domenica 30 novembre 2014

Sinaxar 30 Noiembrie


În această lună, în ziua a treizecea, pomenirea Sfântului, slăvitului şi întru tot lăudatului Apostol Andrei, cel întâi chemat.


Viața Sfântului Vakhtang Gorgasali, regele GeorgieiAcatistul Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei


Viața Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei
Canon de rugăciune către Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României (1)

Canon de rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioară Maria la Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României

Canon de rugăciune către Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României (2)

sabato 29 novembre 2014

Sinaxar 29 Noiembrie

În această lună, în ziua a douăzeci şi noua, pomenirea Sfântului Mucenic Paramon şi a Sfinţilor 370 de mucenici, care au mărturisit împreună cu el.

Aceştia au trăit pe vremea împăratului Deciu şi a lui Achilin, mai-marele Răsăritului. Iar pricina credinţei în Hristos şi a sfârşitului lor, aceasta a fost. La locul Balsatiei ce se cheamă Ieron, se afla multe şi bogate izvoare de ape fierbinţi, în chip minunat tămăduind bolile. Mergând la acel loc pentru tămăduirea trupului său, Achilin, care cârmuia Răsăritul, a poruncit să-i aducă după dânsul de la Nicomidia pe câţi creştini care erau acolo, legaţi pentru credinţa cea în Hristos. Şi mergând Achilin în capiştea Isidei, şi făcând întinatele jertfe, a poruncit sfinţilor mucenici să se închine şi să facă jertfă la idoli. Dar ei lepădându-se a face una ca aceea, a poruncit să fie daţi la moarte toţi. Şi aşa vitejii mucenici au luat cununa nevoinţei de la împăratul a toate Hristos Dumnezeu, întărindu-se cu puterea Lui, fiind la număr trei sute şaptezeci. Pe aceştia văzându-i Sfântul Paramon aşa fără milă omorâţi, a strigat cu glas mare, zicând: "Mare păgânătate văd, că necuratul acesta stăpânitor înjunghie ca pe nişte dobitoace atâţia drepţi". Iar Achilin auzind aceasta şi aprinzându-se de mânie, îndată a poruncit să-l omoare. Deci l-au prins trimişii şi nu îngăduiau ca unul să-i omoare, ci cu toţii înaintea judecătorului se sileau şi se nevoiau să verse sânge nevinovat cu mâinile şi cu armele lor, unii lovindu-l cu suliţele, alţii băgându-i trestii ascuţite prin limbă şi în celelalte mădulare ale trupului şi i-au dat sfârşitul în locul acela sub privirile tiranului şi l-au trimis la cereştile locaşuri, ca să se bucure veşnic împreună cu cei trei sute şaptezeci de mucenici. Deci sfintele lui moaşte au fost îngropate împreună cu moaştele sfinţilor celor zişi mai sus.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Filumen.

Sfântul Mucenic Filumen a trăit pe vremea împăratului Aurelian, trăgându-se din Licaonia (care este o parte a Capadociei). Lucrul său era să aducă grâu de vândut la Galatia. Acesta dar fiind pârât la mai-marele Ancirei, Felix, şi fiind adus înaintea lui, a mărturisit că este creştin. De aceea a fost supus la felurite şi nenumărate chinuri, după care şi-a dat duhul în mâinile lui Dumnezeu, de la Care a primit cununa muceniciei cea neveştejită.

Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Nicolae, arhiepiscopul Tesalonicului.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului sfinţitului Mucenic Ioan din Persida.

Tot în această zi, pomenirea Sf. sase Mucenici, care s-au săvârşit fiind prigoniţi.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Urban, episcopul Macedoniei, care cu pace s-a săvârşit.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Dionisie, episcopul Corintului, care de sabie s-a săvârşit.

Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Pancosmie, care cu pace s-a săvârşit.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Pitirun, care cu pace s-a săvârşit.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Valerin, care de sabie s-a săvârşit.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Fedros, care în chinuri s-a săvârşit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.
Viața Sfântului Sfințit Mucenic Aviv, episcopul NekreseiViața Sfântului Mucenic ParamonCanon de rugăciune către Sfântul Mucenic Paramon


Viața Sfântului Sfințit Mucenic Filumen de la Fântâna lui Iacovgiovedì 27 novembre 2014

mercoledì 26 novembre 2014

Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Alipie Stâlpnicul

Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Nicon


Acatistul Sfântului Mare Mucenic Iacob Persul

Viața Sfântului Cuvios NiconSinaxar 26 Noiembrie

În această lună, în ziua a douăzeci şi şasea, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Alipie Stâlpnicul.


martedì 25 novembre 2014

ACATISTUL SFINTEI MARII MUCENIŢE ECATERINA 25 NoiembrieSinaxar 25 Noiembrie


În această lună, în ziua a douăzeci şi cincea, pomenirea Sfintei Mare Muceniţe Ecaterina.


Canon de rugăciune către Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina


Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mercurie


Paraclisul Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina


Viața Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina


Viața Sfântului Cuvios Alipie StâlpniculViața Sfântului Mare Mucenic MercurieCanon de rugăciune către Sfântul Mare Mucenic MercurieRugăciunea părinților pentru luminarea minţii copilului


lunedì 24 novembre 2014

domenica 23 novembre 2014

Sinaxar 23 Noiembrie

Viața Sfântului Cuvios Antonie de la Iezerul-VâlceaCanon de rugăciune către Sfântul Ierarh Grigorie, Episcopul Acragandelor


Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei


Acatistul Sfântului Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcea

Viața Sfântului Ierarh Grigorie, Episcopul Acragandiei

Viața Sfântului Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconieisabato 22 novembre 2014

Canon de rugăciune către Sfinţii Apostoli Filimon, Arhip şi Onisim şi către cei împreună cu dânşii


Viața Sfântului Cuvios Iacov Tsalikis


Sinaxar 22 August

În aceasta luna, în ziua a douazeci si doua, pomenirea Sfântului Mucenic Agatonic si a celor împreuna cu dânsul: Zotic, Zinon, Teoprepie, Achindin si Severian.


Viața Sfintei Mucenițe CeciliaCanon de rugăciune către Sfânta Muceniţă Cecilia


Sinaxar 22 Noiembrie

În această lună, în ziua a douăzeci şi doua, pomenirea Sfinţilor Apostoli din cei şaptezeci, Filimon, Arhip, Onisim şi Apfia, cei ce au fost ucenici ai Apostolului Pavel.

venerdì 21 novembre 2014

Icoana Maicii Domnului de la Mahairas Ciprului (Mahairiotissa)

Canon de rugăciune la Praznicul Intrării în biserică a Maicii Domnului (1)

Viața Sfinţilor Apostoli Filimon, Arhip şi OnisimSinaxar 21 Noiembrie

În această lună, în ziua a douăzeci şi una, Intrarea în Templu a Preasfintei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei şi pururea Fecioarei Maria.


Intrarea în biserică a Maicii DomnuluiCanon de rugăciune la Praznicul Intrării în biserică a Maicii Domnului (2)