Dacă îi spui
acum unui cetăţean care are cinci copii în casă – „Măi, nu mai lua buletinul
sau paşaportul” – păi el nu înţelege. „Păi, părinte, eu ce le mai dau de mâncare”?
Şi-l pui în faţa acestei situaţii grele. Suntem noi dispuşi ca Brâncoveanu
de altădată să facem sfinţi din copiii noştri? Nu suntem pregătiţi. Şi
atunci cine poartă toată această vină? Nu noi, biserica? Nu noi, mănăstirile,
care suntem în faţa altarului avem datoria să spunem oamenilor adevărul şi
să-i prevenim la ceea ce-i aşteaptă pe mâine? Dar în protopopiate nici vorbă
să se pună o astfel de problemă, eşti respins, eşti catalogat naiv şi depăşit – ba
chiar mai face şi glume pe seama ta. Deci dacă preotul nu are habar de lucrurile
acestea, atunci ce să mai spui de bietul credincios care săracu’ de-abia
deschide Biblia de două trei ori pe an, sau doar o dată-n viaţă? Vina este de
partea tuturor celor ce răspund de educaţia şi formarea acestui popor – de la
învăţători, profesori până la preoţi şi miniştri.
Vă cer, aşadar, în numele Mântuitorului Hristos, Care a spus „Oricine
va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru
el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de
Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu,
Care este în ceruri” (Matei 11:32-33), să cereţi autorităţilor române să abroge
legile care permit îndosarierea şi urmărirea electronică a creştinilor,
renunţarea la libertatea cu care ne-am născut.
Dar o să primim plata păcatelor noastre, moartea, osânda noastră,
care să nu fie, ferească Dumnezeu, de răscumpărat. Pentru că Hristos Şi-a
vărsat sângele o dată pentru tine. Ei bine, poporul acesta, prin fruntaşii
săi, s-a ticăloşit până la culme, prin trădarea tradiţiilor şi credinţei
strămoşeşti. Iar noi am refuzat această răscumpărare prin neprezentarea
acestor adevăruri scripturistice; am fost deseori absenţi din fruntea micii
oştiri a Adevărului.
Să rezidim neamul acesta! Dar nu vom putea izbândi lucrul acesta dacă
nu ne vom rezidi fiecare în parte sufletele noastre. Să ne pocăim şi să ne
punem cenuşă în cap, ca să ne dea Domnul harul şi puterea de a primi mucenicia.
Va trebui să creăm mici fortăreţe, mici cetăţui de supravieţuire, la
sate, acolo unde mai sunt încă oameni care pricep şi îşi amintesc Rânduiala,
unde să avem pământul nostru, şcoala noastră – în care să ne creştem
copiii în duhul aceasta ortodox, să avem spitalele şi moaşele noastre. Copiii
încă de la naştere trebuie protejaţi – pentru că, după cum vedeţi, vor să
implanteze acest cip pruncului la naştere.
Fiecare este dator să-şi mântuiască sufletul. Fiecare să se intereseze şi
să vadă că ne aflăm în faţa unui moment de cumpănă în care ai de ales:
să-ţi pierzi sufletul sau să-ţi salvezi sufletul. Cel care nu s-a interesat până
acum, nu e târziu încă să afle şi să se dumirească.
Acum e timpul jertfei, prin vorbărie şi prin conferinţe nu mai facem nimic.
Să te duci, române drag, fără frică, direct spre vârful sabiei, ca
străbunii noştri cei viteji, să te duci ca o torpilă japoneză, să mori în braţe
cu vrăjmaşul! Acum suntem exact ca în arena romană cu fiare sălbatice
– stai aici în mijlocul arenei şi aştepţi, ca şi creştinii de odinioară, să
dea drumul la lei. Aşteptaţi să fiţi sfâşiaţi, rupţi, altă scăpare nu mai e!
184 dictatura biometrică 185 dictatura biometrică
Lupta este deschisă. Luptaţi până la capăt! Nu vă temeţi! Aşa cum a început
creştinismul, aşa va şi sfârşi – în dureri şi în suferinţă. Pecetluiţi
creştinismul cu mucenicia voastră!
Iubiţi fraţi întru cinul îngeresc şi întru slujirea preoţiei, fac un apel
către frăţiile voastre să întăriţi acest text cu semnătura proprie, în numele
mănăstirii şi parohiei pe care o păstoriţi.
PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU,
SAREA ORTODOXIEI ROMÂNEŞTI
Lămuriri asupra apelului din 14 ianuarie2
Apelul acesta pe care l-am făcut eu împotriva cipurilor biometrice, şi care
a fost atât de controversat, nu l-am făcut ca să înspăimânt pe nimeni, n-am
vrut să îngrozesc pe nimeni. N-am vrut să terorizez mintea nici a bogatului,
nici a săracului, nici a înţeleptului şi nici a neştiutorului. Ci am vrut
să amintesc acestui popor de unde a plecat, că în venele lui curge un sânge
românesc şi curat ortodox, care nu poate să îngenuncheze în faţa cotropitorilor
nu numai ai trupului acestuia pământesc, ci prin dictatura aceasta
a tehnicii ei ne cotropesc sufletele noastre, asupra cărora nu au niciun drept.
M-am adresat către cei care nu şi-au stins cu desăvârşire flacăra credinţei
din inimile lor. Cu multă durere sufletească spun, şi îmi cer scuze că trebuie
să fac această observaţie, prin care nu incriminez şi nu învinuiesc pe nimeni
– dar mă doare sufletul să văd atâta nepăsare şi ignoranţă din partea elitelor
acestui neam, din partea oamenilor de cultură, laici sau clerici, care prin
tăcerea lor săvârşesc o lepădare de Biserică şi de neamul în care s-au născut.
Simplul creştin ortodox parcă este mai atent la aceste greutăţi, participă mai
cu durere decât participă preotul lui, stând în afara tuturor acestor conflicte,
nepăsători faţă de oaia care este sfâşiată în ogor şi stau la distanţă şi se uită
cum o devorează lupii. Cu multă durere am sesizat că cei mai mulţi dintre
părinţii noştri parohieni nu au luat o măsură, măcar câtuşi de puţin să facă
cunoscute nişte momente grele în istoria creştinismului şi a omenirii, pe care
creştinul nostru le-a sesizat mai repede.
Adevăratul om de cultură şi de elită iese în faţă şi acela strigă şi răcneşte
cu toate forţele lui şi apără valorile pe care el le-a construit şi pe care el le
trăieşte. Pentru că dacă ar fi tăcut tot aşa, de pildă un Eminescu, ar fi tăcut
Radu Gyr, un Nichifor Crainic, sau oameni de mai mică talie – ’apăi am fi
2 25 februarie 2009, mănăstirea Petru Vodă.
186 dictatura biometrică 187 dictatura biometrică
fost de mult prăbuşiţi. Dar aceşti oameni, ca nişte mici apostoli, am putea
spune, au fost mereu prezenţi şi au strigat şi s-au opus la toate metodele de
întunecare a fiinţei noastre ortodoxe… Iar această problemă nu este una
oarecare, după mine este cea mai grea problemă a omenirii şi a creştinătăţii.
Dar acum la noi, se simte foarte jenat un domn ziarist, se simte jenat un istoric,
un om de literatură sau ştiinţă… ca să susţină o temă cu ordin religios
şi să înfrunte vreo primejdie. Nu! Nu cumva să fie deranjat!
Nici tăcerea sihaştrilor nu este scuzabilă. Monahul, preotul care
socoteşte că face o misiune în cadrul Bisericii, dar nu participă direct
la aceste adevăruri, la aceste atacuri şi primejdii în care ne găsim – nu
este monah, nu este preot. Dacă nu simte să participe direct şi să-şi
asume răspunderea ca un mic misionar al vremurilor, în zadar este toată
rugăciunea lui. Tăcerea în faţa acestor pericole este o lepădare a noastră de
adevăr. Pentru că ne înrobim şi ieşim din libertatea Adevărului. Adevărul
ne face liberi, nu ne pune cip. Aceasta este dovada că societatea în care
trăim este una a minciunii, potrivnică Evangheliei. Libertatea Evangheliei
lui Hristos în faţa acestei lumi este un pericol terorist.
Tăcerea noastră înseamnă sclavie şi îngroparea ortodoxiei. Oamenii
noştri de elită, prin tăcerea lor, nu fac decât să construiască sicriul ortodoxiei
pe care i-l pregăteşte stăpânirea acestei lumi.
Cât pentru păstorii noştri duhovniceşti, atâta le spun: Oare sarea se va
strica şi nu va mai săra?
APELUL PĂRINTELUI JUSTIN PÂRVU
CĂTRE SENATUL ROMANIEI3
Domnilor senatori,
Cu multă părere de rău pentru că din pricina neputinţelor trupeşti nu mă
găsesc în mijlocul onoratului Senat al României, îmi exprim de aici, din
chilia mea din Mănăstirea Petru Vodă, către domniile voastre frământările
şi controversele care preocupă societatea noastră creştin-ortodoxă şi la care
am contribuit în mare parte.
Domnilor senatori,
Rugându-vă să mă iertaţi, găsesc de cuviinţă să vă adresez sentimentele
mele de ortodox român şi mărturisitor: ne găsim în faţa unor stări de lucruri
cu totul neobişnuite. Nu e vorba de o problemă financiară, economică
sau teritorială, ci este vorba despre ducerea unei naţiuni spre pierzanie,
este vorba despre un act care are urmări asupra copiilor şi nepoţilor noştri.
Poporul nostru a fost un popor cinstit, care nu a vătămat şi nici nu a atacat
alt popor în istorie. Noi, şi eu personal, nu suntem împotriva cipurilor şi a
sistemelor biometrice - să facă cine ce crede în ţara lui. Însă pentru noi, pe
lîngă Constituţia oficială, avem o Constituţie care se bazează pe conştiinţa
Ortodoxiei, o Constituţie mai presus de om.
Noi nu avem nevoie de sisteme de control – de acte de identitate electronice,
de cărţi de identitate, de carnete de conducere electronice, ş.a.m.d.
Controlul nostru este Adevărul şi Dreptatea cu care ne-am născut din liberul
arbitru cu care ne-a creat bunul Dumnezeu. Cine vrea poate să-şi construiască
viaţa cum doreşte: să-şi pună fluturi în vârful nasului, bicicletă la ureche sau să
strige pe străzile Bucureştiului: “Vrem incest! Vrem uciderea pruncilor! Vrem
homosexualitate! Vrem să avem cipuri!”. Noi credem că fiecare poate să-şi
păstreze conştiinţa fără să atace caracterul neamului românesc.
3 Apel adresat în data de 15 martie 2009.
188 dictatura biometrică 189 dictatura biometrică
Domnilor senatori,
Dumneavostră reprezentaţi ţara şi neamul – trecutul, prezentul
şi viitorul. Domniile voastre trebuie să vă orientaţi spre cei care au stat
înainte pe locurile pe care staţi acum: spre Ştefan cel Mare şi Sfânt, spre
Matei Basarab, spre Vasile Lupu, spre Mihai Viteazul, spre Vlad Ţepeş.
Domnilor senatori,
Dacă nu se ia o hotărâre conform vederilor şi aspiraţiilor noastre româneşti
şi ortodoxe, vom avea de suferit nu numai aici şi acum, ci şi dincolo
în veşnicie. Domniile voastre reprezentaţi Ortodoxia şi neamul nostru;
ca urmare, ştim că nu vă este uşor a delibera propuneri şi decizii care să
vatăme viitorul copiilor noştri.
Noi ne rugăm cu toţii în mănăstiri pentru sănătatea, liniştea şi bunăstarea
familiilor voastre. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă lumineze inimile
şi minţile în acest moment crucial. Noi ne rugăm ca tot darul desăvîrşit,
de sus, de la Părintele Luminilor să fie peste voi.
Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să vă lumineze în Hristos Domnul
nostru.
Amin!
ÎNTREAGA CREŞTINĂTATE
ESTE RĂSTIGNITĂ PE CRUCE4
Interviu cu Părintele Justin Pârvu
Eu zic că astăzi, ca şi altădată, creştinul trebuie să fie ca iepurele pe hat:
în două lăbuţe, cu urechile ciulite dreapta-stânga să vadă de unde vine
pericolul. Asta-i trezvirea noastră!
– Părinte, de la apelul sfinţiei voastre pe care l-aţi adresat acestui popor,
cu privire la actele biometrice, s-a declanşat un întreg război în lumea
noastră creştină, căruia bieţii credincioşi cu greu îi fac faţă şi prigonirile
asupra lor sunt nelipsite. Cum să se raporteze simplul credincios la acest
război, în care el se simte slab şi nepregătit, dar în acelaşi timp dator în faţa
Adevărului în care s-a născut?
– Dragii mei, războiul acesta este într-adevăr unul anevoios, dar nu fără
ştiinţa lui Dumnezeu. Creştinul nostru de azi trăieşte nişte vremuri grele,
de neputinţă. Poate că niciodată nu a fost aşa de neputincios creştinul cum
este astăzi. Dar Dumnezeu e încă printre noi, dragii mei, şi va fi până la
sfârşitul veacului. Nu trebuie să ne înspăimânte neputinţa noastră, pentru că
nu noi luptăm pentru apărarea Adevărului şi a sufletelor noastre, ci mai întâi
Hristos este cel ce luptă pentru şi prin noi. Noi nu suntem decât nişte unelte
prin care Dumnezeu lucrează, dacă noi Îl lăsam. Creştinismul, aşa cum a
avut un răsărit, tot aşa trebuie să aibă şi un apus; iată că noi suntem martori
acelor vremuri de apus al creştinătăţii, în care Dumnezeu ne-a învrednicit să
trăim. Sfântul Serafim de Sarov spunea undeva că aşa cum la sfârşitul vieţii
Sale pământeşti, Mântuitorul a simţit durerea maximă de părăsire a Tatălui
Său, tot aşa şi creştinul, la sfârşitul veacurilor, va trăi şi va simţi părăsirea
lui Dumnezeu. Acum, putem spune, întreaga creştinătate este răstignită pe
cruce. Un om care este pe cruce oare nu se simte slăbit? Oare să ne scoatem
piroanele şi să ne tămăduim rănile? Sau să răbdăm, rugându-ne Domnu-
4 Interviu cu Părintele Justin Pârvu apărut în revista Atitudini, nr.5/2009.
190 dictatura biometrică 191 dictatura biometrică
lui pentru iertarea celor ce ne prigonesc? Iată că acum trecem prin Postul
Paştelui, care ne îndeamnă la o mai adâncă cugetare asupra noastră înşine,
la pocăinţă, dar mai ales la patimi. „Dacă pe Mine M-au prigonit, şi pe voi
vă vor prigoni”. Este oare cinste mai mare ca aceasta? Dacă Hristos a numit
răstignirea Sa slavă, oare noi să fugim de ea? Dacă noi ne-am aduna cu
toţii şi dacă ne-am apuca să facem o asceză, aceasta va ţine loc de apărătoare
împotriva tuturor acestor atacuri ale ştiinţei şi tehnicii de acum, împotriva
tuturor celor ce ne prigonesc, am realiza totul, n-ar mai avea niciun efect
asupra noastră, nici duhurile rele, nici asupritorii noştri. Prin această asceză
noi trebuie să formăm o pânză harică pentru a acoperi neamul creştinesc.
Atunci suntem în măsură să discutăm şi să facem o judecată hotărâtoare
asupra acestei situaţii grele în care ne aflăm. Nu trebuie să stăm nepăsători,
acesta este un mare păcat, dragii mei. Dumnezeu ne porunceşte să-L
mărturisim înaintea oamenilor. Dar nici să o facem cu trufie, fără durerea
inimii pe care a avut-o Mântuitorul faţă de Iuda şi faţă de toţi prigonitorii
Lui. Vedeţi diferenţa? Dumnezeu şi-a iertat prigonitorii Lui, dar nu i-a luat
cu El în rai, decât pe cei care s-au pocăit!
Lumea, acum, este în pragul unui mare cataclism de război. Acesta este
un război tehnic, electronic care depăşeşte limita tuturor războaielor de
dinainte. Prin acest război se urmăreşte animalizarea noastră, aduce omul
la starea în care să nu mai poată gândi, să nu mai poată simţi şi trăi nimic,
decât ceea ce i se comandă, devenind un rob al tehnicii. Şi dacă vorbim de
criza economică, să vorbim şi de criza spirituală prin care trece omenirea
acum. Criza morală, criza spirituală care s-a abătut asupra noastră nu este
altceva decât aspra judecată şi mâniere a lui Dumnezeu pentru păcatele
noastre. Şi aşa cum spunea şi Înaltul Teofan, traducând cuvântul criză ca
judecată, apoi cu adevărat suntem sub judecata lui Dumnezeu pentru toate
fărădelegile noastre. Cu acest cuget trebuie să mergem la război.
– De ce unii creştini, şi mulţi chiar dintre clerici, chiar dacă merg la
biserică şi săvârşesc multe din faptele bune, nu au sesizat totuşi acest război
şi nu văd nici un pericol sufletesc în acceptarea acestor cipuri?
– Ei, sărmanii oameni trăiesc creştinismul căldicel, de aceea nu văd
lupta. Nu e de ajuns să sacrifici ouăle de Paşti ca să fii un bun creştin,
ci e nevoie să te mai sacrifici oleacă şi pe tine. Unde s-a mai pomenit
creştinism fără jertfă, fără prigonire? Acela nu e creştinism. Noi mâncăm
ouăle şi Paştile şi cu asta ne-am achitat! Nu, dragul meu! Toate trebuie
să le trecem printr-o suferinţă şi printr-un moment greu care au născut
aceste tradiţii şi obiceiuri, fără de care faptele noastre aşa-zis bune nu ar fi
existat. Imediat trebuie să ne gândim că alături de oul roş este şi Crucea
îndată a Mântuitorului Iisus Hristos. Alături de pasca pe care ne-o face
bunica în covăţica ei acolo şi împleteşte sfânta cruce în mijlocul ei, acolo
este prezentă şi durerea mucenicilor, cuvioşilor, a pustnicilor, a drepţilor
care s-au nevoit în vederea acestei Răstigniri. Să ne alăturăm şi zbuciumului
sufletesc al Mântuitorului pe cruce, că altfel n-ar fi fost Învierea.
Ultimele ore ale Mântuitorului pe cruce au fost cele mai grele momente…
până la Săvârşitu-s-a. Ei bine, noi trebuie să trăim toate aceste implicaţii
ale sărbătorii, nu numai în parte, ca să putem avea cu adevărat şi bucuria
Învierii Domnului. Că posturile, rugăciunile, nevoinţele noastre sunt mijloace
ca să ajungem la biruinţa Învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Iubim
prea mult lumea şi patimile ei, de aceea nu mai vedem nici un pericol
şi ne lepădăm uşor cu zâmbetul pe buze. Că vin unii şi zic: „Uite, eu am
cipul şi nu am păţit nimic. Sunt vesel şi sănătos”! Dar şi bogatul din Evanghelie
parcă tot fericit era, până a ajuns la locul pe care îl merita. Acestea
sunt vremuri grele? Asta nu e nimic. Vor veni necazuri şi mai mari, dar cu
atât să fim mai fericiţi, că ne-a învrednicit Dumnezeu să ne facem părtaşi
Răstignirii Lui. Noi să ne lepădăm de toată grija cea lumească, după cum
spune Heruvicul şi nu avem de ce să deznădăjduim. Pentru că Mântuitorul
spune foarte limpede: Nu te teme turmă mică! Noi suntem turma mică.
– Dar ce să mai creadă turma, părinte, când păstorul ei zice că e primul
care se cipuieşte, după cum a declarat purtătorul de cuvânt al Patriarhiei?
– Este foarte dureros că reprezentantul acesta purtător de cuvânt al
Patriarhiei se înfăţişează în faţa unui întreg popor ortodox, ca şi cum
nu ar exista….Cu toţii vorbim de criză, criză financiară, criză morală…
dar cu mare durere am constatat că nu există o altă criză mai mare decât
depărtarea preoţilor de turmă. A mai primit şi un salariu în plus şi cu atât
mai mult, nu mai vorbesc băieţii. Şi atunci ce să facă un simplu credin192
dictatura biometrică 193 dictatura biometrică
cios? Face crucea mare şi Doamne ajută! Pentru că ei au căutat să producă
această adâncime între cler şi credincios. Cu mici excepţii, există un divorţ
între preot şi creştinul ortodox ascultător. Va trebui să le demonstrăm că
turma aceasta nu este chiar aşa rătăcită, ci conştientă de nişte realităţi, să
conştientizeze că acestei turme i se cere un model adecvat, nu unul jignitor
pentru turma unui Împărat Atotputernic… Căci până şi cea din urmă
creştină a turmei îşi face cruce de această îndrăzneală şi cutezanţă a unei
uniforme îmbrăcată de un cleric care se pronunţă în numele unui sinod.
Cum poţi să dormi liniştit când dai o ţară întreagă în mâna diavolului?
Hai, dai o Basarabie, dai o Bucovină, dar să dai sufletul unei naţii – Biserica?!
De aceea să fim responsabili, pentru că ceea ce facem noi acum
rămâne pentru copiii, nepoţii şi strănepoţii noştri. Ceea ce socotim că facem
acum să facem cu conştiinţa că suntem într-un moment istoric, în care
să se vadă că s-a luptat pentru adevăr; că în aceste momente grele, creştinii
au apărat cu preţul vieţii lor adevărul acesta ortodox. Şi aşa după cum un
ostaş pleacă să-şi apere ţara cu arma în mână şi urmăreşte inamicul, aşa
trebuie să fim şi noi conştienţi că predăm testamentul ortodoxiei nepoţilor
şi strănepoţilor noştri. Cum poţi să dormi liniştit ştiind că te apără ştiinţa
acestui veac? Păi pe noi ne apără Dumnezeu sau cipul? Să crezi ştiinţa
veacului XXI este o mare neghiobie, care nu are decât un superficial de
civilizaţie laică şi o cultură pur şi simplu ameţită de raţiune. Ce să te încrezi
de pildă într-un gânditor de al nostru cum că el ar putea să dea principii de
viaţă şi reguli sau îndrumări spirituale pentru o naţiune ortodoxă de 2000
de ani născută şi crescută în duhul unei cu totul altei lumi decât suntem
acum?! Păi aceste tendinţe care se încearcă acum asupra creştinismului
nostru ortodox, sunt sforţări inutile, de parcă s-ar bate elefantul cu locomotiva
– ca să încerci să dărâmi un obicei şi o tradiţie în România, sau o
gândire atât de profundă şi de adâncă, care a fost pecetluită cu sângele
atâtor nevoitori, pustnici, călugări, monahi şi monahii, care s-au nevoit
în pustietăţile acestea ale ţării, care au fost martirizaţi prin propria lor
voinţă… şi acum să vină un oarecare din lumea întreagă să ne spună nouă
că nu e ce-a fost şi cum ştiam noi, că noi trebuie să o luăm pe altă cale. La
care cale vă referiţi, cinstiţi boieri? A marxismului, a leninismului? Păi nu
vedem cu toţii unde ne-au dus aceştia? Şi această concepţie modernă are
la bază tot principiul ateist, tot ei sunt la bază. Au venit de prin mulţimea
asta sovietică şi s-au impus acum în lumea noastră. Şi nu se poate vorbi
despre o convingere şi o credinţă care să poată avea o temelie. Ori pentru
noi tocmai asta este puterea şi rezistenţa noastră – să ne rugăm, să fim
într-o unitate deplină, să credem cu desăvârşire în ceea ce ne-am botezat,
în ce ne-am îmbrăcat, în cămaşa lui Hristos şi acesta este drumul celor 40
de mucenici pe care i-am sărbătorit astăzi.
– Ce atitudine trebuie să aibă monahul în faţa acestor pericole? Mai
ales pentru că unii păstori ne sfătuiesc să stăm liniştiţi în chilii şi să nu
provocăm panică?
– Cum să stea, măi, liniştiţi când Biserica îi arde? Ce interes are monahul
faţă de lumea care se zbate acum între mântuire şi pierzare? Care este
atitudinea noastră de monahi? Păi, degeaba te rogi tu dacă nu vezi fratele
care cade în prăpastie. Zadarnic înalţi ochii la cer dacă nu ştii să ţi-i cobori
la cel care boleşte lângă tine. Care a fost atitudinea monahismului din
primele secole creştine? Aceasta, nepăsătoare la durerile aproapelui lor?
Tocmai rugăciunea este aceea care ne dă puterea să vedem rănile fraţilor
noştri. Şi ce biruinţă este mai mare în faţa lui Hristos decât aceea că ai salvat
un suflet de la pieire? Dar dacă nu vrei să îl salvezi, măcar nu descuraja!
Nu au fost ei cei care au dat tonul şi au fost prezenţi în toate problemele
care frământau creştinătatea? Martirii nu au fost călugării? Ce învăţătură
vin ei să ne aducă nouă acum?..... Ce a făcut Sf. Vasile cel Mare? Nu a scos
călugării şi i-a adus în cetate să fie la dispoziţia credincioşilor? Ca să fie
modele de înfrânare, de virtute, de contemplaţie, de dragoste? Aceasta
este smerenia? Să dormi liniştit la chilia ta? Monahul a fost şi va rămâne
ochiul de veghe al creştinătăţii.
– Vedeţi o reînviere a generaţiei de astăzi ca să putem ieşi din această criză?
– Să dea Dumnezeu să mă înşel eu, dar eu nu văd o refacere. Doar
după ce va trece multă vreme de restrişte, dar cu generaţiile acestea nu se
vede nimic nou şi bun la orizont. Suntem prea cuprinşi de bălărie, suntem
cuprinşi prea mult de neghină, ca să mai putem curăţa noi ogorul. Trebuie
să mai treacă o generaţie de martiraj ca să putem avea noi o claritate şi o
194 dictatura biometrică 195 dictatura biometrică
limpezire şi o nădăjduire cu adevărat, de la om la om. Până nu creăm omul
acesta al creştinului de altădată… cu tehnica şi cu ştiinţele economice şi
politice actuale, niciodată nu vom ajunge la un liman desăvârşit până ce nu
realizăm sufletul nostru cu adevărat, cum l-am primit aşa să şi-l predăm. Eu
zic că astăzi, ca şi altădată, creştinul trebuie să fie ca iepurele pe hat: în două
lăbuţe, cu urechile ciulite dreapta-stânga să vadă de unde vine pericolul.
Asta-i trezvirea noastră! Dar la noi primează interesele personale. Pentru un
interes personal, nu pot eu să înăbuş un adevăr istoric sau creştin! Pentru că
politicienii noştri nu au decât un singur lucru de realizat - să facă avere pe seama
acestui popor. Cu toate partidele care s-au perindat politic, nu s-a schimbat
nimic. Se putea ca ţăranul să trăiască deplin şi demn în Ţara Românească,
dar nu i-a interesat asta. Eşti pus sub control dacă vrei să faci ceva bun, el
trebuie să o ducă bine şi tu trebuie să te desfiinţezi. Ţara Românească este o
ţară sfântă, cu un popor sfânt. Noi nu suntem consecinţa a nimănui, politic
sau a altor stări de lucruri, dar noi suntem ţinta multor răzbunări vrăjmaşe de
2000 de ani; aşa cum Mântuitorul a fost vândut de la un neam la altul, aşa şi
poporul român de la un stăpân la altul. De aceea noi trebuie să avem această
mulţumire sufletească şi să ne bucurăm pentru aceste zile în care suntem loviţi
şi să ne dea Dumnezeu să ducem mai departe crucea către Golgota acestui
neam şi să ajungem şi la Învierea Domnului. Poporul nostru este foarte golit
de copilaşi, nu avem mame, nu avem urmaşi. Să facem ceva câtuşi de puţin să
aducem un număr de creştini curaţi pe care să-i dăm şcolii, să-i dăm societăţii
româneşti. Trebuie să apărăm societatea şi familia de handicapul acesta modern
care s-a infiltrat şi la noi în ţară, prin acceptarea incestului şi a prostituţiei
şi a altor mari fărădelegi. Ei încearcă să desfiinţeze valorile naţiei din temelii,
şi o fac acţionând prin ambele planuri: unul moral, spiritual dar şi cel biologic,
virusând familia şi voinţa omului. Să ne amintim de martirii şi străbunii
noştri şi să nu îngăduim străinilor să ne răpească moştenirea această primită
prin harul lui Dumnezeu şi plămădită prin sângele şi sudoarea martirilor
noştri. Să ştiţi că noi putem fi străjerul Europei. O Europă fără o Românie nu
poate exista. Ortodoxia noastră românească a rămas cam singura de strajă, în
splendoarea ei de demnitate şi prestigiu.
Aşa că: Străjuiţi bine! Neamul acesta nu şi-a pierdut încă seva!
RĂSCUMPĂRAŢI VREMEA!5
Mesaj al monahilor români de la Muntele Athos
Cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „Răscumpărând vremea, căci zilele rele
sunt” (Ef. 5:16) se potrivesc mai mult ca oricând vremurilor de astăzi. „Zilele
rele” sau, mai bine spus, vremurile apocaliptice în care trăim, îl pun pe
creştinul ortodox în faţa unor evenimente şi fapte nemaiîntâlnite în istoria
omenirii. Un guvern mondial, un singur conducător, o singură religie, cipuri
pentru supravegherea şi manipularea întregii populaţii şi celelalte care
decurg din acestea sunt obiective „de binefacere” ale Noii Ordini Mondiale.
Cum va putea oare creştinul ortodox de astăzi să călătorească pe calea
cea dreaptă în această confuzie uriaşă creată de diavolul şi de oamenii lui?
Unde va putea afla odihnă sufletul său, care orbecăieşte în întunericul dens
al lipsei de povăţuire şi sfătuire duhovnicească, precum şi al dezinformării
promovată de mass-media, fie ea laică, fie uneori chiar cea zis bisericească?
Ce fel de strigăt ar putea scoate el pentru a putea deştepta auzul celor care
au făgăduit înaintea lui Dumnezeu că îl vor povăţui la limanul mântuirii?
Un stareţ athonit spunea că cea mai mare faptă bună a creştinului ortodox
de astăzi, faptă care condiţionează mântuirea sa, este mărturisirea
ortodoxă a lui Iisus Hristos. Dar pentru a-L mărturisi ortodox pe Hristos,
trebuie ca el să fie un adevărat creştin ortodox. Iar a fi un creştin adevărat
înseamnă a lucra poruncile evanghelice. Criza şi orbirea duhovnicească la
care s-a ajuns astăzi şi, ca o consecinţă, compromisurile grave care se fac
până şi în Biserică, au ca principală cauză tocmai nelucrarea de către noi
toţi a poruncilor lui Dumnezeu.
Lăsând la o parte celelalte probleme grave cu care se confruntă Ortodoxia,
să ne oprim la cea a introducerii în România a cip-urilor în paşapoarte
5 ���������������������������������������������������������������������������������������������Ierom. Ştefan dimpreună cu toţi părinţii Schitului LACU, 14/27 ianuarie 2009, Praznicul Sfinţilor
Părinţi ucişi în Sinai şi Rait
196 dictatura biometrică 197 dictatura biometrică
şi în permisele de conducere, problemă care a creat multă tulburare în
rândul creştinilor ortodocşi. Cu toate că această iniţiativă are în primul
rând implicaţii religioase - desigur, pentru cei ce vor să se mântuiască -,
fiind o lucrare curat satanică tocmai pentru că este îndreptată împotriva
libertăţii omului în gradul cel mai înalt, libertate pe care Însuşi Dumnezeu
o respectă, ea este nesocotită, din păcate, de mulţi dintre cei pe care Dumnezeu
i-a pus să vegheze asupra turmei încredinţate lor.
Un singur glas, asemenea „glasului celui ce strigă în pustie”, a răsunat
cu tărie şi a tulburat pe “Irod şi tot Ierusalimul”. Ca şi atunci, tot astfel
şi acum s-au adunat cărturarii, fariseii şi învăţătorii de Lege să cerceteze
cine a slobozit glasul şi pentru care pricină a îndrăznit să tulbure „liniştea”
oilor celor cuvântătoare. În loc să-şi plece urechea la omul lui Dumnezeu şi
să-i soarbă cuvintele sale insuflate de Duhul, îl nesocotesc şi-l dispreţuiesc,
iar prin conferinţele şi interviurile lor savante sfătuiesc oile să doarmă
liniştite, căci încă nu a venit lupul, ci au fost numai nişte zvonuri false. Ce
bine se potrivesc şi astăzi cuvintele proorocului Isaia: „Cu auzul veţi auzi
şi nu veţi înţelege şi, uitându-vă, vă veţi uita, dar nu veţi vedea”! (Is. 6:9).
Dar nu este de mirare aceasta. Dintotdeauna proorocul, omul lui Dumnezeu,
deşi a strigat cu mare glas, nu numai că nu a fost auzit şi nu a fost
luat în seamă, ci, mai degrabă, a fost luat în râs, prigonit şi chiar omorât.
Avem atâtea pilde şi totuşi inima noastră împietrită refuză să creadă
adevărul dumnezeiesc, amăgindu-se cu nădejdi deşarte şi cu promisiuni
de viaţă îndelungată, prosperă şi fericită. Şi aceasta pentru că mentalitatea
creştinului de astăzi s-a schimbat. Creştinul „modern” nu mai vrea să-şi
asume Crucea, nu mai vrea să fie părtaş la Jertfa Mântuitorului şi, prin
urmare, nu mai vrea să fie al lui Hristos. În aceste condiţii de lepădare de
credinţă şi de confuzie planificată, vin pregătirile pentru instaurarea unui
guvern mondial, cu un conducător unic, antihrist, la care va trebui să se
supună necondiţionat toată populaţia globului.
Părintele Justin, faţă de care noi, monahii athoniţi români şi nu numai,
nutrim o deosebită evlavie şi îl cinstim cum se cuvine, ca pe un om al lui
Dumnezeu şi far luminos ce luminează în întunericul dens creat de norii
grei a tot felul de compromisuri în materie de credinţă ce s-au abătut pe
cerul Ortodoxiei româneşti, a conştientizat pericolul pregătirii domniei
lui antihrist ce se apropie cu paşi repezi şi a tras la bună vreme semnalul
de alarmă absolut necesar. Nu mai este vreme de discutat, de comentat, de
criticat, ci a venit vremea „să luăm aminte” în modul cel mai serios la cele
ce se întâmplă în jurul nostru. Evenimentele se desfăşoară cu repeziciune
şi, datorită trândăviei şi comodităţii noastre, ne vor lua prin surprindere şi
nu vom mai avea vreme nici să ne mai gândim ce se întâmplă cu noi.
Părintele Iustin vorbeşte în acelaşi duh atât cu Părintele Paisie, cât şi
cu mulţi alţi părinţi contemporani bine cunoscuţi de credincioşii români,
care au vorbit atât de clar despre vremurile grele în care trăim, căci s-au
adăpat din Acelaşi Duh Sfânt, Care i-a insuflat şi i-a luminat pe Părinţii
Bisericii să înţeleagă şi să vadă cele viitoare ca fiind prezente.
Părintele Paisie spune clar: „Biserica trebuie să ia o poziţie corectă. Să
vorbească, să explice credincioşilor ca să înţeleagă că de vor lua noul buletin de
identitate, aceasta va constitui o cădere”. Căderea nu se petrece atunci când
accepţi să ţi se implanteze cipul pe mână sau pe frunte, căci aceasta va
însemna deja lepădarea, ci atunci când accepţi actele de identitate cu cip,
pentru că prin aceasta ne subjugăm de bună voie unui sistem universal de
urmărire şi control al fiinţei umane, care prin trăsăturile sale se vădeşte
a fi lucrarea lui antihrist. Mulţi „oameni duhovniceşti” spun că vor pune
alături o cruce şi totul se va aranja. „Dar lucrul murdar nu se sfinţeşte, spune
Părintele mai departe. Apa curată primeşte Harul şi se face agheasmă, dar
urina nu se face agheasmă. Piatra se face pâine prin minune. Necurăţia, însă,
nu primeşte sfinţire. Prin urmare, diavolul, antihristul, atunci când este în
buletinul nostru de identitate, pe mână sau pe fruntea noastră prin simbolul
lui, nu se sfinţeşte chiar de am pune şi o cruce”.
Ce este de făcut? În primul rând, să ne întoarcem la Hristos, să ne
simplificăm viaţa şi să ne mulţumim cu puţin. Aceasta este adevărata
schimbare şi ea se poate împlini în măsura în care ne apropiem mai mult
de Biserică şi de Tainele ei, ceea ce înseamnă:
– participarea la viaţa liturgică a Bisericii;
– împărtăşirea cât mai deasă cu Sfintele Taine, cu pocăinţa şi asceza
cuvenite; rugăciunea, pe care Apostolul Pavel o recomandă a fi
198 dictatura biometrică 199 dictatura biometrică
neîncetată şi care sparge cercul închis al egoismului nostru;
– dragostea faţă de aproapele, care ne scoate din cadrul strâmt al intereselor
personale;
– curajul mărturisirii până la jertfă a Adevărului, virtute care încununează
întreaga nevoinţă a creştinului ortodox.
Numai aşezându-ne sub acoperământul Harului dumnezeiesc mintea
ne va fi luminată de Sfântul Duh spre a înţelege chipul în care trebuie să
ducem până la capăt „lupta cea bună” şi vom primi puterea să înfruntăm
cu bărbăţie avalanşa evenimentelor de suflet pierzătoare, mărturisind fără
frică pe Hristos înaintea oamenilor, ca şi El să mărturisească pentru noi
înaintea Tatălui Său Cel ceresc.
Dorim să-i încredinţăm pe fraţii noştri ortodocşi români, clerici şi mireni
deopotrivă, de toată dragostea noastră, de smeritul nostru sprijin în rugăciunile
înălţate către Hristos şi către Maica Domnului ca să caute cu milostivire spre
Biserica Sa şi să nu îngăduie să fim înşelaţi de balaurul cel viclean.
NU TREBUIE ACCEPTAT CU NICI UN CHIP!6
Părintele Arsenie Papacioc
Spun cu îndrăzneală că ţara românească simt că va avea un mare rol în
istoria pământului acestuia. Pentru că nu e pe o poziţie de avangardă, ci
de avanpost (…).
– Şi, părinte, cum ne îndemnaţi să luptăm acum împotriva însemnării
acesteia electronice cu cipuri?
– Asta-i o mare primejdie, dragă. Şi nu credeam să înceapă aşa de
curând. Fără discuţie, nu trebuie acceptat cu niciun chip!
Acuma… lucrează şi ei sistematic, de-asta m-a îngrijorat pe mine
poziţia părintelui Justin, că le-am dat ocazie… Eu observ ce reacţie s-a
făcut în urmă: schimbă poziţia, schimbă tactica, schimbă… C-am văzut
că, uite, pe toate părţile, numai asta discută şi numai asta mă-ntreabă
lumea! „Ce facem cu astea?” Le-am spus: „Domnule, eu nu accept! Atâta
pot să vă spun!” (…).
Mi-a placut poziţia lui Anania. (…) E o instituţie, un Sinod Mitropolitan
are autoritate. Şi el a fost aici, şi episcopul. Şi le spuneam: “Domnule,
ruginiţi aşa cum sunteţi, în Sinod acolo, dar sunteţi o forţă”. (…) Ei [?]
n-au putere de discernământ s-analizeze forţele fiecaruia dintre noi, ca un
Dumnezeu, dar ne apărăm pe anumite poziţii strategice, în momente din
acestea istorice. Însă… să nu mai tot discutăm mereu. La luptă, muncitori!
– Părinte, în această problemă mult controversată a cipurilor, în care
oficialităţi atât statale cât şi clericale vin şi ne spun că aceste cipuri nu
aduc nicio daună persoanei umane, ce argument trebuie să invoce simplul
credincios în faţa lor?
– Este foarte simplu. Eu vreau să mor o singură dată, nu de o mie de
ori. Eu nu le accept, pentru că ar fi o moarte duhovnicească. Îmi aduc
6 Interviu apărut în revista Atitudini, nr.5, 2009.
200 dictatura biometrică 201 dictatura biometrică
aminte, eram la închisoare şi m-au luat din celula aia acolo şi se ştia că de
regulă pe care îl lua nu se mai întorcea; şi a început să se comunica repede
prin morse pe perete că l-au luat pe Părintele Arsenie. Dar de fapt mă
chemase un colonel şi ei credeau că mă omoară şi îmi dădeam seama cât de
caraghioasă este lumea, când Mântuitorul spune: „Nu se mişcă fir de păr
fără voia Mea”. În viaţă să ai o poziţie pe linie. Adică drumul cel mai scurt
între două puncte, nu ocolit, nici frânt, ci poziţia de linie dreaptă. Deci
asta e poziţia: să fii pe linia asta dreaptă mereu. Cât se poate să nu fii greu
în spinarea celui care te duce, că cineva te duce.
Nu există un timp cât de scurt să nu poată fi controlat şi binecuvântat
de Dumnezeu. Şi a fost întrebat Iisus: „Care-i calea?” „Eu sunt calea,
adevărul şi viaţa”. Dacă nu e cale, nu e mergere. Dacă nu-i adevăr, nu-i
cunoaştere. Dacă nu-i viaţă, nu-i vieţuire. El era tot. „Eu sunt Cel ce sunt”.
„Fără de Mine nu puteţi face nimic”. Mă jupuiţi, faceţi ce vreţi, dar acesta
e adevărul! Nu accept să-mi pierd libertatea cu care m-a creat Dumnezeu
pentru cipul vostru!
– Cum să facem mersul, ca mărturisire în faţa Cezarului?
– În faţa Cezarului să spuneţi asta: omorâţi-mă că eu nu pot fără cruce.
Nu se poate fără cruce. Toată frumuseţea Învierii Mântuitorului n-ar fi
fost aşa de grozavă dacă n-ar fi fost crucea mai întâi. Nu vă înşelaţi! „Cine
fuge de cruce, fuge de Dumnezeu” spune Sf. Teodor Studitul. Nu se poate
fără jertfă.
– Părinte, statul acesta vrea să scoată Adevărul din oameni, vrea să le
scoată oamenilor crucea şi icoana din casă. Ce să facă monahii şi duhovnicii
şi ce să facă poporul, când senatul s-a pronunţat pentru introducerea
acestei legi, a actelor biometrice?
– Când vine lupul să te atace, ai libertatea să te aperi. Nu întindem
mâna: „N-ai voie să intri”! Te lupţi cu el şi poate să cadă el; eşti în legitimă
apărare. Trebuie să aperi adevărul, dar cu strategie, pentru că dacă lupta
este lipsită de strategie, te calcă în picioare. Noi suntem nişte inşi fără
valoare, dar unitatea noastră poate avea. Noi ar trebui să ne bucurăm că
trăim nişte vremuri ca acestea de cruce. Vorbim mereu de cruce, dar crucea
înseamnă să iei ce nu-ţi convine. Deci trebuie apărat adevărul. Cuvântul
aceasta al Mântuitorului: „Fiţi înţelepţi ca şerpii…” De ce a ales jivina
asta ca înţeleaptă? E odios, dar Hristos a spus-o cu rost. Şarpele, oricât l-ai
tăiat, nu moare, dar dacă îl loveşti în cap, moare. Şi capul este Hristos. Noi
trebuie să-L păzim pe Hristos cu orice chip să nu fie lovit. Că noi numai
datorită capului trăim. El e calea, adevărul şi viaţa.
– Vorbeaţi de strategie, cum să înţelegem strategia?
– Să fim uniţi, că dacă eşti unul te calcă în picioare, dar dacă, dar
dacă eşti mulţi… Ei nu sunt proşti. E un comandament pe undeva de
comandă lucrurile astea în frunte cu dracul. Am spus Părintelui Justin că a
dat bătălia prea devreme, dar eu nu am fost împotriva lui. Părintele Justin
a tras un clopot şi s-au trezit toţi adormiţii neamului. Bine a făcut! Dar cei
de aici m-au dat la radio de la Dobrogea în tot felul cum le-a convenit lor,
aşa încât eu să par că aş fi împotriva Părintelui Justin. Dar i-am ameninţat
şi eu şi le-am zis că eu nu ţin de Constanţa, ţin de Bucureşti. …
– Dar cum să perceapă credincioşii faptul că purtătorul de cuvânt al
Patriarhiei a spus că nu vede niciun pericol şi că el e primul care îşi pune cip?
– O mare greşeală tactică a făcut. O mare greşeală! Dar nu Stoica e
sinodul şi poziţia Bisericii. Adevărul este unul singur, unde e adevărul
acolo e toată Biserica, nu e o fracţiune de Biserică. Dacă tu eşti singurul
care susţii adevărul, toată Biserica e cu tine.
– Sfinţia voastră, cum vedeţi lepădarea prin acest cip?
– Încă nu e lepădarea cea desăvârşită. Dar este începutul primejdios al
acelei lepădări, din care nu vei mai putea ieşi mai târziu. Deocamdată s-a
arătat numai un 6, dacă înţelegeţi, şi mai urmează încă doi. Toate sunt
bune, că se separă adevărul de minciună. Dar duşmanul, nu vedeţi? Atacă
tocmai lucrurile esenţiale care te ţin de viaţa aceasta socială: paşapoarte,
carnete auto, buletine. De aceea nu este acceptabil să intri în luptă fără
gândul morţii, al jertfei, al crucii. Or să mai cadă din noi. Cum o vrea
Dumnezeu! Eu m-am pronunţat, bineînţeles cu gând smerit, că nu sunt
Mafalda: Nu accept aşa ceva! Căci bătălia s-a dat şi de sârbi, şi de greci,
dar cu instituţiile s-a dat…
– La noi ştiţi cum e cu instituţiile…
– Tu eşti o instituţie dacă stai bine în adevăr! Nu-mi pare rău că sunt
202 dictatura biometrică 203 dictatura biometrică
român. Felul cum pui problema ar părea că românii sunt proşti. Uite că
nu sunt proşti! Ştiu să reacţioneze şi mă bucur foarte mult, chiar dacă
generaţia aceasta nu mai are forţa generaţiei trecute.
– Care credeţi că ar trebui să fie următorul pas strategic, mai ales că am
aflat că legea privind buletinele electronice s-a votat deja, tot aşa „tacit”?
– Este de dorit poziţia grecilor care a avut în frunte pe patriarhul însuşi
militând pentru drepturile credincioşilor împotriva acestor acte. Dar ştiţi
ce înseamnă 666? Explicaţia am găsit-o şi eu la unul din Sfinţii Părinţi, nu
este a mea. Noi trebuie să apărăm crucea, dar împotriva cărui duşman? Că
în planul de foc pe care eu l-am băgat şi în biserică, nu numai în armată,
este şi asta: precizarea poziţiei tale faţă de inamic. Cine e inamicul la noi?
E dracul! Diavolul zice că este creatorul lumii. 666 adunate ca unităţi ne
dau 18, care înseamnă 9 cete de sus, 9 cete de jos care fac 18. Astea de
jos sunt trei câte trei: arhieria, preoţia şi diaconia – prima ceata, a doua
ceată este monahismul şi tot neamul omenesc, a treia parte sunt păsările,
peştii, animalele şi mineralele. Cetele de sus, le ştiţi: îngeri, arhangheli,
stăpânii, domnii… Şi dracul se foloseşte de toată creaţia şi se pretinde ca
creator. Daţi-vă seama ce îndrăzneală! „Lepădatule”! Însă e o creaţie, un
ticălos. Am făcut o constatare de pe poziţia mea de monah şi de duhovnic:
insistă foarte mult dracul, nu se lasă deloc. Însă e un vândut, e un lepădat,
e un apostat, un tolerat. Nu contează. Deci trebuie să cunoaştem poziţia
creştină mai întâi, care o nimiceşte pe cea potrivnică. Nu trebuie să fim
nici pe poziţia de răzbunare, să avem satisfacţie că am biruit pe vrăjmaşi,
nu… cu gând smerit.
– Cum vedeţi poziţia mitropoliei Clujului faţă de poziţia sinodului
unde, ştiţi bine, că Înaltul Anania nu a participat.
– Anania a făcut ce trebuie. A făcut sinod mitropolitan şi s-a prezentat.
Pentru că practic nu a avea încredere sută la sută în hotărârea de dincoace.
Dar atât cât a făcut Patriarhul eu sunt mulţumit, că se întrezăreşte şi
cumva împotriva… Ceea ce înseamnă: ce să-i ceri mai mult? Cu dibăcie
s-a strecurat. Pe ei nu-i interesează. …Însă sunt multe lucruri de zis aici.
Eu vă îndemn să nu primiţi aşa ceva. Pentru că acum e numai un început.
Pe urmă vor ajunge să vi-l bage pe gât, nu numai în piele. Şi s-a descoperit
că e şi cancerigen. Poate cu asta „speriem” lumea. M-a informat Anania la
telefon. Am fost la Bucureşti, am sosit aseară. Mi-a stat o ureche pe loc.
Şi în Bucureşti am trecut pe la Sf. Dumitru… cu amintirile mele de mic.
A venit aseară la mine un consilier de la patriarhie. M-am „ocupat” de el,
bineînţeles. Dar nu mă tem. Ştiu că le sunt adversar. Cu o moarte toţi
suntem datori! Dar una-i ortodox să mori sau ecumenist vândut! Viaţa
înseamnă moarte continuă. Să ştii să mori şi să înviezi în fiecare zi!
204 dictatura biometrică 205 dictatura biometrică
LUPTA TREBUIE CONTINUATĂ
...FĂRĂ BRAVARE 7
Părintele Adrian Făgeţeanu
Deci, sfatul meu este să nu primească nimeni. Dacă puteţi, dacă aveţi
buletine vechi sau chiar carte de indentitate veche, aia ţineţi-o. Nu o
schimbaţi şi nu primiţi nimic ce vă dau ăştia pentru că sunt vicleni, vicleni,
vicleni!
Copiii care acum trebuie să primească buletine şi documente, ce vor
face acum?
– Am spus… părinţii lor să păstreze ce au. Acte… Chiar dacă nu au
buletine, certificatul de naştere şi tot ce au pentru identitatea lui… Să nu
primească ce este de acum înainte.
– Şi cei care vor să fie şoferi, care dau examenul pentru carnetul de
şoferi, nici ei să nu ia?
– Vă spun ceva: Diavolul este atât de vilcean încât întâi atrage prin
minciună. Odată fariseii şi cărturarii i-au spus Mântuitorului: Noi nu suntem
din curvie, adică din păgâni, suntem urmaşii lui Avram şi Iacob. Da?
Mântuitorul a spus: Cei care se abat cu orice milimetru de la mărturisirea
Mântuitorului sunt fiii tatălui minciunii. Acesta este urâtor şi ucigaş de
oameni. Aceştia vin pentru “binele” şi pentru “sănătatea” cetăţenilor, să se
prezinte toţi, să se înregistreze ca noi să-i conducem ca pe vaci.
– Da. Aşa este. Părinte, dar sunt unii însă care le-au primit din
neştiinţă. Aceia ce să facă?
– Păi... din cine e din neştiinţă poate să verse pe foc şi…să facă ce vrea…
Vă spun ceva… Lupta trebuie continuată dar să nu faceţi ca cel care a
spus: dacă toţi te vor părăsi Doamne, eu nu… Asta se cheamă bravare! Ce
aveţi în suflet numai Dumnezeu ştie! Nu duşmanii voştri! Mântuitorul
spune clar: când veţi fi prigoniţi într-o cetate, fugiţi în alta.
7 Interviu realizat de mănăstirea Petru Vodă, 7 februarie 2009.
Vor fi din ce în ce mai prigoniţi pentru că Mântuitorul, în capitolul 24
din Sfânta Evanghelie după Matei, spune că strâmtorările, adică prigoana
va fi cu mult mai mare şi mai grea decât a fost la începutul lumii şi până
acum, şi nu va mai fi; adică mai grea decât au prigonit împăraţii păgâni,
mai grea decât au prigonit comuniştii şi ateii şi toţi. Spune că durata… cât
va dura această prigoană, nu o ştiu nici îngerii din cer, nici Fiul Omului ca
om, ci numai Sfânta Treime. Numai Dumnezeu ştie… Mântuitorul din
Sfânta Treime este şi om adevarat şi Dumnezeu adevărat dar ca om nu ştie;
nu este dat nouă a tâlcui vremile...
Părintele Iustin de la Petru Vodă, de unde venim noi, a lansat un apel
către creştini şi îi stau foarte mulţi împotrivă, inclusiv dintre ierarhi…
Eu îl admir dar i-aş spune şi părintelui ceva… Îl admir foarte mult. El
a suferit mai mult ca mine şi ca alţii. El a fost prigonit mai mult ca mine
şi ca alţii. Eu am fost condamnat numai la 20 de ani de temniţă grea –
munca silnică iar el a fost prigonit mai rău. Şi părintele Arsenie Papacioc a
fost prigonit mai rău, mai mult decât mine. Dar ca să fii mucenic, plăcută
este înaintea Domnului moartea cuvioşilor Lui. Foarte plăcută… cea mai
mare preţuire are Dumnezeu pentru martiri, pentru mucenici… Dar…
cine vrea, spune Mântuitorul …. Cine vrea să vină după Mine… Dumnezeu
să-I ajute!
206 dictatura biometrică 207 dictatura biometrică
E DE PLÂNS BISERICA 8
Părintele Proclu
– Părinte vă rugăm să ne vorbiţi despre problema această a microcipurilor...
– Amu`, cultu-i liber. Care vrea să se ducă-n iad, poa` să se ducă, că nu-i
pusă nicio bară. Care vrea să se ducă-n rai, numai aşa vom putea, dacă ne
vom smeri şi vom lăsa răutatea şi să iubim (...). Dacă Bunul Dumnezeu ar
duce-n rai pe toţi mâniosii şi nervoşii, nu se mai cheamă rai, se cheamă
iad. (...) Şi toţi care au duhovnic şi vin şi pe la mine, îi de folos, iar care
vin la mine şi nu se duc la duhovnic, sunt de plâns. Care are pe Duhul
Sfânt, îl simţi că nu vrea să ieie cipu`. Că cipu` are şi corniţe(...). Lucrarea
asta diavolească o pot cunoaşte numai aceia care au smerenie şi caută să
facă voia lui Dumnezeu, caută să nu depăşească pe conştiinţă. Şi adeseori
trebuie să întrebi pe conştiinţă: conştiinţă, spune drept, dacă mor amu`, mă
mântuieşte Bunul Dumnezeu? (...)
Sfânta Scriptură spune tot ce este în timpul de astăzi. (...) E prigoana
Bisericii... pentru că mulţi au ajuns mari prin interes. (...) Interesul poartă
fesul. (...) Are mare însemnătate cine-a ajuns să dorească mântuirea tuturor.
Trebuie să fim așa: Toţi pentru unul şi unul pentru toţi, unul pentru
toţi şi toţi pentru unul! (...) Că mi-a spus aşa un părinte: când m-oi pune la
rugăciune şi nu pot plânge, îs mort de viu. (...)
– Deci consideraţi că cei care au ajuns repede episcopi, fără perioada de
mănăstire, au probleme?
– I-o făcut cineva... i-o îndemnat aşa, să-i facă să bată-n strună întunericului;
el să fie format, da`năuntru... felul doi. Calapod politic, da,
aşa-i modelul! (...) A văzut cândva, cineva la televizor, dar nu amu`,
demult, a văzut o albină, care mergea c-un chicior într-o barcă, şi c-un
chicior în altă barcă, şi cu fundul prin apă. Aşa sunt aiştia care iau cipul
8 Interviu realizat 28 februarie 2009.
şi vor să fie şi creştini. Poa` să fie cât de mare sau cât de mic!
– Păi dacă posteşte, se roagă, se smereşte, merge la biserică?
– Şi diavolul merge la biserică! (...) Nu-s uniţi Prea Sfinţiţii. Fiecare se
dă în dos... şi să rămână Prea Sfinţit.
– Sunt creştini care spun aşa: Eu primesc actele cu cip, dar în inimă
rămân creştin, nu mă lepăd în inima...
– Îi minciună! (...) Îi de plâns Biserica... E vândută Biserică! Dacă creştinii
se vor uni cu Părinţii, dacă se unesc Părinţii cu Biserică, se unesc Părinţii cu
poporul...., trebuie să fie una cu poporul (...) Vor să prigonească Biserica... ai
noştri. Ai noştri sunt contra la ai noştri! Comunistu` îi foarte mult ascuns în
biserici! Dacă n-are să fie Biserica unită cu poporul, îi de plâns! Cine are evlavie
la cip, are şi pe Antihrist. Şi toţi acei care-i împung pe creştini au duhul
lui antihrist. Poa` să fie cine`a fi ei! Cin` s-agaţă de el [de părintele Justin]
are să-l doară capul. Şi poate să doar capul tot globul. D`aicea se vor strică
treburile toate. Va fi unul contra altuia... Văi de mine, dar nu-şi dau seamă!
(...) Amu` la putere este banul şi minciuna. E de plâns Biserica”.
208 dictatura biometrică 209 dictatura biometrică
PREA SFINŢITUL IUSTINIAN CHIRA
DESPRE DOCUMENTELE CU CIP BIOMETRIC
Fiecare om este un fiu al lui Dumnezeu şi are dreptul să-şi apere această
demnitate de fiu al lui Dumnezeu cu toate mijloacele. Dacă se atentează
împotriva acestuia, înseamnă că atentatul vine de la diavol. Şi de aceea noi
trebuie să fim foarte atenţi la aceasta. Însă nu trebuie să fim îngrijoraţi.
Pentru că a fi îngrijorat, înseamnă că ţi-e slabă credinţa. Noi avem cea
dintâi sarcină, ca să luăm atitudine, noi, slujitorii Bisericii, slujitorii altarelor,
să luăm atitudine împotriva tuturor relelor, a tuturor faptelor şi actelor
care se îndreaptă spre libertăţi, ca să desfiinţeze, să dispreţuiască drepturile
la libertate ale omului. Ori aceasta (n.n. documentele cu cip) atentează
împotriva libertăţii noastre. Încearcă pe altă cale, alta prin care anii trecuţi
au încercat să domine lumea… prin calea care au început în anii trecuţi,
ca să domine lumea prin comunism. „Aceeaşi Mărie, cu altă pălărie”.
Poporul poate intuieşte ceva… începutul unui incendiu. Atunci trebuie să
se ia măsuri; şi omul ia măsuri până când nu i-a ars casa. Şi ia atitudine
când i-a pus numai, vrăjmaşul, scânteia la temelia casei. Şi-atunci omul îşi
apără casa. E un drept şi o datorie a noastră, a tuturor ! Dar, nu avem voie
să ne neliniştim (n.n. tulburăm). Neliniştea este un semn al slăbiciunii.
PREGĂTIREA PENTRU PECETLUIRE9
Părintele Mihail Stanciu
Rămâneţi cum a zis Eminescu: tradiţionalişti!
Aceste acte, nu sunt ele cauza păcatului (a lepădării)… deci nu nendeamnă
un obiect ca acesta în sine să ne pierdem mântuirea. El intră
într-o altă diversiune mai largă: de pregătire a mentalităţii oamenilor, de
obişnuire… de drogare apoi a omenirii cu ideea că statul le vrea binele, mai
bine decât vor ei, oamenii în parte fiecare. Şi pesemne aţi văzut şi comunicatul
părintelui Justin Pârvu din ultimele zile, în care ne îndeamnă să
fim vigilenţi şi să respingem aceste inovaţii. Lucrurile acestea se petreceau
de mult în America şi iată că, după ce au fost testate binenţeles acolo,
se promovează în întreaga lume. Numai că obişnuinţa cu această idee că
statul îţi vrea binele mai mult decât ţi-l vrei tu însuţi sau familia ta. Aici
este marea manipulare… Cine ştie când, vom fi legaţi şi la mâini şi la gură
încât să nu mai putem să spunem nimic, pentru că ori e anti-semit, ori e împotriva
siguranţei statului, ori promovezi terorismul şi fundamentalismul…
Vă spun acum pentru că este şi momentul ăsta cu scandalul cipurilor,
când unii părinţi spun că nu trebuie acceptate, alţii zic că “părintele cutare
vede pericole acolo unde nu sunt”, mai ales cei oficiali. Vroiam să vă spun
că “nu tot ce zboară se mănâncă”. Pe de altă parte: Întăriţi-vă în credinţă!
Întăriţi-vă în nevoinţă! Învăţaţi-vă să ţineţi post!!! Nu e greu, e foarte
uşor… nu-l ţineţi singuri, îl ţineţi cu Hristos şi pentru Hristos. Dacă nu
vă întăriţi acum voinţa, pentru a vă înfrâna, pentru a vă educa, pentru a vă
transfigura mişcările sufletului şi trupului acum, mai târziu veţi înţepeni
în păcat şi veţi spune: “Dar nu mai pot, nici să postesc, nici să mă rog..
mintea îmi fuge aiurea”. Dar ce ai făcut până acuma? …Să luaţi poziţie şi
să rămâneţi cum a zis Eminescu: tradiţionalişti! Iar noi locului ne ţinem,
9 Părintele Mihail Stanciu, stareţul mănăstirii Antim. Predică ţinută la Mănăstirea Antim, Duminica,
18 ianuarie, 2009
210 dictatura biometrică 211 dictatura biometrică
cum am fost aşa rămânem… Dar aşa cum ne învaţă Biserica de 2000 de ani.
Să rămânem cu Hristos, să nu ne lăsăm păcăliţi de noua ordine mondială,
noile instituţii care vor fi aduse de noua schimbare a guvernului american
şi al guvernului mondial. Păziţi-vă de a fi drogaţi cu aceste idei, pentru
că mai târziu nu veţi mai şti nici pe ce lume sunteţi. Să fim foarte atenţi!
Întăriţi-vă în credinţă! Uniţi-vă cu Hristos şi sporiţi-vă Harul prin
rugăciune, prin post… prin fapte bune! Timpul trece! Nu e în favoarea
noastră. Evenimentele sunt grăbite special aşa încât lumea să fie ameţită,
să nu mai ştie ce să aleagă.
Luaţi aminte! Rugaţi-vă la Dumnezeu să vă dea, să ne dea tututor
înţelepciune şi putere pentru că vremurile care vin nu sunt uşoare!
Manipulările care se fac sunt mai viclene decât vă aşteptaţi, iar timpul
este şi mai scurt decât credeţi că… mai e. Pe de altă parte să nu vă temeţi
pentru că dacă vedem, ne destupăm ochii, ne trezim din această hipnoză
socială, vedem că din punct de vedere omenesc soluţiile sunt puţine, numai
că aşa erau şi iudeii cândva în Egipt, într-o robie la Faraon şi totuşi
Dumnezeu le-a trimis pe Moise, care i-a scos din acea robie. Să avem
credinţa că Hristos de-acum.. nu Moise… ne scoate din robia aceasta şi
văzută, dar mai ales nevăzută, a patimilor şi a neştiinţei. Şi să-L rugăm
pe El Care este capul Bisericii, capul viu al Bisericii, să ne întărească şi
să ne ajute să depăşim panica şi tulburarea acestor vremuri. Diavolul întotdeauna
pescuieşte în ape tulburi… de aia vrea să creeze haos, panică,
deznădejde, confuzie… şi pe plan religios, şi politic şi economic… Dar nu
vă temeţi! Cereţi de la Hristos şi ascultaţi-L pe El. Închinaţi-vă Lui, adică
împliniţi voia Lui, pentru că atunci când Îl ascultăm pe Hristos şi când Îl
urmăm, vom primi putere de la El. Şi, având ca temelie “mulţumirea lui
Dumnezeu” sau euharistia (în limba greacă), pornim cu nădejde şi în viaţa
de zi cu zi şi în liturghia de după liturghie, că suntem împreună cu Hristos
şi că împlinim voia Lui. Altfel ne amăgim că suntem credincioşi.
Să ne punem toată nădejdea în Dumnezeu! Pentru că “Domnul este
întărirea mea, de cine mă voi teme ?… Domnul este ajutorul meu, de cine mă
voi înfricoşa?” (Ps. 26)… zice psalmistul. Păi, într-adevăr, dacă Hristos
Dumnezeu este de partea noastră, cine ne tulbură, cine ne poate zgâlţâi
cumva de pe calea aceasta a mântuirii şi a dezvoltării spirituale? … Sporiţi
rugăciunea, să sporim şi mulţumirea faţă de toate binefacerile primite,
pentru că asta este un lucru pe care noi uităm de multe ori să-l facem: să
mulţumim lui Dumnezeu !
Mulţumim lui Dumnezeu pentru toate binefacerile primite, pentru
puterea şi harul şi înţelepciunea pe care ne-o dă şi pe care noi suntem
datori să o lucrăm, să o dăruim mai departe celor de lângă noi. Aşa să
ne întărească Dumnezeu, să ne lumineze şi să ne dea pace şi bucurie
duhovnicească! Amin.
212 dictatura biometrică 213 dictatura biometrică
NU SUNTEM O ŢARĂ DE TRĂDĂTORI
ŞI DE INFRACTORI
Părintele Melchisedec Velnic10 stareţul mănăstirii Putna
Să ne rugăm la prea Bunul Dumnezeu, ca să ne dea tuturor discernământ,
să pomenim pe conducătorii noştri şi pe cei duhovniceşti şi pe
conducătorii ţării ca să-i lumineze Dumnezeu să gândească în interesul
obştesc. Şi aceasta o spun în mod deosebit pentru conducătorii ţării şi cei
care sunt puşi să gândească în interesul obştesc… că vedeţi: îi interesează
doar numai grupul şi buzunarul: grupul lor şi buzunarul lor, iar interesul
obştesc lipseşte. Nu mai gândesc în interesul nostru, al întregii societăţi,
al neamului, al ţării; şi aceasta este o durere. De aceea vă îndemn la
rugăciune. Săptămâna aceasta în mod deosebit, cunoaşteţi, se va da şi un
comunicat al Sfântului Sinod, legat de problema care a framantat în ultima
perioadă societatea românească, problema aceasta a cipurilor. Să ne
rugăm ca Dumnezeu să lumineze şi să ia hotărârea cea bună, după Sfinţii
Părinţi, gândind în duhul Sfinţilor Părinţi şi în duhul Bisericii noastre.
Căci noi datori suntem să sprijinim cu rugăciunea şi sunt convins că se va
lua decizia cea bună. Semne sunt… Revin de-acum la sfârşitul lumii…
semne sunt, dar când va fi Dumnezeu ştie. Ca şi cipul în cele din urmă nu
e nimic altceva decât tot un semn… e un pas spre… Nu este pasul final,
dar e un pas spre… Este o îngrădire a libertăţii şi a demnităţii noastre.
Cum frumos am citit într-un comunicat al mitropoliei Clujului: Nu suntem
o ţară de trădători şi de infractori, ca să avem nevoie de cipuri şi ca
să ne urmărească pe fiecare. Că nu suntem un neam nici de hoţi, nici de
tâlhari, nici de nimic altceva… Totuşi, chiar dacă se-ntâmplă, haideţi să
fim demni şi nădăjduim că societatea şi conducătorii noştri vor fi demni şi
vor ţine la demnitatea acestui neam… a neamului şi a ţării noastre. Facă
Bunul Dumnezeu ca la fiecare dintre noi, să fie în inima noastră, să pună
�������������������������������������������������� Predică la mănăstirea Putna, 22 fesbruarie 2009.
Bunul Dumnezeu în inima noastră râvnă şi dragoste pentru aproapele,
râvnă şi dragoste pentru a vorbi mai mult cu Dumnezeu, adică pentru
a ne ruga şi dacă se vor înmulţi rugăciunea şi dragostea, se va înmulţi şi
discernământul şi va fi dreapta socoteală, va fi hotărârea aceea bună şi
sfântă care nădăjduim, pe care o aşteptăm şi nădăjduim că aceea va fi cea
după Dumnezeu.
Dumnezeul păcii şi al milei să ne-nsoţească pe noi, pe calea noastră a
mântuirii şi să nu ne fie teama la înfricoşata judecată, căci dacă nu vom
judeca, nu vom cleveti, nu vom vorbi de rău, atunci cu adevărat să ştiţi că
nu ne va fi teamă. Părintele e bun şi aşteaptă pe fiecare, dar să ne întoarcem
până atunci, căci după aceea nu mai este vreme. Acum e momentul
lucrării. Să lucrăm, căci acum e timpul. Amin!
214 dictatura biometrică 215 dictatura biometrică
PERICOLUL LEPĂDĂRII11
Părintele Ioan Şişmanian
Hrana lui Hristos, şi asta o spune Evanghelia, o spune Mântuitorul la
fântâna samarinencei, a spus clar: „Eu am o mâncare pe care voi nu o ştiţi,
aceea de a face voia Tatălui Meu”. Şi atunci, şi noi, dacă vrem să-L urmăm
pe El trebuie să vrem să-L hrănim pe Domnul din inima noastră, adică să
facem voia Lui, a lui Dumnezeu. Şi facem voia lui Dumnezeu atunci când
ne păstrăm liberi în conştiinţă şi în cuget, şi în lucrare pentru că altfel nu
putem fi lepădaţi de lucrurile diavolului, de lucrătorii lui, de slujirea lui şi
de trufia lui. Altfel cădem din harul Botezului şi n-o să ne fie bine deloc.
Deci, trebuie astfel să lucrăm încât să nu acceptăm niciun fel de astfel
de lepădări, de lucrurile lui, de lucrătorii lui, de slujirea lui şi de trufia
lui. Făcând aşa, cu adevărat ne vom păstra pecetea lui Hristos, a darului
Duhului Sfânt prin care vom putea vedea Lumina care ne va da puterea să
ştim ce să facem şi cum să aplicăm în mod practic această luptă a noastră
cu diavolul. ...Vedeţi? Diavolul nu spune: Hai, desfrânează, dintr-o dată!
El te ia aşa, uşor, uşor… Şi ştim foarte bine ce înseamnă aceasta.
Noi să fim conştienţi că fiecare pas care îl facem în ne-grija noastră
înseamnă un pas către căderea noastră. Ce avem de făcut? Avem de făcut
ca niciun pas de-acesta să nu-l acceptăm! Şi dacă ne vor, cumva, constrânge,
dacă ne vor strânge laţul noi le spunem NU încă de la început,
acceptând din ce în ce situaţia. Uite foarte simplu:
– nu iau paşaportul, nu o să mai merg nicăieri;
– nu iau permisul de conducere, nu o să mai conduc maşina – o să merg
pe jos cum făceau şi bătrânii;
– n-o să am buletinul, n-o să pot să mai fiu cumva într-o oarecare
reprezentare, nu o să pot să-mi plătesc impozitele, nu o să pot să am o casă.
���������������������������������������������������������������������������������������������������� Cuvânt al Ieroschimonah Ioan Şişmanian, extras din conferinţa susţinută la Iaşi, 25 februarie 2009
Nu dintr-o dată! Uşor, uşor, până când or să zică: dar tu, tu cine eşti?
Eu sunt nimeni! Dar nimeni acesta are numele lui Hristos! E creştin! Sunt
nimeni pentru voi, sunt creştin pentru Dumnezeu. Vai de noi cei ce vom
....pentru oameni ceva şi ne vom lepăda a fi creştini pentru Dumnezeu!
Aceasta este problema. Lucrurile sunt grave, sunt cumplit de grave! Sunt
înfiorătoare! Dar Dumnezeu nu ne va lăsa! Cum pe părinţii din pustie nu
i-a lăsat, cum pe nimeni nu a lăsat Dumnezeu, cum a făcut să odrăslească
toiagul lui Aaron, cum a făcut să dea viaţă lui Lazăr, cum a făcut să dea
putere celui neputincios şi olog, cum a îndreptat pe cea care era gârbovă,
nu ne va îngriji şi pe noi? Şi dacă urgia aceasta va implica la un moment
dat o moarte mucenicească, sigur nu din voia noastră, nu noi băgându-ne
aşa cu capul în foc ci făcând tot ce se putea ca să amânăm, să ocolim, cum
spunea foarte frumos şi părintele Arsenie: Măi, te duci din cetate în cetate;
dacă el te urmăreşte şi te prinde, Slavă lui Dumnezeu! A fost voia lui
Dumnezeu, care-ţi dă râvna şi puterea să poţi împlini acest lucru.
O să vă spun acum câteva cuvinte… Să mă iertaţi, o să vi le spun din
inimă, aşa cum le-am simţit atunci când eram la mănăstire la Hozeva, la
Sfântul Ioan Hozevitul. Ele sună cam aşa:
Să se înalţe crucea, să ne-stâlpnicească,
Întru bucuria Sfintei Învieri!
Să se-nalţe glasul, să proslăvească veşnica durere,
Dorul de tăceri!
Să se-nalţe mintea întru ceruri sfinte,
Haruri peste haruri, zbor de heruvimi!
Să se-nalţe Viaţa,
Daruri peste daruri, milostenii sfinte, cânt de serafimi!
Înălţarea Crucii, bucuria Jertfei,
Munţi de sfinte moaşte, moarte de martiri!
Nu vă fie frică,
Au călcat pe moarte prin tăria crucii peste cimitir!
Amin.
216 dictatura biometrică 217 dictatura biometrică
DE CE UN CREŞTIN NU POATE PRIMI
ACTELE ELECTRONICE
Monahul Filotheu Bălan
Începând cu 14 Ianuarie 2009, cu apelul Părintelui Arhimandrit Justin
Pârvu de la Mănăstirea Petru Vodă, a apărut în societatea românească
nevoia unei dezbateri publice cu privire la câteva măsuri legislative luate
de autorităţile române - Guvern, Parlament, Preşedinţie. Legea urmăririi
convorbirilor telefonice şi a supravegherii internetului, ordonanţele de
guvern privitoare la paşapoarte şi cărţi de identitate, introducerea noilor
permise auto şi a cardurilor bancare cu cip RFID şi ordonanţele de guvern
privitoare la implanturi au ridicat o seamă de probleme peste care nici un
creştin nu poate trece. Le enumerăm mai jos.
1. Problema libertăţii
Câteva citate din Noul Testament vin să lămurească de ce creştinii nu pot
primi actele electronice: „Şi veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va elibera
pe voi. Răspuns-au, şi au zis lui: Sămânţă a lui Avraam suntem, şi nimănui nu
am fost robi nici odată; cum tu zici, că liberi veţi fi? Răspuns-a Iisus lor: Amin
Amin grăiesc vouă: Că tot cel ce face păcatul, rob este păcatului” (In. 8:32-34).
Sistemul electronic de supraveghere globală este bazat pe neîncredere
şi suspiciune, renunţă la prezumţia de nevinovăţie pe care tribunalele
trebuie să o infirme în cazul infractorilor. Aşadar, după ce în 2000 de
ani de creştinism mântuirea a fost laolaltă cu sentimentul libertăţii, ni se
impune un sistem în care noi şi copiii ce se vor naşte vom trăi cu sentimentul
permanentei vinovăţii, permanentei vine de a nu greşi sistemului
electronic, câtă vreme Dumnezeu ne-a dăruit libertatea totală a conştiinţei
şi niciodată nu a încălcat-o. „Iar Domnul Duh este; şi unde este Duhul
Domnului, acolo este libertatea” (2 Cor. 3:17).
Câtă vreme aceste acte electronice nu sunt create în numele Domnului,
după învăţătura Bisericii, care spune că unde nu este Dumnezeu este sigur
diavolul, ele nu pot în nici un caz să slujească libertăţii cu care am fost
zidiţi de Dumnezeu. Cazurile de manipulare a informaţiilor personale
după bunul plac al celor care au acces la bazele de date personale, pune în
primejdie cu adevărat viitorul libertăţii umane. O statistică a numărului
de greşeli involuntare şi de abuzuri în gestionarea informaţiilor personale
la nivel de stat în întreaga lume ar arăta limpede că vremea libertăţii şi a
respectului persoanei se va termina curând.
Mai mult decât aceste trimiteri precise, implantarea urmăreşte atingerea
directă a puterilor sufleteşti. Sorin Ifrim, arestat pentru terorism în luna
Mai 2008, în statul Florida (SUA) a scris cuiva din România următoarele:
„Unii au plătit să aibă siguranţa prin biocip, alţii au fost plătiţi ca şi cobai.
Alţii ca mine nu au ştiut când au fost injectaţi cu biocip, pentru că vedeau /
ştiau şi trebuiau telecomandaţi. Când am ieşit din închisoare am constatat
ca am nu unul ci două biocipuri [direcţionale] injectate simetric în stânga
şi în dreapta sternului. De atunci am frică şi confuzie, nu mă pot ruga
cum trebuie, am pierdut isihasmul şi profunzimea, meditaţie şi reflectarea,
claritatea minţii şi a sufletului. Miercuri este procesul când vor decide cum
să mă oprească [ închisoare până la 15 ani, spital de boli mintale sau doar
telecomanda ce o am deja]”. Aceste afirmaţii vin să certifice faptul că ceea
ce se ştia despre progresul tehnologic contemporan devine astăzi realitate:
Libertatea cu care oamenii au fost înzestraţi de Dumnezeu să-şi folosească
puterile sufleteşti încetează în momentul implantării.
2. Problema chipului lui Dumnezeu
Prin implantarea care se urmăreşte în cele din urmă, se doreşte schimonosirea
chipului lui Dumnezeu din om. Cu alte cuvinte, omul fără cip
electronic ar fi ne-deplin, ne-desăvîrşit, incomplet. Aceasta este cea mai
mare jignire adusă lui Dumnezeu Creatorul şi omului, creaţiei Sale, de
când există neamul omenesc. Omul este redus de la „slavă a lui Dumnezeu”
(după Sfântul Irineu de Lugdunum – sec. II d.Hr.) la un animal fără
drepturi câtă vreme nu are cip implantat.
A socoti că actele electronice nu sunt un pas intermediar acestui deziderat
anti-uman şi anti-hristic este lipsă de realism şi dreaptă judecată.
218 dictatura biometrică 219 dictatura biometrică
3. Problema numărului
Introducerea codului numeric personal a fost făcută în regimul comunist
fără nici un drept de apel la vreo dezbatere publică. Câtă vreme
evidenţa populaţiei nu s-a servit de ajutorul calculatoarelor, această
măsură, deşi jignitoare la adresa creştinului, purtător al unui nume sfinţit
prin Sfântul Botez, poate fi înţeleasă ca ajutătoare pentru o mai bună gestionare
de către stat a informaţiilor personale.
Dar de vreme ce implementarea tehnicii de calcul permite astăzi o
desăvârşită evidenţă a populaţiei, în loc ca organele statului să renunţe la
acest apendice nefolositor persoanei umane, prin introducerea elementelor
biometrice nu numai că suntem reduşi la statutul de numere în faţa unei
maşini, ci toate caracteristicile noastre fizice, unice şi irepetabile sunt transformate
în numere unice, adâncind cu atât mai mult prăpastia dintre omul,
zidit de Dumnezeu ca slavă a Sa, şi identitatea numerică, implementată de
o mentalitate anti-creştină. Din aceasta se arată că cei mai mari prigonitori
ai Bisericii din toate veacurile, de la Nero şi Diocleţian până la Stalin şi
Ceauşescu, au fost nişte filantropi în comparaţie cu sistemul actelor electronic
pe care trebuie să îl adoptăm, cu atât mai mult cu cât suntem deja
departe de momentul în care orice conştiinţă creştină se putea întreba dacă
nu cumva citatul din Apocalipsa 13:18 „cel ce are minte, să socotească
numărul fiarei; că numărul omului este” are sau nu legătură cu actele de
identitate.
4. Problema semnului fiare
Cartea Apocalipsei vorbeşte în capitolul 13 despre cea de a doua fiară
cu care se va lupta Biserica, care îi „face pe toţi [...] ca să le dea lor semn pe
mâna lor cea dreaptă, sau pe frunţile lor, şi ca nimenea să nu poată cumpăra
sau vinde, fără numai cel ce are semnul, sau numele fiarei, sau numărul numelui
ei” (13:16-17). Deşi încă din primele zile ale Creştinismului Părinţii
Bisericii şi toată suflarea care exista şi-a pus întrebarea despre cine va fi
vorbind acest verset, abia la începutul veacului 21 prorocia aceasta se apropie
de realitate, fiind la un pas de a se împlini, prin implantare. Cu toate
acestea, întrucât Duhul Sfânt a purtat de grijă Bisericii de la Cincizecime,
din vremea Sfinţilor Apostoli până astăzi, s-a ştiut de către Biserică cine
va fi fiara. Sfântul Ippolit Romanul, pe la anul 200 d.Hr. spune limpede:
„Fiara care se va ridica din pământ va fi împărăţia lui Antihrist” (Despre
Antihrist), aşadar orice formă statală care va căuta să prigonească Biserica
şi să pună în capul statului şi al Bisericii oameni care să slujească diavolilor
şi învăţăturilor lor, iar nu lui Hristos şi învăţăturilor Bisericii.
Pedeapsa pe care le-a pregătit-o Dumnezeu celor ce vor primi semnul fiarei
este scrisă în capitolul 14 al Apocalipsei: „Oricine se închină fiarei şi chipului
ei, şi ia semn pe fruntea sa sau pe mâna sa, şi acesta va bea din vinul mâniei
lui Dumnezeu cel dres neamestecat în paharul mâniei Lui, şi se va chinui cu
foc şi cu piatră pucioasă înaintea Sfinţilor îngeri, şi înaintea Mielului. Şi fumul
chinului lor în vecii vecilor se suie; şi nu au odihnă ziua şi noaptea cei ce
se închină fiarei, şi chipului ei, şi cel ce ia semnul numelui ei”(14:9-11).
Semnul despre care vorbeşte cartea Apocalipsei este în limba greacă
veche, în care s-a scris la anul 90 această carte, cuvântul χάραγμα (háragma),
care, conform dicţionarelor, este orice semn gravat sau imprimat,
întipărit, sau sculptat, cioplit, orice incizare sau implantare.
Trebuie să fim orbi sufleteşte să nu vedem că implantul şi înaintemergătorul
său, cipul din acte, sunt primul şi cel mai serios candidat, după
2000 de ani de creştinism, de a deveni semnul fiarei.
Iar dacă alăturăm lor şi posibilităţile de control al puterilor sufleteşti
pe care tehnica o dezvoltă în cazul implantului, înţelegem de ce trăim la
timpul prezent unele din ultimele prorocii şi semne din Apocalipsă, care
anunţă sfârşitul istoriei omenirii aşa cum o cunoaştem.
Nu este nici un fior de panică în ceea ce scriem. De 2000 de ani
mărturisim în Simbolul Credinţei: „Aştept învierea morţilor şi viaţa
veacului ce va să fie”. Aceste fapte se vor petrece întocmai şi creştinii le
aşteaptă de 2000 de ani, dar ei ştiu la fel de bine că mai întâi va veni Antihrist
şi împărăţia sa, şi vor deveni realitate toate catastrofele prorocite
de Apocalipsă, şi apoi va veni Domnul Iisus Hristos pe norii cerului şi
va avea loc învierea morţilor. Pentru aceea, contemporaneitatea cu Antihrist
este una din caracteristicile Creştinismului Ortodox, încă din vremea
Sfinţilor Apostoli, aşa cum scrie Apostolul iubirii, Sfântul Ioan Teologul:
221 dictatura biometrică
„Fiilor, ceasul cel de apoi este; şi precum aţi auzit că Antihrist vine, şi
acum antihrişti mulţi s-au făcut; dintru aceasta cunoaştem că ceasul cel de
apoi este” (1 In. 2:18, 4:3).
Fără să cunoască cele mai multe din prorociile marilor Sfinţi ai Bisericii
(pe care şi noi le-am lăsat deoparte ca să scurtăm prezentarea de faţă), unul
din Sfinţii închisorilor comuniste, Ioan Ianolide, scrie următoarele rânduri
în anul 1985 (!): „Civilizaţia modernă comportă următoarele riscuri:
dispariţia vieţii prin dezagregarea atomică militară, ori, pe cale paşnică,
prin poluare şi epuizarea resurselor naturale; dispariţia vieţii prin manipularea
stavroghiană a ingineriei genetice; dispariţia vieţii prin alienarea oamenilor;
tirania absolută prin monopolul tehnicii; transformarea societăţii
în temniţă, fermă ori uzină, prin tehnicizare; determinarea conştiinţei
prin mijloace tehnice; o lume teleghidată tehnic; anularea omului ca fiinţă
liberă conştientă şi stăpână; dezechilibru ecologic; răzbunarea naturii
împotriva tehnicii; un dezastru general, pe care-l îndreptăţeşte căderea
omului din harul dumnezeiesc; golirea omului de harul Duhului Sfânt şi
dispariţia finalităţii transcendentale”.12
Pentru aceea, dorinţa noastră este ca forurile legislative să dea dovadă
de maturitate creştină şi să nu permită existenţa în România a actelor electronice,
cu atât mai puţin a posibilităţii implanturilor cu cipuri electronice
RFID. Încheiem cu un îndemn al aceluiaşi Ioan Ianolide, unul din marii
sfinţi ai închisorilor antihristice din secolul XX: „Orice om politic, orice
preot, orice filosof, orice artist, economist, om de ştiinţă, pedagog, trebuie
să se întrebe cutremurat în ce duh se află, ce duh exprimă, ce operă
săvârşeşte: mântuitoare sau nimicitoare?”.13
������������������������������������������������������������������ Deţinutul profet, ed. Mănăstirea Diaconeşti 2009, pag. 155-156.
������������������� Ibidem, pag. 163.
SUNTEM SUPUŞI LA CERNERE!14
Aspazia Oţel Petrescu
Problema, cum a fost expusă, cu privire la cipurile biometrice şi 666,
este absolut exactă, într-adevăr lucrurile aşa stau, după cum a mărturisit
Părintele Justin. Un foarte mare procent din populaţia noastră, ca să mă
refer numai la România noastră, are reticenţe împotriva acestui adevăr
pentru că n-a fost informat, omul e în necunoştinţă de cauză, ştie aşa
vag. Cei care mai cunosc cât de cât din Biblie, ştiu că 666 e numărul
numelui fiarei şi ştiu că trebuie cumva să se ocrotească de intervenţia lui
malefică, dar nu ştiu cum, sau exact ce înseamnă lucrul acesta, nu ştiu cât
de mare este pericolul pentru creştinul care face parte din oastea Mântuitorului
Hristos şi care trebuie să fie biruitor, că asta e minunea Lui
în lume. (...)Deci viaţa aceasta subterană pe care a dus-o oculta n-a fost
cunoscută oamenilor. Cei care au primit vag informaţii din sfera aceasta
au zis: „Ei, n-o mai fi chiar aşa de negru!”. Deci lumea creştină n-a fost
din capul locului susţinută în această luptă dintre bine şi rău. Şi acum am
ajuns ca răul să fie atât de puternic că, socialmente vorbind, avem puţine
mijloace de a duce lupta cu el.
Din punct de vedere absolut, din punct de vedere dumnezeiesc, noi
avem aceeaşi putere pe care am avut-o de la început şi cu care ar fi trebuit să
ducem lupta cea bună, numai că va fi foarte greu; va trebui să fim înţelepţi
ca şerpii şi în acelaşi timp blânzi ca porumbeii. Trebuie cu blândeţe să ne
tratăm cu neştiutorii care lovesc în noi fără să-şi dea seama c-o fac; nu
trebuie să ne izbim în ei, trebuie să-i informăm, să-i aducem la cunoştinţa
aceea adevărată. Ca să nu mai permitem încă o scindare a creştinismului,
fiindcă asta ne paşte, că tactica diavolului asta este: împarte, împarte, împarte,
că numai aşa poate să conducă duhul răului.
������������������������������������������������������������������� Fragmente de interviu, apărut în revista Atitudini, nr. 5, 2009.
222 dictatura biometrică 223 dictatura biometrică
Eu zic că toate măsurile trebuie gândite pe toate feţele. Ceea ce trebuie
neapărat apărat este unitatea. Să nu permitem dezbinarea. O dezbinare
deja se face: cei care acceptă şi cei care nu acceptă. Cei care nu acceptă 666
trebuie lămuriţi să fie uniţi, nu ştiu prin ce metode, poate că cele pe care
le gândiţi voi sunt cele bune. Suntem puşi în situaţia de a acţiona absolut
personal, absolut individual, absolut pe propria răspundere, şi să ducem
lămurirea de la om la om. Ce ştiu eu e că nu trebuie stricată, nu trebuie
permisă şi limitată – că nu vom putea într-adevăr să evităm această sciziune
care se preconizează, dar măcar să-i limităm hotarele, să fie cât mai mică, să
fim cât mai mulţumiţi, pentru că unirea face puterea. (...)
Sunt cu totul de părerea părintelui Justin, nu există salvare în compromis,
compromisul nu este salvator, ceea ce propovăduieşte din plin celălalt,
că compromisul este înţelepciunea înţelepciunilor, mai laşi şi tu cât de cât,
mai dă şi celălalt şi negustoria-i gata. Foarte mulţi dintre marii ierarhi
ai lumii - poate nu foarte mulţi dar importanţii ierarhi – au făcut compromisuri
şi asta a fost o mare greşeală, pentru că dacă dai voie răului
(sunt foarte multe credinţe în afară de creştinism care au acest principiu)
numai cu un colţişor să se strecoare în inima ta, te ronţăie până la sfârşit.
Un rău dacă intră e foarte greu să-l scoţi; trebuie să nu-l laşi să intre. Şi
pentru asta trebuie să nu faci compromisuri. Compromisul este primul
picior pe care-l face răul. (...)
Nu trebuie făcut niciun compromis, căci nu poţi să slujeşti la doi
stăpâni, ori lui Dumnezeu ori cu Mamona. Deci nu trebuie acceptat
acest cip, sunt de aceeaşi părere cu părintele, întru totul, aşa netrebnică şi
nepricepută cum sunt eu. Nu trebuie admis deloc, din faşă. (...)
Apocalipsa Sfântului Ioan în majoritate este criptică, adică are înţelesuri
ascunse şi din cauza asta se interpretează. Dar asta cu privire la 666 este
foarte clară, nu este criptică. El spune clar că numărul numelui fiarei este
666 şi cine-l acceptă pe mână sau pe frunte devine omul acelei fiare, îşi
pierde mântuirea. Deci de data aceasta nu poate fi interpretat teologic.
Diavolul este un foarte mare sofist. Căderea lui a pornit de la un sofism,
primul mare sofism (un neadevăr spus în aşa măsura încât pare adevăr,
şi nu poate fi combătut logic), anume că Dumnezeu este un mincinos.
Dumnezeu spune despre Sine că este Atotdrept şi spune despre Sine că
este Atotmilostiv. Contrazicere în termeni – pentru că dacă este Atotdrept
pedepseşte fără cruţare pe cei care greşesc, iar dacă este Atotmilostiv iartă
pe tot nemernicul, dar nu poate fi şi una şi alta, fiindcă fie îi pedepseşte
fără milă, fie îi iartă pe toţi. Şi îngerii, în mare majoritate, au crezut acestui
sofism, s-au lăsat întunecaţi de el, iar alţii au fost în necunoştinţă de cauză.
De pildă, îngerii care erau conduşi de voievozi, şi Luceafărul era voievodul
acelei cete, au mers după el din ascultare. Au zis: „el este cel care ne conduce,
noi ascultăm de el”. Iar ceilalţi au mers convinşi de acest sofism care
n-avea ieşire logică, raţională. Doar arhanghelul Mihail a venit cu pala lui
de foc şi a pus-o în faţa cetelor care se duceau buluc după steaua pe care
Mântuitorul a văzut-o căzând ca un fulger din înalturi. „Să stăm bine! Să
stăm cu frică! Să luăm aminte!” (...)
Aşa este şi cu tălmăcirea lui 666 – sunt sofişti. Cei care prezintă lucrurile,
pot fi crezuţi din punct de vedere raţional, poţi să construieşti
cu raţiunea orice, de aceea mintea trebuie coborâtă în inimă. Mintea
greşeşte, inima greşeşte mai puţin, simte mai corect.
Deci ei vor zice, vor fi foarte mulţi filosofi din aceştia care vor veni cu
sofisme şi argumente foarte bine puse la punct, dar sunt sofisme care au
dus chiar îngerii la pierzare. De atunci trebuie să ne fie aminte cât de mare
e puterea răului. Şi de aceea a dat Dumnezeu o luptă atât de lungă şi atât
de grea, ca cernerea să fie desăvârşită, şi că este foarte grea a dovedit-o
Iuda şi toţi iuda până acum care nu şi-au făcut datoria şi nu au lămurit
poporul de rând ce înseamnă subterana, ce înseamnă oculta. Cei mai
mulţi au negat-o, nici nu au recunoscut-o. Şi diavolul o neagă şi azi de
fapt - cea mai mare putere a diavolului este că-şi neagă propria existenţă,
zice că nu există iadul. Dacă ocultă nu există, diavolul nu există. Dar noi
trăim puterea lor, din nefericire. (...)
Problema se pune absolut personal, şi trebuie câştigată, de la om la om,
persoană cu persoană. Dar acestea sunt vremurile. Suntem supuşi la cernere.
224 dictatura biometrică 225 dictatura biometrică
SEMNELE VREMURILOR – STARE DE ALARMĂ! 15
Cuviosul Paisie Aghioritul
Liniştea care stăpâneşte mă nelinişteşte. Se pregăteşte ceva. N-am înţeles
bine în ce ani trăim, nici nu ne gândim că vom muri. Nu ştiu ce va fi,
situaţia este foarte grea. Soarta lumii stă în mâinile unora, dar Dumnezeu
încă frânează. Este trebuinţă să facem multă rugăciune cu durere, ca
Dumnezeu să intervină. S-o luăm în serios şi să trăim duhovniceşte. Anii
sunt foarte grei. Este nevoie de o intervenţie dumnezeiască.(...) Şi noi
dormim în opinci. Nu spun să luăm pancarte, ci să ne îndreptăm atenţia
noastră spre marele pericol care ne aşteaptă şi să înălţăm mâinile către
Dumnezeu. Să căutăm modalităţile prin care să ne păzim de rău. (...)
Există o mare zăpăceală. Lumea a ajuns ca o moară. Oamenii sunt
ameţiţi... Nu vă spun acestea ca să vă înfricoşaţi, ci să ştiţi unde ne aflăm,
să fiţi cu Hristos, să trăiţi potrivit cu poruncile Lui şi să vă rugaţi, ca să
aveţi puteri dumnezeieşti şi să puteţi înfrunta greutăţile. Lăsaţi patimile,
ca să vină harul dumnezeiesc. Ceea ce va ajuta foarte mult este să intre
înlăuntrul vostru neliniştea cea bună: unde ne aflăm, ce ne va aştepta, ca
să luăm măsurile necesare şi să ne pregătim.
Fiecare dintre noi va da socoteală pentru ceea ce a făcut în aceşti ani
grei, prin rugăciune, prin bunătate... Cel care împinge la rău pe altul,
va da şi el socoteală la Dumnezeu pentru asta, dar şi cel de alături va da
socoteală, pentru că a văzut pe acela că face rău aproapelui său şi nu a
reacţionat... Lucrul cel mai înfricoşător este atunci când diavolul luptă
împreună cu un om pervers... În continuare, Doamne fereşte, aceştia
vor pricinui greutăţi, vor strâmba pe oameni, mănăstiri. Bisericii şi monahismului
le vor face rău, deoarece îi vor împiedica în planurile lor.
������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������Toate textele adunate în aceste pagini au fost spuse de Cuv. Paisie Aghioritul între anii 1981-
1994 şi sunt extrase din vol. II: „Trezire duhovnicească”, seria Cuviosul Paisie Aghioritul, „Cuvinte
duhovnicești”.
Situaţia de azi poate fi înfruntată numai duhovniceşte, iar nu lumeşte.
Strig şi eu, netrebnicul, de atâţia ani! Situaţia este înfricoşătoare,
ciudată. Nerozia a întrecut limitele. A venit lepădarea şi rămâne ca acum
să vină fiul pierzării (antihrist). Totul va deveni un spital de nebuni...
Numai că evenimentele se vor derula cu repeziciune. Ecumenism, piaţă
comună, un stat mare, o religie după măsurile lor. Acesta este planul
diavolilor. Sioniştii (jidanii, masonii, Uniunea Europeană şi America)
pregătesc pe cineva să fie Mesia...Va fi într-un fel ca un diavol întrupat,
care se va prezenta poporului israelian ca Mesia şi va înşela lumea. Vin ani
grei. Vom avea încercări mari. Creştinii vor avea mare prigoană. Şi, uităte,
oamenii nici nu înţeleg că trăim vremuri apocaliptice, că pecetluirea
înaintează (prin actele cu cip sau cu cod de bare, prin implantul cu cip
sau însemnarea codului de bare la om). Trăiesc ca şi cum nu s-ar întâmpla
nimic. De aceea spune Scriptura că „Va căuta să înşele, de este cu putinţă, şi
pe cei aleşi” (Mt. 24:24). Cei care nu vor avea intenţie bună, care nu vor fi
luminaţi, se vor înşela în anii apostaziei.
A se interesa cineva acum şi a se nelinişti de situaţia în care se află
naţiunea noastră este o mărturisire. Pentru că statul s-a pus rău cu legea
dumnezeiască. Votează legi care sunt împotriva legii lui Dumnezeu.
Am auzit pe unii duhovnici: „Voi să nu vă preocupaţi cu acestea!” Dacă
unii ca aceştia ar fi avut sfinţenie mare şi ar fi ajuns cu rugăciunea într-o
astfel de stare încât să nu-i intereseze nimic, le-aş fi sărutat şi picioarele.
Dar acum stau nepăsători pentru că vor să se pună bine cu toţi şi vor să
petreacă bine.
Acum suntem în război, război duhovnicesc. Trebuie să fiu în prima
linie. Ce marxişti există, ce franc-masoni, ce satanişti şi atâţia alţii... Iar
acum, iată, cum mă lupt. Şi vezi celălalt nu vorbeşte. Oare prin aceasta nu
arată că merge să distrugă Biserica? „Nu-i nimic”, spune el. Merge şi cu
unul şi cu altul, numai să se aranjeze. Dar cum să se aranjeze? Dar pe unul
ca acesta îl aranjează în cele din urmă, diavolul.
Nu-i interesează nimic ! Nu au nimic înlăuntrul lor... nepăsare ! Există
un duh căldicel, deloc bărbătesc. Ne-am stricat cu desăvârşire ! Cum ne
mai rabdă Dumnezeu!
226 dictatura biometrică 227 dictatura biometrică
– Părinte, trebuie ca întodeauna să ne mărturisim Crezul nostru?
– Sunt momente când nu trebuie să vorbim şi momente când trebuie să
mărturisim cu îndrăzneală Crezul nostru, că altfel vom fi răspunzători. În
aceşti ani grei, fiecare dintre noi, trebuie să facă tot ce este omeneşte posibil.
Astfel vom avea conştiinţa liniştită că am făcut tot ce s-a putut. Dacă
nu vom reacţiona, se vor scula strămoşii noştri din morminte. Aceia au
suferit atâtea pentru patrie, iar noi ce facem pentru ea? ... Iar noi să nu vorbim?
Este înfricoşător! Am spus cuiva: „De ce nu vorbiţi? Ce înseamnă lucrurile
pe care le face cutare?” „Ce să mai discutăm?”, îmi spune. „Miroase
urât”. „Dacă miroase, de ce nu vorbiţi? Loviţi-l!”. Dar nu fac nimic şi-l
lasă aşa. Pe un politician l-am scuipat: „Să spui: «Nu sunt de acord cu
aceasta!»”, îi zic. „Vreau ca lucrurile să fie cinstite. Vrei ca pentru folosul
tău să le distrugi pe toate?”.
Dacă creştinii nu mărturisesc şi nu se împotrivesc, aceştia (mai marii
noştri) vor face mai rău. Dar dacă se împotrivesc, aceia se vor mai gândi.
Dar nici creştinii de azi nu sunt luptători. Primii creştini erau nuci
tari. Schimbau toată lumea... Dacă Biserica nu vorbeşte ca să nu intre în
conflict cu statul, dacă mitropoliţii nu vorbesc ca să fie bine cu toţi, căci îi
ajută la Fundaţii etc., aghioritii (călugării) iarăşi nu vorbesc (de frică, din
laşitate), ca să nu le taie veniturile, atunci cine să vorbească?
Cineva poate ajuta mai mult cu rugăciunea, dar tăcerea lui o vor exploata
ceilalţi şi vor spune: „Cutare şi cutare, nu au protestat, prin urmare
sunt de partea noastră, sunt de acord cu noi”. Dacă nu încep unii
să lovească răul, adică să mustre pe cei care smintesc pe credincioşi, se va
face mai mult rău... Biserica nu este corabia lor cu care să facă plimbări,
ci este corabia lui Hristos! Aceştia sunt de blamat. Singurul lucru care îi
interesează este să aibă salariul mare, maşini de lux, să alerge la distracţii.
Am întrebat pe un duhovnic cu lucrare socială, cu o grămadă de fii
duhovniceşti etc.: „Ce ştiţi de acel film hulitor”16. „Nu ştiu nimic”, mi-a
răspuns. Nu ştia nimic şi se afla într-un oraş mare! Unii ca aceştia adorm
����������������������� Este vorba de filmul Ultima ispită care a pricinuit mari proteste din partea credincioşilor şi a
Bisericii Greciei, la care Cuviosul Paisie a ieşit din Sfântul Munte împreună cu alţi călugări şi a
participat la mitingul de la Salonic.
lumea! O lasă aşa, ca nu cumva să se întristeze, ci să se distreze. Nu cumva
să spui că va fi război sau că se va face a Doua Venire, pentru care şi
trebuie să ne pregătim, ca să nu se mâhnească oamenii... Astfel simt o
bucurie falsă. Aceştia nu sunt creştini. Aţi înţeles? Aceasta este nepăsare,
este bucurie lumească. Omul duhovnicesc este în întregime durere. Îl
doare pentru o situaţie, pentru oameni, dar este răsplătit cu mângâiere
dumnezeiască pentru durerea aceasta... Scopul este să trăim ortodox, nu
numai să vorbim sau să scriem ortodox. A gândi ortodox este uşor, însă a
trăi ortodox cere osteneală.
Un om duhovnicesc, când este mişcat de mânie ca să se apere pe sine
într-o problemă personală, suferă de pur egoism, este sub lucrarea diavolului...
Nu se potriveşte să te cerţi pentru tine. Altceva e să reactionezei ca să
aperi subiecte duhovniceşti seriose, subiecte legate de credinţa noastră, de
Ortodoxie. Aceasta este datoria ta!
Din păcate unii „cunoscători” înfaşă pe fiii lor duhovniceşti ca pe nişte
prunci, chipurile, ca să nu-i mâhnească : „Aceasta nu vatăma. Nu-i nimic.
E suficient să credeţi lăuntric”. Sau spun : „Nu vorbiţi despre subiectul
acesta – despre buletine şi pecetluire - ca să nu se mâhnească oamenii”....
Mă mir cum de nu-şi fac probleme de conştiinţă, după toate aceste evenimente
ce se întâmplă? De ce nu-şi pun măcar un semn de întrebare la
tâlcuirile minţii lor ? Şi dacă-l ajută pe antihrist în pecetluire, cum de atrag
şi alte suflete la pierzanie? (...)
Hula împotriva Duhului Sfânt este dispreţuirea celor sfinte. Acest
dispreţ este hulă. (Unii ca aceştia) denaturează sau calcă, de pildă, un
adevăr evenghelic...Nu respectă realitatea, adevărul, ci îl mototolesc întru
cunoştiinţă, calcă în picioare un lucru sfânt. Şi lucrul acesta devine încetîncet
o stare de fapt, o situaţie. Apoi se depărtează harul lui Dumnezeu şi
omul primeşte înrâuriri demonice. Iar dacă nu se pocăieşte, în ce va spori,
ferească Dumnezeu!
Deşi Sfântul Ioan Evanghelistul vorbeşte clar în Apocalipsă despre
pecetluire, unii nu înţeleg. Ce să le spui ? Din păcate auzi o grămadă de
neghiobii ale minţii unor „cunoscători” comtemporani. Unul spune: „Eu
voi primi buletinul cu 666 şi voi pune şi o cruce”. Altul: „Eu voi primi
228 dictatura biometrică 229 dictatura biometrică
pecetea pe frunte şi îmi voi face şi o cruce pe ea”. Şi o grămadă de asemenea
prostii. Ei cred că se vor sfinţi în felul acesta, dar toate acestea sunt
înşelări… Apa curată primeşte harul şi se face agheasmă, dar urina nu
se face agheasmă. Piatra se face pâine prin minune. Necurăţia, însă, nu
primeşte sfinţire. Prin urmare, diavolul, antihristul, atunci când este în
buletinul nostru de identitate, pe mână sau pe fruntea noastră cu simbolul
lui, nu se sfinţeşte, chiar dacă am pune şi o cruce.
Astăzi trăim în anii Apocalipsei. Nu este nevoie ca cineva să fie prooroc
pentru ca să înţeleagă aceasta. Încet-încet lucrurile înaintează. Toată
această situaţie ce s-a înstăpânit ne arată aceasta. De aceea cu atât mai
mult acum trebuie să ne sprijinim mai mult pe rugăciune şi să luptăm
împotriva răului prin rugăciune. Singura soluţie aceasta este: Să-L rugăm
pe Dumnezeu să-I fie milă de făptura Sa, deşi nu suntem vrednici de milă.
DESPRE CIPURI ŞI ALTE ARME LETALE...
Radu Ciuceanu1
I. Nicio ideologie, democraţie sau dictatură nu îşi poate dovedi valoarea
unei justiţii absolute, unei fericiri asigurate şi nimeni nu-şi poate însuşi
perenitatea acţiunilor sale.
Regimul de tristă amintire bolşevico-stalinist ne-a adus în faţa ochilor
o degradare a funcţiei intelectualilor din ţara noastră, precum şi o degradare
uniform accelerată a clasei politice văduvită după cele cinci decenii
de marile personalităţi care au dispărut în Gulagul comunist, alăturânduse
în chip tragic celor peste 100 de milioane de oameni a căror moarte a
fost provocată de utopia comunistă.
Ne găsim în faţa unui asalt - provocare, a unui sistem politic mondial,
ocult şi străin nu numai de tradiţiile umane dar şi de o morală care trebuie
să se impună stăruitor în vremurile de criză de astăzi; considerăm că
intelectualii şi reprezentanţii politici de azi nu pot fi furnizorii benevoli
sau plătiţi ai unor instanţe politice sau birocratice, în căutarea şi aservirea
României unor norme ce sfidează conştiinţa şi credinţa noastră creştină.
II. Nu există o politică a scopului diferită de cea a mijloacelor. Mijloacele
fac parte integrantă din scop, având menirea să-i dea valoare înnobilându-l.
În consecinţă orice cale care este instrumentată printr-o atingere a
scopului şi foloseşte mijloace nedemne speţei umane, trebuie respinsă în
numele moralei celei mai elementare, cu atât mai mult cu cât ne afişăm
partizanii unei democraţii cât mai vizibile.
Dacă vrem să schimbăm lumea nu putem face abstracţie de indicatorul
moral, dacă condamnăm anumite procedee politice pentru că ele
sunt ineficace, trebuie în primul rând să ne gândim dacă ele sunt imo-
1 Fost deţinut politic 15 ani , fost preşedinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei
şi petiţii din Camera Deputaţilor, istoric, preşedinte INST (Institutul Naţional pentru Studiul
Totalitarismului).
230 dictatura biometrică 231 dictatura biometrică
APEL AL PĂRINTELUI ARHIMANDRIT
JUSTIN PÂRVU: CHEMARE LA REFERENDUM17
Iubiţi fii ortodocşi,
Cu multă durere asist, în ultima vreme, la ultimele pătimiri ale Creştinătăţii.
Acest cip care vrea să substituie chipul lui Dumnezeu din om este un
război la adresa Creştinătăţii şi a persoanei umane, în general. Războiul a
început din plin şi ne-a găsit, se pare, nepregătiţi, încât deja am obosit şi
suntem istoviţi de atâta confuzie şi polemică pe seama acestui subiect. Dar
uităm un aspect, dragii mei. Oare Mântuitorul, când S-a rugat în grădina
Ghetsimani să I se îndepărteze paharul pătimirilor, şi nu a fost ascultat,
a pierdut? Oare care este biruinţa noastră? Oare nu crucea ne deschide
porţile învierii? Am luptat deja până la sânge şi am simţit cuiele piroanelor
încât să nu mai putem striga către Tatăl ceresc şi să renunţăm la luptă? Nu
este uşor deloc, cum nici Însuşi Mântuitorului Iisus Hristos nu I-a fost.
Dar ce a făcut Hristos în vremea pătimirii Sale pe cruce? A ridicat privirea
către Tatăl ceresc şi a răbdat toate cu dragoste. De unde mai primea
Mântuitorul putere să rabde pe cruce? Din inima iertătoare faţă de toţi cei
ce L-au prigonit. Fără aceste două arme, nu putem rezista pe acest front,
dragii mei: nădejdea, având ochii aţintiţi asupra Dumnezeului nostru şi
dragostea faţă de toţi, şi faţă de cei ce ne prigonesc.
Inamicul a căutat prin mijloace diversioniste şi prin dezinformare să
împingă la descurajare atât în forţele noastre, cât şi în viaţa politică şi cea
religioasă. Bineînţeles că încrederea noastră nu vine de la nici un partid
politic, ci numai de la Părintele luminilor, de unde vine toată înţelepciunea.
Reprezentanţii ţării noastre, care au căpătat voturile acestui popor prin
cerşetorie şi de multe ori minciună, au trădat astăzi pe fraţii lor, dându-ne
pe mâna vrăjmaşului cip, arma diavolului prin care se urmăreşte o înrobire
������������������������������������������������������������������������������������������������ Arhim. Justin Pârvu, Mănăstirea Petru Vodă, 1 aprilie, la prăznuirea Sf. Cuv. Maria Egipteanca
rale, exersează forme degradante şi, în consecinţă, compromit societatea
viitorului. Nu există tortură bună, poliţie bună, nu există o dictatură bună
şi cu atât mai puţin genocide dorite, reuşite sau eşuate.
Există numai dorinţa noastră pentru o societate democrată, liberă şi morală.
Nu se respectă principiul proporţionalităţii (deopotrivă principiu comunitar
şi constituţional român), prin care să se exprime proporţionalitatea
între scopul urmărit şi măsurile necesare pentru îndeplinirea acestuia.
Respingem cu înverşunare orice grup politic care deţine cheia miraculoasă
a unei transformări imediate şi automate. Ne opunem categoric
oricărei suprimări chiar provizorie în numele libertăţilor reale sau viitoare
fără a ne gândi la imensele pericole, la pierderea unor libertăţi fundamentale
pentru om şi societate.
Categoric că violenţa face parte din lumea noastră şi nu nutrim iluzia
că ea poate să dispară vreodată. Ea poate însă, să fie redusă la cote minime,
epurate de pierderi umane sau compromisuri politice majore.
În consecinţă, nu cred că există vreun moment în istoria planetei noastre
când intelectualul poate deveni clientul tăcerii şi al abandonului; indiferent
de meridianul său el trebuie să gândească că idealul unei societăţi
juste nu este al unei societăţi fără conflicte, fiindcă nu poate exista un
sfârşit al istoriei fără o extincţie a vieţii pe pământ.
Misiunea sa este în cele din urmă în a promova o societate în care critica
să fie suverană şi liberă, iar apologetica rizibilă. O societate în care persoanei
umane să nu îi fie impusă nicio măsură care să atenteze la drepturile
şi libertăţile esenţiale care o definesc ca atare, precum dreptul la libertate
şi intimitate, recunoscute nu doar de normele civile, ci şi de cele religioase.
Ca atare, ne pronunţăm în consensul unanim al celor care au simţit
stigmatele dictaturii de orice fel, că acceptarea unui regim de control
naţional sau planetar ar fi similară cu o întoarcere în peşterile din Neanderthal,
cu o asasinare vădită şi expresă a condiţiei umane.
232 dictatura biometrică 233 dictatura biometrică
au luptat cu jertfă şi dăruire de sine ca să ne predea nouă acest testament
al unei ţări creştine, libere. Avem dreptul să decidem asupra sorţii acestui
pământ în care ne-am născut şi asupra acestui suflet, pe care ni l-a dat
Dumnezeu şi nu omul. Aici, la mănăstirea noastră, s-au adunat în jur de
patru sute de mii de semnături împotriva actelor biometrice. Oamenii vin
disperaţi şi îmi cer sfatul. Să cerem de data aceasta referendum! Aşadar
vom face tabele cu noi semnături, în care să cerem să ne împotrivim actelor
electronice prin referendum! Să semnăm cu convingere sinceră, încercând
să mai salvăm ceva din căderea în care ne aflăm. Anul acesta sunt alegeri şi
campania electorală deja a început. Toate pregătirile pentru alegeri, toată
maşinaţia aceasta în care se folosesc sume enorme de pe spinarea unui
popor sărăcit şi minţit, nu este decât un alt scenariu pregătit după ani de
cârdăşie murdară cu interese străine poporului nostru.
Cu toate că ne aflăm într-o situaţie anevoioasă, nimeni nu explică
poporului – nici presa, nici televiziunea, nici predicile din faţa sfântului
altar – adevărul care stă în spatele acestor lucruri. Toţi au ajuns la o tăcere
asemenea unei trădări evidente, încât nu în zadar spune Psalmistul: „Toţi
s-au abătut, împreună netrebnici s-au făcut, nu este cel ce face bunătate, nu
este până la unul.” (Psalmi 13:3) Împingerea acestui popor spre păgânism,
spre necredinţă, şi în acelaşi timp spre pierderea identităţii lui şi înstrăinare
de obiceiurile şi tradiţiile lui, cât şi înrobirea faţă de nişte concepţii străine
care nu ne-au aparţinut niciodată nouă, românilor, şi nici ortodocşilor, va
aduce numaidecât judecata aspră a lui Dumnezeu asupra noastră. Şi cu cât
vom fi noi mai laşi, cu atât şi mustrarea va fi mai aspră.
Aşadar, fiecare creştin botezat în numele lui Iisus Hristos este dator
să îşi apere credinţa cu preţul vieţii, fără să aştepte dispoziţii oficiale. Ci,
temându-ne mai cu seamă de judecata lui Dumnezeu decât de a oamenilor,
să facă fiecare după puterea sa tot ce îi stă în putinţă, să lupte împotriva
instaurării acestui nou sistem de dictatură!
Am spus-o şi o repet: Atunci când nu va mai fi cine să apere credinţa
predată de însuşi Sf. Apostol Andrei, acea credinţă e moartă, după cum
moartă va fi şi soarta acelui popor. Noi am încercat, aşa nevrednici cum
suntem, să păstrăm neştirbită predania Sf. Apostol Andrei, care a sfinţit
atât a trupului cât şi a sufletului unei puteri străine, potrivnică Dumnezeului
nostru.
Atât de mult ne iubesc conducătorii noştri, încât nu au binevoit să informeze
câtuşi de puţin acest popor cu privire la introducerea cipurilor în
actele noastre de identitate. Fraţi români, este totuşi identitatea noastră!
Cui ne-o vindem? Ce încredere să mai avem în conducătorii noştri când
ei, în timp ce noi luptam cu râvnă împotriva paşapoartelor cu cip, au votat
„tacit” buletinele cu cip? Să vedem ce argumente ne vor mai oferi acum!
Dacă paşaportul era un drept şi nu o obligaţie, oare buletinul tot un drept
va fi? Vedeţi cât de mult ţin conducătorii noştri la părerea unui popor? Ce
drepturi ne apără ei? Şi ce drepturi mai avem, de fapt?
Dacă e corect şi cinstit ceea ce se face, de ce nu se mediatizează, de ce nu
se face cunoscut acestui popor? Aceste probleme capitale, de o importanţă
covârşitoare, se dezbat, însă, la întuneric. Oare ce au de ascuns? Oare ce
dictatură ni se mai pregăteşte de data aceasta? Port în trupul şi în sufletul
meu urmele unei dictaturi comuniste, care s-a arătat ca o fiară spurcată ce
nu suferea nici cuvântul Dumnezeu să îl audă. Dacă eram închişi pentru
nesupunere faţă de partid, ce aveau cu credinţa noastră? Căci, să ştiţi: În
închisori nimic nu-i deranja mai mult decât Dumnezeul nostru şi principalul
motiv de tortură de fapt acesta era: „Mai crezi, măi, banditule, în
Dumnezeu?”. Dar dacă lupta împotriva Dumnezeului nostru şi a libertăţii
noastre era pe faţă, acum vin cu vicleşug, cu crucea şi icoana în mână şi
cu diavolul în suflet, pentru că ei sunt vânduţi puterilor străine, banilor
şi puterii de stăpânire. După ce că ne-au vândut ţara, acum să ne vândă
şi identitatea noastră? Şi de ce să ne-o dăm de bună voie? Ce drepturi îşi
arogă ei? Oare ce suflet au avut parlamentarii care au vândut identitatea
acestui neam, pentru care şi-au vărsat sângele strămoşii noştri? De ce să o
vindem de bună voie pe preţ de nimic, precum odinioară Iuda L-a vândut
pe Hristos pe 30 de arginţi? Nu se ruşinează în faţa mormintelor sfinte,
ale lui Ştefan cel Mare, Matei Basarab, Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu
şi toţi vajnicii noştri voievozi şi conducători?
Prin urmare, dintre posibilele alternative legale, îndemn poporul: Să
cerem referendum! Este pământul ţării noastre, al strămoşilor noştri, care
234 dictatura biometrică
cu picioarele sale pământul acestei ţări, propovăduind Evanghelia păcii.
Noi altă predanie nu vom primi decât aceasta. Şi înger din cer de ar veni să
ne spună că Sf. Andrei s-a înşelat când ne-a învăţat creştinismul, noi nu îl
vom primi, ci ca un lepădat şi spurcat îl vom socoti. Nu osândim pe nimeni
care trăieşte paşnic în credinţa lui, chiar dacă este potrivnică Evangheliei
lui Hristos, ci numai pe aceia care încearcă cu neruşinare să ne schimbe
nouă credinţa pecetluită cu Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Dacă alţii s-au spălat pe mâini de sfânt Sângele Lui, noi binevoim mai
degrabă să ne spălăm în Sângele Lui şi să ne îmbrăcăm în cămaşa Lui, în
care ne-am şi botezat.
Fraţi români, nu sfâşiaţi cămaşa lui Hristos! Nu vă spălaţi de Sângele
cu care El ne-a pecetluit şi ne-a făcut moşteni Împărăţiei Lui.
Ci mai degrabă să ne rugăm ca prin rănile Lui să se tămăduiască rănile
noastre; prin sângele Lui să se curăţească sângele nostru; ca prin capul Lui
cel aplecat pe Cruce, să se înalţe capetele noastre pălmuite de cei potrivnici;
ca prin sfintele Sale mâine pironite de cei fărădelege să ne tragă şi pe
noi din prăpastia pierzării, precum Însuşi a făgăduit.
Aşadar nu prin forţele noastre stinse vom nădăjdui, ci în puterea Dumnezeului
nostru, a Căruia este cinstea şi slava, în veci. Amin!
239 dictatura biometrică
1
NOTĂ DE FUNDAMENTARE
la Hotărârea Guvernului nr. 1566/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr.557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele
electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora
Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.557/2006 privind
stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi
conţinutului acestora
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea
situaţiei actuale
1. La acest moment, prevederi legale referitoare la documentele
electronice de călătorie care se eliberează cetăţenilor români şi străinilor
se regăsesc în cuprinsul mai multor hotărâri ale Guvernului, după cum
urmează:
- Hotărârea Guvernului nr.557/2006 privind stabilirea datei de la
care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi
conţinutului acestuia;
- Hotărârea Guvernului nr.1016/2003 privind stabilirea formei şi
conţinutului permiselor de şedere şi ale documentelor de călătorie care
se eliberează străinilor;
- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind
azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1251/2006.
2. Prin intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie
a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de
călătorie, condiţiile de producere a paşapoartelor electronice pentru
cetăţenii români şi a documentelor de călătorie care se eliberează
străinilor au suferit unele modificări, stabilindu-se în acest sens
abilitarea Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională” – S.A. de a le
produce, cu titlu de exclusivitate.
Prin acelaşi act normativ, la art.VII s-a instituit obligaţia de corelare a
actelor normative subsecvente (hotărâri ale Guvernului) cu noile
prevederi introduse de ordonanţa de urgenţă, În acest sens, este necesară
amendarea normelor prin care sunt instituite specificaţiile tehnice ale
documentelor electronice amintite, respectiv a celor ce se referă la
activităţile derulate de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului
Protocolului de Stat” pentru producerea şi emiterea documentelor
electronice.
2. Schimbări
Se propune cuprinderea, în cadrul aceluiaşi act normativ a
reglementărilor care vizează forma şi conţinutul paşapoartelor
diplomatice, de serviciu şi simple, a paşapoartelor pentru persoana fără
cetăţenie, respectiv a documentelor de călătorie ce se eliberează
refugiaţilor recunoscuţi în baza Convenţiei de la Geneva din 28 iulie
1951 ori persoanelor care au obţinut protecţie subsidiară conform Legii
nr.122/2006 privind azilul în România, dat fiind faptul că toate aceste
documente se vor produce ca paşapoarte electronice, adică vor conţine
un mediu de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanelor.
ANEXE
240 dictatura biometrică 241 dictatura biometrică
3
curent 4 ani 5 ani
1 2 3 4 5 6 7
1. Modificãri ale veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurãrilor sociale de stat:
(i) contribuţii de asigurãri
2. Modificãri ale cheltuielilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurãrilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor
bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea
modificãrilor veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Proiecte de acte normative suplimentare Nu este cazul.
2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu
legislaţia comunitara în materie
3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte
documente
Nu este cazul.
4. Evaluarea conformitatii:
Denumirea actului sau documentului comunitar,
numãrul, data adoptãrii şi data publicãrii
Gradul de
conformitate
(se conformeazã/
nu se
conformeazã)
Comentarii
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale
din care decurg angajamente
6. Alte informaţii Nu este cazul.
2
preconizate
Astfel, pe lângă documentele prevăzute deja în anexele 1- 3 la
Hotărârea Guvernului nr.557/2006, actul normativ se va completa cu:
- paşaportul electronic eliberat persoanelor fără cetăţenie de la art.
118 alin.(1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.194/2002
privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, prevăzut la acest moment în anexa nr.5 la
Hotărârea Guvernului nr.1016/2003,
- documentul de călătorie electronic eliberat refugiaţilor recunoscuţi
în baza Convenţiei de la Geneva din 28 iulie 1951, prevăzut la acest
moment în anexa nr.4 la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr.1251/2006 şi
- documentul de călătorie electronic eliberat persoanelor care au
obţinut protecţie subsidiară conform Legii nr. 122/2006 privind azilul în
România, prevăzut în anexa nr.5 la Normele metodologice aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr.1251/2006.
De asemenea, proiectul are în vedere actualizarea specificaţiilor tehnice
pentru documentele amintite, ce urmează a fi produse de Compania
Naţională „Imprimeria Naţională” – S.A., astfel ca rubricaţia,
caracteristicile, numărul şi tipul elementelor de siguranţă sã fie în
conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 2252/2004 al
Consiliului privind standardele pentru elementele de securitate şi
elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de
călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004 şi Deciziei Comisiei
nr.C (2005) 409 pentru stabilirea specificaţiilor tehnice aferente
dispozitivelor de securitate şi elementele biometrice integrate în
paşapoarte şi în documentele de călătorie emise de statele membre.
Sub aspectul condiţiilor de realizare a plăţii contravalorii paşapoartelor
electronice eliberate în ţară, modificările aduse art.5 nu mai fac referire
la plata „în numerar la casieriile instituţiilor prefectului” având în
vedere că, în fapt, plata se făcea către unităţi ale trezoreriei statului, prin
deschiderea unor casierii la sediile instituţiilor prefectului în cadrul
cărora funcţionează serviciile de evidenţă şi eliberare a paşapoartelor
simple.
3. Alte
informaţii
Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic Nu este cazul.
2. Impactul asupra mediului de afaceri Nu este cazul.
3. Impactul social Nu este cazul.
4. Impactul asupra mediului (***) Nu este cazul.
5. Alte informaţii Nu este cazul.
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen
scurt, pentru anul curent, cat şi pe termen lung (pe 5 ani)
Nu este cazul.
- mii lei -│
Indicatori Anul Următorii Media pe
242 dictatura biometrică 243 dictatura biometrică
5
Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru
modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care
se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora.
Ministrul internelor şi reformei administrative
Cristian David
4
Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu
organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi
alte organisme implicate
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut
loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea
acestor organizaţii este legatã de obiectul proiectului de
act normativ
3. Consultarile organizate cu autoritãţile administraţiei
publice locale, în situaţia în care proiectul de act
normativ are ca obiect activitãţi ale acestor autoritãţi, în
condiţiile Hotãrârii Guvernului nr. 521/2005 privind
procedura de consultare a structurilor asociative ale
autoritãţilor administraţiei publice locale la elaborarea
proiectelor de acte normative
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor
interministeriale, în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea
consiliilor interministeriale permanente
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Tarii
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi
Consiliul Legislativ a avizat
favorabil proiectul de hotărâre, prin
avizul nr.1525/27.11.2008.
6. Alte informaţii
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act
normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea
elaborării proiectului de act normativ
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul
impact asupra mediului în urma implementării
proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii
biologice
3. Alte informaţii
Secţiunea a 8-a
Mãsuri de implementare
1. Mãsurile de punere în aplicare a proiectului de act
normativ de către autorităţile administraţiei publice
centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme
sau extinderea competentelor instituţiilor existente
2. Alte informaţii Nu este cazul.
244 dictatura biometrică 245 dictatura biometrică
246 dictatura biometrică 247 dictatura biometrică
248 dictatura biometrică 249 dictatura biometrică
250 dictatura biometrică 251 dictatura biometrică
REFERENDUM NATIONAL IN PRIVINTA ACTELOR BIOMETRICE IN VIRTUTEA DREPTULUI LA LIBERTATE DAT DE DUMNEZEU SI CONSFINTIT DE LEGILE TARII NE OPUNEM ACCEPTARII DE DOCUMENTE ELECTRONICE CU CIP  PASAPORT, CARTE DE IDENTITATE, CARD DE SANATATE, PERMIS DE CONDUCERE  INTRODUSE IN ROMANIA PESTE VOINTA POPORULUI ORTODOX Nr. crt. Semnătura Numele Prenumele Data nasterii DomiciliulResedinta ., comunaorasulmunicipiul,etajuljudetul act de identitate Denumire Seria Numărul 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Întocmit de .................................... Declaratie Subsemnatul, .................................................., domiciliat în ......................, născut la data de ................... în comuna/oraul/municipiul ..........................., judeŃul ...................., posesor al C.I.(B.I.) seria ...... nr. ..............., CNP ....................................., declar pe propria răspundere că toate datele si semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de ............ pozitii, corespund realitătii. Data ....................... Semnatura ..................... Localitatea .......................... 
Redactor/ Victor Roncea
Tehnoredactare/ Atelierul de grafică
mai 2009
dictatura biometrică